Bakom kulisserna…

Palme 2

 

Presentationen av Palme-kommissionen i onsdags, där Stig Engström pekades ut som sannolik mördare har rört upp mer damm än vad dess uppdragsgivare nog tänkte sig. Att fokusera på vem som höll i pistolen, istället för på de underliggande omständigheterna, gjorde hela tillställningen till en fars. Möjligen i Engströms fall en tragedi. Även om han är avliden blir hans namn för evigt ristat i historieböckerna som en mördare som väldigt få indicier bekräftar. Man måste därför fråga sig hur åklagarens instruktioner ser ut. Att Engström även varit moderat kommunpolitiker är ytterligare en omständighet för att misstänka att någon här vridit om strålkastarljuset rejält. En Palme-hatande moderat mördar en socialdemokratisk statsminister, utan annat synligt motiv än sitt politiskt betingade personhat. En idealisk slutsats med konsekvens att utredningen kan läggas ner och begravas för gott.
Vad man åstadkommer med denna löjeväckande utredning är istället att intresset för att söka den väl dolda sanningen ökar lavinartat. Kan det möjligen vara så att motiven finns i den lilla socialdemokratiska klicken runt Palme själv och hans engagemang på den internationella scenen, där han likt en ofärdig primadonna vrickar foten och faller platt till marken? Att piruetterna gick för fort och utan eftertanke? Ve och fasa, hur skall det nu gå med den socialdemokratiska regeringsmakten? I denna länk berättar den amerikanska journalisten Richard Reeves ingående om de vapenaffärer som Palme sanktionerade under pågående konflikter i Mellanöstern och spelet kring Bofors illegala vapenexport. Men hur stod det till på regeringskansliet och med det embryo till Sveriges eget Deep State som höll på att bildas där? För att kunna förstå mordet på Palme måste man först förstå bakgrunden.
Vår guide till denna sammanfattning är min bloggs tidigare flitiga kommentator Mjölner och hans studier i tillgängligt material. Det är en lång artikel, men ta den som sommarläsning när regnet strilar ner. Vi skall följa upp senare med en artikel om Sveriges roll i det Kalla Kriget och balansen mellan NATO och Sovjet.

Peter Krabbe
Därmed över till Mjölner:

 

SVENSKA  SPIONER  ÄVENTYRAR LANDETS NEUTRALITET…

Påståendet och klyschan, ”allt började med Palmeär tyvärr bara halva sanningen när det gäller svenska politikers spionverksamhet. Det är bevisat utan tvivel att spioneri för NKVD/KGB förekom långt tidigare.

Socialdemokraten Hjalmar Brantings son riksdagsman Georg Branting avslöjades genom telefonavlyssning av dåtidens Säpo den 9 maj 1943 som sovjetisk spion med täcknamnet Senator.

I det avlyssnade samtalet mellan två damer verksamma i den s.k. ”Tisdagsklubben”, Amelie Posse och fröken Nordin framkom graverande uppgifter som ledde till avslöjandet. Där nämndes även Östen Undén. I kommentarerna mellan damerna sades angående Undén att honom skall vi vara rädda om och inte kompromettera. Honom kommer vi ha nytta av längre fram. Han blev utrikesminister (1945) i Per-Albin Hanssons socialdemokratiska regering. Damerna diskuterade även de s.k. permittenttågen där tyska soldater och officerare gavs fri lejd genom Sverige. Enbomaffären verkade vara en mytomans försök att imponera på sin omgivning. Efterföljande rättsskandal exemplifierar dåvarande rättsröta.

Östen Undéns prosovjetiska inställning, eftergiftspolitik med försiktighet i ärenden rörande Sovjet, framstår tydligt i den slappa hanteringen av affären Raoul Wallenberg. Wallenberg fängslades av ryssarna i Budapest 1945 och fördes till Lubjankafängelset i Moskva där han troligen avrättades 1947 med en giftinjektion.

Östen Unden satte sin prägel på den svenska utrikes och säkerhetspolitiken som utrikesminister ända in på Erlanders regeringstid från 1946 till 1962. Det var Undén som introducerade den allra första, men föga glamorösa socialdemokratiska kvinnokvartetten Agda Rössel, Ulla Lindström, Alva Myrdal och Inga Thorsson.

Att det fanns interneringsläger i Sverige under krigets 40-tal är väl känt. Att det också fanns koncentrationsläger har tills helt nyligen varit hemligstämplat. Tage Erlander var statssekreterare på Socialdepartementet under samlingsregeringen och hade ansvaret för lägren. Det berör han i sina memoarer men ger där en felaktig bild av verkligheten. De första lägren inrättades i Långmora och Smedsbo i Dalarna 1940. Totalt fanns 14 läger på olika orter där man internerade folk. Inte för vad de gjort utan för vad de hade för åsikter. Nazistkritiker var en kategori som fängslades.

Erlander blev statsminister 1946, Sveriges längsta med 23 år vid makten.

Några kanske kommer ihåg Carl-Gustav Lindstedts alarm som ”gubben i lådan” när Erlander gästade Hylands hörna, –”Lennart! Lennart!! Låt honom inte sätta sig, han går aldrig”!   Jag har också för mig att när Erlander rodde Chrusjtjov i Harpsundsekan försökte Yngve Gamlin borra ekan i sank.

Lubjanka, en skräckens boning, har sedan 1917 varit högkvarter för Tjekan, OGPU, NKVD, MGB, KGB och till nuvarande FSB. I delar av denna gamla 1800-tals byggnad satt oftast oskyldiga människor fångna för att därefter saklöst avrättas. Byggnaden tillhörde ursprungligen försäkringsbolaget Rossija.

Det utsatta läget visavi Sovjet präglade hela åttiotalets utrikespolitik. Det uppstod ett flertal mycket allvarliga situationer där Sverige blev mycket hårt pressat.

Brezjnevdoktrinen upphörde under 1982 men det sovjetiska trycket kvarstod. Svenska diplomater och regeringsföreträdare lade sig i den polska solidaritetskonflikten som bröt ut i augusti 1980. Sovjetiska stridsvagnar stod redo att gå in över den polska gränsen. KGB-chefen Jurij Andropov kräver att polska regeringen fängslar solidaritetsledaren Walesa och hans anhang. Annars kan det gå som i Ungern 1956.

Nato och de skandinaviska länderna föranstaltade om ett flyktingmottagande om polska fartyg skulle anlända. Mobilisering stod för dörren. Sovjet inledde anfall på Afghanistan och protesterna haglade.

En svensk DC-3:a sköts ned över internationellt vatten öster om Gotland när den enligt uppgift spanade på ryska radarstationer.

Först 2002 framkom att det skett i samarbete med Natolandet England och att man spanade på en rysk flottmanöver. Den obeväpnade Catalinan som letade efter den försvunna DC-3:an sköts också ned men besättningen räddades. DC-3:an bärgades 2004 och kvarlevorna av fyra man återfanns.

Den svenska f.d. stridspiloten och författaren Anders Jallai kunde efter intensiva spaningar och efterforskningar lokalisera vraket efter DC:3:an. Ryssarna medgav inte förrän 1991 att de skjutit ned planet. Det har genom åren inträffat ett flertal incidenter gällande både flotta och flyg. Den ryska björnen höll Sverige i ett järngrepp. Förutom nedskjutningarna av DC-3:an och Catalinan (Catalina-affären) bedrev ryssarna intensivt spionage mot det svenska försvaret fram till Berlinmurens fall 1989.

Sovjetunionens politbyrå beslöt 1970 att om anledning uppstod skicka ubåtar och spetsnazförband mot Sverige för att eliminera varje kärnvapenhot mot Sovjet.

Senare känt som RYAN (Raketno YAdernoye Napadenic). En sovjetisk larmoperation med uppgift att varna om kärnvapenanfall. (Se nedan Informationsbyrån.) Den röda kniptången var redo att klämma till om den svenska nationen. Detta framkom vid debriefingen av den avhoppade tjeckiske generalen Jan Sjenja, (eller Senja.) Den tjeckiska spionapparaten i Stockholm benämndes Nordcentrum.  Spionnätets huvuduppgift var att tränga in i SAP (Socialdemokratiska arbetarepartiet) och där genomföra tekniskt spionage samt samla uppgifter om Sveriges militära planer och förmåga.

Här deltog även de polska (SB) och östtyska (MfS kallad STASI) spionorganisationerna parallellt med den tjeckiska (StB). Alla infiltrerade och samlade hemligheter från den naiva socialdemokratiska partitoppen. Stasiromantiken frodas fortfarande i den svenska politiken. Kyrkans, kristendomens och välfärdens nedmontering styrs av detta klientel. Från kaos tror man sig se det kommunistiska paradisets uppståndelse.

Ryssland hade god kännedom om de svenska försvarshemligheterna, inte minst genom de gedigna spioninsatserna av Wennerström (kodnamn Örnen) och Bergling.

Wennerström som var militär hade sina spionkontakter med Sovjet via GRU. Hans spioneri pågick från 1948 till det han greps den 20 juni 1963. Även Bergling var GRU-man fast han jobbade på Säpo som förbindelseman med Försvarsstaben. Bergling greps i Israel 1979. De kunskaper som inte dessa två överförde till Sovjet, ombesörjdes av socialdemokraternas IB. Vi återkommer till IB (Informationsbyrån) längre fram.

Expressen skriver i en artikel publicerad 2017 att överste Wennerström skulle ha rapporterat till ryssarna var DC-3:an befann sig strax innan den blev nedskjuten. Han hade en kortvågsradio i sin villa som han använde i kontakterna med GRU. På den tiden kunde alla spioner morsealfabetet. I detta sammanhang kan nämnas att Wennerström, trots att han nått överstes rang, gång på gång förbigicks till tjänsten som flottiljchef. Han var från början en dålig flygare som orsakade några onödiga haverier. Han placerades av den anledningen i Försvarsstabens Underrättelseavdelning FU med diplomatstatus. Han hade när han greps en arvodestjänst på UD.

Genom täta kontakter med en av sovjetiska ambassadens sekreterare, chefen för KGB:s spionage i Skandinavien, (Statskievitj, resident i Stockholm) lämnade socialdemokratiska toppmedlemmar hemlig information till Sovjet. Statskievitj blev sedermera utvisad.

Man försåg en sovjetisk spionchef med svenska hemligheter. Vissa högt uppsatta socialdemokratiska partimedlemmar, diplomater och ministrar var KGB/STASI spioner. Dessa personer i det maktbärande politiska partiet hade till och med kodbeteckningar och hemliga brevlådor.

Säpo var nära att avslöja ett omfattande spioneri. Medlemmar i det socialdemokratiska partiets topp misstänktes ha täta kontakter med KGB. Bland annat avslöjade den förre IB-mannen Svante Winqvist att den tjeckiske spionen (resident i Stockholm) Vladimir Koudelka erhöll uppdatering från Anders Thunborg , Pierre Schori och Aftonbladets chefredaktör Gunnar Fredriksson.

Det är ställt bortom allt tvivel att dessa herrar var knutna till IB (Informationsbyrån) och var nyckelpersoner i det socialdemokratiska partiets kontakter med KGB, IA och andra öststatliga underrättelseorgan. Detta och många andra uppgifter i Säpos arkiv avfärdar Schori kategoriskt i sina memoarer (Minnet och elden ) som lappri. Han går där även till hårt angrepp på byråchef Olof Frånstedt, tidigare verksam inom Säpo.

Schori är fortfarande aktiv i kulisserna. Nu senast på bokmässan i Göteborg hösten 2019.   Genom att tillkalla polis fick han en journalist som ställde besvärliga frågor utkastad. Han åtnjuter tydligen fortfarande ett särskilt polisskydd då polispatrullen infann sig omgående för att verkställa avhysningen.

Ett flertal personer som bedrivit spioneri och försett öststatliga underrättelseorganisationer KGB, GRU, IA, Stasi och Nordcentrum med svenska hemligheter, var kommunismens verktyg vilka tyvärr än i dag sätter sin prägel på svensk politik. KGB och STASI var utomordentligt skickliga infiltratörer och rekryterare. Några intressanta namn i Palmes entourage som drev honom mot KGB-samverkan, eller att rent av underkasta sig ryssarnas strategiska planer för Sverige, var Anders Thunborg, Pierre Schori och inte minst Sverker Åström. Personer i den närmaste kretsen märkte att både Åström och Schori utövade ett stort inflytande på honom. ”De verkar fösa dig framför sig” löd kommentarerna.

Här uppstår frågan, var Palmes agerande och förskjutning från proamerikanskt till vänsterinriktade marxistiska åsikter en produkt av hans ”egna funderingar på kammaren”, eller berodde det på det ständiga knuffandet åt vänster som entouraget bedrev? Väl dokumenterat är hans kontroversiella engagemang i vietnamkonflikten på 60-talet.

Följande sakuppgifter belyser Åströms status i umgänget med KGB. Sverker Åström, chef för politiska avdelningen i UD 1956-1964, FN-ambassadör 1964-1970, biträdande kabinettsekreterare 1971-1972, med ansvar för EEC-förhandlingarna. Kabinettsekreterare i UD 1972-1977. Således en mäktig och inflytelserik person. Han var den beryktade KGB-spionen ”Getingen” (os på ryska). Detta uppdagades redan på 60-talet av statspolisintendent Georg Thulin och dåvarande chefen för kontraspionaget Otto Danielsson. De stoppade 1963 Sverker Åströms utnämnande till ambassadör i Moskva.. Förre chefen för kontraspionaget på Säpo Olof Frånstedt säger att han förhindrades gripa Åström med tanke på sin egen säkerhet.

Åström var känd som en promiskuös homosexuell, vilket kunde vara den hållhake som ryssarna använde för att pressa honom på information. En intressant konstellation i spionvärlden, Wennerström, Åström, Sohlman. Örnen, Getingen, Solstickan.

Rolf Sohlman var ambassadör i Moskva där både Wennerström och Åstöm hade uppdrag i tidsmässig överensstämmelse. Rolf Sohlman, Sverker Åström, Torsten Tegnér, Albin Johansson och Sigfrid Edström var högriskklassade enlig ett hemligt CIA-dokument och hade troligen inte beviljats inresa till USA. Wennerström var militärattaché och klarade visumfrågan med ett nödrop. Wennerström och Åström umgicks privat och anordnade fester tillsammans.

Det fanns starka misstankar mot Pierre Schori att han hade hemliga KGB-kontakter. Den norske spionen Arne Treholts och Pierre Schoris spioneri för KGB betraktades som parallellfall av den svenska säkerhetstjänsten. Schoris begäran att få ta del av Säpos personakt om honom avslogs.

Ytterligare oegentligheter framkom när IB-affären avslöjades 1973. Någon självkritik eller försök därtill från socialdemokraterna kom aldrig i dagen. Vid ett tillfälle yttrade försvarsministern Sten Andersson med darr och emfas i stämman, angående ubåtskränkningarna på 80-talet, ”Nu skulle den smutsiga byken äntligen tvättas”. Men vad hände då egentligen? Som vanligt ingenting. Per-Göran Näss efterträdde Olof Frånstedt som chef för kontraspionaget vid Säpo.

Han tog ett fast grepp om det svenska kontraspionaget och satte stopp för Palme, Elmér och IB att den vägen lägga sig i Säpos angelägenheter.  

   

INFORMATIONSBYRÅN, SÄPO OCH EN STATSMINISTER…

Den s.k. Informationsbyrån (IB) var en socialdemokratisk olaglig spionorganisation som satte käppar i hjulet för den enligt svensk författning lagliga underrättelsetjänsten.

Chef för IB på 70-talet var Birger Elmér. IB bedrev illegal spionverksamhet vid sidan om den militära underrättelsetjänsten. Inom IB fanns två delar, dels IB Operativa och dels den politiska delen IB 03. Journalisten Peter Bratt avslöjade 1973 den illegala verksamheten.

Elmér styrde och ställde dock som han ville även efter avslöjandet 1973. Sjukhusspionen i Göteborg avslöjades 1975. Försvarets underrättelsetjänst döptes 1994 om till MUST, Militära underrättelsetjänsten. IB löd egentligen under Försvarsstabens underrättelsetjänst FU och ÖB.   Anders Thunborg och Pierre Schori hade IB-nummer 1151 respektive 1152. Man samlade information om svenska medborgare med statsministerns stöd och godkännande. Enligt författningen olagligt ministerstyre.

Det fanns även en organisation inom IB som benämndes Stay Behind. Denna skulle leda motståndsrörelsen i händelse av krig. Grupperna ”Barbro” och ”Lennart”, som skulle varit aktiva på Sveavägen den kvällen Palme sköts, löd också under IB.

När det gäller begreppet ”stay behind ” får IB:s grupp inte blandas med de nuvarande i UD verksamma ”Dirty Dozen”(ca 200 medlemmar) som har ett politiskt ”stay behind”-uppdrag. Gruppen skall oavsett regeringsfärg stanna i UD och påverka makten. Socialdemokratisk infiltration.

Förre byråchef Olof Frånstedt (chef för kontraspionaget på Säpo 1971, den s.k. B-byrån) lämnade 2016 i ett antal intervjuer sensationella uppgifter rörande det svenska IB-spionaget:

Sveriges existens som en fri nation hängde i en skör tråd 1971. (Se ovan, Sovjets politbyrås beslut 1970 om RYAN). Den då 86:årige Frånstedt sade att det  fanns långtgående planer i Sovjet att invadera Sverige och överta makten. Frånstedt  hade vid intervjutillfällena (5 st.) vacklande fysisk hälsa, men ett väl bevarat och skarpt intellekt. Frånstedt avled 2017.

Enligt Frånstedt växte Elmér och Palme upp tillsammans och var som ler och långhalm. Elmér var opportunist och kunde samarbeta med vem som helst. Man (Elmér och Palme) ville vända Sverige bort från CIA/ MI6-samarbetet och plötsligt rikta in detta på KGB, GRU och Sovjet.

Vid ett möte mellan Säpo och IB den 2 februari 1971 framförde Birger Elmér budskapet från Palme: ”Inled samarbete och kontakter med KGB”. Närvarande vid mötet var Elmér och hans andreman Bo Astrin från IB. Från Säpo (dåvarande RPS/säk) chefen Hans Holmér samt byråcheferna Olof Frånstedt och Hans Wemdalen.

Palmes order att samverka med KGB förmedlades genom Elmér som erbjöd sig att introducera Frånstedt hos KGB:s chef i Stockholm. Elmérs gode vän Hans Holmér kom med en liknande propå. Rikspolischefen Carl Persson erhöll samma budskap från Palme. Samarbetet med CIA och MI6 skulle upphöra och samverkan inledas med KGB. Frånstedt lämnar i sin bok Spionjägaren följande kommentar: ”Jag skulle alltså ringa på dörren till Sovjets ambassad och fråga om spionchefen var hemma”.

Det är inte svårt tänka sig att Elmér/Holmér redan hade goda etablerade kontakter med KGB. Palme ville därför få möjlighet att utöva viss kontroll över den operativa avdelningen på Säpo genom duon Elmér/Holmér. Han kunde inte kontrollera den verksamheten utan hjälp inifrån. Holmér var ju chef på Säpo och kunde hjälpa till. På Säpo hade man tidigare jobbat under helt andra premisser än man gjorde på IB.

Detta blockerades på ett eller annat sätt av Frånstedt och Carl Persson som båda föll i onåd hos Palme. ”Den där Frånstedt måste bort” fräste Palme. Birger Elmér som var grov i mun sade, ”Carl Persson är en djävla f-tta, honom skall jag laga att få bort”. Han lyckades dock inte med den föresatsen. Både Carl Persson och Olof Frånstedt var föremål för regeringens missnöje.  Palme var kanske inte spion själv, men ständigt omgiven av sådana. Eller som den avhoppade tjeckiske generalen Sjenja uttryckte saken ”i Palmes entourage fanns sovjetagenter”.

Palmes negativa syn på Säpo bottnade således i att han saknade full kontroll på verksamheten. Han saknade makt över Säpos göranden och låtanden. Misstänksamheten växte med tiden och ledde till beslutet att försöka bromsa den konstitutionella lagliga underrättelsetjänsten. Detta till förmån för det politiskt partibundna spionaget med högkvarter på Sveavägen 68. Bland orsakerna till Palmes ständiga petande i Säpos verksamhet var att bromsklossen Frånstedt skulle bort. Palme var i ungdomsåren verksam på Försvarstaben och fick där god kännedom om rutinerna för underrättelseverksamhet.

Palme blev förste byråsekreterare redan 1953, 26 år gammal och hade från början pro-amerikansk inställning och en positiv inställning till CIA. Men med tiden blev han alltmer kritisk och negativ. Kanske blev han påverkad av det tidigare nämnda anti-Nato entourage som ständigt fanns i hans omgivning.

Frånstedt berättade att Palme allt oftare ville träffa honom och bli uppdaterad om verksamheten inom kontraspionaget. Frånstedt tyckte Palme utövade ett förtäckt ministerstyre. Han hade egentligen inte något med Säpos verksamhet att göra. Frånstedt lämnade därför allt magrare och friserade uppgifter till Palme. Palme märkte Frånstedts ovilja till samarbete och surnade till alltmer. Den där Frånstedt måste bort sade han irriterat. Detta var ingen jämn kamp, en tjänsteman på Säpo mot statsministern.

 

SEX-SKANDALER OCH FORTSATTA INTRIGER HÖJER TEMPERATUREN…

Rikspolischefen Carl Persson hade en svettig period på 70-talet. Dels med det ovan beskrivna agerandet från Palmes sida och dels bordellskandalen med justitieminister Geijer. Han blev anklagad för tjänstefel men blev efter utredning friad av JO. Carl Persson lät obetänksamt en promemoria om Geijers bordellbesök ligga kvar på skrivbordet när han var på annat håll. En viss kriminolog smög då fram och gluttade i papperen. Han läste där den otroliga nyheten att justitieministern var bordellbesökare och att detta kunde betraktas som en säkerhetsrisk.

Det värsta var inte att kriminologen skvallrade för sin jaktkompis journalisten och att nyheten så småningom kom ut i media. Det värsta var att när promemorian nådde Palme låste han in den i sitt kassaskåp och teg. Anledningen – det var valår och makten skulle räddas. Nu blev det ändå så att borgarna vann valet och Palme blev tvungen att underrätta den nye statsministern (Fälldin) om skandalpromemorian. Sverige hade inte haft en borgerlig regering sedan 1936. Kärnkraftsfrågan avgjorde valet. Både Palme och Fälldin råkade i blåsväder efter att ha dementerat bordellryktena i pressen. DN fälldes och tvingades betala skadestånd till Geijer, samt fick gå ut med en offentlig ursäkt. Palme orerade om kloakråttor med gula tänder och att snus är snus. Bubblan sprack ändå till slut.

Vid ett tillfälle överlämnades en lista på spioner verksamma i Sverige till Palme. Frånstedt och Carl Persson lämnade listan, som innehöll namnen på samtliga i Sverige verksamma spioner – även KGB:s. Palme ögnade snabbt igenom listan, plötsligt ilsknade han till, kastade listan på bordet och sade ”Mötet är avslutat”. Därpå reste han sig och gick ut ur rummet. Det är tydligt att han såg något eller några namn på listan som väckte hans ilska. Frånstedt säger i en kommentar om händelsen ”Jag vet inte vad som kom Palme att reagera på det viset. Kanske inte listan såg ut som han tänkt sig. Eller att jag i texten nämnde professor P som inte var någon obekant person för Palme”.

Tillsättandet av Hans Holmér som chef för Säpo är en typisk åtgärd av socialdemokratiska partiet att skaffa utrymme för politiska hantverkares manipulationer. (Nils Ebbe Knut Carlsson var informationssekreterare på justitiedepartementet hos Lennart Geijer och Carl Lidbom.)  Att sparka Per Gunnar Vinge och sätta in Holmér var en sorglig historia. I grunden handlade detta om det s.k. Palmehatet som resulterade i personlig hämnd från Palmes sida. Det handlande också om att manipulera säkerhetstjänstens inriktning och att söka kontroll.

Vinge var nr. F1 på den berömda 15-listan, personerna bakom den påstådda mordkonspirationen mot Palme.

De i samhället högt uppsatta personerna F1, F4, F7 och F8 tog ett historiskt beslut inför Gud och fosterlandet att Palme måste bort, röjas ur vägen. Listan belades omedelbart med hemligstämpel. Listan lämnades ut men alla namn var maskerade. ”P-G” Näss som var chef för kontraspionaget 1986 (efterträdde Frånstedt 1978) anklagades av Ebbe Carlsson och Carl Lidbom att vara KGB-spion. Han blev då föremål för smutskastning och mediedrev. F.d. journalisten Sven Anér försökte klarlägga omständigheterna, men blev bryskt avvisad av åklagare och utredning. Inga-Britt Ahlenius påtalade kopplingar till CIA. Detta utreddes aldrig. ”P-G” Näss blev senare länspolischef i Uppsala.

Manipulatorn Ebbe Carlsson och Sverker Åström (båda homosexuella) var goda vänner. Trion Carlsson, Åström, Schori lade sig i mordutredningen på olika sätt. När Palmemordet inträffade var Sven-Åke Hjälmroth chef för Säpo.

Säpo är gunås inte någon Sanningens högborg. Ljugandet är tyvärr inget unikt för säkerhetspolisen, även om man där ljuger friskt och frejdigt när andan faller på. Ett exempel är buggningsutredningen i anknytning till Palmemordet som Säpo faktiskt erkänt. Sex höga polischefer, S-Å Hjälmroth, Holmér, P-G Näss, Christer Ekberg, Sture Höglund och förre rikspolischefen Holger Romander åtalades för olaga buggning (täcknamn Källa Mats) av kurder under utredningen av Palmemordet. Man svor och ljög friskt för förundersökningsledaren Jan Danielsson. Helst skulle alltsammans sopas under mattan. Mattsopandet på Säpo spred sig och förekom även på kommissarienivå.

KU-förhöret den 28 juli 1988 finns som video på WikipediA. Det var då Carl Lidbom sade ”trams” ett flertal gånger. Det retade Aders Björck som bad Lidbom ”att veta hut”. Carl Lidbom tillsammans med byråchef Olav Robertsson på Säpo hade i uppgift att ”genomlysa” Säpo. Denne Robertsson var en av Säpos chefer som starkt förordade ”under- mattan” principen. Hur stort värde kunde Lidboms utredning ha med dennes hjälp?

Förutom P G Vinge är de övriga namnen på konspirationslistan tabu. Gissningar fanns som i en del fall torde varit mycket nära sanningen. Mycket finns att läsa på Sven Anérs blogg:

Ebbe Carlsson sprang som barn i huset när Holmér var chef. Säpo var en lekstuga under Hans Holmérs chefskap. Hur kom det sig att Hans Holmér skulle utreda Palmemordet? Han rekommenderade sig själv med regeringens (Ingvar Carlssons)tysta godkännande.

Hans Holmér som var länspolischef i Stockholm hade inga befogenheter att vidta mordutredningar. Detta ansvar vilade på mordkommissionen inom Stockholmspolisen City. Inga protester och inget ifrågasättande framfördes. Det var redan klappat och klart från socialdemokratiska partiet att Holmér var mannen som skulle lösa mordgåtan. De flesta vet hur det slutade.

Palme hade full insyn och kontroll på IB genom Elmér. Det politiska ”kotteriet” inom socialdemokratiska partiet under ledning av statsministern ville ha absolut kontroll på relationerna med den röda björnen. Ett tvivelaktigt ministerstyre av Olof Palme.

I dagbok från UD vol.3 skriver författaren, ”De diplomatiska relationerna med USA frös till is efter Olof Palmes jultal den 23 december 1972. ( USA:s Sverigeambassadör hemkallades).  Varför detta otillåtna olämpliga spel under täcket med de sovjetiska underrättelsetjänsterna? Man blir fullständigt bestört över den aningslöshet, lättsinnighet och rent ut sagt ”sangviniska dumhet” som präglade vänsterfolkets kontakter och samröre med KGB.”

Intervjuerna med Frånstedt gjordes vid fem tillfällen under nära ett års tid. Vid varje sammankomst blev han tillfrågad om han ville ändra eller tillägga något. Svaret blev,

”Nej, det jag sagt och de uppgifter ni fått står jag för. Jag vill inte ändra på något”.

Detta styrker i viss mån uppgiftslämnarens trovärdighet. Frånstedt tillhörde nog inte Säpos mattsopargarde. Protokoll fördes och undertecknades av deltagarna vid varje intervju.

Palme lämnade dubbla budskap i sin egenmäktiga utrikespolitik. Engagemanget och uttalanden i den för honom allt populärare Socialistinternationalen. Samarbetet med Willy Brandt som tvingades avgå när hans närmaste man avslöjades som sovjetspion. Palmekommissionen, kärnvapenfri zon i Skandinavien. Besök hos Castro, Sydafrika ANC.  Jultalet 1972 som frös relationerna med USA till is. En frostig tid som aldrig förut inträffat i svensk utrikespolitik.

I tidskriften Contra nr 2 1999 publicerades en intervju med förre KGB-mannen Gordievskij.  Där säger han att sovjetkommunismen verkar övervintra i Sverige mer än i Ryssland och andra länder. Vidare säger Oleg Gordievskij till Contra, ”Pierre Schori var KGB:s viktigaste informationskälla i Sverige. Det var den uppgift som KGB:ledningen i Moskva givit oss.” Och vad handlade då Schoris redogörelser om? Om praktiskt taget allt av strategisk värde, politik, politiska ställningar, svensk diplomati, svenskt försvar, Sverige visavis internationella skeenden och de krafter i Sverige som aktivt motarbetade sovjetisk subversion och sovjetiska intressen i allmänhet.

En starkt befogad fråga -Varför åkte de inte fast? Diplomater och ministrar på hög nivå kom undan utan åtgärd. Olof Frånstedt varnade vid ett besök på UD Sverker Åström för det frimodigt öppna och otvungna umgänget med KGB:s spionchef. Åström uttryckte sig fräckt och trotsigt, ”jag vet att du vet”. Åström åtlydde emellertid varningen och upphörde med de öppna KGB-kontakterna.

Misstankar finns att Schori via UD styrde utredningen av Palmemordet bakom Hans Holmér, med Ebbe Carlsson, Carl Lidbom och Ingvar Carlsson i sufflörsluckan. Vart tog Palmes dagbok vägen? Jo, Thage G Petersson lade beslag på den! Vem bröt sig in på skatteverkets lokaler och avlägsnade Palmes dossier angående skatteärende om föreläsningsarvode i USA?  Dessa personer, alla socialdemokrater, har ett finger med i konspirationen mot Palme. Talesmän för den amerikanska regeringen uttryckte en viss lättnad när Palme nu var undanröjd. Ingvar Carlsson var mindre kontroversiell och betydligt lättare att hantera.

Holmérs ord: ”Om sanningen om mordet kommer fram, kommer det skaka Sverige i dess grundvalar”. Sanningen är enväldigt hemligstämplad av det socialdemokratiska partiet.

Det som gnager och orsakar olust är den mer än mörka misstanken. Var det partitoppen som initierade konspirationen och mordet? Den nötta teorin om en ensam galning är i detta fall helt utesluten. Frågan om vem som höll i revolvern är av underordnad betydelse. Poliserna i gropen (ledningscentralen) på Kungsholmen var, (enligt bröderna Poutiainens beskrivning av händelseförloppet i sin bok Inuti labyrinten) ytterligt tröga att starta spaning efter gärningsmannen. Fördröjningen på tre fyra minuter resulterade i att gärningsmannen kunde springa uppför trapporna till Malmskillnadsgatan och undkomma.

Här avslöjas att socialdemokraternas interna fiffel och skyddande av partibröder, som satte rikets säkerhet på spel, aldrig blev föremål för prövning av rättvisan. Var man socialdemokrat kunde man göra precis vad som helst utan konsekvenser. Man krafsade varandra på ryggen. Frånstedt sade som nämnts ovan, ”Jag var tvungen ta hänsyn till min egen och familjens säkerhet i mitt ställningstagande rörande gripandet av personer nära makten” Gripandet av Åström borde skett redan 1963 och var för Frånstedts del överspelat 1978. Wennerström fälldes, dock inte Åström.

Gemensamma personliga egenskaper för Wennerström, Sverker Åström, Pierre Schori och Palme, som samtliga tillhörde intelligentian, var nonchalans, arrogans och oförmåga att bedöma riskerna med sitt handlande i tron på sin överlägsenhet.

Det är svårt att bland de affärer och skandaler som förekommit ange vilket decennium som var värst. Under åren har man kunnat notera flertalet skandaler och mystiska händelser med kopplingar till Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Från kalla krigets 50-tal har det förekommit en händelsekedja med affärer och incidenter kopplade till partiets politik.

Det har förekommit spion- IB- sex- mord- utrikes- och ubåtsaffärer. Den underbara natten 1983, Ebbe Carlsson och Anna-Greta Leijon, Palmemordet, Estonia, hanteringen av tsunamin i Thailand, en amiral vid MUST omkommer under tunnelbanetåg, CIA:s illegala hämtning av egyptier på Bromma, processen mot Assange, hemliga underskrifter av hemliga avtal, mediedrev mot oliktänkande socialdemokrater mm. mm.

Den smutsiga byken (Sten Anderssons replik) är och förblir otvättad.

Mjölner

Källor:

Den dolda alliansen/ Mikael Holmström, Atlantis

Dagbok från UD/ Bo Theutenberg

Spionjägaren/ Olof Frånstedt

DC-3:an/ Anders Jallai

Inuti labyrinten/ Bröderna Poutiainen

141 Responses to Bakom kulisserna…

 1. Eclipse says:

  Mycket intressant. Hur kan det komma sig att rötan i detta lands ledning är så avgrundsdjup? Speglar det verkligen folksjälen, beror det på vårt geopolitiska läge eller helt enkelt på att eliten var den än befinner sig alltid är korrupt?

  Mjölner säger att mördaren sprang uppför trapporna till Malmskillnadsgatan. Enligt Lars Borgnäs och Claes Hedberg (m fl?) så försvann mördaren in på Luntmakargatan, händelsevis just där de fem obeliskerna restes ett par år senare.

  Sedan undrar man vad det var för ”tillförlitlig källa med insyn i utredningen” som Daniel Suhonen nämnde dagen före Petterssons presentation, som hävdade att man hittat mordvapnet. Magplask.

 2. Eclipse says:

  @peterkrabbe
  Då var mitt lilla collage från förra kommentarstråden inte så dumt…

  Hoppas vi inte anklagas för intrång i immaterialrätten, med tanke på vad som hänt den senaste upplagan av Aron Flams ”Det här är en svensk tiger”. 🙂

 3. Mo says:

  Tack Mjölner för en intressant artikel, trevligt att ha dig här, hoppas det blir mer. Ja det blev ju en lite urvattnad avslutning på 34 års utredning som lyckats skapa en martyrlik helgon bild av en kontroversiell person inte minst i de egna leden som du framför. Men den utsedda mördaren passar dagens poliska klimat. Nu vill de inte röra mer i grytan även om det nog är globalisternas intressen som spelar oss ett spratt som vanligt.

  https://efolket.eu/uppgift-inifran-palmeutredningen-det-handlar-om-sydafrika/

 4. Eclipse says:

  Lite helghumor. En bekant med Facebookkonto skickade de här häromdagen:

 5. Erik says:

  Tyvärr kan jag delta inte i hyllningskören. Finner texten välskriven, och skulle säkert vara både tänkvärd och fängslande att läsa under slutet 80-talet och möjligen även i början av 90-talet.

  För att citera GW: ”man ska inte krångla till saker och ting”.

  Man fann aldrig Palmes mördare, för det fanns aldrig någon mördare. Därav anledningen till att Palmeutredningen aldrig lyckades. När sanningen nu sprids till en allt större skara fick SAP panik och för att omdirigera debatten fick Krister Petersson den otacksamma uppgiften – dessa två processer häger ihop.

  Palme var en utpräglad maktmänniska – en manlig maktmänniska, och rör vi oss i dessa extrema maktkretsar finns två drivkrafter: sex eller pengar. Palme var inte intresserad av pengar. Palme utvecklade således AIDS och mordet var inget annat än ett teatermord och han fördes i hemlighet ut ur landet på mordnatten, där av att rikslarmet dröjde tills den manöverns var klar. Case close.

  Glöm inte Holmérs ord: ”Om sanningen om mordet kommer fram, kommer det skaka Sverige i dess grundvalar”. Manövern lyckades så till vida att ett oräknelig skara organisationer och individer passerat som tänkvärda banemän. Syftet var hela tiden att hålla intresse så lång bort som möjligt från sanningen.

  • peterkrabbe says:

   Jag har full respekt för att några tror att Palme frivilligt skulle ha stigit ner från tronen, men det tror inte jag…
   Det hade funnits betydligt enklare lösningar i så fall, precis som du skriver. Varför skulle det vara så märkligt att avgå som statsminister pga sjukdom?

   • Mattias says:

    Om han hade hiv som beskrivs i många litteraturer hade det varit enklast att säga han skänkte blod och därmed blev smittad. Detta scenario som tex diskjockeyn claes målar upp är dock mkt trovärdig.

    • Erik says:

     Dels oroade sig Säpo över att Ebbe Carlsson så ofta kinesade över på soffan i en av Olofs alla hemliga adresser. Ebbe var gay hade Hiv och dog mycket riktigt senare i Aids. Dels var Olof ofta frånvarande och orsaken sades då vara att han besökte sin sjuka mor på Bekomberga mentalsjukhus, men hans mor dog redan på 70-talet. Sanningen var att låg inlagd på Roslagstulls sjukhus som då var landets främsta på den då främmande virussjukdomen Hiv.

   • Loa says:

    PARTIET framför allt! De ville /kunde inte ha honom, detta internationella helgon som nu vanhelgat dem med sin skörlevnad! Hur många skulle han inte chocka, väljarbasen inte minst. Och internationellt, allt ”moralisk röst i världen”, do-gooderi och U-lands-socialist-kompisskap? Så pinsamt. Snacka om (S)verigebilden.
    Palme vistades på en piedestal, vilket skulle göra fallet extra djupt. S kunde inte ha kvar honom, hur devota de än var. De har haft makten i ett sekel och TÄNKER INTE frångå den vanan. Palme gick dessutom inte att ha i möblerade rum längre, kitslig och disträ. Att ”dö” martyrdöden var win-win.

   • Erik says:

    I all ödmjukhet måste jag erkänna att jag inte är en påläst privatspanare och det finns många böcker jag borde ha läst för att kunna uttrycka mig så kaxigt om Palmemordet. Anser trots min ring kunskap att bröderna Poutiainen bok är det de är särklass bästa och jag har sett alla fyra intervjudelarna på dryga timme var och bröderna Poutiainens storhet ligger i det unika i att dom inte pekar någon gärningsman. Allt kokar ner till de förvunna sju minutrarna. Jämför jag alla teorier jag tagit del av anser jag att Claes är den detaljrikaste och bäst logiska underbyggda och här fungerar han i stora stycken mer som en redaktör i tillägg med många egna intervjuer.    • RB says:

     Erik,

     Jag får göra samma bekännelse vad gäller privatspanandet, och min slutsats är också densamma vad gäller Hedberg och hans teori.

     Motiv och förklaringar är självklart viktiga att fundera på men för min del tycker jag att grundfrågan att börja med är: Var det ett mord eller ett försvinnande? Som jag ser det är frågan om Hans Holmers roll här central. Var han den operativt ansvarige chefsutredaren eller den operativt ansvarige chefskonspiratören? Baserat på Rolf Dahlgrens berättelse och Sven Aners forskningar om Borlänge-affären har jag svårt att komma till annan slutsats än att han var kvar i Stockholm, vilket jag inte kan förklara på annat sätt än att det var det senare som gällde. I så fall, skulle Holmér, med sina kopplingar till socialdemokratin, och sitt uppenbara stöd från regeringen arrangera ett mord på Palme? Det tror inte jag, och jag ser det som stöd för försvinnande-teorin. Behovet av TVÅ ambulanser, dock endast EN iakttagen på mordplatsen är också förenligt med behovet vid ett försvinnande. Två ytterligare omständigheter Hedberg nämner är ju att Holmèr fick 11 miljoner av Palmes bror, samt berättelsen om de unga grabbarna som såg Palme i Schweiz/Frankrike dagen efter. Kan dessa beläggas skulle det var tunga spikar i mordteorins kista.

     Sedan har vi förklaringen till det hela. Kanske har Hedberg rätt här med sjukdomsscenariot, men jag ser det som mindre underbyggt i nuläget än grundfrågan, dvs ATT det var ett försvinnande och inte ett mord. Väldigt mycket bygger väl på Tage Tuvhedens berättelser, inklusive intervjun på Swebbtv. Han skulle skriva en bok, men blev det någon? Sedan nämner Hedberg och Dammegård en del andra saker men hittills har jag inte sett något mer konkret där.

     RB

     • Erik says:

      Ja, du kanske är något på spåret här. Kanske rörde det sig om ett frivillig försvinnande, minus AIDS? Kanske den delen lades till för att öka uppmärksamheten och publiciteten? Hedberg har kommit till sin slutsats för att han stått på giganternas axlar: Bröderna Poutiainen samt Sven Anér fantastiska noggranna arbete. Hotbilden från Bilderbergs med Kissinger behöver därför inte vara fel. Kanske fick Palme valet att frivilligt försvinna och inte längre utgöra en röst i världspolitiken: en gentlemans agreement – håll käft och försvinn eller bli mördad, samma replik som i filmen Pulp fiction (You Lost All Your LA Privileges) Stay gone, or been gone.

      • Erik says:

       När vi ändå är inne i (Pulp) fiction; Palme hade väldigt mycket gratis: hans överklassuppfostran (som öppnar många dörrar, som för andra förblir stängda) bildningsnivå, retoriska begåvning samt hans skarpsinne, men han fick också mycket och främst då förtroenden. I läkta dokument från Wikileaks framgår att Bush fick rådet inför mötet med Bildt att spela imponerad, men (viktigt här) också att hans politiska kontaktnät var imponerande, och detta efter internet intåg. Vad ska vi då inte säga om Palmes kontaktnät innan internet – det måste vida överglänsa Bildts. Alltså: kanske även Palme satt på komprometterande uppgifter inte bara om Kissinger utan om många andra ledande figurer i yttersta maktpositioner (som han fått via sitt enorma kontaktnät och de förtroende han åtnjöt för att han kunde hålla allt inom sig) som han använde och spelade mot varandra på samma sätt som han balanserade och spelade ut öst mot väst och väst mot öst. Kanske många ville ta han av daga men man hade så att säga mer nytta av honom som levande, än som död, detta han fått så många förtroenden via sitt legendariskt stora kontaktnät bland världs ledare; där av fick han det generösa erbjudandet att kunna välja att frivilligt försvinna istället föra att bli mördad.

       Ser man Palmes skendöd ut detta perspektiv faller de bitar som Poutiainen samt Sven Anér tagit fram på plats.

       två saker:

       Bröderna Poutiainen är släkt med Palme – nära släkt.
       Hedberg är sosse rakt igenom. Hela hans karriär går i socialdemokratins heliga tre FFFs tecken: Folkligt, Festligt samt Fullsatt. Något Palmehat finns alltså inte.

       Palme var för övrigt mer hylland och älskad än hatad. Han fuktades av sina politiska motståndare; fruktad och respekterad.

       • Mo says:

        Jag tycker oxå att man kan leka med tanken att det rörde sig om ett försvinnande. Jag tror inte på sjukdomsorsak utan mer existentiella skäl. Palme kanske var trött på sin politikerroll, det eviga käbblet och ständiga krav på att leva upp till helgonglorian. Blev sanningen om S, som du redogjort för, uppdagad för honom kanske han tappade motivationen och funderade över vad han representerade, dubbelmoralens snara. Det är väl en situation som skulle få de flesta att vilja fly fältet och erbjuds du då att leva en undangömd men behaglig tillvaro så kanske valet inte är så svårt.

        • Erik says:

         Tyvärr måste nog meddela att jag inte tror det du framför; att Palme kände till sossarna smutsiga historia håller jag som sannolik, eller snarare trolig. Palme var nog betydligt mer realpolitiker och betraktade nog på det hela som ofrivilliga bondoffer vilket det kanske också var, om devisen var att till alla buds stående medel hålla Sverige utanför kriget. Sverige intar allt som oftast en radikal annan inriktning i viktiga världshändelser: det abnormt stora flyktingmottagandet, coronastrategin med flockimmunitet och förstås, svensk neutralitetspolitik före, under samt efter IIWW.

         • Mo says:

          Ja han kom ju från en miljö som borde ha varit välinformerad och dessutom var han Erlanders utvalde, så det är klart att han kände till socialdemokratins historia. Om något underlättade det väl dubbelspel.

      • RB says:

       Det kan absolut ha varit AIDS. Om jag måste bestämma mig så tror jag att det var den akuta orsaken till försvinnandet. Men det kan vara mer komplicerat, se nedan. Jag ville bara skriva ner mina funderingar om att det kan vara en bra övning att dela upp frågan i två: ”Var det ett mord eller ett försvinnade?, samt ”Varför skedde” det”, och att sedan se efter vad våra kända fakta egentligen säger. Och att jag känner mig mer övertygad om svaret på den första frågan än den andra. För, som sagt, sjukdomshypotesen vilar väldigt tungt på Tuvhedens vittnesmål, och det är trots allt bara en person och en sak. Dock förstår jag inte varför han skulle hitta på detta. Kanske vill han förtala Palme, eller så jobbar han för den djupa staten och vill sprida dimridåer, men min intuition är inte riktigt med på detta…Baserat på Swebbtv-intervjun tror jag han vet betydligt mer än han sade där, och det vore intressant att höra.

       Det kan vara mer komplicerat, som sagt. Jag vet inte om du läst Ole Dammegårds böcker om Palmemordet, men om inte, så har han ungefär samma teori som Hedberg. Dock bara till hälften. Han har ett parallellt scenario där Stay Behind/NATO försöker komma år Palme på riktigt, och, vill jag minnas, skjuter dubbelgångaren…I stora drag bygger det väl på samma resonemang som i Mjölners artikel, dvs någon slags omsvängning mot Sovjet. Även om inte Ole D har exakt rätt så KAN grundtaken vara rätt, dvs att det fanns ett parallellt Stay Behind/NATO spår, och att Palme övertalades att sticka innan det var försent. I princip kan alla dåliga omständigheter kring Palme, som även Hedberg, Dammegård mfl faktiskt även nämner, vara delförklaringar till ett försvinnande, tillsammans med sjukdomen. Om vi kallar Palme, Elmer, Lidbom, Ebbe, Schein samt de sossar som Mjölner nämner för Team Palme, och motståndarssidan enligt Mjölner Team Vinge så kanske det helt enkelt var Team Palme som övertygade Palme att han måste dra, samt arrangerade det hela. Precis som du själv skriver i en annan kommentar så tror jag inte Team Palme mördade Palme. Det är också där jag är lite frågande till hur Mjölner tänkte. Vi får väl fråga honom, han skrev ett riktigt intressant inlägg.

       På återhörande
       RB

       • Erik says:

        Är inne på samma spår. Du är en god och erfaren skriftställare, med förmågor som går långt utöver mitt taffliga dyslektiska staplande skriftspråk, den retoriska skickligheten till tros, är tesen din inte starkare än: varför samt hur kunde Palmekulten så unisont och kollektivt på en given signal vända honom ryggen, om man ska tro Krabbe och Mjölner? Är det realistiskt att tänka sig scenario? Nej, säger jag. Palme var dyrkad, hatad, beundrad och fruktat, men därifrån till mord från de egna leden? Nej!

        Socialdemokraternas unikt långa maktinnehav lade möjligen grunden för att partiet betraktade maktutövning på samma självklara naturlig sätt som politiker inom Romarriket gjorde (inte en enda kejsare dog en naturlig död) men där fanns alltid en ärelysten kornpris beredd att ta över rollen – var det så inom SAP? Nej! Det är snarare så att man avsade sig rollen, om man inte var dum, naiv och obegåvad som Måna Sahlin förstås!

        Kommer tillbaka till samma fråga: Var det ett försvinnande eller ett mord?

        Varför inte tänka tanken att Palmes storhet byggde på att hans spelade ut makter mot varandra – den maktlöses enda chans. Kanske han räddade Kissinger et consortes från ett och annat som möjliggjorde valet att: stay gone, or been gone?

        • RB says:

         Tack för uppskattningen, Erik. Ja, det stämmer väl rätt bra att det centrala temat för mig är att ”Team Palme mördade inte Palme”. Men det finns mer, se nedan.

         Det speciella är ju också att vi vet att Team Palme hade regeringsmakten och höll i ”utredningens” alla trådar via Holmer. Om jag ska sammanfatta mitt resonemang så är det alltså som följer:

         1. Team Palme mördare inte Palme (antagande)
         2. Holmer var ”medlem” i Team Palme.
         3. Holmer styrde ”utredningen” som han ville och hade bevisligen ett massivt stöd från regeringen.
         4. Holmer var chefskonspiratör inte chefsutredare eftersom han ljög om vad han gjorde på mordnatten (ref Sven Aner och Rolf Dahlgren).
         5. Om 1 och 4 är sanna, och Palme bevisligen försvann så återstår att det var en konspiration med syftet att Palme skulle försvinna.

         Men det finns mer alltså, huvudsakligen det jag skrev i en tidigare kommentar:

         – Behovet av två ambulanser men bara en siktad på ”mord”platsen. Detta KAN behövas vid en mordkomplott och man vill dölja hur skotten gick till, men för vår typ av försvinnande är det snudd på nödvändigt. Skådisen måste hämtas i den ena och en död person måste skjutsas in med den andra.

         – Grabbarna som såg Palme i Schweiz/Frankrike dagen efter och lämnade vittnesmål till svenska polisen. Observera att detta var innan allmänheten visste något om affären Chamonix (Sven Aner), och att då peka ut denna lilla flygplats i den delen av världen…

         – Hedbergs uppgift om att Palmes bror gav Holmer 11 miljoner så att han kunde köpa en gård i Skåne. Jag vet inte om det är underförstått att det var svarta pengar? Det fanns väl gåvoskatt på den tiden. Oavsett vilket, det borde gå att gräva vidare här.

         – Tage Tuvhedens vittnesmål.

         – Närvaron under mordnatten på Sabbatsberg av Palmes systers man, läkaren Åke Nilzèn, på fel sjukhus och efter pension.

         Däremot är jag tveksam till bevisvärdet av en del annat såsom tex bilden av Lisbeth Palme utanför sjukhuset, iförd ”fel” kläder. Är också försiktig att dra slutsatser om medicinska ting, exempelvis mängden blod på mordplatsen, samt obduktionsprotokollet. Det är lätt att tänka fel här om man inte är utbildad och det är inte jag.

         Om detta är mycket eller lite vet jag inte. Det är vad min intuition säger mig, och vi kan bara invänta nya forskningar.

   • Erik says:

    Poängen var att han inte frivilligt klev ner från tronen. Naturligtvis utsattes han för påtryckningar och utpressning. Anta att hans promiskuösa utlevelse var smed sanningen överensstämde, så hade många en uppsjö av hållhakar med snaskiga detaljer att använda mot honom. Återigen, Palme var en extrem maktmänniska och dessa viker ner sig i första taget. Betänk att alla Palmes och för övrigt SAP antagonister skulle jubla av glädje att få gotta sig i att dra hans namn i smutsen för evigt. Det ironiska är att slutändan kan det bli så i vart fall.

 6. Loa says:

  Fy f*n en sån typisk (alltså mycket välvald) bild på Palme! Man riktigt hör hur han pressar ut sin röst genom saliven, som hakan försöker hålla in. Den indignerade munnen, nån har väl inte varit moraliskt högtstående…. Sån teaterapa, älskade retorik (i dålig mening) och de där konstpauserna (hakan suga in saliven). F*N jag blir riktigt upprörd, vad han har härjat och prålat och förstört vårt land! Både landet och dompterat – mesmerized – folket. Flocken, som det ju stavas numera.

 7. Mo says:

  Sedan kan man uppleva att det är lite tveeggat när ansvarig för utredningen åklagare Krister Petersson, tidigare partipolitiskt aktiv för Lidingö moderaterna, utpekar en före detta lokalpolitiker för Täby moderaterna som mördare. Men det kanske i och för sig bidrar till god kännedom i de interna politiska stridigheterna.

  • Erik says:

   Hursomhelst var idén med beslutet om nedläggning att svenska folket skulle få ett mentalt avslut på det nationella trsumat, vilket naturligtvis inte blev fallet.

   Kring 50 människor har dött under mer eller mindre mystiska omständigheter relaterat till mordutredningen.

 8. Erik says:

  Har faktiskt personligen träffat Olof och mitt bestående intryck var hans
  något irriterande överlägsna arrogans, men gissar att gillade han någon kunde han nog visa andra mer ödmjuka sidor. Blev man föremål för han intesiva uppmärksamhet och skarpsinne så var det nog ganska få som inte påverkades. Kändiskapet laddar relationer med en illusion av makt och påverkan än vad som i själva verket är verklig. Tror han använde sig av detta och samtidigt föraktade han alla som förställde sig och gjorde sig till inför honom genom, t ex verka klyftigsre än vad de i själva verket är Tyckte han verkade närmast uttråkad av andra människor. Kanske han bara drömde sig bort?

  Det finns två sorters människor här i världen: dom som är intesivt intresserade av förstå, läsa av eller på annat sätt sätta sig in i andra människors liv, tankar och känslor och dom som definitivt inte har har det intresset om dom inte själva tjänar på det själva. Palme tillhörde den senare kategorin.

 9. Mo says:

  Palme var en sann dubbelnatur, samtidigt som han stod på barrikaderna och fördömde kreaturens krigande så var han som statsminister ytterst ansvarig för Sverige omfattande vapenexport som många gånger hamnade i just dessa stridshärdar. Den komplicerade humanitära stormaktens dilemma är välkänd i världen utom möjligen för de egna medborgarna.

  Klicka för att komma åt Laddat_Utställningstext%20för%20webb.pdf

  • peterkrabbe says:

   Man kan nog säga att svensk vapentillverkning spårade ur. Ursprungligen var egen vapentillverkning en förutsättning för neutraliteten, den som är tvungen att köpa vapen från andra nationer för sitt försvar är beroende och kan inte förhålla sig neutral. Under den epok då vi hade allmän värnplikt var också nästan varje man utbildad på våra egna vapen, vilket faktiskt var en stor trygghet även för resten av befolkningen. Vi hade förmåga att försvara vårt land.
   Själv är jag en arkitekt som är utbildad på både den klassiska kpisten, 40 mm luftvärnskanoner och betydligt grövre fartygsbeväpning. Kan tyckas märkligt idag, men var en självklarhet då.
   Problemet blev att vapnen blev allt mer tekniskt avancerade och dyrare, samtidigt som de krävde specialister för att hantera. Därav tanken att sälja produkterna för att kunna hålla de egna vapensmedjorna vid liv. Dilemmat var att vapnen helt plötsligt kom till praktisk användning i andra länder, som inte var lika noga med försvarsmoralen. Att pengarna strömmade in i en oväntad omfattning skapade så en för vissa lönsam industri som vi även idag har svårt för att vara utan. Palme var mäkta förtjust över sin tids största vapenaffär med Bofors haubitsar till Indien.
   På sätt och vis känns det bättre att kunna bränna av en kpist-salva mot en fiende istället för att behöva springa och gömma sig för ett utsläppt och osynligt mördarvirus, men jag är kanske gammalmodig…

   • Erik says:

    Håller med om värnplikten. Själv blev jag inkallad bara ett halvår efter att ubåt U137 gick på grund i Karlskrona. Gissa om hela försvarsmakten var tämligen stressade. Visst, mins kpist modell 45. Tillslut kunde jag plocka isär och ihop den i totalt mörker.

   • Erik says:

    För att citera Chrusjtjov: alla länder har en armé, sin egen eller någon annans.

   • Erik says:

    Mycket träffande kommentar: ”den som är tvungen att köpa vapen från andra nationer för sitt försvar är beroende och kan inte förhålla sig neutral”.

    Bra där Peter; har jag faktiskt inte tänkt på. Med rätten att köpa vapen från andra nationer kommer naturligtvis andra politiska överväganden även in, för att inte säga direkta påtryckningar och ren utpressning.

    Lyssnar man på vänsterns kritik av Palme återkommer ständigt, allt sedan slutet av II WW, att vi öppet var neutrala men under täcket spelade och allierade oss med USA samt att vi skulle alliera oss med NATO i händelse av storkonflikt mellan blocken.

    Lyssnar man på högern var palme ett concortes alla sovjetiska agenter.

   • Mo says:

    Absolut, om samhället kollapsar i anarki kanske det är de som har tillgång till vapen som överlever. Samtidigt är det oroande när alltfler vapen flödar ut i världen och når terrorister men kanske framförallt kriminella grupperingar. Svensk vapenexport kanske långsiktigt blir en kostnad vid uppgörelse med vapenleverantörerna i FN. Returen blir kostsam om det ställs krav på att vi därmed skall ta större ansvar för flyktingmottagande från krigshärdar. Redan idag finns väl dessa moraliska tongångar. Att begränsa svensk vapenexport till Europa kan vara en början. Varför skall vi tjäna pengar på vapen när tex notan för SAS växer ?

  • Loa says:

   Palme var en dubbelnatur i den meningen att han rantade jorden runt som en fredsduva, men sådde gladeligen split på hemmaplan. Införde hånfullhet som debattmetod i Riksdagen. Effektsökande, tittade ut över flocken i väntan på bifall.. Hurra, vad jag fick till det. Arbetarklassen till sig i trasorna över så ”intelligent” ledare. Räv och hönshus, är vad som comes to mind. Och skadorna kvarstår.

 10. Mo says:

  Palme var väl ganska väl insatt i förhållandena bakom järnridån ? Med honom i ledningen skulle vi nog inte fått ett lika generöst mottagande efter balkankonflikten ? Allt planeras i god tid vad jag har förstått.

  • Loa says:

   Ursäkta mig, har du hört talas om Proposition 1975:26?
   Vilket omedelbart ledde till invällning från Chile, sen Syrien och långt därefter dök balkankonflikten upp.
   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/regeringens-proposition-om-riktlinjer-for_FY0326
   ”Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida”..
   Jo tack.

   • Mo says:

    Ja, var det industrins behov av arbetskraft eller internationell solidaritet som styrde socialdemokratins invandringspolitik fram till mitten av 70-talet, om du läser på sidan 12 så förstår man att det i alla fall blev tillväxtdrivande och goda skatteintäckter för politikerna. Men nog var det väl NATO som styrde balkankonflikten och följderna efter denna.

    • Erik Forsman says:

     Nja… Går det att tänka tanken att Palme blev lurad? Även om hans skarpsinne var legendariskt så verkar tanken omöjlig, men det tror inte jag: ”1967 höll Palme ett tal vid Stockholms Judiska Center där han uttryckte stark ovilja mot svensk nationalism och firandet av den svenska nationaldagen”.

     • Mo says:

      Vem lurar vem är naturligtvis en välgrundad fråga, Olof Palmes omtanke gällande svenska arbetare var nog inte så djup. Han ville väl spela med de stora internationella spelarna och han var involverad i vapenindustrin på ett svårtolkat sätt. Var det ett ödets ironi att mordet inträffade efter denna bioföreställning ?

      En annan biobesökare.

      • Erik says:

       Redan på Tage Erlanders tid fanns starka krafter som ville göra om Sverige till ett multietniskt samhälle. Socialdemokraterna var vid denna tid tämligen nationalistiska, ett arv från 30-talet – det finns många, många svartapunker i sossarnas historia under och efter II WW. Men det var något helt annat med Palme. Han växte upp med många kulturer och jag tror det fanns två områden han inte förstod innebörden av: dels bankväsendet samt vilka konsekvenser ett mångkulturellt samhälle skulle få på sikt för Sverige med införandet av dels Proposition 1975:26 och minoriteters rättigheter.

       • Mo says:

        Tänkte du på det här eller kanske rasbiologerna och eugenikerna som bla ledde till tvångssteriliseringar i Sverige ändå in på 70-talet. Av någon anledning så tycktes man anse att just kvinnor bar på det dåliga arvet för de utgjorde 90 % av dem som tvångssteriliserades. Många politiker var nog bara naiva och vurmade för det multietniska USA. Men några bland ideologerna i toppen förstod nog de långsiktiga konsekvenserna av tex prop 1975:25.

        Klicka för att komma åt Den_Svenska_Socialdemoraktins_sanna_historia.pdf

        • Erik Forsman says:

         Det är bara förnamnet:
         1.) Det svenska tungvattnet: Socialdemokraterna ställer upp och säljer tungvatten till sin gode vän Adolf Hitler för att möjliggöra för nazisterna att vinna kriget.

         2.) Koncentrationslägren: idag vet vi att det fanns 14 hemliga hårdbevakade koncentrationsläger i socialdemokraternas Sverige under 40-talet där människor placerades utan domstol och tidsbestämda straff. Vad som varit ännu mer dolt för allmänheten och strängt hemligstämplat är det faktum att det var den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander som var högste chef för de svenska koncentrations lägren. Det var aldrig meningen vi skulle få veta sanningen.

         3.) Hitlers svenska krigsmagasin: Socialdemokraterna tillät Adolf Hitler använda enorma lagermagasin i Luleå för att förvara krigsförnödenheter för kriget på nordkalotten mot de Allierade. Tyskarna hade ett jättelikt hemligt lager fyllt med 6 000 ton livsmedel, bränsle, konserver, ved, kläder, starksprit och hö till 60 000 hästar till värde av en miljard! Socialdemokraterna var Hitlers vän och man hoppades på en naziseger i kriget men när krigslyckan vände kom platsen Karlsvik att användas till något betydligt mer tragiskt.

         4.) Dödskallekompaniet: Det ytterst få idag känner till och fortfarande är dolt i dunkel är att socialdemokraterna tillät Hitlers fruktade Dödskalleförband komma till Sverige 1940! Deras uppgift var att samla in norska judar för vidare transport till avrättningslägren i Nazityskland. Allt detta sanktionerat och godkänt av Socialdemokraterna! Händelsen blev avslöjad 1980 men vissa socialdemokrater förnekar fortfarande all kännedom. Nu berättar vi sanningen om Dödskallekompaniet i Luleå!

         5.) Engelbrechtdivisionen: Den mest omdebatterade händelsen vad gäller Sveriges nazivänlighet och brist på neutralitet under WW2 är transporten av ”Engelbrechtdivisionen”. 14 712 nazisoldater och alla deras vapen på 150 tåg med tillstånd av den socialdemokratiskt ledda regeringen transiterades på svensk järnväg från Norge genom det ”neutrala” Sverige vidare till Finland. Sverige var allt annat än neutralt under WW2 och det var det parti Löfven idag kallar ”anständigt” som gav upp den.

         6.) Stalins fångläger: Detta är berättelsen om de åtta ryska fångläger som socialdemokraterna tillät Stalin ha på svensk mark. Fångläger som i praktiken var sovjetiskt territorium. Fortfarande finns det sekretessbelagt material om de öar av sovjetenklaver som lägren utgjorde och som få svenskar idag känner till. Det var från dessa Stalin-kontrollerade fångläger 2 500 ryssar skickades hem av Stefan Löfvens anständiga parti mot ett okänt öde, oftast en grym död i Gulag eller direkt till avrättning.

         7.) Rysstransiteringen: Socialdemokraterna tillät att 65 499 ryssar skickades hem vid krigsslutet från Norge och Danmark via svenska hamnar till kommunistdiktatorn Stalins Sovjetunionen mot okänt öde, oftast döden! Du har säkert hört talas om baltutlämningen, den betydligt värre ryss-utlämningen eller de sju ryska fångläger socialdemokraterna tillät mass-mördaren och kommunistdiktatorn Stalin bedriva i Sverige. Detta är historien om vårt mörkaste förflutna av ett ”anständigt” parti.

         8.) Ryssutlämningen: Du har kanske hört talas om Baltutlämningen? Men vad vet Du om den betydligt större och värre Ryssutlämningen? Det ytterst få känner till -och som i mycket fortfarande är hemlighets-stämplat- är denna skamfläck då socialdemokraterna utvisade 2500 (!) ryssar, direkt på Stalins order! Många av dem kom till en säker död i de fruktade dödslägren Gulag eller till Sibiriens iskalla gruvor där miljoner människor dukade under eller kanske direkt till Josef Stalins arkebuseringsstationer.

         9.) C-stridsmedel: Efter WW-I förbjöds stridsgas som vapen. Tusentals soldater hade blivit blinda, fått sin hud uppbränd och inre organ sönderfrätta av stridsgas. Socialdemokraterna ville gå åt motsatt håll och gav klartecken att börja tillverka stridsgas med målet 1000 ton – om året! De var besatta att göra Sverige till en ”neutral supermakt” med kärnvapen och enorma lager stridsgas samt måla upp en falsk bild av Sverige som fredens land. Bara svenskarna gick på bluffen.

         10.) Eutanasiexperimentet: Visste Du att över 200 ”sinnesslöa idioter” -alla män- plötsligt dog på Vipeholms mental-sjukhus under oklara förhållanden 1941? De fick sprutor, rasade i vikt och dog. Utfördes eutanasiexperiment i Sverige i syfte att rensa ut de svagaste ur folkhemmet? Ja, allt tyder på det men arkiven är 75 år senare fortfarande låsta! Ett bevis att något vi inte ska veta faktiskt ägde rum. Likheten med Nazityska dödskliniken Alsterdorf är omöjligt att förbise. Vilka låg bakom dödsexperimentet i Lund? 1940 uppfördes i all hast, under sträng sekretess en stor mängd baracker vid de svenska mentalsjukhusen. Barackerna var bevakade med vakter och taggtråd. Ingen fick komma i dess närhet. I samband med mörkläggningen av socialdemokraternas samarbete med nazismen vid krigsslutet revs de mystiska barackerna. Fortfarande är barackerna hemligstämplat material. Vad var barackernas syfte? Vittnen berättar nu vad som hände inne i dessa baracker!

         Vidare: De svenska raslagarna, Nazistcensuren, Vipeholmsexperimentet, Barnhemsbarnen,Tvångssteriliseringarna (som du nämnde) Rasbiologiska institutet, Etnisk rensning – samer osv, osv…

         • Mo says:

          Det skapades många smutsiga bykar runt om i Europa under en ca 100 årsperiod. Sverige var nog varken bättre eller sämre än andra länder, den stora skammen är kanske att vi har velat ge sken av att vara det upphöjt goda. Vår naivitet och självgodhet har utnyttjats av mörka krafter. Det viktiga är inte försöka gömma byken, då kommer det definitivt slå tillbaks på oss själva och framförallt kommande generationer. Det blir ett sätt att få oss att välja bort nationalism och svenskhet. Det var väl också precis det som var önskan med hemlighetsmakeriet. Skam och skuld är ett mycket effektivt vapen. Bästa sättet att förhindra att vi på nytt går i fällan är öppenhet och självkritik, då blir vi bättre rustade att reagera på illavarslande signaler.

          • Mo says:

           att inte försöka gömma byken ska det vara, ganska viktigt att ATT hamnar på rätt ställe !

          • Erik says:

           Skammen gäller frånvaron av Sozialdemokraterna och Tage Erlanders vitbok. Skammen och lögnen är så djup och så svår ett endast en gigantisk, öppen ärligt debatt, där byket tvättas offentligt kan rädda Sozialdemokraterna. Bara då kan förtroendet återskapas. Över 300 000 barnhemsbarn. Hur många barnbarn till barnhemsbarnen har inte skadats av att deras föräldrar växte upp på barnhem? Hur kan en mamma ta hand om ett barn, som inte själv har blivit omhändertaget av kärleksfulla föräldrar?

           Fråga Löfven, han växte själv upp på ett av de värsta hemmen, där sexuellt våld, misshandel och till och med mord var vardagsmat. Se på vårt land i dag? Återskapar inte han bara sin barndomsupplevelser, om man beaktar vad svenska folket nu går igenom?

 11. eva-marie says:

  Mordet på Palme är en sån där händelse som etsar sig fast i minnet, vad man än tyckte om honom. Han var ju statsminister , och något liknande hade inte hänt i vårt land i modern tid. Gustav III var ju längre tillbaka i historien. Och visst var det som Sverige blev ett ganska annorlunda land efter det. Trots att många skumraskaffärer tydligen hänt inom politiken sen länge redan när mordet inträffade. Sverige hade känts ganska tryggt att leva i.
  Det förekom ändå en del s k ”vanliga mord” före Palmemordet också. Ett mord fick nästan alltid stor uppmärksamhet i media även om det rörde sig om en vanlig, okänd person. Och så var det nog en tid efter Palmemordet också (om det nu var ett mord ?)

  Ett sådant vanligt mord ( hemskt uttyck egentligen) som fastnat i mitt minne är mordet på 20-åriga
  Jeanette. Tror hon hette Johansson i efternamn. Det var alldeles i slutet av 60-talet, ev in på 1970. Jeanette, en nybakad student som försvann på vägen hem från en studentfest.
  En stor del av sommaren läste vi om det mystiska försvinnandet . Hon hade gått en ganska lång väg mot sitt hem , blivit sedd av en person, sen försvunnit. Till slut hittades hon mördad i något skogsområde. Det blev aldrig uppklarat vem mördaren var. Man misstänkte en person, men hade nog inga bevis. Har sen hört att de flera år senare tänkte ” Valla ” en person där som de misstänkte, men då var platsen där Jeanette hittats bebyggd på något sätt.

  I Palmefallet skulle man inte heller ha pekat ut någon, eftersom det inte finns bevis. Och mannen
  dessutom avliden sen lång tid. Han har tydligen några släktingar i livet. En svägerska bl a har jag läst, som i sin tur säkert har anhöriga.

  • carinaagrellgmailcom says:

   Man kan också fundera på hur många statsgenererade självmord det går på varje mord, om vilka det inte skrives en rad. Felbehandlade svårt sjuka, utförsäkrade, utstämplade, utmobbade, utmattade och utestängda. Ibland har jag funderat på att öppna en blogg där anhöriga kan rapportera in sina nära och käras statspåtvingade för tidiga avfärd från jordelivet. Men fenomenet som jag brukar kalla internaliserad skuldförskjutning från stat till individ, är förstås en skyddsmur som staten skickligt byggt upp. Allt är alltid individens eget fel!

 12. Lassekniven says:

  Olof Palme var säkert dubbelspion. Jag tror att han innerst inne ville ha terrorbalans. USA var ju överlägset i allt förutom raketteknologi där ryssarna var och fortfarande är överlägsna. Jag tror att Palme försökte balansera på högsta diplomatiska nivå och är helt övertygad om att han inte visste någonting alls om spionen Wennerströms förehavande. Palme ville inte ha några ryssar i landet.
  Palme verkade mentalt trött en lång tid innan mordet. Jag tror att han hade det väldigt jobbigt med den extrema vänsterfalangen i partiet med Schorri i spetsen.
  Vad beträffar teorin om AIDS så att anser jag att den inte håller ur medicinsk synpunk. Hade han haft fullt utvecklad AIDS så hade han åkt ut och in på sjukhus som en skottspole med pneumonier och andra infektionssjukdomar (jfr Ebbe Carlsson). HIV är ju möjligt men på den tiden fanns inga bra bromsmediciner och HIV kunde snabbt gå över i AIDS.
  Palme var inte min politiske favorit men han sa något väldigt bra vid en intervju där man nämnde hans begåvning: ….”begåvning är ingenting som man skall yvas över, det är en gåva man har fått”.
  Om Stig Engström var mördaren så är det väl så i fall sannolikt att han hade back up logistiskt och algoritmiskt.

 13. Eclipse says:

  Några undringar. Noterar att Palmeåklagaren Krister Petersson och spaningsledaren Hans Melander inte såg det minsta nöjda och stolta ut när de presenterade ”lösningen” under onsdagens presskonferens? De såg snarare ut som om de satt på första bänk på begravning.

  Varför har aldrig Lisbeth Palme ställt upp på någon intervju om mordet där hon berättar om hela förloppet under morddagen?

  Det har framhållits att Lisbeth klarade sig för att hon vände sig om när första skottet avlossats. Den andra kulan gick då in genom hennes kappa vid vänster skuldra, snuddade ryggen, och gick ut genom kappan vid högra skuldran. ”Jag trodde att några barn lekte med smällare. Jag vände mig till Olof för att kommentera det. Då såg jag hur han sjönk ner. Han blödde ur munnen och bröstet.” Enlig Lars Borgnäs ljög Lisbeth om i vilken ordning skotten föll, då flera vittnen sett Olof Palme stå upp när andra skottet brann av, ett par sekunder efter det första. Det skulle vara en omöjlighet att stå på benen då skottet krossade ryggmärgen, vilket antyder att Lisbeth blev beskjuten före Olof. (Borgnäs får lite kritik av Henning Witte i Hagenbos senaste video, eftersom han inte dök upp till ett tyskt boksläpp som han blivit inbjuden till). Otroligt nog fick Lisbeth bara en lätt skråma av Magnumrevolvern som avfyrats på nära håll. En fullträff och en helmiss, alltså, vad nu det säger om mördarens skicklighet. Såret baddades av Olof Palmes systers man, pensionerad dermatolog, som av någon anledning befann sig på sjukhuset mitt i natten. Om nu Borgnäs menar att Lisbeth var måltavla, så finns det ju fler kulor än två i en revolver.

  Jag tror ju varken på viruset eller klimathotet, så då kan jag köpa att det inte finns någon mördare heller (lyssnade åtskilliga gånger på Hedbergs längsta föreläsning som jag sparade ner som ljudfil, men tycker att den mest spännande historien var den med Swebbtv-kvinnan om hennes f d man). Hade tänkt skriva att kanske @Erik kan vara snäll och ringa upp Jan-Olof Strandberg och fråga om han någon gång har deltagit i gatuteatertragedi med blodfylld pruttkudde på Sveavägen, men en snabbkoll visar att Strandberg olägligt nog avlidit den 2 maj i år. Minns honom som översten i tv-serien Goda grannar, som Ernst-Hugo Järegårds sidekick i filmen Raggargänget och i det här fantastiska barnprogrammet som verkar ha varit en parodi på sin egen tidsanda:

  Claes Hedberg blev ju, efter att hans föredrag kommit ut på nätet, kontaktad av en person tillhörande ett kompisgäng som på skidsemestern 1986 hade sett Palme kliva av ett flygplan på gränsen mellan Schweiz och Frankrike dagen efter mordet. De hade då det begav sig rapporterat iakttagelsen till Palme gruppen som skrattat gott. När mannen skulle träffa Hedberg ringde han upp och avbokade då kompisarna blivit haffade av ett bokförlag som ville publicera berättelsen. Hur gick det med detta och hur fyller man ut en hel bok med en iakttagelse på några sekunder?

  Den här dök upp i mitt YouTube-flöde häromdagen, ett äldre SVT-program om ”konspirationsteorierna” kring Palmemordet. Makten skickar alltid fram sådana här arroganta och svamlande grindvakter vilket bara ger än större skäl att tvivla på alla officiella slutsatser. Statsvetaren Erik Åsard hävdar att anledningen till tron på konspirationer bottnar i att vi inte kan acceptera att en så upphöjd person togs av daga av ett simpelt fyllo. Han påstår också att Lee Harvey Oswald var en misslyckad lagerarbetare utan framtid(!). Privatspanarna har ”huvudsakligen varit destruktiva för utredningen då de bara kommit med lögner i stället för sanningar”.

  • Erik says:

   Varför har inte obduktionsprotokollet publicerats? Får du en magnumkula genom ryggmärgen så kotpelaren kolappsar kommer hjärtat på några ögonblick pumpa ut allt blod ur kroppen. Hur stor var fläcken på Sveavägen? Pröva själva att hälla ut drygt fyra liter RÖTT blod och jämför storleken.

   • Eclipse says:

    Christer Petterssons obduktionsprotokoll är inte heller offentliggjort, om jag förstått saken rätt. Ytterligare ett i raden av mystiska dödsfall. Ramlade och slog i huvudet när han skulle hämtas av polis efter sjukhusvistelse, eller något i den stilen. Han hade dessförinnan kontaktat familjen Palme för att han ville berätta något. Efter hans död uttalade sig Mårten Palme och sa att han var säker på att Pettersson skulle berätta att han var mördaren. ”För oss är det här ett uppklarat fall.”

    Men vad stod det i pappas dagbok, då?

    • Erik Forsman says:

     Du är helt inne på rätt spår. Lessen att behöva säga det men all politiskt makt bygger (delvis) på sälja in lögner så till den grad att folk köper dessa; eller å andra sidan använda sin makt för att inte lögnerna skall bli offentliga. I det fallet tror jag Palme var helt unik. Säg en enda svensk politiker med samma enorma hjältestatus? Det kräver omvänt lika stora lögner. Är ni med mig?

     Att sälja in sig själv som hjälte så till den grad som Palme lyckade med, kräver en superförsäljande som kan mörka alla mindre smickrande sidor som behövs för att nå stor makt. Palmes största tillgång var hans unika människokännedom – hans förmåga att välja rätta medarbetare samt få dessa människor att göra ALLT för honom och samtidigt se till att ingen fattade att han valde och bearbetade sina medarbeta att DYRKA honom. Var folk rädda för Palme? Var han farlig? Nej! Han behövde aldrig använda sin makt direkt. Andra göra det åt honom, utan att förstå det. Att få alla att inte se den personkult han skapade kring sig är genialt begåvat och manipulativt.

     Du har helt rätt Eclipse. Mårten svor på att det var Krister Petterson som var mördaren. Nu är han helt säker på att det är Skandiamannen? Äpplet faller inte långt från trädet – vet Mårten att Olof aldrig mördades? I så fall måste han omvänt alltid ha en mördare till hans. Om detta stämmer ger det möjligen en inblick i en lögnares liv som går långt bortom vad vi övriga dödliga människor inte ens fantisera om vad man kan ljuga om.

   • Loa says:

    Obduktionsprotokollet (på den man som obducerades..) finns i Ole Dammegård ”Statskupp i slow motion” del 1.

   • Sture says:

    @ Erik,
    du skriver: ”Får du en magnumkula genom ryggmärgen så kotpelaren kollapsar kommer hjärtat på några ögonblick pumpa ut allt blod ur kroppen.” Detta är inte sant.

    Vad som hände var att kulan inte bara gick rakt igenom kotpelaren utan också genom den stora kroppspulsådern, som löper alldeles i anslutning till kotpelaren. Då upphör hjärtat omedelbart att pumpa ut mera blod. Så diskjockeyn Claes Hedbergs fantastiska spekulationer om att detta rör sig om ”rödfärg” efter att ha talat med ”några doktorer” om mängden blod på trottoaren är bara löjeväckande.
    Överhuvudtaget tycker jag att denna debatt – som stödjer sig på en massa privatspanare, som inte varit på plats, inte tagit del av bevismaterialet och överhuvudtaget vet väldigt lite om faktiska förhållanden – är löjeväckande. Likaså teorin om att Palme hade AIDS – och att han ville försvinna av denna orsak. Erik, hur vet du detta?
    Alldeles självklart dog Olof Palme denna kväll, alla de människor som vittnat, Lisbet Palme, deras barn, doktorerna på sjukhuset ljuger inte eller deltar inte i något skådespel.
    Vad frågan gäller är vem som utförde dådet, en ensam galning (t. ex. Christer Pettersson eller maken till kvinnan i den senaste Swebb-TV-intervjun) eller Palmes internationella fiender. Det är mycket som talar för det senare, bl. a. Hans Holmérs beteende. Men jag har inte uteslutit Christer Pettersson. Framförallt inte eftersom Lisbet Palme så tydligt (till 100%) pekade ut honom. Jo, jag vet att man ofta minns fel och misstar sig. Men fantombilden stämmer med honom liksom hans haltande med vänsterbenet, som Lisbet beskrivit. Och han var tillräckligt galen (och påverkad av droger) för att kunna utföra ett sådant dåd som en impulshandling. Så för mig är han inte utesluten, även om han är juridiskt frikänd.

    • Eclipse says:

     @ Sture
     Maken till Swebbtv-kvinnan var ingen ensam galning, utan var utsedd att utföra dådet. Om det nu var han. Beställaren väljer då ingen yrkesmördare med kopplingar till en viss underrättelsetjänst, utan en mellanhand får anlita någon lokalt som delar uppfattningen att Palme behöver röjas ur vägen. Spångamannen var dessutom enligt hustrun påfallande lik Christer Pettersson.

     Lisbeths vittnesmål betyder föga, dels för att hon inte såg mördaren i ansiktet (hennes första vittnesmål nämnde dessutom två gärningsmän), dels p g a den rättsvidriga konfrontationen (”Det ser väl vem som helst vem som är missbrukare”), dels p g a att hon var det minst samarbetsvilliga av samtliga vittnen, och dels p g a att sönerna efter hennes frånfälle nu vänt kappan efter sossevinden trots att INGA nya uppgifter om Skandiamannen framkommit på 30 år. Varför reagerade inte Lisbeth när Stig Engström uppträdde i Rapport en dryg månad efter mordet, om hon såg mördaren?

     Häromdagen sade någon att Sydafrikaspåret var ett villospår utlagt av MI6. Kanske ”felringningen” med rösten som sade att Palme är död nu ingick i detta?

     Christer Pettersson har aldrig hållit i en revolver. Han hade bara klämt sig, som polisinspektör Kaj Hahne uttryckte saken. Dessutom låg han och halvsov på sin vanliga bänk och väntade på en spritleverans. En annan uppgift var väl att en konduktör sett honom på tåget (vid Upplands-Väsby?) vid tidpunkten för mordet. Att CP skulle ha tagit fel på person måste vara den mest idiotiska av samtliga teorier.

     Återigen, vad säger det faktum att mördaren missade Lisbeth om hans skicklighet och om hans intention? Miss eller skrämselskott, i så fall extrem skicklighet.

     • Eclipse says:

      Uppdrag Granskning visade också häromåret hur åklagarsidan försökte pressa missbrukare att peka ut Christer Pettersson och locka med belöningen. Chefåklagare Anders Helin satt i rättegångssalen och ljög rakt ut om att ett polisuttalande som ett vittne hävdat skett under förhör minsann inte fanns på ett band Helin hade lyssnat igenom. Rötan är total.

      Lisbeth deltog inte i rekonstruktionen på brottsplatsen, till skillnad från övriga vittnen. Nästan tre år efter mordet blir hon ombedd att titta på en konfrontationsuppställning, men vägrar att gå till polishuset för att göra det. I stället går hon med på att komma till riksåklagarens kansli för att se en videovisning av konfrontationsgruppen. Det får inte finnas några utomstående närvarande, ej heller den misstänktes advokat. Förhöret får inte spelas in och Lisbeth vill sitta så att inte åklagarna ser hennes ansikte. Inför rättegången, som hon till en början inte bestämt sig för om hon ska närvara vid, kräver hon att media, allmänhet och den åtalade inte får närvara i rättssalen och att ljud inte får bandas eller sändas till journalister i angränsande rum. Hon vägrar att svara på vissa frågor.

      Lisbeth kunde tidigare inte svara på om mannen hon såg på mordplatsen överensstämde med fantombilden, då det var mörkt och han stod i skuggan.

     • Sture says:

      @ Eclipse,
      jag ge mig inte in i alla dessa spekulationer hit och dit. Ty spekulationer är det. Den ena sade det och det – den andra sade det och det – den tredje sade det och det. Jag menar att det är ju helt hopplöst för både dig och mig och diskjockeyn att begripa någonting.
      Vad jag vänder mig emot är när spekulationerna gått så långt att man t. o. m. tror att Lisbet Palme med söner plus alla doktorer på sjukhuset + ambulanspersonal deltar i ett teaterskådespel och att det som finns på marken inte är blod utan rödfärg.

      Återigen måste man ställa frågan: ”Hur vet jag detta”? ”På vilket sätt kan jag veta att detta är sant”?

      • Eclipse says:

       @ Sture
       Det stämmer att mordgåtan är en tät djungel av Berättelser, den ena så god som den andra.

      • Erik Forsman says:

       @ Sture: ”Alldeles självklart dog Olof Palme denna kväll”.

       Hur vet du det? Var du på plats? Har du tagit del av all bevismaterial? vet du väldigt mycket om de faktiska förhållanden?

     • Erik Forsman says:

      Du har helt rätt Eclipse. Mårten trodde det var Krister Petterson som var mördaren. Nu är han helt säker på att det är Skandiamannen?

      • Eclipse says:

       I det första polisförhöret kunde tydligen inte Lisbeth uppge några detaljer om utseende och klädsel. Men i vidare förhör framkommer nedanstående signalement. Vi vet förstås inte om det var mördaren hon såg, eller någon annan i närheten.

       40-årsåldern, ca 180 cm
       Stirrande blick
       Ljus blick
       Smala tunna läppar och ljus, platt överläpp
       Markerade kindsidor/bulliga kindknotor
       Rak panna, raka ögonbryn
       Rektangulärt och stelt stirrande ansikte
       Kraftigt, något framskjutet hakparti
       Kort hals, uppdragna axlar, kompakt utseende, bred över axlarna utan att göra ett ”stort” intryck
       Rörde sig spänstigt och vältränat
       Huvudet gav ett cendrébrunt intryck
       Mörkblå jacka som gick nedanför midjan men inte till knäna
       Mörka byxor, ej jeans
       Osäker vad gäller ev glasögon, huvudbonad eller om han höll något i handen

       Då Lisbeth tittade upp från Olof på trottoaren såg hon en man med stirrande blick på 10-15 meters avstånd.

       Vid videokonfrontationen utfrågades Lisbeth närmare om nr 8, Christer Pettersson, varpå hon påpekade att han inte enligt hennes minnesbild hade mustasch vid tidpunkten för mordet. Det hade han inte heller. Swebbtv-kvinnans exmake hade mustasch som han rakade av sig vid tidpunkten samt väldigt breda axlar och mycket kort hals. Han var oerhört stark, men inte 180 cm lång. Stirrande blick, tunna läppar och framskjutet hakparti stämmer på CP. Ljus blick kanske inte stämmer med hans bruna ögon.

       Christer Pettersson, Stig Engström, Victor Gunnarsson samt Christer A:

       Skandiamannen hade keps, rock och handlovsväska. Enligt ”Chevamannen” Leif Ljungqvist kom Engström gående först *efter* att förste polisman på plats anlänt, Gösta Söderström. Engström sprang enligt Ljungqvist upp i gränden efter mördaren, som redan hunnit iväg.

       Skandiamannens uppträdande, mimik och rörelseschema i det gamla Rapport-inslaget talar inte direkt för att han skulle vara någon mördare. Det verkar inte heller trovärdigt att han skjuter Palme, springer runt kvarteret, anländer till mordplatsen igen för att spela vittne, kontaktar polisen utan att fånga deras intresse, för att sedan visa upp sig i tidningar och tv-nyheterna? Han ger mest intrycket av någon som gillar att stå i centrum och framstå som viktigare än vad han är.

       Det framkom också i Uppdrag Granskning att domstolen inte fick ta del av uppgifter som kraftigt skulle ha sänkt trovärdigheten för andra vittnen som pekat ut Christer Pettersson.

       • Sture says:

        @ Eclipse,
        när det gäller alla vittnesförhör så måste man vara klar över deras bräcklighet – och jag syftar då på diskrepansen mellan ”igenkänning” och ”beskrivning”, som kan skilja sig åt avsevärt. Roger Sperry, som fick Nobelpriset i medicin 1981, kunde visa på patienter, som fått förbindelsen mellan höger och vänster hjärnhalva avskuren (svåra epileptiker), att de olika hjärnhalvorna hade helt olika funktion. Höger hjärnhalva kunde ”känna igen”, medan vänster hjärnhalva kunde ”beskriva”. Då skall man inte förvånas över om vittnet beskriver att gärningsmannen hade en ”blå” jacka medan hon känner igen honom då han bär en ”röd” jacka. Det är ju därför som vittnesmål är så kniviga och orsaken till att teknisk bevisning är ett måste.
        Hur kan man t. ex. ha ”en ljus blick” på 10-15 meters avstånd en mycket sen vinterkväll då gatlyktorna dessutom råkar vara släckta?

        • Erik Forsman says:

         @ Sture: När vet man något? Jag liksom du är väl svag för den positivistiska metodologin? Tycker strängt taget det inte finns något annat sätt att veta något till skillnad från: ana, förstå, ha erfarenhet av, kännedom kring eller vara bekant med. Är det inte möjligt att nå ända fram, är frågan i så fall fel ställd eller så får man acceptera att leva i en viss ovisshet, eller möjligen se det hela som en högre from av enbart banal nonsens. Juridik, vittenuppgifter osv är ett inexakt vetande. Dock kan det endast finnas en sanning kring Olofs död. Antingen blev han mördad, eller inte. Död är han vi vart fall med all sannolikhet idag. Återstår då hans eftermäle.

         Palmes nekrolog? Sanningen är väl snarare att det flera historier om en människas liv, beror på vem man frågor. Det får man leva med.

         • carinaagrellgmailcom says:

          Holmér vet uppenbarligen sanningen, så den kommer väl fram förr eller senare.

        • Eclipse says:

         @ Sture
         På tal om detta så tänkte jag på de filmklipp jag sett nyligen där dels Skandiamannen, dels åklagare Anders Helin får frågor där de berättar om vad som hänt i det förflutna. Båda tittar åt vänster när de svarar. Men när jag googlar på detta står det att vetenskapen motbevisat tesen att personer som tittar upp åt vänster gräver ur minnet, medan de som tittar upp åt höger fabulerar.

         Att man lägger fram Skandiamannen som gärningsman är i vilket fall som helst ett haveri som påminner om hur man vaskade fram Christer Pettersson för att snabbt få fram en lösning på mordet. Man har efter Holmér varit helt inriktad på en ensam gärningsman, trots 179 rapporterade observationer av män med walkie-talkie, från Gamla Stan till mordplatsen. GW avfärdar dock t ex Robert Gustafssons observationer med att det pågick ett stort narkotikatillslag i samma kvarter som Biografen Grand under mordkvällen.

         Vi kommer förstås inte längre, men jag är säker på att varken CP eller SE är gärningsman.

         Hittade två bloggar med väldigt mycket information:

         https://utsikterinsikter.blogg.se/

         http://lennartremstam.blogspot.com/2015/05/lankarkiv-lennart-remstam.html

  • Erik says:

   Satt i samma bastu på Forsgrénska badet (Medborgarplatsen) som Jan-Olofstrandberg i början av 90-talet. Han är jäkligt lik Olof. Ingen är väl så skicklig att gestalta en annan människa som en professionell skådespelare. Nu har även jag rätt svårt för just den delen, faktiskt, det betyder inte att teorin är helt fel

  • Erik says:

   Det var snarast en kutym bland socialdemokratiska politiker att handla sex av prostituerade. Vargör satte inte Palme stopp för detta osckick som kunde måste ha varit en säkerhetsrisk under kalla kriget? Alla vet väl hur GRU och KGB jobbade med honung fällor?

  • eva-marie says:

   ” Du kan krama en kudde ”. Det är ju en klassiker från 70-talet. Det var mycket flum där några år. Jag minns ändå ett barnprogram som var bra (Fanns säkert nåt mer) ;
   ” Kalles Klätterträd ”. Jag och äldsta barnet och min f d svärfar brukade se det tillsammans. ”Svärfar” var minst lika road som min son.

 14. Mo says:

  Har Sverige brutit mot Europakonventionen när riksåklagaren pekar ut Stig Engström som skyldig till mordet på Olof Palme ? Enligt oskuldpresumptionen i Europakonventionen, artikel 6:2 , skall ingen betraktas som skyldig till ett brott innan frågan om skuld har avgjorts i domstol.

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7492940

  • eva-marie says:

   Det var någon pensionerad jurist, tror jag, (minns inte namnet) som sa precis det dagen efter presskonferensen. Jag såg hans uttalande på text-tv. Han nämnde att Sverige kunde ha brutit mot Europakonventionen i samband med utpekandet av gärningsman trots brist på bevis och utan ngn rättegång. Han sa också att man inte brukade peka ut någon gärningsman i samband med att man lägger ner ett fall.

 15. Mo says:

  Malmö bygger upp ett skuggsamhälle med stöd av ett flertal etablerade organisationer för papperslösa som fått avslag från migrationsverket. Man vill efterlikna situationen som finns i USA med ”Dreamers”. Frågan är om inte Malmöpolitikerna är dreamers.

  https://www.expressen.se/kvp/ledare/csaba-perlenberg/skuggmisaren-maste-fa-ett-slut/

  Trelleborg bygger superfängelse.

  https://www.skd.se/2020/06/16/nytt-superfangelse-byggs-i-trelleborg/

  Danmark öppnar nu upp för turister, men inte för svenskar.

  https://www.expressen.se/kvallsposten/danska-gransen-oppnar-men-inte-for-svenskar/

  Ett axplock av nyheter som säger en del om situationen i Sverige.

 16. Mo says:

  Boforsaffären. Bakom kulisserna inom vapenindustrin. Försökte Palme minska beroendet av mellanhändernas enorma kostnader ?

  • Erik says:

   Jag och frus såg dokumäntären och mellan raderna var trogilg orsak till mordet att vissa kretsar såg sin födokrok gå om inte? Finner den teorin smått löjligt. Tog man inte i beaktande vilket efterföljande kalabalik som skulle följa på ett mord av en stadsman av Palmes kaliber? Vad talar för att man efter mordet skulle kunna gåtillbaka till bissniss as usual? Mycket riktigt har åtskilliga lik skördats samt en mer huvuden fått rulla – inte minst bland Bofors högre chefer efter mordet, eller eventuella mordet skall sägas.

 17. hllviken says:

  Nutid: en dramatisk kult i USA: ”8 minuter 46 sekunder”.

  http://en.wikipedia.org/wiki/8´46

  Judisk Gematria:

  8 – död, Afa
  46 – I M Bad, Black Ai

  http://www.gematrix.org

 18. Sture says:

  Larry Elder än en gång. Han är väl värd att lyssnas på:

 19. eva-marie says:

  Här är tydligen den första sändningen efter händelsen med Palme.
  Jag reagerade lite på kvinnan i slutet av sändningen som redan då talar om en förändrad framtid, med ökade säkerhetsåtgärder mm.

  • Eclipse says:

   ”Bland annat ringde vice president George Bush upp ambassadör Wilhelm Wachtmeister och uttalade sin bestörtning.”

   • eva-marie says:

    Ja, just det ja . . .! Hmm.

    Det har sagts att mordet blev känt i flera länder före att det blev känt i Sverige. (Vet inte om det stämmer, men i så fall lite märkligt)

 20. eva-marie says:

  Tage Danielssons oförglömliga tal ” Om Sannolikhet ” kanske passar här också?
  Fast i det här fallet handlar det om kärnkraftsolyckan i USA.

 21. peterkrabbe says:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/06/26/globalismen-framtidshopp-eller-hotet-mot-var-civilisation-del-3-de-politiska-morden/

  I ovanstående artikel belyser jag Palme i sitt internationella sammanhang. Det är knappast obekant att Palme genom sin kritik av USA och sin vridning mot Sovjet drog på sig den amerikanska vreden. Vid den tiden var CIA en effektiv mordorganisation med två Kennedys, Allende i Chile, Aldo Moro i Italien m.fl. obekväma personer på sitt samvete. I bakgrunden fanns Kissinger och Bilderberggruppen. Den svenska vapenexporten blev avgörande för ett ingripande från Kissinger – se artikeln. Självklart hade man sina samarbetsmän i den svenska underrättelsetjänsten och de som ville se Sverige i NATO. Detta hade även gynnat vår vapenindustri som hade kunnat utöka sin marknad betydligt. I den stora vapenaffären med Indien, som var Palmes sista insats, blev man grundlurade. Indien köpte ett mindre parti haubitsar som man plockade ner och startade egen tillverkning av i stor skala. Istället för en långsiktig köpare fick man en konkurrent på den internationella marknaden – med en svensk produkt. Amerikanska och engelska intressen har därefter istället köpt in merparten av den svenska vapenindustrin för att kunna sälja under andra varumärken.
  Alla vittnesutsagor som berättat om detta har konsekvent förpassats till papperskorgen av SÄPO.

  • Mo says:

   Makten över penningsystemet och vapenindustrin och du har världen i ditt grepp.

  • Erik Forsman says:

   Ska jag kasta lite tvivel över detta: Bilderberg- och Kissingerspåret samt samarbetet med svensk socialdemokratisk elit i syfte att röja Palme ur vägen.

   Så vitt jag vet (det är inte mycket det) fanns det en person som Palme litade på och det var Holmér. Vilka utnämningar till t ex SÄPO samt för övrigt till högre polisbefäl skulle skett under tiden utan Palmes aktiva godkännande? Just utnämningsrätten (som faktiskt är regeringens ansvar) är en unik möjlighet för regeringen att styra myndigheter via tillsättandet av lojala medarbetare och så har det alltid varit och är fortfarande. Möjligen kan man kanske lura Löfven men knappat Palme. Om teatermord är en orealistiskt hypotes (”tror att Lisbet Palme med söner plus alla doktorer på sjukhuset + ambulanspersonal deltar i ett teaterskådespel och att det som finns på marken inte är blod utan rödfärg) är hypotesen att Holmér et consortes (Lidbom, Holmér mfl) skulle vara införstådda med att ta Palme av daga, är i så fall än mer orealistiskt – det är en sak att medverka till teatermord, än annan att medverka till ett mord på en god vän och nära samarbetspartner, ideologiskt allierad man känt och respekterat samt står i tacksamhetsskuld till allt sedan ungdomens glada dagar? Och om, jag säger om så vore fallet skulle inte då Lisbeth och Mårten plus alla andra som misstänker eller rent av känner till detta hyst en viss hämndlystnad som borde yttrat sig på något för oss känt sätt.

   Människor fungerar så (även den mest skrämda och aggressionshämmad svensk) att man vid något tillfället går över till det man kalla för ett personligt krigstillstånd. I och med att man accepterat tillståndet infinner sig ett visst lugn – vet man att det kommer att orsaka personliga förluster men kriget ger man inte upp. Alla privatspanare har väl gått in i detta mode, så även Herr Krabbe?

   Till sist vill jag åberopa min praktiska erfarenhet och kunskap kring retorik: det är mycket lättare för människor att tro på det sannolika, än tro på det som är sant.

  • Eclipse says:

   Enligt f d kriminalinspektör Kaj Hahne är Ivan von Birchan en bluff. Men å andra sidan avfärdar han ju chemtrails i samma andetag, så det kanske man får ta med en nypa salt.

 22. Erik Forsman says:

  Ja det må jag säga Peter. Väldigt välskriven text och det får min övertygelse om teatermordet att i grunden vackla. Känner naturligtvis till mycket av detta men desto mer var för mig okänt. Lägger också omvänt mycket tillit till dina krönikor, då dom håller samma stadiga kurs – mot sanningen – som (jag både hoppas och tror) delas av de flesta här.

  • Savalle says:

   P.S. Verkligen en mycket välskriven text – men för första gången, mig veterligen, har Peter släppt in en gästskribent på sin blogg – Mjölner, som tillika med Peter själv, Fiskargubben och ytterligare några gaggiga gubbar stått för en viss visdom, som i sin tur kompletteras av den fenomenala feminina visdomen, eller hur, Mo et aliae? D.S.

   • Mo says:

    Tack Savalle ! Ja tomheten efter vår kloka fiskargubbe är stor, han hade så mycket livserfarenhet att tömma ur. Därför är det extra glädjande med Mjölners besök, han tar vid och låter oss ta del av den svenska historians bortstädade skrymslen.
    Idag blir det en solig midsommarafton, njut av den och livet i vårt vackra land. En midsommarhälsning till er alla !

    • peterkrabbe says:

     En riktigt glad midsommar önskar även jag er alla, unga som gamla, även om det inte blir någon ringdans kring midsommarstången! Njut av solen och naturen istället, det vi firar är ljuset, blomsterfägnaden och själva livet, så ta några glädjeskutt tillsammans med vännerna och familjen, det behöver vi!

 23. Mats says:

  Läste någonstans att Annika Dahlquist hoppat av efter en anmälan mot henne om ’felaktig’ rådgivning i samband med Corona. Otroligt om det är sant

 24. Mo says:

  Bra video. Lyssna på Erik Eehrenfried när han säger att för 30 år sedan fanns det syrgas på svenska äldreboenden. Han frågar sig vad som har hänt, det är som vi tidigare konstaterat följderna efter ädelreformen 1992 när ansvaret för svensk äldrevård fördes över på kommunerna och de har i sin spariver prioriterat andra utgifter.

  https://www.friatider.se/tegnell-far-kritiska-fragor-flyr-faltet-direkt

  • Loa says:

   Senicid på kommun-nivå. Hur organiseras senicid?
   Dr.Whistleblower Jon Tallinger

   • Mo says:

    Här visas det socialistiska experimentet upp i all sin vansinnighet. Mängder med politiker, tjänstemän på olika nivåer med löner och arvoden som stigit till nivåer så att man tvingas spara bort den verksamhet de var tillsatta för att reglera. I detta fall sjukvården för de allra äldsta. Det kanske obehagligaste är hur tydligt vi ser att det är personer utan medicinsk utbildning, i detta fall en socialchef, som bestämmer över område som kräver medicinisk kompetens. Medan den med den högsta medicinska kompetensen, dvs läkaren, står utanför organisationen och kan inte påverka handläggningen utan styrs av ett politiskt reglemente.
    En annan obehaglighet är att en nivå helt har fallit bort när du ställs inför valet intensiv vård på sjukhus eller palliativ vård på äldreboendet, nämligen den geriatriska vården. Vad tycker geriatrikprofessor Yngve Gustafson om detta. Men kanske framförallt vem är det som har bestämt att den geriatriska vården skall falla bort som alternativ inom kommunens äldrevård. Ligger det inom den medicinska professionen dvs huggsexa mellan olika specialiteter inom sjukvården, myndighetsnivå dvs socialstyrelsen, eller på politisk nivå dvs ytterst regeringen ?

 25. Mjölner says:

  Mjölner skriver
  En liten försiktig analys av de hittills levererade kommentarerna.
  Alla med något undantag fokuserar på mordet och omständigheterna i anslutning till detta.
  Vad var det för omständigheter som ledde fram till beslutet om elimineringen av Palme?
  Någon har kommentera att historiken från 80-talet och längre tillbaka är passé och att det i sammanhanget inte är mycket att ägna någon uppmärksamhet vid. Min frågan blir, hur skall man inhämta kunskap och vinna förståelse om nutida händelser om man inte forskar i historien?
  Sydafrikaspåret är ett alternativ med komplicerade turer inom spionbranschen. Här kan svensken som mestadels bodde utomlands Bertil Wedin nämnas som en ”dark horse”. Han hade kontakter med CIA och Sydafrikas apartheidregim såväl som brittiska MI5 och svenska Säpo.
  Palme, Willy Brandt och den brittiske premiärministern Wilson ansågs av spionjägarna vara superfarliga socialister som skulle undanröjas.
  Det Peter Krabbe skriver om vapenaffärerna är ett mycket hett spår.
  Där har man trampat på ömma fötter. Man har utan att själva förstå orsakat misstro och besvikelse inom mäktiga kretsar.

 26. Erik says:

  Vad jag avsåg med påståendet att texten skulle uppskattats samt passat bra att läsas i slutet av 80-talet och möjligen i början av 90-talet , var internets intåg. Texter författade innan internet liknar inte dom skrivna efter – det är alltså frågan om ”text-art”, inte en kommentar rörande innehållet i texten. Krönikan liknar andra texter skrivna om Palmemordet av manliga agentromantiska 40-talister. Märk väl att ja inte lägger någon nedvärdering i detta.

  Apropå litteratur eva-marie, mins och uppskattade jag mycket vår kommunikation i bloggposen: https://newsvoice.se/2019/07/ljudbokslyssnandet-fortsatter-oka/ men det framgår samtidigt allt tydligare att du är en nostalgiker, som tycks fastnat i det förflutna. Eva-marie, se alltid framåt, se inte tillbaka ty framtiden är det enda du kan påverka. I samma ögonblick du mins tillbaka, mins du alltid forntiden i nuet – alla minnen gestaltar sig alltså i nuet och kan intet annat göra. Det som varit har varit kommer aldrig åter. Det är min insikt och lärdom. Lycklig blir man genom att påverka sitt liv i de riktning man vill genom att föregripa framtiden.

  • peterkrabbe says:

   Erik, håller verkligen inte med dig om detta! Om vi inte vet vad som hänt i det förflutna kan vi vara helt säkra på att det kommer tillbaks i en eller annan form. Kunskapen om historia är själva grunden för att ta rätt beslut om framtiden. Det vet de krafter som nu försöker styra oss i fel riktning, därför har vi en intensiv historierevisionism. Anpassa historian efter dina framtidsplaner så tror alla att vi gör rätt, facit är korrigerat. En människa utan erfarenheter och kunskaper om det förgångna är mentalt utfattig. Bara den som också kan se bakåt har rimliga möjligheter att se framåt.

   • Erik says:

    Håller helt med dig; åsyftade mer en existentiellt förhållningssätt till livet, vilket inte har något att göra med historiebeskrivning och det du beskriver.

    Det kommer en tid i var människas liv, där vi summerar det vi varit med om; vad som drabbat oss samt egna tillkortakommanden. Det är mer ett tillstånd, men viktig är emellertid att inte fastna där, utan bearbeta samt släppa det gamla, så att något nytt kan ta plats. Det var vad jag åsyftade.

   • Loa says:

    RÖTTER. ARV. Sammanhang. Mylla. Mina barns.

  • eva-marie says:

   Erik. Jag uppskattade också våra ”samtal” om litteratur. Roligt att du länkar till det. Särskilt roligt tyckte jag det var, p g a att jag ofta haft en ”egen” smak när det gäller böcker jämfört med de människor jag umgås med. Jag har på det sättet känt mig ganska ensam eftersom jag inte kunnat prata med andra om bokläsandet eller om poesi, som tidigt kom att betyda mycket för mig.

   Visst är jag en nostalgiker Erik. Det har jag själv insett och accepterar. Kanske också ”fastnat” i det förflutna i vissa avseenden. Jag skriver ibland (för mig själv) om händelser som på olika sätt haft en stor betydelse i mitt liv.
   Jag vet också att det som varit inte kommer tillbaka.

   Mitt liv påverkar jag på så sätt att jag försöker göra sånt jag tycker om ; t ex att vara ute bland folk på olika sätt och att vara ute i naturen. Älskar att ro ute på en sjö t ex. Sen har jag familj och vänner som jag umgås med, dock inte så mycket just nu p g a Corona-eländet, som inte skrämmer mig speciellt, men desto mer mina anhöriga och min goda vän som jag brukar resa med. Inte utomlands men i Sverige. Har varken råd eller så stor lust att åka till andra länder längre. Jag vet inte riktigt vad du menar med att jag skall föregripa framtiden. Men jag är lycklig på mitt sätt och olycklig emellanåt. Som någon sa ; ”Lycka är överskattat”. Jag tror ingen är helt lycklig hela tiden, möjligen tillfreds och nöjd med tillvaron. Någon har också sagt ” Att jaga efter lyckan är det säkraste sättet att bli olycklig.”

   Tack ändå för påminnelsen om våra bok-samtal, som jag verkligen uppskattade.
   Och ha fin och bra midsommar. Det gäller förresten alla andra här också.

   • eva-marie says:

    Så här ca ett år efteråt, vill jag passa på att rätta en boktitel, om någon till äventyrs skulle läsa länken. Boken om Marie Curie heter ” Min mor- Marie Sklodowska Curie ”. Hon var född polska och gifte sig sen med Pierre Curie som var fransman. Det var i alla fall titeln på det ex jag läste.
    Snart skall jag sätta mig ute, kanske med en bok, och äta lite jordgubbar så här på midsommarafton. Och träffa en annan god vän.

    Allt gott.

    • Erik says:

     ”Mitt liv påverkar jag på så sätt att jag försöker göra sånt jag tycker om”/…/”vara ute i naturen. ”Älskar att ro ute på en sjö”/…/”familj och vänner som jag umgås med”.

     Det är bra eva-marie. När man skriver till andra, skriver man lika mycket om/till sig själv. Tror du och jag är lika på många sätt. Har funnit att depressionens kärna ligger i att återupprepa de förgångna – om och om igen. Det gäller att släppa det gamla så något nytt kan ta plats (det är långt ifrån något enkelt att släppa något) men den processen kan fortgå livet ut- en god nyhet. Ha en underbar midsommar, i det fina vädret.

 27. Själv tror jag att Dina hypoteser kring att Palme gjorde sig ‘omöjlig’, genom såväl ‘ideologibyte’ som otillbörlig tekniköverföring och vapenaffärer, i Illuminatis operativa organ Bilderberggruppen, till vilken Palme var ordmässigt edsvuren, lade grunden till hans försvinnande. I sammanhanget skulle jag vilja tillföra ytterligare en för honom i dessa kretsar försvårande omständighet, nämligen hans ‘rabiata’ motstånd till att föra in Sverige i EU, egentligen EEC. Denna fråga var ‘på tapeten’ under 80-talet. Bilderberggruppen fungerade alltsedan dess tillblivande som en förlängd arm till de ‘krav’ på inrättandet av ett ‘europeiskt förenta stater’, som var förknippat med Marshallplanens ekonomiska bistånd efter WW2. Ingen motsätter sig ostraffat de förpliktelser, som är förknippade med ‘medlemskap’ i globalisternas operativa organ.
  Om Palme hade fortsatt sin bana, skulle det genom hans dominerande politiska inflytande inte varit möjligt att driva igenomn en EU-anslutning oavsett eventuell positiv dominans därför i det socialdemokratiska partiet.

  • peterkrabbe says:

   Det är en bra iakttagelse. Familjen Wallenberg representerade ända sedan starten av Bilderberggruppen Sverige och var de som föreslog svenska deltagare till gruppens möten. Självklart valde man politiker som dels förstod betydelsen av de av Wallenberg ägda industrierna, dels hade möjligheter att bli valda till Sveriges statsminister. Palme var därför ett givet val som mötesdeltagare, men jag tror att han fick kalla fötter när han insåg vad som förväntades av honom, speciellt vad gällde vapenaffärerna. Jag hade gärna velat höra samtalen mellan Palme och Kissinger på det sista mötet innan mordet. Det var dags för ett nytt möte två månader efter mordet, där Carl Johan Åberg fick hoppa in som ersättare. Det är makalöst att Sverige alls deltog med tanke på vad som hände strax innan. Det visar att kraven var starka att få en deklaration från blivande statsminister – ”och vad händer nu – har ni förstått budskapet?” Åberg var i sina memoarer mycket tystlåten på denna punkt. Som av en tillfällighet var han på besök i USA under morddagen.

 28. Mo says:

  Hela världen kan lita på Löfvens generositet, borde inte denna i första hand riktas mot det egna landet där antalet avlidna nu har passerat 5000.

  https://nyheteridag.se/coldplay-ber-sverige-om-coronastod-till-alla-lofvens-svar-ni-kan-lita-pa-mig/

 29. Benny says:

  Mordet på Palme var nog ett verk av CIA-styrda Stay Behind-rörelsen där Engström var en medlem! Jag tror dock inte att Engström var den som höll i vapnet men han kan mycket väl varit den som levererade vapnet till mördaren! Ett sådant här dåd har oftast få invigda så sannolikt var det högst 3-4 personer inblandade i komplotten! Vapnet tillhandahölls av CIA och hade Engström blivit pressad i ett förhör hade han kanske brutit samman ganska omgående, så därför kom order uppifrån att Engström inte skulle granskas närmare. I stället höll utredningen på med allehanda vilda teorier om kurder, sydafrikaner etc! CIA var/är mycket aktiva för att undanröja personer som anses vara mot ”Deep State” agenda vilket Palme i högsta grad var. Den som lever om 30 år lär få veta sanningen eller om USA kollapsar fortare än man tror och de nya makthavarna där öppnar arkiven för alla hemliga mord som CIA anstiftat.

 30. Mo says:

  Kan vi blunda för att den stora Indienaffären med uppgörelse i direkt anslutning till mordet ?

  Imponerande svensk teknik

  https://history.saab.com/teman/innovatorerna-och-produkterna/boforskanonen-som-revolutionerade-luftforsvaret/

 31. Mjölner says:

  Benny!
  Svenska Säpo är i praktiken en filial till CIA. Man rättar sig noga efter ”STOREBRORS” anvisningar. Säpo skulle inte fungera utan CIA:s medverkan. Informationsutbytet är A och O i spionbranschen. Det uppstod en schism under 70-talet när Palme orsakade djupfrysning av relationerna med USA. CIA satte då svenska Säpo i skamvrån. Säpo fick ingen information av värde från CIA på två år. Säpo var då en ”dead duck” i den västliga underrättelsevärlden.
  IB bedrev illegal spionverksamhet i samarbete med den militära underrättelsetjänsten FU och SSI. Rykten förtäljer att det skulle funnits en organisation med namnet Gladio eller Rear Gard. En avfälling till CIA:s ”Gladio”,svärdet, en dödspatrull som skulle eliminera alla frågetecken. Gladio var namnet på den italienska avdelningen. CIA:s egentliga namn på dessa mördarpatruller var ”stay behind”. En beteckning som ställer till förvirring då den förekommer av och till i de mest skiftande sammanhang. Gladio skulle kunna agerat inom den svenska polisen med tanke på den politiska delen IB 03. Ingen vet om IB lever kvar i kulisserna. Skulle de svenska politikerna plötsligt tappat intresse för socialismen? Det fanns rykten att det inom IB skulle förekommit en sådan organisation. Många f.d. poliser och poliser i tjänst har mött en mystisk död eller omkommit efter mordet på Palme. Även vittnen har strukit med eller skrämts till tystnad. Polisen har i sina utredningar om dödsfallen i de flera fall klassat händelserna som ”rutinärende utan vidare åtgärder”, därefter locket på. Men rykten är rykten, uppgifterna kan vara korrekta eller inte. Inget är säkert utan bevis.
  Det finn en mängd mycket delikata saker att gräva upp i det svenska socialdemokratiska träsket.
  The Swedish deep state and The socialist swamp.

  • Erik says:

   Intressant! Dagens socialdemokratiska underrättelsetjänst stavas fd AFA nuvarande Researchgruppen och EXPO.

 32. Erik says:

  Kan man tänka tanken att socialdemokratin i egentlig mening (som både sossar själva och vi vill känna den: folket, klasskamp, rättvisa, solidaritet och så vidare) aldrig funnits, utan snarare just som en filial för koncentrerad makt. Ser man socialdemokraterna från det perspektivet, faller det sig naturligare att acceptera dess sanna historia. Här är min bild kluven.

 33. Mjölner says:

  De rykten som förekommit om s.k. mördarkommandon, kan ha sin grund i dödsolyckorna knutna till de svenska vapensmugglingarna på 80-talet. Robot 70, Bofors haubitsar till Indien och krutleveranserna till Iran. Ett företag i Östtyskland skulle varit mellanhand. Detta blev ytterst besvärande och svårt att förklara när det avslöjades. Svenska tullen gjorde här sitt jobb och stoppade leveranser. En rad oförklarliga dödsfall inträffade. Många inblandade var rädda. TV-reportern ”Cats” Falk, som jobbade med ett reportage om smugglingen försvann. Hon hittades i Hammarbyhamnen i en bil som kört över kajkanten. Trolig dödsdag 19 nov 84. ”Lita på mig”-polisen kriminalinspektör Eric Söderlund fick det till en olycka, trots många frågetecken gällande omständigheterna. En hög officer från Must, som var krigsmaterielinspektör, ramlade framför ett tunnelbanetåg och omkom den 15 jan 87. Trots flera vittnen till händelsen kunde eller ville inte polisen utreda om det var mord. Bofors f.d. VD Winberg omkom i bilolycka 31 maj 89. Påstås vara halkolycka p.g.a. våt vägbana. Var händelserna vanliga olyckor? Eller var det attentat av mördarpatruller. Skulle händelserna i så fall tjäna som varningar och skrämma andra inblandade till tystnad? Dessa händelser, som ägde rum både före och efter mordet på Palme, är i ett historiskt perspektiv inte särskilt långt bort tidsmässigt. Vi vet inte vad som pågår bakom kulisserna i dag, lika lite som vi visste då.

  • Mo says:

   Mjölner, här finns lite information, kan den anses tillförlitlig ? En sak tror jag man kan känna sig säker på, mycket av de så kallade mellanhänderna tycks handla om rena maffiastrukturer.

   http://prispa.se/MPOP/index.php?p=N&q=SOU_1999_88_5_11_A

   • peterkrabbe says:

    Mycket intressanta uppgifter i dessa dokument. Här tror jag att vi ligger väldigt nära sanningen. Jag tänker då främst på Palmes engagemang i Indienaffären och de provisioner som sannolikt hamnat hos den socialdemokratiska ledningen.

   • Erik says:

    Det var ingen dåligt Palmemordsida du hittat. Späckad med information.

  • Erik says:

   Du nämner inte den italienska P2 roll, eller för den delen röda brigaderna. Gladios ”Spänningsstrategi” var designad att utmåla vänster-politiska grupper i Europa som terrorister och skrämma befolkningen att rösta för auktoritära regeringar. För att uppnå detta mål utförde Gladio personal ett antal dödliga terroristattacker som skylldes på vänstern och Marxister.

   I augusti 1980 bombade Gladio-personal en tågstation i Bologna och dödade 85 personer. Inledningsvis skyllde man på Röda brigaderna, men det uppdagades senare att fascistiska element inom den italienska hemliga polisen och Licio Gelli, överhuvud för Frimurarlogen P2, var ansvariga för terrorattacken. Andra fascistgrupper, inklusive Avanguardia Nazionale och Ordine Nuevo, mobiliserades och användes för terror.

 34. Pingback: Vackert och fult | corneliadahlberg

 35. Mjölner says:

  Mycket intressanta uppgifter i länken. Ett sextiotal uppslag och polisen kunde inte få fram något som kunde ha samband med mordet. Om det skulle förhålla sig så att vapenaffärerna med Indien är den verkliga orsaken till mordet, måste polisens ”oförmåga” att utreda de perifera dödsfallen och mordet på Palme vara riggad. Kanske av CIA genom Säpo.
  CIA kläckte idén om det falska kurdspåret som var tänkt att utmynna i utvisning av en grupp PKK- medlemmar där Palmes mördare skulle ingå. Säpo skulle täcka ett förvaltningsmord, dvs att någon organisation inom statsapparaten var inblandad. PKK-spåret var med i mordutredningen från dag ett. Detta lyckades nu inte. Säpo klantade till det och man fick ta nya tag.

  • Mo says:

   Något skumt är det. Engström växte upp i Indien pga faderns arbete där genom tändsticksfabriken, om jag uppfattat riktigt. Det skulle kunna innebära att han var behjälplig på något sätt oavsett om det rörde sig om ett mord eller ett försvinnande.

  • Erik says:

   Den svaga länken är Holmér roll i det hela. Enligt uppgift var Holmér den enda utanför de närmsta som Palme litade på Skulle Palme missta sig så gruvligt? Vad skulle få Holmér att begå ett sådant svek? Och om så var fallet, fanns det ingen som ville hämnas honom – det måste finnas många som kände till detta, om det är sant, i och med att till och vi är informerade?

   • Erik says:

    Detta är bara spekulationer från min sida, men med tanke på Palme stora kontaktnät, så hade han många allierade i tredje värden, och med tanke på konflikternas magnitud i bland annat konflikten mellan Irak och Iran, Palestina och Israel för att inte tala om alla befrielsekampenr sossarna stödde i både Afrika samt Sydamerika anser jag att Boforsaffärer ter sig en smula futtigt i jämförelse. Lägg till alla mystiska dödsfall som skett i PU spår, då antyds alltid att motiven är att tysta saningsägarna, aldrig kollaboratörerna, dvs Holmér, Lindom med flera? Det måste ha funnit åtskilliga fanatiska Palmeälskare som velat hämnas mordet. Om detta har vi hört nsda.

   • Mo says:

    Svek eller räddning ? det vet vi väl inte.

 36. Mjölner says:

  Holmérs krav på rättssäkerhet var tidvis inte strängare än i en ordinär latinamerikansk bananrepublik. Holmérs val av spår i mordutredningen var sannolikt tillrättalagt av Säpo.
  Carl Lidbom sade att vännerna Hans och Ebbe hade ungefär samma uppfattning om vad
  som var sanningar och att man skulle ta deras svada med en nypa salt.

  • Erik says:

   Så vad är det du säger: SÄPO tar order från USA och samtliga: Hasse, Ebbe, Lindom, Schori mfl är införstådda med att Palme måste dödas? Resen är teater?

 37. Erik says:

  Om din teater anses realistisk, varför är då teatermordet orealistiskt, med tanke på att all teater är fiktion ämnat att försätta oss i en viss sinnesstämning?

  • Mo says:

   Om det var ett teatermord så tror jag inte på sjukdom utan snarare att det var en räddning från CIA ( eller M16( pga inblandning i sydafrikapolitik) eller Mossad(pga inblandning i mellanöstern konflikt) ).Glöm inte att Palme var medlem i Committee of 300,man visste vad som väntade honom pga hans engagemang ialla omöjliga internationella sammanhang vilket vi väl lider följderna av än i denna dag. Eller hur skall du förklara Sveriges extrema invandringspolitik sedan 30 år. Palme kanske oxå motsatte sig planer på NATOs intervention i forna Jugoslavien. Jag tror att Palmes ego tog över när han gav sig in i vapenhandeln och Indienaffären luktar fälla. Om nu Palme själv kände sig hotad, vilket han skall ha uttalat till sina förtrogna, varför då gå på en så offentlig och utsatt tillställning som en biograf och envisas med att vara utan livvakter.

   • Erik says:

    Det är sant Mo, det hade jag gömt. Sedan har vi relationen till information: information är A och O och Palme skulle i princip kunna vara motståndare av allt som stavas Committee of 300, men skulle i vart fall göra allt som stod i hans makt för att få direkt tillgång till information och framför allt kommunikationen inom Committee of 300, för utan information är du ingenting. Själva medlemskapet säger kanske inte så mycket om Palmes eventuella hederlighet.

    Vad fanns det i egentligen för manöverutrymme för en liten nation inklämd mellan två konkurrerande supermakter. Inom maktens dialektik förekommer inga vänskapsband, hederlighet eller löften, utan med makt hotar och utpressar du dig fram till det som är politisk önskvärt. En supermakt har alltså inte vänner, utan enbart allierade och allierad är du så länge du gör exakt som supermakten vill, annars är du en fiende.

    Avslutar mitt replikskifte i detta spörsmål genom att ställa upp två hypoteser:

    1.) Palme var kanske som vilken realpolitiker som helst, väl medveten om sossarnas historia och accepterade utan vidare all kohandel (utan samvete inför bondoffer) som krävs för att klamra sig kvar vid makten. Hans politiska framgång bestod kanske av att dölja alla smutsiga affärer?

    2.) I Hedbergs bok ”En oväntad vändning” redogörs att Palme benådade den så kallade amfetaminligan, som dom själva köpte droger av. Palme och stora delar av det manliga eliten inom sosseriet var kanske både maktmissbrukare, sexmissbrukare samt stundom även drogmissbrukare. Betänk att Sveriges i särklass värsta kvinnliga rikspundare ”hinsehäxan” var djupt involverad i både sex- och droghandeln med bland annat Geijer. Nu vet vi genom Epsteinaffären att det är vanligt med sexmissbruk inom den manliga makteliten, varför skulle det förhålla sig annorlunda inom ett politiskt parti som innehaft ett av västvärldens längsta maktinnehav?

    • Mo says:

     Att det finns en mycket stor kunskap och lång erfarenhet hos makteliten av drogers destruktiva och personlighetsförändrande egenskaper har vi diskuterat tidigare. Det har använts för att bryta ned hela befolkningar som tex opium i Kina och metamfetamin i Tyskland under ww2. Nu pågår ett drog krig mot befolkningen i USA, framförallt transporter från Sydamerika. Europa står på tur, tror jag, inte minst pga att växtförädling medfört mycket högre avkastning från de stora opiumodlingarna i Afghanistan. Våra politikers välkomnande av unga män från dessa trakter är så ofattbart stort svek om det leder till ökad narkotikaexponering i vårt land. Sexualiteten har alltid varit en stark kraft, kärleksgenererande och nödvändig för livets överlevnad. Men vi vet inte vad planerna är i en artificiell värld när makten vill få kontroll över den viktiga reproduktionen. Oroande är om det omvandlas till något negativt och självdestruktivt, tex med hjälp av religion men än mer med droger som ger kontrollförlust.

     • Erik says:

      En sista replik rörande något jag kan något om: har arbetat med, bland annat, tunga drogmissbrukare; att Europa skulle hotas av en flodvåg av billiga opiater är inte synonymt med ett hot mot nation. Alla, precis alla vet hur beroendeframkallande opiater är. Det är bara att avstå.

      Det Hedberg tar fram, angående droger relaterat till makteliten, är amfetaminet (inte opiater) som var också ”hinsehäxans” drog. Sedan är det inte den: ”Sexualitet som har alltid varit en stark kraft, kärleksgenererande och nödvändig för livets överlevnad” jag avser, utan makt- och sexmissbruk bland samhällets maktelit och detta har intet med vad vi övriga associerar med sex och samlevnad inom äktenskap. Här talar vi om sjuka individers sjuka behov att förnedra och skända de mest intima hos det mest sårbaraste: önskvärt är i dessa kretsar att våldföra sig på unga oskulder, skada de för all framtid – den yttersta maktutövning. Det är detta Trump, som första president, försökt att stävja med tusentals kommande åtal mot just maktmissbrukare. Maktmissbruk går i regel hand i hand med sexmissbruk.

 38. Mjölner says:

  I min kommentar till Benny 21 juni 15.21 står, -Säpo är i praktiken en filial till CIA-. Det är ingen överdrift. Samma förhållande råder mellan FRA och storbröderna GCHQ och NSA.
  Government Communication Headquarters England, NSA National Security Agency USA.
  Utbyte av information är grundpelaren i all underrättelseverksamhet. Säpo och FRA har fungerat och fungerar fortfarande som storbrödernas och NATO:s utkik österut. Den största biten av den svenska spionbudgeten har, i alla fall tidigare (nittiotalet), gått till FRA.
  Palme, Willy Brandt Västtyskland, Wilson England och Gough Whitlam Australien klassades av den västliga underrättelsetjänsterna som superfarliga socialister som måste oskadliggöras.
  Palme var den ende som klarade intrigerna och smutskampanjerna. Palme återkom till makten i
  början på 80-talet och var på väg att bli en klart lysande politisk stjärna internationellt. Men Palme blev sliten psykiskt av smutskastningen. Hans förhållande till den västliga underrättelseapparaten inklusive Säpo är ingen kärlekshistoria. Han var populär internationellt, kanske mest hos ryssarna,
  men betraktades som en superfarlig socialist av spionjägarna. Även Schori, Anders Thunborg och Sten Andersson tillhörde de farligas skara men de var inte statsministrar.
  Blev Palme med tiden även en fara för partiet. Var det så att hans humörsvängningar, arrogans, nonchalans och överlägsna attityd blev för mycket.

  • Mo says:

   Mjölner, det kan mycket väl vara som du säger att Palmes arrogans tillslut blev för mycket till och med för partiet. Men att det skulle leda till ett mord känns inte troligt men däremot att de skulle vara behjälpliga vid ett försvinnande som gynnade alla involverade.

 39. Mjölner says:

  Mo,
  Det blev i alla fall ett mord och Palmes karriär stoppades på Sveavägen. Ironiskt nog på samma gata som partiets högkvarter finns. Det är inte troligt att makthavarna skulle lätta på skynket och avhemliga uppgifter eller handlingar som skulle avslöja sanningen och vilka som var inblandade. Någon kanske i framtiden gräver fram lösningen i Stasi-arkiven. Annars får vi nog leva med ovissheten. Det är tveklöst en stor skandal att det svenska rättssystemet lagt sig platt, avslöjat sin oförmåga och presenterat en klandervärd nödlösning på ett statsministermord.

  • Mo says:

   Mjölner, naturligtvis helt riktigt, förutsättningen för politikernas korrupta maktfullkomlighet är förstås vårt havererade svenska rättssystem.

 40. Loa says:

  Pierre Schori fortfarande i farten
  https://www.friatider.se/hundratals-s-politiker-kraver-mer-invandring-utpekas-som-heligt
  En sån stenhård, iskall, frånstötande människa. Och hycklare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: