Age-shaming – be om ursäkt för att du är gammal och ändå lever!

”Äldre människor lever för länge och detta innebär en risk för den globala ekonomin. Vi måste skyndsamt göra något åt detta.”

 Detta spektakulära uttalande tillskrivs Christine Lagarde 2017, då chef för IMF (internationella valutafonden). Mot bakgrund av Coronavirusets effekter på den äldre befolkningen nu, tre år senare, med mycket höga dödstal för just den gruppen, finns det anledning att se närmare på bakgrunden. Det har författaren Margaret Morganroth Gullette gjort i ett antal böcker och nu senast genom en artikel som hon hävdar baseras på hemliga dokument som en högre tjänsteman (förmodligen i USA) sänt till likasinnade på statschefsnivå inom EU. Hela artikeln finns återgiven här så jag gör en sammanfattning av det viktigaste. Det går inte att komma ifrån att det vi nu ser överensstämmer skrämmande väl med artikelns agenda – att på lämpligt sätt och utan uppmärksamhet avliva den äldre och icke-produktiva andelen av befolkningen, med andra ord en inledning till historiens största folkmord – ett mord som skall ske i tysthet.

Anmärkningsvärt är att tjänstemannen använder uttrycket Koalitionen istället för Kommissionen, vilket indikerar att en avgränsad grupp är målet för skrivelsen, vi kanske kan kalla den för Europas Deep State? Agendan är en integrerad del av globalismen och tycks ha fått brett stöd på WEF i Davos (Schwab), så etiketten är inte svår att klistra dit.

Hur resonerar man då?

Jo, man beklagar sig över att ländernas budgetar ansträngs av utbetalningar och pensioner, växande kostnader för äldrevård och sjukvård och att ökande utgifter tillsammans med skuldkänslor blir en börda för de vuxna barnen. I skrivelsen radas lämpliga åtgärder upp för hur problemet skall lösas, samtidigt som man betonar att informationen inte får spridas vidare, däremot kan man som Lagarde själv gör sprida skrämmande siffror om de äldre åldersgruppernas ökningstakt och de ekonomiska problemen i anslutning till detta, att sprida prognoser för demenssjukdomars utveckling är en ”idiotsäker” metodik för att skaffa förståelse för problemet. Man påpekar att begreppet ”ageism” (närmast hets mot äldre) väcker mycket lite uppmärksamhet jämfört med övriga –ismer som idag rullas ut, den ena efter den andra.

Fastän de äldre röstar, tycks de vara oförmögna att försvara sina egna intressen, menar skribenten. Att upprepa att socialvård och äldrevård saknar tillräckliga resurser och att minska förväntningarna hos de yngre att räkna med dessa stödåtgärder i framtiden har visat sig vara framgångsrikt, fortsätter denne, man kan utnyttja löneklyftor bland de arbetande till att kräva minskade avsättningar till de äldre som bör framställas som de sista som kommer att ha nuvarande förmåner. Man bör minska tillgängligheten till sjukvården och medvetet införa långa väntetider för telefonsamtal för att minska motivationen att söka vård.

Man bör beakta de hemlösas situation, eftersom detta uppmärksammas ofta i media och annars blir kontraproduktivt. Hemlösa äldre män anser många får skylla sig själva, men hemlösa äldre kvinnor är mer känsligt. De uppfattas som mödrar och mormödrar och väcker ett besvärande medlidande. Man bör därför använda könlösa uttryck som ”äldre människor” istället.

Man bör minska positiva skriverier om fördelen med att leva längre och istället främja attityder som ”jag skulle inte vilja leva längre än till 75” eller påpeka det orimliga i att lägga stora belopp på att förlänga livet några år genom kostsamma operationer. Stötta attityder hos yngre människor som talar för att ”dö innan man hamnar i sjukvården” och peka på det onödiga lidandet genom dödliga sjukdomar.

De gamla bör övertygas om att det är deras skyldighet att dö istället för att belasta samhället och sina barn med dessa kostnader.

Vi vill att dagens ”överbehandling” skall framställas som plågsam och som en onödig merkostnad. Läkare bör varna för risker och lägre livskvalitet efter behandling i ett sent skede av livet. Sjukvårdskostnaderna bör utmålas som en stor börda för de efterlevande.

Även antalet bidragsberoende medelålders personer med arbetslöshet har i ökad takt begått självmord enligt flera rapporter. Dödsfall bland äldre män till följd av uppgivenhet har blivit vanligare.

Kvinnor har en benägenhet att trots det leva vidare, man bör därför arbeta med age-shaming för att minska denna livsvilja. De äldre måste bli medvetna om att de utgör en börda för samhället.

Därmed slut på citaten från denna artikel. Känner någon igen sig i dagens händelseutveckling? Statistiken från åldersrelaterade avlidna i Covid-19 talar nog sitt tydliga språk. När den svenska sjukvården går ut med att sjuka över 70, 75 eller 80 års ålder inte skall göra sig besvär med att söka sjukvård, samtidigt som medelåldern för avlidna ligger runt 80 år får man nog vara blind om man inte ser sambanden. Samtal till vårdcentralen besvaras ofta med telefonsvarare och beskedet att dagens tider är fullbokade – en minut efter att växeln öppnats! Teknisk nedrustning på sjukhus och vårdboende är vanligare än upprustning. Läkare som trots order vägrar passivitet och skriver ut läkande mediciner trakasseras och förföljs av media och sina uppdragsgivare. Personal avskedas istället för att utbildas. Jag tror inte att det finns många i vårt land som inte ser vad som pågår, kanske har man däremot svårt att förstå varför.

Det gör däremot den som är insatt i globalismens agenda, där depopulation – att minska världens befolkning radikalt – är en bärande ingrediens, kanske den allra viktigaste. Vad kan då vara enklare än att skapa motiv för att bli av med just de äldre, förverka deras pensioner, minska vårdkostnaderna och tvinga dem att överlämna sina ofta stora bostäder till barnfamiljer. Det man inte klarar via bantad sjukvård tar man via skattepolitiken istället. Detta är en agenda som vi nu ser rullas upp inför våra ögon. Reagerar vi? Nja, lite kanske. Men alla skall vi ju ändå dö…

Men samhällets enorma satsning på vacciner är väl tecken på motsatsen? Jo, tror vi på jultomten också? Det är ju snart julafton. Kanske tror inte alla på Gullettes artikel heller, men spelar det någon roll när vi idag ser det hända? Det är kanske verkligheten vi i första hand skall tro på….

Peter Krabbe

118 Responses to Age-shaming – be om ursäkt för att du är gammal och ändå lever!

 1. Ja tyvärr är detta den sanna bilden av ett samhälles manipulerande med sanning och medel! För undertecknad har det alltid stått helt klart att ”de icke-produktiva” alltså pensionärer är en ”tärande grupp” för samhället, sett med regimers ögon! Allt alla dessa pensionärer gett TILL samhället av arbetskraft och kunskap och erfarenhet är tydligen av noll värde!

 2. Pingback: Age-shaming – be om ursäkt för att du är gammal och ändå lever! — Peter Krabbe – Life, Death and all between

 3. Svensson says:

  7000 döda åldringar x 10.000 /månad i pension x 12 månader = 840 miljoner /år i besparing.
  Gratis pengar för staten att ge till andra länder eller andra länders människor.

 4. jesslar53 says:

  Funderar på det här med depopulation, i västvärlden föder vi allt mindre barn och populationen minskar om det ej varit för invandringen. Då undrar jag varför man är så extatiska över att flytta folk från mellanöstern till Europa, dessa folkgrupper föder många barn och då blir resultatet det motsatta en ökad befolkning. Hur har dom tänkt att lösa det, om det nu bara skall bli 500 milj 1 miljard människor kvar på jorden ???
  Själv pensionär men ej tärande ännu, kanske Corona vaccinet tar hand om mig.

  • peterkrabbe says:

   För att ekonomisera byter man icke produktiva pensionärer mot unga invandrare, i tron att dessa skall bidra till en ökad BNP, vilket inte alltid är fallet. Som du konstaterar föder de fler barn, inte minst av religiösa skäl. Detta kan man lösa genom att lägga steriliserande ingredienser i vaccinet, som tveklöst på sikt kommer att bli obligatoriskt. Att så är fallet är redan konstaterat av flera forskare. Vi kan inte utesluta att det framöver kommer att finnas vacciner med olika egenskaper, där de steriliserande används på personer med fler än ett barn. Alla möjligheter kommer att finnas och vi kommer inte att få veta hur och varför.
   Kanske skulle fler fråga sig varför man är så angelägen att vaccinera mot ett virus när pandemin i stort sett redan passerat? Nästa virus kommer att se annorlunda ut…

   • jesslar53 says:

    Jag är fortfarande efter din analys fundersam , varför då göra sig besvär med att transportera alla dessa immigranter hit till Europa för att sedan vaccinera dom så att dom blir sterila , det kan man väl göra innan dom ens har immigrerat hit. Tror dock att man vill vara säker på att
    inget kristet statsskick skall existera som har ett moralisk fundament som bejakar individens
    fria vilja och leverne, fri vilja skall bekämpas,
    Synpunkter på detta uppskattat.

    • peterkrabbe says:

     Det är knappast troligt att man kommer att vaccinera i muslimska länder, åtminstone inte obligatoriskt. Att sterilisera där vore lika osannolikt som att kräva preventivmedel, det är inte kompatibelt med islam. Möjligen skulle tvärtom en allmän kännedom om svensk sterilisering i sammanhanget kunna göra immigration till Sverige ointressant för muslimer, kanske något att fundera över?
     Förutsättningen för obligatorisk vaccination är personnummersystemet, vilket vi är ganska ensamma om även i västvärlden, därför är också Sverige intressant för kabalen i alla sammanhang där hundraprocentig personkoll är ett krav för att kunna styra och utvärdera tvångsinsatser. Vi har länge utgjort den ideala marknaden för testkörning av produkter och attityder för internationella företag genom att allt går att följa på individnivå. För att få detta att fungera även i länder som helt saknar personregistrering arbetar man med projekt som ID2020 via injicering av chips, något som också kommer i vaccinationsprogrammet, självklart utan att offren känner till det.

     • peterkrabbe says:


      Heder åt de läkare som vågar gå emot etablissemanget och ge en annan version av verkligheten!
      Hoppsan, den blev inte långlivad….

      • peterkrabbe says:

       Ingemar Ljungqvist:
       Jag befarade att YouTube skulle lyfta bort denna film. Det görs så med sanna uttalanden idag som också innebär en kritik mot maffian inom läkemedelsindustrin. Med andra ord makten vill tysta dessa internationella proffs som uttalar sig om det nya vaccinet. Och jag fick rätt. YouTube tog bort den ungefär samtidigt som det var ett halleluja möte på FHM med Stefan L, Lena Hallengren m.fl potentater som alla hyllade den läkemedelsindustri som vi andra betecknar som maffia. Också de flata frågorna från journalisterna betyder att massmedia är helt i händerna på den industri som vill göra vinst på sjuka (och rädda människor) Ingen frågade ens vem som betalar för vaccinet nu när de svenska pensionärerna slipper betala med kronor, men med en stor risk att dra på sig biverkningar, dvs att vara mänskliga försökskaniner för fas III försöket. Här kommer filmen igen på en säkrare länk: https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-covid-19-vaccine-now-banned-on-youtube-and-facebook_qIsNohSIeSgfz2J.html Nu ännu viktigare att sprida eftersom Massmedia vikt ner sig ifråga om debatt.

       • peterkrabbe says:

        Det vi upplever just nu börjar likna inbördeskrig med datorer som vapen. Censuren agerar utan att skämmas och helt öppet – vaccinationsagendan SKALL matas igenom och ingen skall komma undan. Hur många läkare som än protesterar och talar om för oss att detta är fel, farligt och rent bedrägeri, så skickas det direkt till papperskorgen utan vidare kommentarer. Vem styr vårt land idag? Varför agerar inte våra oppositionspolitiker mot detta galna försök att sätta folkrätten ur spel? När börjar man vaccinera skolbarn utan att fråga föräldrarna om lov först? Det är dags att reagera – nu!

       • Loa says:

        Fulfords måndagsrapport:

        If you want to know what Davos World Forum Chairman Klaus Schwab is up to, see what Alberta Premier Jason Kenny has to say about him.
        https://www.youtube.com/watch?v=48CYo90gWU4 5 min.

        Fulford lägger till:
        What Kenny does not say is that it is Schwab and his bosses who engineered the entire Covid-19 nightmare so they could “Reset” the financial system in a way that leaves them in control.

        • Loa says:

         Den pågående Covid-19-kampanjens metoder mot oss liknar exakt dem, som det kommunistiska Kina använde för att hjärntvätta amerikanska krigsfångar under Koreakriget.

         https://stateofthenation.co/?p=39069
         State of the Nation: THE BIDERMAN REPORT: The American people are now being subjected to communist coercive methods for eliciting individual compliance

        • Sture says:

         @ Loa,
         och i allt detta spelar Trumps kamp mot globalisterna en absolut huvudroll. USA är just nu ”brännpunkten” för denna kamp. Globalisterna har makten eftersom de fuskat till sig makten i varje land genom fuskval och trodde att de skulle kunna fortsätta med detta. Angela Merkel är hatad i sitt land, så varför sitter hon fortfarande vid makten? Genom fusk. Macron är hatad i sitt land och hur gick det egentligen till när han vann över Marine LePen? Samma sak, fuskval. Samma sak med dumbommen i Kanada, och byfånen i Sverige m. fl. De förlitar sig på att folket tror att politikerna är hederliga och aldrig skulle befatta sig med fusk.
         Utredningen om det omfattande och gigantiska fusket i USA kommer att göra slut på deras möjligheter att få folk att godvilligt gå i deras ledband.

         • peterkrabbe says:

          Sture, det är svårt att få en sanningsenlig bild över situationen just nu. Man vågar inte lita på någon uppgiftslämnare och vet därför egentligen ingenting. Har du via dina kontakter på plats något grepp om nuläget? Enligt uppgift skulle Pennsylvania ha gått till Trump efter dom i Supreme Court? Vad händer med Georgia, Arizona m.fl? Skulle inte elektorerna samlas idag? Hur ser den nu gällande ställningen ut mellan Trump och Biden? Tystnaden gör att allt fler tar för givet att Biden är nästa president, vilket är oroväckande. Jag hoppas vi får fira en jul i lugn och ro och med ett slutresultat i rätt riktning på näthinnan.

         • Jonas says:

          Med all sannolikhet har du rätt, det du skriver är mina egna funderingar. Ta bara trudeau och macron som helt plötsligt bara dyker upp i sina länders politiska sfär och med en gång vinner valet och blir presidenter så där ”hux flux”, det luktar mygel och korruption lång väg. Samma sak i vår egen lilla ankdamm. Jag är helt övertygad om att djävulen själv står bakom och george soros är hans lakej på jorden.

       • åke says:

        Fri media som fritt beskriver vad som sker är under ständig attack, nedstängning av kritiska sidor med en ökande läsekrets stängs ned i stor omfattning. Att någon påstår att man är en idiot om man tar ett covid-vaccin som tagits fram på dryga året och erhållit ett godkännande för att tas i bruk när man är i början av prövning Fas-3, i vilken 24 månader saknas innan utvärdering, får man förbigå här med tystnad. Normal tid för framtagning av vacciner är minst 10-15 år, vilket ju visar på en ganska omfattande chansning i nuläget, eller hur.Och där brukar också finnas en Fas 4, den får astronomin ta hand om.
        Nyligen angav brittisk press att man även avser att tumma på regeln om att spruta nr.1 och spruta nr.2 skall vara av lika fabrikat-typ. Där var nästa lappkast ?
        Klokskapen tycks nu finnas på annat håll ty här är virrighetens kaos ganska nära förestående. Indien visar vad som bör göras, och här hos oss kunde just dessa kloka exempel komma till nytta för multisjuka, allergiker, äldre som inte klarar en vaccin-spruta.

 5. Anders N says:

  En liten note bara. Vi vet väldigt lite om antal/andel döda i Covid bland de äldre, vi rapporterar bara antal döda MED Covid. Och gamla som dör av vilken anledning som helst men som har uppvisat Covid genom ett PCR test den senaste månaden kommer att hamna i statistiken; död med Covid. Vara sig det är en ”naturlig” död eller inte. Och då är det inte konstigt att gamla dör i massor för det gör de hela tiden. Vi måste kolla på överdödligheten i olika grupper för att få några vettiga siffror.

  • peterkrabbe says:

   Det är säkert sant, men Covid har flera syften. Ett är att genom skräckbilder från sjukhusen få de äldre att inte söka sig till sjukhusen, oavsett sjukdom, och hellre stanna hemma utan vård, vilket naturligtvis ger även andra sorters dödsfall. De äldre är mer benägna att reagera så än yngre mer handlingskraftiga människor, detta ligger också i begreppet age-shaming.
   Ett annat syfte är att få de gamla att ta vaccinationssprutorna, som första grupp blir de samtidigt en frivillig testgrupp för vaccinerna. Eventuella dödsfall kan enkelt ges en annan etikett. Genom att etablera ett system med återkommande insprutningar har man skapat ett verktyg att styra dödligheten efter önskemål, i båda riktningarna. Vi har inte längre kontrollen över våra liv.

   • Med tre insprutningar kan de två första användas som falsk referens och invaggande i säkerhet av tveksamma, vilka då blir mer benägna att gå frivilligt till stupstocken.

    • peterkrabbe says:

     Det är säkert en psykologisk effekt man räknar med, men om jag förstått det rätt har sprutorna olika funktion som kompletterar varandra. Man bygger grunden innan man bygger väggarna. Helt klart är att de som klarar sig undan kortsiktiga problem efter den första sprutan känner sig trygga när de går till den andra och eventuellt tredje, eller årligen återkommande. Med den metoden kan man lugnt vänta med att sätta in tvivelaktiga ingredienser tills det finns acceptans för att fortsätta vaccinera sig, särskilt om man får stöd i lagen för tvångsvaccination.

  • kirurgenblog says:

   Så här är det:
   Gamla dör det är en truism, men att gamla dör som kanske hade fått 3 eller 6 månader till att leva med syrgas, läkarbehandling inklusive hjälpande mediciner, detta är Covid19:s fel just på grund av att det är en lömsk typ av influensa. Men framför allt de som ordinerade palliativ vård på äldre som kanske var klara i huvudet har gjort fel.
   Med svårt dementa i en vegeterande tillvaro är det givetvis en helt annan sak.
   Det hela har skötts erbarmligt dåligt av de ansvariga. Nu senast visade det ju sig att coronatältet i Göteborg var en flopp.

   • kirurgenblog says:

    kirurgenblogg är Lassekniven.

    • peterkrabbe says:

     Kul att Lassekniven fått en egen blogg! Hoppas på fortsatt ömsesidigt samarbete!

     • kirurgenblog says:

      Tack Peter. Jag har inte kommit igång. Funderar lite på innehållet.

      • Loa says:

       Får jag föreslå alla de ”corona”orsaker som presenterats här tidigare? Från det som anfördes i Kung Flu-videorna om 5G och andra sätt att förstöra syre i lungorna. Att respiratorer inte alltid är svaret.
       Olika teorier om virus.
       Vidare intressanta texter om alla sunda, enkla botemedel, som C-vitamin (Sture), inhalera Pulmicort (dr Bartlett). hydroxiklorokin, syrgas, och senast igår hade det nått boulevardbladen i ICAs kassakö om kortikola steroider. Och jag hörde en förtvivlad vädjan av dr Pierre Kory att NIH måtte TITTA PÅ deras 30 studier om det beprövade Ivermectins effektivitet – det fick Nobelpris 2015, men Fauci har icke utfärdat någon riktlinje alls sen 27 augusti..
       https://www.youtube.com/watch?v=Tq8SXOBy-4w&feature=emb_title Vid 8 min.

       Sen tycker jag det vore mer än angeläget att ta upp vad som ingår i covid”vaccinet”, hur det avses verka. Och vad som kan gå fel, med tanke på att det rusas ut utan sedvanliga långa tester, och utan ansvar av vare sig läkemedelsbolagen eller staterna. Detta behöver folk få veta.
       Du som läkare kan väl också berätta vad ‘herd immunity’ innebär. Om det nu finns. Och om det isåfall är ett mål att kräva ”solidaritet” av alla för att uppnå? (Ändamålet helga medlen. Kollektivet gå före individen.)
       Och PCR-test! Är det något som pekar på just covid19, eller på annat, eller på försumbara rester?
       Beror ökande sjukdomsfall på ökande testning? Isåfall är det lögn med statistik. Skrämsel. Ingår alla normala flunsor i denna ”uppåtgående kurva” till vintern? En sådan jämförelse har jag aldrig sett i Sverige.
       Här finns MASSOR att klarlägga! Fakta i neutral form. En leg.läkares legitima funderingar.

       • kirurgenblog says:

        Loa
        ACE= Angiotensin Controlling Enzyme är ett enzym som omvandlar ett ämne som heter angiotensin 1 till angiotensin 2, vilket senare bland annat kan åstadkomma perifer kärlkonstriktion med förhöjt blodtryck som följd. Det finns en medicin, ACE-2hämmare, som är en icke ovanlig medicin mot högt blodtryck. ACE-receptorer på cellerna finns i större mängder framför allt i lungornas parenkym och i tarmslemhinnan. Sars CoV-2 måste för att ta sig in i cellerna ha hjälp av ACE för att ta sig in i cellerna via receptorerna för att reproducera sig och destruerar därmed cellen. Det är en anledning till att lungorna är så sårbara.
        Vaccinerna har hastats fram (globalisterna tjänar pengar) och biverkningar kommer att noter as. Det lömska är vad som händer efter 5 eller 10 år rna- modulerat vaccin. Jag tror dock att det initialt inte kommer att märkas så mycket, men ingen vet.
        Flockimmunitet när det gäller Covid19 vet väl inte ens professor Tom Britton vad det är i praktiken. I teorin ett R-värde.
        När det gäller vanliga influensor så blir det heard immunity över säsongen på några månader. De flesta som är halvdåliga går ändå till jobbet och åker kommunikationsmedel och lever som vanligt. Smittan sprider sig fort och till slut är samhället immunt för den här gången. Givetvis dör många äldre och sköra människor också.
        Taiwan med 24 miljoner invånare som bor tätt har 7 döda och ett antal hundra smittade utan lock down. Folket där är disciplinerat och inga superspridare. Samma i Sydkorea.
        PCR är falskt positivt i minst 50 procent vid 37 cyklingar.
        Många som håller sig hemma och inte testar sig har förstås vanlig influensa.
        Det är en hysteri utan dess like och MSM är värst, dessa okunniga individer. Dödstalen enligt FHM:s kurvor är nu mycket liten men många ligger på IVA.
        Jag kommer inte att vaccinera mig om inte flygbolagen påbjuder detta då min äldsta dotter och hennes familj bor i Italien.

        • peterkrabbe says:

         Lasse, har du möjlighet att göra en utvärdering av Ivermectin, som Ragnhild skriver om i sin kommentar. Jag ser många inslag i internationella media om den framgångsrika behandlingen mot Covid som görs, främst i Sydamerika. Tycks vara en steroid. Vi vet ju att alla mediciner mot Covid som är framgångsrika stoppas för att bredda vägen för vaccinet, så vi förutsätts hållas ovetande om denna ”mirakelmedicin”. Går det att få fram fakta?

       • kirurgenblog says:

        kirurgenblog är Lassekniven.

        • Jonas says:

         Sorry Lassekniven,
         förlorade intresset för din blogg med din kommentar om Tommy Robinson. I kampen MOT islam är vi alla lika. När vi har vunnit denna kamp så kan vi möjligen diskutera de hårfina skillnaderna.

 6. Pingback: Federleys efterträdare? | corneliadahlberg

 7. hllviken says:

  IMF skämmer ut sig inför Gud och hela Universum…

 8. Ulv says:

  Länken funkar inte

  • peterkrabbe says:

   MR Online | The ‘Christine Lagarde Memo’
   Pröva direktlänken ovan. Den fungerade nu i alla fall. Om den inte går på bloggen är det kanske censuren som vaknat efter att ha försovit sig….

 9. Jonas says:

  Den svenska socialismens mantra är att plundra folket på skattepengar med motiveringen att vi ska bli väl omhändertagna om vi blir sjuka och när vi blir gamla. Sanningen är precis tvärt om, jag har en far och svärmor som är uppe i 80års åldern så jag ser vad de får ut i pension. Jag har också en nära familjemedlem som blivit ofrivilligt och allvarligt sjuk efter att ha arbetat och betalat skatt i mer än 30år. Personen är ärlig och laglydig och med en stor moral har denna person aldrig i fråga satt systemet men nu inser denna person att hon är grundlurad av staten som ställer helt horribla krav på en mycket sjuk person. Jag säger bara fy f_n för det svenska politiska systemet där vi har råd att hjälpa alla andra ( speciellt de som tillber en viss ideologi ) men det finns ingen hjälp att få för våra egna svenska medborgare.

  • kirurgenblog says:

   Politikerna vill sig själva väl men inte folket väl. Till nästa val vore det fint med ett nationalkonservativt parti med kraft att ändra men hittills är SD det enda partiet som är gångbart.

   • Loa says:

    A-f-S!
    Bortsorterat av Sveriges motsvarighet till Dominion. Om inte MSB köpt apparaten rakt av.
    Kostade även SD uppåt 10 % av den svenska väljarkåren. Som gavs till S. Samt livbojar till Mupparna och Fupparna, som behövdes för att palla upp S.

 10. Jonas says:

  ”När SCB sammanfattar Sveriges tredje kvartal (2020) är snittet för dödligheten 1,9 procent lägre än för motsvarande period, 2015-2019. ”

  Corona är alltså förbannad lögn och inget annat.
  https://emanuelkarlsten.se/antalet-doda-2020-hittills-ett-tiotal-over-snittet-per-dag/

  • ragnhild says:

   Men lytt til Lars Berns info på Beta.swebbtv.se. Mot slutten serveres vi i detalj hvordan Corona-influensaen skiller seg fra de årlige influensaene vi er mer vant med. Disse ”årlige” kan også være farlige for spesielt gamle med andre sykdommer i tillegg (som jeg forstår det på LB). Statistikken som finnes kan kanskje forklares med mottiltakene som er satt inn (?). Lettest å se det her i Skandinavia med mindre befolkningsstørrelser. Så ikke med de gamle i Sverige (trist lesing det). I andre land, mer enn i Sverige akkurat nå synes det som private små- og mellomstore industrier går, og risikerer gå med med under gjentatte lockdown, ønsket av monopol-industriene. Som vi jo vet arbeider våre myndigheter lojalt for dem.

   M.a.o. Coronaviruset ( synes ikke å være en løgn i seg selv). Men tiltakene er IKKE optimale.

   Peter Krabbe & Co. ; stor takk igjen – mektig imponert, og så glad for alle der ute, eks. Corbett m.fl. som så sterkt søker dele all denne informasjonen av største viktighet

   Kudus til også Lars Bern.

  • Loa says:

   Jim Stone
   Influensan har försvunnit! ALLT registreras som ”corona”.
   The entirety of flu cases recorded by the CDC for the last 8 weeks.
   http://82.221.129.208/.uy3.html
   Can’t let all those flu hospitalizations go to waste! The following is all confirmed cases in the United States. Not deaths, not hospitalizations, no, this is ALL confirmed cases of the flu.

 11. Denna analys blir bekräftad i den vetenskapliga varning som utförts av en mängd sakkuniga och publicerades den 1/12 och det gäller varning för mycket allvarliga biverkningar från de vacciner som börjar injiceras till veckan i UK och planeras för svenska åldringar så snart det bara går.. Bland författarna återfinns Wolfgang Wodarg och Michael Yeadon. Kort omnämnt här: https://www.vaken.se/lakare-varnar-for-att-coronavaccin-kan-leda-till-infertilitet/
  Alltså måste vi lämna datorn på lördagar och ordna klinkeklonk fester på varenda ort i Sverige. Den svenska Freedom Alliance gjorde detta både i måndags i Stockholm och i lördags i Göteborg.
  Besök http://www.almanova.eu för mer info

 12. Erik says:

  Fy f-n, fy f-n… När man inte trodde det kunde bli värre.

 13. peterkrabbe says:

  https://ekoappen.se/blogg/oppet-brev-till-stefan-lofven-och-johan-carlson/

  När får vi svar på dessa viktiga frågor? Dags att riksdagen ställer förtroendevotum? Vi kan inte ha kvar en regering som inte vet vad den gör eller – ännu värre – för det svenska folket bakom ljuset med uppenbara lögner!

  • Mjölner says:

   Han har väl inte hört av sig? Kanske lite för tidigt med tanke på senfärdigheten att inte se när det kommer.

   Om svetsargangstern håller käft och inte svarar på tilltal måste vaccinspektaklet ha ett ont dolt syfte. Den vanliga reaktionen, inget svar. Brev från kritiker läses inte. Papperskorgen direkt. Coronaprotein är livsfarligt. Det kan trigga autoimmuna reaktioner som kan leda till döden. Vårt eget immunförsvar kan reagera fel och orsaka en snabb död. Detta är väl känt.
   Vem tar ansvaret? Ja, inte tar politikerna något ansvar. Det är också väl känt sedan länge. Svetsar´n, gangstern och lagbrytaren är verkligen sugen på humanexperiment.
   Fråga? Vem har tutat i honom hur och när detta skall hanteras? Någon måste veta.
   Går det att hacka regeringens mailserver? Kan vi ta hjälp av Wikileaks.

  • Loa says:

   Sifo: Om männen fick bestämma hade Sverige haft en annan regering
   https://www.friatider.se/sifo-om-mannen-fick-bestamma-hade-sverige-haft-en-annan-regering
   ”En tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Hela 51 procent av kvinnorna har förtroende för Stefan Löfven (S), medan bara 31 procent bland männen har det.”
   Jag skäms.

   NU har byfånen oss i sitt grepp. Med adjutant Mållgan.
   Professor i folkrätt: Grundlagens fri- och rättigheter kan sättas ur spel på bara några dagar
   https://samnytt.se/professor-i-folkratt-grundlagens-fri-och-rattigheter-kan-sattas-ur-spel-pa-bara-nagra-dagar/
   ”Den rödgröna regeringen fick i april riksdagens godkännande att med dekret begränsa medborgarna rörelsefrihet och näringsfrihet, med hänvisning till coronapandemin. Den tillfälliga kontroversiella undantagslagen löpte ut i slutet av juni utan att ha utnyttjats av regeringen, men kan på med några dagars varsel återinföras.
   Det säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet,
   Det beror på att Lagrådet inte nästa gång skulle behöva ges tid att granska och tycka till om lagförslaget, eftersom man redan en gång för alla gjort detta.”
   Mycket märkligt. Generalklausul? Seriell diktatur.

   PS. Har någon sett tomten? Har han tittat ut än (”Kusten klar?”)?
   Statsminister Stefan Löfven (S) har satt sig själv i coronakarantän
   https://www.friatider.se/statsminister-stefan-lofven-i-coronakarantan

   • Mjölner says:

    Loa! Det är för dj—igt

    • Loa says:

     Som sagt, kvinnor ska inte regera.
     Det täcka könet förordar diktatur och bryr sig inte om vetenskap.
     Sossekossan och miljöskatboet:
     Regeringen vill införa pandemilag – ska möjliggöra nedstängningar
     https://samnytt.se/regeringen-vill-infora-pandemilag-ska-mojliggora-nedstangningar/
     Nyspråk:
     – Pandemin kommer att pågå under lång tid framöver. Det behövs en lagstiftning för att kunna genomföra mer träffsäkra smittskyddsåtgärder, säger socialminister Lena Hallengren.

     • peterkrabbe says:

      Och detta råder det full enighet om i riksdagen. Partierna enas med hjälp av pandemin och liknar alltmer ett enpartisystem. Mellan raderna ser vi nu hur bolsjevikernas revolution ersätts av pandemikernas revolution. Man har helt enkelt hittat det perfekta systemet för maktövertagande. En handfull politruker skall kunna bestämma om vi skall ha ett näringsliv eller inte.
      Jag är imponerad av LOAs klarsyn vad gäller det egna könet. Med kvinnor på alla väsentliga poster är socialismen säkrad, det är statistiskt bevisat. Lika säkert är att kvinnostyrda regimer inte överlever. Ursäkta alla kvinnor, jag älskar er alla! Men politik är politik och måste kunna diskuteras.

 14. Mjölner says:

  Det finns absolut ingen anledning att be om ursäkt för att du är gammal, tvärt om. Vi som växte upp på 40- och 50 talet hade utan tvekan i de flesta fall en underbar barndom, trots efterkrigstidens fattigdom och återhämtning. Sverige hade tur som inte blev indraget i WW2.
  Jag som ville bli stridspilot fick nöja mig med civilcertifikat p.g.a. partiell färgblindhet.
  En del av Er vet eller kommer ihåg när fiskargubben var med oss att jag förklarades ”flygtokig”.
  Det är jag fortfarande. Jag har trots åldern sökt jobb på SAS, Ryan Air, Finnair och ett flertal flygbolag. Jag tränar varje dag på checklistan innan start. Vänster vinge, check. Höger vinge, check. Vänster motor, check osv. Det enda bolag som visat intresse är Pensionair, men där finns sorgligt nog bara marktjänst.

  • Mats says:

   Ivermectin tror jag doctorn pratar så ivrigt om eller är det något annat han säger. Verkar bra men vi ska ju ha vaccin

   • ragnhild says:

    – sterkt. Her omtales saken på norsk, takker for det.
    https://www.document.no/2020/12/09/korona-medisinen-big-pharma-ikke-vil-vite-av/

   • Jag kan inte komma ifrån ryggmärgskänslan att vaccinationshoten är teater. Vi har Bill Gates som raljerade i en intervju genom att både med ord och kroppsspråk skrattande förklara hur man skulle skjuta in vaccinet i barnens vener, och vi har Klaus Schwab som iklädd fånig Starwars-mundering vill styra upp hela världen, trots att han bara precis som Gates representerar ett privat företag. Förvisso är staterna också privata bolag numera, men deras representanter är folkvalda.

    Är allt ett skådespel i syfte att framställa folken världen över som segrare över ett slavsystem när hela covidbaletten faller samman? Politikerna behöver kanske inte skämmas eftersom det är just privata företag som har drivit agendan, och inte de folkvalda?

    Kanske är jag ensam om denna misstanke, men jag tycker att det är så uppenbart up in our faces, att det är svårt att ta det på allvar.

    • Loa says:

     Jag har tänkt som du. Teater. I synnerhet att Trumps ihållande löften om vaccin, at ‘wharp speed’ jo minsann, säges vara ett sätt att hindra DS att kräva lockdown av samhället.
     Och det kan inte bli medialt drev mot honom att ”neka livräddande vaccin”. Tänk bara vilka hatdrev det skulle bli, Big Pharma lägga hela sin tyngd bakom!
     Dessutom har jag märkt att Trump på sina rallies alltid talat om ”vaccin OR therapeutics” och sen framhållit sig själv som levande exempel på den senares lyckosamma utfall – återställd på en dag! Det kan ju ingen förneka… (OM han nu var sjuk. Det kan både ha varit för denna therapeutics-reklam OCH för att hans liv var hotat. Han lades in på militärsjukhus. Man kan misstänka samma sak om Giuliani – allt framläggande av bevis för valfusk har ställt honom i bokstavlig skottglugg. Han lär ha hivats in under National Guards vingar.)
     Tillbaka till USAs vaccin”löften”. Detta är lite för verklighetstroget för min smak:
     Trump Willing To Take COVID-19 Vaccine Live On TV: Official
     December 8th, 2020
     https://stillnessinthestorm.com/2020/12/trump-willing-to-take-covid-19-vaccine-live-on-tv-official/
     Caveat:
     “ recovered from COVID and has antibodies. … But there are other sort of famous, shall we say, vaccine influencers and experts who I think have come forward and volunteered to participate in an effort to help instill public confidence, and we’re certainly considering such offers,” the official said.” 😉

     • Jag tror inte någon i vare sig det amerikanska eller svenska etablissemanget har varit sjuka, Det är ett sätt att skapa trovärdighet avseende smittrisken och få lite semester samtidigt. Varför skulle Trump ta vaccinet inför öppen ridå? Det kan ju vara vad som helst i sprutan och inte bevisa något! Vilket trams!
      Folk tror att Trump är något slags räddare, men han spelar förstås på samma sida som etablissemanget i det långa loppet. Dock rör han ju runt i grytan och det kommer att utnyttjas som en del av skådespelet. ”Trump stod på folkets sida och därför kunde vi rasera New World Order, inklusive pedofilierna och vaccinerna!”
      Eller kör de dubbel bokföring, och det är nog vid närmare eftertanke det troligaste, alltså ”går det så går det”. Om de massiva protesterna uteblir så flyttar de fram sina positioner men om det blir storm så backar de undan och bekänner sig besegrade. Under en tid, sedan börjar de dra åt tumskruvarna igen.
      Ska läsa Rapaports artikel…

    • Loa says:

     Kolla! Fler som tycker.
     Jon Rappoport: Florida Governor Ron DeSantis Exposing COVID Test Fraud Will Bury Anthony Fauci
     https://phibetaiota.net/2020/12/jon-rappoport-florida-governor-ron-desantis-exposing-covid-test-fraud-will-bury-anthony-fauci/ (länkar vidare till Florida forcing labs to report number of PCR test cycles—game changer )
     Phi Beta Iota’s kommentar:
     ” We assess all of President Trump’s moves on vaccination to be deceptive, buying time. What DeSantis is doing is the beginning of the end for the Deep State lies and crimes against humanity centered on a fake pandemic with 99% false positives. ”

     • Både Gates, Schwab och Fauchi är nog tänkta att kliva av scenen i det närmaste. Trump står obefläckad, liksom våra egna folkvalda gällande vaccinfrågan. Ja, hoppsan som det blev kommer Löfven att utropa, ”jag kunde inte se det komma heller!” 😀

      Det är vad jag tror, men för all del – jag kan ha fel! 🙂

    • Sture says:

     @ Carina Agrell,
     Oj, oj, oj. Du är verkligen förvirrad. Men du går efter din ryggmärgskänsla. Är det den du tycker vi andra också skall följa?
     Det är klart att målsättningen och hotet att vaccinera hela världens befolkning med ett mRNA är verkligt. Tro inte annat. Vilket innebär att de avser att ”genmodifiera” människan. Kommer de att lyckas? Jag tror och hoppas inte det, eftersom vi redan har allt det vi behöver för att bekämpa denna och alla framtida ”pandemier”.

     Sedan skriver du:
     ”Jag tror inte någon i . . . det amerikanska. . . etablissemanget har varit sjuka, Det är ett sätt att skapa trovärdighet avseende smittrisken och få lite semester samtidigt. Varför skulle Trump ta vaccinet inför öppen ridå?”

     Ren spekulation. Du har inte den minsta kunskap till stöd för detta förutom din mycket diffusa ””ryggmärgskänsla”. Det är klart att Trump var sjuk, det kunde ju var och en med lite ”klinisk blick” se. Men han fick artificiellt skapade antikroppar, som omedelbart dödade de virus som bildats i hans kropp och det hann inte bildas några fler. Han han inte fått detta så skulle han säkert blivit enormt mycket sjukare.

     Det tar normalt 7-14 dagar för antikroppar att bildas hos ett immunsystem som inte tidigare stött på ett speciellt virus och under denna tid kan man hinna dö, vilket många gjort. Men när man väl stött på detta virus så bildar kroppen egna antikroppar på nolltid via speciella minnesceller. Så Trump behöver därför aldrig ”ta vaccinet inför öppen ridå” och inte vaccinera sig överhuvudtaget.

     • @Sture

      Nej Sture, du tror precis vad du vill, men tydligen begrep LOA vad jag menade och publicerade ytterligare stöd för min tes – så uppenbarligen är jag inte ensam om mina misstankar. Min intuition är skarp, men låt dig inte påverkas av den, jag använde bara min yttrandefrihet för att dryfta en frågeställning. Är det en ursäkt för det som du vill ha, Sture?

      Tiden får utvisa, men för MIN PERSONLIGA DEL framstår ”går det så går det-metodiken” som mest sannolik. De kör in i kaklet om de kan, men kan också vända på en femöring om det behövs och skrinlägga planerna tills vidare och återkomma senare.

      Gällande sjuka politiker och kändisar så kan deras eventuella sjukdom vara vilken som helst – halsfluss t ex. Som vi ju vet så fungerar ju inte testerna.

 15. matte5958 says:

  Sätt er nu ikväll och kommande kvällar; maila, ring och lägg ut på alla medier ni är med i, nu är det bråttom: Vägra vaccin !!!

  https://www.expressen.se/nyheter/alla-vuxna-ska-vaccineras-under-forsta-halvaret-2021/

 16. Loa says:

  Gläds!
  Här är det idel goda förutsägelser, av ett orakel Jim Willie ”den gyllene åsnan” som har RD Steeles förtroende och därmed mitt.
  2020/12/09
  #UNRIG Video (38:20) Jim Willie “Golden Jackass” on Election 2020 – Fraud, Constitution, Supreme Court = Trump Win
  https://phibetaiota.net/2020/12/unrig-video-3820-jim-willie-golden-jackass-on-election-2020-fraud-constitution-supreme-court-trump-win/

  Willie är statistiker, spår träffsäkert om guld, ekonomi och politik. Svindlande video, men missa inget! Deep State är inträngda i ett hörn sen Trumps tre år av rensningar.
  5.29 – 5.39 lyfte mig: ”The underground networks are being confiscated, the children are being rescued”. DS måste göra något drastiskt för att undgå att arresteras. Valet var deras sista chans, tyvärr ej fördolt p.g.a. kameror, goda sidans spioner och mullvadar.
  Willie analyserar lagren av juridik – ju sämre desto bättre så folk får SE.
  Vid 30.55 ramlar han över hur Obama tillsatt DS-folk i hela USA inkl. den avlönade läkarkåren.

  Längre bak finns en artikel av honom från hans sida Golden-Jackass:
  Jim Willie: Supreme Court Election 2020 Bottom Line
  https://phibetaiota.net/2020/12/jim-willie-supreme-court-election-2020-bottom-line/#more-158215

 17. Loa says:

  Internetaccess till valsystemet på stället!
  BUSTED: Dominion Took Over Georgia Voting Machines Remotely During 2020 Election
  https://stillnessinthestorm.com/2020/12/busted-dominion-took-over-georgia-voting-machines-remotely-during-2020-election/
  Först lögner..
  sen 56 sek. video av valarbetare längst ner.

 18. kirurgenblog says:

  Peter
  Här är lite initial information om Ivermectin:
  https://www.fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=19860425000041
  Jag skall kolla vidare samt kontakta en en kanal i USA som är duktig på att vaska fram värdefull informatiom.

 19. kirurgenblog says:

  Jag hittade väsentlig information själv enligt nedan. Lite tungläst men väl värt att penetrera.

  Klicka för att komma åt Testimony-Kory-2020-12-08.pdf

  Detta är litet utdrag med relevanta referenser.

  “Data Supporting Ivermectin as a Potential Global Solution to the COVID-19 Pandemic Ivermectin is already eradicating coronavirus infections in multiple regions of the world. Dozens of studies demonstrate its efficacy from studies done from “ bench to the bedside” as follows: 1) Since 2012, multiple in-vitro studies have demonstrated that Ivermectin inhibits the replication of many viruses, including influenza, Zika, Dengue and others (19-27). 2) Ivermectin inhibits SARS-CoV-2 replication, leading to the absence of nearly all viral material by 48h in infected cell cultures (28). 3) Ivermectin has potent anti-inflammatory properties with in-vitro data demonstrating profound inhibition of both cytokine production and transcription of nuclear factor-κB (NF-κB), the most potent mediator of inflammation (29-31). 4) Ivermectin significantly diminishes viral load and protects against organ damage in multiple animal models when infected with SARS-CoV-2 or similar coronaviruses (32, 33). 5) Ivermectin prevents transmission and development of COVID-19 disease in those exposed to infected patients (34-36,54,88). 6) Ivermectin hastens recovery and prevents deterioration in patients with mild to moderate disease treated early after symptoms (37-42,54). 7) Ivermectin hastens recovery and avoidance of ICU admission and death in hospitalized patients (40,43,45,54,63,67). 8) Ivermectin reduces mortality in critically ill patients with COVID-19 (43,45,54). 9) Ivermectin leads to striking reductions in case-fatality rates in regions with widespread use (46-48). 10) The safety of ivermectin is nearly unparalleled given its near nil drug interactions along with only mild and rare side effects observed in almost 40 years of use and billions of doses administered (49). 11) The World Health Organization has long included ivermectin on its “List of Essential Medicines” (50). A more detailed summary of ivermectin’s existing clinical studies in the prevention,”

 20. kirurgenblog says:

  Man bör läsa både pros och cons när det gäller. Här är en läkare som skriver både sakligt och professionellt.
  https://www.facebook.com/groups/1510339082461932/user/540611294/

 21. kirurgenblog says:

  när det gäller vacciner.

 22. Loa says:

  Biden vill föra in USA UNDER FN:
  The Great Reset Cannot Be Complete Until America Is Placed Under U.N. Authority – Joe Biden Pledged Tuesday To Make That A Reality
  https://stillnessinthestorm.com/2020/12/the-great-reset-cannot-be-complete-until-america-is-placed-under-u-n-authority-joe-biden-pledged-tuesday-to-make-that-a-reality/
  “strengthened partnership between the U S and the U N on … combatting COVID-19 and building resilience to future public health challenges, confronting the threat of climate change,” etc. bla bla, Paris accord, EU, NATO…
  The exchange between Biden and Guterres came hours after Facebook CEO Mark Zuckerberg announced the company is ready to play its part in a potential Biden administration with its coronavirus vaccine response, as Breitbart News reported. Mark Zuckerberg said in a livestreamed interview with Dr. Anthony Fauci …
  samt
  UN Announces Biometric Digital ID Wallet

  • Loa says:

   Har FBI kastat in handduken, därför att Demokraterna är rökta?
   igår
   After 4 Years of Stonewalling Corrupt FBI Finally Admits They’re Holding Seth Rich’s Laptop
   https://www.thegatewaypundit.com/2020/12/huge-4-years-stonewalling-corrupt-fbi-finally-admits-holding-seth-richs-laptop/
   If Seth Rich truly was a victim of a senseless street crime in the middle of the night in Northeast DC, why would the FBI have his laptop…?

   idag
   Attorney Ty Clevenger’s Determination Led to the FBI Announcing Today They Actually Did Have Thousands of Documents on Seth Rich and His Laptop
   https://www.thegatewaypundit.com/2020/12/attorney-ty-clevengers-determination-led-fbi-announcing-today-actually-thousands-documents-seth-richs-laptop/
   This story started with the release of emails by WikiLeaks related to the DNC and Hillary’s Campaign Manager creepy John Podesta. Within days, in June 2016 …Washington Post, released a report that the Democrat National Committee (DNC) had been hacked by Russia.
   In December 2016… followed up with the outlandish claim that the CIA had determined that Russia hacked the DNC, because Russia wanted Trump to win the election.
   Then, after years of being hidden by corrupt lying Representative Adam Schiff in Congress, a number of testimonies related to the Russia collusion sham were unveiled The whole “Russia stole the DNC emails and sent them to WikiLeaks” story was a fraud.
   … a young man working for the DNC by the name of Seth Rich, copied emails from the DNC and shared them with WikiLeaks. Mr. Rich was murdered in Washington D.C. in July 2016.

 23. Loa says:

  B Fulford v. 50
  https://stillnessinthestorm.com/2020/12/benjamin-fulford-december-7th-2020-it-is-time-to-rewrite-the-history-books-as-liberty-dawns-on-humanity/
  “ our sources confirm Donald Trump has won his re-election by a landslide and Joe Biden is about to enter the US witness protection program.”
  Om Gina Haspel är Fulford kryptisk. ”She is gone”. Efter att ha sagt allt, förstås.

  Jag har hört att Kina-stjäl-valet bara är en omväg för CIA. Eller som Fulford sagt: Khazarian mafia (banksters). Jim Stone säger J own China. Att (omvägen) Kina äger Biden (och Obama) vet vi.
  Idag säger Fulford, mycket intressant:
  ” the Communist Chinese themselves take orders from a secretive governing body in Switzerland. This is what’s known, in low whispered voices, as the Octagon Group. ”

  • Not CO2 says:

   ”Octagon group” hänger samman med Vatikanen/Jesuiterna …

   • Ja, och en som kan mycket om fenomenet är historikern Sean Hross, ursprungligen från Sydafrika, sedemera bosatt med familj i Schweitz, utkastad därifrån och sedan länge hemlös och uppehållande sig i Frankrike där han åker runt och filmar. Han har flera YT-kanaler, men ”Central Intelligence Agency” är den mest innehållsrika vill jag minnas. Länken leder dock till en intervju i kanalen ”Observation Deck”, vilken är tämligen uttömmande. Annars vet jag att ”CIA” har specifika videos om just The Octagon om intervjun inte omfattar ämnet tillfullo. Det var ett tag sedan jag såg intervjun så jag minns tyvärr inte innehållet i detalj: ”History but not as we know it” https://www.youtube.com/watch?v=KzXhnhDDRMc

   • Loa says:

    Tack! Jag tänkte 13 familjer samt letade åtthörniga byggnader i Italien. Men det kanske var fem- jag tänkte på; Pentagon.
    Hittar dock detta från sept.:
    https://prepareforchange.net/2020/09/23/benjamin-fulford-9-21-20-report-as-zionists-are-purged-in-israel-the-next-target-is-switzerland/
    ” The autumn offensive begins.
    The rogue nation of Israel was put under lockdown at the start of the Jewish New Year to facilitate a purge of Zionists, Pentagon sources say. MI6 sources say their next target is a mysterious Swiss-based entity known as the Octagon Group. In a counter-offensive, an estimated one-million Satanists in the U.S. are being mobilized to overthrow the government, multiple intelligence agency sources agree. ”

    Att Ruth Bader Ginsburg överraskande och äntligen dödförklarats menar Jim Willie måste visa på att SC chief justice Roberts – utsedd av W, ‘compromised’, ‘tainted’ – har fått ultimatum av president Trump. Att dessa sträckta vapen är tecken på att han inte ska konstra inför de väntande målen om valet.
    Det valda datumet för RBGs officiella hädanfärd (Rosh Hashanah – sends a New Year message to the Jewish mafia) kan ju likväl vara ominöst för adressaten.

    Sen: ”It was also at this time that Leo Zagami was sent by the P2 Freemasons to Japan to visit me. When I reciprocated the visit and went to Italy, I was told the P2 (now P3) took orders from “aliens in Switzerland.” They claimed to have started and run Communism.”

    Längre ner mer om det Fulford ovan kallar Octagon:
    ”12,045 incidents of civil unrest from May 26th, 2020 to Sept. 5th, 2020. Black Lives Matter were involved in 95% of those incidents. It has been well documented that BLM is funded by “George Soros” (long since dead), which is a code name for the Zionists in Switzerland.
    Remember BLM is using communist flags and the P2 run out of Switzerland (by “aliens”) claim to control communism. NSA sources say the U.S. Satanic sabotage campaign is being run out of an underground base near Palm Springs, California.
    (…)
    Also, a 4.8 quake near LA on the night of Ruth Bader Ginsburgs’ death may signal that children are still getting rescued from underground, and military operations are underway.”

    Och i Japan:
    ”Japanese military intelligence sources say Japan has been forced to provide 16,000 children per year to the Khazarian Mafia. These children are transported from Tokyo underground bases to the city of Shima in Kagoshima Prefecture. From there they are transported to the Island of Hainan, China, which Japanese military intelligence says is the largest human trafficking hub in Asia.”

    • peterkrabbe says:

     Ovanstående verkar kanske lite väl fantasifullt. I en mer realistisk analys kan man konstatera att den Sionistiska Världskongressen etablerades i Schweiz 1897 och hade sitt högkvarter där tills Israel hade bildats 50 år senare. Utan tvekan diskuterades där kommunismens framtid, vilket utmynnade i ryska revolutionen 1905 och 1917, allt under judiskt beskydd. Att en verksamhet funnits kvar i Schweiz även därefter kan vi ta för givet och möjligen ingår WEF i Davos i det mönstret.
     Oktagonen tror jag har samband med religionen Baha’i, som bildades under 1800-talet och är en sammanlänkning av många religioner i globalismens namn. Att judar finns med även där kan vi också ta för givet, ett av deras främsta tempel finns i Haifa i Israel. Grundplanen för deras tempelbyggnader är alltid en oktagon.
     Många anser att Baha’i är den framtida lösningen på globalismens världsreligion, den etableras också i stor skala i ”nybyggnadsområdet” mellan Kina och Europa, den nya civilisationen utefter den framtida Sidenvägen. Se städer som Astana!

     • Loa says:

      Astana – nya Sidenvägens knutpunkt!
      3Days3Nights (twitterkonto): The Borat Kazakhstan China Child Trafficking Sting & PsyOp
      https://phibetaiota.net/2020/12/3days3nights-the-borat-kazakhstan-china-child-trafficking-sting-psyop/
      Saxat:
      “ The movie Borat was a psych op KNOWINGLY designed by Hollywood to make you THINK Kazakhstan was a bunch of goat farmers.
      The capitol Astana (Satana) … to be the location of [their] New World Order Capitol after HRC weakened America.
      Why Kazakhstan? Why would [they] want to relocate the NWO capitol to Kazakhstan? Let’s look into the New Silk Road!
      The New Silk Road – The easiest place for [them] to find millions of undocumented children is the interior of China. The New Silk Road starts near Wuhan & goes through Astana.
      Covid Hot Spots Wuhan, Tehran & Venice were the original COVID hot spots. All 3 are on the trafficking routes from Wuhan. “
      Hoppas covid stannade till och smittade ner där också.

 24. Sture says:

  Simon Parkes har gjort en ny uppdatering om läget i USA. Enligt de källor som han stödjer sig på pågår en kraftig militär upprustning och omgruppering i USA. Det finns dock ingen risk för något krig just nu och hela december kommer att vara lugnt. I början av januari börjar det dock hända saker och ting. Enligt Simon Parkes drogs rullgardinen ner för Joe Bidens eventuella ministär då Texas lämnade in sin stämningsansökan mot de ”swing states”, som inte följt konstitutionen i detta val – en stämningsansökan som nu fått 17 andra stater att ansluta sig. De onda krafterna försöker nu därför dra in andra organisationer (World Economic Forum) och andra stater, FN m. fl. att blanda sig i USAs inrikesaffärer för att bli av med president Trump. Och president Xi i Kina har just nu en konferens med Biden där CNN är inbjudna för detta ändamål. USAs militärer svarar med robusta medel – omgrupperingar, uppladdningar etc. Detta är inte en uppladdning för krig utifrån, men ingen skall tala om för det amerikanska folket vad som bör göras och det behöver ingen ”hjälp” utifrån. Detta skall vara budskapet som förmedlas med alla dessa truppförflyttningar.
  Globalisterna vet inte riktigt hur de skall svara och man har börjat diskutera att de stater som leds av demokraterna skall dra sig ur unionen. Men just dessa stater är djupt skuldsatta och misskötta av korrumperade politiker sedan 60-70 år, så det ser inte så lovande ut. De republikanskt styrda staterna har svarat med – OK. Vi kan själva dra oss ur unionen och bilda vår egen union med Donald Trump som vår president. Vi behöver inte Kalifornien, New York eller Washington.
  Nu plötsligt har man på CNN (???!!) börjat diskutera Hunter Bidens skatteaffärer och ekonomiska uppgörelser med Kina. Orsaken är förstås att man misstänker att Biden inte kommer att bli president och eftersom FBI börjat dra i dessa trådar, så är det bättre att CNN tar upp detta själva. Hade man trott att Biden blir president, så skulle man fortsätta att tiga, menar Simon Parkes.
  Texas har nu uppmanat Supreme Court att skjuta på 14 december-beslutet till in i början av januari. Och en mängd människor knutna till företaget Dominion tvingas vittna under ed. Den militära underrättelsetjänsten vet idag allt den behöver veta. Vad det handlar om enligt Simon Parkes är exakt när man skall ingripa för att säkerställa den amerikanska konstitutionen. Ty januari bler en ”het” månad och då gäller att ha allt på plats för att möta detta.

 25. Eclipse says:

  Lite avkoppling med en underhållande kaotisk debatt från krisåret 1995. Diskutabelt med Aschberg – Hur får vi fart på Sverige?

  Flera av de medverkande är borta sedan många år – Sune Hjorth, Saida Andersson, Rauni-Leena Luukanen, läkaren Bengt Stern, naturläkaren Josef Östlund, Bruno Wintzell. Nationalekonomen Bo Södersten gick bort för tre år sedan.

  Saida: Det kommer till att bli köttfärs utav hela Sverige. Utlandet köper upp oss.

  Sune Hjorth: Vi måste avskaffa detta vansinniga privilegiesamhälle vi har. Att ha miljardärer i ett samhälle är att ta död på demokratin. Samhället ska skaffa fram jobben. Socialisera bankerna!

  Bruno Wintzell: Samhället skapar inga jobb, för det får våra barnbarn betala. Och det har vi sett under 40 år hur mycket dyrbara jobb och vilken statsskuld det har lett till. Det är de gnetande småföretagarna som skapar jobben och måste ha förutsättningarna för det.

  Josef Östlund: Sjukhusen är fulla. Människan lever på fel föda, man ska käka vegetarisk kost, det som människan är byggd för. Då tömmer vi sjukhusen på hälften av patienterna. Ta bort svartjobben.

  Rauni-Leena Luukanen: Alla regeringar vet att vi inte är ensamma i universum. Dela alla jobb i två. Ändra attityden totalt till jobbet, till livet. Varför är vi här, vad är meningen med livet.

  Monica Wiegert: Ta bort barnomsorgen så spar vi 80 miljarder. Varför måste andra kvinnor sköta barnomsorgen, varför kan inte mödrarna själva göra det? På kvinnojourerna sitter kvinnor och uppmanar andra kvinnor att skilja sig. *kraftiga burop*

  Britt-Marie Ekvall, förbundssekreterare Unga Örnar: Dagis är jättebra för barnen.

  Bo Södersten: Välfärdsstaten byggdes upp 1870-1970. Samhället fungerade ypperligt fram till slutet av 60-talet. 70 procent av alla resurser går till den offentliga sektorn, det är fullständigt horribelt. Allmän förskola från 3 års ålder, dessförinnan allmänt vårdnadsbidrag för alla.

  Bo Lundgren, enda grå musen i samlingen: Sänk räntan, sänk skatterna på arbete och investeringar.

  Medverkar gör även Naken-Janne, M. A. Numminen, kroppsbyggaren Erling Wahlgren, frikyrkopastor Nils-Alvar Ekstén, gaymoderater, ungliberaler, m fl.

  Aschberg till Saida: Hur får vi fart på Sverige?
  -Ja, vi byter ut lite grann av regeringen och så gör vi ett nyval, för nu går det inte längre. De har ju satt sig i knäna på Centern. (…) Bildt ska bort, för han förstör alltihop.

  Intressant och skönt att notera att migrations-, klimat- och könsneutralitetsfrågor är fullständigt frånvarande.

  Monica Wiegert: Finns det såna galenskaper som dagis på Plejaderna också? 🙂

 26. Mjölner says:

  Det svenska rättssystemet åker nu okontrollerad kana i globalisternas bobbana.
  Man behöver inte vara professor i folkrätt för att inse allvaret i det pågående raset.
  MSM rapporterar nu att enskilda tjänstemän i snart sagt alla myndigheter och dicipliner fattar
  egna beslut om restriktioner med ”coronapandemin” som beslutsgrund. Man har nu anammat regeringens vana att bryta mot snart sagt alla lagar gällande den enskilda människans rättigheter. Utanpå regeringens obstruerande tilltag med ministerstyre kommer nu olagligt tjänstemannastyre.

  Brott mot mänskliga rättigheter och Sveriges författning är vad som nu pågår.
  Regeringsform och grundlag rundas av både riksdag och regering utan att blinka. Var finns JO, riksåklagaren och ledamöterna i svenska HD. De är förmodligen mer intresserade av sitt extraknäck på stan än att sköta sitt jobb, ”TILLSE ATT SVENSK LAG OCH FÖRFATTNING FÖLJS”. Det struntar man i och skyller på den påhittade ”pandemin”. De socialistiska vänsterkrafterna med hjälp av kräken i alliansen har satt Sverige i farlig gungning.
  Det råder en bedövande konsensus över att det som nu sker är utomordentligt bra.
  Jag kallar det allvarlig rättsröta och korruption.

  Det finns ingen bromsare på den svenska bobben. Regeringen har nu gjort kick-down på gaspedalen, farten och förfallet ökar snabbt.

  • Exakt på pricken! Enda lösningen är att sluta rösta och ställa in betalningarna på krediterna för att konkret visa att det får räcka nu med förtryck av folket. Det var länge sedan vi hade demokrati, om ens någonsin och vi kommer ju ändå att förlora allt vi äger och har om parasiterna lyckas driva igenom sin satanistiska agenda. Dessvärre tror folk så mycket på politikernas plan och förmåga att rädda folket, när det i själva verket är just oförmågan som avspeglas i samhället – redan nu! Så då kan man med lite fantasi föreställa sig hur det ser ut några år framåt!

   • Jonas says:

    Fast ännu bättre är om alla hade lagt sin röst på AfS men tyvärr är valfusket så stort att såssarna kommer sitta kvar vid makten.

    • Jag är inte säker på det! Betänk att det ekonomiska och finansiella systemet havererar nu under täckmantel av Covidiotin. Det behövs ytterligare en syndabock 2022. Så nästa gång får nog SD och andra behålla sina röster, tror jag.

 27. Jonas says:

  Folkets tribunal baserat på Romfördraget om mänskliga rättigheter, låter som ett klart ljus i en tid av mörker men tyvärr så blir det väl inte mer än så eftersom de skyldiga inte kan arresteras.

  • Tribunalens största betydelse är såvitt jag förstår det att upplysa människor om moraliska aspekter, alltså de som saknas i de statliga domstolarna. Att bygga upp råg i ryggen tills de dömda s a s kryper själva baklänges in i sina ”celler”, eller mer troligt ut genom bakdörrarna på Rosenbad.

   De statliga domstolarna är trippelt jäviga – genom att de endast kan tjäna en herre, d v s folket, men lyder en global elit. Liksom genom att alla roller – åklagare, paneltjänstemännen och advokaterna har samma arbetsgivare, dvs staten. Dels p g a bristande trovärdighet för klubbarna för inbördes beundran med massivt ryggkliande, d v s Ruben och Hilda m fl. Den s k Skandinaviska Realismen med pragmatiskern Axel Hägerström som portalfigur funkade bra under sosseeran, men genom sitt våld på rättsstatsprinciperna, d v s moralaspekten, måste detta system falla. Makt kan inte vara rätt såsom denna filosofi stipulerar. Slutligen är hela Maritime Law-systemet med författningarna gällande endast slavar om man presenterar sig som en sådan, i gungning. Folk kommer att fatta att de lurats ikläda sig rollen som monopolpluttar på bekostnad av sin suveränitet och statsbildare ovanför staten, på samma sätt som de sugit upp informationen om penningsystemet de senaste åren.

 28. kirurgenblog says:

  Riksrätt och tjänstemannaansvar.

 29. Sture says:

  En ny uppdatering av Simon Parkes över läget efter att USAs Högsta Domstol vägrat att behandla Texas stämning av staten Pennsylvania för brott mot konstitutionen under valet. MSM jublar och många alternativa sajter bryter samman och ger upp. Simon Parkes menar här att Högsta Domstolen vägrat ta upp fallet eftersom det saknar ”standing”. Många andra kommentatorer har också nämnt att tillbakavisandet av stämningen inte rör själva innehållet utan endast de yttre formerna. Vi minns hur Amy Coney Barrett resonerade när man i senatsförhören krävde att hon skulle uttala sig om hypotetiska fall – ”hur kommer du att rösta ifall …?”. Hon vägrade eftersom hon är domare och måste ha ett konkret fall på vilken man tillämpar konstitutionen.
  Samma sak här, menar Simon Parkes. Detta rör amerikanska medborgares konstitutionella rätt att få rätt vikt på sin röst – och då kan man inte föra in staten Texas i detta utan endast enskilda medborgare. Detta är den rent formella sidan av saken – på vilka grunder man avvisade fallet. Därför håller man nu på att skyndsamt skriva om stämningen i vilken enskilda medborgares rättigheter trampas under fötterna. Donald Trump med flera andra har bidragit med sina namn.
  Så saken är på intet sätt förlorad och det finns ingen anledning till panik. De lagstiftande församlingarna i de fyra nämnda staterna Georgia, Michigan Pennsylvania och Wisconsin är lite yrvakna inför sina konstitutionella skyldigheter efter att under cirka 200+ år inte ha gjort särskilt mycket annat än att ha satt en stämpel under tidigare valresultat. De närmaste veckorna kommer de att tvingas fundera över om de vill godkänna att den amerikanska republiken går under och blir en del av Kina, eller om de vill kämpa för den amerikanska republikens självständighet och det amerikanska folkets frihet. Då ankommer på dem att fullgöra sina skyldigheter, Vilket Simon Parkes tror att de kommer att göra.

  Den amerikanska militären hade gjort upp ett 6 punkts program för att få Donald Trump återvald och Högsta Domstolen var den fjärde punkten. Simon Parkes menar att den amerikanska militären under inga som helst förhållanden kommer att godkänna Joe Biden som president och han har också hittills helt frusits ut vad gäller säkerhetsinformation. Kina har helt köpt Joe och Hunter Biden och hoppas på att kunna ta över USA. Detta är framtidsperspektivet om Joe Biden kommer till makten och detta kommer den amerikanska militären aldrig att acceptera. VP-kandidaten Kamala Harris har inte heller sagt upp sin senatsplats, vilket visar vilken osäkerhet hon känner.

  • Loa says:

   Varför det dröjer. Saxade stycken:

   Trump is Doing it again!
   https://stillnessinthestorm.com/2020/12/trump-is-doing-it-again-dave-the-differentiator-reader/
   “ Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Adam Schiff, Jerry Nadler and their fellow traitors do not even know they are being played by Trump!

   Trump is leading the MSM back into this web of corruption inside his administration.

   There are an estimated 209,000 sealed indictments waiting to be opened and the criminals arrested. Many of these criminals have been arrested and are being held in GITMO or other federal prison holding facilities.
   … various Plea Agreements have taken time to negotiate by Barr and Huber. There are some big names included in this group which might include Jeffrey Epstein, along with Ghislaine Maxwell. Again, it took a long time for President Trump to identify the Deep State person blocking his progress on these matters. Sally Yates and Loretta Lynch are rumored to be in this class of people as is Gina Haspel of the CIA.

   The “Epstein Island” is just one of these many islands. The Biden Crime family also has an island not far from Epstein Island. (Finns även en Disney.) These islands are also rumored to be connected by underground tunnels. This aspect of the corruption then opens the door on the child abuse aspects of the Deep State. There are the DUMBs which are Deep Underground Military Bases all over the world. Second, Epstein had other “Ranches” in the United States.

   The Tres Bozos of Brennan, Clapper and Comey deserve special attention and that is being addressed by the Trump Administration. But first the election fraud is being used by Trump to expose all of the corruption. “

   OBS. OBS.
   “ Whistle-Blower Phil Schneider started back as early as 1992 with his disclosures about the DUMBs and how it all started. Schneider exposed what is now known as Area-51 in Nevada. Schneider had an associate, Al Bielek, and these two made some exposures about human trafficking in the world. Ben Fulford has also written about this situation. The “Octagon Group” was first exposed by this group of people. Phil Schneider was directly involved in the development of the DUMBs and he is a geologist by trade.
   Hopefully, the above explanation offers some insight as to the WHY the transition is taking so long. “

 30. South says:

  De som blir äldst är fortfarande globalisterna i toppen. DET borde man istället titta lite närmare på.

 31. Loa says:

  Senaste nytt från vaccin-freak-fronten:
  De testade Löfvens nya coronavaccin – fick förvridna ansikten
  https://www.friatider.se/de-testade-nya-coronavaccinet-fick-forvridna-ansikten
  Utrikes.
  Fyra försökspersoner som testat Pfizers nya coronavaccin, som den svenska regeringen har köpt in, har drabbats av ansiktsförlamning, så kallad Bells pares. Det framgår av den rapport från testet som skickats till USA:s mat- och läkemedelsmyndighet FDA.
  Läkemedelsverket väntas inom kort godkänna vaccinen från Pfizer och Moderna, skriver SVT. Regeringen uppgav i mitten av november att man har ”säkrat” vaccin till hela befolkningen, däribland Pfizers och Modernas vaccin.
  Men vaccinet kan alltså leda till Bells pares som är en form av ansiktsförlamning där musklerna i ena halvan av ansiktet förlamas så att den drabbade inte kan använda musklerna där. Ansiktshalvan blir hängande, vilket påverkar ansiktsuttrycket. Bieffekten räknas av Pfizer som ”mindre allvarlig”.

  • Sture says:

   Loa,
   enligt den i USA välkända gynekologen och förlossningsläkaren Christane Northrup finns det flera rapporter om ”transverse myelitis” hos de friska, frivilliga på vilka vaccinet testats, vilket i princip är att likställa med polio. Detta mRNA som avses att inlagras i människans DNA har säkert många helt oförutsedda biverkningar, t. ex. påverkan på nerver som polio och Bells pares.
   Att denna bieffekt får kallas ”mindre allvarlig” visar ju bara på hänsynslösheten i projektet.

  • Loa says:

   IT’S WAR: Communist China successfully infiltrated vaccine giants Pfizer, AstraZeneca and GlaxoSmithKline as part of “unrestricted warfare” to defeat the US military and conquer North America
   Dec.13, 2020 by Mike Adams
   https://www.naturalnews.com/2020-12-13-communist-china-infiltrated-vaccine-giants-pfizer-astrazeneca-glaxosmithkline.html
   ” … the newly-leaked database of Chinese Communist Party (CCP) loyalists … successfully infiltrated the vaccine industry,
   Pfizer and British drugmaker AstraZeneca employed a total of 123 Party members.
   The CCP created the coronavirus bioweapon, and we believe that the CCP used its spies to infiltrate and compromise vaccine manufacturers, in order to turn coronavirus vaccines into “second wave” bioweapons that will injure or kill very large numbers of people who take the vaccines.
   So far, only 8,192 names have been publicly released of the nearly 2 million CCP loyalists whose names are on the full list. We have not yet seen how many CCP loyalists are working with the tech giants such as Google, Facebook, YouTube and Twitter. However, we already know that Facebook deliberately hired communist Chinese software experts to design its “hate speech engineering” algorithm
   (…)
   The entire Biden crime family is deeply compromised by communist China, and CCP loyalists have also successfully infiltrated major aerospace companies Airbus, Boeing and Rolls-Royce. Now the software “glitch” about the Boeing 737-Max makes more sense, doesn’t it?

   Suddenly Operation Warp Speed makes even more sense. US Army Gen. Perna and former Defense Secretary Mark Esper chose China-connected vaccine companies to supply millions of vaccine doses that would be administered to harm U.S. military personnel.
   China has long had a goal of the complete destruction of the United States of America, and the CCP can’t accomplish that goal unless they can first cause widespread casualties and deaths among military personnel, after which a land invasion via Canada will be much easier to accomplish. ”

 32. Åke says:

  Består denna lilla twitterlänk enbart av rå svart humor eller har man funnit de där små väl dolda kornen…………..

 33. Åke says:

  Glädjande nyhet.2021-01-15.

  Ivermectin har till sist erhållit ett godkännande av NIH som behandling av Covid-19.

  Klicka för att komma åt FLCCC-PressRelease-NIH-Ivermectin-in-C19-Recommendation-Change-Jan15.2021-final.pdf

  PCR-tester samt aktuella vacciner mot Covid-19 kan i nuläget ifrågasättas.

 34. jesslar53 says:

  Man kan ju undra vad det det går , fick besked idag att jag är skyldig staten 32.000 kr då är jag pensionär och har inkomst ca 13,000 i månaden hur har man räknat ut detta för oss gamla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: