En smygtitt in i Ondskans skafferi… Del 3. Makten.

Eu Babels torn

 

Vi har nu varit på besök i Ondskans kök för att se vilka häxbrygder som håller på att tillagas där. Men vem är kocken? Han står där tyvärr inte i sin vita utstyrsel med guldbroderat namn på bröstet. Istället är det svarta skuggor som ilar omkring och tisslar och tasslar. Vi äter lydigt upp maten utan att veta vad som hällts i grytorna och varför. Smakar det illa hoppas vi att det blir bättre imorgon. Men blir det så?

Vi vet nu med rimlig säkerhet att detta handlar om en kamp mellan två ideologier, det Goda mot det Onda, som pågått under större delen av vår civilisation. Men synen på vad som är gott och ont växlar beroende på vilken sida man företräder. Under kristendomens tid står dess värderingar, som vi ser det, för det goda, medan satanismen, dyrkan av Lucifer, står för det onda. Detta ifrågasätts alltmer inom den katolska kyrkan genom att jesuiterna nu närmar sig satanismen, det är ingen tillfällighet att dagens påve är jesuit.

Men motsättningarna är betydligt äldre än så, judendomens Gud har långt dessförinnan stått i motsats till både grekernas och romarnas mångfacetterade gudsdyrkan, där varje verksamhet hade en egen gudom. Sannolikt stod den judiska gudsuppfattningen i konflikt redan med babyloniernas och egyptiernas tro på solen, månen och stjärnorna som gudomliga, en tro som relaterades till astronomiska kunskaper som vi ännu inte har ursprunget till. Det är inte heller någon tillfällighet att pyramiden med det allseende ögat på toppen är symbol för den ondska som vi idag gärna sammanfattar under begreppet Illuminati. De egyptiska pyramiderna saknar sin toppsten, skall vi tro Edgar Cayce fanns där istället det faraoniska samhällets energikälla, kristallen som omvandlade solenergi till högteknologisk laserstrålning – det fruktade allseende ögat.

Illuminati har under de senaste 250 åren varit en vägvisare för Frimurarnas organisation. Pyramiden symboliserar deras uppbyggnad med kraftkällan i toppen, som förmedlar sig vidare nedåt till basen. Den kan då sägas vara demokratins motsats, i en demokrati förmedlas makten från basen upp till toppen istället. Illuminatis pyramid är en symbol för det totalitära samhället, där alla beslut tas på toppen av pyramiden. Vägen dit är oändligt lång och bara öppen för ett fåtal invigda.

Vi kan bara spekulera i vad judendomen tog med sig av den faraoniska ideologin vid flykten från fångenskapen i Egypten, men Moses som anses vara grundare av den judiska religionen, växte upp i det faraoniska hovet och fick tillgång till det äldsta faraoniska kunskapsarvet. Dessa erfarenheter finns inbakade i den judiska mysticismen som hemlighålls av rabbinerna än idag. Att det finns ett samband mellan dåtidens byggmästare, säkert i stor utsträckning judar, och senare tiders frimurare är ett rimligt antagande. Judendomen var under de tusen åren efter Moses hårt pressad mellan både den babyloniska och den egyptiska polyteistiska kulturen, konkretiserat genom den judiska fångenskapen i Egypten runt 1600 f.Kr. och i Babylonien runt 600 f.Kr. Kristendomens uppkomst långt senare upplevdes av judarna som ett hot mot deras egen trosuppfattning och de löften man ansåg sig ha från sin egen gud, en konflikt som blossat upp under de senaste tusen åren genom judarnas successivt förbättrade ställning i det västerländska samhället.

Islam som i sin tur introducerades flera århundraden efter kristendomen har fler likheter än olikheter med judendomen och kan ses mer som ett försök att bryta det maktmonopol som judendomens ställning gav upphov till. Under den moriska tiden i Spanien levde judar och muslimer i en relativt harmonisk symbios. Pyramidens maktstruktur snarare förstärktes i islam än det omvända.

En historisk brytpunkt är Illuminatis bildande av Adam Weishaupt år 1776. Där planeras den franska revolutionen, som kommer att öppna dörrarna i samhället för judarna. Allas lika rättigheter som ledord ger fria möjligheter för de tidigare hårt begränsade karriärmöjligheter som kungadömet infört. Frimurarlogerna växer snabbt i antal och inflytande med hjälp av judiskt kapital, Amschel Rothschild blir en central aktör och tar under 1800-talet ett fast grepp över världens finansmarknader. Amerika ligger öppet. Pyramiden blir där ett dolt samhällssystem, demokratin som lockade så många revolutionärer blir en fasad för ett monopolistiskt styre där det snabbt växande antalet storkapitalister i verkligheten tar makten. De militanta jesuiterna blandar sig med både judar och nobless i de hemlighetsfulla Frimurarlogerna och finner en konsensus i maktstrukturen.

Industrialismen ger en svindlande ekonomisk utveckling, men samtidigt ett lönesamhälle där de stora massorna kräver ökat inflytande och medbestämmande, något som naturligtvis är oacceptabelt i Pyramidens samhällssystem. Ondskan föds. Den skall användas för att kontrollera och styra de stora massorna, helst utan att de förstår det. Man skapar socialismen genom sina egna aktörer – Marx, Trotskij, Lenin med flera och genomför revolutioner för att göra sig kvitt det gamla feodalsamhällets styre och samtidigt ta kontroll över de nationella produktionsmedlen, som inpassas i monopolismens pyramid.

Framgångarna ger mersmak, genom styrda världskrig ställs målet mot det världsstyre som man drömt om i tre tusen år. Nationerna skall utplånas och ersättas av en världsregering och en religion (om den nu behövs) samtidigt som befolkningen skall formas efter pyramiden, med trälar i botten och eliten i toppen. Har man då nått sitt mål?

Nja, kristendomen har fått tid att bygga sin egen maktstruktur under tusen år och därmed blivit en av världens rikaste institutioner. Den måste krossas, den enda godtagbara religionen är den monoteistiska judendomen, men den skall inte vara var mans rättighet utan elitens privilegium. Så till att börja med får valet bli islam, som ju bygger på samma pyramid, men lite längre ner. Jesuiterna får uppdraget att avskaffa sin egen religion i utbyte mot en plats i toppen på den nya och mer åtråvärda världsreligionen. Moskéer byggs över hela världen och kyrkorna rivs efter hand. Torah och Koranen är samstämmiga – döda de kristna, som står i vägen för världsherraväldet. Men hur skall man klara av kineserna, vars ekonomiska styrka växer i svindlande takt tillsammans med en skrämmande befolkningsökning?

Kanske är det där vi är idag. Kanske är det också tröskeln som Ondskan aldrig kommer över. Kinas ekonomiska framgångar kombinerat med Zuckerbergs misstag att lansera Internet får till sist massorna att inse att de är lurade, att de kommer att ersättas av robotar, steriliseras för att inte kunna fortplanta sig och – om det inte går fort nog – avlivas som viljelös boskap.

När EU skall bygga sin förvaltningsbyggnad i Strasbourg gör man det som en moderniserad variant av Babels torn. Varför gör ett förmodat kristet EU ett byggprojekt av Nebukadnessar II från 600 f.Kr, helgat åt solguden Marduk, till sin symbolbyggnad? Babyloniernas religion innehöll avgudadyrkan, sexuella riter och barnoffer, kallas i Bibeln för den babyloniska skökan och ger oss odiskutabla associationer till dagens satanism. Judarnas babyloniska fångenskap, då den judiska eliten tvingades i exil till Babylon, inföll samtidigt som Babels torn byggdes. Den judiske profeten Daniel blev en högt uppsatt administratör vid Nebukadnessars hov och hans tankar finns utförligt skildrade i Bibeln.

Är det de tankar som formades i Babylon som nu styr vårt kristna samhälle mot sin motsats, ett satanistiskt samhälle med världsherravälde som mål? Marduk sågs som skapare av himlarna och jorden och kan gott ses som kristendomens Antikrist. Illuminati, som bär dessa tankar vidare till vår tid, har satt avtryck vid bildandet av USA genom det amerikanska statssigillet, som förutom pyramiden med det allseende ögat innehåller texterna Annuit Coeptis och Novus Ordo Seclorum. Den första texten anknyter till den romerske poeten Publius Vergilius Maros text Allsmäktige Jupiter har gynnat mina djärva företag, medan den andra anses syfta på den nya världsordning som vi nu står inför införandet av.

Vi kan då konstatera att de krafter som vårt kristna samhälle betraktar som Ondskan inte bara finns inom det amerikanska och israeliska samhället, utan i lika hög grad inom EU och våra egna administrationer. Av någon märklig anledning tycks vi vara blinda inför de mest uppenbara symbolhandlingar, att bygga EU:s förvaltningsbyggnad som en satanistisk symbol borde väcka åtminstone någon, lika mycket som den nyligen uppförda glaspyramiden som entré till det församlade kulturarvets främsta utställning Louvren i Paris. När dessutom en av kristendomens främsta kyrkor, Notre Dame i Paris rivs som brandoffer till satanismen, är det fortfarande ingen som reagerar. Inte heller när tusentals andra kyrkor i Frankrike och Tyskland vandaliseras orkar någon reagera.

Är vi med andra ord beredda att acceptera att kristenheten utplånas framför våra ögon till förmån för det ultimata totalitära, globala envärldssamhället utan att protestera? I Bibeln hävdas att Gud avbröt byggandet av Babels torn genom att skapa språkförbistring mellan byggnadsarbetarna. De skulle inte kunna förstå varandra. När vi ser på vad som händer idag ligger det närmare till hands att inse att bästa sättet att krossa ett samhälle är just att åstadkomma en mångkultur genom invandring som gör att inte heller vi förstår varandra, att understödja kaos genom våld och sexuella perversioner och ur detta kaos skapa ordning genom totalitär makt. Varför låter vi det ske?

Peter Krabbe

Denna artikel är ett diskussionsunderlag och bygger inte på verifierbara fakta. Framförda slutsatser är mina egna.

114 Responses to En smygtitt in i Ondskans skafferi… Del 3. Makten.

 1. JohanW says:

  Så intressant att läsa och fundera på. Vill bara tillägga lite om Facebook. FB blir trängda i USA och de uppgifter som sipprat fram visar att FB bara är en skapelse av underrättelsetjänsten (CIA) som genom FB samlat in data från alla användare (läs DARPA).
  Läs även att Notre Dame skall byggas upp efter ursprunget (bort med onda symboler), iaf är det jag har hört?
  Tack Peter

 2. hllviken says:

  Varför styr Ondskan världen?

  Försök vända upp och ned på maktpyramiden, den som kan!

  • Savalle says:

   Ondskan styr världen, eftersom Gud tillåter det för en tid

   Människan har ätit av kunskapens träd på gott och ont. Därigenom förlorade hon sin naturliga vishet, den som djuren har, och nu får hon utprova det onda och goda.

   Bibeln:

   9Väl klagar man, när våldsgärningarna äro många,
   man ropar om hjälp mot de övermäktigas arm;
   10men ingen frågar: ”Var är min Gud, min skapare,
   han som låter lovsånger ljuda mitt i natten,
   11han som giver oss insikt framför markens djur
   och vishet framför himmelens fåglar?”
   12Därför är det man får ropa utan svar
   om skydd mot de ondas övermod.
   (Job 35:9-12)

   Nu utsätts vi människor för de onda krafternas förvillelser.

   Familjestrukturen har krossats.
   Kärleken till vår nästa har ersatts med en fåfänglig jakt efter ägodelar, makt, upphöjd position, frosseri.
   Samarbetet med våra grannar har ersatts av konkurrens och avund.
   Makten över oss själva, i vår familj, i vårt närområde har förflyttats till hierarkiska organisationer.

   Vi kan vända på pyramiden genon att tro på Gud, d.v.s. att älska och följa hans bud.

   Vi ska sluta upp med att vara egoistiska och istället ska vi ta tillbaka kontrollen över oss själva, över vår familj, över vårt närområde och alla vi människor ska förenas genom att vi söker gå den väg Jesus Kristus gick.

 3. Tack för en utmärkt artikel, som vanligt, Peter!
  Vissa delar av historien har aldrig berörts inom skolundervisningen annat än i förbigående och dagens utantillinlärning, om den överhuvudtaget fortfarande kan anses existera i dagens flumskola tar inte gärna upp vissa ämnen.
  Annars finnes det böcker som tar upp symbolismen i byggnadskonst, bl a David Icke har ju ett antal böcker där han just tar upp symboler som präglat historien men som nästintill aldrig diskuteras eller omnämns i historieböckerna.
  Makten har aldrig velat visa sig utan vill hellre styra i det dolda och har istället framställt den s k demokratin såsom någonting heligt, som en Trojansk häst, i vilken döljes de mörka krafter som river ned de bestående resterna av kristendomens traditioner inklusive moral och en tro på någonting högre gott.
  Tyvärr har vi nog som folk präglats av maktens anvisningar och förbud att såsom goda medborgare aldrig ta upp saker som förargar maktens tjänstemän.
  Det som vi kan hoppas på är trots allt att det finnes tillräckligt med moral för att vi som grupp skall ställa oss upp och med rätade ryggar ta avstånd från de galenskaper som idag styr världen mot undergång.

 4. Eltervåg says:

  Peter, du skriver att slutsatserna är dina egna, och inte bygger på verifierbara fakta.
  Jag är en av dem som verkligen uppskattar att du drar egna slutsatser. I mina ögon är detta otroligt viktigt. En samling av information och hänvisningar har värde, men inte så stort värde som presentation av egna tankar och slutsatser. Det är först när allting samlas under en klar och tydlig sammanhållen tanke att man verkligen kan börja förstå.

  Att du lyfter fram kristendomen och pekar på hur den attackeras, och att det handlar om en strid mellan det Goda och det Onda, står helt klart för mig med. Edgar Cayce berättade också att den kampen förstörde den Atlantiska civilisationen, då striden stod mellan de som trodde på Gud, och de som var materiellt fokuserade och kallades Belials söner. Atlantis förstördes slutligen pga att de använde vapen strålningsvapen som orsakade jordbävningar. Jag tycker det låter ungefär som HARP och liknande.

  Jag noterar din jämförelse med språkförbistringen som uppstod när Babels torn byggdes, och dagens invandring. Det är något jag inte hade tänkt på. Men jag håller med dig till fullo.

  Fantastiskt arbete, Peter

  • peterkrabbe says:

   Tack Eltervåg, brasklappen blir en nödvändig gardering för att inte bli blockerad som spridare av fake News. Hur avgör man vad som är äkta eller falskt när man diskuterar ideologi och religion? Det får man sannolikt veta först när man står i domstolen.
   Du och jag hör sannolikt till de bäst pålästa vad gäller Cayce. Det finns många paralleller mellan Atlantis-civilisationen och den nuvarande och därför också mycket att lära där, om man vill öppna sina ögon. Jag är övertygad om att deras laserteknik användes vid pyramidbyggena i hela det tempererade bälte som då omgav jorden. Det är mycket tydligt när man studerar klyvytorna på de stora stenblocken, även de som finns kvar i stenbrotten. Det finns också säkra uppgifter om att den faraoniska kulturen är mer än 11.000 år gammal i sin omfattning, vilket för oss närmare Atlantisepoken, vars senare höjdpunkt ligger runt 15.000 år f.Kr. Man skall då tänka på att den senaste istiden upphörde för 10.000 år sedan och att hela den gigantiska avsmältningen med åtföljande terrängförändringar ligger under övergången till faraonisk tid.
   Avsmältningen skedde under, historiskt sett, mycket kort tid och gav våldsamma väderförändringar, det är rimligt att anta att bibliska berättelser som Noaks ark och syndafloden har sin verklighetsbakgrund i detta förlopp. Många människor tycks inte vara medvetna om de enorma förändringar som inträffade när istiden upphörde, temperaturen steg med 8 grader och landmassor höjde respektive sänkte sig genom att det 3000 meter tjocka istäcket försvann. Detta drabbade också den kontinent som kallades för Atlantis. Jordbävningar och vulkanutbrott var ett resultat av de friktioner som då uppstod i gränserna mellan de tektoniska plattorna. Jag skall återkomma till detta vid tillfälle!

   • Eltervåg says:

    Jag skriver också en del numera, men jag har inte valt att skriva mycket på din blogg. Då jag föredrar att endast kommentera när jag har något att säga rörande ämnet som du eller de här presenterar. Utav respekt för din blogg och det arbete du gör.

    Ifall någon skulle vara intresserad? så finns jag på https://vk.com/eltervag
    Men sidan är endast öppen för de som är registerade användare, och inte allmänheten.

   • Loa says:

    En mycket intressant kanal, Bright Insight, av energiknippet Jimmy
    ”Incredible Electromagnetic Properties of the Great Pyramid of Giza Egypt”
    https://www.youtube.com/watch?v=3zWgPbkCDnI 18 min.

 5. hllviken says:

  Fantastiskt grävt av Polly!

  Epstein-affären leder djupt ned i mullvadarnas gångar!

 6. Jättebra text Krabbe.

  Jag ser The Jesuit Order som de som ”Running the show”. Den militära avdelningen av Illuminati. Jesuiterna har infilterarat Frimurarna. Länkar till: Jesuits; Rulers of Evil – I mitt namn.

  Some of Adam Weishoff’s goal:
  Control the press. CHECK!
  Corrupt the youth through sex and drugs. CHECK!
  Elect our own people, our own people meaning the Illuminati, to key positions in all levels of the government: city, county, state and federal. CHECK!

  Adam Weishoff’s idé: Corrupt the youth through sex and drugs. Vi har varit där sedan 60-talet, men det blir bara värre och värre.

 7. Illuminati’s 25 goals:
  1) Men are inclined to evil rather than good.
  2) Preach Liberalism.
  3) Use ideals of freedom to bring about class wars.
  4) Any and all means necessary should be used to reach their goals as they are justified.
  5) Believe their rights lie in force.

  6) The power of their resources must remain invisible until the very moment that they have
  gained the strength so that no group or force can undermine it.
  7) Advocates a mob psychology to obtain control of the masses
  8) Promotes the use of alcohol, drugs, moral corruption, and all forms of vice to systematically
  corrupt the youth of the nation.
  9) Seize citizens’ private property by any means necessary.
  10) The use of slogans such as equity, liberty, and fraternity are used on the masses as
  psychological warfare.

  11) War should be directed so that the nations on both sides are placed further in debt and peace
  conferences are designed so that neither combatant retain territory rights.
  12) Members must use their wealth to have candidates chosen to public office who would be
  obedient to their demands, and would be used as pawns in the game by the men behind the
  scenes. The advisors will have been bred, reared, and trained from childhood to rule the
  affairs of the world.
  13) Control the press, and hence most of the information the public receives.
  14) Agents and provocateurs will come forward after creating traumatic situations, and appear to
  be the saviors of the masses, when they are actually interested in just the opposite, the
  reduction of the population.
  15) Create industrial depression and financial panic, unemployment, hunger, shortage of food, use
  these events to control the masses and mobs. and use them to wipe out those who stand in
  the way.

  16) Infiltrate Freemasonry which is to be used to conceal and further objectives.
  17) Expound the value of systematic deception, use high sounding slogans and phrases,
  advocate lavish sounding promises to the masses even though they can’t be kept.
  18) The art of street fighting is necessary to bring the population into subjection.
  19) Use agents as provocateurs and advisers behind the scenes, and after wars use secret
  diplomacy talks to gain control.
  20) Establish huge monopolies towards world government control.

  21) Use high taxes and unfair competition to bring about economic ruin by controlling raw
  materials, organized agitation among the workers, and subsidizing competitors.
  22) Build up armaments with police and soldiers who can protect and further Illuminati interests.
  23) Members and leaders of the one world government will be appointed by the director of the
  Illuminati.
  24) Infiltrate into all classes and levels of society and government for the purpose of teaching the
  youth in the schools theories and principles known to be false.
  25) Create and use national and international laws to destroy civilization.

 8. Savalle says:

  ”6) The power of their resources must remain invisible until the very moment that they have
  gained the strength so that no group or force can undermine it.”

  GEOENGINEERING & 5G!

  Hur många svenskar är nu med och spekar i jorden för att gräva sin egen, sina barns – nästan allas grav?

  Och alla som tiger…!!!

  • Du har helt rätt Savalle. De flesta har inte ens hört talas om Chemtrails / Geoengineering.
   Och 5G måste ju vara säkert annars skulle inte myndigheterna tillåta det.
   Zzzzzzzz! Det är inte lätt att väcka Blue pill swallower.

   Länkar i mitt namn till: Project Clover Leaf

   • Loa says:

    Ihärdig chemtrailbesprutning över Östersjön idag. Och igår. Och i förrgår.. Semestern sabbas. Man slår upp fönstret till morgonen och havet – och möts av kryss eller feta streck mot vad som ”fortfarande” är blått. Ser ut precis som länken i ditt namn, Second Opinion: Före, under, efter. ‘Efter’ inträdde redan vid middag, med koagulerat kallt knotter; vinden tilltog till en snålblåst som gjorde luften iskall. Snart fanns ingen sol alls som kunde kompensera med värme på de grymt bedragna badgästerna och deras BARN. Kloggig kväll, sjuk sol, låt vara att vinden mojnat och kylan försvunnit. Deprimerande grått som INTE är dimma eller normalt, fuktigt dis. Känns overkligt, som om tiden stannat.
    Detta var alltså en söndag i mitten av juli. Högsommar.
    14 dagar framåt har samma halvkvädna symboler, vilket betyder att SMHI VET. ”20 gr” fablar de också. Tänk om däremot turistnäringsidkarna visste – att någon med berått mod förstör sommarvädret! Då skulle de tåga mot riksdagen.

 9. peterkrabbe says:

  För en tid sedan blev jag kontaktad av en site som utgav sig för att vara GreatIlluminati666 i USA med erbjudande om medlemsskap. Jag erbjöds ekonomiska fördelar till ett värde om c:a 15 miljoner kronor, fördelat på kontantsumma, lyxbil och bostad i valfritt land. Vid studium av siten visar det sig att förmånerna förutsätter total tystnad om Illuminati, hot om repressalier och återbetalning om avtalet inte hålls och diverse hot om erbjudandet inte accepteras.
  Jag ser inte detta som allvar, det ligger förmodligen i samma klass som Nigeriabreven, men det visar ändå hur man vill omstrukturera samhället i den utvalda eliten och slavarna. Jag har tidigare fått ett liknande erbjudande med det tiodubbla beloppet, förmodligen ett misstag eftersom detta är den nivån som Macron m.fl. toppolitiker ligger på. Båda erbjudandena är efter dagens krönika försvunna.
  Tror ni att jag tar budet? Nej, jag klarar mig bra ändå. Men hur många politiker finns det som faller för frestelsen att få ett nytt liv i sus och dus? Deras obegränsade tillgång på kapital är ett mycket farligt vapen i kampen om kontroll!

  • Fanvet says:

   Intressant! Man undrar ju om politikerna som faller för frestelsen sedan dessutom kanske drogas och / eller filmas då de gör saker som klassas som olagliga och djupt omoraliska. Vad tror du?

   • peterkrabbe says:

    Absolut, det är det som är bakgrunden till hela Epstein- härvan i USA. Man filmar deras ”samvaro” med minderåriga för att använda materialet som utpressning när det skulle kunna behövas.

  • Martin T says:

   Peter; du är en stark människa med mycket empati och patos! Denna krönika sätter på pränt ungefär vad jag själv kommit fram till efter 10 års uppvaknande.

   Texten är skrämmande men beskriver den verklighet som söker vår ruin.

   Vad som ändå är mest skrämmande i din text är sista meningen – att i denna urgamla ”demokrati” vara tvungen att tillägga en sådan brasklapp för att inte – under en grundlag som innefattar yttrandefrihet – bli censurerad med obskyra motiv som grund – DET är skrämmande !

   Men vi kämpar på, och vi blir fler o fler. Dom kommer inte att lyckas !!

  • Savalle says:

   En som med största sannolikhet lät sig köpas av dessa krafter var nobelpristagaren i litteratur, eugenikern, fabianen och Stalin-beundraren George Bernard Shaw.

   De som säljer sin själ belönas stort i den här världen. I likhet med Winston Churchill … blev George Bernard Shaw curlad på alla sätt.

   Höga ordnar, hela bröstet fullt med medaljer, fina pris, utmärkelser, upphaussning i alla offentliga omnämnanden, hjälp på traven att framstå som geniala och stora – uppbackningen är enorm.

   Om George Bernard Shaw:

   ”Since Shaw’s death scholarly and critical opinion about his works has varied, but he has regularly been rated among British dramatists as second only to Shakespeare”
   (Wikipedia)

   Djävulen försökte först att köpa Jesus Kristus:

   ”Se­dan fördes Je­sus av An­den ut i öknen för att sättas på prov av djävu­len. När han ha­de fas­tat i fyr­tio da­gar och fyr­tio nätter blev han till slut hung­rig. Då kom fres­ta­ren och sa­de till ho­nom: ”Om du är Guds son, så be­fall att de här ste­nar­na blir bröd.” Je­sus sva­ra­de: ”Det står skri­vet: Människan skall in­te le­va ba­ra av bröd, ut­an av var­je ord som utgår ur Guds mun.”

   Se­dan tog djävu­len ho­nom med sig till den he­li­ga sta­den och ställ­de ho­nom högst up­pe på tem­pel­mu­ren och sa­de: ”Om du är Guds son, så kas­ta dig ner. Det står ju skri­vet: Han skall be­fal­la si­na äng­lar och de skall bära dig på si­na händer så att du in­te stöter fo­ten mot någon sten.” Je­sus sa­de till ho­nom: ”Det står också skri­vet: Du skall in­te sätta Her­ren, din Gud, på prov.”

   Nu tog djävu­len ho­nom med sig upp på ett myc­ket högt berg och vi­sa­de ho­nom al­la ri­ken i värl­den och de­ras härlig­het och sa­de: ”Allt det­ta skall jag ge dig om du fal­ler ner och till­ber mig.” Då sa­de Je­sus till ho­nom: ”Gå din väg, Sa­tan. Det står ju skri­vet: Her­ren, din Gud, skall du till­be, och en­dast ho­nom skall du dyr­ka.” Då lät djävu­len ho­nom va­ra, och äng­lar kom fram och betjäna­de ho­nom.”

   (Matteusevangeliet 4:1-11)

   Det gick inte och därför blev Jesus mördad.

   De onda försöker först att köpa människor för sina syften. Sedan tillgripar de väl utarbetade vägar för att motverka och neutralisera personer som de anser vara allvarliga hinder – och om det inte räcker drar de sig inte för att mörda:

   ”The ultimate form of censorship is assassination.”

   (George Bernard Shaw)

   https://www.goodreads.com/quotes/125271-the-ultimate-form-of-censorship-is-assassination

   Jesus kom som människa till jorden för att slaktas som ett offerlamm. Genom utgjutandet av Jesu blod friköptes mänskligheten från arvssynden genom Adam:

   ”16Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. 17Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom. 18Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn. 19Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda, 20Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade. 21Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bliva uppenbart att hans gärningar äro gjorda i Gud.”

   (Johannesevangeliet 3:16-21)

   • Eclipse says:

    ”Om du är Guds son, så be­fall att de här ste­nar­na blir bröd.”

    Märkligt att ett Jehovas vittne skrev den här texten till låten ”We Are The World”:

    Oh, send them your heart
    So they know that someone cares
    And their lives will be stronger and free
    As God has shown us by turning stones to bread
    And so we all must lend a helping hand

    Olycksfall i arbetet?

    • Savalle says:

     ”Michael Jackson är uppväxt som Jehovas vittne men har också varit i kontakt med rörelsen Nation of Islam.”

     Utdrag

     https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/G1Pn14/kan-fa-sista-vilan-pa-neverland

     (Kan få sista vilan på Neverland)

     Michael Jackson mördades, enligt min åsikt.

     Varför?

     Michael Jackson var en av alla dessa unga människor som kom under de onda krafternas inflytande, en som fördes till toppen i den karriär som utstakades för honom.

     John Lennnon mördades. Många artister dör unga…

     Deras död för inte sällan till att de blir ”helgon”.

     Michael Jackson tvingades säkerligen att genomgå alla dessa plastikoperationer. Andra skulle ta efter, var de Ondas tanke, förmodar jag.

     Musik-helgon, idoler…påverkar ungdomen oerhört.

     (Illuminati killed Michael Jackson – Part 1)

     Men det finns en hel del som tyder på att Michael Jackson kämpade hårt mot dessa Onda.

     När det gäller Jehovas vittnen är jag ambivalent. Walter Veith har givit bevis för att samfundet med största sannolikhet skapades av tempelriddarna / illuminati.

     Kanske har de frigjort sig. Jag kan inte bedöma det. Jag har i hög utsträckning en liknande tolkning av Bibeln och jag använder mig ofta av deras hemsida.

     Men jag tror att människor som är en del av DET TREDJE TEMPLET finns överallt. Somliga är kanske pingstvänner. katoliker, Jehovas vittnen… Andra kanske inte tillhör någon religiös organisation alls.

     Det är hjärtats inställning som har betydelse.

     Jag tror inte att någon lära har full insikt om sanningen, men vi är nog på väg mot insikt.

     Gud låter oss pröva oss fram och Jesu Kristi ord och Bibeln lyser upp för oss.

     Sture talar ofta om Jakob Lorber. Jag har tagit del av en del av de enormt omfattande nedteckningar Lorber gjorde och jag är – precis som när det gäller Jehovas vittnens lära – ambivalent till Lorbers nedteckningar. Men det finns en oerhörd visdom till mycket där, anser jag.

     Jakob Lotber talar om Guds sju egenskaper:

     Kärlek

     Vishet

     Kraft

     Ordning

     Allvar

     Tålamod

     Medlidande

     Dessa sju egenskaper stämmer helt med Jesus Kristus. Jesus grät över sin döde vän Lasarus, trots att han senare väckte upp honom från de döda.

     Vi ska försöka att leva såsom Jesus lärde oss.

    • Savalle says:

     Likt Klimat-Greta exploaterades Michael Jackson.

     Det ser sött ut och klingar väl, men det är oerhörd ondska bakom.

     (Michael Jackson – We Are The World (HQ))

     • educaremm says:

      Om man tittar närmare på ansiktet på denna bild av Michael Jackson, så ser man ett inflikat halvt ansikte, som räcker ut en tunga, alltså ett manipulerat eller modulerat bild-montage.

      Sådant bildmonterande i olika former, kan man se på många bilder, även filmer, även i reklam, konstverk, tavlor och andra bildmedier. Där kan inflikas demolerade ansikten, fula och aggressiva ansikten, skräckfyllda ansikten osv.

      Studerar man gamla målningar, inte sällan med religiösa motiv, som vid en första anblick visar upp någonting vackert, oförargligt och tilltalande, men som, om man tittar närmare runt målningarnas kanter, så finns där inte sällan figurer i en periferi, som ser ut som s.k. onda figurer, eller som just mycket ilskna, ångestfyllda eller med förvrida ansiktsuttryck.

      Detta fenomen medför att man nog behöver iaktta en viss försiktighet när man tar del av olika former av bildmedier, både rörliga och också då stillbilder.

      Manipulerade bilder, samt extremt farande, flängande,, rörliga bilder, som är hoppande och farande över bildytan av olika slag, kan alltså på ett omedvetet plan påverka människors sinnen på ett inte sällan mycket negativt vis.

      Alltså påverka undermedvetet på ett destruktivt och nedbrytande vis, vilket i sin tur då påverkar människors förmågor till koncentration och fokus, på t ex långa textmassor, eller andra förmågor att kunna fokusera sitt sinne på vad som är väsentligt.

      Bilderna kan skapa eller utså in i sinnen, en aggressivitet, en elakhet, en negativitet, föraktfullhet, rädsla eller fobi osv., på ett omedvetet plan.

      Alltså bilderna försöker att gå bakom, eller gå förbi, ett direkt och vaket medvetande för att då på just ett indirekt plan försöka att bryta ned sinnet.

      Undvik barn-tv för småbarns växande sinnen, undvik så mycket rörliga bildmedier som möjligt, även då på youtube och andra medier, tv-medier osv.

      På youtube kan man ta bort bilderna och fokusera på att endast höra tal, vilket nog är en bra försiktighetsåtgärd, eller ide´.

      • Savalle says:

       Tack, för denna enormt intressanta kommentar, educaremm!

       Jag kommer att tänka på Janus:

       https://sv.wikipedia.org/wiki/Janus

       I videon som bifogas av Second Opinion nedan återfinner vi ett sådant ansikte:

       (Cirucci Team Brief, 24 June 2019, Tom Clancy, Jesuit Theater, CIA, Blackwater)

       Förslag till varför ett sådant ansikte finns med i denna video…?

   • hllviken says:

    Albert Einstein är nog en konstruerad idol.
    Judarna framhåller honom som ett ”bevis” på överlägsen judisk intelligens.
    Slutsatsen blir då – vem är skickad att härska över planeten Tellus?

    Det finns nog mycket skumt bakom?!?!

    http://se.realityandmyths.com/albert-einstein/

  • Bart Sibrel och Joe Rogan var tidigare goda kamrater. Båda har exponerat månlandningen som ett hoax. Bart Sibrel säger i en intervju att han blev erbjuden 100.000 dollar om han skulle gå ut i media och erkänna att han hade fel om månlandningen. Joe Rogan gjorde helt plötsligt en 180 graders sväng om månlandningen – och började säga på sina shower att det var omöjligt för NASA att fejka en så stor grej. Go figure.

   Bart Sibrel säger rakt ut att han tror att Rogan antog erbjudandet. Detta antagande stärks när man ser att Mick West bjuds in till Rogans show.

 10. Savalle says:

  Här är en annan kolossal byggnad med de onda krafternas symbolik:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Peace_and_Reconciliation

  (Jättepyramiden Palace of Peace and Reconciliation i Astana)

 11. Roland Salomonsson says:

  En kul grej, Peter!
  Det verkar som om Moses inte alls var Hebré. Egyptenforskare kan nu visa i alla led från Egyptiska texter, vilka beskriver flykten, till Moses död, vilken sker i det blivande Petra. Det är där Egyptiska Amon-flyktingar omformas till Hebrér.

  Det började med att en ny faraonisk dynasti införde ”Amon” som en förste gud. Detta mötte hårt motstånd från alla de som var korrumperade i det gamla statsskicket i Egypten. Amondyrkarna leddes av släkt, vilka samtliga bär hederstillägget ”Tut” framför sitt äkta namn. En av dem var således Tut-Ank-Amon. Moses, eller Tutmoses, kan inte ha varit ett hittebarn utan måste ha varit en medlem av den regerande familjen – i varje fall en sidogren. I Egyptiska texter beskrivs hur Tutmoses, som var en segerrik och fruktad överbefälhavare för Faros armé, organiserar de Amontroendes försvar mot progromerna organiserade av de gammeltroende, samt även organiserar och leder ett stort antal Amontroende österut. Vad som händer under flykten kan spekuleras i, men att Tutmoses ledde de Amontroende fram till blivande Petra är högst sannolikt. Och han begravdes närmast Gud – d v s på en bergstopp.

  Före WW2 undersöktes Petra av mängder med arkeologiska expeditioner, och en av dessa visades till en bergstopp där det fanns en högt belägen gravgrotta. Det fanns en del trälämningar, som samlades in och skickades till Brittish Museum, dock att en stav behölls av en Engelsman. Det noterades i textbihang att hieroglyfer lydande ”Tutmoses äger mig” fanns ristade.

  För typ 20 år sedan hittade en arkeolog textbihanget och mindes samtidigt en massa egyptisk nyöversatt text om Amon och Tutmoses. Arkeologen letade efter innehavaren av staven i 10 år innan han kunde konstatera att staven fanns i Brittish Museums lager – där han då var chef. Staven skickades till åldersanalys, samt genomgick forensisk analys. Alla svar pekade på att inget var fake utan staven var från rätt tid. T ex var ristningen rimligen original. Det kan ha funnits andra Tutmoses – eller Moses. Men visst reser sig pälsen hos oss, vid tanke på möjlige ägare?

  • Mo says:

   Visst är det spännande. Amon ( andra stavningar Amun, Amen sic ! ) den förborgade, hörde till en av urgudarna redan i det gamla Egyptiska riket. Under nya riket kom Amons inflytande att öka och slutligen blev han huvudgud. Amon, hans gemål Mut och sonen Khonsu utgör den historiska triaden.
   Det fanns en gedigen boklig tradition i sentidens Egypten mycket av dessa skatter gick förlorade när biblioteket i Alexandria förstördes. Kanske det finns en del bevarat hos katolska kyrkan av ursprungliga texter ? Prästerna, den tidens illuminerade, styrde och ställde och såg till att befolkningens kunskap blev följsam. Traditionen hålls kvar av eliten och politiker. I dagens utgåva av Svd finns 4-helsidor som hyllar USAs nu 50 år gamla månlandning.

  • Arga gubben says:

   Den egyptiska kyrkan hade, som alla kyrkor, sin bestämda livstid. På slutet missbrukades det Ord kyrkan hade och det orsakade flera gamla kulturers undergång. Moseböckerna handlar om hur folket drar ut ur den fallna kyrkan och påbörjar bättringens väg. Den krävde åratal i öknen, känns det igen? Jag vet att Moses och Egypten är av speciellt intresse i Israel och att judiska forskare har försökt undersöka faraonernas släktlinje. Svante Pääbo gjorde det. Det han och hans kollegor kom fram till kan knappt hittas på nätet längre. Arvet efter neandertalarna verkar vara större i Mellanöstern än i Europa. Is är en artikel på grekiska och maskerar Osiris. Osir, Asir, ska det vara, som jag förstår det. En ätt kan ha anlänt från Svarta Havet, men först var den inte. Vilka var först? Några från Atlantis? Det stämmer med grekisk information.

   Nu är den kristna kyrkan i fara, men den kommer inte att falla. I GT bröts förbund efter förbund med straffdomar som följd. Från Adam till Abraham, Moses, David och andra. Vårt förbund är evigt och kommer återigen att bekräftas av Herren. Så varen lugna. Moses kom inte in i det förlovade landet, men nu är vägen öppen.

 12. Jeffrey Epstein är The fall guy. De offrar honom, men inga av de riktiga höjdarna som förgripit sig på barn på Little Saint James Island kommer att hamna i fängelse. Och Jeffrey Epsteins ”jobb” med att serva eliten barn, kommer att ersättas med någon annan. Child Trafficing är den business som omsätter mest pengar, faktiskt mer än narkotikahandeln.

  Vad kan vi vänta oss för straff på Jeffrey Epstein? Förra gången Epstein stod inför rätta fick han en Sweetheart Deal – 13 månaders fängelse – han fick vistas fritt på dagarna men skulle sova i fängelset. Endast söndagar var han tvungen att vara inlåst – och då fick han ta emot besök. Ännu en teaterföreställning… Inbilla mig inte att Epstein kommer att tyna bort i ett fängelse bland narkomaner och rånare. Glöm det. En lag for oss och en annan lag för The Rich and Shameless.

  In 2008, Epstein pleaded guilty to a felony charge of solicitation of prostitution involving a minor, and was sentenced to 18 months in prison; he served 13, and was granted work release, which allowed him to commute to an office outside the jail six days a week. He also registered as a sex offender.
  * https://www.townandcountrymag.com/society/money-and-power/a28352055/jeffrey-epstein-criminal-case-facts/

  Wealthy financier and accused child sex abuser Jeffrey Epstein had a revolving cast of characters take turns visiting him in a Palm Beach County, Florida, jail while serving a 13-month criminal sentence in 2008 and 2009, according to visitor logs reviewed by CNBC on Friday.

  Those visitors included Epstein’s appeals attorney Alan Dershowitz, who showed up on New Year’s Day 2009, as well as Arnold Paul Prosperi, a college friend of former President Bill Clinton, documents show. Other visitors were two woman who have been alleged to have been co-conspirators of Epstein.
  * https://www.cnbc.com/2019/07/12/jeffrey-epstein-met-in-jail-with-alan-dershowitz-bill-clinton-pal.html

  Johnny Cirucci’s team har gjort en lång talk show om arresteringen. Kan man som mig jobba och samtidigt lyssna – ta då tillfället att göra det. De pratar bland annat om mystiska dödsfall inom kändisfamiljer, Johnny läser ur Epsteins Black Book (de som besökt Little Saint James Island)- Här nämns flera intressanta namn (Rockstjärna, 60-minutes journalist, en alternativ media profile). Att de finns i boken betyder inte per automatik att de har våldtagit barn.

  Tidigare inslag om Jeffrey-fallet har visat att en tidigare amerikansk president besökte ön 26 gånger…

  Cirucci Team Brief, 08 July 2019 EPSTEIN ARRESTED! (all carefully planned by the Pedocracy)
  *** https://153news.net/watch_video.php?v=32X1R3KAOKO6

  • mats says:

   Second O
   Jag hoppas o tror att du har fel. Epstein är bara början. Jag är optimist för tillfället o tror att tunga namn kan falla

   • Om man tittar på hur liknande fall har hanterats, så har jag inga stora förhoppningar. MCMARTIN PRESCHOOL CASE, FRANKLIN COVER-UP SCANDAL / JOHNNY GOSCH, LAURA SILSBY med flera…

    Laura Silsby was arrested at the Haitian border attempting to smuggle 33 children out of Haiti without documentation. Her sentence and charges were reduced after an intervention by Bill Clinton. In the aftermath of Silsby’s arrest, her originally retained lawyer Jorge Puello was arrested in connection with an international smuggling ring accused of trafficking women and minors from Central America and Haiti.

    On January 29, 2010, Silsby was arrested with nine other American nationals attempting to steal 33 children from the country, most of whom were not even orphans and had families according to some reports. CNN reported on February 9, 2010 that this was not the first time Silsby had attempted to traffic children out of Haiti. Haitian police acting on a tip had intercepted Silsby in an earlier, separate attempt to remove 40 children out of the country. She was turned back at the Haitian border. For a brief period, Haitian authorities were considering adding a new kidnapping charge based on this evidence.

    Hillary and Bill Clinton took an extraordinary interest in Silsby’s case from the moment she was arrested and almost immediately stepped in on her behalf. The Harvard Human Rights Journal stated that one of Bill Clinton’s first acts as special envoy for the United Nations in Haiti ”was to put out the fire of a child abduction scandal involving American citizens.” On February 7th, 2010, The Sunday Times reported that Bill Clinton had intervened to strike a deal with the Haitian government, securing the release of all co-conspirators except for Silsby. Prosecutors ultimately sought a six-month sentence in Silsby’s case, reducing charges for conspiracy and child abduction to mere ”arranging irregular travel.” A shockingly light penalty given the circumstances of her arrest, which would likely not have been possible but for the intervention of the Clintons in Silsby’s case.
    https://www.zerohedge.com/news/2017-01-25/clinton-silsby-trafficking-scandal-and-how-media-attempted-ignorecover-it

    Länkar till några videos om Johnny Gosch / Franklin Cover-up
    Who Took Johnny (2014) Documentary JOHNNY GOSCH/CHILD SEX TRAFFICKING
    The Johnny Gosch story is what lead to the ”Have You Seen Me” on milk cartons. When only 12 years old Johnny was kidnapped, trafficked and forced into being a sex slave. This story has direct links to the Franklin Cover-up.
    https://153news.net/watch_video.php?v=8SYR82N5S7UY

    https://153news.net/watch_video.php?v=7KMNHNAKSXUG
    https://153news.net/watch_video.php?v=4441DX2N2BUN
    https://153news.net/watch_video.php?v=KW5DRNXKBA1S
    Conspiracy Of Silence — The Franklin Cover-Up (Kopian som överlevde utrensningen)
    https://153news.net/watch_video.php?v=O4DO97O1N414

  • Arga gubben says:

   ”inga av de riktiga höjdarna som förgripit sig på barn på Little Saint James Island kommer att hamna i fängelse.”

   Bobby Bland – St James Infirmary

   • Det här är väl ingen höjdare i mina ögon. Jag pratar om typ Prince Andrew, Bill & Hillary Clinton och Alan Dershowitz som har varit på ön.

    • Arga gubben says:

     Sången finns i flera versioner och jag har sjungit den. Det gäller att förstå hur kvinnor känner sig när de blir överkörda. De har svårt att klara det, medan männen kommer tillbaka, men aldrig till samma nivå.

     I went down to St. James Infirmory. to see my baby there. She was strechted on a long white table, so cool, so pale…..

  • Loa says:

   Det var en annan president då. Jag tror Epstein nu skall användas till att ange andra. They’re crapping in their drawers, som Martin Brodel skulle säga.
   https://stillnessinthestorm.com/2019/07/jeffrey-epstein-indictment-unsealed-are-we-seeing-the-power-elite-finally-come-down/
   Här kan man läsa Jeffrey Epstein’s Little Black Book:
   https://stillnessinthestorm.com/2019/07/benjamin-fulford-july-7th-2019-major-victory-as-all-three-power-obelisks-fall-washington-london-and-rome/
   men framför allt kan man nästan längst ner höra en helt hårresande intervju (av Sean Stone, Buzzsaw, TheLipTV, 29 aug. 2013) om misshandlade /dödade barn inom amerikansk militär under 80-talet:
   Satanism in the Army and Zombies in San Francisco with Douglas Dietrich
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ACNt2uJb2cc 26 min.
   Obs. vid 20 min.!

   • MCMARTIN PRESCHOOL CASE, FRANKLIN COVER-UP SCANDAL / JOHNNY GOSCH, THE FINDERS, CATHY O’BRIEN, LAURA SILSBY, JEFFREY EPSTEIN 2008 och JEFFREY EPSTEIN igen 2019.
    ”Det var en annan president då”. Ja, det har varit flera presidenter – Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama – och inte har det lett till några massarresteringar eller att någon höjdare iklätts orange jumpsuit. Inte ens när det fanns 80 barn som berättade samma sak.

    I Franklin Cover-up fanns politiker på bild som hade sex med barn – men när bilderna skulle levereras sköts planet ner. Och minst tre mordförök på Ted Gunderson. Lawrence King som var The Fall Guy denna gång åtalades – dock inte för child trafficking / rape – utan för att ha försnillat pengar från Jesuit-ägda Boys Town.
    (Och George W. Bush hade Dick Cheney som Vice President och Obama hade Joe Biden – Go figure.)

    Trance-Formation of America (published in 1995) is the autobiography of alleged CIA mind-control subject Cathy O’Brien, and describes incredible scenes of ritualized truama, perpetrated by some of Washington’s most prominent figures.

    ”Dick Cheney had an apparent addiction to the ”thrill of the sport.” He appeared obsessed with playing A Most Dangerous Game as a means of traumatizing mind control victims, as well as to satisfy his own perverse sexual kinks. My introduction to the game occurred upon arrival at the hunting lodge near Greybull, Wyoming, and it physically and psychologically devastated me. I was sufficiently traumatized for Cheney’s programming, as I stood naked in his hunting lodge office after being hunted down and caught. Cheney was talking as he paced around me, ”I could stuff you and mount you like a jackalope and call you a two legged dear. Or I could stuff you with this (he unzipped his pants to reveal his oversized penis) right down your throat, and then mount you. Which do you prefer?”.

    Som minderårig blev Cathy O’Brien också våldtagen av en kvinnlig politiker… Det finns också med i boken.

    Men det vore bra om jag har fel. Jag tror dock inte att några höjdare ryker. Epstein blir The Fall Guy – sedan är det case closed – och eliten kan låtsas att de tagit i med hårdhandskarna.

 13. Skrämmande likhet mellan EU-parlamentet och Babels torn.

  Eliten blir allt djärvare – de visar vem de lyder under.
  Satanic Temple unveils Baphomet statue at Arkansas Capitol.
  https://apnews.com/1dfef6715487416eadfd08f36c7dbb4b

  BAPHOMET STATUE COMING TO ARKANSAS!?!

  +

  1 min 30 sek – Former FBI Agent Ted Gunderson Truth Of The Illuminati
  Här tidskodad = du hamnar rätt
  Former FBI Agent Ted Gunderson Truth Of The Illuminati ( Illuminati’s 25 goals )

 14. Mo says:

  Ondskans skafferi ?

 15. peterkrabbe says:

  http://www.piahellertz.com/Who_Are_The_Illuminati-Frank_White.pdf?fbclid=IwAR2-b1hoXs8rLvAFrmmku9DVj9Nm4136_6dkKTPqs4E-TVg6no9Mhgk-bpA

  Pia Hellertz ger oss här en bra sammanfattning, baserad på Frank Whites bok ”Who are the Illuminati”. Ha en trevlig sommarläsning….

 16. Arga gubben says:

  Makten befinner sig ovan lager på lager och de senare ser olika ut i olika länder. Mycket pekar på Vatikanen. En jesuit får inte vara påve, det är regeln, men där sitter Fransiskus. Han kan vara Peter Romaren, den siste påven. En tidigare jesuitledare kallades klövfot i Holland. Den nuvarande kan kräva lydnad av Fransiskus. En jesuit lovar att lyda.

  Det finns en intressant länk mellan Epstein och FBI. Han tillhandahöll information och straffades lindrigt. Hans verksamhet nådde Europa, enligt en karta. Jag associerar till vissa fester i Sverige, med de möjligheter till utpressning som finns.

  Några säger att Vietnam var ett katolskt krig och att speciellt säkerhetschefer är disciplinerade katoliker. Jag vet ingenting om Comey, men han ser ut som en utarbetad katolik.

  Några katoliker lovade efter Luther att moraliskt förstöra protestantiska länder. Hatet mot de ortodoxa är tusenårigt. I Sverige tillintetgörs vi av omoral, klimatvansinne och fans mormor i ledningen. Självmorden och knarket orsakar rena krigsförlusterna. Spriten har härjat i Norden och Ryssland i 400 år. Nu urvattnas våra kyrkor och frikyrkor till den grad att de som söker Herren har svårt att hitta fram till Honom.

  Judarna får skulden för allt, så bekvämt. Mitt hopp är att de ska vakna och säga ifrån mot den verkliga makten. I Israel har det redan börjat. Där är varken påven eller Soros populära. Våra svenska judiska intellektuella har exploaterats. Några små tecken visar att de börjar vakna, vill jag tro. Vadå, har jag utnyttjats?

  Det som nu händer i Sverige är att ett oväntat motstånd växer fram. Jag ser det i klimat- och hälsodebatten, på hur kristendomen hedras på bloggarna, på hur Swebb-TV släpper fram Lars Enarson, av alla människor. Vi har stort hopp och det gör draken vansinnig. Han vet att hans tid är kort. Vafalls, varifrån kom det där regementet med käppar och rullatorer? Stäng nätet! Vadå, börjar svenskarna förstå östeuropa? Det är surkålens fel! Kapusta på er surkålar!

  https://sputniknews.com/analysis/201907131076233228-fbi-doj-officials-epstein-sex-trafficking-case/

  https://www.newsmax.com/newsfront/epstein-paid-off-witnesses/2019/07/12/id/924277/?utm_medium=referral&utm_source=mixi&utm_campaign=newsmax

  • Savalle says:

   Jesuiterna är en av Vatikanens militära intellektuella elittrupper. Det finns fler: Opus Dei, Knights of Malta…

  • Eltervåg says:

   Jag håller med deg Arga gubben, när du säger påven kan vara Petrus Romanus. Det var intressant när han blev påve och sade: Det er slut med karnevalet. En del av de saker han har gjort har varit bra, men jag oroas över hans samarbete med FN och klimatfrågan.
   Det är dock ganska tydligt att kristna är under extrem förföljelse. Så vad vet jag när det kommer till kritan?
   Det är lite som med Trump, jag tror han arbetar för det goda, men inbland undrar jag.

   Det är nog inte lätt att vara ledare om man har massivt motstånd, även om man har goda avsikter.
   På senare tid har jag börjat intressera mig för Woodrow Wilson, och hans försök att etablera League of Nations. Jag vågar dock inte berätta vem jag tror han var i ett tidigare liv, som är skälet till mitt intresse.

 17. Tog en lång promenad idag och lyssnade på denna video som kom upp strax innan jag gick ut.
  Denna rättegång om någon visar att det finns ett rättsystem för vanliga dödliga och ett för de som eliten skyddar. Jim Fetzer har åtalats för defamation (ärekränkning) för att han i en bok publicerat det han beskriver som ett förfalskat dödscertifikat. Många turer blir det. Han har experter som tittar på det och konstaterar att det är förfalskat. Den som åtalat honom (och som är untouchable) har hittils producerat 4 varianter av dödscertifikatet. Jag visste redan innan att det fanns två system, men efter att ha lyssnat på detta så är jag helt övertygad om att jag har rätt på den punkten. Det värsta är att Fetzer inte tillåts komma med bevis.

  JIM FETZER ”The Raw Deal” (7-5-19) Carl Herman discussing Sandy Hook ”Pozner v. Fetzer”
  https://153news.net/watch_video.php?v=4K14H3H1OSBK

  Här är ett år gammalt klipp då Fetzer pratar om att dödscertifikatet saknar File number och att tidsangivelsen är felaktig.
  25:44 in i video: https://153news.net/watch_video.php?v=4UGUBHWK57KM

  By the way – Wikipedia har städat bort uppgiften att Epstein sponsrat en känd politiker med $3.5 million.
  JIM FETZER ”The Raw Deal” (7-10-19) Jeffrey Epstein and friends
  https://153news.net/watch_video.php?v=HX6OB2OGNG13

  Sång som kom till efter förra åtalet mot Jeffrey Epstein.
  Pedophile Island Lolita Express
  https://153news.net/watch_video.php?v=GHO6Y3MO3W2N

 18. JohanW says:

  En liten annorlunda berättelse om chemtrails

 19. JohanW says:

  Pia Hellertz – En bra sammanfattning/recension med i mitt öga en ”värdig” avslutning(WWG1WGA). vill samtidigt påpeka att jag tycker att mycket av de problem som (de) skapat nu håller på och löses upp med hjälp av ”White Hats”..(I USA ex. synen på de 2 partierna, antal på ”food stamps”, oberoende av andra nationer se mat, industri, energi mm), klimathysterin, krig, korruption mm….

  Hitler/Merkle/Rothschild. I USA ”skojas” det emellanåt om detta bla G20 mötet när någon klistat in Hitler ovan Merkel på ett foto som även innefattade Trump och dotter med orden ”ta med ditt barn till jobbet en dag”

  AngåendeWW2. varför gav Hitler order om halt när engelsmännen var fångade mot engelskakanalen och hade ingenstans att fly. Då hade ju kriget kanske avslutats (för tidigt)

  Funderar lite på Merkels skakningar på senare tid. Har man omvänt ”mindcontrollen” och riktat den ”tillbaks” mot (dem)?

  Obamacare innebär det att ”låsa in alla” inom (deras) sjukvård?

  världen är fylld av symboler, och det kommer bli deras fall – sägs det!

  • peterkrabbe says:

   Vad gäller WW2 och Hitlers beslut att skona engelsmännen: Hitler ville aldrig ha krig mot England, tvärtom var han en stor beundrare av landet. I hans scenario skulle världen styras av tre stormakter i koalition – Tyskland, Japan och Angloamerika. Till Hitlers stora besvikelse var det England som förklarade krig mot Tyskland, inte tvärtom som många kanske tror. Hitler var helt fokuserad på att besegra Sovjet, som var ett hot mot Tyskland genom den judiska kommunismen. Även Frankrike stod på listan, som det land som orsakade störst skada för Tyskland efter första världskriget. Hitlers främsta syfte var att återställa Tysklands gränser till de som gällde före WW1.
   Churchill var helt rabiat i sin krigshets mot Tyskland, i strid mot det brittiska kungahuset som hade nära relationer med Tyskland. Hitler förstod aldrig Churchills inställning och trodde att det skulle gå att skapa ett samförstånd med England genom att låta de engelska trupperna dra sig tillbaks ohotade. Det blev hans största misstag.

   • Fanvet says:

    Churchill verkar ha varit en alkoholiserad krigshetsare som villigt lydde order. Hur var det med Hitler, var han en omedveten eller medveten marionett i spelet som syftade till att förstöra Tyskland, eller försökte han rentav rädda landet? Själv ställer jag mig tveksam till dessa tendenser som finns att försöka beskriva Hitler som en alltigenom god människa ( å andra sidan säger jag samma sak om Albert Einstein)

    • peterkrabbe says:

     Jag vet ingen som beskriver Hitler som alltigenom god, men han var inte heller den djävul som judemaffian vill beskriva honom som. Man måste förstå vad som hände den tiden för att förstå Hitlers agerande. Helt klart är att han räddade Tyskland från den totala bankrutt som var planerad av västvärldens banksters. Den ryska revolutionen var genomförd och kommunisterna hade Tyskland som nästa mål. Under 20-talet kraschade Wall Street Tysklands ekonomi i syfte att köpa upp alla realtillgångar för en spottstyver. De socialistiska partierna i det då demokratiska Tyskland styrdes helt av judar med bolsvevikkontakter. Flera revolutionsförsök gjordes i Berlin och andra städer (Rosa Luxemburg m.fl).
     Trots att världens judar förklarade krig mot Tyskland redan 1933 genom handelsbojkott av tyska varor genomförde Hitler en ekonomisk räddning av landet som saknar motstycke. Hitler godtog inte att Tyskland fick skulden för första världskriget, det startades efter en komplott av helt annat märke. Han krävde därför att de tyska landområden som togs ifrån Tyskland i Versaillefreden skulle lämnas tillbaks (hälften av landets yta), vilket nog får ses som fullt berättigat. Under slutet av 30-talet blev Hitler allt sjukare, både mentalt och fysiskt, pressen på honom var enorm. Det finns mycket att tillägga om andra världskrigets utbrott, men glöm det du har läst i skolans historieböcker. Detta får vi ta en annan gång…

  • Jag brukar lyssna på Johnny Cirucci’s team. De fokucerar mycket på The Jesuit Order. Idag tänker jag ladda ner hela hans kanal – för jag gissar att den kommer att försvinna från Youtube.
   Även bland Hitlers närmsta män fanns jesuiter. Adam Weishaupt, guess what was också jesuit. Jesuiterna verkar ha infiltrerat alla organisationer.

   Cirucci Team Brief, 12 July 2019: the BOYS TOWN
   ** https://www.youtube.com/watch?v=bmL06L9z-zg

   Cirucci Team Brief, 24 June 2019, Tom Clancy, Jesuit Theater, CIA, Blackwater
   ** https://www.youtube.com/watch?v=6ag4yCm7i4w

 20. Skrämmande att folk frivilligt använder Alexa.
  Nu ska Alexa också placeras på hotell.
  Do People Realize They Are Creating Their Own Overlords?
  ** https://www.youtube.com/watch?v=TYntWhfmCto

 21. Här talas det klarspråk om vilka som backat upp Epstein.
  Steve Pieczenik talks about Epstein Connection
  https://153news.net/watch_video.php?v=5RXX5WNYRARH

  Steve Pieczenik was Deputy Assistant Secretary of State under Henry Kissinger, Cyrus Vance and James Baker. His expertise includes foreign policy, international crisis management and psychological warfare. He served the presidential administrations of Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan and George H. W. Bush in the capacity of deputy assistant secretary.

  In 1974, Pieczenik joined the United States Department of State as a consultant to help in the restructuring of its Office for the Prevention of Terrorism. In 1976, Pieczenik was made Deputy Assistant Secretary of State for management.

  At the Department of State, he served as a ”specialist on hostage taking”. He has been credited with devising successful negotiating strategies and tactics used in several high-profile hostage situations, including the 1976 TWA Flight 355 hostage situation and the 1977 kidnapping of the son of Cyprus’ president.

  • Loa says:

   Tack för Steve Pieczeniks kompakta analys, jag såg den också i en kommentar hos dagens (15/7) Fulford.
   NÄSTA kommentar var lika klargörande, men frontfiguren var inte Epstein utan kongressledamoten (D) Alexandria Ocasio-Cortez. Hon vill tvinga på USA en “Green New Deal”, lika bakbindande som Agenda 2030. Och hon har STORA pojkar bakom sig; d.v.s. hon är bara en front. Med en handler, se nedan.
   Kommentatorn citerade från http://stateofthenation2012.com/?p=125132
   ” The AOC Psyop
   The Greatest Political Psyop of the Decade & Most Dangerous, too
   Where Pedogate and Crowngate intersect
   the insidious New World Order agenda

   AOC Black Operation
   The labyrinthine back story of Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) presents an excellent case study in how the controllers rule the world.

   First, it’s critical to understand that AOC is the frontman for a Deep State black operation being coordinated by the C.I.A., MI6 and Mossad.

   The intelligence hub of this intensifying psyop is London where the spying and surveillance are conducted out of Tel Aviv. MI6 is using its premier Magic Circle law firm — Freshfields Bruckhaus Deringer LLP — to oversee the AOC operation as only the world’s most powerful law firm in London can do.

   What distinguishes the extremely powerful and prestigious Magic Circle law firms from others? Here, take a look.

   These five law firms provide the raw legal power and overwhelming banking prowess (they all work for the International Banking Cartel) which have driven the financial, economic and commercial globalization of the world since its very inception by the British Empire centuries ago.

   Simply put, these five multinational legal enterprises conceived and defined “globalism” before the word was even coined and memed during the 20th century.

   Of these 5 firms, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP is the oldest and by far most influential. This transnational law firm traces its roots back to the British East India Company and the establishment of the British Empire “upon which the sun never sets”.

   How does Freshfields Bruckhaus Deringer LLP relate to Alexandria Ocasio Cortez?

   AOC’s Chief of Staff is a Bengali-American cyber-crackerjack named Saikat Chakrabarti. His resumé reads like a typical Silicon Valley globalist wannabe. Not only that, Chakrabarti has already demonstrated a willingness to do things that violate both the spirit and letter of the law. (See: AOC’s Chief of Staff Set Up $1 Million Slush Fund, Saikat Chakrabarti Diverted Campaign Contributions to His Companies) Where did he acquire that chutzpah at such a young age, especially during the highly scrutinized 2018 election cycle? Anyone in political life who acts with impunity like this knows that Deep State has got their back.

   However, it’s not really him who is calling the shots where it concerns AOC, it’s his wife—attorney Kamilka Malwatte. Her only employer since she has practiced law has been Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

   What’s the point?

   It’s even been stated by the Mainstream Media that no other congressional staffer has turned the U.S. Congress upside down like Saikat Chakrabarti. Really, what newcomer to the American political scene would ever feel so empowered (and unassailable) to kick up a storm like AOC has on Capitol Hill? Except that it’s her chief of staff who’s actually tearing up the joint. This can only happen when The Powers That Be permit it to happen. And those powers essentially oversee the Zio-Anglo-America Axis from London, Washington, D.C. and Tel Aviv.

   Let’s be clear, Chakrabarti, AOC’s handler, was the primary impetus behind AOC’s “Green New Deal” (GND), a stealthy globalist scheme to exert total control over the planet, its resources and the weather. See: NWO Cabal Pursues Total Dominion Over The Earth’s Weather And Natural Resources.

   Really, how does a super-green (read: exceedingly immature), newly elected Congresswoman come out of nowhere by upsetting a powerful Democrat incumbent; then float the most expensive and profoundly transformative piece of legislation in U.S. history, which is still being taken seriously by the Democratic caucus, except by extremely purposeful design?

   Remember, that transparently globalist and highly expansive GND proposal was written and ready for prime time so quickly and comprehensively ..… that it could only have been written by a New World Order cabal-controlled law firm such as Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

   KEY POINT: The Green New Deal is especially being promoted by globalists everywhere because it serves as a supposedly positive and proactive response to their wholly manufactured Global Warming hoax. Yes, there certainly is climate change going on but the real perps forgot to mention that most of it is geoengineered.

   The extraordinary thing about this seditious plot is that both sides of the aisle know that AOC et al. were installed by foreign powers to subvert the U.S. Federal Government. Even Trump is well aware that the barbarians are not at the gate; rather, they are operating freely inside the gate as never before. ”

 22. Mo says:

  Tack Loa, Money and Law rules the World. Globalisterna har genom bankväsendet säkrat ägandet över världens tillgångar och med lagens hjälp har man nu kontroll och makt över både ekonomi och civilsamhälle. Snart är vi tillbaks i ett herre slavförhållande. Människans värde degraderas i det växande befolkningsöverskottet. Vem kommer att behövas och för vem ? Men kanske vi hamnar i en situation där ägandet av mänskligheten innebär ett visst mått av förpliktelse och därmed inte längre är intressant för globalisterna. När befolkningen upptäcker vems intressen den trygga lagen tillgodoser är vi nära kaosets rand. Där är vi snart i Sverige när allt fler ifrågasätter våra domstolars utfall. Används rättsväsendet för att skapa förvirring och konflikter ? Snart är det väl lagligt att bränna bilar men straffbart att kritisera denna handling ?…
  Angående chemtrails i Sverige så tycker jag mig under mina resor se att det är mycket mer i de södra delarna av vårt land än i huvudstads regionen, de västliga delarna har jag inte observerat. Har funderat över orsaken, kan det vara närheten till NATO eller tex Linköping/Kallinge ?

  • Lassekniven says:

   Mo, återställning sker när Gud vill. Sture tror genom Lorber att detta kan vara nära förestående.
   Frågar man det amerikanska folket om de vill ha globalism med fri invandring så blir svaret nej. Frågar man kineserna, ryssarna och östeuropeerna så blir svaret också nej. Brexit är mer eller mindre ett faktum, britterna vill bestämma själva och tar tydligen en hård brexit i nödfall.Kvar står då det svaga västeuropa i övrigt som styrs av globalisterna då kan svaret bli ja och kaos uppstår.

   • Mo says:

    Ja, världen börjar förstå vikten av kontrollerad invandring. Människan har ett starkt behov av sin egen kultur. I den finns så mycket av vår personlighet och våra värderingar invävt efter många generationers arbete. Kulturen omfattar egentligen det mesta av våra regler och värderingar som skapats av det som ger oss glädje, trygghet och harmoni i tillvaron. Att som Reinfeldt hävda att svenska folket saknar egen kultur är ett sätt att tillintetgöra oss. Vi skulle isåfall sakna den mänskliga kärna som utvecklar oss för livet. En grov kränkning från en statsminister mot sitt folk. Det utgår helt från de nyanländas behov av sitt ursprung utan hänsyn till om vi kan känna delaktighet i de nya värderingarna. Många gånger blir det motsägelsefullt och vi förlorar den viktiga vägledningen i livet som vår framstakade kultur inneburit. Vi blir alienerade fogliga offer lätta för politiker att styra. Kanske detta är den viktigaste orsaken för politiker att genom lagen påtvinga oss mångkultur där ingen till slut känner sig säker i vad som är rätt eller fel.

  • Eltervåg says:

   Mo, jag ser chemtrails här i Värmland, lite söder om Karlstad. Även på dagar med en del moln. Tror inte jag har sett ens 10 dagar utan, i år. De finaste dagarna är värst, då ligger en slöja över himlen på eftermiddagen. Det går knappt å se de starkaste stjärnorna på natten. Karlavagnen har jag lyckas se två gånger.

  • Loa says:

   Säkert har du rätt om NATO. Vi är ju så nära ryssen, så här måste fronten förläggas…
   Här ligger den nya antennskogen runt Växjö.
   ”radioteknik”
   http://www.esa.int/swe/ESA_in_your_country/Sweden/Vaerldens_mesta_hoegteknologiteleskop_i_Smaaland

   LOIS
   https://jmm.nu/varfor-chemtrails-over-sverige/
   Jag ser med glädje att JMM:s blogg går att länka till igen hit; för två år sen blev jag förpassad till papperskorgen av WordPress för det. Försökte desperat i veckor innan jag fattade. Hittar dock inte längre den detaljerade kartan över hela Götaland, som sedan stormarna Gudrun och Per istället påpassligt visar den uppvuxna antennskogen, som ingår i ett större HAARP-system.

   Karta: https://www.iknews.de/2010/02/03/haarp-die-wichtigsten-fakten/

   http://chemtrails-sverige.blogspot.com/2013/01/man-lurar-allmanheten-att.html
   Här ser jag ett sensationellt påstående (2013):
   ” Man kan även ”vrida” ”tippa på” jordaxeln allt mer så att t.ex vårt land hamnar närmre där Ryssland en gång låg, ni har säkert sett hur månen ser ut för oss nu och förklaringen är att man ”vridit” axeln medvetet för att även kunna smälta av isar på Grönland, Nordpolen och Sydpolen snabbare. ”
   SÄG INTE att det är därför man nu iakttagit att nordpolen snabbt förflyttar sig åt öster!!
   Och JA, jag har tyckt månen blivit sned!

 23. Savalle says:

  Jag ska nu göra ett försök att vara enormt provokativ.

  Peter, det är helt Okay för mig om du inte släpper fram denna kommentar av mig. Den är mycket lång och den innehåller indirekt kritik av en plattform som definitivt är en väldigt viktig medkämpe med oss för sanningen.

  I anslutning till denna kommentar skulle jag välkomna ett meningsutbyte om censur på våra bloggar – antingen direkt av maktens medarbetare, eller också av bloggägare som ser sig tvungna att vara mycket mer försiktiga med det som de tillåter att publiceras på sina bloggar.

  Mail till mig från newsvoice.se:

  ´Hej

  Tack för din kommentar, men den är off topic efter denna artikel:

  https://newsvoice.se/2019/07/lakemedel-kan-utesluta-kosttillskott-pa-friskvardsmarknaden/

  Återsändes. Se nedan.

  Hälsningar Torbjörn Sassersson, redaktör

  NewsVoice: newsvoice.se

  redaktionen@newsvoice.se

  Ja, vi behöver friska vindar. Alla behöver inte inse hela den allvarliga situationen för att stora förändringar ska kunna komma till stånd. Den kloke Edward Griffin säger att det räcker om vi kan nå tre procent. Sedan kommer resten med.

  Jag tror att framför allt att uppdagandet av de offentliga lögnerna när det gäller hälsa och klimat är en öppning för att kunna nå dessa tre procent.

  Lögnerna är så stora och uppenbara.

  När människor fått insikt om detta förstår de att det säkerligen finns mer som inte är sant.

  Hela potemkinkulissen faller sönder.

  Ingrid, du har rätt i att den dolda makten som styr inte drar sig för att undanföja personer som står i vägen för dem.

  En som med största sannolikhet togs av daga av dem var Ted Gunderson.

  Ted Gunderson hade en hög position inom FBI. Han var FBI:s högste chef i Los Angeles och han berättar i en intervju att han var på anställningsintervju för den allra högsta posten inom FBI.

  Så småningom började Ted Gunderson att upptäcka mycket otäcka handlingar på hög nivå: sexhandel med barn, pedofili…

  Här talar Ted Gunderson till oss i ett kort tal (sju minuter):

  (Former FBI Agent Ted Gunderson Truth Of The Illuminati)

  Illuminati är en av den dolda maktens organisationer som infiltrerar maktpositioner i vårt samhälle.

  Jag har under flera års tid varit mycket aktiv som en av Peter Krabbes medarbetare i ”redaktionen” till hans blogg. Jag anser att avslöjandet av de mörka krafterna nått längst på denna blogg. Newsvoice, Lars Berns blogg, Det goda samhället och många andra bloggar jobbar för fullt med att ta fram sanningen.

  Här är en kommentar till Peter Krabbes senaste krönika av Second Opinion som är en av mina kollegor inom ”redaktionen” hos Peter Krabbe som jag anser vara mycket viktig:

  ”Illuminati’s 25 goals:

  1) Men are inclined to evil rather than good.

  2) Preach Liberalism.

  3) Use ideals of freedom to bring about class wars.

  4) Any and all means necessary should be used to reach their goals as they are justified.

  5) Believe their rights lie in force.

  6) The power of their resources must remain invisible until the very moment that they have

  gained the strength so that no group or force can undermine it.

  7) Advocates a mob psychology to obtain control of the masses

  8) Promotes the use of alcohol, drugs, moral corruption, and all forms of vice to systematically

  corrupt the youth of the nation.

  9) Seize citizens’ private property by any means necessary.

  10) The use of slogans such as equity, liberty, and fraternity are used on the masses as

  psychological warfare.

  11) War should be directed so that the nations on both sides are placed further in debt and peace

  conferences are designed so that neither combatant retain territory rights.

  12) Members must use their wealth to have candidates chosen to public office who would be

  obedient to their demands, and would be used as pawns in the game by the men behind the

  scenes. The advisors will have been bred, reared, and trained from childhood to rule the

  affairs of the world.

  13) Control the press, and hence most of the information the public receives.

  14) Agents and provocateurs will come forward after creating traumatic situations, and appear to

  be the saviors of the masses, when they are actually interested in just the opposite, the

  reduction of the population.

  15) Create industrial depression and financial panic, unemployment, hunger, shortage of food, use

  these events to control the masses and mobs. and use them to wipe out those who stand in

  the way.

  16) Infiltrate Freemasonry which is to be used to conceal and further objectives.

  17) Expound the value of systematic deception, use high sounding slogans and phrases,

  advocate lavish sounding promises to the masses even though they can’t be kept.

  18) The art of street fighting is necessary to bring the population into subjection.

  19) Use agents as provocateurs and advisers behind the scenes, and after wars use secret

  diplomacy talks to gain control.

  20) Establish huge monopolies towards world government control.

  21) Use high taxes and unfair competition to bring about economic ruin by controlling raw

  materials, organized agitation among the workers, and subsidizing competitors.

  22) Build up armaments with police and soldiers who can protect and further Illuminati interests.

  23) Members and leaders of the one world government will be appointed by the director of the

  Illuminati.

  24) Infiltrate into all classes and levels of society and government for the purpose of teaching the

  youth in the schools theories and principles known to be false.

  25) Create and use national and international laws to destroy civilization.”

  Det är detta vi ska bekämpa!´

  • peterkrabbe says:

   Man får nog förstå att Torbjörn vill ha mer ordning i materialet, har man många artiklar samtidigt och mer karaktär av dagstidning behöver kommentarerna passa bättre till den artikel som avses. Jag lägger en artikel i veckan och kan därför tillåta ett friare samtal, har man dagsfärska nyheter skall man kunna lägga in dem när de är aktuella, oavsett artikelns inriktning. Det ger en friare dialog och i ärlighetens namn är kanske det material jag lägger ut ibland begränsat som debattämne. Så se NewsVoice för vad det är och min blogg som en annan sorts forum. Båda behövs. Ingen skugga vilar över NewsVoice!

   • Savalle says:

    Tack, Peter för din öppenhet – och för att du bestämde dig för att publicera denna provocerande kommentar!

    Naturligtvis har även jag förståelse för denna form av påtvingad censur. Torbjörn Sassersson på newsvoice.se är en av våra stora kämpar och hjältar.

    Ser fram emot kommentarer av er andra kommentatorer om denna zon…

    • Jag har aldrig besökt newsvoice – men ska göra det nu, för när jag sökte fick jag upp detta på förstaplats som träff – Vetenskap och Folkbildning (VoF) :

     Bland alla sidor som sprider pseudovetenskap på svenska så är Newsvoice en av de största. Genom att utge sig för att vara en journalistisk …
     https://www.vof.se/blogg/sanningen-om-newsvoice/

     Bland alla sidor som sprider pseudovetenskap på svenska så är Newsvoice en av de största. Genom att utge sig för att vara en journalistisk produkt förvillar den läsarna att tro att artiklarna bygger på fakta och har en objektiv ambition. Så är inte fallet.

     Newsvoice har publicerat ett stort antal (98 när denna granskning görs) artiklar som berör ämnet Chemtrails. Idén bygger på föreställningen att en del av de kondensstrimmor som flygplan lämnar efter sig i själva verket består av gifter, tungmetaller eller andra ämnen som medvetet sprutas ut. Det finns en lång rad idéer om vilka som är ansvariga, vad som sprutas ut, hur detta går till och i vilket syfte. Det spekuleras om att orsaken är att man vill kontrollera vädret, använda det som jordbävningsvapen, geoengineering eller för att sprida sjukdomar.

     I själva verket består kondensstrimmorna bakom flygplan av just kondens, det vill säga vattenånga som bundits till partiklar i luften, frusit till is och bildat moln.
     ………………………………………….

     Villfarelser och Fabuleringar (VoF) – är tydligen rädda för innehållet på Newsvoice – så rädda att de måste angripa siten – så då finns det anledning att klicka sig in där.

  • Arga gubben says:

   Bloggägarna fruktar förföljelse och går ibland till överdrift. Vad som är relevant är en definitionsfråga. Om vi talar om stöld, får vi tala om kristen moral?

   Jag hoppas många läser dig, Savalle. Det är skillnad på vad Herren tillåter och vad Han gör. Ibland tillåter Han självmord och dödsfall av knark. Några är på min dagliga bönelista. Det Han gör är av helt annat slag. Hans stora dag kommer och jag tror att den är nära.

  • ingmedrid says:

   Savalle, gissa vem? Jag sitter här och skrattar, eftersom jag undrade hur jag skulle få tag i din långa text som du lagt in ovan… Den var ju tänkt som svar på något jag hade kommenterat. Jag hann helt hastigt se vad du hade skrivit, men när jag åter skulle kolla på den – så var den vips bara borta, och med begränsningen som du hänvisar till ovan! – Detta fick i alla fall till följd att jag tog mig tid (nåja ett litet ögonblick) och fixade ett konto för att eventuellt kunna replikera mer här på Krabbes ypperligt bildande blogg!! – Med envishet kommer vi långt, eller hur Savalle?

   • Savalle says:

    Toppen, Ingrid!

    Vi frihetskämpar möts på olika fronter – och förenas i den kamp vi måste utkämpa.

    Vi välkomnar dig hit, Ingrid, och hoppas att du stannar kvar här!

    Envisheten kommer att föra oss långt.

    Envishet, målmedvetenhet, sammanhållning, samarbete, rättfärdighet, sanning – våra vapen!

 24. Peter Krabbe: Din artikel är mycket intressant liksom de många kommentarerna. Själv vill jag kommentera Marduk.
  Enligt min uppfattning är Marduk inte någon Gud eller antikrist. Alla sådana beskrivningar är ‘feltolkningar’ av de sumeriska kilskrifterna. Marduk är det namn, som anges för den planet, som vid framväxten av solsystemet för ca 4 miljarder år sedan trängde in i systemet, åstadkom oreda och ledde till att jorden, i de sumeriska skrifterna tidigare Tiamat, som befann sig mellan Mars och Jupiter, ‘omplacerades’ till den bana, där jorden nu befinner sig. Tiamat sönderdelades delvis vid kollision med ett par av Marduks, vid genomkorsningen av solsystemet bildade, satelliter (sju till antalet), varvid dels Tiamats tidigare satelliter följde med som kometer i Marduks bana, omvänd mot de kända planeternas, dels Tiamats avskalade rester bildade asteroidbältet. Om detta har jag berättat i en tidigare kommentar, som jag tyvärr inte kan hitta.
  Hela beskrivningen finns nedtecknad på sju stentavlor, som kallas Skapelsens Epos, naturligtvis i allegorisk form med gudar och strider mellan dessa. Tolkningen, som är utförligt gjord av Zacharia Stichin, med moderna vetenskapliga ögon och astrofysisk kunskap är mycket trovärdig. Planetstrukturen finns också avbildad i efterlämningar från denna tid. Den förklarar viktiga anomalier inom solsystemet, såsom Uranus ‘tiltade’ axel, asteroidbältet, Plutos avvikande bana (enligt sumeriska kilskrifterna, en tidigare satellit (Gaga) till Saturnus), jordens koncentrerade landmassa på ena sidan klotet, kometernas omvända bana, den felaktiga massafördelningen inom solsystemet mm. Vår egen måne fanns som varande självständig ‘planet’, i Tiamats omedelbara närhet och följde med som följeslagare, då jordens slungades till sin nuvarande bana. Det förklarar också varför dess sammansättning är lik men inte identisk med jordens.
  Marduk, också benämnd Planet X, Nibiru, kan beräknas återkomma med 3600 års mellanrum in i solsystemet sedan dess.
  Men den stora frågan är: vem berättade om dessa kosmiska händelser för sumererna, som först nu kunnat avkodas? Den logiska slutsatsen är: vetenskapligt mycket längre komna varelser, som besökte jorden, kanske ‘människor’, som långt tidigare utvecklats just på Marduk/Nibiru (Nefilim, ‘de från himlen nedstigande’), och därför lätt kunnat besöka jorden vid de återkommande passagerna genom solsystemet.
  Sumerer, babylonier m.fl. utvecklade riter i tillbedjan till dessa Nefilim, som i den enkla människans ögon naturligt betraktades som ‘högre väsen/Gudar’, för att få dem återvända. Riterna var av offerkaraktär, utan att jag behöver beskriva en del, med våra moderna ögon, gräsliga detaljer. Riterna styrdes av kungar och mäktiga personer. De sumeriska kungarna var mäktiga och sa sig antagligen vara besläktade med dessa Nefilim, som ett sätt att säkra sin makt.
  De sumeriska skrifterna beskriver också utförligt, för den som väljer vetenskapliga glasögon, genmanipulationer, där människor framställes. Även om detta kommenterade jag i den ovan nämnda tråden. Där beskevs också att dessa framgenmanipulerade människor var avsedda som arbetare åt Nefilim. Om så var det sumeriska folket ättlingar till dessa ‘konstruerade människor’, gjorda till ‘Gudarnas avbild’. Nefilim hade gott om tid till sina genetiska experiment. Beräkningar visar att de troligen besökte jorden redan för 432.000 år sedan (120×3600 år).
  Vad har då allt detta med Ditt inlägg om ondskan att göra, förutom kommentaren till Marduk.
  • Det har framkommit att vissa idag mäktiga familjer räknar sig som direkta avkomlingar till de sumeriska gudakungarna, illuminatifamiljer.
  • Eftersom dessa tidiga kungar såg sig som arvtagare till Nefilim, sina upphovsmän, hade de också överhöghet över de arbetare/slavar, som Nefilim hade framgenmanipulerat.
  • Om vi människor är ättlingar till dessa arbetare/slavar, ligger det inte långt borta att ‘de mäktiga familjerna’, anser sig ha samma överhöghet över oss, som de sumeriska gudakungarna ansåg sig ha över dåtidens människor.
  • De offerriter som vann acceptans kan kulturellt ha följt med i tiden och finnas kvar än idag.

  Är därför dagens ondska en konsekvens av detta resonemang, där vissa tar sig rätt att bestämma, manipulera och elimenera efter eget gottfinnande? Om så behöver vi inte blanda in Gud, antikrist eller andra potentater i resonemanget. Vi är då samtidigt utlämnade åt oss själva och motståndet mot egoism, girighet, hat, ondska mm.

  • peterkrabbe says:

   Tack för din utförliga kommentar! Jag är inte tillräckligt insatt i den äldre sumeriska kulturen för att kunna utvärdera detaljerna, men sannolikt är den lika gammal eller äldre än den faraoniska. Gemensamt är den stora kopplingen till avancerad astronomi med kunskaper som vi själva först i mycket sen tid kommit i närheten av.
   Jag instämmer också i att det finns ett samband mellan utomjordiska civilisationer och människornas gudstro, sannolikt var kontakten dem emellan mer frekvent än vad vi kan föreställa oss idag, kanske beroende på kunskapsklyftan. Det är värt att observera att den judiska samhällseliten hade betydande inflytande i Babylon under fångenskapen där vid början av 500-talet f.Kr. Möjligen är det dessa grupperingar som leder fram till dagens Illuminati.
   Det hade nog varit på sin plats med lite djupare inblick i de gamla sumeriska religionerna, kanske ger yazidiernas astrozenism fler ledtrådar.

   • Loa says:

    De sumeriska stadsstaterna hade varsin lokalgud, men övergripande för landet var panteon med An, Enlil, Enki och Inanna. An är himlafader men har dragit sig tillbaka. Kraftfullast är Enlil, stormen/vinden och krigsgud. Enki representerar vatten och vishet. Det finns flera astrala gudar, månguden Nanna, solguden Utu som skipar rättvisa, Inanna är himladrottning och betecknas med aftonstjärnan. Hennes consort är herden Dumuzi, en symbol för grönskans kretslopp, framställd som att gudinnan mister sin älskare, men att hon riskerar livet så han återuppstår. En myt med många avläggare. Religionen rörde, som alla utom våra sentida, fruktbarhet och livets cykel, samhället deltog ty det gällde ju deras överlevnad. Riter och offer för att människan visar gudarna att hon sköter deras relation. Inte minst den mellan kungen och Inanna varje nyår, d.v.s. vår. Skapelseberättelser som tydligt sen syns i bibeln. Prästerna stod på zigguratens topp och tittade på den svarta, stjärnbeströdda himlapällen (inga chemtrails).
    I Babylonien blir Enlil långt senare Marduk, en tidigare solgud. Annan ton i religionen.

    • peterkrabbe says:

     Tack Loa för lite spännande religionshistoria! Jag undrar hur dessa gudar framställdes i bild och skulptur, kanske som de romerska och grekiska gudarna som människor i det jätteformat som vi nu vet faktiskt existerade i verkligheten. Alla dessa gudar är fokuserade på yttre förhållanden som astronomi och klimat, till skillnad från den kristna guden som har fokus på människan och hennes uppträdande. De har funnits i människans föreställningsvärld under minst 10- 15.000 år. Vi vet att det finns starka samband mellan dessa gudar och vissa stjärnbilder och stjärngrupper som Plejaderna m.fl. Vi behöver knyta samman dessa trådar och förstå kopplingen till vår nutid.
     Jag har haft förmånen att kunna tillbringa många vinternätter i pyramidbältet i Afrika och Sydamerika, långt från artificiell belysning, och vet vilken magi man upplever under den otroligt intensiva stjärnhimmel som man ser där. Man blir en liten del av världsalltet och sugs upp i rymden. Känslan av samhörighet lämnar en aldrig. Kanske är det kristendomens svaga länk att ha förlorat denna samhörighet med en rymd som vi är oupplösligt förenade med. Där finns inget fysiskt himmelrike, men plats för en andlig tillvaro.

     • Loa says:

      Ja, det har jag också sett/upplevt, på Yucatán. En varm sammetssvart himmel som kändes märkligt nära, beströdd med gnistrande stjärnor, tätt. Oförglömligt.
      Jag har fruktat att även de har chemtrails nu, att detta inte går att uppleva igen.
      – Som här, nu, ikväll, som vanligt. En fullmåne letade sig igenom, men ALDRIG en stjärna.

     • Loa says:

      Jag vill inte uttrycka mig så krasst om alla de gamla religionerna som ‘fokuserade på yttre förhållanden’. Livets årliga cykel är mer än ‘klimat’, det är överlevnad och deltagande. Att som ingående och beroende vörda krafterna för detta. Gudars välvilja, Dumuzis återuppståndelse. Det är liv, inte ‘klimat’. Jorden gav skörd, och den hyste de döda. Riterna var en kollektiv tilldragelse.
      Likaså var astronomi inget ‘yttre förhållande’, den är (sade prästerna) än mer bestämmande: Cykliskt förlopp i stor skala, ordning, världens gång. Och hos oss hade vi en urgammal, rik mytologi om himlakropparna, vilket avslöjar skarpsyn, tålamod och minne. Människan, det sagoberättande djuret.
      Först med ökenrandsreligionerna slets människan från sitt sammanhang och sattes att ensam möta Guden; samvete och synd etc. Fast fadersbilden var tagen från An / El, bara utan hans normala panteon av kvinnor och barn…
      Att grekiska och romerska gudar funnits som enorma statyer ser jag som expansiva staters storhetsmarkering. Man kan ju bara bli större, mer gyllene…
      Sumers gudar återfinns på sigill. Landet saknade både sten och trä.

      • peterkrabbe says:

       Loa, jag talar inte om klimat i dagens bemärkelse, utan övergången från istid till värmeperiod som inträffade för 10.000 år sedan. Medeltemperaturen steg under loppet av några hundra år med 8 grader. Dessförinnan var både norra Afrika och Mellanöstern en tempererad zon som Sydeuropa idag. Sahara var inte öken, utan prunkande savanner fyllda med alla sorters djur och människor. Man kan lätt föreställa sig vilken panik detta förorsakade bland dåtidens människor, som fick sina förutsättningar för överlevnad radikalt förändrade. Då blev tron på gudar och hoppet om skördar och god jakt centralt i människornas liv. En sådan klimatkantring följs av stormar, åskväder, skyfall och torka omväxlande tills processen är genomförd. Vi kommer att ställas inför samma problem om hundra år, när istiden återkommer med full kraft genom sina cykliska förlopp.
       Den högkultur som formade pyramidbyggarnas teknologi ligger inom den period som vi kallar för istid, då istäcket gick ner till Centraleuropa och européerna bodde i grottor i södra Frankrike och Spanien. Man tänker inte alltid på detta när man bedömer den kulturella utvecklingen i Nordafrika och på den Arabiska halvön. Omställningen från istid till värmeperiod inträffar ungefär vart 50.000:e år, den senaste är första gången det inträffar under en mänsklig högkultur. Jag tror att det finns ett starkt samband mellan gudatrons formande och denna omställning, möjligen med lite hjälp utifrån…

       • Loa says:

        Graham Hancock: Is the house of history built on foundations of sand? TEDxReading

        Men hoppet om mat blir aldrig omodernt… utan högkultur eller med.

        • peterkrabbe says:

         Tack Loa för Hancocks föredrag. Det ger viktiga pusselbitar till rekonstruktionen av vår förhistoria. Jag skall återkomma till detta i en kommande artikel, det kräver dock en hel del eftertanke…..

     • Vid utgrävningar i Ur och Elam finns Annunaki/Nefilim avbildade på stentavlor, bl.a. en där en sittande potentat är mer än huvudet längre än omgivande stående människor. Enkelt omräknat, om människor då var 1,5/1,6 m långa, blir Annunaki ca 2,7 m eller kanske längre. Flera dylika antyder mycket högresta varelser. I Bibeln anges Goliat till 9 fot lång, ca 2,7 m.
      Också intresant är att ett helt bevarat kvinligt skelett i sakofag togs omhand vid Ur. Kvinnan har bestämt identifierats som en Annunaki gudom, Nin Puabi, som enligt trolig genealogi på moderns sida är direkt Annunaki-ättling till An (se ovan Loa). På faderns sida är Nin Puabi släkt med Enlil, dock med halvgudinblandning. Om DNA test kunde få utföras och DNA hittas samt jämföras med nutida mänskligt DNA skulle vi kunna fastställa ev släktskap. Mitokondrie-DNA härstamnar från moderns sida, i detta fall direkt från Annunaki/Nefilim från Nibiru. Av intresse i detta sammanhang är också att vårt DNA innehåller 223 främmande gener, proteinbildande, som alla har att göra med hjärnan och huvudet, vars ursprung inte kan härledas.
      Om vårt släktskap skulle kunna sannolikgöras mellan nutida människor och ‘utomjordiska’ dito, skulle vi kunna befria oss från de abrahamitiska religionernas skapelseberättelses begränsningar och samtidigt bestämt relativisera den darwinistiska evolutionsteorin, som redan är ifrågasatt från epigenetisk utgångspunkt.

  • Arga gubben says:

   En berömd fransktalande professor skriver från en av Jupiters månar. Han tar fram en ny matematik och censureras häftigt. Han gillar den där tobaken som inte är tobak. Från en av mina gamla noveller.

   Dupont, det gör mig ont. Vi som hade en så trevlig korrespondens. Måste sända dig en sista tanke,innan jag låter överheten diktera vår brevväxling.

   Jag är inspirerad! Det flödar över när jag, likt Sokrates, vandrar i mina cirklar, så att säga. Låt mig med dig dela några sista insikter och må du till eftervärlden bevara dem.

   Liksom flera stora planeter har ringar har solen ringar. Ja, så tänker jag på asteroidbältet och Öpik-Oorts kometmoln, trots att det senare är sfäriskt.

   Närmast mamma sol, att säga så är närmast ett brott på franska, finner du fyra små barn, därefter den första ringen, som en barnhage. Utanför befinner sig Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus, de fyra större barnen, och de har en större barnhage. Vad betyder detta? Vad kan man lära sig? Jo, vi är skyddade i den inre solsystemet. Små partiklar samlas längst ut. Större kroppar fångas upp av storsyskonen. Allt är välordnat, eller? Visst är det välordnat, trots att systemet inte är idiotsäkert, men vad saknas? Jo, den store hannen. Han, som är solitär efter befruktningen, han, som muttrar och inte lyser, snurrar kanske därute någonstans. Han som är oväntad.

   Numera vet vi att binära system är vanliga. Grinig eller pilsk kan han en dag komma tillbaka för att besöka moder sol. Som en vildsvinsgalt, drägglandes och frustandes, rusar han rätt genom ungsvinaflocken till honan. Småsvinen drabbas av panik och suggan försöker jaga bort honom eller ta emot honom. Vad väljer hon? Är vi tillräckligt små för att skyddas eller har vi vuxit så mycket att hon vill bli befruktad igen? Hennes val bestämmer allt, men redan galtens ankomst kan slunga planeterna ur deras banor.

   Finns den bruna dvärgen, galten? Har han varit på besök förut? Slungade han Saturnus från det inre till det yttre solsystemet? Hade vi ett farligt möte med Mars? Jupiter? Venus? Varför snurrar Venus åt fel håll?

   Betänk, bevara, förmedla. Mer specialtobak, tack.

   Din vän Kalkyl

   Bäste Kalkyl,

   jag vågar mig på ett sista kort meddelande och medsänder tobak.

   När jag blundar med ett öga ser jag Jupiter och när jag blundar med två ser jag galten.

   Din vän Dupont, sorgsen i Paris

  • Arga gubben says:

   Vi har bibliska referenser på att nånting konstigt hände, men jag har inte grävt i dem. Tanken att härskaren är en gudason kan vara äldre än sumererna. Oscar den andre och hans hustru Sofia kallade sig gubben och gumman och jag ser det som en referens till den tanken. Vi har en gammal berättelse om ett avelsprogram i Norden, men jag vet inte någon som kan bevisa att det var på plats.

   På västkusten väntade vi på skeppen. Båtfolket hedrades med skeppsristningar och kanske med offer, Skålkopparna, vad innebar de? Båtfolket kan ha nått hela Asien, enligt en forskare. Han har studerat gudasymboler och funnit märkliga likheter.

   Ynglingaätten ansågs sannolikt vara gudomlig. Ungpojkarna gjorde uppror mot sitt hus och startade eget. Ätten dog ut när den var ganska degenererad, men dess döttrar kan ha många efterkommande i vår tid.

   • peterkrabbe says:

    Berättelsen om Ynglingaätten finns i Snorre Sturlasens Heimskringla. Han berättar att ” Oden som ledare för asakretsen invandrat till Norden från Turkland i Asien (Babylonien?), ….och de hade med sig många kostbara ting. Och var de färdades genom landen, sades det många lovord om dem, och man tyckte att de mera liknade gudar än människor. ….Från Saxland fortsatte Oden och hans medresenärer till det landet som de kallade Reidgotaland (Jylland) och tillägnade sig i det landet allt vad han ville. … Oden hade med sig sin son Yngve, som vart konung i Svitjod efter honom, och från honom är de ätter komna som kallas Ynglingarna. Asarna tog sig hustrur där i landet och somliga valde hustrur åt sina söner och de ätterna blev manstarka, och runt Saxland och dädan över norra hälften av världen spred de sig så att asamännens tungomål vart inhemska mål i alla de landen”.
    I den antika historien nämner man Odenskrigarna, som man också kallar herulerna, ett folkslag som man vet återvände till Skandinavien vid 500-talet e.Kr. Thor Heyerdahl drog i sin bok Jakten på Odin slutsatsen att Asagudarna kom från Azovska sjön och Svarta Havet och att de påbörjade sin resa till Norden för 2000 år sedan. Detta är en viktig pusselbit i vår fornnordiska historia.

    • Arga gubben says:

     Peter, jag tror mig kunna bekräfta allt du säger. Ukrainska Azov, Ashov, kan ha varit asernas centrum och ukrainska nationalister blir saliga när de hör det. Utan att veta säkert kopplar jag utvandringen till att Atlanten i några omgångar höjde vattenytan i Svarta havet. Azovska sjön är ganska grund och kan ha varit bördigt land.

     På den tiden var språken närmare varandra. Oden, Odin, adin, ryska för en, vad är det för skillnad? A och o blandas ständigt på ryska. Som g och h, Herman, German.

     Det jag har hört är att ynglingarna startade eget. De startade egna riken, om det stämmer. C.S. Lewis var medlem i the Inklings. En referens till ynglingarna, men också till insikter. Han var en av de insatta, så att säga.

  • Arga gubben says:

   Göran, om asteroidbältet hade varit en planet, skulle den ha haft en omloppstid på 220 dagar. En indianstam hade en tradition om två olika långa år. Ett på 220 dagar. Jag har som vanligt glömt var jag hörde det och kan inte bedöma informationen.

   En astronom sade en gång att jorden krockade med en annan himlakropp. Jag tror att forskarna kanske tänker i dina banor, men att de inte kan tala offentligt om det. Nu vet vi att ett förvånande antal kemister gillar alkemi, men det går de inte ut med.

   Det finns en kosmologi som bygger på gamla traditioner. Den kom före Sitchin. En nordisk amatörforskare hävdar att Saturnus var nära i forntiden. Vi hade två sorts solar, om han har rätt.

   Du är uppenbarligen högutbildad och en av de som kämpar emot dumheterna idag. Vetenskapens begränsningar får oss att tänka i nya banor och politikens har aldrig varit så tydliga. Min bana är kristen, men allt nytänkande är välkommet. Vi flyger med två vingar, tro och vetenskap, och båda växer kontinuerligt när det är som det ska. Just nu verkar de krympa och vi har svårare att komma fram. Jag påtalar båda dessa problem. Vissa förkunnare och forskare ska gisslas.

   Jorden är unik på det sättet att vi har teknik. Så säger Swedenborg. Jag tror att det beror på att vi lever på planetens farliga utsida och pressas till uppfinningar och tänkande för att överleva. En annan möjlighet är att kolbaserat liv, som vi har, inte är typiskt för universum.

   • Tack för återkoppling! Ett par reflektioner på det Du skriver:
    • Saturnus var nära i forntiden: om jorden var Tiamat före den kosmiska kollisionen, stämmer det. Tiamat låg mellan Mars och Jupiter.
    • Två sorts solar: massakoncentrationen av Jupiter & Saturnus, som enligt sumerisk kosmologi ‘uppstod samtidigt’ är inte tillräcklig för att intiera bildningen av en extra sol. Däremot är vår sol och Sirius astrofysiskt nära sammanbundna. De är en del i en treenighet med Alcyone i Plejaderns som centralsol kring vilken de bägge andra fysiskt cirkulerar. Sirius har flera ‘nära kopplingar’ till jorden, Hopiindianerna, Mayafolket och Dogonerna i Afrika. Vi kan spekulera över arten av ‘nära kopplingar’.
    • Vingarna tro och vetenskap krymper: jorden utvecklas nu i fel riktning, det tycker jag också. Min övertygelse är dock att tro och vetenskap kommer att förenas, men först efter svåra konvulsioner, såväl mentala som fysiska. För egen del manifesteras den i kombinationen gnostisk filosofi och kvantfysik.
    Teknik är på gott och ont. Rätt använd och i samklang med ökad andlig medvetenhet är teknik bra för jordens människor. Idag utvecklas teknik snabbt utan att den andliga dimensionen framskrider. Resultatet blir nog katastrofalt, tror jag, på kort sikt.

    • Arga gubben says:

     Göran, den fransktalande professorn talar vidare i en gammal opublicerad novell. Han röker brass och är hög, men klok!

     Bäste M. Dupont,

     när jag häromdagen, efter en pipa, gick vilse i existentialismens bakgator och återvändsgränder, stannade jag upp och tänkte. Jag upptäckte att det inte är det lagbundna som styr oss, utan undantagen.

     Du förstår, här på stationen sitter gravitationen på skalet. Vi vandrar runt på insidan av hullet och har alltid huvudet upp mot mitten. Något omtumlad av märkliga synintryck formulerade jag en ny teori.

     Tillbaka till undantagen. Om de styr oss, hur ska vi då förklara statistiken? Du förstår, i statistiken antas något ganska fantastiskt. Vi talar om slump, men vi antar också att det finns en högre utsiktsplats, från vilken allt kan överblickas. Låter som Himmelen, eller hur? Nå, eftersom vi antar att denna högre utsiktsplats existerar, så försöker vi approximera verkligheten.Vi försöker uppskatta en population med ett urval. 95 procents sannolikhet duger gott, menar vi.

     Här på stationen har vi lärt oss att Newtons lagar har upphört att gälla. Ja, M. Dupont, det är sant. Det finns inget mekaniskt universum. Folk vet det inte ännu. Nu väntar det oväntade och det är det som formar oss.

     Darwin? Allt det Darwin inte kunde förklara trollades bort. Visa mig hur en icke-hand förvandlas till en halvhand och sedan till en fullödig hand. Vi hade dött ut redan på halvhandsstadiet. Det enda alternativet är att vi gick från ickehand till hand, dvs skapelse. Ett sorts undantag från den verklighet vi ser runt omkring oss.

     Vi fattar beslut som om vi hade fri vilja, men i realiteten leder begynnelsens orsakssamband till att vi inte har någon fri vilja. Så dumt.

     Högt ärade M. Dupont,

     är vi resultat av evolutionen, en kraft vi inte ens har lyckats definiera begripligt? Du förstår, evolutionen väljer alltid den bästa lösningen – utan att vara en medveten kraft. En sådan skrikande motsägelse gottages villigt av bildad och obildad i vår tid.

     Om jag säger att evolutionen kan välja fel, tror du mig då? Forskarna tror mig nog, men de löser detta problem med att säga att ”naturen” då väljer en annan väg. Alltså, evolutionen är jättebra, förstår du.

     Antag att evolutionen väljer fel på planet efter planet och lägger ned projektet överallt – utom på jorden. Det är fullt tänkbart med rådande teorier. Med dessa odds, vad har vi då för chans att överleva? Titta på extremerna, de lär oss mycket.

     Eller antag att det finns liv överallt, en annan extrem. Vilka är oddsen att vi är den bästa evolutionära lösningen? Om vi inte är bäst, vilka är oddsen att vi inte ersätts av skapelser, som anser oss vara mindervärdiga?

     Titta på extremerna, så förstår du vilka konstigheter evolutionsteorin resulterar i. Om dessa tankar sprids och gottags, vad händer med det allmänna medvetandet? Evolutionen och andra vedertagna teorier leder till en känsla av meningslöshet. Ansvar behöver man inte ta. Det fria valet existerar inte. Låt oss dricka och äta , ty imorgon ska vi dö.

     Varför går då livet vidare? Jo, tron på undantag är inbyggd i vår natur. Vi kämpar på. Man kan säga att i denna tro på undantag, i sig ett undantag, möter evolutionsteorin en värdig motståndare.

 25. Mora Nisse says:

  Följer man allt som händer i världen och nu senast epstein som fängslats för pedofili och trafficking av minderåriga barn så inser man att helvetet finns på riktigt och att det är satan själv som regerar där. Det är sionisterna som tillber satan och ger denna djävul kraft att fortsätta sitt onda arbete på jorden. Som tur är har vi nu fått Trump som bekämpar det onda. Kan rekommendera att följa Serial Brain 2 som avkodar och gör allt som nu sker begripligt för alla oss andra.

  • mats says:

   Även jag tittar ibland vad SB2 har avkodat, dock kan jag inte hålla med om att det är begripligt. Det är extremt komplicerat o en del slutsatser är minst sagt svåra att ta till sig. Vi får se då dimman lättar vad som visar sig vara rätt

 26. Arga gubben says:

  Den här krönikan är suverän. Babels torn till Mars? Grunden eroderar redan nu.

  Vi Ska Fara Bortom Månen

 27. Bästa rapporteringen om Epstein-fallet hittils. Svensksa Henrik Palmgren och Adam Gren diskutterar fallet och kommer med en del fakta samt lite filmsnuttar. ! och en halv timme – men jag som lyssnar på jobbet tyckte det var värt tiden. ( Isaac Kappy tror jag är en psyop, de köper inte heller storyn rakt av, utan tycker det finns frågetecken kring den. )

  We talk about the groomers like Ghislaine Maxwell and those part of the cover-up, like ”high-profile lawyer” Alan Dershowitz. We discuss the activities at Epstein’s Island, the strange ”temple” and rumors about underground facilities. Adam goes into the strange connections to Israel’s sex slavery rings and the religion that might underpin this entire case. We also play testimony of one of the most outspoken victims, Virginia Roberts. Towards the end we also talk about the strange case of Isaac Kappy and if any of the things he talked about was connected to Jeffrey Epstein. This is an important show with a lot of material discussed that you won’t hear from any mainstream media outlets.

  Jeffrey Epstein ,The Groomers, The Cover-Up, The Island & The Victims – Adam Green
  ** https://153news.net/watch_video.php?v=MUBO1HBW69RN

 28. JohanW says:

  Nä men ojdå då, ”vad konstigt”

 29. hllviken says:

  Visselblåsaren om NSA:

 30. Arga gubben says:

  Expressen uppmärksammar nu Severn Suzuki. Det är lite kul, eftersom vi på några bloggar känner till henne sedan länge. Swebb-TV har också nämnt henne. Severn, Greta och en annan flicka har avlöst varandra som klimatikoner.

  ”Ungdomen måste använda sig av den övernaturliga kraften som de besitter, säger Severn Cullis-Suzuki.”

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/severn-suzuki-blev-en-klimatikon-som-12-aring/

  Jag har funderat på varför Thomas Mattsson avgick som chefredaktör på Expressen. Ägarna tänker på ekonomin, antyder Jan Scherman. Var den senaste kvartalsrapporten dålig? Jan Guillou hetsar mot Mattsson pga avslöjandet av Jans kontakter med KGB. Jag antar att alla våra journalister funderar på Mattssons avgång. Personalen på tidningen fick knappt en förvarning före avgången.

  Jag ber om överraskningar, avslöjanden och skandaler så att vi kan byta ledare. Om ägarna tänker på pengarna, så är det i vårt intresse på det sättet att tidningen blir ännu sämre. Kan något annat ligga bakom? En skandal? En kursändring?

  Expressens nyhetsdygnet har varit ganska bra och gett oss korta notiser. Hedersamma Lotta Gröning skriver bra krönikor. Nu nämner hon invandringen och journalisternas avstånd till den. Jag lever med den varje dag. På gott och ont, eftersom några är bra, men experimentet har misslyckats.

 31. Den översta om informationsslagfältet på Youtube och Wikipedia är riktigt bra.

  ** The battlefield Internet (15 minuter):
  https://153news.net/watch_video.php?v=G4GWR8W21R7R
  ** Ny från Fetzer. How we Know we Didn’t Go (11 minuter):
  https://153news.net/watch_video.php?v=4Y51SMMRO2WS
  ** (Favorit i repris) Moon Landing – Behind The Scenes (14 minuter):
  https://153news.net/watch_video.php?v=9YXKBAWHA2GH

 32. Vad tror ni?
  (Bakrundsinfo – innan ni ser Steve Dempsey’s vittnesmål) – Youtube shooting, April 2018:
  ** https://153news.net/watch_video.php?v=62O4729H4NM8
  Vittnet Steve Dempsey, YouTube headquarters in San Bruno, California, April 3, 2018:
  ** https://www.youtube.com/watch?v=xLpNkYcS09U
  ………………………………
  Är detta samma snubbe 2 år tidigare? Mycket likheter i ansiktet, särskilt ögonen. Dock mycket tyngre.
  Vittnet Christopher Hansen, Orlando Pulse Nightclub, Juni 2016:
  ** https://www.youtube.com/watch?v=q4J5gr58IXs
  (Bakgrundsinfo om Orlando Pulse – vid 33 min 20 sekunder in) –
  ** https://153news.net/watch_video.php?v=4UGUBHWK57KM
  Suverän sång: Christopher Hansen Song by Kearnsy:
  ** https://153news.net/watch_video.php?v=R97WHDW88N6S

 33. Arga gubben says:

  Så här skriver Swebb-TV:

  ”Kommunisterna i Sovjet genomförde ett folkmord som vi knappt har hört talas om här i Sverige. Det kallas ”Holodomor” och skedde i Ukraina i början av 30-talet.
  Arnstberg berättar om detta i sin senaste bok ”Efter demokratin”.
  Ukraina är ett mycket bördigt land och har ibland kallats Europas kornbod. Sovjet och Stalin bestämde sig för att genomföra ett folkmord på Ukrainas befolkning genom att ta maten ut ur Ukraina. Landet plundrades under flera år då folket lämnades att svälta. Uppemot 28.000 om dagen svalt ihjäl.”

  Ukraina och även delar av Ryssland led svårt, men anledningen är dåligt förklarad. Stalin fick stora lån för att göra Krim judiskt. Det krävde deportering av tyskar och tartarer. Långivarna krävde betalning in natura och folket svalt. Krusse trollade bort problemet genom att göra Krim ukrainskt med allt det senare orsakade.

  Det Stalin gjorde var att flytta ryska industrier till Ukraina. Landet var på den absoluta toppen, kanske mer avancerat än Ryssland. Han premierade det ukrainska språket. Säg det till en ukrainsk nationalist och vänta en snyting.

  Nu har knasarna i Kiev demonterat landets ekonomi.

  • Den var riktigt bra denna intervju. Särskilt om hur politiker lyckas övertyga människor om att vi ska försörja människor som kommer hit från fjärran länder.

   Jag är väldigt trött på argumentet: Alla har rätt att söka asyl. Ja, men det står ingenstans att alla har rätt att söka asyl i Sverige. Den som flyr från krig ska söka asyl i första säkra land den kommer till. Idag passerar de ofta 7-8 länder innan de söker asyl.

   Och eftersom det är USA som startar de allra flesta krigen – borde USA också ta emot de som lämnar sina bombade hemländer. Det här att Europa ska fördela dessa mellan EU-länderna är bullshit. Låt USA ta emot dem. Orsak och verkan. Mycket enkelt.

   We’re Going to Take out 7 Countries in 5 Years: Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan & Iran..
   https://153news.net/watch_video.php?v=1SYN41A6W9BY

  • Mo says:

   Här är den upplysande intervjun. Så viktigt att vi förstår historian för att vi i tid skall reagera på planerade samhällsförändringar. Likheterna mellan kommunism och nationalsocialism har vi blundat för, kanske utgör de tesen och antitesen i en hierarkisk ideologi ? Vår okunskap om kommunismens fasansfulla mördande härleder Arnstberg till att vinnaren, i detta fall Ryssland, skriver historian. Men frågan är om inte de stora vinnarna efter ww2 sitter i City of London och på Wall Street.

 34. Carina Agrell says:

  Tack för fantastiskt bra inlägg – som vanligt!

  Själv har jag gjort ett upphåll i mitt bloggande i väntan på några händelser och under tiden försöker jag få grepp om det kosmologiska efter att ha rotat i det ekonomiska, juridiska och i deep state. En som har mycket att tillföra anser jag vara dansken Martinus, vilken jag sas hittade julen 2012. Utöver M och andra moderna storheter som Jung, Viktor E Frankl (moralutveckling) och några till har det under senare år – tack vare internet förstås – uppenbarat sig några nya enligt mitt tycke intressanta tänkare med utvecklade förklaringsmodeller om medvetandet och vår historia.

  Beträffande tolkningen av Tora, stötte jag för en tid sedan på en Douglas B Vogt som driver en stiftelse vid namn ”Diehold Foundation”. Han har forskat och studerat sitt ämne i över 50 år, liksom skrivit ett flertal böcker, både om tolkningen av texten och hur det hebreeiska alfabetet härrör sig från olika vinklingar av vortexmodellen. Han menar att gud är programmet för illusionen, och att mer än vad vi kanske tror, är förutbestämt. DBV laddar upp filmer på sin YT-kanal efter hand, och jag tycker att det är svårt att argumentera emot logiken och de exempel han redogör för. Utöver den mer kända insikten om naturens återkommande fibonaccisekvens menar han att händelser upprepas med exakta mellanrum (t ex en kataklysm när jorden ändrar rotationsriktning och går in i en istid) samt att DNA endast kan förändras naturligt genom kosmisk strålning, gammastrålning och ultraviolett ljus och att nya arter därför uppstår då solen novar – vilket är startpunkten för processen i bildandet av nya civilisationer.

  Hans teorier är besläktade med Carl Johan Callemans idé om ”Nine waves of creation” om Mayakulturen, liksom med Tom Campbells teori, som genom sin bok ”My Big Toe” (Theory of everything) diskuterar i liknande tongångar – sammanfattande icke materialism, binära VR-renderingar av verkligheten, människan som avatar vilken efter hand laddar ner allt mer avancerade operativsystem t ex.

  Samtliga tre herrar finns represesenterade på Youtube om någon vill fördjupa sig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: