Kampen om våra hjärnor.

Dagens blogginlägg är skrivet av den amerikanska läkaren och vaccinmotståndaren Sherri Tenpenny och översatt till svenska av Sture Blomberg. I ett av etablissemanget kritiserat uttalande säger hon bl.a. att ”Some people are going to die from the vaccine directly,” Tenpenny said in the video, which has nearly 1 million views. ”But a large number of people are going to start getting horribly sick and get all kinds of autoimmune diseases, 42 days to maybe a year out.”

Facit efter bara en kort tids vaccinerande är att bara i Sverige har 161 personer dött som direkt följd av vaccinationen (Läkemedelsverkets statistik).  De långsiktiga konsekvenserna vet vi än så länge inte mycket om. Vi har därför all anledning att ta Tenpennys varningar på allvar:

Transhumanism är ett begrepp inför framtiden då människa och teknik blandas,
vilket resulterar i själlösa intelligenta maskiner. Det är en rörelse som gynnar
utvecklingen av en ny mänsklig art genom användning av integrerade kretsar.
Genom att kalla det ”mänsklig förbättring för den post-mänskliga eran” antar
transhumanister att mänskligheten bara kommer att förbättras av maskiner. Ingen
kommer till skada. Ingenting förstörs. Och ingen möjlighet till tvång eller dominans.
I en post-human värld kommer mänskligheten, såsom vi känner den, att vara
föråldrad.
År 2012 blev pionjären för artificiell intelligens Ray Kurzweil chef för teknik och
chefsfuturist på Google. Han anställdes för att arbeta med projekt för att få maskiner
att lära sig. På grund av tekniska framsteg förutspår Kurzweil att man år 2030
kommer att tillåta att små nanoboter injiceras i människors blodomlopp. Därifrån
passerar de genom blod-hjärnbarriären och integreras i hjärnan. Den mänskliga
hjärnan kan sedan ansluta till ”molnet” och uppnå en briljans, som man aldrig kunde
tro var möjlig. Så biologiska varelser kommer huvudsakligen att bli ”icke-biologiska
enheter”. I sin bok ”The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology” säger
Kurzweil: ”I framtiden kommer det inte att finnas någon åtskillnad mellan människa
och maskin eller mellan fysisk och virtuell verklighet.”
Men om våra hjärnor kan använda molnet, så är det bara sunt förnuft att det som
finns i molnet kan använda vår hjärna. Så frågan blir då: Vem kontrollerar den
specifika informationen, som vi får använda? Vem avgör vilka nedladdningar vi får?
Det man kommer att tänka på är den störande visionen av tusentals – eller miljoner –
manchuriska kandidater.


Jakten på kontrollen över människans hjärna

I förre president Obamas ”State of the Union-tal” 2013 tillkännagav han sin plan att
satsa på tekniker för att kartlägga hjärnan. I april samma år lanserades en satsning
på 100+ miljoner dollar, som kallas BRAIN, vilket står för hjärnforskning genom
avancerad innovativ neuroteknik. Flera offentlig-privata partnerskap fick
finansiering, inklusive Allen Institute for Brain Science, Howard Hughes Medical
Institute, Salk Institute for Biological Studies, och Kavli Foundation and Institutes.
Våra skattedollar finansierade också detta projekt; de statliga anslagen inkluderade:
▪ 20 miljoner dollar till National Science Foundation för att studera hur Big Data kan
användas för att förstå hjärnans förmåga att generera tankar, känslor och minnen;
▪ 40 miljoner dollar till National Institutes of Health (NIH) för att utveckla
träningsverktyg och resurser för att stödja BRAIN-initiativet; och
▪ 50 miljoner dollar till Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) för att
utveckla verktyg för att fånga upp och bearbeta dynamiska neurala och synaptiska
aktiviteter.
Med hjälp av dessa – och andra – medel tillkännagav DARPA 2016 att de avsåg att utveckla NESD-programmet (Neural Engineering System Design). Utgivet för att
vara hjärnsdatorns nästa gränssnittsnivå (BCI) är NESD-systemet utformat för att
förvandla hjärnaktivitet till en binär kod, så att människor kan koppla upp sig på
maskiner trådlöst genom att helt enkelt tänka.


Forskningens mörka sida

Medan många fantastiska medicinska användningar kan komma ut ur denna
forskning, från behandling av PTSD och traumatiska hjärnskador (TBI), till
manövrering av hjärnaktiverade rustningar och benproteser, behövs det mycket lite
fantasi för att förstå hur denna forskning snabbt kan förvandlas till något mycket
dystert.
▪ Vad händer om den post-humana världen innebär starka, mekaniska humanoiders
dominans med förbättringar, som är utformade för att gynna institutioner på
bekostnad av individen?
▪ Kommer drivkrafterna för att skapa bioniska människor att vara ekonomisk
effektivitet, kulturell modifiering och militär dominans?
De post-humana kommer att leva längre och vara globala medborgare. Framtiden
kommer att erbjuda en enda sammansmältning av människor och opolitisk identitet.
Allt under FN:s och den globala hållbarhetsagendans styre. Bioniska människor
kommer inte att ha behov av att knyta an till varelser ens av sitt eget slag. Framsteg
inom kloning av djur och embryonal stamcellsteknologi gör att kloning av
människor kommer närmare verkligheten, vilket tar bort behovet av att alstra barn.
Detta tillgodoser globalistens oro beträffande överbefolkning på planeten. Behöver
du fler arbetsbin? Skapa dem på fabriken. De behöver inga förmåner, inga semestrar
och kan arbeta dygnet runt.


DNA-vacciner: Permanent manipulation av människor och djur

DNA-vacciner, en typ av genteknik, knåpades ihop först i början av 1990-talet. En
liten DNA-remsa, säg, från ett herpesvirus, tar sig via en injektion in i en bakteriell
”bubbla”, som kallas en plasmid. När det fyllda plasmidvaccinet injiceras växlar det
cellulära immunsystemet upp för att bli av med det främmande proteinet (plasmid +
DNA-remsa från virus). Och samtidigt skapar det humorala immunsystemet
antikroppar mot virus-DNA. När ett herpesvirus kommer in i kroppen arbetar
minnes-T-cellerna och B-cellerna tillsammans för att attackera det främmande
viruset. Detta eliminerar viruset och undviker infektion.
Denna process är inte utan problem.
▪ DNA-remsan kan införlivas i värdens DNA, vilket leder till instabilitet i
kromosomerna. Den mutagena effekten kan aktivera cancergener och stänga av de
gener, som undertrycker tumörutveckling, vilket kan leda till cancer.
▪ Att genetiskt uttrycka sig är en process i vilken gener skapar proteiner. Överdrivet genetiskt uttryck är när processen ”går överstyr” och producerar stora mängder av
främmande proteiner och förstör mänskliga vävnader via både akut och kronisk
inflammation.
▪ Den plasmid som används är ofta resistent mot antibiotika. Samma
antibiotikaresistens kan överföras till värden.
▪ Plasmid-DNA kan vara mycket lik vaccinmottagarens DNA. Anti-DNAantikropparna kan attackera mänskliga organ med liknande DNA-sekvenser.
Resultatet blir då autoimmunitet, som är en tydligt identifierad orsak till nästan 100
olika sjukdomar och misstänks vara orsaken till minst 40 kroniska och potentiellt
livshotande tillstånd.


DNA-vacciner till djur


En angelägenhet som låter som science fiction är användningen av DNA-vacciner
hos livsmedelsproducerande djur. Det främmande DNA:t kan införlivas i ett djurs
DNA och komma in i livsmedelsförsörjningen. Plasmid-DNA: t kan störa djurets
mikroflora och till och med potentiellt omvandla mikrofloran i miljön när djuren
lämnar spillning efter sig.
Denna nivå av genetisk manipulation gör DNA-vacciner till ett drömverktyg för
transhumanisterna. Eftersom en mängd företag arbetar med biotiska mänskliga
kroppsdelar och DARPA jobbar på att bygga mördarrobotar, är vi bara ett steg ifrån
att designa DNA-vacciner för att förbättra mänskligt DNA. Faktum är att Editas
Medicine, ett amerikanskt företag, tillkännagav i november 2015 att försöken, att ge
de första människorna ett genetiskt modifierat DNA, hade kommit en bra bit på väg.
Om robotar kunde tänka, känna och ha ett samvete, skulle det göra dem mänskliga?
Eller skulle bristen på genetiskt material för alltid göra dem icke-mänskliga? Att
använda kombinationen artificiell intelligens, nanoteknik och DNA-vacciner för att
införa mänskliga gener och mänskliga egenskaper i maskiner är inte längre något
som bara kan ses på film. Vid vilken tidpunkt är människor inte längre människor? När vaccinrekommendationer blir obligatoriska – och 30 stater driver nu på för obligatoriska vacciner, kommer du då att få behålla din rätt att vägra?

Sherri Tenpenny

366 Responses to Kampen om våra hjärnor.

 1. Erik says:

  Tack både Sture och Mo för all informationen, men tänk om det vi kallar virus visst finns, men har inte du skadlig funktion som vi tror? Som med kolesterol hypotesen? Skulle önska att ni lyssnade på den här showen och kommenterar.

  • Savalle says:

   Enormt bra med aporna som vägrar tillträde till sina sinnen!

   Hur många klamrar sig fortfarande fast vid det fallande Tv-tvål-opera-lögneriet, utan att ta hänsyn till sina sinnesintryck?

   Det är inte lätt att acceptera att man blivit grundlurad.

 2. Loa says:

  Tänka sig..

  Pfizer CEO Claims Vaccine ‘Booster’ Shots, Annual Vaccination May Be Necessary
  04/15/2021
  https://nationalfile.com/pfizer-ceo-claims-vaccine-booster-shots-annual-vaccination-may-be-necessary/
  Pfizer CEO Albert Bourla claimed that a “likely scenario” will show a need for a third so-called “booster” dose of the vaccine, somewhere between 6 and 12 months after the initial shot, “and then from there, an annual revaccination.”

  • carinaagrellgmailcom says:

   Egentligen kanske ett ”motgift”, och det lär inte bli gratis. Folk ska ju förlora all egendom till 2030, ”men vara lyckliga”….

 3. Loa says:

  ÄNTLIGEN kommer vattenmärkningen till sin rätt!

  Arizona Auditors Are Checking Ballots For Watermarks With Ultraviolet Lights
  04/25/2021
  https://welovetrump.com/2021/04/25/arizona-auditors-are-checking-ballots-for-watermarks-with-ultraviolet-lights/

  The audit going down in Arizona is the real deal folks.
  Videos provided by azaudit.org show election workers scanning ballots underneath ultraviolet lights.
  It appears the auditors are scanning the ballots for watermarks.

  • Loa says:

   Det kanske rör på sig

   SEVERAL WORLD LEADERS INCLUDING PUTIN AND NETANYAHU WANT BIDEN GONE AND TRUMP APPEARS TO BE PART OF THE PLOT
   by Dave Hodges
   April 20, 2021
   https://thecommonsenseshow.com/agenda-21-conspiracy-economics/several-world-leaders-including-putin-and-netanyahu-want-biden-gone-and-trump-appears-be-part-plot

   Amazingly, Biden still does not have access to the nuclear codes.
   … this past Friday, Biden was denied entry into the Pentagon. Biden was allegedly told that that the order came directly from Gen. David H. Berger, Commandant of the United States Marine Corps and a ranking member of the Joint Chiefs of Staff and that General Milley was no longer in charge.
   (…)
   It is now coming out that Putin and Trump secretly met two weeks ago. Putin has aligned with Netanyahu against Biden and his intention to arm Iran with nuclear capability.
   Putin informed Trump that he had stationed several nuclear submarines off of the Eastern Seaboard off of the United States. Putin is waiting for the fields of Ukraine to dry out and then the Russian tanks are crossing into Ukraine. If Biden interferes America will be nuked.
   (…)
   Is Biden giving Ukraine nuclear capability? We also know that the Biden is being blackmailed by Ukraine over Burisma,
   (…)
   World leaders are moving against Biden as well, as they know that the Great Reset means the destruction of their nations. (…) While Trump is prepping several world leaders, he appeared on Hannity to prep the American people. His entire agenda was to demonstrate where Biden is taking this nation.
   (…)
   Also, on center stage, is the Maricopa County forensic audit. (…) there have been attempts at interference already in the process.
   Putin has expressed concern that he fears being attacked by China. One of his major fears lies in the fact that most of Putin’s tank commanders are Asian. Some are fearful they may not be entirely loyal (…)
   Why is Biden so determined to have Russia and the US engage in a war? The answer is simple. If Russia and America lie in ruins, China has full reign to become the undisputed world policeman

   China Joe…

   • Loa says:

    MER hjälp till Kina av Biden:
    ”Ni får Afghanistans heroin, om ni hjälper oss sitta kvar och behärska USA.”

    https://stillnessinthestorm.com/2021/04/full-update-benjamin-fulford-april-19th-2021-it-is-payback-time-for-the-cabal/

    The Chinese are buying up U.S. government bonds to finance the U.S. trade deficit, because they have been offered U.S. overseas holdings in exchange, dragon family members explain.
    The latest example of this is Resident Biden promising to remove U.S. troops from Afghanistan while China proposes sending “peacekeeping troops” to the same country. In other words, the Rockefellers etc. told the Chinese “we will give you our Afghan heroin business if you help keep us in charge of the U.S.”

   • Sture says:

    @ Loa,
    för femtielfte gången – tack för ditt grävande.

    Detta är glädjande och ligger i linje med det som jag gräver fram – människor med profetiska drömmar och uppenbarelser, som alla talar i samma riktning. Trump kommer att återvända i sommar (augusti-september?) när Joe Biden har visat för hela Amerika och hela världen att han är en lealös sprattelgubbe. Och militären kommer att avlägsna honom med hela det amerikanska folkets stöd. Jag skulle gissa att vissa nationers militärer kommer att göra gemensam sak med Trumps Amerika.

    Igår tittade jag åter på den energiska Wanda Alger, som säger att ”slaget är redan vunnet”, fast detta är inte ännu proklamerat. Och det kommer att gå till så som du gräver fram – USA (med Trump i ledningen) kommer att gå samman med Putin (som leder en nu kristen nation) för att besegra kabalen, som använder Kina som sitt redskap för världsdominans.
    Wanda Alger läser här några väldigt vackra passager, som jag tror faller i god jord hos carinaagrell, eva-marie, astrid, mo, lassekniven, mats, hllviken och många, många fler. Hon säger också att det stora arbetet börjar EFTER att militären och Trump tagit makten. Hur skall vi organisera detta? Ty det som skall komma skall vara ett helt nytt samhälle. Amerika och världen har inte råd med politiker, som kan köpas för pengar. ALLA sådana måste bort – inte bara Biden:

    • Loa says:

     TACK Sture! Känns ju lite ensamt ibland.

     Vad beträffar ”icke troende” i ens närhet: Den tar inte reson som inte vill. Den vill inte få sina cirklar rubbade. MSMs hamrande ger effekt i långa, monotona loppet: Avsky Trump! Covid är hemskt – vaccinera er! Kommer de ens att ”tro” på framlagda bevis om motsatsen? Om hur lurade de blivit? Vilken ofattbar hydra djupa staten är? DUMBs? Och barnen?! Det man knappt ens kan fatta själv.
     Men vilken show… för vår del se de gamla läglarna lämna Rosenbad, riksdag, TV-hus och kulturredaktioner. Mitt hjärta sjunger.

     • eva-marie says:

      Tack igen, Sture. Wanda är intressant att lyssna till och liknande saker har hörts från andra.
      Det känns bra att höra någon sätta ord på sånt man själv upplever.

      Loa. Jag känner igen din frustration över folk i ens närhet som inte vill eller kan ta till sig när det gäller Covid och vaccin. Jag tar till mig det som Wanda säger, att vi kan be för dem och att Gud ”will get them”, som hon uttrycker det.
      Tack även till Carina för det du berättar. Och här den fina historien om att Gud kan ”bära oss” när vi är som svagast och inte tycker oss förmå något.
      Det finns ett fint skriftställe som säger ”Om vårt eget hjärta fördömer oss, så är Gud större än våra hjärtan och vet allt.”

    • carinaagrellgmailcom says:

     Tack Sture!

     Nyckelordet till det nya samhället är ”autenticitet”, och det kräver transparens! Alltså det rakt motsatta till dagens tillstånd och strävanden. Idag handlar det om att ljuga och bedra så mycket som möjigt. Patricia Tudor-Sandahl har i boken ”Den fjärde åldern” vänt de sju dödssynderna till förtjänster, och historikern Robert Sepehr har i sin bok ”1666-redemption through sin” härlett hur samhället kunnat urarta så fatalt.

     Om du är intresserad av profetior, så har kanalen ”newearth” en serie med berättelser om sådana. Här en spellista med 31 filmer: https://www.youtube.com/watch?v=BQQL2xm4vhk&list=PLJk0yT4erxuQMfMJQup8E921jllVdyi5P

     Det gäller att ha tålamod i processerna. Ibland måste man backa för att ta fart.Ligga lågt och invänta rätt tid. Det kommer ändå små tecken utmed vägen, som håller en kvar i tron på livssyftet. Här en berättelse som jag hittade i ”Jung och Astrologin” av hans Ljungkvist:

     Det var en gång en man som i en dröm om natten träffade den Högste ansikte mot ansikte. Den högste omfamnade honom och gav honom ett löfte; ”Vad som än händer i livet, så behöver du aldrig känna fruktan – vet att jag alltid går vid din sida”. Mannen vaknade på morgonen och mindes drömmen väl. Han hade ett långt liv att leva, men den märkliga drömmen glömde han aldrig. Och så en dag var hans stund kommen och det var hans tur att färdas över havet.

     På färden över fick han se sitt liv som i blixtbelysning. Han såg att det bredvid hans egna fotspår, fanns ett par andra som löpte parallellt. Han mindes löftet från drömmen. Men så såg han att det under perioder av livsvandringen endast fanns ett par fotspår. Till sin bestörtning såg han vidare att de ensamma fotspåren sammanföll med de perioder i hans liv då han haft det som svårast.

     När han kom över till stranden såg han den Högste stående där. Han sprang fram till honom och sa: ”Hur kunde du? Du lovade att alltid gå vid min sida, men när jag behövde Dig som mest, fick jag gå själv”. Den Högste svarade: ”Mycket riktigt gick jag bredvid dig under din livsvandring. Men under dina svåra perioder räckte inte ens det. De ensamma fotspåren du såg var inte dina – de var mina! Jag var då tvungen att bära dig”.

 4. Loa says:

  Sen har vi underbara nyheter på hemmaplan, en spricka i betonghäckarnas estetik. Muren rämnar!

  Kommun beställde vackra byggnader – arkitekter protesterar
  23 april 2021
  https://www.friatider.se/kommun-bestallde-vackra-byggnader-arkitekter-protesterar
  Sveriges Arkitekter fördömer Upplands Väsbys beslut att låta medborgarna rösta fram en kommande nybyggnation i klassisk – ej kulturmarxistisk – stil. Men enligt kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) har kommunen inga planer på att vika sig för arkitekturvänsterns krav.

  M river kulturmarxism även på Lidingö – bygger detta istället
  24 april 2021
  https://www.friatider.se/m-river-kulturmarxism-aven-pa-lidingo-bygger-detta-istallet
  Än svävar Hjalmar Mehrs ande över Högsätra centrum på Lidingö, där det mörkbruna Högsätrahuset ger besökaren intryck av att befinna sig i ett miljonprogramsområde på fastlandet. Men snart rivs den kulturmarxistiska arkitekturen och ersätts med ett centrum i klassisk stil.

  • hllviken says:

   👍 👍 👍 👍 👍 Glädjande❗️❗️

  • Erik says:

   Åååå… Så vackert. Själv bodde jag i över 12 år i ett hus byggt 1904 klassiskt stil, K-märkt med statyer och runda fönster i trapphuset vid Maria Torget (söder) fantastiskt arkitektur. ‘

 5. Erik says:

  På tal om bloggpostens ursprungsfråga de vill säga kampen om våra hjärnor; detta har nog varit upp tidigare men om vi skulle leva i ett holografiskt universum, så är våra hjärnor också del av samma holografiska illusion – vårt medvetande skapar den verklighet som vi upplever. Det skulle i så fall också innebära att vi själva kan omskapa vår verklighet efter egen önskan. Det spelar egentligen igen roll vilket. Vad som så spelar roll är om alla tror vi lever i ett holografiskt universum och själva kan omskapa vår verklighet. Då skulle nämligen maktens illusion brytas, för regeringens makt kan bara uppstå i våra hjärnor om vi alla tror det.

  Säg att vi alla tror och bestämmer sig för att Regeringen Löfven inte har någon makt, så har regeringen ingen makt heller. Propagandans uppgift blir då att hålla befolkningen trollbunden i illusionen av dess makt som bygger på vår tro.

  • peterkrabbe says:

   Hmmm, blir nog svårt att betrakta polis, åklagare, skatteverk och kronofogde som illusioner. Men vi kan ju alltid framföra budskapet till dem att de är det och sedan stänga dörren…

   • Erik says:

    Den arabiska våren startade i Tunisien, med att en enda person självbränne sig till döds 2010. Detta skapade en kedjereaktion och spred sig på ett ögonblick i hela landet. Detta då plötsligen alla förstod något unikt. Jag vet, för jag umgicks i kretsar som hade bra insikt i de bakomliggande faktorerna och dom stavades med att: arabvärlden moderniserades i ett rasasade tempo (en förbisedd faktor av USA och Israel) som ledde till kommunikation bland folket (mobil och datorer) ökade och ledde fram till händelserna.

    Detta skrämde vettet ur USA, Israel och Saudiarabien som sedan satte i gång två processer: en raffinerad propagandakampanj, som man lätt släppa ut underifrån (inte från toppen och ner) via internet att det var väst med USA och CIA osv som iscensatt denna rörelse för att undergräva arabvärlden. För det andra hälla bensin på brasan för att bekräfta lögnens sanning, men narrativet var att USA styrde processen, vilket är helt, helt falskt.

    Det avgjort viktigaste är vad folk tror. Befolkningen i Tunisien visste kollektivt på en gång att makthavarna ingen makt har, och i samma ögonblick förlorade dom all makt. Denna insikt får aldrig spridas.

   • Erik says:

    De myndigheter du räknar upp är maktens förlängda arm. Dessa upprätthålls med lika kraftfull propaganda internt som den externa förs fram till oss folket via medierna. Makten är mycket en illusion; en illusion alla tror är verklig. Illusionen uppstår i våra huvuden. Ju mer centraliserad makten blir ju intensivare propagandan behövs och, än viktigare, ju intensivare propagandan ju mer centraliserad blir maktutövningen.

    Allt är en programmering. På tv finns många kanaler alla olika innehåller program. Orsaken till att de heter program är att vi som tittare blir programmerade av att titta där av ordet program.

    Det skulle kunna förhålla sig så att det alla tänker på och pratar om hände till sist. Först i hjärnan sedan i det vi kallar för verklighet för vi programmer verkligheten i vår hjärnor. Det är essensen i teorin om ett ett holografiskt universum. Det spelar ingen roll om det förhåller sig som teorin förutsäger eller inte, men det förklarar varför en maktelit som aldrig har varit mäktigare i historien är då förtvivlat beroende att som möjligt tror på vad dom tror.

  • Savalle says:

   På sätt och vis skulle jag nästan kunna anta att det är riktigt – bara omvänt!

   Löfven och de andra som hängt på – vilket hologram följer de?

   Vill återigen referera till den enormt intressanta artikel Erik skrivit under pseudonym, där det står:

   ”Djävulen är mycket mer intelligent än vanliga dödliga och påven fortsatte med att säga att Satan skulle kunde vända oss vanliga dödliga upp och ner, samt få våra huvudet att rotera.”

   https://newsvoice.se/2017/12/paven-franciscus-varnar-for-att-djavulen-ar-mer-intelligent-an-du/

  • hllviken says:

   Bertand Russell: ”Den som påstår att verkligheten är en illusion bör gå naken en timme i snöstorm”.

   • Erik says:

    Hm… Betyder vadå? Går man naken i en snöstorm en timma vore det en illusion om man inte frös, ihjäl.

    Det verkar inte riktigt vara så värst många som kan greppa detta. Får väl bli en ny artikel, för det är inte svårare än att de går att förstå – det är en teori, inte en halvmeter lång ekvation, teorier är inte svåra att ta in, utan falska eller sanna.

 6. Erik says:

  Ett av otaliga exempel på hur detta med programmering av kollektivets medvetande går till rent praktiskt eller ska vi säga låg-nivå-formatering av massorna kollektiva medvetande. Det är inte uteslutande vad som rapporteras, som inte behöver vara sant, utan också vad som inte rapporteras som är sant.

  https://newsvoice.se/2021/04/massmedierna-morklade-rekorddemonstration-i-london-den-25-april/

  Den enda lilla skillnaden vi ska lägga till är att det är vårt medvetande som skapar den illusion som vi kallar verklighet. Det betyder också omvänt att vi kan omskapa vår illusion vilket är samma sak som att bryta maktens propaganda tolkningföreträde som skulle leda till att THE global reset aldrig blir verklighet, för om ingen tror på att den processen blir av, blir den heller i te av. Det är orsaken till att Facebook, Twitter Google osv censurerar så hårt. Det i sig bär vittnesmål om svagheten i deras mankt = kampen om våra hjärnor.

  • Mo says:

   Naturligtvis är det så, vi är offer för maktens vilja. Inaturen utgår handling ofta efter trial-error principen hos människan har systemet tagets över av tanken eller som du säger programmeringen. En liten elit ges möjlighet att styra vår verklighet, underlaget i hjärnan möjliggörs av att vi är uttalade flockvarelser som vinner på att följa ledaren. Tanken styrs av ordet och ingen väg har varit så effektiv som den av eliten skapade religionen. I sann andlighet är det gnistan av gud i ditt hjärta som blir vägledande, då utvecklar du ditt Divine Self. Den fria tanken är grundläggande för utvecklingen

   • hllviken says:

    Ooooo vad vackert uttryckt! ”I sann andlighet är det gnistan av Gud i ditt hjärta som blir vägledande, då utvecklar du ditt” Himmelska Jag. Sant!

 7. hllviken says:

  Hej alla kryptofransoser! Be för de stackars vinodlarna som måste kämpa hela nätterna med eldar för att rädda årets skörd!

  • Savalle says:

   Kanske till UPPLYSNING för Greta, om hon är mottaglig för värme?`

   Men ungen kanske bakas istället i den klimat-uppvärmda ugnen.
   Det ska knådas i tid…

   • hllviken says:

    Jag funderade på vad som skulle ha hänt om det var i Sverige.

    Förmodligen skulle eldandet förbjudits och plantorna frusit ihjäl.

    Klimatfascismen tar inte hänsyn till människornas behov och att vanliga människor vill bygga en trygg försörjning och välstånd.

    • Savalle says:

     Nästa stora offensiv mot landsbygdsbefolkningen är kanske förbud mot ved-eldning, med sedvanlig hänvisning till ”koldioxid-hotet”.

     Just nu pågår i Sverige ett enormt projekt i syfte att tvinga människor på landsbygden att flytta in till städerna, alternativt att skuldsätta sig långt över öronen, särsklit med tanke på att vi GAMLINGAR här inte har några pengar kvar. De tog de rika hand om!

     Våra pensioner är beslagtagna! Och de har delats ut till semestrar till Dan Eliasson, besöksresor för Löfven – till alla hans jordens-runt-resor till ledande finans-glans. med hans sanslöst allt stigande finans-resonans.

     • hllviken says:

      Maktelitens förakt för landsboende svenskar kom fram tydligt inför folkomröstningen om ev. medlemskap i EU – tvi vale vilka vidriga attityder som visades!

      Boverket försökte förbjuda äldre vedspisar men backade efter protester. (År 2018-19)
      Nya EU-krav gäller 2022 för nya vedspisar.

      Sverige har världsrekord i anlagda bränder – varför åtgärdas inte detta? Det har hållit på i många år nu.

      De megarikas plundring av svenskarna är organiserad brottslighet förklädd till vältalig politik. Så länge de flesta inte förstår systemet, går det inte att ändra på.

     • hllviken says:

      Vi vanliga har betalat planetens högsta skatter under flera decennier men får lite tillbaka.

      Systemet är listigt uppbyggt för att det ska vara näst intill omöjligt att rucka på. Det är inte bara Storfinansen som tjänar på det utan även en stark stödvävnad under dem.

      http://archive.is/QbNm7

      • Mo says:

       Förhoppningsvis finns det någon som hörsammar våra nödrop då upphör plundringen. Det uråldriga systemet är byggt för att rasa.

 8. Savalle says:

  Vad kul – 323 kommentarer! Min älskade GAMLA bil hade en sådan benämning. Det var en robust, tillförlitlig bil, som jag borde behållit.

  Nu håller ingen teknik. Allt är gjort för att gå sönder – strax efter det att garantin gått ut.

  Storföretagen regerar och ställer villkoren.

  Vi behöver ta avstånd från dessa pjäser i ”The Grand Chessboard”.

  Jesuit-kräket Zbigniew Brzezinski skrev boken med just denna titel, The Grand Chessboard, som förutsade det vi nu konfronteras med.

  Och här filosoferar Zbigniew Brzezinski över hur DE lättast kan kontrollera människorna på jorden:

  (Zbigniew Brzezinski It is infinitely easier to kill a million people than to control them)

  • Roger P says:

   Någon var lite tidigare med avlivningen.

   Här är ett utdrag från en bok om Bilderberg skriven av Jacques Attalli från 1981, vilken är ett exempel på deras tankesätt:

   ”Framtiden kommer att handla om att hitta ett sätt att minska befolkningen … Naturligtvis kommer vi inte att kunna avrätta människor eller bygga läger. Vi blir av med dem genom att få dem att tro att det är för deras eget bästa … Vi kommer att hitta på något eller förorsaka något, en pandemi riktad mot vissa människor, en verklig ekonomisk kris eller inte, ett virus som drabbar gamla eller äldre, det spelar ingen roll , de svaga och rädda kommer att ge efter för det. De dumma tror på det och ber om att bli behandlade. Vi kommer att ha tagit hand om dem efter att ha panorerat behandlingen, en behandling som kommer att vara lösningen. Valet av idioter kommer därför att avgöras av sig självt: de går ensam till slakteriet”.

   Nu har vi ett nyhetsankare som bekräftar denna plan, med en freudiansk glidning där han säger: ”nästan fyra månader in i vaccinationskraftprovet börjar leverantörerna få slut på människor som vill bli avlivade”.

   Saxat ur foliehatten Teckomatorp.

   • carinaagrellgmailcom says:

    Det citatet borde man trycka upp och sprida på folks vindrutor utanför stormarknaderna. Men de skulle antagligen bli arga och försvara förövarna i enlighet med Stockholmssyndromet…

    • Roger P says:

     Verkar vara omskrivet och fel, som mycket annat nu för tiden, sk. ”fake news” oavsett källor som rullar runt på nätet, vet ju inte om länken ens är äkta?

     Man får vara uppmärksam inom allt och vara kritisk.

     Oavsett så är det konstigt med allt tjat dygnet runt om viruset, och då drar jag iallafall åt mig öronen.

     https://factuel.afp.com/attention-cette-fausse-citation-de-jacques-attali-sur-leuthanasie-des-seniors

     • Loa says:

      https://benjaminfulford.net/2021/04/26/end-of-empire-for-davos-crowd-as-pandemic-totalitarian-power-grab-implodes/

      Here from a 1981 book by Bilderberger Jacques Attalli is an example of their mindset:

      “The future will be about finding a way to reduce the population…Of course, we will not be able to execute people or build camps. We get rid of them by making them believe it is for their own good…We will find or cause something, a pandemic targeting certain people, a real economic crisis or not, a virus affecting the old or the elderly, it doesn’t matter, the weak and the fearful will succumb to it. The stupid will believe in it and ask to be treated. We will have taken care of having panned the treatment, a treatment that will be the solution. The selection of idiots will therefore be done by itself: they will go to the slaughterhouse alone.”

      Now we have a news anchor confirming this plan with a Freudian slip where he says “almost four months into the vaccination effort providers are beginning to run out of people who want to be euthanized.”
      [video src="http://82.221.129.208/euthanized.mp4" /]

      • Loa says:

       Förhoppningsvis bättre
       [video src="http://82.221.129.208/euthanized.mp4" /]
       Klipp annars ut mellan citationstecknen och klistra in.

 9. Loa says:

  Facebook stängde ner jättegrupp för vaccinoffer
  26 april 2021
  https://www.friatider.se/facebook-stangde-av-jattegrupp-vaccinoffer
  Facebook förbjuder uttryckligen alla uppgifter om att vaccin kan vara skadliga, t.ex. genom att ”orsaka blodproppar”. En grupp med 120.000 medlemmar i vilken bieffekter av cornavaccin diskuterades har nu raderats.

  • Loa says:

   JAG FÅR KRUPP:

   Svenska barn kan covidvaccineras till sommaren
   27 april 2021
   https://nyadagbladet.se/inrikes/svenska-barn-kan-covidvaccineras-till-sommaren/

   Redan till sommaren kan svenska barn komma att vaccineras med Pfizers kontroversiella mRNA-vaccin. Detta trots att läkemedelsjättens vaccin Comirnaty tros ha orsakat ett stort antal dödsfall i Sverige.

   – Det kan vara möjligt att börja vaccinera svenska skolbarn innan skolsäsongen slutar i Sverige och vara väldigt förberedd när det blir en ny skolsäsong, säger Mikael Dolsten, forskningschef på Pfizer

   (…) kommer att utföras vaccinstudier på barn – i Stockholm, Umeå, Malmö och Uppsala. Det är Janssens vaccin som kommer att testas och detta trots att Folkhälsomyndigheten har beslutat att vaccinet inte längre ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

   • Loa says:

    Human Rights Attorney DESTROYS Orange Co Health Dept Director and School Superintendent… Accuses Them Of Plot To Vaccinate Kids For COVID Without Parental Consent
    Apr 28, 2021
    https://100percentfedup.com/must-watch-human-rights-attorney-destroys-orange-co-health-dept-director-and-school-superintendentaccuses-them-of-trying-to-vaccinate-kids-for-covid-without-parental-consent/

    The outspoken human rights attorney Leigh Dundas: “The COVID-19 vaccine is an experimental medical protocol authorized under the emergency use authorization act, and as such, you cannot mandate it for anyone, nor can you sidestep informed consent.” She explained, “There’s a reason that kids can’t smoke, drink, drive, have sex, vote, or die for this country, and that’s because the law says they don’t have the capacity to understand those decisions — and that applies here more than ever!”
    (…)
    Leigh Dundas demanded that both individuals involved in the plot to vaccinate the kids without parental consent be immediately censured, and demanded that they immediately resign.

    Orange County drog tillbaka planen när de fått Dundas’ brev..

  • @ Loa
   Men informationen flödar ändå fram:
   • Från Euro Data (EudraVigilance): 7766 döda och 330218 skadade som reaktion på nålsticken fram till den 17 april 2021, från Moderna CX-024414, Pfizer-BioNTech BNT162b2 Comirnaty, AstraZeneca CHADOX1 NCOV-19 & Janssen AD26.COV.S
   • Moderna: 2094 döda och 15979 skadade
   • Pfizer-BioNTech: 4293 döda och 144607 skadade
   • AstraZeneca: 1360 döda och 169386 skadade
   • Janssen: 19 döda ovh 246 skadade.
   Vet ej hur många nålsticks som getts.
   Antalet döda och skadade överstiger med råge motsvarande tal från vanliga influensavaccinationer.
   ”Nyttan överstiger eventuella biverkningar”- slogan och megafonutrop från berörda EU och landsregeringar inkl myndigheter i Sverige. Nyttan ses endast i läkemedelsföretagens resultaträkningar.
   Det gäller att skada så många som möjligt. Det ger många tilläggskronor i medicinförsäljning framöver. Vi får ha överseende med att några ‘stryker med’. Inabilitet är dessutom en delstrategi för underlättad kontroll av människor.

 10. Loa says:

  De har inte tänkt på allt..
  Detta inträffade under Psakis press briefing:

  MOVIE SET? Plane Flies Over White House No Fly Zone
  https://welovetrump.com/2021/04/25/movie-set-plane-flies-over-white-house-no-fly-zone/?utm_source=website_link_trending1

 11. hllviken says:

  John Lennon sammanfattar allt på 51 sekunder:

  • eva-marie says:

   Väl talat av John Lennon. Han visste nog en hel del om vad som hände både i politiken och musikindustrin, och verkade aldrig rädd att sticka ut hakan. Jag uppfattar honom som en av de ärligaste artisterna från den tiden.

   • hllviken says:

    Han hade inflytande över miljontals människor. Det var några som gärna röjde honom ur vägen….. därmed inte sagt att JL mördades pga politiska åsikter.

    Jag vet inte. Finns det bevis åt något håll eller var det den ”ensamme galningen”?

    • eva-marie says:

     Hllviken. Det jag hört, är att John övervakades av CIA (tror det var dom) den sista tiden/åren han levde. Han verkade ses som en säkerhetsrisk.
     ”Den ensamme galningen” är nog sällan ensam. Det är min uppfattning.

     • hllviken says:

      Det är också min uppfattning.

      Michael Jackson dog helt plötsligt, medelålders, strax innan han skulle på internationell turné. Läkaren, som var hemma hos honom vid dödsfallet, åtalades.

      MJ hade under hans sista tid talat öppet om Illuminati i Hollywood…

     • Sture says:

      @eva-marie
      det är inte säkert att John Lennon personligen var intressant. Ibland händer sådant här bara för att dra bort uppmärksamheten från någon annan viktig händelse. som inte får komma ut. Så tror jag att det var med Elvis död. Något komprommeterande för eliten riskerade att komma ut. Men i och med Elvis död, så var det bara detta som skrevs om. Jag tvivlar på att John Lennon skulle vara ett hot mot någonting. Han var ju bara en blandning av flower power och -68-rörelsen.

      • eva-marie says:

       Sture. Om John övervakades måste det ha funnits ngn anledning, anser jag.
       Han var ju känd för att tala klarspråk om olika företeelser bl a. Kanske var man rädd att han skulle säga mer än de ville. Han var även politiskt aktiv som ”fredsaktivist” eller vad man skall kalla det, den sista tiden innan han la musiken på hyllan. Visst var han lite flower power en tid, men han hade ett skarpt intellekt och det är klart han kunde påverka många människor.
       Han mördades i samma veva som han började med musiken igen, efter att ha gjort uppehåll i sin karriär under några år.

       Sen är det säkert så att vissa saker händer för att flytta uppmärksamheten från något annat.
       Men jag tror inte det var så i Johns fall.

       • matte5958 says:

        Angående John Lennon; var väl inte direkt nationalist…lyssna på hans paradlåt ”imagine” och översätt… texten skulle kunna varit skriven av Claus Schwab

      • Erik says:

       Enligt publicerades amerikanska statspapper från underrättelsecommunityn (mins att jag sett hans file över internet i samman med Snowdens avslöjanden) var fallet att Lennon ansågs harmless: påtänd och stenad den mesta av tiden. Snarare var han en del av Tavistock Institutets progam ”Social Engineering the Masses”. Däremot kan mycket väl hans baneman vara under mind control. Man använde honom. Skrev låter åt honom. Gjorde han både till hjälte, världskändis och icon samt fruktansvärt rik. När han gjort jobbet gjorde man sig av med honom.

       • eva-marie says:

        George Harrisons fina hyllning till den forne bandmedlemmen ;

        ”I`m shouting all about love
        while they treated you like a dog.
        And you were the one
        who had made it so clear
        All those years ago.
        I`m talking all about how to give
        They don`t act with much honesty.
        But you led the way to the truth when you said
        All you need is love.

        Living with good or bad
        I always looked up to you.
        Now we`re left cold and sad
        by someone
        The Devil`s best friend
        Someone who offended all.

        We`re living in a bad dream.
        They`ve forgotten all about mankind.
        And you were the one
        they backed up to the wall
        All those years ago.
        You were the one
        who imagined it all
        All those years ago.

        Deep in the darkest night
        I send out a prayer to you.
        Now in the world of light
        where the spirit
        free of the lies
        and all else we despised.
        They`ve forgotten all about God
        It`s the only reason we exist
        Yet you were the one
        that they said was so weird
        All those years ago.
        You said it all though not many
        had ears
        All those years ago.
        You had control
        of our smiles and our tears
        All those years ago.”

        • eva-marie says:

         Egentligen var det den här videon jag skulle visa. Lite tydligare bilder. Fast musiken (och texten) är det viktigaste förstås.
         Ha en fin helg alla!

    • Loa says:

     Dörrvakten gjorde det..

     White tv:
     Konspirationsexperten Ole Dammegård avslöjar CIA/Allen Dulles Operation 40
     2013-10-22
     http://whitetv.se/palmemordet/707-konspirationsexperten-ole-dammegard-avsloejar-ciaallen-dulles-operation-40.html
     “The members of Operation 40 have kept themselves very busy and are involved in the murders of John Lennon, Che Guevara, President Salvador Allende, Nobel Prize winning poet Pablo Neruda, Orlando Letelier, General Carlos Prats, South African Robert Smit, the 1976 bombing of a Cuban airliner that killed seventy-three people, the Watergate burglary, the Iran-Contras scandal, and even 9/11 and onwards.” skriver Alfred Lambremont Webre på sin websida Exopolitics.

     Ole Dammegård om John Lennon
     53 min. in i videon, till 58.
     CIA Operation 40 and JFK, RFK, John Lennon assassinations, Watergate, 9/11: Expert Ole Dammegard
     •21 okt. 2013

     • hllviken says:

      Det ante mig!

      Alfred Lambremont Webre är också en modig och duktig grävare.

     • eva-marie says:

      Intressant Loa. Om det stämmer ligger alltså samma krafter bakom mordet som de som mördade Kennedy-bröderna och flera andra! Dörrvakten. Jag minns att det stod nåt om att John sprungit in i huset efter skotten där dörrvakten alltså fanns.
      Skall försöka se videon med Ole Dammegård. Tack för tipset.

 12. Erik says:

  @Eclipse först nu så insåg jag hur träffande ditt inlägg var angående Joseph P Farrell samt teorin med det holografiska universum. Detta satte i gången kedjereaktion: gick igenom alla fem delar av Davis Stephens: ”The Holographic Universe” och förstod till slut att jag missuppfattat hela idén eller filosofin bakom, samt dessutom lyssnade igenom många föreläsningar om just Joseph P Farrell. Jag har tidigare stött på Joseph P Farrell på Youtube men förlorat mig i obegripliga detaljer då han jämförde de sumeriska skapelseberättelserna med vår nutidshistoria. Det blev en hela annan femma nu efter allt jag läst och lyssnat mig till om de tidigaste sumeriska myterna inför min artikel och kan nu förstå mycket mer vad han försöker beskriva eller bevisa.

  Menade du att allt upprepar sig här?

  • Eclipse says:

   @ Erik Visste inte vad jag skulle svara… 🙂 Jag nämnde Farrell mest i förbigående, eftersom det är därifrån och ”ancient aliens” som jag mest hört talas om den sumeriska mytologin, som jag inte haft samma dragning till som den egyptiska. Du kan så mycket mer än jag, men Dr F brukar ju säga att de myterna från Mesopotamien är som en enda lång Sears catalog, ett inventarium av olika vapen, och detta är något som dagens maktintressenter tydligen rotar väldigt intresserat i. Jag räknar till 46 Farrell-intervjuer som jag sparat ner som ljudfiler i min mobil. Klickar mig nu slumpmässigt in i avsnittet The Cosmic War Side Effects in Our Time Part 2 där Farrell intervjuas av Whitley Streiber och nämner den svenske fysikern (och kärnkraftsmotståndaren) Hannes Alfveń som ägnade sig åt högfrekventa elekriska svängningar.

   Postulat: ett krig mellan Jorden och Mars under en avlägsen forntid med interplanetär civilisation som involverade åtminstone Jorden-Månen-Mars och Jupiters och Saturnus månar. Mars förlorade sin förmåga att upprätthålla liv, men marsianerna förlorade inte kriget. De fjättrade i stället jordbornas själar och höll dem i en evig cykel av inkarnation. Marsianernas namn på Jorden var ”Död för Evigt”. Skadorna på Mars påminner om sådana djupa renskrubbande spår som en gigantisk urladdning av partikelstrålning skulle åstadkomma. Mars, ”den ärrade krigaren”.

   ”There was a spiritual consequence to this war, that has been with us ever since.” Fysisk och andlig korruption av mänskligheten medvetet utförd av någon, som straff för vår skuld i det kosmiska kriget. Och det är väl det som skulle vara upprepningen i nutid då, när man nu vill mixtra med vårt DNA, igen?

   Nu talar han om Tablets of Destiny och hur gudarna krigade mot Tiamat ”in order to recover some lost technology”.

   Tesen är att mytologin går tillbaka på verkliga händelser snarare än myter eftersom de dels speglar nutida framsteg i teknologi och vetenskap och dels för att människan inte tänker och talar i metaforer utan i iakttagelseskildringar. De sumeriska myterna är nedtecknade beskrivningar av tekniska saker de inte längre själva förstod, därför påminner de om ”a dull bureaucratic report” snarare än sagoberättelser.

 13. Loa says:

  “It’s a Very, Very Unfair Situation” – Trump Speaks Out on DOJ Raid on Rudy Giuliani’s Apartment and Business
  April 29, 2021
  https://www.thegatewaypundit.com/2021/04/unfair-situation-trump-speaks-doj-raid-rudy-giulianis-apartment-business/
  On Thursday morning President Trump joined Maria Bartiromo on FOX Business Network following the DOJ raid on Rudy Giuliani’s home and business on Wednesday.
  (…)
  Here’s the full hour video this morning from President Trump’s interview with Maria Bartiromo.

 14. hllviken says:

  Peter Jihde konspirerar mot sanningsrörelsen: WAKE UP GLOBE

 15. carinaagrellgmailcom says:

  Loa! Här kommer kanske kvittot på din tes om att chemtrailsens effekt kommer lagom till behoven av intensivvård utan covid: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/stor-okning-av-iva-patienter-utan-covid-obegripligt

  Vet dock ej vilka symptom som patienterna uppvisar, om det är fråga om andningsbesvär eller annat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: