Epilog Olof Palme – brott kan (vill) ej styrkas…

bofors haubits

 

Ett utdrag ur SOU 1999:88 5.11 (Statens Offentliga Utredningar) finns nu tillgängligt på nätet. Uppgifterna i denna utredning är självklart offentliga och innehåller vittnesmål och indicier som trots hög trovärdighet tydligen inte ansetts vara av intresse i Palmeutredningen. Man måste fråga sig varför. Som avslutning på min bloggs engagemang i mordet på Palme kan jag inte låta bli att göra en utvärdering av denna SOU:

Utredningen är ju som en öppen bok om Palmemordet, ändå har Palmegruppen bara fokuserat på den stackars Engström. Låt oss se på innehållet i de berättelser som initierade personer lämnat in, kompletterade med lite mer fakta!

Indien: Landet har de senaste 50 åren gjort enorma inköp i syfte att bygga upp sin armé och sina vapensystem. Dessa inköp har lockat suspekta figurer från stora delar av världen att försöka få provisioner och mutor som smulor ur de enorma kontrakten. Därför är tagandet av mutor strikt förbjudet i indisk lagstiftning. Enbart den ”lilla” Boforsaffären omfattade en order om 8,4 miljarder SEK. Ändå är det uppenbart att frestelsen blev för stor inom den styrande klanen Gandhi, som därför skapade nya system för inkrävda mutor för att de olika affärerna skulle godkännas. Detta ledde naturligtvis till ond och bråd död för många inblandade. Den 31 oktober 1984 mördades så premiärministern Indira Gandhi och efterträddes av sonen Rajiv Gandhi, som i sin tur mördades den 21 maj 1991, under slutfasen av pågående korruptionsutredning i Indien om just Boforsaffären.

I detta tidsfönster mördades Olof Palme i februari 1986, efter att ha slutfört avtalen om Bofors leveranser till Indien av haubitsar (mobila kanoner).

I interna kretsar var det bekant att även KGB genom sin dåvarande chef Viktor Chebrikov betalade rundligt för sina affärer med Indien. Dokument från december 1985 (två månader innan Palmemordet) visar godkända utbetalningar från KGB till Rajiv Gandhis Kongressparti. Under denna tid närmade sig Gandhis Indien Sovjetunionen politiskt, något som naturligtvis irriterade västmakterna. Palme hade väskorna packade för att resa till Moskva efter morddagen. Vad stod på dagordningen?

Som bulvan för Rajiv Gandhi dyker då hans svåger, italienaren Ottavio Quattrochi (Q)upp, vars syster var gift med Rajiv sedan 1968 efter tre års tidigare bekantskap. Q öppnar bankkonton i Schweiz, som blir uppsamlingsställe för provisioner. När Boforsaffären senare blir en stor inrikesskandal i Indien flyr Q till Malaysia.

Frankrike: Konkurrent till Bofors om vapenaffären var den franska vapenindustrin SOFMA, som numera heter SOFEMA och har storägare som Renault och Airbus och nära förbindelser till den franska regeringen. Frederique Vergara, som nu sitter i styrelsen sedan 1996, arbetade exempelvis 1986 för det franska försvarsdepartementet.

Under januari 1985 uppstår en fransk spionskandal med koppling till den pågående upphandlingen av haubitsaffären i Indien. Den franske ambassadören och biträdande militärattachén kallas hem till Paris. Carl Lidbom är svensk ambassadör i Paris och knappast ovetande om händelserna. Socialisten Francois Mitterand är president i Frankrike och ledare för Frankrikes socialistparti. Enligt rapporterna från hösten 1985 är affären mellan SOFMA och Gandhi nu färdigförhandlad. En fransk finansman, Glenn S som försökt stoppa Bofors agerande för att ta över Indien-affären mördas i september 1986.

Sverige: Palme tar på begäran av Bofors i januari 1986 direktkontakt med Rajiv Gandhi vid ett besök i Indien, som konstaterar att Bofors ligger 10% över SOFMA, men det går kanske att ordna?

Efter en större prissänkning (?) från Bofors och av staten (Palme) beviljade exportkreditgarantier och valutariskskydd är affären klar med Bofors som leverantör den 14 mars 1986, vilket Rajiv Gandhi meddelar på Palmes begravning!

Konsensus om affären nåddes under ett besök av Palme i Indien under januari 1986, där enligt uppgift Palme och Rajiv Gandhi haft personliga samtal bakom lyckta dörrar och utan protokollsanteckningar. Bofors hade dessförinnan varslat 700 anställda om uppsägning om inte bolagets situation förbättras, vilket förmedlats till Palme.

I ursprungsofferten ingår provisioner om 1.430 miljoner SEK till mellanhänder. 319 miljoner av dessa utbetalas, sannolikt till Q:s bankkonto i Schweiz. Under prutningen har 201 miljoner tagits bort ur budgeten. Vem blev av med sin provision? Palmeutredningen har enligt uppgift inte fått information av den schweiziska banken om kontoinnehavare, men informationen har lämnats till de indiska utredarna, den är fortfarande hemligstämplad eftersom svenskarna inte bemödat sig om att tränga igenom den schweiziska byråkratin för att bryta banksekretessen. Kanske hade man kunnat ta del av de indiska, redan utlämnade uppgifterna istället?

Q har i den efterföljande korruptionsutredningen i Indien arresterats och begärts utlämnad från Malaysia, dit han flydde. Avslutningen per dags dato känner jag inte till.

Allmänt: Rajiv Gandhi begärde av Palme att inga mellanhänder skulle betalas i affären. Om man jämför med händelserna i övrigt framkommer det att en väsentlig del av de ”normala” sovjetiska mutorna till Gandhi gick till kassan i hans socialistiska Kongressparti. Detta kan vara fallet även vad gäller Palme, som tycks ha accepterat denna idé att avsätta provisioner till Gandhis politiska framtid (se mötet ovan). Enligt uppgiftslämnare skulle en del av Bofors provisioner, inbetalade till de schweiziska kontona, ha haft adress Socialistinternationalen. Av de 351 miljoner som ”saknas” kan enligt uppgifterna 51 miljoner ha gått till Gandhis Kongressparti, 23 miljoner till Palmes socialdemokrater och 7 miljoner till budbäraren Q. Det är sannolikt att beloppen skulle varit betydligt högre (det saknas 1,3 miljarder), själva poängen med att eliminera provisioner till mellanhänder var ju att dessa skulle frigöras för politiska ändamål istället. Om dessa uppgifter hade blivit offentliga kan vi lätt förstå Hans Holmérs uttalande att ett avslöjande av omständigheterna kring Palmemordet skulle skaka Sverige i sina grundvalar. Socialdemokraterna hade inte kunnat komma tillbaks till makten under mycket lång tid. Frågan är dock om detta verkligen hade inneburit någon skada?

Indien och Sverige använder här uppenbarligen vapenaffärer för att stärka sina partikassor under bordet. Sovjet behövde knappast bry sig, där fanns knappast några korruptionsutredningar, men i Indien fick familjen Gandhi betala ett högt pris genom två mördade familjemedlemmar.

I Sverige kan vi nog anta att det bara vore en tidsfråga innan affärens komponenter läcktes ut och att Palme inte skulle kunna vara kvar. Om detta ombesörjdes genom att de fransmän som snuvades på affären ville ge igen eller om det fanns andra interna aktörer som ”hjälpte” till går jag inte in på här, det är framför allt motivbilden som jag vill belysa. Om det var en finne, en sydafrikan eller CIA som stod för det praktiska saknar betydelse.

Däremot har det intresse för uppehållandet av den svenska demokratin om personer i ledningen för landet medverkade i ett undanröjande av en politisk skandal av sällan skådat slag.

Vilken var exempelvis Carl Lidboms roll, svensk ambassadör i Paris och säkert utsatt för starka påtryckningar från den franska regeringens vapenhandlare? Diplomatisk kris? Vi vet att han flög omkring i den franska regeringens flygplan, den förmodat blivande SÄPO-chefen… Nu fick Hans Holmér duga istället, därför är läget vad det är.

Någon anmärker kanske att de nämnda morden officiellt hade andra förklaringar. Vad man lätt kan konstatera är att samma mönster går igen överallt där CIA har en fot i röran. När Kennedy mördades försökte man lägga skulden på kubanerna, när Aldo Moro i Italien mördades var det Röda brigaderna trots att CIA avslöjades i påföljande rättegång, när Rajiv Gandhi mördades gömde man sig bakom Tamilska Tigrarna och i fallet Palme var det i brist på annat (kurdspåret misslyckades) en ensam galning. Till det kan läggas CIA:s sponsring av både bin Laden och IS. Så arbetar en mordmaskin som vill styra världen.

Nyckeln till mordet på Palme kan tveklöst sökas i de schweiziska bankkontona. Enligt uppgift tillhörde uppsamlingskontot Gandhis svåger Q som sedan i sin tur fördelade godbitarna till uppgjorda mottagare. Det kan inte uteslutas att det då rörde sig om miljardbelopp. Den hypotetiska processen kan ha tillgått på följande sätt:

Bofors offert översteg Sofmas med c:a en miljard. Enligt överenskommelse mellan parterna skulle Palme ha överfört denna summa från svenska statsmedel till Q:s konto i Schweiz som en dold del av betalningen till Indien. Därefter kunde Indien acceptera den i motsvarande grad sänkta offerten från Bofors. Från Schweiz vidarebetalas beloppet till Kongresspartiet i Indien, Socialdemokraterna i Sverige, möjligen också socialisterna i Frankrike (Mitterand) och Socialistinternationalen för främjande av gemensamma socialistiska intressen. Därutöver mindre belopp som personliga provisioner till de styrande inom respektive organisation, inklusive Palme personligen. Det kan tilläggas att ordförande för socialistinternationalen vid tiden för transaktionen var Tysklands Willy Brandt, som var i blåsväder i en sovjetisk spionskandal, dess generalsekreterare var svensken Berndt Carlsson fram till 1983, därefter finnen Pentti Väänänen.

Ovanstående är inte en bevisad sanning, utan min rekonstruktion med utgångspunkt i de lämnade vittnesmålen i rubricerad SOU. Min fråga är varför den aldrig utreddes av Palmeutredningen eller om så skedde och de hemligstämplades av politiska skäl.

Man kan naturligtvis säga att Palme hade ett gott syfte genom att med hjälp av den svenska staten rädda sysselsättningen vid Bofors, kostnaderna hade ju ändå i slutänden drabbat skattebetalarna. Moralen i samband med internationella vapenaffärer är inte heller särskilt hög.

Misstaget, kanske inte lika lättsmält, var kanske främst att följa den amerikanska modellen att göda partikassorna med frivilliga eller ofrivilliga bidrag från industrin eller statskassan. Detta väcker givetvis inte bara ekonomiska konflikter, utan också rent politiska. Rajiv Gandhi förlorade det indiska valet när Boforsaffären kom upp på löpsedlarna i Indien och växte till den största skandalen under familjen Gandhis tid vid makten och mördades också strax därefter.

Även om vi i Sverige inte förstår det, så lekte Palme med elden och fick, även han, ta konsekvenserna av sina steg ut i det hårda internationella samfund som han både älskade och hatade. Detta gällde inte minst hans inblandning i kriget mellan Iran och Irak och – åter igen – den generösa hjälpen till Bofors med otillåten vapenexport. När länder som Iran och Sovjet står som mottagare av svensk vapenteknologi bör en statsminister nog också tänka in vilken reaktionen blir hos CIA.

Vem som höll i pistolen vid mordet på Palme – eller om han nu avlägsnades på annat sätt – blir mot denna bakgrund ganska ointressant. Det kan ha varit vem som helst på ”den andra sidan” som ville sätta stopp för en framväxande korruptionsmodell där statsmedel på sovjetiskt manér finansierar den styrande partiapparaten, en allvarlig urholkning av demokratin som inte förvånar genom Palmes närmande till Sovjet.

Har vi lärt oss något av detta? Jag tror inte det, när vi lämnar över vårt land till globala organisationer som EU och FN så förstår vi inte konsekvenserna när andra synsätt än våra traditionellt svenska tar över. Det är redan sent att börja tänka efter nu…

Peter Krabbe

Bilden: Bofors haubits under arbete i Indien.

53 Responses to Epilog Olof Palme – brott kan (vill) ej styrkas…

 1. S Eriksson says:

  Är lyckligtvis inte insatt, men dessa teorier verkar betydligt trovärdigare än PKK, Christer Pettersson och Skandiamannen. Vill minnas att kunniga(?) personer sade något som ”Sverige skulle skaka i sina grundvalar” och ”det vore bäst om sanningen aldrig kom ut”.
  Vad som hände och varför verkar inte så troligt att det kommer fram, det verkar ganska troligt att mycket arbete är nedlagd på att förhindra att sanningen kommer fram. Man bör nog inta en ganska skeptisk hållning till mycket nu för tiden, tråkigt men sunt.

 2. Mo says:

  Ja plötsligt förstår man hur finansieringen av Socialistinternalen fungerat över mörkade konton i Schweiz. En väl inarbetad metod ? Mycket pengar flödade tex ut från Ryssland efter revolutionen, bla smältes guld om i Sverige. Man kanske skall fundera över vilket syftet varit med alla svarta transaktioner via svenska banker i Baltikum i närtid. Var har de pengarna hamnat. Pengar som får vingar med okänd destination har säkerligen varit en väg som nu förhindras i vår elektroniska betalningstid. För att klara notan måste den synliggöras, kanske därav krav på de ofantliga bidrag som skall lämnas till diverse globalistorganisationer i form av bistånd och vår biståndsminister har varit generös, vem hjälper vi med detta ? Sverige synliggörs alltmer som spindeln i nätet.

  • peterkrabbe says:

   Du har säkert rätt i detta, någon konstaterade tidigare att det finns många konton där det saknas insyn helt av oberoende granskare, exempelvis Palestinakontot. Om jag minns rätt ligger många av dessa under UD, vårt eget lilla Deep State. Här finns säkert många kanaler, fyllda med dynga….

  • Benny says:

   Angående det ryska guldet som stals så var Olof Aschberg en av huvudfigurerna i den härvan! Den nya bolsjevikregimen i Ryssland var givetvis kumpaner i brott när guldet forslades ut ur Ryssland…Man undrar ju vad alla pengarna användes till förutom att berika de inblandade? Medborgarjournalisten Bechir Rabani grävde ju i Aschbergs skumma förflutna men dog plötsligt under mystiska omständigheter! Det kan vara farligt att gräva för djupt i Sverige också…

   • Mo says:

    Det mystiska är att guldet smältes om och fick svenska stämplar, då måste väl svenska staten/riksbanken varit involverad på något sätt ?

 3. peterkrabbe says:

  Som framgår av länken till indiska Postcard i artikeln har det börjat röra på sig igen i Indien, genom att nya journalister 2017 tagit upp Bofors-affären på nytt. Man kräver en ny offentlig utredning eftersom det klarlagts att Rajiv Gandhi ljugit i den inledande utredningen 1988-92. Man kan undra om detta påverkat det snabba avslutet av Palmeutredningen i Sverige just nu. Är det bråttom nu att stänga arkiven?

 4. Erik says:

  Intressant: kanske är jag politiskt omedveten; förstår bara inte varför Boforsaffären med Indien skulle vara politisk problematisk för socialdemokraterna, med eller utan mutor?

  Som jag ser det är vapenförsäljningen i sig det stora moraliska problemet. Har man på något sätt lyckats hjärntvätta sig själv, och alla andra, att vapenförsäljning är av godo för alla parter? Lyckas man, tja… Då ligger vägen redan öppen. Var går gränsen? Sälja koncentrationsläger? Sälja tortyrredskap eller tortyrkunskap? Det är väl bara att döpa om kostnaderna för mutor till kringkonsultkostnader – vilket det kanske är också? Det är själva försäljningen av avancerad teknik (vapen, ämnade att döda så många människor som möjligt) som är grundproblemet, dessutom enbart i profitsyfte. Har men en gång accepterat vapenförsäljning, måste man också acceptera den marknaden den säljs på med det villkor som kommer, som med alla marknader.

  Märk väl att jag inte har problem med allmänvärnplikt och att Sverige tillverkar egen effektiva vapen ämnade att avskräcka eller förvara vår land med – det är ju upp till angriparen om dom vill dö av de vapen vi producerar, men så länge de stannar inom landets gränser vet vi vad vapensystem används till. Så fort vi säljer vidare våra vapensystem utomlands förlorar vi kontrollen hur de används – kanske säljs dom vidare.

  Anser det enbart tramsigt att acceptera vapenförsäljning under premissen till ”icke kringförande länder”? Varje land kan hamna i krig; observera enbart länder kan hamna i krig med varandra. Ett land är alltså en förutsättning för krig, och för övrigt vad är ett krigförande land till skillnad från ett land som försvara sig från ett angreppskrig?

  Vad som är av vikt vem som äger vapnen, för det man äger gör man vad man vill med, annars äger man det inte.

  • peterkrabbe says:

   Jag kan hålla med dig om att vapenförsäljning i sig är ett problem. Motivet är som nämnts att det inte går ekonomiskt att hålla en vapenproduktion i den lilla skala som vårt eget behov ger förutsättningar för. Utvecklingskostnaderna är så stora att en större produktion krävs för att finansiera dem.
   Nu handlade inte artikeln om detta dilemma, utan om det kriminella i att ta medel ur statskassan för att finansiera partiets eller socialismens politiska verksamhet, om nu detta skulle visa sig vara riktigt. Detta bäddar givetvis för en enpartistat, eftersom en opposition saknar motsvarande möjligheter att finansiera sina partier. I det civila kallas det stöld och bedrägeri. Vapenaffärerna är bara ett gyllene tillfälle genom sin omfattning ekonomiskt och vad gäller sekretess att dölja sådana manipulationer. Det förväntas knappast att ett regeringsparti tar sig sådana friheter….

   • Erik says:

    Det stämmer det du beskriver att Sverige med hänvisning till vår alliansfritt, eftersträvade självförsörjning kring försvarsmateriel, det är här exporten kommer in då investering- utvecklingskostnader är gigantiska – men räcker det som förklaring? Sverige har utvecklats till en av världens största exportörer i förhållande till BNP samt per capita. Behövs en sådan aggressiv expansiv vapenexport för att kunna stå alliansfria, när vi i realiteten inte är neutrala, och kanske aldrig varit det? Vidare sett till Sveriges befolkningsmängd, tillhör Sverige de länder som exporterar mest vapen i hela världen.

    Vi behöver inte exportera den mängd vapen som vi gör för att försörja eget försvar, för vi har knappt något försvar att finansiera. Skulle man inte kunna vända på frågan istället: vapenexporten kanske tjänar flera syften, bland annat ombesörja: ”kriminella i att ta medel ur statskassan för att finansiera partiets eller socialismens politiska verksamhet”?

    Min poäng är att med vapenexport följer problem, som vi nämnts tidigare (”ledde naturligtvis till ond och bråd död för många inblandade”) men också möjligheter för korrupta politiker eller politiska system – godbiten är helt enkelt för lockande för att kunna avstå, trots riskerna.

    Om vi går på din Peter samt Mjölner linje: borde inte Palme vara medveten om riskerna med att personligen ge sig in och försöka påverka Bofors Indienaffär, dessutom med mutor? Kände han inte till hur smutsig denna bransch är? Hade han sig själv att skylla?

    • peterkrabbe says:

     Palme var definitivt medveten om riskerna, men var klämd mellan två sköldar. Den ena var engagemanget i Bilderberggruppen, där Wallenberg är permanenta medlemmar med stort inflytande. De styr själva den svenska vapenindustrin. Vill man ha del av det internationella inflytande som Bilderberggruppen ger så rättar man sig också efter gruppens ”råd”. En svensk statsminister kan knappast arbeta konstruktivt utan stöd, dolt eller öppet, från den svenska industrin. Detta var också Tage Erlanders modell. Att ha ena foten där innebär också samarbete eller medlemskap i NATO.
     Den andra foten ville Palme sätta i arbetet med att stödja socialismen internationellt. Det som hände, enligt min bedömning, var just närmandet till socialistinternationalen genom de ekonomiska transaktionerna i Boforsaffären och de parallella kontakterna med Sovjet. Det var då viktigt att stödja Gandhi ekonomiskt för att ge socialismen fotfäste i ett Indien, som stod och pendlade mellan väst och öst. Där fanns det säkert konsensus med Sovjet och livlig uppmuntran.
     Men man kan inte rida på två hästar samtidigt (om man inte är cirkusartist), vilket Palme tydligen trodde. Att använda Bofors i detta syfte var som att spotta W i ansiktet och resulterade också i en rejäl örfil. Att Palme inte förstod att han gick över gränsen är förvånande, men det är lätt att bli fartblind när det går fort. Jag tror att många av hans rådgivare på regeringskansliet försökte få honom att inse detta, men misslyckades. Vem läxar upp Olof Palme? Så gick det också som det gick. Om han sköts eller deporterades med eller mot sin vilja har mindre betydelse, resultatet blev detsamma. Det politiska lugnet återställdes och sossarna lyckades begrava skandalen.

     • Erik says:

      Intressant: ”Det var då viktigt att stödja Gandhi ekonomiskt för att ge socialismen fotfäste i ett Indien, som stod och pendlade mellan väst och öst. Där fanns det säkert konsensus med Sovjet och livlig uppmuntran”.

      Kan bara bekräfta angående Indien: befann mig under halva 1985 i landet, på resande genom detta fantastiskt vackra, skiftande och gigantiska land. Britterna byggde upp ett, minst sagt, smått imponerande trälbunden transportsystem som jag begagnad mig av. Det var större skillnader mellan delstaterna i Indien, än länderna i Europa. Symbolen, hammaren och skäran syntes lite överallt. Man hindrade effektiv all import genom att genomsöka varje besökares baggage. Hade man utländsk hårdvarna (ej producerad i Indien) fick man en stämpel i passet och hade man inte varan med sig ut ur landet blev det att betala för sig.

      Vi var ett gäng som smugglade: sprit, cigaretter, guld och för den tiden avancerade videokameror osv. Sedan sålda man detta vidare i Bombay (tog lång tid i bland) och hade då likvida medel i form av mängder av rupees för hela resan. Sedan köpte man på sig indiska tyger och kläder som lätt sedan kunde säljas till shoppar i blad annat gamla stan i Stockholm med god förtjänst. På så vis blev hela resan gratis.

      Indien var vid den tiden väldigt protektionistisk, nationalistiskt och socialistiskt (konstigt med tanke på alla de olika språk, minoriteter och kulturer – att dom kunde samsas, någorlunda i vart fall). Hungern efter modena västerländska producerade varor vara var omättlig. Poliser, eller vad man nu ska kalla dem, mutande man hur lätt som helst, då svarta marknaden var förbuden, men samtidigt den enda marknad som var efterfrågad och fugerade.

     • Mo says:

      Ja det är svårt att förstå Palmes hybris men han förstod nog att Sovjet vacklade, kort därefter föll Berlinmuren och sedan Balkan. Han kanske såg det som sin sista chans att hejda framfarten av militärindustrin i väst. Hur hade Bofors hamnat under Penser ?

     • Erik says:

      Ett sidospår rörande ”de två sköldarnas doktrin” och idén om varför det inte finns onda människor: givet att man satt på samma mängd information, som t ex Palme, hade man kanske gjort samma val – utan information kan man inte ta ansvar även om du vill. Har du å andra sidan all information kan du inte låta bli att ta ansvar.

 5. Mo says:

  Korruption är nog det värsta gift som kan drabba ett samhälle. Det banar vägen för svartmarknader, kriminalitet och maffian. Det undergräver förtroendet, demokratin och kostnaden drabbar i slutänden skattebetalarna. Det är hämmar kvalitativ företagskonkurrens och är definitivt inget näringslivet önskar sig. EU vill stävja korruptionen och Sverige har ansetts som ett föredöme, vi har haft höga poäng enligt befintliga mätningar vilket redovisas i diagrammen från 2016. Men nu har det visat sig att Sverige nog inte redovisat på ett korrekt sätt och den ena skandalen efter den andra uppdagas. Ju mer uppmärksamhet främst från USA, desto mer kryper upp till ytan. Skanska, Telia, Ericsson, banker mfl. Ett stort problem är belöningar genom hägrande karriärer efter politisk värv, tex Reinfeldt och Finansinspektionens överslätande attityd mot bankernas penningtvätt.
  Korruption är som rost, när den väl fått fäste sprider den sig och bryter ned. Sverige bilden, hur har den tillkommit, med lögner som gett konkurrensfördelar och då blir vi istället en paria i världen. Inget är så ruttet som den falska godheten och skulle det uppdagas att vårt eget helgons moral sviktade då blir domen hård. Visar det sig att svenska politiker i sin godhet prioriterar andra länders problem framför våra egna äldre, ja då krackelerar Sverigebilden.

  Klicka för att komma åt european-semester_thematic-factsheet_fight-against-corruption_sv.pdf

  https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/svenskt-naringsliv-huvudman-for-institutet-mot-mutor_717975.html

  • Erik says:

   Möjligen att jag går of topic här; har filosoferat lite kring vad korruption är, och inte är? Alla vet nog vad korruption betyder, men var drar man gränsen för korruption och betalning för utfört uppdrag? Grunddefinitionen är att någon gör eller underlåter att göra något mot en ersättning. Vi betalar hela tiden för få något eller för att slippa något. Jag skulle inte befinna mig en dag på arbetsplatsen utan betalning, möjligen för ett studiebesök eller så. Bortsett från vad man gör gratis för familj, vänner eller föreningen görs ingenting utan ersättning. Korruption skulle jag säga, när en tjänsteman mot betalning gör något eller låta bli att göra något som gynnar den som betalt; samtidigt som detta strider mot regelverket. Detta missgynnar därför andra som inte har samma ekonomiska förutsättningar. Är då inte korruption ett annat ord för att rika köper sin rätt att kringgå, slippa eller få fördelar andra inte har råd att köpa? Blir då inte kampen mot korruption ett hot mot den fria marknaden?

   Jag och min granne har likvärdiga hus. Bägges hus behöver lägga om sina tak. Via mutor (betalning) förmår jag den lokala plåtslagaren att lägga om mitt tak, något grannen inte har råd med. Har jag då mutat den lokala plåtslagaren och gynna mig och samtidigt missgynna min granne?

   • Mikael says:

    Hej Erik. Ja, jag tycker nog du filosoferar rätt friskt ”off topic” här. På vilket sätt skulle det vara i strid mot regelverket att förmå den lokala plåtslagaren att lägga om dit tak?

    • Erik says:

     I regel problematiseras korruptionen från säljarens sida, aldrig från den köpande. Det är olagligt att köpa sex, men sälja.Tills helt nyligen var det inte olagligt att köpa en hyresrätt svart, bara att sälja den. Det är mutköparens filosofi kan vill komma åt kring korruption, inte mutsäljarens.

     Rör vi oss bland makthavare på den nivån som artikeln berör (internationella vapenhandlare) borde de stå klart, framför allt för Palme, att här gör kapitalstarka särintressen och underrättelsetjänster som dom vill helt oberoende regler och lagstiftning (kanske Palme agerande på samma sak själv?). I dessa kretsar betraktar man inte mutor, som vi gör, utan just som betalning för en tjänst. Först erbjuder man mutor (silver) sedan hot om ond bråd död (bly). Att Palme personligen gav sig in i detta är att bortse från realiteter. Kan köpa att en svensk politiker från landet, i halmhatt och karriär, inte begrep detta, men Palme? Var Palme naiv?

   • Mo says:

    Betalning för en tjänst som redovisas i det offentliga systemet är definitionsmässigt inte en muta.

    https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/korruption/

    • Erik says:

     Till och med på polisens hemsida, du länkande till, promotas Agenda 2030: ”Agenda 2030 handlar om hållbar utveckling och antogs av alla FN-medlemsstater år 2015./…/En av nycklarna för att lyckas med att nå de 17 målen är att förebygga och beivra korruption”.

     Alla vet vid det här laget vilka som ligger bakom Agenda 2030s agenda.

     På tal om korruption, i monumental skala.

     • Mo says:

      De kanske är rädda för att andra med ännu rymligare samvete skall ta över.

      • Loa says:

       Goda nyheter?!
       From JFK to DJT – Patriots Fight to Reclaim the USA from the Deep State
       https://phibetaiota.net/2020/06/defdog-from-jfk-to-djt-patriots-fight-to-reclaim-the-usa-from-the-deep-state/
       ” a very long fight by Patriots for freedom. Also, the largest covert U.S. Military Operation in history has just been won.”

       • Mo says:

        Tack för Goda nyheter !

       • Sture says:

        @ Loa,
        väldigt intressant länk.

        • Loa says:

         HOW IS THIS STILL SECRET?! Military Insider Interview: SPECIAL OPS REVEALED [DS] Hidden Secrets Pt 1

         • peterkrabbe says:

          Länkar som innehåller betald marknadsföring i texten publicerar jag inte! Det är tydligen en ny trend att ersätta reklaminslag som kan klickas bort med reklam inbakad i texten och som inte kan passeras. Länka inte till sådana inslag!

          • Loa says:

           Det var ju tråkigt; det såg jag inte. Mina ögon hängde förhäxade vid Robert LeRoy Hortons läppar – jag har ALDRIG sett/hört en sådan intressant video!! Jag ser knappt nån reklam när jag tittar igen – text ibland, som den engelska undertexten (mycket behjälpligt) skriver över.
           Horton utvidgar det jag postade här strax ovan (Patriots Fight to Reclaim the USA) och skulle verkligen intressera Sture, för att inte säga hela västvärlden. Hur två man HAR RÄDDAT republiken USA, hur personnumren INTE GÄLLER längre (och vad de innebar…) och annat rafflande. Nu ska de bara få Trump att inse att jobbet är gjort. Pedagogiskt av nästan oförståeligt ämne – gör t.o.m. Anna Von Reitz begriplig. Varför detta slaveri bestått sen 1871 och HUR kedjorna bröts 2012.
           Jag hittade den hos RD Steele (phibetaiota.net) postad av Yoda 8 juli. ”Yoda: Russell Jay Gould and Good News?”
           En timme verklighet som överträffar all dikt. TACK Gould och Miller!!

   • Benny says:

    I Sverige är korruptionen så systematiserad att ingen längre reagerar på korruptionen utan tror det ska vara så! S-partiet identifierar sig som staten Sverige och det är därför som sossarna bär huvudansvaret för den utbredda korruptionen som numera är ett normaltillstånd inom partiet. Ygeman är ett typexempel på hur en med vidlyftigt samvete kan mygla sig fram genom livet….

    • Loa says:

     Exakt! (S)taten Sverige. Ja (S)verige. Vi behöver ingen djup stat. Den finns överallt, för alla att se – om det bara funnes något som kunde ge kontrastverkan..
     De kan också vara så att undersåtarna är så vana vid toppstyret av korkade, korrupta och kritikresistenta små- och storpåvar, att vi inte orkar.

   • Eric Bligan says:

    Ja. Du mutar om du går med på att betala svart (inget kvitto). Du sjunker ännu djupare i mut-träsket om du dessutom hittar på något annat kreativt sätt för att slippa betala det fulla priset genom att roffa åt dig något offentligt medel du diskvalificerat dig för. Eller att plåtslagaren är din kumpan :).

 6. Mo says:

  Svensk socialdemokratis varumärke.

  https://www.palmecenter.se/

 7. Just att de drog av 201 miljoner till någon är intressant då 201 = The jesuit order https://www.youtube.com/watch?v=MSlCZGeyZt8

 8. peterkrabbe says:

  Kriminalkommissarien Sten Lindström läckte ut ett stort antal dokument rörande Bofors affärer med Gandhi, vilket resulterade i en bok av den indiska journalisten Chitra Subramaniam som väckte stor uppståndelse i Indien 1993. Boken, ”Bofors, the story behind the news” finns inte längre tillgänglig. Till och med Expressen uppmärksammade Lindströms dokument, som jag tror återspeglar innehållet i min artikel ganska väl, länk här: https://www.expressen.se/nyheter/lackan-i-boforsaffaren-var-en-svensk-polis/
  Q dog tydligen 2013 och har ett utseende som inte helt avviker från Christer Petterssons…

  • peterkrabbe says:

   Om man nu söker en mördare är Q (Ottavio Quattrochi) nog den mest sannolika. Q var italienare och kunde röra sig fritt i Sverige som turist. Som mottagare av de hemliga provisionerna på sitt bankkonto i Schweiz, var han sannolikt den som också blev blåst på den egna provisionen när Palme prutade ner offerten totalt. Det handlade om minst 300 miljoner som någon gick miste om. Tillräckligt för att reta gallfeber på en italienare…
   Till skillnad från de stora vapensyndikaten och regeringarna saknade Q back-up på annat sätt än från svågern Rajiv Gandhi, en ömtålig position när det gäller att hävda sina intressen. Han var också den som blev syndabocken i den indiska utredningen och tvingades fly till Malaysia undan domstolen.
   I en polisutredning hade det varit naturligt att granska den italienska familjen Quattrochi, där Ottavios syster introducerades för Gandhi och blev hans hustru efter bara några års bekantskap. Hon bytte snabbt namn till Sonia Gandhi och övergav även sina italienska förnamn.
   https://www.bing.com/videos/search?q=ottavio+quattrocchi&&view=detail&mid=275B7B4446E6E44027F0275B7B4446E6E44027F0&rvsmid=907EAACFF4F9EEA32187907EAACFF4F9EEA32187&FORM=VDQVAP

   • Mo says:

    Q är absolut en möjlighet. Vidare tycker jag man måste fundera över vem som hade hjälpt Palme att konstruera Indienaffären, svårt att tro att det var hans egen skapelse utan troligen någon som var van vid dessa lösningar. Var Indienaffären en fälla ?

    • peterkrabbe says:

     Metodiken var säkert vanligt förekommande internationellt, jag tror att initiativet kom från Gandhis själva med rådgivning från KGB, som redan hade arbetat på liknande sätt. Bofors-affären påbörjades flera år tidigare, men avbröts vid mordet på mamma Gandhi, Indira, för att sedan fortsättas av sonen Rajiv. På den internationella scenen förekom betydligt större affärer av exempelvis örlogsfartyg (u-båtar och större enheter än så). Det som kan ha varit nytt var i så fall de socialistiska ländernas konsensus att finansiera partiapparaten genom dessa stora statskontrollerade vapenaffärer. Där var säkert Sovjet via KGB läromästare.

     • Mo says:

      Låter troligt, den franska vapenleverantören räknade väl med att ha affären i hamn, de måste ha känt sig gruvligt lurade.

 9. Benny says:

  Det senaste myglet med vapenaffärer är väl Hultqvists ”köp” av det närmast värdelösa Patriot som jänkarna lurat/tvingat på denna arma krake! I typisk sosseanda så tillsätter man en vapenvägrare som ”försvarsminister” för att en okunnig är lättare att styra och domptera i en för partistyrelsen önskvärd riktning. Hultqvists enda merit är alltså att han är inkompetent och lite efterbliven…En perfekt kandidat!

  • Erik says:

   Har tänk på precis samma sak. Den sverigedemokratiska politikern Roger Richtoff informerade försvarsutskottet redan den 19 juni 2018 om systemets höga pris, föråldrade teknisk samt den stora mängd personal som systemet kräver. Lägg till att det är långsamt också. Till och med Bildt kritiserade inköpet. Hultqvists var visst informerad. Muta eller utpressning, eller bådadera?

   • Benny says:

    Hultqvist är alldeles för korkad för att begripa sig på avancerade tekniska prylar och även för korkad för att sno åt sig av mutpengarna! Hultqvist vill bara ”sola sig i glansen” bland ”julgranarna” på Nato-mötena och då måste man vara inställsam. Hultqvist kompenserar för sina egna tillkortakommanden när det gäller sin brist på militär erfarenhet, en typisk självutnämnd skrivbordskrigare som vill leka med de ”stora grabbarna”! (Givetvis skulle han ”skita på sig” om det plötsligt gällde allvar!) Hans omvärldsanalyser befinner sig på dagisnivå vilket är uppenbart när t o m Kalle Bildt kritiserar honom.

    • Erik says:

     Tror man begår ett misstag om man undervärderade människors förmågor. Begagnat mig oftast av strategin vid förhandlingar eller konflikter – alltid få motparten att undervärdera dig; måste det till, får man hjälpa motparten på traven genom att uttrycka sig tämligen korkat. I Hultqvist fall kan du möjligen har rätt? Skulle behöva inleda en kommunikation med karln och ”känna lite på honom” får att komma till visshet.

 10. JohanW says:

  ursäkta att jag bryter er dialog med denna 10 film men den summerar kort händelserna i världen då den berör covid, BLM, korruptionen, och att vinna valet till varje pris mm.

  om man ser hur de värsta städerna hanterat covid genom att skapa död på äldreboendena och när man vet vem som styr i dessa städer och när man samtidigt ser på Europakartan att Sverige ligget skyhögt över alla andra länder med rapporterade dödsfall är det ganska enkelt att se hur kraftigt Sverige styrs av den globala maffia som nu kämpar för sin överlevnad. Undra vad som händer från nu fram till valet? Undrar om Sverige klarar sig eller om man vill utnyttja den makt de har i landet för att driva på deras agenda ytterligare?

 11. Sture says:

  Här visas en ny intervju med Mark Taylor. Det är befriande att se Gudstroende amerikaner diskutera – intelligenta reflektioner av kunniga människor som är beredda att slåss för sin frihet. Vi befinner oss milsvis ifrån våra ”fromma” och aggretionshämmade, självgoda, nästintill hjärndöda svenska religiösa, som ingenting kan och ingenting vet. Och de vet inte hur de skall förhålla sig till friheten – ”får man försvara sig”? Och våra svenska ateister är inte ett dyft bättre i sin hjärndödhet. Diskussionsklimatet är unket på båda fronterna (och ruttet i mitten).
  Hursomhelst, Mark Taylor menar här att det vi har sett av upplopp är de satanistiska krafternas desperata försök att ta kontroll. Gud tillåter detta att ske eftersom det amerikanska folket måste få se med sina egna ögon vad som väntar dem om Trump förlorar. Och det finns en beslutsamhet hos det amerikanska folket som växer och kommer att bli som en tornado innan valet. Framförallt eftersom senatsförhören med Brennan, Clapper, James Comey, Susan Rice, Obama, Joe Biden under de närmaste veckorna och Hillary Clinton (9/9) kommer att göra klart för alla att det rört sig om landsförräderi. Och Mark Taylor menar här att Gud sagt att han vill att rättvisa skipas, dvs. inga benådningar av de inblandade. Han menar också att NSA numera har kontroll på de elektroniska valresultaten och det går inte längre att fuska den vägen via Google, som i förra valet och i Sverige. Demokraterna kommer därför att lägga all kraft på ”mail-voting”, som är beroende av hur länge man kan upprätthålla rädslan för COVID-19. Det är bara att vänta och se.

 12. Värt att notera i allt myglande! Schweiz är inte med i EU. Självklart! Där finns alla undanstoppade pengar i bankerna. De flesta EU-medborgare behöver inget arbetstillstånd för att jobba i Schweiz. Vem som helst får säkert inte komma in!

 13. Kjell Larsson says:

  1985 dog Palme i Aids. Mordet var ett ”teatermord” iscensatt av bl.a Holmer m, fl.

  • peterkrabbe says:

   Låter som det minst sannolika alternativet. Palme var bevisligen närvarande hos Gandhi i januari 1996 och naturligtvis även i Stockholm fram till morddagen. Om man nu ville dölja hans eventuella Aids vore det väl enklare att bara sätta en falsk diagnos på dödsattesten, exempelvis hjärtinfarkt, så vore ju saken ur världen? Den som står för regin kan ju knappast blunda för konsekvenserna av en 50 års mordutredning och kostnaderna för staten.

 14. Åke i Sörmland says:

  En bra skola i politikens fulspel, är att följa händelserna i nutid i USA. Den Globalistiska spelplanen avslöjas där eftersom deras lagar är genomtänkta för att just avslöja bakgrunden till vad som nu händer. Veckans x22 report ep. 2011, är rena universitet.
  Läser/lyssnar man på deras fria ” over there” rapportering med avsikt att jämföra med våra förhållanden, då finns det mycket kunskap att inhämta.
  Den bärande poängen i USA är grundlagens konstituerande, samt de kontrollerande systemen i regerandet – 2/3 delars majoritet för ändringar i GL, till skillnad från den svenska 51% omröstningen inbäddat i 2 vanliga valrörelser.Valfusk blir då lockande!

 15. Pelle Svensson says:

  https://iesho.blogspot.com/2020/06/60-yggdrasilgruppen.html

  https://www.brighteon.com/5c689b03-7d3b-4132-84af-57b8d2adf4f2 ”En för alla alla för en” Algernon kompis med advokat författaren Hane-contra-Eap-Säpo?Laroche? Högerspöken mm Lidingö täby?
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Claes-Ulrik_Winberg Frimurare? ”En för alla alla för en” ?
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl-Fredrik_Algernon Frimurare? ”En för alla alla för en” ?

  • Mo says:

   Själv tror jag att vapenindustrin var involverad men inte på det ondskefulla sätt att de skulle vilja ta livet av Palme. Möjligen ligger uppgörelsen inom den avvikande ofördelaktiga fördelningen av courtaget mot tidigare vapenförsäljningar. Den privata industrin drivs av business och Palme var ju faktiskt till stor hjälp för att få Bofors på fötter. Kanske man tom med hans hjälp såg en hägrande marknad i Sovjet både för vapen och andra produkter. Det skulle kunna stärka Sovjet och därmed en katastrof för NATOs helt motsatta intressen. Sammanföll inte heller särskilt väl med USAs planer att befria öst och dessutom konkurrens mot den militära industrin i väst. Som tidigare framförts blev nog politiska ställningstaganden genom CIA/Säpo till slut avgörande. Det var kanske en proffsmördare som inte darrade på hanen och som fick riktigt bra betalt för utfört uppdrag. Det spekuleras om att teatern låg i lösa skott på plats men den skarpa kulan kom från gevär med kikarsikte på avstånd, ungefär som Schakalen. Bakom utpekandet av Engström kan finnas en nationell politisk uppgörelse( båda var M-politiker ). Snart blir det S+M.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: