En smygtitt in i Ondskans skafferi…. Del 1. Individen

artificial-intelligence-2167835__340

 

När jag i den förra artikeln framförde förhoppningar om en ljusnande framtid, var det relaterat till att kampen mot globalismen började få framfart, de nationalistiska krafterna börjar samla sig och bilda en växande opposition. Ändå är det inte så många som fullt ut förstår vad ett globalistiskt herravälde faktiskt kommer att innebära för oss alla. En smygtitt på deras framtidsplaner gör det lite tydligare. Vi skall därför ta del av det diskussionsunderlag som NASA använder, upprättat av deras chefsforskare Dennis Bushnell. Underlaget presenterades på ett föredrag för den amerikanska försvarsindustrin år 2001. Det är en skrämmande framtid som visar sig.

NASA arbetar tillsammans med US Airforce och det amerikanska försvarsdepartementet (DOD) i det för oss alla korta tidsperspektivet år 2025. Den amerikanska krigsplaneringen går därvid parallellt med US Airforce program Owning the weather 2025, som innebär att krigshökarna i USA räknar med att till sina vapen kunna använda stormar, orkaner, torka, svält, jordbävningar, stormfloder och tsunamis m.m. som komplement till konventionella vapen. Geoengineering är en viktig komponent i detta, liksom elektromagnetisk styrning från stratosfären. Vi skall då betänka att de 25 år som då avsattes för utvecklingsarbetet, både inom NASA och USAF, under de återstående fem åren beräknas nå sitt slutmål. Vi är med andra ord långt framme i den process som dokumenten initialt beskriver. Oerhört mycket mer är redan på plats än vad vi har en aning om.

Man räknade med en svindlande snabb utveckling inom vad man kallar den teknologiska revolutionen för IT, Bio och Nano. Det som förr tog decennier att utveckla tar nu bara månader. Det innebär konkret att en sådan utveckling sker inom relativt slutna kretsar med specialkunskap och fri tillgång på kapital. Vi vet alla vilka kretsar detta handlar om. Som en motståndare ser man det faktum att jordens befolkning ökar med 2 miljoner människor varje vecka. Detta faktum ligger som en skugga över all planering idag.

Dagens människor kämpar mot sin oförmåga i samband med global uppvärmning (fake- skapat av bl.a. NASA), föroreningar av luft och miljö, avverkning av skogar och livsmiljöer, stora infrastrukturprojekt som dammbyggen m.m. I sin linda befinner sig försöken att lägga sig i evolutionen genom genmanipulering av foster och människokroppar samt mind control av barn under uppväxt. Detta gäller också styrd evolution genom kontrollerad rasblandning i syfte att skapa en enda människoras.

NASA oroar sig för att USA med 18% av världens BNP ”bara” har kontroll över 30% av världens forskning. Av dessa 30% sker 21% av forskningen inom storföretagens sfär och bara 9% är regeringsstyrt av USA (statistik från 2001). Detta är en sanning med modifikation eftersom stat och industri i USA är så sammanvävda genom Deep State att skillnaden knappast existerar i praktiken.

Att forskningen i Ryssland, Kina och övriga Asien numera dominerar utvecklingen kan jag förstå skrämmer vettet ur NASA. Forskningen om nanoteknik leds knappt av EU, framför Japan och USA. Trump har därför istället gett fri budget till USA:s forskning inom framtidens Space War, Rymdens krig.

Enligt NASA lever vi nu i IT-åldern, som får slutdatum år 2020. Därefter går vi in i Bio/ Nano-åldern under något decennium för att sedan hamna i den Virtuella tidsåldern. I grova drag kan IT + Bio/Nano beskrivas som automatiseringens tidsåldrar medan den Virtuella handlar om robotisering. Bio kännetecknas av ökad livslängd (för de utvalda) och genetiskt urval före födseln samt haven som näringskälla, Nano innebär tekniska landvinningar som kol-nanoteknik, ett material med en styrka som med 600 ggr överträffar dagens stål och djur som teknikproducenter (exempelvis kombinationen spindeltråd och fårmjölk som ger nanotrådar).

Vad har då NASA m.fl. i tankarna? Först och främst handlar det om styrningen av den enskilda människan. IT-tekniken skall ge möjlighet att kontrollera varje individ genom inplantat av chips, först motiverat av bekvämlighetsskäl och hälsokontroll, sedan av styrda impulser för tankekontroll och beteendekontroll. Vi har redan systemet i en primitivare form genom våra mobiler och datorer, där alla våra rörelser och beteendemönster kan registreras och påverkas. Idealet är när chipsen kan opereras in redan vid födseln, mobilen kan vi än så länge lägga ifrån oss. Vi börjar numera vänja oss vid att fråga Siri, som också avlyssnar våra samtal när hon så önskar och mobilen är i närheten. Framtidens människa står i ständig direktkontakt med Myndigheten, som också enkelt kan avsluta våra liv genom en impuls till hjärtat, om vi blir för besvärliga och inte svarar mot avsedd mind control. En digital ”hjärnatlas” är snart utarbetad, med hjälp av den kan uppkoppling ske till IT/AI (artificiell intelligens), resultatet blir att vi alltmer kommer att förlora kontrollen över våra egna hjärnor.

Skolor och universitet vill man avskaffa, istället skall all undervisning ske på distans genom webben. Den officiella motivationen för detta är att ”undervisningen” skall vara tillgänglig för alla. Genom uppkoppling direkt till hjärnan kan år av inlärning ersättas med några minuter. I själva verket handlar det naturligtvis om kontrollerad information och indoktrinering som ingen skall kunna undkomma. Vår värdegrund kan man se som en inspirationskälla för denna statskontrollerade ”utbildning”. Redan nu pågår försök med robotar som ersättning för lärare i skolsalarna. Eftersom man knappast kommer att klara ordningsproblemen i lärarlösa skolor är det enklare att ha skolsalen i hemmet. I alla NASA:s förslag är reducerade kostnader för samhället en motivation. Märkligt nog tycks behovet av sociala relationer saknas helt i deras framtidsvärld. Till år 2025 räknar man med att 40% av privata och 15% av allmänna skolor och universitet skall vara stängda. Det verkar inte sannolikt att övergången från människa till halv- eller helrobotar skall lyckas om inte en effektiv mind control sätts in redan nu. Man har i och för sig goda resultat på detta genom lanseringen av AGW om den globala uppvärmningen, där en stor del av mänskligheten fåtts att tro på att en helt naturlig företeelse är skapad av oss själva.

Man tror att en annan fördelning av utbildning, kunskaper och därmed initiativ kommer att utjämna levnadsstandard och ekonomiska förutsättningar globalt. I vårt perspektiv är det ytterligt naivt att tro att historiska och religiösa motsättningar skulle gå att påverka till förmån för ett konfliktfritt samhälle. Det skulle i så fall förutsätta en global massindoktrinering av kolossalformat och med omedelbar verkan över hela planeten. I NASA:s värld är det givet att styrningen av det globala idealsamhället sker genom amerikansk försorg och på uppdrag av landets finansiella och industriella oligarki, men detta är med nuvarande utveckling långtifrån säkert. Som statistiken ovan visar är inte USA ensamma på scenen längre. Den framtida krigsplaneringen är därför väsentlig för NASA. Vi skall därför i kommande artikel se närmare på vad som mer ryms i detta djävulens skafferi.

Istället går vi vidare till några ord om den virtuella tidsåldern, robotarnas planerade entré i människornas värld.

Man skiljer på två typer av robotar, de traditionella som programmeras för enklare sysslor, exempelvis industrirobotar, och de självlärande som kan korrigera och utöka sitt kunnande. En djurliknande fyrfotarobot som klarade att gå i ojämn terräng presenterades nyligen. Vid ett försök att sparka omkull den använder den sin erfarenhet för att återta balansen och undvika att falla. Den kan då lösa oväntade situationer. Det är denna senare som kan komma att konkurrera med människan om arbetsuppgifterna i det dagliga livet. Till och med NASA hyser betänkligheter inför dessa robotars möjligheter att utveckla en intelligens som kan överträffa människans. De bör kunna klara att reproducera sig själva och kapa banden till sin skapare. Alla förstår säkert riskerna när dessa sätts in i människans ställe som fotsoldater, ordningsmakt eller andra stridsfunktioner, där de fattar beslut som saknar emotionell förankring. Utrustade med de laservapen som redan finns saknas möjligheter för framtidens demonstranter att föra en dialog. Maktens perfekta redskap – men till sist kanske de vänder sig mot Makten istället?

Alltför få reflekterar över hur denna ekvation skall gå ihop – när våra arbetsplatser övertas av automatisering och robotar som arbetar dygnet runt utan att ställa krav, förstår vi att industrin gör stora vinster. Men när jordens befolkning samtidigt växer utan att nya försörjningsmöjligheter skapas, återstår bara alternativet att radikalt minska denna befolkning. Globalismens ideal är att 10 miljarder människor skall bli 1 miljard istället. Denna process pågår redan i många skilda sammanhang, inbakat i globalismens agenda – sterilisering genom mat, läkemedel och könsbyten, upplösning av familjebegreppet och främjande av homosexualitet, manipulerade födoämnen och livsavkortande mediciner m.m. När man talar om en basal välfärd avser man dem som kommer att tillåtas finnas kvar på en låg ekonomisk nivå, samtidigt som den styrande klassen kommer att vältra sig i överflöd. IT-samhällets kontroll över individen kommer inte att ge några möjligheter att komma undan.

Allt detta kanske låter som science fiction, men är faktiskt en konkret verklighet och i de fall den inte redan är förverkligad kommer den att bli det inom en mycket nära framtid. Avgörande kommer att bli globalismens ställning i samhällsutvecklingen, bara ett starkt nätverk av självständiga nationer kan stoppa eller fördröja utvecklingen. Vi har gjort vårt EU-val och det räckte inte. Vi har gjort vårt nationella val och det räckte inte heller. Bara en försvinnande liten del av våra politiker vet vad globalismen egentligen innebär. År 2025 står vi inför en mycket annorlunda situation, en situation som vi varken kan stoppa eller bromsa. Vägen dit är kort. Bara eftertankens kranka blekhet återstår.

Peter Krabbe

121 Responses to En smygtitt in i Ondskans skafferi…. Del 1. Individen

 1. Martin T says:

  Där rök den lilla midsommarfrid man byggt upp…..

  Du har givetvis (tyvärr) alldeles rätt igen Peter. De senaste fem åren har man vaknat varje morgon och tänkt att :”nu kan det väl ändå inte bli värre…?” – men den kan och kunde det, varje dag !, Det är bråttom nu för Sionisterna..

  En liten konsekvens av den nya världen blir ju att allt privat ägande exproprieras av världsstyret, men det kanske är ett litet bekymmer i det stora hela ?

  Trots allt – glad midsommar !

  • Glad Midsommar! : )

  • Suavalle says:

   ”exproprieras av världsstyret”:

   (504 – Behind the Scenes / Final Conflict Update – Walter Veith)

   • Arga gubben says:

    Så många mil, så många år, innan jag stötte på Walter Veith. Han är både forskare och troende och det attraherar mig. Swedenborg, naturvetenskaplig forskare och uppfinnare, utforskade sedan Bibeln och vann över en sådan som jag. Det var enda sättet för Herren att ta mig, men andra får andra vägar.

    Jag har länge undrat vem som stoppar antikrist från att framträda. Den personen eller andemakten kommer att undanröjas, säger Bibeln. Qui? En politiker eller andlig ledare? En israelisk politiker, som stoppar ett nytt tempel? En amerikansk? Påven själv? Jag vågar knappt sätta mina tankar på pränt.

    Kungen av Norden är en positiv kung, säger Swedenborg, och Veith verkar säga detsamma när han hänvisar till ockultisterna.

    Castro fostrades av jesuiter och var inte socialist från början. Vatikanens ambassadörer kom ibland på besök. Hitler prisar den katolska kyrkan i sina skrifter och han finansierades av en kardinal. Hitlers skrifter är andefattiga och det alienerade mig. Jag slängde dem. Han var underrättelseman och spionerade på olika politiska partier i början. Underrättelsetjänsterna är övertagna och några anser att Vietnamkriget var ett katolskt krig. Rötan sitter djupt.

    Påven är varken fader eller helig, enligt Bibelns egna ord. Jag hoppas många tar sig tid att studera Walter Veith. Jag hoppas att Lars Enarson är här. Han har mycket att säga om Babels torn.

    Vad säger Wolodarski och andra när de förstår att de är lurade av Vatikanen? Hofjuden, inte härskare.

 2. Suavalle says:

  Bibeln:

  Herren Gud sade: ”Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid.”
  (Första Moseboken 3:22)

  322 är ett intressant tal:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

 3. Hemska framtidsutsikter, men, som man säger; det är inte över förrän den feta damen sjunger!
  En dag skall vi alla dö, men alla andra dagar skall vi leva! 🙂 Så länge det finns liv så kommer människan sträva efter att överleva och medvetenheten om dagens galna framtidsscenarier ökar trots allt snabbare och snabbare så jag väljer att tro på människans förmåga att övervinna de barriärer som finns! 🙂
  Glad Midsommar! 🙂

 4. Pingback: En smygtitt in i Ondskans skafferi…. Del 1. Individen – Life, Death and all between

 5. Mo says:

  Tack Peter för ännu en värdefull krönika. Det är min övertygelse att Al kommer att låta sig vägledas av de goda krafterna och bidra till att krossa globalisterna och den korrumperade politiska eliten. Glad Midsommar till dig och alla frihetskämpar här på bloggen !

 6. peterkrabbe says:

  Stäng gärna skafferidörren idag och ha en trevlig midsommarafton i glada vänners lag! Det goda blir mer värt i vetskapen om att även dess motsats finns – och kan besegras! Så sätt inte snapsen i vrångstrupen!
  Här i Frankrike är midsommarafton en Musikens Fest, med sång och musik på gator och torg. En glädjens fest. På måndag firar man St Jean, då man tänder eldar på gatan till ljusets ära och hoppar över dem för att utmana ödet i sökandet efter lyckan. Det kanske vi också borde göra…

  Därmed önskar jag er alla en Glad Midsommar!

  • Suavalle says:

   Jag har just varit nere vid badplatsen här i vår lilla by och firat midsommar med dans, lek, skratt tillsammans med alla så härliga människor här i alla åldrar.

   Vi har verkligen något att kämpa för!

   Tillsammans med våra, familjer, vänner, grannnar sla vi bilda ett starkt nät som når ut och omfamnar jorden och med Guds hjälp ska vi få människor att ta ställning för kärlek, omtanke och gemenskap så att de onda krafterna kvävs.

   Bibeln:
   Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
   (! Korinthierbrevet 13:13)

   En fin midsommar önskar jag dig tillbaka, Peter Krabbe, och alla Er andra fantastiska kämpar för sanningen här på denna lysande blogg!

 7. Carina Agrell says:

  Tack för en insiktsfull analys/syntes, som tyvärr inte många kan ta in ens om de råkade snubbla över din artikel. Vi närmar oss sanningens ögonblick, där det antingen är för sent eller början på en ny cykel. Vi vet redan svaret – universum/källan/Gud kan inte förlora. Frågan är därför hur mycket lidande mänskligheten måste uthärda innan det är över?
  En härlig midsommarhelg tillönskas trots allt!

 8. JohanW says:

  https://www.breitbart.com/europe/2019/06/20/ireland-ban-cars-climate-mass-migration/

  Påminner om agenda 30, kalegriplanen,
  Övervakningssamhället mm. Allt förpackat i en liten ”ask”

 9. hllviken says:

  Pollys analys av globalisternas strategier:

 10. JohanW says:

  Lite Fakta från USA
  scientologerna, Hollywood, DisneyWorld; NXIVM. Arresteringar, domar avlöser varandra. Människor blir under de senaste 2 åren lagförda i en ”hastighet” som ej tidigare skådats.
  I USA ger man ju rabatt på straffet om man är villig att berätta det men vet för att fånga större/fler fiskar. De som nu bitit i gräset, hur kommer de att agera?
  Fler och fler medmänniskor arbetar mot denna mörka avigsida av mänskligheten. Trumps administration är en, vill även lyfta V4CR, människor med hjärtat på rätt ställe. Hur högt upp leder spåren? Vilka namn kommer komma upp till ytan?

  Lite konspiratoriska tankar från USA
  Iran: bakom ständga ”dörrar” kan ju allt förekomma, där kan man liksom göra lite mer vad man vill utan att ”vi” vet så mkt. Vilka kopplingar finns det mellan ”stängda” länder och Deep State? Här kommer vi nog oxå få lära oss mer framöver. Efter att Trump meddelat attacken som hämnd för drönaren ses Chuck och Nancy ”dansa” innan de skiljs åt. någon timma senare kan New York Times ”avslöja” uppgifter om en förekommande attack. Deep state väntade nog ”med längtan/nöje”, kanske trodde man att man hade ”segern” inom räckhåll. Ja – ett krig är kanske det enda som kan rädda dem? Det har inte fungerat så bra med deras smutskastningskampanj, den ryska konspirationen eller deras FF. allt har slagit tillbaks mot dem. Måste varit snopet då det hela avblåses i sista stund – och Trump t.o.m. kunde visa upp en ”medkänslig” sida inför världen!

  Flera utlägg på twitter ger kortfattat: Presidenter styr företag. USA är en ”corporation” till Kungen av England. Har aldrig varit en ”fri nation”. Blir det en förändring nu? Vad hände under Trumps besök? De som är duktiga/gillar att tyda symboler vill gärna visa på detta. Finns även en del ”dokumentärer” på nätet.
  Vad är de ”tre städerna” vatikanen (andliga), london (ekonomisk), Distrikt Colombia i Washington(militärt). För mig är detta ett nytt tankesätt. kanske vet ni mer om det?
  Trumps senaste twitterinlägg är lite spännande ur detta perspektiv. I första skedet kan det ses som lite ”roligt” men det kan även finnas en djupare mening med den. Trump 4EVA.

  Fortsatt go midsommarhelg. Kul att även höra hur Frankrike firar ”sommaren”, man ser hur viktig sommaren har varit för oss människor genom tiderna….det kan ge en lite perspektiv på tillvaron.

 11. Prime Minister of Poland Signs Global Appeal to Stop 5G
  In what is surely an unprecedented and groundbreaking action, the Prime Minister of Poland, Mateusz Morawiecki, has personally backed an International Appeal to stop the controversial roll-out of 5G electromagnetic microwave telecommunication transmissions.

  5G, a new millimetre band frequency range being introduced by the telecommunications industry worldwide has been identified by over 2,000 scientists and 1,400 medical doctors from all over the world, as presenting a direct threat to human health, as well as to animal, insect and plant life.

  There have been no safety tests carried out to ensure its safety, in spite of the fact that 5G operates at between 10 and 100 times higher frequencies than current 3 and 4G cell phone tower transmitters.

  The roll-out of 5G will involve the placement of millions of transmitter boxes at distances of no more than 10 to 12 houses apart in urban areas. Scientists have established that this will subject citizens living in urban areas to an unavoidable barrage of electromagnetic pollution.

  Full article:
  https://lightonconspiracies.com/prime-minister-of-poland-signs-global-appeal-to-stop-5g/

  +
  * https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
  * https://www.5gspaceappeal.org/signatories-organizations

  ……………………..

  Lördagsintervju 53 med docent Olle Johansson om 5G och riskerna med den nya tekniken.
  Svensk Webbtelevision

  • hllviken says:

   Om du anser att denna video är för lång, rekommenderar jag att börja 29:35 in i videon. Mycket intressant!

  • Alicia Lind says:

   @Second Opinion. Ex-bankstern Mateusz Morawiecki som har ”berikat” den polska nationen med J.P Morgan, troligen drivs av en frossa som brukar ansätta politiker strax före allmänna val (hålls i höst). Väldigt passande att flytta uppmärksamheten från judiska skadeståndskrav för fast egendom som förlorades under II Världskriget samt från den tilltagande fattigdomen hos befolkningen, trots hög BNP per capita. Den som kan polska och inte har blivit hjärntvättad av den polskspråkiga men antinationella kyrkan, finner det svårt att se Polens makthavare som patrioter måna om befolkningens hälsa. Obligatorisk vaccinering av nyfödda mot Hepatit B tyder faktiskt på motsatsen. Herr Morawiecki, vars moster lär ha blivit räddad från shoah, har i vart fall inget förtroende för det polska utbildningsväsendet, eftersom han skickade sina barn till Lauder-Morasha skolan;orum.nowiny24.pl/dzieci-premiera-morawieckiego-chodza-do-zydowskiej-a-nie-polskiej-szkoly-t127687/.

   • Blev det inte massprotester på gatorna i polen när de föreslog obligatorisk vaccinering. Kanske för ett år sedan om jag minns rätt.

    Ang 5G har du nog rätt – det är väl standard valfläsket – polen ville inte heller ha strängare internet – kanske bara teater det också.

    • Alicia Lind says:

     @Second opinion. Obligatorisk vaccinering av nyfödda mot Hepatit B och tuberkulos sker inom 24 timmar från barnets födelse. Övriga obligatoriska vaccinationer, vilkas namn jag har problem med att identifiera och namnge på svenska, skall genomföras innan barnet fyllt 4 år; https://apteline.pl/artykuly/jak-wyglada-kalendarz-szczepien-noworodka-powiklania-i-przeciwwskazania-do-szczepien/.
     De föräldrar som inte uppfyller sina plikter riskerar böter och fråntagandet av vårdnaden. När det kommer till protester, så har jag iakttagit att polacker ofta demonstrerar mot förhållanden som de tror är på gång, trots att respektive åtgärd/policy redan har införts. Återigen visar det sig att patriotism som begränsar sig till värnandet om det egna språket och religionen, så typiskt för folk i Polen, leder till isolering och därmed också till brist på faktabaserad information. Samtliga mina släktingar i Polen (åtta stycken) har minst en högskoleexamen, men de är lika desinformerade som svenskar. I vissa avseenden är polacker till och med mer okunniga/korkade.

 12. hllviken says:

  Undrar hur det är i Frankrike idag?

  Det är förutsagt att det skulle bli kalabalik 22 juni.

  • peterkrabbe says:

   Det pågår en storbrand i tre hyreshus i centrala Paris som är fokus för intresset just nu. 200 brandmän är inkallade i släckningsarbetet, orsaken tros vara en gasexplotion.
   Gula västarna har varslat om blockader vid motorvägar, hamnar och flygplatser, men läget är oklart än så länge. Någon generalstrejk verkar inte vara aktuell.

 13. hllviken says:

  Midsommarbilder– speciellt de som befinner sig utomlands vill påminnas om det vackra Sverige?!?!

  • Loa says:

   Resumé från s.ö. Skåne: Midsommarafton blev kall. Midsommardagen solig men fortsatt kallt och blåsigt. Söndag vacker och varm, tills de nylagda chemtrailen i sega sjok seglade in från n.v. (Småland?) Med ens kyligt. Deras solblockering drar till sig blåst; så fort det är ”sprickor” i chemdisen mojnar det… Folk hade letat sig till stranden för att fira sommarens ankomst, men fick tillbringa den huttrande i blåsten.
   Så J*A fräckt och taskigt! ”Solnedgången” ska vi inte prata om. Nya trails, feta och smala, lades på en redan mättad gegga. Solen ett diffust klot, men folk tycker konstigt nog att det är tjusigt.

 14. När jag läser Din utmärkta krönika, kommer jag osökt att tänka på Sofia Smallstorm, orädd sanningssökare, som i ett flertal år försökt varna oss för geoengeneering, vädermanipulation, HAARP, vaccinationer med eller utan chipinplantat, AI, transhumanism, samt upplyst om upptäckt av självreplikerande konstgjort DNA, s.k. GNA i mänskliga vävnader, Morgellons desease, m.m., i syfte kontroll, manipulering och eliminering av människor. Hennes föreläsningar och intervjuer med intressanta personer, som jag själv i begränsat urval (sortering behövs) tagit del av kan rekommenderas alls läsare av Din excellenta blogg. Tar för givet att hon är bekant för Dig!

  • Jag gillar att läsa Krabbes blogg – här får man en lägesrapport som känns pålitlig.
   Jag har inte haft någon TV sedan 2007, då jag inte vill matas med felaktig info – då är jag hellre oinformerad än felinformerad.

   Jag har ett jobb där jag har möjlighet att lyssna på någonting samtidigt – och Sofia Smallstorm har jag lyssnat på många gånger.
   Jag gillar att lyssna till poddar som är minst 1 timme. Mest om USA. Men också en hel del från SwebbTV som är suveräna på intervjuer om situationen i Sverige.

   Jag laddar ner kvällen innan det jag ska lyssna på, sedan lyssnar jag på det utan internetuppkoppling. Jag sparar videos på ett minne som jag använder i en gammal telefon UTAN SIM-kort.

   Inte förrän jag jobbat klar sätter jag på mobilen. Fördelarna är att jag inte får avbrott i lyssnandet pga dålig mottagning, och jag störs inte av sms under dagen och utsätter mig för mindre strålning då jag inte har på mobilen påslagen på jobbet.

   Denna video kommer jag lyssna på till veckan (jag brukar inte länka till videos jag inte lyssnat på innan, men gör ett undantag idag. Det här är en ung kille som gör suveräna videos. Han är 21 år vill jag minnas, möjligen 22 – men oerhört skärpt).

   The Kalergi Plan Full Documentary Creation Of The EU International Communism
   https://153news.net/watch_video.php?v=KGH4R544SB96

   • Ang viden om Kalergi-planen (ovan) (Även länkat i namnet)

    Har du ont om tid? – se i vart fall från 35 minuter in till slutet = 15 minuter. Sista minuterna..
    Ja, vad ska man säga. Den vita mannen ska marginaliseras till varje pris.

  • Mera från Sofia Smallstorm
   Den här lyssnade jag på för någon månad sedan. Om Glyphosate som finns i Round Up (ogräsbekämpningsmedel). Hon gjorde först en video om 60 appaloosa horses som dog på ett stuteri.

   Hon undersökte vidare och fann att galopphästar också stryker med. Galopphästarna tappar balansen. Hon förklarar det bättre, med det handlade om att Glyphosate lurar kroppen för att det liknar ett protein (minns ej exakt) – men kroppen gör kopplingar med detta proteinliknande ämne och det blir kaos med balansen.

   Det värsta är att det finns kännedom om detta men att galoppbanan som Sofia undersöker dödsfallen på får ett stort bidrag från U.C. Davis. Mycket intressant lyssning.

   Sofia Smallstorm – Is Glyphosate Killing Race Horses? (Apr 2019)

 15. Reblogga detta på morganstankar och kommenterade:
  Orwells blöta dröm kommer snart besannas

 16. Arga gubben says:

  Jag litar på sälen, men kan jag lita på hönan? Videor kan manipuleras. Hönan är bättre på keyboard än några människor jag känner. Kan hen? Hon bockar, bugar och belönas efter spelningen.

  https://news.sky.com/story/seals-can-copy-human-speech-and-sing-star-wars-theme-tune-new-study-says-11745715

  Chicken Plays Operatic Aria on Piano Keyboard

  • Suavalle says:

   ”Hen” vägleds nog av ljuset – och jag skulle önska att det högsta hönset i Svenska kyrkan också skulle göra det.

   • Arga gubben says:

    Visst behöver hon ljus! Sätt henne i ett 5G område, som kan driva flera energilampor på varenda kvadratmeter.

    • Suavalle says:

     Fiskargubben, jag undrar om ärkebiskopen träffat påven. Antje Jackelén har ju likt så många andra ledare för kyrkliga samfund gjort stora eftergifter till katolska kyrkan.

     Jag undrar i så fall vad hon såg…

     George W. Buch berättar här efter en och en halv minut vad det var som han såg när mötte påvens blick:

     (President Bush Sees GOD in Popes eyes)

     Påven har förresten olika mycket intressanta huvudbonader…

     I denna talande kortfilm (utan tal) ges en historisk bakgrund till en av dessa spektakulära huvudprydnader:

     (The Return of Dagon (The Fish god)

     https://en.wikipedia.org/wiki/Dagon

     Då kan det väl vara passande att vi lyssnar på denna fina låt igen:

     By the Rivers of Babylon ( with lyrics)

     • Arga gubben says:

      Suavalle, jag förstår allt du vill säga, men det är svårt för andra. På en annan blogg har vi tjafsat med en knäppis och bloggägaren tröttnade på hans dumma kommentarer. Allt knäppisen gjorde var att i oss dra fram det goda, dvs. han sänkte sig själv. Det är ju en viss sidas öde, men tänk på följande: Vissa människor är som jungfruelig mark. De kämpar emot vilt, men, oj, vad de vill. Den bästa jorden.

      Hammar fick träffa påven, det är det enda jag vet.

      Jag känner till fiskguden, men i kristendomen är fisken annorlunda. Småfisk från det stora människohavet. Herren gick på vattnet.

      Jag sitter som vid Babylons floder och sörjer ockupationen av mitt Sverige, mitt Sion. Andliga krigsherrar har tagit över och jag är en främling. How can we sing the Lords praise in a strange land?

      • Suavalle says:

       Jo visst är det svårt för många att förstå. Och visst finns det många med mycket goda avsikter som ännu lever i stor okunskap.

       Men det är viktigt för oss alla att vi aktivt och intensivt söker sanningen och strävar efter att skaffa oss kunskap och insikt, även om det är tungt, så att vi kan sluta upp med att stödja onda krafter.

       Bibeln uppmanar oss att ta avstånd från Babylon:

       ”Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. 2Och han ropade med stark röst: ”Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.”

       4Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort.”

       Uppenbarelseboken 18:1-5)

       De onda dyrkar fortfarande olika babyloniska ”gudar” (Dagon, Baal, Isis, Tamuz…) som alla är en manifestation av Lucifer / Satan.

       Och de strävar efter att orena den sanna läran om Jesus Kristus och vägen till liv genom att blanda in hedniska föreställningar i ritualer, symbolik, historia och praktisk levnad.

       När det gäller diskussionen vi förde med A.Z. på newsvoice.se delar jag helt din uppfattning att han ofrivilligt hjälpte till med att lyfta fram det goda.

       Ja, vi sitter som vid Babylons floder och sörjer ockupationen av vårt Sverige, vårt Sion. Andliga krigsherrar har tagit över och vi är främlingar.

       Men vi befinner oss i en tid av ökande kunskap. Det är upplyftande i vår tunga sorg över det vi ser ske omkring oss.

       Och vi har tro och hopp om att Jesus Kristus uppfyller vår önskan som vi ber om i bönen Jesus lärde oss att be, Fader Vår:

       ”Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja såsom i Himmelen så ock på Jorden.”

       • Arga gubben says:

        Baal betydde bara herre från början, men religionen degenererade och plötsligt handlade det om barnaoffer, det värsta av det värsta. Att degenerera är många religioners öden, men inte kristendomens, vi har löfte om återupprättelse och det är dags nu. Lars Enarson talar om bruden och skökan på youtube. Sara är Rebecka och Hagar ska vinnas. Du förstår säkert. Vi här långt borta är ämnade att leva i det nya Jerusalem. Låter som Walter Veith, eller hur?

        På en annan blogg talade vi om att köpa och sälja, som det talas om i Uppenbarelseboken. Jag sade att det kan ha en andlig betydelse och nu minns jag ett Bibelord om det. Köp ögonsalva, står det i Bibeln. Våra ögon behöver öppnas och sånt kan inte köpas för pengar. Våra pengar kan stängas av, men inte våra böner och kärleken till Herren. Bakom Bibelns bokstav finns andlig rikedom och hopp för de som fruktar vedermödan. Som i Babylon, som i väst just nu.

        Jag har börjat hämta mig från totalangreppet på bloggarna. Onödig slakt av kommentarer pågick, men hur ska en bloggägare tolka det rättsosäkra läget? I väst kan man kallas antisemit om man framhäver kristendomen, sade Walter Veith. Detta om en religion som berömmer sig av vår judiske Herre. Guds Son i Juda land. Detta om kristna som försvarar Israel, som jag, men kanske inte gillar politiken i landet.

        Vi lever i den vansinnigaste av alla tider och tänk då på att Herren styr konungens tankar vart Han vill. De som tar trappan ned leds till nästa nedåtgående steg och det sista är borttaget, plums. Makthavarna är på väg ut, dvs ned. På nätet finns en liten motvikt, sköldpaddor som sticker ut huvudet och säger NEJ, men vi besegrar Akilles (några förstår referensen). Vi knatar på. Ulf Peder Olrog om snigeln som handlade.

        Taganrog och Livadia är verkliga platser, inte relaterade till mig, men kanske till någon jag känner. Jag säger det för att klargöra ett eventuellt missförstånd.

        Kriget har börjat, men vi möts igen. Vera är med stor sannolikhet europeisk adel. Jag har sett dragen i norrländsk adel.

        TheDayThemusicDidDie

        Vera Lynn – We’ll Meet Again

        Är Peter på väg hem från det varma Provence? Då har han svårt att moderera.

   • Mo says:

    Problemet med Svenska Kyrkan är inte bara deras hönor utan än mer de stridslystna röda tupparna numera socialdemokraten Ulf Bjereld med bistånd av den påhejande uppeldande Helle Klein. För framförallt socialdemokratin har genom deras tro och solidaritet Svenska Kyrkan blivit ett forum för obskyrt samarbete med Muslimska Brödraskapet. Denna organisation som Donald Trump anser bör terrorstämplas har blivit socialdemokraternas språngbräda för röstfiskeri. Kasta ut politikerna från Svenska Kyrkan och låt medlemmarna to över ledningen !

    http://helenaedlund.se/flirtandet-med-religiosa-extremister-ar-inget-nytt/

 17. mats says:

  Vi har diskuterat JFK jr för ett bra tag sedan
  Under mina 9/11 ”studier” så har jag sett denna video med en gammal armegeneral. Jag tänkte definitivt inte på det då men någon på nätet har kommit på att ”JFk jr” råkar hamna i bakgrunden. Titta mellan 3.00 o 4.30. Otroligt likt om jag får säga det själv, en lätt grånad junior utan ”Fuska” maskering. Jag har varit skeptisk men detta är tungt om videon är äkta. Även FieldMcConnell nämner allt oftare Jr i sina program. Någon annan kanske har nämnt detta här tidigare då jag ett tag följt kommentarerna dåligt.

  • mats. Jag ska ta en promenad nu och lyssna på denna video som du länkar till här ovan.
   Jag passar på att lägga upp två länkar (men det är samma intervju) med Field McConnel som jag lyssnat på tidigare.

   Ole Dammegård har gjort en intervju med Field McConnell
   Abel Danger – Field McConnel
   https://153news.net/watch_video.php?v=1H7G259BD2HB

   SERCO — The Biggest Company You’ve Never Heard Of (Denna del bara om Serco)
   https://153news.net/watch_video.php?v=8U69GM58G5O3

   Innehållsbeskrivning….
   We don’t teach history, we teach lies!
   Ole interviews Field McConnell, who was born into a military family, and who has witnessed the fight between good and evil in the world today. Field has turned into a whistle-blower, shining light on the deceptive practices of those powers that are manipulating our world affairs. Field speaks about SERCO, the ”biggest company that you’ve never heard of”, a private company out of the United Kingdom, which he claims is responsible for running the entire US Military.

   • mats says:

    En person som ringer upp Field i några program har samma röst som Joe M o Todd Burgon som vi diskuterat tidigare. Vid ett tillfälle så sa de att nu ringer John John. Möjligen som skämt men jag tror det är uppenbart att Field vet mer än han då vill säga rakt ut. Nu spekulerar han öppet om att Jr kanske dyker upp till 4 juli. Det händer mycket nu. Själv brukar jag bli besviken då jag spekulerar om olika saker o sätter datum till det men vi får se

   • Loa says:

    Ska det vara så HÄR framöver?!
    ”Firefox upptäckte ett potentiellt säkerhetshot och fortsatte inte till 153news.net.
    Om du besöker den här webbplatsen kan angripare försöka stjäla information som lösenord, e-post eller kreditkortsuppgifter.”

  • Den här generalen har ett logiskt resonemang.

   Jag länkar till Robin – How I See The World’s breakdown. Helt suverän – bara logic – och Robin är ”en vanlig dödlig”. Robin ägnar sig idag åt att ta sig ur systemet. Han kallar det:
   Become a Secured Party Creditor

   SUPER VIDEO – 32 minuter…
   *** 9/11 – Right Before Your Very Eyes by HowISee The World ***
   https://153news.net/watch_video.php?v=42YAKYAY3HWH

   …………………..
   På tal om arresteringar for att folk ifrågasätter den officiella versionen…
   University of Florida Arrests 9/11 Activist Because He’s Pushing Conspiracy Theory
   Unbelievably, Seriff Deputy Lalonde revealed his disdain and pure ignorance of the first amendment and civil rights when he censored Tuskin’s harmless free speech. A shameful day for first amendment on a college campus.

   ** https://www.veteranstoday.com/2016/09/19/successful-911-building-7-challenge-ends-with-unlawful-arrest-at-university-of-florida/
   ** https://153news.net/watch_video.php?v=DDY4K36AUG14

   ** Bob Tuskin Building 7 Challenge – University of Florida 2015
   https://153news.net/watch_video.php?v=BB31S9S66R4K

   Predictive Programming – 1989 Hulk Hogan, Macho Man, Twin Towers

  • hllviken says:

   Väldigt starkt vittnesbörd!

 18. jmm says:

  Sverige har förlorat sin suveränitet. Det verkliga storebrorssamhället kmr med installeringen av 5g:

  https://jmm.nu/5g-sverige-eu-smarta-stader/

 19. Do You Really Think Hitler cared about Cavities?
  https://153news.net/watch_video.php?v=B7R37838287A

  Jag har slutat använda tandkräm med fluor – och idag behöver man inte beställa från USA – finns på ICA
  TOOTHPASTE Aloe Vera Certified ORGANIC 100 % Natural Origin, 75 ml. Tillverkare Urtekram.com i Danmark.
  https://www.urtekram.com/products/body-care/mouth/strong-mint-sensitive-toothpaste-organic-75-ml

  https://www.urtekram.com/media-product-images/1083617.png?preset=details

  …………………….
  Ett annat tips. Ser du en video på Youtube som är viktig – spara gärna ner den med Youtube downloader, kostar 250 kr / år. De mesta av värde på Youtube tas ner – så vill du kunna visa bekanta – spara ner videon – använd https://wetransfer.com/ (gratis ) för att skicka filmen till någon bekant.

  Vill du inte köpa en Youtube Downloader – titta på 153News om videon finns där – här finns en färdig knapp för nedladdning – grön knapp: ”DOWNLOAD”. Gratis och ingen installation behövs.

  • Loa says:

   Tack för tips.
   Ladda ner dessa, som finns igen!
   EUROPA – The Last Battle ~ The Full Documentary (2017)
   https://europathelastbattle.wordpress.com/watch/

   • Second Opinion says:

    Jag tänkte ladda ner. Men…
    Som vanligt när någon gör videos som makten inte gillar.
    Hela serien är nertagen och kanalen borttagen.

    Video unavailable
    This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated.

    • AnnaF says:

     Vi gör ett nytt försök! 12 delar!

     [video src="https://archive.org/details/EUROPATheLastBattle/EUROPA+-+The+Last+Battle+-+Part+1.mp4" /]

    • Loa says:

     Men herregud, ser du inte att där kryllar av alternativa länkar?
     Alternative Link (BITCHUTE)
     Alternative Link (VK)
     Use THIS link if the original is blocked in your country.

  • Suavalle says:

   Även jag är noga med att undvika tandkräm mef fluor. Jag såg en forskningsrapport för ett antal år sedan där stark korrelation mellan antal tandborstningar per dag och dödlighet påvisades.

   Först förstod jag nada, men så tog jag del av jätteproblemet med fluor i USA (i vattnet) och plötsligt förstod jag sambandet.

   Numera undviker jag även ”konventionell” tandkräm utan fluor. Den är ju gjord av oätlig råolja…

   Jag brukar också använda ekologisk tandkräm gjord på naturliga ämnen, men ibland byter jag om med min egentillverkade tandkräm: havssalt + bikarbonat + eterisk olja (pepparmynta, eucalyptus…)

   • Suavalle says:

    Hoppsan!

    Jag glömde en ingrediens i tandkrämen, nämligen kokosolja.

    Ekologisk kallpressad kokosolja är jättenyttigt, mycket bra för huden, skyddar mot ultraviolett strålning och motsvarar solskyddsfaktor 15 – och är ett bra medel mot fästingar för dig och dina husdjur (särskilt om man droppar i lite av den eteriska oljan citroneukalyptus).

    Trota propaganda mor kokosolja – Georgia Guidestones…

 20. Arga gubben says:

  Berlioz hörde en fantastisk symfoni tre nätter i rad i drömmen. Den var så vacker, sade han, men jag tjänar inga pengar på den. Han tänkte kommersiellt. Han kunde ha skrivit ned den, men istället ville han ha snabba cash. Den här lilla flickan tänker inte så.

  Alma Deutscher, 8-Year-Old Music Prodigy260

  • Savalle says:

   Vilken tjej!

   Tack, Fiskargubben, för dina så uppmuntrande musikvideor!

   Tänk att vakna upp på morgonen och ha en konsert färdig i tankarna!

   Ska ta fram min gamla gitarr igen. Får nog byta ut någon gammal sträng…

   ”Kann Huhn, da kann ich auch!” (som de kanske skulle säga på tyska)

 21. AnnaF says:

  Tänkvärt krönika Peter! Du har sammanfattat verkligen de väsentligaste frågorna som hotar vår existens. Jag har redan slutat smygtitta i ondskans ”skafferi”, jag öppnar dörren istället på vid gavel och inventerar hejdlöst bland alla de ruttna, osmakliga och oätbara ting.
  Innehållet i krönikan är den optimala ondskan, delvis genomförd, delvis planlagt! Jag har verkligen undrat de senaste 5 åren om hur vi kan förhindra eskalerandet av eländet men har blivit mer rådlös än någonsin tidigare……Det största hindret -som jag ser- den korrumperade delen i västerländska samhällen som har belönats med makt som de har rätt att missbruka utan påföljder. Den omfattar rättsystemet, myndigheter, media, utbildning och en oändlig mängd hantlangare som rätt och slätt Kallas ”civila”! Har vi en ärlig chans mot dessa Monster? Aldrig!
  Den boken är ett måste för alla som vill fördjupa sig hur Tyskland korrumperats djupt i varje styrande organ från USA/Israel! Det har pågått hela efterkrigstiden och den genomsnittliga tysken upplever detta som ett ”normaltillstånd”. Den som motsätter sig detta förföljs värre än folk i gamla DDR.
  Udo Ulfkotte Gekaufte Journalisten översatt på engelska och länkad i en pdf-fil:

  Klicka för att komma åt Bought-Journalists-Udo-Ulfkotte-Journalists-for-Hire-Gekaufte-Journalisten-BOOTLEG-TRANSLATION.pdf

  I krönikan hänvisas till IT-teknologi som är högt relevant men frågan är vem som sitter på den högsta teknologin och hur den kommer att vändas mot mänskligheten?

  CYBERSÄKERHET eller CYBERKRIMINALITET? Se videon och avgör själv……….

  Gör gärna sökning på dessa för ytterligare komplettering:
  UNIT 8200
  Operation Talpiot

  När jag rotade i ”skafferiet” har hittat en riktig godbit för finsmakare:

  https://www.mintpressnews.com/neocon-billionaire-paul-singer-driving-outsourcing-us-tech-jobs-israel/259147/

 22. Arga gubben says:

  Den första Greta 1992. Var det dags att byta till en yngre version? Att exploatera unga kvinnor ligger ju i tiden.

  Severn Cullis-Suzuki at Rio Summit 1992

 23. hllviken says:

  Veritas film togs bort direkt av Youtube!

 24. hllviken says:

  Kopior på den film som Google inte vill att vi ser:

  http://www.bitchute.com/video/re9Xp6cdkro/

 25. Mo says:

  Kan vi hoppas på Trumps fredsarbete ?

 26. Arga gubben says:

  Suavalle har svårt att posta. Vi ska inte vara förvånade:

  Fiskargubben, jag hoppas att du läser det här!

  Nu har det hänt igen – jag kan inte publicera kommentarer på Peter Krabbes blogg längre.

  Jag postar ett svar till dig här istället – och jag tror att mitt svar också kan vara intressant för Newsvoice läsare:

  “Även för mig var det så många mil, så många år innan jag stötte på Walter Veith. Han har öppnat mina ögon för vad som är på gång.

  Ständigt när jag lyssnar på Veiths enormt avslöjande föredrag hittar jag intressanta paralleller till makten i Sverige.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en intressant logga. Det har vi konstaterat tidigare. Oktogonen är en mycket central symbol för dem som styr.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndigheten_f%C3%B6r_samh%C3%A4llsskydd_och_beredskap

  Efter 32 minuter i detta föredrag hittar vi ytterligare ett samband:

  (Walter Veith. The Islamic Connection to Catholicism.Total Onslaught)

  Och här är den fina låten:

  (Sven Ingvars – Så många mil så många år)”

  Fiskargubben, skulle du vilja meddela dem andra på Peter Krabbes blogg att jag just nu inte kan delta i debatten, men att jag ska försöka att finna en väg att komma tillbaka.

  • peterkrabbe says:

   Suavalle, någon osynlig makt skickar ibland dina kommentarer till min papperskorg och jag letar normalt inte där om inte någon efterlyser förlorat material. Det kan vara beroende på extremvärmen i Europa eller alternativt ämnet för pågående artikelserie. Jag har själv problem med länkar som klipps av framför näsan på mig.

  • Anna af Trampe says:

   Tack Arga gubben för Walter Veiths särdeles informativa video.

 27. Mo says:

  Suavelle, hoppas du snart hittar rätt nyckel till låset, din information behövs här i den fria rymden. Var försiktig, reta inte småhundarna då gör de jobbet åt vargen, det är så de arbetar.

 28. Eltervåg says:

  Jag tittade på Samhällsnytts reportage från Kil, som ligger endast 35km från mitt hem.
  Det är mycket bra att problemen rapporteras.
  https://samnytt.se/samnytt-tv-nar-invandringen-kom-till-kil/

  Jag begriper inte hur de svenska invånarna har låtit det fortgå. Även om lagen inte ger någon rätt att ta lagen i egna händer, så ifrågasätter jag oviljan att stå upp (stand tall) som man säger på engelska.
  Hur kan man som fader stå med händerna i fickorna, medan han samtidigt försöker markera, och få respekt? Jag kände bara en djup önskan att han, som har en betydlig kroppshydda, skulle ta tag i två av gängmedlemmarna och smälla de ihop! Sonen har ju även skador på ryggkotor efter att ha blivit attackerad tre år innan! Samtidigt undrar jag varfor de inte tog sonen till en kiropraktor?
  Och oviljan att kritisera på det starkaste dessa invandrar gäng som tydligen inte respekterar, men föraktar de svenska invånarna.

  Jag har själv vid två olika tillfällen slagit till två svenska män med knytnäven. En av dem var känd för att gå ut på stan och slå ned andra ibland. Men ett knytenäveslag var nog till att även han ändrade sig.
  Han var min närmaste granne i 2.5 år. Varje helg festade de och spelade mycket hög musik. Festen slutade alltid med att hans flickvän började gråta. Då gick jag och knackade på hans dörr och sa ått honom att hålla käft och gå till sängs. Då stack han ut på stan.
  Efter det hade fortgått på så vis i nära på ett år, ändrade jag taktik. När han öppnade dörren slog jag till honom. Efter det var det inga fler stökiga fester eller bråk. Han frågade mig även om det var ok att de hade fest när hans dotter blev 18 år. Vilket jag svarade självklart fick dem det!
  Ett par år senare var jag på besök hos en kompis, og vi träffade flickvännen på stan. Hon kände igen mig, fast hon mindes inte mitt namn. Så hon förklarade att de alltid kallade mig hitler hemma. Jag fann det lustigt, ty det var ju henne jag hade skyddat hela tiden.

  Svenskar måste lära sig att stå upp för sig och sina! Och även sina grannar, om det behövs.

 29. Arga gubben says:

  Från Suavalle. Ny signatur, epostadress och IP, så kanske det löser sig. Vissa namn får inte nämnas. Jag förvanskar: Brunnan, Camey, Clupper. Jag förvanskar också Woludurski.

  Fiskargubben, det verkar fortfarande vara så att jag inte kan posta kommentarer hos Peter Krabbe. Jag har precis gjort ett försök, men istället för “Din kommentar inväntar moderering.” försvinner den bara.

  Jag är inte alls skicklig på datorer, men om några veckor får jag besök av vänner från Tyskland och då kan jag förhoppningsvis få hjälp att hitta en väg tillbaka.

  Här är kommentaren som jag försökte posta:

  “Tack, Loa, för att du hänvisar till de alternativa länkarna!

  Jag har tidigare sett denna serie och jag tycker att den är utomordentligt intressant, men speglar den hela verkligheten i de dolda sammanhangen?

  Fiskargubben säger i en av de första kommentarerna till den här krönikan:

  “Vad säger ”Wolodurski” och andra när de förstår att de är lurade av Vatikanen? Hofjuden, inte härskare.”

  Det är också min inställning.

  När det gäller så kallad “kontrollerad opposition” har jag ofta lagt märke till att det i regel finns någon form av symbolik som förmodligen är ett budskap till de invigda.

  En mycket vanlig “signal” är att personen som framför budskapet helt eller delvis är klädd i svart (som en jesuit).

  I dokumentären “EUROPA – The Last Battle ~ The Full Documentary (2017)” har den som modererar en svart T-shirt och han har mycket intressanta tatueringar vid ögonen…”

  Fiskargubben, jag kan inte låta bli att associera till punkt 9 på dagordningen för detta års Bilderbergmöte:

  “The key topics for discussion this year are:

  1. A Stable Strategic Order
  2. What Next for Europe?
  3. Climate Change and Sustainability
  4. China
  5. Russia
  6. The Future of Capitalism
  7. Brexit
  8. The Ethics of Artificial Intelligence
  9. The Weaponisation of Social Media
  10. The Importance of Space
  11. Cyber Threats”

  Enormt mycket seriös samhällskritisk information har plockats bort från Youtube och ersatts med skräp – och censuren på internet sprider sig likt mikroberna i en bakterieodling. Kanske inleds nu även en storoffensiv mot oss enskilda aktiva bloggare för att tysta vår kritik av den fascistiska sammhällsstruktur som växer fram.

  Alldeles färsk information om kriget mot sanningen på internet – så här skriver signaturen Loa idag i en kommentar på Peter Krabbes blogg:

  ´Ska det vara så HÄR framöver?!
  ”Firefox upptäckte ett potentiellt säkerhetshot och fortsatte inte till 153news.net.
  Om du besöker den här webbplatsen kan angripare försöka stjäla information som lösenord, e-post eller kreditkortsuppgifter.”´

  • Mo says:

   Arga gubben, vi hade tidigare besök av en expert på data/it kommunikation, Karl W, tror du han skulle kunna lösa problemet ? Hur kan vi få honom att hjälpa till ? Det vore fint att få tillbaks Suavelle. Vi strävar väl alla mot samma mål, sanningen befriar ?

   • peterkrabbe says:

    Visst skall vi ha Suavalle tillbaks, men jag tror inte att vi skall besvära Karl med detta. Jag är fortfarande utomlands och det ger en del problem att moderera via telefon. Det löser sig när jag är tillbaks!
    För övrigt ligger denna artikeln nu också på NewsVoice, får se vad det samarbetet leder till….

  • ”Firefox upptäckte ett potentiellt säkerhetshot och fortsatte inte till”…

   Samma sak med Former independent Black Ops Contractor Cody Snodgres – när folk besöker hans websida där han säljer sin bok får folk samma varning.
   (Ole Dammegård gör ofta shower tillsammans med Cody).

   Cody was in the Black Ops business for over 20 years and claims he was offered $1,000,000 by the CIA to bomb the Alfred P. Murrah Building in Oklahoma City.

   The conversation with Cody was wide ranging as he offers his personal experiences and insights into a world that very few people understand or can openly talk about. I’m sure you will find the information fascinating as we get a peek behind the CIA curtain.

  • Loa says:

   Suavalle, försök med detta
   https://akismet.com/contact/
   Fyll i formuläret för WordPress’ filter Akismet. Kryssa i problemet på Please tell us more, förslagsvis nr 4. Glöm inte bevisa att du inte är en robot…

 30. hllviken says:

  Historien hur Wallenberg, Frimurarna och andra i den svenska makteliten har handskats med det svenska folkets pengar och utlandsrelationer, väntar på att skrivas…

 31. Ken O’Keefe – Han med tatuerad tår vid ögat är en välkänd scammer in the thruth community – han startar en massa dotationskonton.
  Det finns flera berättelser om hans tillvägagångssätt.

  Ken O’Keefe nämns i den här videon: JIM FETZER ”The Real Deal” (4-7-19) UPDATE with Greg Hallett on Max Igan

  Max Igan är också en Deep State Operative – Gatekeeper eller vad man ska kalla dessa avlönade disinfoagenter.

  +
  Då förstår jag varför mitt inlägg om Byggnad 7 – inte kom med. Skriver på svenska så kanske Krabbe får se denna kommentar.

  Siten 153 News med .net på slutet – existerar inte längre – någon har raderat servern i USA och även domänen-namnet –
  men skaparen hade en backup box i ett annat land – och har nu lagt upp siten med samma namn men nu med .org i adressen.

  Denna sida är privatägd och lyder inte som Youtube om någon flaggar en film – utan heta avslöjande videos blir kvar på siten.
  Dessa stressar tydligen några högre upp i näringskedjan.

  Grundaren finner inte längre servern säker i USA utan flyttar den till ett östatland.
  Besök gärna sidan – jag länkar inte då wordpress verkar sortera bort inlägget då.

  Den videos jag ville länka till tidigare har titeln:
  Bob Tuskin Building 7 Challenge – UF Game Day Arrest 2016
  och
  Bob Tuskin Building 7 Challenge – University of Florida 2015

  • Humor – de driver med Ken O’Keefe (om unga tjer och money scams) och den andra agenten Max Igan
   After giving Ken O’Keefe money for his World Citizen Solution fundraiser, H**** learns that he has been conned.
   H**** Learns About The Betrayal Of Ken O’Keefe: https://www.youtube.com/watch?v=7IGvJdXYSYI

   (Youtube tar bort kommentarer om 153news är med – jag såg en kommentar om det – och om det stämmer är jag inte förvånad) – Helst ska folk bara besöka SVT, TV4, Aftonbladet och DN.

 32. matte5958 says:

  Är detta embryot till världsvalutan ?

  https://www.friatider.se/facebook-lanserar-egen-valuta

  Passar ju symboliskt bra att sionisten Zuckerberg får ”äran” att ta initiativ. Mycket sannolikt, passar bra i deras stressade agenda – bråttom nu fram till 2030 !

  • Loa says:

   ‘Stressade’ och ‘bråttom’ var ordet. Ökar vårt hopp
   https://stillnessinthestorm.com/2019/07/benjamin-fulford-july-1st-2019/
   ” The Pentagon … is furious at having been manipulated by radical Zionists into invading Iraq and is determined not to be manipulated into fighting a war with Iran. The Pentagon sources note that “at the G20 there was no coalition against Iran, but India cancelled a $500 million deal to buy anti-tank missiles from Israel.”

   The fact that Trump was positioned between MBS and Turkish President Recep Erdogan at the G20 group photo was meant to show that Turkey, together with Saudi Arabia were going to work together for peace in the region over the coming year,” the Pentagon sources say.

   Russia will work with Turkey, Egypt, Saudi America, and Iran to force the Israelis to accept real peace, Russian FSB sources say. Last week Israel was given a warning when its GPS systems were made dysfunctional by the Russians, rendering most of their weapons systems useless. ”

 33. hllviken says:

  Polly talar om ”elitens” framtidsplaner för oss med ”Smarta städer” och hon jämför hur ”eliten” såg på oss vanliga under tiden för Franska Revolutionen och hur de ser på oss nu.

  • ragnhild says:

   Ulike stemmer med ulik intensitet, men samme innhold og fakta – og engasjement. Få med også denne versjonen med mange gode poenger.

   • hllviken says:

    Många viktiga tankar förmedlades men svårlyssnat för mig pga hennes högröstade, snabba framställning.

    • Savalle says:

     Devisen ”An apple a day keeps the doctor away” skulle kanske kunna göras ännu kortare genom att eliminera den första delen och ge den andra delen en imperativform…

     • Savalle says:

      Hoppsan!!!

      Är jag tillbaka igen???

      Min kommentar inväntar granskning, sägs det.

      Men min kommentar passar inte alls här. Jag brukar skriva mina kommentarer till samtliga bloggar jag kommenterar på här på Peters blogg, därför att texten är mycket lättare att överblicka här. Och skulle texten försvinna på den andra bloggen, vilket sker ibland, har jag en kopia.

      Men denna gång var jag tankspridd och publicerade kommentaren här istället.

      Kommentaren ovan var tänkt för Lars Berns blogg. Jag vet inte om den kommer att publiceras där för riktlinjerna har skärpts…

      • Suavalle says:

       Jag testar om min andra inloggning också fungerar här nu och publicerar samtidigt samma ursäkt som jag postat på Lars Berns blogg för det uttalande jag av misstag publicerade även här:

       ”Jag ber om ursäkt, Lassekniven!

       Ibland går jag lite för långt…

       Några av mina käraste vänner är mycket uppriktiga, omtänksamma och duktiga läkare. och jag vet att många av er andra också är det.

       Jag är helt inne på den linje som du företräder:
       INTEGRATIV MEDICIN

       Florence är ett föredöme i det avseendet.

       Ni läkare är inte skyldiga till att effektiva alternativa metoder undertrycks. Det är de ledande politikerna och personerna inom statsapparaten som bär ansvar för det.”

       • Lassekniven says:

        Savalle, jag lämnar Lars Berns blogg. Jag behöver det andliga och intellektuella stödet från dig, Fiskargubben, Sture, Peter, Mo och många andra här på Peters blogg.

        • Savalle says:

         Jag förstår dig, Lassekniven!

         Jag har själv övervägt att upphöra med att kommentera när jag blivit mycket hårt ansatt på andra bloggar. Tonen här på Peters blogg är annorlunda än allt annat jag upplevt i de kommentarsfält jag besökt på internet, även utländska inräknade.

         Peter och vi andra ärliga sanningssökare har svetsats samman här med en slags eld av värme och ljus, en förunderlig kärlek, trots att vi fysiskt befinner oss på stor distans från varandra. Här känner jag mig trygg och mitt intryck är att ni andra gör det med.

         Peter är som en hård men kärleksfull far. Han agar i tid och har alltid kontroll, vilket skapar lugn och harmoni somtidigt som stor tolerans för oliktänkande ges så länge respektfullhet och sanning eftersträvas.

         Lassekniven, jag hoppas ändå att du kommer tillbaka till Lars Berns blogg. Väldigt många människor läser den och du är mycket, mycket uppskattad där!

         Och precis som en mycket klok person uttryckte det, så slåss vi från olika håll men samverkar som i en orkester och att det nog är en del av ett arbete som leds av Gud.

         • peterkrabbe says:

          Tack Savalle och Lassekniven för värmande ord och omdömen om bloggen! Den hade inte varit så framgångsrik utan alla de högt värderade medarbetare, som med tiden utvecklats till en kvalificerad redaktion, som genom idogt arbete i cyberrymden samlar in och länkar kompletterande material. Jag har alltid sett dialogen med mina läsare som fundamental och själva basen för kampen mot en steril och anonymiserad maktapparat vars syfte är just att passivisera oss och hindra denna fruktsamma dialog.
          Låt oss fortsätta på den vägen så är jag övertygad om att vi snart kommer att få se konkreta resultat, även i politiken. Det finns tydliga tecken på att globalismen nu motas in i ett hörn, det handlar egentligen om människans kamp mot den artificiella intelligensens skapare. Den kampen vinns med hjälp av en andlighet som inte är tillgänglig för våra motståndare…

       • Mo says:

        Suavelle, välkommen tillbaks ! Det är som du säger politikerna och administratörerna som bär det överordnade ansvaret för utvecklingen inom svensk sjukvård. De i sin tur är starkt styrda av ekonomiska intressen inom läkemedels, medicinteknik, nutritions- industri mfl. Sjukvårdspersonal blir alltmer styrda av olika vårdprogram och konsensus och har i praktiken mycket små möjligheter att påverka den behandling som erbjuds. Sverige har en finansieringsmodell som låser upp vårdgivare i olika avtal så även privata vårdbolag sitter så att säga i samma båt. Man skulle önska alternativa och integrativa arbetsmodeller men ingen politiker vill ta med dem i ersättningsystemet. Vi sitter fast i ett totalitärt system där globalistiska intressen finns i bakgrunden.

        • Savalle says:

         Tack, Mo!

         Din beskrivning av fixeringen av enskilda människor är på pricken. Undan för undan har den personliga friheten minskats i arbetslivet och ersatts med osäkerhet, beroende, tystnadsöverenskommelser och större arbetsbörda.

         Alltmer har vanliga människors situation kommit att närma sig de oerhört grymma industriella metoder som nu orsakar ofattbart lidande för uppfödningsdjur.

         Många människor har kommit att bli beroende av olika syntetiska preparat för att försöka fortsätta att uthärda i det allt snabbare snurrande ekorrhjulet.

         Här är en oerhört bra filmtrilogi om SSRI-preparat:

         https://www.whocaresinsweden.com/

         Här beskrivs hur många läkare fållas in i ett system som nästan gör dem till något som skulle kunna liknas vid försäljare av det som makten marknadsför.

         Situationen är sådan för i stort sett alla yrkeskategorier.

         Lärare som lär ut maktens budskap; meteorologer, och andra statsanställda som blundar för geoengineering; militärer och poliser som hindras från att ingripa i vissa situationer och som tvingas att ingripa i andra situationer, trots att deras samveten säger dem något annat; socialarbetare som…; jurister som…; myndighetspersoner som………………

         Varje enskild människa behöver ta ställning och be till Gud om hjälp och kraft att befria sig från Ondskans bojor.

         Bibeln:

         Han sade till dem: ”Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. 6En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har ingenting att bjuda på.’ 7Då kanske han där inne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är redan låst, och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.’ 8Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. 9Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 10Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

         11Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk 12eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? 13Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?”

         (Lukasevangeliet 11:5-13)

    • Bäst exposing om California Fires anser jag kommer från Aplanetruth som bor i Santa Rosa, California – och har upplevt bränderna på plats.
     Youtube har inte bara raderat hans ffilmer utan även tagit bort hela kanalen.

     Men filmerna finns här att se – han talar tydligt.
     1yr. Ago Today ~ In One Night ~ The Most Destructive 170 Fires in CA History Review & Aftermath
     https://153news.org/watch_video.php?v=66495G6O8SDB

     Paradise Lost # 70 ~ The 27 ”Anamolies” in 27 Minutes
     https://153news.org/watch_video.php?v=XX2DH4SR7ADY

     Paradise Lost # 35 ~ Left to Hell
     https://153news.org/watch_video.php?v=GDWS5YKGAWS2

     Här är alla uppladdade filmer från Aplanetruth.
     Aplanetruth’s videos
     https://153news.org/view_channel.php?user=aplanetruth

     Om länkarna inte fungerar nästa vecka – byt ut .org i adressen till .net

 34. Arga gubben says:

  Suavalle och jag kan nog inte längre kommunicera på den andra bloggen. Jag ska försöka kolla den här mejlen, men Orsa kompani lovar ingenting bestämt.

  taganroglivadia snabel mail.com

 35. Loa says:

  Hoppfullt!
  Navy Intel: Deep State, RBG & 4th of July DC Event

  2.45 – 7.05 min.
  ” as things are in motion and cannnot be stopped as the DS is taken down – for good.
  (…)
  The DS is almost completely out of ammo. … been kept off balance for many months now by Military Intelligence and the Q team and of course POTUS.”
  (DS = Deep State, OIG = Office of the Inspector General)

 36. Mo says:

  Tack Loa, med ljuset kommer glädjen, frågan är om det även kan bryta igenom mörkret i svenska DS. Men vad gör inte en arbetargrabb för jobben även om det i många fall tycks röra sig mest om avdankade politikers förmånliga karriärer inom svensk försvarsindustri. Notan mångdubblas för svenska skattebetalare i spåren efter våra vapenaffärer som förpliktigar inte minst mot dem som drabbas i krigshärdar och fattigdom i länder som väljer vapen istället för social samhällsutveckling.

 37. Arga gubben says:

  Jag var på Elgigantens invigning när jag fick höra om Estonia. En kompis till min bror kom hem vithårig och en granne förlorade båda sina föräldrar. Anders Björkman skrev på FIB/Kulturfront att den officiella historien inte stämde. Vi hade en riktig cover up och Göran Persson ville t.o.m. dölja bevisen med en cementbunker. Som jag förstår det var Estonia lastad med sovjetisk krigsmateriel. Bara en liten biograf vågade visa den tyska filmen om katastrofen. Vi kan tala om en riktig svensk Watergate, så att säga. Det retar mig att minnet inte hålls levande.

  Färjan tillhörde en gång Viking Line och jag kände den väl. Vid vårt sista möte var vi i nöd och sände upp en nödraket till havs och fick till svar med ljussignal att saken skulle ordnas. Flera år senare var det färjan som var i sjönöd. Jag vill hedra dess minne med dessa rader.

   • Arga gubben says:

    Tack, Mo. Jag såg hela videon och allt kom tillbaka till mig. Min grannes sorg och mina egna upplevelser av sjöns faror. Vi låg i en trång farled när motorn skar och direkt efter föll dimman när det var kraftig sjögång efter en storm. Vi var i fara. Efter sju timmars tung och mycket långsam rodd för att komma från farleden lättade dimman och färjan såg vår nödsignal. En liten fågel sökte sig till oss i den tjocka dimman och satte sig på båten. Den dog i hamn av utmattning medan vi äntligen fick äta mat. Ett ersättningsoffer? Jag hoppas det är mening med denna berättelse.

    • Savalle says:

     ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. 2I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? 3Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. 4Och vägen dit jag går, den känner ni.”

     (Johannesevangeliet 14:1-4)

 38. hllviken says:

  😆 Ha ha ha!
  Superkvinnan Anne Widdecombe informerar EU-parlamentet vad hon anser om dem 🙂

 39. Arga gubben says:

  Har ni tänkt på vad ögon betyder? Några har sett Ester Ofarim och andra vackra Rebeckas döttrar, men hur många har sett de ryska?

  ”По диким степям Забайкалья”, Хор им.Пятницкого

 40. hllviken says:

  Paul Roberts beskriver hur vår levnadsstandard i Väst har kraftigt försämrats:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts

 41. Lassekniven says:

  Tack hllviken för denna video som är bland de bästa analyser of situationen i USA och och övriga västvärlden samt Kinas och Rysslands krafter och styrkor som jag sett. Vladimir Putin is the upcoming world leader. He is so smart, he and the chinese leaders will take over. Framtiden är skrämmande för oss. Lilla Sverige med Löfven och Wallström i spetsen är stora i käften men den slappa svansen kan knappt vifta. Europe reports to USA today. En sorts lydstat.
  Upprop till den svenska medelklassen: slut leden och de styrande skola darra. Vi måste propagera för införande av Riksrätt och tjänstemannaansvar. Det är vår viktigaste uppgift just nu. Och detta skall gälla retroaktivt.

 42. ragnhild says:

  Skynde deg å lytte/lese. Min lengre kommentar forsvant – hva nå årsaken var. Sannsynligvis eget brudd herifra. Og hvem vet, kanskje like godt, å bli provosert er ikke vanskelig i disse tider. Youtube-innlegget ble sendt 6 timer siden.

  En unik kjempe, for Irlands fremtid. For en integritet. Tro kan ligge til grunn og gjør modig og sterk, samt mental utrustning på landsfader/moder-nivå som vi alle kan misunne.

  Norge hadde en kvinne, som ble kalt landsmoder: men det viste seg ganske så godt at hun gjerne går oligarkfamiliers ærend (de 13 finansfamiliene i vesten, pluss-pluss), i godt selskap med bl.a. ”the elders”-klubben hvor Kissinger er med. Der er Ingen tvil om at denne personen ser fram mot at vi skal inngjerdes og godta å bli hundset med. Frihet sees på som en styggedom i disse kretser, og mennesker generelt må ledes skal NWO makerne lykkes i sine kriminele forsetter. Nå heter det visst globalisme forresten (”en himmel full av stjerner osv. ”). NWO skapte vel noen uvelkomne tanker om tyranni, og brukes ikke så mye lenger. Retorikken har sin betydning som vi vet.

  Over til videoen.

  • hllviken says:

   Hon är toppen! Jag följer henne för att hon är en kämpe för det goda, sanna och rätta!

   • ragnhild says:

    Så sant. Jeg snakket med en irsk nabo idag, og til min glede følger han med på hva irske politikere driver på med (har seg fóre)*. Men konklusjonen hans som stemmer overens med den de fleste av oss som har kunnskap om hva som har foregått bak vår rygg i årtier, og som accellererer nå så sier han: ”Men tiden er kort”, og legger til ”om ikke folk våkner NÅ” så går toget fra oss. De ”utyskene” som vil forslave oss tar ikke pause, planen skal gjennomføres. Som jeg ser det betyr det for oss alle farilge konfrontasjoner i fortsettelsen.

    Takk for innspill ved Herland/Paul Craig Roberts. Skal leveres min irske nabo. Det er rart med det; bekreftelse på ens egen forståelse av en uholdbar utviking har sin virkning på ens sjelefred. Alt for mange tror vårt velferdssamfunn vil bestå. Fake news og ingen ting annet. For et svik overfor våre barn.

 43. Eltervag says:

  James Corbett har ännu en gång skapat en imponerande dokumentär.
  Det är nog ingen större hemlighet att amerikanska försvaret var med att utveckla internet, men vad med de store teknologi jättarna? The Corbett Reports djupa analys är milt sagt imponerande.

  https://www.corbettreport.com/siliconvalley/

 44. Pingback: En smygtitt i ondskans verkstad | Reflektioner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: