Förändra – så behövs ingen förlåtelse…

shutterstock_372641974-554x421

Min vördade bloggarkollega Karl-Olof Arnstberg gör inför helgen ett intressant utlägg, ”…ty de veta icke vad de göra”, där han utvecklar David Goodharts kategorisering av västeuropéers indelning i ”somewheres” och ”anywheres”. Läs gärna hela texten här på Karl-Olofs egen blogg, jag bidrar med Karl-Olofs inledning nedan och avslutar med min kompletterande tolkning.

 

”När den brittiske författaren David Goodhart analyserade Brexitomröstningen och gjorde sin vid det här laget välkända uppdelning i ”somewheres” och ”anywheres” placerade han somewheres i de små eller medelstora städer som en gång var centra för tillverkning eller gruvdrift. De som bor där har sina rötter i familjen, de är hårt knutna till den ort där de vuxit upp och självklart är de lojala med sitt hemland. De arbetar eller har arbetat i ett företag på hemorten och är ofta med i facket. Tidigare var de optimistiska inför framtiden, men det är de inte längre. De har sett hur landets tillverkningsindustri hamnat i finansekonomins bakvatten med nedlagda företag och arbetslöshet som konsekvens. Och, kanske ännu viktigare, via massinvandringen har de dels fått konkurrens om jobben, dels ställts inför ett hemland som inte riktigt längre känns som det tillhör dem. Det gör dem illa till mods och de begriper inte riktigt varför de ska acceptera att få så i grunden förändrade livsvillkor. Ser vi till USA hittar vi där samma slags tillhörighetskänslor och främlingskap utanför de stora metropolerna. Begreppet ”somewheres” fångar bra in vilka medborgare det handlar om.
När det gäller ”anywheres” är det emellertid inte lika kristallklart. För det första är anywheres inte alls anpassade för att bo var som helst, utan det handlar främst om välutbildade storstadsmänniskor. De är inte attraherade av vare sig landsbygds- eller småstadsliv utan det är städer som Paris, New York, London och Berlin som lockar dem. Skicka dem inte till Järpen i Jämtland eller Borås i Västergötland. De kommer att sticka så snart det ges en möjlighet. De är också socialt snävare. Exempelvis vill de inte gärna umgås med ”somewheres”, som de vanligtvis hyser ett mer eller mindre utvecklat förakt för, inte minst på grund av att de själva har en högre utbildning. Deras identiteter formades vid universitet och högskolor. Det mer inarbetade begreppet kosmopoliter träffar dem därför bättre än ”anywheres”.
Typiskt för dessa kosmopoliter är att de dels är starkt präglade av sina studier vid högskolor och universitet, dels har multipla identiteter, där inte minst professionen är viktig. De har en välavlönad position i något stort företag, driver en praktik av något slag, eller så är de lärare eller forskare vid något universitet. De tycker det är bra med invandrare. Hos de mer välbeställda kosmopoliterna kan dessa få jobb som hembiträden, barnjungfrur, trädgårdsmästare eller chaufförer. Invandrarna jobbar också på de restauranger och hotell som kosmopoliterna besöker. De är hantverkare och kör taxi. De utgör ett slags underklass av ”hjälpare” som är mer eller mindre nödvändiga för att kosmopoliternas liv ska kunna löpa utan större friktion.
Om den ena eller andra fabriken stänger eller flyttar utomlands påverkar i allmänhet inte kosmopoliterna. De kan till och med se det som nödvändigt, när världen globaliseras. Nya platser och människor skrämmer dem inte utan tvärtom, det är lockande ”utmaningar”. De är emellertid inte fiender till den egna nationen eller opatriotiska utan vanligen identifierar också de sig med sitt eget land. I krigförande länder som Storbritannien och USA är de oftast patrioter och om det krävs, är många bland dem beredda att gå i krig. Franska, brittiska och amerikanska kosmopoliter, liksom ofta svenska, är stolta över sitt eget land. Att det finns många spännande städer där de kan tänka sig att bo kolliderar inte med deras nationella identitet.
Somewheres är mer rotade och brukar ha ”tillskrivna” identiteter: exempelvis bonde i Södermanland, hemmafru i Mörsil eller bensinstationsföreståndare i Vårgårda. De vill att livet ska fortsätta ungefär som ”det alltid har gjort”. I Sverige lägger de politiskt mer observanta bland dem sin röst på Sverigedemokraterna. Bor de i Storbritannien så röstade de för Brexit, i USA för Donald Trump. De gillar Victor Orban i Ungern och Marine Le Pen i Frankrike och betraktar de kosmopoliter som sitter vid makten som tillhörande en politikerelit som de har svårt att identifiera sig med. De kan till och med se dem som fiender, i synnerhet när dessa tvingar lokalsamhällen med ansträngd ekonomi att ta emot nykomlingar, i form av invandrare från helt andra delar av världen. De är väl medvetna om att när de protesterar, så stärks föraktet från makthavare, som inte drar sig för att skända de upproriska på olika sätt….. (fortsättning på bloggen).”

Man kan lätt uppfatta kategoriseringen som träffande, men samtidigt tror jag att man gör globalisterna en tjänst genom att få dem att framstå som just den elit som de önskar vara. I min värld heter nämligen ”anywheres” globalister och ”somewheres” nationalister. Detta rollspel blir alltför enkelt när man bortser från de många välutbildade, inte bara akademiker, som trots att de anser sig vara internationellt välbevandrade, anser att globalismen är av ondo. Arnstberg är som professor själv ett exempel på detta, liksom flertalet kommentatorer på min blogg. Jag anser mig själv vara högutbildad, har besökt femtiotalet länder över vårt jordklot och arbetat i några av dem – och anser mig ändå vara nationalist, kanske just därför. David Goodharts förfäder grundade bankirfirman Lehman Brothers. Kan vi lita på hans kritik av de företeelser som familjen länge representerat? Eller står vi inför en dimridå?

 

Det är långtifrån en klassfråga att vara nationalist eller globalist. Det blir tvärtom paradoxalt när arbetarklass som socialdemokraten och svetsaren Löfvén blir statsminister och plötsligt anser sig tillhöra den intellektuella eliten, totalt och kompromisslöst omfamnande en globalism, som han inte ens förstår bakgrunden till. Detta gäller för merparten av vår nybildade regering. Att få bli kallad kosmopolit (världsmedborgare) med denna bakgrund torde vara som att vinna på lotto. Men snabbmangling genom språkkurser skapar ingen kosmopolit, dock kan det räcka för att bli globalist. I själva verket är dessa globalismens lakejer beklagansvärda individer, som inte lär få mycket sinnesfrid i att åse sina sämre lottade medborgare gå under av svält och umbäranden.

Situationen i Frankrike är vårt tydligaste exempel idag på denna utveckling, där Macron och hans närmaste med förskräckelse ställs inför reaktionerna från de utsatta, reaktioner från dem som sett nationen som försvaret av deras rättigheter och välbefinnande. Att föraktfullt kalla dessa nationalister och populister, samtidigt som man själva rullar sig i sina från folket stulna guldmynt, är inledningen på en total samhällskollaps. De politiker som faller för denna frestelse är sannolikt väl medvetna om att deras del av kakan ändå bara består av smulor, jämfört med de gigantiska förmögenheter som deras uppdragsgivare får möjlighet att inkassera.

Globalismen hänger idag i en skör tråd. Skådeplats EU kan mycket väl bli dess svanesång. Brexit, valet i maj, Ungerns och Italiens upptrappade retorik och det envisa fasthållandet av en invandringspolitik som en överväldigande majoritet motsätter sig väger tungt i vågskålen. Kombinerat med internationella företeelser som Trumps kursändring för USA och Rysslands och Kinas nu snabba frigörelse från det sionistiska finansmonopolet, finns det goda möjligheter att sans och förnuft tar över från de hemliga sammanslutningarnas onda värld, där frimurare, illuminatis, jesuiter och allehanda obskyra sällskap frodas. En åldrande globalistmaffia har börjat vackla. Håll i hatten, mina vänner, snart börjar det blåsa!

Peter Krabbe

 

56 Responses to Förändra – så behövs ingen förlåtelse…

 1. Elisabeth says:

  Underbart att det börjar blåsa!
  Jag vill glädja alla frihetsälskande människor här med att Assange äntligen får nytt australiskt pass. Kanske han kan krångla sig ur sin belägenhet under tystnad. Trump har kanske lyckats övertyga hökarna i Washington om att en ny tid är här och den lämpar sig inte för förföljelse av dissidenter.. Assange är en av vår tids hjältar.
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-6735067/Julian-Assange-issued-new-Australian-passport.html

 2. Tack Peter du går från klarhet till klarhet.

  Själv har jag en god vän vars mor var jude. Denne min gode vän och jag har kommit till samma slutsatser om varför världen ser ut som den gör – från varsitt håll. Vi står på samma sida. Han har lämnat sekten av egen kraft.

  Boken ”Den Svenska Socildemokratins sanna historia PLANEN” av Mikael Möller/MetalHeadViking finns nu att köpa se http://syntes.be/SAP/ för närmare information. Vad boken tar upp är varför Sverige befinner sig där vi är genom studier av svensk historia.

  Med vänlig hälsning
  Mikael

  • peterkrabbe says:

   Det här är svåra frågor. Jag tror inte ett ögonblick att Arnstberg har någon medvetet judisk agenda, tvärtom är hans artiklar och redovisning av statistik oerhört givande och själva grunden för det medvetande vi fått de senaste fem åren. Samtidigt blir man ofrånkomligen påverkad av sin egen historia och väljer medvetet eller omedvetet att ta upp kopplingar som kan påverka ens egen livssituation. Många har idag släkt på kort eller lång sikt med judisk anknytning, ibland utan att veta om det. Jag har själv en judisk tråd från 1800-talet – den ger mig inblick och kunskap om det judiska sättet att tänka. Man måste också komma ihåg att alla judar sympatiserar INTE med den politiska sionismen, utan lever sina liv som alla vi andra. Goodharts relation till de judiska finansbolagen på världsscenen ger anledning till ifrågasättande, därför tar jag upp det. Många skribenter undviker att beröra kopplingarna mellan globalismen och den judiska finansmakten för att slippa personligt obehag. Det tycker jag är fel, man måste kunna diskutera problemen på djupet. Det är enda sättet att sluta trampa vatten och istället komma framåt. Men det finns ingen anledning att misskreditera Arnstberg i detta sammanhanget, han är en av våra främsta dissidenter och med all ära.

   • heraldikern says:

    Gillar också Arnstbergs klarsynthet och vassa konklusioner. Dock med undantaget att han förefaller tro att samhället är i affekt på grund av att vederbörande ledare är naiva och godtrogna. Dom vill väl , men missar i förverkligandet. Jag trodde att motsatsen stod klart för envar tänkande varelse idag.

  • Lassekniven says:

   Kaosforskning,
   Akta dig för att generalisera och tänka för djupt om judendomen. Det behärskar du inte.
   Min far var jude, kristen jude och jag, icke-jude, tänker som en jude. Min käraste vän är juden Jesus Kristus Guds Son som är pacifist och predikar kärlek men inte våld.
   Du skall ha helt klart för dig att ligger ljusår mellan det judiska FOLKET och de superrika globalist-kommunistiska sionisterna. De konservativa chassidim avskyr de senare.
   Men det är klart att Israel tar emot pengar och vapen från USA, annars hade ju islamisterna slagit ihjäl dem.

   Karl-Olof Arnstbergs krönikor är rena lyften. Här hämtar man kunskap, liksom hos Peter och Lars Bern.

   I övrigt:
   Prio 1. Krossa de nationella och internationella privata banksystemen. Ta hem vår guldreserv.
   Prio 2. Utveckla ett nära samarbete med Ryssland, trots flygplansprovokationer (de kommer att sluta då).
   Prio 3. Låt inte politikerstollarna montera ned kärnkraftsverken. Utöka i stället. Det måste få kosta, även om det är olönsamt nu så blir det lönsamt på sikt.

   • peterkrabbe says:

    Bra rutet Lasse, du är vass även utan kniven! Instämmer till fullo i ditt trepunktsprogram.

   • Benny says:

    Nu var det ju svenska spionplan som provocerade Ryssland! För vilken gång i ordningen är svårt att hålla reda på! Och märk väl Sverige kallar sina spionplan som jobbar för Nato signalspaningsplan vilket ju låter finare än spionplan när man presenterar ”nyheten” för folket i fulmedia. När Sverige spionerar är det för att skaffa sig ”information” vilket är nonsens för man spionerar åt USA i slutändan.

    • Mjölner says:

     Benny, skrattretande att se den rödkindade vapenvägraren frustande av indignation och vrede häva ur sig, ”HUR VÅGAR RYSSARNA PROVOCERA VÅRA SVENSKA FLYGPLAN!”
     Han inbillar sig vara talesman för NATO i Skandinavien efter allt springet i Pentagon, där han blev helt betagen i det militära glittret trots sitt ömma samvete. Sverige har allt ifrån kalla krigets start 1949- 50 varit lydstat till NATO och idkat ”signalspaning”. Katalinaplanet och DC3:an var olycksfall i detta arbetet. Sossarna har med fog mycket dåligt minne när det gäller historia.

    • Lassekniven says:

     Det svenska signalspanningsplanet befann sig väl på internationellt vatten där alla omgivande länder har rätt att spana så mycket de orkar. Ryssarna är ju inte dummare än att de spanar också. Att göra en inflygning i hög fart är både farligt och otaktiskt då Ryssland förlorar cred men förmodligen är det väl en fingervisning åt svenska politiker-håll er borta från NATO. Dock vill inte en majoritet ha fullt medlemskap i NATO inklusive undertecknad.

     • Mjölner says:

      Ryssarna använder nog den taktik som anses befogad med hänsyn till omständigheterna. Vilken position incidenten ägde rum på får vi aldrig veta. Hur farlig manövern anses vara kan bara flygarna svara på. Att en Svensk minister gör sig löjlig i statstelevisionen är inte bra för den redan skamfilade internationella statusen. Att Svenska försvarsministrar är ”tomhylsor” utan krut (samvetsömma) förbättrar inte situationen i relationerna med Ryssland. Svenska politiker har uttryckt sig i tämligen odiplomatiska ordalag om Ryssland. Svenska regeringen avvisade släckningsbistånd vid den stora skogsbranden i somras. I stället väntade man på Italienska vattenbombare och lät skogen brinna upp. Man lät miljoner gå upp i rök enbart för att vara arrogant och undvika kontakt med Ryssland. Det tycker inte jag är särskilt klokt. För min del har Ryssland inte förlorat någon cred.

     • peterkrabbe says:

      Det svenska spioneriet mot Sovjet/Ryssland har varit en följetong sedan 1950-talet. År 1950 sköts ett signalspanande amerikanskt Prvateerplan ned av Sovjet utanför kusten. Händelsen höll på att upprepas 1952, men det amerikanska planet lyckades då rädda sig in över svenskt vatten. Därefter vågade man inte fortsätta utan skrev ett hemligt avtal med Sverige om signalspaning mot Sovjet 1952. Som en följd av detta skickades den omtalade DC-3:an upp samma år för att följa en sovjetisk marinövning för FRAs räkning. Planet sköts ner med man och allt av uppretade ryssar. I eftersökningarna användes två Catalinaplan, varav det ena sköts ner efter att varit inne på sovjetiskt territorium. Besättningen kunde dock räddas av ett tyskt lastfartyg, det andra skickades hem. De sovjetiska piloterna uppmanade Catalinan att landa där det befann sig på sovjetiskt territorium, men svenskarna försökte istället fly hemåt och blev därför nedskjutna.
      Händelserna tystades ner av svenskarna som försökte kasta skulden på Sovjet genom att kategoriskt förneka det militära syftet med flygningarna och samarbetet med USA. Detta var ändå förstasidesstoff under hela det återstående 1900-talet och sanningen kom inte på bordet förrän det nya Ryssland återuppstått genom Putin. Ändå vet alla att verksamheten pågår fortfarande och att Rysslands irritation kvarstår borde inte förvåna någon. Den som ger sig i leken får leken tåla.
      Att den svenska militärledningen inklusive försvarsministern är formidabla lögnhalsar bidrar inte precis till att skapa goda relationer med våra östra grannar. Vi borde skämmas som deltar i detta fulspel för USA:s räkning.

      • Lassekniven says:

       Det är klart att Sverige spionerar både för oss själva och för NATO. Både Sverige och Finland har ju guldkort till NATO.
       Om ett amerikanskt NATO-plan spionerat i luftrummet 3 mil norr om Murmansk hade då ryska stridspiloter flugit in 20 meter ifrån det andra planet. Jag tror inte det. Det kan ju också vara så att Trump och Putin har en deal där man inte utsätter varandra för sådant.

      • Mjölner says:

       Anders Jallai
       DC-3

       Kunglig medalj för DC-3 projektet

       Tackbrev från ÖB

       Eftersom det var jag som initierade, efterforskade, startade sökningarna och fann DC-3:an i juni 2003 så är det också jag som vet mest om den här historien. Jag blev belönad av Kungen, av Överbefälhavaren och utsedd till årets projektledare för bedriften. Dessutom var jag medlem av haveriutredningen och deltog vid bärgningen. Bara så du vet att jag vet … Läs mina inlägg om DC-3:an för att få en bakgrund och för att få reda på varför affären än idag hemligstämplas av våra myndigheter, 60 år efter den inträffade. Trevlig läsning och kommentera gärna, Anders Jallai. (Det här är den största sidan om DC-3 affären på Internet idag med över 100 000 läsare).

       Anders Jallai och ÖB Johan Hederstedt

       Del 1: En liten amerikan som gäckat oss sedan 1952. https://www.jallai.se/2010/12/apr9-amerikan-som-gackat-sen-1952/

       Del 2: Fyra svenskar i Gulag. https://www.jallai.se/2011/01/fyra-svenskar-i-gulag/

       Del 3: Vem använde DC-3:ans nionde fallskärm? https://www.jallai.se/2011/02/dc-3ans-nionde-fallskarm/

       Del 4: Mr X avslöjar allt om DC-3:an. https://www.jallai.se/2010/11/mrx-om-dc3an/

       DC-3:an bärgas ombord på fartyget Belos. Foto: C. Douglas

       “Jag är Försvarets radioanstalt, FRA:s fiende idag!” (Anders Jallai efter DC-3 fyndet)

       För några år sedan sa jag till en FRA representant, låt oss kalla honom Göran G som är första bokstaven i hans efternamn:

       ”Jag kommer att ägna resten av mitt liv åt att försöka få fram sanningen om FRA:s roll i DC-3 affären.”

       Tillbaka fick jag ett väsande närmast vansinnigt ansiktsutryck och orden:

       ”Det kommer du aldrig att lyckas med, grabben.”

       Jag vet inte varför han kallade mig grabben, för så ung är jag inte men han satte sig själv i den starke och överlägsnes position och jag blev bara en i raden ”amatörer” som försökte ge sig på det hemligaste vi har i landet, den sektliknande institutionen FRA på Lovön utanför Stockholm. Kanske den enda institutionen i landet som aldrig har varit utsatt för en seriös utredning. Förmodligen beroende på att den är så tätt sammanlänkad med amerikanska NSA. Jag tänker då jämförelsevis på Säkerhetspolisen som blivit utredd av olika regeringar i landet flera gånger. Nu får Säpo inte ens signalspana på terrorister. Det ska FRA göra – är inte det märkligt?

       Göran G är en skitstövel och jag blev bara mer taggad att kämpa! Min bedömning är att han utgör ett hot mot svensk grundlag och därmed, demokratin i vårt land. Men vem vågar ge sig på FRA som är i symbios med världens största signalspaningsorganisation NSA?

       En tanke som slog mig var att försöka angripa organisationens hjärta som jag tror består av myndighetens anställda på nyckelpositioner. Jag bestämde mig för att börja söka upp och intervjua organisationens f d anställda, pensionärerna. Det är inte olagligt. Genom återkommande djupintervjuer med före detta FRA anställda kom jag till slut, genom envishet och ett stort mått av tålamod, in i de allra hemligaste rummen i Sverige. Det har gett mig en alldeles ny och mer skrämmande bild av organisationen och av vårt land än jag kunde föreställa mig. Jag förstår om mitt agerande av somliga uppfattas som ett obehörigt snokande i försvarshemligheter men nöden har ingen lag som jag ser det och jag gör det i NATIONENS INTRESSE.

       Bakgrund:

       Catalina haveriet. Bilden tagen från Munsterlands däck 16/6 1952

       Under förmiddagen den 13 juni 1952 mitt under en mycket het period i det kalla kriget, försvann flygvapnets Tp 79 Hugin med flypvapennummer 79001 utan att lämna några andra spår än en sönderskjuten räddningsflotte efter sig. Den specialutrustade DC 3:an var på väg hem mot Bromma flygplats, efter att ha genomfört ett radarspaningsuppdrag. Klockan 11.08 samma dag rapporterade DC 3:ans navigatör Gösta Blad för sista gången in planets position. Klockan 11.23 får signalisten vid flygflottiljen Roslagens flygkår (F 2) i Hägernäs ett anrop från DC 3:an, vilket dock snabbt dör ut. Det är den svenska besättningens sista livstecken. Flygplanets position över Östersjön vid försvinnandet var oklart. Sovjetunionen förnekade inblandning i försvinnandet. I de första svenska pressmeddelandena om DC 3:ans försvinnande nämndes ingenting om misstanken att planet faktiskt blivit nedskjutet, bland annat för att dölja det faktum att flygvapnet tillsammans med Försvarets radioanstalt (FRA) bedrev denna signalspaning.Representanter för Flygvapnet och Sveriges regering hävdade att planets besättning varit ute på en oskyldig navigeringsflygning i utbildningssyfte. Svensk press intog en hård antisovjetisk linje.

       FRA karta
       FRA signalspaningskarta för den 13 juni 1952. Visar DC-3:ans färdväg och den sovjetiska marinövningen. Kartan var hemligstämplad ända fram till 2003, då Anders Jallai fann den på Krigsarkivet, felaktigt placerad i ett Flygvapenarkiv. Kartan skulle enligt FRA chefen aldrig ha avhemligats! Copyright Anders Jallai

       Tre dagar senare deltog två svenska militära sjöräddningplan av typ Tp 47 (Catalina) i försöken att lokalisera Tp 79:an. Ett av planen besköts av sovjetiskt jaktflyg och tvingades nödlanda nära det västtyska fraktfartyget Münsterland. Alla fem besättningsmedlemmar i Tp 47:an kunde därvid räddas.

       Hörlin om sökningarna 2 Min intervju med Hans Hörlin, 2002. Hörlin var fyrvaktarson på Gotska Sandön i juni 1952. Han berättar om sökningarna efter DC-3:an, eller snarare säger han att de överhuvudtaget inte ägde rum. Ett fartyg (Starkodder) letade öster om Gotska Sandön, på den rätta platsen, medan övriga enheter i media uppgavs leta söder om ön där den ”falska” platsen för haveriet fanns. Man ”fejkade” t o m dykningar vid påstådda oljefläckar. Mycket anmärkningsvärt, om ni frågar mig.

       Besättningen på DC 3:an

       Alvar Älmeberg (pilot)
       Gösta Blad (signalist och navigatör)
       Herbert Mattson (flygmekaniker)
       Carl-Einar Jonsson (gruppledare)
       Ivar Svensson (telegrafist)
       Erik Carlsson (telegrafist)
       Bengt Book (telegrafist)
       Börge Nilsson (telegrafist)

       Diplomatiskt och politiskt efterspel

       Uppretade svenskar utanför den Ryska ambassaden på eftermiddagen den 16 juni 1952, strax efter att Catalinaaffären blivit känd.

       Den sovjetiska staten dementerade all kännedom om nedskjutningen av Tp 79:an, trots att svensk militär några dagar efter nedskjutningen fann en livbåt från planet med splitter från ammunition från en MiG-15.

       År 1956, då den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjov träffade Sveriges statsminister Tage Erlander, erkände Chrusjtjov att det varit sovjetiska jaktplan som skjutit ner Tp 79:an. Denna information offentliggjordes dock inte för allmänheten eller till de anhöriga till de sammanlagt åtta personer som funnits ombord; tre från Flygvapnet och fem specialister från FRA. De anhöriga svävade i total ovisshet om männens öde. Först 1991 offentliggjorde Ryssland officiellt att planet hade skjutits ner av ett sovjetiskt jaktflygplan av typen MiG-15. I det ryska offentliggörandet som godkändes av president Boris Jeltsin, sades att DC-3:an inte kränkt sovjetiskt territorium. Detta kunde även Anders Jallai bevisa när han presenterade sina flygberäkningar efter upphittandet av vraket i juni 2003. Däremot hade DC-3:an flugit nära en då helt ny sovjetisk kryssare av Sverdlov typ förmodligen för att ta bilder och försöka mäta in kryssarens nya radarsikte. Det framkom genom ett hemligt FRA dokument som Anders Jallai fann på Krigsarkivet. En amerikansk signalspaningsutrustning, APR-9, kan enligt byråchef Nils Johansson och Eklund på FRA ha funnits ombord på DC-3:an. Även Per Olof Lundbom på FOA påstår detta till haveriutredningen 2004. Denna utrustning har dock inte återfunnits på vrakplatsen. Det sovjetiska motivet för nedskjutningen var sannolikt dels att DC-3:an signalspanade åt GCHQ och NSA och dels att DC-3:an var ett direkt militärt hot mot fartyget Sverdlov. Det kom helt enkelt för nära med kamera och signalspaningsutrustningen och blev ett direkt hot. Frågan om de återstående fyra besättningsmännen, som inte finns i vraket eller dess närhet är obesvarad. Det finns teorier som säger att de kan vara upplockade av en rysk torpedbåt och förda till Tallinn för vidare beforfran till sovjetiska myndigheter. En av änkorna fick under 1980-talets början ett vykort från Leningrad som hon trodde var från sin man. Även lägerfångar i Gulag har vittnat om fyra svenskar i fångläger med uppgifterna är osäkra. Det vi vet idag är att sovjetiska fartyg fanns i området och troligen var först på haveriplatsen. Detta enligt haveriutredningen.

       Video från upphittandet: http://youtu.be/fg9J21YRSp8

       Återfinnande och bärgning:

       Minnessten på Galärvarvskyrkogården på Södra Djurgården, februari 2009.

       Sökexpeditionens karta

       DC-3 expeditionens sökkarta. Copyright Anders Jallai

       Anders Jallai och Carl Douglas sekunderna efter fyndet av DC-3:an 16 juni 2003 ombord på Sökfartyget, Marin Mätteknik:s TRIAD.

       År 1998 började dykaren och f d flygvapenpiloten Anders Jallai intressera sig för DC-3:an. Han forskade efter nya ledtrådar i arkiv och intervjuade återigen inblandade nyckelpersoner för att om möjligt göra ett sista försök att finna vraket. Efter två år, våren 2000 slog han och kompanjonen Björn Blomberg sig ihop med Carl Douglas företag Deep Sea Productions och Ola Oskarssons Marin Mätteknik. De startade ett gemensamt projekt för att kunna söka efter DC-3:an. Projektet leddes av Anders Jallai och koordinerades av Carl Douglas. Ola Oskarssons ansvarade för sökningarna. Carl Douglas företag Deep Sea Productions sponsrade och dokumenterade projektet. Den 10 juni 2003 återfann de, efter tre års sökningar den nedskjutna Tp 79:an på 125 meters djup, 55 kilometer öster om Fårö, på internationellt vatten men i den svenska ekonomiska zonen. Senare på sommaren fann de även Catalinan Tp 47:an, på en position 22 kilometer mer ostlig än den rapporterade nedslagsplatsen. Projektledaren Anders Jallai blev för bedriften utsedd till årets projektledare 2004 och tillsammans med Carl Douglas och Ola Oskarsson tilldelades de Konungens guldmedalj av 8:e storleken för bedriften att återfinna DC-3:an (källa SVT dokumentären “DC-3:ans sista resa”).

       • Lassekniven says:

        En lysande genomgång, tack. Om ni inte har läst Anders Jallais spänningsromaner om Anton Modin så gör det. Mycket bra och initierad läsning dessutom.

       • AnnaF says:

        Tack Mjölner! Jallais böcker är intressanta och säkert delvis bygger på”väldokumenterade händelser. Orsaken till Ryssarnas inte helt omotiverade rädsla för Sveriges militära aktiviteter och en aning ”skakig” svensk neutralitetspolitik är väl sammanställd i den länkade pdf-filen. Det är på 138 sidor och bra informativ om Sveriges sammarbete med NATO, USA och England. Det har varit en märklig aktivitet i landet sedan krigsslutet. Arla Gryning var en tidigt känd organisation men troligen bara en av de flera som var aktiva och kontrollerade av utländska makter.Viktig läsning, inte minst med tanke på den turbulenta politiska händelser och det ytterst märkliga valet 2018. Vem styr Sverige och hur länge svensk utrikespolitik varit kidnappad? PDF-filens historiska sammanställning slutar vid 2012. De senaste 7 årens politiska utveckling och den aggressiva upprustning borde generera mängder av frågor…………

        Klicka för att komma åt steg.pdf

        • Mjölner says:

         Tack Anna för länken!! Fullkomligt lysande läsning för en NATO-nörd, skrivs ut och sparas i hemliga arkivet. Det skulle vara tvångslag på läsning av Jallais böcker. Persongalleriet och agenterna har ofta verkliga förebilder.

         • peterkrabbe says:

          Instämmer i Mjölners kommentar! Har inte hunnit läsa än men tar det längre fram. En utförlig skildring av U-båtsaffärerna finns också i Mattias Göranssons bok Björnen Kommer, 2017. U-båtsljuden kunde till sist konstateras vara fisande sillstim….

   • heraldikern says:

    Tycker jag också. Bara man lägger kylpumparna på högsta punkt. Inte som i Japan på bottenvåningen.

 3. Johan says:

  The calm before the storm…. den har gått och ”nynnat” på ett bra tag. Ibland har jag känt mig ”vilsen” men idag är min övertygelse stark och jag ”vet” att stormen kommer att tillta och då nå ”orkan”
  Jag är stolt att vara där jag är idag och jag kommer fortsätta att ”kämpa” för sanningen och det goda som vi vet finns bland oss. Tillsammans blir vi ostoppbara, och det, det är en härlig känsla…
  Jag ställer mig tillsammans med dem som vill uttrycka det i
  WWG1WGA👍🏻

 4. I&M says:

  Mikael, jag angriper inte dina åsikter utan konstaterar bara att du ljuger. Varken min mor eller far är judar, inte heller nästa eller ytterligare nästa led bakåt. Efternamnet är taget, det hittade min morfar som var smålänning på i mitten av trettiotalet (Han var folkskollärare och hette Svensson). Om jag skulle dra mina slutsatser på samma lättsinniga sätt som du skulle jag varit körd i akademiska sammanhang. Sedan, vad jag vet och inte vet om den så kallade förintelsen har du ingen aning om. Den enda slutsats du möjligen kan dra är att jag väljer mina strider.

  Du kunde ju ha frågat istället för att hitta på. Jag bemödar mig nämligen alltid om att ge korrekta svar.

  Meningsutbytet är härmed avslutat.

  KOA

 5. Pelle says:

  Germany Brags It Has Record Surplus
  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/taxes/germany-brags-it-has-record-surplus/

  The Divorce Agreement to Avoid Revolution
  Our problem this time around is that we have run out of new continents to flee to. As the left rises, the right has been cornered. This does not appear to be something that will end very nicely.
  https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/economics/the-divorce-agreement-to-avoid-revolution/

  NICHOLAS SHAXSON on Wealth Extraction

  Intressanta tider vi lever i nu.

 6. Maja Dacke says:

  Lärorik föreläsning … om man har tålamod och gillar pusselbitar:

  Jodå, den tangerar dagens ämne …

 7. erik says:

  Hej ! Ber om ursäkt om jag bryter in på några rara twitter-stycken, de är tänkvärda, uppväckande, korta men naggande nyttiga (även de), här Thomas Binder i aktstycken :

 8. Never Forget says:

  Efter att ha tillgodo gjort mig så kallade konspirations teorier under många år om vilka som styr världen så har jag kommit till slutsatsen att människan i sig är god. Hon föds god och vill bara leva ett liv i fred och harmoni tillsammans med sina nära och kära. De goda människorna som trots allt utgör majoriteten av jordens folk är goda.

  Men sedan finns det ett antal onda människor, de föds onda, ondskan sitter i deras gener. Jag vill påstå att dessa onda människor faktiskt inte är människor som de goda människorna, jag undrar om de är människor överhuvudtaget. Det finns flera konspirations teoretiker där ute bl.a David Icke som på fullaste allvar påstår att dessa onda människor är de som styr världen faktiskt är reptilier förklädda i människokroppar. Detta låter helt otroligt och vansinnigt men jag har under en tid granskat bilder av dessa sk. människor och det är ingen tvekan utan att många av dem har reptilieliknande ansiktsdrag. Det finns också videoklipp på sk. face shifting där den människoliknande reptilien under en mycket kort tid ( millisekunder ) plötsligt ändrar sin ansiktsform till just reptilieliknande för att sedan snabbt återgå till sin människoliknande ansiktsmask. Finns ännu fler klipp där den människoliknande reptilien ändrar sin ögonform under en mycket kort tid till just reptilieliknande ögonform.

  Jag vet att detta låter vansinnigt och själv har jag mycket svårt att tro på detta men jag måste hitta en förklaring till varför en del människor uppenbart är onda och varför världen ser ut som den gör. Faktum är att många av de gamla skrifterna berättar om sådana reptilieliknande varelser.

  • Mo says:

   Globalisterna har ett sjukligt begär efter makt och rikedom, för att utvidga sina domäner måste de slå sönder fungerande samhällen. Allra svårast är det för dem i länder som bygger på gemenskap i ett sammanhållet folk som tex det tidigare Sverige. Det är därför viktigt för dem att tillintetgöra detta, bygga upp ett mångkulturellt samhälle genom att förleda politiker. Vem vet vad makthungern är uttryck för, kanske inte ens de själva. Ännu svårare är det att förstå ondskan, vad är det som väcker reptilen och vad är det som förmår politiker att utsätta oss för faran.

   http://www.friatider.se/britter-hittade-50-avhuggna-huvuden-efter-sexslavar

 9. Peter jag ser att du suddat, Det gör det hela lite obegripligt men på din blogg är du enväldig. Jag böjer mig för det. Jag ser också att KOAs svar till mig privat lagts upp. Får väl lägga upp mitt svar till KOA då.

  • peterkrabbe says:

   Mikael, det är en korrekt observation att jag redigerat ditt åsiktutbyte med KOA kraftigt. Din kommentar till honom har jag haft utlagt, men tagit bort och gör det igen. Jag vet inte vad som förekommit er emellan, men min artikel har inte haft någon avsikt att kritisera KOA, utan innebar ett ifrågasättande av Goodharts teori. Ta därför dina meningsmotsättningar direkt med honom istället på annat forum. Vad jag kan se direkt är att du framfört personlig kritik med påståenden som uppenbarligen inte varit sanna. Därmed faller själva grunden för din kommentar.
   Du tar även upp frågan om fakta i samband med förintelsen. Jag instämmer i att där finns mycket att ifrågasätta, jag deltar tillsammans med Pia Hellertz och många andra gärna i den diskussionen, men det är fel sammanhang här och nu. Fokus nu måste ligga på EU-valet, vilket i mångt och mycket är samma sak, om du förstår vad jag menar. Man kan inte läsa en bok bakifrån utan får bena ut sammanhangen varligt och vetenskapligt. Detta skall jag återkomma till och då med hela det historiska förloppet, inte bara brottstycken.
   Jag tror inte att du har någon möjlighet att vinna en diskussion om Jesus med de utomordentligt kunniga religionsvetare som medverkar på denna blogg, därför besparar jag dig den matchen – vilket du bör vara tacksam för!

  • peterkrabbe says:

   Detta kan inte vara rätt sätt att framföra kritik. Vi som kritiserar globalismen har tillräckligt under fötterna för att kunna föra en sansad debatt med framgång utan att gå till ytterlighet med oförskämdheter och personangrepp. Om inte tjejen förstår likheterna mellan Kina och England så förklara istället!

   • hllviken says:

    Jo, du har rätt men ”Johan” har sitt sätt och Granskning Sverige har fått fram många missförhållanden som var bra att ta fram i ljuset.
    Det var väl därför som kanalen raderades från Youtube.

   • mats says:

    Det här var nog första gången som jag hört Johan tappa fattningen o lite spåra ur. De gjord en stor insatts o många av GS program var verkligen värda att lyssna till. Johan har gjort stor en insats, till slut kunde etablissemanget inte längre aceptera hans framfart. Jag delar inte alla hans åsikter men jag beundrar hans mod

 10. Loa says:

  EU VILL FÖRSTÖRA INTERNET: Stoppa EUCD i Parlamentet!

  ”Nu är det allvar. Idag förklarar jag varför EU just nu är mycket nära att förstöra internet, och vad vår sista chans att stoppa detta består av.”

  • Loa says:

   Här kan man skriva på petitionen ”European Parliament: Stop the censorship-machinery! Save the Internet!”
   Our goal is to reach 6,000,000 signatures and we need more support. You can read more and sign the petition here:
   http://chng.it/8pQhLkHSHF

   Just nu har 4,892,670 skrivit på!

 11. Mjölner says:

  Den ryske armégeneralen och f.d. chef för FSB Nicolaj Patrusjev anser att USA:s samling av trupper i Colombia och Puerto Rico för att utöva påtryckningar på Venezuela är ett brott mot internationella överenskommelser. Det ryska säkerhetsrådet varnar att Pentagon har för avsikt att gå in i Venezuela och ta bort Maduro. Källa RT. Detta kan bli mycket farligt, Kina och Ryssland stöder Maduro. Nu kan jänkarna äntligen få sitt krig till stånd, men på hemmaplan.

  • AnnaF says:

   Kina har ett effektivt vapen mot USA. Ett tillfälligt handelsembargo som betyder även stora risker för Kina men för USA som har lagt nästan all tillverkning utanför sina gränser kommer det att bli en helt annan affär. Alla lösningar är bra -förutom de dåliga- som begränsar USA-s omåttliga blodtörst och förstörelselust. Handelskrig är ett vapen som stora delar av världen har fått smärtsamt erfara utan att det var varit möjligt att påverka…….Så länge de anglo/zionistiska psykos styr och letar efter sitt nästa offer går Ingen säker. USA-s ”påtryckningar” på EU har bara börjat utan att vi vet var konsekvenserna för oss i framtiden. Tyskland tar sin första strid öppet med USA och viker inte från Nord-Stream 2 stödd av flera länder…….. Rädd att vi kommer att betala att stort pris för vår ”frigörande” om inte USA försvagas mycket kraftigt……..Vår överlevnad hänger faktiskt på att USA tvingas in i en multipolär värld innan ruinerar hela mänskligheten………

 12. Suavalle says:

  Klarspråk:

 13. AnnaF says:

  Den länkade videon visar också klarspråk. Om någon hade tvivel någonsin om den verkliga makten i Frankrike skall titta på detta med stor uppmärksamhet för alla detaljer i Macrons ansikte, kroppspråk och mannen bredvid Macron Francis Kalifat (lägg märke till munnen) som representerar den enormt mäktiga judiska lobbyorganisationen CRIF.

  • Arga gubben says:

   Jag såg videon och häpnade över Macrons reaktion. Nånting är mycket fel med honom. Det har några av oss misstänkt sedan valkampanjen. Han studerade Machiavelli och väckte någons intresse. Då slussades han in på en viss bank och fick prao i regeringen för att lära sig politik. Franska tidningar stödde honom hela tiden. Rösta som ni vill, men rösta på Macron, skrev Liberation. Han permanentade delar av undantagstillståndet genom att göra det till lag. Hans äktenskap? Han var chanslös som barn. Det är fel på Frankrikes president och han är farlig för Europa och sitt land.

   Jag läser allt, men läggar annars all tid på Venezuela.

   • Suavalle says:

    Det finns en slags mall, en prototyp, som gäller urvalet av personer som placeras på den offentliga maktens toppositioner. Hitler var en i raden av dessa som alla liknar varandra.

 14. Mo says:

  Vårt upp och ner vända land som har krängt begreppen, det som är fel blir rätt, eller är det hycklarnas marknad som tagit över. Samtidigt med att Swedbanks svindlande affärer ej längre kan hållas kvar i mörka källarvalv kommer bla Google Sveriges hyllningar. Swedbanks vd Birgitte Bonnesen utsedd till årets förändringsledare. ” Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna ”. Kanske blir svårt att övertyga kunderna. Dags att byta ut alla dessa fifflande bankanställda mot en hederlig Robot ?

  http://news.cision.com/se/swedbank/r/swedbanks-vd-birgitte-bonnesen-utsedd-till-arets-forandringsledare,c2740575

 15. hllviken says:

  Lysande samtal mellan Gemma O´Doherty och Mads Palsvig om hur folken kan befria sig från bankoket: [1:45 tim]

 16. Mjölner says:

  USA vill inte se IS helt besegrade

  En fransk överste bekräftar det som kritiker till den USA-ledda anti-IS-koalitionen länge hävdat; de fördröjer kriget genom ineffektiva insatser mot IS och bombar istället syrisk infrastruktur. Det är en del av ett mönster som setts ända sedan koalitionen skapades i juni 2014. Dess förmåga att förstöra vital syrisk infrastruktur har varit lika stor som dess oförmåga att bomba viktiga terrormål. Nya unika uppgifter gör nu gällande att USA inte alls planerar att lämna Syrien som utlovat, utan avser istället stärka den utländska närvaron som strider mot internationell lag.

  Den USA-ledda så kal­lade anti-IS-koaliti­onen har länge anklagats av framför allt Damaskus för att medvetet förstöra syrisk infrastruktur och tvinga fram flyktingströmmar både internt och externt genom att bomba civila mål, inte sällan med många döda och skadade som följd. Detta under förevändning att bekämpa terroristorganisationen Islamiska staten (IS). Moskva och flera andra har stämt in i kritiken, men nu bekräftas den också från oväntat håll. Det är den franske översten Francois-Regis Legrier som tagit bladet från munnen. Översten har sedan oktober haft ansvaret för att leda det franska artilleriet som understöder den USA-ledda milisalliansen Syriska demokratiska styrkornas (SDF) markoffensiv mot IS i östra Syrien.
  Fransk överste bekänner

  Överste Legrier medger att koalitionen drog ut på att besegra de omringade resterna av IS i den sista betydande ficka de höll i och kring tätorten Hajin, som ligger på Eufratflodens östra strand i sydöstra Syrien. Det var IS sista stad och rest av det en gång territorihållande kalifatet. SDF intog den i december, men kunde militärt ha gjort det mycket tidigare om viljan funnits.

  – Vi förlängde i onödan konflikten och bidrog därmed till att öka antalet dödsoffer bland befolkningen, sade översten i en artikel som pub­licerades av National Defence Review.

  Istället för att fokusera på att slå de sista terroristerna som är omringade i ett mycket svårförsvarat ökenområde väljer den USA-ledda koalitionen att som översten uttrycker det ”fokusera på att minimera sina egna risker”. I klarspråk betyder det omfattande flygbombningar som har liten eller ingen effekt på IS, men som kraftigt ökat dödstalen bland civila och skapat stor förstörelse av infrastruktur. Något Damaskus beskriver som en medveten brända-jorden strategi för att ödelägga och försvåra för landet att kunna återhämta sig.

  – Vi har massivt förstört [den syriska] infrastrukturen och givit befolkningen en motbjudande bild av vad som kan ses som en ”västerländsk befrielse” som lämnar bakom sig fröna till en nära förestående återkomst av en ny motståndare, fortsätter Legrier.

  Översten går också ett steg längre och förutspår att en ny motståndare – IS 2.0? – inte bara är att vänta, utan dessutom är ”nära förestående” på grund av den USA-ledda alliansens taktik. Olycks­bådande ord som borde vara förstasides­nyheter i västmedia.

  Syriska källor menar att översten verkar ärlig och välmenande, men att han inte förstår att det ligger i hans uppdragsgivares intresse att en ny terrorgrupp dyker upp igen. Syriens fiender behöver nämligen ett skäl till att stanna i landet och regionen. På så vis ges landet aldrig chansen att resa sig ur det kaos, som det blivit påtvingat utifrån.

  Den USA-ledda milisen SDF borde enligt flera militärexperter ha besegrat de sista territorihållande IS-resterna i närheten av gränsstaden Abu Kamal i provinsen Deir Ez-Zor för flera månader sedan, då jihadisternas möjlighet till hållbart försvar där är närmast obefintligt. Men SDF och därmed USA verkar ovilliga att eliminera den sista motståndsfickan och utropa seger.

  Överste Legrier kommer enligt den franska militären att straffas för sina ärliga uttalanden:

  – Ett straff övervägs, sade den franska arméns talesman kort i ett textmeddelande. Lördagen den 16 februari togs artikeln bort från National Defence Reviews hemsida.
  Koalitionen bombar syriska armén

  IS har rört sig regelbundet in och ut från området utan agerande från de amerikanska markstyrkorna där eller koalitionens flyg. Källa Nya Tider
  Valda delar ur maratonsrtikel om Syrien.

  • IS och stulen guldreserv. says:

   Nu har tydligen IS köpt sig fri lejd ut ur Syrien via transport av US-trupp. US tar tacksamt emot mellan 40-50 ton guld som stulits i Syrien men framför allt i Mosul i Irak, därtill frakt av stora stulna penningmängder, en stor andel US-dollar. Man var behjälplig med helikoptertransport av detta stöldgods. Antar att något återlämnande till tidigare ägare inte kommer i fråga.

 17. ragnhild says:

  Peter Krabbe, har du plass til dette. Videoinnspillingen er fra 2013. Hvor langt er vi kommet undrer jeg meg på. Nå står vi foran 5G, DA skjønner jeg at jeg må se etter fluktmuligheter. 4G har vi nå. Jeg har lite og ingenting innstallert, men bor i rekkehus med wifi på alle kanter. Eter/spiser stort sett (intensivert) LCHF og tar inn immunforsterkende saker.

  Som Deborah sier, så forteller Luciferanere sannheten i forkant av deres djevelske implementeringer. Så også her bl.a. via omtalte Nasa-dokument som de regner med ingen leser.
  ”Iron-mountain”-dok. nevnes også.

  Her får vi altså kastet i ansiktet hva, hvordan vi skal elimineres med denne depopulation-innrettede og målrettede agendaen. Vet våre folkevalgte noe som helst av dette, er de alle blitt agenter for korporasjonene som nå må sies å ha makten i USA, dvs. illigalt.

  Bønn: Kan noen stadfeste ved tittel disse to (nevnte dokumentene)og notere for oss hvordan vi på nettet kan finne dem? Vi har kommet så langt at smartmeters er innstallert. Nå venter vi på 5G, og mer til. Som Deborah sier, det nytter ikke med revolusjon, men revallation (kunnskap) må til. Derifra MÅ disse menneskene stoppes. Hvordan, når EU er innvolvert, våre myndigheter lar skitmat med gift (”til pass for menneskelige idioter”, ref. uttalelse i et av dokumentene) fyller butikkhyllene.

  Undrer meg også på hvor større land som Russland og Kina er i dette scenariet?

  Ja, dette var off topic, men nå ble jeg rett så sjokkert. Vi er midt i en krig med krefter som vil vår død. Vi er ikke verd livet. Vi som følger med sysler med brikker av et stort puslespill som er vanskelig å ta inn. 2030 agendaen er i gang: Hvor mange brikker vi de ha mestret å pusle på plass til da, før vi/nasjonenes befolkning fatter/forstår at det er for sent, at vi kastet bort tiden med enkeltbrikkene: JA, de ler av oss alle med Rothchild og Rockefeller i bresjen.

  De sinnsykes tidsalder, unbelievable. Og jeg tror ikke vi skal søke trøst i Trumpen fra Manhattens underverden til presidentstatus som han har idag. No use, hva som skjedde i Hanoi overbeviste meg. Hvor lenge kan man skylde på Trumps omgivelser, han er nok innvolvert frivillig i det hele. Var han ikke bankerott før oppløftingen.

  https://tr-me.com/videos/usa-inc-nasa-war-documents-depopulation-you-deborah-tavares-trevor-coppola-conspiracy-con-K5vLuGPV-lU.html

 18. Sture says:

  @ Ragnhild,
  jo, dessa planer drogs bl. a. upp i detta dokument ”Report from Iron Mountain”, som publicerades 1967, men det bedrägliga projektet påbörjades 1961-62. Det finns en sammanfattning av de viktigaste partierna i detta dokument på sajten Everykindapeople,blogspot.com:
  https://everykindapeople.blogspot.com/2014/11/miljororelsen-som-ett-politiskt-vapen.html#comment-form
  Här framgår också av slutmeningarna i detta dokument att hela klimathysterin är ett ”hoax” för att tvinga fram ”den nya världsordningen”. Det står uttryckligen på de sista raderna där:

  ”Oavsett det faktum att många av de möjliga alternativa fiender som vi har nämnt må tyckas osannolika, så måste vi betona att en av trovärdig kvalitet och storlek måste hittas om en övergång till fred någonsin skall bli verklighet utan socialt sönderfall. Enligt vår bedömning är det troligare att ett sådant hot måste uppfinnas.” (sid. 69-70).” Man använder här ordet ”fred” mycket frekvent men menar ”One World Order”. Detta sägs inte uttryckligen men det måste man förstå.

  • ragnhild says:

   Stor takk til deg. Vi kjenner dem nå, vi som har fulgt – og følger med. ikke vanskelig det. Begrepet fred brukes nok i andre sammenhenger også, fint at du tok med betydningen ”One World Order”.

   Nasa-documentet, kan vi spore opp det. Depopulation agendaen synes spesielt å bli omtalt i dette. Takknemlig for researcharbeidet du gjorde her, uvurderlig.

 19. Loa says:

  Detta är fruktansvärt. Ofattbart
  http://www.friatider.se/statens-etiska-r-d-f-resl-r-abort-ven-av-livsdugliga-foster
  Sverige kan ju inte fort nog härma USA. New York har just tagit bort tidsgränsen för abort – så den i princip kan vara 9 månader!
  https://townhall.com/tipsheet/guybenson/2019/01/25/new-yorks-ghoulish-proabortion-celebration-n2540262
  Hack i häl på NY:s vidriga lag följde Virginia med ett lagförslag att 9-månaders”gränsen” för att döda foster/barn inkluderade själva födseln!! Men det avslogs.
  Fler stater har dock väckt denna ”liberalisering” av aborttidpunkt. Demokratiska partiet är för.
  Obs. att det finns en marknad för foster…

 20. JohanW says:

  Det är satan som styr vår fina planet.

 21. Mo says:

  Biblioteksutredningen ” Demokratins skattkammare ” som pågått sedan 2015 lämnar sitt resultat till regeringen i nästa vecka. Genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning skall samhällets demokratisk utveckling främjas. Fake news och vilseledande propaganda behöver stävjas med hjälp av kritiskt tänkande därför föreslår utredningen att biblioteken skall bli en del av svenskt totalförsvar och samverkan med MSB verkar finnas med som en möjlighet i krisläge.

  https://dik.se/om-dik/ovrigt/nyhetsarkiv/anna-troberg-vi-har-vapnet-men-vi-kastar-det-i-sjon/

  Kanske vi får hoppas på framtida webbpartisaner ?

 22. Mo says:

  Hmm, främjar mediamonopol fri åsiktsbildning och demokratisk samhällsutveckling ?

  https://www.medievarlden.se/2019/02/klart-bonnier-koper-mittmedia/#cookies

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: