Vad skall vi tro på?

forum 4

 

Vad är egentligen politik? Man kan gott ställa sig frågan när man inser hur mycket av världens öde som istället styrs av – religion. Kampen mellan religionerna är nämligen det som mest påverkar det som vi ytligt sett betraktar som politik. Samtidigt tenderar definitionen av religion att bli allt bredare. Den traditionella definitionen av Gud som världsalltets skapare blir alltmer ersatt av andra definitioner, som mer kan liknas vid tron på en världsalltets förvaltare. Det kan vara den sekulära kommunismen, där staten är Den Högste, eller tron på De Utvaldas Världsregering. Det kan också vara tron på Klimatförändringar, där bara de Utvalda kan rädda mänskligheten. Eller tron på Aliens som våra framtida härskare.

Gemensamt för alla dessa rörelser är att det, av naturliga orsaker, ännu så länge är människor av kött och blod som formar vår verklighet. Istället för Gud har vi påven, mullor och andra religiösa dignitärer i sina respektingivande kostymeringar och tempel, eller den politiska maktens dignitärer i sina värdsliga palats. Skillnaden kan tyckas liten, för den andliga och den värdsliga makten har alltid gått hand i hand. Där den andliga tron inte räcker till tar man istället till svärdet. Resultatet blir detsamma – makten till dem som anser att de skall ha den. Det Goda och det Onda betjänar varandra.

Under 10.000 år tillbad människorna de naturliga fenomenen som man såg men inte alltid förstod. Solens uppgång och nedgång, månen, stjärnorna och planeterna. Åska, blixt och dunder, skyfall, snö och kyla eller torka som skapade hungersnöd. Varje fenomen fick en egen Gud, med vars hjälp man trodde sig kunna skydda sig mot undergång eller vedermödor. Ett system av präster lät inte vänta på sig, någon måste ju förmedla kontakten med Gudarna i mänsklighetens intresse. Makten berusade. Ett liv på en högre nivå, i påkostade tempel och palats, lockade. Den tjänst man gjorde människorna måste ju belönas. Den värdsliga makten fick motivation för att erövra, plundra och döda, de egna gudarna hade ju alltid rätt och prästernas välsignelse rättfärdigade resultatet – ständigt ökad makt över allt fler människor.

De Abrahamitiska religionernas intåg, med först judendomen för flera tusen år sedan, sedan kristendomen och sist islam, med kravet att alla tidigare gudar skulle ersättas med tron på en enda Gud var revolutionerande för samhället. Världens första monopol. Tidigare högkulturer med egyptier, sumerer, greker och sist romare hade alla varit baserade på sin mångfacetterade gudavärld, där varje gud hade sitt ansvarsområde, sina präster och sina tempel. Gudarna var en del av samhället med sina liv och relationer livfullt berättade och skildrade i bild och text. Människorna var hänförda av att följa deras öden och kontroverser i en värld som man bara kunde ana men inte säkert veta något om. Man kan närmast jämföra med skvallerpressen om kungahuset i vår tid. Det är en rest av behovet av gudarna som övermänniskor.

Koncentrationen av gudatron till en religion och den värdsliga makten till ett kungahus har fört fram dagens starka strukturer – den katolska kyrkan under påven är den i ekonomisk bemärkelse rikaste institutionen i världen tillsammans med den värdsliga kollegan, det brittiska samväldets kungahus i London. Deras förmögenheter kan knappast mätas ens i siffror. Så lockande då för andra aktörer att nästla sig in och få en del av kakan. Det borde inte vara så svårt. Påven är en människa precis som alla andra och kungahusens blåa blod blir alltmer uttunnat. Vägen framåt måste vara att sikta ännu högre och införa ett världsstyre, en ny världsreligion och en ordning där ingen får opponera sig, den totalitära världsstaten. En ordning där både påvar, mullor, kungar och andra prelater blir undersåtar till den optimala nyordningen. Men vem skall få vara Gud?

Skall det vara den som först kläckte idén – judarnas Gud och med det judiska folket som det utvalda för administrationen? Det kan vi ju läsa om även i den kristna bibeln, hela Gamla Testamentet är fullt av vittnesbörden. Så måste det väl vara? Redan Moses härjade, mördade och brände så det stod härliga till, allt för den goda saken. Mohammed var inte sämre ett par tusen år senare, inte heller tempelriddarna som försökte rädda resterna av det enda landet som tydligen är Heligt och Guds hemvist.

Under de senaste seklerna har hundratals miljoner människor fått sätta livet till på grund av diskussionen. Är det inte dags att komma överens snart? Vi kanske skall acceptera att judarna är det Utvalda Folket och att deras Gud faktiskt är den enda godtagbara? Deras misstag med Jesus kan kanske förlåtas – med tanke på hur många miljoner människoliv som kan sparas framöver. Fred på jorden – eller fortsätter man att slå ihjäl varandra av bara farten? Det beror kanske på om en mer konkret Gud visar sig för oss eller inte, eller om vi skall fortsätta att lyssna på Hans Mänskliga Representanter. Fast då blir det förstås bara politik istället…

Kanske räcker det om vi bara försöker vara Goda och leva tillsammans utan att hävda våra religiösa etiketter, att starka hjälper svaga i enlighet med vårt mänskliga sunda förnuft? Men det vore nog för enkelt…

Peter Krabbe

59 Responses to Vad skall vi tro på?

 1. peterkrabbe says:

  Mina kristna vänner undrar kanske varför jag tar upp ett ämne som kan ses som riktat mot dem. Säkert förstår ni ändå vem jag är bekymrad över. Inte en allt mer försvagad kristendom, utan de två konkurrenterna som är på väg att radikalt öka sitt inflytande. Kristendomens ansvar för detta ligger kanske i att man delar en väsentlig del av religionernas förhistoria, genom Gamla Testamentet, som nog kan säga spelar judendomen i händerna på ett sätt som inte borde vara acceptabelt.
  Anna gör en bra sammanfattning i föregående artikels senaste kommentar. Läs den gärna. Det är inte antisemitism att diskutera den verklighet vi lever i, skulle vi inte våga göra det är vi och kristendomen hopplöst förlorade.
  När jag under senare tid börjat intressera mig för vår förhistoria, dvs perioden för 3.000 år sedan till det för många svindlande 30.000 år sedan, upptäcker jag ett mycket starkt motstånd från våra Övervakare. Material om pyramider och forna kulturer raderas ur min dator och åtkomsten till material blockeras samtidigt som min dator genomsöks regelbundet. Det handlar inte om tekniska fel när ett avsnitt ur vår historia mörkläggs. Snarare handlar det om hävdandet av det religiösa monopolet, som jag berör i texten. Vi läser nu i pressen om att Skolverket vill radera all historia fram till år 1700. Det är ett utslag av samma hävdande av monopolet. Vi får inte ifrågasätta Gamla Testamentet (eller skall det också raderas?) och får inte läsa om de samhällen som under 3/4 av vår civilisation var baserade på en mångfacetterad gudatro med tiotalet eller fler gudars funktion i det dagliga livet.
  Vi kan aldrig acceptera att en liten elit bestämmer vad vi skall tro på, bara för att gynna deras egna intressen. Vi har vår egen, fria vilja att söka information och välja vad vi vill tro på. Ju mer motarbetad jag blir i detta avseende, desto mer kommer jag att arbeta för att bibehålla vår frihet.

  • Loa says:

   Oerhört. Men reptilstatyerna var magstarka… gudskelov japanska, känns iallafall mer avlägset.
   Hur märker du att din dator genomsöks?

   • erik=nils says:

    Om att få sin dator scannad utan lov är en obehaglig upplevelse när det händer.
    Har hänt mig en gång att datorn helt enkelt övertagits av någon annan och utfört en massiv scanning. Kom mig inte för att rycka ur sladden ( vilket jag inte tror hjälp det minsta, man hade säkert fortsatt efter uppkoppling ). Detta hände när jag av ren nyfikenhet kom att fundera på vad som hänt med den sovjetiska (ryska) atom-ubåt som förliste i norska havet 9 april, 1989. Dess namn och var K-278 Komsomolets, en atomdriven och kärnvapenbestyckad ubåt byggd i Titanium. Oron var stor för svårigheten att bärga den i rimlig tid, ty titanium kan ganska fort mista sin hållfasthet i saltvatten, likaså kommer reaktor och kärnvapen att läcka radioaktiva ämnen i havet med åren.
    Jag provade då det begav sig att se vad FOA (tror jag det var) kunde ha för info om denna händelse, där gick att då besöka dess sida utan några krav på legitimering. Och när sökte info om denna ubåt så fann jag mycket riktig den, men efter en halv minut låstes så min dator av utomstående operatör, och jag kunde endast se att ‘någon’ synade vem jag var, sedan blev jag utslängd.
    Om denna ubåt bärgades eller ej, har jag ingen aning om, det är ganska tyst i frågan.

    • peterkrabbe says:

     Det tar ganska lång tid för mig att säkerhetskopiera min hårddisk. Nästan varje vecka får jag avisering om ”uppdatering” från anonym och därför okänd aktör. Uppdateringen, som jag inte kan stoppa eller välja bort – görs ibland mitt i natten trots att jag stängt av datorn – tar precis samma tid som när jag själv kopierar hårddisken. Något för mig användbart resultat går inte att se efter ”uppdateringen”. Men när jag skriver mina manus inför lördagens publicering kommer uppdateringen alltid i skarven mellan manus och publicering. När innehållet är irriterande för höga vederbörande är det som om klister hällts i datorn, det tar flera minuter mellan mina egna kommandon innan resultatet visar sig, förhoppningen är väl att jag skall tröttna inför motståndet och sluta lägga tid på verksamheten. Mest påfrestande är det när innehåll raderas som skall ingå i kommande artikel.
     Men slutar jag att skriva kommer jag själv att tala om det dessförinnan…

     • Loa says:

      Åh, gör inte det! Sluta, alltså.

     • Erik Forsman says:

      Vad kör du på för OS? Windows? Gå över till Fedora, Ubuntu, eller möjligen Mint, så är dina problem nog lösta, och din dator kommer att bli gnistrande, glimrande snabb och mycket, mycket stabilare. Det mycket svårt för att inte säga omöjligt för ett virus att få fästa i en Linuxdistribution, möjligen om du använder Wine kanske? Skriv- och läsrättigheterna mellan kataloger och filer gör accessen för virus mycket, mycket svårt, vilket inte är fallet i Windows. I princip måste ett virus ha rooträttigheter för att kunna infektera andra filer, då inga exekutiva operationer tillåts då rättigheter läggs automagiskt mellan varje katalog och fil – viruset kommer ingenstans. Nu för tiden är det en barn lek att installera Linux på datorn, till skillnad från slutet av 90-talet, då var det krångligt och svårt.

     • Erik Forsman says:

      Har själv kört Ubuntu på en av mina datorer sedan 2015, som aldrig strulat trots att jag haft den som en MineCraftserver åt sonen undre flera år. Visst en hel del griefers har försökt att sabotera samt en mängd överlastningsattacker.

      De filer som trots allt blivit infekterade har blivit det av Windowsvirus när man kört wine – vilket är ett gratisprogram med öppen källkod som syftar till att låta datorprogram (applikationsprogramvara och datorspel) utvecklats för Microsoft Windows att köra över Linux,
      och viruset är i så fall enkelt att med Comodo antivirus för Linix, men du behöver inte använda wine alls.
       

      • peterkrabbe says:

       Tack Erik och Mo för goda råd! Vad gäller datorers innanmäte ligger min kunskap på stenåldersnivå. Med 75+ är den där hjärncellen som skall hantera datorteknik fortfarande ett embryo och jag är medveten om att den inte fått mycket näring det senaste decenniet. Jag skall, om jag får lite tid över, ändå överväga era förslag – kanske innebär det en tidsbesparing och därmed betalar sig bra ändå. Det man alltid är rädd för vid systemskiften är att allt omistligt arkivmaterial inte skall gå att öppna igen eller förblir inlåst i andra världar….

       • Mo says:

        Du kanske först kan kopiera över arkivmaterial till någon säker hamn tex din son. Jag kan tänka mig att Mjölner som varit med länge i datorvärlden kan ge säker information om du har kontakt med honom.

       • Erik Forsman says:

        Jag skulle kunna göra det åt dig gratis. Återstår logistiken då? Har du en äldre dator över, med mins 2 gb i ramminne och minst 60 gb hårddisk samt en usb-port. Ej Win 10 på datorn.

        Ni övriga skulle kanske kunna bidrag med något, (gammal dator, bidrag etc) med tanke på vad mycket vi har fått ut Krabbes alla texter.

        Allt handlar om att snabbt få övergripande information. Sedan finns det ett fåtal som sticker ut, som dessutom lyckas med att ”connecting the dots” dem är man beredd att stödja eller hjälpa.

        • peterkrabbe says:

         Erik, tack för ditt erbjudande. Nu gör jag som flyttfåglarna – drar söderut en tid. När jag kommer tillbaks tar jag gärna upp den diskussionen igen!

       • Sture says:

        @ Peterkrabbe,
        vad skulle hända om du lade över mycket av ditt värdefulla material på ett stort antal usb-minnen? Då skulle de ju i alla fall inte komma åt att radera det och det skulle finnas för senare publicering – åter- och återigen, hur mycket de än censurerade.

        • Erik says:

         Ett usb-minnen är ett opålitligt medium. Bättre med intern hårddisk.Ska man satsa på ett tryggt medium, så kanske en Intel hårddisk eller möjligen Seagate.

         • Sture says:

          Erik,
          min seagate kraschade och där har jag lagt mängder av för mig värdefulla filer, som jag nu inte alls kan få upp på skärmen. Vad skall jag göra ? Kan du hjälpa mig med råd?

          • Erik says:

           Vad menar du med ”kraschade”? Har du master boot record på en egen partition (eller inte?) på en och samma hårddisk, och kan starta datorn (os:et) men ”inte alls kan få upp på skärmen” så har inte heller hårddisken kraschat. Klarar dator POST?

 2. hllviken says:

  🙏🙏🙏🙏🙏

 3. hllviken says:

  Jag älskar bilden ovan!

  Den illustrerar människans otrygga, påfrestande livssituation på Jorden.

  Ljuset från himlen är det som lyser upp, värmer, vägleder och ger hopp om en bättre framtid.

  • peterkrabbe says:

   Bilden har jag tagit i Sydfrankrike. Där varierar markens höjd över havet från 0 till 2.000 m inom ett avstånd av tre mil. Det ger häftiga skådespel i naturen som överträffar det mesta man kan se i Sverige. Man blir lätt uppslukad av detta skådespel och kan tro att man befinner sig på en annan planet. Vill man söka andligheten i naturen och medvetenheten om sin egen litenhet skall man göra det här!

   • hllviken says:

    Det tillför något extra när du själv tagit bilden 🙂

    Minns starkt än idag när jag som 16 åring följde med på bilresa och åkte en liten väg genom Alpes-de-haute-provence och såg det sällsamma vita ljuset!

    Sedan bar färden på stora vägen till Marseille. Ovanför, högt upp, såg jag det glittrande Medelhavet för första gången i mitt liv – den lyckokänslan…..

  • Loa says:

   Peter har alltid fantastiska vinjetter. Man sjunker in i dem. (Kunde gärna komma med i nyhetsbreven..)

 4. Èmil David Alexander says:

  Läs vilka de Ortodoxa Kristna är och varför vi tills idag blir slakade. Jag ger dig gärna feedback om det som stämmer och är äkta. Tills nu har du gått på elitens agenda. Och det är att genom katolska (satan) organisation svärta ner hela Kristendomen.
  Ortodox betyder äldst/original. Anledningen till att vi får våra marker islamiserade och folken mördade är för anglosaxernas erövring av Mesopotamien och att inom Ortodoxa (första) Kyrkoföreningen och tills nu och för evigt så är det förbjudet att blanda in politik och affärer i den äkta teologi som delades ut av Jesus till de Arameiska folket. Det Arameiska folket är Arameiska- Syrianska folket som även är det första Kristna folket. Syrian: synonym: Kristen. Belfourd declaration var ett första led i agendan…
  ________________________________

 5. Kjell Holmsten says:

  Religioner, ismer, ideologier, filosofier används för att styra och förstöra frihet och ”mänskligt” fritt tänkande. Varför ”mänskligt” tänkande? Varför inte den universella / kosmiska energi som är vårt tänkande/medvetande? Visst är det något särskilt med att vara människa.

 6. Kjell Lindmark says:

  Sanningen om livet och vår existens finns inte att finna i vår omgivning. Det kan vi bara finna inne hos oss själva. Vi har all nödvändig kunskap alla nödvändiga verktyg att leva ett bra liv inom oss, den kunskapen är medfödd och har följt oss i alla de otaliga liv vi redan levt. Svårigheten är att komma åt all denna kunskap vi alla bär med oss. Genom den tekniska utvecklingen under de senaste 100 åren har det blivit allt svårare.

  Vi isolerar oss i ett ständigt mediebrus, hörlurar, dataskärmar oändliga dataspel, filmer och musik. När finns tid till stillhet och kontemplation? När kan vi bara sitta ner i stillhet utan att göra någonting utom att känna stillhet. När kan vi verkligen känna efter, fråga oss själva, från vårt innersta, få svar på livets frågor som redan finns där beredda att svara oss om vi bara lyssnar inåt.

  Vi behöver inga yttre attribut för att tro på någonting, om vi tror på oss själva och vår innersta sanning då räcker det. För att nå dit krävs dock ett hårt arbete. Att minimera sitt eget ego till ett minimum, göra sig kvitt dåliga känslor som avundsjuka, svartsjuka, girighet och ilska. Dessa känslor döljer den sanning som finns i vår innersta vrå. Dåliga tankar om andra och oss själva genererar dåliga känslor varför man ska ta kontroll över vad vi tänker annars tar tankarna kontroll över dig själv.

  Bra och goda tankar, ge andra en hjälpande hand utan tanke på återgäldande är en effektiv metod för att nå framgång i sitt sökande efter den innersta sanningen. Kontemplation och meditation i stillhet är vägen till förståelse av oss själva och omvärlden. Ilska och aggressivitet skadar dig själv mer än andra, det är som att ta upp glödande kol med bara händerna att kasta på någon. Du bränner dig mest själv. Tänk inte för mycket och ha överseende med andras brister och tillkortakommanden och släpp taget, försök inte hålla fast vid någonting eller någon annan.

  Befria dig genom att ge, ge hjälp till de som behöver, ge din tid och omsorg så mycket du kan utan tanke på återgäldande och ditt liv blir lätt att leva. Meningen med livet, som många söker men aldrig finner är att fylla det med mening.

  Så att tro på sig själv är grundläggande för oss utan att trampa ner andra.

  • Kjell Holmsten says:

   Jovisst är det fantastiskt Kjell. Till detta måste jag tillägga.
   I och med att mänskligheten styrs av en gigantisk ond gud, ja det finns endast en gud som vi alla är i stort behov av, som vi alla måste tro på för att denna värld ska bestå, även om den inte är folkens värld utan denna guds värld och ingen annans. Jo förstås några få utvalda som har förstått hur vi människor är funtade och därmed går att förslava eller hjärntvätta om ni så vill.

   Denna gud är inte en andlig eller mänsklig gud den kallas av vissa för MAMMON.

   Ett fåtal otroligt rika män, antalet går att räkna på något mer än ena handens fingrar. Styr mänskligt tänkande med hjälp av mänsklighetens stora lust att förslavas under denna gud, MAMMON – eller penningguden, en gud som styr allting i våra liv, allt. Här några exempel vår överlevnad!! vår utbildning, karriär, familjeplanering, industriell utveckling, hantverk, uppfinningar, ja vänta jag kan räkna upp några exempel till, KRIG, olja, makt, död och förintelse osv….!!

   Industrier, Finansmarknader, Arbetsmarknader, Jordbruk, Ideologier, Politiker och Politik, vetenskap osv. osv…..! Är alla, ja allting är beroende av sin anknytning till sin Bank. Som slavar är vi alla fastkedjade vid MAMMON. Och framtiden är inte ljus eller fredlig så länge vi, slavarna inte förstått vilken otrolig makt denna gud har och haft i mer än 4-5000 år. Denna gud är grunden till alla andra religioner, ideologier, ismer, tankesystem mm.

   Se denna video med Aaron Russo så fattar ni något sånär vad jag menar och vill förmedla. Gå gärna till denna blogg och läs om agenda 2030 https://jmm.nu/agenda-2030-mal-1/

   Obs videon med AR: https://www.youtube.com/watch?v=LGcatieMvfk

  • @Kjell Lindmark
   Jag är enig med Dig, i Din analys och i Din syntes. Allt stämmer med min ‘kosmiska uppfattning’.
   Ingen religion, inget politiskt system klarar av att skapa ‘fred på jorden’. Alla dessa religioner och system har sitt ursprung i kontroll av människan, för makt och ställföreträdarskap framför att befria människans själ från bundenhet och beroende av sinnets begränsningar. Alla dessa företeelser är sprungna ur den negativa, ‘drakoniska’ makten. Den håller fortsatt människan i sitt grepp. Vårt ursprung, enligt min uppfattning, förklarar logiken. Homo Sapiens är genetiskt skapad av utomjordiska, negativa intelligenser, dokumenterat i bl.a. sumeriska kilskrifter. Syftet var att skapa arbetare, slavar. Vi är fortsatt slavar åt samma makter. Detta gäller vår fysiska, tredimensionella uppenbarelse. Vår själ däremot stammar från den kosmiska ursprungskällan, Fadern eller Kristusmedvetandet. Dit ska vi återkomma såsmåningom. Vägen dit stämmer med det Du säger. ” Sök sanningen inom Er, och sanningen ska göra Er fria”. Genom att i sitt liv följa de självklara regler Du nämner kommer vi närmare själens inflytande. Vi är alla förbundna genom våra medvetanden. Världen blir i enlighet med vårt kollektiva medvetande. All utveckling sker därför med utgångspunkt från vårt enskilda medvetande. För sådan utveckling behövs inga religioner, inga påvar, präster eller prelater, inga självutnämnda företrädare i maskeradkostymer, ritualer, bönehus, tionden eller absolutioner givna av människor. Ingen ställföreträdande syndaförlåtelse kan ske enligt kosmiska lagar. Vi är själv ansvariga på gott och ont.
   Att vara styrd av sin politiska uppfattning, socialism, liberalism, kommunism, nazism, globalism enligt nuvarande beskrivning hjälper inte. Världen har redan prövat dessa. Fortsatt dödar broder sin broder, naturen skövlas av kortsiktiga ekonomiska intressen osv.

  • Erik says:

   Absolut Kjell, jag är med dig. Dock lättare sagt än gjort. Isolerar man sig från världen och människorna, vore denna livets väg lätt att gå. Problemet kommer med alla provokationer, lögner samt förtal man möter av olyckliga, avundsjuka och onda människor.

   • Kjell Lindmark says:

    Man behöver inte isolera sig från omgivningen, man behöver träna i sitt eget förhållningssätt gentemot omgivningen. Lite svårt att förklara, men man bör träna sitt sinne att inte negativt beröras av omgivningens provokationer, ungefär som att hälla vatten på en gås, mentalt sätt.

 7. Arga gubben says:

  Jag tar inte illa upp, Peter. Jag är hård mot vissa kyrkor och frikyrkor, men mindre hård mot ortodoxa kyrkan. Den har vissa fel, som alla kyrkor, men har länge varit under angrepp. Så sker också nu. En hög ledare, Bartolomeus, verkar styras från Rom och orsakar kaos i Ukraina. En ortodox kyrka i Mellanöstern lyder också påven. Vi måste se upp med ”pappen”, påven.

  Ärkebiskopen, påvens lydiga tjänarinna, jämför fortfarande Greta med Jesus. Drag ut ur svenska kyrkan så att ni inte blir delaktiga i hennes synder.

  Jag har för första gången fått lite förstånd på klaner. I Sverige ser de ut att utnyttjas av politikerna för att vinna röster och det finns misstankar, bara misstankar, om att några berikar sig på dem. Jag tror också att deras stormtrupper är satta att skapa kaos.

  Vi har fått nya grannar och alla kan inte bra svenska, de talar urdu. Hur kan de på kort tid ha råd att köpa en lägenhet? Är det klanen som köper?

  Vi levde som stamfolk innan kyrkan istället premierade byarna. Det var ett sätt att kontrollera folket. Hövdingar och stammödrar miste sin makt. Jag vet nu att några egyptiska kristna har klaner som skydd. En man uppmanades till blodshämnd. Han ville inte och flydde landet. En kristen irakier berättade att hela hans storfamilj bodde i samma stora hus.

  Angående en viktig video i förra krönikan. Hur ska folk ta emot det där budskapet? Det fick judarna i en annan tidsålder, men det förstår de inte. Detta är Herrens tidsålder och Han talar inte så. Jag fick tanken att Storisrael kommer att misslyckas och att judarna först då ändrar sig.

  Några ortodoxa judar godkänner inte staten Israel, men det får inte nämnas. De menar att den skapades politiskt, inte på ett himmelskt sätt. ben Gurion var ganska sekulär. Netanyahu jagar röster för maktens skull.

  Någon säger att de etiopiska judarna i Israel inte ökar i antal och kanske minskar istället. Jag vet inte om det är sant, men det ger obehagliga associationer. Det genetiska nämns i videon.

  Det franska ljuset över bergen. Vi övernattade i Arles med några svenska konstnärer, men senare bodde vi på hög höjd och även jag försökte mig på att måla som amatör. Akvarell och guache.

  Indianska ledare visste att bakom de många gudarna fanns en enda Gud. De beslöt att inte tala om det för folket och då kom conquistadorerna. Några gamla gudar började ensamma. Baal, som betyder herre, startade ett religiöst skräckvälde och judarna fick stopp på det. Det är ett annat sätt att läsa GT.

  Drottningmodern blev hundra år gammal och det sägs att hon drack. Några kungliga och rika personer kan leva länge. David Rockefeller siktade på att leva tills han fyllde 102 och lyckades nästan efter mängder av transplantationer. Det är känt att ungt blod kan köpas för dyra pengar.

  Moses fick inte komma in i det heliga landet för att han hade blod på händerna.

 8. Kjell Holmsten says:

  Och har ni hört uttrycket ”follow the money” gäller allting eller ”livsenergin” som håller oss levande…….hm?

 9. Tror vi måste tänka ett varv till. Människan började inte med att slakta varandra. Man började med att dyrka kvinnan och hennes förmåga att föda. Ett kosmiskt under. Korset i kyrkan är en symbol för moderkakan (brer man ut den ser den ut som ett träd).
  De första prästerna var kvinnor – prästinnor. Vi kan se en rest av det i grekisk ortodoxa kyrkan t ex där prästen går och svänger med rökelsekärlet. Förr var det örter man eldade som spred sig i ”kyrkosalen”. Bibeln börjar med att man eldar upp läran om det gamla. Alla symboler som kyrkan har – även inom islam – kommer från gudinnetiden. Läs Birgitta Onsells böcker. Jag har gått i lära hos henne. Mycket intressant. Det handlar om makt över kvinnan och födandet. Kort kan man säga: Du ska inte tro att du är något! Eftersom vi inte vet varifrån vi kommer och varför vi är här får du skulden. Du lockar mig (mannen) med dina behag och jag faller till föga. Jag hamnar i dina garn! Du får bli slav och egendom. Din hora! Och det finns väl inget som är så hånat och förbannat som det kvinnliga könet. Speciellt bland icke nordbor.

  Jesus har en mamma och hon heter Jungru Maria. Hon kom till på ett kyrkomöte i Nicacea år 325 e Kr. I 325 år fanns hon alltså inte! Men kyrkogubbarna förstod att man inte kunde ha en religion utan kvinnor när man under årtusendenas gång dyrkat modergudnnorna.

  https://tealogen.wordpress.com/

  • Mo says:

   Helena, du har så rätt i detta. Men det skall till att även männen önskar en förändring, att de förstår att andra har format deras position för att främja sina egna intressen. Bla med hjälp av destruktiva broderskap där männen förgör varandra. I Danmark har de kommit längre i sin insikt, istället för att män och kvinnor bekämpar varandra håller de ihop vilket gynnar landet. Men Sverige har drabbats av den söndrande mångfalden, det romerska imperiets styrka och svaghet som blev dess fall.

   • Erik says:

    Mäns inneboende kärlek, respekt och även dyrkan av kvinnan har slitits ut, stulits och gjorts om och slutligen förstörts av krafterna bakom feminismens konflikt-teorier och idéer mycket effektiv.

  • Arga gubben says:

   Helena, vi hade långa fredsperioder under stenåldern då vi formades genetiskt. Vi var utspridda och behövde inte slåss om resurserna. Vi dyrkade kvinnoguden, den ymniga fertilitetsgudinnan, och säger ännu Moder Jord. Patriarkatet började som krig om resurser och kvinnan var en viktig resurs. En stam kunde angripa en annan för att röva bort kvinnor. Männen tog det som sin plikt att skydda kvinnor och barn och i stamsamhället slogs de till sista man. Sonen stod bredvid pappa och farfar och ingen ville ge upp. Stammödrarnas stora makt försvann i historieböckerna.

   Ett problem med detta är att i matriarkaliska afrikanska byar är det kvinnorna som arbetar och bestämmer. Männen sitter i krigshuset och plottar anfall på grannbyn för att motivera sitt existensberättigande. Jag anser att Tyskland var ett kvinnligt land med alla regler och normer och i Sverige är det ännu värre.

   Så fick vi den gröna bocken Pan, Fan. Hans stora intresse var att sprida sina gener. Som Karl den store och ryske Vladimir med många frillor. Många av oss är släkt med dem. Bernadottarna med alla kvinnor?

   Maria vördades i den tidiga kristendomen på rätt sätt. Sen kom prästerna i Nicea på att exploatera henne för att få makt. Nicea var dåligt på flera sätt.

   Att kvinnor lockar oss är dock sant och några gifta män faller. Även präster. I slutet av 1800-talet dolde intellektuella kvinnor sina behag och sedan förföll Europa.

   Män och kvinnor sätts emot varandra för att försvaga oss. Ja, min man, du är dum för att du inte är kvinna, men jag står vid din sida, sjunger Tammy. Som jag står vid min kvinna och förlåter.

   Tammy Wynette – Stand By Your Man !LIVE!

  • Loa says:

   Lustigt du säger! Jag har IDAG fått tillbaka hennes ”Efter tusen år av tystnad” som jag lånade ut för så längesen att jag hade glömt det! Jag kände också Birgitta; en spröd eldsjäl. Det var p.g.a. henne jag började läsa religionshistoria.
   Nej, Maria fanns redan i Lukasevangeliet…:) I Nicaea ville Konstantin få till en enhetlig tro för sitt Nya Rom, spika påskens tidpunkt, fördöma arianer och fastslå att Sonen var av samma gudomliga essens som Fadern. Maria fanns som den köttsliga aspektens moder, men som du säger, av gudinnetörst hos Romarrikets hela menighet, lyftes hon fram. Det skedde på ett nytt kyrkomöte i Efesos 431, då hon under kuppartade former förklarades vara Guds Moder. Men det hade främst att göra med hur man bestämde hennes sons status.

  • Erik says:

   Helena Palena, du har helt rätt. Har inte hittat en enda religion som avgudar femenium möjligen med undantag för Wicca. Tror att det ligger mycket närmare till hans för män att dyrka kvinnor än du tror, men de abrahamitiska religionerna har sedan urminnes tider motarbetat detta, möjligen med undantag av de östortodoxa kristna kyrkan som en Mariakult.

   Orsaken står att finna i det Katolska kyrkor censurerade de apokryfiska texterna, som ligger till grund för GT, där Lilith, Adams första fru togs bort. Bibeln har gått igenom många religiösa filer genom alla tider för undertrycka kvinnors sociala ställning, se vidare min artikel på NewsVoice om bland annat Lilith: https://newsvoice.se/2019/09/ondskan-expose-historia/

   Arkeologer har funnit några undantag från förhistorisk tid där kvinnliga gudastatyer hittats så som: moai tangata, Catal Huyuk, Mohenjo-Daro och kanske den mest kända Venus från Willendorf men den allra tidigaste lär väl vara den feminina varianten av reptilians annunaki.

   • Erik says:

    Nu blev det visst fel: det skall vara Moai Papa (moai tangata man). Just ordet ”papa” för kvinna ställde till det.

 10. Erik says:

  Peter, våra intressen överlappar delvis varandra. Här om dagarna fick min artikel bli publicerad på NewsVoice: Ondskan – En exposé om ondskans historia och ursprung – Del 1

  https://newsvoice.se/2019/09/ondskan-expose-historia/

  Nämner inte detta för promota något eller sälja in något, utan enbart av de skäl jag nämnde ovan.

  Intressant är också att läsa Gardells bok: ”Om Gud” det ger en del pusselbitar. Handen på hjärtat måste jag tillstå att jag inte är troende, ber eller på annat sätt är religiös i någon traditionell mening, trots att jag växte upp i ett tokkristet hem – en av mina första minnen är att jag ber ”Gud som haver barnen kär”… men dock andlig, i alla högsta grad. Allt medan åren gått har den medfödda gudstron eroderats bort, men anser att kristendomen betytt oerhört mycket för människornas värd. Skulle jag sälla mig till någon religion, skulle det vara kristendomen, den ortodoxa i så fall.

 11. erik says:

  Maktens historia, beskrivet av Santos Bonacci.
  Santos Bonacci tar oss med på en historisk rundtur, där makten är temat. Det finns många youtubefilmer där han sedan går bakåt i tiden omkring teologi. En historisk vandring som även tar upp astrologi på ett ingående vis, han redovisar också böcker inom ämnet ( personligen har jag lite svårt att smälta den delen av historisk kunskap – förstår inte hur han orkar.)
  Just denna video är ganska bra och är värd att lyssna på.
  Rome, Amun, Egypt, Switzerland, Tyre, Venice, Black Nobility, Jesuits & More – YouTube

 12. Eclipse says:

  Ny forskningsstudie bevisar att växthuseffekten inte kan orsaka global warming, på grund av att det råder termodynamisk jämvikt i atmosfären. Vänstern hotar med våld när resultatet skulle framföras på universitet. Om man lyckas publicera detta med peer reviews är det alltså game over för Greta?

  • Loa says:

   Det gick fort…

   • peterkrabbe says:

    Jo, jag hann inte ens läsa den. Dags kanske att döpa om alarmismen till gretomanism?

    • peterkrabbe says:

     Eclipse kanske kan berätta med egna ord lite om innehållet? Att man rensat bland befintliga You Tube- filmer vet vi redan, men att man skjuter ner material redan i luften var något nytt…

     • AnnaF says:

      Här länkar jag en skriftligt beskrivning istället! Den härstammar från 2008 så jag vet inte om den överensstämmande med videolänkens innehåll. Jag gissar bara utifrån den korta beskrivningen av Eclipse……..

      https://grist.org/article/greenhouse-theory-violates-the-laws-of-thermodynamics/

      • Eclipse says:

       Nja, det där är ju en alarmistsajt du länkar till, AnnaF. Videon jag länkade till var en intervju med Lord Monckton där han berättade exalterat om ett par forskare som under fem år analyserat enormt stora mängder mätpunkter från väderballonger. Hittade den här videon nu, japp det är dem. De har samma efternamn, tror Monckton sa att de var far och son.

       Dr. Ronan Connolly & Dr. Michael Connolly
       Center for Environmental Research and Earth Sciences

       Fast game over för Rockefeller-Greta, S(V)T & Co var förstås önsketänkande från min sida. Fakta biter inte på dem.

       Rekommenderar även dessa:

  • Loa says:

   @Eclipse m.fl.
   DÄRFÖR skall man skriva ut videons (hela och exakta) namn och gärna vem som postar den!
   Kan ofta hittas någon annanstans.

 13. Mo says:

  Kan man hoppas på att detta blir dödsstöten för S ? Rätten att söka asyl står över medborgarnas rätt att begränsa enligt Löfven . Ingen analys av Sveriges förmåga eller följder. Löfvens eviga tjat på andra länder slår tillbaks på vårt redan sargade land, vilken tid lever han i ?

  https://www.friatider.se/l-fven-vill-ha-fortsatt-invandring-h-nvisar-till-andra-v-rldskriget

  Nu är det dags för motståndet att gå samman och positionera sig. Kvarstår ett splittrat M som har svårt att välja sida bör det ge MED chansen att slå till ? Det borde väl finnas gränser även för moderatväljare angående vilka som skall pekas ut som parasiter.

  http://proletaren.se/artikel/kallade-underskoterska-parasit-lever-sjalv-pa-bidrag-fran-riksdagen

  • Mats says:

   Det är sant det han säger
   Sen måste man vara lite imponerad av modet att säga som det är. Nu är han ingen ungdom o han känner sig kanske ekonomiskt trygg men det krävs ryggrad att säga det han säger som skådis.
   Rykten om att Hillary ska hoppa in i racet i november blir allt vanligare. Vi får se, jag hoppas stormen anlänt innan hon kan förverkliga sådana tankar

   • Sture says:

    @ Mats,
    många unga skådespelare har redan tjänat så mycket pengar att det skulle räcka till 10 liv – men är ändå fega. Därför att man blir helt utfrusen socialt och kan råka ut för både oprovocerat våld och mord. Så jag tror inte det hänger ihop med den ens ekonomiska situation utan hur modig man är och vad man vill göra med sitt liv. Är man nöjd med och vill fortsätta leva som en slav, så skall man naturligtvis inte sticka ut hakan.

 14. Sture says:

  Denna videointervju med Robert David Steele är som alla andra intressant. Som tidigare CIA-agent, som skrivit 9 kritiska böcker om CIA, är han väl insatt och har underrättelse-förbindelser både här och där.
  Han inser att Donald Trump överallt är omgiven av fiender i sin administration, underrättelseväsendet, justitiedepartementet etc., etc., precis så som Peter Krabbe påpekat. Men han anser också att Trump är en extremt smart och kunnig person, som inte visar sina kort. Och han har kommit att stödja Trump helhjärtat – vilket jag också gör.
  Det finns ett ordspråk som heter ”det bästa är det godas fiende”, vilket betyder ungefär att den som gapar över mycket riskerar att mista hela stycket. För närvarande pågår en krig mot ”the Deep State”, som är globalisternas redskap för att krossa det amerikanska folkets frihet (och hela världens frihet).
  Förra tisdagen stod t.ex. Donald Trump i FN och uttalade denna krigsförklaring. Han sade: ”Framtiden tillhör inte globalisterna utan patrioterna” inför alla dessa karriär-diplomater och statsöverhuvuden som satsar sina liv på att förråda sina egna folk och förvandla dem till slavar i globalisternas händer. Och han är nästan helt ensam – omgiven av fiender överallt. Men detta pratas inte om på denna sajt. Istället ägnar man sig åt Trumps eventuella ”judiskhet” och någon utropade till och med Donald Trump till ”USAs första judiska president”. Men president Roosevelt då? – som förekommit i två upplagor.
  Jag anser, som Peter Krabbe, att Trumps utnämning av vissa judiska rådgivare är ett observandum, som man naturligtvis måste hålla ögonen på – men inte mera. Vi vet inte vad Trump själv tänker här. Vi kan endast utgå från hans handlingar (”på frukten känner man trädet”), och han har under dessa tre år åstadkommit mera än någon annan president i modern tid – trots det kompakta motståndet.

  Sedan skall man alltid vara försiktigt med att låsa fast människor vid deras bakgrund. Man kan ändra sig och byta livsinriktning. Jesus från Nasaret var son till en snickare, en yrkesgrupp som stod lägst på samhällsstegen. Men betedde han sig som en snickare? Buddha var son till en kung i Indien – men betedde han sig som en kungason? Människan har förmåga att gå utanför sin miljö och sin bakgrund oavsett om man en gång gått i jesuitisk skola eller tillhör en viss ”blodlinje”. Hela detta resonemang om att ”blodlinjer” och uppfostran bestämmer hur en människa kommer att handla är ”materialism”, som är en huvuddel i marxismens tankevärld – att människan inte är någonting annat än en produkt av sin miljö.

  ”Dömen icke på det att ni icke själv skola bliva dömda”, sade Jesus. Och med detta menade inte Jesus att man inte skall fördöma dåliga handlingar utan att man inte skall låsa fast sin uppfattning om en viss människa – människan kan förändras och är mycket större än sin miljös påverkan.
  Jag skulle önska att de läsare, som uttrycker stark kritik mot Trump, berättar vilka alternativ som finns inför det amerikanska valet nästa höst och berättar hur de tänker sig att världen skall kunna förändras till det bättre utan Trump. Kamala Harris ? Elisabeth Warren ? Tulsi Gabbard?

  • Sture says:

   Jag glömde att ta med personer på den republikanska sidan. Finns det någon där som skulle kunna göra ett bättre jobb som USAs president än Donald Trump? Alternativ ? Förslag?

 15. ulsansblogg says:

  Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  ” Begäret gör människan blind.”
  ( Marcus Tullius Cicero.)

 16. Pingback: Vad skall vi tro på? – Suzie Weathers

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: