Kampen mot mänskligheten.

solnedgång 2

 

Finns det verkligen en kamp MOT mänskligheten? Jag tror att man kan dela in oss alla i de två grupperna de som tror det och de som inte gör det. Tyvärr är nog den senare den största, i kraft av de ännu existerande demokratierna kan därför processen fortgå. Vi som ser hoten skriker så högt vi förmår, medan de som vägrar se lydigt fortsätter att lägga etablissemangets valsedlar i kuverten. Därmed blir ingen förändring möjlig, vi fortsätter blint mot stupet i tron att det inte finns där, bakom det höga gräset.

Är jag då motståndare till demokrati? Naturligtvis inte. Men för 50 år sedan var demokratin en vagn som drogs av en trött oxe, i sakta mak och utan risker. Idag har oxen ersatts med ett sexspann av frustande hästar, som otåligt väntar på att öka tempot. Innehållet i vagnen är detsamma, men kusken svingar sin piska för att öka kraften och farten. Varthän? Var det inte bra som det var? Kommer vagnen att välta?

Fabianerna i 1920-talets England uttryckte saken som att demokrati bara är ett tillfälligt medel på vägen mot det totalitära samhället. En revolutionär övergång till diktatur blir aldrig beständig, omställningen går snabbare än vad det mänskliga psyket förmår hantera. Därför störtas den alltid förr eller senare. Vi har exempel på detta under hela 1900-talet. Den långsamma övergången som fabianerna tänkte på innebär istället att man successivt vänjer människorna vid förändringen och låter dem bli en del av processen. Det är där demokratin får sin roll. När samhällsapparaten på så sätt är formad kan man försiktigt börja styra den uppifrån i den riktning som man tidigare bestämt. De som redan funnit sin plats i organisationen har all anledning att av själviska skäl behålla den, även om man kanske rynkar på pannan åt vissa nya direktiv. Den egna välfärden och den egna platsen i samhällshierarkin är något som man varken vill förlora eller byta mot utanförskap. Med små steg för man på så sätt mänskligheten mot de mål som man redan från början satt upp – den totalitära världsstaten. Fabianernas logotyp var vargen i fårakläder. Ändå förstod ingen. Deras lärosäte var LSE (London School of Economics) och grundades av familjen Rothschild. En av dess elever var George Soros.

Samtidigt är det just det bristande tålamodet som får dessa samhällsomstörtare att nu öka farten på ett sätt som gör att fåraskinnet glider på sned och får vargens svans och spetsiga öron att sticka ut. Det är bråttom nu för världens ekonomiska balans håller på att förändras snabbare än vad de gamla ideologerna förutsett. USA håller på att förlora den ekonomiska makten i världen till Kina. Det statiska Sovjet har förvandlats till ett Ryssland med ett högteknologiskt försvar som kan försvara hela Asien mot Västerlandets församlade krigsmakt. Den försämrade ekonomin i USA tvingar landet att lägga ner militärbaser över hela världen för att få fokus på den egna industrin och folkets välfärd istället för en global maktutövning som ingen annan vill ha längre. Nya tidsgränser ställs upp och bleknar lika snabbt. 2020, 2030, 2050. Istället faller det gamla etablissemanget samman mer och mer. FN knakar i fogarna, EU lika så. Den gamla drömmen om världsregeringen, världsreligionen, nationernas utplåning blir alltmer avklädd som det oblyga försök att slutligt avskaffa demokratin som den egentligen är. Internet välsignar mänskligheten med kunskap och information och folkviljan börjar på nytt sjuda när människorna återigen kan börja tala med varandra.

Fabian_Society_coat_of_arms  Fabian Society – coat of arms

När Jesus bara kunde nå ett fåtal människor med sina predikningar, kan vi nu alla tala med hela världen. Finns då Gud i internet? Är den andlighet som nu strömmar ner från cyberrymden till oss alla den kraft som skall rädda oss undan tyranniet? Kommer Jesus på korset att motsvaras av ett nedsläckt internet? Hur skall vi i så fall gå vidare?

–         Vi skall komma till sans vad gäller bedrägeriet med den av människan orsakade klimatförändringen. Nuvarande uppvärmning är fullt naturlig och beror på regelbundna förändringar i solens  aktiviteter. Syftet med bedrägeriet är att stoppa den industriella utvecklingen i Asien och att ta in påhittade klimatskatter för att ersätta en allt mer omöjlig personbeskattning med en globalt konsumtionsbaserad dito.

–         Vi skall stoppa försöken att bryta sönder våra nationer, som är den främsta bastionen för fortsatt demokrati. I vissa fall kan man justera nationsgränser som har bakgrund i beslut tagna efter krigshandlingar, men nationen är närdemokratins vagga.

–         Vi skall stoppa försöken att utplåna folkgrupper och nationella kulturer genom invandring av främmande religioner och kulturmönster som inte är kompatibla med ursprungslandets. Mångkultur är en medveten konfliktsskapare i syfte att bryta ner ett lands motståndskraft mot globalism. Vi skall istället hjälpa andra nationer i deras egna länder med utgångspunkt i deras egen kultur och främja fred genom handel och vänskaplig samvaro på värdlandets villkor.

–         Vi skall respektera varandras religioner eller frånvaro av religion genom principen ett land – en religion. En religion har sitt fundament i varje lands kultur och bör stanna där den hör hemma. Religionsfrihet innebär inte frihet att förändra andra länders kulturmönster.

–         Vi skall stoppa utbredningen av monopol inom finans, handel, jordbruk, hälsovård och politik. Dessa har som främsta syfte att krossa individens rätt till självbestämmande, valfrihet och ekonomiskt oberoende.

–         Vi skall vägra medverkan i organisationer som vill utplåna vårt nationella självstyre. Organisationer som FN, EU, NATO m.fl. skall bara tillåtas ha en rådgivande och samordnande funktion och vara frikopplade från all styrning som normalt tillkommer nationalstaten.

Listan kan göras mycket längre, men jag har inte för avsikt att konkurrera med FN och dess agenda…Det kan dock tilläggas att den demokratiskt styrda nationalstaten upphör att vara demokratisk när makten i staten delegeras till frivilligorganisationer, s.k. NGO som inte deltar i de fria valen. Detta är redan ett missförhållande i Sverige, där civilsamhällets Concorde tillåts förhandla för Sveriges räkning i exempelvis FN. Självfallet skall sådana förhandlingar skötas av politiskt valda ombud.

De långsiktiga målen ovan är viktiga. Men viktigast just nu är ändå att stoppa den maffia (kusken ovan) som i sin kamp för att hinna fram till målsnöret innan de blir stoppade, riskerar att välta vagnen. Problem som måste lösas omgående är exempelvis

–         Förgiftningen av människor och djur med hjälp av pesticider och genmanipulering.

–         Förgiftningen av den luft vi andas med hjälp av geoengineering, innebärande utsläpp av aluminium, strontium och barium från flyget.

–         Förgiftningen av det vatten vi dricker genom fluor och andra tillsatser från förorenat grundvatten.

–         Stopp för elektromagnetisk strålning i allmänhet och mobilstrålning och 5G i synnerhet tills vi lärt oss hantera skadeeffekterna på vår hälsa och konsekvenserna för djur och natur.

–         Stopp för cookies och personuppgiftsinsamling i syfte att skydda vår personliga integritet, vägra datorintrång och stärka rätten att inte behöva bli lovliga byten för ekonomisk exploatering.

–         Stoppa de av våra plågoandar anlagda skogsbränderna som nu breder ut sig över hela jordklotet i syfte att driva bort människorna från naturområden, vi skall samlas ihop i utvalda urbaniserade områden där vi lätt kan kontrolleras och styras.

–         Stoppa negativ sjukvård, dvs sjukvård som har som syfte att förkorta våra liv och minska befolkningsmängden i världen. Detta gäller både nedbrytande medicinering och politiska beslut att vägra sjukvård.

–         Stoppa indoktrineringen i skolor och på arbetsplatser i syfte att göra oss till lydiga redskap för en statlig styrning, allt inom ramen för Mind Control och robotisering. Införandet av Värdegrund innebär en kollektivisering av allt tänkande.

Detta är de viktigaste punkterna i vad som jag i rubriken kallar kampen MOT mänskligheten. Normalt arbetar våra valda ombud FÖR mänskligheten, men den eran går mot sitt slut. Vi måste börja förstå att de som vi väljer inom ramen för valsystemet utgör en sluten krets, som redan i utformningen av partisystemet innebär en blockering av oönskade åsikter. Nästa sortering sker vid valet till riksdagen, därefter i tillsättandet av regeringen. Ovanför denna finns det internationella styrsystemet som i sin tur styrs av en oligarki som har tusen namn.

Denna informella Makt vill ha en annan värld än vad vi vanliga människor vill.

Hur länge kommer vi att tillåta att bli behandlade som myrorna i en myrstack, som man godtyckligt kan trampa ihjäl när den etablerar sig på ”fel” plats eller sprider sig ”oönskat”? Accepterar vi att dö för att någon annan vill det? Är det inte dags att säga ifrån innan det är för sent?

Peter Krabbe

Bilden: Red sky in the night is the sailors delight, red sky in the morning is the sailors warning.  Tror ni att min bild visar morgon eller kväll? Det beror faktiskt på i vilken riktning vi vänder oss…

114 Responses to Kampen mot mänskligheten.

 1. Tack för en utmärkt sammanfattning, Peter!

 2. Pappa Rudolf says:

  Har ni lyssnat på Matikainen?
  Stabsläge på sjukhusen. Enligt källor ngt på gång.

  • Malgorzata Okla says:

   Kanske det här…?

   • peterkrabbe says:

    Så håll i hatten imorgon då! Blir det ”attentat” på Arlanda eller vid något kärnkraftverk så vet ni att teatern har börjat! Vi får se om Dammegård har rätt nu också….

    • hllviken says:

     Ole Dammegård hade definitivt på fötterna när han varnade! Han förklarar också varför Black Friday är perfekt falskflaggdatum för finansfolket:

   • Loa says:

    Ang. en ”hotande” ny dollar uppbackad av guld, som Ole nämner
    https://stillnessinthestorm.com/2019/11/benjamin-fulford-november-25th-2019-things-heat-up-as-netanyahu-indicted-while-trump-declares-war-on-the-queen/
    Obs. den sista meningen.
    ”Trump is … going after the $29 trillion Indonesian gold fraud carried out by the Federal Reserve Board at the time of the Lehman crisis, according to CIA sources in Asia.

    According to the CIA, “During the financial crisis, the New York Fed was given unprecedented powers by the Federal Reserve Board of Governors in Washington, D.C. to create over $29 trillion in electronically engineered money to bail out Wall Street. A significant portion of the $29 trillion went to prop up many of the central banks around the world.”

    In his counterattack, “Trump’s soon-to-be-next move is that the Green Hilton Memorial Agreement signed by [then President] John F. Kennedy and President Sukarno at Geneva in November 1963 becomes a reality. Trump can, with the stroke of his pen by Executive Order, reinstate Executive Order 11110 or an amendment thereof, thus allowing the Department of the Treasury to issue the new United States dollars. This may be the reboot of the U.S. dollar, as Trump leaves the debt of the Federal Reserve to be resolved by the actual owners—the Khazarian Zionist cabal,” the CIA says.”

 3. Maria Eliasson says:

  Jag jobbar inom privatvården, vi får allt fler patienter. Stefan smet visst ut bakvägen från krismöte, något kommer att hända.

 4. matte5958 says:

  Suverän krönika – igen! Trots allt så känns en försiktig optimism spira om (((ondskans))) undergång och seger för mänskligheten.

  ”Det sovande folket” för att travestera en förrädare som hatar sitt eget folk och det samhälle som fött fram honom, håller raskt på att vakna, liksom folk och nationer runt om oss. Många har hunnit längre, men det viktiga är att snöbollen börjar rulla – och det har den gjort !

  Fårskinnet har mycket riktigt som du påpekar Peter hamnat på sned och blottat huggtänder och svans på vargen.
  Denna brådska hos sionisterna föder desperation och forcerar fram misstag – det ser vi nu i allt snabbare takt.

  En stor del i att detta nu rullar på i allt snabbare takt får vi tacka internet för, som du skriver Peter. Man kan försöka censurera och filtrera allt man orkar – det kommer inte lyckas! Uppfinningsrikedomen är starkare hos alla frihetstörstande uppvaknade människor att hitta nya vägar runt dessa hinder. Upplysningen kan inte stoppas.

  Hårt arbete återstår, men med ringar på vattnet så sprids förnuftet och upplysningen. Du är här en MYCKET viktig aktör Peter !!

 5. Ingeborg says:

  Skulle vara bra om texten kunde vara lite större.

  • peterkrabbe says:

   Det bestämmer tyvärr WordPress. Förstora på skärmen!

   • Loa says:

    Konstigt. Skulle det gälla andra wordpress-bloggar också?
    Den stora fonten är läsvänlig.
    Så får man gräva fram din avisering ur webmailens spambox. Liksom ett mail som innehöll en länk till din sida. Länkar till fria tider och nordfront passerar däremot obehindrat.. Anthropocene verkar återinsatt. Men flera jag aldrig ens ser, nipped in the bud. Självsvåldiga telia.

  • Mats says:

   Ingeborg, du kan zooma – klicka på de tre vågräta punkterna uppe till höger och välj zooma

 6. Savalle says:

  Peter skriver: ”Förgiftningen av den luft vi andas med hjälp av geoengineering, innebärande utsläpp av aluminium, strontium och barium från flyget.”

  Aluminium, strontium, barium – gifter i luften! Och det finns fler av dessa utsläpp, exempelvis: LITIUM.

  Röd himmel i öster på kvällen – vem har lagt märke till det? Inte nu, nu är det regn och duggregn som gäller… men ofta i somras.

  Röd himmel i öster på kvällen är ett nytt fenomen.

  I Bolivia finns enorma litiumfyndigheter – Litium är en enormt viktig ingrediens i batterier och även en mycket central ingrediens för geoengineering…

  ”Kuppen i Bolivia kommer mindre än en vecka efter att Morales stoppade ett litiumavtal med ett multinationellt företag.”
  https://newsvoice.se/2019/11/bolivias-president-evo-morales-tackar-mexiko-for-att-ha-overlevt-kuppen/

  Bearbetad litium i form av nanopartiklar i atmosfären ger röd himmel i öster, i väster, i syd och
  i nord…

  Jag har skrivit till regeringen. Jag har skrivit till SMHI. Jag har begärt att de presenterar fakta.
  De tiger som skrämda möss.

  Regeringen har svikit det svenska folket genom hemliga avtal som förgiftar luften vi andas.

  Tillhör du dem som tror att strecken över hela himlen som breder ut sig till en gäggig sörja är contrails? – Läs detta: https://geoengineeringsverigebild.wordpress.com/fakta-1/

  • Not CO2 says:

   Det är terraforming av Moder Jord och det komplementeras av CO2-agendan där ALLT
   negativt skylls på CO2. Utan CO2 – ingen levande planet med växter, träd, insekter, djur, människor … Vem/vilka vill se en ”död” planet?
   De ”flygande gudarna” kanske har tröttnat på sina undersåtar/slavar och har nya planer för Moder Jord?

  • peterkrabbe says:

   Jag har skrivit mycket om chemtrailsen tidigare och de tenderar att bli normaliserade, snarare än eliminerade. Varken regeringen eller SMHI kommer att svara på några frågor, de kan hänvisa till de sekretessavtal som skrevs mellan de svenska (Bildt) och amerikanska regeringarna på 90-talet. Enligt dessa får inga myndigheter som har informationer om amerikansk ”teknik” som utnyttjas i vårt land sprida information om dessa till allmänheten. Så inte ens om USA vill testa avlivningsmetoder på svenska medborgare i landet får det offentliggöras av våra myndigheter. Amerikanska affärshemligheter kan ju avslöjas för konkurrenter. Det skulle väl vara Ryssland då som kan få lite information om hur man bäst avlivar amerikanare, men erfarenheten visar att USA klarar detta bra själva. Kalifornien är redan svårt drabbat. Kombinationen chemtrails och skogsbränder, antända med hjälp av DEW (laservapen) är svårslagen.

   • Savalle says:

    Sekretess, avtal om tystnad, lydnadseder, fullständig frihet från ansvar för myndighetspersoner…

    Så har de bäddat för sig!

    • Richard says:

     De kanske tror att de har ansvarsfrihet, men det har de inte. De kommer att få stå till svars oavsett hur de försökt skydda sig.

   • ragnhild says:

    Husker jeg rett? At ”ondskapen” har sikret seg taushetserklæring fra våre myndigheter hva gjelder dette – i god 2030 agenda/ ”concordisk” ånd.

    Sjefen for meterologisk institutt i Norge svarte via mail da jeg spurte om hva som foregikk over hodene våre, og jeg la til at dette umulig kunne være contrail: ”Vi meterologer pleier omtale det som konspirasjonsteori”. Vennligheten la også ved lenke til omtalte begrep/konspirasjonsteori!

    Peter Krabbe: Takk for at helhetsbilde som illustrerer så bra hva vi er opp imot. Hva gjør vi videre..:
    Har vi latt den sene oppvåkningen gitt dem for god tid.
    Sover for mange ennå.
    Har de bemektiget seg via sin onde vilje.
    Må vi bare innse at vi har tapt.

    Jeg tror det.

    Det er lenge siden Loa og dere andre at jeg ser nyttigheten av å gå tur i regnvær. Hvilken risiko det er å ferdes ute generelt undres jeg også på. Det hele er rent for j…., knapt til å tro. Men deres morderiske angrep på land og folk omkring gir svar gode nok.

 7. Savalle says:

  Peter skriver: ”Förgiftningen av den luft vi andas med hjälp av geoengineering, innebärande utsläpp av aluminium, strontium och barium från flyget.”

  Aluminium, strontium, barium – gifter i luften! Och det finns fler av dessa utsläpp, exempelvis: LITIUM.

  Röd himmel i öster på kvällen – vem har lagt märke till det? Inte nu, nu är det regn och duggregn som gäller… men ofta i somras.

  Röd himmel i öster på kvällen är ett nytt fenomen.

  I Bolivia finns enorma litiumfyndigheter – Litium är en enormt viktig ingrediens i batterier och även en mycket central ingrediens för geoengineering…

  ”Kuppen i Bolivia kommer mindre än en vecka efter att Morales stoppade ett litiumavtal med ett multinationellt företag.”
  https://newsvoice.se/2019/11/bolivias-president-evo-morales-tackar-mexiko-for-att-ha-overlevt-kuppen/

  Bearbetad litium i form av nanopartiklar i atmosfären ger röd himmel i öster, i väster, i syd och
  i nord…

  Jag har skrivit till regeringen. Jag har skrivit till SMHI. Jag har begärt att de presenterar fakta.
  De tiger som skrämda möss.

  Regeringen har svikit det svenska folket genom hemliga avtal som förgiftar luften vi andas.

  Tillhör du dem som tror att strecken över hela himlen som breder ut sig till en gäggig sörja är contrails? Läs då detta: https://geoengineeringsverigebild.wordpress.com/fakta-1/

 8. britten pahl says:

  Wow !
  Tack !
  Great !
  delar!

 9. Lennart says:

  Tack för alla avslöjanden av de onda krafterna och uppmuntran till motstånd.

  Värt att komma ihåg, att vad som än händer, står allt i Guds händer. Människor kan förlora slag men slutsegern är Guds. Han har sagt att allt detta skall komma innan han själv träder in på världsscenen. Därför ska man först och främst tänka på sitt eviga väl och ta emot frälsningen av nåd, genom evangelium om Jesus Kristus.

  2 Thess. 2:1-16. Både Kristus och Antikrist kommer när det är som mörkast på jorden.

  ”Laglöshetens människa

  1

  När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, 2

  att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här.
  3 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa✱

  träda fram, fördärvets son, 4

  motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5

  Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? 6 Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.
  8

  Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9

  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10

  Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11

  Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.
  Gud har utvalt er

  13

  Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er✱

  till frälsning genom att ni helgas av Anden✱

  och tror på sanningen. 14

  Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.
  15

  Stå därför fasta och håll er till den undervisning ni har fått, muntligt eller genom brev✱

  . 16

  Och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Far, som har älskat oss och gett oss evig tröst och gott hopp i sin nåd, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och ord.”

 10. Arga gubben says:

  ”När Jesus bara kunde nå ett fåtal människor med sina predikningar, kan vi nu alla tala med hela världen. Finns då Gud i internet? Är den andlighet som nu strömmar ner från cyberrymden till oss alla den kraft som skall rädda oss undan tyranniet? Kommer Jesus på korset att motsvaras av ett nedsläckt internet? Hur skall vi i så fall gå vidare?”

  Lorber fick kunskap om vårt Internet och där ska ljusstrålar lysa. Herren ser eländet i cyberrymden och världen och ingriper. Han tänder små eldar. Makten försöker blåsa ut dem, men blir själv blåst. Herren kan aldrig mer avrättas. Han uttrycker sig i Kristi kropp. Några kan tystas och då reser Han upp många andra. Trädgårdsmästaren vårdar sina plantor. De är mycket olika, men tjänar alla ett syfte – om de vill tjäna.

  Herren har en skarp tunga när det behagar Honom. Se Johannes kapitel 8. Kritiken gjorde Sanhedrin mordisk. Luther var skarp i sina utfall, men han nådde Himmelen. Vi får också gissla makten. Vi ska inte kalla någon idiot, men vi får påpeka det vansinniga.

  Herren styr konungens tankar vart Han vill. Våra makthavare tillåts förgöra sig själva.

  Peters blogg är ett ljus och hit lockas ljusbärare. Här samlas kunskaper. Viktigast är att inte vara rädd. Jag tror Bibeln påpekar det 153 gånger.

  ”Bland det som EU tidigare betecknat som desinformation finns kritik mot EU och alternativa förklaringar och åsikter kring det så kallade klimathotet och global uppvärmning.

  Välkomnas av Sverige

  Regeringen Löfven har tidigare i år välkomnat EU:s utökade övervakning av internet.”

  Uppgifter: EU planerar lagstiftning mot ’desinformation’ på sociala medier

  https://samnytt.se/uppgifter-eu-planerar-lagstiftning-mot-desinformation-pa-sociala-medier/

  Motståndet bara växer!

  LIVE! 22/11-19 19:00 – JÖNKÖPING BÖNEDAGAR II

 11. nils says:

  Tack Peter, dessa ord väger tungt och denne G. Soros är en av nyckelfigurerna som är med i princip alla negativa förändringar vi upplever på alla plan, involverad i allt – och en av de största politiska ‘naiva medlöparna’ är den svenska politiska eliten. Det är en skam.

 12. matte5958 says:

  Några viktiga nyckelpunkter för mänsklighetens seger mot ((onskan))) :

  1. Trumps återval är absolut nödvändigt. Hoppet är då nedmontering av Fed och tillhörande brottslingar

  2. Brexit – tror Boris fixar det. Sedan vacklar sionist-bygget i sina grundvalar.
  3. Salvinis återkomst i regeringen. Övertgad om att det inte är långt borta. Han representerar folket!
  4. Orban fortsätter bygga det starka öst-blocket mot NWO-byråkratin i Bryssel.
  5. Fortsatta förstärkta folkliga protester mot politiken. Vad ska styre göra ? Döda sina egna medborgare ? (((Styrets))) dröm om en anonym EU-arme som kan skickas mellan länder och utan samvetskval kan döda o fängsla medborgare kommer inte bli verklighet.
  6. Fortsatt stärkning av Kina o Ryssland ger nedmontering av petro-dollar som olja/handels valuta. Sedan går nog ridån ner för (((NWO)))

 13. Loa says:

  Lyssna, gärna med penna i hand…
  https://phibetaiota.net/2019/11/video-5454-former-cia-spys-top-25-must-read-books-to-open-your-mind-robert-david-steele/ 54 min.
  Former CIA Spy’s Top 25 MUST READ Books To Open Your Mind | Robert David Steele
  – hans egen väg.

 14. JohanW says:

  Chemtrails-
  Förra sommaren hade vi en ”extrem” dag där himlen blev helt mjölkig/disig efter några intensiva morgontimmar…
  Ringde SMHI och undrade varför deras prognos inte stämde (den visade strålande sol). Vi kom först in på lufttryck mm men hon kunde inte finna någon förklaring. Jag började ”lirka” lite på att det verkade komma från flygplanen och då började hon själv ta upp ”fenomenet” chemtrails (typ det som vissa människor tror på) . Jag frågade om det kunde bero klimatavtalet i Paris där man ”lovat” sänka temperaturen, jag hänvisade även till det inslag SVT play haft i början av det året som handlade just om att ”flygplanens avgaser verkar ge en nerkylande effekt. Jag undrade om hon själv var orolig. Samtalet rullade på under säkert 20 minuter, ”lugnt o sansat”. Samtalet bröts dock när jag tillslut undrade om det hade något att göra med USA målsättning att kontrollera vädret till 2025, då la någon på luren…..direkt
  Hoppas iaf att hon fick med sig någon tanke på sina nära/kära som drabbas lika hårt som oss andra, kanske får vi några visselblåsare som vågar träda fram??
  WWG1WGA

 15. Mo says:

  Den svenska generositeten med våra skattepengar har i alla fall inga gränser. Men Löfven ser väl som vanligt inget samband med den nyliberala 7-ans invandringspolitik. Alltmedan de gamla i Stockholm får ruttna bort i sin ensamhet.

  https://nyheteridag.se/iraks-forsvarsminister-far-bidrag-fran-forsakringskassan-polisen-utreder-flera-brott/

 16. Arga gubben says:

  Jag funderar på fabianerna. Stämmer det att de började som ett ockult sällskap? Man kan misstänka att de länge har verkat i Sverige. Det skulle förklara mycket, t.ex. Ingvar Carlsson och nog Morgan Johansson. De döljer sig bra och låter andra få skulden. Informera denne okunnige.

  Konungens tankar är som vattenkällor och Herren styr dem vart Han vill. Det slog mig att statsministern kanske tror på vad han säger. Du är vägd och befunnen för lätt, Stefan. Du får bita i gräset, som Nebudkadnessar.

  På den tiden Åke Arsjö var ståthållare, direktör, på Expressen hände det sig att unge gubben och Ulf Nilsson kom på besök. Ulf var ung och glad och hade rest långan väg till Sverige. Åkes sekreterare skötte Inge och Sten. Det var en sexspalt i tidningen. Åke var lite kul. När någon talade med honom gick han bara sin väg. Sigge var chefredaktör och satt som kung bland journalisterna. Rörposten rasslade. En ögonblicksbild från förgångna tider. Till minne av Ulf.

  Dennis Lindblom var spiritist. En dag kom en utslagen tiggare på besök och sade: Guds frid i stugan! Han fick mat och när han gick visade han sig som en ängel i vita kläder.

  Dinner with an Angel – It’s a Miracle – 6033

  • eva-marie says:

   Fantastisk historia. Visst finns det änglar.

   Jag minns Inge och Sten som var återkommande sex-rådgivare i tidningen.
   Talar du om utrikes-korren Ulf Nilsson här, månntro ? Jag var ofta väldigt förtjust i hans krönikor. För att tala som ungdomar ;
   ” Coolt att du träffat honom ”.

   • Arga gubben says:

    Ja, den var denne Ulf jag skrev om. Vi träffades bara en gång, men jag minns hur glad han var och hur bra han mådde. Sten ångrade sig många år senare. Vi har för mycket prat om sex, sade han.

    Videon är fantastisk. Några har haft änglabesök utan att veta det, står det skrivet. Glöm inte bort att änglarna finns, sjunger man i en frikyrka.

    • peterkrabbe says:

     För några dagar sedan hade jag ett annat besök. Jag låg och sov med ena armen hängande utanför sängsidan. Mitt i natten vaknade jag av att en iskall vindpust svepte förbi min arm. Förnimmelsen var så tydlig att jag for upp ur sängen i tron att ett fönster hade blåst upp. Väl uppe kunde jag konstatera att allt var som det skulle, inga fönster eller dörrar stod öppna och allt var åter lugnt.
     Jag hade hellre sett en vacker ängel. Kanske vill någon förmedla något som inte är lika trevligt. Vi får väl se…

     • Arga gubben says:

      Peter, en kall vind är tecken på besök, men kanske från fel håll. Häromdagen fick jag en sorts befallning när jag sov. Stig upp, pappa. Jag har förlorat barn och lydde omedelbart. Det har bara hänt en gång, men andra gånger har någon knackat mig på axeln när jag har haft svårt att stiga upp. Inte ofta, dock. Du är på rätt väg när du har andliga upplevelser.

      • peterkrabbe says:

       För något år sedan övernattade jag och min fru på ett franskt hotell, inrymt i ett slott från medeltiden. Vi förärades ett av tornrummen, som kallades Tour de la Dame. Vi tänkte inte närmare på det. Mitt i natten vaknade min fru i panik och väckte mig bryskt. Hon var helt säker på att hon sett en äldre dam sitta på sängkanten och stirra på henne, hennes närhet var ytterst påtaglig. Jag försökte tända lyset, men elen var utslagen. Jag famlade mig ut till badrummet, där jag kunde tända. Allt var då åter normalt i rummet. På morgonen fungerade lyset i sovrummet igen.
       Dagen efter fick vi höra att en slottsfru suttit inspärrad i tornet och dött där under tragiska omständigheter, det var efter henne som tornet fått sitt namn. Ändå är jag inte särskilt oroad över sådana händelser, utan ser det snarare som intressant. Vi vet för lite om den andra sidan.

  • Mo says:

   Fabianismen, är inte det den gamla vanliga mångtusenåriga kampen i ny regi om vem som skall vakta fåren ( deras uppfattning om folket ).

 17. hllviken says:

  <JÄMFÖRELSE

  1. Katolska kyrkan: meditativ sång manskör

  2. Ortodoxa östliga kyrkan: meditativ sång manskör

  Jag upplever katolsk sång som andligt tom.

  Jag upplever östkristen sång som innerlig gemenskap med Kristus.

 18. stigrydmark says:

  Ja visst finns det positiva tecken. Men bildlikt talat är det som en trögflytande lavamassa som hålls igång av verkligheten och internets existens. Det känns inte realistiskt att tänka tanken på de enorma insatser som krävs för att rädda det som räddas kan. Praktiskt måste vi få ett parti, partier i absolut majoritet, villiga att driva en diktatorisk politik. Vi skulle behöva lämna FN och EU. Tvångsutvisningar av hundratusentals. Återinförande av en rättsstat. Utrensningar av ”sverigefientliga” inom SVT/SR, myndigheter och skolor, kontroll och styrning av MSM.
  Det finns mer som behöver åtgärdas, men är det någon som tror på en svensk diktatur (eller 8 partier i samförstånd) för att rädda Sverige? Framtiden får utvisa.

  • Loa says:

   Nej, inte på 8 partier i samförstånd.. Men det var uppfriskande att läsa uppräkningen av åtgärder.
   Hur det än går till, så är det möjligt att utrota kulturmarxismen ur nästa generations huvuden. RENSA SKOLAN. Straffa inte hemmafrun ekonomiskt (eller moraliskt). Återinför böcker och lekar i barnens liv. Återinför akademisk frihet, vilket lär ta två generationer..
   Återinför försvar, försvarsVILJA och glädje att tillhöra nationen. – Och julfirande!

  • carinaagrellgmailcom says:

   Som jag ser det är det just det av hjärntvätt inhamrade partifokuserandet som är det största problemet. Jag vet inte om det var Peter som i ett tidigare blogginlägg eller någon annan som hävdade att Schweitz är världens enda riktiga demokrati, och de har ju som de flesta här säkert vet direkt demokrati i sina kantoner.

   Inget parti med direktdemokratiska ambitioner kommer någonsin att få tillträde till makten, varför jag betraktar vår rätt att låta bli att rösta som den enda framkomliga vägen. Så länge vi har ett system som åtminste kallas demokratiskt kan vi använda oss av det passiva verktyget att stunta i politikerna och deras kotterier till partier, och därefter kräva direkt demokrati. Såsom Peter också tangerar problemet i slutet av sitt inlägg, så är ju frågan hur länge vi har möjligheten att rösta eller att låta bli. Det tycks mig logiskt att etablissemanget planerar att införa ”röstningsfri demokrati” genom ett antal eftergifter, t ex medborgarlön och skuldfria betalningsmedel. Vare sig folk, företag eller stater kommer ändå att kunna betala. Priset blir obligatorisk chippning och total förlust av yttrandefrihet och tryckfrihet t ex

   Tyvärr älskar ju folket sina förtryckare och de flesta tror att systemet inte är den illusion som det med all önskvärd tydlighet har visat sig vara. Statsindivualismen har lurat in folket i en fälla där staten har tagit över skyddsnäten, som nu är grovmaskiga intill obefintlighet – för folket.

   Som du säger så får vi väl framtiden utvisa…

 19. hllviken says:

  Meddelande till det svenska folket:

  • Arga gubben says:

   Se videon direkt, den blir nog inte gammal. Stabsläge är en allvarlig sak. Jag kan inte lista ut orsaken. Krig, inbördeskrig, massarresteringar? Upphävda rättigheter? Många kan upphävas, enligt grundlagen. Ska Stefan hålla ett ”presidenttal”? Kommer vi att drabbas av en farsot? Det är förfärligt att ens behöva fråga.

   HÖJD BEREDSKAP: Svenska Sjukhus går i stabsläge- MIRROR

 20. Lennart says:

  Inspirerad av hllviken bidrar jag med: Ein feste Burg ist unser Gott – Martin Luther.

 21. Lennart says:

  Ein feste Burg ist unser Gott version 2

 22. Beundransvärt utmärkt framställning! Din artikel känns som en spjutspets rätt in i den sjuka globalistiska hydran.
  Det som länge oroat mig är hur kulturellt erfaren pragmatism och vishet, känslan av moral/etik, tidigare självklara prioriteter kring sammanhållen nation och dess folk, reellt demokratiska värden och självbestämmande kunnat bli så urholkade, även om det på fabianskt sätt skett över tid? Hos mig infinner sig en obehaglig fundering kring att de som företräder oss i en avsmalnande representativ struktur, som Du själv anger, är alltför få, alltför få för att lätt kunna manipuleras, mentalt styras och kanske ‘överskuggas’, för att ge stora negativa resultat för oss den stora massan. Är dessa våra represenranter/företrädare, makthavare i olika organisationer just det? Eller har vi, generellt den stora massan, ett alltför svagt utvecklat medvetande för att inse faran och reagera i tid? Eller en kombination? Av vem och hur är ev. fåtalet ‘företrädare’ manipulerade, mentalt styrda, ‘överskuggade’?
  Kan inte undgå en parallell med Hitler, som åtminstone i senare delen av sitt liv var, enligt vanligtvis välunderrättade källor, just mentalt styrd/överskuggad, något som gav honom information, energi och kraft.

  Till @Arga gubben: gav mitt svar på Din fråga om rödförskjutning, angiven 25 nov kl13:06 på Forum Krabbe, november 2019, Dig eller någon annan ökad förståelse bortom det Du/Ni redan visste?

  • peterkrabbe says:

   Tack för dina ansträngningar att försöka få oss att förstå universum! En av mina första böcker efter Petter och hans fyra getter var Amatörastronomens guide. Den kostade 16 kr och 75 öre, vilket var en stor investering när man hade 1 krona i veckopeng. Sedan satt jag på hustaket med fars kikare och tittade på månen och Andromedanebulosan. Senare läste jag faktiskt teoretisk fysik i Lund, men fastnade vid Einstein. Ärligt talat är nog både Arga Gubben och jag för gamla för att helt hänga med i resonemanget, men det är ändå trevligt att höra dig berätta, vi nickar tyst i samförstånd.
   Vad gäller politiker tror jag att vår traditionella demokrati får det allt svårare. Förr var politiker en engagerad företrädare för ett intresse, alltid med gedigen yrkesbakgrund och stora kunskaper inom sitt område. Tänk på Bertil Ohlin som var både professor i nationalekonomi och nobelpristagare, innan han blev partiledare. Även Tage Erlander var välutbildad akademiker innan han blev sossarnas partiledare och statsminister. Först lärde man sig vad livet innebar, sedan blev man politiker med viljan att förändra.
   Idag har vi yrkespolitiker som, om man inte väntar på att bli efterföljare till någon förälder, köar i ungdomsförbunden på sin tur att komma på en valsedel. Efter lite marktjänst i lokalpolitiken förväntar man sig sedan att få sitta i riksdagen med partiprogrammet i handen och njuta av en kravfri tillvaro med skyhög lön och extrema pensionsvillkor.
   Om jag skulle vilja bli politiker så skulle jag få svaret att ställa mig i kön, så får jag kanske en plats i kommunfullmäktige om tio år. Oavsett vilka kunskaper och färdigheter jag skulle kunna anses ha. Det finns ju andra som har väntat på sin tur ( till köttgrytorna) sedan skolåldern!
   Naturligtvis blir inte demokratin bärkraftig när tillträdet till scenen är inhägnad med taggtrådsstängsel. Man kan redan nu gå till skolornas ungdomsförbund och peka ut vilka som kommer att sitta i riksdagen om tio år som knapptryckare. Det är en tillvaro som man väljer redan som tonåring. Lika självklart är det att man blir lyhörd för partiledaren och partistyrelsen när man väl är där, annars åker man ju ut och blir arbetslös i avsaknad av yrkeserfarenhet. Det är inte svårt att konservera ett helt partisystem, byggt på den basen.
   När vi sedan skall vara med i EU och FN får vi en våning till på toppen. Gör man vad som förväntas där får man som tack att skriva en artikel i Washington Post för en miljon stycket, eller en utredningstjänst i någon av våra vanligaste banker på Wall Street som kan gen några dussin miljoner extra.
   Allt detta är ju inga tillfälligheter, utan en medveten planering inför nästa stora glidning av politiken. Hästarna har lärt sig var hötapparna finns…

   • carinaagrellgmailcom says:

    Nationalekonomen och kommunexperten Hans Jensevik (kolla kanalen med samma namn på Youtube) förklarar fenomenet ur sitt perspektiv. Han kallar dem begreppsligt träffsäkert för ”samhällsbyggare” respektive ”maktspelare”.

  • Arga gubben says:

   Ditt svar är mycket bra, Göran. Den som inte är expert kan ta till sig det. Det enda jag kan tillägga är att jag har för mig att några forskare anser att rödförskjutningen är felmätt, men det vet du ju. Vägen till Skaparen går inte sällan via den fantastiska skapelsen. Din definition liknar den jag på andra vägar har trevat mig fram till, ty vi trevar ju.

   Herren sparade 7.000 man från att böja knä för Baal. En liten skara kan göra skillnad. Minns Gideon och hans friskaror. Du har för många kämpar, sänd hem några, fick han veta. Dagens Gideon-kämpar är av olika slag, inte alls de största, men de tas i tjänst. Slå sönder klimatlögnerna. Berätta vad som har gjorts mot polisen och rättsväsendet. Berätta om Herren och det andliga. Ingen behöver vara perfekt. David själv var också en sorts fribrytare. Domsord kom över både honom och Abraham. En larvig swedenborgare, som trodde det var slut, fick inkallelseorder och han har en hel del att svara för, tro mig. Stora ting händer.

   Jag vet att du tänker på det andliga och du vet att jag inte kräver mer. Vi är alla på vägen och min bana har varit slingrig. Det finns ingen självutnämning till att vara perfekt, även om några kristna lurats att tro det. Det här är gyttjebrottning, som Lars Enarson sade i Jönköping om kampen mot det onda. Han talar tungomål. Det gjorde jag också förr, men nu får jag sanningar jag förstår mig på.

   Frälsningsarmén talar om Lennarts video ca 28:51 minuter in i videon.

   LIVE! 23/11-2019 10:00 – JÖNKÖPING BÖNEDAGAR II

 23. elina says:

  Bara lysande. Få som ser vad vi borde se. Tack!

 24. peterkrabbe says:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/10/01/fabianismen-del-1-under-skoldpaddans-skal-gommer-sig-labour-ovanpa-rider-rothschild/

  Många kanske känner sig frågande till fabianismen, dess uppkomst och bakgrund. Jag länkar därför här till de artiklar som jag skrev för tre år sedan i ämnet. Det gäller då fyra artiklar, del 1- 4, med början ovan. Fabianismens historia är viktigare än vad de flesta tror…

 25. Kjell Holmsten says:

  Kunde bara inte låta bli att låta denna kvinna få säga sitt, sanningen om Sverige idag.
  Måste bara lyssnas på.

  • peterkrabbe says:

   Hon har fått vara med på min Facebook-sida, så hon kan väl få vara med här också! Om alla vore lika orädda och vältaliga skulle vi inte befinna oss i dagens situation.

 26. mpathi says:

  Tack Peter, i ditt inlägg samlar du ihop nästan allt som nu sker på ett sätt som får en att rysa av obehag och nedslås av bedrövelse, men samtidigt hoppas på en positiv förändring.

 27. hllviken says:

  Resultatet av härskarklassens politik:

 28. hllviken says:

  UPPFÖLJNING: Blir det attentat på Arlanda i morgon?

  • Eclipse says:

   Lustigt, jag tänkte på totalförsvarets övning igår då jag åt lunch i Västerås hamn. Där låg nämligen en båt med namnet Havsörnen. Idag när jag kom till parkeringen på Arlanda där jag jobbar lade jag märke till en skärmmössa från Frälsningsarmén liggandes i hatthyllan på en bil.

   Numerologi:

   HAVSÖRNEN = 44
   BLOD OCH ELD = 44 (Frälsis motto)

   Iraks försvarsminister Najah al-Shammari född
   1967-01-20 = 44

   Ett järtecken? 😉 Fast hur ofta händer något när man är beredd?

  • Eclipse says:

   Terminal 5
   21:55 den 27 november
   Lugnet före blodbadet. Haha.

 29. Astrid says:

  En viktig del i kampen mot mänskligheten är enligt mig att hindra den andliga utvecklingen. Steget över tröskeln från enkel tro till en högre nivå ligger i tiden. Att veta genom att ha erfarit.

  Avkristnandet med hjälp av islam är mycket medveten politik, striden mot Kristi gärning lika gammal som mysteriehändelserna för 2 000 år sedan. Och den ingår i den uråldriga kampen mellan Gott och Ont; som pågår inom oss och är världsvid.

  NWO:s ambition tycks gå ut på att omintetgöra ”den gudomliga planen” med det höga Kristusväsendet – även kallat Solväsendet. Hjärtat är ju dessutom Solen i vårt inre planetsystem och symboliserar Kärleken.

  Kristi inkarnerande i människan Jesus under dopet i Jordanfloden är en mysteriehändelse; tillsammans med Golgatamysteriet större än något annat – betydelsen manifesterad genom ny tideräkning. Sedan uppståndelsen i det eteriska är Kristus förbunden med jordens öde.

  Dessa mysterieskeenden förbereddes under omkring 2 000 år. ”Det utvalda folket”, särskilt ”Davids hus och ätt” bearbetades av ”himlens hierarkier” för att få en människa med sådan konstitution att det skulle vara möjligt för Kristus att inkarnera.

  Nu 2 000 år e Kr tycks vedersakarna genom guldets makt mäktigare än någonsin. Samtidigt är potentialen för det gamla ”klarseendets” återkomst på en mer medveten nivå stor, liksom annat som lyfter upp och förbinder med det högre.

  Två motsatta krafter verkar: den ena höjer, den andra sänker i materialism och andligt mörker. Vi ska inte veta vilka vi är. Folksjälarnas olika karaktär ska suddas ut, liksom genuin personlighet. Människan ska vara utbytbar; avhumaniserad, avindividualiserad, bl a genom att tvingas in i en kollektiv ”värdegrund”, hur illa den än stämmer med våra tankar om rätt och fel. Politikernas lögner kontrasterar ständigt mot samvetets röst, den egna ängeln som står oss närmast, ledsagaren, den ljusgestalt många vittnat om i nära-döden-upplevelser.

  Det som är på gång är ytterst ödesmättat. NWO:s talespersoner använder ordet ”transformation” med konsekvenser för hela jordutvecklingen. Lyckas etablerandet av ”Ondskans Imperium”, en ”religion”, total kontroll av allt levande… lär människan fråntas mycket av meningen med livet på jorden: att bli ”sann människa”. Vi behöver utvecklas i frihet genom egna val.

  • hllviken says:

   🤝🤝 🤝 🤝 🤝

   😇 😇 😇 😇 😇

   😍 😍 😍 😍 😍

   🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪

  • Mo says:

   Tack Astrid för dina tankar om den ibland tvingande friheten att välja och ansvaret som följer med detta.
   Valet genomsyrar livet, utvecklar, ger frihet. Allt levande väljer till viss del för att få bättre livsbetingelser och det är svårt att veta var gränsen går för tankens analys. Många val sker utifrån erfarenhet som ibland blivit så välgrundade att de manifesterar sig i en reflex. Så springer vi från elden, bränt barn skyr elden. Fågeln tar ansträngningen att flyga hundratals mil till värmen och ljuset för att undvika vinterns mörker och ibland dödliga kyla.
   Men för ett liv i igenkännelsens glädje krävs modet att stanna upp och släcka elden, det krävs av omsorg till moder jord och kommande generationer. Flyktens vingar kanske inte ger frihet utan oro och rotlöshet, målet blev en besvikelse och längtan tillbaks till det gamla och ursprungliga kan bli destruktiv.
   Där är vi i Sverige idag, transformationen gick fel, vi blev inte de medgörliga tanklösa varelser som makten önskade. Många som kom till vårt land trivs inte med det vi har skapat under generationer. Det var inte förväntningar på att ingå i något befintligt utan nybyggarambitioner, ibland bara överlevnads strategi som drev dem hit. Deras frihet att förändra blev viktigare än vår önskan att bevara. Och då kan de skyddande gränserna utvecklas till fängelsets murar och intolerans.
   I Sverige blev mångkulturen den splittrade fraktionerade enheten som beskär vår frihet. Vi och dom blev den upphöjda lagen med tyngdpunkten på det nyas önskningar. Var går gränsen mot utplåning av ett gammalt folk med sin kultur. Måste vi vänta på att vår egen minoritet ger oss skydd och rättigheter ?

   http://runeberg.org/gfnyadik/32.html

  • Not CO2 says:

   ”Att veta genom att ha erfarit” …
   T.o.m. Einstein skall ha sagt: ”Kunskap är det man har upplevt och erfarit – allting annat är endast information”.

 30. Mo says:

  Till slut ger avskildheten i det nya landet en egen identitet, normgivande och kanske starkare än någonsin. Följer du inte reglerna i Zlatanland så blir även Zlatan skändad och kallad för Judas.

  https://www.friatider.se/zlatans-bostad-och-staty-vandaliserad-judas

  • peterkrabbe says:

   Mo, det handlar nog mer om moral än regler. Utan hjälpen från Malmö FF hade kanske Zlatan inte ens blivit fotbollsspelare. Kanske gängledare eller maffiaboss? Vem vet? Framgång berusar och förmögenhet ger oberoende. Det mest lokalpatriotiska man kan tänka sig är fotboll. Fotboll är 90 % känslor och 10 % förnuft. Flaggor svingas och pyrotekniken dånar.
   Jag kan förstå om man vandrar från den ena klubben till den andra och med hela världen som arbetsfält, att känslorna svalnar för ungdomens kamp för framgång. Kanske blir man blind för den beundran och idoldyrkan som man skapar hos dem som följt utvecklingen sedan knattefotbollens grusplaner, men att medverka till och delta i invigningen av en staty, som normalt borde vara förbehållen en kung och därefter tömma sparbössan hos värsta konkurrenten i fotbollsserien är helt enkelt ett moraliskt bottenmärke. Oavsett för vilken klubb i världen Zlatan spelar är han ändå för sina fans Malmöbo.
   Om han hade investerat i Volvo eller på börsen i övrigt hade ingen brytt sig, han har rätt till skälig avkastning på sitt ihopsamlade och välförtjänta kapital, men att satsa på värsta konkurrenten är tyvärr bara tecken på ett sällsynt dåligt omdöme. Att den konkurrenten är Stockholm gör ju inte saken bättre precis. Det räcker med att vi har statyn över Karl X Gustav på Malmö Stortorg, låt oss hoppas att Hammarby nu köper in Zlatans staty, så får ni Kalle på köpet!

   • Mo says:

    Ja det är trist om man skall uppfatta det som att Zlatan sviker Malmö, istället kan det ju vara en väg för MFF att knyta kontakter. Kanske är mammons inträde i idrotten det stora problemet, idolskapandet har väl alltid funnits men Zlatan har använts i politiskt syfte tycker jag. Samma väg som i de gamla kommunist staterna kanske framförallt DDR. Statyer är vad det är, avgudar huggna i sten. Vi vill inte ha fler.

 31. Arga gubben says:

  Våra makthavare har tappat förståndet. Vi bör vara barmhärtiga och låta dem leta efter det i Sibirien.

  ”Att de tre uzbekerna inte heller fastnade i den registerkontroll som Säkerhetspolisen sedan gör är heller inte konstigt. De varken får eller kan kontrollera individer gentemot Migrationsverkets Wilmaregister,

  – Det är konstigt att ett privat företag förväntas veta vad som gäller när inte ens myndigheterna som vi ska fråga vet hur det är, säger personaladministratören i ett förhör.”

  Saknade uppehållstillstånd – fick städjobb hos polisen

  https://www.dn.se/sthlm/saknade-uppehallstillstand-fick-stadjobb-hos-polisen/

  ”Vi har ett parallellsamhälle som bara växer och vi har tappat kontrollen över vilka som är här, säger Marit Murphy Handelsberg, civil utredare vid gränspolisen.

  ”Kontrakt för samordningsnummer – 1.500 kronor”. ”Samordningsnummer garanterat – två till fyra veckor, pris 3.000 kronor”.

  Hittills i år har närmare 60.000 samordningsnummer registrerats av Skatteverket. Totalt finns det nu 873.000 nummer.

  För att få numret krävs alltså inget uppehållstillstånd. Man behöver inte ens ha en adress i Sverige.”

  Inga krav på styrkt identitet för att få samordningsnummer

  https://www.dn.se/nyheter/sverige/inga-krav-pa-styrkt-identitet-for-att-fa-samordningsnummer/

  • Mo says:

   Klarar SD detta ? Man kan ju inte gärna förlita sig på dem som varit med och byggt upp som S+M, då får de bara agera städtjänst. Det kanske är det som är tanken ? Kan ett starkare MED hjälpa en sjunkande skuta under blågul flagg ?

   • Arga gubben says:

    Det intressanta är hur artiklarna kom till. Började DN gräva eller visade några poliser civilkurage? Varför just igår, den utpekade dagen?

    Hagenbo efterlyser civilkurage. Själv tror jag att regeringen desperat försöker identifiera det motståndet. Vi kallas statsfiender. Situationen på Arlanda är en följd av politiska beslut. När ändrades reglerna? Det finns utrymme för mycket gräv och videor.

    Svarta fredagen är här. Minns ni svarta onsdagen i Ankeborg? Joakim von Anka sålde hårväxtmedel till indianerna och alla blev skalliga. Deras förbannelser resulterade i att alla i Ankeborg tappade håret, men ankorna var säkra.

    Långt hår är ett positivt tecken i Bibeln. Tänk att Ankeborg förde mig till Bibeln. Alla vägar leder dit.

    • Mo says:

     Ja ibland funderar man på om media, speciellt inte DN, förstår vad det är de stödjer. Men det har blivit bättre, framförallt sedan de började samarbete med den gamle krutdurken Janne Josefsson. Gå ut i svenska arbetslivet, butiker, restauranger, städfirmor och för att inte tala om byggindustrin så hittar du de nya svenska slavarbetarna, många gånger uppbundna genom kriminella bolag.

     https://uvell.se/2017/10/26/den-gyllene-biljetten-samordningsnumret/

     Samordningsnummer infördes av S år 2000 under Göran Perssons regering. Under Allians regeringen tillkom år 2008 nya lagar för arbetskraftinvandringen, en andel som ökar och utgörs av stor andel okvalificerad arbetskraft. Många som söker asyl får hjälp att växla spår eftersom denna väg är väldigt generös och garanterar att utan försörjningskrav familjen följer med och får tillgång till hela vårt välfärdssamhälle.

     https://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/arbetskraftsinvandring/

    • carinaagrellgmailcom says:

     Det är också vetenskapligt bevisat genom en studie under kriget i Vietnam att naturfolk som normalt hade långt hår, men som klippte det inför insatser som militärer, förlorade sin intuition och därmed förstås också överlevnadsförmåga. Håret fungerar som antenn! Här hittade jag en bloggare som skrivit om detta: http://omtiden.blogspot.com/2019/01/langt-har-okar-intuitionen.html

 32. Arga gubben says:

  Det här är en av flera videor om ett konstigt rättsfall. En man stoppades för en rutinkontroll och bad poliskvinnan att identifiera sig. Hon blev arg och vägrade. Efter en stund sade hon att han hade haft mobilen i hand när han körde, vilket han förnekar. Förhör har hållits, meddelade hon åklagaren, som utfärdade ett strafföreläggande. Då började han slåss med ovanliga vapen. Sverige är ett företag noterat på en amerikansk börs. Ett företag kan inte köra så här med sina anställda, hävdar han. Han har flera klagomål, som jag aldrig har hört talas om. Hans chanser är mycket små. I hans ställe skulle jag vika ned mig och sen skriva en bok om saken och skrika på youtube.

  En polis var i krig med en mycket känd polischef på 90-talet. Domstolen drog ut på saken. Kanske i väntan på att han skulle dö.

  De sovjetiska Omontrupperna flyttade från Baltikum till Sankt Petersburg och bildade en maffia för att överleva Sovjets fall. Det är möjligt att låga polislöner ligger bakom den här skandalen.

  https://www.expressen.se/gt/krim/larmet-poliser-stjal-beslagtaget-gods/

  • Loa says:

   TACK för kännedomen om denne man!
   Jag visste bara att USA är en corporation, sen efter inbördeskriget genom en ej beslutsfähig kongress, som likväl genomdrev ”The District of Columbia Act of 1871, representing the single most tyrannical action ever undertaken against the Constitution for the United States of America and its citizens.
   The District of Columbia, i.e. Washington, D.C., became a completely separate entity unto itself, which became the head of this corporation.”

   Denna äger medborgarna genom social security-numret dessa får när de föds. Jag undrar när och hur samma sak hände oss, enl. Sebastian Florin, när riket registrerades på sec.gov?

   Både R D Steele och Benjamin Fulford kämpar för ”the Republic of the United States of America that was founded in 1776, and an end to the UNITED STATES CORPORATION that was founded in 1871.”

   https://stillnessinthestorm.com/2019/04/your-government-legally-owns-you-so-what-can-you-do-about-it/
   ” the major premise is that each citizen is by legal definition a corporation, which is then owned by a larger corporation, the government, which seems to be owned by a larger corporation, the Crown of England and/or the Vatican. So in essence, people are legally considered the stock of their government, which is a corporation in and of itself. This means that everything you think you own, is in fact owned by the government since they own you.”

   The Three Types of Citizens in the USA
   https://phibetaiota.net/2019/05/mongoose-the-three-types-of-citizens-in-the-usa/

   • Arga gubben says:

    Loa, det är Hagenbo som ska hedras. Han tog mig på en resa genom flera videor. Hur många kan juridik? Sveriges sanna statsskick? Våra rättigheter enligt polislagen?

    Det står klart att Sverige är ett företag och kan sättas i konkurs. Troligen om vi inte orkar med att betala utlandslånen. Hur finansierade vi krigsskulden under kriget? Med egna statspapper? På 30-talet var vi i konkurs. Våra tillgångar kan beslagtas om vi inte betalar. Sveriges domstolar kan tas av främmande makt, är det så? Är svenska individer utmätbara tillgångar? Det synes mig att det antikristliga väldet har kommit långt. De som läser Bibeln bokstavligt gör inte fel, men det finns också ett inre Ord. Att köpa och sälja är en andlig sak, som när Herren säger att vi ska köpa ögonsalva för att kunna se, men som det ser ut idag kan vi inte verka utan personnummer. Vi är numrerade under guldets välde, men behöver inte överleva som rövare. Det enda som krävs av oss är att säga nej till ett vansinnigt system i vårt inre. Anden och själen ägs inte av det. Till detta är jag nödd och tvungen, skrev Brask och räddade sitt liv. En annan syn på Brasklapp. Den som håller ut till slutet ska bli frälst.

    Sverige hade ransonering till 1953 långt efter kriget. Betalade vi in natura som Stalin gjorde? Det orsakade Holodomor i Ukraina och delar av Ryssland.

    BIS har några privata ägare ock skapades för att reglera skulder länder emellan. BIS-tornet har en egen guldvaluta, medan vi har papperspengar eller digitala. 666 syftar på kung Salomos guldskatter och är på det sättet en människas tal. Den nya fula typen syns inte ännu, men hans förskaror är verksamma. De tror sig segra, men lever med fruktan. Man kan vädra den i Rosenbad.

 33. Mo says:

  Som jag förstår det är inte Sverige en autonom nation utan en kommersiell enhet under FED som kan bli föremål för utmätning. Det kanske finns ett samband med politikers och medias bearbetning för att ge medborgarna aversion mot begreppet nationalism. Vi ska avveckla det som ändå inte finns ? Man kan fråga sig varför vi bekostar politikers höga arvoden om vi i praktiken ändå inte kan fungera som en demokrati.

  https://newsvoice.se/2013/03/ar-sverige-registrerat-som-foretag-nej-enligt-sec-gov-och-riksgalden-svarar-inte/

  https://blombladivinden.wordpress.com/2013/04/12/us-securities-and-exchange-commission-varje-svensk-ar-registrerad-som-kommersiell-enhet/

  • nils says:

   Tack Mo för ”blombladivindenlänken”, ny för mig, har länk om Alan Watt, men där var så mycket mer i denna länk.

 34. Mo says:

  En gång i tiden var antalet invånare värdehöjande i en nation så det kanske är därför som the issue utgår från antalet invånare i landet. Frågan är om det är antal personnummer, kanske tom samordningsnummer, eller svenska medborgare som ingår i pantvärdet. De kanske har fått olika subtansvärde i denna slavhandel ?

 35. Arga gubben says:

  Den lidande mannen förde mig till advokatsnack och duktige David. De som inte är jurister har i bästa fall läst lite civilrätt och kanske redovisning och revision. Vad säger polislagen? Behöver vi identifiera oss om vi inte är misstänkta? Kan vi vara gripna utan att vara gripna? Får man filma en polisbil? Jag hade gett upp direkt, men den gripne mannen har läst juridik. De två poliserna är under utredning.

  Inte ens på gymnasiet får vi lära oss våra rättigheter. Jag talade med en framliden polis om hur det är idag. Några ungdomar skojade på stan. En polisbil tvärstannade och någon skrek: Cirkulera! De gick direkt. En gammal kvinna kom inte in i innerfilen på en bro. En polis satte på högtalaren och skrek: Flytta på dig, käringdjävel! Hon började skaka och var en trafikfara. Den jag talade med bekräftade att det inte var som på hans tid. Vi enades om att det kan ta en generation att bygga upp förtroendet igen. Nu har Eliasson gjort sitt verk så det kan ta två.

  NÄR POLISEN GÅR FÖR LÅNGT

  • Mo says:

   När ett livs arbete bekostat och byggt upp ett rättsväsende som kallar oss för gubb-kärringjävel då är uppvaknandet påkallat. Alternativet blir växande armod i ett fosterland som i sin företagskonstruktion lagt oss på skuldsidan trots våra tidigare gigantiska inbetalningar och där vårt personnummer i the issue sänker värdigheten. Kan lösningen vara ett politiskt seniorparti ? Vi är fortfarande rediga i huvet och klarar av att spotta i nävarna…
   Än en gång väntar vi på ankomsten, adventus Domini, hoppets tid som skall läggas till alla tidigare tusentals år. När kommer Messias, i år eller nästa år eller året därpå ? Hoppet växer hos några och dör ut hos andra. Hosianna, rädda oss i nöden.

   • eva-marie says:

    Härlig sång och dans! Verkligen en lite annorlunda Hosianna-sång än vi är vana här i vårt land. Fast jag tycker mycket om våra kristna s k advents- och julsånger också.

    Det verkar som fler och fler judar blir Jesus-troende och accepterar Honom som Messias. Ett gott tecken.
    Tack för sången och videon Mo.

   • Arga gubben says:

    Mo, Lars Lindström angrepp ”gubbar av båda könen”. Han trodde att han var listig, men när det kritiserades på Lars Berns blogg tvingades han skriva en halvhjärtad ursäkt. Chefredaktören reagerade säkert på att han gjorde Expressen impopulär. ”gubbar av båda könen” väcker stort motstånd. Jag är kvinna och du kallar mig gubbe? Jag är gubbe, inte min kvinna och vad är det för fel på mig?

    Det är väntat att israelerna ska omvända sig och det har börjat. Sid Roth i USA har många judiska besök och en man ämnad för Sanhedrin blev frälst. Israelerna är vilseförda av sina religiösa, politiska och ekonomiska ledare och lika vilseförda som vi är. Det har diskuterats i den svenska kristenheten ganska länge, men inte av många.

    Som du vet har Pensionärspartiet inte släppts fram och inte heller Kristna Värdepartiet. Det är svårt att bryta igenom censuren. Tänk hur KDS fick kämpa.

    Hanukkah – Lars Enarson – Himmelens konung kommer

    • Mo says:

     Kan det vara PRO som har motarbetat ? Situationen är annorlunda idag, pensionärerna är en stor grupp som förlorar mycket på den havererade välfärden och ett undermåligt pensionssystem. Äldre/Seniorboenden behöver byggas. Dessutom tror jag man skall använda sig av begreppet seniorer eftersom det även innefattar gruppen yrkesaktiva äldre som växer och hålla sig neutral till begreppet höger- vänster. Vi äldre ramlar inte i den fällan.

  • nils says:

   Minns en händelse för några årtionden sedan, där en man blir stoppad av polisen, man ber att få se körkortet. Mannen svarar att han inte kan visa körkortet då polisen har beslagtagit detsamma. Polisen påtalar att det inte går för sig att köra bil om inget körkort finns, mannen replikerar följande – Man är inte dömd för än laga dom har fallit ! Där efter åker mannen sin väg och lämnar två poliser med huvudbry……..

 36. Lennart says:

  Jag har inte koll på det parlamentariska läget. Någon som vet vad som krävs för att framtvinga ett nyval som sopar bort den nuvarande regeringen till förmån för en sd-ledd regering med m och kd?

 37. Arga gubben says:

  Tre vapenstölder på Rosenbad är stor skandal. Nu är det delvis bekräftat att regeringskansliet är under renovering och utrymt. Jag har försökt lista ut om det finns en politisk anledning, men kan inte. Efter larmet om Arlanda kan man undra vad som planeras. Ska någon viss grupp utpekas?

  Newsvoice och Nya Dagbladet utsattes för överbelastningsattacker på valnatten. Teknikerna spårade angreppet till Cyberförsvaret. Vad hände valdatorn? SWEBB-TV har problem med eposten.

  Jag har just lärt känna Palaestra. Vet någon mer om kanalen?

  Sossarna är i kris och behöver en vändning. Vad har de hittat på? Vi får höra att allt är bra. Skolan fungerar, brotten minskar och vi har fler poliser samt minskad invandring. Bara snack. De tror att politik är att prata. Att säga en sak och göra tvärtom.

  Hillary, Juncker och Merkel har alla varit på väg att ramla. Junckers förstånd är så grumlat att han sade att han hade talat med ledare på andra planeter efter Brexit. Någon påstår att Barroso och Juncker är jesuiter eller fostrades av dem. Så var det också med Macron. Morgan Johansson är ateist och då är han inte frimurare, såvida han inte ljuger om saken. Han lade just fram ett förslag om ny terrorlagstiftning.

  Greta säger att klimatkrisen beror på nationalism. Hon har just spytt sig fram över Atlanten och kanske bara är virrig? Nej, hon har fått nya instruktioner.

  Expressens Nyhetsdygnet förändrades under Thomas Mattsson. Man fick läsa mer om problemen i Sverige någon dag efter alternativmedia. Så är det fortfarande. Kanske för att Expressen behöver konkurrera mer. Det går inte bra för gammelmedia.

  En man som är anställd som skyddsvakt på Securitas sitter nu anhållen.

  https://www.expressen.se/nyheter/uppgift-ny-vapenstold-fran-rosenbad-i-helgen/

  Videon verkar vara konstruerad, men bra är den.

  Trump sings Señorita

  • stigrydmark says:

   Vi har tydligen 470 färre poliser än 2015. Brösttoner om 10.000 fler poliser är bara floskler. Fler invandrare kräver fler poliser i en oändlig spiral.

   • peterkrabbe says:

    Hmmm. Enda lösningen är nog då att anställa alla nya invandrare som poliser, så löser vi båda problemen samtidigt. Fast jag väljer nog att flytta utomlands…

  • eva-marie says:

   Vilken hit, arga gubben!
   Nu kan han ju inte förlora valet nästa år. Inte efter detta.
   Hur det går med vår egen regering återstår att se.

 38. hllviken says:

  Michael Oddane och Conny Andersson samtalar om orsaken bakom kaos i Sverige

  ”…utarbetad agenda…skapa kaos och långsamt ta rättigheterna från folket” + Trump + Qanon.

 39. peterkrabbe says:

  Hela Frankrike väntar nu med spänning på morgondagen, torsdagen den 5 december, då den hittills bäst organiserade strejken mot Macron och hans regering skall genomföras i Parisregionen. Fackföreningarna, gula västarna, huliganerna – alla kommer att vara där! Alla kommunikationer kommer i stort sett att stå stilla, skolor, sjukhus, förskolor och alla viktigare samhällsfunktioner kommer att vara stängda. Bankerna spikar upp skydd framför sina fönster och många butiker och restauranger följer efter. Bensinstationerna har redan tömt sina lager av drivmedel och inga leveranser är att vänta. Paris kommer att fyllas av demonstranter och polis och militär ligger i högsta beredskap. Blir det en lugn och stillsam demonstration eller början till en våldsam revolution? Ingen vet än. Det enda som är säkert är att Paris inte kommer att vara sig likt imorgon kväll…

 40. jmm says:

  Nyligen hölls cop 25- klimatmötet i Madrid. Här beslutar man om klimatet och allt är, enligt mig, ren fejk. https://jmm.nu/cop-25-och-klimatbluffen/

 41. Mo says:

  Det finns delade åsikter om det är Zlatan som har tjänat på MFF eller MFF som har tjänat på Zlatan. En sak är utan tvivel, MFF har sålt Zlatan och då blir det svårt att komma med krav på efterspel.

  https://www.expressen.se/kvallsposten/sport/fotboll/zlatans-ilska-hur-kan-man-gora-sa/

 42. hllviken says:

  Lukas Alexander ser skum ut men skenet bedrar. Han är en skicklig utfrågare.

  Hjältinnan Rosa Koire har grundat organisationen ”Democrats against Agenda 21”.
  Här förklaras vad den går ut på:

 43. Lassekniven says:

  Jag är hemma på permis efter flera operationer och nya väntar nästa vecka. Tungt.
  Man åldras och blir gammal, blir sjuk och dör. Fyra livs-årstider.

  Skickar med en kopia på tankar jag som skrev till mina barn( på engelska eftersom engelsktalande läser också):

  The quotes on positive affirmations concern daddy too, but I load my power from God through Jesus Christ. The western world, specifically Sweden, is chaotic. We need a new Christian global order in order to fight the dark globalist demons who will destroy our Nation (and all others), our Homeland. Globalism, that means no borders and free movement of people all over the world. Every thinking human being understands that this means war.
  A global world can only be reborn when Jesus Christ returns to the earth to fight the evil and the evils. People don´t understand that this is true.
  I can just say prepare for short term upcoming problems by store water, tins and cans, candle light, batteries, matches and necessary items for survival.
  Any howe: think positively and be wise.
  In the Book of Proverbs in the bible the author (King David or King Salomo?) always comes back to distinguish between the fool and the wise man. Be wise! Read also the Bible it gives so much back.

 44. carinaagrellgmailcom says:

  Fantastiskt intressant och klargörande inlägg – tusen tack! Fabianerna har nog hamnat i skuggan så tack också för länken till tidigare inlägg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: