Mot en ljusnande framtid?

nationalisterna

 

Så var då EU-valet avklarat. Och vad hände? Jo, det blev stora framgångar för de nationalistiska partierna i Europa, men tyvärr fick också klimatalarmisterna stora framgångar. Det senare inte lika förväntat som det förra.

Farage med sitt Brexit-parti blev störst i England, de traditionella partierna som Labour och Tories förvisades till skamvrån med dunder och brak. I Ungern fick Orbans Fidesz 53% av rösterna – det största folkliga stödet i Europa för en sittande regeringschef. Det borde täppa till munnen på antagonisterna i Bryssel som skyller Orban för att vara diktator. Vad är demokrati om inte folkets röst? I Italien blev Salvinis Lega största parti och i Frankrike gick Le Pens Nationell Samling förbi Macrons regeringsparti och blev även där största parti. Samma sak i Polen.

Allt tycktes bäddat för ett nationalistiskt maktövertagande i Bryssel, men så kom då den gröna överraskningen. De Gröna i Tyskland seglade upp till ett av Tysklands största partier och skrämde vettet ur Merkel och hennes självgoda partners med ett inbillat uppdrag att styra Tyskland i all evighet. Till och med kanslersposten hänger nu i luften. Trots de nationalistiska framgångarna räcker dock inte mandaten till för att få majoritet för en ändring av EU:s framtida inriktning. Även om socialdemokrater och kommunister nu kan ses som uträknade, har dessa Gröna tagit över den tappade manteln. Det man frågar sig är då – vilka är de Gröna egentligen? Liberaler, miljöpartister eller något helt annat?

I Frankrike kan man nog påstå att Macrons liberala parti En Marche delats i regeringspartiet med 22 % och de gröna med drygt 13 %. Om dessa samverkar kan inte Le Pens nationella parti trots segersiffrorna 23 % matcha Macron utan en osannolik hjälp från socialisterna och kommunisterna. Resultat: Macron får förhandla med de gröna i fortsättningen.

I Tyskland fick de gröna 21 % och blev näst största parti, vilket talar för att regerande CDU måste ta stöd av de gröna fortsättningsvis, precis som i Frankrike.

I Italien är det istället nationalistiska Lega med 34 % som behöver stöd av de gröna för att få majoritet. I Östeuropa med Polen och Ungern är nationalisterna ohotade och kan strunta i de gröna. Vi har därmed fått en tydlig Europakarta, där östra Europa valt nationalismen, medan västra Europa får se en kamp mellan nationalister och globalister, där de gröna inte kan förbises. Detta kommer också att gälla för Europaparlamentet som helhet.

Är då dagens liberaler och miljöpartister samma sak? Tyvärr måste jag svara ja på den frågan. Liberaler har blivit den mest vilseledande partibeteckning som någonsin använts. Man ger sken av att stödja individens frihet och en begränsning av statens engagemang i politiken.  I själva verket verkar liberalerna nu för den totalitära globalismen, där individen saknar allt inflytande och demokratin skall avskaffas. Inte mycket skiljer denna nytolkning av liberalismen från marxismen. De utgör två verktyg för samma syfte, där liberalismen vänder sig till medelklassen och marxismen till arbetarklassen. Genom att skapa båda dessa motpoler ansåg man sig kunna styra de förväntade klassmotsättningarna i industrialismens spår.

Den moderna liberalismen är den starkaste aktören för fri invandring och nationernas utplåning. Individens frihet avser då världsmedborgarens frihet att välja var han vill bo eller arbeta, inte den nationelle medborgarens frihet att värna sin familj och sina förvärvade rättigheter inom den nation som han de facto betalar för att ha som ekonomiskt och juridiskt skyddsnät i sin tillvaro. Den liberale väljaren säger att jag offrar mig själv och mitt personliga välstånd för att hundra andra från övriga världen skall få det lite bättre i kraft av samma välstånd. Detta ingår i den globalistiska agendan, förutsatt att det inte drabbar dem som anser sig hålla i de globala styrinstrumenten finansiell kontroll och militärmakt.

Klimatagendan skapades under 1960-talet inom ramen för samma globalism. Marxismen såg ut att snart ha spelat ut sin roll. Ett bättre sätt var då att skrämma folket till lydnad genom hotet om världens undergång. Klimatagendan hade lysande förutsättningar för detta, en ständigt stigande värme skulle medföra torka, svält, smältande polarisar med havsnivåer som snart skulle sätta all civilisation under vattenytan, orkaner, stormar och vulkanutbrott som snart skulle utplåna all mänsklighet. Om inte de vise männen i världens ledning fick alla till buds stående möjligheter att stoppa eländet förstås….

Man måste buga sig för resultatet 50 år senare, nu styr globalisterna tillsammans med klimataktivisterna, som allt mer ersätter socialisterna i sällskapet. Men mullret tilltar från dem som ser sin tillvaro rasa samman av nedlagda industrier, stoppad tillväxt, sänkta löner, ökade skatter och en strypsnara lagd över hela det kultursamhälle som man skapat under generationer. Nationalismen försöker stoppa utvecklingen i elfte timmen, men är det för sent?

Klimatagendan är världens största bedrägeri, alla kategorier. Självklart kände man till de cykliska variationer i klimatet som vi haft sedan inlandsisen smälte för 10.000 år sedan. Med cirka trehundraåriga intervaller har värmeperioder avlösts av köldperioder, medeltiden var varmare än idag och 1600-talet kallas för lilla istiden. Vi kommer nu att gå mot ett kallare klimat igen, vilket också styrks av de korta solcyklerna, som löper med tretton års intervaller. Det är därför bråttom för globalisterna, med en god timing skall man kunna säga att den kommande köldperioden är ett resultat av minskade utsläpp av växthusgaser. Då är alla nöjda och glada över den briljanta räddningen av en värld som annars hade gått under och fortsätter utan knot att betala sina globala skatter. Slavsamhället är fullbordat.

Den som vill läsa mer om klimatagendan hittar många artiklar under min rubrik Klimatet, de flesta skrev jag för fem år sedan. Låt oss då återvända från de stora visionerna till dagens verklighet igen. Vad kan vi nu förvänta oss av den närmaste fortsättningen?

Det är ganska givet att nationalisterna stärker sina positioner under kommande period. Den bistra verkligheten kommer ikapp löntagarna och informationsflödet från fria media kommer att skapa eftertanke. Oroligheterna som skapas genom en invasion av främmande kulturer och religioner kommer att leda till ett uppvaknande, där man inser nationens värde som garant för den egna säkerheten och friheten. Tyvärr finns det också en motreaktion som visar sig just i de grönas framgångar. Efter femtio års konsekvent indoktrinering i först skolor på alla nivåer och sedan på arbetsplatser och genom införandet av värdegrund, det totalitära samhällets yttersta vapen, finns det ett växande antal som trots allt tror på klimatalarmismen. Den utvecklingen är tydligt både i Frankrike, Tyskland och Sverige. Lögnen sitter fast som i hälleberget.

Det kvinnliga inslaget bland parlamentsledamöterna i Bryssel har sedan 1979 stadigt ökat från 16 % till 37 % år 2014 och går säkert över 40 % i detta senaste val. Samtidigt visar de kvinnliga rösterna i de nationella valen en säker majoritet för de vänsterliberala och gröna. Med ett ökande inslag av kvinnor i politiken har dessa partier en gyllene framtid. Utan att förringa våra högt värderade kvinnor är det en tydlig trend att det känslomässiga budskap som de gröna har som uppdrag att bära fram, står i stark kontrast mot männens ambition att försvara oss från onda makter. Detta är ett högst medvetet inslag i den politiska styrningen och ger feminismen en dålig bismak. 

Politiseringen av könsrollerna, liksom upplösningen av familjebegreppet och mamma- pappa- barnrelationer är tveklöst en faktor som kommer att påverka framtidens politik. Obundna, könlösa individer utan nätverk i form av släktrelationer är inte bara ett politiskt medel i sig självt, utan också en stark konfliktorsak i mötet mellan religioner och kulturer. Det kaos som detta möte medför är ett avsiktligt medel att försvaga vår civilisation och därmed den nationella samhörigheten.

Vad jag försöker sammanfatta är att globalismen nu har skaffat sig två nya verktyg, liberalfeminismen och klimataktivismen, som de hoppas skall ge den slutliga segern över nationalismen. Skall de lyckas med denna sin totalitära agenda eller har vi fortfarande kraft att hålla emot? Om inte går vi obönhörligt mot ett delat EU med ökande spänningar i politiken. Svaret får vi under kommande femårsperiod.

Peter Krabbe   

bilden: Europas nationalister går nu samman inför slutkampen mot globalismen

135 Responses to Mot en ljusnande framtid?

 1. Hej Peter,

  du missar fortfarande grundbulten som förklarar varför det ser ut som det gör i Sverige och i världen. Jag vet att jag inte får peka på den så jag skriver inte mer. Vill bara önska dig lycka till på vägen mot kunskap.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

  • peterkrabbe says:

   Tack. Du underskattar människors intelligens. Det som växer för fort bryts lätt sönder. Det som växer långsamt blir starkt och hållbart.

  • Tege Tornvall says:

   Halv- eller okväden visa är ingen visa. Tala ur skägget!

   • peterkrabbe says:

    Tege, frågan gäller i vilken omfattning det är möjligt att fritt diskutera vissa judiska gruppers roll i globalismen, vars mål är NWO och den totalitära världsregeringen, där eliten själva väljer sina representanter. De flesta vet att detta är en agenda som vuxit fram under de senaste två hundra åren och påverkat hela vår historia sedan dess. Den agendan har accelererat efter andra världskriget och går nu mot sin klimax. En öppen debatt om detta har många aspekter och det är givet att de som går i täten för en opposition kommer att möta motstånd.
    Mikael ser gärna att jag tar den striden, medan jag anser att bloggen gör mer nytta om den får finnas kvar ännu en tid. Se det som en rättegång. När bevisen ligger på bordet i tillräcklig omfattning för att man skall kunna vinna målet, kan man satsa på den. Om inte riskerar man att förlora och ingenting är vunnet och man själv försvinner med en antisemitstämpel i pannan. Därför samlar man bevis tills man är säker på att vinna och att man har rätt.

    • En glad gubbe här.

     Du vet att jag accepterar din censur. Jag har till och med skrivit det en gång. Men framställ mig inte som mindre vetande. Jag underskattar inte folk. Snarare överskattar jag dem. Blir lika ledsen och förbannad varje gång jag upptäcker det. När det gäller vad en eduj är för något så framgår en del här https://www.henrymakow.com/2019/05/talmudic-hatred-of-humanity.html. Detta är en blogg som drivs av en eduj, så han borde veta.

     De har inte bara hållit på ett par hundra år. De har hållt på i tusentals år. Osmanska riket kunde hålla dem i schack genom att förbjuda dem att verka inom vissa discipliner. I dagens samhälle tillåts de härja fritt.

     Själv har jag valt att vara totalt öppen förutom att jag inte anger till vilken by jag har flyttat. Det finns inget som den personliga kontakten. Har bestämt mig för att inte fly, även om jag har resurser för det. Detta mitt val har visat sig vara korrekt. I detta land bor mitt folk på gott och ont. Här delar jag ut skriften ”Attack mot Kaos” i brevlådorna. Måntro att befolkningen blev chockad första gången. Då skrev jag om kallergiplanen (glad gubbe här).

     Denna skrift skickar jag ut i Sverige. Främst till sådana knäppskallar som juridikfront, poliser, sd, teskedsgumman med flera som inget begriper. Fullt medveten om att fegisarna kan automatspärra min epost. Har till och med berättat hur man gör det (glad gubbe här).

     Jo jag är en glad gubbe!

     Mikael Möller

     • peterkrabbe says:

      Censur är inte ett ord som passar särskilt bra på min blogg. Däremot väljer jag att inte publicera kommentarer som direkt motverkar det syfte jag har med bloggen, det är en viss skillnad eftersom jag vill uppnå resultat med det som jag skriver och lägger ner tid på. Ingen kan hävda någon rätt att använda min blogg för sina egna budskap, vem som helst kan starta en egen blogg.
      Den period som jag skildrar är sionismens, som jag anser började efter den franska revolutionen, då flertalet restriktioner avskaffades för judars verksamheter och rörlighet. Under 1800-talets andra hälft hade redan Rothschild ett fast grepp över världsekonomin. Under 1900-talet utökades detta även till västvärldens administrativa förvaltning. När vi idag talar om globalism handlar det om den slutliga kontrollen över de stora frågorna som befolkningskontroll och världens råvaror. Jag tror inte att vi är oense om detta.
      Jag har inte antytt att du skulle vara mindre vetande, vad jag försöker förmedla är att åtminstone läsarna på min blogg är väl pålästa i detta sammanhang, så man behöver inte vara övertydlig om det som redan är väl känt. I den andra vågskålen ligger fördelen att kunna bibehålla en kommunikationskanal till läsarna som även förmedlar mycket annat av intresse.

      • matte5958 says:

       Peter; är övertygad om att du gör alldeles rätt bedömning här. Man hann ju redan börja kallsvettas när din blogg för ett tag sedan ”försvann” tillfälligt…

       Utan din blogg som intellektuellt och andligt vattenhål i denna globalisternas värld och deras hjärntvättade följare i ”Deep state” och bland vanligt folk, så skulle tillvaron vara mycket svårare att uthärda.

       Det är MYCKET hög nivå på dina inlägg och på alla kommentarer här !

       • peterkrabbe says:

        Tack för dina vänliga ord, det värmer!

        • Jag tror inte heller det är så smart att gå för hårt fram. Det enda som händer då är att din blogg stängs. Och då blit ingenting alls sagt.

         • Suavalle says:

          Jag instämmer. Peter Krabbe är, enligt min mening, en fulländad mästare när det gäller att moderera. Därför är hans blogg både tolerant och välordnad. Många andra förlorar greppet, men det har aldrig hänt här.

          Det är en oerhört svår balansgång.

       • messkalle says:

        Även äldre som jag utan högre akademisk utbildning uppskattar Peters blogg och hans följares kommentarer. Frågan varför NWO, när FN misslyckats att stoppa krig. Varför skulle några elitister lyckas bättre. Twitter påstår sant/osant att Uffe Kristersson åkt på Bilderberg möte. Makt och mamon lockar alltid men eliten blir inte rikare av Europas generösa invandring av lågutbildade, arbetsovilliga.
        Saxat ”Visserligen är Soros Jude, men religiöst Ateist, rent av Satanist! Tillber enbart Mammon! Han ser enbart till sin egen snöda vinning! En blodsugare! Judar är normalt lätt assimilerade i de länder de lever i. Men är ej invasiva som Islam! …. Rotchilds däremot är vampyrer, blodsugare! I långt mer än 200 år har man skott sig på krig/konflikter! Backat båda sidor med garanterad profit!”

        • Suavalle says:

         Hej, Messkalle!

         Här är ett utdrag ur Bilderbergsgruppens deltagarlista för 2019:

         Kristersson, Ulf (SWE), Leader of the Moderate Party

         https://www.bilderbergmeetings.org/press/press-release/participants

         Globalisterna / NWO (New World Order) har genom infiltration tagit över maktutövande organisationer – eller skapat dem själva. FN är skapad av dem. Här redogör Walter Veith för FN:s tillkomst:

         George Soros, Rothschild-familjen med flera är frontfigurer i NWO.

         Två centrala metoder som ständigt används är:

         Ordo ab Chao (Ordning ur kaos)

         Divide et Impera (Söndra och härska)

         Därför är det så mycket våld, krig, oordning och förstörelse. Nu är Europa i de ondas visir. Massmigrationen är ett medel för att bryta ner Europas nationer.

         • Eltervåg says:

          Jag har just läst boken “The Culture of Critique”, skriven av Kevin MacDonald 2002.
          Och jag önskar jag hade hittat boken långt tidigare, men bättre sent än aldrig.
          Nu är det inte lätt läsning. Den pekar på tidigare forskning och historiska fakta i mycket hög grad. Så man behöver lite insikt innan man ger sig på materialet, antar jag.
          Nu tror jag många här på bloggen faktiskt kan ta sig an materialet, och förmodligen bättre än jag kan genom en första läsning.

          Här är en sida som ger en kort presentation, och länkar till vidare information. Som t.ex en podcast med författaren vilken jag rekommenderar.

          https://christophercantwell.com/product/the-culture-of-critique-by-kevin-macdonald/

          https://christophercantwell.com/2017/12/28/interview-w-kevin-macdonald/

         • Mo says:

          Bra redogörelse av FNs uppbyggnad och budskap. Märkligt att denna organisation, med så uppenbar luciferianska inriktning, har kunnat dupera världen i snart ett sekel. Är inte detta en klassisk frimurare skapelse ?

          • Suavalle says:

           I Walter Veiths föredrag framkommer det att Förenta Nationernas och Sovjetunionens stadgar är nästan identiska. Jüri Lina har visat att Frimurarna spelade en enormt stor roll för genomförandet av Ryska revolutionen och Sovjetunionens tillkomst och uppbyggnad. Trotskij och Lenin var höga frimurare och Stalin var Illuminati. Alla dessa hemliga organisationer styrs av Jesuiterna, som är en av Katolska kyrkans MILITÄRA organisationer. Jesuiterna kontrollerar även underrättelseorganisationer och organiserad kriminalitet, enligt Walter Veith, som jag har förtroende för.

           De judiska miljardär-familjerna Rothschild, Warburg, Schiff med med flera styr världens ekonomiska centrum: CITY OF LONDON med Bank of England och alla ”skatteparadis” runt om på jorden.

           WASHINGTON DISTRICT OF COLUMBIA styr krigen och USA:s politik.

           VATIKANSTATEN är spindeln i nätet.

           SIONISMEN och ISRAEL:s ledning är en del av denna helhet.

           KABBALAH och OCKULTISM står bakom de relativt få personer som verkligen styr allt. Deras plan är att införa en ny världsordning med feodal uppbyggna och total kontroll.

           Ännu en gång vill jag hänvisa till en bra video (13 minuter) som visar sambandet mellan City of London, Washington D.C. och Vatikanen:

           Den lilla styrande gruppen av människor behöver andra människors medverkan för att genomföra sin plan. Vi kan stoppa dem genom att ta avstånd från deras agenda. Vi ska alla sträva efter att inte vara dessa onda människors redskap eller medarbetare.

           Madonnas framträdande på ESC visar, anser jag, att även ondskans medarbetare kommer att elimineras när de har tjänat ut sin roll. Den avhoppade KGB-agenten har berättat för oss att exakt detta skedde med högt uppsatta ”nyttiga idioter” under Sovjet-tiden när de inte längre behövdes.

           Vi måste alla rannsaka vårt samvete och genomföra de förändringar i livet som samvetet säger oss. Be till Gud om kraft att följa kärlekens och livets väg.

          • Suavalle says:

           Den avhoppade KGB-agentens namn är Yuri Alexandrovich Bezmenov.

    • messkalle says:

     Kan det vara så att ”klimatisterna” kapat ”kapitalisterna” mål en världsregering? Klimatet är en religion och Greta är dess profet.
     https://klimatsans.com/2018/09/01/klimathotets-roda-trad-till-nwo-planekonomi/

     • Suavalle says:

      Klimatlögnen iscensattes av New World Order. Maurice Strong, David Rockefellers högra hand, spelade inledningsvis en mycket viktig roll.

      Syftet med klimatlögnen:

      1. Överstatliga regler

      2. Försvåra för fattiga länder att resa sig ur sin fattigdom

      3. Avgifter och nya möjligheter till beskattning

      4. Mobilisering av folkmassorna bort från verkliga problem.

      5. Förklaring för väderkatastrofer (som torde vara en del i utforskandet av vädret som vapen)

      6. En potemkinkuliss för geoengineering

      7. En förevändning för auktoritärt styre

      • peterkrabbe says:

       Det är en bra sammanfattning! Särskilt punkt 3 är lockbetet för de nationella regeringarna. Genom energiskatter, flygskatter och utsläppsrätter kan man mångdubbla skatteuttaget från all energi, både lokalt och globalt. Man ger en moralisk dimension åt skatter som inte hade accepterats av befolkningen om de hade lanserats som löneskatter. Dessa skatter kan användas för att delfinansiera invandringen under mottot skyll er själva om ni förbrukar energi. Dessutom länkar man samman skattesystemet globalt.

       • Suavalle says:

        Sveriges miljöpolitik styrs indirekt av Romklubben. Anders Wijkman är en av de ledande krafterna i Romklubben, som är globalisternas främsta organ för införandet av Agenda 30.

        Detta är enormt destruktivt för Sverige. Höga politiker ska inte ha samröre med
        Anders Wijkman, George Soros, Romklubben, Bilderbergarna och andra företrädare för NWO.

        Våra politiker badar i överflöd, missköter landet, höjer skatterna hela tiden och frotterar sig med globalist-miljardärer.

        Ansvarstänkande medborgare behöver reagera allvarligt på detta maktmissbruk.

       • Loa says:

        https://www.friatider.se/br-dj-tte-stoppas-av-elbrist-j-mf-r-sverige-med-u-land
        ” Brödjätten Pågen hindras nu från att expandera sin verksamhet i Malmö p g a att elbolaget Eon inte längre kan garantera el till bolaget, (—)
        elbrist hotar södra Skåne eftersom Eon helt kan tvingas stänga ned elproduktionen i Heleneholms kraftvärmeverk. Detta p g a Löfvenregeringens extrema klimatskatter, i form av en åttadubbling av koldioxidskatten och en tredubbling av energiskatten för just kraftvärmeanläggningar. ”
        eller
        Interndebitering för ström åt medborgarna…

 2. hllviken says:

  Polly har grävt fram mer fakta om globalisternas maktövertagande:

 3. Suavalle says:

  Mina associationer angående de politiska beteckningarna ”liberal” och ”grön”:

  Liberal – frihet att hänsynslöst förtrycka andra

  Grön – naiv, lättlurad

  • Loa says:

   Savalle, såg du att jag hade ett långt svar till dig 28 maj, 2019 kl. 03:41 om MH370/17 ?
   På Peters nu förrförra inlägg 11 maj, 2019 (”Kommer vi att rösta för en bättre värld om två veckor?”). Långt ner. Jag hade tre färska input (länkar att läsa) och blev verkligen överraskad. Attack mot toppmötet och (övernaturlig?) avvärjning. Men sen blev ju fortsättningen inte så bra…
   Skynda dig om du inte läst min kommentar, där är en vital del som går ut imorgon, före 1 juni.
   Ursprungliga passagerare?

   • Suavalle says:

    Tack, Loa, för din påminnelse!

    Artikeln i Veterans Today av Preston James inleds ironiskt med orden: ”Note: This article is written as interesting fiction for entertainment purposes only. This information cannot be presented as fact because the Secret Shadow Government (SSG) does not allow you to know certain things.”:

    https://www.veteranstodayarchives.com/2014/03/29/secret-space-war-xv-epic-fail-neocons-go-for-broke-with-cz748-but-tall-whites-neutralize-cloaking-device/

    Denna artikel beskriver ett scenario som överträffar det mesta inom såväl fiktion som verklighet, särskilt den påstått planerade false-flag-attacken mot Nuclear Summit at the Hague on March 24, 2014.

    Mycket intressant är att det i artikeln talas om en hemlig teknologi som gör det möjligt för aktörer på långt avstånd från ett flygplan uppe i luften att orsaka kortslutning i flygplanets vitala elektronik och på så sätt få flygplanet att störta. Vi har tidigare diskuterat denna teknologi här på bloggen.

    När det gäller de döda kropparna från Malaysia Airlines Flight 17 skulle jag för tydlighets skull vilja återge de ord som du, Loa, citerade i ditt svar till mig från Fulfords artikel:

    ”The whistleblower who sent the file noted that the victims of “Flight 17” had invalid Dutch passports belonging to people who boarded Flight 370. Also, many of the bodies were decomposed, wearing winter clothes for a summer flight or else naked, and had no blood. The information contained on the flights’ black boxes has “never been made public by the English, who received them,” the source notes.” ”

    Jag anser att det finns mycket starka indicier som talar för att Flight MH 370 flögs till den amerikanska flygbasen Diego Garcia mitt i Indiska oceanen. Men jag tycker att det är väldigt svårt att bedöma sanningshalten i de uppgifter om vad som sedan hände med flygplanet och dem som var ombord.

    • Loa says:

     Savalle: Har du möjligtvis laddat ner videon (20 min.) på länken av den av Fulford uppgivna holländska läckan? WeTransfer säger nu att ‘Filerna raderas om ca 12 timmar’.
     ”… leak from Holland of video and photographs taken immediately after “Malaysian Air” Flight 370/17 was shot down over the Ukraine.”

     • Suavalle says:

      Loa, jag provade men det funkade inte. Kan du ge en beskrivning?

      • Loa says:

       Nej, jag fick heller inte ner den. Tyvärr eller om jag ska vara lättad…
       Däremot har vi detta idag:
       https://www.friatider.se/malaysia-inga-bevis-f-r-att-ryssland-sk-t-ner-mh17
       ” Det finns inga bevis för att Ryssland låg bakom nedskjutningen av passagerarplanet MH17. Det säger Malaysias premiärminister Mahathir Mohamad, rapporterar News.com.au. (—)
       Han pekade också på att malaysiska utredare inte tilläts delta i undersökningen av planets färdskrivare.
       – Vi vet inte varför vi blev uteslutna från utredningen, men vi har sedan start sett att den har varit för politisk.”

       När man läser den citerade australiska källan https://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/malaysian-pm-declares-no-evidence-russia-shot-down-mh17/news-story/7cb88ca51f21007b625d1603a4d183bf så beskrivs bl.a. tre omkomna barn och deras morfar från Perth. – Jag undrar så om hela passagerarlistan från Amsterdam och hur den går ihop med den läckta videons dödade passagerare? (Togs de in sist?)

       Jag undrade samma sak om den danske miljardären Anders Holch Povlsens tre barn, som dog i terrordåden i Sri Lanka på påskdagen? Det var en serie bombdåd som riktade in sig på kyrkor och lyxhotell. – Men dåden har ju dissekerats som falska, de jag sett var lika taffliga som NZ. Så var är barnen??

      • Loa says:

       Fulford vecka 23 har återigen ett stycke om MH370/17, m.a.a. Bilderbergmötet:

       ” The Dutch royal family is also now facing an existential crisis, as their involvement in the Malaysian Air Flight 370/17 is facing public, official, criminal scrutiny. Prime Minister Mahatir of Malaysia, speaking at the Foreign Correspondents Club of Japan last week, publicly acknowledged that Malaysian Air Flight 370 which vanished in March of 2014, and Flight 17 which was shot down in July 2014, were the same airplane. He said the Dutch refused to hand over the black box from the plane to Malaysia, even though the flight originated in Malaysia and had a Malaysian pilot. Mahatir also made it clear there was a politically motivated attempt right from the beginning to blame Russia for downing the airplane.
       This link here tells the real story:
       https://irenecaesar.wordpress.com/2014/07/25/malaysia-airlines-mh17-zio-nazi-cia-mi6-mossad-mivd-terrorist-act-in-ukraine/
       Denna länk har idel nyheter för mig (publ. en vecka efter kraschen)
       ” This plane had the same passengers as before, in March; and EU passports were fake and thrown in immediately after the catastrophe, since everybody could see that everything is charcoaled from fire, while passports look new, fresh clean, as if just from under the printing press. And passports were lying in a neat heap. Also, all Dutch passports had expiration holes in them. ”
       (—)
       ” The plane was substituted in Schiphol airport in Amsterdam, while 100 scientists on board (AIDS specialists transporting the AIDS vaccine) were abducted by CIA, alike it happened with the first group of scientists (from “Freescale”) on the Malaysian Boeing in March ”
       (—)
       ” Passengers of the Malaysian Flight MH17 have their profiles on “Facebook”. But – attention! – profiles of these people were registered at one and the same time: April 21, 2013. All these profiles are similar in that nothing but the profile picture is uploaded on the day of registration. Also these users do have neither friends nor any publications. ”
       och MYCKET mera, inklusive Royal Dutch Shell..

 4. Suavalle says:

  Peter, om det är OK för dig skulle jag vilja publicera en kommentar som är OT och som jag skrivit på newsvoice.se eftersom jag gärna skulle vilja ha respons på mina tankar av er kloka sanningssökare!

  Det gäller Madonnas uppträdande. Jag har intensivt funderat på slutscenerna av uppträdandet, eftersom de, så som jag ser det, har ett mycket brisant budskap.

  Här kommer min kommentar från Newsvoice:

  ‘Jag ska våga mig på att komma med en egen gissning av vad slutscenerna i Madonnas uppträdande i Eurovision Song Contest i Tel Aviv 2019 skulle kunna innebära.

  Ole Dammegård har visat att den ockulta eliten alltid “annonserar” viktiga planerade händelser i förväg. Här är ett långt mycket bra föredrag från Open Mind Conference i Köpenhamn som tar upp det.

  Viktiga kanaler för den ockulta elitens “Annonseringar” är Simpsons och Financial Times.
  Professor Walter Veith redogör för det i följande föredrag, även det från köpenhamn:

  Och nu kommer mitt försök till tolkning av slutscenerna i Madonnas show:

  Figurerna som förgås är klädda i svart och vitt. Golvet i frimurarloger (och även i Vatikanens salar) är svart-och-vitt-rutigt.
  Figurerna som förgås bär gasmask, vilket kan ses som att de är förberedda på en katastrof.
  Huvudena på figurerna som förgås är prydda med blommor, vilket kan tyda på en priviligierad ställning.
  Figurerna som förgås deltar i dansen.
  Hela scenen är full av frimurarsymbolik.

  Madonna sjunger:

  “They are so naive. They think we are not aware of their crimes. We know but we are just not ready to act. The storm isn’t in the air. It’s inside of us. I want to tell you about love and loneliness. But it’s getting late now. Can’t you hear outside of your Supreme hoodie the wind that’s beginning to howl?”

  Kan detta vara en “annonsering” om vad som är planerat för ondskans “medarbetare”?’

  https://newsvoice.se/2019/05/madonna-eurovision-song-contest-2019/

  • Hej Suavalle. Jag länkar till samma video här. Ibland tas de ner från Youtube. ’Terror’ – are you kidding me – Open mind conference DK 2016. At the Open Mind Conference 2016, Ole Dammegard discussed the templates and methods normally used in false flag operations. This year, Ole Dammegard will talk about the Berlin, Istanbul, Jerusalem, Fort Lauderdale and Melbourne attacks. Prepare yourself for some explosive information.

   https://153news.net/watch_video.php?v=91S7YH6W1R1X

  • Arga gubben says:

   Suavalle, titta på plattan i Stockholm. Trianglar, pyramider, i massor på marken. Plus en obelisk, som några kvinnor kallar för glaskuk.

   Jag har inte sett videorna, orkar inte med allt, men jag vet att Madonna följer Kabbalah.

  • JohanW says:

   Finns väl alltid 2 sidor av ”myntet”?
   Vem riktar sig budskapet till? Det krävs en del planering för att göra detta framträdande. Under de ca 4-5 min jag tittade på under kvällen var det mängder med symboler och just då även en snutt från Rockefellers museum. Agendan var oerhört tydlig, frågan då, vad var syftet? Ville ”Madonna” skicka en varning till oss? Troligtvis inte. Vi vet ju hur starkt inflytande (de) har över film och musikvärlden. Att de ”går igång” på att få ut sina budskap genom just film o musik känner vi till. Min ena dotter som tyvärr sett på alldelses för mkt filmer säger att väldigt många handlar just om mänsklighetens/jordens ”undergång” på olika vis. Sakta ska vi indoktroneras.
   Blir då svaret att de är i ”panik” när man spelar upp denna föreställning inför miljonpublik eller, gud förbjude känner de sig så ohotade att de nu bestämt sig för att öppet visa sig och vad de planerat för ”oss” under lång tid? Bredare Tv- publik än Eurovision finns väl knappt?
   Madonna uttryckte sig efter Trumps installation i vita huset att man/någon borde spränga dito. Det kan man tycka borde räcka för ett åtal?
   Kanske är det som Trump sagt, varför ”störa” en fiende som håller på och förgör sig själv?
   Alla som man diskuterat/visat madonnas ”show” för finner ingen tvekan till vad de ser även om man till viss del levt med ”skygglappar” tidigare. Kanske passar därför Trumps ”uttryck” här, låt det bli så uppenbart för folket vad (de) verkligen står för, vad de gjort och vad de vill göra? Tills slut borde ju än fler av folket vakna och det är väl det som betyder något, att tillräckligt många förstår, Nå tipping point så att säga…och där vill jag gärna placera ” Madonna”, ett tydligt ”rött piller”…… kanske????

 5. Mo says:

  Kvinnor kanske tycker att männen har haft god tid på sig att försvara oss från onda makter och att de nu behöver lite hjälp.

 6. Tege Tornvall says:

  Tanke- och oroväckande! Aldrig så korrekt faktainformation räcker inte. Vi måste finna och föra fram övertygande känsloargument! Låt oss ventilera det per e-post först.

 7. Tege Tornvall says:

  För mig betyder ”liberal” personlig frihet under personligt och gemensamt ansvar, inte allmän hållningslöshet. Allt ansvar börjar i det lilla – i mig själv, i familjen och släkten, bland vänner och umgänge, i arbetet och det omgivande samhället. Inte omvänt (uppifrån och utifrån).

 8. Det som kallas raw footage från NZ (16 minuter) försöker nu Australienska Regeringen att ta ner från 153News. Men om filmen ligger på en Amerikansk server – är det väl amerikansk lag som gäller?
  Är det därför de vill ha One World Government – så samma lagar gäller över hela världen.
  …..
  Is 153news.net Done? – Austrailian Government Takes on 153news.net – https://153news.net/watch_video.php?v=1864O4M1MA33
  It seems as if we have Australias attention. These are the wars we saw coming and this is where we have to take a stand. https://153news.net/watch_video.php?v=WO4NOH7OD8Y2

  As I have said, we will fight this to the bitter end. This is the fight that might end us, but we have to take a stand.
  And the video in question is: https://153news.net/watch_video.php?v=WO4NOH7OD8Y2
  ……
  Jag satt in 100 kr – Om jag förstått det rätt så kan man anmäla sig för endast 2 inbetalningar. (Man kan välja från 1 dollar och uppåt). https://www.patreon.com/153news
  If you become a patron to 153News.net, you’ll immediately get access to as many as 2 patron-only posts. May payment USD $10.00 VAT (Sweden) USD $2.50 Total USD $12.50*

 9. Jag har funderat på valet. De flesta jag pratat med är HELT MISSNÖJDA med utvecklingen (eller snarare avvecklingen) i Sverige. Ändå fortsätter folk att rösta på de partier som ställt till eländet.
  SD hade visserligen bra siffror i Skåne men inte i resten av landet, ändå anser väldigt många att invandringen är den viktigaste frågan.

  För mig är invandringen och Sverige ut ur EU – de viktigaste frågorna därför röstade jag på AfS. Jag såg överallt att folk inte tyckte det var någon idé att rösta på AfS eller Medborgerlig Samling då dessa ändå inte kommer in. Många av dessa vill dock att Sverige ska lämna EU. Men då är det ingen idé att rösta på SD som numera vill ha kvar Sverige som EU-medlem. Och alla andra som gnäller på otrygghet och höjda skatter och svarta rubriker – de ger sin röst till de som vill ha mer av samma vara. Ännu mer otrygghet, ännu fler svarta rubriker, fler kommuner i konkurs. Jag förstår ingenting.

  De allra flesta, oavsett vilket parti man sympatiserar med, är överens om att integrationen inte fungerar i Sverige. Hur kan man då tro att man kan lösa detta problem med att låta ännu fler komma hit. Och med ännu fler pratar jag om 400.000-500.000 denna mandatperiod. Jag är HELT ÖVERTYGAD om att detta som sker nu är By design… Välfärdssystemet ska krascha.

  Polisen får tillbringa halva sin tid med pappersarbete istället för att vara ute på stan – det är en tanke bakom. Reinfeldt såg ingen nytta med att Sverige hade jordbruk då vi kan importera det vi behöver. Samma med bönderna – nu får de ägna massor med tid med pappersarbete istället för att sköta djuren. När allt rasar kommer vi att erbjudas Euron som ”räddning”.

  Kalergi-planen – länkad i mitt namn.

  • Mo says:

   Att rösta på de små partierna som inte har en rimlig chans att få representation i EU parlamentet blir indirekt ett stöd åt de etablerade partierna i majoritets ställning och en förlorad röst för ett vettigt alternativ. Ett litet parti måste först skaffa sig lokal förankring sedan kan de få rötter och växa. Titta på de småpartier som oväntat lyckats ta sig in i EU, Piratpartiet och FI, en mandatperiod sedan är deras ljus utblåst. Det finns inga genvägar, den långa slitsamma vägen som ger återkoppling är det bästa. Att Sverige ser ut som det gör idag handlar nog mer om vårt engagemang i FN än i Europasamarbetet. Ett EU som utvecklas till stöd för nationerna istället för överstatlighet är det utopi ?

   • Sture says:

    @ Mo,
    jag tror tvärtom. De flesta människor vågar inte rösta på ett litet parti eftersom de misstänker att dessa inte kommer att få någon representation i EU. De taktikröstar därför på ett parti som de inte egentligen helt håller med i tron att detta parti kommer att åstadkomma någonting (oklart vad) – och så bara fortsätter det och fortsätter.
    Ta nu SD, som är det minst dåliga partiet. Vad kan vi förvänta oss av dem om vi skulle rösta på dem? Inte mycket. De ställer fortfarande upp på klimat-hysterin som automatiskt innebär fortsatt förgiftning av luft och sjöar, de har inte en aning om vilka som styr världen mot en möjlig katastrof – globalisterna – och de vill inte ingå i ett block med nationalister. Det enda de idag verkar vara intresserade av är att få komma in i värmen intill köttgrytorna. Jag efterlyser således lite mera kunskap (som saknas) och lite mera mod (som också saknas). Vad har man då vunnit genom att rösta på dem (som snart kommer att vara ett 10% parti)? Ingenting.
    Är det inte bättre då att bida sin tid – rösta på det parti, som man tror har mera kunskaper och mera mod. De kanske just denna 4-årsperiod inte kommer att få någon makt. Men människor kommer i alla fall att få en sann uppfattning om hu stora de är, de får ekonomiska bidrag till nästa valeriod och kan växa sig ännu större och eventuellt komma in i riksdag och EU-parlament. Jag har aldrig i hela mitt liv taktikröstat och kommer aldrig att göra det. Det får bära eller brista – så resonerar jag.

    • Suavalle says:

     Så resoner jag också. men det är ytterst viktigt att nya politiska partier skyddar sig från manipulation genom korruption, infiltration, likvidation.

     Detta kan, enligt min mening, ENDAST ske genom att partiet försäkrar sig om en icke-hierarkisk uppbyggnad.

    • Mo says:

     Sture, du är en principfast man, det är ganska vanligt, män har lättare för att acceptera hierarkier och överordnades beslut, de vill gärna se tillvaron som svart eller vit, då blir det enklast att välja. Kvinnor har lättare för att kompromissa och ser till om helheten blir acceptabel. Många anser att dessa skillnader bidrar till kaoset när kvinnor skall vara med och bestämma och längtar efter snabba raka beslut. Hemliga ordnar underlättar för många, avgörandet är redan fattat i det fördolda och man slipper den demokratiska processen som ställer till det. Många anser att det blir bäst när de med högst bildning bestämmer men kunskap i livet är väl så viktigt för ett välmående harmoniskt samhälle. Jag säger inte att du har fel men du har gjort ett annat val i din bedömning av vad som är viktigt för dig och det viktiga kanske är att vi har valmöjligheten.

     • Suavalle says:

      Mo, du är alltid så klok och du hjälper oss andra till insikt.

      Möjligheten att välja är fundamental.

      I Bibeln beskrivs denna möjlighet som orsaken till att Gud har gett ondskan makt att försöka förleda skapelsen att frivilligt välja det onda.

      Vi ska alla sträva efter att försöka välja kärlek, godhet, sanning.

      Gud har har låtit skriva oss i Livets bok. Vi måste alla sträva efter att förbli i sanning, kärlek, samvetsgrannhet.

   • Jag vill inte rösta på några av riksdagspartierna, jag ger hellre min röst till ett litet parti än att ge min röst till SocialistModeraterna eller ModeratSocialisterna som är de två största partierna. Trots att dessa två fick många röster så gick SocialistCentern framåt – det visar att det här med röstning i princip bara är bröd och skådespel.

  • Eclipse says:

   AfS 19176 röster 0,46%
   MED 6361 röster 0,15%

   Något färre röster för AfS än i riksdagsvalet, men större procentandel.

   Hagenbo kommenterar:

   Han berättar också i ett blogginlägg att han blev utfryst och utmobbad från sin tjänst i Försvaret eftersom han tackade nej till att gå ned i Frimurarna. Säkert av intresse för Peters läsare:

   http://hagenbo.blogspot.com/2019/05/om-mobbing-i-forsvarsmakten-och-mirakel.html

   • Suavalle says:

    Ja, jag anser att det är av enormt stort intresse!

    Frimurarna och andra liknande hemliga sällskap lägger mycket tunga bindningar över sina utvalda. De allra flesta inser inte allvaret av vad de gett sig in i, så som jag ser det.

    Ett litet fåtal upphöjs till mycket höga maktpositioner i samhället och de ges viss transparens.

    Min gissning är att ALLA mycket viktiga makthavare i vårt land, och i många andra länder, kommit till – eller lyckats vidmakthålla – sin maktposition genom de krafter som styr de hemliga sällskapen.

    Frimurare som inte tillåtits att avancera lika långt kan verka som ”sleeping agents” – utan att själva veta om det. Var och en som träder in i denna typ av organisation inser snart att de blivit en del av något enormt mäktigt och kraftfullt. Det torde vara svårt för en medlem att säga ”Nej!” om det plötsligt skulle komma en oväntad och ovälkommen order.

    Lyssna gärna på de här intervjuerna (något knagglig överföring alldeles i början):

    Tack, Eclipse, för din ytterst intressanta länk till Mikael Hagenbo, f.d. överstelöjtnant och instruktör vid Försvarshögskolan, där han berättar om hur han blev utmobbad och utfryst!

    Min bedömning är att dessa hemliga organisationer, med sina stränga eder, är ett ondskans redskap som likt ett mögel förstör och förtär och som vi alla ska ta avstånd från och bekämpa.

   • Loa says:

    Jag blir vanmäktig över det Hagenbo säger med början 4.30. Jag vet ju hur upprörd jag var efter ”valet” i fjol, att en datamaskin i MSBs dolda händer gör som den vill, inför öppen ridå. Titta, så här röstade ni: S 30 %, SD 15, AfS 0…
    http://hagenbo.blogspot.com/2018_09_10_archive.html
    Och ändå nu var jag så entusiastisk att följa AfS’ valrörelse, se kampandan och intelligensen och allt hårt arbete. – Att sådant INGET ÄR VÄRT mot den hydra – därtill KORKAD – som förstör vårt tusenåriga rike.
    Nej, jag ska inte säga ‘inget värt’, utan känner som Viktor Rydberg: Vad rätt du tänkt, vad skönt du drömt..

    • Suavalle says:

     En positiv förändring måste ske i människors hjärtan. Vi alla människor som vill att kärlek, godhet, livsglädje och rättvisa ska härska behöver hjälpas åt för att nå andra männikors hjärtan.

     Vi alla ska undvika att vara redskap för ondskan, eller långt värre: vara ondskans medarbetare.

     De onda är helt beroende av att människomassorna följer deras vilja.

     (MSB:s logga har samma färger som City of London, tempelriddarnas, och oktogonen är en central symbol för NWO.)

    • Arga gubben says:

     Loa, jag intresserar mig mycket för de ogiltiga rösterna och hoppas på statistik över hur de har varierat över tid. Det är lätt att sprida kaffefläckar på dem eller skada dem på annat sätt. AfS och MED fick tillsammans mycket färre röster än de ogiltiga.

     Hagenbo fick mig att fundera på frimureriet. I USA sägs de ha tagits över av illuminaterna, de ”upplysta”. De kanske följer Lucifer? De ville förinta allt gammalt under den franska revolutionen för att skapa nytt (Notre Dame vandaliserades, tiodagarsvecka infördes och en berömd fransk marshalk sökte skydd på den fattiga landsbygden). Se vår tid och våra lidanden. De stoppades i Preussen och Preussen finns inte mer. Det fina slottet i Königsberg, Kaliningrad, förvandlades till parkeringsplats under kommunismen och den tyska befolkningen jagades iväg med etnisk rensning.

     Våra överherrar och överdamer har gett upp om den äldre generationen. Den förintas nu med vansinnig sjukvård, konstig mat och dräpande ensamhet. Greteriet spreds bland de unga i god tid före Europavalet. Våra unga är ofta idealister, men har inget perspektiv bakåt. De är lättare att leda.

     Hagenbo fick mig att tänka på att den makt som skadade honom sannolikt också har makt över politiker, statstjänstemän och vissa journalister. Det skulle i så fall förklara mycket. Lyd, om du vill göra karriär, annars fälls du med Metoo eller på annat sätt, så talman du är. Kör landet i botten! Bakom denna möjliga arbetshypotes finns inga ansikten, det är svagheten, men jag hoppas på skakningar som avslöjar dem, om de finns. Jag tror att du kan din Bibel och minns jordbävningar på den ena orten efter den andra. Den konstiga makten kan skakas loss från fanan och synliggöras för hela menigheten. Amerikanerna kan ingripa kraftfullare än vad vi kan och exemplet spridas.

     • Loa says:

      AfS fick kalla handen av MSB i detta valet också. Kväv i dess linda.
      Det var ju mycket viktigt att tv4 (Bonnier) hindrade deras (geniala!) valfilm att nå ut till den svenska befolkningen. Och syns de sen aldrig i någon valstapel, så ”finns” de ju inte.
      Jag undrar om någon liknande städpatrull för ”ordning och reda i valresultatet” verkar i Danmark? Stram kurs kom ju inte in, med en hårsmån…

 10. Jag vill också passa på att uppmärksamma detta aktuella fall ”Anna”. Ett svenskt fall, där en pojke separerats från sin mamma. Lyssna gärna, man blir mörkrädd. Samma ämne finns även på svenska. Du är chanslös mot myndighetsutövning…
  *** Mamman berättar: https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-fullstandigt-vansinne-inom-makt-och-myndighets-missbrukande-sverige-20190227
  *** Conny Andersson och Ole Dammegard: https://lightonconspiracies.com/intervju-samtal-med-ole-dammegard-och-conny-andersson/

  Institutional Child Abuse – Alfred Webre, Conny Andersson & Ole Dammegard – The Case: ’Anna’
  https://153news.net/watch_video.php?v=2A4R7UXH2N9G

 11. Sture says:

  @peterkrabbe
  jag kan förstå att klimatalarmismen skapar många hysteriska stämningar bland de som är oroliga för sin framtid. Alexandria Acasio Cortez i USAs kongress tror till och med att jorden går under om man inte sänker koldioxidutsläppen. Makalöst.
  Koldioxid – denna så viktig molekyl för växterna. Den är lika viktig som syrgasen för djur och människor. Tänk dig en rörelse som gick ut på att minska syrgashalten i luften. Och detta tror de på.
  Men det finns ett samband mellan detta fejk och den verkliga nedsmutsningen av världen – chemtrails, som släpper ut aluminium, strontium och barium i luften för att döda människor (och övrigt liv) för att halvera antalet människor på jorden. De planerar alltså att döda minst 3,5 miljarder människor på jorden. Och ingen vet om detta.
  Videon nedan påvisade ett klart samband mellan chemtrails och klimathysterin. Talaren på videon noterade att de rikliga chemtrails-spåren i Kalifornien upphörde tvärt när Trump bröt sig ur ”the Paris Accord”, dvs. klimatuppgörelsen. Det finns alltså ett samband med klimathysterin och chemtrails. När man är klimarhysterisk och oroar sig för koldioxid (denna livgivande molekyl) så får man chemtrails (dvs. verklig förgiftning) på köpet. Chemtrails ingår så att säga i paketet. När man drar sig ur klimathysterin- så upphör chemtrails eftersom denna bekostas via klimathysterin om ”klimatmålen”.
  Således: Om man kan få de gröna att inse att man får verklig förgiftning (aluminium, strontium, barium etc.) om man tror att koldioxid är farligt, så tror jag det finns oerhörda möjligheter att få dem att ta sitt förnuft tillfånga. Chemtrails upphör således när man slutar tro på klimathysterin.

  • Loa says:

   Så är man hemkommen från en helg i havsbandet, som lovade gott men grundligt sabbades av en aggressiv sprutning från söndag lunch. Den rätt blå himlen över Hanöbukten fick ett oblygt korsande av chemtrails i timmar. Inleddes med en triangel, sen sanslöst från alla håll och efter en timme hade den kalla hinnan överst bildats. Folk packade huttrande ihop sina filtar och korgar. – Ingen verkade notera varför. – Hinnan tjocknar, trailen avtar inte men syns sämre. Så bildas den tjocka, knottriga filten, Det som var en varm vind är nu alldeles kall.
   Jag undrar hur sommaren ska bli.

  • Eltervåg says:

   En australiensk tank-smedja har nu publicerat ännu en varning, klimat förändringen kan göra slut på den männskliga civilisationen innan 2050.
   En av författarna är medlem i Club of Rome.
   I förordet påpekar en pensionerad Admiral att situationen är mycket allvarlig, och nämner att unga kvinnor väljer att inte skaffa barn, och barn som är upprörda över att deras föräldrar inte tar ansvar och agerar i klimat frågan (Greta och andra).

   Jag undrar hur en förra detta Admiral även kom på tanken att bl.a. referera till lekmän som bevis på hotet???

   Och han hävdar att efterrättningstjänsterna och säkerhetsstyrkor kommer att vara mycket viktiga i arbetet att acceptera detta eksistensiella hot!
   Scenariot som tecknas för 2050 är totalt vansinnigt. Men kanske möjligt? Om de lyckas med Chemtrails, 5G, och andra ”false flag” scenarion i de närmaste åren?

   https://wattsupwiththat.com/2019/06/04/climate-change-could-end-human-civilization-by-2050-report/

   • Suavalle says:

    Ja, Club of Rome / Romklubben (på svenska), som fått sitt namn genom att den formellt uppstod i Rom, men som har sitt säte i Schweiz, storbankernas hemland, som aldrig drabbas av några av de problem som hemsöker övriga delar av jorden (med undantag för City of London, Vatikanen, Washington DC)…

    Romklubben styr enormt mycket när det gäller depopulation, klimathysteri och Agenda 30.

    Det är en oerhört mäktig organisation som helt arbetar i de ondas intressen. Anders Wijkman innehar en mycket högt uppsatt position inom denna så destruktiva samling av enormt mäktiga personer.. Anders Wijkman styr hela Sveriges miljöpolitik. Han verkar bakom kulisserna, men det är han och Romklubben som dikterar agendan.

    Ut med KRÄKET!

 12. Jag tänker på alla så kallade journalister som förringar / hånar de dom kallar SWISH-journalister.
  Knepigt resonerat – då dessa journalister / plattformar blir finasierade på frivillig basis. Folk tycker att de gör ett så bra jobb att de vill donera till dessa plattformar / journalister. Några exempel är Swebb-Tv och Samnytt – som drivs helt med donationer.
  SVT ocH UR – om de nu är så bra – varför kan inte dessa finansieras på frivillig basis?

  Ole Dammegard är också en Swish-journalist, i hans senaste video pratar han om Bilderberg-mötet: https://www.facebook.com/ole.dammegard/

  Peter Krabbe, Lars Bern och Thoralf Alfsson tycker jag har landets bästa bloggar. Ofiltrerad information. Jag är jättetacksam för dessa bloggar, då jag inte hinner sätta mig in i alla olika ämnen själv.

  Dessutom är analyserna bra. Inte verklighetsfrånvända som de man läser i MSM. Exempelvis: ”Sverige har aldrig varit tryggare”. ”Brottsligheter går neråt”. ”Vi har 12 år på oss att rädda jorden”. ”Vi tjänar på invandringen” (då borde Malmö vara Sveriges rikaste kommun).

 13. Artikel 13?

  När det gäller DMCA (Digital Millennium Copyright Act) har 153 vunnit alla 21 som testat driva det mot siten. Även detta Take Down-försök vann 153:
  https://153news.net/watch_video.php?v=G3HUGDAYYGW3
  https://153news.net/watch_video.php?v=MXDOWXK61136

  Men nu har det fått något nytt på halsen. En ny lag som införts säger advokaten. Är det detta som är det vi benämner Artikel 13 inom EU som nu tillämpas av Australins regering mot en privat videoplattform? Helt sanslönst om Australiens regering kan bestämmma vilka filmer som får vara på en site som har sitt säte i USA.

  *** 153news vs Australian Government:
  https://153news.net/watch_video.php?v=HBANS6DNHK11
  *** AUSTRALIA, YOUR GOING DARK AT 9:00AM CST:
  https://153news.net/watch_video.php?v=R1G8OXGR73U8
  —————————————–

  EU VILL FÖRSTÖRA INTERNET: Stoppa EUCD i Parlamentet!:

  DEPLATTFORMERING & YTTRANDEFRIHET: Hur bestämmer man vad som får sägas?: https://www.youtube.com/watch?v=wU3h96DKzdA

  THE EU KILLED THE INTERNET: What happens now?

 14. Pingback: Mot en ljusnande framtid? – Suzie Weathers

 15. Mo says:

  Nu redovisas småpartiernas resultat i EU-valet, AfS 0,5% och MED 0,15%. Om man vill vinna röster skall man således identifiera soffliggarna och satsa på dem.

  • peterkrabbe says:

   Det är tråkiga siffror! Problemet för nya partier är att det går inte att få entusiaster att ställa upp som valarbetare och för att sprida budskapet över hela landet samtidigt, när medlemskapet inte är större än vad det rimligtvis kan bli i detta skede. Lokalt kan eldsjälar få framgångar, men man når bara en mycket liten del av landets väljare. Media motarbetar nya partier med alla medel. Utan deras hjälp eller köpta annonser kommer man ingenstans. Det blir små plantor som kommer att självdö och allting fortsätter som tidigare. Tyvärr….

   • Exakt. Media tiger ihjäl nya partier. Det finns en tårta att dela på och om fler partier tar sig in blir tårtbitarna mindre för de andra partierna. Media och de etablerade partierna håller ihop. Jag tänker bara rösta på de partier som inte ställt till det, jag betraktar de övriga partierna som organiserad brottslighet. Jag avstår från att rösta om jag måste välja någon av sjuklövern – som numera håller på att bli en åttklöver. SD anpassar sig allt mer i hopp om att bli omfamnade av moderaterna.

 16. Mo says:

  Det här året är det Kristerssons tur att besöka Bilderbergarnas möte. Han tycks så lycklig vilket han inte borde vara med tanke på att skattebetalarna är trötta på att vara ansvariga för löner åt politiker som sätter globalisternas intressen före väljarnas.

  https://samnytt.se/kristersson-pastas-tjana-bilderberggruppen-valkommen-till-verkligheten/

  • Suavalle says:

   Och ”professor” Rockström…

   En del får sin titel genom att slicka konkelbäriga arseln och sedan blir dessa kräk mästrade av globalisternas utfodrare.

  • peterkrabbe says:

   Det hade varit mycket intressant för de svenska väljarna att få ta del av Kristerssons tal inför Bilderberggruppen. Bilden av en globalisttrojka som nu spänner över hela registret från Löfven till Kristersson kan efter detta anses vara cementerad. Återstår att syna korten hos både Vänsterpartiet och SD. Hos vänstern sammanfaller internationalen med globalismen på ett osökt sätt, tyvärr förstår man inte vem som tar hem vinsterna. I SD:s fall hoppas jag på den kloka och friska nya fläkten Jessica Stegrud. Hon har skinn på näsan och förstår vad det handlar om.

   • Mo says:

    Hur man än vrider och vänder på de olika partierna så kvarstår faktum, SD har det vinnande namnet som omfattar de två viktigaste begreppen, Sverige för bevarandet av vårt land och demokratin för att bekämpa den totalitära globalismen. Med rätt personer som förstår detta, blir det bra.

 17. AnnaF says:

  Jag stödjer Peter Krabbes försvar att det fanns och finns fortfarande en tydlig linje här på bloggen om frågan som berör judisk inflytande. Det fördes på ett sofistikerad sätt här och stöddes av mängder i form av dokument, historisk underlag. Mer behövs inte……inte än!
  Ämnet är stort och i århundraden flyttades runt i olika regioner i västvärlden och därför gör så svårt att fullt ut genomskåda i omfattning och framförallt de tilldelade skador. Ekonomisk har varit utvecklande men ideologisk är en dödlig Virus!
  Det senaste århundradet skulle jag kalla för zionismens totala övertagande. Den rymmer två världskrig, erövrandet och kontrollen av västerländska länders banksystem och ofattbar mängd bedrägerier i form av psyops, false flag och mental kontroll! Det är imponerande med tanke på mängden av utövare som utgör en mycket liten minoritet i västvärlden. Men här tillkommer zionisternas medhjälpare som däremot desto fler………Att komma till rätta med den maktövertagandet skulle jag föreslå att rensningen börjar med medhjälparna. Utan deras medverkan finns inte en chans för fortsatt förödelse…..
  Det finns en tabell som verkligen belyser den västerländska civilisationens 600 år men bilden är inte länkbar därför jag återger istället i denna form:

  GLOBAL RESERVE CURRENCIES SINCE 1450

  Portugal 80 Years (1450-1530)
  Spain 110 Years (1530-1640)
  Netherlands 80 Years (1640-1720)
  France 96 Years (1720-1815)
  Britain 105 Years (1815-1920)
  USA 1921-

  Genom dessa århundraden finns judarna med som en viktig maktfaktor! Varje övergång till nästa fas präglas av krig, ekonomisk sammanbrott och när den nya eran uppstår finns redan finanserna på plats som ser till att en ny tillväxt etableras.
  Den senaste (eller rentav den sista Perioden) med USA-s oinskränkta maktutövande har sakta närmat sig till den magiska ungefärliga 100 års nedgång!
  USA har verkligen visat sig som en vapendragare för zionister, orkestrerat från London City som är den verkliga toppen på Pyramiden. Hittills har de framgångsrikt gömt sig bakom USA-s härjande men det finns ett slut på allt som styrs av människan och inte av Naturen. Den europeiska civilisationen har blivit ett skämt med ett tyst stöd för de allra ondaste makter som inte har byggt en hållbar civilisation men en enorm rikedom för de utvalda. Vi har kanske en lång väg att vandra men det är inte helt fel att börja med omvärderandet av begreppet ”den evigt växande rikedom” som skulle verkligen vara en del av en civilisation eller kanske rentav sänker den. Girigheten är ju lika gammal som människan själv och den troliga orsaken att civilisationer går i graven utan att vi kan påverka i större omfattning!

  • peterkrabbe says:

   Intressanta samband! Detta är verkligen något att fundera vidare över…

   • Arga gubben says:

    Jag kan bekräfta reservvalutorna och påminner om att hemliga sällskap har samma tendens att bytas ut över tid, anser några. De är starka några hundra år och transformeras sedan, men inte blir det bättre. Jag fick nyligen en rapport från en svensk kommun. Ett satanistiskt sexuellt sällskap breder ut sig. Så blir det när kristendomen motarbetas. Folk är helt skyddslösa och Herrens återkomst kan inte vara långt borta. Får utan herde, dem tänker Han på.

    • Suavalle says:

     Infiltrationen är tydlig i nästan allt som är organiserat. Var och en ska ta ställning. Följ ditt samvete! Vi blir prövade. Välj sanningen och kärleken!

     Bibeln:

     När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?” Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra.
     (Matteusevangeliet 24:3-7)

    • Alla rikedomar, svält, krig, samhällsbyggen, förstörelse, födelse….bla blabla bla! Bygger på skulder. Vilket Bankerna lurat i hela mänskligheten utan att påvisa att deras gud (Mammon=skapelsen av skulder eller pengar/betalningsmedel som mänskligheten blivit inbillad.) äger någonting alls, bara en idé hur hjärntvätten ska döljas så effektivt som möjligt.

    • Pawns in the Game. Here is a TRUE story of international intrigue, romances, corruption, graft, and political assassinations… EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT THE ILLUMINATI ”CONSPIRACY”.. Föreläsning från 50-talet. Den som laddat upp videon har förbättrat ljudet. And guess what – här nämns ett möte i Stockholm. Lång, men lyssna gärna första 15 minuter då Sverige nämns mer än en gång.

     Klicka för att komma åt Carr_Pawns_in_the_Game.pdf

     Pawns in the game. William Guy Carr.

 18. Suavalle says:

  Javisst.

  Men det existerar ytterligare en dimension i denna rena ondska:
  Vatikanen, som helt bygger sin makt på kabbalah, d.v.s. satanism.

  De går helt hand i hand med sionisterna.

  Nyckeln till förståelse är sambandet mellan Vatikanen, City of London, Washington District of Columbia.

 19. hllviken says:

  Känner ni igen det här?

 20. Sverige – USA – Australien.
  Svensk miljöaktivist uppmärksammas på amerikansk site… Av sångare i Australien.
  https://153news.net/watch_video.php?v=A4RNHWNWRROS

 21. JMM says:

  Bra skrivet. Tur att högerpopulisterna fick framgång i EU-valet. Sedan får vi se om det kommer att ha någon effekt. I årets Bilderbergmöte deltar Ulf Kristersson och Sara Mazur. Lite historik över Bilderbergarna:

  https://jmm.nu/bilderberggruppen_daniel-estulin_trilaterala-kommissinen_cfr/

  • Richard says:

   Väldigt intressant! Hur har Estulin fått sin information? Hur tillförlitlig är beskrivningen?

   • Mo says:

    Här kan du läsa om utrikesminister Carl Bilds djupa och långdragna engagemang i Bilderbergergruppen under Fight Club kontrakt dvs tystnadsplikt gentemot svenska folket.

    https://www.frojdh.se/tag/bilderberg/

   • peterkrabbe says:

    Daniel Estulin skrev sin bok ”Den sanna historien om Bilderberggruppen” efter 15 års arbete med research, många gånger hotad till livet. Den finns utgiven på svenska via förlaget Anarchos och kan livligt rekommenderas. Den handlar också om CFR Council on Foreign Relations, TC Trilaterala Kommissionen och NAU Nordamerikanska Unionen och är huvudverket för information om globalisterna förehavanden. Boken innehåller även deltagarlistor och annan information. Bli gärna en av de 4 miljoner läsare över hela världen som redan tagit del av innehållet, den är fundamental för förståelsen av hoten mot vår framtid. Till detta hot hör numera också Kristersson i gott sällskap med Annie Lööf.

    • Jag köpte boken – om jag minns rätt för 10 år sedan. Jag minns att den hade deltagarlistor. Sedan var det en otäck hissincident som Estulin berättar om – ett mordförsök. Man lever farligt om man granskar Bilderbergarna.

 22. Intervju/samtal med Ole Dammegård och Conny Andersson 20190517 – Fallet ”Anna”

  Eller om fallet på engelska – Ole & Conny:
  https://153news.net/watch_video.php?v=2A4R7UXH2N9G

  BRY – Barns Rättsskydd Domen kom nyss. Anna döms för:
  1. egenmäktighet med barn, grovt brott
  2. grovt förtal

  Villkorlig dom, dagsböter 140 om 50:-
  Hon ska betala skadestånd till sin son Elias samt till pappan.

  Detta trots de nio experter som vittnade under rättegångsdagarna. De beskrev de skador de dokumenterat på Elias kropp. Elias hade dessutom berättat att det var pappan som utsatte honom för våld och övergrepp. Han beskrev även hur han gjorde. Läs om deras vittnesmål här:
  http://www.agnetabravelius.se/sveket-mot-elias/

  Detta blev ytterligare en bekräftelse på hur rättslösa barn är i Sverige idag.

  BRY kräver att det inrättas särskild barndomstol med specialutbildad personal och där barnperspektivet står i fokus.
  Stöd vår verksamhet genom att bli månadsgivare: http://www.barnsrattsskydd.se/stod-bry/
  Eller Swisha valfritt belopp till: 123 208 5231 Varenda krona räknas!

  • Eclipse says:

   @Second Opinion, Palmes hädanfärd försvann ju igen för ett tag sedan, men enligt Light On Conspiracies togs den bort på begäran av Claes Hedberg själv, p g a dålig bild. Här är en nyare tvåtimmars föreläsning igen, via Lars Enarsson:

   • Eclipse says:

    Dynamiten:

    1:48:50 till 1:53:15

   • Tackar Eclipse. Jag laddar ner den på min dator och lyssnar imorgon när jag ska åka långväga.

    Jag har lyssnat på Palmes hädanfärd – bara lyssnat – så jag hade ingen aning om att det var dålig bild. Jag lyssnar på det mesta när jag jobbar men har ingen aning om hur det ser ut. Jag har dock blivit mycket bra på att känna igen röster.

    Tur att folk håller koll på Youtube – jag hinner inte skanna av överallt.

    (+ i mitt namn: NSA Surveillance 2019 Documentary )

   • Loa says:

    Tack! En sådan lättnad.
    Jag hör dock inget om OPs begravning i Moskva och begravningsgäster från S…

    En annan som återuppstått från de elektroniska dödsfallen: BLUESHIFT
    Enmånadsjubileum idag!
    https://blueshift.nu/blueshift-ateruppstar/

    • Loa says:

     …och där hittar jag http://blueshift.nu/the-crane-report-david-noakes/ !
     ” The Crane Report: Exklusiv intervju med David Noakes – brittisk entreprenör som riskerar 12 års fängelse i Frankrike för att ha botat över 9 000 cancerpatienter ”

     Sture och Lassekniven – känner ni till GcMAF?

     Klicka för att komma åt GcMAF.pdf

     • AnnaF says:

      Mycket intressant Loa! Jag har läst tidigare om GcMaf men har inte lagt större vikt vid detta. Jag har gjort efterforskningar nu och det är verkligen något som är värt att fördjupa sig i. Trovärdigheten i Nobuto Yamamotos forskning har avvisats men aldrig motbevisats heller. Jag hittade en länk till olika teorier och det är verkligen ett område för bloggens medicinska experter: Sture och Lassekniven (svårt att tolka utan gedigna medicisnka kunskaper för oss)

      https://www.science.gov/topicpages/m/macrophage-activating+factor+gcmaf

      Här finns en annan värdefull sammanställning som ger en tankeställare:
      http://www.thenhf.se/du-har-fatt-cancer-lakaren-ska-det-vara-lite-kemiskt-stridsmedel-fran-forsta-varldskriget/

      Det finns en eskalerande D-Vitamin brist hos europeer som gör värdefullt att analysera den första länken -och med tanke på den tystnaden runt GcMaf – är inte helt fel att vara skeptisk varför har det blivit så!

      Här är vi personligen drabbade av D Vitamin brist som diagnostiserades för 3 år sedan. Förövrigt är vi helt friska, Inga mediciner, Inga sjukdomar. I början har vi hanterat detta med D Vitamin droppar men så enkelt är det inte. Försämrad immunitet – i större delar i tarmsystemet – kan inte åtgärdas med tillskott. Därför har jag påbörjat en Experiment i januari med hemmagjord kefir, kefirsvampar från Kaukasus+ bio fårmjölk minst 5 % fetthalt (inköpt direkt från mjölkbonden.Vi dricker ca 7-8 dl dagligen. Min D Vitamin värde har ökat från 17 nmol/l (förra året) till 39 nmol/l vid senaste provtagning förra veckan. När bristen upptäcktes 2015 låg jag på 7 nmol/l! (Dödligt lågt)
      Jag har hittat följande info i en kommentarsfält som jag länkar här:
      ”It’s so easy to make GC-MAF. When you make kefir, put in 1/2 tsp of powdered colustrum in to the milk. The bacteria converts the colustrum in to Vit D3 (GC MAF). Super easy. This information must be shared everywhere
      Super interesting to hear GC-MAF affects the health of mitochrondia. That is also the mechanism behind using the Keto diet to manage cancer – take the sugar away from cancer and promote ketones being used by mitochrondria. There must be a connection between GC-MAF and the keto diet.”

      Det går utmärkt att beställa Colustrum på nätet (har redan gjort) och även kefirsvampar är tillgängliga för de som tänker testa. För oss fungerar det perfekt och jag bara rekommenderar varmt att börja med hemtillverkade kefir + Colustrum + D Vitamin tillskott! Inga biverkningar och kännbar Resultat som följd!

    • RB says:

     Loa,

     OPs begravning är med i någon av de andra. Gissningsvis https://www.youtube.com/watch?v=NmuiApBVklU, mot slutet, men jag är inte säker. Han säger att det var i augusti 2016, och att K-O Feldt, Margot Wallström och någon mer var där. Dock uppgifter som han inte verifierat själv. I boken nämner han GWs bok ”Kan man dö två gånger” och dess mystiska förord. Vad jag kan se är den daterad 16-09-23…

     Boken är helt klart intressant. Dessutom nämner han en del saker i föredragen som verkligen är märkliga om de kan bekräftas:

     – En person såg Mattias Palme föras ut till helikopter från nattklubb i Chamonix i närtid efter mordet, och hans något äldre kamrater säger sig ha sett Palme på en flygplats i närheten. Detta sägs finnas i förhör och det hela hände ju innan Sven Aner eller någon annan såg något konstigt med just Chamonix och närliggande områden. Att någon skulle hitta på detta vid denna tid känns alltså långsökt.

     – Olof Palmes bror gav 11 miljoner till Holmer. Varför betala en statsanställd tjänsteman för en misslyckad jakt på mördaren till ens egen bror?

     – En av källorna – kanske den avgörande – till uppgiften om Palmes sjukdom ska framträda i Swebbtv inom kort. Tage Tuvheden tänker jag på.

     Får för mig att Hedberg har blåst nytt liv i Palmemordet och att det är hetare än på länge…

   • Jag har nu hunnit lyssna på alla 5 delar av Oles: Statskupp i slowmotion om mordet på Olof Palme, ett heldagsseminarium med Ole Dammegård
    Både Ole D och Claes Hedberg – har samma teori om vad som hände med Palme – dvs teatermord. Ole tror att det var den som hade till uppgift att spela Palme som dog i detta upplägg, pga att det var ett hit-team på plats som gjorde jobbet på riktigt. Lyssna på både Ole och Claes föreläsningar – och spara ner dem om ni har möjlighet.

    • Loa says:

     Videon är inte tillgänglig
     Videoklippet är inte längre tillgängligt eftersom det YouTube-konto som är associerat med videoklippet har avslutats.

  • Loa says:

   Henning Witte!!
   Account suspended
   Account for domain http://www.whitetv.se has been suspended

   • Suavalle says:

    När jag var liten tyckte jag att det var roligt och spännande med spelet ”sänka båtar”.

    Har kriget mot sanningen på internet inletts på allvar?

    En punkt på Bilderbergarnas dagordning i årets möte:

    ”9. The Weaponisation of Social Media”

 23. peterkrabbe says:

  Jag kommer att vara på resande fot under den kommande helgen, så jag kan bara moderera kommentarer sporadiskt och med lite längre väntetid. Ber om överseende med detta och allt bör vara som vanligt på tisdag igen! På återseende!

 24. matte5958 says:

  ”Den ljusnande framtid..” verkar inte gälla våra kjommuner i alla fall : https://rosatraktor.com/2019/05/14/sveriges-kommuner/

  Nu kommer det som alla med genomgången grundskola kunnat räkna ut trots regeringens och politikers blålögner i decennier.

  Fy f-n ! – går inte att säga annat !!

 25. JohanW says:

  I can say we have among the cleanest Climate in the World right now. Our air and our ester att doing very well up, meaning up positively in the last two Year and we are doing very well on climate. We hope that other countries can do so well. You knew it is a big atmosphere and frankly If one country is going to be bad and other countries going to be good the country that is good gets penalised which is unfair you know, so we have a lot of countries that are not Living up to high standard but we are.

  Ord från Mr Trump under en intervju med the Sun inför besöket i England. Detta är det andra uttalandet jag hört på någon vecka där han uttrycker sig om ren luft/rent vatten.
  Vad menas?
  Jag väljer att sätta in det i tidigare ”observationer” under våren om chemtrails…

 26. JohanW says:

  Ester skall vara water…

 27. Microsoft Is Entering Journalists Personal Computers In An Attempt to Censor Their Investigations

  What America fails to realize is that the Google-based Social Credit System is already here. As previously covered on the CSS, Bank of America, Pay Pal and Mastercard have all refused or cancelled services to conservatives without cause or explanation. Now, Microsoft is entering journalists computers and interfering with their work.

  https://lightonconspiracies.com/microsoft-is-entering-journalists-personal-computers-in-an-attempt-to-censor-their-investigations/

 28. Nu försöker jag på att göra embed videos – vet ej om det lyckas, så jag gör en vanlig länk också. + Också en video i mitt namn = ADL Behind YouTube Censorship
  ………………..
  Ole Dammegard – Gladio, Madonna, Pedo Crimes
  https://153news.net/watch_video.php?v=6NNKA5UWHUMY

  ………………..
  New Zealand = GUN GRAB
  https://153news.net/watch_video.php?v=1S7S3BHAYXDU

 29. Suavalle says:

  Jag har just fått ett mail från en person som jag har förtroende för och som vet att jag skriver under pseudonymen Savalle på några bloggar. Jag har bara ögnat igenom det och har ännu inte kunnat ta ställning till innehållet. Men eftersom det kan vara oklokt att sitta inne med potentiellt brisant information delger jag er andra dokumentet genast med förhoppning om att få hjälp med att göra en betraktelse:

  ”Hej Savalle

  Denna bör du läsa och sedan sprida:

  Klicka för att komma åt nasa-thefutureof-war.pdf

  Det finns ett liknande dokument som återfanns i kopieringsmaskin. Sedan har du en intervju nedan som är viktig.”

  Och här är intervjun:

  (Lördagsintervju 51 med Ole Dammegård om bakgrunden till terrordåd, nr 2.)

 30. hllviken says:

  Ron Paul har bra förslag för ett bättre samhälle:

 31. Mo says:

  Den här intervjun tycker jag håller högsta klass när man diskuterar de svåra frågorna om vad som händer med rättskänslan i ett sekulärt samhälle. Resultatet kan vi skönja i Sverige, vi blir värnlösa när vi fråntagits instrument för analys av vad som är rätt och fel.

 32. Lassekniven says:

  Angående GcMaf: mycket intressant, känner inte till detta. Jag skall noga läsa igenom allt. Analysera och diskutera med Sture.

 33. hllviken says:

  ll

 34. Arga gubben says:

  Jag heter Greta och är Jesu återkomst. Jag ska gå på vattnet till USA!

  https://www.bitchute.com/video/Z_TopPhLroc/

 35. Lassekniven says:

  Nedanstående två länkar förklarar varför man man skall köpa lite realt guld i småportioner och förvara säkert någonstans samt köpa en bit mark med åkerjord med lite skog och gärna en bäck för sina små bankmedel. På marken kan bygga ett ett Attefallshus samt ha några hönor getter och får, odla potatis samt ha en stor och ilsken gårdshund.
  Jag menar i syfte för att akut överleva den ekonomiska krasch som kommer liknande den som inträffade 1929. Den var alltså iscensatt. Gissa av vem. Har man några spänn över så köper man, (om man är omoralisk nog), när krisen börjar att avta aktierna som rasat med 90 % samt börjar att låna pengar igen för att köpa billiga fastigheter där ägarna kickats ut som inte kunde klara lånen. Det är ju så finanshajarna har gjort. Både lokala, nationella och internationella varav de senare har namn som Rothschild, Rockefeller, Soros etc. Vedervärdiga typer. Det är de som redan har planerat nästa krasch och dessutom äger de som synes Sveriges Riksbank, om ni inte redan visste det. Samt, som jag alltid tjatar om: inför Riksrätt och tjänstemannaansvar, detta i folkets namn.

  https://newsvoice.se/2019/03/ekonomisk-krasch/

  https://worldtruth.tv/list-of-banks-owned-by-the-rothschild-family/

 36. Eclipse says:

  Totalstrejk tåg, flyg, fartyg, butiker lamslår Frankrike på lördag, enligt denna dam.

 37. hllviken says:

  Globala maktelitens plan för oss:

 38. Kan det här bli genombrottet för att exponera dessa phony fake shootings i USA?

  Professor Jim Fetzer dras inför rätta för FÖRTAL då Fetzer i sin bok ”Nobody Died at Sandy Hook” – Har med en bild på ett dödscertificat (som är förfalskat)
  * https://botcast.net/pdf-nobody-died-at-sandy-hook-book-by-jim-fetzer/ (PDF)

  Startar 4:38 in i klippet. Sandy Hook book court case
  * https://153news.net/watch_video.php?v=9AB4SA5XHOG5

  THE SANDY HOOK ELEM. SHOOTING~DECEPTION IN IMAGES Intressant video under 3 minuter.
  * https://153news.net/watch_video.php?v=867D7GW8MHU3
  ………………………

  I översta videon får Jim Fetzer råd av Former Army intelligence officer – som själv hamnade i fängelse när han exponerade terrorfinansiering.
  Book: ”Shell Game” a Military Whistleblowing Report to Congress”
  * https://www.opdeepstate.com/2018/03/07/scott-bennett-shell-game-exposing-hillarys-criminal-network-in-the-state-department/

  Shell Game – Exposing Hillary’s Criminal Network in the State Department.
  Stated he gave Rolling Stone reporter Michael Hastings information about Swiss bank accounts which directly implicated former Secretary of State Hillary Clinton and President Obama in the formation of I.S.I.S. just prior to Hastings being killed in a suspicious auto accident.

  Scott explains the true story about the report which prompted Edward Snowden to go public with information about unconstitutional abuses against Americans by the National Security Agency, the Central Intelligence Agency, the Department of Justice and the President of the United States, Barack Hussein Obama.

 39. Andra som fängslat för att ha exponerat Goverment lies:

  CHRIS HASKELL a Tucson, Arizona activist was ARRESTED FOR HIS CHEMTRAILS SIGNS!
  * http://losangelesskywatch.org/chris-haskell-tucson-chemtrails-activist-update-05-16-18-charged-by-fbi-with-6-terrorist-charges
  ………………………

  Schaeffer Cox, Alaska.
  Schaeffer Cox, a well known 2nd Amendment lobbyist who had won 38% of the vote in a State House election, became the subject of an intense FBI investigation after he angered State and Federal authorities by openly accusing them of drug trafficking and child prostitution.
  * https://politicalbullpen.com/t/the-us-government-attempted-another-ruby-ridge-schaeffer-cox/1504
  ………………………

  Robert Ussery, Texas, filmade drillen i Sutherland Springs och lade ut den på nätet.
  Eventet har i media gått under namnet Texas Church Shooting
  * https://www.thedailybeast.com/conspiracy-theorists-arrested-at-texas-church-massacre-site

  *The arrest was a set-up – Dammegard on TruthCatRadio: https://153news.net/watch_video.php?v=9S75RXAYNUB1
  *Texas Church shooting 1-5: https://153news.net/watch_video.php?v=G4M38XBR8YA5

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: