Två sekler som förändrade världen.

franska revolutionen 1 franska revolutionen 2

 

Det har skrivits mycket om Gustav III och hans öde, så jag har ingen anledning att försöka ändra eller tillföra något i den diskussionen. Tyvärr blev han offer för händelser utanför landet som skulle förändra inte bara Sverige utan också resten av Europa. Har detta någon betydelse för vår situation idag? Jag tror det.

Kungen gick naturligtvis på tvärs mot utvecklingen när han trodde sig kunna reformera landet, vilket han också gjorde, men i riktning mot ett kungligt envälde kombinerat med den begynnande reformistiska rörelsen. Upplysningstiden tilltalade Gustav utan att han förstod kraften i den kommande revolutionen 1789. Som vän till det franska kungahuset motarbetade han revolutionen och ville inte se att det var kungamakten som var föremålet för den. Genom att slopa många adelsprivilegier trasade han samtidigt sönder sitt eget skyddsnät. Följden blev mordet 1792.

Vi har idag goda belägg för att den franska revolutionen planerades och genomfördes i regi av de växande krafterna bakom frimurarlogerna och Illuminati, som bildades 1776. Det judiska inslaget var stort i logerna, ett av huvudsyftena var att avskaffa de hinder som dittills hade funnits för judarna att starta verksamheter och få sina sociala rättigheter i de europeiska länderna. Genom revolutionens motto Frihet, Jämlikhet, Broderskap öppnades alla dörrar för judar, även till de offentliga förvaltningarna. Adelsprivilegierna avskaffades. Det var inte svårt att värva det förtryckta folket i övrigt för en sådan förändring. De undertryckta aggressionerna gjorde revolutionen blodig.

Amshel Mayer Rothschild var tidigt ute med sin bankverksamhet. Genom det förtroende som fursten av Hesse- Kassel visade Rothschild som penningförvaltare, hade denne en bra utgångspunkt i revolutionen. Redan 1810 hade Rothschild med söner hunnit starta bankkontor som handlade med värdepapper och statsobligationer i både Paris och London. Deras spekulationer i utgången av slaget vid Waterloo, som Napoleon förlorade till engelsmännen, visade hur kursvariationerna på börsen i krigstid kunde utnyttjas för att ta hem enorma vinster. Femtio år senare behärskade Rothschilds hela västvärldens finansmarknad och lade därigenom grunden för industrialiseringen av Europa.

Rothschilds var också tidigt frimurare och planerade under 1800-talet framtiden tillsammans med ordensbröder som Karl Marx. Deras kapital var förutsättningen för den ideologiska framväxten av kommunismen och 1900-talets händelser.

Det är ingen tillfällighet att de förfördelade adelsmännen och brukspatronerna i Sverige bestämde sig för att sätta punkt för Vasa-ättens fortsättning efter Gustav III genom händelserna 1809-1810, då Gustav IV Adolf avsattes och kronprinsen Karl August mördades.

Jean Baptiste Bernadotte var jakobin och hade fortsatt som enkel soldat om inte den franska revolutionen hade skapat de rättigheter som gjorde det möjligt för honom att bli officer i Napoleons armé. Han var dessutom frimurare och hade tveklöst kontakter med Rothschild i logen i Paris. Rothschilds bankverksamhet var redan den dominerande på kontinenten och denna nya finansieringsmodell var säkert efterlängtad av de svenska industrimännen när Sverige stod på tröskeln till industrialiseringen. Att resa till Frankrike och övertala Bernadotte att bli den första svenska kung som – kanske genom att han aldrig lärde sig svenska – avsågs bli en användbar och socialt underordnad monark, blev då ett givet steg för den svenska eliten. Nu hade den svenska regeringsmakten fått sitt fäste i frimurarlogerna och det judiska inflytandet blev etablerat. Var saken klar nu?

Privatbankerna låter inte heller vänta på sig och under resten av 1800-talet ger dessa ut egna sedlar. Bernadotte, som nu blivit Karl XIV Johan, bidrar med kontakter och kunskaper. Först 1904 tar riksbanken över ensamrätten till penningutgivningen. Säkerheten skärps till guldmyntfoten och stabiliserar finansmarknaden.

Visst blev Karl XIV Johan en oväntat bra monark. Krafter släpptes fram som gynnade den svenska tillväxten och industrialiseringen, vårt välstånd föddes i bergsbrukets och skogsbrukets namn. Förmögenheter bytte ägare. Den nya tiden var här. Även adelstitlarna bytte ägare. Familjen Rothschild var vid slutet av 1800-talet världens rikaste familj, med förmögenhet och inflytande som översteg de flesta riksbanker. Globaliseringen hade börjat på allvar. Industrimonopolen skulle bli 1900-talets filosofi, uppbackad av de judiska banketableringarna i främst USA, där bildandet av det privatägda Federal Reserve 1912 skapade verktygen för att sätta hela världen i skuld med triljoner dollar i en evig spiral.

Rothschilds nya ekonomiska makt väckte sionismen till liv igen. Nu fanns möjligheterna till ett judiskt nationalhem. Det lugna 1800-talet då västvärldens infrastruktur byggdes, skulle övergå i ett oroligt 1900-tal då samma strukturer utplånades. Sionismen hade fått politiskt fotfäste och världen skulle nu kunna förändras. Tsardömet i Ryssland och kejsardömet i Tyskland skulle störtas. Palestina skulle bli en sionistisk stat. Världskrigen skulle avlösa varandra. De judiska bolsjevikerna skulle sprida kommunismen och industrimonopolen över jordklotet, internationalen skulle skapa den första riktiga globalismen med Jerusalem som världens centrum. Israel bildas ur kaoset. Men oljan rinner till i Mellanöstern och förändrar maktbalansen. Många vill dricka ur de svarta floderna. Mellanöstern måste erövras och infogas i sionismens rike.

Vad har då Gustav III eller Bernadotte med detta att göra? Gustavs tro på att en stark kungamakt skulle kunna styra det framtida Sverige var naturligtvis befängd. Han representerar därför tron på det gamla. Bernadotte representerar den nya tiden, framtiden, där en liten elit av höga tjänstemän, bankirer och frimurare tar makten och bygger slutna nätverk i syfte att aldrig förlora den. Sveriges revolution inträffade år 1810. Har ni hört talas om den?

Detta nätverk, där maskorna blir allt tätare, ser vi knytas samman framför våra ögon idag. Den sionistiska makten finns inkapslad i industrimonopolen, finansmarknaden, media-monopolen, försvarsallianserna, nationernas utplåning, kristendomens utplåning, invandringen av externa kulturer, domstolsväsendet, poliskåren, skolsystemet, feminismen, genusdebatten och mycket, mycket annat. Samtidigt som frimurarlogerna börjar bli gammalmodiga med sina patetiska och hemliga ritualer växer nya, mer aggressiva organisationer upp för den internationella eliten, som Bilderberggruppen, Romklubben, CFR, TC, WEF m.fl, organisationer som är bättre lämpade för att möta moderna medier med sina tillrättalagda budskap.

Den politiska makten underordnar sig och låter sig korrumperas både moraliskt och ekonomiskt. Bara ett av de politiska partierna i Sverige kan kallas för opposition, resten har en rörande konsensus om sina arvoden och om vikten av att inte släppa in någon utomstående i korridorerna. Värdegrunden måste bevakas! Och tacka klimatet för alla ny skatter som kan dras in till samhället – eller var det till FN, eller till vem var det egentligen?

De två hundra år jag har skildrat här har definitivt inneburit ett systemskifte, där den traditionella kungamakten ersatts av en självutnämnd elit, som nu utan större hinder genomför sin egen agenda, sitt eget världsherravälde och sin egen religion. Den synlige kungen har ersatts av den osynlige bankiren. En kung kan man uppenbarligen skjuta men penningmakten ryms inte i kikarsiktet. Är vår demokrati därmed förlorad? Jag tror det, bara ett mirakel kan ändra på förutsättningarna. Mirakel finns i religionens värld, men finns de i verkligheten? Ett mirakel vore det förvisso om människorna i världen vaknade upp och blev medvetna om hur vår framtid annars kommer att se ut.

Peter Krabbe

bilden: Ur den franska revolutionens damm klev den nye monarken fram – Karl Johan

122 Responses to Två sekler som förändrade världen.

 1. Tack Peter,

  du har en förmåga att gå grundligt tillväga. En förmåga som jag såg tidigt trots att du stoppade en del av mina inlägg. Jag kunde ha fel men du har i och med denna text visat att jag hade rätt.

  Håller dock inte med om din uppgivenhet på slutet.

  Nästa steg att inse är att demokrati i praktiken är diktatur. Demokrati är när de 51% obegåvade styr över de 49% begåvade (begåvad=kunskap+intelligens). Sverige har inte lämnat diktaturens altare trots att folk tror det. Vad som behövs är kunniga och intelligenta ledare med förmåga att tänka samt vilja till att skapa ett samhälle för det etniska folket – oavsett var.

  Röstandet begränsas till dem som klarar en röstexamen – hur den nu skall se ut kan diskuteras. Viktiga ingredienser skall naturligtvis vara historisk kunskap men också förmåga till logiskt tänkande och förmåga till kärlek till fränder (blev lite religiös här men man skall inte kasta ut barnet med badvattnet). Finns säkert fler egenskaper men de skall inte vara för detaljerade. Tror de jag nämnt täcker det mesta.

  Jag tror inte på mirakel. Däremot tror jag på människor som inser att de har en uppgift att fylla i upplysandet av folk. Alla är inte lärare men alla kan fungera som lärare bara de insett vad som står på spel. Du är en lärare, jag är det och många många andra är det. Var och en på sitt sätt.

  Nu kommer jag till ett annat barn – den dialektiska materialismen – och då speciellt: ”det kvantitativas övergång i en ny kvalitet”. Ju fler som blir lärare desto snabbare går det.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

  • peterkrabbe says:

   Jag såg idag en SIFO-undersökning som visade att av lärarkåren röstar 53% på Miljöpartiet och 35% på Vänsterpartiet. Lärarna har makten att forma våra barns åsikter. Det är sådana fakta som kan göra en pessimistisk. Oavsett politiskt regimskifte i riksdagen sitter dessa lärare kvar under överskådlig framtid. Detsamma gäller alla formellt opolitiska tjänstemän som är formade av vänsterpolitiken i sitt arbete. De kan inte heller avskedas vid ett politiskt systemskifte.
   Visst kan vi försöka lära ut en alternativ kunskap om verkligheten via våra egna mediekanaler, men om man inte kan komma till rätta med skolan leder det främst till splittring av familjerna och ännu mer oro i samhället. Ärligt talat vet jag inte hur man skall kunna vända utvecklingen. De kristna väntar på miraklet, jag tror inte att vi har tid att vänta.
   Demokratin får naturligtvis fel innehåll när kunskapsnivån och förmågan att ifrågasätta sjunker. Ett sätt som vissa politiker älskar är därför att ta in nya svenska medborgare som har låg kunskapsnivå och ersätta en konstruktiv dialog med löften om rikliga andelar ur statskassan. Men vad är alternativet?

   • Betänk att den judiska sekten skapades för många tusen år sedan. Jag kan inte den äldsta historien men jag har förstått deras arbetsmetod. Med hjälp av religion håller de ihop gruppen och de ansvariga för denna sammanhållning är rabinerna. En medlem i gruppen kan alltid räkna med hjälp av andra medlemmar. Förrädare kan köpas inom motståndargruppen.

    Vad hindrar oss från att göra liknande?

    Alternativet är att vi hjälper varandra. Vi är inte bara europeer. Det finns många miljarder vita på denna jord. Här några exempel på andra vita nationer: Kina, Taiwan, Korea, Japan, Vietnam osv. Varför nämner jag vita (eller som de utvalda kallar oss goyim) jo därför att rent biologiskt hänger intelligens ihop med den vita hudfärgen. Det är därför man propagerar för blandning av olika folk. Det sänker intelligensen. Slå upp ektoderm, mesoderm och endoderm.

    Själv delar jag ut en liten tidning (syntes.be/attack) på 8 A5-sidor i byn där jag bor. Det blev naurligtvis knorr i början men numer möts jag av leenden från alla dem som har hjärnan i behåll. Övriga struntar jag fullständigt i.

    Med vänlig hälsning
    Mikael Möller

    PS Angående en tidigare lärare: https://petechoonlee.wordpress.com/2019/10/10/foredrag-av-redaktor-elof-eriksson-hallet-i-stockholm-den-14-april-1937/
    PPS Vi är skyldig alla etniska svenska barn att inte ge upp. Ävenså våra förfäder.

  • peterkrabbe says:

   Mikael, jag stoppar inga inlägg som håller sig inom gränserna, men ibland finns det andra makter som gör det. Kanske har du problem med att det finns andra personer med samma namn som ställer till det. I Skåne hade vi tidigare en Mikael Möller som var ledare för Hell Angels. Jag vet att det inte var du, men andra kanske tror det.

 2. Lassekniven says:

  Peter
  Off Topic

  Följande kommentar lade jag in alldeles nyligen på föregående tråd men den verkar ju avslutad och kanske färdigläst och jag tar mig friheten att lägga in den här då den är viktig:

  SwebbTV har portats på Youtub pga att man har presenterat sanningar om migration: ”Höstkonferens 2019 Del 4 Gunnar Sandelin – Uppdatering migrationsstatistik.” Ni kan hitta föredraget på VIMEO.com
  Om statistiken är felaktig för man väl bevisa detta i så fall. Är den rätt är det ute med vårt fosterland.Jämför med våra nordiska grannländer. Jag kan inte se varken hot eller hat i Sandelins föredrag, endast fakta. Folket måste informeras och nuvarande regering fällas med legala medel, alltså icke-våld, innan risken för inbördeskrig blir överhängande. Situationen är befängd.

  Söker er till Sverigebönen och lyssna till Lars Enarsson. Vårt land behöver all hjälp nu samt att vi sluter leden innan Satan tar över helt.

  Sedan vore det intressant att i denna tråd få dina synpunkter på Axel von Fersen (d.y.), denne begåvade och stilige man (han lär ha vari en bra bit över 180 cm vilket ju var extremt ovanligt på den tiden) och hans påverkan på Gustav III.

  • peterkrabbe says:


   Axel von Fersen är nog mest känd för sin kärleksaffär med den franska drottningen Marie Antoinette och försöket att rädda kungaparet från giljotinen. Herman Lindqvist har både skrivit en bok och släppt denna video om von Fersens levnadsöde. Det vore förmätet av mig att försöka göra någon analys därutöver, men sannolikt såg nog von Fersen sig själv som en lämpligare kung än Gustav. Tyvärr levde han i fel tid, hans talanger hade nog kommit mer till sin rätt femtio år tidigare…

   • peterkrabbe says:

    Axel von Fersen anklagades av ”de nya krafterna” för att ha mördat Karl August 1810. Man trodde sig kunna slå ihop två flugor i samma smäll. von Fersen var i själva verket den som på alla sätt försvarade den gamla monarkin och måste röjas ur vägen samtidigt som kungen Karl August. Bernadotte var redan kontaktad för det framtida kungliga uppdraget. Det hade blivit en orimlig situation för kuppmakarna om Axel von Fersen, vars meriter både som militär, aristokrat, intellektuell och vän med det franska kungahuset skulle ta ljuset från Bernadotte, vars enda merit var en bräcklig vänskap med Napoleon och en generalstitel.
    Mordet på von Fersen i samband med Karl Augusts begravningståg utfördes av till ”folket” utklädda torpeder, engagerade av de nya makthavarna. Statskuppen tog därmed livet av två kungar och ett riksråd. Metoden är så modern att om CIA hade funnits på den tiden hade man kunnat förstå sammanhanget utan problem. Om man istället säger Frimurare har man ändå den gemensamma nämnaren. Ursäkta Lassekniven, jag vet att det inte var du eller dina vänner i logen!

    • Loa says:

     Axel von Fersen fortfarande het
     ”Videon är inte tillgänglig
     Den här videon innehåller material från SVT, som har blockerat den i ditt land av upphovsrättsliga skäl.”

  • Arga gubben says:

   Vi är bröder, Lasse. Du är med i min dagliga bönerunda. Också Savalle.

   Lars Enarson gjorde det som såg omöjligt ut. Han öppnade frikyrkan. Den var helt stängd, men han behövde inte använda kofot. Dörren öppnades från ovan även på sekulära siter. Jag har ett speciellt hjärta för den tidigare handlingskraftiga frikyrkan och har våndats över dess utveckling. Jag kan nästan höra Lewi Pethrus dundra från Himmelen.

   Axel von Fersen var lång som tzarättlingar på 1800-talet. Jag har sett det i vissa adliga svenska familjer.

   SVT blockerar videon om Axel. Vi betalar TV-skatt, men får inte se videon!

 3. Kjell Lindmark says:

  Federal Reserve act beslutades i USA:s kongress 23 dec 1913 då de flesta kongressledamöter rest hem för julledigheten. Planeringen för detta började minst 10 år tidigare genom möten som Rikemansklubben höll på Jekyll Island utanför USA:s östkust. För att få till stånd denna privatägda centralbank var man först tvungen att skapa en kris vilket JP Morgan såg till att göra 1907 vilket fick stora återverkningar inte minst i Sverige med storstrejken 1909 vilket blev ett svidande nederlag för LO och dess medlemmar.

  Denna grupp hade på sitt årliga möte 1910 dragit upp riktlinjerna för en ny privatägd Centralbank vilket enligt den amerikanska konstitutionen var förbjuden. Till sin hjälp från den politiska arenan fanns Nelson W. Aldrich ledare för Republikanerna i kongressen. Krisen som JP Morgan startat några år tidigare var det som behövdes för att sätta planerna i verket. Så den 23 dec 1913 klubbades FED act igenom i en nästan tom kongressal och skrevs under av president Woodrow Wilson till lag. Därmed hade det privata bankväsendet tagit kontrollen över pengautgivningen i USA.

  I Sverige hade vi vår egen novemberrevolution i hösten 1985 då Riksbankens kontroll av bankernas utlåning slopades och kreditgivningen sköt i höjden. Detta resulterade till att valutaregleringarna övergavs några år senare. Kapital kunde då fritt flöda ut och in i landet utan restriktioner. Resultatet blev att George Soros kunde spekulera mot kronan i början av 1990 talet med en finanskris som följd. Sverige var nu helt i händerna på den globala finanseliten.

  Inträdet i EU släppte resterande fördämningar när arbetskraft med lätthet och utan restriktioner kunde passera våra gränser som ytterligare eroderat vårt eget självbestämmande. Och nu sitter vi i knät på finanseliten och kan inte längre forma vår egen framtid. Ett steg i slopandet av nationalstaternas självbestämmande och införandet av regioner. Som exempel Öresundsregionen bestående av västra Skåne och Själland, Holland nordvästra Tyskland och södra England med flera regionaliseringar och slopandet av tidigare nationsgränser.

  Dessa regioner svarar direkt mot en global överstatlig institution ungefär som provinser mot en nationell centralmakt idag. Folkstyret och demokratin i dessa nya institutioner kan vi titta i månen efter då globalisternas tankesmedjor menar att demokratin har spelat ut sin roll och saknar förmåga att tackla framtidens utmaningar.

  Våra egna demokratiska organ leder arbetet med att i Sverige lägga ner folkstyret till förmån för framtidens styrelseskick vi idag bara kan ana. Vi har med andra ord valt företrädare som låtsas företräda oss men som i själva verket säljer ut oss för att berika sig själva.

 4. drhallonhatt says:

  Här är en sevärd intervju i ämnet korrupta Sverige https://www.youtube.com/watch?v=_qltyBNa994

 5. matte5958 says:

  Deep state i Sverige. det går inte skaka av sig känslan av att de sioniststyrda ledare vi haft i vårt land under lång tid bäddat för dagens tillstånd. – bara att läsa länken till Elof Eriksson som lades upp här.

  Kanske att man fått mod av alla axelklappar på Bilderberg och andra möten (vilket givetvis var motivet)

  ”jamen jag ska visa att det är genomförbart, titta på Sverige ska ni få se..”

  Sedan har man bidat sin tid i väntan på att alla ämbetsverk, alla statliga organ, all media mm. hunnit fyllas med marxister skolade i Frankfurt-skolan.

  När Reinfeldt så fått klartecken så kom då antagándet av MP’s migrationspolitik som startskottet på den utlovade förvandlingen av Sverige från en stark industrination med väl fungerande välfärd till den smältdegel av allt som varit och utbyte av en homogen ´befolkning till den bastard-ras som Kalergi förordat.

  Att bryta utvecklingen är som Peter påpekar mycket svårt då ”Deep state” finns kvar även om regering o riksdag byts ut.

  Vi som insett detta och försöker sprida information och argument allt vi orkar har sedan länge haft detta underbara vattenhål i form av Peter Krabbes blogg !
  Peter är värd all beundran för sitt mod och sin klarsynthet. Vi vet alla att det inte är riskfritt att kritisera ”värdegrunden”. Var och en av oss kan plötsligt vara frihetsberövade, av med våra lagliga vapen, arbetslösa etc.

  Man får mentalt försöka förbereda sig så gott det går, men jag bävar för att Peters blogg släcks ned och Peter blir trakasserad!

  • peterkrabbe says:

   Det visar på en total brist på självkritik att Moderaterna låter Reinfeldt hålla tal på deras riksstämma. Förstår man inte att denna person är orsak till att moderaterna nu har marginaliserats och att vänstern tagit över landet?
   Tack för övrigt för dina vänliga ord!

   • Loa says:

    Reinfeldt äcklar mig. Kallt lismande, om nu såna djur finns. Hal och tom, också det en märklig kombination. Hans meningar halkar fram och ändrar tråd allteftersom. Konstiga premisser, halmgubbeargumentering.
    Och vilken kapten, att som förste man lämna det sjunkande skeppet! Det enda goda var att man trodde han skulle schappa till sin bank i USA och man hädanefter slippa se och höra honom. Att han törs visa sig på stan är för mig obegripligt.
    I hans långa wikipedia, som han antagligen själv har skrivit, kommer under rubriken ‘Migrationspolitiken’ TVÅ rader. Den första:
    ”Fredrik Reinfeldt har en bejakande ståndpunkt till immigration till Sverige.” Aha.

    Och nu leder han ett TRYGGHETSRÅD! Krig är fred, svart är vitt.

 6. Lassekniven says:

  Nej Peter, jag har inga hard feelings här för att jag är frimurare och jag är inte särskilt aktiv längre på grund av ålder och sjukdom. Jag har gått den långa vägen och har haft många ämbeten och jag har kommit så högt jag kan och uppnått den X:de graden. Den har varit en fin tid och under alla dessa år har jag inte hört någon broder yttra sig politiskt (sant). Vi är nog ganska snälla och ägnar oss åt den konungsliga konsten, som Jüri Linna så fint refererar till nedan, och inte åt konspirationer:

  ”De fria murarna var huvudsakligen stenhuggare, murare och konstnärer, som man kan jämföra med dagens arkitekter, byggmästare och bildhuggare. De var alltså högt skolade. Många av medeltidens förnämsta byggnader (däribland Notre Dame de Paris, som byggdes åren 1163-1320, och Sa Pauls katedral i London, som stod färdig år 1663) är uppförda av dessa fria murare. De fria murarna byggde fantastiska slott, monumentala fästningar, vackra rådhus, kyrkor och andra byggnadsverk. Deras kunskaper betraktades som kunglig konst. Uttrycket ‘stelnad musik’ om arkitekturen kom i bruk. Byggnaderna var sannerligen mycket harmoniska och behagliga att se på. Dessutom byggde man inte på vilket ställe som helst, utan med hjälp av slagruta prövade man sig fram till ett ställe, där jordstrålningen mest gynnade de bosatta och gav dem magisk styrka.”

  Du Peter, såsom varande arkitekt, borde väl tjusas av av orden ovan.
  Med en sannolikhet som gränsar till visshet vågar jag påstå att det moderna nordiska frimureriet inte ägnar sig åt politik. Mosaiker och muslimer har inte tillträde till våra loger men väl kristna judar och araber. Utan att säga för mycket är i stort sett alla yrkeskategorier representerade och det finns bland annat gott om civilingenjörer ibland oss.
  Några sataniska demoner har jag inte heller sett eller hört talas om utan Kristendomen och Sveriges Rikes Lag är våra ledstjärnor.

  Att det händer saker inom det anglosachsiska, franska och amerikanska frimureriet kan inte vi klä skott för.

  • peterkrabbe says:

   Skönt att höra! Din syn på saken är också viktig i en sådan här diskussion. Kanske är det alla hemliga ritualer som gett utrymme för oönskade aktiviteter? Logerna hade nog vunnit mycket på att öppna sina dörrar.

 7. Lennart says:

  Tack för en mycket bra artikel och redogörelse av svensk historia! Bara en liten detalj, den förste Bernadotte blev Karl XIV Johan. En annan sak. Jag har funderat på om frimurarna hade något att göra med de dåliga tider som fick svenskar att börja emigrera till Amerika från 1850-talet till 1930, vilket ju var en stor förlust för Sverige?

  Skulle önska att artikeln fick större spridning. Varför inte testa att skicka den till Världen idag och Nya tider?

 8. Arga gubben says:

  Bra, bra, bra. Vad var det jag glömde säga? Jo, bra.

  Politikernas värdegrund förvaras i Joakim von Ankas kassavalv. Det kan ni läsa på två olika sätt.

  Kronprinsen föll av sin häst och dog, fick vi lära oss i skolan, men läraren tillade att hans död ansågs misstänkt.

  Ja, jag väntar ett under. Det är inte övernaturligt på annat sätt än att människor reses upp och bygger en ny väg. Vi har dock en andemakt emot oss. Den vill härska med fruktan, en djävulens piska.

  Ormen har byggt ett snoksamhälle. Vi övervakar dig, var rädd. Vi avlyssnar dig och hoppas kunna åtala dig. Vi skickar skattepoliserna på dig.

  Det senaste övergreppet gjordes mot en kvinnlig forskare. Hon studerade gruppvåldtäkter och förlorade jobbet. Det följdes av husrannsakan och kontroll av bankkonton. Slutligen greps hon av 10 poliser på Arlanda. Orsaken sägs vara ett bråk på Twitter! Samhällsnytt har minst tre artiklar om henne. Hennes namn är nytt för mig. Kanske hon är höger, höger, höger. Kanske åklagaren vill binda henne till främmande makt.

  Jag försöker lista ut vad som driver nitiska åklagare och poliser och börjar med människonaturen i ett okristligt land. Karriären, pengarna, äran. Dagens poliser är inte som förr, de kanske tror att de ska var grymma som några amerikanska kollegor.

  Den andra möjligheten är en organisation som utnyttjar människonaturen. Gör som vi säger, annars sätter vi dig att göra ingenting i en garderob. Hagenbo anklagar frimurarna för sina våndor, men bakom dem kanske finns andra härskare.

  Det är svårt att bekämpa en fiende som likt skogsrået härskar i mörka skogen. Därför ber jag om överraskningar, avslöjanden och skandaler. Dem får vi lite grand i taget.

  Var inte oroliga. Storebror ”vet alltid bäst” och ger nu Swebb-TV en jättechans att stärka sig. I bästa fall slutar det här med en egen server där andra hyr in sig.

  Ni ska vara rädda, säger Storasyster och hjälper till. Vi är inte rädda, vi blir bara argare. Du trampar i en komocka. Iiii!

  Ni förstår, det är makthavarna som är rädda. Jag kan vädra fruktan i Rosenbad. Vi ser bara kontraproduktiva panikåtgärder. Fixa ventilationen, hundarna är oss på spåren! Nosiga pensionärer skäller. Straffa dem, stäng av dem från youtube!

  Vi kristna ber och som aldrig förr. Vi på bloggen kommer från olika håll och har en plikt gemensam. Vi ska tänka och fundera, leta ledtrådar och sprida information och det gör vi.

  • Lassekniven says:

   För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt
   utbreder sig och blir ärat, liksom hos er, och att vi
   blir räddade från fientliga och onda människor. Alla
   har ju inte tron. Men Herren är trofast. Han skall
   styrka er och skydda er för den onde.

   2 Tessalonikerbrevet 3:1-3

 9. Arga gubben says:

  Jag är en av de som gillar kungen och har förtroende för honom. Detta lealösa land behöver åter ett huvud. Vi har aldrig talats vid, men vandrat på samma gator och möttes på biografen på dinoaurietiden. Onsdagen var bra. Kungen är extremt plikttrogen och det har han gett i arv till sina barn. I mitt rum stod ett skrivbord från slottet och mamma mötte honom som bebis, som Desirée träffade Gustav den femte innan hon dog. Så märkligt, vi är inte släkt. Mamma var arbetarflicka. Kungen visar att han är en människa genom att besöka våra soldater i Mali.

  The lyrics:
  Hail to thee in victor’s crown,
  Ruler of the fatherland!
  Hail to thee, emperor!
  Feel in the throne’s glow
  The high ecstasy in full
  To be darling of thy people!
  Hail to thee, emperor!

  Français:
  Le chant ”Heil dir im Siegerkranz”, de 1871 à 1918, était l’hymne inofficiel de l’Empire allemand. Le texte avait été écrit par Heinrich Harries en 1790 sur la musique du God Save the Queen.

 10. JohanW says:

  Bara om vi kan förstå vår historia kan vi skapa en bättre morgondag (förutom att det även är väldigt intressant). Historia i olika slag fyller en viktig funktion, både själsligt som politiskt. Den som styr vad som är ”sant” leder oss in i ”deras” framtid. Minns en ”suddig” intervju av en gammal Rabin som ogenerat säger att man lurat/lutat den vita mannen till att bygga sitt egna fängelse och än så länge har han rätt..

 11. Benny says:

  Ja, ”värdegrunden” betyder alltså för de etablerade politikerna att bevara sin egna förmåner och inte släppa in nya partier i riksdagen. Klart som korvspat när man tänker efter!

 12. hllviken says:

  SYMBOLER

  Kuppmakarna mördar kungen och reser sedan ett segermonument – obelisk.

  Ingraverar den döde kungens namn och signalerar god avsikt bakom obeliskresningen.

  Det står inte varför obelisken i Stockholm placerades just där.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Obelisken_i_Stockholm

  Jacobinernas statskupp – ”Franska” revolutionen:

  Kungen, drottningen och tusentals andra avrättades offentligt på ett torg i Paris som bar kungens namn. Namnet ändrades sedan av kuppmakarna till Place de la Concorde.

  En obelisk från Luxor i Egypten restes som segermonument.

  http://buffaloah.com/a/virtual/fr/conc/conc.html

  • peterkrabbe says:

   Obeliskerna har sitt ursprung i den flera tusen år gamla egyptiska kulturen. Jag uppfattar dem som historieböcker, man berättade om sina bedrifter genom hieroglyferna som prydde obeliskens sidor. Lite svårt kanske för gemene man att läsa 30 meter upp i skyn, men syftet att imponera övervägde nog.
   De har sedan dess exporterats till många europeiska städer ända sedan 1500-talet och ses idag som en symbol för frimurarnas bedrifter. De mest kända är obeliskerna i Paris och i Washington.
   Om Gustav III beställde en obelisk var det nog ett utslag av hans intresse för arkitekturen i renässansens Rom. Det passade säkert utmärkt in i kuppmakarnas planer att kunna resa detta som en frimurarsymbol för det lyckade mordet på kungen – en makaber ironi. Vem som reste de små obeliskerna efter mordet på Palme har ingen hittills besvarat!

   • hllviken says:

    Mycket tyder på att den gamla egyptiska makteliten flyttade till Europa och sedan till Nordamerika. Egyptens nuvarande befolkning har ≈ 1% gemensamma gener som mumierna. Västeuropéerna har hög procent.
    Ovanför Nice finns en liten pyramid där det fortfarande görs ritualer. Om någon utomstående tar sig dit blir den bryskt avvisad av byborna.

   • Loa says:

    ”10 PRIVATA FASTIGHETS-
    ÄGARE RUSTADE UPP
    GATUMILJÖN, PLANTERADE
    TRÄDEN OCH RESTE
    5 LUNTOR PÅ LUNT-
    MAKARGATAN ÅR 1987.”
    Rustade upp? Träd??

   • hllviken says:

    Farao-systemet i Paris

  • hllviken says:

   vv

 13. Mo says:

  Jag läste om att Sveriges ekonomi vid tiden var i ett miserabelt tillstånd med levnadsstandard ungefär i nivå med dagens Etiopien. Landet och köpmännen hade förlorat stora summor på förda krig. Bernadotte betalade av den förlamande statsskulden, varav 2/3 var till Frankrike, från sin egen privata förmögenhet. Så vi gick in skuldfria i förändringen. Samtidigt moderniserades statsskicket så att vi fick en av Europas mest demokratiska författning i den nya 1809 års regeringsformen. Det genomfördes en rad förändringar som underlättade för det senare framväxande moderna Sverige, både för handel, jordbruk, industri och befolkningen. Det satsades på det vi kallar välfärd med stark utbyggnad av bla sjukvård, läroverk och 1842 infördes gratis obligatorisk folkskola för alla, fyrtio år före England och Frankrike. Det talar för att Bernadottes tillträde var väl planerat och om det skall uppfattas som en statskupp så visst gynnade den folket. Problemen tycker jag har kommit senare med en korrupt politiker och tjänstemannakår, det är svårt att se när det började och om detta var planerat eller om det är följden av en förlamande byråkratisk konstruktion.

  • peterkrabbe says:

   Det är en bra analys. Den svenska statskuppen gynnade folket, precis som den franska revolutionen gjorde det. Adeln förlorade sina privilegier, vilket innebar att nya krafter, ofta mer kompetenta, kom in i statsförvaltningen. Det öppnade för ett modernare samhälle. Kostnaden för den obelisk som Gustav hade beställt hade säkert alternativt räckt för att istället betala Stockholms social- och fattigvård under decennier.
   På den negativa sidan ligger etableringen av tjänstemannaväldet och finansmarknaden, kanske inte så negativt under första halvan av 1800-talet som under den senare, när sionismen började bli en starkare kraft. Jag inser till fullo fördelarna under denna uppbyggnad av det judiska kapitalet i hela västvärlden. Den revolutionerande uppbyggnaden av både det europeiska och det amerikanska järnvägsnätet under andra halvan av seklet var exempelvis finansierat av Rothschild och hans kollegor, ofta med stora ekonomiska förluster som följd. Järnvägarna var vid denna tid helt privata projekt. Utefter järnvägsspåren följde stadsbyggandet och de nya handelsplatserna. En utveckling som inte hade varit möjlig utan privat risktagande.
   Problemen uppstod genom det växande politiska engagemanget från mitten av 1800-talet, då man insåg att det nu fanns resurser att även köpa politisk makt. Medvetenheten om detta blommade ut genom bildandet av den sionistiska världskongressen i Basel 1897, då mycket av 1900-talets svåra konsekvenser av sionismen planerades. Världskongressen hölls årligen därefter och en av huvudpunkterna var att frigöra mark i Palestina för en judisk nationalstat. Fortsättningen är en annan historia!

   • Mo says:

    Pengaflödet skall vara ett smörjmedel som underlättar och möjliggör samhälls bygget, inte ett växande kapital som blir ett maktinstrument för en utvald privilegierad grupp. Det får bli kommande statskupp !

    • peterkrabbe says:

     Den avgörande brytpunkten blir om/när Trump nationaliserar Federal reserve och återtar makten över penningutgivningen. Den skall naturligtvis styras av staten. Tror ni att han vågar?

     • Eclipse says:

      Klaus Bernpaintner intervjuad i Swebbtv. Libertarianer vill inte att stater ska ägna sig åt penningutgivning överhuvudtaget. Free banking eller statlig centralbank, vilket är bäst? (Jag förutsätter guldstandard för båda systemen).

     • Mikael says:

      Hej Peter, du skriver väldigt bra och intressant! Bra fråga angående Trump. Först måste han kanske adressera problemet i ett tal till det amerikanska folket, eftersom alla människor inte har koll på vad federal reserve är för något. Det blir ju oerhört spännande om han nu skulle ge sig på Federal reserve. Vet du om han har antytt något om problemet i officiella sammanhang?

      • peterkrabbe says:

       Jodå, han har haft ämnet uppe under sin tidigare valkampanj. Skulle tro att det dyker upp igen även under nästa. Trump vet att detta är den svåraste fråga han står inför. Man kan se det som slutstriden mot finansmaffian. Samtidigt inser han att den måste ligga i slutet av hans andra presidentperiod, om det är någon fråga som innebär ett hot mot hans liv så är det denna. Därför måste hans kontroll över CIA, FBI och militären vara hundraprocentig innan den aktualiseras.

       • peterkrabbe says:

        Det förs en högljudd debatt i USA, där bl.a. en reporter från CNN (Demokraternas favorit TV) kräver att Trump skall gå samma väg som Kennedy – alltså konkreta mordhot. Deep State börjar bli desperata. Storfinansen har länge planerat en vinsthemtagning genom chockhöjda räntor och iscensatt finanskris. Denna skulle utlösas av ett nytt krig i Mellanöstern, nu riktat mot Iran. Trump är medveten om detta och tar istället bort sina trupper och förhandlar om fredliga lösningar eller sanktioner. Detta gör Pelosi och hennes demokrater rasande. Hot om riksrätt och avsättning för struntsaker har ingen effekt.
        Omvärlden får då tid att planera för ett försvar, exempelvis binder Tyskland räntan i fem år! Men vad gör Sverige, med en krona som bara sjunker i värde?

        • Arga gubben says:

         Peter, de senaste dagarna har jag varit mycket medveten om ett eventuellt storkrig i Mellanöstern. Tanken har legat en bit bakom det stora andliga krig jag tycker pågår. Andra ser mer det fysiska storkriget än det andliga. Örnarna har samlats i MÖ, en referens till NT. Amerikaner, ryssar, tyskar och andra. Judar och kristna väntar krig där och muslimerna tror att de ska vinna slutstriden i Syrien. Det var det som drev jihadisterna.

         Vem är han som kommer från Basra, han som trampar Guds vredes stora vinpress?, frågas i GT. Vinpressen nämns också i Uppenbarelseboken. Basra ligger i östra Irak och kan stå för Shia Islam.

         Ett stort krig i MÖ skulle svårt skada världsekonomin. Maten skulle ha svårt att komma fram utan olja och bensin. Det är lätt att tänka sig upplopp och diktaturer.

         Vad gör en vinpress? Den producerar fint vin, men krossar först. Alltså en katastrof Herren anser vara nödvändig för att minimera det onda.

         I ett brev till en församling i Turkiet skrev Paulus att satan bodde i den landsdelen. Några tolkar det som om därifrån kommer en ond kraft. Kanske, men jag tror Paulus tänkte på ett hednatempel.

         Många undrar varför kristna ber för Israel. Det gör vi för att vi är befallna att göra det. Herren lät en folkspillra komma tillbaka till sitt land. Den ska inte skingras igen, den ska bevaras. Det ska inte tolkas som att vi gillar vissa politiker, oligarker och religiösa ledare. Jag ber för Sverige och gisslar de konstiga ledare jag ser i vårt land.

         Jag talar med alla och idag talade jag med ett Jehovas vittne om vart vi är på väg. Krig, sade hon. Krig runt hörnet. Ja, men Herren ska ju komma på molnen som Han for upp? Hon svarade att inte många såg Honom fara upp och inte många kommer att se Honom komma ned. Denna insikt förvånade mig. Herren kommer på ett oanat sätt. Som jag ser det kommer Han också på sekulära siter.

         Eve of Destruction * Barry McGuire 1965 HQ

       • Sven says:

        Listan över förolämpningar från Trump mot FED chefen Powell är redan lång. Säkert ett sätt från Trumps sida att på sitt buffliga sätt göra gemene man i USA uppmärksamma på hur skadligt FED systemet är för befolkningen där.
        Trump siktar säkert på att kunna utropa samma sak som Andrew Jackson efter sin president period. ”I killed the Bank”.

        • Mo says:

         Sven, här slår du huvudet på spiken, det som driver Trump är hans önskan att kill the bank, tror jag. Det som talar för detta är hans starka vilja att hålla USA borta från krigsarenor. De som tjänat och drivit på USAs ständiga krig har varit bankintressen i FED. Samma gamla modell som funnits i årtusenden, banken och krigaren går hand i hand, med monarken eller kyrkan i ledningen, men banken har alltid plockat hem vinsten. Sen kan man fundera på vad Trump vill ha istället, vill han nationalisera FED eller vill han bara byta ut Rothschild och London mot någon av bankirerna på Wall Street. Isåfall vem ? Peter kanske vet.

         • Det viner i toppen. Även där finns vänster och höger som ska förvilla oss. Det sägs att Soros är demokrat/vänster. Trump! Vad vill han? Vet han det själv. Nej, skulle inte tro det. Den dagen han rör i ordningen med pengarna får han en kula i skallen á la Lincoln och Kennedy. Det vi ser är spel för galleriet.
          Det finns folk som tror på Trump. Han ska städa upp i pedofilnätverk och göra dittan och dattan. Trump får order från dom rikaste – finns det någon rikare än Rotschild som äger staten Israel. Man kan inte bli president i Amerika om man inte har AIPAC med sig. Vi är så lurade. Lilla Sverige som fick denna Bernadotte för länge sedan. Demokrati och val är bara en teater. Vi hade valfusk rakt ut i rutan vid sista valet. Ändå begriper inte folk. Journalisterna ältade på som vanligt. Ofattbart! Nä, om man kontrollerar röksignalerna (medierna) blir det så. Alla är duperade. Och vem står byst på Grand Orients loge i Paris om inte kungamördaren Anckarström. Jesus! Kom och hjälp oss.

          • Mo says:

           Det handlar väl inte bara om höger och vänster i toppen utan även om London och vatikanbankens (city of London) intressen, som jag har förstått det.

          • Det det handlar om för makten är just det som vi nu uppvisar. Vi vet inte. Vi tror. Och det är just meningen. Annars skulle det väl stå i DN om vilka som styr. Washington DC och City of London och så har vi jesuiterna och svarta påven på det. Någon bestämmer. Alltid. Och den lyssnar andra på. Vad kan det vara. När det gäller Brexit kan man konkludera i om britterna ska styras av EU-bankirer eller dom i USA. Som tur är är det kamp överallt! Även i toppen. Annars hade vi varit rökta för länge sedan. Men alla vi som är vakna är kuggar i maskineriet. 🙂 Ställ er frågan varför England får lämna EU ö h t!

          • Mo says:

           Ja, kampen i toppen är kanske den allra värsta, speciellt när de inte vet vem de kan lita på i sina hemliga nätverk och precis som du säger gynnar det oss. Jag kan tänka mig att situationen är liknande som för de stackars alfahannarna, ständigt stresspåslag.

           https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/det-kostar-att-ligga-pa-topp

 14. Sabine says:

  Jag ber om ursäkt att jag sticker här emellan med något för temat helt irrelevant.
  Men det är en verklig bomb. Det finns fler som snart blir desperata:

  Uppenbarligen har det funnits ett regelrätt uppror bland verkliga vetenskapsmän (bl.a. från Harvard, Princeton mm.) eftersom IPCC vägrade att ta solens inflytande på klimatet (solar forcing) med strålning, partikelflöden mm. med i beräkningen.
  Jag har på sistone sett flera artiklar om t.ex. molnbildningen och s.k. paraplyeffekt o.l.
  I all tysthet har nu IPCC gett efter: data ang. s.k. Solar Forcing måste tas med i klimatmodellerna vid beräkning av ”uppvärmningen” – som kommer helt enkelt att försvinna.
  Det är redan klart.
  Nu har man till 2022 (nästa IPCC-report) för att försöka rädda ansiktet – eller att fortsätta ljuga och pressa oss på CO2-skatter….
  Kanske någon skulle informerar Greta om det.

  • ragnhild says:

   Stor takk alikevel. Jeg gjør som deg med denne lenken:

   https://www.globalresearch.ca/telcos-losing-battle-impose-5g/5691065

   – fordi jeg er så redd så redd for denne ondskapen mot menneskeheten. Finnes der er håp i hva kommer fram her ved denne grundige gjennomgangen av konstruktiv motstand mot dette.

   Her hjemme i Norge sees motstand i kommentarfeltet på 1-en nyere alternativ blogg til en viss grad iblant. 5G er utplassert allerede her og der, og klart prøveperioden for 5G er spill for galleriet, Stavanger (min by) følger nok raskt etter lenge før konsekvenser blir registrert. Telenors ansatte /ved Fornebu flyplass reagerte med hodepine, nå er det tyst. Slikt går jo ikke Telenors vei!

   Obs. einarflydal.com (nevnt tidligere).

   For et mareritt! Jo, et godt immunforsvar hjelper bra; til det trettes/slites ut. I artikkelen (G.R) kommer det fram at tidligere 3G og 4G konsekvenser nå blir mer og mer synliggjort (gjelder for både Wifi og smartmålerinnstalleringer i tillegg til mobilbruk oa.). Mange barn har hatt lange dager i barnehager og blitt utsatt for bl.a. Wifi og personalets mobiltelefoner som har ligget til ladning uten at noen har protestert (min observasjon). Ikke et spørsmål er stillet. Er ikke nysjerrighet en del av den menneskelige psyke??

   Et samfunn hvor overgrep/tvang av ulike slag foran oss. Våre etterkommeres skjebne… takket være våre myndigheters ignoranse og grenseløse stupiditet? Og vår iboende redsel for å forstyrre hverdagsfreden. Jeg har en bekjent som blir forskrekket hver gang jeg åpner munnen; jeg gir opp. Overfor andre igjen prøver jeg ikke en gang )-(. Blant dem tenker jeg noen synes å MÅTTE få beholde ”livsløgnen”.

   Å endelig. Peter Krabbe, takk for opplysning, historie, ærlighet og vilje til å gi av deg selv. Hva var vi uten deg og slike som deg. Selv prioriterer jeg sannhet selv om den koster. I går havnet jeg på youtube via deg og fikk med meg flott tysk historie. Klarer tysk om jeg får tekst i tillegg til tale. Fortsetter idag. TAKK for ditt ståsted!!!

  • Not CO2 says:

   Sök på:
   Valentina Zharkova
   Henrik Svensmark
   Peter Stilbs
   Tim Ball …

   Eller på Youtube:
   ”Adapt 2030”
   ”Iceage farmer”
   ”Suspicious0bserver”
   ”Oppenheimer ranch project”

   Finns mängder med ”info-kanaler/källor” om man bara tar sig tid att söka.

 15. Loa says:

  Om Rothschildklanens namn:
  Patriarken, d.v.s. den som föddes 1743 i Frankfurt, heter Mayer Amschel (Bauer).
  Han byter efternamn efter den skylt som hans far, penningutlånaren Moses Bauer hade satt upp (ett rött hexagram), när han övertar rörelsen.
  Det är Mayer Amschel som lyckades få förvalta rikedomarna åt prins Wilhelm av Hessen-Hanau.
  1769 kan han lägga ”Hovleverantör” till skylten..
  M.A:s son, den förste av the five arrows, född 1773, heter Amschel Mayer (Rothschild).
  Amschel Mayer ärver bankkontoret i Frankfurt 1812. Brodern Nathan Mayer har det i London.

 16. heraldikern says:

  Det är ett fantastiskt påstående ”En kung kan man uppenbarligen skjuta men penningmakten ryms inte i kikarsiktet” Det är väl inte så svårt att definiera vilka som utgör ledarna och de som driver ”penningmakten” . Och när väl några stycken av dem råkat ut för samma sak som ”en kung” så börjar dom kanske iaktaga en annan ordning och beteende än ”en kung”, för att få leva lite längre. Konstigare än så behöver det inte vara för dem som drömmer om en liknande revolution.

  • peterkrabbe says:

   Fullt så enkelt är det nog inte. Penningmakten utgörs inte bara av tusentals personer utan av ett helt system som redan täcker större delen av vårt jordklot. En bra början vore att avskaffa Federal Reserve.

   • heraldikern says:

    Ja det också naturligtvis, men det är just inte någon specifik person. Men det finns ju ett antal, kanske ett hundratal som väl är de ledande och drivande. Det skulle räcka med att några av dem fick ett frånfälle som var av svårförklarlig eller onaturlig natur. Androm till varnagel s a s.

 17. Arga gubben says:

  Jag påminner om Biljana. Hon gillar Putin och Trump. Mycket misstänkt! Jag är inte jurist, men det som gjordes mot henne strider mot mitt rättsmedvetande. Många gillar Putin och Trump. Det är desperat när Tulsi Gabbard och Jill Stein kallas ryssvänner. När de som inte gillar 5G tjänar Ryssland.

  Jag hoppas en modig jurist tar en titt på Biljanas fall, vem hon nu är. Gick allt rätt till eller överskred åklagaren sina befogenheter? Hon ger sin version.

  https://vladtepesblog.com/2019/10/18/bilyana-martinovski-interview-on-her-arrest-by-the-swedish-stasi/

 18. JohanW says:

  Fed måste bort så som den skapats och drivs. JFK gick på Fed för tidigt utan att fullt förstå (deras) styrka och förmåga till att göra motstånd. Trump med adm. kommer inte göra samma misstag utan de kommer se till att det är tillräckligt städat först. Detta gör att många kan uppleva att händelserna med att plocka isär DS tar för lång tid men vi måste ha i åtanke att hela denna kriminella maktstruktur byggts upp under lång tid-det tar tid men man bygger upp motståndet grundligt, man tillsätter nya domare, man byter ut folk inom företag, myndigheter, folk begär avsked, folk ”dör” osv.
  Tänk bara att det var ett 40 politiker som ej ställde upp i mellanårsvalet 2018. Samtidigt som detta pågår sker den muntliga ordkriget (delvis för att väcka folk och inge oss mod/tro). Det går inte en intervju utan att Mr Trump kritiserar DP (det som de hjärntvättade tror är ett hemskt beteende från hans sida😊).
  Ps Reinfeldt, kanske kan man ana en rädsla ändå. Han kan ju inte vara helt ovetande om spelet i USA (tror knappast att han bara läser DN mm). Jag tycker han börjar agera/bygga sitt försvar likt andra politiker gjort när de vet att de gjort ”fel”. När det brakar lös i USA kommer han inte ha mkt att sätta emot, han visade iaf tydligt att han fortfarande följer sina chefers order. Den som har mest att förlora gapar oftast högst – att Reinfeldt tog till orda på sådant vis tycker jag pekar på just detta

 19. Arga gubben says:

  Var inte rädda. En ny sorts ”jakobiner” är ute efter den svenske ”Polkungen” Stefan Löfvén. Så kallades Gustav den tredje.

  Jag lyssnade återigen på Gunnar Sandelin för att nosa efter HMF. Statistiken kommer från SCB och Brå och kan inte vara HMF. Vill youtube kriminalisera våra myndigheter? Jag såg bara fakta som besvärar våra makthavare.

  https://samnytt.se/youtube-censurerar-swebbtv-igen-foredrag-rubriceras-som-hatretorik/

  Det talas om Löfvéns kommande avgång. Stefan är trött och vet att han inte räcker till. Ministrarna väntar på order och vågar inte ta egna initiativ. Magdalena har lyfts fram och Shekarabi gör reklam för sig själv. Damberg anses omöjlig, men det är ju han som har statsministerns öra. Han fixade Jöken. Ja, på det sättet är han ju omöjlig. Shekarabi är jur.kand, men fick bara ihop ynka 15 poäng under doktorandutbildningen. Är han fortfarande brittisk medborgare? Har vi en britt i regeringen?

  Regeringen kan utlysa nyval, avgå eller avsättas. Att ersätta Stefan är att be riksdagen godkänna en ny regeringsbildare. Det är mindre sannolikt att Stefans överherrar och överdamer tillåter något alternativ och det är kanhända i vårt intresse. Makten faller med en outvecklad fallskärm. Ibland måste det bli värre innan det kan bli bättre.

  Ett litet kommunistparti går emot invandringen med tanke på konsekvenserna för vanligt folk. Välkomna, vi måste samarbeta.

  En kristen säger att Morgan Johansson vill utrota kristendomen i Sverige. Kan det verkligen vara sant? I så fall, vad tyder det på? Jag kan bara tänka mig satanism. Jag säger inte att det är sant, men det skulle förklara vad som händer i hela statsapparaten. En sådan rörelse har synts i en kommun. Vi har inget bra ljus över detta mörker, men gryningen kommer. Dela min framtidstro. Ingenting är kört när makten slirar ned i diket.

  • peterkrabbe says:

   Dubbla medborgarskap är ett problem som borde utredas närmare, i alla fall i riksdag och regering. Hur var det exempelvis med Kaplan? Turkiskt medborgarskap? Eller hur många har israeliskt medborgarskap? Om Löfven vill avgå blir det om jag förstår det rätt den ställföreträdande statsministern som får uppdraget att fortsätta. Detta är i nuläget Morgan Johansson. Från en katastrof till en annan. Isabella Löfvin är vice statsminister, men det är oklart i vilka sammanhang hon skulle få representera Sverige. Jesus Christ (ursäkta), vilka talanger vi har i ledningen….

   • Mo says:

    Peter, bra synpunkt, det borde vara i Sveriges intresse och enkelt att införa en sådan begränsning. Hur är det med MEDs partiledare, har Sade flera medborgarskap ?

    • peterkrabbe says:

     Vet inte hur det ser ut i Ilan Sades fall, men med 90% sannolikhet är han också israelisk medborgare. Detta är en metodik som främjas av Israel.

     • Mo says:

      Borde vara obligatoriskt för politiker att redovisa detta som ju kan innebära en intressekonflikt. Viktigt även för EU parlamentariker där det kanske är ännu lättare att falla till föga för olika lobbyister. Dessutom skulle en begränsning kunna höja statusen på det svenska medborgaskapet i denna vår mångkulturella tid. Viktigt att politikerna agerar nu innan timglaset runnit ut.

      • peterkrabbe says:

       Jag hade gärna sett ett förslag om förbud mot utländskt medborgarskap för medlemmar i riksdag och regering. Det hade varit mycket intressant att se vilka ledamöter som röstar emot ett sådant förslag och hur de i så fall motiverar det. Självklart skall man som folkets valda ombud ha sin lojalitet oinskränkt och kompromisslöst riktad mot Sverige!

   • Arga gubben says:

    Mona Sahlin skröt med att hon hade fått igenom dubbla medborgarskap i riksdagen. Vi vet alltså inte vilka som företräder oss. Walburga Hapsburg var tidigare riksdagsledamot för M.

    Tack för informationen om Morgan. Har vi två olika vice statsministrar? Vi går bäst framåt när vi poolar våra resurser.

    När jag vaknade funderade jag på likheterna mellan de rödgröna och demokraterna i USA. Våra politiker och journalister kan nästan bara engelska och ibland knappt. Det militärindustriella komplexet ska gödas. Några säkerhetstjänster är emot Trump och några domare sinkar hans politik. I Sverige ser det ut som om polisen och domstolarna också har skapats om. SVD var mot Trump redan sommaren 2016. Som NYT och Washington Post. Invandrarröster prioriteras i båda länderna. Båda länderna ska göras fattiga. Familjen Clinton har ett märkligt handtecken och det har jag också sett i Sverige. Detta fenomen väntar på sin förklaring.

    Benny Ganz försöker bilda regering i Israel. Han är hög militär till skillnad från karriärpolitikern Netanyahu,som på kort tid anföll tre länder och satte sitt eget i fara. Min förhoppning är att Ganz tänker som Sharon. Han vägrade tvåfrontskrig. Det finns en likhet mellan Sverige och Israel. Regeringsbildningarna drar ut på tiden.

    Swebb-TV är tillbaka på youtube utan förklaring. Man fortsätter att leta efter alternativ och nyanställer. Ni kanske undrar varför jag är så segerviss. Jag har under lång tid fått veta att det ordnar sig, men med viss smärta innan så sker. Våra makthavare har ingen aning om vilka krafter de har emot sig.

  • hllviken says:

   Det är sant! Morgan Johansson har talat till sin grupp: ”Låt oss utrota Kristendomen!”

   Klicka för att komma åt DSM-318-31.pdf

 20. peterkrabbe says:

  Den franska revolutionen finansierades med hjälp av 15 privatbanker. Att Rothschilds var den dominerande av dessa är bortom tvivel. Men Napoleon hade andra planer än Rothschild. År 1800 tvingades dessa banker att gå samman till en fransk centralbank, Banque de France, under statlig kontroll. Napoleon satte sig själv i ledningen för denna bank, som han använde för att rusta upp hela det franska samhället – med räntefria krediter! Vägar, kanaler, broar, hamnar byggdes och hela samhället reformerades.
  Detta stoppade Rothschilds verksamhet i Frankrike, därför fokuserade han på sina intressen i Bank of England istället. Rothschilds önskemål att få bort Napoleon från makten styrde hela den kommande cykeln av krig i Europa. Rothschild gav krediter uppgående till 100 miljoner pund till en allians bestående av England, Österrike, Preussen, Ryssland, Spanien och Sverige, vilka alla skulle bekämpa Frankrike. Napoleon hade ingen möjlighet att mäta sig mot detta och fick paniksälja Louisiana till USA för det blygsamma beloppet 3 miljoner pund. I det avgörande slaget vid Waterloo finansierade Rothschild engelsmännen i den omfattning som behövdes för att vinna slaget. Därmed var Napoleon besegrad och borta från scenen.
  Dessa händelser var det avgörande kriget mellan nationalismen genom Napoleon och globalismen genom bankmaffian. I Sverige kunde privatbankerna fortsätta trycka egna pengar i hundra år till genom Bernadottes försorg. Napoleon blev mördad genom arsenikförgiftning. Det Napoleon gjorde med den franska valutan är detsamma som Hitler gjorde drygt hundra år senare med den tyska marken. Båda fick betala med livet. Det fick även de amerikanska presidenterna Lincoln, Garfield, McKinley, Harding och Kennedy. Blir Trump den nästkommande?

 21. hllviken says:

  🏦 🏛 🕍 🕌 🏦 Denna destillerade högst intressanta information bör backas upp med källor m.m. och spridas till allmänheten.
  Jag som läst mycket har ändå inte sett allt detta tidigare.

  • peterkrabbe says:

   Om det var min kommentar du tänkte på, så tar jag merparten av min information från böcker, skrivna av vederhäftiga författare. Huvudkälla är A History of Central Banking, skriven av Stephen Mitford Goodson, f.d. direktör för Sydafrikas centralbank. Underliggande källor är Fergusons tusensidiga tegelsten The House of Rothschild m.fl. andra. Sedan får man använde det som man redan vet för att lägga pusslet.

 22. Eclipse says:

  Länkar Helena Palenas blogg med ett postumt gästinlägg från Brage Norin:

  https://parnassen.wordpress.com/2019/10/21/hur-kan-nagon-manniska-hoppas-pa-trump/

  De som har motsatt uppfattning vad gäller Trump är ofta mer underhållande än trovärdiga, som den här entusiastiske mannen med bibel i hand, som jag nyligen stötte på via en länk här på bloggen. Alaskas egen Hagenbo, fast på uppåttjack?

  Enligt Daniel och hans ”navy intel source” har Trump har redan räddat mängder av pedofiloffer medan påven, Obama, Mike Pence, John McCain, George Bush sr, Robert De Niro, Tom Hanks, Meryl Streep m fl m fl är ”satanic pedophile baby-eating murderers who will be swiftly arrested, strung up, executed and will burn in the lake of fire FOR EVER. Hallelujah!” Hädangångne Kim Clement (med Trump-profetian) skulle möta samma öde eftersom han prisat påven.

  Skulle vara intressant att höra bloggläsarnas tankar om Brage Norins inlägg.

  • mats says:

   Skrev inte Brage här i kommentarerna ett tag. en del var väl sant men sen blev det också väldigt kategoriskt o osammanhängande.
   Daniel ja lite fånigt tycker jag att han ska rabbla vilket judiskt år det är i början av alla videos men det får man göra om man vill, han har rätt i en hel del.som han säger.
   Gibson är ändå en av få i Hollywood som pratat om vad det är för jävulsk kultur som gäller där. Jag har för mig att Daniel säger att Gibson är en bluff o lika jävlig själv, det tvivlar jag ännu på. Clement, alltså ska man som Daniel säga vad han säger så må det ju vara lite allvarligare än att Kim sagt något felaktigt om påven. Ja Gud kan straffa människor med cancer men detta är inte trovärdigt utan bevis

  • Gud kan inte straffa någon med cancer! Det kan inte finnas en Fader om det inte finns en Moder! Var och en människa går omkring med sitt eget ekosystem i kroppen. Där gäller bas och syra. Har man inte ordning på sina magsafter och känner sig själv kan man få både det ena och det andra. Det värsta är nog dom autoimmuna sjukdomarna: vittiligo, parkinson, alzheimer, ms och me och allt vad dom nu heter! Wow! Kroppens immunförsvar attackerar sig själv! Då har man en förvirrad lever! Och hur kunde den bli det? Och läkaren säger att det är kroniskt och det här får du leva med och big pharma får tjäna ännu mer pengar på alla piller som skrivs ut. Det finns inga kroniska sjukdomar. Det finns bara kronisk desinformation!

 23. Tomas. says:

  Hej Peter.

  Du hade följande citat längre upp bland kommentarerna:
  ”Jag såg idag en SIFO-undersökning som visade att av lärarkåren röstar 53% på Miljöpartiet och 35% på Vänsterpartiet. Lärarna har makten att forma våra barns åsikter. Det är sådana fakta som kan göra en pessimistisk. Oavsett politiskt regimskifte i riksdagen sitter dessa lärare kvar under överskådlig framtid. Detsamma gäller alla formellt opolitiska tjänstemän som är formade av vänsterpolitiken i sitt arbete. De kan inte heller avskedas vid ett politiskt systemskifte.”

  Har du någon lank till denna undersökning?

  Tack på förhand, Tomas

  • peterkrabbe says:

   https://skolvarlden.se/artiklar/larare-rostar-inte-som-snittet
   Varsågod Tomas. Jag förstår om den inte står i Main Stream media….

   • Eclipse says:

    S 57,8%
    MP 53,1%
    V 34,5%
    M 32%
    L 25,1%
    SD 5,2%

    Det blir 207,7% och då står inte C och KD med i artikeln. Procentandelen anger att man ”kanske eller definitivt” skulle rösta så om det var val. Jag är inte insatt i statistik, men om vi då tar halva procentsiffrorna så blir det naturligtvis över 100% ändå, utan två av riksdagspartierna.

    S 28,9%
    MP 26,5%
    V 17,3%
    M 16%
    L 12,6%
    SD 2,6%

    Det som verkligen utmärker sig jämfört med folket som helhet (förutom det traditionella L-stödet bland lärarkåren) är att MP och SD byter plats. Och det förklarar varför skolbarnen tror att jorden ska gå under om vi inte slutar ”skräpa ner” med en osynlig gas som utgör 0,04 procent av atmosfären.

    • peterkrabbe says:

     Det är naturligtvis ett tveksamt sätt att mäta. Vad man med största sannolikhet kan säga är att stödet för vänstersocialismen bland lärarkåren är dubbelt så stort som hos befolkningen i övrigt, vilket ju är allvarligt nog. Förklaringen är nog delvis att indoktrinering i värdegrunden är obligatorisk för lärarstudenter. När en av mina söner, med 300 akademiska poäng i bagaget, trodde att han snabbt skulle kunna bli lärare och istället fann att ett års tilläggsutbildning i värdegrunden med ”godkänt” resultat krävdes för att få undervisa, lades det projektet ner direkt. Ingen får längre bli lärare i vårt land som inte konverterar till vänstersocialismen.

 24. hllviken says:

  En sympatisk skotte sa några kloka ord som är värda att lyssna på!

 25. Mo says:

  Swebbtv:s informativa intervju ovan med Klaus Bernpaintner tycker jag avslöjar att det är politiken som är det stora hotet mot svensk ekonomi. Den nuvarande regeringen har expanderat penningmängden för att kunna finansiera ökad folkmängd genom migration och därmed öka den eftertraktade konsumtionen. Detta genom minusränta som i sin tur ger ökade klyftor i samhället och risk för tillgångsbubblor. Det ger en svag krona som urholkar pensioner och sänker priset på svensk varu/tjänsteproduktion för export på ett sätt som vi kan få svårt att ta oss ur. Och trots denna stimulering försämras handelsbalansen. Denna statistik visar hur missvisande KPI är eftersom den i stor utsträckning baseras på varor som produceras utomlands och på dessa fortsätter prispressen med tanke på ökad E-handel som sänker kostnader i handelsledet. Däremot ser man att kostnaden (inflationen) för tjänsteproduktion i Sverige rusar i höjden liksom för varor som är belagda med skatt utöver moms. Den höga kostnaden i personalintensiv svensk produktion medför att det blir gynnsammare för jordbruken med EU bidrag än att odla jorden och beroendet ökar. I affären märks skillnaden tydligt, ca 40 kr/ kg för svenska äpplen och 20kr för polska. Svårt att se hur vi skall kunna vända värdet på kronan, kan det vara en förberedelse inför övergång till euron ?

  https://ekonomistas.se/2018/11/28/den-nakna-sanningen-om-inflationen/

 26. hllviken says:

  MINDBLOWING!

  Så här långt har Världshärskarna kommit i mindcontrol!

 27. Arga gubben says:

  Peter, det blir som jag och Sture säger. Fienden kortsluter sig själv och kablarna, gammelmedia, brinner sönder. Gummit är gammalt och bräckligt. Jag bara visste att Swebb-TV skulle komma tillbaka, men vänta bara, det är inte klart ännu, ormen måste en gång till bita sig i svansen. Aj! Efter valet stod det klart att makten skulle dra i den matta som fäller den. Någon lägger bananskal på dess väg. Vem kan det vara?

  Som väntat. Bibeln ska bekämpas. Vår globalistiska ”kejsar Nero” har ingen aning om vad han har emot sig.

  https://samnytt.se/skolverket-i-nytt-blasvader-ersatter-bibeln-och-klassisk-litteratur-med-utanforskap-och-sexualitet/

  ”För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå.”

  Det här citatet får vissa att vänta att de kroppsligen ska ryckas upp till Himmelen. Min tolkning är att andligen döda kristna ska komma till liv. En Guds basun, en ny uppenbarelse. Herren har redan landat och börjat ingripa, ser ni det inte? Hur bönekrigare reses upp? Hur makten bereder sin egen undergång? Hur man kan ana en ljungeld från öster till väster? Ljuset når det lidande västerlandet i de mörkaste stunder.

  ”när han (Paulus) såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad sade han med hög röst: ”Res dig upp och stå på dina ben!” Då hoppade han upp och började gå omkring.”

  Tro och hoppa upp. Upp och skutta. Fruktan är vår enda fiende och vi är befallna att vara modiga, inte fegisar. Ni ska veta att drakens fruktan är helt förfärlig med tanke på eldsjön.

  • eva-marie says:

   Jag hoppas, och tror, att du har rätt i mycket som du skriver här, arga gubben. Bl a att Gud redan nu är med och styr utvecklingen, fast vi ofta kan tycka att det är så otäcka saker som sker.
   Men det står ju i Bibeln att den yttersta tiden skall bli en svår tid. Det jämförs med födslovåndorna hos en kvinna som skall till att föda ett barn ; något nytt.

   Du skrev tidigare om att Morgan Johansson vill utrota den kristna tron. Stanley Sjöberg ( om jag minns rätt ) berättade det i en intervju på Swebb-tv. Han hade varit bjuden till ett av humanisternas möten av en vän, och där hade M Johansson också varit. Morgan hade då talat en stund och uttryckt att han / de ( sossarna ? ? ) tänker / vill utrota kristendomen. Skrämmande ord från en minister i ett land som länge tillhört den kristna kulturen !

   • Arga gubben says:

    Tack för påminnelsen. Ibland behöver jag påminnas om det jag trodde att jag hade glömt bort. Visst var det Stanley som sade det.

    De kristna har redan hopp om evigheten. Inget kan hindra oss från att nå den om vi gör som vi är tillsagda och vi är tillsagda att verka på denna jord så gott vi kan. Mår grannen dåligt? Titta inte bort. Nu mår grannen dåligt. Vad säger Ordet? Vem är ÖB?

    Om Herrens stora dag. Ett stort ingripande i vår tid. En dag som förbereds och vars första morgonbris kan kännas. Han talar till bergen, nationerna, och till dalarna, klyftorna dem emellan. Till det stora människohavet och det nordamerikanska tvåflodslandet. Det är min tolkning och den delas inte av alla. Han klyver Ojeberget i två delar och jag tror att det betyder att en grupp judar blir kristna. Alla måste tänka själva. Jag är absolut ingen. Inte präst/pastor, rikerman eller annan makthavare. Tänk själva, men lyssna på varandra. Makten gör det inte och får sitt förstånd förmörkat.

    Viktor Klimenko – Basunen Från Sion

    • Lassekniven says:

     Fiskargubben, Gud välsigne dig och Tack för dina böner.
     Här är en sång till av Viktor Klimenko: Jag har hört om en stad ovan molnen,https://www.youtube.com/watch?v=EqdbZdpmj8s
     Den rör mig ända in i den sargade hjärteroten.
     Den store Ivan Rebroff sjunger den också på Youtube: Das einsame Glöckchen.
     Han spänner väl nästan över tre oktaver. Otroligt.
     Lev väl.

     • Arga gubben says:

      Lasse, vi får alltid bättre bönesvar när vi ber för andra än oss själva, det är min erfarenhet. Vi ska gå i lag och tänka på varandra. När det var som värst för mig kunde jag bara krypa här hemma och därför är jag en av de som förstår dig bäst. Krypa till diskbänken, datorn, kylskåpet och badrummet. Är det slut, Herre? Nej, jag behåller dig ännu en tid, stå upp på dina fötter. Då började jag knata runt. Jag hoppas att det här uppmuntrar några. Vem bad för mig?

      Ivan (Johan) har en fantastisk röst. Sången är rysk från början och en riktig hit, men det nämns sällan. Jag har hört den sjungas i Georgien. Ivan behärskar fyra och en halv oktaver.

      Mina tankar går till vårt arma svenska land. Var med i bönerörelsen. Det står och väger och våra böner tas emot. Den här sången muntrade upp mig under den svåra tiden.

      Hele himmelen

      • Lassekniven says:

       Be för andra, hjälpa andra, ja det är så Jesus vill ha det.
       Hur skall man dö, hur vill Herren ha det. Jag ber, Fader, min allra käraste Fader låt mig få dö med hjärnan intakt.
       Här är en liten fin morgonbön:
       Natten har flytt och dagen är här,
       i Dig vår Gud vi lever och är.
       Jag vaknar i tro att Du Gud är med,
       Giv kroppen ro och världen fred.
       Låt mig idag bli till glädje för någon annan.

       Jag såg häromdagen på Öppna kanalen en frikyrklig gudstjänst där pastorn talade om en kristen väckelse och omvändelse bland muslimer både i Mellanöstern och globalt. Stenen har börjat rulla.

       • Arga gubben says:

        Lasse, ser du att du ännu är i tjänst? Jag har börjat glömma och stava fel, men ju större min svaghet är ju mer kraft får jag. Icke genom någon människa vilja eller kraft ska det ske. Jag tror du förstår referensen.

        Stenen rullar!

 28. peterkrabbe says:

  Under kommande helg fr.o.m. torsdag natt är jag åter på resande fot och kommer att ha svårt att moderera kommentarer löpande. Skriv gärna, men räkna med att det tar lite längre tid innan era alster dyker upp på skärmen! På måndag är allt normalt igen! A bientôt!

 29. Mo says:

  FN begår ett stort misstag när organisationen vill göra flyktingsituationen till ett fattigdomsproblem som är de sk rika ländernas ansvar att lösa med sitt överflöd. Det speglar FNs tomma materialistiska värdegrund.
  Flyktingmottagandet utgör ett problem för mottagarlandet, att förneka detta är att kliva ned flera steg på den moraliska stegen. För visst blir det problem med en rättvis fördelning av sysselsättningen i mottagarlandet när jobben inte räcker till och de som drabbas blir de mest utsatta i vårt samhälle. De med okvalificerade lågavlönade jobb skall acceptera lönepress och utslagning pga den importerade konkurrensen, alltmedan FN delegater kan fortsätta att propagera godhet med sina höga arvoden ala Reinfeldt. Det BLIR skillnad på att klyva ett äpple i 4 eller 6 delar, speciellt om det nedför att klyftorna därmed blir olika stora.
  Det blir skillnad när mottagarlandet genom lagen krävs att acceptera kultur och värderingar som är dem helt främmande. Olikheter berikar inte alltid, ibland leder det till kräftgång. När skall FN börja fundera över varför problemet uppstod. Varför fick vi den växande gruppen flyktingar, kanske lösningen finns i andra änden av tråden.
  Varför skall den socioekonomiska struktur som har växt fram i våra samhällen efter många generationers hårda arbete, tillåtas slås sönder av välavlönade, av globalister styrda tänkare genom FN. När kvinnorna vaknar, vem skall fånga deras röster ?

  https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/25/fns-flyktingkommissarie-till-svenska-yle-europa-och-rika-lander-aventyrar-globala

 30. hllviken says:

  🕎 ✡️ 🕎 ✡️ 🕎 ✡️ 🕎

  Viktig info till kristna:

  • Arga gubben says:

   Tack, hllviken. Vi är dåligt informerade och behöver få veta mer. Motsättningarna är större än vi tror. I det här fallet kan man säga att Israel har en fiende innanför muren och Sverige har också några stycken. Båda länderna är svårt utsatta. Vilka vaktar Jerusalems murar?

   Jag tog mig tid att lyssna på denna långa video för att bättre förstå mig på muslimsk eskatologi. Arabiskan är jobbig, men översättningar följer ibland. Shejken väntade en turkisk invasion av Syrien, där slutstriden ska stå, enligt honom. Ryssarna lurades dit. Turkarna vill ta över Saudiarabien. Tidigare har han sagt att Ryssland kommer att ta över Konstantinopel och faktiskt lovades staden av Frankrike och England, men lurades. Enligt grekiska profetior blir det så och turkarna får lida svårt. Vi får se.

   Några av den döde kalifatledarens medhjälpare satt i fängelse i Basra, om det nu betyder något. Vi är tillsagda att tro, men ingenstans står det att vi inte ska tänka och här tänks det mer än på några kristna bloggar där några censureras, som Storebror vill censurera oss. Tjockskallesjukan breder ut sig på oväntade platser. Jag får inte ens skriva om förstörelsen av Notre Dame och att nämna Swedenborg kan leda till avstängning. Jehovas vittnen är de enda som besöker vår kommun och det vågar jag knappt påpeka.

   The Role Of Russia & China In WW3 & The Significance Of Turkey & Iran – 19/10/2019

   • peterkrabbe says:

    Att Morgan Johansson vill utrota kristendomen är en förväntad konsekvens av hans frekventa möten med Peter Sutherland, den mest aktive förespråkaren för ökad invandring från muslimska länder och med förankring i både EU och FN. Sutherland är numera avliden och jag kan inte påstå att jag saknar honom. Johansson har alltid varit en lydig beundrare av den, även fysiskt, store Sutherland och bilderna av de två tillsammans är talande. Det som förvånar är att så få svenskar reagerar på ett sådant uttalande, som ju borde vara förstasidesstoff i alla normala media. Vad säger ärkebiskopen? Vad säger prästerna i kyrkorna?
    Nu är ju inte diskussionen bara svensk, den gäller hela det kristna Europa. Sydamerika tror jag inte att man vågar sig på än. Påven är, som vi hört, på väg att avskaffa Jesus som gudomlig för att gå den nya världsreligionen tillmötes.
    I Frankrike låter man tiden gå vad gäller byggnadsarbetet med Notre Dame. Undersökningar av hållfastheten hos brandskadade stenkonstruktioner beräknas ta ett par år i anspråk. I bästa fall inleder man det praktiska arbetet under 2021 eller 2022. Det kan också vara en strategi för att hindra Macron, som då bör vara ute ur leken, att ta beslut om ”ändrat innehåll” i Frankrikes främsta katedral. Alternativt försöker man ta fram bevis för att även återstoden måste rivas av säkerhetsskäl. Hela området runt katedralen är nu avspärrat med höga plank, vilket gör kaféägare och andra turistrelaterade näringsidkare förtvivlade. Paris främsta turistattraktion är inte längre åtkomlig och gatorna är folktomma. Turismen minskar i snabb takt och många konkurser är att vänta i angränsande kvarter.
    Kristendomen står nu inför sitt största hot någonsin. Om Johansson får som han vill kan våldet breda ut sig ohämmat. Det är också det som är meningen. Det är bara globalismens diktatur som kan återställa ordningen, det förstår vi väl?

    • eva-marie says:

     Ärkebiskopen i vårt land har redan sagt ngt i stil med att alla religioner är lika godtagbara och på så sätt nedgraderat Jesus som den gudomlige Frälsaren. Undrar om andra präster inom den svenska kyrkan håller med .
     Numera verkar de mest bry sig om sociala/politiska frågor. Och klimatfrågan förstås.

     Jag tror frikyrkorna är bättre (än svenska kyrkan) att förkunna evangeliet, men även där är det väldigt urvattnat med några få undantag. Det är en sorglig utveckling.

    • Loa says:

     Denna duo kände jag inte till. Dock http://dsm.nu/2018/11/21/dsm-3-2018/
     Att se helfoto av Mållgan stå vid Sutherlands sida måste ha varit priceless! Säkert blickande upp vördnadsfullt. Cecilia Malmström beundrade honom också. En grotesk karl, alla aspekter.
     Från adderat, tyvärr nerlagt: ”Sutherland anses vara globalisationens fader, hatar protektionism samt förespråkar starkt en (1) värld och ett (1) världsstyre. Anses vara en av de sex mest centrala medlemmarna i den transnationella eliten. Han är sedan trettio år den mest inflytelserika personen inom den globala politiken.”
     Gör inte detta Johansson till en säkerhetsrisk, språkrör för otillbörlig påverkan på svenskt statsskick?

  • Anna af Trampe says:

   Tack Hllviken! Här kommer en nyttig information till kristna sionister; http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=197212 (hoppas länken fungerar).

 31. Loa says:

  Inte för att jag förstår alla turerna, men det här verkar ju mer än lovande.
  https://phibetaiota.net/2019/10/special-game-changing-court-filing-by-michael-flynn-defense-lawyer-sidney-powellplus-doj-elevates-russia-witchhunt-to-criminal-inquiry/
  General Flynn ”lät” åtala sig, han insisterade ”skuld” för att äkta skurkars skit skulle blottläggas i domstol. Hans ”brott” var ju löjligt, och dessutom förfalskat återgivet, visar det sig.
  Se Update 3.
  ” If Powell can indeed vindicate and exonerate Michael Flynn, the floodgates will fly open.
  Flynn would then have the ability to become the Director of National Intelligence, which according to former CIA spy R D Steele, would pave the way for Flynn to “terminate mass surveillance and [illegal] regime change covert operations, including domestic false flag operations AND start providing the President with 100% of the decision support he needs ” ”
  Det kan gå mycket bra för Assange också.

 32. Mo says:

  Tack Swebbtv för denna fina intervju med fd detta mångåriga chefen för vägarnas konung (sorry Volvo). Än är det inte kört för Sverige om politikerna lär sig att lyssna på den kvalificerade erfarenheten.

   • peterkrabbe says:

    På den tiden såg man det bara som en lösning på billig arbetskraft. Det är positivt om man numera inser att det även finns andra aspekter på invandringen. Att den globala storindustrin såg fördelar med öppna gränser förvånar ju inte heller. Vi kommer att få många pensionerade företagsledare som bekänner sin ändrade syn på saken när de slipper ur bankernas strupgrepp.

    • Mo says:

     Så har jag också uppfattat det, den invandringen vi hade fram till ca år 2000 var till stor del arbetskraftsinvandring som gynnade de svenska storföretagen. Den migration som vi har haft under framförallt senaste 10 åren är av en annan valör och handlar bla om att tömma gigantiska flyktingläger som uppstått efter väpnade konflikter och social oro med urbanisering. Det blir en helt annan typ av problematik med djupgående samhällsåtagande för att bryta destruktiva bindningar till människosmugglare och stora sociala behov inom tex utbildningsområdet. Att industriledare med erfarenhet av de globala krafterna intresserar sig för samhällsutvecklingen är mycket positivt och de höjer sig långt över vår fjärmade politiker kår. I ett annat politiskt system skulle Östling kunna bli en svensk Trump.

     • Loa says:

      Inte alls. Arbetskraftsinvandringen upphörde 1970 (för LO blev orolig) och övergick till tycka-synd-om-invandring. Palme importerade sina politiska (socialistiska) flyktingar från Chile och Olle Wästberg svarade med kristna syrianer till Södertälje..
      Ett lämmeltåg på 5.000 turkbulgarer satte kurs på Sverige, vilket fick Ingvar Carlsson att visa lite besinning. Vilket Calle Stropp rev upp. Bengt Westerberg och Birgit Friggebo ska vi inte tala om – hon gav 40.000 från det krigande Balkan carte blanche (för det var så många, att högarna växte på invandrarverkets skrivbord..).
      Göran Persson har sannerligen inte haft något emot import av bidragsparti-röstare. Och tidigt under hans statsministertid bestämdes följande
      http://helenaedlund.se/socialdemokraternas-islamistiska-draksadd/
      ”Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att: 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län. SAP ska ha 2 000 muslimska medlemmar och 300 ska ha fått en politisk grundutbildning. En viktig del i arbetet är att föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder.”
      Han jobbade för det Palme sjösatt i Sverige tjugo år tidigare, att vara ett lagfäst multikulturellt land. https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/05/13/blir-eurabia-det-framtida-lyckolandet/
      Arbetskraftsinvandring under 90-talskrisen…?
      Att en näringslivschef ville ha öppet-allt förvånar ingen; 2006 sammanföll dessutom med Reinfeldts ominösa tillträde. (Låt vara att det var skönt att bli av med Persson!) Att tycka efter dagsläget kräver varken mod, tanke eller känsla. Eftertankens kranka blekhet. ”Det hade jag ingen aaning om”, för att citera en känd svensk statsman.

      • Mo says:

       Detta är den officiella varianten men åtminstone till 2000 handlade allt om arbetskraftsinvandring i förtäckt form. Att byta namn på något är det vanliga svenska tricket. Arbetskraftsinvandringen ersattes med en accepterad humanitär variant men har drivits främst av politisk önskan att få ekonomin att växa och då krävs det att befolkningen i arbetsför ålder växer. Det blev ordning och reda i invandringen som subventionerades av bidragssystem via skatter och vi kunde undvika konflikter och kaos på arbetsmarknader. Sveriges kris med utflyttning av industrier under 70-talet handlade mycket om det höga kostnadsläge som brist på arbetskraft drivit upp. Tillgång och efterfrågan som i alla marknader. De kristna syrianerna som fick asyl och status som flyktingar kom många direkt från vistelse i Tyskland och bosattes lämpligt nog på stora industriorter som tex Södertälje.
       90-tals krisen var en ekonomisk kris efter avregleringen som genomförde för att gynna utländska investeringar ? Vi fick efter avregleringen en kreditexpansion som ledde till bubblor inom vissa sektorer. Detta ledde i sin tur till en flytande valuta med deflation under tidigt 90-tal som gynnade svensk export industri som stärktes. Det kanske tom finns ett samband med det svenska flykting mottagandet från Balkan, vi skulle förberedas för en expansion ?

       https://www.forskning.se/2013/04/25/avregleringar-ledde-till-finanskrisen-1990/

       Det som har hänt under 2000-talet har nog kommit som en överraskning för både politiker och näringsliv och hänger samman med den enorma potential automatisering och robotisering medförde inom industrin. Behovet av personal i det direkta produktionsledet sjönk drastiskt och ligger nu under 10%. Vem hade kunnat föreställa sig ? och detta i kombination med följderna av bankkrisen i USA 2008.
       Nästa steg blir när förändringen når den stora tjänstesektor som Sverige satsat på för att öka sysselsättningen. Hur blir det när datoriseringen når sin fulla potential och inte bara kräver färre sysselsatta utan även blir bättre och säkrare av detta. Vi ser början inom tex banksektor, kvalificerad vård och rättsväsende står på tur. Någon säger att nya jobb tillkommer inom andra sektorer, så kanske det blir med hjälp av skapade krediter ?
       Jag tror också att ambitionen att ÖKA folkmängden i en sådan osäker förändringsfas är politisk och utgår ifrån socialdemokraternas önskan att utvidga sitt röstunderlag för att kunna behålla makten. Stödet från Östling är väl bara att tacka och ta emot. Vem vill inte veta vad man får för pengarna.

 33. Arga gubben says:

  Vi är soldater utan andra vapen än pennan, tron och förståndet i denna svåra tid. Vi går mot Rom, mot FN:s glashus vid det stora havet, mot Babylons sköka och det nya Babylons torn i Bryssel. Vi har utnyttjats av propagandan, men vaknar upp. Vi behöver inte fysiskt lyfta en hand mot våra förtryckare, men tänka på våra egna missgärningar. Då ordnar det sig.

  Donovan – Universal Soldier

  Olle Adolphson – En ballad om franske kungens spelmän

 34. Arga gubben says:

  Häromdagen stängdes nätet av och jag läste Uppenbarelseboken istället. Jag kom konstigt nog direkt till kapitlet om Babylons förstörelse. Staden ska brinna, men det sägs också att den faller som en sten i havet. Vad betyder eld i Bibeln? Elden renar, men förstör också. Brännoffren och röken stiger till Himmelen. Var ligger Babylon? Där har samlats all sorts orena andar och där härskar guldet, 666. Staden måste brinna, innan vi får ett nytt Gudsord. Brinner den redan andligen? Så lite vi vet.

  Jag har tittat på Rom, Bryssel och FN och även penningstaden London, men aldrig på Jerusalem. hhlviken fick mig att börja fundera. De som känner sig förfördelade hittar på övermänniskoideal. Så var det i Sverige efter 1521, i tredje riket och i det nya Ukraina. Bland judarna under den babyloniska fångenskapen. Nu har man hittat på att alla ”hedningar” är slavar. Herren kommer inte låta det fortgå. Jag ber för det judiska folket och är allvarligt oroad. Det är bara att kämpa vidare.

  Jag har frågat runt om Biljanas fullständiga namn. Visst kan hon vara rysk medborgare, men namnet tyder mer på Balkan, Rumänien eller kanske Vitryssland, sägs det.

  ”Myndigheten Svenska institutet har på sin hemsida Sweden.se lagt upp information om landet på olika språk.

  Bland annat går det att läsa att familjer med många barn får höga bidrag och att asylsökande som fått avslag kan få gratis sjukvård, berättar TV4.

  – Att vi försöker berätta att Sverige är ett välfärdsland har jag inga problem att skriva under på, säger Per-Arne Wikström, chef för Sverigekommunikation vid Svenska institutet, till TV4.”

  https://www.expressen.se/nyheter/sverige-marknadsfors-som-bidragsland-av-myndighet/

  Om Lars Bern och P-O från Sandvik.

  Vi låter även skeptikerna komma till tals i klimatfrågan

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/emma-boethius-1/nu-later-vi-aven-skeptikerna-komma-till-tals-i-klimatfragan/

  Rosa pantern?

  Sweden’s First #MeToo Monument Polarises Public – Photo

  https://sputniknews.com/society/201910291077171476-swedens-first-metoo-monument-polarises-public—photo/

  Jag har gjort det till min sak att leta efter dolda kristna referenser i populära sånger. Så många söker i denna vilsna tid.

  Tommy Körberg ”Stad i Ljus”

 35. hllviken says:

  Sverige är en kommunistdiktatur anser Hagenbo.

 36. nils says:

  Vi behöver förstå bakomliggande orsaker till Climate Change.
  En kommentar omkring den osäkra världspolitik som nu propagerar ihärdigt hur farligt CO2 anses vara, där UN tillsammans med den ekonomiska eliten driver Climate Change agendan i ett ständigt uppdrivet tempo ( vi kommer inte undan den tycks det ). Har funnit någon länk som ger en viss överblick i frågan, La Rouche är en av dem som har en samlad artikelserie som tar oss genom denna agenda. Jag är förvånad över att just de kan visa på den verklighet media mörkar.
  Börjar med en genomgång om hur vi manipuleras av de ekonomiska krafter vi skall vara omedvetna om, artikeln går igenom hur vi vilseleds konstant. Artikeln är inte ny, men bra.

  10 Tools Needed By Globalists To Finally Get Their One World Government :
  https://www.shiftfrequency.com/globalist-tools-that-create-nwo/

  https://larouchepub.com/special_report/2019/co2_reduction_is_mass_murder/index.html

  Här finns också en länk till vetenskap och forskning som med upprop och protestlistor avvisar påståendet att AGW och koldioxiden är orsaken till de temperaturförändringar man redovisat.

  http://www.petitionproject.org/

  Klicka för att komma åt 2010_Senate_Minority_Report.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: