Det Goda Kriget?

Det pågår i nutid ett krig av ett slag som för de flesta av oss framstår som obegripligt. Ett virus har under det senaste året härjat över stora delar av världen och efterlämnat ett ständigt växande antal döda, i dagsläget tre miljoner, och många allvarligt skadade. Våra räddande änglar skulle vara de mäktigaste finansbolagen i världen och deras agenter med sina ”i all hast” utprånglade vacciner. Tror vi på att dessa monopolister vill rädda oss eller är de i själva verket våra motståndare, de som står på andra sidan och vill se oss och våra anhöriga dö en kvalfull död?

Allt för att kunna öka sina förtjänster i en värld där man kan sälja det som man vill påstå är det enda verkningsfulla läkemedlet – vaccinet – till ett pris där de desperata nationalstaterna betalar oavsett kostnaden – med pengar hämtade ur sina medborgares skattekonton. Eller handlar det om en påbörjad depopulation av vår värld?

Att offren får betala för sin egen undergång kan man, beroende av vilken sida man står på, betrakta som antingen genialiskt eller världshistoriens hittills värsta cynism.

För att förstå detta måste man först ta ställning till om detta plötsligt uppkomna virus egentligen är ett vapen, framtaget av dem som vill ta ett fastare grepp över hur världen skall styras, eller om det är en tragisk men naturlig spridning av ett virus från en fiskmarknad i Wuhan i Kina. En vetenskaplig betraktelse över detta bifogar jag nedan, skriven av vetenskapsjournalisten Nicholas Wade, med senaste anställning hos New York Times 2012, därefter lämnad i eftertankens kranka blekhet. Om man inte omedelbart vill ramla framför ett tunnelbanetåg lämnar man frågan öppen för egna tolkningar, vilket också Wade gjort. Dock är det inte svårt att dra egna slutsatser av materialet, något som också ett stort antal forskare världen över redan gjort.

Låt oss därför hypotetiskt anta att viruset är framställt vid ”Wuhan Institute of Virology” i syfte att genomföra programmet ovan. Idén bygger då på att man saknar andra botemedel än det nu snabbt framtagna vaccinet. Därigenom kan man få igenom den dispens som befriar tillverkarna av vaccinet från allt ansvar för de biverkningar och dödsfall som man redan vet kommer att bli vanliga vid vaccinationerna. Behovet av dessa kan bara motiveras av att en nödsituation uppstått, där man saknar alternativa botemedel, detta är klart uttryckt i gällande lagstiftning.

Till sin fasa upptäcker vaccintillverkarna att ett flertal läkare och forskare världen över i sin tur upptäcker att ett flertal sedan lång tid tillbaks beprövade mediciner och hälsopreparat, må vara framtagna i andra syften, på rekordtid botar till och med de värst drabbade, döende och långtidssjuka i Covid 19. Larmsignalerna ljuder i världens finanskretsar, stoppa dessa mediciner annars kommer hela projektet att kollapsa ekonomiskt och läkemedelsbranschen kommer att gå på knäna. Hela denna alternativa medicinsektor består nämligen av preparat där patenten sedan länge löpt ut och hälsopreparaten går inte att ta patent på, eftersom de redan finns omkring oss i naturen. Om nämnda nödsituation upphört kommer också mandatet att leverera obeprövade vacciner att upphöra.

Hur denna monopoliserade finanssektor lyckats förbjuda dessa effektiva läkemedel i land efter land är en fråga som vi måste ställa oss nu, innan det är för sent. Man har låtit miljoner människor dö med främsta syfte att tjäna pengar på en iscensatt sjukdom som lätt hade kunnat bekämpas med enkla, redan befintliga mediciner :

I Sverige infördes redan 2015 lagar som hindrar införsel av mediciner från andra länder som inte redan underkastat sig nyordningen. Vad finns det för anledning att förbjuda import av mediciner som är godkända och länge använda i andra länder utanför finanssektorns räckvidd? Vet ”vi” bättre eller finns det här en djupare komplott mot mänskligheten än vad vi får lov att diskutera?

Fråga våra politiker innan nästa val vilka skäl som talar för att monopolföretagens ekonomiska förtjänster är viktigare än tiotusentals svenska medborgares liv!

Fråga dem också vilka förluster i människoliv som är ”rimliga” för att få kostnadsbalans inom äldrevården, pensionskassorna och migrationen! Fråga samtidigt hur vår växande statsskuld skall kunna finansieras när stora delar av näringslivet drivs i konkurs genom inskränkningar i vår rörelsefrihet och våra medborgerliga rättigheter, trots att det hade räckt med att dela ut enkla och beprövade mediciner till dem som blir sjuka. Varför sjukdom inte botas med hjälp av mediciner utan genom genmanipulerande insprutningar, trots att 90% av de vaccinerade aldrig hade behövt riskera att bli sjuka?

Kort sagt, se till att vår s.k. regering avsätts fortast möjligt innan det är för sent att rädda både demokrati och välfärd i vår lilla del av världen! Resten lär vi inte kunna göra mycket åt, tyvärr.

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: