Mot himmel eller helvete?

Vinnare eller förlorare? Vi vet inte än…

Känslostormarna efter det amerikanska presidentvalet börjar nu lägga sig och allt återgår till det normala. Eller? Är allt normalt? Jag kan garantera att det inte är det och sannolikt aldrig mer blir det, åtminstone inte under överskådlig tid.

Världen är delad i två falanger, dels de som tror att Biden nu kommer att vara president de kommande åren och att socialismen då sveper in även USA under sitt kvävande täcke. För det är ju det som alla vill ha, eller hur? En globalistisk kommunism där nationsgränserna är raderade och världens folk fritt strömmar omkring till alla världens metropoler, allt efter fritt val. Kostnaderna skall betalas av de som under sitt liv, eller generationers, samlat ihop ett sparkapital för att kunna trygga sin familjs existens. Det kallas omfördelning av världens resurser och berör bara de som inte lierats sig med den styrande klicken och därmed försäkrat sig om ledningens generösa löner, mutor och klapp på huvudet.

Dels de som fortfarande tror och hoppas på att Trump kommer att vara USA:s president igen om några månader, när man hunnit sortera dyngan i samband med presidentvalet och slagit näven i bordet – nu får det vara nog! Basta! Många blev desillusionerade när Simon Parkes i sina spännande rapporter från Trumps närhet tvingades ge upp det första slaget om makten, vid installationen av Biden den 6 januari. Men Parkes meddelade redan tidigt att processen skulle innefatta ännu några månader eftersom det skulle ta tid att analysera valfusket i alla dess aspekter och därmed klarlägga både motståndare och strategier

. Nu har vi fått den första rapporten om dessa händelser genom Mike Lindells tvåtimmars video Absolute Proof, som med hundraprocentig säkerhet fastslår att valet genomförts med hjälp av historiens största valfusk. Rapporten innehåller samtliga komponenter i fusket med detaljerade uppgifter om var, hur och varför. Det finns inte minsta tvivel om att Trump lurats på en solklar valseger.

Detta och kanske ytterligare, kommande material är vad militären i USA behöver för att ”övertyga” korrumperade domstolar och statsledningar om att valetresultatet skall ogiltigförklaras och att den rättmätige vinnaren skall återinstalleras. Materialet är nämligen tillräckligt detaljerat för att exakt fastställa de korrekta siffrorna. Militären har svurit sin ed att försvara landet och konstitutionen i ett läge som detta och det finns ingen anledning att tro att de inte skall uppfylla sitt löfte. Det är detta vi nu väntar på.

Vad vi kan vara säkra på är att det inte kommer att bli så enkelt som det kanske ser ut i nuläget. Biden gömmer sig i en filmstudio och Vita Huset står tomt. Förvisso pågår en planering hos motståndaren för att klara förväntade motattacker. Mycket kan utläsas mellan raderna i Lindells video. En slutsats som sticker ut är att mycket av valfusket genom datorer och ballots administrerats från andra länder, särskilt Kina. Man kan fråga sig varför Bidens anhängare skulle behövt denna hjälp när man lika enkelt kunde genomfört samma styrning från egna datorer och IP-adresser, i en maktställning hade man kunnat radera allt material efteråt som hade riskerat ett avslöjande. Att valfusket skulle genomföras visste t.o.m. Biden redan under valkampanjen, att döma av hans egna uttalanden – ”Jag behöver inte era röster, jag kommer att vinna ändå”.

Att datorsystemen Dominion m.fl. har styrts från IP-adresser i Kina innebär ju inte med nödvändighet att det är kineser som suttit vid datorerna. Detta kunde vi se när militären intog den operationscentral i Frankfurt som också medverkade i fusket. Där satt inga tyskar, utan agenter från CIA. En mer logisk slutsats är då att hela valfusket genom utländska IP-adresser styrts av CIA, som är Deep States torpeder, oavsett från vilket land överföringarna gjorts. Att de inte raderats betyder också just detta:

Man vill få det att se ut som om Kina är huvudorsaken till valfusket och därmed har gjort sig skyldiga till en inblandning i USA:s interna angelägenheter som kan rubriceras som en krigshandling. Medskyldiga skulle också vara Iran och Ryssland. Anledningen är lika tydlig och självklar – man vill nu ha en giltig orsak att militärt angripa Kina och Iran som vedergällning, Ryssland får man på köpet genom deras allians med Iran. Det handlar om historiens största False Flag i syfte att starta ett tredje världskrig. Kina har aldrig angripit ett land på en annan kontinent och kommer inte att göra det heller, Kinas maktutövning sker genom global handel och varuproduktion, inte genom bomber och stridsvagnar, något som är USA:s modell i brist på annat.

För att kunna få klarsignal till ett sådant angreppskrig måsta Trump avlägsnas och ersättas med virrpannan Biden, som skriver på vad som helst. Trump har inte startat ett enda krig under sina fyra år som president och är därmed unik i det avseendet. Militären är kluven i detta läge, det finns generaler som vill aktivera krigsmakten istället för att dra tillbaks den från världsscenen och NATO, men det finns också generaler som sätter världsfreden och den amerikanska konstitutionen främst. Vi får se vilka som är starkast.

Jag vill inte skrämma någon, men de närmaste månaderna kommer att vara avgörande för vår civilisations fortbestånd. Om Biden får sitta kvar några månader till kommer han att få order om att skriva ut angreppsplanen mot Iran, Kina och Ryssland – i den ordningen. Då har vi ett nytt världskrig på halsen, startat av samma krafter som startade både det första och andra världskriget. Om å andra sidan Trump hinner återinstalleras med hjälp av den goda sidan inom militären kommer denne, världens främste diplomat, att lösa upp alla konflikter och konspirationer och ge oss många nya år i fred och samverkan.

När skall den svenska regeringen förstå detta och sluta med sin dyrkan av marionetten Biden? Vi har inte lång tid på oss. Vid en konflikt kommer Sverige att bli ett lydland under USA:s krigsmakt och fokus för krigsföringen i norra Europa, någon neutralitet kan ingen räkna med denna gången, det har våra politiker sett till redan för länge sedan.

Om jag har fel blir jag gladare än någon annan!

Peter Krabbe

304 Responses to Mot himmel eller helvete?

 1. Loa says:

  Atomic Bombshell: Rothschilds Patented Covid-19 Biometric Tests in 2015 and 2017
  https://stillnessinthestorm.com/2021/02/atomic-bombshell-rothschilds-patented-covid-19-biometric-tests-in-2015-and-2017/
  Both were filed and updated years ago, but they were SCHEDULED to be made public in September 2020.

  • Jonas says:

   Har sagt det innan men måste upprepas, vår värld blir aldrig bättre så länge vi tillåter dessa oligarker styra över oss. Folket överlag vill bara leva i fred tillsammans med sina familjer, vänner och bekanta. Det är oligarkerna som skapar alla problem och det är vi som hela tiden drabbas. Om vi hade avlägsnat dem en gång för alla ( vi vet ju vilka de är ) och fördelat deras rikedomar jämnt över jordens folk ( deras rikedomar kommer ju ursprungligen från oss ) så hade även de fattigaste kunnat få en dräglig tillvaro. Det finns några sådana oligarker i vårt eget land men kan inte skriva deras namn för då riskerar denna blogg att stängas ner.

   • Sture says:

    @ Jonas,
    detta kommer också att ske. Enligt Charlie Ward så har man redan beslagtagit enorma mängder pengar från oligarkerna, som kommer att göra att livet blir lättare för världens människor i framtiden. Charlie Ward talar om det nya ekonomiska betingelserna Nesara och Gesara (N=nationellt; G=globalt), som nu rullas ut i nämnd ordning som svar på ”The Great Reset” från World Economic Forum.
    I denna video har Charlie Ward en diskussion om framtiden med Kelli Rivers, som bl. a. läser upp frågor från sina tittare till Charlie Ward. Den är väl värd att lyssna till. Charlie Ward har ju en inblick i hur oligarkerna fungerar eftersom han rest med dem under många år och flyttat guld och silver över hela världen tillsammans med dem. Han har kvar mängder av kontakter, som förser honom med uppgifter.
    Det finns t. ex. en angivelse om att det finns en stor spricka i världens största dammanläggning i Kina (tidpunkt 46.59), som snart sannolikt kommer att få dammen att brista och orsaka enorma skador nedströms. Under dammen finns tydligen också hemliga rum som bl.a. utgör centrat varifrån Bitcoin styrs. Vi kan bara försöka föreställa oss vad det kan komma att innebära för finansmarknaderna.
    Är detta verkligen sant? Jag vet inte. Det är bara att vänta och se.
    https://www.bitchute.com/video/mhwbCuoShtGz/

   • Savalle says:

    Det är ett stort misstag att tro att det är oligarker som styr över oss. Det är många som tror det.
    Spåren leder dit. Jacob Nordangårds senaste utmärkta bok bekräftar det på sätt och vis. Den så kloke Lars Bern skriver om dessa oligarker. Men är det oligarkerna som styr skeendena?

    – Varför skulle oligarker vilja stänga ner världen?

    – Bör inte oligarker nöja sig med mammons alla livsnjutningar? Varför införs åsiktslikriktning?

    – Varför förstörs Europa och USA inifrån?

    – Är det oligarker – eller vem är det som står bakom detta?

    Det är dags för en öppen diskussion!

    • Savalle says:

     Över hela världen attackeras MEDELKLASSEN, särskilt nu under corona-spektaklet.
     Världens ledare har enats om detta. Bilderberggruppen – en av världens viktigaste informella organisationer för att nå samförstånd mellan världens ledare för att genomföra det vi kallar globalismens agenda – hade följande punkt på dagordningen 2014:

     ”The Future of Democracy and the Middle Class Trap”
     https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-overview.463630

     Vad är egentligen medelklassen och hur uppstod den?

     Denna fråga är av yttersta vikt för att förstå vilka det är som nu vill eliminera den.

    • Sture says:

     @ Savalle,
     någon har sagt ungefär så här: ”säg mig vem och vilka du inte får kritisera, så skall jag berätta vem och vilka som bestämmer över dig”.
     Man får kritisera Vatikanen (och det görs), så det är inte de som bestämmer. Man får också kritisera jesuiterna, frimurarna och den engelska kronan (och det görs också), så de är inte heller de som bestämmer.

     Således: även om det för några ser ut som om det är jesuiterna inom Vatikanen och frimurarna som bestämmer i världen, så kan man konstatera att dessa bara är synliga och osynliga redskap för den verkligt ondskefulla makten, luciferianerna. Vem eller vilka har t. ex. förvaltat Vatikanens tillgångar under de senaste 100-200 åren? Vilken trosriktning är det som tror på Lucifer istället för Jesus Kristus, och som gjort detta t.o.m. före Jesu födelse? Vilken trosriktning är det som aldrig missar ett tillfälle att bekämpa och håna Jesus Kristus, öppet eller fördolt? Svar: Den fariséeiska trosriktningen.
     Den kamp, som vi nu ser avslutningen på, är en kamp som började för flera tusen år sedan – långt innan det fanns något engelskt kungahus, någon Vatikan eller några jesuiter. Många av de som bekämpat Jesus Kristus är oskyldiga eftersom de ”icke veta vad de göra”. Gud betraktar dessa som ”de förlorade sönerna och döttrarna” och vill gärna och glädjer sig åt att få dem tillbaka. Detta kommer också att ske.

     • Savalle says:

      ”Vem eller vilka har t. ex. förvaltat Vatikanens tillgångar under de senaste 100-200 åren?”

      I den enormt klargörande boken ”Rulers of Evil” redogör Tupper Saussy för hur familjen Rothschild 1769 kom att bli förvaltare av Vatikanens rikedomar, vilket bekräftas av Encyclopedia ]udaica, där Rotschilds anges vara “Guardians of the Vatican Treasury”.

      Den väl vårdade historien om hur denna judiska familj svingade sig upp till ofantlig rikedom genom spekulation i samband med slaget vid Waterloo är en skröna i syfte att dölja verkliga förhållanden. INGEN uppkomling tillåts komma till stor rikedom och makt utan att tjäna maktens och rikedomens verkliga herrar.

      Idag har vi andra frontfigurer för samma makt. Soros, Gates, Besos och många av de andra oligarkerna är Knights of Malta – en jesuitkontrollerad världsvid katolsk organisation (som är en fortsättning av Knights Templar, som gick under jorden på 1300-talet) med mycket stor politisk och ekonomisk makt i Vatikanens tjänst.

      Frontfigurer har under tidernas gång ofta använts för att avleda uppmärksamheten från vilka som drar i trådarna. I boken ”The Creature from Jekyll Island” av Edward G. Griffin får vi veta att den kupp som ägde rum 1913 för att koppla USA till det världsvida ekonomiska bedrägeriet som kallas riksbanks-systemet leddes av en liten skara mycket rika och inflytelserika herrar, varav en hette J. P. Morgan, som av dåtidens människor ansågs vara en av världens rikaste män, vilket sedan visade sig vara en ren bluff. J. P. Morgan var bara en agent för familjen Rothschild, Vatikanens skattmästare. Sedan kom andra frontfigurer: Rockefeller, Carnegie , Ford… och alla tillhörde de orden Knights of Malta, Knights of Columbus eller någon liknande katolsk riddarorden. Det har passat väldigt bra att så många av dessa frontfigurer har varit judar.

      Det är viktigt att människor nu får kunskap om dessa förhållanden. Bibeln uppmanar oss att ta avstånd från detta onda. I Uppenbarelseboken står det: »Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.« Och jag hörde en annan röst från himlen säga: »Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor…«

      Varför talas det om Det stora Babylon? Det är för att den luciferiska religion som döljer sig under en vitkalkad fasad har sitt ursprung i det forntida Babylon.

      Ännu kan vi tala relativt fritt om detta onda, men under långa tider har det inte varit så.
      Medeltidens mörker med inkvisition, mord och tortyr vill ingen frihetstörstande människa ha tillbaka.

      Medelklassen uppstod när människor kastade av sig det hierarkiska oket som Katolska kyrkan lagt på deras axlar. Det skedde i samband med Reformationen för femhundra år sedan.
      I och med boktryckarkonsten spreds Bibeln som en löpeld till Europas människor, en löpeld som förintade oken som tyngt ner dem. Människor frigjorde sig och började tillämpa Guds bud att inte stjäla, inte ljuga, inte döda, inte åtrå det som tillhör andra, att frukta och älska Gud och respektera och älska sin medmänniska.

      Allt detta fina har motarbetats öppet och dolt sedan dess genom motreformationen som leds av jesuitorden och som har som mål att utrota all sann kristendom.

      • Savalle says:

       En enormt bra och MYCKET utförlig bok när det gäller den sataniska religionen som nu alltmer manifesteras på alla plan med rötter i det forntida Babylon:
       https://www.bokus.com/bok/9781420963373/the-two-babylons/

      • Sture says:

       @ Savalle,
       OK. Så de som Jesus gjorde upp med för 2000 år sedan var inte det judiska prästerskapet, fariséerna, som påstådde att de stödde sig på Moses, utan jesuiter och Babylonanhängare? Har du hört talas om den babyloniska fångenskapen och förstått varför Gud lät detta ske?

       • Savalle says:

        Du är nog ute och cyklar en aning om du skulle tro att jag inte är medveten om avfallet som skett inom det judiska prästerskapet på Jesu tid och långt innan det. Jag är fullt medveten om vilka fatala konsekvenser den babyloniska fångenskapen hade fått inom detta judiska prästerskap och hur den satanistiska Kabbalan gjort sitt intåg i denna skara!

        Jesus fördömde det judiska prästerskapet, fariséerna, för deras ondska och vägran att ta emot honom, som gav sitt liv för mänskligheten.

        I Matteus 23 står det:

        ”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.[e]
        Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt,[f] och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva.
        Ve er, ni blinda ledare! Ni säger: Om någon svär vid templet, betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden vid sin ed. Ni blinda dårar, vilket är förmer, guldet eller templet som helgar guldet? Ni säger också: Om någon svär vid altaret, betyder det ingenting. Men om någon svär vid gåvan på altaret, då är han bunden vid sin ed. Ni blinda, vilket är förmer, gåvan eller altaret som helgar gåvan? Den som därför svär vid altaret, svär både vid det och vid allt som ligger på det. Och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den.
        Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler.
        Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet. Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar.[g] Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.”

        Och i Uppenbarelseboken 2 står det

        ”Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon: Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet. Jag vet var du bor: där Satan har sin tron.”

        Pergamon var den stad dit det babyloniska prästerskapet flyttade efter Medio-Persiens invasion av Babylon. Detta prästerskap tog med sig sin satanistiska religion dit och den fick senare fäste i Rom.

        I Daniels andra kapitel ser vi att Romarriket är det sista riket som styr på jorden innan Guds Rike kommer. Där berättas det att Romarriket och de andra rikena som det bygger sin makt på krossas av en sten som inte rörts av människohand.

        • Sture says:

         @ Savalle
         Jag tvivlar inte ett ögonblick på att du under lång tid känt till allt det som du nu citerar. Jag vet ju att du är ”bokstavstroende”, vilket innebär att allt i Bibeln skall tolkas just så som du tolkar det – och inte på något annat sätt.
         Vad jag ifrågasätter är om du har förstått ”varför Gud lät det det judiska folket genomlida en babylonisk fångenskap”. Du svarar att du är ”fullt medveten om vilka fatala konsekvenser den babyloniska fångenskapen hade fått inom detta judiska prästerskap och hur den satanistiska Kabbalan gjort sitt intåg i denna skara! ” Så var det inte alls och det är inte heller svar på min fråga om varför Gud ”LÄT” detta ske.
         Det finns ”sju dödssynder”, varav stolthet och arrogans är den värsta. Det judiska folkets ledarskap hade gripits av ”stolthet och arrogans” vilket omöjliggjorde deras roll som ett ”utvalt” folk som ”role model” för andra folk. Till detta krävs ödmjukhet. Genom att låta det judiska folket tillsammans med sitt prästerskap genomlida en fångenskap under Babylon, hoppades Gud att de skulle ödmjuka sig. Så blev det inte. Det blev inte sämre men det blev inte heller bättre. Denna egenskap ”stolthet och arrogans” är således inte någonting som är en fatal följd av den Babyloniska fångenskapen utan en orsak till denna.

         • Savalle says:

          Du påstår att jag är ”bokstavstroende” och du tar dig friheten mena att allt i Bibeln därför skulle tolkas just så som jag tolkar det – och inte på något annat sätt.

          Det är långtgående påståenden som inte alla stämmer.

          För det första är ordet ”bokstavstroende” ungefär lika meningslöst, urvattnat och odefinierbart som ordet ”konspirationsteorertiker” och liksom det senare används det för att förringa och förlöjliga.

          För det andra har jag aldrig någonsin gjort anspråk på att kunna uttyda Bibeln, så även det är taget helt ur luften. Jag låter Bibeln tala för sig.

          Just möjligheten att kunna få ha en egen mening om hur vi uppfattar Guds Ord, Bibeln, är grunden för att ha en sann tro. Vi kan inte tro på något som vi inte blivit övertygade om själva. Det är för många av oss en lång väg, kantad av erfarenheter i livet.

          Reformationen var ju revolt mot Katolska kyrkans monopol på religionsutövning. Många miljoner människor slaktades på utstuderat grymt sätt för att de inte accepterade Katolska kyrkans doktriner i inkvisitionens tortyrkammare, i religionsupploppen, i religionskrigen och i allt annat dödande av mer eller mindre öppen karaktär av denna religiösa institution som eftersträvar TOTAL makt över människor i alla avseenden genom att göra anspråk på att detaljstyra all form av världslig makt och all form av religiös makt.

          Lyssna till sången i inledningen till den här videon och se bilderna som beledsagar den!

          • Savalle says:

           Videon är en läsning med kommentarer av boken ”The History of the Inquisition”, som skrevs av Philip a Limborch (1633 – 1712).

           Här är denna dokumentation som PDF om inkvisitionens historia fram till hans dagar (Inkvisitionen har sedan fortsatt):

           Klicka för att komma åt theinquisition00limb.pdf

           Boken finns även i tryckt form hos Adlibris och Bokus.

         • Sture says:

          @ Savalle,
          jag skulle vilja återvända till huvudfrågan, som du tycks undvika – varför Gud ”lät det ske” att det judiska folket fick genomlida den babyloniska fångenskapen.

          • Savalle says:

           Du har delvis besvarat den frågan själv. Ett mer fullständigt svar är att Guds utvalda folk, judarna, bröt mot lagen i alla möjliga avseenden, gång på gång, så Gud övergav dem för en tid, så att de blev tuktade.

           Judarna hade fått privilegiet att vara det folk som genom att göra Guds lag känd skulle förkunna den nåd som Gud hade i sin plan för HELA mänskligheten, nämligen genom de offer och alla de riter och hela lagen och allt vad profeterna förkunnade samt vad deras tempels funktion förebådade.

           Judarnas särställning var för en begränsad tid. Jesu Kristi liv som människa på jorden fullbordade allt detta och genom att låta sig slaktas, likt de offerdjur i templet under den tid judarna var Guds utvalda folk, fick alla människor, som tar emot Jesu Kristi offer, del av välsignelsen att bli friköpta från den död och ofullkomlighet som drabbade mänskligheten och allt liv på jorden genom Adams val att äta av frukten på kunskapens träd om utforskandet av det goda och det onda.

           Det judiska templet förstördes två gånger. Den första gången av babylonierna när judarna fördes bort i den babyloniska fångenskapen, den andra gången när romarna år 70 jämnade templet med marken. Det judiska prästerskapet dödades med all sannolikhet då.

           Många judar blev, tillsammans med människor av alla folk, Jesu Kristi efterföljare och många av dem utsattes för förföljelse och mord för sin tros skull.

 2. kirurgenblog says:

  Jag var i kontakt med min nephew i West Palm Beach i går kväll, han verkade rätt dyster när han talade om den starka vänstervridningen i USA just nu. Om 2 år är det dock senatorsval och detta kommer väl vara avgörande för framtiden men Biden kommer väl att schabbla så att till och med vänstervridna tröttnar. Han menade att Trump har väldigt mycket stöd hos befolkningen.

  • Mats says:

   Kniven
   Jag tror att allt prat om en konservativ comeback i kongressen om två år o att Trump eventuellt skulle vinna ett val 2024 bara är villfarelser. Vänds inte skutan innan dess så är det kört
   Jag är optimists för tillfället, tror fortfarande att militären har den verkliga makten. Vi kan spekulera om vad det väntas på men kanske har det med ett nytt ekonomiskt system att göra
   För oss som läser alternativ media så är det uppenbart att det inte är business as usual
   Jag kommer säga nej till sprutan så länge som möjligt men har våra doktorer någon känsla för vilket vaccin som är minst farligt?

   • Savalle says:

    Här följer en genomgång av de olika vaccinernas innehåll – med utgångspunkt från den moraliska ståndpunkten att låta sig injiceras med substanser innehållande stamceller från aborterade foster:

    Det är en utomordentligt intressant framställning i FLERA avseenden, anser jag.

    Det handlar om en ”logisk” metod att att så att säga slå knut på sig själv, för att kunna motivera ett visst handlande – OAVSETT moraliska synpunkter, vilket är HELT centralt i den hjärntvätt som äger rum hos många mycket mäktiga människor, för att (i deras, så som jag betraktar det, starkt förkrympta samvete) rättfärdiga de mest ogudaktiga handlingar, som tänkas kan! Denna utstuderade metod benämns kasuistik – casuistry på engelska.

    Här är en mycket bra förklaring på engelska av denna term ”casuistry ”:

  • Sture says:

   @ kirurgenblog,
   imorgon fredag håller Supreme Court förhör om Sidney Powells och Lin Woods inlagor om valfusket i Pennsylvania, Georgia och Michigan. Efter vad jag förstår kommer ett domsutslag redan samma dag – jag antar att SCOTUS arbetat med fallet under en längre tid. Jag förväntar mig att de kommer att godkänna Sidney Powells och Lin Woods klagomål och ge Trump segern i valet på grund av en omräkning av rösterna.

   Om de inte gör detta förväntas SCOTUS att invaderas av ytterligare 8-10 okunniga demokratiska advokater (”packing the court”), samtidigt som de ger klartecken till framtida valfusk och gör alla framtida amerikanska val helt överflödiga. Detta undergräver deras egen position, samtidigt som man tar ifrån det amerikanska folket all makt. Detta tror jag faktiskt inte att de går med på eftersom det går emot den amerikanska konstitutionen.
   Jag räknar med att SCOTUS kommer att rösta 6-3 i Trumps favör. Även John Roberts kommer nog att gå på denna linje eftersom han sitter ganska löst för närvarande. De tre resterande demokraterna kommer att rösta emot.

   Om detta sker kommer militären att även synligt ta kommandot, och se till att Trump väljs som president för sin andra period.

   Vi får se.

   • peterkrabbe says:

    Då har vi en spännande helg framför oss! Om detta stämmer avgörs hela den fortsatta utvecklingen imorgon.

   • Mats says:

    Ja Sture det är inte alls omöjligt. Vad som än har skett de senaste veckorna så vet Roberts om detta. Han kanske ser att det är kört för deep state. Vad vet jag, beroende på vad han gjort, kanske kan han komma lindrigare undan om han gör det rätta
    Om insurrection act aktiverades 6 Jan så tror jag nästan Trump vinner i HD, spännande
    Om inte militären styr ja då ser spelplanen helt annorlunda ut

    • Mats says:

     Om förhören med Clapper är riktiga så var ju Roberts heltidsgangster snarare än domare, var det dirty trick squad som han var viktig spelare i, vilket fall spännande helg

     • Sture says:

      @ mats,
      jag lyssnade på detta förhör med Clapper. Enligt James Clapper, så var ju t.o.m. Mike Pence inblandad i försöken att få bort Trump genom ”russian collosion” hysterin och arbetade bakom ryggen på Trump tillsammans med och John Roberts, Paul Ryan och Rod Rosenstein, som var the ”mastermind” bakom detta. Mike Pence hade då hoppats att bli president istället för Trump – om man lyckades avlägsna Trump. Detta förklarar Mike Pence mycket märkliga uppträdande under hela fyraårs-perioden. Han har aldrig aktivt stöttat Trump i någonting utan fungerat som en liten tyst mus vid sidan av Trump. Nu får vi av James Clapper veta att han konspirerat mot Trump på samma sätt som Lyndon B. Johnson konspirerade mot JFK.

      • Loa says:

       Denna skenheliga, olycksbådande man skulle vara det kristna mellanvästerns man. Trump hade inte granskat honom nog. Det var Pence som omedelbart fick Flynn fockad – han ville nämligen genast ta itu med knäcka child trafficking och ritual abuse..
       Chapter 44 Online
       John Roberts and Mike Pence: Treasonous Trump Deep State Enemies Inside the Gate
       by Joachim Hagopian
       https://pedoempire.org/chapter-44-john-roberts-and-mike-pence-treasonous-trump-deep-state-enemies-inside-the-gate/

       • Sture says:

        @ Loa,
        återigen ett tack för ditt outtröttliga arbete, som är så klargörande. Jag minns det du nu säger om Pence – att hans bäste vän på något sätt var inblandad i pedofili och att Pence därför såg till att få general Michael Flynn avsatt, utblottad och fick genomlida ett helvete. Så ”kristet” !
        Varje gång man ser en ”strykrädd” och ”skenhelig” människa som kallar sig kristen, skall man dra öronen åt sig.

        • Loa says:

         My pleasure.. Det var inte Pence’ ”bäste vän” – det trodde R D Steele först; det var han SJÄLV.
         Se Lin Wood så här fyra år senare… Taggad i Hagopians böcker (online med namn-cloud https://pedoempire.org/). Skräckvälde hemma i Indiana när han var governor, enl. många tips till Daniel Lee (som nu är på rumble).
         Pence’ stela, rättrådiga min ringer alla klockor. Men Trump kunde ju inte veta allt, och svårt att plocka medarbetare när de flesta var (under ytan) fientligt inställda när han kom till Washington. För att inte tala om att han utsåg Jared Kushner till rådgivare och inte den lokala sakkunskapen Chris Christie.

      • Loa says:

       5 min. med välartikulerade dr. Peter Navarro som författade utredningen om valet ‘The Immaculate Deception’. D.v.s. Pence’ underlag till 6 jan…
       Peter Navarro: “What Mike Pence Did to Donald J. Trump – Will Go Down in History as One of the Greatest Betrayals Imaginable” (VIDEO)
       https://stillnessinthestorm.com/2021/02/peter-navarro-what-mike-pence-did-to-donald-j-trump-will-go-down-in-history-as-one-of-the-greatest-betrayals-imaginable-video/

   • Savalle says:

    Det är rätt kul, eller hur?

    – Den 8 november 2020 skrev jag denna kommentar:

    ”Presidentvalet i USA har blivit precis lika dramatiskt och spännande som vilken som helst av Hollywoods mest påkostade mega-filmer! 🙂”

    Ni får jättegärna läsa mina kommentarer i anslutning till följande artikel:
    https://newsvoice.se/2020/11/fox-news-live-usa-valet-2020/

    Jag står för dem till hundra procent även nu efter valet i USA, som är ett av de största spektakel som spelats upp för mänskligheten någonsin. Shakespeares dramatik krymper
    till en Bacon-sida utan svål i jämförelse med denna enorma skådespels-byffé!

    • Savalle says:

     Mina kommentarer i länken gör jag inte som Savalle, utan under mitt riktiga namn Hans Dahl.

    • Sture says:

     @ Savalle,
     hur VET du att detta inte är verkligt utan bara ett påhittat ”skådespel”? Är det för att Walter Veith påstår detta, eller vad?
     Redogör gärna för hur du VET detta (och inte bara TROR) – nu när du utsår så mycket tvivel och skräck. Du vet väl att tvivel och skräck förlamar?

     • Savalle says:

      Jag sätter min tilltro till Bibeln.

      ”Förliten eder icke på furstar, icke på en människoson, han kan icke hjälpa.”
      – Psaltaren 146:3

      ” Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. Men vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.”
      – 1Johannes 5:19-21

      • Sture says:

       @ Savalle,
       ???

       • Savalle says:

        Menar du, Sture, att Bibeln inte är din källa för tro på Gud?

        – Eller hur ska vi tolka dina frågetecken?

        För övrigt föreslår jag att du öppnar länken till artikeln i Newsvoice och tar del av mina kommentarer där. om du föredrar mer profana argument.

       • Sture says:

        @ Savalle,
        nej, mina frågetecken skall inte alls tolkas som att ”Bibeln inte är min källa för tro på Gud”. Mina frågetecken sattes för att ditt svar var så genuint ohederligt och förljuget. Hade jag varit i din situation så skulle jag genast ha svarat: ”nej, jag VET inte detta, men jag TROR det”. Det är fullt OK. Sådan är jag. Varken Donald Trump eller Friedrisch Hegel finns omnämnda i Bibeln. Då kan ju inte denna bok användas som sanningsvittne i dessa fall.

        Du blir upprörd över att jag använt begreppet ”bokstavstroende” om dig och menar att du låter ”Bibeln tala för sig själv”. Bibeln kan väl inte tala för sig själv? För att den skall kunna tala till någon människa så måste den läsas av denna människa eller läsas upp för henne. Inte bara detta – den måste också ”tolkas” av den läsande eller hörande. Då kommer vi in på dina tolkningar.
        För inte så länge sedan blev du extremt upprörd över någon tolkning utifrån Jakob Lorber-manuskripten jag gjort om något Bibelställe. Jag minns tyvärr inte vad det rörde sig om, men du skrev tydlegen en svavelosande kommentar på Peter Krabbes blogg om min person, som var så oförskämd att du fick en reprimand av Peter, som tog bort hela kommentaren. Mjölner såg sig också föranlåten att gå in och försvara mig, som han menade var viktig på bloggen. Dagen efter skrev du på bloggen att du ”gripits av vanmakt och ursinne”över mina tolkningar. Om detta räcker för att kalla dig ”bokstavstroende” vet inte jag. Det är ju ett begrepp som brukar vara förbehållet de som hävdar att ALLT som står i Bibeln är sant och skrivet av Gud själv – och så har jag uppfattat dig. Om du menar att inte just ALLT, som står i Bibeln är sant och skrivet av Gud, så är jag beredd att ändra min uppfattning.

        • peterkrabbe says:

         Jag har i det längsta undvikit att ge mig in i denna ekumeniska diskussion, eftersom den lätt spårar ur och jag vet att du Sture klarar detta bättre än jag. Savalle, du tillför mycket bra material och synpunkter på bloggen, men flippar lätt ut när ämnet kommer in på bibelfrågor. Det jag är främst allergisk emot är predikningar som bygger på hot mot människor och oliktänkande, typ Ve den som….Ingen kan vara helt säker på någonting, inte ens om man är troende, därför kan man gärna ha sina egna åsikter om vad som är sant eller verkligt i bibeln men bör respektera att andra kanske ser texterna på ett annat sätt. Vi vet helt enkelt för lite i nuläget och alla diskussioner i syfte att skapa klarhet är bra, även om de går emot ens egna uppfattningar.
         När Sture skriver ”tagga ner” är det en uppmaning att just vara mer vidsynt och accepterande, ta fasta på detta så blir diskussionen bättre.
         Vad gäller Savalles tolkningar av judarnas ”mandat” att vara Guds utvalda har jag en helt avvikande syn som jag besparar er tills vidare.

         • Savalle says:

          En kort kommentar även till dig, Peter.
          Även jag är helt emot predikningar som bygger på hot mot människor och oliktänkande,
          och jag är även helt emot insinuationer.

        • Savalle says:

         Det är inte jag som skriver något svavelosande och jag har aldrig gjort det mot dig, Sture.

         Jag har nu framfört det jag skulle göra och jag hoppas att läsarna här inte längre låter sig vilseledas.

   • peterkrabbe says:

    Har vi någon uppföljning av denna mycket viktiga och avgörande händelse? Idag lördag borde vi kanske ha tillgång till någon form av information om utgången?

 3. kirurgenblog says:

  Jag var i kontakt med min nephew i West Palm Beach i går kväll, han verkade rätt dyster när han talade om den starka vänstervridningen i USA just nu. Om 2 år är det dock senatorsval och detta kommer väl vara avgörande för framtiden men Biden kommer väl att schabbla så att till och med vänstervridna tröttnar. Han menade att Trump har väldigt mycket stöd hos befolkningen.

 4. jesslar53 says:

  Trump ?? man kan ju hoppas , tror nog att man skall se tillbaka i tiden och funderar på vem och vilka som styr ?? Jesuiterna , Frimurarna , kanske gör som dom alltid har gjort så spelar på bägge sidor då betyder det att dom också har vårat hopp Trump i sin ficka .
  Varför benådade han inte Assange ??? Ett oroväckande täcken !!!

 5. Loa says:

  Ang. de avslöjandena som gjorts om att USA, och många andra länder, inte är länder, utan corporations / FÖRETAG.
  Därmed är deras invånare inte fria medborgare, utan deras EGENDOM. Detta har Anna Van Reitz försökt förklara (svårt), och Sebastian Florin (enkelt) https://www.youtube.com/watch?v=k2gRA03a-tY .
  Men här är en glasklar man:
  Lösningen Video 1
  https://www.brighteon.com/b234f13b-012c-421f-bea2-8dbca82a5638
  Finns även en 2a, hur man ska ta sig ur detta ofrivilliga kontraktsslaveri.
  Ett bolag kan inte stifta lagar, än mindre kräva skatt.

  Sverige som corporation handlas med på New Yorkbörsen, i likhet med andra länder.
  Detta har även Charlie Ward pratat om. Han berättar hur bolagen ibland småändrar i namn på ”sitt” land. = startar nytt bolag? Och VEM är ÄGARE?
  http://www.sec.com SWEDEN KINGDOM OF https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=sweden+kingdom+of&match&filenum&State&Country&SIC&myowner=exclude&action=getcompany

  Som om detta förhållande inte vore bomb nog, berättar Benjamin Fulford denna vecka det absolut otroliga:
  — February 15th 2021: Gnostic Illuminati Demands Khazarian Mafia Surrender
  https://stillnessinthestorm.com/2021/02/full-update-benjamin-fulford-february-15th-2021-gnostic-illuminati-demands-khazarian-mafia-surrender/

  By the way, we noted the United States Corporation has vanished from the SEC listings and has been replaced by the “United States Corp Co” with an SEC CIK#000101575. The SEC noted, the “United States Corp Co has not filed any forms with the SEC apart from initial company registration.” https://sec.report/CIK/0000101575
  (…) People’s Republic of China: https://sec.report/CIK/0000909321

  NU KOMMER DET:
  Also interestingly enough we found a registration for the planet Earth under Earth Co. and “Security and Exchange Commission registration information for Earth Co. Documents include ownership statements, and insider trading documentation,” and that “Earth Co. has not filed any forms with the SEC apart from initial company registration.”
  Our own sources tell us it is the Rothschild family who claims ownership of the Planet Earth. https://sec.report/CIK/0000030977

  • hllviken says:

   Om Sverige är ett företag – vem är ägaren?

  • Erik says:

   Loa, kan du summera, vad sägs och vad säger det oss? Har någon köpt världen?

   • Loa says:

    Se videorna, de är lätta och korta.
    Vårt land – och andra – har noterats på börsen som företag/corporation. Ett värdepapper.. SWEDEN skrivs med stora bokstäver, liksom de levande undersåtar, som ovetande och ofrivilligt ingår ”kontrakt” med företaget när vi (våra föräldrar) accepterar ett PERSONnummer när vi föds. Vi blir då slavar under företagets policies, som det kallar ”lagar”. Jurisdiktionen är maritime/admiralty law, som avser handel. Förklaras i Lösningen video 2. https://www.brighteon.com/f4d8b51b-bd7d-4db2-8483-8dfdbd654173
    Vem som börsnoterat /äger syns inte. ”Vår” adress är Riksgälden, Stockholm. FINLANDs adress är deras ambassad i Washington.
    Kontentan är att vi är ofria, fast vi inte behöver. Vi är ett företag, ägt av ett företag. Men kontraktet är olagligt, eftersom vi inte vet att vi ingått det. Olagligt under common law, den ursprungliga som gäller för levande människor. Se video 1.
    Vårt land/företag finns även på London stock exchange, där vi nyligen blev en bond för 23 miljarder euro, tror jag han sade. Länkar han nämner står under.
    Jag ser att han kommit upp med många fler! Gäller säkert hur man lösgör sig och blir fri.

 6. Mjölner says:

  Svea rikes och regeringens största säkerhetsrisk sedan Wennerström, har nu åkt dit för andra gången. Den första var 2017. Mutor och ministerstyre i högsätet. Den hårt Bommersviktrimmade socialisten Ygeman har med varm hand skänkt bort ett okänt antal miljoner skattepengar (oklart hur mycket). Ygeman och GD för Svenska kraftnät Lotta Medelius Bredhe kallas till Näringsutskottet för att förklara sig.

  I januari 2019 var det någon dåre som utnämnde Ygeman till energiminister. Han har enligt uppgift skänkt en miljard nationella elberedskapspengar till ett privat bolag för upprustning av ett kolkraftverk i syfte att lösa elkrisen för Stockholmsområdet. Fy skäms Ygeman, fult att snatta. Källa DN

 7. Savalle says:

  Läs Jakob Nordangårds utmärkta bok, som beskriver ytskiktet av den konspiration som nu äger rum. Det är en väl utforskad bok, skriven av en skicklig forskare!
  Dokumentationen är imponerande och svår att motsäga.

  Ni hittar den här tillsammans med annan intressant information. (Den finns även till något högre pris hos Bokus och Adlibris.)
  http://pharos.stiftelsen-pharos.org/boken-den-globala-statskuppen-har-slappts/

  Särskilt intressant är enligt min mening kapitel 8, Trumfkortet, som handlar om den jesuitutbildade skådespelaren Donald Trump.

 8. Mjölner says:

  En påminnelse om ett ämne som ventilerats här tidigare. Blir troligen snart aktuellt som ett styrmedel för diverse störningar av samhällets funktioner. Överraskande strömavbrott, trafikstörningar, gruppmord på demonstranter och oliktänkande m. m. Med andra ord lite lök på laxen.

  https://rumble.com/vdzvl7-high-frequency-active-auroral-research-program-haarp.html

 9. Savalle says:

  ETT BOKTIPS:

  Det är en bok som är skriven av historieprofessorn Vladimir Dedijer. Här är en översättning av ett utdrag av bokpresentationen hos Adlibris:

  ”I den här boken, hans sista stora arbete, presenterar han för första gången omfattande dokumentationsmaterial för Europa om det hittills minst kända massbrottet under andra världskriget: förintelsen av 800 000 ortodoxa serber av hantlangare från den katolska kyrkan. Otroligt, men bevisat. Ett tabubelagt ämne som bara Karlheinz Deschner vågade skriva om fram till nu. Vad har kunnat förhindra terror för exilkroater och förfalskning av efterkrigstidens historia: här är det äntligen tillgängligt igen.

  Alla de som inte tillhör den katolska tron ​​- majoriteten ortodoxa serber – tvingades att konvertera till katolicismen. De som vägrade – men även många omvända – mördades, mestadels efter lång tortyr, med avskärning av näsa, öra eller andra kroppsdelar, som att sticka ut ögonen. Barn klipptes från den gravida kvinnans livmoder och halshöggs sedan.

  Denna slaktning fick sådana proportioner att även tyska nazister, som inte var särskilt känsliga i detta avseende, protesterade.”

  https://www.adlibris.com/se/bok/jasenovac-das-jugoslawische-auschwitz-und-der-vatikan-9783922774068

  • Lennart says:

   Savalle, precis som det står i citatet låter detta otroligt. Uppgifterna om tortyr och avskärandet av kroppsdelar var de metoder bolsjevikerna använde, och som beskrivs i Jyri Linas bok Under Skorpionens Tecken. Det är inte grymheter man förknippar med kristna romerska katoliker i vår tid.

   Titeln på boken förutsätter att Auschwitz var ett förintelseläger, men de dokumenterade dödsfallen där uppges vara 57 353 (Registreringsbyrån Arolsen, 1990, enligt boken Förintelsen skärskådad), varav de flesta dog av epidemier. Så om denna bok ska gälla för att vara trovärdig, varför avslutas bokpresentationen med en sedvanlig spark på ”tyska nazister”, när vi idag vet att de allierade var de värsta krigsförbrytarna?

   • Savalle says:

    Ja, det är samma metoder som Jüri Lina beskriver i sin bok Under Skorpionens Tecken.

    Jüri Lina har även gjort en dokumentärfilm som bygger på denna bok. Den är på svenska, trots sin engelska titel ”In The Shadow Of Hermes” och finns på Youtube.

    Precis som historieprofessor Vladimir Dedijers bok bygger Jüri Linas avslöjanden på mycket omfattande dokumentation. Avrättningsmetoderna är EXAKT de som återfinns i jesuiternas extrema fjärde ed. Här är ett kort utdrag ur den eden:

    ”I furthermore promise and declare that I will, when opportunity present, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and Liberals, as I am directed to do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth; and that I will spare neither age, sex or condition; and that I will hang, waste, boil, flay, strangle and bury alive these infamous heretics, rip up the stomachs and wombs of their women and crush their infants’ heads against the walls, in order to annihilate forever their execrable race. That when the same cannot be done openly, I will secretly use the poisoned cup, the strangulating cord, the steel of the poniard or the leaden bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agent of the Pope or Superior of the Brotherhood of the Holy Faith, of the Society of Jesus.
    In confirmation of which, I hereby dedicate my life, my soul and all my corporal powers, and with this dagger which I now receive, I will subscribe my name written in my own blood, in testimony thereof; and should I prove false or weaken in my determination, may my brethren and fellow soldiers of the Militia of the Pope cut off my hands and my feet, and my throat from ear to ear, my belly opened and sulphur burned therein, with all the punishment that can be inflicted upon me on earth and my soul be tortured by demons in an eternal hell forever!”

    http://www.remnantofgod.org/jes-oth.htm

    Lennart, har du funderat på varför många av de värsta krigsförbrytarna under nazismen undkom rättegångarna i Nürnberg genom Katolska kyrkans räddningsaktioner, de så kallade Ratlines?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World_War_II_aftermath)

    Utdrag ur innehållsförteckningen till boken The Secret History Of The Jesuits av Edmond Paris:

    3. German Aggression and the Jesuits. Austria – Poland – Czechoslovakia – Yugoslavia.
    4. The Jesuit movement in France before and during the 1939-1945 War.
    5. The Gestapo and the Society of Jesus.
    6 The Death Camps and the Anti-Semitic Crusade.

    Här är boken som PDF. Den ger enormt viktig information.

    Klicka för att komma åt Paris-The_Secret_History_of_Jesuits_1975.pdf

    Bolsjevikerna styrdes helt av jesuiterna, precis som nazisterna och idag används islamska terrorister. Därför är det så oroande att svenska ledare låtit föra hit IS-krigare, som utfört massmord på kristna i Syrien.

   • Savalle says:

    De allierade var i högsta grad krigsförbrytare. Terrorbombningen av Tyskland var ett utrotningsprojekt av kristna. Det ser vi på vilka städer som INTE drabbades – städer med katolskt styre!

    De allierades koncentrationslägren talas det inte mycket om – men det var utrotningsläger liknande nazisternas utrotningsläger.

    Operation Paperclip var ytterligare ett av de allierades utrotningsprojekt – i samarbete med Stalin – som riktades mot kristna.

    Stalin, Hitler, Churchill, Roosevelt var alla i jesuiternas tjänst för att döda kristna.

    Här är ett enormt bra föredrag om denna dolda historia av Stanley Monteith:

    (Dr. Stanley Monteith – Forbidden Secret)

    • peterkrabbe says:

     Du gör en del besynnerliga vinklingar när du utmålar jesuiterna som historiens skurkar. Vad gäller ”de allierade” och deras terrorbombningar av Tyskland var det herrarna Morganthau och Lindemann som var initativtagare, båda var judar, högt uppsatta i Englands och USAs krigsorganisation, besatta av att hämnas på Tysklands utdrivning av judarna. Detta finns väl dokumenterat. Samma bakgrund hade hatet mot den tyska befolkningen och ambitionen att utrota tysk kultur (Dresden) och handel (Hamburg). Att kristna skulle varit målet i den egenskapen är knappast trovärdigt, det fanns lika många kristna på båda sidorna och det vore nog att överdriva jesuiternas inflytande att lägga de måttliga skillnaderna mellan katoliker och protestanter som grund för krigsambitionerna. Vi pratar ju inte om 30-åriga kriget och 1600-talet…
     Att de allierades krigsfångeläger var värre än nazisternas koncentrationsläger håller jag gärna med om, soldaterna fick inte ens tak över huvudet och medvetna svältransoner medan koncentrationslägerfångarna i alla fall hölls vid liv för att kunna arbeta, bristen på livsmedel fick de dela med resten av den tyska befolkningen – uppskattningsvis 10 miljoner tyskar dog av svält året EFTER kriget!
     Att jesuiterna skulle ha styrt bolsjevikerna ser jag som löjeväckande, det styrande skiktet utgjordes av judar, något som också är fullt dokumenterat. Sedan må vara att jesuiterna och judarna hade mycket gemensamt, vilket bl.a. visade sig under franska revolutionen och vid bildandet av Illuminati. Men även detta ligger lite längre bak i historien…
     Att en författare påstår något innebär ju inte att det är sant bara för att man skriver en bok. Det finns alltid minst tio andra författare som hävdar motsatsen. Om författaren är judisk får man nog också överväga en viss partiskhet i sammanhanget, här är det väl närmast övertydligt.

     • Savalle says:

      Du skriver ”löjeväckande”, ”besynnerligt” – för mig och säkert även för andra är det inget övertygande sätt att argumentera?

      ”Att en författare påstår något innebär ju inte att det är sant bara för att man skriver en bok.”
      Nej, visst är det så. Det är därför jag önskar att du och andra ska ta del av innehållet i boken.
      Vad i denna bok är inte riktigt? Det är en viktig fråga i en öppen diskussion.

      För jag ser fram emot en rak och öppen diskussion, där mina kommentarer inte censureras och förvrängs i insinuerande omdömen om dem.

      • peterkrabbe says:

       Savalle, du lägger många länkar och jag har inte tid att läsa igenom allt bara för att kunna bemöta dig i denna diskussion. Jag läser för närvarande fem andra böcker samtidigt och skall tids nog se även på dina förslag. Tills dess får du nöja dig med att jag uppfattar det som besynnerligt att jesuiterna, som ändå tillhör katolska kyrkan skulle ha på sitt program att utrota alla kristna, det stämmer dåligt med den världsbild som jag haft under 75 år. Som löjeväckande ser jag det när du tillskriver jesuiterna den roll som även många judiska författare tillskriver judarna. Det är ett omdöme som du får tåla om du vill skriva på min blogg. Mig veterligt har jag inte censurerat dina kommentarer, skulle jag ändå ha gjort det är det säkert välförtjänt.

       • Savalle says:

        Kommentaren som censurerades av mig återfinns under ”Older comments” i denna krönika.
        Sture hänvisar i en kommentar ovan till det.
        https://peterkrabbe.wordpress.com/2020/08/28/ost-ar-ost-och-vast-ar-vast-och-aldrig-motas-de-tva-eller/

        Jag förstår att du har mycket att läsa och att du gör dina prioriteringar.

        Det är nog väldigt många som är kritiska till det jag och andra framför om Katolska kyrkan och jesuiter. Men jag hoppas att ni tar er tid att undersöka det. Jag anser att det är helt essentiellt för våra liv och vår frihet.

        Du skriver ovan om de ”måttliga skillnaderna mellan katoliker och protestanter”.

        Det är ett enormt misstag.

        Katoliker eftersträvar TOTAL makt över VARJE människa – i ALLA avseenden!

        Protestanterna var ursprungligen de som motsatte sig denna maktutövning.

        Nu har ”protestanterna” buntats ihop i mega-församlingar som alla styrs av Jesuiterna.

        Det finns enskilda människor överallt inom alla organiserade religioner och bland ateister, agnostiker och alla andra människor som trots detta försöker att följa Jesu bud, mer eller mindre medvetet. För dem finns det ingen plats i Katolska kyrkans diktatur.

        I jesuiternas extrema fjärde ed, som jag bifogat ovan, sägs det att inte endast de som Katolska kyrkan definierar som hedningar ska utrotas – utan även alla de som är LIBERALA.

        Katolska kyrkan kräver total underkastelse och bakom fasaden döljer sig den religion som utövades i Babylon, i Egypten, i Pergamon – ren satanism.

        • hllviken says:

         [Disclaimer: jag hinner inte ägna den tid som behövs för att övertyga alla]

         @Savalle

         Jag är helt enig med dig om det mesta.

         Ex. för några år sedan, när den Ortodoxa Kyrkans ledare i Ryssland avlidit, råkade jag se en katolsk TV-sändning om det.

         Katolsk nyhetssändning visade historiska bilder pga av ledarens frånfälle. Säkert av misstag visade de hur vita kristna kvinnor och barn behandlats av soldater som var på Vatikanens sida. Jag förstod att Vatikanen gärna såg att ortodoxa kristna utrotades. Jesuiterna är Vatikanens hemliga armé. När jag tänker på de bilder jag såg, framkallar de ångest än idag.

         Vatikanen – Bankkabalen – Jesuiterna samarbetar mot alla andra.

         Ja, religionen är ≈ 4000 år gammal och har praktiserats i Persien, Mellanöstern, Egypten, Rom och som sedan påtvingats Europa.

         Jag har ägnat en stor del av mitt liv till historia/religion. Därför började jag lyssna på Walter Veith för ≈ 8 år sedan. Jag rekommenderar att börja med det föredrag där han beskriver sin egen livsresa. Jag kände igen mig själv, därför förstod jag honom.

         I sitt sökande efter Sanningen gick han in på djupet. Till god hjälp var svärfaderns hemliga dokument…….

         • Savalle says:

          Ja, serien Total onslaught av Walter Veith är enormt avslöjande och blottlägger det som för de flesta fortfarande är dolt. Serien finns på Youtube.

          Både du, hllviken, och jag har djupstuderat historien på egen hand och upptäckt hur otroligt falsk den officiella historieskrivningen är. Vi har viktig kunskap och den delar vi med oss av.

          Bankkabalen styrs genom den katolska orden Knights of Malta, som är en fortsättning på Tempelherreorden och tillika med den en militär elitorden med enormt stort inflytande över ekonomisk och politisk maktutövning i hela världen. De är styrelsemedlemmar i storbanker, multinationella företag, höga politiker och andra makthavare över hela världen.

          Ursprungligen var de ortodoxa kristna i Ryssland skilda från Katolska kyrkan. Under Trotskijs, Lenins och Stalins ledarskap utrotades många miljoner kristna i Ryssland. Den nuvarande så kallade Ryska ortodoxa kyrkan har nyligen helt underställts Katolska kyrkan.
          Ryska revolutionen och Sovjettiden var helt styrd av jesuiterna och sin vana trogen använde de sig till stor del av judar som ledare för grovarbetet.

   • Sture says:

    @ Lennart,
    jag håller med dig. Man skall vara försiktig med vad enskilda forskare för fram och istället invänta hur den övriga historiska forskningen bedömer dessa dokument.

    Det är en vanlig uppfattning att den katolska kyrkans inkvisition av oliktänkande (s.k. kättare) under senmedeltid var en sällsynt grym och samtidigt mycket omfattande företeelse som hade som konsekvens att oerhört många oskyldiga människor miste livet genom avrättning. Denna inkvisition framförs därför ofta som en viktig anledning till att utrota alla religiösa föreställningar hos samhällsmedborgarna och istället skapa ett helt sekulärt och ateistiskt samhälle.

    Inkvisition betyder undersökning och tillgår så att man frågar ut vederbörande misstänkta ‘kättare’ om hans åsikter för att utröna om dessa är förenliga med läran, dvs. om vederbörande fortfarande skall få vara med i den konfessionella gemenskapen eller stötas ut. I Spanien överlämnades de som dömts som kättare till den världsliga makten vilket enligt många förklarar de hårda domarna i just detta land.

    Hur mycket vet man om inkvisitionen idag? En del, faktiskt. Den medeltida inkvisition anses ha sin begynnelse från 1230-talet i bl.a. Frankrike, senare vidtar den spanska (och portugisiska) inkvisitionen från 1478 till 1834, och slutligen den italienska från 1542. Denna italienska har fortsatt att verka ännu in på 1960-talet. Allmänt anses den spanska inkvisitionen ha varit den grymmaste. Arkiven för inkvisitionen i Spanien under åren 1540-1700 har öppnats och omfattar 44.674 mycket pedantiskt redovisade domar som slutade i 826 dödsdomar (≈ 2 %). Den italienska arkiven är ännu inte öppnade, men här anses det hela gått mildare till.
    När man sammanställer uppgifter från olika källor, t.ex. Encyclopedia Brittanica, Catholic Encyclopedia, Wikipedia, Nordisk Familjebok, samt mängder av enskilda uppskattningar kommer man fram till en siffra på ungefär 2.000 dödsdomar på 350 år (5-6 dödsdomar/år). Högt räknat kan det röra sig om 3-5.000 dödsdomar under dessa år. Man konstaterar dock att mer än 98% av de anklagade ”kättarna” frikändes. Det räckte således inte med en vag anklagelse från någon i omgivningen för att man skulle mista livet. Det hölls noggranna förhör i vilka allt protokollfördes.

    Men ingenting ursäktar att någon döms till döden för sina åsikters skull och hela perioden kastar en mycket mörk skugga över den katolska kyrkans maktbefogenheter och maktmissbruk.

    • Savalle says:

     Dina siffror är mer än fel!!! Hur kan du förminska dessa oerhörda brott mot kristna till en bråkdel av de verkliga förbrytelserna Katolska kyrkan gjort sig skyldig till?

     Från början till 1200-talet fram till in på 1800-talet torterades över femtio miljoner kristna till döda av den katolska inkvisitionens knektar.

     Inkvisitionen har sedan fortsatt, men i fördold form, i skuggan av alla krigen sedan dess och i Francos Spanien och hela tiden i Vatikanens skrymslen!

     • peterkrabbe says:

      Skall vi tolka dina inlägg som att katolska kyrkan med hjälp av jesuiter försöker utrota alla kristna? Hmmm. Hela Sydeuropa är katolskt kristet och mig veterligt är det för tillfället väldigt lugnt där, kyrkklockorna ringer och alla verkar vara nöjda och glada – bortsett från Covid förstås som vissa judiska oligarker satt fart på både här och där.
      Nej Savalle, du verkar ha kört in på ett sidospår och jag hoppas du hittar ut till stambanan igen.

      • Savalle says:

       Jesuitordens destruktiva maktutövning ledde till att den förbjöds i väldigt många länder över hela jorden på 1700-talet, vilket till och med Wikipedia medger.
       https://en.wikipedia.org/wiki/Suppression_of_the_Society_of_Jesus

       Hela utvandringen till Amerika var en flykt undan den förföljelse som utbrutit på 1200-talet och framåt genom Katolska kyrkans religionsförföljelser och som intensifierades i och med motreformationen ledd av jesuiterna från och med mitten av 1500-talet.

       I Paris finns det en kyrkogård, den största i staden, som fått namn efter en av de jesuiter som ledde förföljelserna av de kristna i Frankrike. Kyrkogården heter Père Lachaise och är uppkallad efter jesuiten François de la Chaise som var biktfader till den franske kungen Ludvig XIV.
       https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_la_Chaise

       Wikipedia säger om honom: ”He must be held largely responsible for the revocation of the Edict of Nantes.”

       Upphävandet av Ediktet i Nantes ledde till många många tusen kristnas död i de fruktansvärda förföljelser som följde på det.
       https://sv.wikipedia.org/wiki/Ediktet_i_Nantes

       Ludvig den XIV begick incest och bad om förlåtelse för det och jesuiten François de la Chaise sade att han bara kunde få förlåtelse om han upphävde Ediktet i Nantes.

       Så var det i hela Europa, vilket framgår av Edmond Paris så avslöjande bok.

       Jesuitrörelsen gick under senare delen av 1700-talet under jorden och var då verksam främst i Preussen, Ryssland och även på Sardinien, vilket är intressant, eftersom Napoleon kom därifrån.

       I boken Rulers of Evil Av Tupper Saussy beskrivs hur jesuiterna växte sig mycket starka under denna tid och även låg bakom den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen.

       På 1800-talet införlivades jesuitorden i den Katolska kyrkan och växte sig enormt stark.

       Jesuiterna arbetar framför allt med infiltration i länder de ännu inte har full kontroll över.

       Jsuiternas och Katolska kyrkans roll i världskrigen på 1900-talet är väl dokumenterad och beskrivs även i Desmond Paris bok.

       Sverige är just nu mycket starkt styrt av jesuiterna med syfte att utrota kristendomen.

       • Savalle says:

        Rättelse:
        Jesuitrörelsen gick under senare delen av 1700-talet under jorden och var då verksam främst i Preussen, Ryssland och även på KORSIKA, vilket är intressant, eftersom Napoleon kom därifrån.

      • Sture says:

       @ peterkrabbe,
       Under de senaste åren har jag vid arbete i olika länder träffat de mest underbara människor från katolska länder: Italien, Brasilien, Paraguay, Santa Domingo, Nicaragua, Filippinerna etc. Huvudsakligen intellektuella akademiker – men djupt religiösa. Min erfarenhet överensstämmer med vad du upplever i romanska länder. Finge jag välja så skulle jag mycket hellre umgås med dessa människor än med mitt eget andligen helt förkrympta, ömkliga och förstörda folk.
       Dock är jag själv inte katolik och tror att Vatikanen är det som i Bibeln avses med ”Babylons sköka”, som nu vid ”Tidens Ände” kommer att försvinna. Det är därför intressant att ta del av Savalles ensidiga beskrivning av katoliker som världens största mördare – av kristna (???). Hur stämmer detta med det som tas upp i Matt 7:17-20 i ett citat av Jesus Kristus att ”av frukten känner man trädet : Ett bra träd kan aldrig bära dålig frukt, och ett dåligt träd kan aldrig bära bra frukt. osv. Hur kan det komma sig att en sådan ond lära kan bära så god frukt?

       • hllviken says:

        Var sak har sin plats.

        Man kan inte blanda allting till en pyttipanna eller fruktsallad och säga ”Se där! Glasklar sanning och vetenskap!”

        Det finns enskilda personer inom alla ideologier som är sympatiska att umgås med. Det trollar inte bort plundring, slaveri, tortyr, misshandel, våldtäkt och massmord som gruppens ledning bestämt ska genomföras.

        Katolska Kyrkan har sina sanningssägare:

        http://leozagami.com

        http://tradcatknight.blogspot.com

        http://culturewars.com

       • Savalle says:

        Jag är helt enig med dig, Sture, när du skriver att du tror att Vatikanen är det som i Bibeln avses med ”Babylons sköka”, som nu vid ”Tidens Ände” kommer att försvinna.

        Men du har tydligen läst mina kommentarer slarvigt om du skulle ha uppfattat det så att jag avser katoliker i allmänhet. Därför upprepar jag för dig vad jag tidigare skrivit här:

        ”Det finns enskilda människor överallt inom alla organiserade religioner och bland ateister, agnostiker och alla andra människor som trots detta försöker att följa Jesu bud, mer eller mindre medvetet.”

        Det är givetvis inte enskilda individer inom Katolska kyrkan som jag kritiserar. Även jag har många gånger mött kärleksfulla, kloka, hängivna och mycket intressanta människor som tillhört Katolska kyrkan.

        Det jag kritiserar är naturligtvis de ledande inom denna kyrka. De allra flesta katoliker har nog inte en aning om den oerhörda ondska som utgår från denna institution.

        Därför är det så oerhört viktigt att alla vi som har kunskap om det når ut med informationen till alla som betjänar detta ondskans näste. Och det gäller inte bara godtrogna katoliker, utan även alla de som tillhör hemliga sällskap, såsom frimurare och liknande ordnar, vilka alla styrs av jesuiterna, ondskans intellektuella elitsoldater.

        • eva-marie says:

         Savalle.
         Något jag funderar över ibland är det som omnämns som ”Vilddjuret” i uppenbarelseboken.
         Den Babyloniska skökan sägs rida på det. Alltså rider den babyloniska och katolska religionen på detta Vilddjur.
         Det står också att ”Vilddjuret skall hata skökan” och vålla hennes ödeläggelse. Alltså är det Vilddjuret som orsakar hennes fall. Min undran är vad eller vem är då Vilddjuret? Själv tänker jag att det kan ha att göra med Antikrist alternativt ett Antikristligt system. Förödelsens son, som Antikrist kallas på ett annat ställe kommer inte att ha något till övers för ”fädernas gudar” och tala hädiskt mot Gud och allt som anses heligt.

         Som du, tycker även jag det finns många fina människor i det katolska systemet och man kan inte bedöma alla efter vad ledarskapet sysslar med. Protestantismen har inte heller alltid ”burit god frukt”. Till stor del p g a infiltration men troligen också av andra skäl.

         • Peter Wallgren says:

          Hej, Eva-Marie!
          Vilddjuret är antagligen både en person (antikrist) och samtidigt ett välde. Denna person / detta rike kommer att hata kristendom, och därmed strida mot kyrkan. Men vilddjuret förstår nog inte skillnaden mellan äkta Kristi efterföljelse och det som bara har ett sken av gudsfruktan. Därför strider vilddjuret mot skökan, som jag uppfattar som ett samlingsbegrepp för falsk kristendom. Skökan kan symbolisera katolska kyrkan i första hand, men det står att hon är moder (Upp 17:5), vilket innebär att hon har döttrar som liknar henne. Dessa tror jag är andra sekter som saknar kärlek till Herren. Den främmande ande som kom in i urkristendomen och så småningom kom att prägla katolska kyrkan, har ofta stannat kvar i avknoppande samfund, eftersom man inte förmått avslöja den helt och hållet.

          • eva-marie says:

           Peter.
           Tack för ditt svar. Jag har själv tänkt på att Vilddjuret kan vara ett system/välde och en person i det systemet, Antikrist.
           Domen sägs även börja med ”Guds hus”, som jag uppfattar som den kristna kyrkan. Eller det som anses vara den kristna kyrkan kanske.

           Jag gissar att du kanske är samma Peter Wallgren som tillsammans med Madeleine Wallgren har gett ut böcker och videos som har med kristen tro att göra? I så fall har jag visat en av era videor på den här bloggen tidigare. Du behöver inte svara, om du inte vill, och jag kanske tar fel på person.
           Man funderar ändå på hur pass nära vi nu är att det systemet börjar verka, eller om det redan börjat på olika platser. Då tänker jag på IS i mellanöstern t ex. Där har många kristna samfund blivit attackerade väldigt grymt.

         • Savalle says:

          Mycket intressant fråga, Eva-Marie!

          Det är verkligen inte lätt att tolka Uppenbarelseboken.

          I Bibeln liknas människor i församlingar vid en kvinna: de trogna liknas vid en brud, medan de otrogna liknas vid en sköka.

          John Wycliffe, Jan Hus, Martin Luther och alla de andra som formade den ursprungliga protestantismen var eniga om att skökan, Det stora Babylon, som bland annat beskrivs i Uppenbarelseboken 17, är Katolska kyrkan – och det är även min uppfattning.

          Denna sköka rider på ett vilddjur, som beskrivs i Uppenbarelseboken 13 och i Daniel 7. Där ser vi att detta vilddjur är politiska välden genom tiderna, med början i Babylon. Daniel 2 kompletterar denna beskrivning.

          Här är en intressant uttydning:
          https://www.alltombibeln.se/bibelfragan/romodjur.htm

          Föredraget ovan av den före detta katolska prästen, Richard Bennett, visar att Vatikanen utövar sin makt genom att styra jordens nationer. Dessa styresskick blir då till vilddjur, vilket historien bär vittnesbörd om.

          Vatikanen bygger hela sin makt på att hon rider på och styr nationerna i världen.

          • eva-marie says:

           Tack till dig också Savalle.

           Jag fick ett mycket intressant svar av Peter Wallgren också. Det liknar i stora drag det du skriver om här, liksom det som står i länken.
           Han pekar också på att många samfund har/haft kvar delar av den främmande ande som kom in i urkristendomen och sen kom att prägla Katolska kyrkan. Därför tror jag det är viktigt att ha fötterna i Bibeln. Att vara förankrad i den är det bästa skyddet mot villfarelse.

          • Savalle says:

           Tack till dig, Eva-Marie!

           Jag är helt enig med dig om att vara förankrad i Bibeln är det bästa skyddet mot villfarelse.
           Församlingarna har infiltrerats och det har kommit in så mycket irrläror. Bibeln visar vägen.

     • Sture says:

      @ Savalle,
      du skriver: ”dina siffror är mer än fel!!!”

      Återigen till samma fråga som jag brukar ställa: Hur VET du att dessa siffror är fel? Du är inte historiker till yrket och har inte kunskapen som krävs för at studera historiska dokument. De byggde ändå på inkvisitionsprotokollen, som är tillgängliga för och kan studeras av alla – även historiker av yrket.
      Försök nu inte slingra dig med ett Bibelcitat!

      • Savalle says:

       Jag utgår från ytterst övertygande källor. En av dem är den före detta katolska prästen Richard Bennett, som anger just detta antal torterade och mördade, 50 miljoner, kristna i Katolska kyrkans inkvisition:

       Jag har tidigare hänvisat till honom och gör det gärna igen:

       (Vatican Control Through Civil Law – by Richard Bennett)

       I en kommentar ovan till denna krönika finns en PDF med boken ”The History of the Inquisition”, som skrevs av Philip a Limborch (1633 – 1712).
       Jag rekommenderar dig att läsa i den så kommer du väldigt snabbt förbi det antal som du angav. Vad har du för övrigt för källa för det?

       En annan bok som jag länkat till som PDF här är ”The Secret History of the Jesuits” av Edmond Paris. Där får du också besked om de oerhört många som dödas i inkvisitionen.

       Och om dessa källor inte räcker för dig så ska jag gärna ge fler!

       Och här kan du läsa om en av alla de massakrer på kristna som organiserades av Katolska kyrkan:

       https://en.wikipedia.org/wiki/St._Bartholomew%27s_Day_massacre

       • Sture says:

        @ Savalle,
        du skriver: ”Jag utgår från ytterst övertygande källor. En av dem är den före detta katolska prästen Richard Bennett, som anger just detta antal torterade och mördade, 50 miljoner, kristna i Katolska kyrkans inkvisition”.
        Hur kan en person, till på köpet en ”före detta” katolik, vara en ytterst övertygande källa? Har han varit med och sett när alla dessa 50 miljoner mördades? Eller har han läst alla förhörsprotokollen?

        Den källa jag uppgav var: ”44.674 mycket pedantiskt redovisade domar som slutade i 826 dödsdomar (≈ 2 %)”. Jag har inte själv läst dessa förhörsprotokoll förutom det som rör inkvisitionen av Galileo Galilei, som finns redovisat i boken om hans dotter. Men eftersom dessa förhörsprotokoll är utlämnade till offentligheten och har lästs av historiker, så får jag förlita mig på sakkunskapen.

        Det kan för övrigt vara intressant att ta del av fallet Galileo Galilei: Han inställdes till inkvisition i april 1633. Detta har ofta i bild framställts som Galilei omgiven av en mängd mycket bestämda kyrkliga prelater. I själva verket gick det mycket stillsamt till. Han förhördes av två tjänstemän och en sekreterare varvid protokollet senare förelades de kyrkliga företrädarna. Det kan också vara värt att notera att 3 av 9 kardinaler motsatte sig inkvisitionen. Frågor och svar nedtecknades och har återgivits ord för ord i Dava Sobels bok om Galileis dotter, vilket kan var intressant läsning. Han dömdes sedan till husarrest i ärkebiskopen av Sienas stora hus där han många gånger kom att träffa och hålla hov för hela den europeiska intelligentian, bl.a. Descartes, vilka alla inbjudits av ärkebiskopen. Protestanterna välkomnade entusiastiskt Galileis vetenskapliga insatser och hans bok översattes inom kort till en mängd olika språk, varvid han blev mycket berömd och fick inflytelserika vänner över hela Europa. Hela tillställningen med det öppna huset hos ärkebiskopen blev dock så pinsam för påven Urban VIII att Galilei efter 5 månader frisläpptes från sin husarrest och fick åka hem.

        Nu framgår av de offentliggjorda inkvisitionsprotkollen att 98 % blivit frikända. Om detta är sant innebär det att 2,5 miljarder ”kristna” inställts till inkvisition. Din ”ytterst övertygande källa” kanske har läst alla dessa inkvisiotionsprotokoll också?

        • Savalle says:

         Intressant att du använder dig av jesuiternas metod att argumentera: personangrepp, totalt förbiseende av angivna källor samt åberopande av källor som vagt omtalas men inte redovisas för kontroll här och inte minst absurda retoriska frågor.

         Det jag framför menar du att läsarna inte ska ta på allvar för att du påstår att jag inte är någon historiker. Vem är då en historiker, kan man fråga sig. Är det en person som har stor kunskap om historien eller är det en akademiskt skolad person som lärt sig den historia som etablissemanget har bestämt för massorna? Min mormor och min mamma berättade livfullt och ingående om livet var när de var unga. De var tillförlitliga historiker när det gällde tid och plats när de levde. Edward Griffin är en av de historiker jag har störst respekt för. Han är inte professor i historia med massor med akademiska meriter, men han är klarsynt, uppriktig och har gjort stora efterforskningar inom de områden han har funnit särskilt intressanta.

         Det är än allvarligare att du försöker förringa budskapet Richard Bennett för fram med hänvisning till att han tagit avstånd från den Katolska kyrkan. Hans avståndstagande från det som i Uppenbarelseboken beskrivs som Det stora Babylon vittnar om hans uppriktighet och ärlighet. Richard Bennett framhåller att Katolska kyrkan ingår avtal med den världsliga makten i nationerna – i så kallade konkordat – och gör på så vis nationerna till underlydande genom civil lagstiftning.
         I Hitlers Tyskland, i Ante Pavelićs Jugoslavien, i Benito Mussolinis Italien var det ofta statens knektar som utförde Vatikanens vilja, efter det att prästerna visat vägen. Och så har det varit tiderna igenom. Jesuiter var biktpräster vid hoven och de styrde härskarna att utföra förföljelser av de kristna. På samma sätt anger Richard Bennett överlät Katolska kyrkan inte sällan själva dödandet åt den profana makten, som de helt styrde, efter det att de själva stått för den vedervärdigaste tortyren.

         Ditt val att helt förbigå och utelämna de andra källorna jag angav talar sitt tydliga språk.
         Men jag uppmanar alla ärliga och godsinta människor här att ta del av de vittnesmål,
         som finns nedtecknade i de båda böckerna som jag gett till ert förfogande här,
         ”The History of the Inquisition” av Philip a Limborch och ”The Secret History of the Jesuits” av Edmond Paris.
         Där får ni en verklig bild av det massmord Katolska kyrkan utfört i synnerhet sedan början av 1200-talet.
         Dokumentärvideon och boken jag refererar till om de mer än 800 000 människor, varav många små barn, som torterades och mördades i Kroatien vittnar om den ofattbara ondska dessa präster är kapabla till.

         • Sture says:

          @ Savalle,
          du skriver: ”Intressant att du använder dig av jesuiternas metod att argumentera: personangrepp”.

          Vilket ”personangrepp” rör detta sig om?

          • Savalle says:

           Jamen, det är väl solklart!

           Du ifrågasätter ju det Richard Bennett och jag säger – inte på grund av det som vi framför som bevis och argumenterar om – utan efter ditt omdöme om oss som personer!

          • Sture says:

           @ Savalle,
           inom vetenskap finns det något som heter att vara ”biased”, dvs. att tjäna på att säga vissa saker. Och för att uppgifter skall godtas, så får det inte ens finnas någon misstanke om detta.
           Om man då anför endast EN person, som dessutom lämnat katolicismen, så finns de risk för att denna person överdriver för att få lite solglans på sig och komma in i värmen.
           Mängder av människor erkänner t. ex. mord utan att vara den aktuella mördaren – vilket alla poliser känner till. Thomas Quick erkände ett trettiotal mord – men var oskyldig i samtliga – därför att han tyckte om den varma atmosfären hos psykologgruppen då han erkände mord. Så de finns många motiv till sådant. Det måste föreligga mera handgripliga bevis än att någon påstår någonting.
           Richard Bennett redovisar siffror som ligger 10.000 gånger högre än det som framgår av de 44.674 inkvisitionsprotokollen. Hur förklarar du detta? Kanske registrerades bara var tiotusende förhör? Och varför då, i så fall?

          • Savalle says:

           Halsdarrigt fortsätter du att upprepa din ”statistik” och försöker underminera trovärdigheten av det så enormt klarläggande föredraget av Richard Bennett – och du fortsätter att undvika att nämna de andra källorna som jag refererar till ovan.

           I ”The History of the Inquisition” redovisas inkvisitionens härjningar med akribisk noggrannhet genom århundradena och allt bygger på väldokumenterade källor.

           Sture, i en kommentar ovan ifrågasätter du även Vladimir Dedijers väl dokumenterade bok om massmorden i Kroatien när du skriver:
           ”Man skall vara försiktig med vad enskilda forskare för fram och istället invänta hur den övriga historiska forskningen bedömer dessa dokument.”

           Vladimir Dedijer är historieprofessor, så då är det ju inte lika lätt att ifrågasätta hans forskning.
           Istället försöker du att ifrågasätta det han framför genom att framhålla att han är en enskild forskare.

           Läs boken och ta del av dokumentationen! Den finns på engelska. Och i dokumentären nedan ges talrika vittnesmål.

           Vill du hävda att att det var 98 % som ”blivit frikända” av de som förts till i koncentrationslägren även i Kroatien?

   • Savalle says:

    Rättelse: Jag menar naturligtvis OPERATION KEELHAUL- inte ”Operation Paperclip” (som var en räddningsoperation starkt förknippad med RATLINES för att hjälpa utvalda nazister att undkomma rättsskipningen efter Andra världskriget.

    Stanley Monteath tar upp Operation Keelhaul i föredraget jag hänvisar till ovan.

   • Savalle says:

    Auschwitz var inte i första hand ett förintelseläger, vilket de enorma industrianläggningar som fanns runt lägret vittnar om. Det var ett slavarbetarläger, där de allra flesta slavarna dött inom ett år efter det att de kommit dit, eftersom de likt människorna i exempelvis gulag-lägren i Sovjetunionen behandlades så illa att bara ett fåtal överlevde längre än ett år.

    Auschwitz var också en forskningsanläggning, där människor användes som försöksobjekt i anatomiska, medicinska, genetiska utforskningar. Josef Mengele var en av de forskare och läkare som ledde dessa oerhört grymma försök.

    Auschwitz-läkaren Josef Mengele var en av de nazister som gavs hjälp att fly undan rättsskipningen i Nürnbergrättegångarna genom Vatikanens RATLINES. Där hjälptes även Ante Pavelić, en av världshistoriens värsta organisatörer av massmord att fly.

   • Sture says:

    @ Lennart,

    jag vill bara anknyta till de dokumenterade dödstal från Auschwitz, som du här angivit:

    När muren föll 1989 frisläpptes av Gorbatjov från Moskvas Statsarkiv dokumenten ”Auschwitz Death Register” med 46 inbundna böcker över alla avlidna. Samtliga dödsfall i Auschwitz registerades noggrannt av doktorer och medicinsk personal i kronologisk ordning. De flesta hade dött av sjukdomar. 74.000 dödsfall finns registrerade av vilka 30.000 var av judisk börd, vilket innebär att 44.000 var av annan börd – (politiska motståndare, krigsfångar, romer etc. ?) Man registrerade arkebuseringar och hängningar m.m. Men det finns inga registreringar om ihjäl-gasning. Varför inte ? Och varför hölls dessa böcker gömda av KGB i så många som 45 år?

  • Savalle says:

   Här styrks allt som sägs i boken!

   (Sons of Herod (genocide in independent state of Croatia WWII)

   LYSSNA ÅTMINSTONE TIO MINUTER!

   Det här behöver vi veta så att det inte kan upprepas.

   Förövarna trodde att de var syndfria! Prästerna sade det till dem!

   • Savalle says:

    Videon ovan är kanske den viktigaste jag någonsin refererat till. Ta del av den!

    Allt det förljugna måste avslöjas nu när Katolska kyrkan är på väg mot herravälde igen!
    Genom att lyssna på alla de vittnesmål som dokumentären innehåller förstår vi vad vi måste bekämpa. Genom att avstå från att ge makt till detta odjur kan vi undgå att den grymma historien upprepas ännu en gång.

    Vi måste helt ta avstånd från detta onda och inte stödja det på NÅGOT sätt, även om det innebär försakelser. Alternativet för DIG OCH DINA KÄRA kan du finna i dokumentären.

    AGERA NU!

    Ännu ett viktigt vittnesmål för att få ER att vakna upp ur bekvämlighet och dumhet:

    Efter 12 minuter i följande video får vi ett vittnesmål uppläst för oss av en av Ustaschas bödlar.

    Här berättar Jose Orescovic´ hur han som nittonåring kom att bil en människoslaktare. Det är ett av de mest omskakande vittnesmål jag någonsin tagit del av!

  • Savalle says:

   Jag har nu upptäckt att boken av historieprofessor Vladimir Dedijer om de ofattbart grymma förföljelserna i Kroatien av kristna under Katolska kyrkans ledning under Andra världskriget även finns på engelska:

 10. jesslar53 says:

  Bryan Ferry from början av 70 ties,

  Är det här regnet som faller över oss nu, orättvisa för alla som ej vill något.
  Självklart skall vi hjälpa andra som vill och behöver hjälp men det innebär ej att förinta oss själva, för då finnes ingen hjälp, eller support mer..
  Lyssna på texten , vi var helt i lågor när denna kom, inte pga texten utan musiken ,,,
  men influera unga människor gör man genom vad ???

 11. jesslar53 says:

  Kanske these are the days that we must listen to the warnings that the few gives us ,, but
  the lord is for me only a hope not a believe, might not be the solution, of course i would like if it was , but I fear that the evil in power has more in their pocket , I do not matter about money and standard, but sicknes might come as it writen … Home production of food can be a help if it goes souer …..
  See it clearly Trump is not comming back , as he would be the the salvation of the future and all this senators against him ,, dreaming etc
  Just got depressiv after all this negative info,,
  I’m not getting vaccinatet I believe I own my body,,,

 12. Loa says:

  HOPPINGIVANDE
  2021/02/23
  Yoda: Stephen Hunter at Gab Has Published This, Ostensibly from Ezra Cohen-Watkins — We Believe It and We Trust the Plan
  https://phibetaiota.net/2021/02/republic-in-transition-the-final-drama/#more-161909

  (Den mycket korta ”Hillary”: Här har du dina foträta skor, Peter! Inte. Parets hälar är i nivå. Är det någon av bilderna där hon har klackar, så är det den vänstra.)

  • peterkrabbe says:

   Så vitt jag kan förstå av Steeles virriga bloggsida så har Trump förlorat målet i SCOTUS, domaren menar att det är staternas interna rättighet att ändra och modifiera regelverket i samband med valen. Detta är inte en fråga för den federala rättvisan. Man kan inte riva upp processen i detta sena skede, utan får göra eventuella justeringar till nästa val istället, allt enligt domare Thomas.
   Detta kommer naturligtvis aldrig att ske med tanke på att makten nu ligger hos Demokraterna och Deep State. Det vi ser nu är därför att den juridiska processen är avslutad och att Biden förblir president, vilket försätter världen i ett mycket oroväckande tillstånd. Man kan också dra slutsatsen att Demokraterna kommer att behålla makten under överskådlig tid, har man lyckats med detta gigantiska och helt osannolika valfusk så kommer man att göra om det när det behövs, modellen är nu beprövad och har visat sig vara framgångsrik.
   Enda återstående möjlighet är om militären går in och återställer ordningen, men ingenting tyder på detta i nuläget. Orsaken kan vara att det finns krafter inom militären – och vapenindustrin – som vill ha mer krig för att motivera sin existens. Då passar Biden bättre.

   • ceskyraj says:

    Mycket bra sammanfattat. Jag tror också, att militärer ska inte ingripa. Vapenindustrin är mäktig i USA och därför kommer nya krig i världen att startas. Tyvärr!

   • eva-marie says:

    Jag citerar lite av vad Mark Taylor säger om det här i en video ;

    ”Det som är ”mind-boggling” i domstolens beslut är att vi inte kan ha öppen insyn i valet, men de röstar för att få en öppen insyn i Trumps skatteaffärer. Detta trots att Trump nu anses vara en privatperson! . . . Kan de göra så mot Trump, kan de göra så mot vem som helst. Det här gör att Supreme Court hamnar i ett väldigt dåligt ljus. Och vad händer den dag sanningen kommer ut (om valet)? Varför kan de inte vara öppna om valet men däremot om en privatpersons skatteaffärer? . . .Varför tillåter de allt det här hända? Suprema Court visar öppet sin korruption. Det får en att undra ; Är det ngt som händer (bakom scenen), kanske att Trump har makten på något sätt/någonstans, och de vet om det? Att han egentligen inte är en helt privat person.”
    (Mark talar även om ett ev militär övertagande och att det som händer måste ”spelas ut” av en anledning)

    Videon med Mark och Cristopher McDonald heter ; ”Monday night spiritual Smackdown-Live with Mark Taylor.”

 13. jesslar53 says:

  Riggade val ???

  Nord Korea
  Bela Rus
  Ryssland
  Poland Ungern
  France Sak
  Spain
  Argentina
  Cuba

  Listan är lång men vem gör det möjligt ??
  För 40 år sedan ej möjligt och då oroligheter mot förväntat resultat
  Nu acceptans för man tror att folkviljan har besvarats ??? MEDIA.???
  Varifrån kom Nicolas Sarkozy tillsatt av FBI/CIA ,,Macron bank maffians little boy,??
  Var befinner sig Free Masons om inte i Paris ???

  • Loa says:

   Du glömde Sverige 2018. Och kanske tidigare? Det minskade stödet för M 2010 som gjorde att man ”måste” liera sig med MP – och häpp! överenskommelsen innebar ökad invandring. Som M kunde skylla ifrån sig till sina egna väljare (som blev särskilt lurade, utöver flesta övr. svenskar). För alternativet hade ju varit att liera sig med rasistnazisterna SD, som gjort sin debut i Sveriges riksdag.
   Och man börjar undra hur de hölls ute 2006..

   • jesslar53 says:

    Du har rätt, men min mening var att har vi någon demokrati . efter all den hjärntvätt som försiggår från dagis till universitet ,, media etc ??
    Har man en annan åsikt än majoriteten så betraktas man som mindre vetande ..
    Kan vara att man blivit gammal och grinig och ser ej det positiva i tillvaron……

 14. Astrid says:

  Gamla mästare har varnat för det som nu pågår: etablerandet av Ondskans Imperium, Satans Välde; där sprutor med avsikt att genmanipulera, förändra människan inifrån blir kuslig verklighet.

  Genom att koppla ihop människan med maskinen, robotisera henne, omöjliggörs andlig utveckling – det som är meningen med livet på jorden: att bli lik Jesus Kristus.

  Tekniken i Ondskans händer hotar nu hela vår jord. Livets helighet, vördnaden för livet, spolas bort av en destruktiv liten maktelit; besatt av ”onda andar”, eller den består av psykopater och sadister.

  Kyrkorna som borde reagera med kraft har vänt ryggen åt Kristus och anslutit sig till Kristi fiender. Kristna har övergivit den kristna värdegrunden och anammat en politisk världslig värdegrund. Hur fel kan det inte bli –

  (90 procent av svenskarna uppges se krigspresidenten Biden som en god ledare!)

  I vår tid verkar karma starkt med sin obönhörlighet. Ingen Gud dömer oss, utan vi dömer oss själva genom de val vi gör. Man vill inte förstå att allt skrivs in i det individuella och kollektiva Ödet.

  • peterkrabbe says:

   Svårt att inte instämma i detta. Kanske lite svårt att använda det kollektiva begreppet ”vi” i sammanhanget, mänskligheten består av många olika grupperingar som motarbetar varandra. Därför blir det krig, ”vi” har upphört att vara ett gemensamt intresse för världens folk. Med ett tjugotal större religioner får vi också ett tjugotal olika gudsbegrepp med varierande moraluppfattningar, sanningen är tyvärr att vi dömer varandra, inte oss själva.

  • jesslar53 says:

   Love is all you need

 15. Astrid says:

  Tio tänkvärda aforismer från Anton Kimpflers skrift Zwischen Blitz und Donner.

  Das Geist lebt von der Freiheit.

  Freiheit gehört nicht zu uns dazu, sondern ist unser Wesen.

  Totalitär ist, wer nur sich anerkennt.

  Das Ideologische ist das Anti-Dialogische.

  In der Praxis ist jede Theorie unzureichend.

  Wer Menschen als Masse behandelt, wirkt schon als ihr Feind.

  Intellekttualitet: Man klammert sich an vergangenes Wissen wie an eine Krucke.

  Ein Schweigen uber ungerechte Verhältnisse stärkt diese.

  Moral wirkt nur in der Anwendung.

  Wer zuviel Geld besitzt, wird von ihm besessen.

  • peterkrabbe says:

   Frankrike har sedan andra världskriget stått under ett starkt amerikanskt inflytande. Redan de Gaulle, i egenskap av fransk general under kriget och med sin krigsorganisation förlagd till London, grundade dessa kontakter. De har sedan burits vidare via Frank Wiesner och CIA till senare presidenter, där naturligtvis Sarkozy sticker ut genom sin koppling både till fransk maffia och vissa judiska konstellationer. Socialisten Hollande lyckades ändå hålla viss distans under sin presidentperiod, men gjorde mycket skada genom sin ekonomiska politik, som inte precis gynnade de judiska kapitalägarna. Att de förenade CIA/ Sionisterna helt sonika satte sin utvalde representant Macron vid makten 2017, var lika överraskande och omtumlande som vid dagens val av Biden i USA. Judiska tidningsägare (främst Le Monde) drog igång en kampanj som lanserade Macron som det stora undret, som skulle rädda Frankrike ur det socialistiska mörkret. Han hade dessförinnan skolats som bankman hos Rothschilds bank i Paris.

   Inte särskilt förvånande är Sarkozy Macrons främsta mentor i arbetet som president och båda kommer att öka på sina förmögenheter betydligt under pågående presidentperiod. Macron gjordes till mångmiljonär redan innan valet genom att banken skrev över ”provisioner” som gjorde att Macron satt ekonomiskt säkert i sadeln. Det växande motståndet mot Macron – inte minst förlusten av partianhängare i nationalförsamlingen som helt sonika lämnat partiet och därmed omöjliggjort vissa lagförslag – gör att han lever farligt idag. Hans uppdragsgivare har betalt dyrt för att han skall genomföra det överenskomna programmet, som inte minst är riktat mot kontrollen över EU, som Macron enligt egen utsaga ser som sin nästa ”uppgift”. Genom Brexit har Macron redan förlorat den framtiden och Merkel m.fl. vänder honom nu ryggen.

   Sarkozy är historia idag, medan Macron fortfarande är det största hotet mot demokratin i EU. Nästa år är det val igen och det lär innebära sortie för Macron. Vi kan räkna med att Kabalen försöker upprepa sina bravader från det amerikanska valet, men fransmännen är inga idioter och är på sin vakt, de går inte på en mina för andra gången… Tyvärr gäller inte detsamma för Sverige.

 16. Margareta says:

  Läs de senaste inläggen i bloggen bakom kulisserna den ocensurerade sanningen.

  • ragnhild says:

   Takk for bakomkulisserna.biz – jeg inviterer meg selv i morgen.

   hm. google bød på musiker Alvenius – ikke noe mer, så da var det bare å ta turen innom duckduckgo 🙂

 17. Loa says:

  Inga marines I Vita Huset, vilket de SKA när presidenten är i West Wing. Alltså är han inte där.
  And We Know – 2.24.21
  https://stillnessinthestorm.com/2021/02/and-we-know-2-24-21-the-comms-continue-to-disclose-amazing-facts-we-will-win-pray/
  2.50 – 9 min.

  Kan de vara här…?
  24 – 29.30 min.
  Simon Parkes 24th February Update Current News
  https://www.simonparkes.org/post/24th-february-update-current-news

  Rök ur marken kl. fyra på natten i DC.
  Was It an “Eerie Fog” or Smoke? What Really Happened in DC Feb 23rd?
  https://stillnessinthestorm.com/2021/02/was-it-an-eerie-fog-or-smoke-what-really-happened-in-dc-feb-23rd/
  ” Evidently at least one person feels this smoke was NOT fog as reported in the media, but instead, it was “smoke coming up from the underworld below DC.” Could this have been a final cleanup mentioned in some videos circulating the disclosure-web about the purported D.U.M.B.s below DC? ”
  Texten har klickbara ord.

 18. Erik says:

  Har suttit still i båten meden Sture och Hans (Savalle) varit i luven på varandra – inget jag finner beklagligt, så länge det inte går över styr med personangrepp. Detta då man ofta tvingas spetsa sina argument, och ofta är man som alla bäst under tog moteld. Respekterar bägge herrar som betytt mycket för mig, då bägges kristna övertygelser går djupt även om Sture är en nyare bekantskap. Men det är en detalj jag undrar över och vill ställa en fråga. främst till Savalle (som tycks kunna sin bibeln bäst) mins inte vilket bibelcitat jag fick det ifrån men i uppenbarelseboken (som jag skummat genom ett antal gånger) så sägs det något om att från en given tidpunkt skall ondskan härska i tusen år, innan Kristus återkommer på domens dag. Många trodde att Trump skulle vända utvecklingen, men det tycks inte skett.

  Som jag tolkar tidens tecken har ondskan tagit ett rejält grepp om mänskligheten och deras totala makt börjar därför nu, och i så fall skall ondskan i så fall härska i tusen år innan djävulen slutligen besegras och Guds rike uppstår? Stämmer detta?

  • Mats says:

   Men är det inte precis tvärt om?
   Efter Jesu återkomst så skall godhet råda i tusen år. Sen ska den onde släppas lös en kort tid innan domen.

  • Savalle says:

   Erik, du har alldeles rätt i att argument behöver motargument för att leta efter det som är sant.

   Precis, som Eva-Marie gör i en kommentar ovan, tar du upp en oerhört intressant fråga från Uppenbarelseboken.

   Först en kort rättelse!

   Så här lyder texten i Uppenbarelseboken 20:

   Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort tid.

   Jag tycker att svårt att förstå denna text och jag har ringt till en person som har lovat att ge en förklaring till hur han ser på det. Han heter Peter Wallgren.
   Peter och Madeleine Wallgren har Vingårdens Förlag. Jag har läst en del av vad de har skrivit och jag tycker att de har väldigt intressanta uttydningar av Bibeln. En av mina älsklingsböcker är ”Madeleines Ögonstenar” som handlar om hennes älskade husdjur, utifrån ett bibliskt perspektiv.

   Även jag älskar djuren enormt mycket och jag tänker ofta på Jesu ord:
   ”Inte en enda liten sparv faller till marken utan att er himmelske fader vet om det.”

   • peterwallgren says:

    När Jesus regerar jorden med hjälp av dem som vunnit segerkransen kommer det att bli en halvt paradisisk tillvaro här. Döden finns visserligen kvar, men är uppskjuten till hög ålder, kanske som före floden, då människan blev ca 900 år. Detta framkommer av Jesaja 65. De som får del i den första (el främsta) uppståndelsen ska dock äga odödliga kroppar. Det är dessa som hjälper till att styra livet på jorden.
    I denna tillvaro saknas en hel del av de frestelser som annars skulle funnits, eftersom djävulen är bunden, men också på grund av Guds härlighets närvaro. Antagligen måste djävulen släppas lös en kort tid i slutet av denna period för att pröva vilka som följt Herren av rent hjärta. För det blir inte lätt att komma undan med något brott under denna tid. Man kan ju tänka sig att det finns domare som äger Salomos vishet och ännu större. Så i slutet upphör denna Guds Andes dominans över jorden, för att det ska bli uppenbarat vilka som då väljer att göra uppror och följa Satan.
    Varje tidsålder ger nya lärdomar i Guds hushållning. Varje tidsålder för oss närmare målet; att Gud ska bli allt i alla. Innan vi är där, måste människor få möjlighet att pröva syndens väg, så att all tillbedjan av Herren är frivillig. Vi kommer alla till slut att upptäcka att synd inte har något värde alls. Detta förutsätter förstås att vi har mer än en chans att växa. Jag har skrivit om detta i min bok ”Reinkarnation – en del av Guds plan?”. Detta är något som kyrkan tappat bort, men som var allmän tro på Jesu tid. Många av Jesu profetiska utsagor blir bara logiska om man tar med denna möjlighet i tolkningen.

   • Jonas says:

    I min värld är djuren många gånger mer värda än människan och jag grundar detta på att djuren inte agerar för ”egen vinning” Jag är helt övertygad om att djuren åtminstone däggdjuren är mycket mer intelligenta än människan som är ett genetiskt experiment som gått fruktansvärt fel.

    • Savalle says:

     I Första Moseboken får vi reda på att vi människor får utpröva det goda och det onda.

     Gud sade till Adam:

     ”Du som lyssnade till din hustru
     och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av,
     förbannad skall marken vara för din skull.
     Med möda skall du hämta din näring från den
     så länge du lever, törne och tistel skall den ge dig.
     Du skall äta av växterna på marken,du skall slita för
     ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden.
     Ty av den är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli.”

     Kunskapen om gott och ont har gjort att många människor medvetet följer ondskans väg,
     vilket orsakar otroligt lidande för andra människor och för djur och de våldför sig på vår natur.

     Djuren är inte sådana. De är aldrig uppsåtligt onda. Djuren, liksom människorna, har drabbats av döden och ofullkomligheten, men de återspeglar Guds godhet och vishet på ett helt annat sätt än människor. De är inte lömska, falska och de ljuger inte.

     Djuren är av naturen mycket visa. Människor är förvillade och saknar sådan vishet i utprovandet av det goda och onda. Vishet får vi om vi följer Bibeln.

     I Jesaja 11 står det:

     Då skall vargen bo med lammet, pantern ligga vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans, deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla, ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg skall ske något ont eller vrångt, ty kunskap om Herren skall uppfylla landet, liksom havet är fyllt av vatten.

     • peterkrabbe says:

      Jag undrar vad dagens kvinnor säger om detta ”citat”? Trevligt att bli förbannad av Gud för att man lyssnar på sin hustru…
      Nu får vi nog ta en paus med bibelstudierna, det är inte därför jag driver denna bloggen.

      • Savalle says:

       Helt bortsett från Bibeln, så förmodar jag att dagens kvinnor, likt forna dagars kvinnor, uppskattar en man som är klok och som räddar sin hustru – och sig själv – om hon går in på en dödlig väg.

  • Lennart says:

   @ Till Erik och andra intresserade. Det finns olika uppfattningar om hur Uppenbarelseboken rätt ska förstås. I boken ”Utläggning av Uppenbarelseboken” av Lars Borgström, redogörs inledningsvis för de olika tolkningsmetoderna. Denna bok ansluter sig till ”Den kyrkohistoriska uppfattningen” som varit vanligast sedan Augustinus tid, från slutet av 300-talet till slutet av 1600-talet. Uppenbarelseboken är enligt denna uppfattning skriven för alla kristna i alla tider, och inte enbart som något som ligger i framtiden. Här följer några tankar från denna läsvärda bok.

   Föreställningar om ”tusenårsriket” som ett yttre rike har funnits som en underström genom århundradena. Men detta är judiska irrläror och var ett av skälen till att judarna inte kände igen Jesus som sin Messias. Enligt denna uppfattning ska Jerusalem bli världens centrum. Men Jesus lär att alla utan avseende på geografisk plats; ”har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem”, Hebreerbrevet 12:22. Tusenårsriket eller Fridsriket är ett andligt och osynligt rike, som inleddes vid Jesu födelse då änglaskaran sjöng ”Ära vare Gud i höjden och FRID på jorden”. Detta fridsrike kommer att manifesteras även i det yttre i vad som kallas Jesu härlighetsrike (Jesaja 65:17-25).

   I Uppenbarelseboken kap 20 talas om en Herrens ängel som binder Satan med en kedja för tusen år, vers 1-2. Denne ängel är sannolikt Guds Son och kedjan är evangeliet, som hindrar djävulen från att störta människor i fördärvet. Satan kan vara i avgrunden och samtidigt operera på jorden. Detta i likhet med Guds änglar som alltid sägs vara i himlen och samtidigt är verksamma på jorden. Detta andliga tusenårsrike varar så länge evangeliet predikas, från den första pingstdagen till Jesu återkomst för att hålla domen på den yttersta dagen. Angående ”kedjan” som Satan binds med, ju grumligare eller mer sällsynt evangeliet blir, desto större ”svängrum” får satan. Därför säger Jesus i Lukas 18:8: ”Men då människosonen kommer, ska han då finna tron på jorden?”

 19. jesslar53 says:

  framtiden är vad och hur vi utbildar våra barn , att vara emotionellt känsliga för andra livsformer och att förstå att vi alla behövs,
  Ondska är då inbegripet i denna utbildning även girighet som är en stark drivkraft till skillnader
  att man kanske istället skall tycka om sin nästa….

  • Jonas says:

   Tyvärr är det kollektiv socialist uppfostran i statlig regi som gäller sedan 70-talet och det är detta vi ser följderna av idag där alla dessa 70 och 80-talister nu finns på landets alla myndigheter och inom politiken. Deras agenda är vad de själva vill och tror på, finns inte minsta koppling till vad som är bäst för landets ( svenska ) befolkning eller kommun invånarna. Så länge politiska beslut gynnar dem själva så kör de på för fullt. Det värsta är att de på fullt allvar tror att politik ska drivas på detta vis, för de tror de vet bäst och vi andra är korkade.

   Behöver jag tillägga att mitt förakt för politiker är totalt, politiker är de absolut sämsta människor våra samhällen producerar. Tyvärr är det så att så länge vi andra ”vanliga” medborgare som har huvudet på skaft och hjärncellerna samlade där de ska vara inte engagerar oss politiskt så kommer ingenting att bli bättre.

   • jesslar53 says:

    Instämmer , men hoppas på en tillnyktring av speciellt dom unga , har en 15 åring i skolan och han får anpassa sig till det gemensamma tyckandet annars blir han underkänd.
    Själv 68 och dåtida utbildning handlade om att veta inte tycka,…

   • Loa says:

    Ungas psykiska ohälsa skylls på skolan och finanskrisen
    https://www.nyatider.nu/ungas-psykiska-ohalsa-skylls-pa-skolan-och-finanskrisen/
    Forskarna Curt Hagquist och Jan-Eric Gustafsson famlar och svamlar. De har ingen aaning.
    Det har däremot artikelförf. Susanna Nyman Furugård:
    Precis som tidigare är statliga forskares egentliga syfte att begrava misstankarna om att införandet av förskola för alla barn har bidragit till ohälsan.

 20. Mjölner says:

  Regeringen förbereder ytterligare restriktioner och inskränkningar i mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Man har nu plötsligt kommit på att coronaviruset är mycket farligare
  EFTER 20.30. En berättigad fråga, vem är uppfinnaren av fåneriet. Finns det fakta som styrker åtgärderna? Finns det någon smittskyddspajas som kan förklara varför? Den vänsterblivna rödgrönbruna kommunistnazistrasistiska svetsarregeringen försvarar sin plats tätt efter Nordkorea i statistiken över världens diktaturer. Det korrumperade PK-etablissemanget lyssnar inte på kritik eller fakta. Cirkus Löfven fortsätter hänsynslöst att bryta mot grundlag, författning och FN-stadga.

  Vaccinationskampanjen och skrämselskriverierna i media ger nu avsett resultat.Det blir fler och fler munkorgar. Handspriten har tagit slut. Man går runt varann i stora svängar. Misstänksamt gloende om man råkar hosta eller nysa. Folk springer som realisationsgalna kärringar till vårdcentralerna för att hinna vaccinera sig före grannen. Anarki och hysteri är nu ett faktum och värre kommer det bli. Då ICA och COOP stänger ned och falukorven tagit slut, kommer Svensson att reagera då? Eller knyter han som vanligt näven i fickan och köper blodpudding?

  • Jonas says:

   Saken är den att politikerna är marionetter, någon ”rycker i trådarna” och de sprattlar, läs gör ”som de blir tillsagda” Hade vi haft intelligenta politiker med fungerande hjärnceller så hade de ifråga satt givna order, men det är så uppenbart att de alla är marionetter och de är utvalda just av denna anledning, titta bara på vår ”kära” statsminister, han är ju så korkad att man inte tror det är sant. Frågorna vi måsta ställa oss är,

   -vem rycker i trådarna dvs. vem ger order?
   -varför är det bara idioter som hamnar på maktpositioner?

  • Not CO2 says:

   Hahaha! .. ja, flertalet svenskar verkar vara så hjärntvättade att de med nöd och näppe håller sig över ”medvetslös-nivån” !?
   Och det kära Sverige liknar numera en hybrid av banan republik och Nordkorea + några kryddmått med Stasi, fascism och satanistisk globalism.

 21. Vetgirig says:

  Detta är första gången jag kommenterar här. Har följt din blogg Peter med stort intresse! Tycker att du verkar mycket påläst och har väldigt intressanta teorier om vad som händer i världen, USA och Sverige. Även mycket intressanta kommentarer av engagerade, pålästa och medvetna följare. Men tycker det är tråkigt att kommentarsfältet nu tycks ha tagits över av diverse bibelcitat och vems eller vilkas skulden är till nuvarande situation! Känns mer och mer urballat! Denna blogg är väl ändå ingen bibelstudie! Håll er till ämnet!

 22. booza70 says:

  Jag läste någonstans att Trumps advokater vänt sig till 32 olika domstolar för att få misstankarna om valfusk bekräftade, men att ingen av domstolarna godkände anklagelserna. Hur ska man tolka det? Består alla de rättsliga instanserna av korrumperade demokrater? Det förefaller inte troligt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: