En smygtitt in i Ondskans skafferi. Del 4. Gudarna.

sumerisk gud

 

I kommentarsfältet till föregående artikel har vi kommit in på frågor som nu förtjänar ett eget utrymme. Diskussionen om vem som ligger bakom maktutövningen i dagens samhälle – det är nämligen inte regeringarna – har fått oss att se bakåt mot tidigare civilisationer. Hur har religionerna uppstått och varför? Vilka upplevelser har fört oss från det polyteistiska systemet som varit förhärskande i minst tio tusen år till det monoteistiska, som vi nu kallar de Abrahamitiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam. Judendom och islam är strikt monoteistiska religioner med en enda gud, medan kristendomen avviker med sin treenighet – Gud fadern, Sonen och den heliga anden.

Tidigare civilisationer är fyllda med gudar, som också haft varierande funktioner och förpliktelser i samhället. Flertalet är knutna till astronomisk kunskap som gått förlorad under sen tid, fram till vad man kan kalla en renässans för astronomi under 1500- och 1600-talen. Att denna renässans på alla sätt motarbetats av kristendomen kan vi se som en anteckning i marginalen. Man kan också, om man vill, se många bibliska berättelser i Gamla Testamentet som vilseledande vad gäller tidens begynnelse. Avsiktligt eller beroende på brist på kunskap?

En brist på kunskap är svårt att tro på, då det första tusentalet före Kristus är fyllt av både vetande och relevanta ledtrådar. Om man vill vara elak kan man med fog hävda att kristendomen varit en effektiv broms för kunskapen om vår forntid och mer avlägsna förtid. Det slitna uttrycket redan de gamla grekerna har god relevans här. Platon berättade exempelvis om ett Atlantis, civilisationen som gick under och försvann i havet, utan att bli trodd av eftervärlden. Detta trots att hans föregångare Solon inhämtade information hos egyptiska präster under 600-talet f. Kr. om vad som fanns att berätta i de heliga faraoniska skrifterna. Solons efterforskningar återberättades av Platon ett par hundra år senare. Prästerna visste att berätta att Atlantis försvann för nio tusen år sedan, vilket med tanke på Solons besök där för 2.600 år sedan ger en datering till 11.600 år före nutid. Vi skall memorera detta årtal.

Den grekiske historikern Herodotus, som levde i tid mellan Solon och Platon, fick också värdefull information från de egyptiska prästerna. Dessa visade Herodotus traditionen att föreviga översteprästerna genom en staty. Det fanns 341 sådana statyer, vilket gav möjligheten att beräkna ämbetets totala längd till 11.340 år. Om vi lägger till de 2.500 år som förflutit sedan dess, får vi en datering av den faraoniska kulturen till att ha börjat för 13.900 år sedan. Detta är viktigt eftersom det visar att pyramidbyggena tillhörde den samtida Atlantis-kulturen under mer än två tusen år, en kultur som sträckte sig runt jordklotet till Sydamerika och även till Asien. Vad hände då under dessa tidiga, men samtidigt välutvecklade civilisationer?

Graham Hancock har i en föreläsning lagt fram en teori, baserad på ett vederhäftigt forskningsarbete i en grupp vetenskapsmän, om den sannolika kollisionen mellan jorden och en komet ca år 12.800 före nutid. Den skall ha slagit ner på Yucatanhalvön i Mexico och orsakat temperaturförändringar över hela det västra halvklotet. Perioden från 12.800 till 11.600 kallas Yngre Dryas och kännetecknas av ett kraftigt temperaturfall och efterföljande kraftiga temperaturhöjning till den värmeperiod som vi har haft sedan dess. Spåren efter både kometens nedslag och möjliga efterföljande kometsvärmar finns geologiskt dokumenterade. Vad vi ser tydligt är att Atlantis försvinnande stämmer tidsmässigt exakt med periodens avslut, då temperaturen steg kraftigt och avsmältningen av inlandsisen skedde i hisnande hastighet. Att den kontinent som vi kallar Atlantis drabbades av både landsänkning och översvämning av smältvatten genom dessa händelser är mycket sannolikt.

Man skall dock inte förväxla denna kometträffs effekter med den naturliga växling mellan ”istid” och värmeperiod, som återkommit relativt regelbundet de senaste 500.000 åren. Hancock blundar för det faktum att övergången från istid till värmeperiod började för 14.000 år sedan, vid den tidpunkt då vi kan se begynnelsen av pyramidkulturen. När kometen träffade Yucatan hade vi redan haft en högkultur under tusen år. Därefter kom en rekyl som sänkte temperaturen tillbaks till istid för att sedan snabbt återgå till den normala utvecklingen med c:a 8 graders förhöjd temperatur.

Jordens normalstatus är det vi kallar för istid. För det nuvarande ökenbältet betyder detta ett tempererat klimat med behagliga temperaturer och gynnsamma förhållanden för jordbruk och djurhållning. För oss norr om Centraleuropa betyder det omöjliga levnadsförhållanden under ett flera kilometer tjockt istäcke. Istidens längd är c:a 50.000 år, medan värmeperioderna sällan överskrider 10.000 års varaktighet. Vår nuvarande värmeperiod har pågått i 15.000 år, vilket borde ge större bekymmer för mänskligheten än politikernas påhittade global warming, vår förväntade istid ligger inte långt bort. Det är därför ingen tillfällighet att mänsklighetens vagga ligger i dagens ökenbälte, där både den egyptiska och den sumeriska kulturen nu får grävas fram i sanden. Mänsklighetens stenålder ligger 40.000 år tillbaks i tiden. Man hade med andra ord gott om tid att utveckla en högkultur fram till Atlantiskulturen, en kultur som efter kometträffen splittrades i underkulturer över hela jordklotet.

Man har anledning att fråga sig om denna tidiga högkultur var en naturlig följd av mänsklighetens evolution eller om teknologin tillfördes utifrån, genom besökare från andra planeter eller solsystem. De astronomiska kunskaperna var för oss ofattbara i en kultur utan datorer och moderna instrument. Även de tekniska var avancerade, det är uppenbart att enorma stenblock skars ut med laserteknik och transporterades tyngdlöst. Det finns arkeologiska skelettfynd av jättar med sex fingrar på var hand (så beskrivs också Goliat i bibeln) och massor av avbildningar i reliefer och skulpturer av varelser som inte är särskilt lika oss själva. De flesta religioners heliga skrifter har beskrivningar av gudar som rör sig i flygande föremål, varav många har uppenbara likheter med dagens observationer av UFO:n.

Man får en stark känsla av att de som byggde denna högkultur försvann efter Yngre Dryas och att de historier och berättelser som fördes vidare av de kvarvarande människorna skapade de första religionerna. Kunskapens bärare fick gudastatus, oavsett om man var gudomlig eller inte. Skrifterna vimlar av historier om både helgudar och halvgudar, där de senare blandade sig med människorna för att förkovra vårt kunnande. Om teorin om kometen håller eller inte bör dagens astronomer kunna räkna ut. Om inte återstår kanske en liten hypotes om att en konkurrerande utomjordisk kultur gick till angrepp från rymden för att utplåna en oönskad konkurrent? Fast då behövs lite fantasi förstås…

I det virrvarr av rotlösa folkstammar som uppstod skapades judendomen genom Moses runt 1300 f.Kr. följt av kristendomen genom Jesus år 0 och islam genom Muhammed 600 år senare. Det finns många kandidater till titeln som Gud. Vilken av dessa religioner har den sanna och bästa kopplingen till de fördolda hemligheterna från vår förtid, för 15.000 år sedan? Vilka är de hemligheter som driver vissa grupperingar idag till att kräva världsherravälde? Anser de sig ha rättigheter, givna av forntidens gudar, eller är de bara opportunister som griper tillfället i flykten? Svaret lär finnas i säkert förvar i den egyptiska sfinxens högra tass. Men de egyptiska myndigheterna vägrar tillåta en utgrävning….

Peter Krabbe

75 Responses to En smygtitt in i Ondskans skafferi. Del 4. Gudarna.

 1. hllviken says:

  Nej, kristen tro är inte en bromskloss för sanningssökande/vetenskap!

  Katolska Kyrkan ligger bakom det som bannade utforskning av rymden, naturmedicin m.m.
  Jag betraktar Katolska Kyrkan, Black Nobility of Venice, jesuiterna, Frimurarna m.fl. som delar av Romarriket som under olika täcknamn styr denna planet idag. Total kontroll av alla aspekter av livet på denna planet är deras mål.

  Ibland funderar jag på hur denna värld hade sett ut om Rom hade förlorat kriget mot Kartago?!?

  • peterkrabbe says:

   Intressant att du skiljer på kristen tro och katolska kyrkan. Jag håller med om att påven med sin organisation är ett rent spektakel, men kan man dela kristendomen enligt den mallen?

   • Savalle says:

    Jag delar hllvikens inställning i denna fråga. Professor Walter Veith har gett oss otaliga bevis för att katolska kyrkans ledning befinner sig så långt ifrån sann kristendom som det överhuvudtaget går.

    Maria-kulten är förtäckt dyrkan av Semiramis, Isis och de andra gudinnorna i historien som alla står för Lucifer / Satan, Guds anklagare:

    ”The book The Two Babylons (1853), by the Christian minister Alexander Hislop, was particularly influential in characterizing of Semiramis as associated with the Whore of Babylon…”

    ”Hislop believed that Semiramis was a consort and mother of Nimrod, builder of the Bible’s Tower of Babel, although the Bible does not mention him having any consorts. He said that Semiramis and Nimrod’s incestuous male offspring was the Akkadian deity Tammuz…”

    https://en.wikipedia.org/wiki/Semiramis

    ”In the Recognitions (R 4.29), one version of the Clementines, Nimrod is equated with the legendary Assyrian king Ninus, who first appears in the Greek historian Ctesias as the founder of Nineveh. However, in another version, the Homilies (H 9:4–6), Nimrod is made to be the same as Zoroaster.”

    https://en.wikipedia.org/wiki/Nimrod

    Treenigheten – Vatikanen, City of London, District of Columbia – styr världen.

    Jesuiterna, Opus Dei, Knights of Malta… är vatikanens militära intellektuella elittrupper.

    Sionismen är skapad av Vatikanen.

    Vatikanen har infiltrerat politiska, religiösa… organisationer.

    Svenska kyrkan och många andra kristna samfund är djupt infiltrerade av Vatikanen med regnbågskultur… och splittring.

    Reformationen var en reaktion mot avlatshandeln och en återgång till sann kristendom.

    Ignatius von Loyola, samtida med Luther och tillhörande Los Alumbrados (Illuminati), skapade Jesuitorden för att bekämpa reformationen och protestantismen.

    Jesuiterna, vars motto är att ändamålet helgar medlen, arbetar i synnerhet enligt de två principerna Ordo ab Chao (ordning ur kaos) och Divide et Impera (härska genom att söndra). Deras manual är Sun Tzu, Art of War.

    Pope Francis Declares Lucifer As God:

    • Savalle says:

     Jesuiter binds till tystnad och lydnad genom att svära eder, ju högre upp, desto grymmare.

     Det fanns en jesuit som ändå hoppade av och tog avstånd: Alberto Magno Romero Rivera.


     ( På engelska och med spansk text: ALBERTO RIVERA ASESINADO POR HABLAR DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL)


     (Ex Jesuit Alberto Rivera and others Speak on Jesuit infiltration)

    • Alicia Lind says:

     @Savalle. Den katolska kyrkans band till sann kristendom torde verkligen vara obefintliga; att så är fallet i Polen har jag personlig erfarenhet av. Efter att ha följt Walter Veith m.fl. har jag insett att detta missförhållande inte är unikt för Polen, ett land som ju härjades av marxismens välsignelser. Till skillnad från några andra satellitstater, har Polen inte rannsakat sina högdjur utan lät dessa, av kristen kärlek förstås, att år 1989 vända kappan efter de nya vindarna.

     Den som förstår polska kan i nästkommande inslag – efter det om Sveriges Tredje statsmakt – få höra att Tyskland (nota bene inte bara landets statsmakter utan hela det tyska folket) utgör en ondskefull kraft som drivs av strävan att förgöra Polen. Dessa av tyskhat inspirerade videos är, i likhet med flertal av det material som sprids på polska alternativmedier, producerade och distribuerade av organisationer och individer som uppger sig vara polska katoliker (”de riktigt kristna”). När det kommer till jungfru-Maria dyrkan, så fanns den i Polen även under min uppväxttid på 60-talet (hur detta nu var förenligt med kommunistisk diktatur?), men den nådde sin nuvarande hysteriska nivå år 1979 när Karol Wojtyla-(((Katz))) blev påve Johannes Paulus II.

     Solidaritetsledaren Lech Walesa, som innan sina storhetsdagar samarbetade med den fruktade säkerhetstjänsten Bezpieka/UB (under cover – som agent Bolek) försatte aldrig något tillfälle att bedyra ”sin trohet till Jesu moder”. (Denna trohet hindrade honom inte från att nyttja prostituerade kvinnors tjänster.) Trots att uppgifter om Walesas ”patriotiska” insatser och som agent Bolek sedan två decennier utgör en offentlig hemlighet i Polen har denne storkatolik inte drabbats av några sanktioner. Tvärtom, han är inbjuden som hedersgäst vid högtidliga begivenheter – såväl sekulära som kyrkliga i det nationalistisk/antikommunistiska spektaklet som heter Republiken Polen. I november 2015 hölls en högtidlig ceremoni med den då nyvalde presidenten Andrzej Duda (storkatoliken som är gift med judinnan Agata Kornhauser) på plats där Jesus Kristus utropades till Polens kung. (Jungfru Maria är sedan århundraden betraktad som Polens drottning.)

     • Savalle says:

      Tack, Alicia Lind för denna oerhört intressanta rapport om katolska kyrkan i Polen!

      Karol Wojtyla, som blev påve Johannes Paulus II, var enligt Walter Veith verksam inom inkvisitionen, som fortfarande existerar i det fördolda.

      Svart och vitt som golvet i Vatikanens salar och i frimurarlogerna! När digniteter möter den vite påven är de alltid klädda i svart:

      (President Clinton greets Pope John Paul II)

    • Mo says:

     Suavelle, det fanns väldigt många gudinnor som styrde olika delar av människans liv, så många att det är lätt att blanda ihop dem. De överordnade ödesgudinnorna, 3 nornor, lever fortfarande kvar i många kulturer, ödet styr. Över dem alla fanns modergudinnan( urmodern, himladrottningen) själva förutsättning får livets återskapelse på jorden. Den kristna jungfru Maria, katolska kyrkans heliga moder Maria, avspeglar denna helighet. Isis var Egyptens stora moder och kärleks gudinna, kärlek i betydelsen omsorg. Det fanns även kärleksgudinnor tillägnade erotiken. Den babyloniska Ishtar var den stora kärleks/ erotikens gudinna, därav benämningen Babylons sköka. De tidiga kristna med sina judiska rötter bla från fångenskapen i Babylon blandade väl mer eller mindre medvetet ihop dessa gudinnor.

    • En annan som exponerar The Jesuit Order är Johnny Cirucci. Han gör podcast, artiklar och böcker. Länk till hans hemsida i mitt namn.

     Min favorit: Johnny Cirucci. Hans bok: Eaters of Children

     The ultimate “conspiracy” is also the most horrible: a Satanic Elite controls all access to power.

     If you wish to join them, you must be like them—willing to do the worst things imaginable to the most innocent lives possible. They have been operating since the dawn of civilization. The “Christian Era” forced them underground but secretly these druids of depravity rule it all…and this book exposes them for you!

     • Sex messages hidden in Disney cartoons; Moloch worship in the Redwoods of California; only this book explains it all!
     • Did you know the “North American Man-Boy Love Association” was co-founded by a pedophile Roman Catholic priest?
     • The real reason why wars are started and why the Elite fabricate them needlessly out of whole cloth.
     • Read about the head of MI6 who was a lifelong “paedophile” and traitor. He also helped found NATO and seeded the “Global War on Terror” 30 years prior.
     • The most infamous serial killers are trained and enabled to do what they did.
     • Every famous person you’ve ever looked up to has been exposed to this dark secret and either kept it, been a victim of it and / or participated in it.

    • Jag kan minnas fel – men var det inte Sun Tzu – som INTE EXISTERADE förrän en jesuit skrev en bok om honom… (Med reservation för att jag har fel namn).
     ____________________________________________________

     + Jag upptäckte nu av en slump att Ole Dammegård har varit på Johnny Cirucci’s podcast
     Resistance Rising 170: Exposing False Flags With Ole Dammegard

     • Savalle says:

      ”Jag kan minnas fel – men var det inte Sun Tzu – som INTE EXISTERADE förrän en jesuit skrev en bok om honom…”

      Det var jesuiten Jean Joseph Marie Amiot, som levde på 1700-talet.

      ”Jean Joseph Marie Amiot (sometimes Amyot; Chinese: 錢德明; pinyin: Qián Démíng; February 1718 – October 9, 1793) was a French Jesuit missionary in Qing China, during the reign of the Qianlong Emperor.”
      https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Joseph_Marie_Amiot

      Efter 29 minuter i detta föredrag berättar Walter Veith om tillkomsten av Sun Tzu, Art of War:


      (242 – From Crete to Malta – Part 2 – Walter Veith)

      Här är ytterligare två föredrag av Walter Veith som är mycket relevanta i detta sammanhang:


      (215 – Revolutions, Tyrants & Wars / Total Onslaught – Walter Veith)


      (211 – The Secret Behind Secret Societies / Total Onslaught – Walter Veith)

   • H H says:

    https://russia-insider.com/en/politics/western-laws-now-clash-moral-nature-man-russian-orthodox-patriarch-kirill-rt-exclusive
    I en exklusiv intervju med RT delade chefen för den ryska ortodoxa kyrkan, patriark Kirill, sina idéer om de svåra situationerna för kristna i Mellanöstern, USA: s presidentval och europeisk multikulturalism.

 2. Här har du mig med på tåget igen. Efter att ha insett hur komplicerat allt är lämnade jag utvecklingsläran som fundament för livet. Hamnade då i en/flera skapare. Men tyvärr löste det inte problemet: Vem har skapat skaparna? Blev den naturliga följdfrågan som naturligtvis upprepas i det oändliga.

  Nu vet jag via mycket ytliga studier i neurala nätverk att slumpen kan leda till ordning.

  Juden är en för mig kriminell religiös sekt och dess religion är judendomen/talmudismen. Men varifrån kommer tanken om sfinxens tass?

  • peterkrabbe says:

   Uppgiften om de bevarade handlingarna från Atlantis kommer från den amerikanske profeten – eller kanske snarare mediet – Edgar Cayce. Fördelen med Cayce är att han förmedlade sina informationer under trance och hade därför ingen möjlighet att korrigera eller vinkla sina berättelser, som nedtecknades direkt vid respektive tillfälle av hans sekreterare. Cayce berättade detaljerat från Atlantis i egenskap av en tidigare existens på plats. Historien om denna civilisation bevarades inmurat dels i en av pyramiderna som sjönk med Atlantis kontinent, dels i den egyptiska sfinxens tass. Egyptiska myndigheter känner till denna uppgift men vägrar tillåta utgrävningar. Möjligen är man rädda för konsekvenserna för islam som religion om innehållet blir känt.
   Det kan också tilläggas att Cayces berättelser om Yngre Dryas baseras på våldsamma vulkanutbrott, inte kometen. Effekterna blir likartade, liksom det man ser som okulär iakttagare. Omfattningen av katastrofen är under alla förhållanden så gigantiska att man inte kan utesluta yttre påverkan. Ett flertal gränser mellan tektoniska plattor finns inom havsområdet mellan Sydamerika och Europa. Island är fortfarande efter 12.000 år ett blödande sår efter dessa händelser.

   • Loa says:

    En genial ung man
    Bright Insight: The Lost City of Atlantis – Hidden in Plain Sight? Lost Ancient Human Civilizations
    ”The Richat structure”. Jag är mållös.

    • peterkrabbe says:

     Richat kan mycket väl vara en stad inom Atlantis kulturområde, dock inte huvudstaden, som bör ha legat vid nuvarande Bahamas. Precis som i romarnas stadsbyggnad användes säkert idealplaner för flertalet städer i samma kultur. Atlantis landmassa var fördelad på fem större öar, som senare blev tre – Poseidia, Aryan och Og. Azorerna och Kanarieöarna kan vara rester efter två av dem.
     Det finns uppgifter om att Nilens huvudflöde på den tiden mynnade i Atlanten, spåren efter detta flöde kan ibland avläsas på satellitfoto. Mynningen kan mycket väl ha legat i närheten av Richat. Sahara var då ett av de bördigaste områdena på jorden och det lär finnas åtskilliga färskvattenkällor under marken som skulle kunna rädda liv idag om någon betalade för sökning och borrning….

  • Savalle says:

   ”Nu vet jag via mycket ytliga studier i neurala nätverk att slumpen kan leda till ordning.”

   – Hittade chansartat den tappade skruven?

   • Nja så skulle jag inte uttrycka mig. Hade kurs i statistik på SU då jag visade något i stil med hur man bygger ett nätverk som kan lära sig en av de logiska operationern, typ ‘och’. Kommer inte ihåg vilken och kan mycket väl gjort det med papper och penna. Jag kan inte hitta det.

    • Savalle says:

     Nu när allt funkar igen är det säkert spännande att ta del av dessa båda föredrag:


     (Creation vs Evolution seminar. Walter Veith & Ben Carson)


     (Dr Walter Veith…Evolution or Creation Part 6/8)

 3. rosenfinken says:

  För att komma åt svaren här, räcker inte dagens vetenskapsmän till. Vi måste gå till dem som kan se in i de högre världarna, en invigd. Jag rekommenderar varmt den man som i otaliga föredrag och böcker har gett svaren på människans och jordens gåtor. Trots stort motstånd bland övriga esoteriker, hävdade han att tiden nu var inne, med nödvändighet, att släppa den högre kunskapen fri och göra den allmänt tillgänglig. Detta var i början av 1900-talet. Rudolf Steiner är den mannen.

 4. Savalle says:

  ”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.”
  (Romarbrevet 1:20; Bibel 2000)

  Här är några filmer som är mycket tänkvärda från Jehovas vittnens hemsida:

  https://www.jw.org/sv/publikationer/filmer/#sv/mediaitems/VODMoviesExtras/pub-ivwc_6_VIDEO
  (Det fantastiska skaparverket vittnar om Gud – Bildspel)

  https://www.jw.org/sv/publikationer/filmer/#sv/mediaitems/VODMoviesExtras/pub-ivwc_5_VIDEO
  (Det fantastiska skaparverket vittnar om Gud – Mönster

  https://www.jw.org/sv/publikationer/filmer/#sv/mediaitems/VODMoviesExtras/pub-ivwc_4_VIDEO
  (Det fantastiska skaparverket vittnar om Gud – Samspel i naturen)

  https://www.jw.org/sv/publikationer/filmer/#sv/mediaitems/VODMoviesDocumentary/pub-ivwc_1_VIDEO
  (Det fantastiska skaparverket vittnar om Gud)

 5. drhallonhatt says:

  Religionens vara eller icke vara är helt beroende av oss människor.. vi kan existera utan religion men religionen kan inte existera utan människan.. så med den vetskapen så är all religion hittepå och ett kontrollmedel.. så vill man tillhöra fårskocken eller vill man vara fri och tänka själv? valet är fritt 😀

  • Jag tror att det finns en skapare. Däremot är jag inte intresserad av organiserad religion. Religion is a rich man’s trick. Dåtidens ”övervakningskamera”. Att be till Gud eller Jesus kan man göra utan att sitta i en kyrka. GOD save us from religion!

   Decoding The Beast system
   ** https://www.youtube.com/watch?v=qedyM4OYNR0

   Doc’s Bible Study (min favoritkanal: Johnny Cirucci)
   ** https://www.youtube.com/watch?v=k_sjWOClSC8

   • Savalle says:

    Att älska Gud är att älska det Gud står för: kärlek, godhet, rättfärdighet, sanning.

    Att tro på Gud är att hålla fast vid det.

    Vi visar vår kärlek till Gud genom att vara kärleksfulla mot vår nästa, mot djuren, mot naturen.

    Bibeln:

    25En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” 26Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” 27Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” 28Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” 29För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” 30På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. 31En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. 32På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. 33Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. 34Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 35Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ 36Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” 37Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”
    (Lukasevangeliet 10:25-37)

   • Mo says:

    Second Opinion, så rätt du har. Religionen är skapad av en utvald elit för att tillgodose deras behov. Det Gudomliga finns utanför vår fattningsförmåga men nyckeln finns säkert i någon av de heliga skrifterna.

  • Eltervåg says:

   Hur kan du ställa religion och fårskock upp emot att tänka själv? Bevisar det att vi som tänker på innebörden av våran tro och lever EFTER den samma, inte har förmåga att tänka klart?

   I mina ögon så kräver det verkligen mycket att komma till insikt, så att man inte bara säger sig tro, men faktisk använder denna insikt i vardagen. Det tycks mig vara ett lika stort misstag att förkasta religion baserad på dylik logik.
   Kultur och konst kan inte existera utan människan, så det är onödig hittepå?
   Jag gick i skola som alla andra och lärde mig att läsa och skriva, jag lärde mig matematik och så vidare. Men jag spenderar inte mycket tid på att utveckla det djupare.

   Min sökan efter att förstå mig själv, andra och världen är något som fortfarande engagerar mig. Och ja, religion eller min tro, är min måttstock i många av livets frågor.
   Faktiskt är det så att jag inte hade varit vid liv i dag om jag trodde att detta livet är det enda. Då hade jag för lenge sedan valt att göra slut. Det vore så mycket enklare att säga att livet har för stora utmaningar, plågor, och för få glädjer, så varför inte bara sluta existera?
   Men jag tror inte en sekund att jag kan smita, utan detta livet är bare en länk i min tillvaro. Ungefär som jag gick i ettan ett år, och jag behövde inte göra om det året, utan kunde fortsätta till tvåan osv.
   På samma vis kan jag också resonera så här. Jag frågar inte ett barn som går i tvåan hur jag ska räkna ut vinklar i en trekant.

 6. peterkrabbe says:

  Edgar Cayce är den hittills bästa källan till information om Atlantis. Det må vara upp till var och en att avgöra om man tror på uppgifter, levererade genom reinkarnation, eller inte. Så här beskriver ändå Cayce Atlantis:
  Atlantis omfattade ett område som sträckte sig från Mexikanska Golfen till Europa. Man kan se Bahamas i väster och Azorerna i öster som gränspunkter. Kulturen spred sig i väster via Yucatanhalvön till Sydamerikas Ander med Maya- och Inkakulturerna och i öster till iberiska halvön, Marocko och vidare till Egypten.
  Bimini på Bahamas uppges vara en viktig tempelplats. Man skall komma ihåg att Cayce var kristen och hans världsbild baserad på den kristna Guden. Enligt Cayce var det här gud placerade den första upplysta människan, kallad Amilius (Genesis: Varde ljus). Primitiva folkstammar fanns redan tidigare, men Amilius uppgift var att utveckla en högre kultur. I bibeln text är Amilius inkarnerad som Adam, som tillsammans med Eva bildar ett samhälle av gudasöner, som av egen fri vilja kunde återvända till Gud.
  Det finns passager i berättelsen som ger associationer till aliens. De ”byggde” kroppar till sig själva i syfte att utforska de jordiska omgivningarna med sina erfarenheter av ljud, smak och beröring. De valde en mänsklig form för att kunna beblanda sig med de lägre stående människor som redan fanns på plats i syfte att ge dem upplysning.
  Adam och hans gudasöner byggde ett tempel som tillägnades den ende guden – ”Law of One”, där moralisk vägledning skulle ges åt en befolkning som huvudsakligen bodde i grottor. De introducerade en teknik som hittills varit okänd på jorden, avancerat jordbruk med bevattningskanaler, energiformer och okända metaller. Rinnande vatten cirkulerade i system för hygien och nöjen. Huvudstaden kallades Poseidia , byggd på en höjd vid havet.
  Med tiden uppstod meningsskiljaktigheter mellan gudasönerna och vad man kallade Belials söner, de som sviktade i moral och föredrog materiell bekvämlighet och egoism framför de ideal som predikades genom gudslagen. Döttrarna lockades till moraliskt förfall och respekten för andras frihet och önskemål urholkades. Vi kan här se paralleller till dagens utveckling.
  Uppgifterna om den teknik som fanns i Atlantis är viktiga, eftersom de visar att vi här har att göra med kunskaper som tillförts från platser utanför vår jord. Man talar om en ”eldsten” som beskrivs som en slipad kristallprisma, vars koncentration av solenergi gav enorma energiflöden. Man hade också kunskaper för att ändra atompartiklars molekylstruktur till en kärnreaktion som gav ”evig eld”. Det talas också om användning av obegränsad elektrisk energi och användning av uranium samt tidigare okända gaser.
  Amilius ankomst till Atlantis ligger enligt Cayce för 40.000 år sedan. En katastrof drabbade kontinenten för 28.000 år sedan på grund av bristfälligt handhavande av teknologin, som vi nog kan kalla kärnenergi i någon form. Den slutliga katastrofen kommer enligt samstämmiga källor under Yngre Dryas för 12.000 år sedan. Om denna senare berodde på omfattande vulkanutbrott i de tektoniska plattornas gränser eller på en kometsvärm är svårt att avgöra. Men att den överlevande kulturen flyttar till Egypten och det sumeriska riket är troligt, även om temperaturhöjningen efter istidens slut knappast gav förutsättning för annat än en långsamt utdöende högkultur, som vi nog kan anse nådde sin botten runt år 500 e.Kr. Går även vår nuvarande cykel mot sitt slut?

  • Eltervåg says:

   Jag kan bara hålla med deg till fullo, Peter.
   När det rör sig om “eldstenen” kan jag ge ett citat ur en Reading, som jag också översatt till svenska. Jag har inte strävat efter att få texten helt grammatisk korrekt, och jag vet att även de som har engelska som modersmål finner Readings särskilda sätt att uttrycka sig kan ibland vara svår. Detta tror jag beror på att Cayce ibland var tvungen att översätta urgamla sätt att uttrycka sig, och ibland att han beskriver saker i de andliga dimensionerna som vi inte har ord för. Ta t.ex om jag skulle beskriva en röd ros, men inte fick använda orden röd och ros? Skulle bli en rätt svårtydd mening, eller hur?

   Där berättas det att “eldstenen” eller Tuaoi stenen, hade en rad olika versioner.
   Den började som ett verktyg att kommunicera med det andliga, eller själar som inte var i fysisk kropp? Senare verkar den ha blivit mera lik vår radio och satellit kommunikation.

   Reading 2072-010
   4. Fråga: Återvänder till Atlantis inkarnationen – vad var Tuaoi stenen? Vilken skepnad eller form hade den?
   Svar: Den var sex-kantad, i vilken ljus uppenbarade sig som kommunikation mellan det oändliga och det ändliga; eller medlet varigenom det var kommunikation med krafterna från utsidan. Senare kom det att betyda det varifrån energier strålade, som centrum från vilket de radiala aktiviteterna ledde de olika formarna utav genomresa eller färdsel genom dessa perioder av Atlanternas aktiviteter.
   Den hade en kristall form, fast i en rätt så annorlunda form från den som användes där. Blanda inte ihop dessa två, för det var många generationer av ändringar. Det var under de perioderna när det ledde flygplan, eller sätt att färdas; fast de på den tiden färdades i luften, eller på vattnet, eller under vattnet, på samma vis. Dock kraften som ledde dessa var i den centrala kraft stationen, eller Tuaoi stenen; som var som den strålen på vilken den verkade. I början var den källan till den andliga och mentala kontakten .

   original text:
   4. (Q) Going back to the Atlantean incarnation – what was the Tuaoi stone? Of what shape or form was it?
   (A) It was in the form of a six-sided figure, in which the light appeared as the means of communication between infinity and the finite; or the means whereby there were the communications with those forces from the outside. Later this came to mean that from which the energies radiated, as of the center from which there were the radial activities guiding the various forms of transition or travel through those periods of activity of the Atlanteans.
   It was set as a crystal, though in quite a different form from that used there. Do not confuse these two, then, for there were many generations of difference. It was in those periods when there was the directing of aeroplanes, or means of travel; though these in that time would travel in the air, or on the water, or under the water, just the same. Yet the force from which these were directed was in this central power station, or Tuaoi stone; which was as the beam upon which it acted. In the beginning it was the source from which there was the spiritual and mental contact.

  • Loa says:

   Tack Peter för denna artikel.
   NEJ det är inte Yucatánkometen (Chicxulub), den är ju miljoner år!
   Utan det torde vara DENNA, nya:
   Bright Insight: The 12,000 Year old Comet that Landed on TEDTalks…and Erased Ancient Civilization – Greenland Crater

   • peterkrabbe says:

    Bright Insight har rätt i det mesta! Pyramiderna är inte byggda av egyptierna, utan av atlantiderna och för minst 15.000 år sedan, kanske betydligt tidigare. De upplysta som överlevde kometregnet blev överstepräster i Egypten och förde vidare mycket kunskap om förhistorien till faraoner och sumerer. Cayce nämnde problemet med de gigantiska djuren (inte dinosaurier, utan stora björnar m.m.) som förstörde människornas odlingar och hotade deras stadsbebyggelse redan på 1920-talet, långt innan de skelettfynd som gjorts i vår tid bekräftat fenomenet.
    Motståndet inom etablerad forskning mot dessa fakta är förvånande och man kan undra varför. Allt är så uppenbart och enkelt att avläsa. Sannolikt skulle många professorstitlar ryka om en ny sanning fick fotfäste.

 7. hllviken says:

  Passar nog in här:

 8. Arga gubben says:

  Bibeln är inte en historiebok. Den är en andlig bok och studiet tar aldrig slut, inte ens i Himmelen. Folk får veta vad de kan ta emot. Ibland med bildspråk liksom Herren talade i liknelser. Vi vet att Ordet inte längre är komplett. Några böcker har försvunnit, t.ex. boken om Herrens krig. Katolska kyrkan dolde Ordet, som fariséerna gömde Ordets nycklar. Vissa omtolkningar var horribla och det var också vissa protestantiska galenskaper.

  Det finns bara en Gud. Fadern är i Sonen som själen är i kroppen och Hans verk, den heliga Ande, flödar från Hans händer. Så talar Swedenborg.

  Några tecken tyder på att istäcket inte var heltäckande. Det kan ha funnits hål i isen i Jämtland och omkring den finska Varggrottan där neandertalare levde.

  Ett herre vid namn buildreps skriver på hubpages att han matematiskt kan bevisa att pyramiderna riktades mot Nordpolen och att den har flyttat på sig. Den låg söder om Grönland, nådde Grönland och är nu längre norrut. Han talar om en tidsperiod på 300.000 år och skriver en bok om Atlantis. Atlantis rising, om jag minns rätt.

  • Roland Salomonsson says:

   Pyramidernas riktning är inget tillförlitligt. Däremot har klimatskeptiker visat att vädertyperna långsiktigt styrs av en stor mängd ”cykliska” företeelser. En av dessa är att jordaxeln ”roterar” ungefär som hos ett gyro. Av senaste glacialens utbredning OCH sett till att Sibiriens klimat var avsevärt mildare än idag under glacialen, kan man således räkna ut hur jordaxeln var ställd under 80000 år samt hittills under interglacialen. Men så långt söderut som södra Grönland kan vi glömma. Sannolikare är norra Grönland t o m Baffins Ö, alltså riktad BORT från Sibirien.

 9. Arga gubben says:

  Ingenting jag skriver publiceras. En del är för kristet, en del för svenskt. Här kommer mer från en novell om geni och så kallat vansinne.

  Dupont, din rackare,

  antyder du att jag är snurrig? Det är en attityd jag ofta möter. Här på stationen kommenterar man min morgonrock och min pipa under promenaderna. Ryggkliaren möter också viss häpnad.

  Gravitationen avviker här ute. Vi gör de finaste beräkningar – och räknar fel. Ibland blir det rätt, trots att vi räknar på samma sätt. Jupiters månar har egna viljor.

  Metis, Himalia, Lysithea, Elara – där börjar mysteriet. Hos Euanthe och Harpalyke slutar det. Ingen av dess månar är början eller slutet, jag visar bara på extremer, som gäckar mig.

  ..

  Det är så roligt att höra från dig. Paris! När såg jag Paris sist? När ska jag åter se Paris? När ska jag se Bryssel? När ska jag åter gå ned till hamnen i Marseille och äta råa musslor kl. tolv på natten, när båtarna kommer in?

  Att fråga mig om rymdprogrammet är att be mig om en uppsats. Måste sammanfatta. Visst är bra, visst är dåligt. Jupiterstationen är bra, eller kommer att bli bra efter mina förbättringar, om man lyssnar på mig. Marsprogrammet är riktigt bra. Den nya sonden [censurerat] har redan bekräftat [censurerat]. En fantastisk nyhet som du förstår. Nu vet vi att [censurerat]. Konsekvenserna är enorma. Månprogrammet har nu äntligen [censurerat]. Vad som sker nära jorden är mest skräp. Lite telecom och mer övervakning. Det enda som är bra är [censurerat]. Hoppas att detta besvarar dina frågor.

  Euanthe? Hon, jag tänker på henne som en hon, har en fantastisk egenskap. Hon kan [censurerat]. Det bekräftar [censurerat], men motsäger min första teori om [censurerat]. När jag [censurerat] berättade jag [censurerat] för [censurerat] om [censurerat] och vad upptäckten kommer att leda till, dvs [censurerat]. Du förstår min exaltation.

  Harpalyke är helt annorlunda. Med min nya gravitationsmätare kan jag konstatera att [censurerat]. Det ger visst stöd för teorin om [censurerat]. Du vet vad ryssarna tidigare har sagt om [censurerat]. Nära Mars finns flera närbesläktade mysterier, t.ex. [censurerat].

  ..

  Kära dagbok,

  man kan undra vad Zeus hade för sig. Försökte han, likt Vladimir och Karl den Store, samla 800 frillor?

  Du mörka Metis, du mystiska Himalia, gäckande Lysithea och min favorit Elara. Du tankeväckande Euanthe, Harpalyke underbara.

  Med er börjar undret, jag anar Zeus. Euanthe, du rara, ska allt förklara.
  Med er ska jag ramla i rymder vida där Zeus strida.

  Vem är havande, vem väntar? Vem föder, vem bär?
  Ni månar i mörkret, Kalkyl är här.

  • peterkrabbe says:

   Arga Gubben, dina texter är en aning svårtillgängliga. Skall vi se dem som poesi eller fritt flygande tankar?

   • Arga gubben says:

    Peter, en del är påhitt, men annat är på största allvar och viktigt. Jag vill att folk ska tänka själva. Vem känner till Jupiters många månar och vad de gör? Det som är svårtillgängligt ger segrar till de som vill förstå. Kalkyl försöker väcka oss och lyckas med kodord till Dupont förmedla en ny matematik trots censuren, det framgår av novellen, men inte här. Jag använder humor och allvar för att försöka förmedla det geniala i Kalkyl.

    Rudolf Steiner nämns i en kommentar och jag fick arbeta för att förstå honom. Likadant med Cayce och Swedenborg tvingade mig till åratals studier.

    Nu har jag så många videor att studera att jag är överbelastad. Denna krönikeserie engagerar.

   • hllviken says:

    🤣 😆 😂 😍 😇

 10. Peter Krabbe: Intressant ämne Du tar upp.
  Edgar Cayce och Atlantis, OK, Atlantis fanns med stor sannolikhet, som ett ‘före syndafloden’ operativt samhälle. Själv förlitar jag mig f.n. mer på historiska dokument, om än fragmentariska och tydda, än på visioner förmedlade under trans.
  The great deluge, syndafloden, kan med hjälp av olika historiska dokument, Berossu (B), Manetho, m.fl, beräknas ha inträffat ca 10950 BC. Tidvattenvågen, troligen orsakad av en gigantisk iskavling i Antarkis, ‘kom från syd’, i samband med istidens slut. Den kometträff Du anger är sannolik, eftersom Nibiru drog med sig kometer och metroriter i samband med passage genom solsystemet.
  B, babylonisk präst och historieskrivare, skrev om tiden både före och efter syndafloden i tre verk, Babyloniaca, dedikerade till kung Antiochus 1, 279-261 BC, ofta citerade och hänvisade till av antika historiker, finns endast bevarade fragmentariskt, men tillräckligt för ökad insikt.
  Gudarna i forna Egypten och Grekland, och kanske också våra egna asagudar, har samma ursprung som gudarna i Sumer. Följande händelse kan illustrera:
  • I egyptisk hieroglyfisk text talas om när Horus besegrar Seth i en luftstrid ovan Sinaihalvön
  • I grekisk mytologi berättas om den våldsamma striden mellan Zeus och den monstruösa Typhon, som slutade när Zeus i sin bevingade farkost besköt sin antagonist med en åskvigg.

  B berättar samma historia från Sumer: Annunaki var uppdelade i två grupper. Den ena fanns stationerad på Mars, varifrån transporter till/från jorden resp Nibiru skedde. Personalen var tvungna att bära rymddräkter för överlevnad (finns bilder härom för interpretation). De var missnöjda med sin vistelse där. Den andra delen fanns på jorden. Marsledaren Zu inviterades till Enlils HQ för diskussion. Vid ett obevakat tillfälle tillskansade sig Zu ett kritiskt instrument, ‘the Tablet of Destiny’ och rymde i Enlils rymdskepp. Anu sökte frivilliga för att utmana Zu, men misslyckades därför att Zu lyckades skjuta ner alla projektiler med sitt stulna instrument. Till slut lyckades Ninurta, Enlils förstfödda son, skapa en sandstorm m.h.a. sitt ‘sjucyklonsvapen’, varvid Zu försökte fly. Ninurta förföljde honom i sitt flygande skepp och en luftstrid följde. Ninurta sköt ner Zu, som kraschade, blev tillfångatagen och dömd till döden.

  Jag väntar fortfarande på den dag då British Museum låter DNA- testa Nin Puabi för vår ev släktskap.

  • peterkrabbe says:

   Det råder tydligen konsensus om tidpunkten för avsmältningen efter istiden, c:a 10.900 f.Kr. Den påverkade både Antarktis och Arktis, så det är rimligt att en tidvattenvåg kom från både söder och norr. Vi känner väl till effekterna från Skandinavien, där smältvattnet lade hela nuvarande Svealand under vatten, innan Östersjön till sist bildades med utlopp i Öresund. Enligt Hancocks diagram var hela temperaturhöjningen genomförd när nästa fas inleddes omedelbart efter, kometen eller explosionen eller vulkanutbrottet – enligt olika källor. Det handlar därför sannolikt om två olika händelser, där den senare sänkte temperaturen igen till istidsnivå, något som är normalt vid stora vulkanutbrott med mycket aska i luften under lång tid, för att sedan återgå till den förhöjda temperaturen efter så lång tid som tusen år. Dagens vulkanutbrott kan åstadkomma samma effekt under ett par år högst, vilket visar att något enormt omvälvande hände. En kometsvärm låter därför mer troligt. Hancocks bild över utbredningen visar också tydligt att centrum för nedslaget ligger över västra Atlanten med spridning till den östra delen.

  • Savalle says:

   ”The great deluge, syndafloden…”

   Walter Veith om syndafloden:


   (Dr Walter Veith…Evolution or Creation Part 4/8)


   (Dr Walter Veith…Evolution or Creation Part 3/8)

  • Arga gubben says:

   Göran:

   Indiska Mahabaratha berättar också om kriget, men jag har bara läst utdraget Gita, en förträfflig bok. Striden avgjordes av Krishna där han slogs på den sida som vann. Kriget utkämpades delvis i luften med Indras pil. Jag misstänker starkt att dagens ufos är sentida kopior av indisk teknik och då ska vi hållas i okunnighet.

   Indierna vill inte lämna ut alla sina gamla skrifter. Anledningen sägs vara att de ska reciteras, inte skrivas ned, men det kan finnas andra anledningar.

   Politiken och dumheten infesterar vetenskapen, men skyddsvallen bryts igenom i vår tid. Jag hade förmånen att lyssna på föredrag av ingenjören Ivan Troeng omkring 1970. Han hävdade att nånting stort hände för 11.800 år sen. Han talade mycket om negativa joner och deras välgörande egenskaper, t.ex. i skog och mark. I denna Internets tidsålder har vi kommit ännu längre.

   Savalle:

   Jag är inte på professorns nivå och befinner mig inte nära Jupiter. Novellen hintar några saker, men är ej publicerad i sin helhet. Summa summarum är att vi bara låtsas förstå gravitationen. Vi har flera kända avvikelser och nya försiktiga teorier, trots hårt motstånd. Nu talar man faktiskt om dvärgen, galten. Novellen är flera år gammal och före sin tid.

   Jag kan inte skapa en ny kosmologi, bara visa att den nuvarande är skev. Vår matematik är fantastisk sedan 500 år tillbaka. Vilka tror ni hittade Pi? Indiska forskare. Nu står vi inför ett matematiskt genombrott eller dödsfall. Datorerna har utvecklats och utmaningarna vuxit. Matten klarar bara ett litet antal variabler. Den har bara en grundförståelse av dynamiska modeller. Den virrar om antalet dimensioner, de som kan anas i Pythagoras sats. Varför har jag hopp? För att vårt förbund med Herren är evigt. På sorgens planet kallas vi till stordåd, som de lidande ryssarna kallades till överlägsen vetenskap. Källan är från 1912 och inte kristen.

   • Eltervåg says:

    Arga gubben,
    De forskare som arbetar på hypotesen om ett elektriskt universum, anser att gravitationen inte behövs. Den är effekten utav elektrisk kraft. Dessutom så granskar de också gamla myter och symboler man hittar i arkeologin.
    Det hele påminner mig mycket om vad även Edgar Cayce sade, allting är vibrationer.
    PS. Jag har också läst Bhagavad Gita, och instämmer!

    https://www.thunderbolts.info/wp/

 11. Mo says:

  Vad händer när ondskan exploateras av marknadsdrivande krafter inom det militära och fängelse industriella komplexet. Den växer och blir en lönsam del inom det vi kallar välfärdssamhälle.

  Allt går igen, i krigens spår under tidiga 1900-talet internerades befolkningen godtyckligt till arbetsläger och kunde tillgodose samhällets och industrins behov av billig slavarbetskraft. USA faller tillbaks i sin dystra historia nu via börsnoterade privata fängelser som tjänar dubbelt på hanteringen, det ger klirr i den egna kassan och den globala industrin får tillgång till billig arbetskraft.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/VRJlb4/forbudet-mot-slaveri-galler-inte-usas-22-miljoner-fangar

  De expansiva välfärdsindustrierna sväller och ser sig om efter nya marknader. Vems ärende går svenska politiker? Moderaterna har tidigare föreslagit privata fängelser och skulle därmed underlätta för det fängelseindustriella komplexet. Man har lydigt medverkat till mottagande från migrationsindustri och människosmugglare, som tryggar sysselsättningen för ett flertal sektorer i Sverige.

  https://www.lindelof.nu/usas-fangelseindustriella-komplex/

  Och nu hörs ropen skalla från Sveriges befolkning och politiker, det ökande våldet i samhället kräver mer resurser till polis, rättsväsende och fängelser.

  https://omni.se/

  http://trelleborg.lokaltidningen.se/nyheter/2019-07-09/-Trelleborg-kan-bli-alternativ-för-nytt-fängelse-5236041.html

  Polis och kriminologi utbildningar öppnas upp på det nya universitet i Malmö och allt blir förmånligt statligt finansierat. Så sluter sig cirkeln.

 12. Visserligen ren spekulation, men jag har tidigare sagt att jag tror att de de pengar som NASA får från skattekollektivet går till The military Industrial Complex.
  56 Million US DOLLAR PER DAG skinnar de folket på (12:18 in i klippet på översta filmen). Och allt är bara teater. Mycket bra dokumentär om hur NASA år efter år, president efter president mjölkar befolkningen på pengar med diverse project som ständigt skjuts upp. Bästa dokumentären jag sett om NASA:s ”Space Program” någonsin.

  NASA Going Nowhere Since 1958
  ** https://153news.net/watch_video.php?v=68NMN7KGWD3N

  The phones were better in 1969
  ** https://153news.net/watch_video.php?v=N4YGWXD7D61N

  Moonlanding song
  ** https://153news.net/watch_video.php?v=RUHRUY4NROH2

  NASA ska ha raderat all Apollo-data. Yeah, Right!
  https://153news.net/watch_video.php?v=4N35S5AXS9US

 13. Eltervåg says:

  Det var många människor som samlades rundt Edgar Cayce, och de var på något vis med att arbetet som det kallades. Utan detta stöd och samarbete så vore det inte möjligt att bygga upp en organisation rundt Edgar Cayce.
  Innan detta hände försökte Edgar Cayce sig på att livnära sig som fotograf, och säljare.

  När Edgar Cayce gav dessa individer svar på vem de hade varit i tidigare liv, och även hur de hade arbetat tillsammans, eller motarbetat varandra. Allt ifrån Atlantis, via forna Egypten till dagens samhälle.

  Varför tar jag upp detta?
  Jag var ute i trädgården och jobbade, medan tankarna flöt fritt. Då kom jag till att tänka på Peters blogg och ni som kommenterar. Jag tror det finns likheter att lyfta fram.
  Peter har samlat en trogen skara rundt sig som medverkar. Detta är nog inte en tillfällighet, då vi finner tankar som ger genklang i oss själva. Vi tycker på något vis att det finns en sanning i vad som presenteras.
  Vi har ett gemensamt intresse i att Peters arbete lyfts fram och presenteras till fler människor.

  Samtidigt noterar jag att det finns en väsentlig skillnad gentemot arbetet rundt Edgar Cayce.
  Denna grupp består av anonyma individer. Så jag drar slutsatsen att detta arbete endast kommer att finnas kvar så länge som Peter fortsätter att jobba på. Den dagen han väljer att dra sig mera tillbaka, slutar eller rent av stängs av pga någon ny lag eller liknande. Vad gör vi då?

  Låt mig ge exempel på vad jag talar om.
  Jag brukade spela på nätet i massiva online rollspel, där vi umgås med avatarer – och ibland lär man känna några av medspelarna. Det var särskilt den sociala delen som tilltalade mig. Så det tog upp mycket tid, men jag gillade hur man samarbetade för något gemensamt mål.
  Två gånger spelade jag ett spel i 4 år. (Saga of Ryzom och Eve Online) Tills jag tröttnade. Numera spelar jag inte alls, och det är flera år sedan jag deltog i massiva online spel.
  Lärdomen var att det endast fungerar så länge någon strävar att hålla i trådarna, och man är överåns om att samarbeta. Men när det upphör så bryts kontakten. Spelar ingen roll hur mycket man vet om ens “vänner”.

  • Savalle says:

   Mycket viktig synpunkt! Därför behöver vi engagera oss för att bygga upp lokala nätverk, var och en av oss.

   Vi har viktig kunskap genom samarbetet här. Vi ska delge dem vi har runt omkring oss dessa insikter och kunskaper.

   Som nervceller ska vi sedan växa samman i ett nätverk, där varje cell är självständig men i kontakt med andra celler – som banade nerv-förbindelser.

   Vi ska bygga upp det som brutits ner: familjekrets, vänkrets, grannsamverkan…

   Som ett foster i livmodern ska vi växa!

  • Arga gubben says:

   Anonymiteten är ett problem. Vi kan inte skydda oss från staten, men slipper tjafsa med släkt och vänner. Några av mina grannar skulle sluta tala med mig om de visste vem gubben är. Visst nätverkande förekommer dock bland några på bloggen.

   Min fasta övertygelse är att den stora process som pågår inte är beroende av enskilda individer. Protestantismen föregicks av fackelbärare i flera hundra år. De var trogna katoliker och protesterade mot kyrkans förfall. Jag har varit på nätet i många år och sett andra facklor byta ägare.

   Peter Krabbe vet kanske inte hur viktig han är. Han samlar tänkare från olika håll och jag lär mig massor. Våra kunskaper är som mosaikstenar och behöver plockas ihop. Kristna kan tala med andra och vi lär oss att alla andra inte är knasbollar (trots Kalkyl!). De kristna församlingarna är mycket illa ute. Folk har letts på fel väg av sina herdar. De som går på andra vägar misstänkliggörs, men de är ju sökare och måste få tänka själva. Det fick jag själv göra innan jag avgjorde mig för Herren. Nu är jag med och upprättar kristendomen för de som går på andra vägar genom att visa respekt. Göran, Mo och andra binder ihop de gamla gudarna. Det pusslet har jag inte sett lagt förut. Steiner ska hedras. Frihetens filosofi är en bok på hög nivå och kräver eftertanke. Hans arkiv är en skatt. Jag har läst om Cayce till och från, men är inte expert. Sture är vår expert på Lorber. Walter Veith visar att man kan vara både sund kristen och forskare.

   Vårt universum är elektriskt. Den insikten kommer från Hannes Alfvens plasmateori och motarbetas. Tesla var insatt. Det förklarar hur planeterna har flyttat sig och hur de hålls isär. Saturnus med sin ring kan anas i gamla myter. Galten kan ha skapat kaos och Nibiru kan ha varit här. Vi kan ha ett arv från Mars, men det motsäger inte skapelsen. Det säger bara att vi inte har varit redo att ta emot den kunskapen. Nu kanske dörrarna öppnas, men först måste konstiga politiker, forskare och journalister tänka om. Det knakar under hela konkarongen.

   Jag kämpar med reinkarnationen. Jag har fått veta vem/vilka jag kanske var tidigare, men tänker på att vi inte ska skjuta upp till nästa liv vad vi bör göra här. Jag behöver ett Gudsord.

   • Savalle says:

    Det sker en förunderlig förening. Vi kommer från olika läror och lägrer, men vi förenas i vårt sökande efter sanningen.

    Men jag saknar Sture! Var är du, Sture? Vi behöver dig!

    Du Sture och Du Lassekniven är enormt viktiga som medicinska experter och forskare, men framför allt behövs Ni som kärleksfulla, omtänksamma, mycket visa medmänniskor!

   • Eltervåg says:

    Arga gubben, jag förstår att tanken på reinkarnation är svår. Jag håller till 100% med dig att man inte ska skjuta upp till nästa liv vad vi bör göra här och nu. Edgar Cayce sade att den största synden är att inte göra vad man vet man borde göra. Och det är bättre att försöka och fela, än att inte försöka alls.
    Jesus sade ju att det var bättre att vara varm eller kall, och inte ljummen. Ta Saulus, som var kall och förföljde de första kristna. Han engagerade sig till fullo, i en kamp han såg som rättvis. När Jesus visade sig för honom, så blev det givetvis en chock. Han ändrade sitt beteende och vände om, han började förkunna tron på Jesus. Samtidigt ändrade han namn till Paulus. Men, han ändrade inte natur, han var lika engagerad som förut, fast nu var han varm emot de som trodde på Jesus. Hade han varit likgiltig, eller lagom, eller ljummen, så hade han inte fått en uppenbaring.
    Åtminstone är det så jag förstår detta.

    Rörande reinkarnation. Så skulle jag kunna likna det med det massiva rollspelet, Eve Online.
    Man skapar en avatar och agerar i spelet enligt den värld som har skapats, med en egen historia (engelska: lore) som vidareutvecklas.
    Till en början så var det många spelare som hade gruperat sig i ett företag som kallades Band of Brothers (BOB). De “regerade” tills en ny grupp började spela, som kom från en annan civilisation (egentligen: annan typ av spel). Denna nya grupp hade från första början bestämt att de skulle förstöra och ta över, innan de ens hade börjat spela.
    Alla dessa spel som nu finns på marknaden, kan kanske liknas med olika civilisationer och världar? Men det är ändå samma individ som spelar. Detta kan liknas med våra själar, som har olika liv på jorden, och i andra dimensioner (planeter)
    https://eve.fandom.com/wiki/Band_of_Brothers

    Detta liknar i mycket vad som har händt i den verkliga världen. Edgar Cayce sade att en grupp atlanter började födas, och de låg bakom våra teknologiska genombrott. Men samtidigt så hade de med sig i bagaget deras kultur och tro. Det verkar som denna grupp hade valt att födas med längre intervall än folk flest. Så de hade inte följt utvecklingen genom århundraden på samma vis som andra. Vad jag kan förstå verkar de flesta födas ungefär med en intervall på dryga 150 år mellan varje liv på jorden. Några atlanter verkar ha haft mycket större intervaller som sagt, kanske på 1000 år.
    Verkar det här rimligt, Peter?

    • Arga gubben says:

     När jag var liten fick jag veta att jag inte skulle göra vad jag hade gjort förut. Var jag sju år gammal? Hur ska ett barn kunna ta emot det andliga budskapet?

     Jag sökte länge innan jag blev fullt kristen. Som femtonåring slukade jag allt om synskhet och reinkarnation. Jag tog en titt på Blavatsky och träffade medier. Ett av dem gav mig ett budskap som senare bekräftades stort.

     Jag har tre budskap om tidigare liv. Det fjärde har jag haft svårt att ta emot.

     Steiner sade att Napoleon inte längre var i den andliga världen. Hur ska det tolkas?

     Av dessa anledningar vill jag inte vara överstepräst och sätta mig på andra och absolut inte i familjen. En annan anledning är att jag fick insikt i vetenskaperna och fann dem fulla av hål.

     Swedenborg säger att andarnas minnen kan misstas för våra egna. Hur ska vi veta att några av våra tankar kommer från den andliga världen när vi tror dem vara våra egna? Vi lever redan delvis i den världen och måste lära oss att säga nej till vissa tankar. Det är fullt tillåtet och kan leda till bättring. Den tanken är inte min, dra bort! Det står skrivet, som Herren sade när Han frestades. Därför väntar jag på bekräftelse av reinkarnationen.

     Sture är på ingång. Lorber talar om en självmördare. Han led förskräckligt i den andliga världen och hans son visade honom barmhärtighet. Detta måste berättas. Håll ut!

 14. Eltervåg says:

  Jag arbetar på en Edgar Cayce Reading som gavs åt en kvinna i 1941. Hon var då 31 år, och Edgar Cayce var ungefär 64 år gammal. Skälet till att jag nämner detta var att hon och Edgar kände varandra då de var barn, men hon dog av sjukdom. Ändå så träffades de igen efter hon hade återfötts.
  Hon var en ovanlig kvinna på många sätt, vilket ni själva kommer att se. Då jag tycker texten är mycket intressant, den diskuterar Adam, som var Amelius innan. Adam levde i Atlantis. Den röda rasens hemvist. Adam betyder röd jord, har jag läst nån gång. Och Henok presenteras också. Henok måste ju ha levt nära slutet på Atlantis tidsålder.

  Reading 2072-004
  3. Genom att ge råd eller rådgivning rörande kroppens mentala och andliga attribut, från vilka dylika tankar och upplevelser skulle samlas till en början så vore det bra att påpeka för kroppen; att de givna förslagen får en mera praktisk karaktär i varelsens vardagsliv.
  4. Så, betraktat en sådan förutsättning, måste också tas med i betraktande det som har varit varelsens ideal.
  5. Sådan information kommer inte att ges genom att hitta felaktigheter, utan peka på jämförelser som kan åstadkommas av kroppens medvetande i vardagslivet.
  6. Som vi har påpekat, varelsen är super-känslig i detta särskilda eller individuella liv bortom det som vanligtvis brukar vara fallet för många individer. Så varför detta påpekas kan mycket väl förklaras för varelsen, såväl som några varningar och råd att begrunda; då dessa förhållanden är uppenbara och aktiva i medvetandet hos den nuvarande varelsen.
  7. Så, på grund av det hastiga återvändandet till detta nuvarande besök, har det blivit format ett koncept av materialisering av sinnets tankar, i de inflytanden som kan manifesteras i alla formar.

  8. På så vis, som det har påpekats, skönhet och symmetrisk aktivitet; formationer av ljud, färg, ord, karaktär, blir visualiserade upplevelser som är en del av varelsens medvetande i det nuvarande.
  9. Således kan varelsen vara i en grupp och ändå vara rätt ensam. Den kan vara bland mycket som är vackert och till tider endast se det som tillsäger en förödande förlust, eller varje typ av pessimistiskt synsätt. Igen så kan det vara precis motsatt, när allting som uttrycks tar en form som är vacker och ges uttryck i ord, i gärningar och i aktiviteter, på så vis att andra även kan ifrågasätta detta; medan det för varelsen kan vara essensen av konsekvens, av liv, av kärlek, av kraften och inflytandet för det goda. Dessa orsakar viss oro, särskilt i umgänge med andra.
  10. Dessutom har varelsens aktiviteter i andra typer av medvetande uttryck, in och ut av kroppen, har också deras inflytande på denna medvetenhet, detta medvetande som – som vi har påpekat – existerar med varelsen i den nuvarande erfarenheten.

  11. Det är frågat, då – vad borde vara idealet? Vad är principerna som kommer att användas, mentalt; de andliga källorna, och de fysiska uttryck av de samma i förhållanden med andra?
  12. Som vi så ofta har påpekat genom dessa källor, – dessa ligger i medvetenhetens område var idealet är baserat eller grundat.
  13. Det kan vara mycket bra att betrakta de många typer, sätt såväl som maner i närmandet av vilket som helst önskat mål eller avsikt i den andliga och mentala utveckling och varelsens handlingar. Det är också bra att komma ihåg att sådana existerar.
  14. Från DESSA källor, eller denna kanal, skulle det ges det medvetande som uttrycks i den kraft gett till människan som idealet – som borde och skulle anses vara premissen från vilken paralleller kan dras, lektioner vunna och instruktion given. Som:
  15. I Adam det uttryck som hade getts av Fadern i dess individuella aktivitet, såväl som i dess handhavande av förhållanden rundt varelsen.
  16. Vet då, det var inte endast en del av medvetenheten till denna varelse, men också det som borde vara premissen eller basen för övervägande närhelst det finns en önskan att uttrycka en växt in i ynnest (nåd), in i kärlek, in i handlingar som i förhållanden till de omkring varelsen.
  17. Var som helst och överallt kan dessa aktiviteter hittas, dessa lektioner och erfarenheter vinnas som bestämmer vad som gavs i början. Från allting rundt om dig skulle du kunna lära en lektion! Betvinga detta – gör så att det tjänar dig i dina affärer rörande problem i förhållanden, såväl som i hantering med de problem som rör betingelser och omständigheter omkring varelsen, alltid.

  18. Återigen blev det bevisat i Henok, som ofta sökte att vandra och tala med det gudomliga inflytandet; med de talanger som var latenta och uttryckta i självet för att hitta självet i de olika riken av medvetande, dock begagnande sig av förhållande till andra som en kanal genom vilken välsignelser kunde komma, såväl som rekommendationer och varningar skulle kunna påpekas åt andra.
  19. Sådant är idealet som varelsen skulle kunna instämma i, med det som påvisas att ha varit tjänsten och agerandet för den varelsen i och genom jorden.

 15. Savalle says:

  Några tankar om ondskan hos människor som jag vill dela mig av.

  Psykopati eller fri vilja?

  Varför väljer somliga människor ondskans väg?

  Det är väldigt svårt för de allra flesta människor att förstå hur somliga människor kan vara så otroligt hänsynslösa och orsaka så mycket lidande.

  Det finns inte någon motsvarighet till sådant beteende i djurvärlden.

  ”Boken ”Under Skorpionens tecken” är enligt Lina själv en ´studie i ondska´” – så skriver Pia Hellertz i sin mycket intressanta rescension av Jüri Linas bok om bolsjevikernas grymheter i Ryssland:

  Klicka för att komma åt Juri%20Lina%20o%20Arkadij%20Vaksberg.pdf

  Jüri Lina skriver i en annan enormt bra bok, Världsbyggarnas Bedrägeri, att människor som väljer att gå ondskans väg undan för undan blir alltmer förstörda i sitt inre, han talar om karma.

  Här är ytterligare en rescension av Pia Hellertz (om just denna bok):

  Klicka för att komma åt Varldsbyggarnas_bedrageri.pdf

  Inom psykiatrin talas det om psykopater.

  Min övertygelse är att människor inte föds som psykopater. De blir det genom sina gärningar.

  Jag anser också att det finns möjlighet för dem som går ondskans väg att vända om, likt en Saulus som blev en Paulus.

  Fiskargubben brukar tala om En Trappa Som Går Upp och En Trappa Som Går Ner.

  Madonnas uppträdande på ESC i Tel Aviv i år illustrerar Trappan Som Går Ner:

  https://newsvoice.se/2019/05/madonna-eurovision-song-contest-2019/

  • ingmedrid says:

   Savalle, nu gäller det att envist arbeta genuint och ihärdigt för sanningen – vilket passar mig allra bäst (jag är redan väl insatt i ondskans extrema avarter samt varianter… )

   TESLA:
   “If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”

   Med tiden har jag kommit att bli än mer insatt i orsaker till ohälsa, och synen på botande… En mekanisk medicin ser en människa som en maskin – utbytbar i sina beståndsdelar… etc… Den nya energimedicinen, ser till innehållet i Teslas ord… För mig personligen är det väsentligt att hela tiden söka vidare kunskap för att vidga min förståelse för hur människan och planeten skall kunna ha en chans framgent… I mina ögon gäller det att vi alla och envar höjer vår vibration – för att snabbt bidra till en förändrad energi på jorden som helhet (de 2 % – som du Savalle har nämnt).

   Det finns flera som har lärt mig mycket om dessa högre energier, ett sammanhang är: http://www.chi.is – där tilldrar sig mycket spännande aktiviteter, bland annat via Shamini Jain. Hon är en drivande samt vetgirig individ, som ni kan läsa mer om på länken!

   Shamini Jain kommer att leda en fri seminarieserie i augusti, vilken kommer att koppla samman vetenskap med andlighet: https://reunitingscienceandspirituality.com
   Man resonerar som så, att en människa har en större potential att läkas – om den andliga biten också finns med… Epigenetik mm kommer att diskuteras, och flera mycket intressanta forskare kommer att uttala sig i intervjuerna.

   Den här tråden handlar ju om religion, och det är väl inte bara de tre stora religionerna man vanligtvis talar om… Jag tror att vi som människor behöver återkomma till / finna en andlighet som respekterar människan och naturen mm – samt att allting hänger samman… Ju starkare vi blir var och en av oss, och tillsammans – desto snabbare kommer vi att färdas på sanningens vidlyftiga vingar… Ljuset samt det Goda hägrar! Och som flera säger, energi kan inte förstöras – enbart omvandlas, och det är den processen vi behöver snabba på… för att minimera ”monstren”…

   Jag är oerhört glad över att ha landat här på Krabbes blogg. Här finns så mycket givande att läsa, och jag avser att läsa så mycket mera samt se en del av era länkar. Jag måste samtidigt medge att det är en märklig upplevelse att skriva till flera som jag inte känner, men som jag upplever en sån djupt innerlig samt själslig kontakt med… Så det måste vara Sanningen i sig som förenar oss så påtagligt samt skapar just denna känslomässiga upplevelse… På Återhörande Hälsar Ingrid

   • Savalle says:

    Ingrid, ja, vi ska envist arbeta genuint och ihärdigt för sanningen.

    Vad glad jag är att du hittat hit! Du har mycket att dela med dig av. Peters blogg är unik. Här råder lugnet, stor insikt, samverkan…

    Du skriver: ”Jag måste samtidigt medge att det är en märklig upplevelse att skriva till flera som jag inte känner, men som jag upplever en sån djupt innerlig samt själslig kontakt med… Så det måste vara Sanningen i sig som förenar oss så påtagligt samt skapar just denna känslomässiga upplevelse…”

    Ja, vi förenas förunderligt.

    Fiskargubben / Arga Gubben skriver ovan:

    ”Peter Krabbe vet kanske inte hur viktig han är. Han samlar tänkare från olika håll och jag lär mig massor. Våra kunskaper är som mosaikstenar och behöver plockas ihop. Kristna kan tala med andra och vi lär oss att alla andra inte är knasbollar (trots Kalkyl!).”

    Här är en andlighetens / insiktens plantskola.

    Här gror vi som små plantor som kan växa upp och ge kottar till vår omgivning.

    Så småningom grönskar jorden.

    Gud låter det växa.

    • ingmedrid says:

     Savalle, Ja nu är vi här (och inte där)… Vad gäller era ord (dina & Fiskargubbens) är ni ytterst kloka bägge två, så djupa, sanningsenliga och insiktsfulla beträffande de sammanhang ni förmedlar… Trappa upp och Trappa ner, och så det här med Dykning mm… – vilka lärorika liknelser / metaforer… Jag funderar och kommer själv till insikt. – Vad vi känner och upplever gäller att sortera på ett för oss begripligt sätt, så att stegen uppåt för oss vidare… Men det är inte alltid lätt att veta vad som är ens egna ”material” / andras / projektioner från ett litet besök på ett torg exempelvis… Energierna från många olika ”biofält” flyger i luften så att säga och kan landa på oss i vårt egna fält… Ja utan att vi märker det i vår omedvetenhet… eller uppmärksamhet… Epigenetiken och det här med BIOFÄLT engagerar mig mycket i nuet, och jag finner många vidare nycklar i de sammanhangen!

     Jag bifogar länken med Bruce Lipton, som så klokt kan förmedla delar av epigenetikens kunskapsfält: https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU

     Beverly Rubrik, hör till de som bidrar med forskning rörande biofältet. I en artikel – THE BIOFIELD: BRIDGE BETWEEN MIND AND BODY, avslutar hon med följande rader – vilket väl anknyter till Liptons innehåll i länken innan:

     ”Although “Occam’s razor” has ruled science with its emphasis on simplicity and reductionism, life is inherently complex, and science should be mature enough to embrace its complexity. From a systems view, we expect new biological principles at higher levels of organization. The biofield is one such concept. Moreover, now that epigenetics has modified genetic reductionism, such that “top-down” regulation is meeting “bottom-up” approaches, the biofield, with its exquisite sensitivity to environmental factors, may also prove to be an important mediator in epigenetics. This could pave the way toward a truly novel biological paradigm that unifies the “particle” and the “field” views of life.”

     Epigenetiken kan förklara mycket, och den är absolut någonting att relatera till, både vad gäller olika medicinska system, samt trappor upp och trappor ner… Tillika djupdykningar i våra inre magiska liv, vilka vi med närvaro och gemenskap samt vetgirighet behöver utforska vidare, eller hur?

     Till sist några rader från en av mina favoritpoeter:

     ”Det öppnar sig alltid en glänta om skogen står aldrig så mörk. Där doftar småstjärniga blommor, där niger en vitstammig björk. Så är det med oss och vår levnad, bäst sorgen slår black om vår häl, står glädjen och ler vid vår sida och solen drar in i vår själ.”

     På Återhörande Mina Vänner,
     Hälsar Ingrid

  • Arga gubben says:

   Vi döms inte för vårt genetiska arv och inte heller för det sociala arv vi växer upp med som barn. Vi döms för de beslut vi senare fattar. De som väljer trappan upp får hjälp och det är likadant med de som väljer trappan ned. Herren ser till att vi är i balans mellan gott och ont och kan välja, Han tvingar inte. Den andliga världen påverkar oss. En hör himmelska lovsånger, en onda lockelser. De som väljer trappan ned gör tjänst på ett konstigt sätt och förlorar alltid. Det är ju det som händer idag när de förlorar sitt förstånd för allt folket att se. Jag har aldrig tidigare
   hört så många dumheter.

   Att vända om kan vara att gå i stormen, men det går att göra. Det börjar med tro och ska manifesteras i gärningar. Jaså, du bättrar dig? Trappan upp öppnar sig.

   Gabriellas Song – Wie im Himmel

   • Savalle says:

    En underbar scen och en underbar sång, Fiskargubben!

    När det gäller Trappan Upp och Trappan Ner kommer jag att tänka på när jag höll på lite med dykning för rätt länge sedan.

    När man dyker med flaska med andningsgas är det andra regler som gäller än vid fridykning.

    Man måste se till att aldrig hålla andan när man förflyttar sig vertikalt. Det kan vara förenat med livsfara.

    Stabiliteten i horisontalläget är instabil.

    Börjar man falla neråt kan det gå snabbare och snabbare.

    En snabb uppstigning kan ge bubblor i blodet.

    På samma sätt är det med trappan upp och ner.

    Vi behöver vara vaksamma på var vi befinner oss hela tiden, se till att andas, vara närvarande.

    Vi ska se till att inte tappa kontrollen och börja falla ner i djupet.

    När vi stiger uppåt ska vi vara försiktiga, om vi varit nere på djupet.

    Sakta och säkert ska vi gå upp.

    • Arga gubben says:

     Jag kan ingenting om dykning och lär mig tacksamt. Att andas är att ta emot sanningar. Hjärtat har med kärleken att göra. Floden kan ha dränkt en församling, som jag förstår det. Den kan ha förlorat sina sanningar. Nu kommer floden, människofloden från det stora havet, mänskligheten, till Sverige. Vi har inte skött oss, men kan ännu vända om. När hjärtat klappar på rätt sätt, men inte som Reinfeldt vill.

     Vad betyder häst i Bibeln? Den har med sanningar att göra och det går fort fram. Ungefär likadant med vita tänder och långt hår. Dessa insikter i Bibeln kommer från Swedenborg, inte ifrån mig.

 16. Roland Salomonsson says:

  Nja! Du måste revidera några tidsaspekter om Egypten. 341 präststatyer kan vara rätt, men alla är inte uppställda på samma plats. Du måste förstå att den Egyptiska ”nationen” är uppbygd av från början autonoma ”stater”. Var och en hade sin religion och alltså sina gudar. Allt eftersom en av delstaterna växte sig starkare, så inkorporerades de ”erövrade” delstaternas gudar i det samlade Egyptiska gudavärlden. Till slut kontrollerades alla gudar av Faraos överstepräst. Men ALLA delstaters överstepräster för varje delstats autonoma tid fick sin staty. Många saknas f ö. Givetvis var Farao.s gud den främste av gudar.

  Den Egyptiska kulturen är f ö inte ”enbart” sprungen ur Nildalen. Under en period, ungefär 4000 f kr, driver torkan folk med ”HÖGRE KULTUR” än den egyptiska bl a österut. Det är dessa folk som har med sig en massa kunskaper och tekniker, som sedan assimileras till den Egyptiska (Nildalens) kultur vi känner. Liknande massflykt m anl av naturkatastrof förekommer även senare – t ex när sjöfolken attackerar.

  Vid de tillfällen Nildalens kultursystem var satt under press, så iscensatte regerande Farao (minst 2 ggr) religiösa revolutioner. Nya högste-gudar infördes, vilket bl a innebar att nya monumentala tempel krävdes, samt att det blev oroligheter bland gräsrötterna.

  Jag vill minnas att jag redan i en tidigare kommentar visat att farao-ättlingen (inget hittebarn – utan ett syskon/kusin till farao) och egyptiske härföraren vid namn Tut-Moses räddade AMON-troende undan landsomfattande progromer och ledde överlevare österut, till vad som senare utvecklades till staden Petra. Där dog han som ledare av en ”ny” folkstam, så därför ändrade han sitt namn till ”Moses”. Vi vet exakt när flykten skedde med ledning av hieroglyfdokument resp att det andra utbrottet för Santorin skedde samtidigt. Därav Tsunamin som dränkte (delar av) Faraos trupper.

  Man kan alltid diskutera när Yngre Dryas inföll. Sant är att den inföll väldigt plötsligt, beroende på någon naturkatastrof. Vår egen istid, som f ö hittills pågått i 3,5 miljoner år, vars senaste glacial avslutades med Yngre Dryas, fick då ett bakslag, så att isarna växte under ca 2000 år. Något måste hänt eftersom det troligen bara var istäckenas (på norra halvklotet) södra delar som växte. I norr fortsatte avsmältningarna hela tiden, innebärande att TJOCKLEKEN på istäcket minskade. F ö var täckte inte istäcket den kustnära halvan av Nordkalotten. Ved från gran är där daterad till ca 22000 f kr, från en trolig ”tajga”. Detta var för ca 15 år sedan, så sannolikt finns färskare och äldre dateringar numera. Det är i samband med Yngre Dryas som Sibiriens klimat omvandlas från något avevärt mildare till dagens kyliga. De Sibiriska ”kall-stäpperna” omvandlades till tundra resp tajga. Efter Yngre Dryas växte det hassel i Pite älvdal (daterat till ca 8000 f kr) och vildvin i Södermanlands (dåvarande) skärgård. Där det växer hassel finns det normalt ekskog och denna ekskog finns kvar i reliktform än idag i hela Norrland- naturens beredskap att återhämta om det blir varmare.

  • peterkrabbe says:

   Historien om de 341 statyerna berättas av den grekiske historikern Herodotus, efter hans besök hos de egyptiska prästerna i Thebe. Det var också dessa som gav uppgiften om 11.340 års omfattning av traditionen med statyer över översteprästerna. Prästerna försäkrade Herodotus att deras tidsangivelser var korrekta, eftersom allt var nedskrivet under generationer. De ger också den intressanta informationen att före denna period levde gudarna tillsammans med människorna, men efter att traditionen med statyerna påbörjades hade ingen gud besökt dem i mänsklig form.
   Det finns säkert många motstridiga uppgifter i de antika källorna, vad som är sant eller inte kan vi aldrig veta med säkerhet. Det jag tycker är viktigt är att få en samlad och trovärdig översiktsbild över denna tidiga historia, eftersom den helt saknas i dagens påstådda kunskapssamhälle.

   • Mo says:

    Peter, kunskap finns nog men av någon anledning skall det vara dolt för oss, troligen en del av planen. Judarnas roll har vi nog överskattat. Katolska kyrkans mässande på latin, hur kan det accepteras av församlingarna. En folkgrupp som jag tror man skall fundera över är etruskerna som levde i de norra delarna av Italien före romarriket. De hade en mycket hög kultur och ett utvecklat skriftspråk. Varifrån kom de ? De bosatte sig troligen även i alperna i isolerade områden som motsvarar dagens Schweiz. Och då tänker man på bankväsendet, kemi och läkemedelsindustrin som har haft sina metropoler där. Det är väl troligen inte slump eller vad säger Lassekniven ?

 17. hllviken says:

  EPSTEIN – koppling till Israel!

  • Mo says:

   Det värsta är att dessa samvetslösa skurkar med egentillverkade pengar kan köpa upp naturtillgångar, industrier, tjänsteverksamheter mm världen över. Bara provisionen är guld värd. Men inget är hugget i sten i vår elektroniska tidsålder, ägande och lagar kan raderas med en blixt från den allsmäktige guden.

 18. hllviken says:

  Dessa ”Gudar” härskar över oss nu?!?!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: