I väntans tider….

Fortfarande finns det en liten andel av världens befolkning som väntar på den slutliga bekräftelsen om vem som skall bli USA:s nästa president. Den större andelen har redan vant sig vid – och gläds uppenbarligen åt – den förväntade installationen av Joe Biden och hans vicepresident Kamala Harris, kvinnan som tros ersätta den ålderssvage Biden redan under det första ämbetsåret.

Är det då så farligt att en regim, som i stort sett är en upprepning av Obamas tid vid makten, får förnyat förtroende de kommande fyra åren? Svaret är ja för dem som inser att den pågående FN-agendan New World Order, eller mer populariserat The Great Reset, är på fullt allvar. Nej svarar de som fortsätter sin Törnrosasömn i tron att världen går mot större frihet, demokrati och rättvis inkomstfördelning i global bemärkelse. Klimatet skall ju bli kallare (varför vi nu skulle vilja det?) och all miljöförstöring upphöra så alla blir både friskare, gladare och lyckligare. Familjetvånget skall upphöra och alla får nu finna sig själva i sin ensamhet, göra vad de vill, älska med vem de vill, tycka vad de vill och strunta i alla bekymmer med barnpassning och krävande föräldrar. Staten finns ju där istället, delar ut fickpengar och viskar sina små råd i öronmusslan.

Men ridån är tung, alla orkar inte lyfta den för att se efter vad som finns bakom.

De som ändå orkar göra det ser ganska snabbt att skillnaden mellan Trump och Biden är just att den förre är den förste presidenten sedan J F Kennedy att inse vilket bedrägeri mot befolkningen som agendan innebär och som samtidigt försökt stoppa eländet, medan den senare i sin förvirrade senilitet väntar på papperslapparna med nästa presidentorder att läsas upp inför konfunderade väljare som snabbt kommer att sätta jublet i halsen.

För världens fattiga blir inte rikare om inte världens rika samtidigt blir fattigare. Industrier i u-länderna uppstår inte om de inte samtidigt läggs ner i i-länderna. Tillväxt och konsumtion försvinner där kapitalet försvinner och uppstår där oligarkerna väljer att placera det istället.

Oligarkerna har insett att det är bekvämare att låta staten styra befolkningen och att istället äga och styra staten.

Deras enda kvarvarande hake är att länder som Kina och Ryssland ännu inte går att köpa, därför får man nöja sig med att omvandla västvärlden efter samma modell så länge och hoppas på att resultatet blir så lockande att man kan byta päron mot äpplen och dela på fruktkompotten. I framtiden kommer vi därför alla att leva under ett nykommunistiskt system där staten håller oss i örat medan oligarkerna klingar i champagneglasen och skålar för alla äntligen fritt tillgängliga råvaror runt vårt jordklot, så skönt att nu slippa kriga för att få tillgång till metaller, olja, gas, kol, odlingsmark, betesmarker och fiskevatten. För ni trodde väl inte att sol och vind skulle kunna ge energi åt framtidens värld när energibehovet blivit mångdubblat? För det kommer det att bli snabbare än ni anar. Det är bråttom nu…

Förlänger vi då bara en liten, redan utmätt tidsfrist marginellt genom att låta Trump fortsätta sin kamp för våra traditionella samhällen där vi har det bra med våra kulturer och våra värderingar, i fred för den otäcka världen som kryper allt närmare?

Kanske är det så, men inför valet att bli utrotade som loppor genom de virusattacker som nu kommer att sprutas över oss tills vi ger upp, är det nog ganska naturligt att vi vägrar erkänna oss besegrade. Hellre då utnyttja Trump genom att ge honom legitimitet att avsätta västvärldens redan korrupta politiker för att istället tillsätta dem som vi litar på och delar värderingar med.

Det enorma valfusket i USA har tydligt visat att demokrati som begrepp redan är förlorat om Biden förklaras som vinnare. Då är allt förlorat och Europa blir ett museum, folket har förlorat makten och fattigdom och arbetslöshet väntar.

Kanske hade vi kunnat bygga en bättre värld med demokratin som budskap. Men världen fungerar inte så. Polariseringen är redan för stor och religionerna ökar tyvärr motsättningarna. Kristendom och demokrati har blivit synonymer för vår omvärld. Stora delar av världen vill inte ha kristendom utan sina urgamla klanstyrda samhällen där andra religioner har företräde. I kommunistiska samhällen är Partiet och dess ordförande Gud. Där blir det ingen konkurrens om Makten. När staten är svag blir religionen istället starkare, men i en religion följer man inte med sin tid och många problem blir svårlösta, det saknas ett uppdaterat facit. Lagt kort ligger. Att blanda många artfrämmande religioner inom ett begränsat geografiskt område blir ett sätt att påskynda vår civilisations fall, den kristna demokratin står sig slätt både mot ateismens starka Stat och mot de många alternativa Gudarnas härskaror. När våra kyrkor bränns utan att vi reagerar har vi redan förlorat. Är det så vi vill ha det?

Och hur går det då med valet? Blir det Trump eller Kamala/ Biden? Det får vi kanske veta när vi tänt både det första och det andra adventsljuset, men gladast blir i alla fall jag om Trump får vara jultomte med vår frihet i tomtesäcken. Det är värt att vänta på…

Alternativet berättar Claire Edwards, med bakgrund i FN, om i denna sevärda video. (The Covid-19 Genocide of 2020 by Claire Edwards (bitchute.com) Se den gärna och begrunda, kanske blir den en väckarklocka för dem som ännu inte vaknat. Men det finns inte tid att trycka på snooze, detta har redan börjat!

Peter Krabbe                             

114 Responses to I väntans tider….

 1. matte5958 says:

  Att världen ser ut såhär går inte att förklara utifrån företagsekonomiskt perspektiv. Visst ligger det i det system vi har att lönsamma företag måste växa för att skaffa avskrivningar, och förtsätta växa…

  Men det är något helt annat än att behöva sätta sig över folkvald makt och behärska världen som nu sker.

  Nåt annat måste ligga bakom.

  Vad?

  Jo, apropå religioner så finns en som inte får kritiseras eller knappt pratas om.Men där säger man bland annat att;
  Gud sa till Abraham att han och hans familj skulle bege sig till Kanaans land – det förlovade landet (nuvarande Israel och Palestina). Gud slöt ett förbund (överenskommelse) med Abraham. Förbundet innebar att Gud skulle skydda judarna som hade blivit utvalda att sprida budskapet om Gud i hela världen.
  Guds plan går ut på att det en gång ska bli fred och lycka på jorden. När så sker är ”Messias rike” här. För att nå målet har Gud utsett det judiska folket att hjälpa honom, därför betraktar judarna sig själva som det utvalda folket.

  Man är alltså ”det utvalda folket” enligt egen tro.Det må vara, men vad inte många vet är med vilket oerhört förakt som man predikar (OBS-inte offentligt men i synagogan) alla icke-judars obetydlighet.
  Här finns ett förakt för andra människor som är oöverträffat och skulle kunna förklara den likgiltighet för mänskligt liv och välbefinnande som man – fria från all kritik via lydiga regeringar – praktiserar och har praktiserat genom historien.

  Här finns ett urval citat ur Talmud för den som vill läsa; https://askadaren.wordpress.com/tag/icke-judar/
  Kort sagt är alla icke-judar knappt värda luften de andas och existerar enbart för att vara tjänare åt härskarna.

  Jag önskar vara med den dag världen kan befria sig från detta djupt antiintellektuella tillstånd att det är i lag förbjudet att kritisera eller ifrågasätta historiska händelser och skeenden.

  ”Vill du veta vem som verkligen styr, ta då reda på vilka du inte får kritisera”

  • peterkrabbe says:

   Visst är det så, det behövs knappast något frågetecken. Moses barbariska härjningar och mördande av alla goyim efter uttåget (utvisningen) från Egypten har i alla heliga skrifter, även bibeln, motiverats med tron på att vara Guds utvalda folk. Hur detta skulle kunna vara en rimlig förklaring till illdåden mot andra människor har ingen hittills lyckats förklara. Därför har denna rätt tagits för given under de tusentals år som följt därefter och vår historia ser ut som den gör. Att Jesus försökte ingripa för två tusen år sedan genom att predika sans och förnuft har tyvärr bara ökat motsättningarna och fått oss kristna att framstå som judarnas värsta fiender, en utveckling som i detta historiska perspektiv knappast förvånar.
   Det som händer idag med judiska intressen som i praktiken styr världens starkaste krigsmakt är en logisk följd av historien, en avgörande uppgörelse med mänskligheten om vem som har rätten till vårt jordklot. Man behöver inte vara antisemit för att se vad som händer i regi av personer som Soros, Gates, Schwab, och deras finansiärer.

   • Erik says:

    Sett från detta perspektiv ser också judendomen lucifer som människan räddare; den som befriade människan från Guds (okunnig) lustgård, till förmån för upplysning och kunskap utan moraliska skrupler.

   • eva-marie says:

    Peter.

    Precis som Savalle skrivit, tror jag också att judarna på många sätt hålls fram som en fasad.
    Faktum är att även de kristna hedningarna räknas som ” ett utvalt folk ”enligt Bibeln.

    Romarna kap 9; 6-8 ;

    ”….Ty ”Israel” är icke detsamma som alla som härstammar från Israel. Ej heller är de alla ”barn” därför att de är Abrahams säd. Nej, det heter ”Genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig. Detta vill säga : Icke de är Guds barn som är barn efter köttet, men de som är barn efter löftet, de räknas för säd. ”

    ( Abraham och Sara fick Isak på ålderns höst genom ett löfte från Gud, efter att tidigare ha varit barnlösa.)

    • peterkrabbe says:

     För att bedöma det judiska folkets handlingar tror jag att det som är skrivet i Torah och Talmud har större betydelse än vad de kristna skrivit i Bibeln. Jag har också upprepade gånger anmärkt på innehållet i särskilt Gamla Testamentet, som jag anser är mer till fördärv än nytta för en sund kristendom. Tyvärr finns det en utbredd kristen ideologi att bortse från denna tidiga historia istället för att ifrågasätta det innehåll som i stor utsträckning motiverar den judiska agendan än idag.
     Självklart får alla tycka och tänka vad de vill på bloggen, så jag respekterar att många har avvikande åsikter i denna fråga. För mig är det kristallklart.

     • Sture says:

      @ peterkrabbe,
      för mig är det ingen tvekan om att Bibeln är inspirerad av Gud – och här talar Gud ofta direkt till oss. Och för detta stödjer jag mig på att Jesus ofta citerar Gamla Testamentet. Däremot är jag inte bokstavstroende. Jag tror inte att varje ord eller varje berättelse i Bibeln är inspirerad av Gud. Detta skulle göra om oss till robotar.

      Om allt som berättas i Bibeln skall följas till punkt och pricka så behöver man ju inte tänka. Människans uppgift är istället att använda sitt eget förnuft och sitt eget hjärta och utifrån detta välja vad som är rätt och fel. Och till sin hjälp har hon det andliga frö från Gud som nedlagts i hennes hjärta. Alla människor vet med detta vad som är rätt och fel och vad som är rättvist.
      Om det t. ex. står om hur det judiska folket känner glädje över att slakta andra folk eller betraktar andra icke-judiska folk som mindre stående varelser, som skall utrotas med tiden, så behöver man inte tro att detta kommer från Gud – även om detta skulle stå i GamlaTestamentet.

      • eva-marie says:

       Tack Sture, att du försvarar Bibeln, inklusive det Gamla testamentet.

       Det Paulus skrev i Romarbrevet som jag citerade i min kommentar till Peter, hade han inte kunnat skriva om han inte varit väl insatt i de ”gamla skrifterna”.
       Som du skriver citerade Jesus själv många ggr från dessa också.
       I början av sin förkunnargärning läste Jesus högt ur Jesajas bok för människor i en synagoga för att påvisa att det skriftstället om Honom själv gått i uppfyllelse på den dagen. (Luk 4; 16-30)

       Bra också att komma ihåg att vårt Nya Testament skrevs av omvända judar som hade stora insikter i de gamla skrifterna och därför också citerade från dessa.

  • Agneta says:

   Vilka eller vad du inte får kritisera… då skulle jag vilja peka på något annat än religion som mest är ett opium för folket eller något som kan dela och så split mellan folk.(Då talar jag inte om andlighet utan organiserad religion) Dvs det används av den egentliga makteliten för att folk ska hållas upptagna med att strida sinsemellan. Nej det man inte får kritisera är en annan ”religion” ett system som vi alla måste ha förtroende för och det är det valuta finansiella systemet som alla tillber och är beroende av. Ett system där pengar skapas som privat räntebelastad skuld ett system som kräver ständigt ökad tillväxt dvs att mer lån utfärdas. Systemet är dock inte uthålligt och det har vi sett prov på under senare decennier med allt lägre räntor och en minskande realekonomi men ökad spekulationsekonomi. Vi har nått skuldmättnad där räntekostnaden är större än penningmängden. Man har med jämna mellanrum skapat kriser för att öka belåningen men systemet är på väg att haverera så något nytt måste till. The Great Reset och en ny världsordning.

   Det valuta finansiella systemet är inte en naturlag så vi skulle kunna skapa ett annat system utan privata aktörer. De ledare som velat gå emot bankhegemonin har dock snabbt blivit bortplockade ty de som ligger bakom det har en enorm makt och kontroll över världen.

   Trump och hans team lär ha en plan för ett nytt nationellt och internationellt monetärt/finasiellt system. Jag hoppas de lyckas försvaga och exponera den globala institutionaliserade korruptionen och lansera detta nya finansiella system.

   • Jonas says:

    Oavsett vad man tycker om Trump och vilket system han må införa så kan det väl knappast vara sämre än det vi nu skådar i horisonten. Här berättar Björn Norström ( lärare i USA ) om några av president Trump achievements, flera av dem var nya för mig och min beundran för denna starka ledare växer. https://www.youtube.com/watch?v=0F_gcrM9t2Y

   • Loa says:

    ”Great Reset”-planen avd. mat: Maskrosor, kaktusar m m på menyn.

    Globalisterna bakom Världsekonomiskt forum propagerar nu, inom ramen för sin framtidssatsning Great Reset, för att människor ska börja äta ogräs.
    https://www.friatider.se/globalisternas-plan-manniskor-ska-ata-ogras

    Världsekonomiskt forum höll förra veckan ett digitalt möte kallat ”Djärva åtgärder för mat som en kraft för att göra gott”. På sin hemsida https://www.weforum.org/agenda/2020/11/weeds-good-food-control-climate-change/ presenterar man den nya planen på en framtida matkultur. Där uppmanar man människor att börja äta ogräs.
    ”Ogräs kan vara näringsrikt och gott om vi vet vad vi ska plocka.”

    Klaus Schwab ser verkligen ut som om han skulle behöva denna diet.

    • Loa says:

     A propos Klaus Schwab:

     Från Fulfords rapport v.49
     https://stillnessinthestorm.com/2020/12/benjamin-fulford-november-30th-2020-troops-rally-around-trump-as-final-showdown-begins/

     Here is the rest of the Pentagon report for this week:
     “ (…) 1,000s of military flights renditioned cabal soldiers and their leaders to Gitmo, Honduras, black sites, and U.S. military bases.
     Trump at Camp David is giving the Cabal members enough rope to hang themselves as he declares Zionists, Democrats, Jewish Media, big tech, and Deep State, foreign and domestic, as enemy combatants.
     The military operation will also have to (…) send special forces to Switzerland to round up members of the Rothschild family there. They can start by grabbing Klaus Schwab of the World Economic Forum and getting him to sing about his puppet masters. That is because the WEF is the central node of the vaccination-digital money plan.”

     Moves such as these are important, but we need to seriously consider the possibility the real enemy is, as the gnostic Illuminati have long claimed, a rogue AI. There is a lot of evidence for this i.e. Covid-AI (1=A 9=I). For one thing, most of the real deaths from Covid-19 came from 5G electromagnetic attacks, and not a physically existing virus.
     Another is that the vaccinations contain nano-RFID chips, again the sort of thing an AI would need to control humans. (…)
     If we are, as is almost certainly the case, dealing with a rogue AI, then drastic action is needed. The most important is to remove its control over the world’s monetary system.

     a rogue AI…
     Nu har jag faktiskt hört detta / liknande från olika håll under ett par år. Weak signals. Första gången slår man ifrån sig; men sen dyker det upp i en annan kontext. Mycket obehagligt. Och mycket logiskt.

     • Loa says:

      Ge mig en annan förklaring..

      Regeringen föreslår radikal liberalisering av invandringen – SD rasar
      https://samnytt.se/regeringen-vill-gora-det-lattare-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/
      .. promemoria aviserar regeringen att man nu vill dra tillbaka en del av åtstramningarna i betänkandet ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” som blev resultatet av den parlamentariska migrationsuppgörelsen – redan innan dessa trätt i kraft. För flera grupper ska det nu bli enklare att komma till Sverige och få permanenta uppehållstillstånd.

      • Loa says:

       Rebecca Weidmo Uvell
       Ännu en öppen dörr
       https://uvell.se/2020/12/04/annu-en-oppen-dorr/
       ” En fredag kl 16.30 innan andra advent smyger regeringen ut ett förslag på stora lättnader i migrationspolitiken i syfte att göra Sverige till migranternas favoritställe på jorden.

       Centern, landets nya asylparti, ihop med det gamla, Miljöpartiet har ca 12 % av väljarna ihop. 88 % röstade inte på någon av dem. Ändå dikterar de hur öppna dörrarna ska vara och de vill nu lämna dem på vid gavel. Med ballonger och inkastare.”

       Cementpartiet, vilket kanske är fel namn med tanke på hur ”flexibla” de är, med ett ansikte utåt som en stelnad brylépudding, har sin kompassnål fixerad på Makten.
       För det lyssnar man på sitt stödhjul pluttpartiet MP och kurtiserar hett CP med Rödluvan (förklädnad för Vargen). Hon har sitt stödhjul L som man måste ha förstoringsglas för att urskilja.
       I kulisserna myser kommunisterna, de behöver inte göra någonting.

       demokratin är helt satt ur spel, eftersom det betyder majoritetsstyre. En man, en röst – må bäste man vinna.
       Istället har vi paraden av maktkåta cyborgar som dealar utan all ideologi. Makt mot att genomföra kalergiblandningen och den digitala tvångströjan. Öronen är stängda, hjärnan tillbakabildad.
       Att de alls sitter på taburetterna beror garanterat på digitalt valfusk, av modell Dominion.

 2. Sture says:

  @peterkrabbe,
  jag skulle vilja återvända till debatten i slutet av förra krönikan om COVID-19 och be er titta på dessa fina YouTube-filer som är samtal mellan en indisk intensivvårdsläkare och Paul Marik. Den senare är den doktor som utarbetade den framgångsrika behandlingen mot septisk chock med Vitamin B1 (Thiamin) + Vitamin C IV. + kortison, som varit så framgångsrik på många kliniker men som frenetiskt motarbetas av Big Pharma.
  I dessa videos diskuterar man COVID-19 och här har Paul Marik utökat arsenalen till Methylpredisolon (=kortisonpreparat) + Vitamin C + Vitamin D + Melatonin + zink + antivirala medel etc., etc.

  Han poängterar här vikten av timing, där de flesta doktorer gör fel. Kortison får inte ges i den initiala fasen 1-11 dagar, men då skall antivirala medel ges. Efter den initiala fasen måste kortison ges, gärna i högre dos, men då får inte ges antivirala medel. Genom en mycket specifik behandlingsstrategi har man på hans sjukhus kunnat minska dödligheten på IVA i COVID-19 till endast 6,1% medan man på andra sjukhus’ IVA-material har 24% mortalitet, konstant.
  Med rätt behandling är således COVID-19 inte en särskilt farlig sjukdom.Det är därför väldigt viktigt att vi förstår dessa medicinska resonemang eftersom COVID-19 ”pandemin” används som ett argument för att tvångsvaccinera alla människor. En sådan vaccination (som inte är en vaccination i vanlig bemärkelse) behövs inte alls utan syftar bara till att förändra människans genetik för att kunna styra henne:
  1. https://www.youtube.com/watch?v=cy1kdZhXsP8
  2. https://www.youtube.com/watch?v=xZJixjgu3tk

  • peterkrabbe says:

   Tack Sture, vi är många som inser att detta är precis vad det handlar om och som kocken får ett recept för att laga sin mat på rätt sätt skulle man vilja ha detta recept att lägga framför vår uppenbarligen oförstående läkarkår i syfte att rädda liv. Det är obegripligt att dina kollegor inte tar sitt ansvar och revolterar mot en myndighet som tjänar andra intressen.

  • Lassekniven says:

   För människor 80 + är Sars CoV-2 en mycket farlig sjukdom. man måste ha ett mycket gott immunförsvar samt få tillgång till den behandling som du beskriver för att överleva. Symboliskt sett kan man säga att de Styrande avrättade våra gamla på särskilt boende och boende med hemhjälp och hemsjukvår, Att inte ha tillgång till syrgas på äldreboende är löjeväckande. Det finns syrgaskoncentrarorer att köpa för 12000 kronor. Visst har man råd att några sådana på varje avdelning. I Stockholm sitter en snorvalp som chef för sjukvården. Ingen adekvat utbildning. Tidigare ordförande för SSU. Fick jobbet i tävling med 15 meritokrater (sic!).
   Djävla sossar, kommunister och vänsterliberaler.

   • Mo says:

    Problemet i Sverige är att de äldre har så oerhört låg status och det har politiker och inte minst sjukvården bidraget till. Det är denna växande grupp som det har sparats och sparats på i alla sammanhang. Att intensivvård inte kan erbjudas kan accepteras men som nu att de inom svensk äldreomsorg inte erbjuds någon sjukvård överhuvudtaget är så andefattigt. IVOs granskning av missförhållanden inom äldreomsorgen under coronakrisen visar undermålig medicinsk handläggning, endast 6% hade fått träffa en läkare. Pensionärers och seniorers intresseorganisationer behöver engagera sig, då kan det bli en stor politisk fråga inför nästa val.

   • Loa says:

    Lets do this…….old lives matter
    https://www.youtube.com/watch?v=NfsGVBtzrGc syrgasinitiativet.se
    Jon Tallinger
    Kontakta äldreboendet närmast dig i din kommun och fråga om de vill köpa detta systemet! De kan ringa Björn direkt på 076 029 07 60. Den här demoanläggningen har jag finansierat ur egen ficka.

    Så det finns ingen ursäkt…

 3. Mjölner says:

  När man har det motigt kan ett skämt hjälpa.

  Vad är det för skillnad på en häst och sossen Löfven?
  Svar: Hästen kan inte sko sig själv.
  En god och trevlig helg på Er.

  • ragnhild. says:

   Og fra rense.com:
   Den nye definisjonen på galskap:
   Ta Bill Gates vaccine :). Tror det var et David Icke innspill.

   Det beste for meg……. (etter sjokket det var å få Claire Edwards borende/intense og unike utlegning av fakta. Forøvrig er Swab/WEF-innholdet tydelig også gjennomgått på Steigan.no – i norsk kledning)- …..det er å repetere spesielt siste del, med oppramsing av de skyldige for nutidige (allerede igangsatte) folkemord via 5G, nedslukning av våre hittil frie samfunn (lockdowns og ruin av de samme). Måtte vi se disse følgerne i en framtidig rettssal alla Nürnberg.

   Og som det blir sagt. ”Kan du ikke stille opp for din egen skyld, så for heavens sake”: ”GJØR DET FOR DINE BARN”!

   Jeg selv leter febrilsk etter hva jeg kan stille opp med; og fortsatt er jeg fortvilet over alle som skjermer seg, alle som ikke vil vite – slik forsvinner så stille, så stille våre sjanser – FOR VÅRE BARNS MULIGHETER TIL EN FRAMTID. FY SKAM! Det begynner å bli uutholdelig denne vegringen, men klart de har alle min sympati – for det er jo djevelens fotsoldater som er på vandring*. Målet anses som guddommelig. Så da ”må vi jo bøye oss i respekt” (ironi).

   * vår norske regjering har fattet vedtak om å formidle 2 milliarder til Europahæren de neste 7 årene, mao til vikarer for djevelens hær. For de guddommelige skal jo arve jorden etter utrenskningene. Her fås en smak av 1917-revolusjonen i Russland, hvor de samme bakenforliggende ”guddommelige” herjet i skyggen bak, idag vet vi hvem de var/er. 100 år etter (tålmodigheten har nådd sin grense) – nå er tiden kommet for oppfyllelse. ”Gud er med oss” viskes det nok i de kretser, de ikke så guddommelige blant dem henger seg på – gulroten lyse jo så fint – rent bedårende..

   Takk alle sammen her. Konklusjonen står meg klinkende klart, og som du sier Peter – hva gjør vi?
   Folk flest rundt meg vet for lite – noen vet mer, men leter etter nåla i høystakken når det kommer til konkrete, fredelige muligheter. Jeg selv er veldig nysgjerrig på hva våre nærpolitikere vet – og hvilke tanker de gjør seg. Hvor eks. vårt storting og regjering står, det er lett å svare på…… intet å hente der for en vanlig borger idag. Antar det handler en del om ”Mind Control”. Andre tilhører, og har arvet mye fra marxistisk ideologi, hva vi forbinder med kommunisme – de har samlet intet- anede rundt seg – det rimer for meg. Forøvrig tilhører vi et samfunn hvor nedbryting av det samme har hatt gode kår for den oppvoksende slekt. Anknytningsproblemer har her en reell plass. (Ref. seneste Swebb-tv-innspill om akkurat det).

 4. Lassekniven says:

  Peter
  Till slut när våldet bryter ut måste man bestämma sig på vilken sida man står. Till slut är det en fråga om våld. Jag kan tänka mig att 90 procent av alla inom försvaret vill bevara Sverige konservativt, som när vi hade det som bäst. Men kommer de att attackera oss på order från NWO eller vända vapnen mot dem. Var står hemvärnet? Förmodligen till 90 procent på vår sida. Sverige Sverige fosterland. Våldet kommer och har redan börjat. Se min kommentar alldeles i slutet på förra krönikan.

  • Benny says:

   Varför tror du regimen skrivit på värdlandsavtalet med Nato? Då kan man ta hit utländska trupper för att slå ner de uppror mot regimen i Stockholm som kommer…Utländska soldater har lägre spärrar för våld mot den inhemska befolkningen som i t ex Ukraina där Kievs inhyrda legosoldater står för de värsta brotten mot befolkningen i östra Ukraina.

   • peterkrabbe says:

    Den långsiktiga tanken med NATO är att EU-ländernas trupper skall ombildas till en Europaarme som samarbetar med sin amerikanska motsvarighet. Det blir då ett sätt att nu tvinga in alla EU-länder i NATO och lägga finansieringen centralt, eftersom USA har sagt att deras subventioner skall fasas ut. Vi ökar därför våra försvarsanslag för att komma upp till de 2% av BNP som är kravet för NATO idag. Detta blir naturligtvis dödsstöten för nationellt självstyre i EU, den som styr krigsmakten har den totala makten och alla utbrytningsförsök kan rubriceras som uppror och slås ner med hjälp av soldater från andra länder. Detsamma kommer att gälla för insatsstyrkor och kravallpolis och i slutändan även ordningspolisen. En kärntrupp har redan bildats för detta och diskuterades för insatser redan i samband med fransmännens demonstrationer mot Macron. Hur hade allmänheten uppfattat det att få tysk kravallpolis på gatorna i Paris?
    Hultqvist spelar dubbelspel för att få oss att tro att detta inte är aktuellt i Sverige, men verkligheten ser annorlunda ut. Den ultimata förnedringen av vårt förstånd står han för när han låter främmande makt lära sig att navigera inom skyddsområden i den svenska skärgården i syfte att möjliggöra landsättning av NATO-trupper.

    • Benny says:

     Bra sammanfattning Peter! Hultqvist har agerat egenmäktigt i många gånger och frågan är vem som gett honom mandat att sälja ut Sverige till främmande makt? Till saken hör att han enligt uppgift inte ens är ursvensk utan har finska föräldrar?!! Hultqvist är en farlig S-politruk som borde granskas närmare av Säpo!

  • Jonas says:

   De blir först en strid mot islamiseringen av vårt land och där har vi inget att sätta emot om det kommer till våld. Frågan jag ställer mig om vi i detta skeende kan räkna med militär hjälp från våra grannländer eller ser man att Sverige får skörda vad vi sått??

 5. Sture says:

  Här är en video från dr. Moran, som jag skulle postat för länge sedan. Det finns två typer av immunitet, 1. humoral (=antikroppar) och 2. cellmedierad (T-cells-medierad). Den första formen dröjer kvar några månader medan den andra formen kan kvarstå mycket längre. Man har visat i flera studier på COVID-19 att det finns i befolkningen en T-cellsmedierad immunitet mot COVID-19 på 40-60%. Och denna immunitet mot COVID-19 har man fått genom att ha varit sjuk i andra tidigare coronavirus-infektioner, t.ex. vanlig förkylning. Detta innebär att immuniteten mot COVID-19 är mycket mera utbredd än man tidigare trott och förklarar varför många ”smittade” är symtomfria, praktiskt taget.
  Detta kan innebära att vi faktiskt är mycket närmare ”massimmunitet” än vi trott, vilket gör ”vaccinationen” ännu mera onödig än den redan är:

 6. 'Britt says:

  Tyvärr är Trump ett villospår! Läs redefininggod.com Finns även andra websidor med information hur vi luras från två håll! exempelvis martinvrijland.nl!
  BO

  • Sture says:

   @ BO,
   jag vet inte vad vi skall göra med alla dessa ljushuvuden som kommer på att Trumps kamp mot globalisterna bara är ”på låtsas”. Hur vet de det? Allt det du, BO, ville visa upp på sajten ”redefininggod.com” bygger på spekulation. Ingenting annat. Mitt tips är att just denna sida – inte Trumps kamp – är skapad av globalisterna just för att förvilla.

   • Erik Forsman says:

    Inget att bry sig om Sture, ett klassiskt Sun Zi trick.

   • Anders N says:

    Värre är nästan alla ljushuvuden som tror att han jobbar för dem när han är en mega narcissist som bara jobbar för sig själv. Han har inte gjort något vettigt på 4 år mer än att INTE starta ett nytt krig. Vilket iofs är en förbättring mot tidigare men knappast något som kommer förändra riktningen i stort. Han saknar mental förmåga att göra någon stor förändring. Man måste kunna lite på folk, ha förmåga att välja rätt medarbetare och delegera uppgifter utan att köra micromanagement. Annars blir inga stora förändringar gjorda.

    • peterkrabbe says:

     Anders, jag respekterar att alla inte har samma åsikter och det är inte heller ett krav för att få kommentera på bloggen. Men efter att ha skrivit om politik här i fem år och också publicerat hundratals artiklar och kommentarer som berättar om Trumps framgångsrika politik för både USAs och resten av världen, blir man bara trött av att läsa en kommentar som din. Kanske skulle du skriva någon annanstans istället, för man orkar inte börja om från början med att förklara världspolitiken varje gång en skribent som du dyker upp. Men jag kanske också är narcissist?
     Finns det något land i världen där man inte kan lita på någon så är det USA. Det beror på att guldet och pengarna styr och den som har dessa tillgångar har också de styrmedel som behövs för att ändra människors åsikter. Det är bl.a. detta vi försöker få människor att förstå – den politiska makten går att köpa och vi måste därför använda vårt eget förnuft när vi utvärderar den. När denna ekonomiskt betingade makt försöker stjälpa demokratin för att den inte längre passar deras syften så måste vi vara klarsynta nog att reagera. Trump har fått sitt mandat genom folkets röst och med hjälp av sitt oberoende av motsidans ekonomiska tillgångar, vilket är unikt i USAs historia. Han har därför fått balansera på slak lina och därför dela upp sina planerade åtta år i en utrensningperiod och en verkställandeperiod. Den första för att möjliggöra den andra. Därför har motsidan genomfört historiens största valfusk för att kunna blockera avslutningen. Den kampen följer vi nu.
     Det är ingen bagatell att en president vägrar starta nya krig, det vet de som har drabbats av tidigare amerikansk våldspolitik. Även ett litet krig föder ofta ett betydligt större krig. Alla krig orsakar dödsfall och tragedier i megaformat. Om USA går över till en fredsinriktad världspolitik är det något som vi alla har glädje av, inte minst genom att slippa karavaner av flyktingar till vårt eget land.

     • Lassekniven says:

      Peter. Helt korrekt. Base line är att Donald Trump är affärsman och att krig kostar pengar som man kan använda till saker exempelvis att sänka skatter.
      Joe Biden är inte född rik men har blivit väldigt rik utan att vara affärsman. Hur då kan man fråga sig?

     • Mo says:

      Man kan vara ledare för att plikten påbjuder detta, tex utvald av partistyrelsen eller tom fötts in i detta. Man kan vara ledare för att det erbjuder dig stora ekonomiska/ materiella fördelar vanligt inom näringslivet och troligen även inom politiken. Man kan vara ledare för att man har en narcissistisk självgod personlighet, det stärker din självbild att spegla dig i din egen godhet som känslan av folkets utvalda medför. Vilken ledare är mest beroende av sina väljare ? Men erfarenhet, omdöme och handlingskraft är några av Trumps svagheter, men de kan han jobba på. Vad finns det för alternativ ?

     • Anders N says:

      Jag tycker din blogg är bra och jag håller med dig om mycket, jag tror också att Trump är bättre än alternativet som han satts emot idag. Men jag tycker också att Trump är en stor fara och fattar usla beslut, för mig är han en stor sionist. Jag kan inte förstå varför ni ser honom som någon slags messias jag kan inte se mycket gott som han gjort, möjligen mindre dåligt än Obama/Bush. Och visst kan jag sluta kommentera här om olika åsikter inte önskas.
      Jag skriver inte ofta ändå men läser det mesta.

      Här är några mindre smickrande saker han åstadkommit och det vore intressant att få en lista på alla fantastiska saker han gjort:
      1. Deklarerat Jerusalem som Israels huvudstad
      2. Startat ett nytt kallt krig med både Kina och Ryssland
      3. Han har skickat ett antal missilattacker på Syrien för ett påhittat gasangrepp
      4. Han har utfört drakoniska sanktioner mot ett dussintal länder helt i strid med internationella regler och helt godtyckligt
      5. Han har satt ett pris på Maduros huvud och erkänt en fullständigt odemokratisk person som landets ledare
      6. Han mördade Solemeini som lätt hade kunnat orsaka krig mot Iran, helt regel vidrigt

      Och att Trump är narcissist måste väl ändå du hålla med om?

      • peterkrabbe says:

       Man måste nog förstå att en nytillträdd president som övertar en administration efter sin motståndare inte på kort tid kan förändra allt han önskat och lovat. Trumps stora problem har varit att både FBI och CIA/Mossad varit genomsyrade av demokraterna/sionisterna och först nu har han börjat sanera åtminstone toppskiktet.
       Att bli president i USA utan stöd från AIPAC (judar i USA) går inte, det är båda Trump och andra medvetna om. Att fjäska för dessa hör till spelet, därav Jerusalem, missiler mot Syrien och sanktioner mot Iran. Samtidigt har Trump åstadkommit banbrytande fredsavtal både med sunnimuslimerna och Nordkorea, konflikter som kunde ha slutat med världskrig. Detta gör honom inte till sionist, utan pragmatiker med syfte att kunna regera. Om Trump hade ansetts av judarna att vara sionist kan jag försäkra dig om att omvalet hade gått som smort. Det vet vi nu, att hans enda stöd är det amerikanska folket = majoriteten.
       Trumps lysande facit vad gäller amerikansk ekonomi och tillväxt, minskad arbetslöshet, högre reallöner m.m. (fram till Covid) har vi belyst på bloggen många gånger tidigare.
       Trump är inte född politiker, hans modell är att skapa intresse för politik som showman, så lockar han de väljare som fullt befogat inte längre orkar lyssna om politikers lögner och tomma löften. Jämfört med Biden är Trump en stjärna. Jag kan inte se något negativt med det, vi hade behövt samma syre i politiken i Sverige.

       • Anders N says:

        Det tror jag nog alla förstår, det tar lite tid. Men riktning borde vara tydlig efter 4 år och själv hade jag hoppats på någon väsentlig framgång. Tyvärr har jag inte sett någon, bara några praktfiaskon internationellt, i vissa fall överträffar han t.o.m sina föregångare.
        Han är en sionist men det är också Biden och självklart föredrar judarna Biden som går att styra hur lätt som helst medans Trump är fullständigt oberäknelig.
        Visst har Trump lyckats hyfsat nationellt innan Covid spektaklet, men internationellt har han varit en vandrande katastrof och då menar jag inte för globalisterna utan för andra länder och deras medborgare.

        Han ser bara till sitt lands bästa, vilket givetvis alla valda ledare borde, men han gör det emot internationella överenskommelser och tidigare ingångna avtal. Han gör det med fullständigt vidriga maktmedel som USA besitter med ensamrätt till världsvalutan och en överlägsen militärmakt.
        Jämför Trump och Pompeo med Putin och Lavrov så säger det det mesta tycker jag. Dom första känns som ett par brittiska öldrickande fotbollshuliganer medans de senare känns som ett par mycket sofistikerade shackspelare på världsturne.
        Och nu har Trump med posse lyckats reta upp självaste Lavrov som till slut kastat handskarna trots sitt kopiösa diplomatiska tålamod.

        Trump kan inte ens bygga ett fungerande lag, han vill ha alla rollerna själv.

        • peterkrabbe says:

         Din jämförelse mellan Trump och Putin haltar betänkligt. Putin har rest sig som en fågel Fenix ur kommunismens aska i ett ödelagt land, utan etablerade nätverk att bekämpa. Trump däremot har att försöka förhindra att hans civilisation ödeläggs i kamp mot de krafter som haft decennier på sig att organisera sig och planera för denna ödeläggelse. Det är ingen tvekan om vem som har haft den svåraste uppgiften.
         Att rädda USAs ekonomi innebär också att rätta till handelsbalansen mot andra länder som Kina m.fl. Det tror jag att de flesta förstår. Jag kan inte se det som annat än legitimt att skydda sitt eget lands industri när exporten ersätts med import från låglöneländer. Det är en av nationalismens kärnpunkter och omvänt huvudtema för globalismen. Vad Bidens politik eventuellt kommer att leda till som alternativ lär vi få erfara med förskräckelse.
         En av huvudpunkterna i politiken är hur klimatdebatten påverkar ekonomin. De båda har motsatta åsikter i detta och för mig finns inte minsta tvekan att Trump har rätt, men det får vi dryfta en annan gång.

         • Anders N says:

          Jag håller förstås med om att det är legitimt att skydda sitt lands industri och arbetare. Som sagt alla länders ledare borde jobba för det som är bäst för deras medborgare. Alltid! Men det får inte vara på bekostnad av andra länder med vidriga maktmedel.
          Man kommer inte undan att Trump förstört Venezuela fullständigt han försöker förstöra Iran fullständigt med drakoniska sanktioner som han dessutom tvingar andra länder att följa, vilket han bara kan tack vare dollarn som världsvaluta. Han försöker göra samma sak på Ryssland, Kina och många andra helt emot regler och avtal. Bara en sån sak som att han har beslagtagit oljekällor i Syrien. Anledning; han gillar olja.

          Att västvärldens ledare helt tappat fattningen, fullständigt skiter i sina medborgare när de springer efter globalisternas pipa och håller på att sabba hela världsdelar gör tyvärr inte Trump bra, långt långt därifrån. Mindre dålig men fortfarande rätt usel.

          Nu ska jag inte störa ditt utmärkta forum mer. Du gör en fantastiskt insats. Tack!

          • peterkrabbe says:

           Anders, tack för visad uppskattning. Som avslutning vill jag bara notera att USA, som har en konservativ grundsyn, är allergisk mot socialistiska/kommunistiska regimer i sitt närområde. Den historien började som vi alla vet med Castro på Kuba under Kennedys tid, när Sovjet ville installera kärnvapenmissiler på Kuba, riktade mot USA. Venezuela har, liksom många Centralamerikanska stater, närmat sig Castro under de senaste femtio åren och också fått betala priset för det. Man kan säga att socialismen breder ut sig söder om USA, vilket också innebär ett militärt hot mot landet. I Venezuelas fall finns också oljan med i bilden, de politiska motsättningarna medför att oljan säljs till andra köpare, vilket också skadar amerikansk ekonomi. Jag anser inte att USA har rätt att ingripa i andra länders val av utvecklingslinje, men så ser realpolitiken ut i världen. Med en understödjande politik istället hade man kunnat höja levnadsstandarden i dessa länder och på så sätt undvika en extrem socialisering. Dagens motsatta politik är ett misstag från Trumps sida. Den skapar dessutom ett flyktingproblem som drabbar USA på samma sätt som vår invandring från Mellanöstern. Jag har besökt Venezuela och vet hur det ser ut i landet.
           Vad gäller Iran är det inte ett amerikanskt problem utan ett israeliskt. Men eftersom både USA och Israel styrs av samma människor blir det USA som får göra jobbet, Israel är för litet. Siffror från 2005 visar att USAs bistånd till Israel uppgick till ofattbara154 miljarder dollar, varav det mesta ospecifierat och för fri användning. Jag har berört Trumps förhållande till detta tidigare, men han hör till dem som försöker dra ner på dessa utgifter, vilket visar sig i pågående presidentval. Israel är en integrerad del av USA, som får stå för de av landets intressen som man inte kan reda ut på plats. Även här anser jag att Trump gör fel, men jag vet att han inte har något annat val under rådande omständigheter. Iran har självklart rätt till en egen utveckling, vilket är bra för stabiliteten i hela Mellanöstern, att Israel anser Iran vara ett hot mot sin existens har sin förklaring i deras eget beteende, inget annat.

        • Erik Forsman says:

         Betänk den långvariga och djupa försprånget den djupa staten har; vem kan då tänka sig att en person skall råda bot på detta under en fyraårsperiod: https://bakomkulissernabiz.files.wordpress.com/2020/11/deepstatemapping.pdf

         • Loa says:

          Det har Trump flera gånger själv sagt på sina rallies, att han inte hade väntat sig att träsket var så djupt och segt.

       • Loa says:

        Peter!
        ”Om Trump hade ansetts av judarna att vara sionist kan jag försäkra dig om att omvalet hade gått som smort.”
        Bingo! Lackmustestet!! Inget mer behövs. (Jo, att rättvisa skipas, förstås.)

      • Loa says:

       @Anders N

       Fram till aug. -20
       https://www.breitbart.com/politics/2020/08/13/exclusive-trump-accomplishments-list-president-provides-six-page-document-detailing-successes-of-administration/

       https://phibetaiota.net/2020/06/anna-von-reitz-accomplishments-by-president-trump/

       Juni -20
       Donald J. Trump: Recent Accomplishments Not in Media
       https://phibetaiota.net/2020/06/donald-j-trump-recent-accomplishments-not-in-media/

       Jan. -20
       https://phibetaiota.net/2020/01/yoda-a-list-of-accomplishments-by-president-donald-trump/
       Detta ligger mig särskilt varmt om hjärtat:
       ”PROTECTING THE INNOCENT:
       President Donald J. Trump is taking a stand against human trafficking, dedicating our Government’s full resources towards fighting this repulsive crime.”
       Vad som inte rapporteras är att han (och Flynn) från allra första början jagat pedofiler (eufemism) och lokaliserat och befriat deras offer, många tusentals barn som fallit offer för Sexual och/eller Satanic Ritual Abuse. Det är vidriga brott, och ofattbart att media inte rapporterar om Trumps heroiska insats att skydda våra minsta.

       Och denna torde falla dig I smaken:
       2020/01/31
       Robert Steele in Tehran Times: Trump Peace Plan – Sheer Genius – Israel Gone by 2022
       https://phibetaiota.net/2020/01/robert-steele-in-tehran-times-trump-peace-plan-sheer-genius-israel-gone-by-2022/
       Vad betr. ambassadflytten, som jag ser som ett billigt köttben, så har många föregående presidenter lovat judarna det!

     • ceskyraj says:

      Peter, ett stort tack för ditt svar till naiv skribent som är även blind och indoktrinerad av krafter som inte vill oss väl. Med stor glädje läser jag dina texter här på din blogg. Jag, som är uppvuxen i ett fd kommunistisk land i öst, upplever stor sorg med utveckling i Sverige och hela världen. Jag har redan levt i en diktatur. Men vi får inte ge upp. Alla kan vi göra något i smått och stort. Ha en trevlig Första Advent. Liba🕯🌟

     • Jonas says:

      Bra talat Peter 🙂

 7. Lassekniven says:

  Det blir väl att köpa sig lägenhet i S;t Petersburg och ansöka om ryskt medborgarskap. Man kan ju bli en nyttig idiot där. I den militära sfären Ryssland-Kina kommer inte NATO in. De finns också sagolikt vackra platser i Kina med behagligt klimat. Jag tror inte myndigheterna där rör den enskilde kristne. Språket blir stötestenen.

  • peterkrabbe says:

   Det är kanske en bra idé, frågan är bara hur länge Putin orkar ta hand om sitt land. Västvärldens oligarker väntar som hungriga vargar utanför gränsen…

  • jesslar53 says:

   Har varit i båda länderna och om du ej har kapital är du ej välkommen , då menar dom 100 tusentals dollars som skall investeras i något suspect, Prova att ansöka om inresa till att börja med ?? I kina blir du inte borttappad .

  • Mariana says:

   @ Lassekniven
   Det är nog en bra ide. Sandor A Markus skriver i sin nya bok ”En ny medvetenhet i en ny tid” om den fria människan. ”Vladimir Putin öppnar till den Nya Tidålderns Utveckling.”

   Edgar Cayce har även han sagt att världens hopp kommer att stå till Vladimir Putin och Ryssland. ”Principen om frihet är född där.”

   Rent allmänt .
   Hur är det med vår tro på Gud? Har vi kommit till den dag som Bibeln varnat oss för ska komma eller tror vi fortfarande att den dagen ligger i framtiden .Jag är inte kunnig i Bibeln, men jag har en stark tro på en Gud som jag känner djupt innom mig och den tron kan ingen ta ifrån mig. Min kontakt med Gud går via min intuition.

   Jag lyssnar varje dag på Sadhu Sundar Selvarai och de ord som han fick från Gud ,”Elections 2020 & the Destiny of America. Kan jag tro på dem eller inte – hur starka bevis kräver jag för att tro på att Gud talar till oss i dessa kritiska tider ? Jag är övertygad om att Trump klarar allt det som finns emot honom, därför att han har Gud med sig. Där för ber jag för Trump varje kväll.

   • Lassekniven says:

    Mariana, vackert skrivet. När tiden är mogen kommer Jesus att uppenbara sig på himlen. Innan dess uppenbarar sig antikrist på jorden. Han har väl redan smugit sig in. Då blir det kaos.
    Se till dig själv, skydda dig och din familj samt övriga kära.

    Jesus sa: Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!
    Mark 13:33-37

   • @Mariana
    Du verkar vara insatt, men Dina uppgifter stämmer inte helt. Sandor A Markus senaste och sista bok heter ”Den fria människan!”, med undertexten, ‘ Vladimir Putin öppnar Porten till den Nya Tidsålderns Utveckling’, nyss utgiven. Markus har länge upplyst om det som nu sker, men människor har inte förstått eller velat ta in denna information, varit ovilliga att ändra sina levnadsvanor och sitt sätt att tänka och ovilliga att utvecklas mot ett högre medvetande. Den styrande eliten och dess hantlangare drar nu åt snaran om oss människor för att implementera sin nya världsordning, dystopisk och degenererande. Det som sker nu är planlagt sedan länge av negativa destruktiva krafter och förändringarna löper nu på efter varandra som tåget. Men denna accelererande utveckling har det goda med sig att det starkt avviker från många människors inre program. När det känns så kommer allt fler att vilja frigöra sig från gamla invanda mönster och tankar och följa med in i den nya tidsålder som vi nu trätt in i.
    President Vladimir Putin är enligt Markus den ende ledaren i världen som kan rädda den jordiska civilisationen från det scenario som hela världen står inför.
    Detta handlar bl.a. boken om. Omslaget har en bild av Putin samt en bild av en hans själs tidigare inkarnation Peter den Store. Bägge ville/vill ha nära fredligt konstruktiv samexistens med exvis Europa, men bägge motarbetades/motarbetas av den styrande elitens åtgärder. Peter den Store var för övrigt den som besegrade Karl X11.
    @ Lassekniven
    Kosmos/universum är förhindrat att ingripa i det jordiska skeendet till dess vi människor här i majoritet uppriktigt och i övertygelse ber om hjälp för förändring. Därvid är kärleken till allt skapat det viktiga. Religion och religionsövertygelae är oviktigt och underordnat. Ett högre medvetande manifesterar sig just så, genom att låta själen styra bort sinnets val av egoism, hat, fåfänga, girighet och vällust för dess motsatser.

  • Benny says:

   Sochi vid Svarta Havet har ett behagligt Medelhavsklimat med palmer och milda ”vintrar”…Det är som sagt språket som är stötestenen men den engelsktalande kolonin i Sochi lär växa om nedmonteringen av väst fortsätter!

 8. Rolf Eriksson says:

  Jag skulle vilja att du använder större text.
  Jag har väldigt svårt att läsa den så jag avstår.

  • peterkrabbe says:

   Jag kan tyvärr inte styra detta i WordPress, men de flesta bildskärmar har idag en funktion där man enkelt kan förstora texten. Hoppas att du kan få tillgång till en sådan.

  • Benny says:

   Rolf, i din browser finns funktion för att ställa in förstoringsgrad för den sida du läser!

 9. jesslar53 says:

  Många undrar varför Sverige skänker så mycket pengar till bland annat Afrikanska länder ??
  Det har nog göra med att man köper röster i FN ,vanan trogen som så importen i Sverige man köper röster, det fina i kråksången är att skattebetalarna får bidra till högbetalda ”prestigefyllda” jobb när man uppfyllt sitt uppdrag enligt Bilderbergs anvisningar..

 10. Erik Forsman says:

  Tryck ner dessa två tangenter samtidigt: ”ctrl” och ”+” så ökar bokstäverna i storlek.

 11. Mo says:

  Här redovisas effekten av D-vitamin behandling vid Covid-19 i två mindre kliniska studier med positiva resultat.

 12. Lassekniven says:

  @Rolf Eriksson
  Högst upp till höger på skärmen ser du 3 prickar, klicka på dessa så ser du Zooma in – och +
  Korrigera sedan.

 13. Eclipse says:

  Tipsar om denna mycket klargörande (och väldigt långa) text som avhandlar den geostrategiska planering som präglat det senaste århundradets händelseutveckling.

  https://defria.se/den-svenska-tigerns-fortrangda-minnen

  • Mjölner says:

   Eclipse!
   Mycket krävande och tidsödande läsning.
   På slutet gestaltar sig ur skuggorna de svenska doldisarna FRA och Ericsson. Spioneri på entreprenad. Verka utan att synas, Wallenbergs regel i sin prydno.
   En liten svensk ”firma”, filial till NSA/CIA. Vi har berört ämnet förut.

   • Eclipse says:

    Min favorithistoria angående svenskarnas eviga insyltning är när sedermera näst högste chefen för brittiska underättelsetjänsten bereder väg för Lenin genom ett krigshärjat Europa fram till Stockholm, där denne tar tåget via Haparanda till revolutionen. I Stockholm skänker sossarna honom en kostym och den kända kepsen från PUB, medan högerledaren, amiral Arvid Lindman, f d statsminister och det året utrikesminister, samt styrelseordförande i L M Ericsson ger honom pengar ur egen ficka. Var det 800 kronor? Det har jag hört någonstans. I samma riksdag satt Oscar Wallenberg och Karl Warburg för Liberala samlingspartiet. Warburg var släkt med Jacob Schiff, bankiren som utbildade Trotskij i gerillakrigföring på sina ägor.

    Men de kanske inte kände varandra, som Carl Norberg brukar säga.

 14. Mjölner says:

  Kravaller och protester mot globalisternas Lock Down och polisbrutalitet i Berlin, London, Paris.
  Vad händer i Stockholm? Nada! Alla är nöjda och glada med globalisternas strävan som innebär kommunistisk diktatur med åtföljande slaveri. Skynda er till vaccinationskön det är bråttom att manipulera ert rDNA. Då blir ni om möjligt ännu mer overksamma och förlamade.
  Kanske rent av levande döda.

  En annan mycket viktig sak. Regeringen bör omgående redogöra för sina lönn- inköp av vaccin
  som enligt expertis inte är färdigutvecklat. Det har utlysts en tävling att det läkemedelsbolag som kommer först till kvarn får hederspriset. Regeringen bör också omgående redogöra varför samtliga bolag som deltar i tävlingen har friskrivit sig från ansvar gällande eventuella biverkningar.
  Vem skall betala ersättning för allvarliga biverkningar?

  Regeringen har hela sommaren och hösten haft tid på sig att vidta åtgärder som kunnat förhindra nedstängning av närings- och samhällsfunktioner. Det har man inte gjort, varför? Jo, man är korrumperad och instängd i avtalsfållan. Man har m.a.o. sålt och förrått Sverige för en judaspeng.
  Slagordet just nu, VÄGRA VACCINERA!

  • Eclipse says:

   @Mjölner

   Lite helghumor som uppmuntran.

  • I morgon måndag överlämnas 5000 sidor med dokumentation till Socialdepartementet som visar att det rör sig om en plandemi och som klart uttrycker att Sveriges agerande är ett ”brott mot Mänskligheten” . Då blir denna dokumentation offentlig handling

  • Loa says:

   Regeringen måste besvara frågor om DNA-vacciner mot Covid
   Av Kerstin Unger-Salén
   https://newsvoice.se/2020/11/regeringen-experimentellt-dna-vaccin/
   (Jag tror dock inte ‘fast tracking’ skall översättas till ‘snabbspårning’, utan att man befinner sig på a fast track.)

   Normalt sett tar det 10 till 15 år att utveckla ett nytt vaccin. (…)
   Båda mRNA- och DNA-tekniken använder sig av är en helt ny approach som används i covidvaccinen som utvecklas av Pfizer, Moderna och Astra Zeneca.
   I princip handlar det om att injicera ett DNA-fragment i människoceller. När cellerna känner igen DNA-fragmentet och transkriberar det till ett RNA-fragment, är tanken att det ska sätta igång en produktion av SARS-CoV-2-protein. Målet är att proteinet ska kännas igen av immunsystemet, som enligt vaccinidén ska svara genom att exempelvis producera antikroppar för att neutralisera eller förebygga infektionen.

   Kanske blir annat det också neutraliserar eller förebygger…

   Idén med mRNA-tekniken handlar det om att få ett segment av mRNA, som är en kod för ett specifikt viralt protein, in i cellen, varpå den reagerar. En av utmaningarna med mRNA-tekniken är att kroppen kan uppfatta den som ett hot. Normalt sett triggar det en inflammation. Av den anledningen, för att skydda mRNA tills den kommer in i cellen, har man kapslat in mRNA strängen i en nano-partikel. RNA-strängen har också modifierats för att vara mindre inflammatorisk. Problemet med nanopartiklar rent generellt, är att de kan komma in i blodströmmen och passera hjärnbarriären,

   När jag hör ordet ‘utmaning’ osäkrar jag min revolver.

   Världshälsoorganisationen WHO ställer sig positiv till denna teknik trots att, som de själva säger:
   ”Många aspekter av den immunrespons som genereras av DNA-vacciner är ännu inte helt förstådda.”

   • Mo says:

    Loa, de viktigaste frågeställningarna/reflexionerna som tas upp i artikeln kring DNA-vacciner:

    ” Kommer vaccinet manipulera våra geners uttryck och kan de sedan återställas ? ”

    ” Ingen vet än så länge vad som kommer hända som konsekvens av dessa nya vacciner. ”

    Det man skall fundera över är om syftet med de nya vaccinerna är att stoppa en påstått samhällsfarlig pandemi eller att få ut en ny teknik på marknaden för att ta fram modeller för hur vårt DNA kan manipuleras.

 15. Mjölner says:

  Ja Eclipse, tänk om detta kunde drabba miljöpartisterna. That´s really good for the climate.

 16. Dolores Cahill valdes till ordförande i World Freedom Alliance vid konstituerande mötet i Stockholm den 1 november. Ett dagsfärskt tal av henne tillbaka i Irland: https://www.facebook.com/ifpdolorescahill/videos/400539121098747
  Hon är precis motsatsen till de flesta kommentatorerna ovan. Hon skrider direkt till handling för att mota den annalkande fascismen. Intressant i början att hon kanske ser ett stort stöd i två yrkesgrupper: militären och polisen. Får vi dessa att läsa på våra grundlagsskyddade rättigheter kan vi få mängder av dem att ställa upp på demokratins och upplysningens sida.

 17. Jonas says:

  Vi som har vaknat och är medvetna om händelseförloppet kan ju namnge ett antal av dessa onda krafter som nu genomför den globalistiska diktaturen och det finns bara en handfull av dem högst upp i den globalistiska näringskedjan. Alla andra som propagerar för detta är ju bara köpta marionetter som inte förstår bättre än till sin egen rikedom och makt. Alltså gäller det ”bara” att ”komma åt” och stoppa de som är högst upp i näringskedjan, kan vi göra detta så kommer alls marionetterna att springa runt som yra höns och globalismen falla som ett korthus.

 18. albatross55 says:

  Något för de styrande att ta till sig:

  Gudsfruktan är kunskapens begynnelse, dåren föraktar vishet och fostran.

  Ords 1:7

 19. Mjölner says:

  Så här gick det till när beredskapslagren försvann och myndigheterna beslutade rensa i pensionärs leden. Allas lika värde gick upp i rök och värdegrunden sprack som en ballong.

  https://juliacaesar.blog/2020/11/28/lat-dem-do-coronapandemin-avslojar-manniskosynen-bakom-flosklerna/#more-2065

 20. Sture says:

  Pågående senatsförhör i Arizona:

  • Sture says:

   Hela förhöret är enormt avslöjande för det massiva fusket. Vid tidpunt 5 timmar 15 minuter visar en expert på fusk via matematiska metoder upp en röstkurva där x-axeln visar ökande antal personer i de olika områdena. Längst åt höger visas de område som är befolkningstätast och här kan man se att Bidens röstetal ökar ju mera folk det bor i området och kommer då i kapp och skär Trumps kurva, som tidigare i kurvan hade höga procent men endast där befolkningstätheten är låg.

   Kurvan är mycket märklig och den matematiska experten försöker skapa en algoritm som stämmer med denna verkliga kurva. Han utgår från antal röstberättigade republikaner och demokrater och antar att de röstat i olika procenttal på sin kandidat, 100%-0%, 90%-10%, 80%-20% etc.
   Det han finner då är att kurvan stämmer till hundra procent om man låter Bidens röst få vikten 1,3 och Trumps röst 0,7. Det är alltså den algoritm man lagt in i dataprogrammet. Mycket avslöjande. Om de verkliga röstetalen vore 100 miljoner för Trump och 50 miljoner för Biden, så blir det med denna algoritm 70 mijoner för Trump och 65 miljoner för Biden. Då tillkommer alla de falska röster som infördes via falska röstsedlar. Så får man slutligen en knapp marginal till Bidens fördel och allt ser ut att ha gått rätt till.
   Men anden är ur flaskan och kan inte stoppas tillbaka. Detta kommer att få oerhörda konsekvenser och Arizona kommer inte att godkänna Biden som segrare, vilket inte heller Pennsylvania kommer att göra.

   • Eclipse says:

    @Sture

    Fantastiskt. Äntligen resultat. Snart får vi höra om detta också i SVT. Det blir samtidigt som Lundell, Thåström och Agnetha Fältskog uppträder tillsammans i Så mycket bättre.

    • Sture says:

     @ Ecklipse,
     jamenvisst, men då lär de nog dröja. SVT måste nog lämna besked om detta redan i slutet av januari. Fast SVT har haft rätt hela tiden. Det är det amerikanska folket som har fel. Trump är bara en narcissist, det vet ju alla (förutom det amerikanska folket).

  • Sture says:

   Några slutpläderingar från Arizonas senatorer:

  • ceskyraj says:

   Sture, tack för din tips. Jag har tittat i live. Otroligt intressant, bevis för valfusk!!!😡

 21. Sture says:

  Ytterligare slutplädering:

 22. matte5958 says:

  ..å vad var det man sade…

  https://www.nordfront.se/amerikansk-marinofficer-krig-mot-iran-ar-israels-gava-till-joe-biden.smr

  (((våra vänner))) med en tidig julklapp..

 23. Sture says:

  Michigan hearings, live:

 24. Mjölner says:

  @Sture! Man piggnar till bit för bit vartefter de positiva nyheterna flyter in.
  Blir särdeles intressant att se hur SVT och SR skall kunna slingra sig ur sin egen hemmagjorda förljugna verklighet. I slutet av januari, kanske? De har ingen särskild press på sig att korrigera.
  Bidraget från oss skattebetalare flyter in till regeringsmegafonen oavsett hur man uppför sig.

  • Sture says:

   @ Mjölner,
   jag tror att strategin är denna: I de 6 swing-states som man nu grälar om finns 79 elektorsröster. Om inte någon kandidat får 270 elektorsröster så går fallet till omröstning i representanthuset. Men då röstar inte alla 535 ledamöterna utan endast en ledamot från varje stat, 50 stycken: Eftersom republikanerna styr i 37 (?) stater mot 13 demokratiska så kommer då sannolikt Trump att bli president.
   Man satsar nu på att lagstiftarna i dessa 6 swing-states inte skall godkänna att Biden vunnit deras stat eftersom det förekommit så mycket fusk. Guvernörerna i dessa stater har genast velat erkänna valet av Biden som legitimt, men som Jenna Ellis och Giuliani påpekat så är det enligt den federala och den delstatliga konstitutionen den lagstiftande församlingen som utser elektorer även om detta under många år delegerats till guvernören. Men i fall av gravt valfusk finns ingen anledning för den lagstiftande församlingen att godkänna detta. Nu tror jag att detta går till Högsta Domstolen som underkänner Biden som president. Men även om de inte tar upp fallet, så kommer Biden inte att nå upp till 270 elektorsröster. Utredningen om valfusk kommer att bli omfattande och fortsätta långt efter att Trump blivit president – och här kommer att bli mängder av åtal och fängelsestraff, tror jag. Det är inte mer än rätt.

   • Mjölner says:

    @Sture! Det är inte mer än rätt! Det är det ta mej f-n inte. Det blir nog representanthuset, får vi hoppas.

  • Loa says:

   Uppiggande (men sorgligt): Gissa vem de grep!
   Simon Parkes har tidigare berättat hur flygtrafiken över USA vissa dagar har ökat flerfalt, med många turer till Guantanamo.
   1st December Election Update…
   fr. 4 min.
   https://www.simonparkes.org/post/1st-december-election-update

   • peterkrabbe says:

    Simon Parkes verkar vara en intressant källa, relativt ny på banan men väl informerad och ser och hör från en annorlunda synvinkel.

    • Mats says:

     Det han säger om Gina Haspel är ju minst sagt sensationellt, hoppas det är sant. Hon har dock varit väldigt osynlig ett tag vilket är ett gått tecken
     Det är nog dom Sture säger vissa stater kommer inte formellt att godkänna resultatet även om Guvernören ”godkänt” o då blir det nog inget möte av betydelse den14
     Vi får se, inte helt lätt att se vart alla pjäser står

   • Sture says:

    @ Loa,
    makalös video. Har sett honom tidigare och han har alltid tidigare haft rätt. Alla bör genast släppa det det har för händerna och lyssna på Simon Parks.

   • Sture says:

    @ Loa,
    intressant upplösning. Detta visar – vilket många vetat länge – att CIA är en maffia-organisation som arbetar emot det amerikanska folkets och alla andra folks intressen och för kabbalen. Dessa organisationer är alltså infiltrerade.

    I det här fallet var Gina Haspel på väg att radera all den bevisföring som behövs för att det amerikanska folket skall kunna behålla sin frihet. Förräderi kallas sådant. CIA ger sig ut för att skydda det amerikanska folket – men gör egentligen det motsatta. Och det verkar även vara fallet för FBI.
    Hur skall man komma tillrätta med detta? All personal inom CIA/FBI har skrivit under om tystnadsplikt vad gäller allting inom CIA/FBI och får långa fängelsestraff om man bryter detta. Om Trump via en Executive Order upphävde denna tystnadsplikt för kriminella handlingar så skulle säkert mängder av underställd stab berätta vad som verkligen skedde vid t. ex. 9/11.

 25. Loa says:

  Twittertråd av en militär
  https://twitter.com/bush320/status/1261675743706329088 (16 maj)

  For the people who think the global mass arrests are a complete farce, …
  For the last 19 years our nation, the USA, has been undergoing a SILENT WAR between military intelligence and The Cabal (New World Order).
  Were you aware that America is right now under a ”declared state of war” since 9/11/01?
  That declaration has NEVER STOPPED. It’s been continuous for the last 19 years. The ”War on Terror” has been an ongoing war since the times of George W. Bush and the fall of the World Trade Center.
  “A DECLARATION OF WAR automatically brings into effect a number of statutes that confer SPECIAL POWERS ON THE PRESIDENT and the Executive Branch, especially about measures that have domestic effect,”

 26. Eclipse says:

  Bådar inte gott…

 27. Loa says:

  SVT har haft en nazistdrive (tv2 ca 18) hela veckan, vet inte varför just nu. De kanske är avundsjuka / oroliga inför vårt glada adventsfirande..

  Men detta vet jag varför det sänds just NU!
  I kväll skall det börja diskrediteras vaccinskeptiker i tv1 kl. 20
  Dokument inifrån
  Vaccinkrigarna
  del 1 av 3.
  Det är Linda Karlström som det skall tas heder och ära av. Såg blänkaren tidigare på alfheimr.eu, från jmm.nu:

  Covid-1984: Inför tvångsinjiceringarna – SVT planerar karaktärsmord på ledande vaccinkritiker
  ► Under ett och ett halvt år har hon deltagit i vad hon trodde var ett privat filmprojekt som skulle handla om en mammas resa i sitt uppvaknande kring farorna med vaccinationer. Den 14:e oktober 2020 avslöjade sig skaparna bakom filmprojektet som under cover journalister från SVT och att Linda inom en snar framtid mot sin vilja kommer att hängas ut i Svensk lögn television…

  https://jmm.nu/linda-karlstrom_svt_dokument-inifran_vaccin/

  Här påar tv 1
  https://www.tv.nu/p/1KKxSI-P-8dHT
  ”Trots att vi lever i en pandemi tycks antivaccin-rörelsen koppla ett allt hårdare grepp om de unga föräldrarna. Hur gick det till när en skandaliserad brittisk läkare och en hemmamamma från Österbotten blev ett hot mot både barnhälsovården och kampen mot covid-19?”

  SAMTIDIGT i tv2
  Louis Theroux: USA:s övermedicinerade barn?
  Ikväll 22:15 – 23:15

  Brittisk dokumentär från 2010
  Antalet barn som diagnostiseras med någon form av psykisk störning har ökat kraftigt, men är det faktiska diagnoser eller ett resultat av föräldrars oro? Louis åker till Pittsburgh för att möta några av föräldrarna vars barn behandlas på en klinik för saker som ADD, OCD och bipolaritet. Mötet får dock Louis att ställa sig frågan om USA har börjat behandla ett barns personalitet lika mycket som deras faktiska medicinska diagnoser.

  Om de kommer att nämna vaccin som möjlig skadeverkare vet jag inte.

 28. Loa says:

  BLAST FROM THE PAST: Smartmatic CEO Introduces Creepy Bill Gates at Global Citizen Conference in June 2015
  https://www.thegatewaypundit.com/2020/11/blast-past-smartmatic-ceo-introduces-creepy-bill-gates-global-citizen-conference-june-2015/
  The Global Citizen is a globalist social justice organization aimed at ridding global poverty through socialism.

 29. Sture says:

  Jenna Ellis slutord efter förhören i Michigan. Denna stat är genomkorrumperad sedan lång tid och nu säger senatorerna tydligen att de skall ta med sig dessa uppgifter inför framtiden och se till att dessa framtida val är fria från fusk. Jenna Ellis tar dem i örat och säger att deras skyldighet är att kontrollera att dessa val är fria och rättvisa – och att det är deras lagstadgade rätt att stå för godkännandet eller underkännandet. Vanliga medborgare har gjort sin plikt och under undertecknat skriftliga vittnesmål, vilket de kan få fängelse för om dessa visar sig falska. Då bör också den lagstiftande församlingen i Michigan ta sitt ansvar och ta kontroll över denna situation och inte skjuta detta på framtiden:

 30. Sture says:

  Georgia hearing. Trump kommer att vinna detta:

 31. Sture says:

  Många demokratiska senatorer i Georgia har motsatt sig vittnenas berättelser och menat att de snackat ihop sig. Så plötsligt visades en video från fyra övervakningskameror av en kvinnlig poll watcher, som tillika är advokat till yrket, om hur de demokratiska valarbetarna skickade hem alla valarbetare kl. 22.00 på kvällen med meddelandet att rösträkningen skulle upphöra och återupptas kl. 08.30 nästa morgon. Men när när nästan alla valarbetare skickats hem dröjde sig fyra demokratiska valfunktionärer kvar, utan att de andra visste om detta. Därefter drog de fram minst fyra lådor med röstsedlar, som stått dolda under ett bord, vilka de skyndsamt började scanna in under 3 timmars tid – utan någon som helst kontroll av republikanska/demokratiska poll-watchers, som det föreskrivs i konstitutionen. De fyra rösträkningsmaskinerna kunde scanna cirka 3.000 sedlar i timman och man kan då räkna ut hur många röster det rörde sig om. Många fler än de 12.000 som Biden leder med i Georgia. Hursomhelst, dessa videor från övervakningskamerorna upptäcktes först för en dag sedan och har slagit ner som en bomb bland de senatorer som förhållit sig kritiska. Eftersom samma mönster säkert upprepat sig i alla swingstates, så får detta enorma konsekvenser för om man skall godkänna Biden som segrare eller inte.


 32. Loa says:

  Intressant på hemmaplan

  Invandrare orsaken till Sveriges höga coronadöd enligt Tegnell
  https://samnytt.se/invandrare-orsaken-till-sveriges-hoga-coronadod-enligt-tegnell/
  Förmågan till analys och passande åtgärder verkar dock lysa med sin frånvaro.
  Om jag fattat hans syftningar rätt:
  ” … har förhållandevis små grupper av invandrare som varit väldigt drivande i att föra smittan vidare.
  – Vi har alla ett ansvar. Alla gör vi vårt bästa för att … ”

 33. eva-marie says:

  Snart andra advent. Året har känts galet (och sorgligt) på många sätt, och det här valet i USA som drar ut på tiden som en seg kola. Fast det anses klart av många länder. Finns något land som ännu inte godkänt Biden. möjligen två länder? Kommer vi att veta innan årets slut? Kanske inte.

  Hittade en intressant video med Trump där han talar på ett enkelt sätt om sin tro och hans inställning till Bibeln.

  Och jag tjuvstartar julstämningen lite med en fin sång av Dolly Parton, som hon sjöng en snutt av i Skavlan i går. ( Ser inte det ofta, då det nästan alltid blir så politiskt. Men fina Dolly vägrade säga ett ont ord om ngn av ”presidentkandidaterna”, utan höll fast vid att hon är opolitisk. (Officiellt i alla fall) Heder åt sådana artister som inte talar om för folk hur de skall tycka !
  Den här sången sjöng hon en snutt av i går ;

  • Sture says:

   Eva-Marie,
   fint att du lägger upp detta. Dolly Parton är en mycket djupare (och intelligentare) person än alla våra stjärnor tillsammans. Och hon bjuder på sig själv. Jag blir faktiskt generad å Skavlans vägnar för han är så ihåligt tom i andligt avseende, men ändå så självgod.
   När det gäller Trump, så uppges det att han är en ”born-again-christian”, dvs. någon som fått en uppenbarelse och efter detta kommit tillbaka till sin barndoms tro. Och jag tror honom när han säger att han kommunicerar dagligen med Gud. Många människor gör det i USA, men det verkar inte ske i Sverige, som lider av sin förbannelse att vara det mest sekulära (läs ateistiska) samhället i världen.
   Jag finner ett stort nöje i att lyssna på människor som kommunicerar med JesusKristus/Gud och berättar vad han givit dem för syner, antingen vakna eller i drömmen. Det finns hur många som helst. Titta gärna på dessa, men de talar alla samma språk – Trump kommer att vinna detta val och Gud har fått nog av all korruption och har beslutat sig för att rensa upp – ”enough is enough”. USA kommer återigen att bli det som det var när det bildades. En ledstjärna och ett ljus för världen. Något att se upp till:

   • eva-marie says:

    Sture.
    Väldigt gripande drömmar som känns profetiska för den här tiden vi lever i nu. Tack för att du visade dem !
    När kvinnan berättar om bruden och tältet fick jag nästan rysningar. Jag tänkte genast att tältet hon nämner motsvarar tabernaklet som Israels folk hade i öknen. Guds tabernakel. Hon säger det själv också senare i videon. Det pekar fram mot det större, andliga tabernakel där vi kan få skydd från ”stormen”. ( kan det betyda den kommande vedermödan, som kanske redan börjat delvis ?)

    Den andra videon var också väldigt träffande och skriftenlig. Särskilt Jakobs bok talar mkt om att inte säga sådant som är skadligt eller smädande. Jesus sa också ; ”Det hjärtat är fullt av talar munnen”.

    Sture. I går kväll läste jag Psalm 15 ur Psaltaren som kvinnan citerar! Blev så gripen. Och det finns en fin sång till psalm 61 hon även läste ur som jag lyssnat på ibland ;

    • eva-marie says:

     Vill tillägga att det som sägs om Guds ”Vägg” i den andra videon kändes mkt intressant.
     Det kan betyda, som jag tror han säger, att nu säger Gud stopp för det vansinne som pågått länge. Inte så otroligt att det bl a kan handla om USA och valet, eftersom mycket dåligt hänt där under många år nu som eskalerat. Kändes som Trump delvis bromsade mycket av den utvecklingen. Och för det har han fått utstå ett massivt motstånd/hat från olika grupper. Inte minst minst i media. Tiden har kommit för att vända om och be om förlåtelse.

     • Sture says:

      @ eva-marie,
      du har helt rätt. Stormen kommer i januari i samband med att Trump svärs in för sin andra presidentperiod. Men globalisterna med George Soros stormtrupper Antifa/BLM kommer att förlora därför att militären, polisen och den beväpnade amerikanska befolkningen står på Trumps sida.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: