Bollen är ändå alltid rund.

Boll nationalism

Att världen är inne i en omvälvande förändringsfas nu lär knappast ha undgått någon. Ingenting tycks vara som förr. På hemmaplan har de gamla trygga planhalvorna höger och vänster alltmer försvunnit in i dimmorna, vi vet inte ens längre var mittlinjen ligger eller om målen står på kortsidan eller långsidan. Gräset växer allt högre och döljer alla markeringar. Likt knattefotbollens aktörer springer alla politiker i en klunga efter bollen, ingen vet vad de skall göra med den när de plötsligt fått den framför foten. Var står målet, vem är med i mitt lag?

Lagen heter nu Nationalisterna mot Globalisterna. I Sverige tycks inte spelarna veta vilket lag de tillhör eller på vems uppdrag de spelar. Vem är lagledare, vem betalar tröjorna? Vem var det som köpte vår nya centerforward?

Nåja, i Sverige spelar det nog knappast någon större roll. Ingen kommer någonsin att bry sig. Vi kan se på TV när vi vill, vi har vår villa, vovve och Volvo. Får vi två medaljer i VM eller OS så jublar vi. Vi finns till! För ingenting kan väl rubba vår privilegierade tillvaro?

Föga anar vi att om Globalisterna vinner så förändras denna vår tillvaro. Öst och väst byter plats. Vänster blir höger, till och med nordpolen byter kanske plats med sydpolen. Demokrati blir fascism, kommunism blir demokrati och liberalism blir demokratur. Den enda raka tråden är att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Och färre. The Deplorables. Useless Eaters. Eller i Frankrike  La foule haineuse. Vill vi hylla samma lag som skapade revolutionen i Ryssland, första världskriget, andra världskriget och som planerar för det tredje världskriget? Tredje gången gillt, är ju det som gäller.

Om Nationalisterna vinner så får vi behålla våra hus, vår hembygd, vår flagga och slipper att få näsan krossad en gång om dagen. Vi kan dela med oss av vår kunskap och visa hur man bygger ett fredligt samhälle, ett samhälle som inte exkluderar någon men kräver lojalitet, respekt och kunskap istället för dogmer. Vi får behålla lönen för vårt arbete utan att behöva göda världens banksystem. Vi har råd att bekosta vår sjukvård, vår skola och ett gott samhälle, där höger kan fortsätta att vara höger och vänster får vara vänster. Helt enkelt, alla får behålla sin egen åsikt och rätten att uttrycka den. Vi kan fortsätta att stifta våra lagar, som redan våra förfäder gjorde på tingshögen. Det klarar vi själva.

Allvarligt talat, vi står inför förändringar som mycket få människor kan föreställa sig. Jag skall inte ironisera över detta. Det handlar om vår överlevnad.

Då menar jag inte detsamma som klimatalarmisterna, som tvärtom försöker dra täcket över de egentliga problemen istället för att synliggöra dem. Vi har inget problem med klimatet, utan med dem som vill använda det för sina suspekta syften. Att nå kontroll över världen genom att använda luft, vatten, jord och vår omgivande atmosfär som de vapen som ger den ultimata beslutsrätten över liv och död. De som vill avgöra vad vi skall äta och dricka, vad vi skall tänka och tycka, när vi skall leva eller bli sjuka och dö, när och om vi skall sätta nya generationer till världen.

Deras medel är att fånga oss i en skenekonomi där vi förlorar vår frihet, manipulera våra livsmedel och mediciner, bestråla oss med elektromagnetisk strålning för att få oss att tänka rätt och dö på kommando, kontrollera vårt väder så att värme och kyla, regn och torka, orkaner och jordbävningar kan användas för att få oss att irra omkring som myrorna i en söndertrampad myrstack.

Överdrev jag igen? Spara då den här artikeln och läs igen om trettio år! Men glöm inte att i vårens EU-val handlar det om just detta valet – globalism eller nationalism. Strunta i partierna och fokusera på denna enda avgörande fråga. Det är sista chansen. Vem står för vad? Det skall jag återkomma till när alla kort ligger på bordet. Partierna kommer inte att göra det själva.

Peter Krabbe

97 Responses to Bollen är ändå alltid rund.

 1. Mia says:

  Tack Peter! En mycket viktig text.

 2. hllviken says:

  Instämmer helt!

  • Lassekniven says:

   Small is beautiful. Det gäller nästan allt och speciellt inom business. Jätteföretagen hamnar till sist alltid hos globalistiska oligarker och deras drängar och medlöpare.

 3. Tritonen says:

  Det är uppenbart nu att drevet går mot all nationalism. Trots att nationalism och dess syster patriotism är kittet och förutsättningen för att kunna bygga upp och bibehålla ett demokratiskt samhälle. Nu skall all nationalism ( utom i idrottssammanhang ) misstäkliggöras och framställas som ett förstadium till nazism och fascism. I själva verket är EU med dess tjänstemannavälde och brist på demokrati och transparens något som mycket liknar fascism, dvs medborgaren är fullständigt underordnad överbyggnaden, eller staten, eller statsfederationen. Klarast motstånd mot detta gör SD.

  • Sture says:

   @ Tritonen
   Fascismens grundtanke såsom den formulerades av Pareto är att samhället skall organiseras som korporationer, samhällskroppar, och på så sätt inordnas i staten. Jörn Svensson skrev på 1970-talet en bok ”Korporatismen i Sverige”, som visade att Sverige i stort sett hade denna samhällsorganisation, där fackföreningarna spelade en stor roll.
   Men fascismen hade en annan sida också när man ville åstadkomma denna hårt statligt styrda samhällsorganisation – våldet. Sverige skapade denna staligt styrda korporativistiskt styrda samhällsorganisation i stort sett utan våld, men genom bedrägerier. Men för att behålla greppet tar de i allt större utsträckning till våld. Det är detta vi nu ser överallt.

   • Lassekniven says:

    I vårt land har vi inga politiker med hög intelligens. Jag kan bara erinra mig några få. Till exempel Hjalmar Branting och Bertil Ohlin. Olof Palme då? Tja, jag vet inte inte, verbalt begåvad ja och god retoriker, väl utbildad, en agitator.
    Idag framför allt ligger begåvningsreserven hos skuggorna, alltså tjänstemännen bakom politikerna. Det är de som bestämmer. Politikerna är bara deras megafoner eller snarare tomma ekande tunnor.
    Slutsatsen blir då att vi lever inte i en demokrati utan vårt system kallas för autokrati.
    En riktig demokrati har formen av direktdemokrati som i Schweiz.

    • Ja, det är stor skillnad mellan kortsiktig förslagenhet och långsiktig intelligens…

    • Sture says:

     @ Lassekniven,
     man bör nog som du omvärdera Olof Palmes intelligens och begåvning. Han åstadkom ingenting av värde för vårt land eller för världen. Och inte heller åstadkom han några tekniska nymodigheter eller filosofiska visdomar. Det enda han åstadkom var splittring och hätskt och hatiskt tal.
     Det man tyckte var så fantastiskt med Palme var hans internationella nätverk – och eftersom han hade ett sådant, så måste han vara mycket intelligent och begåvad, tycks man ha resonerat.
     Jag tror att hans internationella kontakter var ett resultat av att han var medlem i några av våra hemliga sällskap, först och främst gissar jag på Council of Foreign Relations, CFR. Och hans plockades nog upp och slussades in i detta när han i sin ungdom studerade i USA. Som sådan var han således en agent för främmande krafter. Vi kan i alla fall nu se vad herr Palmes internationella ryktbarhet har lett till för vårt folk – inget bra.

     • peterkrabbe says:

      Jag drog en suck av lättnad när Palme försvann från politiken. Bara att höra hans agitation i TV varenda dag var mentalt påfrestande. I ärlighetens namn kan jag ändå tycka att hans förtjänst främst låg i kritiken mot Vietnamkriget, han var en av de första att förstå USAs och CIAs roll i det globala krigandet, långt innan vi andra förstod något av detta. Han försökte också utjämna ställningen mellan USA och Sovjet i den militära kapprustningen genom att smuggla teknologi till Sovjet, sannolikt den direkta orsaken till att han blev mördad – naturligtvis av CIA. Den som förde in honom i storpolitiken var Wallenbergs genom Bilderberggruppen, man behövde Palmes hjälp med exporttillstånden för Bofors och SAAB. Palme smugglade kretskort från SAAB till Moskva, skulle resa dit dagen efter mordet. Det gick bra i Palmes egen portfölj. Hans smuggling utlöste ett ramaskri i Pentagon och äventyrade importen av amerikansk teknologi till SAAB. Wallenberg var rasande.
      Visst var han intelligent, men på ett farligt sätt. Jämfört med vår svetsare är det rätt stor skillnad. Man kan undra vad som är bäst. När statsministern inte räcker till är det tjänstemännen som styr, dem kan vi inte avsätta.

      • Loa says:

       Ja Gud, vad skönt (Jag skall inte säga min exakta formulering då)! Att slippa hans försmädlighet, och förtjusning över det som komma skulle ur hans mun. Han hade fått en hel snäll fårskock i knät, halva riket, utan egen förtjänst, att leka domptör med. Demonisk demagog – jag säger det utan varje uns av beundran.
       Jag kopplar det till att han som alldeles för liten lämnades bort till Sigtuna; mamma tyckte han var omgiven av för mycket kvinnor hemma. Så blev han en smartass.
       ”Internationell medlare” som sådde idel split hemma, i det rike han skulle styra dessutom! Hån och smälek gjorde entré i den politiska debatten.
       Hans verk? Högertrafik mot folkets vilja, röd TV och avskaffandet av studentexamen. Att Sverige förklarades vara ”ett mångkulturellt samhälle” 1975 (proposition 1975:26). Ett snyggt springpojksjobb efter bildandet av The Euro-Arab Dialogue 1973!
       Tack Peter, för din fasansfullt upplysande artikel Eurabia https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/05/13/blir-eurabia-det-framtida-lyckolandet/.

       • peterkrabbe says:

        Tack Loa för länken. Som du ser är det inget nytt under solen, vi får bara den ena bekräftelsen efter den andra på att allt följer den globalt fastlagda agendan. Vi kan skänka en tanke av tacksamhet till det franska folket som tar striden, medan vi sitter vid TVn och ser på Mello. Det förvånar mig att inte tyskarna vaknat än, de är fortfarande under klacken efter antipropaganda efter kriget. Kanske väljer man att se resultatet av vårens val, innan desperationen bryter ut i manifestationer.

   • Arga gubben says:

    Pareto har inflytande bortom graven, men det tystas ned. Några av hans teser är helt accepterade idag, men det nämns sällan att han var fascist. Hans tes om 20 och 80 är allmänt accepterad och han påverkade samhällsekonomisk teori.

  • ceskyraj says:

   SDs motstånd är kanske kvar bara på hemmaplan. I Brussel har de ändrat sin taktik och anpassat sig till andra. I mina ögon är SD svikare och hycklare som andra. Bara Afs står kvar på folkets sida. Må Afs får många röster.

 4. Johan says:

  Har man ”vaknat” så kan man, i alla dessa meningar se och känna sanningen. En Sanning som är så brutal och väld dold för så många av våra medmänniskor. Det gör nästan lika ont i att se dem ”sova” som att vara ”vaken”. När de vaknar måste vi hjälpa dem att förstå, vi får inte visa ”skadeglädje eller irritation, även vi som nu är ”vakna” har också ”sovit” länge, så ha tålamod och vänd era tankar mot det positiva, idag som imorgon (även om man ibland blir illamående och frustrerad över all ondska och slutna ögon runt om oss).
  Vi, Folket skall vinna denna kamp som pågått allt för länge på vår vackra jord.
  Vi har detta ansvar mot dem som tidigare kämpat för rättvisa/frihet likväl som för våra kommande generationer….
  Tack till Peter Krabbe (med fler)

 5. Sture says:

  @ peterkrabbe,
  det är ju precis detta som folk behöver förstå – huvudmotsättningen i världen. Patrik Engellau på ”Det Goda Samhället” tror att denna går mellan folket och ”det välfärdsindustriella komplexet”. Men dessa är bara små spelare i det hela och är så att säga bara hjälpredor när det gäller att bryta ner och förstöra samhället och omvandla det till enbart två klasser – herrar och slavar. Tyvärr tror jag inte särskilt mycket på SD eftersom de inte ens är tillräckligt alerta för att ha uppfattat vilka spelare vi här har att göra med. SD kommer snart att enbart bli ett 10 procents parti för att senare bli ett 5 procents parti som liberalerna. Tyvärr, tyvärr. Här måste till helt andra människor som har både begåvning och mod för att driva denna kamp. Och jag tror att dessa kommer att framträda. Kanske inte i år eller nästa år men snart.

  • Lars Hellman says:

   – Men en kommer nock att less efter det granna stället. Och en kommer att less efter vänner och anförvanter. Men inte efter lannet därborte. – Nää – inte efter lannet……

   – Herrskapenas högfärd är det värsta. Di missakter ärligt arbete. Di föraktar oss, vi som är simpelt folk. Di skulle få göra det skitiga knoget själve. Det vore inte mer än rätt åt dom. – Ingen kan fördra det i längden: att göra det värsta och lortigaste knoget och bli hunsad och ringaktad på köpet.

   – Det finns för många i lannet, som ska styra och befalla. För många herrar som ska hålla oppsyn och oppsikt över oss annra. För möcket herrskap som vi annra får föda. För många herrar som inte gör någon nötta. Det kan en inte lida och fördra i längden. Inte om en något vill vara sin egen herre också. En har gått därhemma i socknen länge nog och blivit snäst av herrskapena. Di har kväljt en hårt.

   Utvandrarna
   Vilhelm Moberg

   • Mo says:

    Lars, nu är det politikernas högfärd som är det värsta, det finns för många av dem i lannet som vill styra och befalla som vi skall föda. De föraktar och hunsar de medborgare som inte hörsammar deras påbud. De kväljer folket som snart inte fördrar dem. Men svensken låter sig inte hunsas i längden, snart blir det nya flyttlass, vem vet vart kosan styr. Var finns de öppna armar som ropar efter vikingarna denna gång.

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Emigrationen_från_Sverige_till_Nordamerika

 6. Mo says:

  En överordnad strategi för globalisternas övertagande har varit att spela ut grupp mot grupp. I Sverige har de äldre fått lämna plats för den unga styrkan son dock ej alla gånger utgår från kompetens och erfarenhet. Med media och strategi sätts de unga och lättstyrda på plats. De äldre väljs bort i beslutande funktioner och deras tankepåverkan minskar. Andelen mella 65-85 år utgör 20 % av Sveriges befolkning men de är kraftigt underrepresenterade i Sveriges riksdag där de utgör 1,7%. Vi ligger långt efter våra nordiska grannländer där den i genomsnitt är 4 gånger så hög. Även på kommunal politisk nivå ses kraftig underrepresentation av denna åldersgrupp. Sverige var det sista landet i EU att införa en lag mot åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Hur har vi hamnat där ? Jag tror att den psykologiska krigföringen från främst socialdemokraterna mot de äldre, som officiellt blev det tärande köttberget, har haft väldigt stor betydelsen för att denna kompetens har kunnat marginaliserats. Viktig kraft att ta tillvara.

  http://www.tplus.se/erfarenhet/

  Säg Emmanuel, El Immanu, och nyliberalerna säger Macron medan några av de äldre säger Swedenborg.

  • peterkrabbe says:

   Intressant observation! Jag har femtio års erfarenhet som arkitekt och samhällsplanerare men får ändå föra ett veritabelt krig mot den lokala byggnadsnämnden, vars ”ungdomar” i många fall inte begriper vad de sysslar med. Tyvärr finns politiken alltid med i samhällsplanering, om man inte svurit trohedseden Värdegrund och inte accepterar den vedertagna Klimatagendan skall man hålla tyst och gå ut bakvägen. Generationsskillnader blir särskilt tydliga mot bakgrund av våra, för ”barnen” obefintliga kunskaper i historia. Våra kunskaper har en lång, lång rot, för dem skapades världen för tjugo år sedan…

   • Sture says:

    @ peterkrabbe,
    denna planering att i största möjliga mån få bort kunskap och erfarenhet har lång tid på nacken. Det finns med i det kända dokumentet från 1800-talet, som en del påstår vara fejk men som jag (som läst det flera gånger) tror är alldeles sant.
    Titta sedan hur det ser ut i det israeliska parlamentet och den amerikanska kongressen. Där har man en stark position tills man är åtminstone en bit över 80 år.
    Anledningen att det är så här är att man satsar på att indoktrinera barnen så tidigt som möjligt – helst i förskolan, ta bort föräldrarnas bestämmanderätt över sina barns skolval och marginalisera erfarenhet och kunskap.

    • peterkrabbe says:

     Du har helt rätt i detta, inklusive hänvisningen till PLEZ, som jag också analyserat i originalupplaga. Skall man komma snabbt framåt med ny indoktrinering måste man också effektivt radera all gammal kunskap. I de flesta kulturer i världen sätter man likhetstecken mellan ålder och erfarenhet/ kunskap, detta gäller tyvärr inte i det samhälle som globalismen försöker påtvinga oss. Istället skall vi tvingas finna oss i att även åldringar är lovliga offer för rån och misshandel. Som vanligt går Sverige i täten, även när det gäller att bana väg för civilisationens undergång.

  • Arga gubben says:

   Emanuel nämns i Bibeln och är en referens till Herren. Inte många i Mellanöstern känner till Swedenborg. Kristna från Mellanöstern kan vara andliga giganter. Sången är fin.

 7. Mjölner says:

  Det går inte att spela juste boll utan domare. Inte när hela motståndarlaget får står offside och ständigt ändrar reglerna. Rättsapparaten jobbar på fel sida av skranket.

  Alla karlar vet att det inte går att förklara offsideregeln för kärringar. Det blir en fars när de feministiska globalist-lakejerna försöker spela match. Saken är den att vi måste stoppa allt deltagande från feministgänget, det laget måste diskvalificeras och hindras att spela vidare i högsta serien. Det finns en del indikationer och teorier från tankesmedjor om en snar ekonomisk kollaps i USA, kanske redan 2020. I Europa har några stater höjt rösten mot EU och FN:s globalist-agenda. Den franska regeringen gisslas av proteströrelsen Gula Västarna. När tänker svenskarna ta på västen och ge sig ut på gatorna och protestera? Det går inte få någon förändring utan protester. Är verkligen alla svenskar nöjda med nuvarande förhållanden?
  Vi ser nu de unga tjejernas gudalika dyrkan av Annie Lööf ta oanade proportioner. Den unga vackra Bianca Ingrosso med 904.000 följare på Instagram och lika sköna Isabella Löwengrip med 460.000 följare och 1,5 miljoner läsare på bloggen, tillkännager sin stora beundran för Lööf. Dessa följare och läsare säger sig hata vita män samt roar sig med att släppa dörrar i ansiktet på pensionärer, vara stöddiga och arroganta i största allmänhet. Alla dessa damer har rösträtt 2022. Löv faller tyst som tårar, sjöng Lasse Berghagen för länge sen. När de politiska lööfven faller kommer vi gapskratta, inom en snar framtid. Hon dansade en sommar Ulla Jakobson i filmen med samma namn. Vi får tro det går samma väg för Lööfruskan.

  • ceskyraj says:

   Jag och flera med mig tar på gul väst när vi deltar i demonstrationer på Mynttorget. Problemet är att majoritet av svenska folket sitter hemma framflr Tv, tittar på Bonde söker fru, Skavlan, Melodifestivalen och liknande program i stället för att gå ut på gator och torg och visa att folket har fått nog. Många av oss födda i fd kommunistisk diktatur, försöker väcka sovande folket, men det är trögt. Jag är rädd att landet ska inte kunna räddas, islaminiseringen har pågått länge. Mitt sista hopp är att åtminstone EU val ska sluta med seger för antiglobalisternas seger.

   • Mjölner says:

    Det är klart att besvikelsen över svenskens ointresse för sin egen överlevnad känns bitter och att det verkar vara långt till lösningen för oss som är vakna. Hoppet om bättring måste hållas vid liv. Kolapsen är inte total ännu, den svenska medelklassen kommer att vakna när plånboken blir tom och maten tar slut. D.v.s. de som ännu inte flytt landet. Vilken politik som förs eller vilka som regerar landet är i detta sammanhang betydelselöst då alla som Peter skriver springer i klunga likt skolungar efter bollen. Politikerna kan vi ignorera tills den dagen uppgörelsen tar vid, de kommer inte att hjälpa oss tvärtom. Hoppet står till att USA drabbas av ekonomisk kris och att Europas protesterande nationer blir fler. Den ekonomiska motorn finns i dag i Asien och Ryssland, Europa står stilla på grund av ekonomituriserna som skall försörjas.

 8. Suavalle says:

  Fiskargubben, du har ibland här haft funderingar kring vilddjurets tal som omnämns i Bibeln:

  ”Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”

  (Uppenbarelseboken 13:18)

  VICARIUS FILII DEI…

  • Arga gubben says:

   Visst kan påven vara antikrist. Han anser sig vara Herrens ställföreträdare och det kommer inte helt fram på engelska där han är vikarie. Min teori är att antikrist står för guldets välde och det lider vi också av. 666 är en referens till kung Salomo och en skara judar som sent lämnade Babylonien. Kanske de var talmudister. Intressant nog säger Swedenborg att Salomo inte var en historisk figur. Bibeln är en andlig bok. När man vet det så läser man den annorlunda.

 9. Loa says:

  Rävhonan har nu till sin oförställda förvåning drabbats av La foule haineuse.
  http://www.friatider.se/l-fs-senaste-insikt-vanliga-m-nniskor-har-b-rjat-hata-mig
  Receptet skorrar på sant Annie Lööf-manér: ”Nu måste ”vuxenvärlden” gå in och styra upp samtalstonen i Sverige.”
  För hennes ”politik” kan ju inte vara orsaken. Oh nej:
  – Jag ser ju att alla vill samarbeta med Centerpartiet, säger hon i TV4 Nyhetsmorgon och påpekar att regeringsprocessen har tagit så lång tid som den gjort, för att samtliga partier vill ha med C i sin ekvation.

  • Arga gubben says:

   Drottning Annie är självrättfärdig. Det är fel på alla andra, men inte på henne. Hon gör utspel efter utspel för att försvara sig och så brukar de självrättfärdiga göra. Jag ser henne med näsan i vädret både sittandes och gåendes. Det är intressant att höra kvinnor uttala sig om henne. Hon retar många av oss. Rävhonan i grytet plockar våra kycklingar, våra barn, vår framtid.

   Socialdemokraternas verkställande utskott har mycket att tänka på nu. V, LO och Reformisterna gör uppror. Göran Greider är den som sämst passar i Sagerska palatset och därför bör han leda Reformisterna, säger några. Sossarna vill inte erkänna att de har bekymmer. Lotta Gröning? Hon är klok och skulle göra ett bättre jobb, anser jag, trots att vi inte alltid tycker likadant. Henne kan vi samarbeta med om vissa saker. Förresten, MED kom tydligen in i några kommuner? Gratulerar.

   https://www.svd.se/uppenbart-att-han-blir-sveriges-bernie-sanders

   Jag fortsätter att rapportera om Venezuela i den gamla tråden. Ledarsidornas journalist anklagar Maduro för folkmord och det var ju väntat. Han ska utmålas som en modern Hitler och då har hon förlorat debatten, trots att hon inte nämner den senare vid namn.

 10. hllviken says:

  Tänk om vi hade någon som försvarade svenska intressen som Giorgia Meloni försvarar Italien
  😍💙💛

 11. Suavalle says:

  Dolda maktstrukturer:

  Tre små stater hänger ihop och styr stor del av världen genom det brittiska kungahuset, som inte bara kontrollerar Storbritannien utan även Samväldet – och USA (Alla USA:s 45 presidenter tillhör samma kungliga släktlinje.)

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Samv%C3%A4ldet

  Och via Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF), Bank of International Settlements (BIS) och hemliga sällskap i ett finmaskigt nätverk, underrättelseorganisationer och en mängd organisationer, exempelvis Bilderberggruppen och Romklubben, styrs många andra länders politik.

  Och vad / vem styr dessa tre små stater?

  Här är några korta videos om dessa tre mycket små stater som hänger ihop, Vatikanen,
  City of London och Washington District of Columbia:

  • Loa says:

   En idealistisk man som arbetar på att kartlägga dolda strukturer
   Edge of Wonder intervjuar skaparen av Deep State Mapping Project:

   ”After his Qmap went viral he’s Mapping the Ultimate Cult – Dylan Louis Monroe”
   Q-map, Cult of Baal-map…
   Hemsida där de finns! Inkl. instruktioner hur man läser kartorna, följer utvecklingen.

 12. M8 says:

  Detta skulle finnas på alla medier idag. Stort TACK till Peter Krabbe før att informera en befolkning som ær van på att kunna lita på media. Vi har blivit invaggande i kunna lita på dem och det blir vi straffade før idag.

 13. Karl Magnus Skoglund says:

  Bra som vanligt! Jag drar mitt lilla strå till stacken genom att skicka länken vidare till Facebook. Om vi vinner och kan repatriera alla dysfunktionella element, så slipper även min kusin ( 80 ) i Skövde att få tillmälen som: ”vad glor du på din jävla f-a?”. Sagt av en arab som kusinen mötte på gatan. Mitt på dan.

 14. Arga gubben says:

  Bollen är rund och det är kul att lattja med trasan som Nacka Skoglund sade. Jag såg honom spela.

  När Macron besöker en järnvägsstation, säger han att han ser de som har lyckats och de som inte är mycket värda. Det säger han offentligt och visar att han inte har förstånd, trots att han anser sig vara överlägsen.

  TV, Facebook och andra siter tar min tid, programmerar mig, och därför vägrar jag. Jag behöver tid att snurra runt på många nyhetssiter för att få veta vad som händer i Sverige och världen och även historiskt. Då kan jag också dela med mig. Minns när vi fick veta att chips var farligt och försäljningen ökade.

  They Admitted Social Media Is Programming Us

 15. Johan says:

  https://qposts.online/new

  Även väldigt kloka ord publicerade ”idag” på qposts, se post 2682 till 2688. Tillsammans går vi mot klarhet till klarhet.
  Vi Fortsätter att tro, fortsätter att kämpa
  Jag ”citerar” de senaste fotona från general Flynns twittersida (den senaste månaden). Bild 1 visar en soluppgång, nu visar den en fm sol. Jag gissar att nästa bild visar solen högts på himlen.
  76% av medborgarna (enligt Fake News media) i USA menade att Trumps State of the union var bra, det är ett slags uppvaknande.
  Godmorgon alla

 16. Lassekniven says:

  Off Topic:
  Ni som har tillgång till Netflix och som har tid och ork (1 timma och 45 minuter). Titta på denna dokumentär som heter Heal och ge gärna kommentarer.

 17. Suavalle says:

  Den organiserade ONDSKAN:

  • Suavalle says:

   Jag skulle gärna vilja återanknyta till en video som jag redan hänvisat till här tidigare för att ge emfas åt något som jag tycker är utomordentligt viktigt.

   I denna intervju framför en gammal man ett budskap. Det märks att det är något som tynger honom väldigt mycket och han har tydligen beslutat sig för att slutligen agera, dels genom denna mycket oprofessionellt genomförda intervju, dels genom att ha för avsikt att tala med en viss person…

   Denne svenske gamle man kan vara lite jobbig att lyssna till, eftersom han får leta i minnet rätt länge ibland efter ord på engelska, men DET som han framför är viktigt.

   Om ni inte orkar lyssna på hela intervjun, så börja efter 13 minuter och lyssna ett litet tag till vad han har att säga om tre mycket små stater som hänger ihop, Vatikanen,
   City of London och Washington District of Columbia och vem som kontrollerar dessa fullständigt självständiga stater med egen lag och egen polisstyrka.

   • Loa says:

    Här har han skrivit på sin blogg ungefär samma sak.
    (Fint efternamn)
    http://samhallspartietforvuxna.blogspot.com/2011/05/jesuitgeneralen-varldens-van-maktigaste.html

    • Suavalle says:

     Tack Loa! Han beskriver här ondskans kärna.

     Ett utdrag ut texten: ”Ett noggrannare studium av de avtal och fördrag som undertecknats mellan Britannien och USA avslöjar en chockerande sanning. Förenta Staterna har alltid varit och är fortfarande en BrittiskCrown koloni.”

     John Coleman bekräftar att USA:s politik styrs från London (efter 32 minuter i detta föredrag):

     (RIIA , the Royal Institute of International Affairs / Chatham House)

     RIIA:s förlängda arm i USA är CFR (Counsil on Foreign Relations) och det finns flera sådana armar.

     I boken The Secret History of the Jesuits framkommer det att det vi kallar globalismen är en ytterst välorganiserad rörelse med den politiska ambitionen att återinföra Romarikets diktatur med total kontroll över hela jorden.

     Alla presidenter i USA härstammar från Karl den store som kröntes till romersk kejsare på juldagen år 800 och vars rike blev början på Romanum Sacrum Nationis Germanicæ (Heliga romerska riket).

     • Arga gubben says:

      Hörru, Karl. Vad vill du, Gubbe? 25 procent av Europas befolkning härstammar från dig. Ja, visst är det bra? Och 7 procent från Djingis Kahn. Påminn mig inte. Bernadottarna hade också många frillor. Påminn mig inte! Hur var det med ryske Vladimir? Hur många frillor hade han? Du är tydligen inte europée, Gubbe. Har du besökt min huvudstad Aachen? Nej. Det säger allt, du får inga likes av mig på Facebook. Jag är inte på Facebook. Du får inte Karl den Stores pris, som Blair fick. Tack, Karl. Du blir aldrig president i USA. Nej, men jag är greve av Sörgården och chef för disken (dubbelmening), det duger bra. Jaså? Jag gör som drottning Annie och stänger av dig på Twitter och Instagram! Där är jag inte. Jag förföljer dig på nätterna! Ja, du har skymtat i mina drömmar, men inte på ett sätt du vill veta. Jag är kunglig på ett helt annat sätt, Karl. Hur? Jag är en av de minsta och det är adelskap.

      Vi små fixar det här i stormen. Lågtyska (som påverkade svenskan) och engelska.

      Rolling Home,Rolling home, rolling home across the seas..

     • Loa says:

      Nix. Karl krönte sig själv, han tog kronan ur påvens hand. Deras deal var att franken Karl fick gammal fin andlig nimbus och påven välbehövligt beskydd.
      Romanum Sacrum Nationis Germanicæ är först nära två sekler senare med saxaren Otto.

      • Suavalle says:

       Hoppsan! Blev lite fel där…

       Som ni märker är jag övertygad om att påvedömet spelar en avgörande roll i det vi kallar globalismen. Det finns fler aktörer. Listan över det mäktiga Committee of 300 visar att kungahusen och högadeln är djupt involverade, liksom Prieuré de Sion, riddarordnar, hemliga sällskap och maffia-familjer.

       Det är mycket svårt att urskilja vilken av dessa parter som är ledande.

       Jag är också övertygad om att jesuitorden är den samordnande kraften i nedbrytandet av nationerna.

       Deras eder gör dem till effektiva verktyg som bokstavligen lyder under kadaverdisciplin. Här är ett utdrag ur Svenska Akademiens ordbok (SAOB) under ordet ”kadaver”:

       ”…[ytterst efter det bekanta stället i jesuitordens konstitutioner, vilket innehåller att ordensmedlemmarna böra låta sig ledas o. styras av sina överordnade, ”perinde ac si cadaver essent” (dvs. liksom om de vore lik)] i ssgr för att beteckna ngn ss. osjälvständig o. viljelös; se KADAVER-AKTIG, -DISCIPLIN, -LYDNAD.”

       Med stor risk för att bli tjatig har försökt att förmedla de insikter jag tror har kommit mig till del och det är upp till var och en av er att själva pröva sanningshalten i detta.

       För att runda av denna ”kampanj” från min sida skulle jag vilja hänvisa till ytterligare två föredrag av Walter Veith:

      • Arga gubben says:

       Loa, jag har för mig att Napoleon också krönte sig själv. I så fall ville han säkert vara en ny Karl.

       Rudolf Steiner sade att Napoleon inte var kvar i den andliga världen. Det fick vi tolka som vi ville och några gissade att han var tillbaka som Hitler. Jag håller viss distans till reinkarnationen, men det gör inte alla på bloggen och Steiner såg långt.

 18. Mo says:

  2019- Tribunalernas år ?

 19. Mjölner says:

  Därför fortsätter upproret i Frankrike!

  https://newsvoice.se/2019/02/upproren-frankrike-2/

  • ragnhild says:

   Takk til deg, flott informasjon på disse to lenkene du gir her. Vil forsøke dele dem med andre.

  • Mo says:

   Mjölner, intressant, det är faktiskt exakt samma utveckling vi ser i Sverige i alla fall i storstäderna. En växande av skattemedel välburen tjänstemannakår som efter politisk skolning på lärosäten, av media och den etablerade agendan, leder vägen för åsiktsacceptans och splittring. De har för sin väl tilltagna försörjning blivit beroende av en stor grupp av invandrare i utanförskap som de genom nya stadfästelser gynnar på den växande gruppen arma svenskars bekostnad. Förändringen sker på flertalet samhällsområden såsom, skola, sjukvård, boende mm där utvalda grupper får tilldelade resurser utifrån riktade kriterier framtagna av samhällsväktarna. Den ledande tjänstemanna kåren gläds över sin nya ekonomiskt gynnade situation och över alla skattesubventionerade hemtjänster som invandrargruppen levererar till dem för en billig penning. Men mycket vill ha mer och de allra bäst avlönade skall få skattelättnader genom SAP ! Utanförskapsområden,som svenskarna för länge sedan stötts ut från, får större del av resurserna, medan svenskar på mindre orter och landsbygd sugs ut, blir sysslolösa och fattiga. Politikerna vill lära dem att det inte lönar sig att rösta på SD ! Men utvecklingen når till slut en punkt där den inte går att vända och då pengarna är slut får även de styrande tjänstemännen tugga på barkbrödet.

 20. hllviken says:

  Bevis för vilka som styr USA:

 21. Sture says:

  Igår satt jag och tittade på en intressant video på 1 timma och 35 minuter av Lindsey Williams, som jag tänkte posta på denna blogg. Som komplement till videon skrev jag då ner nedanstående stycke eftersom jag vet att YouTube efterhand kan komma att censurera videon. Jag hann inte ens öppna videon igen idag för att klistra in den på bloggen förrän jag får veta att den är censurerad. ”Eliten” som äger YouTube, Google, Facebook etc., etc. har nämligen panik över utvecklingen i USA och detta handlande stödjer verkligen det som Lindsey Williams försöker säga. Det kan ju vara intressant ändå för er att veta vad den censurerade videon handlar om. Jag skrev igår detta:

  Jag har tidigare visat en video av Lindsey Williams född -36. Han fick i början av 1970-talet en tjänst som pastor för oljearbetarna i Alaska, när man skulle bygga pipelines till USAs mainland. Som sådan kom han under 3 år i väldigt nära kontakt med den hemliga men absoluta ”makteliten” i USA, som samtliga individer någon eller flera gånger var på besök. Som pastor bjöds han i deras kretsar och hade åtskilliga tillfällen till många samtal på tu man hand som ofta sträckte sig över flera timmar. Han fick också deltaga på styrelsemöten och har även efter denna tid bjudits in att närvara på olika konferenser där man tränar upp olika politiker och journalister i argumentationsteknik och deras sätt att tänka.
  Vad som då slagit honom är deras totalt annorlunda sätt att se på världen och mänskligheten, som han inte stött på någon annanstans. Han menar att det rör sig om ett helt annat ”mind-set”, som dessa människor har med sig, praktiskt taget från födelsen. Han har behållit enstaka kontakter (1-2) med denna elit genom åren. Dessa har berättat vad ”eliten” haft för planer för världen och SAMTLIGA av dessa förutsägelser har slagit in. ”Eliten” har således kontroll.

  När så Trump valdes som president 2016 fick Lindsey Williams ett e-mail med endast två ord: ”Gud intervenerade” och sedan digital tystnad i åtskilliga veckor (de måste hämta sig från chocken och aktivera upp plan B). Elitvännen har sedan återkommit och sagt: ”God is in control” och ”Gud är med president Trump och vi kan inte göra någonting.”
  Deras tankar är intressanta att analysera eftersom de vet att de ingenting kan göra så länge som Gud är med Trump men när Trump är borta så tänker de genomföra sin agenda, som står i motsättning till vad Gud vill. Det är väl så Lucifer resonerar och de är ju alla Luciferianer. Personligen tror jag att ”eliten” kommer att förlora denna kamp och att folket vinner över ”eliten”.
  Lindsey berättar i denna video att ”eliten” för närvarande har full panik och inte vet vad de skall göra. Hela tidsschemat har spruckit och de är som vi vet numerologiskt och astrologiskt besatta. De vill till varje pris bli av med Trump, men ingenting verkar bita. De vågar inte utlösa en ekonomisk kris eftersom de inte har kontroll på Trump (som med varje tidigare president) och tror inte att han kommer att låta skattebetalarna betala för ”elitens” eventuella förluster och det finns risk att hela Federal Reserve faller. Därför kommer de att vänta med att utlösa en enorm ekonomisk kris till efter Trump.

  ”Eliten” har alltså enligt Lindsey Williams ett helt annat ”mind set” än normala människor. Det handlar inte om pengar – de har hur mycket som helst. Istället handlar det om KONTROLL. Och som vanligt visar de i förtäckt form, t. ex. serieteckningar, Hollywoodfilmer vad de planerar skall hända 2019. Lindsey Williams visade ett filmavsnitt på en film där Kina är inblandad i vapenförsäljning (detta kommer att hända 2019) och där någon i filmen lägger ut strategin. Målsättningen är inte vinst på vapenförsäljning (som många tror) och inte heller att kontrollera konflikten (som många också tror) utan målsättningen är kontroll av människorna. Om man kontrollerar människornas och de olika nationernas SKULD så kontrollerar man allting. Detta berättas i filmen som förmodas vara ”fiction”.
  Om ”eliten” får som den vill kommer 2019 att bli ett mycket turbulent år, ett år som man aldrig glömmer. med så mycket oenighet och fula tricks bland politiker som vi aldrig tidigare skådat.
  Men människorna måste själva vara vaksamma på att inte själva dras med i denna negativa spiral. Kyrkorna är i fullkomlig okunskap om vad som kommer att hända och om de visste detta skulle de be för Donald Trump varje vecka. Immigrationen kommer att påverka alla människors liv och det är därför som Trump driver på så hårt. Så länge som Trump är president så är vi säkra när det gäller den ekonomiska krisen, men inte därefter.

   • Sture says:

    @ Loa,
    nej, det var inte denna video utan en som var ännu senare. Jag tror att det offentliga motivet att censurera var att videon innehöll andra videosnuttar som lagts ut på nätet. Men allt vad Lindsey Williams säger om ”elitens” planer är värt att ta på allvar.

 22. Mjölner says:

  Ragnhild och Mo, försöker dra strå till stacken som alla vi små myror här.

  Har i dag åkt 7mil T/R till Växjö och handlat. Det går åt ca 1 liter bensin/mil a 14,57, blir 102:- hur mycket skatt det blir på bensinen vet jag inte men på parkeringsavgiften a 22:- tar man 4.40 i moms. Det är inte underligt att Sverige är ett rikt land(satir). Det är bra, dela av bara f-n.

 23. Mjölner says:

  Den franska presidentmakten är nu på väg att falla ihop. Macrons närmaste rådgivare Ismael Emelien kastar in handduken. Fortsätter detta manfall får Macron svårt att hitta kompetent folk till att byta ut den nuvarande regeringen. Det påstås att Emilien haft samröre med den sparkade livvakten Benalla. Sylvain Fort, Gerard Collomb, Niclas Hulot har avgått med olika svepskäl. Fortsättning lär följa. De Gula Västarna gör nytta, de ger sig inte.

  • peterkrabbe says:

   Det är logiskt att alla ledande politiker i Frankrike som hoppas på en framtid för egen del lämnar det sjunkande skeppet. Ingen som varit nära lierad med Macron lär ha en chans att komma in i politiken igen efter nästa val, om man inte redan nu tar avstånd från hans extrema globalism. EU-valet står för dörren och i Tyskland framträder alltmer Annegret Kramp-Karrenbauer som Merkels efterträdare även på kanslersposten. Macron tappar då alla sina möjligheter att följa upp sina påtryckningar på Merkel. Europa håller på att förändras, det inser alla utom Macron. Det skall bli intressant att se hur läget är efter EU-valet i juni, vi lär då ha en annorlunda politisk Europakarta.

 24. Johan says:

  Fundering: vi ser hur krafter utmanar eliten i flera länder runt om i världen. Vi ser att militären finns på folkets sida i USA, vi ser att delar av militären i Frankrike agerar likadant. Det måste finnas kontakter mellan dessa grupper. Vad finns då i sverige? Är det rimligt att det inte skulle finnas ”likasinnade” inom vår militär? Blir det stora förändringar i världen, vem ska då ”ta hand” om vårt land. Det bör ju finnas ”planer” på något vis även för oss??

  • Mjölner says:

   Johan, jag har vaknat mitt i natten, en ovana som förföljt mig några år på ålderdomen. Som vanligt måste jag se efter om det fanns någon ny kommentar och det fanns det.

   Det finns säkert missnöje och att det jäser under ytan även bland den svenska militären. Men med en ÖB som lallar och sjunger i pridetåget och uppför sig som ”Tandgluggen” Björklund (Tamburmajoren) som låter sina adoptivbarn styra sitt beteende, skapar detta ett löjets skimmer över svensk militär. Det fanns en riktig karl i militärledningen, jag minns inte hans namn, han blev undanknuffad av den övriga stabsledningen för han hade fel åsikt. Men det finns säkert fler med ledaregenskaper som i dagsläget bidar sin tid. Vi ser nu hur MSB ruttnar inifrån under Eliassons ledning med ideer om hjärntvätt psyops och åsiktsförtryck på order från den socialdemokratiska nomenklaturan. Det kommer ta ansenlig tid att reda ut denna härva, även om vi till äventyrs skulle få hjälp av militären. Om någon kommunikation pågår från svensk sida med andra länders militärer återstår att gräva fram info. om. Vi får ta hand om oss själva och det som blir kvar av vårt land, såvida inte muslimerna hinner före. Det är mycket illa ställt med Sverige när ett 3,5% parti (MP) får styra landet och svenskarna tycks acceptera detta utan någon märkbar reaktion. Pengar, mat och elström måste ta slut innan svensken reagerar.
   De styrande kommer nu att öka skattetrycket ytterligare för att kväsa folket som man hatar, de människor som betalar deras löner.

   • peterkrabbe says:

    Ett exempel på vad som händer med alternativa åsikter i militären är min gode vän, överstelöjtnanten Mikael Hagenbo, som var anställd som instruktör på Försvarshögskolan. Vi har i mycket samma åsikter, men Mikael gick ut offentligt med medlemskap i SD och sin syn på den militära Rysslandsfobin. Efter ett kompakt mediadrev, där han helt osakligt blev anklagad för antisemitism, att vara nazist och ett hot mot Sveriges säkerhet blev han först omplacerad från Försvarshögskolan, sedan avskedad. I slutänden valde han att flytta till Lettland, där han fann en ny hustru och fortsätter att driva sin blogg, riktad mot svenska läsare. Han räddade sitt mentala tillstånd genom att bli nyfrälst kristen.
    Mikaels historia är säkert en varning till övriga svenska militärer, så förvänta er inte att något annat än PK- och värdegrundsgodkända attityder skall komma från det hållet. Särskilt grundinställningen att Ryssland kommer att anfalla Sverige är religion inom militären och att NATO- medlemskap är det Högsta Goda är lika grundmurat som våra svenska betongbunkrar.

    • Mo says:

     Kanske din gode vän blev lärdom för dem med alternativa åsikter inom svensk militär och att man förstår vikten av att hålla dem väl förborgade för fienden. Kanske även inställningen till NATO förändras hos våra grannländer och övriga Europa när färdriktningen nu tycks justeras… Idag fick det nya partiet Vändpunkt offentliggöra sin politik i svensk television. Det borde väl innebära spiken i kistan för utbrytarnas moderparti dvs MP ?

    • Mjölner says:

     Detta exempel är sorgligt, tragiskt i överkant och visar ”kårandan” i de högsta kretsarna inom militären. Johan har fått svar och Lassekniven har säkert rätt att de bästa patrioterna finns i skiktet under generalerna. Ryssfobi!! När Anders Thunborg, Pierre Schori och Sverker Åström på 70-talet spionerade för Sovjets räkning samt till och med gjorde regelbundna resor dit för överläggningar med den sovjetiska utrikesbyrån, fanns minsann inga hämningar inom det socialdemokratiska partiet att umgås med fienden eller någon ryssfobi. Pierre Schori ignorerade alla varningar och reste själv till Sovjet på 80-talet att förhandla om den Svenska gränsen öster om Gotland strax innan Palme mördades. Han föregick alltså Palmes rysslandsbesök utan dennes godkännande. Schori var även påtänkt som IB-chef efter P G Näss men detta skrinlades av någon anledning. Här är en hel kennel begravd.
     Källa: Dagbok från UD av folkrättsprofessor Bo Theutenberg

     • Loa says:

      Ja, det kallar jag att byta fot! Har S så glömt sitt älskade Moskva? Konsekvenserna lever vi iallafall med. Schori är en hård och farlig person. Kan inte tänka mig att dessa kadrer ändrat åsikt, trots all propagerad russofobi. När tog den vid?
      Vår ovärdige ÖB Micael Bydén
      https://anthropocene.live/2016/07/07/banankungadomet-sverige/
      ” frågan om ÖB:s uttalande och ryska UD:s reaktion är långt allvarligare än jag trodde. Det visar sig att det ryska UD sagt om att ÖB borde ta kontakt med sina ryska kollegor, istället för att göra denna typ av fientliga utspel som han gjorde i Almedalen, det är han förhindrad att göra av försvarsminister Hultqvist.
      Något som är ett självklart svenskt säkerhetsintresse, att vår högsta militär har kontakter med sina ryska kollegor, är han alltså FÖRHINDRAD att göra av landets FÖRSVARSMINISTER.”

      • Mjölner says:

       Ja Loa, det är för dj—-gt(svärord), den djupsvarta socialdemokratiska historien är avskyvärd. Men det verkar inte Löfven ha en aning om. Varifrån kom planerna på OP:s avrättning, kanske från den innersta kretsen? Schori kör omkring och håller föredrag om FN:s fredsarbete, still going strong. Tage G Pettersson, (han som snodde Palmes dagbok) bor i min by. Jag kanske skulle försöka komma över den.

      • Mjölner says:

       Tillägg om den ovärdige ÖB. Hans minister har sprungit i Pentagons korridorer som barn i huset, otroligt imponerad av det militära brasset trots att han är samvetsöm vapenvägrare.

       • Loa says:

        Ja, vi ska ju tydligen inte ha något försvar; försvarsministrar som vapenvägrar som Tolgert, som ombesörjde avskaffandet av värnplikten. Sen kjoltyg, sen denne vapenvägrare; han försöker låta som en stursk dalmas.

     • Mjölner says:

      Rättelse/ det var Birger Elmer som Schori skulle efterträda inte P G Näss.

    • Suavalle says:

     Tack, Peter Krabbe, för informationen om Mikael Hagenbo och hans blogg som verkligen är MYCKET intressant!

     http://hagenbo.blogspot.com/

    • Loa says:

     Det var ju en synnerligen informativ blogg http://hagenbo.blogspot.com/!

     VARNING
     Internetleverantören Bahnhof: EU-parlamentet ett steg från att begränsa Internet
     https://samnytt.se/internetleverantoren-bahnhof-eu-parlamentet-ett-steg-fran-att-begransa-internet/

     (Varför måste man fylla i sina uppgifter varje gång på nytt, sen ett par dar?)

   • Arga gubben says:

    Mjölner, jag och en amerikan talade om det här för kanske 20 år sen. Om de ”usans” i ”Murrka” som inte talade för det amerikanska folket, utan för Imperiet. Vi satte vårt hopp till höga officerer och underrättelsemän. Vilka skyddar och hjälper president Trump? Officerer och kritiska underrättelsemän.

    Sossarna gillade inte Säpo och avsatte en underrättelsechef, en oerhörd handling. Nu är Säpo en myndighet under regeringen och går väl snart i Pride. Min sorg är stor, eftersom jag kan vittna om att där fanns män och kvinnor med stor resning.

    Vår militär avsatte kungen efter katastrofen 1809. Jean Baptiste Bernadotte installerades istället så småningom efter att en dansk tronpretendent ramlade av hästen och avled. Min historiebok censurerade militärens uppror.

    Jag vaknar också mitt i natten ibland.

    • Sture says:

     Det är bra att vi börjar få en mera realistisk inställning till militären. Allt för länge har de förtalats som en del i ”det militärindustriella komplexet”. Men detta består egentligen av två delar – de som skall tjäna stora pengar på krig och konflikter och de som skall förlora både armar och ben, bli blinda och döva och kanske också göra sina barn faderlösa. Dessa två delar har inte samma intresse av kriget och upplever inte detta heller på samma sätt. Den ena delen upplever det med förtjusning, den andra delen som ett helvete.
     Visst kan det hända att en och annan general får ära och berömmelse, men det kan lika gärna gå åt andra hållet som med Michael Flynn.

     • Suavalle says:

      De som tjänar stora pengar på krig har alltid sina tillflyktsorter, där de aldrig riskerar att själva drabbas.

      Schweiz är säte för banker och globala organisationer. Detta vackra land står utanför alla krig, konflikter och problem…

      Och i de länder som förstörs finns det alltid skyddade områden. De jättelika fabriksområdena som alltid fanns i anslutning till nazisternas koncentrationsläger under andra världskriget var säkra. Edward Griffin berättar i boken World Without Cancer att lokalbefolkningen ofta tog sin tillflykt till omgivningarna av dessa fabriksområden när de hörde varningssirenerna inför flyganfallen eftersom de hade upptäckt att fabrikerna aldrig bombades av de allierade – trots att dessa internationellt ägda slavfabriker tillverkade vapen, ammunition, krigstillbehör till nazisterna.

    • Mjölner says:

     Fiskargubben, ja vi gamla uvar är vakna större delen av dygnet då vi instinktivt känner att tiden är knapp. Det du skriver om SÄPO äger sin riktighet. En bit av den historien är att Palme inte kände sig särskilt bekväm med SÄPO då han inte hade full kontroll på verksamheten där. Det var därför han lobbade IB att öka kontakterna med GRU och KGB. På IB jobbade Schori, Thunborg och Sverker Åström. De här herrarna hade till och med särskilda kodnamn inom IB. Under den här tiden på 70-talet var Carl Persson rikspolischef (enligt min åsikt den ende riktiga rikspolischef vi haft och som kunde sitt jobb). Under den här tiden jobbade Olof Frånstedt som operativ chef för svenska kontraspionaget. Han hade koll på IB-gubbarna och grupperna ”Barbro” och ”Lennart”. Han avslöjade också den tjeckiske spionen Vladimir Koudelkas infiltration och kontakter med IB och att Schori, Thunborg och dåvarande chefsredaktören för Aftonbladet Gunnar Fredriksson rapporterade till honom vid denna tid.

 25. Mjölner says:

  Om så sker att Kramp-Karrenbauer blir kansler så kommer, får vi hoppas, det globalistiska kittet mellan Tyskland och Frankrike att upplösas. Macron kommer aldrig förstå vad som hände, han kommer nog också vägra att erkänna sitt misslyckande. Skandalen med den sparkade livvakten bara växer. Bankirmodellen visar sig inte passa det franska kynnet. Tänk om den svenska ”mediaeliten” kunde ägna någon gnutta uppmärksamhet åt händelserna i Europa i stället för uppdiktade historier om Trump. Men det är nog för mycket begärt just nu.

 26. Lassekniven says:

  Är det inte så inom alla statliga, och även kommunala, institutioner att de högsta cheferna är politiskt korrekta och därmed politiskt tillsatta. Detta gäller då även försvaret.
  De riktigt kompetenta militärerna, och också de som vanligtvis i skarpt läge tar över styrningen av stater i kris, är överstar och överstelöjtnanter. Dessa är ju yrkesmän och riktiga soldater som inte springer ärenden åt politiker utan har ett stark nationalistiskt paradigm.Det finns säkert hemliga och löst sammansatta grupperingar inom försvaret som vet vad som behöver göras.
  Brexit hade aldrig behövt inträffa om EU:s överstatlighet hade varit minimal och inriktad på väsentligheter, kostnaden för medlemskap blygsam, visum för EU-medborgare men med snabbövergångar mellan nationella gränser och sist men inte minst tullfrihet.

 27. Johan says:

  Har läst era svar efter en bra dag med familjen i skidbackarna (tack)
  Ja, kontrollapparaten och rätta utnämningarna ”styr” vårt land. Jag tror inte heller vi klarar av att resa oss själva men jag hoppas (tror) att med hjälp/vägledning utifrån så kanske….
  Har oxå hört om ”gamla” militärer som självmant valt att jobba i andra länder då de ser det som en ” omöjlighet” att verka i Sverige. Vi som land/medborgare ligger nog rejält nertryckta under ”klacken” idag men det borde ju oxå göra viljan till en förändring starkare för ”var dag”
  Helt klart viktigt med diskussioner och ifrågasättanden iaf

 28. Mo says:

  Nu arbetar Gustav Reinfeldt idogt för att avskära nationalisterna från öst från påverkansmöjlighet inom EU-politiken. Han vill helt enkelt kasta ut det obehagliga så att liberal demokrati kan vinna mark i Europa. Han har förstås goda nära läromästare på hemmaplan som vet hur oönskade partier skall isoleras från inflytande. Se upp för M i EU-valet, kanske det parti som behöver isoleras ?

  https://www.europaportalen.se/2019/02/gustaf-reinfeldt-fidesz-maste-lamna-epp

  • hllviken says:

   Odräglig klan! 🤮 😡 🤢

   Enligt hörsägen blev Gustav tagen av Polis pga droghandel och misshandel vid ett flertal tillfällen i tonåren.
   (Har hört det från hans skolkamrater).

 29. matte5958 says:

  Det är bäst att passa på för alla fritänkare och anti-globalister här på Peters fantastiska blogg – snart tänker Big Brother desarmera för gott det förhatliga (relativt) fria ordet på internet, dvs alternativa siter och kritiska bloggar – som denna;

  https://samnytt.se/internetleverantoren-bahnhof-eu-parlamentet-ett-steg-fran-att-begransa-internet/

  Detta verkar bli verklighet. Den härskande eliten har inget lärt av historien, istället för att följa folkets vilja skruvar dom åt locket på tryckkokaren ytterligare.

  Det måste bli en explosion och den är på gång i många europeiska länder och USA. För vårt misshandlade kungarike i norr ser dock idiotin ut att vara fast cementerad i såväl Deep-state som hela det politiska etablissemanget.

  SD som länge var hoppet ligger på rygg med blottad strupe och späker sig i desperata försök att bli ”accepterade” av övriga partier, vilket aldrig kommer att ske.
  Senast frånsade man sig samarbete med övriga nationella partier i EU. Man kan med fog fråga sig vad de egentligen står för numera – är de nationella eller inte ?

  Har du sett EU’s förslag Peter? Och vad får det för konsekvenser för din blogg ?

  • peterkrabbe says:

   Jo, jag har sett förslaget, men det är svårt att utvärdera utan tillgång på fler detaljer. Jag väntar tills det är taget i parlamentet slutligt, så får vi se. Sannolikt får bloggen upphöra i sin nuvarande form, eftersom den bygger på en dialog med läsarna som innehåller mycket länkat material som i flertalet fall kommer att bli upphovsrättsskyddat. Det är just detta informationsflöde som globalisterna hatar, med hundratals kommentarer fyllda av länkar ger bloggen en bred bild av verkligheten, något som paradoxalt nog uppfattas som negativt. Vi är på väg in i en diktatur, för att tala klarspråk. Min blogg är inte kommersiell, saknar sponsorer och annonsörer och har därför inga möjligheter att köpa filtertjänster, som har som enda syfte att göra bloggen sämre.
   Genom att göra mig personligt ansvarig för framtida stämningar och rättsprocesser som man säkert genomför för att få fram prejudikat, försöker man skrämma bloggare till att avveckla sina bloggar frivilligt.

 30. Arga gubben says:

  ”Soffan” Hermansson i Göteborg har problem. Hennes partivänner i S vill sparka henne. Den socialdemokratiska partiprinsessan Anna Johansson går i täten. Soffan anklagas för samarbetssvårigheter, men det tror jag inte på. Hon tycker inte om hedersvåld och jihadister och någon muslimsk partikamrat klagar, det är nog det som det handlar om. S vill ha de muslimska rösterna.

  Soffan är en riktig människa. Hon är inte en partibroiler, hon började sin karriär som truckförare på Volvo, vill jag minnas. Anna fick lämna regeringen efter Transportstyrelsen, men hon kan fortsätta att göra vad hon vill. Nu avgår hon i Göteborg, men sitter kvar i riksdagen. Hon behöver aldrig vara hungrig. Vill hon tillbaka till regeringen? Dessa maktmänniskor.

  Löfvén är bekymrad. Om sanningen om attackerna på Soffan blir allmänt kända så får partiet problem.

  Jag fick en rapport från Göteborg och den var i Soffans favör. Den fick jag av en person som inte röstar på S.

  • Mjölner says:

   Arga gubben!! Löfven har gjort sitt val det är minareter och böneutrop som gäller. Där finns underlaget för evig makt. Arbetarrörelsen skiter han i trots att han svingat sig upp till makten med dess hjälp.Soffan kommer att tystas med de vanliga metoderna, uthängning i Aftonbladet.
   Löfven är psykopat han bryr inte sin lilla hjärna med verkligheten. Väljarunderlaget finns bland invandrarna. Man tänker nu importera gamla sjuka anhöriga till de redan hitkomna asylturisterna för att rasera sjukvården och hindra svenskarna att få adekvat vård. Den bistra sanningen kryper allt närmare. Att ingen svensk reagerar utan bara låter politikerna hållas är väl det mest uppseendeväckande i det här sammanhanget. Agendan är glasklar, förstör Sverige. EU är på alerten när det gäller yttrandefriheten. Vi får i framtiden placera våra servrar i länder där EU inte kan lägga sig i vad bloggarna skriver. Den internationella juridiken sätter stopp för Klunkargänget i Bryssel. Man kan fråga sig om nu Junker är en alkoholist, hur mycket droger och alkohol finns det under den alkoholiserade chefen.

   • Arga gubben says:

    Javisst, Mjölner. Hela sjuklövern tjänar globalisterna. Ledarsidorna rapporterar bra.

    ”Ett val där Ann-Sofie Hermansson har valt att försvara kopplingarna till arbetarrörelsens rötter i industrin och som nu ställts mot Anna Johanssons tydliga identitetspolitiska linje med sin bas i förort, kyrkor och moskéer.

    Stefan Löfven har varit medveten om detta hela tiden. Och givit sin tysta välsignelse att låta partiet till slut glida över till renodlad identitetspolitik och överge den forna väljarbasen.”

    https://ledarsidorna.se/2019/02/s-konflikten-i-goteborg-stefan-lofven-visste-redan-fran-borjan/

    En röst mot extremism är en röst för mycket för Socialdemokraterna

    https://ledarsidorna.se/2019/02/en-rost-mot-extremism-och-hedersfortryck-ar-en-rost-for-mycket-for-socialdemokraterna/

    • Mo says:

     Nu blottlägger sig S och de visar upp sina inre konflikter i öppen dager. Detta som de gjort allt för att dölja och smickrande gett dunkelt sken av att stödja båda sina ben inför valet. De lyckades väl, med hjälp av media, att ingjuta tro hos de gamla trogna arbetarväljarna att allt är som vanligt inom SAP och dem kan man lita på. Det utlovades reglerad migration och röstetalen stabiliserades. I lönndom har förorts grupperingen succesivt tagit över den ideologiska basen och ledningen väntar in majoritetsväldet som hägrar där. Ledarsidorna är bra på avklädningen av S och vi förstår att deras dubbelspel och smutsiga metoder ej längre låter sig renas i tvättbyken. I ärlighetens namn S måste öppet välja sida inför sina väljare , deras lurendrejeri urholkar demokratin. Ledarsidornas svaghet är att det lämnar inget politiskt alternativ, den gode Westerholm gav visst själv sin röst till L, där var det nog mamma som bestämde.

 31. erik says:

  Länktips. Artikel om den svenska ‘demokratin’ av i dag.
  https://morklaggning.wordpress.com/2019/02/10/hur-demokratier-dor-iii/

  Ett boktips, Hans Myrebro, ”Nato ett monster på katastrofkurs”.

  Och sist men inte minst en låt det svänger om, rejält !Lazy – Jimmy Barnes & Joe Bonamassa.

 32. Pingback: Bollen är ändå alltid rund – Bakom kulisserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: