Kan fascismens generaler rädda demokratierna – igen?

kravallpolis

Rasist, fascist, nazist. Vi känner alla igen slagorden från våra gator och torg. Men hur många förstår egentligen vad de skriker om? Vilket system lever vi under idag? Det känns tryggt att hävda att det är demokrati, ingenting annat. Men kanske är det inte hela sanningen?

Låt oss gå tillbaks lite i historiens irrgångar. För två hundra år sedan fanns inte dessa begrepp. Man levde i en aristokratism, de få privilegierades makt över flertalet. Den var ursprungligen feodal, dvs baserad på landinnehav, men kom under 1800-talet att istället kallas korporationism – baserad på storföretagens framväxt. Ordet kommer från engelska corporations och är mer än någonsin aktuellt än idag genom de framväxande företagsmonopolen som avses utgöra stommen i New World Order (NWO).

Avsikten med denna aristokratism är att även ett modernt samhälle skall kunna styras av de ekonomiskt mäktigaste i ett land, med hjälp av sina finansiella möjligheter kan man styra lagstiftning, domstolar, polis, militär och samhällets administrativa toppositioner. Mutor och korruption blir ett effektivt verktyg. Demokratin i betydelsen folkets val av funktionärer som arbetar i folkets intresse blir därmed en motsats till aristokratismen. När de, som vi tror, demokratiska valen börjar bli manipulerade därför att folkets vilja blir ett hot mot aristokratismen, går vi över till en ren diktatur. Den kan vi aldrig komma ur med mindre än med hjälpen från en folklig, väpnad resning.

Det paradoxala är att en sådan ”folklig” resning lätt får ett annat ansikte, något som vi lärt oss av den ryska revolutionen som genomfördes för att införa kommunismen, först i Ryssland och därefter även i övriga Europa. Den finansierades av judiska bankirer i USA under ledning av Jacob Schiff (ursprungligen från Frankfurt), familjen Warburg (ursprungligen från Hamburg) och Kuhn och Loeb. Marx, Engels och Trotskij svarade för ideologierna. Knappast någon idag tror att det var en folklig demokrati som eftersträvades. Lenin och Stalin övertygade snabbt omvärlden att detta var en socialistisk diktatur, ingenting annat. Aristokratismen levde vidare men med nya aktörer vid köttgrytorna.

Hotet från denna socialistiska diktatur spred sig snabbt över Europa under parollen den internationella kommunismens seger över kapitalet (som man tacksamt tog emot under bordet). Europa var sargat efter första världskriget och tillfället väl valt. Tyskland blev det första målet, 1918 proklamerade den judiske kommunisten Kurt Eisner en kommunistisk republik i Bayern men blev mördad av de tyska frikårerna året efter. I norra Tyskland härjade Spartacus-rörelsen med samma syfte. I Finland försökte kommunisterna ta makten 1918 i det följande inbördeskriget, men förlorade. I Ungern försökte kommunisten Bela Kun detsamma 1919, men förlorade också. Sverige drabbades av de s.k. Junikravallerna 1919, men lågan släcktes snabbt. I Italien krossade Mussolini kommunisterna i sitt maktövertagande och etablerade en aristokratismens diktatur som mothåll mot socialismen. I Tyskland går Hitler in i det socialdemokratiska partiet, men märker snabbt att det styrs av judiska kommunister och bildar därför sitt eget parti, det tyska arbetarpartiet som sedan skulle få namnet det Nationalsocialistiska Partiet.

I Portugal följer Salazar Mussolinis exempel och tar makten 1926. Tio år senare gör general Franco i Spanien samma sak och stoppar kommunisternas utbredning genom inbördeskriget. Hans styre skulle bestå ända till år 1975. Då avslutades även det grekiska militärstyret efter sju år.

Dagens ungdomar som skriker fascist på gatorna förstår inte bakgrunden. Utan dessa militärregimer, vars syfte var att förena kyrka, kungamakt och ordningsmakt i kampen mot den sovjetiska kommunismens utbredning i Europa, hade vi alla levt bakom samma järnridå som istället nu lamslog hela Östeuropa under kommunismens bojor fram till Sovjets sammanbrott. Man kan med fog fråga sig vilket som hade varit bäst för oss alla? Mitt val är i alla fall klart, även om den motverkande fascismen innebar stort lidande och övergrepp mot en ibland, dock inte alltid, oskyldig civilbefolkning.

Skillnaden mellan nazismen och det vi föraktfullt kallar fascismen är att Hitler lade till rasaspekten i sin ideologi. Fascismen handlade om att bibehålla en fungerande relation mellan rika och fattiga inom nationsgränserna, man höll sig till sin egen spelplan. Detta ansåg inte Hitler vara möjligt eftersom han såg den internationella judiska bolsjevismen som sin huvudfiende. Hoten från öster blev allt större med ett allt mäktigare Sovjet. Folkmorden i Ukraina (Holodomor med uppemot tio miljoner döda) visade att man menade allvar i Moskva. Inom Tysklands gränser levde c:a 500.000 judar, i öster med centrum i Polen uppgick den judiska populationen till ytterligare 6 miljoner människor, främst fördelade på Ryssland och Polen. Stalins ambition blev att i likhet med Hitler köra ut judarna och minska deras inflytande i Sovjet. De hade avsikten att dela på Polen i detta syfte, men litade inte på varandra. Utvandringen till det nytillkomna Palestina hade påbörjats, men motarbetades av engelsmännen. Man ville inte skapa konflikter med araberna i det känsliga läget efter kriget. USA blev alternativet för de flyende judarna. Antalet judar i Sovjet minskade från 3 miljoner under 1930-talet till knappt 250.000 år 2002. Det berodde inte på nazismen utan på den sovjetiska kommunismen.

Jag skriver denna artikel för att påminna om att händelser i historien är betydligt mer komplicerade än vad många tror. Vår inbillade demokrati håller på att försvinna. Den är inte ens ett normaltillstånd. Sedan kommunismen uppfanns under mitten av 1800-talet och sattes i funktion efter förra sekelskiftet har en motståndsvåg svept över Europa i syfte att stoppa den. De som vill rättfärdiga kommunismen har skapat ordet fascism som ett skällsord för en rörelse som var absolut nödvändig för att rädda vår frihet. Idag är vi på väg mot en ny form av kommunism, kallad NWO, utan att vi förstår hur och varför. Svaret finns i vår historia.

I Frankrike ligger demokratin i sina dödsryckningar genom Macrons försök att införa NWO. Folket vädjar till sina generaler – ingrip och rädda vår demokrati. Kommer de att göra det? Vad gör i så fall kollegorna i NATO? Merkel och Macron mumlar om sin europeiska polisstyrka och drömmen om en EU-arme´ som skall garantera NWO:s fortsatta vandring mot den ultimata diktaturen…

 

Peter Krabbe

325 Responses to Kan fascismens generaler rädda demokratierna – igen?

 1. Mycket (utan trovärdig källhänvisning) ska man höra innan öronen trillar av. Rotschild-bankiren Macron som gör de fattiga fattigare och de rika rikare är alltså … trumvirvel … ”kommunist”? 🙂

  • Mo says:

   Vänstern( marxisterna, socialdemokraterna ) har gått hand i hand med islamistiska rörelser under så lång tid att de tappat sina egna värderingar, eller kanske de på satanistiskt vis har vänt på begreppen.
   Kanske vi succesivt skall vänja oss vid de ekonomiska skillnader som skall råda under det nya kalifatet ? Dessa är förhållningsregler för kristna som lever i minoritet i ett fundamentalistiskt islamistiskt samhälle :
   Kristna måste bo i mindre hus än muslimer.
   De skall upplåta sin plats för muslimer på tåg ,bussar och andra kollektiva färdmedel.
   De skall flytta sig åt sidan när en muslim passerar på gatan.
   De måste anta ett ödmjukt uppförande i offentligheten.
   De skall betala extra skatt, Jizya.
   Redan idag tycks socialdemokraterna i Sverige ha påverkats i sin tanke på ett sätt som är svårt att greppa, tex uttalade LO-chefen Karl-Petter följande dec 2015 efter flyktingkrisen : Om Sverige lyckas med integrationen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden kan Sverige om 3-4 år ha en superekonomi med 4-5% tillväxt. Varifrån hade han fått detta och mest oroande det kanske var hans övertygelse. Idag ser vi resultatet, Sverige halkar efter övriga Europa och arbetslösheten stiger trots alla skattesubventionerade insatser på arbetsmarknaden. Nu kräver Svenskt Näringsliv av LO att man skall hålla tillbaks lönekraven för att främja integrationen ! Vi får se hur Karl-Petter reagerar på detta. Att LO medlemmar flyr S är lätt att förstå men inte om valet blir V, en ännu värre fälla.

   https://nyheteridag.se/svenskt-naringsliv-lo-bor-sanka-lonekrav-for-att-framja-integrationen/

   • Marxismen är för en jämnare fördelning av ekonomiska tilldelningar och politiskt inflytande, d.v.s. ”demokratisk socialism”. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Marxism

    Dagens s.k. ”vänster” är dock för det odemokratiska EU, ”välfärdsracet mot bottnen”, samt höjda arvoden till sig själva, samt sänkt värnskatt för de rikaste.

    Det är inte vad jag kallar ”demokratisk socialism” eller ”Marxism”. Klart att det går dåligt för dem, när 90% av folket förlorar sina förmögenheter. Källa: https://anthropocene.live/2018/03/16/globalismens-konsekvenser-for-demokratin/

    Att vara ”marxist” innebär också att man är för jämställdhet, men dagens högervridna JÖK-politik och morgondagens höger-politik leder ju alls inte till det, men till utslagning. Således tycks det vara en grov osanning att de är ”marxister”. Mer sant tycks vara att de är ”marknadsliberaler” som arbetar för finanskapitalet.

    Det tycks också vara osanning att Karl Marx skulle vara för något som helst religiöst känsloknarkande in i villfarelser eller vilja massimportera afrikaner eller trasproletariat som dagens vänster och halva höger propsar på. Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/06/20/politisk-analys-vilket-politiskt-parti-skulle-karl-marx-valja-idag/

    Det är således moraliskt fel att svärta ned Karl Marx, med dagens s.k. ”socialdemokrati”, eller s.k. ”vänster”, det ”kalifat” de försöker skapa åt finanskapitalet, eller andra villfarelser.

    Det är INTE ALLS svårt att greppa överbetalda LO-chefers och sossars villfarelser om vad som är möjligt. De läser sannolikt DN, samt annan fulmedia ägda av finanskapitalet, samt har det alldeles för fett själva och är egoister.

    Tron på evig tillväxt kommer direkt från ekonomismens galna sekterism som struntar i vetenskapsmäns och matematikers varningar.

    När vi blir exponentiellt fler på en begränsad yta så blir givetvis alla allt fattigare. Lönedumpning är ett resultat av det, men även det faktum att pengarna landar hos ca 10%. Det går att lösa. Matematiken är enkel. Stoppad tillväxt av population, ut ur EU och solidarisk arbetsfördelning och löneutjämning medelst progressiva skatter och bidrag.

    Att LO-medlemmar flyr S är lätt att förstå. V är uppenbarligen ytterligare ett bisarrt EU-vurmande JÖK-alternativ numera, och det tycks mig som om även SD är en av finanskapitalets EU-vurmande fällor.

    Hur det blev så kan man spekulera i, men jag gissar att både media-inducerad masspsykos och ren korruption via George Soros är inblandat.

    Att folket fortsätter att rösta för detta är mycket bisarrt.

 2. Mo says:

  Det socialdemokratiska samarbetet med muslimska brödraskapet är väl befäst och har utvecklats bakom ryggen på svenska folket, vi har inte förstått omfattningen. Den moderna islamismen etablerade sig tidigt i Frankrike i samarbete med den marxistiska -68 rörelsen. Till Sverige välkomnades de genom broderskapsrörelsen och Palme främst genom PLO. Socialdemokratiska broderskapsrörelsen, nuvarande Tro och Solidaritet, infångades i nätverket och har haft stor betydelse för arbetet att befästa MB politiskt i Sverige.

  https://fredimellanostern.wordpress.com/2008/01/09/broderskapsrorelsen-och-israel/

  • Loa says:

   http://helenaedlund.se/socialdemokraternas-islamistiska-draksadd/

   År 1994 inleddes den oheliga allians som vi idag ser konsekvenserna av. Då tog Sveriges Muslimska Råd (SMR) kontakt med Socialdemokraterna och signalerade intresse för ett samarbete.
   Socialdemokraternas tidning Broderskap uttryckte det på följande sätt:
   ”Det finns nästan en halv miljon muslimer i Sverige – de skulle tillsammans kunna lyfta vilket parti som helst till oanade höjder.”
   Någon inom socialdemokratin var dock insiktsfull nog att antyda att ett öppet samarbete mellan S och islamister nog inte var helt lämpligt ur PR-synpunkt, och därför lade Socialdemokraterna ut samarbetet på entreprenad – till Broderskapsrörelsen, socialdemokratins kristna gren.
   (—)
   Den allvarligaste konsekvensen av samarbetet var tillkomsten av den svenska identitetspolitiken. … S svalde idén om en specifik, muslimsk identitet med hull och hår, till den grad att man inledde en kohandel med politiska mandat:
   ”Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att: 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län. SAP ska ha 2 000 muslimska medlemmar och 300 ska ha fått en politisk grundutbildning. En viktig del i arbetet är att föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder.”

   • Mo says:

    Vi kan utgå ifrån att kohandeln utgick ifrån MBs krav på antal i representation i på olika politiska nivåer och vi kan nog utgå ifrån att samma kravmodell framfördes mot övriga politiska partier, resultatet ser vi i framförallt MP och C. Det kanske tom gick så långt att man garanterade en bestämd medverkan från utanförskapsområden i de offentliga valen, detta som är så viktig för de politiska partiernas självbild. MB använder sig av det urgamla nätverksarbetet som har använts inom missionerande religioner, en modell som har spridits till politiska partier inte minst på vänsterkanten, så mycket makt och inflytande som möjligt utifrån en begränsad representation. En effektiv men i grunden ingen demokratisk organisation. För att bryta utvecklingen behöver man utnyttja majoritetens makt i ett direktdemokratisk system. Men för ett sådant krävs en sammanhållande känsla av värdegemenskap som vi tycks ha förlorat i Sverige ?

 3. Savalle says:

  Det är oerhört viktigt att VI nu ALLA hjälps åt med att sprida information om hur diktatur och censur är på väg att smygas in i vårt land – innan det är försent!

  Grå-zons-lagar, militärt ingripande mot medborgare, humor och kritik riktad mot makthavare och deras agenda på väg att kriminaliseras…

  Följande genomgång av den ny-planerade psykförsvarsmyndigheten bör få stor spridning bland allmänheten:


  (Alternativ media ska stoppas av ny myndighet.)

  Om vi kan nå tillräckligt många människor, så kan vi förhindra att fascismen tar Sverige i ett järngrepp.

 4. Eclipse says:

  Statsepidemiologen Anders Tegnells inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademien för 13 år sedan:

  ”Sammanfattningsvis är isolering inte en metod som skulle fungera i dagens samhälle. (…) mottagligheten i befolkningen minskas (…) genom vaccination.”

  Klicka för att komma åt kkrvaht_5_2007_6.pdf

 5. hllviken says:

  ”De grå vargarna” fraktar migranter till Grekland?

 6. eva-marie says:

  Svårt att veta hur det är med Coronaviruset. Man hör så mycket olika, speciellt uppifrån de styrande. Mycket känns bara förvirrande tycker jag.

  Folkhälsomyndigheten ger sina råd, men alla verkar inte lita riktigt på dom utan ger egna bedömningar. Att vissa skolor stängs, andra inte.
  Att spåra ev smittade känns som ett jättearbete. Det måste kräva väldiga resurser.

  Och sen allt som händer vid Grekland. Det är mycket oro i världen just nu.

 7. Arga gubben says:

  Sverige har 136 kända fall, varav 80 bara i Stockholmsområdet. Flera proffs skäller på Smittskyddet. Ryssland gick från två till tretton kända fall på bara några dagar, som vi gick från femton.

  En britt smittades i Wuhan i november och hans katt dog. Det är tröttsamt med Smittskyddets alla lögner. Barn smittar inte, men skolor stängs ju. Oroa er inte för husdjuren. Viruset dör på fem minuter utanför kroppen. Nej, minst fem dygn ska det vara. Dessutom har viruset muterat osannolikt snabbt. Varför just Wuhan strax före det kinesiska nyåret? Iran före en viktig pilgrimsfärd? Italien under skidsäsongen?

  Utdrag ur sossarnas vises protokoll: [Censurerat av MSB.]

  Cui bono är en av Expo hatad förening. Den arrangerar intressanta föredrag och har svårt att hyra lokal. Jag känner bara till ett föredrag av en avhoppad frimurare, men Expo säger att det där är NMR, NMR och NMR. Varje liten opposition ska tystas. Ingen får protestera i denna nya, sköna värld.

  Jag oroar mig för vissa nätverk. Vissa företagsledare får träffa politiker och journalister på gott och ont. Det är bra med information, men inte bra med påverkan. På fester är det lätt att dricka för mycket och babbla för mycket. Lätt att bli på pickalurven och riskera utpressning som i USA.

  Swebb-TV Nyheter har mera idag. Tyskarna använde fluor för att passivisera fransmännen, kan jag tillägga.

 8. Eclipse says:

  Lite humor till helgen.

  https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/koldioxidhalten-i-atmosfaren-nar-nya-rekordnivaer-1.126788

  Koldioxidhalten i atmosfären har sedan 1960 ökat från 0,03 till 0,04%, d v s från tre molekyler till fyra stycken per 10000 molekyler. Detta illustreras på SMHI:s webbsajt med ett rött nivåstreck som går från nedre vänstra hörnet till övre högra i en tabell som är dubbelt så hög som den är bred. DET ÄR BRÅTTOM NU!!

  AfS fick 20290 röster av totalt 6535271 röster i riksdagsvalet, d v s 0,31%.

  Halten AfS-röstare bland befolkningen är alltså 7,76 gånger högre än koldioxidhalten i atmosfären.

  Högerextremt parti når nya rekordnivåer! Nej, förlåt:

  Expo.se
  Valet slutade i ett fiasko för AFS

  Inblick.se
  Avhopp och internt käbbel efter extremhögerns valfiasko

  Nyheter24.se
  Alternativ för Sverige totalfloppade i valet

  SvD.se
  Fiasko för uppstickarna i valet

 9. Savalle says:

  ”Sverige är mycket, mycket sjukt”, säger Andreas Strand till Lennart Matikainen i den här intervjun:


  (Matikainen i möte med Andreas Strand – om SÖNDAGAR 14 NOLL NOLL)

  Och Andreas har tagit ett mycket fint initiativ!

  Vi behövs ALLA för att bota från det sjuka.

  • Savalle says:

   För att ge en teoretisk förklaring till mycket av det som Andreas och Lennart pekar på som absurt och som urartat i vårt samhälle vill jag återigen rikta uppmärksamheten mot det synnerligen viktiga tal av den före detta KGB-agenten och journalisten Yuri Bezmenov, som flydde från Sovjetunionens diktatur och som avslöjade de strategier som används för att förstöra en nation inifrån genom infiltration som bygger på Sun Tzu:s The Art of War och som även KGB tillämpade.

   Bezmenov, som med mycket stor sannolikhet mördades inte särskilt lång tid efter denna redogörelse för lågfrekvent krigföring, säger att subversion är det effektivaste sättet att förstöra en nation och att barnen, familjeenheten, tryggheten är det som allra hårdas attackeras.

   Detta tal av den charmige ryssen, som gång på gång får publiken att skratta mycket gott, är lättlyssnat och i högsta grad aktuellt för oss här och nu! Det handlar om subversion / psykologisk krigföring / lågfrekvent krigföring.

   Det är värt att notera att i den likaledes enormt viktiga redogörelsen för avsikten med den planerade ”psykförsvarsmyndigheten”, som jag hänvisar till i en kommentar ovan, refererar en av arkitekterna som skissar på denna GRÅZONS-MYNDIGHET, den förre Säpo-chefen Anders Thornberg, till Sun Tzu!

   För övrigt: Vad är gråzon enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap?

   ”Vidare hävdas det att informationspåverkan ligger i en ”gråzon” – det vill säga lagliga handlingar som MSB dock klassar som fientliga.”
   https://samnytt.se/msb-varnar-for-parodi-och-satir-humor-kan-anvandas-for-att-legitimera-kontroversiella-asikter/

   VAD ÄR LAGLÖSHET?

   Vi ska belysa konspiratörernas ”gråzoner” där det det planeras för att det lagliga ska förföljas och kritik och humor förbjudas.

   Och vi ska förstöra deras äckliga taggtråds-soppa!

   • Loa says:

    Rena Kafka. ”Gråzon” = yttrandefrihet. Yttrande av typ ‘bu’ istället för ‘bää’.
    Vänstern har ingen humor. (Som domaren som inte förstod Dan Parks konst.) De känner marken gunga och blir osäkra – ”fientlig handling!”
    Att vidta åtgärder mot satir torde vara som att fånga vatten med fingrarna.. Det här kan bli roligt.

   • Patrik Solberger says:

    Hej,

    Efter överväganden ger jag mig nu in i denna blogg som jag tycker håller en hög nivå.

    Viktigast är nog främst att folk är intellektuellt hederliga, vilket för mig betyder att man verkligen tror på.det man säger.

    Bezmenov är intressant men jag tror också att han är en s k limited hangout såtillvida att vi genom att tro på det han säger – som ju är lätt att tro på eftersom det bekräftar vad vi redan tror oss veta – får oss att även tro på hans lögner; vilka lögnerna är vet jag inte utan vill nu bara väcka tanken.

    Är jag fel ute?

    • Savalle says:

     Hej Patrik!

     Nej, du är inte fel ute. Det är viktigt att själv pröva om något är rätt eller fel, sanning eller lögn.

     Hypotesen att Bezmenov skulle ha varit en ”limited hangout” är intressant – inte minst med tanke på schackspel och bondeoffer.

     Med hög sannolikhet mördades Bezmenov.

     Det skulle ju kunna ha varit en strategi för att befästa något som han säger som är viktigt i desinformativt intresse.

     – Men vad, i så fall?

     I Art of War, Sun Tzu talas det om olika typer av spioner som verkar inom fiendens organisationer.

     Den mest spektakulära spionen är The Doomed Spy:
     ”23. It is owing to his information, again, that we can cause the doomed spy to carry false tidings to the enemy.”
     https://www.marxists.org/reference/archive/sun-tzu/works/art-of-war/ch13.htm

     ART OF WAR, SUN TZU skrevs av jesuiten Amiot.
     ”The book was translated into French and published in 1772 (re-published in 1782) by the French Jesuit Jean Joseph Marie Amiot.”
     (Wikipedia)

     Sun Tzu var med stor sannolikhet en fiktiv figur, vilket i så fall skulle innebära att Art of War är en jesuitiskt konstruerad kampmetod.

     Walter Veiths YouTube- föredrag ”Walter Veith-Sun Tzu, The Jesuits, and The Art of War” är enormt intressant när det gäller denna så försåtliga och hänsynslösa kampmetod.

    • hllviken says:

     Patrik Solberger, du är inte fel ute.

     Att en KGB-agent skulle gå över till ärkefienden och berätta alla hemligheter, det är för bra för att vara sant.

     Jag grävde om ”Bezmenov” för några år sedan men har ej tid att leta fram materialet. Några punkter:

     KGB-agent i Sovjetunionen. Har den etniska bakgrunden som de styrande har.
     Fick uppdrag i Indien. Flydde därifrån till Nordamerika. (Precis som Stalins dotter gjorde).
     Håller undervisning om Kommunistiskt maktövertagande i Nordamerika genom infiltration. (Det var inget nytt för de kristna i Nordamerika – sovjetledarna berättade det för flera högt uppsatta ledare i USA.)

     Återvände till Moskva. Dödförklarades officiellt efter en kort tid. (Kan lika gärna vara skifte till en ny identitet.)

     Han uppträdde under flera olika namn.

     • hllviken says:

      Kabalen tillkännager i förväg de onda planer de har för sina konkurrenter här på denna planeten. De tror de undgår Guds straff då.

 10. eva-marie says:

  Bra Savalle, att du påminner oss om den här videon. Den är sevärd !

  • eva-marie says:

   Videon om f d KGB-agenten alltså

   • Savalle says:

    Ja, Eva-Marie, den videon är oerhört viktig!

    Barnen attackeras. De görs osäkra på sin könsidentitet, om de är pojke eller flicka, om de ska ska låta kirurger skära bort könsdelar och med livslång kraftig hormonbehandling försöka vara motsatt kön. HBTQPLNMSYKOT-läror i skolan efter ABC…

    Splittring av familjeenheten, kaos i skolan, OTRYGGHET!

    Den f d KGB-agenten ger svaren!

    – SUBVERSION!!!

 11. Arga gubben says:

  Gamla KGB, Kagebe, misstänks ha tillverkat många sovjetiska anekdoter. Låt folk skratta åt makthavarna, istället för att göra uppror. Den säkerhetsventilen förstår sig MSB inte på. Vi är maktlösa och kan ingenting göra, men skratta kan vi. Notera dock att humorn har blivit allvarlig. Humorns logik är att den dras till allvarliga saker. Jag tror det var John Cleese som sade det.

  När vi ingenting kan göra åt eländet, kan vi bli desperata. Inte kloka och pragmatiska, ett lätt byte för en makt som tror sig vara politiskt ”allsmäktig”. Vi kan få NATO på våra gator och NATO ser alltid till att ha immunitet. En gammal profet såg fransmän i Sverige och kanske det blir så.

  Regeringen kan varken gå framåt eller bakåt och inte till höger eller vänster. Det är en förunderlig utveckling och kan sluta med att statsministern avsätts av sina egna. Då vrålar den gamle ormen och vill bita kritikerna. Han oroar sig för Nordens konung, om ni förstår referensen. Han har också anledning att oroa sig för Indiens. Denne rikt begåvade kristne man avslöjar påven som en falsk profet. Vem tror ni Kungen är? En lång orm i Asien lade sig att sova och det växande gräset fångade honom. Han vrålade och då gick folket över till kristendomen. Gräset, de små gräsrötterna.

  • Savalle says:

   Påven arbetar intensivt på att förena alla världens religioner under Vatikanens herravälde.
   https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-11/pope-francis-meeting-religious-leaders-thailand-news-video.html

   I Sverige har nästan alla större kyrkoförsamlingar skrivit under avtal, där de underordnar sig Katolska kyrkan och de förenas i Sveriges kristna råd under ledning av Sveriges förste kardinal, katoliken Anders Arborelius.

   ”The Vatican has decreed that the Catholic Church is the ”mother of all churches” and banned the term ”sister churches” to describe other denominations, in two new documents that could harm Vatican efforts towards unity with other believers.”
   https://www.independent.co.uk/news/world/europe/other-churches-are-no-sisters-of-ours-the-vatican-insists-699556.html

   Vatikanen, brittiska kungahuset City of London i samverkan skapade staten Israel, som formellt grundades 1948.

   Vatikanen har ett stort slott som representation i Jerusalem.

   Tel Aviv i Israel är centrum för den mycket snabbt växande religionen Baháʼí Faith med alla sina oerhört påkostade praktbyggnader världen över.

   ”At the heart of Baháʼí teachings is the goal of a unified world order that ensures the prosperity of all nations, races, creeds, and classes.”
   https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%CA%BC%C3%AD_Faith

   ISRAEL – är det tänkt att det ska bli centrum för en enda tillåten religion under Baháʼí, under styrning av Vatikanen?

   Intensiva förberedelser pågår för att uppföra det så omtalade TREDJE TEMPLET i Jerusalem.
   Walter Veith behandlar utförligt sambandet Sionismen – Katolska kyrkan i YouTube-föredraget The Third Temple.

   Miljardär-familjen Rothschild, Vatikanens bankirer i City of London, finansierade den väldigt spektakulära och påkostade byggnaden The Supreme Court i Jerusalem. Denna byggnad formligen kryllar av ockult Frimurar-symbolik: Det allseende ögat, Pyramiden, Det upp-och-nedvända korset…
   http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/171292

   Samma symbolik återfinns i de extremt spektakulära och påkostade byggnader i den enormt snabbt växande kazakstanska huvudstaden Nur-Sultan, som tidigare hette Astana.
   https://de.wikipedia.org/wiki/Nur-Sultan

   Är Israel och Jerusalem samt Nur-Sultan i Kazakstan avsedda att bli världens centra för religionsutövning och herravälde i en värld som förenats i kraft av tvång?

   Gemensamt för dessa geografiska områden är den starka kopplingen till Kazar-judar.
   https://experimentlandet.blogg.se/2013/may/ockultism-och-falska-judar.html

   • Mo says:

    Savalle, när du är så här kritisk mot judarna och kristendomens ( genom Vatikanen ) besittning av Israel, vad vill du ha istället ?

    • Arga gubben says:

     Vatikanen har inte lyckats ta över Israel, men fått skattebefrielse. Möjligen hjälpte Vatikanen till att samla 70 nationer till offeraltarets invigning. FN ändrade också ton. Israelerna har samma problem med globalister som vi har och påven är globalisternas profet. Soros är inte välkommen i Israel, så vitt jag vet. Några kallar sig judar, men är det inte, som Bibeln säger. Se bara på den israeliska högsta domstolen. Globalisterna använder sig av hovjudar och de vet inte att de utnyttjas.

     De baha’ier jag har träffat är bra människor och deras religion är ganska obetydlig. Strong var förstås ett stort frågetecken och en globalisttjänare. Det är konstigt att så mycket pengar lades på byggnaderna i Haifa. Baha’i gör anspråk på att vara den nya världsreligionen, men det går trögt. Alla religionsuppenbarare sätts på samma nivå. Profeten Muhammed och kanske också Buddha jämställs med Herren. Katolska kyrkan faller ihop om Vatikanen går med på det och om det blir vida känt. Den Uppståndne kan inte jämföras med dem.

     Baha’ierna vill ha enhet utan politik. Så förklarades saken för mig. Det är därför konstigt vad Strong höll på med i FN.

     Vad Israel behöver är den stora kristna väckelse som ska komma. Inte Pappen och hans politik. Vi har samma behov.

     På sätt och vis kan man säga att hela mänskligheten är en stor och varierad församling. Vi vandrar tillsammans och de flesta har minst en sanning, om de bryr sig. Man kan också säga att det bara finns en kristen församling, trots att de kristna är så olika. Vi trampar inte bara på jorden, vi är också verksamma i den andliga världen. Därför är inte alla våra tankar våra egna och vi har rätt att säga nej till vissa. Dra iväg! En stor lättnad och skuldbefrielse.

     • Savalle says:

      Jag har stor respekt för folket i staten Israel, precis som jag har stor respekt för församlingsmedlemmar tillhörande Baha’i. Walter Veith säger i sitt föredrag The Origin of Islam att han aldrig mött så hängivna och lojala religionsutövare som muslimer. Walter Veith pekar i ett annat föredrag på att församlingen Jehovas vittnen under tidiga år hade samma symbol som Tempelriddarna, kronan och korset – även om jag förmodar att denna församling med tiden frigjort sig och som nu är en av de få kyrkor i Sverige som inte underordnat sig Katolska kyrkan.

      Valter Veith pekar även på att det finns 34000 olika församlingar inom kristenheten och framhåller att splittring och infiltration varit en högt prioriterad uppgift för Katolska kyrkans militära enheter.

      Baha’i är förhållandevis en liten kyrka med cirka 8 miljoner religionsutövare, men de har allra flest mandat inom FN och därigenom mycket stor politisk makt.
      Baha’i växer mycket snabbt och enorma ekonomiska intressen synes stå bakom organisationen. Församlingens kyrkobyggnader är extremt påkostade:
      https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%CA%BC%C3%AD_Faith

      I Sverige har Baha’i betydande politiskt inflytande genom CONCORD, som är en utomparlamentarisk paraplyorganisation med utomordentligt stor politisk makt.

      Den politiska makten över den organiserade religionsutövningen i Sverige domineras – förutom av de politiska partierna – av Baha’i samt i synnerhet av organisationerna Sveriges kristna råd och Nordiska biskopskonferensen, vilka båda leds av den katolske kardinalen Anders Aborelius.

      En trojansk häst är ytligt sett en vacker och fridsam kreation, som kan synas vara attraktiv och ståtlig, men som tjänar ett syfte som blir uppenbart först när tiden blivit mogen.

      • Arga gubben says:

       Semiter är kända för att ha stark tro och vara envisa. Araberna gavs Islam så att de inte skulle falla för vissa kristna villoläror. Det är inte kört för alla, säger Swedenborg. De som har varit trogna sin uppenbarelsebok undervisas om Herren i nästa liv. Hur kan folk dömas för vad de inte vet? De som döms är de som struntar i vad de vet. Mer därom nedan.

       Semiter var eftertraktade som slavar och påverkade Italien mer än italienarna vill erkänna. Katolicismens bas finns i sådana länder, kanske med undantag av Irland, men irerna är också envisa.

       Portugal absorberade många afrikaner, men det syns inte längre. Iranierna absorberade många, men vill inte påminnas om det. Judarna sägs ha fem procent afrikanskt ursprung, men jag vet inte om det är sant. Jag vet dock att några vill DNA-testa inkommande israeler. Identitetspolitiken har blivit viktigare än religionen. I Sverige döljs det mest förbjudna. Svealand var ett nybygge och kan ha fyllts med slaviska invandrare, anser vissa. Skåne och Småland har också pekats ut. Tyskland är blandat och det förklarar sökandet efter en identitet. Det gick inte bra.

       Maranata står utanför påven och SKR. Jag vet att SKR nu debatteras i minst en annan iten församling. Jehovas Vittnen missionerar och det gillar inte påven. Pingst vägrade länge SKR, men gav upp till slut. Här finns ju makt och pengar?

       För de som vet och inte lyssnar. Ni andra, sök reda på en eller flera sanningar och rädda evigheten.

       I Cannot Come with Lyrics

       • Savalle says:

        TILL ALLA FÖRSAMLINGAR SOM INGÅR I LUCIFERS ORGANISATION:

        ”Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.”

        BIBELN:

        Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. 2Och han ropade med stark röst: ”Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.”

        4Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. 6Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. 7Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. 5Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. 6Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. 7Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx.
        (Uppenbarelseboken 18:1-7)

      • Savalle says:

       ”Jag hade fått uppleva vad det goda hatet, de god hatarna, var kapabla till. De, som mobbade, ljög och krossade människors liv samtidigt som de stöddes av en repressiv kyrklig tystnadskultur och rundliga ekonomiska bidrag från stift och biskopar. De, som var den moderna inkvisitionen som visserligen inte brände folk på bål längre men som mer än gärna gick över lik i Jesu namn.”
       (från boken: Konsten att överleva Svenska kyrkan av prästen Helena Edlund)

    • Savalle says:

     Frihet att välja, omtanke om medmänniskor, djur ,natur, fred, rättfärdighet, sanning, öppenhet.

 12. hllviken says:

  ✡️ ✡️ ✡️ ✡️ ✡️

  Som alltid!

  🕎 🕎 🕎 🕎 🕎

 13. Janlennart says:

  Coronaviruset. Verkar som om media och djupa staten gör en höna av en fjäder. Om uppgifterna stämmer är detta virus relativt ofarligt jämfört med tidigare och vanligt återkommande säsonginfluensa:

  http://blueshift.nu/coronaviruset-ar-en-global-paverkansoperation-inte-en-pandemi/

  • Not CO2 says:

   Ja, så som det ser ut i dagsläget. Vissa påstår att det muterar, men har inte sett några sådana uppgifter ifrån officiellt håll.
   Folkhälsomyndigheten har siffror på 2016-2017 års influensa säsong i Sverige:
   12779 laboratorie verifierade fall.
   725 avlidna personer.

  • Mo says:

   Någon vill uppenbarligen skapa panik. Kanske för att frambringa tidens tecken.

   http://denytterstatiden.blogspot.com/2020/02/coronaviruset-en-kommande-global-pandemi.html

   Med tanke på det massiva stödet från media så kanske Martin Armstrong är på rätt spår. En förändring inom den globala ekonomin på något sätt.

   https://www.armstrongeconomics.com/world-news/war/coronavirus-conspiracy-to-eliminate-paper-money/

   • peterkrabbe says:

    Vi har långtifrån sett slutet på Corona-historien än. Huvuddelen av befolkningen kan nog ta det ganska lugnt, med ett par procents dödlighet. Men för de äldre ser det annorlunda ut, med 10 – 15 procents risk att avlida. Om epidemin håller i sig året ut innebär detta att en stor del av pensionärerna kommer att avlida, vilket säkert är ett av de viktigaste syftena med virusets design. I Italien ligger medelåldern för de avlidna på 81 år. Vinsten för samhällets skattebetalare är enorm genom minskade vårdkostnader, indragna pensionsutbetalningar och ”lediga” bostäder, ofta i attraktiva lägen, så man får nog ha en hög tilltro till tillfälligheter om man tror att detta är en slump.
    Jag ser det snarare som en sofistikerad form av depopulation som har samhällsstyrningens fulla stöd. De som ändå klarar sig igenom virusets härjningar lär ställas inför nästa problem, när vaccinationerna blir obligatoriska. Blir det nådastöten? Givetvis finns det många andra anledningar till att sprida viruset, som att skapa en global ekonomisk kris och, som nämnts, dra in kontanterna i handeln. USA har ett stort intresse av att skada Kinas tillväxt. Man kan inte heller bortse från att globalismens värsta kritiker finns bland de pensionärer som förefaller vara målgruppen. Ett sammanträffande? De enda som vågar kritisera idag är de som lämnat yrkeslivet och tror sig vara ekonomiskt oberoende.
    Vi får nog vänta lite till innan vi förstår vad som hänt och varför.

    • Mo says:

     Det är som du skriver pensionärerna som drabbas hårdast av Corona men om detta hörs inte så mycket i debatten. Överhuvudtaget har de äldres behov blivit bjälken i ögat hos våra politiska ledare, de ser lidandet i andra länder men inte det som finns på hemmaplan.

     https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/941568-lovins-harda-attack-akesson-visar-forakt-mot-lidande

     Det som skulle behövas är ett politiskt parti som fokuserar på äldre frågor och en äldre minister med odelat ansvar i regeringen. Några politiker tycks ha gett upp fullständigt och vill göra dödsögonblicket till ett personligt beslut. L och MP lever farligt i dessa dagar.

     https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/GGX8Al/fragan-om-dodshjalp-splittrar-l-frihetsfraga

    • Eclipse says:

     Hemma i HSB damp ned i brevinkastet idag. (Och alldeles strax i tidningsåtervinningskärlet).

     Alla behöver närhet. Framtidens boende är bilfritt. Smarta garderober vädrar kläderna så vi inte behöver tvätta så ofta. Korta ner duschtiden, lufttorka håret, stäng av golvvärmen. Cirkulära kök. All inclusive-boende. Vi delar kök, balkonger och vardagsrum med andra. Uthyrningstjänster. Delningsekonomi. Boytan blir mindre och husen högre. Dagens hushåll skiljer sig markant från 60- och 70-talets kärnfamiljer. Framtidens hem är elastiskt. Inbyggda tekniska lösningar för hemleveranser, barnvakt, sophantering m m. Verktygspool, elbilspool, klädpool, matpool. Inget nytt vatten behöver tillföras bostaden. 2030 är byggandet klimatneutralt och bostadsbristen löst. Satsning på träbyggnader, eftersom det skapar CO2-neutrala bostäder och gynnar den inhemska skogsindustrin.

     ”De risker HSB ser som allvarligast är översvämningar till följd av höjda havsnivåer och skyfall, ras och skred, men också värmeböljor och så kallade heat islands, alltså områden som blir mycket varmare än sin omgivning under varma dagar. Förlust av ekosystemtjänster som pollinering och exploatering av jordbruksmarker är också risker vi måste ha i åtanke.

     Här har Elvin, 7 år, alldeles själv målat hur han tror att framtidens hem ser ut:

     • Loa says:

      Ett till lika delar vidrigt och beskäftigt sammelsurium!
      Från HSB:s kristallkula: ”ekosystemTJÄNSTER” ?!

    • Savalle says:

     Epidemiologen Jim Axelrod från Harward University varnar i denna CBS-intervju att coronaviruset (Covid-19) är ett allvarligt hot. CBS uppger att Jim Axelrod är en av USA:s mest framstående virusexperter.

     ”Han säger att prognoserna pekar på miljontals av dödsoffer inom en relativt nära framtid. De flesta som kommer att dö är sannolikt den äldsta delen av världens befolkning.”

     https://newsvoice.se/2020/03/coronaviruset-miljontals-dodsfall/

     ”Covid-19 muterar och en person kan smittas av flera varianter samtidigt, vilket gör den extra farlig”, säger den svenske hälsoexperten Michael Zazzio i följande intervju:

     https://newsvoice.se/2020/03/coronaviruset-smitta-miljon-svenskar-prognos/

    • Savalle says:

     Spanska sjukan:

     ”Mellan 50 och 100 miljoner människor dog,[3] vilket gör Spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.”
     (Wikipedia)

     ”In contrast, a 2007 analysis of medical journals from the period of the pandemic[16][17] found that the viral infection was no more aggressive than previous influenza strains. Instead, malnourishment, overcrowded medical camps and hospitals”
     (Wikipedia)

     Spanska sjukan bröt ut när världen befann sig i kaos, 1918, under senare delen av första världskriget.

     Reconstruction of the 1918 Influenza Pandemic Virus:
     https://www.cdc.gov/flu/about/qa/1918flupandemic.htm

     • Loa says:

      Från Alfheimr.xyz (Blueshift):
      Efter 9 000 obduktioner står det klart. Det var den amerikanska globalistfamiljen Rockefeller som startade spanska sjukan. Det skedde genom massvaccineringar av soldater på väg att strida i Europa under första världskriget…
      https://www.winterwatch.net/2019/05/the-truth-revealed-about-the-deadly-1918-spanish-flu-it-was-actually-bacterial-pneumonia/
      The Truth Revealed About the Deadly 1918 Spanish Flu: It Was Actually Bacterial Pneumonia
      ” When the United States entered WWI in April 1917, the fledgling pharmaceutical industry had something they had never had before: a large supply of human test subjects. During the war years of 1918 to 1919, the U.S. Army ballooned to 6 million men, of which 2 million were sent overseas. The Rockefeller Institute for Medical Research took advantage of this new pool of human guinea pigs to conduct vaccine experiments.
      (—) three doses of a bacterial meningitis vaccine. The vaccines were spitball dosages of a vaccine serum derived from horses. ”

    • Patrik Solberger says:

     Jag delar delvis din uppfattning men tror samtidigt att all rapportering i vår beroende media styrs ifrån ett och samma globala sanningsministerium. Sorgligt är det.

     • peterkrabbe says:

      Du är välkommen till bloggens kommentarsfält, Patrik. Vårt syfte är att sprida information och kunskaper som just ligger vid sidan om sanningsministeriets urval. En känd ledarskribent inom Bonnierkoncernen skrev att det var journalisternas uppgift att ”sortera och värdera” den information som läsarna skulle kunna ta del av i deras tidningar. Bonniers ingår i ett nätverk med hundratals tidningar över hela världen som publicerar färdigskrivna artiklar, styrda till innehåll och intention av George Soros.

   • Loa says:

    Fulford tror att det är global ekonomisk förändring med positiv avsikt, eftersom dollarn är värdelös
    https://benjaminfulford.net/2020/03/09/us-presidential-election-tokyo-olympics-cancelled-as-fake-pandemic-ushers-in-world-government/
    ” The controlled demolition of the Khazarian mafia financial system is now visible for all to see. The 30% plunge in oil prices, the meltdown of stock and bond markets and a freeze in world travel and trade are all being orchestrated in tandem with a fake pandemic, multiple sources confirm. The pandemic, which is mostly a media event, and the financial collapse, which is real, are the cover being used to usher in a world republic, P3 Freemason, Illuminati and CIA sources all confirm. The trigger event was the default on February 16th of the U.S. Corporate Government.
    The aim of this controlled demolition is to remove Satan-worshipping, genocidal criminals from the apex of world power, ”
    Låter ju bra.. Vidare:
    ” The number of sealed indictments in the U.S. is now close to 160,000 and 1,613 indictments have actually been acted upon. So now it looks like many of these corporate crooks will finally end up in jail where they belong.
    There has also been a record number of corporate bosses quitting or losing their jobs since January. ”

 14. Arga gubben says:

  Staten New York har 89 kända fall och utlyser undantagstillstånd. Stockholm har runt 115 och hela Sverige omkring 200. Sexton miljoner italienare sitter i karantän. ”Det finns ingen anledning till oro. Det här planet är datorstyrt och det finns ingen anledning till oro, ingen anledning till oro.”. Varför hakar du upp dig?

  Smittskyddet har svårt att testa alla misstänkta fall i tid. Brist på personal? Varför då?

  Fem procent är var tjugonde.

  ”Det innebär att andelen döda nu är uppe i 5 procent.”

  https://www.friatider.se/133-till-doda-i-italien-pa-ett-dygn

  Ser ni vad som händer? Åkesson kunde ha blivit sönderslagen i Turkiet.

  https://samnytt.se/uppgifter-sapo-visste-om-att-akesson-skulle-deporteras-teg-om-deg/

  Marita Ulvskog gjorde socialdemokratisk karriär för att hon en gång var en snygg brud. Nu har hon suttit av 10 år i Bryssel. Ett svårt straff, eftersom det är en bra plats att förlora sitt förstånd.

  Joe Bidén har problem för att han är gaggigare än vad jag är.

  Coronavirus patient transported in bio-containment unit

 15. Åke i Sörmland says:

  Den som kan sin emotionella frekvensskala vet, att komma ut ur kommunismens lömska hat, finns bara två vägar, #1 lämna kroppen, eller #2 upp, först genom återtagande av friheten med våld.
  Kommunismens emotionella nivå är, att ta alla med sig i undergången.

  • Savalle says:

   Kommunismen är en konstrukt.

   Friedrich Engels och Karl Marx var lika styrda av storfinansens oligarker som Leo Trotzki och Vladimir Lenin.

   Kommunismens ideologi bärs idag vidare av FABIANISMEN, den kamouflerade kommunismen.

   Fabianismen och socialdemokratin:
   https://friasidor.is/fabianismen-och-socialdemokratin/

   Kommunismen är i stort sett identisk med fascismen: En allsmäktig stat våldför sig på folket och är i allians med de utvalda enormt gynnade, som äger allt och som vill leka gudar – hemmagjorda gudar, som orsakar oerhört lidande och förstörelse.

   • Loa says:

    VILLIGT styrda…

   • Åke i Sörmland says:

    första meningen, sista stycket är som taget exakt ur frekvensskalan – kommunism vs fascism är samma sak. En pytteliten skillnad gäller dock, kommunismen bär lite mer rädsla i sig, därför blir den mer lömsk.

   • Åke i Sörmland says:

    Detta med emotionella frekvenser och vidhängande manifestationer har nästan som förkrav att förstå om statisk elektricitet och hur frekvenser påverkar det fysiska universum. Påtalat redan av Nicola Tesla för 100 år sedan. Kan det ha ett samband med att Tesla har mörkats bort ur nästan allt skrivet i litteraturen?
    Vad gäller människan kan man se dessa fenomen enkelt med att betrakta två olika emotioner i samma tidsenhet, där den lägre emotionen löses upp på sekunder.

 16. Åke i Sörmland says:

  Min 09:45 kommentar bekräftas av USA:s konstitution 2:a tillägget, om att få äga och bära vapen.
  En kunskap som idag har mörkats bort ur filosofiböckerna.

 17. Savalle says:

  Det är nästan alltid givande att studera viktiga händelser utifrån olika perspektiv.

  Corona-virus…

  Här en lingvistisk aspekt:

  ”1650s, ”a crown,” from Latin corona ”a crown, a garland,” in ancient Rome especially ”a crown or garland bestowed for distinguished military service,” from suffixed form of PIE root *sker- (2) ”to turn, bend.””
  https://www.etymonline.com/word/corona

 18. Lassekniven says:

  Savalle, du har rätt. Kommunism, fascism och nazism är samma dynga bara förpackat i olikfärgade askar, röda, svarta och bruna.
  Mussolini, il duce, var en pösmunk som såg sig själv som en antik kejsare. Han var inte elak mot judarna från början men tvingades av Hitler. Han detroniserade maffian, den enda gång i historien som detta har hänt. Liksom Hitler byggde han motorvägar men det var väl det enda goda dessa herrar lyckades med.
  Stalin, Hitler och Mussolini var starka ledare. Vad har vi i Sverige idag. Löfven? Vice statsminister Lövin! En som trodde sig kunna bli statsminister, Lööf. Märkvärdigt med de tre löven, vissnande löv.
  Den senaste ledaren med någorlunda kraft var Göran Persson, inte min favorit precis, men kunde peka med hela handen. Han gjorde dock en massa hittepå som exempelvis att kommunalisera skolan. Idiotiskt!
  En stark ledare måste dyka upp snart,någon som har sina rötter i kristenheten vilken medvetet och systematiskt har försvagats av alla politiker sedan 1968. Vi har varit kristna i mer än 1000 år och kristendomen är vårt samhälles kitt som nu har krackelerat som på ett gammalt fönster som man reparerar genom att skrapa, slipa och lägga på nytt och gott kitt. Hållbara fönster är en viktig del i arkitektoniken. Eller hur Peter.
  Hade sossarna fått regera ensamma med eget program hade det säkert inte sett lika illa ut. MP och VP(k) suger musten ur partiet. SD, så som jag ser det, är inte primärt ett högerparti. Håkan Juholt var ju ute och dinglade med det ena och det andra men han är stark och utmärkt retoriker och agitator. Ta tillbaka honom. Socialdemokratiska partiet är det enda som är regeringsfähigt och tillsammans med Jimmie Åkesson och SD i regering så tror att viss stabilitet kan uppnås. Rätta mig om jag har fel.

  • Mo says:

   Socialdemokraterna är inte regeringsfähiga men har ett stort ansvar för den situation vi befinner oss i med ett krackelerande samhälle. Sverige har avkristnats med hjälp av socialdemokratin vilket har möjliggjort att befolkningen har släppt in medeltidsvärderingar i samhällssystemets ledning och hjärta. Socialdemokraterna har byggt upp sin makt i en ohanterlig tjänstemanna byråkrati som tar allt mer av samhällets resurser och lever numera sitt eget ansvarsbefriade liv. Man har blundat för att oärlighet och kriminalitet har etablerat sig på alltfler nivåer, både i näringar och offentlig verksamhet. Socialdemokraterna har förlorat sin ideologiska grund och sina tidigare kärnväljare, arbetarna som har blivit de stora förlorarna i den medvetna omvandlingen till ett tjänstemannasamhälle. Deras makt vilar numera på stöd från en svällande offentlig tjänstemannakår som möjliggörs med finansiering av ett kreditsystem som lagts på privatpersoner och därmed bundit upp dem till systemet som låneslavar. Lönearbetarna har förlängesedan vänt S ryggen, inte minst ses detta i LO, och sökt sig till SD. För detta har de fått utstå spott och förföljelse av den grad att samarbete emellan S och SD nog får ses som helt uteslutit. SD grusar ju dessutom S önskade oändliga tillflöde av nya röster.
   Det som behövs är etablerandet av nya partier och nya system som inte är uppbundna i begränsande nätverk.

   • peterkrabbe says:

    Det paradoxala är att om sossarna hade fortsatt att föra en politik som gynnar arbetarna så hade inte SD behövts och man hade haft kvar ett väljarstöd runt 40 % – utan invandrarröster. Man har blivit grundlurade av sionismens liberaler. Att arbetstagare oroas över att arbetsmarknaden fylls av invandrad arbetskraft och att industrier läggs ner i ökad takt kan ju inte förvåna någon, inte ens sossarnas partistyrelse och en slipsförsedd svetsare. Flykten till SD är relaterad till en nationalism där man månar om landets egna, både möjligheter till inkomst och välfärd. Att relatera detta till nazism och fascism är så dumt att det blir obegripligt för en normalbegåvad.
    Nu försöker man försvåra för invandrad arbetskraft genom det nya utstationeringsdirektivet, som skall gälla från 1 juli. Men istället för att tackla problemet med invandrad arbetskraft från MENA-länderna som inte går att inordna på den svenska arbetskraften, slår man nu mot kvalificerad arbetskraft från EU-länder som Polen och Baltikum. Skillnaden är att polackerna bor inte här och behöver inte vår välfärd, man har sina familjer kvar i Polen och vill tjäna så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt, för att sedan resa hem till familjen med en kassa som inte går att skapa där. Sossarna vill att alla skall följa svenska arbetstider, för att sitta och rulla tummarna eller gå på fotbollsträningen efter kl 15. De som bor i våra grannländer vill intensivarbeta fyra- sex veckor för att kunna vara hemma två. Det är två olika system som inte ryms samtidigt i Löfvéns hjärna.
    Att genomföra detta direktiv, som för övrigt strider mot EU-lag, kommer att innebära att 80 % av vår byggarbetskraft väljer att stanna i sina snabbt växande hemmaekonomier istället för att rädda den svenska byggproduktionen. Kommande år blir dödsstöten för svensk byggindustri. Ett minskat byggande kommer i sin tur att driva upp fastighetspriserna till nya toppnivåer. Tror någon att detta gynnar svensk arbetskraft?

   • Mo says:

    Lassekniven, rätta mig om jag har fel, du tycks ha kunskapen. Dessutom är det väl så att socialdemokratin är uppbyggt som ett pyramidspel, de trotjänare som har varit med längst tjänar så att säga mest på systemet genom befordringar i hierarkin och företräde till köttgrytorna med förmånliga ersättningar, medan de nytillkomna samhällsmedborgarna får betala i ett rymligt skattesystem. Det har bidraget till de ökande ekonomiska klyftorna vi ser i samhället idag. Som ett exempel, eftersom HSB har diskuterats tidigare i tråden, en folkrörelse som utvecklats till makthavarnas födkrok. HSBs ordförande socialdemokraten och tidigare kommunalrådet Anders Lago. Betitlar sig numera även som ordförande i internationella organisationen Co-operative Housing International (CHI). Vad håller de på med ? Nu skall tom våra bostäder ut på den globala marknaden ? Att socialdemokratin är globalisternas bästa vän tror jag vi kan känna oss säkra på.

  • Loa says:

   Sveriges djupa stat är Socialdemokraterna. Den är inte ens ‘djup’ – den är överallt! De bryr sig inte ens om att dölja det, för den ”syns” inte eftersom det inte finns NÅGOT som skulle kunna ge kontrastverkan! Djupa (s)taten i öppen dag. Från ett ledargarnityr som torde vara vad partiet förmått skrapa upp, till alla tanter på alla verk och myndigheter. Från den toppstyrda polisen och MSB till det korrupta rättsväsendet, som letar alla kryphål att frikänna och behålla kriminella MENA-personer. En ”vänskaps”korruption plågar hela det lilla landet. (S)taten, det är vi!

   • Mo says:

    Det största problemet med socialdemokratin är att de ser sig som världsmedborgare och att vara svensk nationalist är bland det fulaste man kan bli. De har blivit fisförnäma och vill hellre sitta bland hermelinerna i FNs högkvarter än bland katterna på svenska arbetsplatser. Manschetter med guldknappar istället för lite skit under naglarna. De är mer bekymrade över andras problem än att den svenska skutan håller på att kantra. Det började med Palme. I Malmös demonstration höjs röster för att Sverige måste dö. Men hoppsan vem betalar 25-30% av deras kommunala budget, för att inte tala om all statlig verksamhet i staden. Vem vill betala om Sverige skall dö ???

    https://nyheteridag.se/krav-pa-kvinnodags-demonstation-i-malmo-sverige-maste-do/

    • Loa says:

     Effektfullt uttryckt, fina antonymer..
     Ja, allt ont började med Palme. Helt oförtjänt ärvde han halva folkhemmet som väljarbas. Det var bara att åma sig i talarstolen, så följde de i den riktning han pekade. Palme var också den som införde hån som debattmetod i Riksdagen: Geijer på bordell, Fälldin mot kärnkraften… fanns många tillfällen att vricka tungan och ”briljera”. Fårskocken i trans över sin ledare, så intellektuell och internationell.. Vi är bäst! Se, vi är modiga också: Vår ledare läxar upp USA, nedrustar kärnvapen, öser pengar över svarta rebeller, släpper loss fångarna i Chile…
     Den snälle svensken hade inget immunförsvar mot denna onaturliga ledare, ej framvuxen ur folkrörelser eller borgerlighet.

 19. Savalle says:

  Här är en enormt viktig analys av corona-viruset utifrån ett mycket klargörande perspektiv:

  (Om media & makten i coronahysterin)

  Den världsledande terrorexperten Ole Dammegård intervjuas i TV-kanalen WakeUpGlobe.

  • Loa says:

   Å andra sidan?
   Edge of Wonder
   Coronavirus: Did the CCP Just Call The Coronavirus a Bio-Weapon? [Part 4]
   3 mars 2020

 20. Arga gubben says:

  Dödligheten närmar sig 6,2 procent i Italien. Sjukdomen är värre än Spanska sjukan, om det stämmer. I Kina kommer döden efter 14 dagar. Netflix visar nu TV-serien Pandemi. Vilket sammanträffande. Norge, Sverige och Danmark har många fler kända fall än stora Ryssland.

  Sverige har inhemsk smittspridning. Det är klokt att undvika buss och tunnelbana, om man kan, men det är svårt att skydda sig. Jag sätter på mig arbetshandskarna och blippar när jag betalar. Blipp är bättre än dripp. Kineserna undrar vad vi håller på med och det undrar jag också. Köttberget, i det här fallet definierat som våra politiker, är ett kostsamt problem.
  Nu drabbas politiker i flera länder och jag antar att Smittskyddet prioriterar regeringskansliet. Vice riksbankschefen och en domare är drabbade. Statsministern tvekar att åka utomlands.

  Vi ser Erdogan göra ett horntecken med pekfingret och lillfingret. Vad pågår?

  Nu får vi veta att redan dödas pensioner sänds utomlands. Vilket fantastiskt ledarskap vi har.

  Netanyahu må vara den han är, men i det här fallet gör han rätt. Vietnam reagerar också.

  Israel stänger gränserna i respons till coronaepidemin

  https://samnytt.se/israel-stanger-granserna-i-respons-till-coronaepidemin/

  Ni fattar väl att Corona, solförmörkelsens fantastiska symbol, handlar om Koruna, Kronan? Den socialdemokratiska röda valaffischen? Lars Enarson fick veta att det som nu händer i Sverige är en förberedelse för antikrists välde och den typen gillar pengar. Alternativmedia tigger som romska tiggare och jag tycker inte om det.

  Iranier kommer också fortfarande hit med hjälp av UD.

  ”Fortfarande tillåter svenska myndigheter att flyg från coronasmittans centrum i Italien landar i Sverige. Flygbolaget Ryanair flyger tur och retur sex gånger i veckan till Bergamo, som ligger i Lombardiet – epicentrum för coronasmittan. ”Galet”, säger en av flygbolagets anställda.”

  https://samnytt.se/sex-flyg-i-veckan-fran-coronasmittans-centrum-tillats-landa-pa-skavsta/

  Italien på bristningsgränsen – beordrar karantän för samtliga landets 60 miljoner invånare i hopp om att bromsa spridningen av det dödliga coronaviruset.

  https://www.exakt24.se/hela-italien-satts-i-karantan/

  Tidningarna anställer unga och billiga journalister. Ingenting vet de om det gamla Sverige, enligt plan.

  Dödligheten i Italien stiger till 6,2 procent

  https://www.friatider.se/dodligheten-i-italien-stiger-till-62-procent

  Simon Brehm vakade noga över Lill-Babs. Han förstod att hon var utsatt för männens lustar, den unga flickan. Vi får se ett Sverige som inte finns mera. Allt var oss möjligt. Vi som har spelat fiol vet hur svårt det är. Svensk ungdom, se hur det var och vakna! Det gamla Sverige är inte helt dokumenterat på youtube. Sigge Fûrst i Sigge Cirkus lär finnas i bara ett avsnitt. Äldre kritiker kan åtminstone försöka lämna över och speciellt i dessa tider.

  Hyland

 21. Not CO2 says:

  Rockefeller Foundation publicerade för 6 år sedan ett ”scenario” för en pandemi som lamslår världen. (se: Whitetv.se)
  Corona-pandemin är ännu ett verktyg för att fullborda NWO-agendan. Det verkar vara ett flertal länder som är involverade i ”utbrottet”.

 22. Lassekniven says:

  Virulensen hos covid-19 är hög men under vilka premisser? Om man möter en coronasmittad person på gatan och man står en meter ifrån denne som dessutom inte hostar en direkt i ansiktet hur hög är då sannolikheten att man blir smittad. Förmodligen inte hög alls utan säkert mycket låg. Däremot i trängsel under rusningstid på tunnelbanan och står riktigt nära personen då bör man nog ha en professionell ansiktsmask med filter på sig eller helst inte åka tunnelbana alls vid denna tid.
  I Sverige har vi inga dödsfall hittills men två personer vårdas på intensivvårdsavdelning. Om de respiratorbehandlas förtäljer inte historien. Obehagligt är att experterna nu befarar samhällsspridning. Låt oss be för att situationen i Italien snart peakar. I Wuhan har det redan skett och man öppnar fabriker. Heja Kina.

  Arga gubben. Den lille violinisten är suverän och av hans utseende ser det ut att vara en liten judepojk och jag upplever en symbol här nämligen hur överlägset det judiska folket är samt nationen Israel.

  Peter et al, så som jag ser det måste man noga mellan det judiska folket och zionisterna framför de i förskingringen men även på hemmaplan. Bibi N är väl en sådan, eller? Vad säger ni som vet mer?
  Historien visar med önskvärd tydlighet att imperier spricker på samma sätt som en ballong som blåses upp, den expanderar först och spricker sedan till slut. Exempel är Romarriket, Tredje riket, Djingis Kahn, Ottomanska riket etc. Därför att till slut går det inte att kontrollera gränserna på jättelika invaderade områden. Det finns säkert en matematiska ekvationer för ballongen och imperierna.

  • Savalle says:

   Peter et al – inkluderar kanske en och annan Savall..

   Jag är helt överens med dig, Lassekniven, att det är oerhört viktigt att skilja mellan det judiska folket och den politiska och religiösa rörelsen sionismen.

   Bibi N – Benjamin Netanyahu – ser jag som en av sionismens ledande personer idag.

   Dina tankar om den sprickande ballongen skulle kunna förklara det som ristats i sten i Georgia Guidestones:

   ”MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000”
   https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

   • Mo says:

    Ett annat rike som har växt till ohållbara dimensioner och som snart imploderar pga inbyggda tensioner är FN. Brottgräns kallas det för inom hållfasthetsläran.

    • Mo says:

     Lagen om tillståndens överbelastning kan appliceras på många områden. Förutom inre vibrationer, spänningar som kan leda till dragbrott så kan yttre belastning medföra brottgränstillstånd och kollaps. Laglöshet i ett samhälle har även en brottgräns där tilltron till systemet fallerar och anarki uppstår. Olikheter i värderingar är ett farligt tillstånd om de skiljer sig för mycket så att parterna ej kan mötas i samförstånd, då kan lösningen bli kaos och våld. I Skurup pågår slöjkonflikten och den tillåtande sidan anser att ett förbud är diskriminerande och kan bryta mot diskrimineringslagen varför DO skall inleda sin tillsyn. Innebär tillsynen att man då även tar ställning till om slöjtvång på flickor tidigt kan leda in till en diskriminerande, sexualiserande begränsande kvinnosyn ? I detta fall är olikheterna så stora att de kan leda till spänningskollaps. Som alltid är det nog volymen som blir avgörande.

 23. eva-marie says:

  På tal om imperier som går under , tänker jag på en dikt som har lite av det temat.

  ” I sina blåa alabasterkamrar,
  ostörd av morgon – och middagssken
  slumrar uppståndelsens helgonskara ;
  sparrar av siden och tak av sten.

  Ljust skrattar vinden i solskensslottet ,
  kvittrar små fåglar i okunnig takt ,
  pladdrar ett bi i en dåres öra –
  o, vilken vishet här mist sin makt.

  Storslagna år under månskäran skrida ,
  världar och världen fullbordas och dö,
  pannsmycken falla och furstar försvinna
  ljudlöst som fjun
  på ett täcke av snö.

  (av Emily Dickinson i lätt- tillgänglig översättning )

 24. Astrid says:

  OT. En jätteintressant artikel under rubriken ”Elektromagnetisk strålning” är publicerad i senaste numret av Forum Antroposofi. Jag fick tidningen i dag och behöver läsa mer ordentligt för att kunna referera. Bara ett litet stycke. Are Thoresen skriver:
  ”Om de ahrimanske kreftene blir for sterke, vil degenererende og sklerotiske sykdommer dominere, og om de luciferiske kreftene blir dominerende, vil infeksjoner dominere. I mellom disse kreftene finner man det jeg kaller Kristus-punktet. Ved å styrke dette punktet vil motmakternes krefter minske, og en helbredene process skapes.”

  I Kristus finns oerhörd kraft, det är i den vi har vår chans att vända utvecklingen i en för mänskligheten god riktning. Det ligger på det andliga planet tror jag, att mobilisera andlig medvetenhet och styrka.

  Och i naturen finns oanade skatter för bot och läkning. ”Den som söker han finner”.

  Den s k torvfiberimpulsen firar 100 år och det uppmärksammas i anslutning till nämnda artikel. Torven erbjuder människan skydd mot den moderna teknikens negativa inflytande. Man kan tillverka textilier av torvfiber, ”konserverade livskrafter”.
  Jag hade en gång i tiden ett par torvsockor i varma bruna nyanser. Nackdelen var att de smulade av sig en del, men sköna var de.

 25. Arga gubben says:

  EU-ledarna har videokonferens istället för att träffas. Det är troligt att regeringskansliet och regeringsplanet saneras. Att alla makthavare testas regelbundet. Riksdagen? Det har talats om att stänga det brittiska parlamentet.

  Sverige har omkring 500 kända fall och Norge 400. Britterna har inte lika många smittade som Sverige, men hela sex dödsfall. Vi har ett.

  ”Domen börjar på Guds hus” och ”icke genom någon människas vilja eller kraft ska det ske”.
  Nu får folk välja om de ska frukta Corona eller Herren. Mötena i Solnahallen kommer att äga rum.

  JUST NU: Regeringskansliet drabbat av coronaviruset

  https://www.expressen.se/nyheter/just-nu-regeringskansliet-drabbat-av-coronaviruset/

  Man kan skriva en bok om Smittskyddet och dess konstiga åtgärder. Anders Tegnell ”har full kontroll över situationen”, medan statsministern springer maraton med Corona. Kom inte för nära, Stefan.

  ”Ett specialchartrat ”Corona-flyg” med passagerare som varit på skidresor i norra Italien landade på Arlanda natten till söndag.

  ”Men de runt tvåhundra passagerarna – ett flertal kraftigt hostade – fick inga särskilda restriktioner när de landade och ”gick rakt ut”, kan Expressen berätta.”

  https://www.expressen.se/dinapengar/skracken-for-corona-pa-planet-passagerare-slapptes-rakt-ut/

  Lassekniven: Jag vet ingenting om pojken, men Simon Brehm var jude. Det var kul att få berätta att han visade omsorg om en ung svensk tjej. Simon valde ett stränginstrument och det är typiskt för hans folk. Min mattelärare var jude och hade stor omsorg om oss alla. Matte och musik hör ihop på ett märkligt sätt. En bekant spelade med Simon och en annan klädde Lill-Babs. De vi ska gissla är politiker och oligarker. De har bara omsorg om sig själva. Alla imperier faller ihop och guldimperiet står vid branten utan att veta det.

  • eva-marie says:

   Arga gubben. Jag håller med om att det är många konstiga, ibland förvirrande råd och åtgärder som serveras från Smittskyddet och regeringen. Vi får lita på det egna sunda förnuftet.

   Jag visste inte att Simon Brehm var jude. Han var en del av det ” gamla Sverige ” med Hylands Hörna och Hyland själv förstås. Vi unga gillade Simon och blev ledsna när han dog.
   Lill-Babs var en stor förebild för mig när jag var liten, innan en massa annan musik började bli populär.

   I dessa tider, så är det viktigt som du skriver, att tänka på vårt eviga liv. Så mycket allvar.

   Lite glädjande musik i allt allvar

   Hoppas jag inte strular till det igen bara

   • Savalle says:

    Från Lill-Babs sång:

    ”För på vår jordiska arena det måste finnas plats för skämt.”

    – Om det inte blir kriminellt att skoja – med ny-kokta taggtråds-lagar…

    MEN!

    – MORGAN-handel vissnar med de ruttnande LÖVEN och BERG av skit som TORNAR upp sig sjunker till oceanens botten, i all sekretess och i fullständigt mörker långt där ner i djupet, dit de sökt sig.

    – Och ned i djupet kan de ta med sig alla sina förankringar, nyhetsankare, baktankar, kranka stank och fala investment-banker!

    – Sedan kan vi skratta, skämta och ha roligt igen.

  • Sture says:

   @ Arga gubben,
   Simon Brehms pappa hette Chaim Brehm och kom från Vilnius, och dog väldigt tidigt, 1933, när Simon bara var 12 år. Mamman hette Ella Strandberg och var helsvensk. Och Simons båda hustrur var också helsvenska. Eftersom judarna räknar etniciteten efter mödernet och inte efter fädernet, så var Simon svensk.Jag skulle dessutom tro att han inte fått i sig så mycket av faderns eventuella avståndstagande från Jesus Kristus utan tvärtom fått till sig moderns kristna tro.

 26. Astrid says:

  Visst Lassekniven, så har det varit under historiens gång. Imperier har skapats och upplösts. Skillnaden nu är den digitala tekniken som möjliggör total kontroll, t o m kontroll över tankar känslor. Med 5 G lär man kunna avrätta utvalda individer på distans. Ruskigt skrämmande.

  Enligt förutsägelser kommer i framtiden en ny kristen impuls utgå från Ryssland. Ryssland blir ett jordiskt fäste för Kristus när avkristnandet på andra håll skiljer människan från förbindelsen med gudarna. Förbundet regnbågen symboliserar kapas, bron till himlen.

  Anton Kimpfler inleder sin skrift ”Das Ereignis der Gemeinschaft” med orden:

  ”Wer nur für das Brot lebt, kann nicht wissen, wofür er lebt. Er wird daran kein Genügen finden, und das ist menschlich. Unsere Existenz bleibt undenkbar ohne die Einbeziehung der geistigen Welt. In Berührung mit ihr gelangen wir zum klaren Erkenntnissen und sinnvollen Werten. Fehlen diese, mag sich größte Fleiß als vergebens erweisen. Es produziert vieles, was nutzlos oder gar schädlich erscheint, wer rechte Orientierung nicht von selbst darinnen liegt.”

  När den här texten skrevs var Anton Kimpfler en ung man, inte 30 år fyllda och redan en andlig mästare.

  • Savalle says:

   Mikrovågsvapenexperten och fysikern Barrie Trower:

   (Barrie Trower – om mikrovågsstrålning med svensk text)

  • Sture says:

   @ Astrid,
   kan du inte översätta den tyska texten till svenska? Jag är övertygad att flera då skulle förstå vad denna andliga mästare säger.

   • Savalle says:

    Ja, Sture, det är mycket vackra och kloka ord – och jag kunde inte motstå frestelsen att ge ett förslag till översättning:

    ”Den som bara lever för bröd, kan inte veta vad han lever för. Han kommer aldrig att uppnå sann tillfredsställelse, och det är mänskligt.

    Vår existens förblir otänkbar utan att den andliga världen inkluderas. I beröring med den, når vi fram till tydlig kunskap och meningsfulla värden. Om det saknas, kan mycket ansträngningar resultera i meningslöshet .

    Då leder det fram till sådant som visar sig vara värdelöst eller till och med skadligt, för den som inte själv befinner sig i rätt orientering.”

 27. Savalle says:

  ”Wuhan is probably one of the most 5G-electro-polluted cities on the planet.”
  https://freepress.org/article/china%E2%80%99s-massive-amount-immunotoxic-5g-networking-and-wuhan-coronavirus-emperor%E2%80%99s-new-virus

  Kalibrering av nytt vapensystem…?

  ”Regeringen vill att Säpo och Försvarsmakten ska få direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät”
  https://newsvoice.se/2020/01/ljungqvist-5g-globalisternas-vapensystem/

  Sekretess – vem behöver det?

  Vi, FOLKET, vill ha öppenhet!!!

 28. ragnhild says:

  Må leses: Jeg har også lagt inn lenken så langt på anthropocene.live, som svar på siste kommentar pr. øyeblikket. Der skrives så mye, også etterhvert om myndighetenes unnfallenhet. Selv var jeg kommet til et litt pragmatisk ståsted etter hvert. SÅ IKKE MER!

  moonofalabama.org

  Jeg er i handlingsmodus – la oss bidra med informasjon – alle, ikke minst med dette (MOA) innholdet idag. Ikke berolige hverandre med, som vår statsminister sier: ” Vi kan ikke stenge ned samfunnet vårt”. Her i Norge følger vi denne oppfordringen, istedet for å handle – MENS DET ENNÅ er/VAR tid til å unngå de verste følgene.

  Apoteker er utsolgt for lungebetennelsevaksine med mere. Apotek 1, hvem eier denne kjeden – er den tysk eller hva.. (ser en del utenlandske ansatte)? Traff på en farmasøyt fra Polen litt tilbake. Hun spurte meg i samtalens løp om hvorfor alternativ medisin var så ukjent her i Norge. Interessant nok. Jeg svarte; legemiddelindustrien/Big Pharma 🙂 Hun tok ”den” raskt.

  Når blir det PK å begynne med ansiktsmasker. Jeg har to gamle – ubrukte. Apoteket har ingen 😉

  Gjør hva vi kan, med galgenhumor attåt om én orker, men senk ikke garden!

  • ragnhild says:

   On topic:
   President Trump (USA) innfører flyforbud fra natt til lørdag fra alle Schengenland. Unntak Storbritannia; spekulasjoner oppstår med det siste naturlig.

 29. ragnhild says:

  FABIANISMEN.
  Du sender meg rett tilbake til 2016 Peter Krabbe. Da oppdaget jeg denne -ismen. Finnes lenken jeg presenterte et ell. annet sted på nettet fortsatt. Der var så mange sider ved dette som jeg ikke påtok meg å lese. FREE BRITAIN NOW mener jeg tittelen var. Jeg har søkt, men har ikke lykkes.

  Anbefaler å gå til lenken du relaterer som akt. her og nå, hvor Rockefeller har svar på hvordan han og hans medsammensvorne skal mestre legge verdens befolkning under seg; les innrullere oss i én VERDENSREGJERING = forslave verdens folk (unntatt er deres foretrukne medløpere) i en nyformet kommunisme.

  Kommunisme, fascisme, nazisme – trekløveret så like som 3 dråper vann som en (her?) uttrykte det. Edward .. Griffin, har en leksjon på youtube om den nye kommunismens ankomst. Fordelingspolitikk, hah!

  Mr. Griffing har et mellomnavn, husker det ikke i farten. Men som den dyktige researcher han har vist seg å være, så skal det være enkelt å finne fram til ham. Via Yandex eks. Advarsel; iblant må du lete også der. Der ligger mye god kamuflasje i flere ti-tals lenker med samme betegnelse. Forhåpentligvis ikke her 😉

  Rockefeller og hans geliker (naturligvis bankieren Rothschild bl.a.), som opprettet FN og EU for at disse organisasjonene skulle tjene disse oligarkene, og deres intensjon om en verdensregjering. Grooming av politikere var en viktig ingrediens. Det var som å knekke egg, fylle dem med fagre løfter, deretter kamuflere at de hadde latt seg knekke av fata morgana løfter; sårkanten penslet med Bayers spesiale – kjøpt å betalt av Monsanto. Å se; forrædere lot og tar seg besnære stadig vekk; peaunts det..

  Oi, jeg tente på alle plugger, og enda har jeg ikke lest hele MOA´s artikkel for ikke å snakke om kommentarene. Men det var tid til å agere. I morgen tar jeg tak i min bys ordfører. Gjett om! Så får jeg se hva hun (ny etter siste kommunevalg) er laget av. Kommer kort til å referer til MOA, kanskje litt til. Vedkommende har tatt tak i, og satt grenser for WIfi i småskolen ( bl.a.) Flott og riktig. Håper også det gjelder barnehager (jeg er usikker på det, vil huske på å spørre).

  p.s. derimot.no har en nylig artikkel hvor alternativ agenda med virus-situasjonen blir omtalt. Knyttet til Rockefellers uttalelse så er den så absolutt relevant å ha kunnskap om.

  Takk alle.

  • ragnhild says:

   Lover å ta pause etter denne informasjonen:
   Det synes som om Norge ”er i farta” hva virustrusselen gjelder. Se her:

   https://www.vg.no

   Sitter Sverige på gjerdet ennå? Eller?

   Leser vår helseminister MOA? :). Hadde innreiseforbudet til Trumps USA en virkning.

   Er dette en koordinering gått ut fra ”the deep state” – til alle medløperne. Er marrakelset blitt selvgående? Fikk de den tiden de trengte til å spre dette viruset. Igjen, hvorfor gjelder ikke innreise/flyforbudet UK?

  • Savalle says:

   Här, Ragnhild, är första delen om Fabianismen:

   Fabianismen, del 1. Under sköldpaddans skal gömmer sig Labour, ovanpå rider Rothschild.
   https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/10/01/fabianismen-del-1-under-skoldpaddans-skal-gommer-sig-labour-ovanpa-rider-rothschild/

   Det finns många enormt bra föredrag av G. Edward Griffin på YouTube. Ett av mina favoritföredrag av denne så kloke och briljante talare, som tar upp likheterna mellan fascism, kommunism, nazism, och som även ger en utomordentligt intressant redogörelse för hur listigt de extremt rika stjäl enormt från folket – och för de allra flesta oupptäckt – genom riksbankssystemet – har titeln: ”G. Edward Griffin — The Federal Reserve, Taxes, The I.R.S. & Solutions”
   Han redogör för det amerikanska systemet, men vårt system år riggat enligt samma mönster.

 30. Arga gubben says:

  Igår kväll meddelade regeringen att den som samlar fler än 500 personer straffas med fängelse upp till sex månader eller böter. Den överbelastade polisen ska bevaka evenemangen. Så klyftigt.

  Ska prästen stå vid dörren och räkna församlingsmedlemmar? Ska någon räkna antalet passagerare på överbelastade tunnelbanestationer och järnvägsstationer? Host, host.

  Ännu mer olycksbådande är att misstänkta fall inte längre ska testas och då blir det ingen smittspårning. Smittan sprids, men siffrorna friseras nedåt. Anders Tegnell säger ungefär att Smittskyddet arbetar mer effektivt nu. Bara patienter på sjukhus ska testas och de svaga skyddas. För att alla resurser går till högdjuren? Om folk inte vet att de är sjuka besöker de vårdcentralerna och akuterna. Vad säger personalen?

  Möter vi polis framför Solnahallen? Här kommer du inte in, men du kan ju ha söndagsskola i moskén. Las Enarson söker alternativa lokaler, om många kommer. Några pastorer predikar i tomma församlingar. Har Morgan Johansson fest? Han vill ju utrota kristendomen. Bönerörelsen drabbades först av SKR och nu av röda Corona. Nu har vi andligt krig och Vem tror ni vinner?

  Danmark stärker övervakningen. Det talas om att polisen ska kunna gå in i hemmen och leta efter sjuka. De borgerliga vill ha fred med sossarna, istället för att skrika. Norden har tusentals fall och Ryssland 28.

  Medicinerna kommer inte fram från Kina och det kan vara en förklädd välsignelse. Vi har flera farliga ”läkemedel”. Kristna tidningar skriver att hemförsamlingar rekommenderas. Det underminerar SKR och pastorerna, om det här blir långvarigt. Makten fäller sig själv.

  Vi har rätt att samlas var vi vill. Nä, bara på av makten kontrollerade platser. Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser, det vet vi i regeringen och vi sätter kurs.

  https://www.expressen.se/kvallsposten/just-nu-corona-kris-i-danmark-alla-skolor-stangs/

 31. Sture says:

  Detta är en väldigt initierad sajt när det gäller coronaviruset och man kommer med dagliga uppdateringar.
  Sammanfattningsvis kan man säga att man funnit en mycket bra antivirus medicin som man använt i stor skala i Sydkorea och som även nu fått trenden att vända i Kina: hydroklorokin.
  Klorokin känner vi ju väl eftersom detta är någonting som man tagit som malariaprofylax varje gång man åker till ett malaria-härjat område. Och det har man gjort nästan i hundra år, så toleransen är hög och det finns få biverkningar.

  I detta fall är mekanismen är denna: Zink, som finns utanför och inne i mänskliga celler i liten mängd (s.k. spårmetall) har visat sig blockera Co-19s verkningsmekanism. Och denna verkningsmekanism är följande: När ett virus tar sig in i en cell så lämnar den över sitt genetiska material, RNA (≈ ensträngad DNA) i cellen och detta virus-RNA börjar sedan utnyttja cellens fabriker för proteinsyntes, ribosomerna, och tillverkar då helt andra, kortare och skadligare proteiner än de proteiner som cellen behöver. Detta skapar en kaotisk situation i cellen eftersom den börjar producera fel saker. Detta kan zink-jonen förhindra. Problemet är att få in den i cellen eftersom denna jon är vattenlöslig medan cellväggen är lipidlöslig. Det finns portar i cellväggen som zink skulle kunna ta sig igenom, men inte kan. Här kommer hydroklorokin in. Det visar sig nämligen att hydroklorokin kan vidga dessa cellportar och få zink att gå in i cellen och blockera virusets produktion av falska proteiner. Detta har man använt i Sydkorea och nu även i Kina och detta har också kommit till USA, kan jag säga av rent personliga erfarenheter. Detta är hoppfullt. Kanske kan denna viruspandemi leda till att man börjar använda både hydroklorokin och Vitamin C, vilket tror jag skulle lösa mycket av våra framtida viruspandemier, ty sådana planeras för fullt.

  • Sture says:

   Ämnet heter hydroxiklorokin – inte hydroklorokin. En hydroxylgrupp är påkopplad inte bara en vätejon.

   • @Sture
    Intressant redogörelse! Två funderingar:
    1. Fråga är om det är nödvändigt att utnyttja hydroxiklorokin, som kan ge besvärliga biverkningar? HOCl, hypokloridsyra, är en kroppsegen substans, som produceras i T-cellernas fagocytos för svamp-, virus- och bakterieeliminering. Substansen användes inom veterinärmedicin som patogenbehandling. Själv skulle jag tro, att det räcker med HOCl för att få den verkan Du beskriver. Klorjonen samverkar med zinkdito i många enzymer. PH-neutralt HOCl kan användas för desinfektion av händer och hud utan dehydrering.
    2. Extra zink, som en nödvändighet? Zink finns normalt tillgängligt i cytosolen, utom vid zinkbrist. Mineralen är en integrerad del av RNA-molekylen (zinc finger). Dessutom måste zink finnas tillgängligt, eftersom DNA-beroende RNA-polymeras är ett zinkberoende enzym, involverat i gentranskiptionen, liksom tymidinkinas, vilket(a) enzym(er) är kritiskt(a) i DNA-syntesen/celldelningen, såväl i cytosolen som i mitokondrierna..
    Cellerna tillverkar dessutom en uppsjö av enzymer, där zink är en strukturell komponent/kritisk faktor.

    • Sture says:

     @ Göran Åkesson,
     ja, zink är självklart en enormt viktig beståndsdel i mängder av processer. Men det du föreslår är vad jag förstår inte alls testat. Däremot har man testat hydroxiklorokin – och det fungerar. Men man vet också: Om man inte har zinkbrist, så har man ingen nytta av ytterligare zink. Om man har zinkbrist så skall man naturligtvis ge extra zinktillskott.
     Man visade (tidpunkterna 4-5 minuter på videon) att hydroxiklorokin är mycket effektivare än klorokin, kanske 5-6 gånger så effektivt. Detta gäller när man tittar på enskilda celler i en s.k. petri-disk (= in vitro). Om man skulle ge hydroxiklorokin profylaktiskt, dvs. ge detta 48 timmar innan man infekterar cellen med coronavirus, så blir det en total (= 100%) blockering av virusets förmåga att föröka sig i cellen.

     Detta låter enormt lovande. Nu finns det idag inga randomiserade försök på människa (=in vivo). Så det är inte säkert att det fungerar exakt likadant. Men det låter lovande.
     Tänk om man kan stoppa i sig lite klorokin 2 dagar innan man rör sig i coronavirus-smittade områden och då helt kan undvika smitta.

     • Savalle says:

      Enormt intressant, Sture och Göran!

      Jag kan inte undvika att associera till MMS, som jag länkat till under ”Older Comments” här på tråden.

      MMS har förtalats och bekämpats lika frenetiskt och ursinnigt som homeopati och örtmedicin med etablissemangets tunga artilleri: MASSIV antipropaganda, melerad med grova lögner.

      MMS:s ”ingredienser” är natriumklorit (NaClO2) upplöst i destillerat vatten som reagerat kemiskt med citronsyra upplöst i destillerat vatten.

      Kanske är det liknande effekter – en klorförening som släpper in zink i cellerna och därigenom motar bort virus…?

 32. Arga gubben says:

  Anders Tegnell lär oss att vi inte kan lita på läkarna. Bra för folkhälsan. Regeringen lär oss att vi inte kan lita på politiker och jag räknar in hela den larviga oppositionen. När ska ni lära er Vem Som Bestämmer?

  Det är mycket värre än vi kunde ana. För några år sedan visade en site att jordens befolkning skulle minska drastiskt och det såg inte bra ut i Sverige.

  Jag fortsätter att traska runt med min fina pensionärsvagn. Döden är här. Ja, Sjunde inseglet, men också Jungfrukällan, det välsignande vattnet.

  Hörru, Stefan. Tala inte med mig, jag har svårt att andas. Du har inga sanningar. Jo, jag är Sveriges mäktige, låt mig inte drunkna i mina egna gärningar. Jag hör dig, stackars man. Vi avsätter dig.

  Kommer Stefan Löfven att nekas respiratorplats?

  https://samnytt.se/kommer-stefan-lofven-att-nekas-respiratorplats/

  Tack, tack, eva-marie! Den videon har jag aldrig sett förut. Se hennes uttryckfulla ansikte på kvinnors vis. Så var det också i en annan tidsålder då ansiktsuttryck var lika viktiga som ord. Norrmannen känner jag igen. Vi behöver roliga röda näsor för att reta MSB. Då kan vi som Rudolf dra tomten dit vi vill.

  Astrid, den kristna impulsen utgår redan från Ryssland. Jag ser förtecknen av denna kristna impuls redan nu. President Putin är kristen och många tusen nya kyrkor byggs. I Moskva ska det vara gångavstånd till en kyrka och kyrkoringen runt Moskva samlar turister. Det som fattas är fördjupning. Det räcker inte med att tända ljus och göra korstecken. Förståelsen finns, men den är grund.

  President Putin kräver mycket av andra, men mer av sig själv. Lampan lyser till natten i hans tjänsterum. Så var det också med Karl den elfte och han nådde Himmelen, enligt Swedenborg. Duman vill låta Putin omväljas, men han tvekar. Sovjetunionen styrdes omkull av åldriga ledare, säger han. Det finns ingen uppenbar kronprins, men flera aspiranter.

  Det finns en profetia om en liten mörkhårig man från Norden. Ännu ser jag honom inte.

  Jag och andra är ett hjärtslag från evigheten. Vi tystar oppositionen!, säger makten. Jaså, vad tror du jag har att förlora? Vinda upp,gå tlll vinduet, till vinden, som blåser var den vill. De äro fyra.

  • eva-marie says:

   Arga gubben. Jag sökte efter just den sången och fick fram videon med Lill-Babs på det sättet.
   Har alltid tyckt om den med henne, men den spelas inte mycket. Sen tyckte jag videon var väldigt fin också.

   I dagens värld tror jag vi behöver få ” andas ut ” ibland med hjälp av bl a fin och lugnande musik. Att glömma det dåliga och trista då och då och kunna känna glädje. Det står i Bibeln om
   hur David ( innan han blev kung ) brukade spela harpa eller lyra (? ) för kung Saul när han övermannades av negativa tankar. Då lättade Sauls sinne igen och han blev lugnad.

   Tror att norrmannen kan vara Jon Skolmen, om jag inte misstar mig.

 33. Sture says:

  Dr. Seheult är lungspecialist och intensivvårdsläkare.

  För att få lite pespektiv på coronavirus kan nämnas att 2009 var uppskattningsvis 60,8 miljoner amerikaner infekterade med svininfluensa. Det är ungefär 20% av befolkningen. Svininfluensa var det värsta jag varit med om – och enormt dramatiskt. I enskilda fall kunde de komma in till sjukhuset på morgonen med lite hosta och känna sig tungandade med lite vita stråk längst ner i lungorna på lungröntgen (vit betyder ingen luft, som har svart färg på röntgen), och framåt kvällen kunde lunginflammationen utvecklats så till den grad att båda lungorna på röntgen var helt vita (= man kunde nästan inte få ner någon luft alls i dem). Alltså en oerhört snabb utveckling. Jag vet flera sådana fall. Så var det över hela världen. Och ändå kunde vi ta oss igenom detta utan att släcka ner hela ekonomin.

  • Not CO2 says:

   Influensa säsongen 2018-19 i USA:
   +35 000 000 fall
   34200 dödsfall varav 136 barn
   (Källa: FoxNews / CDC / WHO)

   Det var inga stora ”krigsrubriker” och ingen nedstängning av samhället.
   Enligt folkhälsomyndigheten utvecklar ca 9 500 000 personer aktiv tuberkulos globalt varje år och ca 1 500 000 avlider. (506 fall i Sverige 2018) men det finns inga stora rubriker, karantän eller nedstängningar av städer eller regioner.

   • Och, om vi jämför dagens situation i Sverige med influensaincidenten 2017/2018 (perioden 2okt 2017 – 21apr 2018;
    • antal labverifierade sjukdomsfall: 20.438 st
    • antal dödsfall: 1.012 st, inom 30 dgr efter diagnos, 5,0%
    • antal intensivvårdsbehandlade: 447, varav 15 ECMO, dvs. syresättning av blodet utanför kroppen
    • medianålder avlidna: 85 år
    • inträffade dödsfall: 93% i ålder +65..
    Situationen då har viss likhet med den nuvarande, eftersom alla dödsfall utom sju var smittade av viruset B/Yamagata, för vilket virus vaccinationsgraden var låg. Resterande sju dödsfall var smittade av A(H3N3), vilket virus hade uppträtt tidigare och inte lika agressivt.

    Situationen förlöpte utan nedstängning av samhället och utan domedagsprofetior. Själv kan jag inte befria mig från tanken, att nuvarande situation är dikterad av krafter med outtalad global kontrollagenda.

    • Loa says:

     Robert David Steele Accuses World Health Organization of Being Bribed or Blackmailed Into Declaring Pandemic
     https://phibetaiota.net/2020/03/unrig-video-422-former-spy-accuses-world-health-organization-of-being-bribed-or-blackmailed-into-declaring-pandemic/

     ” If President Trump declares a national emergency he will be hurting himself and the country. What he should declare is a FAKE PANDEMIC, urge everyone to get back to school and back to work, and the start taking down every media outlet that continues to lie about this FAKE PANDEMIC.
     There is real danger in the sense that the Zionists and Gladio appear to be dropping new bio infections, and there may be some 5G and satellite microwave modulation going on to keep the fear alive. These people need to be identified and shut down — as 5G and unmodulated satellite microwave need to be shut down.”

    • ragnhild says:

     Som også Peter Koenig er inne på som en hypotese i sin artikkel datert 12.d.m.

     The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”
     Globalresearch.ca

     ”What is the infamous ID2020? It is an alliance of public-private partners, including UN agencies and civil society. It’s an electronic ID program that uses generalized vaccination as a platform for digital identity.

     Merk: I Bangladesh utsettes her og nå befolkningen for ID2020-brennemerkingen. Denne nasjonens befolkning blir de første ofrene for chipping. Lederen ser bare positivt på saken. Slik (sier han) kan det bli langt lettere for folket å få tilgang til å eks. helsetjenesten. Høres jo bra ut….

     ”Kontrollagenda”, hvordan tolker man det. ”Er det så farlig da, er det ikke bra at noen vil passe på oss”, var det en som sa her forleden. Sukk!

     .

  • Mo says:

   Sture, precis, idag är det bakomliggande behovet en omvandling av ekonomin varav delar inte behöver vara fel, problemet är att vi inte får adekvat information och kan vara delaktiga utan skall skrämmas till acceptans med hjälp av ett virus. Det finns många sjukdomar och olycksfall som kan bli dramatiska inte minst för omgivning och personal. Det viktiga är att det finns resurser och en fungerande organisation som kan göra rätt insatser.

 34. Martin says:

  När dåvarande Fed-chefen Ben Bernanke lanserade de penningpolitiska lättnader som fick namnet quantitative easing, QE, var min tanke att detta kommer innebära slutet för det finansiella systemet. Jag insåg att detta skulle leda till en överdriven risktagning på de finansiella marknaderna, i en sådan utsträckning att marknaden inte skulle kunna hantera detta när väl nästa finanskris slog in. Och de finansiella positionerna skulle reverseras. 2008 års finanskris var våldsam, men inte systemhotande. Marknaden skulle kunna ha absorberat de kostnader som uppkom i och med den finanskrisen, Lehman, subprime osv.

  Centralbankernas lösning, var att skriva ut mer av den medicin som hade skapat finanskrisen, dvs att sjösätta en överdriven kredittillväxt. Det var som att ge en heroinist tillgång till obegränsade mängder droger. Att sätta patienten på re-hab var inte ett alternativ, för det hade kanske kostat samhället tio års bnp-tillväxt och den smällen vågade man inte ta.

  Och oj, vilka enorma mängder pengar centralbankerna har tryckt. Världens skuldsättning är skyhögt över de nivåer som var innan Lehman. Världens totala skulder var 84 biljoner dollar år 2000, 173 biljoner dollar innan Lehman och 250 biljoner dollar 2018.

  https://www.bloomberg.com/graphics/2018-lehman-debt/

  Under flera år har jag haft en gnagande oro för vad som kommer hända när nästa finanskris slår till. Corona-viruset är triggern, tändhatten som får den här bomben att brisera. BNP är som ni vet värdet på de varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. A köper en tjänst av B för 100. B tar hundralappen till C för att köpa en annan tjänst. Denne tar i sin tur hundringen till D för att köpa en tredje tjänst. BNP-bidraget blir alltså 300 kr. Men det är samma hundring. Rädslan för Corona gör att A inte köper tjänsten från B. Allt stannar. Och hur ska då företagen kunna betala räntorna på sina lån? De måste dra ner, och säga upp folk, vilket gör att inte heller de uppsagda människorna kan betala räntorna på sina rån.

  Och helt plötsligt (där är vi inte ännu) är hela systemet i gungning. Den ena dominobrickan efter den andra riskerar att falla. Efter att Bernanke hade avgått som Fed-chef så åkte han världen runt och talade inför hedgefonder och andra som hade råd att betala de enorma summor som han krävde. Jag läste om en hedgefondsförvaltare som hade ätit middag med Bernanke, som frågade honom om vilka riskerna var med QE. Bernanke svar att det fanns inga. Det var med denna högmodiga inställning som QE genomfördes.

  /Martin

  (som skriver på Lorber-projektet med Sture

  • Mo says:

   Förutsättningen för det här skapandet av pengar är konsumtionen av varor som tillverkas i främst Kina/ Asien. Väst köper billiga varor som sysselsätter och ger penga flöde i en rad led hos oss. Ta tex textilindustrin, ca 10 % av varans slutpris går till kvinnorna i fabrikernas produktion, ett oerhört slitsamt jobb. Resten går till det direkta handelsledet( transport, försäljning, marknadsföring, administration mm ) och den finansiella sektorn samt ägaren av iden tex e-handelsföretaget Amazon. Oerhörda ekonomiska klyftor skapas så att säga i mellanleden. Miljöbelastningen tilltar. Vad händer om Kina tröttnar på att producera billiga varor till väst ?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: