Forum Krabbe, september 2019

Forum bild 1

Dags då att gå vidare till september månads forum. Med 275 kommentarer under augusti får vi nog anse att gränsen är nådd för överskådlighet och möjligheterna att återkoppla till förda resonemang. Därför vänder vi nu på bladet.

Min förhoppning är att det tunga materialet med bibelreferat inte skall skrämma bort dem som vill se mer aktualiteter. Vi behöver båda, men försök hålla balansen i utbudet. Det viktigaste är att de bibeltrogna finner sig i berättigad kritik utan att hävda någon form av ensamrätt till sanningen, annars fungerar inte diskussionen. Vad som är den absoluta sanningen vet ingen. Det kan bara framtiden berätta.

109 Responses to Forum Krabbe, september 2019

 1. Erik says:

  Krabbe, tror du är en av väldigt få, från en liten skara människor, som dels har modet samt dels bildning nog för att kunna närma ämnet. Att ”kunna” ondska är som att kunna IT-säkerhet – man bör då kunna lite om: alla operativsystem, lite om alla protokoll, lite om all hårdvara, lite om allt kring virus, trojaner osv. Vidare några följa alla sertorganisationer (som har till uppgift att spåra upp sårbarheter inom alla system) och framför hela tiden följa diskussionerna där de riktigt fula fiskarna diskuterar hur man bäst hackar system. Det gäller med andra ord att minas allt som är viktigt och hela tiden ta in nytt.

  Vill fördjupa diskussionen kring ondska och detta kring diagnoser. Tycker mig se att ondskan välkomnar den ökade medikaliseringen och fokuseringen på de ack så populära och ytliga psykopatdiskussionerna – där lekmän och proffs går vilse. Det leder liksom bort från djupare kunskap. Hade de omvända skett hade diagnosmanualerna stoppas för länge sedan. Inom rättspsykiatrin är det samma diskussioner som fördes 2004 som i dag.

  Tror att det enda sättet är att spåra ondskan är med ökad intuitionen – man känner den, när den närmar sig. Ondskan gör allt i dess makt för att dölja sig och rädslan är stor inför oss som ser dem. Makt och ondska går ofta hand i hand men inte alltid. Har träffat åtskillig onda människor inom bland annat rättspsykiatrin och haft många givande samtal. Du behöver inte ha psykopatiska drag för att nå toppen, men väl för att stanna kvar där.

  • AnnaF says:

   Det var verkligen en intressant trådstart Erik! Ondskan har alltid sysselsatt människan men definieringen av ondskan har förändrats med tiden! Med diagnoser kom även en ny sorts definiering som verkligen ändrat synen på ondskan. För det mesta rationaliserar vi begreppet ondska och det intuitiva närmandet är det snart okänd för de flesta. Men hur använder man intuition för att identifiera ondskan? Finns det möjlighet att närma sig till ondskan utifrån intuition men ändå någorlunda objektivt? Men vad är intuition egentligen?

   Min definiton är att intuition en sorts högre form av upplevelse som har inget med medfödd, inlärd eller genetisk intelligens att göra snarare en förmåga till samlandet av mängd data, erfarenhet, iakttagelse och en evigt utvärderande som pågår hela tiden! Den är inte mycket värd om det inte finns en stadig grund, en mental bas där rationalisering inte kan få fotfäste i större omfattning eftersom detta är en subjektiv process! Tillämpning av rationalisering i intuition är användbar bara så länge den inte stör den intuitiva processen! Den intuitiva vet att det inte finns svar på allt och ibland svaren på den intuitiva känslan dröjer många år! Ingenting är självklart men allting har en lösning!
   Att förstå ondskan med den egna intuitionen går alldeles utmärkt men kan tyvärr inte alltid tillämpas på omvärlden pga just den beskrivningen jag gav här ovan! Vår mentala bas och färdigheter att samla den nödvändiga data,erfarenheter – som behövs till en utvärdering oftast skiljer sig markant och tillsammans med en moraliskt ställningstagande till ondskans väsen kan blotta hur långt vi står ifrån varandra! Integritet är också en utmärkande egenskap hos människor med stark intuitiv förmåga. Att sätta tydliga gränser är oerhört viktigt om man inte vill bli indragen i ondskans rationaliserande.(Stockholm syndromet) Det är verkligen en gråzon som är viktig att uppmärksamma för alla som är väl bevandrad i manipulationstekniker och vill skydda sig mot bortförklaringar, rationaliseringar!
   Det finns en författare som har verkligen förstått och även praktiserat detta dilemma! Gitta Sereny har skrivit en lysande bok om Albert Speer och hennes syfte var just att förstå ondskan. Vid något tillfälle berättade hon om den stora svårigheten att förhålla sig objektivt till Speer och återge hans liv och öde utan att bli emotionellt indragen och inte förlora sig själv och sin egen inställning till ondskan! Hennes man var en stor hjälp och fungerade som Serenys mentala stöd under de månaderna bokens underlag utarbetades. Det var många personliga möten mellan Sereny och Spear där hon kämpade med sin sympati för Spear men även avsky för ondskan!
   Vi tolkar oftast ondskan genom att peka ut andra som den onda och på detta sättet slipper vi konfronteras med den egna skuggsidan……men detta är en annan historia!

   • AnnaF says:

    Rättelse:
    Det är verkligen en gråzon som är viktig att uppmärksamma för alla som är INTE TILLRÄCKLIGT väl bevandrad i manipulationstekniker och vill skydda sig mot bortförklaringar, rationaliseringar!

   • Erik says:

    Fantastiskt bra skrivet AnnaF. Skulle kunna ha skrivit det själv, men skriver inte lika bra som du. Just distansen till ondska är av yttersta vikt och svår att hantera. Vanlig ondska, så kallad vardagsondska, är som beskriver just vardaglig och vanligt förekommande. Vi sätter vår förhoppning till att rationella människors ska skydda oss från ondskan.

    Ondskan – det är den där lilla, lilla förnimmelsen när hjärtat inte riktigt slår som vanligt. En ökad puls, en nyans av obehag och tyvärr många gånger en tilldragande.

   • Erik says:

    ”Finns det möjlighet att närma sig till ondskan utifrån intuition men ändå någorlunda objektivt? Men vad är intuition egentligen”?

    Jo, var gång du möter dem på arbetsplatser i föreningar osv; genom att bli dem. Helt gå upp i dem. Förlora dig i dem. Acceptera alla uppkomna känslor, förnimmelser, impulser, tankar och fantasier dem väcker inom dig – då du inte räds dig själv som dem räds sig själva, men aldrig spela ut känslorna. Inte agera ut dem, utan hålla allt inom dig och falla i bitar, gå sönder. Lita på ditt stålskelett, som utgör dig, förblir intakt. Till sist släpper allt, färdigt för dig att soppa upp resterna av alla deras rädslor och känslor – se mönster i dessa resterna och där i stoftet, där i ligger allt klart och tydligt för dig. Genom denna reningsprocess har du frigjort dig från det patologiska och förljugna, kvar står du trygg, på säker mark. Förmåga till detta kan övas upp, från att ta veckor i anspråk till några sekunder. Mönstren går också igen och du lär känna dem. Du kan skilja på dig och andra. Arbetsamt? Javisst. Värt det? Ja visst. Lärdomen är att undvika de onda människorna. Söka dig till dina egna samt sist, var inte rädd att konfrontera dem om du måste. Få dem att frukta dig. Få dem att undvika dig.

   • Lennart says:

    Namnet Gitta Sereny lät bekant men jag kunde inte riktigt placera henne så jag gjorde en sökning på nätet. Hon är förintelsepropagandist som skriver om ”nazismens ondska” och har intervjuat ”Franz Stangl, kommendant i /det fiktiva/ förintelselägret Treblinka”. Men allt detta är vad jag förstår endast sionistisk propaganda. Något läger i Treblinka har aldrig funnits. Sionister var skyldiga till Gulagarkipelagen, Holodomor, första och andra världskriget med mera. Här kan man tala om ondska och grymheter som vida överstiger ”nazismens” påstådda brott.

    Hitler var romersk katolik som trodde på ”Guds försyn”, som själv hade upplevat första världskriget som frontsoldat, skadats av giftgas och i konsekvens därmed av humanitära skäl förbjöd han användning av stridsgaser. Tyska kemister hade framställt högst potenta stridsgaser som Soman, Sarin och Tabun men dessa förblev i lager och användes aldrig. Tyskland var den enda av stormakterna som höll styvt på Haag- och Genevékonventionerna om skydd för civila och krigsfångar, som alla krigförande stater undertecknat förutom Sovjetunionen.

    • AnnaF says:

     Du har rätt Lennart! Gitta Serenys böcker kan tolkas som sionistisk propaganda och hennes tro på ”förintelselägren” på polsk mark bla Treblinka är inte byggd på fakta men motsvarar den aggressiva sionistiska propagandan som var så typisk efter VKII. Den propagandan har varit så aggressiv att det är knappt någon fattat förrän nu hur historieomskrivningen dolde all fakta och sanning för allmänheten i snart 75 år. Men propagandan är fullbordad och det kan vi tacka för vår ointresse för verkligheten. De flesta europeiska länder har grundlagstiftat om judarnas oinskrängbara rättigheter och även rätten att placera ”Holocaust” som det värsta brottet i människans historia! Det trycks upp många särskilda läroböcker om Holocaust som skall levereras till alla skolor som en viktigt komplement till historien! Allt annat mänskligt elände har bleknat i jämförelse med detta och får inte ifrågasättas!
     Serenys förtjänst ändå att hon har använt nazismen som grund att utforska ondskan och varna för den ynkliga människan som i ett ond system förvandlas till medhjälpare och utan samvete är beredd att gå till krig, plundra och döda oskyldiga! Tyskland bär ett enormt ansvar för detta men det är inte för den delen som Tyskland blev skuldbelagd efter kriget! Tyskland skuld handlar enbart om Holocaust allt annat verkar falla i glömska!
     Nazisternas samverkan med sionister är mer väldokumenterad än de flesta anar men det har aldrig funnits tillräckliga starka krafter att offentliggöra! Vi är än idag splittrade där en sionist enbart ser tyskarnas brott och aldrig den egna och tyskarna har inte heller lärt sig sin onda del av Historien och har tagit ytterligare till sig ”vågmästarrollen” där man tar ”ledandet” i Berlin/Bryssel över suveräna europeiska länder och med sitt deltagande i NATO-s vidriga krigsföring är tillbaka på ruta ett!
     Sionisterna tog plats i bakgrunden och har skjutit Tyskland framför sig själv ……..en gång till!

     Serenys böcker skall snarare ses som en psykologisk Studie över ondskan med -som vi vet idag- har bristfälliga faktakunskaper och belastar henne men inte gör henne mindre läsvärdig! Med lite sökning kan man hitta något väldigt intressant om Serenys ”uppvaknande” och självkorrigerande som vittnar om en smärtsam insikt att allt var inte alls så som hon tyckte eller tänkte! I en intervju från 2001 har hon några märkliga uttalande och sedan dess intresset för henne var märkbar lågt!
     Light on the other side of darkness

     Gitta Sereny has spent a lifetime exploring the worst aspects of humanity, and has faced many terrible truths. Yet she has never lost her belief in the possibility of redemption. She talks to Erica Wagner.

     The Times, 29 August 2001
     Citat:

     ”Her ruthless desire to stick to the facts – that, say, Auschwitz was not a ‘death camp’ – has not always won her friends. She is particularly scathing about the identification of Hitler’s evil with the death of the Jews and only the Jews. She deplored the use of the word “holocaust”, she says.
     ”I deplore it because what happened to the Jews was the sort thing that was done – but it has now become the only thing. And that is totally wrong. If one wants to be disgustingly numerical, one would have to say that Hitler killed more Christians than Jews. But we don’t want to be like that. It’s all wrong. ”

     But if we concentrate entirely on what happened to the Jews, we cannot see its parallels – and you know many in the Jewish community refuse to see such parallels because they think it diminishes their suffering.

     But it’s not just terrible to kill Jews – it’s terrible to kill anybody. This whole thing of the murder of the Jews – we must never forget it, it is part of history, children as long as the world lasts must know that this happened – but we badly need to accept it now as part of a terrible history, not the terrible history. I don’t want anyone to think that I diminish it. I don’t diminish it. It was the worst thing. But it was not the only thing.”

     Tyskland gav nazismen ett ansikte! Men utan sionisternas medverkan detta hade inte varit möjligt och som är det mest skrämmande är att i Tyskland har ingenting förändrades nämnvärt efter krigets slut! De gamla nazisterna har kommit tillbaka till makten och nu har sionisterna fått en avgörande del av detta som inte hade varit möjligt före kriget! För min stora förvåning var inte alls svårt att hitta fakta, böcker med fullständig redovisning hur det har gått till. Det är mer känd att forskare, vetenskapsmän blev räddade till USA där de har fortsatt bedriva exakt samma typ av ”arbete” som de ägnade sig åt i Tyskland. Biologisk vapen, psykologisk krigsföring och andra typ av krigsförberedelser kan tillskriva till dessa mycket begåvade men hänsynslösa individer!
     Sereny har beskrivit i sin bok tyskarnas Trauma (Tysk Trauma utg: 2000) den fruktansvärda lidanden bland tyskar och hur trauman förstörde generationer efteråt pga skam, skuldbeläggande. Den trauman är högst levande idag men skulden bär bara den för 80 år sedan upprättad konstellation mellan nazister och sionister som äger media, Politik (på alla nivåer) utbildning, akademi med en korrumperad ”intellektuell” elit! Så länge vidhålls tyskarnas Trauma och uppmuntrandet till självhat pågår kan inte deras makt hotas! Det är vidrigt men ger också lite bättre förklaring varför tysken accepterar den förnedringen, kränkningen som de är utsatta för!

     Nazismens ideologier har aldrig försvunnit från Europas historia! Det är högst levande men bytt fasad och den kallas nu för ”europeiska värderingar” med alla tillhörande partier som tjänar lika troget den ideologin som nazist/sionismen har gjort i 30-talet!
     Det har blivit långt men Serenys böcker gav mig en mängd tankeställare! Hon kan ha varit sionist ( hon är född i Wien av ungerska/judiska föräldrar) men hennes klarsynthet över nazismen och följderna är svårt att ifrågasätta!

 2. Lennart says:

  Från inledningen till en liten skrift om kristen tro: ”Detta är kristen tro” (Lutherstiftelsen).

  ”Många människor tror inte på Gud. Andra lämnar frågan om Guds existens öppen och vet inte vad de skall tro. Men ingen behöver sväva i ovisshet om Gud. Han har själv uppenbarat sig och gett sig till känna för oss.

  Genom den allmänna uppenbarelsen kan människor i alla tider förstå att Gud finns och i någon mån lära känna honom (Rom 1:19-20).
  Skapelsen och naturen, där allt är så underbart och ändamålsenligt inrättat, vittnar om hans gudomliga vishet och kraft, som frambringat allt och håller det vid makt. Men i allt detta ser vi endast spåren där han gått fram. Vi ser honom ”på ryggen” (Linné).
  Samvetet finns hos alla människor. (Rom 2: 14-15). Genom samvetet vill Gud säga oss vad som är rätt och orätt, gott och ont. Men samvetet är fördunklat genom synden och behöver därför alltid upplysas av Guds Ord. Samvetet utvecklas olika beroende på hur vi lyssnar till det. Ett vaket samvete har den som följer dess varningar och maningar. Ettsovande samvete får den som ofta bryter mot det, så att det blir nedtystat och sövt. Ett förhärdat samvete får den som ständigt tystar Guds röst. Till sist reagerar inte samvetet och då kan människan göra sig skyldig till vilka brott som helst. Man bli ”samvetslös”.
  Gud styr i sin stora vishet folkens och alla enskilda människors historia.

  Den särskilda uppenbarelsen av Gud har endast judarna och de kristna. Vi äger den i Bibeln, som är Guds Ord och därför kallas Den Heliga Skrift.
  Bibeln består av många böcker. Judarnas bibel, liksom Jesu och hans lärjungars, ä Gamla testamentet. De kristnas bibel omfattar både gamla och Nya testamentet.
  Det finns mycket i bibeln vi inte förstår, men vi finner i den allt vad vi behöver veta för att komma i rätt gemenskap med Gud. Den som vill lära känna Gud sådan han är måste hålla sig till bibelns budskap om honom.
  I Bibeln talar Gud till oss genom profeterna, evangelisterna och apostlarna. Inspirerade av hans helige Ande har de skrivit ned vad Gud vill ha sagt till oss.
  Framför allt talar Gud genom sin egen Son, Jesus Kristus. Han är Bibelns ”kärna och stjärna” (Luther). Genom hans ord och gärningar lär vi känna Guds hjärtelag, hans plan och mening med våra liv och med hela tillvaron. Jesus kallas också i Bibeln för ”Ordet”, Guds ord till oss (2 Pet 1:20-21, Heb. 1:1-2, Joh. 1:18, 14:9, 10:30).

  I Bibeln har Gud visat hurdan han är: ande –man kan inte se honom, men man kan märka honom på det han gör, t.ex. i naturen och i historien, men särskilt när han verkar på vårt hjärta med sitt ord. Evig-han har alltid funnits till och skall alltid finnas till. Han råder över alla tider. Oföränderlig- han är likadan nu som förr och sådan förblir han i evighet. Överallt närvarande- han kan varken innestängas eller utestängas. Han är ofrånkomlig. Allsmäktig- han kan göra allt vad han vill utan möda. Allvetande-han vet vad som har hänt, nu händer och skall hända. Han vet inte bara vad vi gör och säger utan också vad vi tänker. Allvis- han förstår allt och vet råd för allt. Salig- hos Gud finns all glädje och frid. Verklig frid och glädje kan bara han ge. Helig- hos Gud finns ingen synd. Han avskyr allt ont och älskar allt gott. Rättfärdig- han gör vad som är rätt och dömer rättvist. Sannfärdig- han talar sanning. Vi kan lita på honom. God- han unnar sina skapade varelser allt gott. Han vill ge dem största möjliga lycka. Barmhärtig- han vill hjälpa oss alla i vår nöd till både kropp och själ, men framför allt till själen. Alla Guds egenskaper kan sammanfattas så: ”Gud är kärleken” (1 Joh. 4:16).

  Gud är en, men i Gud är en evig trefald: Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi säger därför att Gud är treenig. Ordet treenighet finns inte i Bibeln men uttrycker en klar biblisk sanning. 8Matt 3:16-17, 28:19, Joh. 10:30, 15:26).

  Till sitt innehåll kan Bibeln indelas i lag och evangelium. Lagen säger vad Gud kräver av oss. Den är bruksanvisningen till livet Gud har gett oss. De tio budorden är en kort sammanfattning av lagen. Jesus har, bl a i bergspredikan utlagt lagen och i sitt liv visat hur den skall efterlevas. Summan av Guds lag är kärleken. Lagen sammanfattas i det dubbla kärleksbudet (Matt 22:37, 39). Evangelium säger vad Gud ger oss. Evangelium betyder ”ett glatt budskap”. Det sammanfattas i Joh. 3:16 ”Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom icke skall gå förlorad utan äga evigt liv”. Detta bibelord har blivit kallat ”lilla Bibeln”.

  Kristendomen intar en enastående särställning bland världens religioner. Hos de icke kristna kan glimtar av sanning och ljus finnas, men kännedomen om den ende Guden är hos dem fördunklad eller förstörd. Deras böner, riter och offer vittnar om längtan efter trygghet, ljus och mening i livet. De famlar i mörker och känner inte Gud, sådan han är känd och uppenbarad i Jesus Kristus. Det är vår uppgift som kristna att göra Kristus känd genom missionen. (Joh 8:12, 14:6, Apg 4:12, 17:22-31)”.

  • Erik says:

   Varning. Lång text.

   Vi har religionsfrihet i landet. Betyder det att icke troende skall acceptera de med en tro (läs religion – med religionsbok) borde det omvända också gälla. Religionsfrihet innebär friheten från religion.

   Med all respekt, hur man kan sätta sin tillit till Bibeln, som är en förfalskning av originalet från forntida mesopetansk litteratur – Gilgamesheposet? Och varför uteslöts de apokryfiska böckerna?

   Ta bara en sådan sak som Eva, Adams första fru! Eva var inte alls Adams första fru. Lilith var Adams första fru, inte Eva, men bibeln höll det hemligt. Det har dock framkommit att det finns en del av berättelsen som inte nämns i Bibeln och att den första kvinnan var Lilith, inte Eva. Lilith var ursprungligen en forntida mesopetansk kvinnlig nattdemon, som nämns först i Gilgamesheposet, nämligen.

   Lilith blev bannlyst och förvisad av Gud för att hon var ovillig att underkasta sig Adam. Smaka på den.

   Lilith sägs ha varit den första kvinnan i världen och skapades av Gud samtidigt som han skapade Adam. Det sägs att Lilith blev förvisad av Gud efter att det visat sig att hon var starkare men högre intelligent än Adam och därför lydde hon inte Adams befallningar. Karaktären Lilith nämndes inte i Bibeln, då Lilith ansågs gå emot kyrkans tradition, eftersom kvinnor måste lyda en man då kvinnor ansågs ha lägre position än män.

   Den traditionella bibeln har gått igenom många religiösa filter för att säkerställa att viktiga delar tagits bort som inte passat in. Det finns emellertid en del som finns kvar, att Gud skapade inte bara en man utan även en kvinna samtidigt, i stället för att som i Bibeln Eva skapades av ett revbenet som togs från Adam. Den ursprungliga versionen berättar att man och kvinna skapades på samma gång.

   Den ursprungliga texten 1 Mosebok 1:27 säger ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”

   Det får oss att tro att Gud skapade både man och kvinna samtidigt. Det sägs vara det tydligaste beviset att båda skapades samtidigt och kan vara ett bevis på Lilith existens. Lilith hade skapats samtidigt med Adam; emellertid skulle hon ha haft andra organ i kroppen som möjliggjorde reproduktion med både styrka och karaktär. Men var tog Lilith vägen? Katolska kyrkor censurerade de apokryfiska texterna. Lilith var en kvinna som hade en karaktär som var fast och hon var intelligent och tycktes vara överlägsen Adam. Adam var dock mer dominerande i karaktär och hade en köttslig aptit. Samlivet krävde Adam att vara överst, och när hon kväde samma sak, vägrade Adam.

   Detta sägs ha orsakat konflikter och separation mellan de två. I den apokryfiska Moseboken säger Lilith: ”Varför ska jag ligga under dig? Hon sade: ”Jag var också gjord av jord och därför är jag dig lika mycket värd”. Jämför med ”missionärsställningen” (kvinnan under mannen). Hon var också den enda som kände till Guds identitet. När Adam försökte tvinga henne att lyda, utropade Lilith Guds namn och lämnade honom. Hon förknippas även med den odödliga ormen som i de flesta myter symboliserar det sanna livet. I Moseböckerna är det tvärtom att ormen symboliserar Djävulen. Temat om Lilith finns även i uppenbarelseboken, men där är det Draken, Ormen eller Djävulen som förföljer henne och hennes barn. Här är bibeln motsägelsefull. Lilith förföljdes av Gud för att hon visste att Gud i själva verket var Djävulen, den som blev utkastad från himmelen och sade sig vara Gud. Därför hotades hennes barn att dödas om hon avslöjade sanningen. Hon fick fly ut i öknen och gömma sig för att undgå Gud. Men hennes barn (den medvetna människan) skulle med tiden avslöja allt. Men vart tog Lilith vägen? Det var meningen att det bara skulle vara två personer vid den här tiden i Edens lustgård. Det föreslogs att hon sprang rakt in i djävulens armar. Det sägs att alla varelser som bodde i Edens trädgård också fanns demoner. Dessa var varelser som hade specifika funktioner, och de fick inte vara i någon kontakt med någon annan varelse. Lilith lämnade Adam och gick till Samael, en av demonerna, och hon bar sina avkommor.

   Det sägs att hon sedan uttalade Guds namn och blev förbannade av Gud och med henne den generation som förökades. Texten säger ”Hon tyckte om männens reproduktiva vätska väldigt mycket, och hon går alltid till den punkten för att se var hon har fallit. Hela mannens sädesvätskan som inte lämnad i kvinnans sköte tillhör henne: all den sädesvätska som mannen förlorar i sitt livet, oavsett om mannen begår äktenskapsbrott genom eller i sömn tillhör henne.”

   Lilith blev omgjord till en demon och Gud förbannande henne och alla hennes avkommor. När Lilith blev förbannade insåg Gud att Adam var ensam och valde att göra honom till en följeslagare. Den här gången för att säkerställa att följeslagaren skulle vara lydig, tog han en av Adams egna revben och skapade Eva.

   Eva var Adams andra hustru och i Bibeln sägs vara den som ligger bakom den förbjudna fruktens synd. Adam sägs ha levt med Eva utan problem tills de båda blev utvisade från paradiset och det var när mänsklighetens permanenta synd började.

   Det verkar som detta orsakade problem med kyrkans gamla hierarki kring frågor om förhållande, underkastelse, nöje och jämlikhet. Genom historien har de religioner som etablerats aldrig varit varit jämlika mellan kvinna och man. Detta är nog orsaken till att Liliths konton censurerades från Bibeln eftersom det gav idéer om jämlikhet mellan kvinnor och män. Hur mycket av Bibeln är en ren rip-off (stöld) av Gilgamesheposet och varför uteslöts de apokryfiska böckerna?

   Hur påverkar detta vår syn på kvinnor och män kring sexualitet och jämlikhet?

   Läs vidare i Gilgamesheposet https://sv.wikipedia.org/wiki/Gilgamesheposet
   I Ben Siras alfabet – Jesus Syraks vishet de apokryfiska böckerna (1921) Visheten.

   https://sv.wikisource.org/wiki/De_apokryfiska_b%C3%B6ckerna_%281921%29/Visheten#1_KAPITLET. )

   Sök på Youtube Lilith – Demon and first wife of Adam.

   • Lennart says:

    Erik, jag förstår vart du vill komma och en viktig frågeställning är vad jag ska sätta min tilltro till, av skrifter som tagits med och inte tagits med i Bibeln.

    Nu har jag endast läst något i apokryferna men desto mer i Bibeln. Denna bok gör anspråk på att vara inspirerad av Guds Ande, enligt de referenser du kan finna i mitt förra inlägg, efter texten om att ”Jesus kallas för Ordet, Guds ord till oss”. Om det nu är så att Gud har talat genom Bibeln – vilket jag tror efter att ha läst hela Bibeln några gånger, så hänger allt i Skriften ihop – Gud kan inte säga emot sig själv där Skriften är klar och tydlig. Om Gud är Gud, även Historiens Gud, så har han även makten att bevara sitt ord i Bibeln genom hela kyrkohistorien. Teologins historia (som Gud styr) vittnar om strider som den tidiga kyrkan hade att utkämpa med dels judekristendomen och dels gnosticismen under de första kristna århundradena. Spåren efter dessa strider finns kvar i de nytestamentliga skrifterna och som den sanna kristendomen vann, i enlighet med Jesu löfte om att vara med apostlarnas kyrka ”alla dagar intill tidens slut” (se missionsbefallningen).

    Exempel. Romersk katolska Kyrkan har kvar apokryferna, där talas t.ex. om skärselden, RKK hittar sitt teologiska stöd för tanken om skärselden i apokryferna. Bibelkristna protestanter har däremot inte med apokryferna, av de skälet att de talar emot resten av Bibeln och särskilt Jesu undervisning, som inte lämnar utrymme för läran om skärselden.

    Ett annat exempel är Enoks bok, som inte heller ingår i Bibeln då den talar emot resten av Bibeln. Här en diskussion om Enoks bok:
    https://www.kristendate.se/templates/sections/community/forum/thread.aspx?topic=15193.

    Exemplet från 1 Mosebok. Aposteln (Paulus?) i NT betonar att Adam skapades först och sedan Eva. De orden bekräftar GT:s text.
    Versen om att Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna, ingår i en berättelse om vilken ordning Gud skapade (1 Mos 2:4). Orden vittnar också om att man och kvinna är jämlika Guds avbilder.
    Kapitel 2 går sedan in i detalj på hur människan skapades, med Adam först och sedan Eva. De är fortfarande jämlika inför Gud men har olika skapelsegivna uppgifter.

    En skolad bibeltrogen teolog skulle sannolikt kunna förklara ännu bättre än jag förmår här.

    • Erik says:

     Lennart, tack för ditt svar. Tror att kristendomen, som vi kände den i vårt land innan värdegrund, feminizm, och islam/flyktingsvurmande tog över var en god kraft för godhet. Godheten måste dock också ha ett svärd. Det jag vänder mig i mot är människor sm hela tiden citerar bibeln och liksom gömmer sig.

    • Mo says:

     Lennart, att det finns två kön bland människor liksom i det mesta av skapelsen handlar inte om att vi har olika skapelsegivna uppgifter. Däremot finns det en del egenskaper som tar sig starkare uttryck i respektive kön men ändå inte är helt könsspecifika. Miljö, utbildning,fostran, förväntningar och framförallt värdering av olika egenskaper har väldigt stor betydelse. Rent biologiskt kan man säga att två kön ökar variationen och då minskar risken för att tex sjukdomar får genomslag. För vår fortplantning är TVÅ nödvändigt för att bli ETT, om vi inte vill ha en duplikation förstås, men då stoppar vi utvecklingen. Så man kan säga att meningen med två kön var att Gud ville försäkra sig om en förutbestämd utveckling som vi ännu inte förstår.

    • Erik says:

     Önskar att vår syn på ondskan kliver ut ur garderoben och bort från demoner och djävlar sagor och dylikt – att vi intar en mer vuxnare syn på ondskan för att kunna hantera den. Alla kan hänfalla till ondska. Man är inte impregnerad från ondska bara för att man ber och är troende, även om det kan vara en väg. Ondska är inte utifrån kommande som drabbar en (av en ond entitet) utan tvärtom inifrån kommande ut.

  • Erik says:

   Jag vill få fram att diagnostiserande leder lika långt bort från ondskans innersta väsen som de etablerande religionerna gör.

   Ondskans metod är lögn. Dess bränsle är rädslan. Se sanningen i dig utan rädsla och du kommer att se sanningen i andra utan rädsla. Ondskan känns igen på rädslan, som sprider sig. Ondskan tar till alla metoder för att skapa rädsla, ty med rädsla ser du inte sanningen och det i sin tur skapar rädsla. Läkaren och psykiatrikern Thomas Jackson beskriver ondskans spridning som begagnar språket genom att ”kasta trollformler på oss”. Det stämmer, men för den som ser sanningen utan rädsla fungerar inte dessa trollformler.

 3. hllviken says:

  VERKLIGA SVERIGEBILDEN

  Conny Andersson f.d. polis:

 4. Mo says:

  Second Opinion, vart tog föreläsningen om äganderätten till skog vägen ?

 5. Erik says:

  ”Det sägs också att Lilit var Adams första hustru, men hon var precis som Adam självständigt formad ur lera av Gud och välsignad med den fria viljan. Så när hon vägrade lyda Adams order ersattes hon av Eva som formades av Adams revben och inte fick en fri vilja”.

  ”I den medeltida texten Ben Siras alfabet, uppfattas Lilit som Adams första hustru. Enligt denna tradition skapades hon av Jahve långt före Eva som en helt självständig varelse. Eftersom Gud skapat henne av jord, precis som Adam, menade hon att hon var jämlik honom och när han ville ha samlag med henne vägrade hon att ligga underst och därmed underordna sig honom. Självrådig svek hon snart Adams önskan och uttalade Guds namn (vilket är tabu inom judendomen), och flög iväg”.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lilit

  • Eclipse says:

   Som du vet @Erik är Jahveh också ett namn förekommande på mesopotamiska kilskriftstavlor minst tusen år äldre än tidpunkten då Moses ska ha fått namnet uppenbarat för sig.

   • Lennart says:

    Eclipse. namnet Jahveh eller Jehova förekommer inte i Bibeln, varken i Gamla eller Nya testamentet. Judarna hyste sådan respekt för Guds namn att de inte uttalade det utan använde ordet ‘adonai’ , som betyder HERREN. Därför gjorde även de första kristna likadant.

    Angående ålder på kilskrifttavlor så bevisar det inte vilket som var först, eftersom den muntliga traderingen spelar stor roll och föregick nedtecknandet.

   • Erik says:

    Tillika att mycket av det som Jesus påstått ha förkunnat redan fanns nertecknat av Platon nämligen den om en högre värld, en idévärld, som vi människor inte kan uppfatta med våra sinnen.

    • Sture says:

     @ Erik,
     Och orsaken till att Platon kunde nedteckna detta är att en sådan andlig värld existerar och denna värld föregår skapelsen av den fysiska världen och kommer att fortsätta att existera även efter att den fysiska världen har upphört att existera. Denna andliga värld är människans hem eftersom människan (eller kanske människans själ) är en andlig och evig varelse. Det är Ettan och Tvåan som den cancersjuka lilla 8-åriga flickan Maja berättade om för Stina Wollter i hennes sommarpratsprogram. Men det betyder inte att Jesus har stulit denna idé från Platon i ett försök att imitera Platon. Även Buddha talade om denna värld och hade även besökt den under sina meditationer. Synska människor känner till denna andliga värld även om de med sina sinnesorgan oftast inte når längre än till den andliga värld som är alldeles omkring oss.

     Så även om Platon talat om denna värld så kan det finnas anledning att upprepa att det inte finns någon död. Då kommer skräcken och rädslan inte att kunna hålla ett så fast grepp över människor liv. Jesu återuppståndelse från döden var faktiskt det som gjöt mod i lärljungarna och orsakade att de kunde sprida hans evangelium. Så det finns en klar anledning till att Jesus pratar om detta.
     1982 gjorde Gallup institutet en undersökning (publicerad i boken ”Adventures in Immortality”) angående människors nära dödenupplevelse och intervjuade 2.000 vuxna amerikaner i varje delstat (=100.000). De kom fram till att 5% (≈13 miljoner) hade upplevt ett eller flera av de nio drag som är kännetecknande för en Nära Döden Upplevelse, vara en tredjedel av dessa ansåg att de haft en kommunikation med en ”ljusgestalt”, som ofta identifierades som Kristus. Detta behöver naturligtvis inte säga så mycket. Men det finns liknande studier. 1982 publicerades också kardiologiprofessorn Michael Saboms bok ”Vi upplevde döden”, i vilken han redovisar intervjuundersökningar med 194 patienter som varit ”nära döden”. Oftast rörde det sig om människor som hjärtåterupplivats i samband med hjärtstillestånd eller olika svåra trafikolyckor. Av dem kunde 67 % berätta att de varit över ”på den andra sidan” och kommunicerat med tidigare döda släktingar eller med en ”ljusgestalt, som tycktes känna till allt om deras liv”. Medan 33 % endast hade en ”ut ur kroppen”-upplevelse och kunde beskriva vad som hände i rummet eller utanför sjukhuset, trots att de uppfattades som helt medvetslösa.
     Jag kan naturligtvis inte gå i god för att detta varit reellt eller icke men jag låter de människor som haft upplevelsen få ”tolkningsföreträde”.

 6. Erik says:

  Skillnaden mellan diagnosen antisocial personlighetsstörning (psykopati) och ondska är den förstnämnde inte kan förstå meningen själva poängen med empati (alls) till skillnad från ren ondska som i djupet av sin själ förnekar ondskan i sig. När man möter ondskan uppstår ofta förvirring och man kan inte se klart och blir rädd. Detta beror på att ondskan bedrar hela tiden alla omkring sig samtidigt som de befinner sig sin eget självbedrägeri.

  Rädsla skapar flyktbeteende från sitt verkliga jag och samvete. Bakom masken på en antisocial personlighetsstörd människa finns ingenting. Bakom en ond människa mask finns rädsla, flykt och förnekelse över den egna ondskan. En drift uppstår att fly genom att skylla på andra. De känner sig tvungna att angripa de som klandrar dem. Utåt strävan de att framstå som respektabla som göder självbedrägeriets falskhet och förnekande av känslor som hat och hämnd mot alla som kan avslöja dem. Mot alla som inte är rädd och känner och ser igenom dem.

  De ingår så att säga ett avtal (inte med djävulen. då jag inte är religiös) om att aldrig erkänna, för det vore att falla och förlora, när det i själva verket är tvärt om.

  Det är hur vi upptäcker och bemöter detta samtalet borde handla om.

 7. Sture says:

  @ Peterkrabbe
  Jag har tyvärr inte varit hemma och kunnat följa debatten på några dagar, men så här skrev jag till svar på Göran Åkesson innan jag for bort, men inte hann posta. Och jag fortsätter gärna den debatten:

  The Great Gospel of John, som omfattar 2.500 kapitel och c:a 7.500 sidor utgör ungefär hälften av Jakob Lorber-manuskripten. Göran Åkesson vill nu redan efter att ha läst ett enstaka kapitel i detta stora verk, GGoJ, (= 1/5000-del) bibringa läsarna sina åsikter om hela detta verk. Han för t. ex. fram tanken att denna röst, som utger sig för att vara Jesus Kristus, kanske inte alls är Jesus utan någon helt annan entitet. Jag skulle tro att redan E.F. Schumacher, som tipsat mig om detta verk i ”Vägledning för vilseförda” måste ha tänkt denna tanke – och avfärdat den. Han skriver t. ex. om detta verk att det:

  ”innehåller … ett sådant övermått av yttersta visdom och insikt att det är svårt att hitta något mer imponerande i hela världslitteraturen. Lorbers böcker är dessutom fulla av kommentarer till vetenskapliga frågor vilka gick tvärt emot den tidens vetenskaper och föregrep en hel del av den moderna fysiken och astronomin… Det finns ingen rationell förklaring till innehållsvidd, djup och precision.” Även om vi således inte säkert kan avgöra vem rösten, som kommer från hjärttrakten, så bör vi kanske ändå ägna tid åt att läsa detta verk och inte redan från början avfärda det.

  Hela detta händelseförlopp utspelade sig varje förmiddag i 24 år och Jakob Lorber hade säkert ett övermått av tid att fundera över denna fråga. Men var Jakob Lorber som genomgått österrikisk realskola och gymnasium (säkert inte så vanligt på den tiden) ändå för dum för att förstå vad han själv hade upplevt och egentligen skulle behövt hjälp att förstå detta av en akademiskt utbildad person som t. ex. Göran Åkesson. Samma fråga kan ställas om E.F. Schumacher, som vars bok ”Small is beautiful” (om nationalekonomi) har klassats som en av de hundra mest inflytelserika verken i hela världslitteraturen och som studerat de 24.000 handskrivna manuskripten (”alldeles jämn handstil, nästan utan några ändringar alls”). Var han också för dum för att tolka manuskripten och skulle ha behövt samma hjälp av nämnde Göran Åkesson ?

  • Sture says:

   Problemet jag tar upp här är att människor med en formell utbildning på något sätt anser sig ha ”tolkningsföreträde” angående någonting som de inte alls känner till, bara på grund av sin formella utbildning. Jag tror att det var psykiatern Viktor Frankl, som en gång sade: ”problemet är inte att vetenskapsmännen specialiserar sig utan att specialisterna generaliserar”, dvs. uttalar sig myndigt om sådant de inte alls känner till. Hur många gånger har vi inte sett detta på TV och i tidningar?

   För ungefär 20 år sedan var jag med i ett program om Nära Döden Upplevelsen i ”Norra Magasinet”.
   För att få balans ”för och emot” i programmet reste man till England och intervjuade Susan J. Blackmore (då c:a 50 år) , vars bok ”Beyond the Body” jag läst. För att göra Susan J. Blackmore lite mera trovärdig i sitt motstånd mot dessa berättelser, som jag var en förespråkare för, så presenterade programledaren henne som professor i fysiologi, professor i psykologi och professor i neurologi. Uppgifter som hon måste fått från Susan Blackmore själv. Jag tyckte det lät väldigt konstigt med 3 olika professurer samtidigt, så jag gick in i våra databaser och sökte på namnet Susan Blackmore i olika varianter. Datorkatalogiseringen sträckte sig ända tillbaka till 1966, då Susan J. Blackmore sannolikt endast var en liten flicka. Jag kunde inte hitta en enda vetenskaplig publikation med namnet Susan J. Blackmore i olika varianter – INTE EN ENDA. Varken som första-namn eller som medförfattare. Saken blev inte bättre av att reportern också intervjuade taxichauffören på resan från Susan Blackmores hem – som inför TV-kamerorna i bilen uttalade sig på följande sätt: ”Yes, she is really a remarkable woman”.
   Slutsats: Susan J. Blackmore var med i alla program om Nära Döden Upplevelsen som sändes på olika språk i hela världen – som motvikt och motståndare, varför alla taxichaufförer hade fått en mycket stor respekt för denna ”remarkable woman”. Jag skulle gissa att hon också tog rejält betalt för sina TV-insatser.
   Man intervjuade också Dan Larhammar, som är apotekare och som skrivit ett tjugotal vetenskapliga artiklar om fiskhjärnan och nu kallar sig professor i ”Neurovetenskap”. Ingen av dessa (Susan Blackmore/Dan Larhammar) var nådig i sin kritik. Men ingen av dem var läkare och hade aldrig någonsin träffat på eller intervjuat någon patient med en sådan upplevelse. Till skillnad från proponenterna, som nästan samtliga utan undantag byggde på intervjuundersökningar utförda av högt utbildade företrädare för den medicinska läkarkåren. Och nu frågar jag – vem tror ni fick tolkningsföreträde hos reportern här?

   • hllviken says:

    Det är först när folket självt fick möjlighet att nå ut till andra genom bloggar m.m. oberoende av MSM som sanningen kom fram.

 8. hllviken says:

  🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇸🇪 Ta lärdom av England!

  http://juliacaesar.blog/2019/09/02/vi-har-helt-enkelt-gett-upp-vart-land/

 9. Erik says:

  Ondskan höjer det egna jaget över allt. Det är dyrkandet av jagets förmåga som gäller. I västerländsk idéhistoria, filosofiska tillika psykologiska historia ligger idén om jaget centralt. Våra förmågor går långt utöver vårt förstånd och betraktar du på dina förmågor som gåvor, skilt från ditt jag, öppnas perspektiv som saknar spärrar. Intuitionen – samtliga sinnen och ögonblickliga förståelse bortom både tid och rum är visdom, som går långt utöver jagets begränsade perspektiv. Lita på din intuition.

  • AnnaF says:

   @Erik! Att höja det egna jaget över allt kräver kontroll och en kamplust där den upphöjda jaget kan bara hållas i det skicket om man samtidigt försöker sänka andras! Det upphöjda egot söker inte jämvikt men en kick att vara just upphöjd! Det finns ingen balans! Uppfattningen av det upphöjda jaget måste hela tiden mätas (även matas) gentemot andra. Det uppstår en mental tävling, rivalisering (dominera eller förminska) som onekligen leder till onda tankar, handlingar! Begreppet att ”växa på andras bekostnad” är inte alls så dumt när man ser hur den ter sig i verkligheten. ”Belöningen” är att det upphöjda egot får sitt bränsle i form av bottenlös bekräftelse! Sociala medier tjänar just denna ”bränsletillföring” med god psykologiska kunskaper om den moderna människans grundbehov! Att lägga ut det mest banala om sitt liv på Facebook från en ynklig måltid till sovrumsväggens senaste färg med en trendig visdom hängandes över dubbelsängen ”Carpe Diem” kan ge oväntad många ”likes”!
   Men det finns en annan sida av sociala medier!!! Det är den sidan som är representerad av Peter Krabbe m.m. och en oändlig mängd andra viktiga källor som just bidrar till genomskådandet av bedrägerier! De senaste vågen av censur och lagstiftningar vittnar om att de facto finns fortfarande många som vid instabilitet återgår till den nedärvda, urgamla tillståndet där Intuition har en given plats! En bra början att plocka ner begreppet ondska i minsta möjliga beståndsdelar och blottlägga mekanismer bakom! Men först måste vi ändå hitta en gemenstamt mätinstrument där ondkans Definition inte hamnar på ideologiska villovägar!

   Förresten tack för din uppskattning och tack för Peter Krabbes förmåga att skapa en ”atmosfär” här på bloggen där även jag har fått plats i ett hörn! Det var en ovilja och osäkerhet om den egna förmågan om nivån på min svenska men när ”tryckkokaren” nått en viss Temperatur hade jag brytt mig istället mer om att få ut andra typer av perspektiv, erfarenheter än att imponera med mina språkfärdigheter! Min tanke var och än idag är att kanske andra också får inspiration (utifån sin egen unika förmåga till problemlösning) till praktisk tillämpning i sitt eget liv och genom detta utlöses en kedjereaktion som dumpar dessa skadliga dogmer vi är omgivna med och bär till det närmaste sopptipp där det hör hemma!

   • Anna af Trampe says:

    Kära AnnaF. Du imponerar med Ditt allsidiga kunnande. Jag letar efter Dina inlägg när jag besöker denna utmärkta blogg.

 10. hllviken says:

  Omfattande, djup beskrivning av hur makteliten missbrukar sin ställning för att förstöra våra liv:

  http://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/09/01/djavulen-eric-schmidt-och-hans-plan-for-att-manipulera-planeten/

  • Loa says:

   Oerhört, Hllviken!
   https://decisiveliberty.news/eric-schmidt-exposed/
   ” Eric is being worse than blackmailed by the Chinese. It is horrible what they have done to Eric and his two daughters, the only people he cares about on the planet. Eric doesn’t love his wife and never did. The Chinese poisoned Alison – that’s his daughter – over time to control Eric. That is why he agreed to create Dragonfly and the digital “vocational training” program Eric created to torture Chinese Muslims to death.
   (…)
   and then they add the insurance policy of poisoning the person and their family and keeping the antidote secret, slowing doling it out to stop certain death. Unfortunately, Eric tried to keep some control and Communists don’t like that so the antidote for Alison stopped and she passed away. But this was after the Chinese forced Eric to work with North Korea.
   (…)
   the aggressive 5G attack on Americans came through Eric and Hillary using Richard Walker, again, as a shill for Broadcom working with Qualcomm to roll out endless poisonous 5G antennae broadcasters throughout America. Broadcom is China and the plan was to sterilize every American exposed to 5G ”

   • Sture says:

    @ Loa och hllviken,
    ett fullkomligt makalöst dokument, som varje läsare på denna sajt bör sätta sig in i.

    Speciellt det transcript från American Intelligence Media, som jag har stort förtroende för och som Loa ovan länkat till. Det finns även med i det som hllviken redovisat i sin länk, inte som transcript utan som den ursprungliga audio.
    Det rullar på fort nu och det är bråttom och det är alldeles klart att alla dessa skurkar på Google, Facebook, YouTube m. fl. skulle sättas in för långvariga fängelsestraff. Det hoppingivande är ju att en människa – en kvinna – som varit delaktig att i hemlighet utveckla hela detta ondskefulla globala övervakningssystem (hon trodde att hon gjorde något gott för sitt land) nu har vaknat till liv och insett att det viktigaste nu är prata bredvid munnen och få ut detta till så många som möjligt. Har du tid Fiskargubben så ta dig en titt på detta transcript.

 11. Arga gubben says:

  Jag läser intressanta kommentarer på denna inkluderande blogg. Jag har tidigare alltid kunnat tala med Göran och han hjälpte mig med ett viktigt vitamin, som fick fart på benen. Erik och andra är lika välkomna och vi kan diskutera. När Paulus talade på Aeropagen i Athen, hur många vad det som tog emot budskapet om den okände Guden? De andra apostlarna? Om vi inte träffas har vi inget tankeutbyte, vi är bara små åtskiljda celler och ingenting händer. Det fria tankeutbytet har fått mig att nyansera mina åsikter flera gånger.

  Jag har hört om Lilith, men vet inte mycket om henne. Jag tror att Adam var religionsuppenbarare och hade problem med sin tidigare församling. Kvinnan är en symbol för församlingen och en ny bildades. De apokryfer vi hade i vår första Bibel är läsvärda, sade Luther och jag håller med. Biskop Giertz översatte andra apokryfer och de är också intressanta. Kan ni tänka er, en biskop som låter trycka ”förbjudna” apokryfer? Hans exempel är gott och passar bra på bloggen. Han var konservativ och vägrade viga kvinnliga präster. En trosfråga, inte en könsfråga.

  Jag är imponerad av Lorber utan att vara färdig med honom. Vi behöver Stures och mslorbers undervisning. En viktig kommentar här och en där leder långt. Island var skogbevuxet när vikingarna kom dit och nu finns nästan inga träd kvar. Är det därför en massa lågtryck kommer därifrån? Lorber har rätt i att träden ska vårdas. Att han skrev nästan utan rättelser är ett tecken på att han fick skriften från ovan. Jag har redan påmint om vad GT berättar.

  Om det vore fel att vara högutbildad skulle många av oss portas här. Jag har sett det hända i en kristen församling, men inte på Peters blogg. Många högutbildade är medvetna om gränserna för sina vetenskaper och det öppnar för välkommet sökande. Om jag har förstått det rätt, är Göran gnostiker. Det kan vara svårt för den som har en tro att byta, sade en prominent swedenborgare. Så låt det finnas olika vägar, som till Rom. Herren tvingar inte och hotar ej heller med straff. Under prästväldet hotades med straff och det väldet blev det slut på. Herren förkunnar kärleken och nåden. Hur många gånger står det i Bibeln att vi inte ska vara rädda? Kanske 150 gånger.

  Jag tänker på den misstänkte ukrainske mördare som ännu inte har gripits. Som extrem nationalist har han själsfränder i Sverige. De stödjer Ukraina på ett obehagligt sätt vad än extremisterna och politikerna ställer till med. De två tipsades sannolikt om att bilen eftersöktes och att de var identifierade. Bilen kan ha sålts i en norrländsk by, de har pengar, och den eftersökte kan skyddas av sina själsfränder. Har han köpt ett polskt pass? Om jag vore polis, skulle jag studera nätverket och förlorade polska pass.

  Polisen är medveten om att en vapenutbildad krigskämpe från ett land där det finns massor av vapen är livsfarlig. Han måste tas. De två nekades att plocka bär i Norrland och då försvann ännu en gammal man. Illegal bärplockning har ägt rum i flera år, men reglerna har skärpts. Ukrainskt turistvisum i 90 dagar ger inte arbetstillstånd.

  Sture, på 60-talet skrev en tidning att vi hade så duktiga politiker och forskare att Gud inte längre behövdes. Den svenska rötan är gammal och har förlett många. En psykiatriker eller psykolog intervjuades ofta och dog sen av Aids. Han sade sig älska alla barnen.

  Steiner talade om jagmedvetandet på ett positivt sätt och han var minsann inte materialist. Det gäller att stå upp för sig själv, sin integritet, och inte låta sig köras över. Säg ifrån om ondskan. Jag minns en företagsledare, en psykopat, som drev sina anställda till gråt och fattigdom. Jag sade ifrån och då blev jag hans fiende. Ondskan tål inte motstånd, men vi ska säga ifrån ändå.

  Kommentarerna väcker andra tankar jag kanske återkommer till.

  • peterkrabbe says:

   Tack, käre gamle Gubbe! Din vidsynthet och genialitet är ett varumärke för bloggen. Dina ord är värda sin vikt i guld…

  • Erik says:

   Tack Arga gubben för välkomnandet.

  • Mo says:

   Jag säger detsamma, härliga gubbe ! Det är så fint att få ta del av dina ord som väcker många tankar även om jag inte alla gånger delar dina åsikter, men den tiden kanske också kommer. Ingen visdom är som den som flödar från ett långt liv och livets prövningar. Och din källa tycks vara djup och klar. Jag fick från början en bild av dig som en liten avmagrad, av en cancer diagnos skräckslagen gubbe, som jag önskade skulle börja tänka på mat för att återfå livskraften.
   Under tiden här växer du dag för dag och din generositet blir som mjuk värmande ull över våra själar. Du når många gånger livets kärna i sin enkelhet medan vi andra jagar efter meningen i komplicerade ordval.
   Kampen över ordet som blivit människans kanske viktigaste redskap i en automatiserad och robotiserad tid där våra egna händers hantverk ej längre behövs. Vilken stor förlust, vår känsligaste kroppsdel. Handens skapande är vår hjärnas kraftkälla. Vi hänger ihop, alla delar påverkar varandra i ett komplext system. Hjärnan styr handen och handen påverkar i sin tur hjärnan. Som så mycket annat i skapelsen, en cirkelgång som kan expandera eller kontrahera. Du gubbe hjälper oss att växa i tanken.
   Dina ord ord ” Det fria tankeutbytet har fått mig att nyansera mina åsikter flera gånger ” är så fullständiga. Ju mer vi delar med oss och ju mer vi öppnar oss för andras tankar ju mer växer vi som människor. Vi blir starkare och kan stå emot den enfaldiga, inskränkta, begränsande ondskan. Din visdom behövs mer än någonsin och det viktigaste av allt, du förmår folk att lyssna på dig. En stor gåva som du delar med Peter.

   Vad säger du om Lilith, är hon ondskefull eller kärleksfull ?

   • peterkrabbe says:

    Mycket fint skrivet, Mo. Lysande text!

   • Arga gubben says:

    Mo, jag har undervisat om våra olika minnen för att få mina elever att fatta hur många och olika de är. Många minnen sitter i handen. Så är det för en musiker, en hantverkare och också för språkstuderande. Skriv ett ord och stimulera handens minne. Säg det med munnens och lyssna på det med örats. Bevara det i ögats. Kroppen är en samverkande enhet och styrs inte bara av hjärnan och den andra vi har i magen.

    Jag anser att instinkten är det andliga tilltal djuren får. Det är likadant med vår intuition. Vi lever redan i den andliga världen och det behöver folk få veta. En kvinna gjorde sak av att alltid ha kaffet klart när hennes älskade man på oregelbundna tider kom hem från jobbet. Hon visste alltid i förväg. Jag har sett liknande saker i min familj och ett klarseende, som inte är allmänt erkänt. På den tiden hade några gamla ett nästan vetenskapligt klarseende. Här ska brunnen grävas. Det här vattnet måste luftas. Den här blomman trivs bäst under ett träd. Det luftade vattnet visade sig senare komma från en radonfull berggrund.

    Om Lilith var en församling, så var hon bra i början, men förlorade sen sina sanningar. I denna ständigt föränderliga skapelse byts församlingarna ut när det är dags. Det kanske inte är meningen att vi ska veta mycket om tidigare högkulturer? Vi ska leva i vår egen, men, oj, så nyfikna vi är och det är mänskligt. Det är i oss nedlagt. Som jag nu ser kvinnans och mannens olika egenskaper.

    Mo, jag tog tag i min hälsa och stödde mig på två Bibelord. Hälsan förbättrades omedelbart. Jag mår bättre och äter bättre. Så kan Herren göra för nyttans skull. Om gubben tror att han ska dö, så dör han. Vad gör du här?, frågade Herren Elias. Han fick traska tillbaka och göra nytta. I grottan skulle han inte stanna.

    Till en av mina systrar på nätet. Hon gifte sig 1968. Hon vet vem hon är.

    Heintje – Ich bau’ dir ein schloss ( 1968 )

 12. Sture says:

  Idag är råder ett handelskrig mellan USA och Kina. Eric Schmidt från Google har som Henry Kissingers och the Deep States adept satsat allt på att stjäla amerikanska patent och överföra amerikansk teknologi, speciellt övervakningsteknologin till det totalitära kinesiska kommunistpartiet. Som visades i dokumentet ovan från Loa och hllviken, räknar man med att denna totalitära övervakning av hela världens befolkning skall vara genomförd redan om 2 år. (Läs det dokumentet !!!)

  Som konsekvens har Trump satt ner foten och inlett ett handelskrig för att stoppa av-industrialiseringen av hela USA, återföra amerikanska företag till USA och för detta ändamål infört tullar för dessa varor. Det var nog på tiden. Skulle tro att denna Kissinger-inspirerade politik som inleddes på 1970-talet för att förstöra USA (som man förstört Ryssland och Tyskland) lett till en skillnad i handelsbalans på 10 gånger till Kinas förmån (jag har inte de exakta siffrorna i huvudet och det kan vara lite fel). Kina har å sin sida infört tullar på matvaror från USA, och man undrar förstås hur detta kommer att utfalla. Jag har betraktat det kinesiska jordbruket som en akilleshäl, och det skall bli intressant att höra era kommentarer till detta.

  Nedan följer en kort sammanfattning av vad historikern Carroll Quigley skrev i sin den legendariska bok ”Tragedy and Hope” (1967). Dessa siffror är från 1940-talet. Mycket har hänt sedan dess. Kinas befolkning räknades då till 500 miljoner människor (säkert en underskattning) medan man idag räknar med 1,4 miljarder, medan USAs ökat från 140 miljoner till 350 miljoner. Men ändå. Det som sägs om odlingsbara landområden, regnmängd, möjlighet till maskindrift torde även i dag i stor utsträckning vara giltigt.

  Lite om Kinas möjligheter till odling av egen mat

  60 % av Kina ligger på över 2.000 meters höjd (Kebnekaise är 2.000 meter), vilket är för högt för odling, mer än halva Kina har mindre regn än 50 cm/år och det regnar i samband med monsunen som skapar erosion och ofta lett till omfattande svält.

  I USA 1945 fick 140 miljoner människor mat från 6,5 miljoner bönder på 1,5 miljoner kvadratkilometer odlad jord. I Kina under samma tid försörjdes 500 miljoner människor av 65 miljoner bönder på c:a 900.000 kvadratkilometer.
  Lantegendomen i Kina var i genomsnitt på lite mera än 4 tunnland (≈ 16.000 kvadratmeter ≈ 126 x 126 m), jämfört med 157 tunnland i USA (= 40 ggr större).

  Den kinesiska jordegendomen var dessutom uppdelad i 5-6 separata fält varpå det levde 6,2 personer, medan det i USA levde i genomsnitt 4,2 personer på den 40 gånger större egendomen, dvs. ett knappt tunnland/per person i Kina mot 15,7 tunnland/person i USA. De kinesiska bönderna hade alltså inga marginaler utan levde på svältgränsen, särskilt med tanke på att de också var hårt beskattade. Man var tvungen att ta vara på varje grässtrå, varje gräsplätt, varje form av avföring som måste återgå till jorden. Här tror jag vi har förklaringen till den energiska kinesiska personligheten, som skördat många framgångar då de emigrerat till kringliggande länder.

  • Mo says:

   Kina har väl redan annonserat att man vill köpa jordbruksprodukter från andra länder, det torde väl röra sig om Sydamerika och Afrika, till gagn för dessa länder. Det blir inte lika roligt för de amerikanska bönderna, vem skall köpa deras GMO produkter, det kanske blir Europa och Sverige.

   https://www.landlantbruk.se/ekonomi/genmodifierad-soja-skulle-kunna-konkurrera-ut-svenska-proteingrodor/

   • Sture says:

    @ Mo,
    hur det kommer att gå har jag svårt att förutse, och jag är inte säker på att den framtida utvecklingen kommer att ske ”till gagn för dessa länder”. Det är mycket som måste klaffa i så fall. De måste framförallt ha teknologiskt välutvecklade jordbruk. Och det tror jag inte de har. Jag var för ett år sedan i Mozambique, som när det gäller naturtillgångar (växlighet och mineraler) var det rikaste landet i Afrika, fick jag berättat för mig. Folk levde på landsbygden i byar men de enda vägar och stora byggnader vi såg var de som byggts under portugisernas kolonialperiod. Nu är man dessutom på väg att göra sig av med storjordbruk, genom att ta över de storjordbruk som ägts och drivits av vita jordbrukare, och dela ut jorden till svarta småbrukarbönder, vilket i länder som Zimbabwe under Mugabe lett till nödsituationer. Snarlika resonemang kan nog tillämpas på länder i Sydamerika även om dessa har en mycket högre grad av organisation.
    Så, Mo, jag vet faktiskt inte. Men jag tror att jordbruksprodukter till 1,4 miljarder kineser kommer att vara deras akilleshäl (utan att vara mera insatt än jag visat). Den maten måste då kanske tas ur munnen på folket på dessa kontinenter, ungefär det som skedde i Ukraina 1934 då 5-7 miljoner ukrainare svalt ihjäl.
    När det gäller de amerikanska bönderna, så vet vi inte heller hur detta kommer att slå ut. De har en inre marknad på 350 miljoner människor. Om grödor från Sydamerika och Afrika går till Kina i större utsträckning så minskar konkurrensen på deras egna varor. Vi får se.

    • Mo says:

     Det finns inget som gynnar ett land så mycket som att kunna producera varor som är attraktiva på exportmarknaden, det är ju det som gjort Kina stort. I gengäld kräver marknaden import och det har gjort Kina sårbart beroende av jordbruksprodukter, bilden är snarlik i Sverige som också är en exportberoende nation. Nog har Sydamerika möjligheter att producera jordbruksprodukter om de får avsättning för sina varor. Däremot har USA inte råd att förlora sin export. Så har i alla fall jag uppfattat det.

     https://www.di.se/live/kina-trump-har-fel-om-jordbruksimporten/

     https://www.ja.se/artikel/43748/rekordimport-av-vete-i-kina.html

     https://www.ja.se/artikel/59782/importen-av-jordbruksvaror-fortstter-ka-mer-n-exporten.html

     • Sture says:

      @ Mo,
      jag kan för lite om detta. Jag ville bara påvisa något som jag läst om Kinas möjligheter till odling och självförsörjning – och som jag då uppfattade som deras akilleshäl. Jag kan ha fel. Vi får helt enkelt se tiden an.

      Att Trump blir kritiserad för allt möjligt bekymrar mig däremot mindre – han verkar vara en stålman som inga kulor biter på. Skulle dock inte förvåna mig om han får rätt – han verkar vinna varje kamp som han ger sig in i. När det gäller vad s.k. ”experter” tycker i olika frågor, så bryr jag mig inte så mycket om det heller – inte ens dagens industris ”experter”.

 13. NL says:

  Till Peter och ni andra på denna blogg. En sorglig läsning, men sann.

  Jag ber er läsa denna engelska text, ni får bilda er en egen uppfattning om den. Men vet att det är en chockerande läsning som förklarar mycket av det som sker och varför man smusslar med sanningen. Det kräver ett omtänk om mycket här i världen, omtumlande är ordet.

  Climate Disruption: It’s Not Due to CO2 – Global ResearchGlobal Research :

  https://www.globalresearch.ca/climate-disruption-its-not-due-to-co2/5677036

  Hälsningar NL / Åke

  • Mo says:

   NL, detta var en riktigt BRA sammanfattning. Hoppas att många läser den.

   • AnnaF says:

    Global Research är en viktig källa, fortfarande balanserad och värt att besöka ofta! Det här var verkligen läsvärd!
    Jag tänker på vår modiga Savalle (hoppas han läser) när han gjorde sina tappra försök att ta upp samtal om geoengineering och även avvisandet från omgivningen om dess existens.

    Förnekandet om geoengineering är massivt men ändå inte! Jag länkar SMHI-s hemsida där tydligt bekräftas att det finns (naturligtvis bara i försökstadiet) men på ett mycket lömskt sätt försöker de få in i vårt medvetande som en eventuell framtida nödvändighet och lösning och inte en bokstav om att det har praktiserats i årtionde. Mitt råd är att printa ut detta och när ni kommer i svårigheter med folk som inte ens har viljan att erkänna dess existens bara överräcka ett ex och be de att -för sitt eget bästa- fördjupa sig själv genom sökning efter fakta!

    https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/geoengineering-1.75609

    Forskare har varnat vid Linköpings Universitet om eventuella faror kring tillämpningen av vädermanipulation! Jasså? Är det en varning utifrån redan faktiska erfarenheter eller bara en omtänksam påminnelse om den kommande praktisering och teoretisk bedömning av konsekvenser?
    https://liu.se/artikel/riskfyllt-manipulera-klimatet

  • peterkrabbe says:

   Detta är ett ämne som jag skrivit mycket om här på bloggen under de senaste åren. Det är en mycket kompetent sammanfattning som Globalresearch lagt ut, baserad på några duktiga kvinnors forskning och författande. Man upphör aldrig att förvåna sig över att inte ens den europeiska miljörörelsen har minsta aning om bakomliggande agenda och verkliga syften.
   Jag blir lätt chockad när det egna barnbarnet i gymnasiet meddelar att ”jag skulle vilja vara som Greta”. Man utnyttjar barnens känslomässiga reaktioner för att förankra rena lögner om klimatutvecklingen, genom att integrera klimathysterin i värdegrunden slår man fast den som omöjlig och förbjuden att ifrågasätta. Det är en mycket medveten satsning att till 2030 ha alla dagens skolbarn aktiva som propagandister för New World Order, de kommer att fastna i en lögn som det är praktiskt taget omöjligt att ta sig ur utan att förlora sitt samhällskontrakt.
   Vi kan idag inte fullt ut bedöma skadeverkningarna av alla metaller som släpps ut i luften genom geoengineering, men det är tydligt att vi nu har en solinstrålning som saknar tidigare naturliga filter – ozonhålen blir mer frekventa och skadliga för både människor och växtlighet. Både luft och jord tycks torka ut och får grödor att vissna och människor att bli sjuka. När man i Frankrike varnar för värmeböljor (som vi nu vet är konstruerade) visar man inte bara värmens utbredning utan också ozonhålens läge och rörelser. De blir en sorts dödszoner som man får lära sig att undvika i tid. Jag skall ta upp detta mer längre fram när tiden tillåter!

   • Mo says:

    Ja det är ett fruktansvärt bedrägeri, samtidigt skulle det kännas fel att informera ungdomar och de unga vuxna, då skickar man väl dem rakt ned i källaren. Men dessa ondskans företrädare som leker med kärnexplosioner, jordskalv, tsunamin, strålkanoner mm lägger ansvaret på äldre generationers livsstil och kan på så sätt framkalla splittring mellan olika generationer och samhällsgrupper.

    http://www.bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+10%3A34-36

    • peterkrabbe says:

     Mo, det är just den sortens bibelcitat som får mig att tvivla på bibelns budskap. Här är allt prat om förlåtelse och kärlek utbytt mot ren hatpropaganda. Logiken i detta blir nog svår att förklara för prästerskapet, även om de är vana att vända ut och in på sig själva för att undvika att ifrågasätta bibelns innehåll. Dags för en revision!

     • mslorber says:

      Peter, vad Jesus uttalande handlar om är vilken kamp som krävs för att gå från död till liv, att ”bli kristen” eller ”bli frälst” med modernt språkbruk. Igen får vi gå till Lorber för en förklaring och utläggning. Händelsen förklaras i bok 2 kap 39 i Great Gospel of John. Den föregås av en fråga från Judas (kap 38).

      [27] Judas tar nu åter till orda, och säger: ”Allt detta är klokt och fint sagt och säkert också helt sant, men till vilken nytta är allt detta? Läran är förvisso förunderligt strålande, ren och sann, därom behöver vi inte tvista, medan dina gärningar mer än tillräckligt vittnar för oss, som är samlade här, vem som i själva verket utför dem. Men under givna normer kommer läran samt gärningarna knappast någonsin att bli allmänt accepterade, utan vara huvudorsaken till stridigheter i varje hushåll där den införs. Den kommer antingen att bli nitiskt förföljd eller till och med fullständigt förbjuden av staten, vilket gör oss till en omöjlighet. Vad händer då? När vi, som sprider Din lära och Dina gärningar på jorden, förvisso snart har upphört att finnas till antingen genom stening eller svärdet, genom eld eller faktiskt på korset eller i lejonets kula, vem skall då ta vår plats och fortsätta för oss?

      39. ETT LÖFTE TILL DEN TROFASTE

      [1] Jag sade: ”Jag har redan sagt åt dig att du alltid talar såsom ditt världsliga förstånd bjuder. Att ge världen dess fred skulle innebära att ge den ännu mer död än den redan är fullkomligt genomsyrad av.
      [2] Om du ska återge en blind hans syn, blir han då seende om du sliter ut hans ögon, eller kommer den lame att kunna gå rakt om du hugger av hans defekta fot, eller skall den stumme kunna tala om du skär av hans tunga, kan pest botas med mera pest eller ett brinnande hus släckas med mera eld?
      [3] Se, just så förhåller det sig med världsliga människor för närvarande. De är andligen döda och har inget annat liv än det djuriska naturtillståndet. Deras själar är endast kött och deras ande är så gott som död, och liknar andarna som bor i stenarna och som kopplar ihop lös materia medelst sin tilldömda orubblighet så att dessa blir stenar av alla sorter och former – mjukare och hårdare, några genomskinliga och andra inte och färgade i enlighet med deras inneboende ande.
      [4] Men om du ville frigöra andarna från stenarna, skulle du lyckas att få detta till stånd med ljummet vatten? Absolut inte! Jag säger dig: med en så mild och fridsam behandling skall stenen stadigt förbli vad den var. Här måste till en mäktig eld, så att andarna inom stenen hamnar i ett kraftigt bråk. Först då sliter de själva av materiens bindningar och befrias. Och se, så måste det också vara här.
      [5] Det som befriar andarna från stenen, dvs. elden, striden, det mäktiga trycket och tunga, hårda slag, det väcker också människornas hjärtan som har blivit hårda som sten, och befriar dem, speciellt de mäktiga och rika, vilka har diamanthårda hjärtan, som ingen jordisk eld kan mjuka upp.
      [6] Lägg därför på minnet vad Jag säger: släpp den befängda villfarelsen att Jag, genom er, Mina lärjungar och tjänare, har kommit med fred till jorden för världsliga människor, utan snarare med svärdet! (Matt. 10:34)
      [7] Förstå Mig rätt. Jag har kommit för att väcka den fortfarande mjukare sonen till liv emot hans faders mera okuvliga hårdhet, den mer försynta dottern mot hennes dominanta mor och den blida svärdottern mot hennes elaka och avundsjuka svärmor. (Matt. 10:35) Sannerligen, människans värsta fiender skall bli de i hennes eget hushåll!(Matt. 10:36)
      [8] Sannerligen, sannerligen säger Jag er: den som älskar sin far eller mor mer än Mig är Mig inte värdig. (Matt. 10:37) Och den som har söner och döttrar och älskar dem mer än Mig är Mig inte värdig. Den som inte villigt bär sin börda på sina axlar och följer Mig – även om det skulle tynga ner honom likt romarnas dödskors – är Mig helt ovärdig och kommer inte att få del i Guds Rike. (Matt. 10:38)
      [9] Sannerligen säger Jag er: den som söker denna världs liv, och även lätt finner det, skall förlora det eviga livet. Och på domens dag, som följer på att han släpper sin kropp, kommer Jag inte att uppväcka honom till evigt liv, utan kasta honom i helvetet för evig död.
      [10] Men den som inte söker världsligt liv, utan till och med utifrån sann och ren kärlek till Mig undviker och föraktar det, han skall finna evigt liv (Matt. 10:39). Ty Jag skall genast uppväcka honom efter hans kropps död, dvs. på den första dagen i det nya livet i den andliga världen, och leda honom in i Mitt Eviga Kungarike och pryda hans huvud med den eviga, odödliga visdomens och kärlekens krona och han skall sedan regera med Mig och den eviga, oändliga Himlens alla änglar över hela den materiella och andliga världen.

      • Arga gubben says:

       Swedenborg säger att hopplösa kristna är som stenstoder. De kan inte gå, emedan de har kommit andligen fel. Ännu värre kan det vara med de som ingen tro har.

       Krigen har pågått i tidsåldrar och de är andliga. Boken om Herrens krig vittnar om det, men den anses vara förlorad. Krig på jorden tillåts för att de renar. Sorgerna får oss att tänka om. Jag har sett äktenskap gå under i andliga strider. Ett oenat hus kan inte bestå, men av sorgerna kan komma frukt. Jag slåss varje dag och jag är inte ensam. Sverige har en hel bönearmé. Det är vidöppet när vi ber för Sverige.

       Intressant med stenarnas inneboende ande.

       • mslorber says:

        Vi rör oss framåt, ibland känns det som med myrsteg men det går framåt. Igår fick jag ett mail från en vän i New York som berättade att han skulle be till Gud för en sak jag står i. Han var då viss om att allt skulle gå bra. Det är stort. Han var tvungen att tillägga att han skrattade till när han skrev det, det hade varit otänkbart för några år sen som en upptagen banker i NYC. Men nu har han börjat tro.

        Jag har försökt förstå de stenstode-kristna under många år. Det skulle vara så lätt för dem att gå på den rätta vägen igen. Ett litet förlåt. Jag gjorde fel, förlåt mig. Men aldrig att det kommer såna ord över deras läppar.

        Enligt Lorber är inte krig så hemska som man skulle kunna tro. I bok 2 kapitel 67 ur GGoJ står det: ”När Satan kommer som en drake och spottar krig, hungersnöd och farsoter över Jorden, är han som minst farlig för människor, ty i sin misär vänder sig människorna till Gud och börjar göra bättring, och undviker därmed helvetet och dess dom”. Annat är det med förföriska kvinnor: ”Om någon av er önskar se Satan i hans värsta form, låt honom se på en utsmyckad hora eller en utklädd kvinna och han har sett Satan i hans för en man farligaste form.” (samma kapitel).

        • peterkrabbe says:

         Dina Lorber-citat gynnar knappast varken kristendomen eller tron på Lorber. Det senaste hör till det mest idiotiska jag läst. Skulle de 100 miljoner som dött under 1900-talets fasansfulla krig motiveras genom att återstoden ”gör bättring”? Att förföriska kvinnor skulle liknas vid Satan är lika idiotiskt och en absurditet. Fortplantningen är fundamental för människans fortbestånd, utan den skulle vi upphöra att existera. Citaten känner man igen från Koranen eller judiska texter, de har inte här att göra. Låt mig slippa sådant nonsens i fortsättningen!

        • Mo says:

         Tack för informationen, nu vet vi vad Lorber tycker om krig och kvinnor !!! Kärleksbudskap ?

         • Arga gubben says:

          Mo, kvinnan är vacker för sin mans skull. Annars blir det inga barn. Det Lorber menar är att han kan lockas till äktenskapsbrott och det finns kvinnor som gillar att göra det. Swedenborg berättar att några orena tilläts besöka Himmelen, eftersom den inte nekas någon. De åtrådde de undersköna rena jungfrurna och kunde inte stanna där. Swedenborg kallar några kvinnor i helvetet för sirener. De har på jorden lockat och trollat och fortsätter med det i helvetet. De står för ett ont magiskt inflytande i båda världarna.

          Swedenborg bekräftar krigens renande verkan. Vi ser de stora krigens lidanden, men inte de processer som startades bland de lidande. Draken startade de förfärliga världskrigen för att bygga Babels torn igen. Steiner kände den ondes ankomst och sade att han skulle nå sitt maximum omkring år 2000. Denne onde är förutsagd som antikrist i den yttersta tiden och har bara till uppgift att besegras. Det börjar redan gå honom emot och han svarar med kannibalism och insekter på krogen. Han fäller sig själv som väntat. Herren startar inga krig, men han tillåter dem ibland.

          Ju mer jag lär mig om Lorber ju mer ser jag att han och Swedenborg bekräftar varandra. Vi som har studerat en eller två av dem ser saker som behöver förklaras för andra. Det är inte konstigt att folk har frågor. Där var jag när jag läste Bibeln till bokstaven. Vad höll judarna på med? Nu läser jag Bibeln andligen. Den ger inte en sympatisk bild av Esau, men han var en symbol för kärleken.

          • peterkrabbe says:

           Kvinnan vill säkert göra sig vacker för sin man, men kanske inte inte för den man som hon blivit såld till eller tvingats att gifta sig med genom tvång från pater familia eller hans imam. Förr eller senare ser nog de flesta kvinnor den man som de älskar genom naturens gåva och då får man nog acceptera att hennes fokus förflyttas. En äkta och ömsesidig kärlek underlättas om kvinnan inte döljs bakom burka eller nunnesjok. Att detta inte ingår i de religiösas utgångspunkt är bara att beklaga, men vi borde ha nått längre idag än att se kvinnan som en ägodel med skyldighet att behaga den som hon tilldelas. Vi lever inte längre på medeltiden.
           Det hade varit önskvärt att detta framgick i en bibel som riktar sig till nu levande människor. Framtidens testamente.

          • peterkrabbe says:

           mslorber relaterar Lorbers utmålande av flirtande kvinnor som Satan till dagens porrindustri. Men de flesta av oss vet nog att det inte är kvinnorna som organiserar och styr porrbranschen, det är faktiskt männen och kvinnorna som deltar gör det knappast för att det är deras högsta önskan. Det är märkligt att skuldbelägga objektet istället för arrangören. Dessutom är det välbekant att porr och dekadens är en specialitet som vissa sionister lanserar i syfte att bryta ner moral och värderingar i det kristna samhället. Epstein i USA är bara ett exempel på detta. Under hela 1920-talet florerade en enorm kampanj i Tyskland och speciellt Berlin, organiserad av sionistiska krafter, i syfte att underminera Tysklands försök att normalisera livet efter kriget. Detsamma ser vi påbörjas nu igen i hela västvärlden. Om Satan skall involveras får han nog ta rollen som arrangör, det kan knappast drabba kvinnorna som inte har någon annan valmöjlighet än att delta som objekt.

          • Mo says:

           Arga gubben, det här blir nästan lite fånigt, dagens samhälls diskussion handlar om kvinnans utrymme i helt andra sammanhang . Den förändring som vi ser har inte skett utifrån kvinnans, familjens eller för den delen politiska önskemål. Det vi ser i utvecklade länder är en följd av industrin och näringslivets önskemål. Det kanske var en slump men i samband med krigstider när kvinnan kom ut i produktion upptäckte kapitalisterna den stora fördelen med detta. Finns det något mer uthålligt än en plikttrogen flitig kvinna. Det slår nu även igenom inom utbildning och nästa steg blir ledande positioner. Så den inställning du med flera för fram här löser inga problem men slår tillbaks på männen och vi får ökad marginalisering, sociala problem och kriminalitet. Men kvinnan kan inte stiga tillbaks för att släppa fram männen, vi måste hitta tillbaks till någon form av harmonisk samvaro utifrån de betingelser som finns i vår tid. Det är meningslöst att längta tillbaks till något som varit. Kvinnan gör sig vacker för männen på samma sätt som männen jagar efter guldet för att imponera på och vinna kvinnan. Men i ett fritt samhälle är det ALLTID kvinnan som väljer så det gäller för männen att även välja sina ord.

        • peterkrabbe says:

         mslorber, du får ta en paus nu. Jag publicerar inte dina två senaste kommentarer, vilket är ovanligt på den här bloggen, där jag vill ha ett fritt åsiktsutbyte under god stämning. Du blir allt mer kristet fundamentalistisk i ditt predikande och detta på ett sätt som jag inte godtar. Du skadar därmed både kristendomen och dem som vill kunna diskutera religiösa frågor på bloggen utan att behöva bli mästrade och fördömda för sina åsikter. Vi har i vår tid ingen anledning att leva som munkar eller nunnor bara för att leva upp till en religions eventuella krav på underkastelse och lydnad. Det har vi nog av i närvaron av islam.

     • Sture says:

      Mo,
      du citerar en vers i Matteus evangelium som jag inte förstår motivet bakom och som nästan får Peter att ta avstånd från Nya Testamentets budskap. Den lyder:

      ”Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender.”

      Menar du att det som Jesus säger här är liktydigt med att ”ondskans företrädare . . . leker med kärnexplosioner, jordskalv, tsunamin, strålkanoner mm . . . i syfte att ”framkalla splittring mellan olika generationer och samhällsgrupper”. Är det detta du menar att också Jesus gör?

      Låt oss förflytta oss 2.000 år tillbaka i tiden, hur såg det ut då i det romerska riket? Då fanns det någonting som hette ’Patria potentas’ vilket innebar husfaderns absoluta makt över familjemedlemmarna. Han kunde när som helst döda sina söner och döttrar likaså sina slavar efter eget godtycke – och det fanns inget straff i den romerska rätten för detta. Det fanns också något som hette ’Manus’ vilket innebar makens absoluta makt över sin hustru och han kunde även döda henne när som helst efter eget godtycke, om hon t. ex. visade tecken på ’Infamia’, som var en beteckning för en olydig romersk kvinna.

      Jag tror att det är detta Jesus syftar på när han förbereder dem på vad som väntas om de har andra idéer än husfadern. Vi får inte glömma att samtliga av Jesu tolv lärljungar förföljdes och avrättades på olika sätt förutom Judas Iskariot som begick självmord – och också Johannes som i alla fall överlevde till han var 90 år trots att de försökte koka honom levande. Så berättas i alla fall.
      Så jag måste erkänna att jag stödjer dessa ord av Jesus – om man väljer att följa honom så får man räkna med hugg och slag. Så är det också bland muslimerna, som stannat i sin mentala utveckling sedan 1400 år. Hedersmorden är en del av detta totalitära herravälde från faderns sida.

  • ragnhild says:

   Helheten som artikkelen byr på, ikke bare stykker av sannheten, men et utfylt bilde var særs sterk kost. Jeg er sjokkert, mildt sagt. Jeg ønsker den/artikkelen oversatt for distribuering. Vil undersøke, se etter muligheter for dette. Og det haster.
   Søkte nok en gang å informere nærtstående*, men det preller av som vatn på gåsa. De fatter ikke hva som vederfares oss. De nekter å tro at noen vil oss annet enn godt. Les lenken hilviken* byr på ved siden av aktuelle art. fra globalresearch.ca

   * En god gjennomgang av en utviklet mentalitet brukt nok en gang for å holde oss disorientert/”stangen” – og slik komme til å kunne bli vår skjebne – det være seg europas befolknings selvmord moralsk og fysisk – utvidet til å omfatte alt mer liv på vår klode.

   p.s. iflg. g.r. artikkelen er Haarp-anlegget i Alaska nedlagt. Hvorfor undres jeg. I Telemark (midtnorge) er slikt anlegg oppegående og beboer informerer om at chemtrailing er særs hyppig. Her i vestnorge regner vi ned, skydekket har et mønster som gjentas dag ut og dag inn, nytt og lett gjenkjennelig-starter med gråsvarte filler. Iblant ”cumulusskyer” (svære kvite tettsittende ulldotter – nei det er ikke som fortidens ”godværskyer”/cumulusskyer. DE synes om-definert. Nå skal vi overbevises om at Al Gore har rett, ”now or never” synes å være mottoet, samtidig som mennesker skal få injeksjoner av farlige metaller som svekker vårt immunforsvar. Inntjente milliarder på klimakvoter følger profitt-jegerne. Saken er at vi må snu utviklingen NÅ! Å vente til 2030 = for sent.

   Men heldigvis, mange står på. Nei, ikke våre lands myndigheter – de har nok med å tilpasse seg makten bak dem… Ros følger, den mesker de seg med alt mens de her i Norge tilpasser seg nytt krav fra EU om å si fra seg mer selvstendighet. Neste skal stadfestes fra mars 2020, naturligvis ikke rapportert i MSM.

 14. Sture says:

  Detta är en historia om en muslim, som för ungefär ett år innan publikationen av denna video i juni 2016 konverterade till kristendomen efter en uppenbarelse av Jesus Kristus. Han hade vänner på sin arbetsplats som var kristna som sjöng i kyrkan och bad (dessa ”tokiga” kristna) och en dag följde han med till kyrkan som en vänskapshandling – inte som ett behov, sedan till en annan kyrka.
  Han började därefter vackla om vem Gud var och bad Gud visa sig för honom för att visa vem han skulle tro på. Han bad 8 timmar om dagen i en hel månad ”God, show yourself for me”. Bara muslimer ber så intensivt. Så hände detta som jag påstått flera gånger på denna sida:

  När man ber till Gud att han skall visa sig så sker detta alltid i Jesu Kristi person . aldrig som Mohammed, Allah eller Buddha. Han beskriver sig som en helt annan person idag. Det som Gud kan göra inför denne muslim kan han också göra inför alla människor samtidigt. Och därför kan inte denna kamp förloras.

  • Mo says:

   Sture, varför tror du att muslimer i någon större omfattning skulle konvertera till kristendom ? De har väl alltid sett sig som överlägsna både kristna och judar. I stort som i smått. Först av allt behöver kristendomen göra rent i eget hus i många avseenden, vi kan inte kasta sten i glashus.

   https://twnews.se/se-news/erdogan-vill-ha-karnvapen-och-hotar-med-flyktingvag

   http://laromkarnvapen.se/var-finns-karnvapen/

   • Arga gubben says:

    Mo, som jag förstår vissa muslimer föraktar de oss. Svenskor kallas hyndor, kvinnliga hundar. Vi duger bara till att försörja dem och några tycker att det är OK att ljuga. De hedrar inte sin egen sharia, men kräver att vi ska göra det. Alla vita anklagas för kolonialismen, men vi i Sverige är ganska oskyldiga. Jag anar ett element av rashat samtidigt som att de är arga för att de inte är lika blonda. Det är status att ha en svensk tjej. Någon säger att barbarer alltid hatar och vill bryta ned högre kulturer.

    Detta sagt är några muslimer på hög nivå. Shiamuslimer har bra förstånd och därför demoniseras de. Jag har lärt känna några. Samtidigt är iranierna lite besvärade över det afrikanska inflytandet i genstocken. Så är det också i Sydeuropa.

    Herren gör nedslag var Han vill och Sture berättar om en man som ärligt ville lära känna Gud. Sådana bönen besvaras. Det finns vattentäta skott mellan religionerna och jag vänta inte massomvändelse av muslimer. Allt börjar med en människas inställning. Vill du veta? Du får veta.

    Kristendomen behöver reformeras och många av oss vet det. Solen kommer en dag att gå upp i väster.

   • Sture says:

    @ Mo,
    det tror jag inte alls. Men i vissa länder pågår detta faktiskt i stor utsträckning och jag syftar då på Iran. Men det innebär inte att det kommer att gå till så att muslimer konverterar och blir kristna – tvärtom har vi under 1400 år sett den motsatta trenden.

    Vad jag ville visa med denna video var att när man ber att Gud skall visa sig, så visar han sig altid i Jesu Kristi skepnad, aldrig något annat – även för muslimer. Vilket ger en fingervisning om vilken som är den rätta guden att tro på.
    Vad som kommer att hända under denna tidsperiod är att dessa världsreligioner som vi har för närvande, katolska kyrkan, stora delar av den evangeliska kyrkan, judendomen och islam kommer att falla ihop som korthus.

    Därför att påven är en falsk profet och har varit så ända sedan påvedömet bildades. Detta innebär inte på något sätt att mycket av det som predikats av katoliker är felaktigt – i alla fall inte i den mån det byggt på evangelierna. Men påven och prästerskapet är på intet sätt några ”ställföreträdare” för Gud och de behövs inte alls i denna ekvation. Även den evangeliska kyrkan har blivit alltmer korrumperad och politiskt korrekt och det finns bland protestantiskt kristna en stor misstro mot denna. Judendomen och islam har inget andligt innehåll och kommer att försvinna. Vad som kommer att hända är att vi får en återgång till den ursprungliga kristendomen och en sammansmältning av religion/vetenskap och denna sammansmältning är redan på gång.
    Det som bekymrar mig i hela detta scenario är att det kanske kommer att ske till priset av en stor förstörelse som på Noaks tid och som Lennart varit inne på skulle behövas för att rena jorden från allt bedrägeri. Jag hoppas verkligen inte detta – men befarar det. I dessa texter av Swedenborg, Lorber, Edgar Cayce etc. poängteras att Gud skall skydda de sina – dvs. de som ber om hjälp, kommer att få hjälp. Men de som inte ber om hjälp kommer inte att få det – det är lagen om den fria viljan. Och då tror jag Sverige ligger mycket illa till, som många kanske känner på sig.

 15. Arga gubben says:

  När det inre förfulas syns det snart i samhället. Vi började bygga fula hus för mindre än hundra år sen. Våra tidningar, våra blaskor, blaskar och bladar. Om vi förändras positivt, förbättras samhället snabbt, enligt Swedenborg. Vi behöver inte lyfta en hand eller betala en krona, bara vända om. Då reses kämpar upp automatiskt och vi ser redan flera viktiga sådana. T.ex. Lars Bern och likasinnade, som nu är så besvärande att regeringen vill censurera Swebb-TV. En annan följd av bön och bättring är att makten börjar fälla sig själv. Misstag efter misstag görs och folket ser dem. Mitt hopp ökar för var dag. De borgerliga har inte orienterat om sig helt och hållet, men processen har påbörjats. Vi behöver ett alternativ där det dåliga i borgerligheten minimeras. Jag har hört knasbollar säga att allt är de smås fel. Vänsterfolk säga ungefär att det inte är en rättighet att bo på landet, eftersom allt som är grönt tillhör deras partier. Draken kallas åklagaren i Jobs bok. Hans tjänst, konstig som den är, är att fresta och han börjar med de på toppen. De har nu snott in sig i ondskans garn och har svårt att komma loss, om de ens vill. De berusas av pengar och makt och förleds ännu mer. Sossarnas Tro och Solidaritet är en svensk kopia av påvens projekt. Kristendomen och andra religioner förfaller, emedan församlingarnas ledare tappat sina herdestavar. Sverige hade ett viktigt kristet uppdrag före och under kriget. Här förbereddes och hjälptes församlingar i många länder. Lewi Pethrus drog igång processen och vi sparades från kriget. Nu kommer kristna afrikaner hit för att återgälda tjänsten. De lider av vårt förfall. De som har förstånd ser vårt oförstånd. Jag ser kvinnor gå omkring med hundar, istället för med barn och barnbarn, som i min ungdom. De har det i sig att ta hand om någon och det måste bli slut på onödiga aborter.

  Det här plågas jag av varje dag. Allt fler svenskar tar livet av sig eller dör av knark. Vi har rena krigsförlusterna när gamla och unga inte orkar längre. Nu kan vi på bara ett år nästan förlora lika många som dog under hela kriget när många fartyg sänktes.

  https://www.friatider.se/allt-fler-svenskar-tar-livet-av-sig

 16. Sture says:

  I Nya testamentet står omväxlande talas om Jesus som ”Människosonen” och ”Guds son” vilket är förvirrande för många. Enligt den åsikt jag hyser idag betyder detta att Jesus var en högt utvecklad mästarsjäl, som genomgått många inkarnationer, bl. a. troligen den som ”Joshua” som med en trumpetstöt lyckades riva ner Jerikos murar. Han har säkert haft många fler inkarnationer för att utvecklas till en mästarsjäl och jag håller inte för otroligt att han genomlevt alla dessa inkarnationer, som Edgar Cayce påstått och som Peter Krabbe redovisade i en tidigare krönika. Gud beslöt sig för att utnyttja denna mästarsjäl för att kunna komma närmare människorna och fyller därmed sin egen ande i Jesu själ, varvid Jesus blir Guds son, Kristus, Messias.

  Gud är nu, när han är i Jesu kropp, ”i sitt centrum av hela sin varelse”, som uttrycktes i en tidigare kommentar. Gud lämnar emellertid Jesu kropp och själ vid tre tillfällen för att Jesus själv, som Mäniskosonen, skall få fatta sitt eget beslut om sin eventuella framtid på korset – vill han eller vill han inte? Det första tillfället är i kap. 89 av bok 25 av Jakob Lorbers ”Johannes Stora Evangelium”. Det andra tillfället är i kapitel 92 av samma bok och det tredje tillfället är på korset då Jesus skriker ut de 7 berömda orden ”Min Gud, varför har du övergivit mig”
  För den som är intresserad återger jag här detta första tillfälle:

  Herren går ensam till Olivbergets topp. Samtal mellan Gudomen och Människosonen Jesus.

  [1] Men jag lämnade huset och gick ensam upp på Olivberget varifrån man kan njuta av en vidsträckt utsikt över Jerusalem och hela omgivningen.
  [2] Där skildes gudomen från mig och talade till Honom: ”Titta, du kan framför dig här se staden för ditt lidande som börjar under de närmaste dagarna om du fritt tar oket på dig, som kommer att tjäna som frälsning för hela mänskligheten.
  [3] I din jordiska kropp, skild från mig, är du en människa precis som alla andra. Du strävade efter att väcka Anden i dig som är fullheten av gudomen själv. Genom att offra din egen fria vilja låter du den Allsmäktiges vilja växa. Men nu beror det på din vilja som människa i dig själv om du vill ta på dig det sista och tyngsta arbetet. Därför frågar jag dig: vill du, som min son, uppgå i Fadern genom att uträtta allt som han befaller dig att göra? Eller vill du bara tillhöra denna mänsklighet och förbli endast av denna värld?
  [4] Du kan vara en världens härskare och förbli en världens Frälsare, men du kan också vara en vägvisare till mig som pekar mitt i Guds hjärta genom att helt uppgå i Mig och därmed bli en livets härskare i all evighet. Du kan vara en försvarare för mänskligheten, för de varelser som gick ut, skapade av min makt och som kommer tillbaka till Faderns hjärta. Men Du kan också vara en kärlekens försvarare som befaller visdomen att ändra sin rättvisa till barmhärtighet. Välj därför nu medan du framför dina ögon har det som kommer att hända med din kropp, huruvida du vill vandra på vägen alldeles invid mig eller vägen inom mig, ty nu har det sista beslutet kommit.”
  [5] Då talade Jesus, Människosonens, själ: ”Fader, Din vilja är alltid min vilja och endast det du vill kommer att göras. Ty det som jorden kan ge mig har den bara kommit i besittning av genom Dig. Men jag vill vandra den rätta vägen och bara ta emot från din hand vad som kommer att hända med mig, och därför vill jag alltid lyda endast din vilja. ”
  [6] Då sade gudomen i Människosonens hjärta: ”Ännu en gång kommer jag att fråga dig precis som idag, och då kommer det att ske, som du vill, om du fortfarande lämnar samma svar. Men titta nu på vad världen kommer att erbjuda dig. ”
  [7] Människosonen stannade nu på berget i stilla bön och gick sedan ner före soluppgången, till Lazarus hus, utan att någon märkte det.

  • Arga gubben says:

   Sture, din tro är stark och därför har du kraft. Rosie var den här mannens Andreas. Jag vet en drinkare som blev full på ett andligt sätt och förundrades.

   Värdegrunden är ett grund för sjöfarare, pastor et nauta. De härskande har ingen bra lots, ingen Himmelsk lots.

   Tron på Herren som Gud och tron att Han är Guds son accepteras båda, säger Swedenborg. Båda är sanna.

   Åtta timmar om dagen. Jag minns en kristen eritrean son vägrade arbeta under en viktig bönevecka och han kanske gjorde åtta timmar. Hans chef var ovanligt tolerant. Jag ber i kanske 40 minuter och har fått veta att det räcker. Swedenborg bad oerhört mycket, men hade också tid till arbete. Bön är samtal med Gud. Fråga och Jag svarar dig.

   Alla andra religioner har en öppning till kristendomen. En stor sådan måste finnas i Sydkorea. Den var tydlig i Grekland och jag tror också i de germanska länderna. Kina har också en.

   Det står skrivet att vi ska predika för hela _skapelsen_. Hej, syster fågel, hej, broder björn. Så gjorde Fransiskus av Assissi. Tänk på det, djurvänner.

   Förändringar är det enda konstanta i denna ständigt nyskapade skapelse. Mammuten, mastodonten, grottbjörnen och den sabeltandade tigern dog ut vid istidens slut. Andra stora djur dog ut i Sydamerika av anledningar jag inte känner till. Dinosaurierna ser ut att ha förvandlats till fåglar. Ett bokstavligen högre syfte? Våra församlingar har bytts ut i tidsåldrar.

   Lite orelaterat glädjer jag mig över att Annie Lööf kommer att vara mammaledig. Vi slipper se henne med näsan i vädret. Vågar man hoppas på en palatskupp? LO-chefen signalerar en omsvängning av partiet. Oenigheten är välkommen.

 17. peterkrabbe says:

  https://morklaggning.wordpress.com/2019/09/07/prognoser-for-befolkningarnas-etniska-och-religiosa-sammansattning-i-norden-aren-2020-2100/

  Arnstberg levererar här lite belysande prognoser om framtidens verklighet. Jag är i och för sig lika skeptisk till långsiktiga prognoser om invandring som om klimatutvecklingen. Datorprogram ger inte rätt resultat eftersom så många faktorer inverkar som man inte känner till i detalj. Det är inte bara en fråga om siffror. Tendenser är exempelvis att muslimernas nativitet minskar marginellt samtidigt som vår egen ökar något, korrigerande faktorer innebär oftast att det inte existerar några raka linjer in i framtiden – det mesta följer sinuskurvan där toppar följs av dalar.
  Andra faktorer är att vårt land lockar mindre när vi blir allt fattigare och bidragen krymper, att det blir en ny boom i Mellanöstern när freden är återställd som ger större motivation att stanna kvar eller till och med återinvandra. Det finns säkert också en smärtgräns när klimatet i Skandinavien blir kallare om några decennier.
  Till vår nackdel talar att islam är en religion som är synnerligen aktiv bland sina utövare, medan kristendomen blir alltmer passiv och självutplånande. Detta är mer oroande än de numerära aspekterna. Vi har all anledning att ta utvecklingen på allvar!

  • ragnhild says:

   https://www.thenewamerican.com/culture/faith-and-morals/item/33346-global-alliance-of-religions-joins-push-for-un-agenda-2030

   Siterer fra artikkelen:
   ”About a thousand representatives of world religions and other organizations gathered in Germany in late August to advance globalism and a planetary uniting of religions to promote the United Nations’ so-called masterplan for humanity known as UN Agenda 2030. Critics expressed alarm that self-proclaimed religious leaders were embracing dangerous world “order” ideas totally at odds with liberty and Christianity. The implications are massive.

   The controversial 10th World Assembly of Religions for Peace, backed by George Soros and the globalist-controlled German government and other powerful forces, aimed to unify the world’s religious organizations behind key elements of the establishment’s agenda — including a UN-guided “modern order.”

   Operating in almost 100 nations, the alliance claims to be “the world’s largest and most representative coalition of religious and indigenous communities.” It is funded by Soros, the Rockefellers, the Ford Foundation, the UN Foundation, various UN agencies, U.S. taxpayers via the State Department, and more.

   Among other decisions, the coalition vowed to increase cooperation among their religious sects under the guise of caring for “the earth,” the “entire web of life,” and what participants described as the “common good.” The common good includes “earth with its air, water, soil, and web of life.” Central to it all, by their own admission, is the totalitarian UN Agenda 2030 and the increasingly discredited man-made global-warming hypothesis claiming CO2 is pollution.

   Mer… via lenken.

 18. Lassekniven says:

  Jesus två uppdrag på sin vandring på jorden som Gudsmänniska var att bekämpa satan samt att tjäna människorna för att på detta sätt påvisa vår huvuduppgift: att tjäna andra, däri ligger hela begreppet kärlek.
  Man skall älska Gud och hans Son Jesus Kristus över allt annat samt att vara en tjänare till sina medmänniskor. Detta kräver bön om hjälp härtill eftersom det sistnämnda inte alltid är lätt. Det finns då en liten bön: Herre Jesus Kristus, Guds Son, jag arme syndare ha förbarmande med mig.

  • Mo says:

   Att tjäna det goda är ingen lätt sak. Att ge och ta emot, för att ge krävs en mottagare, någon som vill ta emot din gåva och därmed dela din ståndpunkt. Så är det oxå med kärlek, för att den skall växa måste den vara dubbelriktad, du måste lära dig att både ge och ta emot.
   På samma sätt förhåller det sig med att tjäna. Att tjäna betyder inte bara att ta emot utan också att med övertygelse föra budskapet vidare till andra. Du måste ha kraften, vilket du får genom att leva som du lär, för att kunna övertyga andra. Annars blir det tomma ord. Det värsta man kan göra är att kasta sten i glashus tex att predika kärlek och samtidigt förespråka krig. Det blir dubbla budskap och snart finns det ingen mottagare för du vet ju inte vad det är du får ! Läran dör ut.
   Revideringar kommer hela tiden, det hör till utvecklingen. Här kan man läsa om att satan som begrepp ifrågasätts alltmer, bör kanske istället ersättas med ondskan vars förutsättningar finns hos oss alla.

   https://catholicherald.co.uk/news/2019/08/22/jesuit-superior-general-satan-is-a-symbolic-reality/

 19. Arga gubben says:

  Till:

  peterkrabbe says:
  7 september, 2019 kl. 17:10

  Det där stämmer, Peter. Att sälja och förslava kvinnor är fel. Vår gamla svenska hemgift betydde att kvinnan tog egendom till äktenskapet och hon hade makt och kraft. I Islam kan man köpa en hustru. Jag vet en afrikan som satte många hustrur i arbete för att tjäna pengar. De gifte sig för att kunna äta och han blev rik. En kristen sekt i USA gör fortfarande likadant. En man köpte en keniansk kvinna för tio kor och jag tror inte att hon var muslim. Sedvanan är gammal och syftar till att bara duktiga familjeförsörjare ska kunna gifta sig. Några män kan inte gifta sig före 35. I Nordeuropa har vi länge vetat att kvinnan är en fantastisk resurs av egen kraft.

  Äktenskapet är mellan man och kvinna, enligt Bibeln. Månggifte har en viss stank, säger Swedenborg. Profeten Muhammed sade sig ha specialtillstånd att gifta sig med fler än andra.

  ”Burken” är förkastlig, men att pryda huvudet är bibliskt. Det ska kvinnorna göra för att inte fresta änglarna. GT berättar att några änglar föll för kvinnors skönhet. Min farmor hade alltid en symbolisk snusnäsduk på huvudet när hon gick ut. Hon var inte kyrklig, men mindes söndagsskolan. Libanons chadora är också ämnad att försköna kvinnan, inte att förfula henne.

  Abraham hade en tjänstekvinna och tjänstekvinnans son gav upphov till de arabiska folken. Vilka lärdomar ska vi dra av det?

 20. Arga gubben says:

  Jag behöver hjälp att förstå vad som händer i sossekratin. Ylva Johansson tycker inte att det är kul att vara ansvarig för arbetslösheten. Annika Strandhäll tar time out. För att vården inte fungerar? Margot Wallström avgår när det inkomstmässigt är bäst för henne. LO-chefen vill omförhandla Jöken. Är sossarna oeniga? Kommunalråden är i alla fall upproriska. LO-chefen måste ha förankrat sitt uttalande i verkställande utskottet.

  Jag ber om avslöjanden, skandaler och överraskningar och ser dem. Drottning Annie är snart mammaledig och det kan vara en välsignelse. SD går framåt. Sabuni får inte ordning på sitt parti och stapplar när hon talar.

  Drottningen sade att allt måste vara hemligt under regeringsförhandlingarna. Hemligt när det gäller vår regering? Margot sparade mer än 20 miljoner under sin tid i Bryssel och får runt 80.000 i pension av skattebetalarna. Hon får också svensk pension och tjänar på sina investeringar. Margot är bara en penningmagnet och nu avslöjas det.

  Vart tog Reformisterna vägen? Vi ser V kröka rygg för att bevara riksdagsplatserna och pengarna. Det fula blir synligt. Vad fungerar i Sverige? Nästan bara skatteindrivningen.

  En kvinnlig domare fick villkorlig dom för ett brott som annars skulle ha gett fängelse för att hon inte väntades begå brott igen. Nu misstänks hon ha hyrt in en mördartorped. Det är skillnad på folk och folk och nu ser vi det.

  Förr talade man om de tre F:en. Fet, fyrtio och feminin, om jag minns rätt. Den kategorin tålde inte ägg. Margot har en helt annan definition. Vi har bara symbolpolitik och prat och ingen verkstad.

 21. hllviken says:

  😍😇❓❓❓❓❓

  Vårt kära (?) föredöme USA:

 22. Arga gubben says:

  Ingen av oss vill ha krig. De startas av folk som vill det. Swedenborg säger att ondskan ibland tillåts få utlopp för att den annars ombildas till en sorts cancer. Självmord är förbjudet, men tillåts ibland. Den som går på fel väg leds vidare på den. Vi ska välja vem vi vill följa, Herren eller den onde. Den fria viljan gör att vi begår dumheter eller frigör oss.

  Kärleken är villkorslös. Vi behöver inte gilla vår granne eller gillas av honom, men han ska behandlas vänligt. Vi behöver inte ens gilla vår partner, men han/hon ska ges allt som behövs. Äktenskapet är en uppfostringsanstalt där vi prövas. Nu köper jag blommor till Vimsan, kan en man säga. Nu går jag ut med fästman, säger kvinnan när hon bär ut soporna. Man och kvinna, så olika skapade, känner inte varandra som unga och behöver lära sig. En afrikan belönades i Himmelen med en lagerkrans för att han framhöll vikten av äktenskapet.

  Tiggeriet är en prövning. Ge till den som beder, säger Herren. Swedenborg säger också att vi bara ska ge allmosor till de som inte kan lösa problemen själva och han gav många. Att försörja alla utan krav är att förslava och förlama dem. Som i Sverige idag.

  Bitterheten efter de två världskrigen hölls länge under kontroll i Jugoslavien, men släpptes fram till slut. Vad vet vi, vad förstår vi, om Himmelens rådslut? Är vi större än Den Som Bestämmer?

  Lasseknivens kristna undervisning räcker hela vägen fram. Herren kallar inte experter, men Han öppnar vägen för de som vill lära sig mer. Änglarna får ständigt lära sig mer.

  En intressant video om kristendomens problem. Alla ska få bidra. I Italien samlades de kristna tidigt söndag morgon före arbetet. Det fanns inga präster och alla kunde bidra.

  Om relationer och sirener,

  Björn (ABBA) – Saknar du något min kära (1969) (Where do you go to my lovely)

  • eva-marie says:

   Hej Arga Gubben. Tack för alla fina videor du visar och för dina ord speciellt ! Jag brukar inte vara här på denna blogg men känner att jag vill kommentera p g a videoklippet ;
   Jag känner delvis så väl igen mig själv i texten. Inte att jag vistats i fina salonger direkt, men det här att plötsligt just när livet leker, inse att jag saknat något. Så var det för mig många ggr när jag var ung, innan jag kom till tro.
   Och den tidsperiod som sången kom var ungefär då i min ungdom. Jag tyckte så mycket om både den engelska versionen och den svenska, med Björn Ulveus.

   Jag förstår inte allt du skriver om, eftersom jag inte känner till Swedenborgs lära. Men det utstrålar så ofta både kärlek och klokhet ur dina ord. Man kan inte motstå dig. Jag tycker om att läsa vad du skriver.

   • Arga gubben says:

    eva-marie, Fiskargubben gick över till Arga gubben när det var omöjligt att posta på bloggen. Inte många kan Swedenborg och Lorber. Det räcker med en enkel tro.

    Hur tror du jag levde innan jag började försöka räta upp mig? I min generation med dess frestelser ooh fällor? Jag har hört rörande berättelser av de, som det var värre för. Om extrem fattigdom, knark och superier. Glädjeflickor. En ung tjej kom som prostituerad till kyrkan och vittnade om sin omvändelse och tidigare lidanden. Om era synder än är blodröda kan de bli snövita, står det skrivet. Den som kommer rätt behöver inte lyssna på Åklagaren. Jag jagar bort honom när han är ute efter mig. Dra iväg, du ljuger, mina synder är mig förlåtna, jag tackar för blodet. Då blir han tyst.

    Ursäkta att du har fått vänta på svar. Jag fick hantera andra saker.

    • eva-marie says:

     Ingen fara. Jag ville mest tacka för videoklippet som försatte mig i ett stämningsläge jag minns så väl från länge sen. Underbar text och melodi. Märkligt hur viss musik kan få en att göra tidsresor.
     Jag tycker om många andra videor du lagt upp också och tittar på dom ibland. Kommer att titta in här då och då och ta del av det ni delar med er. Stort tack !

 23. Mo says:

  Här ser ni vad som händer när män bespottar vackra kvinnor och åtrår undersköna rena jungfrur. Vad som är satan i detta sammanhang behöver vi inte betvivla. Det stinker. Låt oss i Sverige våga ifrågasätta islam och kräva att de tar avstånd från sina avarter.

  https://www.friatider.se/h-r-gifter-han-sig-med-sin-elva-riga-kusin

 24. Lassekniven says:

  Arga gubben
  Tack för fina ord. Du har botat din cancer med ivriga och ihärdiga böner. Böner uppenbarligen med stor kraft. Får man fråga vilka, kan du dela med dig. Jag skulle behöva dem. Sedan 2011 efter en hjärtoperation med klaffinsättning (biologisk) är jag opererad cirka 60 gånger (sic!) på grund av osteomyelit i bröstbenet av en lågvirulent men hopplös staphylococ. Bara de senaste 10 dagarna har jag opererats 4 gånger. Det är tungt. Jag står också på de tyngsta antibiotika som finns kvar. Den enda hjälpen som finns kvar är att Gud genom Jesus Kristus botar mig. Jag ber Fader Vår några gånger om dagen samt bönemantrat Herre Jesus Kristus Guds Son, jag arme syndare ha förbarmande med mig.
  Arga gubben, kan du hjälpa mig?

  • Arga gubben says:

   Lasse, jag står på två Bibelord. Jag är Herren din läkare. Om ni tror att ni får det ni ber om har ni redan fått det. Min hälsa förbättrades snabbt. Jag mår bättre, går bättre och äter bättre. Jag undviker läkare och kan inte diagnostisera mig själv, men ser ju resultaten. Ytterligare en anledning är nog att jag vill vara till nytta och får vara det med mina små bidrag. Det som är bra kommer från Herren och det dåliga från mig. Familjen ser förvandlingen.

   Jag böjer mig så gott jag kan. Den Allsmäktige bestämmer över mitt liv. Jag sätter dig på bönelistan.

   Hjärtat handlar om kärleken och lungorna om sanningen. Det är bara att rensa. En brud gav upp när hon råkade släppa sig i kyrkan. Själen flydde i en situation den inte kunde hantera. Herrens kärlek är alltid där och den lever vi av. Han har lovat att ge oss allt vi behöver.

   • Sture says:

    @ Lassekniven,
    Arga gubben skriver: ”Om ni tror att ni får det ni ber om har ni redan fått det.”

    Det är precis detta: ”Tillit” (= engelskans ”Faith”). Att ”tro” på det sätt Jesus lär ut, är inte att tro bakåt i tiden på att vissa händelser har skett (det kan man också göra) utan tron framåt på att någonting kommer att ske. Det som många idag kallar ”kreativ visualisering”, att ”skapa sin framtid” med sina tankar – att skapa med sina tankar så som Gud gör, att vara ”skapad till Guds avbild”. Göran Åkesson kallade detta ”law of attraction” (det man tänker på drar man till sig) – och han har rätt på denna punkt.
    Tvivel och rädslor är kärlekens motsats och har förödande effekt, som Nadia Khalil Bradley berättat. Lassekniven, din tro är stark. Vet då att Jesus Kristus står alldeles invid dig hela tiden – och han väntar på att du skall känna fullständig ”tillit”. Har du bett om hans hjälp så skall du också tro på att du får denna hjälp – och inte tvivla i tron att han har andra planer för dig.

    • Arga gubben says:

     ”Vet då att Jesus Kristus står alldeles invid dig hela tiden – och han väntar på att du skall känna fullständig ”tillit”. ”

     Exakt, Sture, och därför stärker Herren oss med sina Ord. Bibeln är full av dem. Herren säger alltid vad Han menar och håller alltid vad Han lovar. Han är vägen, sanningen och livet, ett Ord att fundera på.

     Jag får vanligen bättre bönesvar när jag ber för andra än mig själv, eftersom såna böner har ett element av kärlek, men den gången ställde jag mig på Ordet och fick snabbt svar. Herren är ingen böneautomat och jag vill inte kräva, men Skriften kan inte gå om intet. Det är Han som bestämmer, inte vi som gör verket, men om vi omvänder oss och försöker göra som Han säger, är det Han som gör verket.

     Jag kan inte läkarspråk och förstår inte exakt vad Lasse har råkat ut för, men hans ord träffade mig i hjärtat och jag är inte den ende som ber för honom. Jag kanske är den ende som ber för en liten flicka jag träffade i utlandet. Det är problem i familjen och dem kan hon inte hantera. Hon var fem när vi träffades och fyllde sex när vi träffades sista gången. Hon tydde sig till mig och kan inte ignoreras.

     Nenne Lindberg ”Någonstans bland alla skuggorna står Jesus” Kanal 10 27 mars 2018

     • Arga gubben says:

      Hörru, gubbe. Ja, Herre? Ut och traska och var en av mina fötter. Jag kan ju knappt gå? Lita på mig. Du har ju bättre tjänare? Vad bekommer de dig? Kraften fullkomnas i svaghet.

      Nenne Lindberg ”Gud hjälp mig gå” 21feb 2018 Kanal 10

  • Mo says:

   Lassekniven, jag tror precis som Sture att det viktigaste är att be om kraften som stärker den egna läkningsförmågan.
   Infektioner och cancer liknar varandra på det sättet att vi riskerar att med våra potenta farmaka selektera ut de starkaste och motståndskraftigaste patogenerna.
   Jag antar att du blivit bärare av MRSA, svenska sjukhus har fått mycket bannor om bristande hygien men faktum är att vi idag måste se den som en samhällsförvärvad infektion med spridning från länder med excessiv antibiotikaanvändning. I de flesta fall behöver infektionen inte vara så oroväckande och är oftast självläkande, speciellt gäller det ytliga infektioner men i ditt fall när den gått på djupet och med risk att sprida sig till din hjärtklaff måste man förstås vara aktivare.
   När det gäller hud och sårinfektioner kan man rengöra lokalt med tex tjärschampo, Lidl har precis haft en finsk vecka och sålt billiga produkter.
   I övrigt gäller det att försöka stärka upp det egna immunförsvaret och kanske framförallt granulocyterna. Zink är viktigt för deras funktion och ett dagligt tillskott kan behövas. Ett mer generellt infektions/inflammations stärkande preparat är Zincumin som innehåller ingefära gurkmeja och Cvitamin. Nu har jag förstått att du är väldigt kunnig inom komplementär medicin så detta kanske inte är någon nyhet för dig.
   Allt som minskar stress och oro tex långa promenader i naturen om du orkar och musik som tilltalar dig. En annan sak man skall tänka på är att inte sänka sina granulocyter, alkohol har en negativ effekt så det tycker jag man skall avstå ifrån under akuta och kroniska infektioner, jag vet att det finns delade meningar om detta. Vi önskar dig alla tillfrisknande !

   Här en lättillgänlig information

   https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2035

   • Sture says:

    @ Mo,
    det handlar inte om MRSA i detta fall, vilket jag vet efter att ha talat med Lassekniven. Han är extremt kunnig inom hela antibiotika området eftersom han sysslat med det hela sitt liv och är omgiven av de främsta experterna på området + har satt sig in i större delen av det alternativa fältet också, zink, gurkmeja, Vitamin C etc., etc..
    Problemet är att doktorerna inte tänker utan fortsätter med mainstream-tänket trots att det uppenbarligen inte haft avsedd effekt. Man måste tänka utanför boxen om man skall lösa riktigt svåra problem. Och det görs inte inom svensk sjukvård trots att man enligt Löfvén är bäst i världen.

  • Kjell Holmsten says:

   Hej Lassekniven. Med så svåra komplikationer finns mycket att gör med ex. kosten. Ta bort allt socker, kolhydrater, fröoljor och ersätt med omega -3 fetter! och LCHF strikt ketogen kost. Symtomen du har är svåra stressfaktorer som gör att din kropp inte kan läka. Sök efter metoder att göra dig av med negativ energi från känslomässiga band vilket är otroligt viktigt för läkning. Många gör misstaget att klippa av känslomässiga band till närstående vilket jag tror är ett stort misstag, nu menar jag inte att du gjort något liknande men vill varna för det. Anledningen är man kan inte klippa av energi varken dålig eller bra vilket ju är sunt. Eftersom man återaktiverar det trauma det innebar att navelsträngen klipptes av. Dåliga relationer måste mjukas upp för att på så sätt läka. Sök också vetenskapligt stöd för självläkning. Ingenting går att läka om kroppen inte är förberedd för det. Forskarna har avslöjat att hjärtfokuserade, positiva, uppriktiga känslor stärker immunförsvaret finns inte dessa influenser hjälper inga mediciner över huvud taget varken alopatiska eller Naturmedicinska. Personer med negativa känslor och tankar försvagar immunförsvaret. Den känslomässiga stressen är en allvarlig komplikation vid alla hjärt- och immunproblem. Stress kan bara lösas upp med att man börjar gå igenom sitt liv långt bakåt i tiden och försöker på så vis hitta de traumatiska upplevelser man varit med om. Är man sen duktig på meditation så är det en mycket effektiv metod att lösa upp dessa ”knutar”. Som sagt det finns mycket att göra och det är inget man får hjälp med från vår sjuka vård. En duktig healer vilket det inte finns så många av kan också hjälpa till när det gäller känslomässig stress eller dold stress. Om du vill vet mer om hur du ska göra finns denna länk om Inna Segal en mycket duktig healer https://www.innasegal.com/ från Amerika. Inna är en mycket religiös healer och använder guds energi i allt hon gör.

   • Lassekniven says:

    Tack Kjell för din fina och kloka kommentar. Jag tar till mig och kommer att fasa in positivt tänkande. Eftersom jag är en känslomänniska med anlag för hypersensibilitet så klipper jag inte några ”silversträngar”.

 25. Arga gubben says:

  Det skorrar när Christer Sjögren sjunger kristna sånger med tanke på pengar och inte tro. Så är det inte med dessa herrar. De har flera gånger visat att de tänker andligt.

  Hootenanny Singers – Gå Sion, din Konung att möta (1972) (Björn – ABBA)

  Denna sång kan tolkas på ett helt annat sätt. Allt är i betraktarens öga. Jag tänker på Rod Stewart och hans dolda kristna budskap. Några artister måste kamouflera sig.

  Åsa Jinder & Cajsa Stina Åkerström* Av längtan till dig

  • peterkrabbe says:

   Du får mina tankar att gå till min gamle vän Hansi Schwarz. Hansi avled tyvärr alltför tidigt, för sex år sedan. Vilken förunderlig värld att jag fortfarande kan lyssna på honom…

 26. Lassekniven says:

  Arga gubben, Sture och Mo.

  Tack för era fina och värmande ord. Jag bär dem med mig vid mitt sargade bröst. Ja Jesus hjälper mig, han håller min hand och ger mig styrka och hopp.
  Nedanstående sång är så fin med text och musik av Donald Bergagård, en musiker som levde rövare i sus och dus, söp och härjade tills han mötte Jesus och han skrev då denna sång som jag sjunger inom mig allt som oftast. Videon är tagen från TV-programmet ” Minns ni sången”.
  Av någon anledning kan jag inte föra över videon från Youtube. men den som vill se så finns under rubriken Minns ni sången Min Kung och Jag.

 27. Savalle says:

  Lassekniven, min vän!

  Bacteriophage treatment effektivt för att bekämpa osteomyelitis och staphylococcal toxic infection:

  ”Surgical diseases: Abscess, wound infections, mastitis, osteomyelitis, phlegmon. Inflammation of oral cavity: stomatitis, gingivitis, etc. Eye diseases: bacterial conjunctivitis. Secondary infections with thermal burns. Urogenetal and gynecologic infections: urethritis, cystitis, pyelonephritis, endometritis. Enteric infections: gastroenterocolitis, cholecystitis, staphylococcal toxic infection, dysbacterioses.” http://phage.ge/products/fersisi-bacteriophage/

  http://eliava-institute.org/?rid=4

  (The Georgian Scientists Championing Medicine Ignored by the West (2002))

  Må du bli frisk och få din aprikosfärgade storpudel!

 28. hllviken says:

  Viktig del av giftspindelns nät exponeras:

  (Även f.d. svenska företaget Ericsson finns med på ett hörn).

  • ragnhild says:

   https://www.globalresearch.ca/alternatives-psychotic-diagnosis/5688991

   Dette er bare en av 5G artiklene vi finner på denne siden for tiden. Og vi holder oss helt passive til informasjonen om det kommende overvåkingssamfunnet; eller? Her i Norge er vi best hva passitivitet angår, som jeg ser det. En sjelden gang gulpes ganske så pliktskyldig opp en smule av det kommende marerittet som treffer oss alle fra de minste skapningene til de mer robuste – helsevesenet er ikke beredt, langt derifra.

   Vi har hatt kommunevalg. Jeg stemte blankt, dvs. min stemme var det ingen som fikk. Hvordan kunne jeg?
   Trollet i esken var protestpartiet som dukket opp og gjorde et godt valg: Tema var NEI til Bompenger. Nå etterpå viser det seg, at de er riktig så ærlige på hva de står for.
   5G og ”smart-by” overvåkingsfantaster over en lav sko. Slik oppsummerer en kommentator (mulig politiker) misæren ved å sakse fra NTB sitt partiprogram:

   se neste kommentar, det kunne ikke vært servert verre fra USA og Deborah Tavares sitt California. Tror dere noen leste dette? Anna N.: jeg tillater meg å referere fra din kommentar. Selv strever jeg med disguis = passivisert. Du skriver og tenker så godt om situasjonen vi alle er i – kanskje se til denne bloggen.

   • ragnhild says:

    Den som aktivt støtter opp om systemet istedet for å vrake det, lønnes ved hva Systemet sår.
    De systemtro (velgerne) kan ta det helt med ro; spiller null rolle hvilken ”side” på sikt.
    ”Partiene” vil alle det samme. Svikerne støtter lydig opp om en sentralstyrt verdensregjering.
    Ovenfornevnte har da blitt akseptert via å ”velge” eks. FNB Stavanger (utdrag partiprogram):
    Kjære velger.
    Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), ønsker at Stavanger skal bli en bedre plass å bo for alle. Om vi skal kunne bidra med nye og bedre løsninger for fellesskapets interesser, så trenger vi din støtte og din tillit på valgdagen 9.september.
    FNB ønsker også en større satsing på bysykler ut i bydelene.
    I tillegg vil vi satse på flere miljøarbeidere og miljøterapeuter i skolen.
    Vi ønsker en felles klima- og miljøplan for hele regionen, det hjelper dessverre ikke om Stavanger setter seg høye mål så lenge vi brenner bosset vårt i Sandnes og flyr fra Sola.
    Vi ønsker å legge til rette for fremtidsrettede bolig- og næringsprosjekter med høy utnyttelsesgrad langs «bybåndet». Når vi skal bruke milliarder på å bygge ut kollektivtraseene, da er det vår plikt å legge til rette for at flest mulig kan bo og jobbe innenfor en 400 m gangavstand til holdeplassene langs kollektivtraseen, (direkte underkastelse aka FNs Agenda 2030): I områder hvor infrastrukturen ikke er på plass og kollektivdekningen er dårlig, vil vi være restriktive iforhold til å legge til rette for nye utbyggingsfelt. Byspredningen som bidrar til at bilen er det naturlige transportalternativet i områder hvor infrastrukturen ikke allerede er på plass vil vi ikke bidra til.
    Ekspropriasjon tillates kun om det er høyst nødvendig i forhold til samfunnsnyttige formål.
    Vi vil ikke bevare trehus innenfor trehusbyens grenser for enhver pris.
    Bygge høyere og tettere, særlig rundt kollektivknutepunktene. I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse,fortetting og transformasjon. Støtte prosjekter som for eksempel smarte hus og grønne datalager.
    Utjevne forskjellene mellom bydelene.
    Foodtrucks får mobil salgsbevilling slik at de får mulighet til å stå ulike steder i kommunen.
    Kommunen får en koordinerende rolle i forhold til dette.
    Stavanger har vedtatt en svært ambisiøs klimaplan fram til 2030.
    På sikt forby gamle vedovner.
    Styrke norskundervisningen for fremmedspråklige i offentlige virksomheter.
    Styrke lærernes kunnskap i å se faresignalene knyttet til psykisk sykdom.
    Skape rettferdige oppvekstsvilkår og utjevne sosiale forskjeller:
    Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO,
    50% på barn to og gratis for barn tre og flere.
    Etablere prøveordning med leksefri heldagsskole.
    På sikt jobbe for heldags- og leksefri skole med statlige tilskudd.
    Tilskuddsordning til barn i lavtlønnede familier er noe som vi ønsker å
    utarbeide. Dette tilskuddet vil følge barnet, og ikke idretten.
    Bevare Metropolis og jobbe for fritidsklubber i alle bydelene.
    Støtte flerkulturelle tiltak.
    Vel bekomme til alle autoritets/systemtro lønnsslaver.
    Systemet takker for din stemme.

    Kommentar fra ragnhild: ”Foodtrucks”: Har noen her hørt om det. Er det matstasjoner for dem som ikke lenger får ta bilen for å handle på steder som ligger mer enn 400 meter fra bosted? Vel, dere – flytte, rømme mens det fortsatt er tid?

    Takk til Anna N. og håper det var ok av meg å gi eksempel på kommende mareritt..

 29. @Lassekniven
  Det Du beskriver leder mina tankar till att Du genom intensivbehandling av antibiotika nu fått ett försämrat immunsystem, genom två följdverkningar, dels komprometterad tarmflora, dels ‘delvis avaktivering’ av immunförsvaret (antibiotikan tar över kroppens egen försvarsfunktion)
  Jag vet att Du är kunnig och kompetent, men vill mht ovan passa på att påminna Dig om följande näringsämnens funktioner:
  • Germanium: mineralen förstärker kroppens immunsystem genom att ‘driva på’ produktionen av interferon och makrofager, därigenom också NK cells, samt T-suppressorceller.
  • Selen: brist på mineralen ger försämrad immunitet
  • Essentiella fettsyror: brist härpå ökar risken för immunologisk dysfunktion och ger försämrad sårläkning.

 30. hllviken says:

  Barbara Spectre hette något annat innan hon bytte namn och flyttade från USA -–> Israel -–> Sverige -–> Israel.
  http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spectre

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: