Vad kan vi förvänta oss av EU-valet?

EU Strasbourg

 

Den 23- 26 maj förväntas vi gå till valurnorna igen, denna gången för att försöka påverka EU:s politiska inriktning. Som nog de flesta förstått idag är den politiska styrningen från EU överordnad den nationellt svenska i flertalet avgörande avseenden. Vi behöver därför återstående tid för att sätta oss in i vad detta val egentligen handlar om och hur våra röster kommer att förvaltas. Det är – i sanningens namn – inte helt lätt att förstå konstruktionerna och det är kanske inte heller meningen att det skall vara det. Den hittillsvarande uppbyggnaden av EU har en stark globalistprägel, vilket innebär att eliten tycker att detta sköter vi själva, vänligen lägg er inte i men rösta gärna så vi får sitta kvar och jobba ifred.

Vi skall börja med partistrukturerna. Självklart kan inte alla medlemsstaternas partier få en direktrepresentation i parlamentet, det skulle innebära ett hundratal partier på plats. En röst i Sverige på exempelvis SD ger inte med automatik en ledamot som sitter i parlamentet med SD:s partibok i handen, utan en ledamot som ingår i någon av parlamentets uppsamlingsgrupper. De hundratalet nationella partierna kokas ihop till sju grupper, som anses ha tillräckligt mycket gemensamt för att kunna bilda en sammanhållen grupp i parlamentets arbete. Att veta vilken grupp det nationella parti som man vill rösta på kommer att välja i parlamentet är därför fundamentalt för det nationella valet. Detta är inget som partierna gärna basunerar ut innan valet, man vill ha så många röster som möjligt på sina egna kandidater för att sedan välja grupp efter smak och tycke.

För att fortsätta med exemplet SD så behöver inte en röst på SD betyda samma sak i Bryssel som i Stockholm.  I Stockholm skyr Moderaterna SD som pesten, i Bryssel har man möjlighet att genom ett samarbete mellan de större grupperna EPP och ECR i praktiken åstadkomma ett närmande mellan dessa svenska partier ”utan att det syns”. Reformismens ECR, där SD redan tagit plats, lär också locka åtminstone KD, kanske också Moderaterna som är i fritt fall efter att ha gått vilse i pannkakan. Petningen av Corazza Bildt tyder på detta. Att SD väljer ECR, där Theresa Mays Tories kommer att lämna ett stort hål, förvånar dock.

Vi skall nedan göra en liten uppställning som visar var våra röster egentligen hamnade i parlamentet 2014. Om det finns någon ärlighet i politiska sammanhang borde Europaparlamentets gruppbeteckning vara tryckt på våra valsedlar tillsammans med den svenska partibeteckningen. Då vet vi vad vi röstar på. För att göra det lite lättare skall jag lägga till min bedömning av gruppernas tillhörighet i avseendet globalism kontra nationalism. Den som vill förstå innebörden av detta hänvisar jag till mina tidigare artiklar i ämnet. Inom parentes anger jag för tydligheten skull vissa viktiga utländska partier.

 

Grupp i EU-parlamentet                                                    Nationellt parti                  Ideologi     Nuv. procentandel

EPP / Europeiska folkpartiets grupp                                   Moderaterna                           ?                            29

                                                                                            Kristdemokraterna                  ?             

                                                                                           (Fidesz Ungern/Orban)       nationalism 

                                                                                           ( CDU, CSU Tyskland)      globalism

                                                                                           (Republikanerna Frankrike)  globalism                                                                                          

S&D / Progressiva förbundet av Socialdemokrater            Socialdemokraterna           globalism                   25

                                                                                             Feministiskt initiativ         globalism

ALDE / Alliansen liberaler och demokrater för Europa     Centerpartiet                      globalism                     9

                                                                                             Liberalerna                        globalism

EFA / Europeiska fria alliansen, De gröna                          Miljöpartiet                        globalism                     7

ECR / Europeiska konservativa och   reformister               Sverigedemokraterna        nationalism                  10

                                                                                            ( Dansk Folkeparti)            nationalism

                                                                                            (Sannfinländarna)              nationalism

                                                                                            (Lag och Rättvisa Polen)   nationalism

                                                                                            (Tories, England)                    ?

                                                                                            

GUE/NGL/ Europeiska enade vänstern, Nordisk grön v.   Vänsterpartiet                   globalism                      7

ENF / Nationernas och friheternas Europa/ EFDD              (UKIP)                            nationalism                   10

                                                                                             ( Lega Nord.)

                                                                                             ( Nationell Samling/ LePen)

                                                                                             ( Nederl. Frihetspartiet)

                                                                                             (FPÖ Österrike)

                                                                                             (Vlaams Belang Belgien)

                                                                                             (Nya Högerkongressen Polen)

Grupptillhörigheter kan förändras inför valet 2019.

 

Nu gäller sammanställningen ovan 2014 års EU-val, eftersom valen sker vart femte år. Under perioden har partierna ibland skiftat grupper, men viktigast att komma ihåg när man bedömer Europaligan är att de stora förändringarna som skett under perioden inte kan avläsas här. Om vi ser på Frankrike så var socialdemokraten Hollande president då, Macrons parti fanns inte ens på kartan. Idag har sannolikt 70% av fransmännen vänt sig emot den europeiska sosse-centern som resultat av Macrons nu väldokumenterade agenda. Detsamma gäller i Tyskland, där AfD och andra nationella partier håller på att dra undan mattan under Merkel, som då satt säkert i sin mittenkoalition. I hela Östeuropa inklusive Italien kan vi närmast tala om en nationell revolution.

Betecknande är att Orban i Ungern med sitt nationella Fidesz då anslöts till den europeiska mitten, som Moderaterna och KD tillhör tillsammans med Merkels CDU. Inför valet lär ENF vara ett mer sannolikt alternativ. Den 2014 bildade sjuttiofemprocentiska  majoriteten för globalisterna kan man nog se som den direkta signalen till att flyktinginvandringen bröt ut 2015 i den för många ofattbara omfattningen. Men ingenting i politiken sker av en slump. Efter A kommer B. Därför kan vi vara ganska säkra på att med facit i handen innebär C att de nationellt inriktade partierna närmar sig majoritet 2019. Globalisterna gick helt enkelt för fort fram. Det kommer att straffa sig nu. Egentligen är det Macrons misstag som fått Europa att förstå vad som händer, det är också förklaringen till att vi i Sverige hamnat i total medieskugga inför valet. All information om Gula Västarnas fortsatta aktiviteter i media är bannlyst, trots att 15 personer dödats hittills. Följ RT istället!

Soros har i dagarna publicerat ett öppet brev som präglas av den skräck han nu upplever för att globalisterna verkligen skall sopas ut ur EU:s parlament och ledning. Hans bedömning av valutgången stämmer bra med min egen, dock har vi helt olika uppfattningar om konsekvenserna. Som sann globalist förbannar Soros vårt ”antikvariska partisystem” där kraven på direktdemokrati blir allt starkare. Paradoxalt nog anser han sitt eget totalitära elitstyre som ”räddningen” för Europa och de värden som han själv definierar. Han har tidigare skrutit om sin lista på ”pålitliga” ledamöter i parlamentet, prydligt listade i ett dokument från Open Society. Där fanns för övrigt fru Bildt med, tillsammans med Hökmark och elva av de övriga nitton svenskarna.

Citat ur dokumentet: Beyond discussing individual topics, Open Society should seek to build lasting and trustworthy relationships with these European lawmakers.

Det ligger dock nära till hands att konstatera att mannen har blivit galen på gamla dar, eller vad säger hans hänförda beundrarinna Annie Lööf? Står du också på lönelistan? Soros är en privatperson som med hjälp av sina pengar försöker styra världspolitiken. Har vi anledning att acceptera detta?

I sammanställningen ovan har jag satt ett frågetecken för EPP med de svenska partierna Moderaterna och KD. Gruppen innehåller även Merkels CDU, som förespråkar utökad centralisering och också en Europaarmé. Samtidigt finns där också EU:s mest nationella parti genom Orbans Fidesz, i sanning en ohelig allians mellan globalister och nationalister. Det är också den största gruppen – innan valet. Troligtvis kommer denna grupp att klyvas och delas upp på andra med tydligare inställning till frågan om ökad centralisering eller nationellt oberoende. Att både Moderaterna och KD kunnat räknas till globalisterna innan Alliansen upplöstes är helt klart, ingen glömmer Bildts och Reinfeldts roll i invandringen 2014 som också kostade regeringsmakten. Om någon form av självrannsakan gett resultat än återstår att se. Kristersson har inte avslöjat sitt partis avsikter, så en varning är här på plats. Att båda moderaterna på Soros lista byts ut kan dock vara en ledtråd.

Den egentliga roten till nationalismens förväntade framgångar ligger i ENF, där flertalet spektakulära EU-kritiker finns. Även om de inte får majoritet i sig självt kommer de att ge näring åt reformisterna, vilket nog kommer att garantera ett radikalt annorlunda EU efter valet. Stor betydelse kommer även förlusten av de brittiska partierna att få, det kommer att drabba hela globalistfalangen hårt. Där har folkets dom redan gett oss hjälp på traven…

Vi skall återkomma till EU-valet i fler artiklar. Kommande debatter lär ge mer kött på benen!

Peter Krabbe

bilden: EU:s fästning i Strasbourg skall symbolisera öppenhet och demokrati…..

71 Responses to Vad kan vi förvänta oss av EU-valet?

 1. Tritonen says:

  Att man fortsätter flyttkarusellen mellan Bryssel och Strassbourgh säger det mesta om den låga repekten för medlemsländernas ekonomlska bidrag. Nu aviseras dessutom ökat bidrag från medlemsländerna pga Brexit. Dags för EU att tagga ner och koncentrera sig på väsentligheter.

  • peterkrabbe says:

   Att man valde Bryssel som huvudstad för EU berodde ju på att Storbritannien ingick geografiskt. Bryssel låg då mitt i Västeuropa med EUs kärnländer. Strasbourg blev ett komplement för att inte reta tyskarna. När nu Storbritannien lämnar EU är det mer centralt belägna Strasbourg egentligen den självklara huvudstaden. Sunt förnuft talar för att man då avvecklar Bryssel helt. Kostnaderna för ”pendlingen” är enorma. Tyvärr är sunt förnuft en bristvara i EU, så vi får väl se. Om man vill inkludera Östeuropa bättre vore kanske München i Bayern ett bra alternativ.

  • Sture says:

   @ tritonen,
   ”den låga respekten för medlemsländernas ekonomiska bidrag”, skriver du. Men en av målsättningarna med EU (liksom med FN) är ju just ”slöseriet”. Slöseri skapar behov för att låna, vilker skapar skuld, som innebär ökad KONTROLL, som är själva slutstationen..
   Dessutom visar den bristande respekten att dessa människor är stolta och arroganta och fullkomligt struntar i hur den irninära skattebetalaren har det. Om inte pengarna räcker för slöseriet så får man väl höja skatterna. Svårare än så är det inte.

 2. Lassekniven says:

  Jag tackar personligen för dagens krönika och trots att jag anser mig vara både allmänbildad och politiskt bildad så är innehållet ett lyft för mig.
  Den tanke som genast inställer sig är att en majoritet av svenska folket inte har någon kunskap om vad EU-valet egentligen är frågan om och röstar på samma sätt som i riksdagsvalet.
  Egentligen borde man få genomgå en tentamen för att få rösta. Nu får man försöka sprida kunskapen om nationalism gentemot globalism på seriösa bloggar här på nätet som Peters blogg och Lars Berns blogg och andra. Detta är ju huvudfrågan och i sanning är det ju så att en majoritet av alla svenskar vill ha sitt Sverige för sig själva, för oss själva. Vi är ju i grunden nationalister. Det är politikerna (samt MSM och Public Service), detta fåtal som har sådan makt, som är i allt väsentligt globalister eftersom de får egna fördelar av detta sitt ställningstagande.
  Det finns bara ett system som står för politisk rättvisa och det är systemet med direktdemokrati. I Sverige är ju detta (tills vidare) en utopi. Jag tror inte ens att ungdomar på högstadiet eller i gymnasiet någonsin fått någon lärdom om begreppet direktdemokrati.

  • peterkrabbe says:

   Du har helt rätt i detta. Genom att valdeltagandet är generellt lågt i EU-valet innebär det en unik möjlighet för dem som vill stödja vårt nationella oberoende att verkligen mangrant gå till valurnorna. Det får stor genomslagskraft. Parlamentet minskar antalet ledamöter med närmare 50 platser på grund av Brexit. Eftersom britterna, bortsett från UKIP, är övervägande globalister ger detta också en fördel för nationalismen. Precis som i Sverige återspeglar partierna i Storbritannien mycket dåligt folkviljan, vilket ju ledde till Brexit i slutänden – när man inte längre kunde förbise demokratins spelregler. Så jag hoppas att alla som vill stärka vårt oberoende verkligen utnyttjar detta engångstillfälle att förändra Europapolitiken.

 3. Mjölner says:

  Tentamen för kvalificering till EU-val, tja, varför inte. Åldersgränsen för politiskt medvetande och känsla för Sveriges historia generellt, går förmodligen någonstans mellan 45-50 år. Nu kommer politikerna att ta i så rösten spricker, ”ni måste rösta och rösta rätt, så inte de krafter som äter småbarn och skriver med blod på väggarna att fan är lös kommer till makten”. Vi kommer säkert att bli påminda om 6 miljoner mördade och nazistiska koncentrationsläger för 70 år sen. Hur många kommunisterna och USA mördade är helt ointressant. Vi vakna, som med rätta kritiserar nuvarande oordning, kommer säkerligen kunna bena ut hur vi skall rösta. Resten följer den dåligt pottränade barnsliga ”elitens” budskap. Sverige är nog förlorat, men det finns dock en reell chans att inskränka globalisternas dominans över den europeiska politiken.

 4. Synnerligen informativt inlägg! Det verkar som om framgång för le Pen, AfD, fortsatt nedgång för socialdemokratiska europeiska partier och ‘en Marche”, brakseger för nationalistiska partier i Spanien, Österrike, Italien, Polen och andra östeuropeiska stater samt om Fidesz bryter sig ut ur nuvarande konstellation, kommer att kunna avgöra, om en EU-reformativ agenda med successivt ökat nationellt självbestämmande kommer att bli verklighet. Hoppas själv att såväl MP som L i Sverige inte når representation i EU-valet, och att deras mandat kan tillfalla SD. Det avgör inget men har en viktig psykologisk betydelse för framtiden. Många om, men väl inom möjligheternas gräns. För egen del försöker jag påverka alla i min sociala krets att välja för vårt oberoende framåtskridande.

 5. Alicia Lind says:

  @Peter Krabbe.
  Polens Lag och Rättvisa(PiS) uppfattas inte som ett nationalistiskt parti om Du frågar folk i Polen. Att PiS (av mindre medier kallat PiSrael) lyckades att utomlands upprätthålla myten om sina nationalistiska policies beror på att polacker som inte tillhör etablissemanget inte har möjligheter att få sina röster hörda utanför Polen, vilket är ett resultat av en långvarig isolering, språklig förbistring och brist på ekonomiska resurser.
  Lag och Rättvisa vann förstås valet med hjälp av nationalistisk retorik. Flera år har gått men PiS-regeringens nationalism fortfarande är begränsad till retorik, som på senare tid blivit särskilt vass i fråga om ”flyktingar” från tredje världen. Den ”nationalism” som PiS driver inte bara i retorisk form riktar sig uteslutande mot Ryssland.

  Det parti i Polen som de facto är nationellt, i. e. värnar den polska nationen, heter Den Nationella Rörelsen (pol. Ruch Narodowy) med unge Robert Winnicki som ledare. Partiet är litet men växer fort efter att president Andrzej Duda (som vaskats från ingenstans av PiS ledaren Kaczynski) visat tydligt att polackernas väl och ve inte är hans prioritet. Som jag själv nyligen har erfarit vid mitt fem veckor långa besök i landet, fylls Polen -sakta men säkert – med folk från Asien (jag gissar på vietnameser, pakistanier, afghaner, indier), förutom ukrainare, som inte alltid skiljer sig till det yttre. Politruker i PiS – och ”patrioter” i stormedia, skriker sig alltså hesa om att folk från MENA inte släpps in i Polen, men låter alltfler utlänningar från sådana länder bosätta sig. Ovannämnde herr Winnicki har vid flera tillfällen tillfrågat regeringen varför den tillåter invandring från avlägsna länder när den på samma gång hävdar att ingen släpps in. Som svar fick Winnicki – efter minst en veckas väntan – att Polen är i skriande behov av arbetskraft. Med undantag från några IT-gubbar från Indien, är det högst tveksamt om sådan import behövs, då det finns arbetslösa polacker med universitetsutbildning som inte lockas av att diska i Tyskland. Polska hantverkare som stuckit till Väst, har ju ersatts med ukrainsk massinvandring. Oppositionen, med Medborgarplatformen (PO) i spetsen skiljer sig lite i fråga om retorik, men tittar man hur des två stora partierna röstar i sejmen, ser man knappast någon skillnad. Men i media kallar de varandra ”polacker av sämre sort”. Divide ett impera utgör följaktligen ett perfekt modus operandi också i det land som skulle ”rekristianisera” EU.

 6. Sture says:

  Detta är en ny intressant intervju med Robert David Steele gjord av X22Report. Robert David Steele är ju en person som många gånger har ändrat sin syn på Trump, men har samtidigt så mycket inside information och begåvning att hans analyser blir väldigt viktiga att ta del av.
  Intervjuarn börjar med att fråga om Trump nu har kontroll över the Deep State. Svaret är att han inte ännu har det men stärkt sitt grepp undan för undan. Allt kring Trump verkar kaotiskt men det är någonting som Trump gillar och han är bäst då eftersom motståndarna oftast får vika ner sig.
  Dock har det skett enorma framsteg. Han har nu tusentals förseglade åtal mot mängder av personer som begått vidriga handlingar och vi väntar nu på rättegångar. Steele menar att även om det ännu inte blivit rättegångar så ligger det såpass mycket påtryckningar på dessa personer att de blir neutraliserade. Svagheten är att han varken vet var guldet eller alla hans mäktiga motståndare i den globalistiska eliten befinner sig. Trump kommer snart att ge ut guld- eller silvermynt, och en guldbaserad dollar, och har nästan redan nationaliserat Federal Reserve. De får inte höja räntan trots att de vill. Trump har vaskat fram mycket pengar och inom en 3-4 veckors kommer 1000 miljarder in i penningsystemet.

  Robert David Steele kommer att få del av detta, han har fått någon slags kontakt med Trump och berättar att och en ”Truth channel” kommer att bli sponsrad för en del av dessa pengar. Detta är ”open source” TV-kanal som Trump kan använda för att bipassera all media, twitter, YouTube och få direkt-kommunikation med amerikanska folket, och som Robert David Steele länge försökt få Trump att nappa på. Denna kommer nu att bli verklighet inom något år.

  Det pågår också diskussioner om att upphäva Federal Reserve som 1913 bildades genom raffinerat bedrägeri (Trump, vars ekonomiska rådgivare inte längre kontrolleras av Goldman-Sachs, har förstått detta). Man diskuterar också att lägga ner IRS, som på helt olagliga grunder federalt beskattar arbetsinkomst. All denna skatt går till Federal Reserve som ränta på statsobligationer. (Trump känner till att denna skatt inte har stöd i konstitutionen). Trump har konstitutionell rätt att utse den ledande personen i Federal Reserve (fast inom en snäv krets) och flera andra ledande personer runt om. Så de sitter lite fast här.
  Om räntan höjs (vilket de vill) så faller hela ekonomin i USA. Och detta system med centralbanker som ger ut papperspengar från tunn luft har kommit till vägs ände. Någon menar också att Federal Reserve är bankrutt. Wall Street + Federal Reserve kommer att tvingas gå på Trumps linje, eftersom de börjar inse att Trump kommer att vinna stort 2020. Trump kan också slå undan fötterna på Federal Reserve genom att sponsra mängder av små kommunbanker, som får låna dessa pengar för utlåning (I Dakota tillverkar kommunen sin egen valuta).
  Vi skall inte behöva låna från dessa storbanker och bör inte heller sätta våra pengar på aktiemarknaden, menar RDS, eftersom individen alltid förlorar.

  Robert David Steele tror också att Trump i hemlighet arbetar tillsammans med både Putin och President Xi för att få ner globalisterna på knäna. Steele berättar att de Sydasiatiska länderna kommer att nationalisera centralbankerna under nästa år (och troligtvis slå undan benen på Engelska Drottningen, Rothschild, Rockefeller, Goldman-Sachs, Vatikanen etc.). Här finns alltså en koordinerad rörelse för att bli av med de privata centralbankerna som låtsas att de är regeringsbanker. Etc., etc

 7. Sture says:

  Italien vill nu ta hem sitt guld från den europeiska centralbanken. Helt rätt väg att gå. Om alla länder gjorde så skulle centralbankerna bli av med sitt stulna guld och ha kvar sina papperslappar. Sedan räcker det med att alla länder stryker alla ina skulder till centralbankerna som alla tillkommit genom bedrägeri.
  http://www.friatider.se/italien-vill-ta-kontroll-ver-sin-guldreserv-guldet-tillh-r-folket

 8. Èmil David Alexander says:

  Det har hänt en hel del grejer bakom kullisserna sedan vi har fått vänta på partiernas ställning.

  Sd är meningen ska vinna. Sedan drar sverige i konkurrs.
  ________________________________

 9. Arga gubben says:

  Jag har hoppats på överraskningar och nu har vi fått några. Ett nytt miljöparti bildas och ska försöka ställa upp i Europavalet. Det splittrar om partiet lyckas. I Göteborg förstår folk att sossarna bara värnar om muslimska röster. Se hur svenska arbetaren Soffan behandlas i partiet. Expressen publicerar de absolut sämsta bilderna på henne. Hjälp till att sprida informationen så att hela Sverige får veta. Se den tidigare tråden.

  Nu är det uppenbart att striden inte längre står mellan höger och vänster. Jag fortsätter att rapportera om Venezuela i Vem lurar vem? George har mycket vettigt att säga i videon. Han vet vad vi har emot oss. Han nämner också Europaparlamentet.

  En känd rabbi säger att den judiske messias kommer att framträda före det israeliska valet 9 april i år.

  George Galloway on Venezuela (subtitulos en Español)

  Unga Anastasia spelar för oss. Se hennes skicklighet och glädje.

  Анастасия Тюрина – Валенки

  • hllviken says:

   Bedårande tös!

   • Arga gubben says:

    En fin tösabit. Sådana kunde man se i svenska Sigge Cirkus för kanske 60 år sen. Sverige våldtogs, men inte Ryssland.

  • Suavalle says:

   Elliott Abrams – dömd 1991 för sin medverkan i Iran-Contras-skandalen, men benådad av George H. W. Bush – nu ska han tydligen få visa upp vilken duktig förstörelse-arkitekt han är, IGEN:

   ”In the Bush administration, Abrams was a key architect behind the Iraq War.”
   (Wikipedia)

   • Mo says:

    Som vanligt oljan som utlöser konflikter, denna gång gäller det väl världens största oljereserver som finns i Sydamerika. Vill USA kasta in NATO i en ny krigshärd ?

    • peterkrabbe says:

     Och vad säger övriga NATO-medlemmar om att deras ”försvarsorganisation” skall starta anfallskrig i Sydamerika? Detta är precis vad vi sagt här tidigare – NATO är tänkt att bli globalisterna stridande världsarme medan FN -truppen får övervakningsfunktioner. Ställer Danmark och Norge upp på detta och hur hade Sverige förhållit sig när lojaliteten kallar? Något för socialismens NATO-anhängare att fundera över….

 10. Mo says:

  Tack Peter för denna inblick, kunskap och förståelse ökar intresset för vårt EU-samarbete. Här även en informativ sammanfattning av Merkel från säkerhetskonferensen i Munchen.

 11. erik says:

  Vad svarar Viktor Orban när globalisterna i EU trycker på.

  Victor Orban :
  “We can discuss whether democracy should be liberal, illiberal or Christian, but the people cannot be omitted from its formula”, Orban said, and argued that “should we neglect the will of European citizens, we would not be building a European Union but an empire and would go back to where we started off 30 years ago when we revolted against having to act on instructions from that empire’s headquarters.”
  Vidare säger han :
  Answering a question, Orban said that “EU members have different positions on the world and it was mostly migration that brought those differences to the surface”. “But it is good”, he added, “because variety is an asset for the EU.”
  https://voiceofeurope.com/2019/02/orban-neglecting-the-will-of-the-citizens-means-building-a-european-empire/

 12. Sture says:

  Lite positiva nyheter bland allt som gör oss deprimerade. Ytterligare en intervju med Robert David Steele. Donald Trump har kopplat greppet på the Deep State och de kommer att hända mycket de närmaste två åren, menar Steele. För det första kommer Trump att ge ut gulduppbackade dollarsedlar innan 2020, han kommer antagligen att nationalisera hela Federal Reserve, han har förvägrat dem möjligheten att trycka upp nya sedlar från tunn luft, de s.k. förslutna åtalen används som påtryckningsmedel – och här finns 70 % åtal på grund av pedofili och 30% på grund av ekonomisk korruption. Robert David Steele som har välplacerade källor både inom CIA, FBI och NSA berättar att den dömde pedofilen Jeffrey Epstein som driver Epstein Island nu är dömd till ett relativt mild straff. Och orsaken till detta är att han lämnat över alla namn och allt inspelar material på politiker och bankmän etc. som besökt ön och uttnyttjat prostituerade underåriga i många fall.

  För dem som inte känner till denna ö så kan jag berätta att den används som en fälla av Epstein och den israeliska säkerhetstjänsten Mossad för att få ett fast grepp över politiker, affärsmän och övriga inflytelserika personer i USA. Detta tillgår så att de bjuds till ön där det hålls stora partyn och de träffar andra betydelsefulla personer. Sedan drogas de ner av alkohol och andra droger, läggs på ett rum som är fullt med hemliga kameror och vaknar sedan med en mindrårig flicka eller till och med ett naket barn i sängen. Allt spelas in på video och används i utpressningssyfte och på så sätt har man hållhakar på mängder av inflytelserika personer i kongressen, lokalpolitiken och affärslivet.
  Trumps säkerhetstjänst har nu skaffat sig kontroll över detta material, vet att detta i många fall är fällor utlagda av Mossad och Epstein, och kan på så sätt befrria dem från utpressning av Mossad.

  • Loa says:

   Epsteins ö heter Lolita Island. Jag hörde för något år sedan att den skulle vara nerbränd (undanröja bevis). Tunnlar under templet (som en moské med genua-ränder! ”ekumeniskt”) på krönet. Jag såg en bild av nedre delen, klippväggen. Där var ca 10 ingångar. Vid den vänstra skymtade – jag försökte förstora – en hög staty av Baphomet! Det var inget att ta miste på. Huu.

   Och snälla som skriver om sedelpressar, det HETER inte ”från tunn luft”!
   Out of thin air översätts på svenska: ‘ur tomma intet’.

   • Suavalle says:

    Robert David Steele har berättat att han under sin tid vid CIA var med om att droga både amerikanska och utländska politiker på besök och arrangera synnerligen komprometterande sex mellan dem och minderåriga. Detta filmades och användes sedan för att få politikerna att bli viljelösa orderföljare. Denna ”syssla” anger Steele vara orsaken till att han slutade vid CIA.

    Högt uppsatta svenska politiker utsätter sig för stora risker när de besöker den internationella elitens privata arrangemang.

    Här talar den tidigare högt uppsatte FBI-mannen Ted Gunderson om detta hemska:

  • Ale says:

   Till Sture: Du bör kanske omvärdera Robert David Steele som varande fföre detta CIA. En gång CIA alltid CIA. Se hel denna video och ta in motargumenten om tillförlitligheten om denna agent:

 13. Arga gubben says:

  Jag har aldrig förr sett våra etablerade politiker vara så dementa. De ljuger och säger de mest horribla saker. De förväntar sig att vi ska bocka och buga, men det gör inte jag. Den enda jag har respekt för bland dem är Ebba. Hon är rak och ärlig. Hon tror på Herren, men behöver mer uppdateras om vår verklighet.

  Vi får fel information, fattar fel beslut, och det finns en gräns för vad Himmelen tillåter.

  Chris Forssne skriver bra om Frankrike och västarna på Ledarsidorna. Hon säger att Peyrefitte är politiker. Jag minns honom som en högerpolitiker och minns när han skrev om mordet på påven. Le Monde var fantastisk på den tiden. Idag en boulevardtidning.

  Våra politiker är huvudlösa:

  QUAND TU N’AS PAS DE CERVEAU !

  • Suavalle says:

   Deras devis:

  • Mo says:

   Arga gubben, jag känner närmast motsatsen, är Ebba ärlig, kan man lita på henne ? SD har haft stora förhoppningar om samarbete men KD har varken sagt ja eller nej. Detta är väl någon form av strategi för att inte stänga några dörrar men inte riktigt ärligt mot väljarna. Jag läste en intervju med Ebba för ca 1v sedan, då sa hon att något djupare samarbete med SD inte var aktuellt men man har förhoppningar om att kunna fortsätta att locka över SD väljare till KD ! De har siktet inställt på M+KD. I EU-valet faller iallafall KD bort för min del efter att tagit del av Peters lista på Soros tillförlitliga politiker där Adaktusson finns med. Skulle önska att MED var större, kommer de att ställa upp i EU-valet ?

   • peterkrabbe says:

    Mo, MED ställer upp i valet, liksom de flesta andra partier. Min son Mons, som har fått skriva här tidigare, fick placering 2 på den interna omröstningen men flest personkryss. Vi bedömde då att han med en bra kampanj skulle kunna få förstaplatsen och till och med locka väljare från andra partisympatisörer. På den slutliga listan blev Mons nedflyttad till fjärde plats, trots sin överlägsna kompetens i ämnet EU/utrikespolitik.
    Samtidigt gick hans partikollega Jessica Stegrud över från MED till SD och fick andraplatsen på deras lista = säkrad parlamentsplats. Varför händer då detta?
    Både Mons och Jessica är nationalister, men trenden i MED är nu på väg mot globalismen, man blir med andra ord samma sorts parti som liberaler och centern. Enligt min bedömning behövs inte ett sådant parti längre. Partiet är infiltrerat av NATO-anhängare som tar alltmer plats, flera av dem officerare. Glyfosat är OK i jordbruket och klimatagendan skall stödjas – mot allt sunt förnuft. Mons är för lojal för att lämna ett parti som han själv medverkat till att skapa, men får säkert ändå andra erbjudanden. Vi får se hur det slutar. Just nu är min rekommendation att rösta in Jessica istället.

    • Mo says:

     Tack för information och råd , SD och Jessica blir bra. Tyvärr så är det svårt för små partier att hitta rätt, ett till liberalkonservativt parti med globalistisk inriktning är inte vad Sverige behöver. Jag hoppas att Mons hittar ett alternativ, han har visat att han är kompetent och står på vår sida. NATO pyser, det förstår man när man lyssnar på Merkel, allt behöver sin tid.

   • Sture says:

    @ Mo,
    nej du kan inte lita på henne och det beror på att nästan alla organiserat kristna lider av en aggressionshämning. Och det betyder att det är viktigare för dem att se goda ut (de sneglar på sina kamrater) än att verkligen se problemen och göra någonting åt dessa.
    Jesus Kristus lärde oss att ”sanningen skall göra oss fria”. Här kommer då horder av lycksökare från olika länder för att ta del av det svenska bidragssystemet av vilka endast mindre än 5 % är politiska flyktingar enligt FN:s mått. Vad gör då de kristna i Sverige? Istället för att uppmana dessa migranter att tala sanning om sin situation (eftersom ”sanningen skall göra oss fria”) så uppmanar de dessa till att ljuga så mycket som de bara kan om sin situation – så skall de ”kristna” hjälpa dem att gömma sig och försvara dem när de ljuger. Det är precis detta de gör.

    Hela den här grejen om SD är ju så genomskinlig. Ebba Busch Thor har för länge sedan genomskådat de socialdemokratiska lögnerna och skulle i ärlighetens namn kunna säga rakt ut – vi bryr oss inte om att en och annan person i sin ungdom tyckte en massa saker. Vi bryr oss om vad de står för nu idag. Finns det några partier som har nazistiskt förflutet så är det ju socialdemokraterna och Centerpartiet. Detta bör sägas rakt ut. Och SD är idag ett för makten helt ofarligt parti som inget hellre vill än att komma in i värmen.

    Argumentet för Ebba Busch Thor skulle kunna vara enkelt: Om man har 100 mL 100° vatten i en bytta och fyller på med 900 mL 0° vatten – består då blandningen av en Liter 100° vatten eftersom det var 100-gradigt från början? Se där den logik man tillämpat mot SD. Hur genomskinligt som helst.

    Jag har röstat på KD sedan mitten av 1970-talet men kommer aldrig att göra det igen. Och jag har röstat en gång på SD, men kommer inte heller att göra om detta. De kristna av idag i Sverige är inte som de kämpande kristna på Jesu tid eller kristna i USA. De svenska kristna är aggressionshämmade och fega (fast Ebba Busch Thor kanske är modigare än de flesta).
    När nu Jesus Kristus kommer att återvända till jorden inom en snar framtid så befarar jag att 90 % av de kristna i Sverige kommer att bedras av Anti-Krist. Tyvärr. De är inte pålästa och alerta – utan sover.

    • Mo says:

     Sture, att kristna är aggressionshämmade kan man väl förstå eftersom det är en del av den kristna etiken som lär dig att vända andra kinden till. Men att medvetet politisera på ett sätt som endast handlar om att locka över den andres väljare då gränsar du mot oärlighet. Det strider mot budord nr 8, visa dig pålitlig i tanke, ord och handling, så vad händer med den kristna moralen eller är det Kristersson som har lagt upp strategin.

     • Sture says:

      @ Mo,
      du har helt rätt. Man skall inte vara taktiskt beräknande för att få egna fördelar. Då snubblar man slutligen på sig själv. Vårt tala skall vara ja och ja eller nej och nej. Det är ju samma sak när man praktiskt taget uppmanar immigranter att ljuga om sina flyktingskäl. Det är ohederligt.

   • Arga gubben says:

    Jag börjar med att studera människan. Vem är Ebba? Jag tror att hon är ärlig. Hon är dock också politiker och kan inte ensam bestämma partiets linje. Det är nog det senare du syftar på. Jag tycker att jag ser en långsam omsvängning i M och KD och det är ju på tiden.

    • Sture says:

     @ Fiskargubben,
     jag syftar på att de sover.
     Vad var det Jesus sade när han efter den sista måltiden kom tillbaka till de sovande lärljungarna efter att under sin bön till Herren svettats blod (på grund av stressen för vad som komma skulle)?
     Det var samma då som nu.

     • Arga gubben says:

      Ja, Sture. De sover och vet inte vad som händer och kommer att hända. Att somna kan i Bibeln betyda att man inte kan ta emot ett högt budskap. Några somnar när de hör Händels Messias. Förr gick man omkring i katolska kyrkan med ett redskap för att väcka sovande församlingsmedlemmar. Även de bästa, t.ex Johannes och Daniel, kan fällas till marken av höga sanningar. Se denna intressant video. En man får besök av Herren och nästan ramlar ihop. Jag är mycket tacksam för hans vittnesbörd. Jag hoppas kunna besvara ditt intressanta inlägg nedan. Nu är jag för överbelastad.

      Sture, du och jag har förvarning om vad som kommer att hända. Vi har ett stort arv att förvalta. Jag vågar inte skriva allt jag tror mig veta av fruktan för att påverka beslutsprocessen. Det står och väger nu.

    • Gunnar Karlén says:

     @Arga gubben
     Jag tror att du har helt rätt om Ebba Busch Thor! De flesta till synes tveksamma åtgärder hon emellanåt har vidtagit, tror jag har varit ett led i att hålla ihop ett splittrat parti. Hon har i varje fall inte beröringsskräck med SD som alla andra partier verkar ha.

     Framför allt tror jag att KD under ledning av Ebba håller på att utvecklas och omvandlas på ett klart positivt sätt. Intressanta personer ansluter sig efter hand, senast Per Gudmundson. Och att ungdomsförbundet är tydligt konservativt är ingen nackdel. Kan man kanske få sätta Helena Edlund på önskelistan, nu när MED har tappat bort henne?

     .

 14. erik says:

  Gula väst skräcken griper tag i makten – en förberedelse till maktövergrepp ?
  Macrons oro inför vad som sker över hela Frankrike idag kan vara en anledning till att man vill justera regelverk inom UN i säkerhetsrådet.

  https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/united-nations/france-and-the-united-nations-security-council/article/why-france-wishes-to-regulate-use

 15. Mo says:

  Lassekniven, du är ju expert på hjärnan och C-vitamin. Vad jag vet upplever många förbättring av ledvärk med regelbunden C-vitamin behandling,troligen en antiinflammatorisk effekt på immunologisk bas? Vet du om man har sett någon påverkan av C-vitaminbehandling vid MS ?

 16. Lassekniven says:

  När det gäller MS har jag ingen större erfarenhet men jag vet att vissa varnar för högdos C-vitamin på MS. Risken skulle vara att immunförsvarer triggas och därmed risken för skov.
  Nedanstående länk är intressant men lång. Läs abstrakt och conclusion och titta på fig.2, det räcker ganska långt.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5537779/
  Jag skall tala med Sture om detta.

  • Sture says:

   @ Lassekniven,

   Tack för den fina referensen om Vitamin C och neuro-degenerativa sjukdomar. Jag skall läsa den noggrannt. Jag tittade bara snabbt på stycket om Vitamin C och MS och det finns inte mycket skrivet om detta.
   För en tid sedan gick jag igenom litteraturen om Vitamin C och MS efter en förfrågan från en av denna bloggs läsare och kommentatorer – och fann då väldigt lite. Vitamin C i högdos intravenöst har enormt god effekt på en mängd olika mycket allvarliga infektionssjukdomar, vilket huvudsakligen visats av dr. Klenner så långt tillbaka som till 1948 och framåt till 1970-talet. MS är ju dock en annan typ av sjukdom än infektioner med förstörelse av myelinet (isoleringen) kring nervtrådarna.
   Vad jag fann var en lång och utförlig artikel där man påstod sig ha haft goda effekter på MS av Vitamin C i högdos intravenöst men man hade kombinerat detta med höga doser av flera andra vitaminer, huvudsakligen Vitamin B, som man länge känt till är viktigt för olika sjukdomar i perifera nerver.
   Artikeln, som är mycket lång och mycket snårig heter:
   Klenner FR. ”Response of peripheral and central nerve pathology to mega-doses of the vitamin B-complex and other metabolites. Parts 1 and 2.” J Applied Nutrition, 1973, 25, 16-40.
   Den handlar inte bara om MS utan om en del andra sjukdomar som t. ex. Myastenia Gravis och bygger sin argumentation huvudsakligen på enstaka fallbeskrivningar, vilket inte riktigt är vad vi vill ha.
   Det är således en 24 sidor lång artikel som fritt kan laddas ner från denna sajt:
   http://www.townsendletter.com/Klenner/KlennerProtocol_for MS.pdf
   Som sagt, det finns extremt lite skrivet om Vitamin C och MS, men många teoretiserar kring dess förmåga att kunna förhindra oxidativa skador på nerverna.

 17. Arga gubben says:

  Ledarsidorna fortsätter att skriva bra om sossarnas flört med muslimerna och om Soffans sorgliga öde. Hon mår inte bra, stackarn, det hör jag.

  Vitrysslands Lukashenka har spelat ut Ryssland och EU mot varandra ganska länge. Nu verkar han ha bestämt sig för Ryssland, om folket så vill. Länk från Newsvoice. Jag minns en vitryska som hävdade att det inte var stor skillnad på språken, men att det finns vissa historiska skillnader. Lukashenko vet att han är dödlig och vill lämna över. Så tänker också Putin. Rosorna (Rus) splittrades i Ukraina, en stor sorg.

  BREAKING! Lukashenko To Putin: Belarus Is Ready to Unite With Russia If Our People Are Ready For it!

 18. Lassekniven says:

  Jag rekommenderar alla att läsa Mons Krabbes blogg som ger väldigt mycket tillbaka.
  MED har uppenbarligen inte varit schysst mot Mons därför hade det nog varit taktiskt att lämna MED för SD för en plats i EU-parlamentet. Både Mons och Jessica Stegrud behövs där. SD:s ordinarie ledamöter verkar ju inte vara några lysande stjärnor direkt.
  Även om SD:s program inte helt passar Mons så anser jag att göra partiella avkall från sina principer kan rättfärdigas enligt tesen ändamålet helgar medlen. Begåvade nationalister behövs i EU. Det är detta som är viktigt.

  Till Sture, MO, Fiskargubben, Suavalle och andra kunniga i ämnet.

  Ovan diskuterades också bland annat kristna frågor därför lägger jag också in en mycket intressant referens om det historiska politiska spelen kring Jesu Kristi avrättning och död på korset:http://www.signum.se/archive/read.php?id=4272

  • Sture says:

   @ Lassekniven,

   tack för denna länk om föredraget om Jesus vs. fariséerna i synagogan. Jag har läst igenom den noga och finner den väldigt förrädisk och faktiskt förljugen. Det är naturligtvis inte lätt att hitta rätt i alla dessa detaljer. Men det finns enormt mycket akademisk kunskap bland de kristna om vad som faktiskt hände i samband med korsfästelsen, som är helt överlägset detta.

   För några år sedan läste jag boken ”The Case of Christ” (på svenska ”Fallet Jesus”) av journalisten Lee Strobel. Denne journalist var från början liberal/ateist/agnostiker som fått för sig att slå hål på myterna om Jesus Kristus och istället vaska fram den ”historiske” Jesus, dvs, den ”verklige” Jesus. Projektet gick ut på att intervjua kristenhetens 10 främsta experter på olika sidor av Jesus och korsfästelsen, fariséernas, sadduccéernas och esséernas roll. Han reste över hela USA, sökte upp dem i sina hem eller på arbetet utrustad med bandspelare och kunde efterhand skriva ner all ordväxling under timmavis intervjuer. Den som inte är insatt i den akademiska sidan av kristendomen måste förstå att materialet består av inte bara hyllmeter utan hela bibliotek. Intervjuerna tog ganska snart en helt annan vändning än han tänkt sig och han var efterhand tvungen att uppge sin begynnelseståndpunkt. Jag skall inte säga mera. Boken är fascinerande och återfinns på denna sajt men kan också återfinnas på svenska:

  • Sture says:

   @ Lassekniven,

   jag skall försöka ge lite kommentarer till vad jag reagerade för. Jag måste dock poängtera att jag inte är bibellärd och jag är övertygad om att både Savalle och Fiskargubben kan göra ett bättre arbete:
   Det sägs i föredraget:
   1. ”Sålunda kan man lätt se, att Matteus och oberoende av honom Johannes har gjort sina versioner av berättelsen mera antijudiska än vad den ursprungliga versionen var, alltså den hos Markus.” Det kan man alltså inte.

   Min kommentar: Markus evangelium 14 – 15 är inte det äldsta och de andra författarna har inte hämtat sitt material från honom och sedan gjort detta mera antijudiskt.

   2. ”Ett grundläggande faktum, gemensamt för alla fyra evangelisterna, är att Jesus dog på ett kors. Detta var inte ett judiskt sätt att ta folk av daga.”

   Min kommentar: När det gäller Jesu bestraffning i form av korsfästelse, så hade judarna ingen egen rätt att utdöma ett straff för Jesus i en stat som kontrollerades av romarna. Det är därför de begär av romarna att bestraffa Jesus – och då med det straff som var romerskt, dvs. korsfästelse. Några andra möjligheter fanns inte. Man undviker problemet med motivet: Det fanns inget motiv för varken Pontius Pilatus eller romarna att korsfästa Jesus. Motivet fanns hos de judiska prästerna, som hatade Jesus.

   3. Översteprästen Kajafas . . . ”kom från en aristokratisk familj och var antagligen sadduké.”

   Min kommentar: Sadducéerna var ateister och en sådan troligen inte överhuvud för det judiska prästerskapet. Han var naturligtvis farisée.

   4. Översteprästen Kajafas efterträdde Hannas, som här utmålas som illa omtyckt av folket. Sedan säger föredragshållaren: ”Om det dessutom var så att Hannas familj var illa omtyckt bland folkets flertal, något som inte bara är möjligt utan tvärtom troligt, kunde problemen kring en framgångsrik kringvandrande karismatiker i Galiléen lätt förvärras.”

   Min kommentar: Jag tror faktiskt inte alls att motståndet mot Jesus har något som helst med kritiken av Hannas att göra. Jesus var förföljd därför att han kritiserade hela det judiska prästerskapet, fariséerna, och de skriftlärda och inte enbart en enskild person.

   5. ”Om det var så, är det högst begripligt att han efter några dagar blev anklagad för att sätta sig upp mot det politiska systemet med kejsaren i Rom i toppen och under honom den mer eller mindre korrupte ståthållaren i Caesarea, Pontius Pilatus.”

   Min kommentar: Men Jesus satte sig aldrig upp emot det romerska politiska systemet och han upplevdes inte som ett hot emot dem. Tvärtom sade han att ”ge till Gud, vad som tillhör Gud och till kejsaren vad som tillhör kejsaren”.

   6. ”Esséerna spelade antagligen endast en obetydlig roll för de tidiga Jesus-troende och kan lämnas därhän.”

   Min kommentar: Esséerna var den tredje största sekten i Palestina vid denna tid (vid sidan om fariséer och sadducéer) och utgjorde ungefär 4.000, uppger en historiker (jag tror det är Teofilus). Den finns inte alls omnämnd i Bibeln och var ganska okänd tills man 1947 fann väldigt mycket dokument om dem i Döda Havsrullarna. Och Edgar Cayce omnämner dem rikligt i sina ”readings” 15 år innan dessa dokument återfunnits. Han påstår till och med att de ingick i förberedelserna för Jesu ankomst och att Josef och Maria, och Thomas och Johannes, varit medlemmar i denna sekt. Vidare omnämns de i mängder av debatter och händelseförlopp med Jesus Kristus i Lorbermanuskripten ( i vilka diskussioner lärljungarna är närvarande). Så jag vet inte om man så kategoriskt kan räkna ut dem som denne föredragshållare gör.

   7. ”Min övertygelse att fariséernas roll i sammanhanget måste tonas” och ””Det finns inga tillförlitliga belägg för att det fanns några fariséer i Galiléen på Jesu tid”.

   Min kommentar: Detta är ju mycket märkligt. Hela Nya Testamentet inklusive Jakob Lorbers Stora verk om Johannes Evangelium på 7.500 sidor är fylld av detaljer om Jesu fejder med fariséerna.

   8. Fariséerna ”står inför våra ögon som förfäderna till våra dagars judendom. Och de var alltså inte involverade i de händelser som ledde fram till Jesu förnedrande och plågsamma död.”
   ”Det fanns emellertid en annan grupp som verkligen var involverad i de ödesdigra händelserna på långfredagens morgon, nämligen den folkhop som samlades på Pilatus gårdsplan”.

   Min kommentar: Märkligt – ”folkhopen” bar skulden. Är detta att skylla ifrån sig, eller ? Lögner, lögner, lögner. I själva verket var Jesus enormt populär bland folkmassorna som ofta gick emellan för att skydda Jesus mot fariseerna.

   Jag kroknade efter detta och orkar inte kommentera texten mera. Jag skall bara avsluta med sista stycket som börjar så här: ”Sedan är det naturligtvis en helt annan sak vem som råkade vara på fel plats vid fel tillfälle och därför blev den som fattade det ödesdigra beslutet att låta döma Jesus till döden.”

   Min kommentar: Således materialism i sitt klaraste uttryck: ingen är skyldig eller ansvarig för någonting av sina handlingar utan endast ett offer för omständigheterna, både Pontius Pilatus och fariséerna råkade befinna sig ”på fel plats vid fel tidpunkt”.

   • Lassekniven says:

    Säger Jesus genom Lorber någonting som kan hänföras till föredraget som jag hittade by chance. Författaren är Tord Fornberg docent i teologisk exegetik och vad det verkar också katolik. Signum.se är en katolsk site om detta kan ha någon betydelse. Uppenbarligen är han en mycket lärd man och jag tycker att innehållet är intressant, så ock dina kommentarer. Vi får fortsätta diskussionen senare. För mig som har barnatro så visste Jesus att han var Guds son och vad som skulle ske (oberoende av det politiska spelet).Han var ju utvald.

    • Sture says:

     @ Lassekniven,
     Jo, det gör han.

     Redan i punkt 1 blir det fel hos föredragshållaren. Där sägs att Markus var utgångspunkten och den författare som både Matteus och Johannes förhöll sig till. Så var det ju inte. Både Matteus (f. d. skatteindrivaren) och Johannes (den intelligentaste och mest belästa av dem) var Jesu lärljungar och följde honom överallt. Matteus uppgift var att skriva ner de fysiska händelserna, eftersom han var en av dem som kunde läsa och skriva, Johannes uppgift var att skriva ner de andliga tolkningarna eftersom han var den som förstod detta allra bäst. Nu har Matteus ändå lyssnat på Johannes och det finns med en del andliga tolkningar i hans verser.

     Ingen vet riktigt när Matteus och Johannes skrevs ner. I boken av Lee Strobel ovan finns ett detektivarbete om dessa tidpunkter, som är mycket spännande att följa. Min tro är att dessa evangelier skrevs ner fortlöpande under Jesu verksamhet, och det är också vad som anges i Lorber. [Johannes Uppenbarelsebok skrevs dock ner när Johannes var c:a 90 år].

     Markus tillhör inte Jesu lärljungar och man diskuterar varifrån han fått sin berättelse, Petrus eller Paulus. De kristna i Sverige hävdar att han fick detta material från Petrus, medan Jesus i Lorber-manuskripten hävdar att han tog det från Paulus. Paulus kom in senare i förloppet och halshöggs år -67 e. Kr. Hur kan då Markus vara utgångspunkten för de andra två författarna?
     Problemet med tidsbestämningen är att alla dokument bara är kopior, de allra äldsta från 200-talet e.Kr. Så det går inte att datera evangelierna utifrån någon slags Kol-14-metod.
     Om min beskrivning är korrekt så faller ju föredragshållarens tes att det antijudiska (=antifariseiska) tillagts i efterhand, utan att det istället är så att Markus har tonat ner detta – i efterhand.

  • Suavalle says:

   Tack, Lassekniven för dessa mycket intressanta kristna frågor.

   Jesus Kristus föddes som människa för att ge sitt liv. Jesus offrade sitt liv för att friköpa oss från syndafallet i Eden, då död och ofullkomlighet drabbade jorden.

   Bibeln:

   ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.”
   (Johannesevangeliet 3:16-17)

   Här är ytterligare ett föredrag av Walter Veith (som behandlar just dessa kristna frågor):

  • Mo says:

   Tack för intressant artikel, jag håller på att fördjupa mig. Tycker som du att Mons skulle vara guld värd för SD i EU-parlamentet och där är man nog inte lika utsatt som i det svenska riksdagsdagiset. Där är de väl desperata för sin överlevnad vad annat kan förklara deras omogna beteende. Framtiden kommer att innebära mer kommunalt politisk beslutande med inslag av direktdemokrati alternativt övergång i totalitära system beroende på befolkningens intresse och förutsättningar, tror jag.

 19. Loa says:

  Jag blir vansinnig och gråtfärdig. VAD GÖRA när idiotin och makten traskar – marscherar – på i ullstrumporna?
  http://www.friatider.se/rets-flyktingkvot-klar-5000-afrikaner-och-araber-ska-flygas-hit-kat-fokus-p-afrika
  ” men vi befinner oss i den absoluta toppen,”
  Idioter som fått uppdrag av idioter. Vart vänder man sig?
  Observera att SD (Bieler) förespråkade en höjning till 5.000 / år.

  Här en annan skandal, petitess i jämförelse, men alltid hjärntvättar det någon
  https://samnytt.se/avslojar-hyllningsfilm-om-margot-wallstrom-betald-med-skattepengar/

 20. hllviken says:

  INTERNATIONELL CHOCK!

  Prins Heinrich XIII Reuss talar offentligt om förbjuden sanning.

  http://www.bitchute.com/video/xq5Qc1OZv3Y/

 21. Mjölner says:

  Skandalen med Vårdguiden är säkert inte Vårdguidens fel som Samhällsnytt påstår.
  COPUTER SWEDEN AVSLÖJADE SKANDALEN INTE MSM, fastän man säkert visste om det inträffade och som vanligt höll käft, ifall regeringen skulle vara inblandad.
  Ett alternativ kan vara att Medicall eller Inera har instruktioner från Rosenbad om att lägga ut samtalen på hemsidan. Varför, ja varför? Ett bra svar efterlyses.

  När bolaget Medicall äntligen, efer alla lurpåslängningar, skulle försöka förklara hur det hela gått till började man genast ljuga. Påståendet att man råkat stoppa in en sladd på fel ställe i servern är ren lögn. Alla som vet något om IT och datatrafik vet att detta är ljug. För att få servern i fråga att lägga ut data obehörigt på ex.vis hemsidan fordras ett program som hanterar detta. Det räcker inte med en sladd.

  Ett annat alternativ är att Medicall agerat enskilt bakom ryggen på Vårdguiden i syfte att sälja inspelningarna. Hur som helst, allt är så klantigt hanterat så frågetecknet växer sig större för varje försök till förklaring. Pengar och spioneri hör ihop och kan vara mycket lönande, men då måste affärerna skötas på ett betydligt habilare sätt än som nu framkommit.

  Alla minns skandalen med Transportstyrelsen som sopades under mattan. Regeringen kom undan med den skandalen utan att någon egentligen brydde sig.
  Hur blir det den här gången? Kommer MSM att berätta sanningen? Tro den som vill. Jag tvivlar.

 22. Mjölner says:

  Loa, exakt så var det. Skadan är oreparabel. Undras hur många det är som tror att statsministern var helt ovetande, 82,7% kanske?

  • Loa says:

   Det fanns ju inget samtalsrum i riksdagshuset…
   Han vet att han alltid ska vara ovetande. Inte svårt. Jag har från intern källa att han får lappar med vad han ska säga.
   Globalisterna fröjdas över sin satsning på byfånen, som över förväntan kör Sverige mot stupet. Framåt (i sicksack) marsch!
   http://www.friatider.se/l-fven-t-nker-bli-statsminister-ven-2022-ja-ja-ja-absolut
   Hägerströms värdenihilism i högform, S’ hovfilosofi: ”Makt är rätt”. Eftersom S /Löfven har makten, så ska han ha makten. VSB.

 23. AnnaF says:

  Bra frågaställning Peter! Vad kan vi förvänta oss egentligen av EU-valet. Personligen förväntar jag inget annat än mer maktspel, ännu mer fulspel och oändlig mycket mer skador på nationalstaterna. EU har aldrig haft syftet att skapa en någorlunda demokratisk ordning. De senaste årens mobbningar, angreppen på länder som inte har visat intresse att underkasta sig till en totalitär Organisation bekräftat bara vad en del har fasat för nämligen att EU är en korrupt, totalitär maktstruktur som skulle få de rödaste kommunisterna att rodna. Jag har fullt förståelse att många delar inte mina farhågor och det kan ha sin grund i den goda viljan att påverka och slippa se den sorgliga verkligheten att det inte finns möjlighet att påverka alls.
  Valet i Sverige är ett sorgligt kapitel! 82.7 % har lagt sina röster på partier som tävlar om förstörandet om Nationen Sverige! Personligen hade jag önskat ett valdeltagande på ca 40 % och tagit risken att skaka om hela maktstrukturen genom att inte lägga röst på någon av alternativen. Det skulle ha varit en tydlig markering mot dessa landsförrädare som gör allt som inte gynnar Sverige eller landets befolkning.
  Jag har mina rötter i kommunistisk ”kollektivism” och ämnet har alltid intresserat mig. Kommunismen har inte gett oss flera ”valmöjligheter” som jag anser efteråt var det bästa ”tvånget” att tänka själv, hålla Dialog levande med andra självtänkare och lära sig tolka Ordens betydelse i förhållande till handling.
  Den västerländska demokratins förbannelse är avsaknaden av denna förmågan som på den länkade videon G.Edward Griffin illustrerar på ett fantastisk sätt. Jag njuter varje sant ord av denna intelligenta människan. Men jag vet samtidigt att hans budskap kanske når bara fram till en liten del av befolkningen i väst. Den till synes individualistiska västmänniskan har blivit den värsta kollektivistiska individen utan den minsta medvetanden om detta. Och det är exakt vad ”mästarna” önskat förverkliga…….De kontrollerar alla sidor och ger oss den falska ”frihetskänslan” att vi väljer själv! De fasar bara för en enda typ av människa: den som avvisar dessa val och går utanför kontrollsystemet.

  MYCKET SEVÄRT:

 24. Lassekniven says:

  Västvärlden är till stor del gudlös och den fattar inte vad detta innebär. Människorna är mätta och dästa och följer de styrandes locktoner: ”bra har ni det och bättre skall ni få, bara ni röstar på oss. Tänk inte själva det gör bara ont, vi tänker åt er, det blir bäst”. Lite Nordkorea ungefär.
  Den fria viljan försvann redan när Adam bet i äpplet.
  Man inser hur fel allt är och hur oändligt bra vid hade kunnat ha det i Sverige. Hade det bara funnits en en tung motvikt mot MSM. Ungefär som CNN och FOX. Kanske inga bra exempel men ni förstår vad jag menar.
  Stanna inte hemma på EU-valdagen utan rösta genomtänkt. PK-etablissemanget vill inte att oppositionella röstar.

 25. Arga gubben says:

  Macron vill jämställa antizionism med antisemitism. Om det blir lag, antar jag att Israel kan anklagas, eftersom Soros inte är välkommen i landet som i Ungern. Macron är verkligen huvudlös, desperat som han är, denne bling bling.

  Jag skrev att valet i september var ett ödesval. Det är också sant om Europavalet. Jag snurrar runt på andra ställen på jorden. Peter Krabbe, vet du om västarna ställer upp i valet? Sverige behöver en mäktig bilstrejk. ”Idag åker vi inte till jobbet, vi har inte råd”.

  Intervju med gula västar-aktivist: ”Vi har fått nog”

  https://www.nyatider.nu/intervju-med-gula-vastar-aktivist-vi-har-fatt-nog/

  • peterkrabbe says:

   Läget i Frankrike inför valet är kaotiskt. Det finns nu 17 olika konstellationer som skall konkurrera om mandaten, splittringen är total. Gula västarna förekommer i minst tre versioner, men är oorganiserade och lider av brist på finansiering. Lagen tillåter inte crowdfunding, vilket gynnar de etablerade partierna. Macrons parti LREM har i opinionsundersökningarna nu 24%, och är snarare uppåtgående än nedåtgående. Problemet för gula västarna är att rörelsen är politiskt splittrad, saknar erfarna ledare och att man saknar resurser. Macron gynnas av att tiden är kort inför valet och att alternativen inte hinner bli tydliga politiskt. Mot bakgrund av att LREM har majoritet i nationalförsamlingen innebär ändå siffrorna att Macrons stöd mer än halverats i relation till detta.

   • Arga gubben says:

    Tack, Peter. Jag borde vara en av de som rapporterar om Frankrike, men ödet vill annorlunda. Vad tänker jag på? Andligen infesterar jag Rosenbad, Foggy Bottom (Washington) och Caracas. Varför då? Fråga inte mig. Varför studerade jag katastrofen i Ukraina? För att kunna rapportera ännu idag, det förstår jag nu flera år senare. Ryssland? För att kunna säga emot propagandan.

    Vårt Foggy Bottom, Rosenbad, den andliga dimman, står och väger. Det som händer i Washington är inte vad det ser ut som. Det som händer i Caracas är inte vad som rapporteras i MSM. Det som händer i Frankrike går som på räls till vår fördel. Man kan alltid lita på fransmännen.

 26. Pingback: SDs nya kompisar? | Frihetsportalen

Lämna ett svar till Sture Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: