Det Goda Kriget?

Det pågår i nutid ett krig av ett slag som för de flesta av oss framstår som obegripligt. Ett virus har under det senaste året härjat över stora delar av världen och efterlämnat ett ständigt växande antal döda, i dagsläget tre miljoner, och många allvarligt skadade. Våra räddande änglar skulle vara de mäktigaste finansbolagen i världen och deras agenter med sina ”i all hast” utprånglade vacciner. Tror vi på att dessa monopolister vill rädda oss eller är de i själva verket våra motståndare, de som står på andra sidan och vill se oss och våra anhöriga dö en kvalfull död?

Allt för att kunna öka sina förtjänster i en värld där man kan sälja det som man vill påstå är det enda verkningsfulla läkemedlet – vaccinet – till ett pris där de desperata nationalstaterna betalar oavsett kostnaden – med pengar hämtade ur sina medborgares skattekonton. Eller handlar det om en påbörjad depopulation av vår värld?

Att offren får betala för sin egen undergång kan man, beroende av vilken sida man står på, betrakta som antingen genialiskt eller världshistoriens hittills värsta cynism.

För att förstå detta måste man först ta ställning till om detta plötsligt uppkomna virus egentligen är ett vapen, framtaget av dem som vill ta ett fastare grepp över hur världen skall styras, eller om det är en tragisk men naturlig spridning av ett virus från en fiskmarknad i Wuhan i Kina. En vetenskaplig betraktelse över detta bifogar jag nedan, skriven av vetenskapsjournalisten Nicholas Wade, med senaste anställning hos New York Times 2012, därefter lämnad i eftertankens kranka blekhet. Om man inte omedelbart vill ramla framför ett tunnelbanetåg lämnar man frågan öppen för egna tolkningar, vilket också Wade gjort. Dock är det inte svårt att dra egna slutsatser av materialet, något som också ett stort antal forskare världen över redan gjort.

Låt oss därför hypotetiskt anta att viruset är framställt vid ”Wuhan Institute of Virology” i syfte att genomföra programmet ovan. Idén bygger då på att man saknar andra botemedel än det nu snabbt framtagna vaccinet. Därigenom kan man få igenom den dispens som befriar tillverkarna av vaccinet från allt ansvar för de biverkningar och dödsfall som man redan vet kommer att bli vanliga vid vaccinationerna. Behovet av dessa kan bara motiveras av att en nödsituation uppstått, där man saknar alternativa botemedel, detta är klart uttryckt i gällande lagstiftning.

Till sin fasa upptäcker vaccintillverkarna att ett flertal läkare och forskare världen över i sin tur upptäcker att ett flertal sedan lång tid tillbaks beprövade mediciner och hälsopreparat, må vara framtagna i andra syften, på rekordtid botar till och med de värst drabbade, döende och långtidssjuka i Covid 19. Larmsignalerna ljuder i världens finanskretsar, stoppa dessa mediciner annars kommer hela projektet att kollapsa ekonomiskt och läkemedelsbranschen kommer att gå på knäna. Hela denna alternativa medicinsektor består nämligen av preparat där patenten sedan länge löpt ut och hälsopreparaten går inte att ta patent på, eftersom de redan finns omkring oss i naturen. Om nämnda nödsituation upphört kommer också mandatet att leverera obeprövade vacciner att upphöra.

Hur denna monopoliserade finanssektor lyckats förbjuda dessa effektiva läkemedel i land efter land är en fråga som vi måste ställa oss nu, innan det är för sent. Man har låtit miljoner människor dö med främsta syfte att tjäna pengar på en iscensatt sjukdom som lätt hade kunnat bekämpas med enkla, redan befintliga mediciner :

I Sverige infördes redan 2015 lagar som hindrar införsel av mediciner från andra länder som inte redan underkastat sig nyordningen. Vad finns det för anledning att förbjuda import av mediciner som är godkända och länge använda i andra länder utanför finanssektorns räckvidd? Vet ”vi” bättre eller finns det här en djupare komplott mot mänskligheten än vad vi får lov att diskutera?

Fråga våra politiker innan nästa val vilka skäl som talar för att monopolföretagens ekonomiska förtjänster är viktigare än tiotusentals svenska medborgares liv!

Fråga dem också vilka förluster i människoliv som är ”rimliga” för att få kostnadsbalans inom äldrevården, pensionskassorna och migrationen! Fråga samtidigt hur vår växande statsskuld skall kunna finansieras när stora delar av näringslivet drivs i konkurs genom inskränkningar i vår rörelsefrihet och våra medborgerliga rättigheter, trots att det hade räckt med att dela ut enkla och beprövade mediciner till dem som blir sjuka. Varför sjukdom inte botas med hjälp av mediciner utan genom genmanipulerande insprutningar, trots att 90% av de vaccinerade aldrig hade behövt riskera att bli sjuka?

Kort sagt, se till att vår s.k. regering avsätts fortast möjligt innan det är för sent att rädda både demokrati och välfärd i vår lilla del av världen! Resten lär vi inte kunna göra mycket åt, tyvärr.

Peter Krabbe

274 Responses to Det Goda Kriget?

 1. Sven says:

  Att avsättas räcker inte på långt när då dessa politiker skall ställas till svars. Reiner Fuellmich och hans expertgrupp har arbetat på detta under det sista året.
  Snart lämnas stämningar in till Nuremberg Tribunalen då alla inblandade kommer att åtals för brott emot mänskligheten.

 2. Loa says:

  Frankrike
  57 scientists and doctors call for immediate stop of all Covid-19 “vaccinations”
  2021/05/15
  https://phibetaiota.net/2021/05/mongoose-57-scientists-and-doctors-call-for-immediate-stop-of-all-covid-19-vaccinations/
  A group of 57 leading scientists, doctors and political experts have released a report questioning the safety and efficacy of current COVID-19 ” vaccines “, and are now calling for an immediate stop to all vaccination programs, A French blog FranceSoir reported.

 3. hllviken says:

  När gummor sitter ned lugnt och demonstrerar mot politiken i Sverige, händer detta:

  • Erik says:

   I stället för att hjälpa damen över gatan, som polisen för gjorde.

   • Savalle says:

    Den här sketchen är närmast profetisk:

    (På personalbyrån – Hasse & Tage)

    • hllviken says:

     Frågeställningen om hur polisen bör uppträda vid demonstrationer, är gammalt som gatan.

     Nostalgiskt om hur vi alla skrattade i samförstånd åt Hasse & Tage på den gamla goda tiden. 🙂

     • peterkrabbe says:

      Härligt att höra igen! På den tiden fanns det äkta humor och det gick att skoja både med vänster och höger. Vi saknar dem båda.

      • eva-marie says:

       ”Ett glas öl” var kanske lite profetisk också, på sitt eget sätt.

       • Savalle says:

        Enormt profetiskt!

        Och tänk att humor numera av våra ledande myndigheter ses som terrorism!

        – Det säger rätt mycket om hur ”våra” myndigheter har ”utvecklats”, eller hur?

        • eva-marie says:

         Savalle. Visst är det ofattbart att ”den gamla goda humorn” nästan blivit kriminell ! En märklig utveckling. Man tror inte det är sant ibland när man hör om allt som inte längre går att skoja om. I kommunistiska/faschistiska länder har man hört talas om att humorn frodats i hemlighet. Folk skämtade om det absurda i myndigheternas alla regler och förbud. Humor blev ett sätt för folket att uthärda.
         Vem kunde tro att vi också skulle närma oss en liknande situation?
         Nu saknar vi både Hasse och Tage och deras humor, ofta med ett allvar i botten.

 4. hllviken says:

  Lab.resultat Covid-testkit:

  http://imgur.com/a/0irRc5Y#66PrfM4

  • Loa says:

   NANOWORMS IN MASKS, VACCINES AND TRANSHUMANISM?
   GET THE MASKS OFF YOUR KIDS!
   May 17, 2021 The Marshall Report

   https://themarshallreport.wordpress.com/2021/05/17/nanoworms-in-masks-vaccines-and-transhumanism/

   Fullmatad artikel, inkl videor. Saxat:

   “Ponder why a person with Morgellons disease would have tissue coming out of their body with embossed letters on it. This photo (above) is real and the sample has not been altered in any way. It is available for research and DNA testing.”

   One of the specimens extruded from Smith’s body was found to be composed of cellulose and GNA, the synthetic form of DNA. Glycol nucleic acid does not occur naturally; it is used to create synthetic life forms.
   “But why would the CDC not know exactly the origin of the cellulose, instead saying it’s likely from cotton? And what about the rest that was not cellulose?

   “Surely, if these novel fibers are natural or lab-created, the AFIP (Armed Forces Institute of Pathology) would know. Apparently not.AFIP is the same group that collected all the forensic evidence of the 9/11 attack on the Pentagon and at the Pennsylvania crash site, under code name Operation Noble Eagle.“

   “They grow and reproduce, and have been shown to do so in a petri dish using certain visible light frequencies.
   “After being cultured for five days, the fibers produced a sheen across the wine medium, right before explosively reproducing hundreds of new fibers in a 24-hour period.

   “Cliff Carnicom later explored how these nano-worms FEED ON THE IRON IN HUMAN BLOOD blood, explaining that, “changes in iron and the utilization of iron in a pathogenic sense are at the heart of the Morgellons issue.”

   • peterkrabbe says:

    Intressant artikel! Detta är ett kapitel i boken som flertalet tidigare hoppat över eftersom vi vet så lite och det saknas ett tydligt vetenskapligt segment att hålla sig till. Roten ligger i hemlig militär forskning och väldigt lite slipper ut till allmänheten. Det vi ser i form av konkreta exempel får nog betraktas som olycksfall i arbetet, vi skall inte veta vad som pågår eller planeras.
    Ändå är detta sannolikt själva kärnan i transhumanismen, att få in de hjälpmedel i våra kroppar som skall vara styrorgan för påverkan utifrån. Som jag skrivit tidigare har jag en stark känsla av att försöken med sprayningen genom chemtrails inte gett det resultat man hoppades på, istället är den möjlighet till direktinjicering som öppnat sig genom virusbekämpningsprogrammet den nya vägen framåt. Den innehåller, i tur och ordning inandning genom preparerade munskydd, applicering genom testpinnar och sist upprepade vaccinsprutor tills alla substanser är på plats.
    Hur dessa mikroorganismer skall fungera fysiskt har jag inte kunskap nog att förklara, men det lär visa sig snart i takt med att misstagen avslöjar ledtrådar. Det handlar om en korsbefruktning mellan biologi, medicin, genetik och elektromagnetism. Vem klarar att hålla alla dessa bollar i luften samtidigt? Vi ligger steget efter men MÅSTE komma ifatt snarast!

    • Mo says:

     Här ett annat närliggande område där korsbefruktning är tänkt att ske inom strukturbiologi, medicin, energi, materialvetenskap. Vad kommer det framtida resultatet att bli ? Har vi inte naiv tilltro till godhetens krafter när vi medverkar genom skattefinansiering i dessa projekt ? Å andra sidan kan man tycka att just skattebidraget skulle utgöra underlag för krav från befolkningen att få full insyn i olika projekt . Det är troligen bästa vägen, ökad öppenhet för kritisk granskning och ifrågasättande. Politiskt fristående genomgång av ingående parters intressen inom forskningsprojekt genom sin finansiering via olika stiftelser och NGOer. Stiftelser har många gånger givits en aura av godhet och välgörenhet samtidigt som de kan undanhållas samhällets offentliga inflytande.

     https://www.lu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer/max-iv-och-ess

    • Loa says:

     Jim Stone
     http://www.voterig.com/9zo7.html

     People are wondering if the magnetic vax is for 5G.
     My answer is no. 5G is for interfacing with modified DNA, a human DNA strand is the right length to act as an antenna for 5G when stretched out, (antennas do not need to be stretched out, many are wound antennas that are wound like DNA) – so inside the cell itself which is technically too small to be a 5G antenna the DNA strands themselves are long enough – the magnetic vax is for something else.
     The problem with frequencies as high as 5G is that the range is limited. That is why the phones need phased array antennas to get enough signal to the tower that’s at most a block away. What this vax is installing in people is MUCH larger if magnets will stick to it, especially across a wide area as many people demonstrated – and not made for 5G. Instead, the vax is probably installing something that can track you outside of 5G range, and it is commanding your body to build it. They likely want a system that can tell them were anyone who is vaxxed bugged out to.

     Samt slängde han in detta:

     THE POPE IS AN UNKNOWN MAN WITH A MASK ON HIS FACE
     May 20th, 2021
     https://www.bitchute.com/video/4KzcvUhGHFSS/

     det blev väl svettigt..

    • jesslar53 says:

     Tidigare skrev jag om att himlen i Falköping var full med dessa remnants av chemtrails då svarade du och andra på att det var vattenånga , min erfarenhet efter att transporterat flygbränsle var att det finns inte vatten i bränslet och jag undrar fortfarande om det det finns vatten i atmosfären på 4-6 tusen mtrs höjd där det är 40 grader kallt, en fråga som inte går bort från mitt sinne.

     • Loa says:

      Att någon på denna sida skulle ha sagt att det är vattenånga (contrails) har jag inte hört!
      High Bypass Turbofan Jet Engines, Geoengineering, And The Contrail Lie
      September 28, 2017
      https://www.geoengineeringwatch.org/the-contrail-lie/

      Dane Wigington 2014 om innehållet i chemtrailen. Och om det användes till mind control (lite gammaldags tekniker..)
      What’s With the Weather and Chemtrails?
      May 5, 2014
      https://www.geoengineeringwatch.org/whats-with-the-weather-and-chemtrails/

      According to assays taken, here’s a List of Chemtrail Toxic Chemicals & Metals

      Open air chemtrail spraying operations are now live in California (all 50 states and all NATO countries). Independent analysis of chemtrail fallout has identified many toxic chemicals including;
      Aluminum Oxide Particles
      Arsenic
      Bacilli and Molds
      Barium Salts
      Barium Titanates
      Cadmium
      Calcium
      Chromium
      Desiccated Human Red Blood Cells
      Ethylene Dibromide
      Enterobacter Cloacal
      Enterobacteriaceae
      Human white Blood Cells-A (restrictor enzyme used in research labs to snip and combine DNA)
      Lead
      Mercury
      Methyl Aluminum
      Mold Spores
      Mycoplasma
      Nano-Aluminum-Coated Fiberglass
      Nitrogen Trifluoride
      Known as CHAFF
      Nickel
      Polymer Fibers
      Pseudomonas Aeruginosa
      Pseudomonas Florescens
      Radioactive Cesium
      Radio Active Thorium
      Selenium
      Serratia Marcscens
      Sharp Titanium Shards
      Silver
      Streptomyces
      Stronthium
      Sub-Micron Particles (Containing Live Biological Matter)
      Unidentified Bacteria
      Uranium
      Yellow Fungal Mycotoxins
      Source: Chemtrails – What Are They Spraying?

      Is Mind Control Involved?
      Not to get a little paranoid on my readers, but there has been a U.S. patent issued that apparently deals with mind control, which some think all the weather manipulation also is involved with. Who’s to say that is factual, except that the patent is “United States Patent 5,159,703, Lowery, October 27, 1992 Silent Subliminal Presentation System, Inventors: Lowery, Oliver M. Filed December 28, 1989.”
      “Abstract:
      A silent communications system in which nonaural carriers, in the very low or very high audio frequency range or in the adjacent ultrasonic frequency spectrum, are amplitude or frequency modulated with the desired intelligence and propagated acoustically or vibrationally, for inducement into the brain, typically through the use of loudspeakers, earphones or piezoelectric transducers. [HAARP is considered a piezoelectric transducer!] [7,8] The modulated carriers may be transmitted directly in real time or may be conveniently recorded and stored on mechanical, magnetic or optical media for delayed or repeated transmission to the listener.” [4]
      All the above technological advances probably add to the sum total of weather anomalies and ‘climate change’ Planet Earth has been experiencing in the last ten or so years. Climate change may be regarded as something that has been utilized and programmed for certain controls by vested interests.

      • jesslar53 says:

       Allt detta och liknande har jag absorberat och sedan ?? Man måste då väcka opinion om vad som sker kanske inte med att påstå vad som är sant, men att sakta men säker påvisa att vissa kemikalier i låg grad finns i atmosfären och sakta dalar ned mot oss levande så att man inte blir ett fall för omhändertagande av den styrande makten , som är brutal mot kritik.
       Följ Estonias förlisning hur den ignoreras och dom sörjande får inget svar på sina frågor.
       Man ser mer att den systematiska hjärntvätt som pågår och har pågått utan att någon vill egentligen utreda någonting, endast makten är god nog..

       • Loa says:

        Har du försökt peka på ett chemtrail för någon? Och hur reagerade personen? I nio fall av tio?
        Jag kan ta ett citat: ”Tror du på chemtrails?” In action, alltså.
        Eller skrattar till lite. Eller tittar neråt istället. Eller iakttar tystnad.

   • carinaagrellgmailcom says:

    Tack Loa! Olika fenomen sammanstrålar nu, vilka har varit mer lösryckta ur sitt sammanhang tidigare. Morgellons har sin förklaring, och tiden är mogen nu för att lägga den på bordet, istället för att avfärda den som hjärnspöken.

   • Loa says:

    BLOD..
    Tredje bilden menas visa nanopartiklar på jakt
    Experimental Vaccination is a crime against humanity!
    2021/05/21
    https://phibetaiota.net/2021/05/mongoose-experimental-vaccination-is-a-crime-against-humanity/

    • hllviken says:

     ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️

     OBS! Läs Karin Fredrikssons inlägg på Facebook under rubriken Närings- och alternativmedicin”!

 5. Sture says:

  Detta är ett senatsförhör med dr. Fauci av dr. Rand Paul om den forskning om ”gain-of-function” som bedrivits i det kinesiska Wuhan-labbet, som är underställt den kinesiska militären – i samarbete med amerikanska forskare och bekostat av det amerikanska skattebetalares pengar via NIH (där Francis Collins är chef) och NIAID, ”National Institute of Allergy and Infectious Diseases”, där dR. Fauci varit chef sedan 1984. ”Gain-of-function” är ett intetsägande och därför kryptiskt begrepp men betyder ungefär ”funktions-vinst” eller ”funktions-fördel”.
  Det handlar om att skapa så smittsamma och dödliga virus som möjligt, det är detta som är ”funktions-vinsten” – för att på så sätt ha beredskap för att skydda mänskligheten om detta farliga virus någonsin spontant skulle uppstå i naturen.
  Låter det krystat? Ja, det är krystat. På detta sätt har skuggfigurerna lekt med elden under decennier, vilket nu utmynnat i 3 miljoner döda och förstörd ekonomi i mängder av länder. Självklart är det så att denna forskning inte är till för att skydda mänskligheten utan för att utsätta mänskligheten för faror – vilket nu skett.

  Dr. Fauci vrider sig som en mask på kroken och förnekar att NIH och NIAID skulle bekostat den kinesiska forskaren dr. Shi Zheng-li eller ”Bat Lady”:s forskning i samarbete med den amerikanske forskaren Ralph S. Barac, trots att alla dr. Shis ansökningar om forskningsanslag är offentlig handling i USA och finns i händerna på dr. Rand Paul. Det framgår tydligt att dr. Rand Paul noggrannt läst Nicholas Wades grundliga utredning om ursprunget.

  I slutet på Peter Krabbes krönika finns den amerikanske vetenskapsjournalisten Nicholas Wades grundliga genomgång av dramat, som jag hoppas får många läsare. Det blir alldeles glasklart att SARS-CoV-2 måste ha skapats i Wuhan-labbet, några andra möjligheter finns inte.

  • Erik says:

   Tack Sture att du summerar länkar och videos i svensk översättning och. Att lägga ner jobbet underlättar för oss alla och något jag uppskattar.

  • Loa says:

   BUSTED: Wuhan Lab DELETED Fauci’s NIH and Gain of Function Mentions From Old Web Pages in Early 2021.
   05/15/2021
   https://thenationalpulse.com/exclusive/wuhan-lab-erases-nih-ties-gof-research/

   On March 21st, 2021, the lab’s website listed six U.S.-based research partners: University of Alabama, University of North Texas, EcoHealth Alliance, Harvard University, The National Institutes of Health (NIH), the United States, and the National Wildlife Federation.

   By March 23rd, EcoHealth Alliance was the sole partner remaining.

   The Wuhan Institute of Virology’s decision to wipe the NIH from its website came amidst heightened scrutiny that the lab was the source of COVID-19 – and that U.S. taxpayer dollars from the NIH may have funded the research. The unearthing of the lab’s attempted coverup also follows a heated exchange between Senator Rand Paul and Fauci, who attempted to distance his organization from the Wuhan lab.
   (…)
   The Wuhan Institute of Virology wiping evidence of gain-of-function research and its ties to the NIH also follow the National Pulse unearthing interviews where Fauci asserts he’s “trying to hire” Chinese Communist Party researchers.
   https://thenationalpulse.com/breaking/fauci-trying-to-hire-ccp-officials-researchers/

  • Mo says:

   Sture, här en artikel från 09 nov. 2015 som ytterligare stärker misstanken om att SARS-CoV-2 är ett laboratorium skapat virus.

   https://www.nature.com/articles/nm.3985

  • carinaagrellgmailcom says:

   Intressant text av Wade, och tack för översättningen, Sture! Det är tunggrott för en lekman att läsa facktexter,

   Min reflektion är att smitningarna av virus från osäkra lab, förekommer i samma frekvens som ”ensamma galningar” gällande kända personers frånfälle. Ett mantra som upprepas konstant! Om det outtalade syftet är att sprida dödliga virus, så torde de osäkra labben vara önskvärda – inte bara för att de sparar tid, utan för att de är en bra ursäkt.

   Det förefaller logiskt att proverna från grottorna kan ha spridits av andra än forskare, det kan ju inte vara så svårt att hämta spillning och placera ut på lämpliga ställen. Det verkar helt osannolikt att etablissemanget skulle ha haft sitt Event 201 om de inte redan visste att spridningen var i antågande.

   Vi vår nog aldrig svar på våra frågor, vi får kanske nöja oss med att få bort lögn- och mördargubbarna, t ex Fauci och Schwab,

 6. Loa says:

  Om de magnetiska injektionsställena
  jimstone.is
  http://82.221.129.208/.un2.html
  Sammanfattning överst
  samt gå (långt) ner till
  One hour of Covid shots detected by stud finders, metal detectors and magnets

  Jim Stone menar att covid-injektionsställets magnetism förklarar blodproppar: Det är injicerade nanobotar som tar av de röda blodkropparnas järn! Dessa bildar klumpar för att försvara sig…

  Han har hittat en artikel
  From The Guardian, in 2016 (which means this tech is older than that) ”Genetically engineered ‘Magneto’ protein remotely controls brain and behavior”
  https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour
  ”Badass” new method uses a magnetised protein to activate brain cells rapidly, reversibly, and non-invasively.
  Han återger artikeln
  ”…genetic engineering to create a magnetised protein that activates specific groups of nerve cells from a distance” och spekulerar avslutningsvis “and it has to attack the blood to get the iron for the magneto protein thus resulting in clots.”

  Längre ner finns mer (sen tidigare)
  After watching a lot of magnets stick to vaccines and hearing what people are saying, my conclusion is:
  These people can never go into an MRI again for the rest of their lives. I think whatever was in the vax that is magnetic was some sort of self replicating nano tech, (a chip was not injected) it was instead a nanotech with a bunch of nanobots that are building structures in the arm at the injection site that are magnetic.

  • carinaagrellgmailcom says:

   Så fantastiskt klurigt uttänkt! Människors hjärnor förstörs av toxiner och strålning, men du kan aldrig göra en MRI för att få bevis för skadorna. Folk får helt enkelt självdö med morfin – billigt och bra!

   • hllviken says:

    Carina, det ser ut som vi vanliga undersåtar måste bilda egna äldreboenden där vi själva anställer personal och kan övervaka allt som görs.

    Vissa kallar äldreboenden för *avlivningsboenden*…. svårt att ta in.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Ja, jag har länge förutspått och förespråkat kvarterslösningar. Skolor, dagis i mån av behov, sjukstugor, äldreboenden, odlingar, torghandel med bytesfunktion – och lokala valutor!

     • hllviken says:

      Jag är med, helt och hållet!

      • carinaagrellgmailcom says:

       Vi ser ju redan nu hur affärslokaler töms, och dessa kan användas till odling av svamp, mikrogrönt, hydroponiska anläggningar osv. Även till samhällsfunktioner. En viktig del blir att ordna för utblottade. Soppkök osv. Problemet är att fastighetsägarna ännu inte insett att de måste släppa lokalerna för en bråkdel av vad de historiskt kunnat ta in i hyror. Kanske ge bort dem eftersom många blir värdelösa ur ett ekonomiskt perspektiv. P g a covidiotin har denna process påskyndats, och vi kan ju se att detta projekt varit framgångsrikt, så frågan är vad mera som står för dörren. Det blir en fråga om att parera efter hand. ”Vaccinernas” funktion verkar vara att göra sig av med så många som möjligt i förtid för att underlätta bördan.

       Det blir ett samarbetsprojekt av stora mått! Dra ihop virke och annat material ur förråden, organisera odlingskurser, sjukvårdskurser. Upprätta och arbeta med olika samhällsfunktioner omväxlande, dra ihop ingredienser till soppkök, osv, osv. Få har nog upplevt så mycket mening med livet som ett massivt överlevnadsprojekt kommer att göra. Det folk som blir kvar, blir ett sammansvetsat folk!

       Jag ska börja odla svamp och mikrogrönt till hösten, och har kanske erfarenhet nog till nästa höst. Det är en början! Kanske man skulle bilda någon central förening för att starta upp överlevnadsprojekt?

       • peterkrabbe says:

        Carina, visst kan man förbereda sig för en livsmedelsbrist, men den kommer knappast att bero på att produktionsarealer saknas, utan på att många bönder och odlare tvingas i konkurs av ekonomiska skäl, initierade av staten/finansen. Detsamma gäller fastighetsägare, med syfte att de skall tvingas släppa sina lokaler till bankernas fastighetsbolag som sedan hyr ut dem på villkor som de själva styr över. Avsikten är att utplåna det privata ägandet till förmån för staten/storbolagen.
        Det finns ingen anledning att gå till reträtt och ge efter för dessa tendenser, vi är starka nog att kunna slå tillbaks och ta tillbaks styrningen. Den mänskliga kreativiteten är än så länge oöverträffad, något som man försöker ändra genom transhumanismen. Vi är sju miljarder människor mot några hundra tusen som inbillar sig att de kan styra oss…

        • carinaagrellgmailcom says:

         Självklart! Men det kommer att bli ett mellanrum, en brygga mellan systemen, där vi kan välja om vi ska samarbeta för att rädda liv eller om vi bara ska titta på. Fritt val för var och en!

         • Mo says:

          Carina, jag tycker dina tankar är vettiga. Vad händer i en mellantid när den yngre befolkningen ökar pga migration och de har heller inga band till eller intresse av de äldres fortlevnad i ett samhället med otillräckliga basala resurser för en växande befolkning. De ses alltmer som en belastning och då får vi ta vår försörjning i egna händer. Ett seniorboende på övergiven lansbyggd med en markbit för att odla grödor, några höns och getter för mjölk ? Ska väl även en åldring orka med . Nu ökar andelen vaccinerade över 65 år på iva.

          https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7KeEKK/andelen-vaccinerade-over-65-pa-iva-i-uppsala-okar–inte-konstigt

          • carinaagrellgmailcom says:

           Ja, precis – det är glappet som är problemet. Det finns också fog för en UBI här, men medan jag ser den som en brygga till det nya autentiska systemet från lönearbetsparadigmet, vill förstås finansoligarkerna utnyttja desperationen för en permanentning – med allt vad det innebär. Jag tror att man måste förstå att de flesta inte har tränat upp sin kreativitet, utan kommer att bli helt handfallna i skarven. Många har suttit på myndigheter och förtryckt sina medmänniskor t ex. Många har outnyttjade rum över som bara står där man kan inrätta både äldreboende, svampodling och mikrogröntproduktion. Det handlar om omorganisation och kreativitet. Vi behöver inte ens ut och klafsa i leran. 🙂

           Friheten från regelverk kring detta kommer att lösa upp knutarna. Omsorg behöver inte omfattas av 100-tals regler, av vilka de flesta inte följs idag, t ex att få duscha, att få gå ut och att det är städat och torkat. Så som de gamla behandlas idag, skulle de jubla om de verkligen fick tas omhand av genuina människor

           Lösningarna kommer efter hand, ”life will find the way”! Vi måste ta hand om de våra, precis som de nyanlända tar hand om sina. De skulle adrig drömma om att lämna sina gamla hos främmande människor. Vår sociala ingenjörskonst har i hög grad saboterat våra relationer, och nu när ansvariga smiter ut bakvägen, så gäller det att göra det bästa av det!

         • matte5958 says:

          Inget ont om självhushåll eller egen odling, dock är det faktum att vi tvingas dit inte optimalt. Jämför Ryssland/Sovjet där alla tvingats sedan ”revolutionen” till egen odling, djurhållning etc för att överleva. Nu varken kan eller vill alla hålla på med eget odlande eller djurhållning.

          Som Peter påpekar så finns i de flesta länder inklusive Sverige alla förutsättningar för att fungerande småföretag/jordbruk skulle kunna försörja landet med god lönsamhet.

          Men då måste vi medborgare vara aktiva och gynna dessa svenska företag, kanske inte titta på sista öret per kilo utan var det produceras och hur, och givetvis odla själv om man så vill och kan.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Javisst, men vi vet inte hur folk kommer att agera och hantera problemet – åt vilket håll folk drar. Inte heller vet vi om det finns mer jävelskap i pipeline utöver covidiotin. Vi förstår nu att vaccinerade sprider olyckan till ovaccinerades immunsystem, men hur stor andel av befolkningen tror på det, och framför allt – vad innebär det ur alla tänkbara perspektiv?

           Såg just att Mike Adams presenterar lösningen för både döda och för föda – mänsklig nutrition:https://www.brighteon.com/698ddf8a-9b71-4fa8-a30c-1e1e87206c81

           Det är kanske till det finansoligarkerna behöver snabba upp tillgången på döda?

     • hllviken says:

      Många människor önskar ett fungerande lokalsamhälle:

      http://corneliadahlberg.wordpress.com/magma/

  • Erik says:

   Tack Loa!

   • Loa says:

    Varsågod…
    här kommer mera
    jimstone.is
    17 maj 2021
    http://82.221.129.208/.un2.html
    gå ner till
    ”BUSTED: Corona vax ingredients are horrific beyond belief”
    Detta menar Jim Stone är svaret på varför ‘people end up twitching until dead, or die on the spot’:
    Moderna
    nanolipid SM-102 (fett som ska lirka cellen att öppna sig och ta in mRNA)
    sedan listar han fyra Safety Data Sheet för denna ingrediens
    med markeringar:

    For research use only, not for human or veterinary use

    Fatal in contact with skin
    Suspected of causing cancer
    Suspected of damaging fertility or the unborn child
    Causes damage to the central nervous system, the kidneys, the liver and the respiratory system
    Very toxic to aquatic life with long lasting effects

    Harmful if swallowed
    Causes serious eye irritation

    Andra bladet – allt är varningar
    Tredje överst
    samt fjärde nederst.

   • Loa says:

    Full mobilisering
    När man söker på ”magnet stick covid” kommer det upp idel debunk, sida efter sida. Enbart.
    En säger ”Viral Video Pushes Conspiracy Theory”. Jag trodde den pushade en bild på en arm…
    Sen övergår det till kylskåpsmagneter, som säger ’Vaccinated covid-19’ el ’Covid-19 vaccines protect me’.

    INGEN träff på videor eller de sidor som snappat upp det. Vilket bara bevisar att google skrubbar.

    Why Are Magnets Sticking To Where People Got Covid Vaccines Injected?! 4 Videos!
    May 11th
    https://odysee.com/@TimTruth:b/Magneticcovidvaxarm-1:6?src=open

 7. hllviken says:

  Marianne som blev insläpad i polisbuss i lördags: [Demo mot överdriven nedstängning]

 8. Min uppfattning är att kontrollörerna nu vill att människor i hela världen åter ska ägna uppmärksamhet kring ursprunget av den aktuella patogenen, så att uppmärksamheten kring de verkliga problemen undvikes. Fauci är säkert införstådd med att vara scapegoat. Så här:
  • Patogenen är relativt ofarlig. Mindre än 0,2 promille får dödlig infektion. Den drabbar precis som vanlig influensa värst personer med nedsatt immunförsvar, kroniskt sjuka i en eller flera metabola sjukdomar. ‘Alla andra’ klarar sig. Lejonparten av de som fått patogenen klarerar smittan snabbt genom ett alert immunförsvar, som inte ens behöver lämna efter dig några antikroppar. De förblir asymptomatiska och smittar inte andra, trots påståenden om motsatsen. En del blir sjuka men lindrigt.
  • Vi vet historien, uppstressad situation via FN, WHO osv, krav på lockdown för att hindra ‘smittspridning’, som inte finns på det sätt som anges eftersom PCR-testet inte är specifikt för patogenen, inte är avsedd för diagnostiska ändamål men användes ändå, endast visar 3% infekterade av ‘något’ vid positivt test osv. Syftet är att bana väg för återkommande nästestning, vaccinationer, inte bara för att tjäna pengar….
  • Här knyter jag an till Ditt inlägg. Injektionsvätskorna ger många biverkningar som tystas ner, negligeras och undanhålles den vanliga människan. ‘Alla ska injiceras’. Naturlig bot blir ‘fake news’, dess företrädare mobbas och tystas så långt det går, verksamma mediciner tas ur marknaden, görs otillgängliga. Allt detta för att främja injektioner.
  • Framstående forskare försöker uppmärksamma människor på det orimliga att frivilligt vara försökskaniner, varnar för långtgående kroniska biverkningsförvecklingar över tid….
  • En bakomliggande agenda skönjes…. efterhand behövs återkommande multipla injektioner av serum, vars faktiska effekter på sikt vi inte ‘får veta’…. men återkommande nyare rön gör gällande redan nu att friska människor som kommer i kontakt med vaccinerade ibland får svåra biverkningar av ‘något’ överförbart från vaccinerade…… Vad händer då med de efterhand multiinjicerade??
  • För att spela bort den pågående ‘utvecklingen’ och varningsflaggorna hissas nu frågan om ursprunget till patogenen upp,…..senatsförhör i USA….massor av skriverier. Fauci spelar med. Men frågan om ursprung är helt ointressant nu. Högst intressant är istället kvalificerad genomlysning av alla injektioner, dess serum, extramaterial däri, biverkningar…… information till gemene man.

  Vem som är ansvarig för att de svenska medborgarna får information och erbjudes alternativa val känner vi till. I frånvaro därav får vi utbilda oss själva.

  • hllviken says:

   Instämmer helt!

  • Loa says:

   Ja, väldigt tjatigt, jag har undrat varför de – faktiskt i månader – åter ”undrar” om ursprunget. Det var ju avklarat för ett år sen. Såg mycket på Edge of Wonder, som till slut jagades från youtube och nu har betal-kanal.

  • peterkrabbe says:

   Tack Göran, instämmer i stort sett i den bild du målar upp. Dock inte i din kritik av diskussionerna om pandemins uppkomst. Ingen kan förstå de åtgärder och konsekvenser som nu plågar stora delar av världen om man inte heller förstår om Covid 19 är naturligt uppkommet eller en produkt av mänsklig hand. I det förra fallet hade inga nedstängningar och nedmontering av näringslivet skett, lika lite som vid tidigare influenser eller pandemier. I det senare kan vi nu se en agenda med syfte att förändra vår värld på ett bestående sätt, för de flesta på ett förkrossande negativt sätt, i syfte att genomföra transhumanismens ofattbart onda förändring av både människor och samhälle till något som vi hittills bara läst om i science fiction. Det är givet att det nu är nödvändigt att peka ut aktörerna bakom detta för att stoppa galenskaperna och åtminstone fördröja denna utveckling, lika viktigt som det är att få en mördare dömd och satt i fängelse för att få stopp på mördandet. Att attackerna mot mänskligheten kommer att fortsätta under överskådlig tid är det ingen tvekan om, men vi behöver få bort dagens huvudaktörer från spelplanen för att få tid att kunna komma ikapp de onda krafter som nu tycks ha fritt spelrum.
   Detta är oerhört väsentligt, vi kan inte återta styrningen av våra samhällen om vi inte nu sätter ner foten och visar att nog är nog. Vi accepterar inte detta och det tar bara slut om aktörerna avlägsnas omgående, samtidigt som de kvarvarande som fortfarande arbetar i det fördolda fås att inse att så här lätt går det inte – kryp tillbaks under era stenar! Samhället måste ha kraft att dra fram brottslingarna i ljuset och sätta gränsen, annars har vi nästa attack på bordet redan till hösten.

   • Sture says:

    @ peterkrabbe,
    jag håller helt med dig.

    Endast genom att förstå att detta var ett virus som skapades i Wuhan-labbet, som ett ”joint venture” för kabalen och det kinesiska kommunistpartiet, kan man förstå virusets och vaccinernas skadeverkningar.
    Inget naturligt uppkommet virus skulle kunna ha dessa många negativa återverkningar på kroppens olika organsystem. Det är helt OMÖJLIGT. Man har visat att ANTIKROPPARNA som bildats av SARS-CoV-2 angriper 28 av 55 olika proteiner i lungorna, mitochondrierna, nervsystemet, hjärnan, hjärtat, koagulationssystemet, levern etc., etc. Detsamma gäller också de antikroppar, som nu bildas via vaccinationerna och som kommer att leda till mängder av autoimmuna sjukdomar, oklart hur lång tid det dröjer.
    Vidare har SPETSPROTEINERNA i SARS-CoV-2 artificiellt utformats så att de angriper kroppens organsystem på minst 9 olika sätt, som man idag känner till (Mo har varit inne på detta). Men även detta gäller de spetsproteiner, som börjar produceras hos de som vaccinerats. Liksom man nu också vet hur SARS-CoV-2 och vaccinerna angriper immunsystemet genom att befordra de pro-inflammatoriska makrofagerna (typ 1) och skapa cytokinstormar och samtidigt radera ut makrofager typ 2 (anti-inflammatoriska makrofager).
    Utan makrofager typ 2 blir det ingen läkning utan bara cytokinstormar.

    Så hela detta virus är artificiellt producerat för att skada den del av mänskligheten, som man vill bli av med – både i fysiskt och i ekonomiskt avseende. Och om man inte förstår detta, så förstår man väldigt lite av detta skeende.

    • Erik says:

     Det sista är klockrent Sture ”om man inte förstår detta, så förstår man väldigt lite av detta skeende”.

     Detta fick jag från en familjemedlem:

     ”Vi har inga planer för sommaren ännu. Först måste vi ju vara färdig vaccinerande, svårt att planera något innan. Dom har ju inte släppt på några restriktioner ännu

     Sedan att du inte vill berätta varför du inte tänker vaccinera dig är märkligt. Kan väl inte vara en hemlighet. dels skriver du att det är medicinska skäl, dels att det är upp dig. Så kan man kanske tänka, men det kan väl inte vara upp till dig att riskera att bli smittad, bli allvarligt sjuk, kanske inte klara av det eller ve och fasa gå runt och smitta människor och ha deras smitta på sitt samvete.

     Har en läkare sagt att du kan inte vaccinera dig pga sjukdom så skulle jag be att få en annans läkares åsikt om det .
     Att vi inte kan vill eller vågar umgås med människor som väljer bort ett vaccin som den samlade vetenskapen i världen vädjar till att man skall ta är ju inte så svårt att förstå. Hoppas verkligen att jag får ett svar på det här mailet”

     Vidare:

     ”Skäms du för ditt beslut att inte vaccinera dig, eller är det andras beslut? Du bör ju tala om för dina gamla kamrater att du inte vaccinerat dig så att dom också kan ta ställning ifall dom vill träffas
     Du bör väl tänka dig för innan du planerar något över huvudtaget innan restriktionerna är över”

     Hur bemöter man hjärntvättade familjemedlemmar som hotar med att bryta kontakten samt är det fler här som har likande erfarenheter?

     • Sture says:

      @ Erik,
      tack för dina fina ord. Man bemöter dem med ”vetenskap” och jag skall skriva ihop sammanfattningar av några av dessa vetenskapliga artiklar med referenser, så kan du stoppa det under näsan på dem.

      • Loa says:

       Det hjälper inte. Det är en fråga om tro, inte vetande.
       Propagandan har varit framgångsrik.

       • Sture says:

        @ Loa,
        två av mina tre vuxna barn har jag – långsamt utan för mycket åthävor – fått över på min sida – den tredje kommer snart över. Men alla kräver ”vetenskap” – inte några ”konspirationsteorier” från några alternativa sajter. Så jag har gott hopp om att hos de närmaste få förståelse för hur man handlar.
        Därmed inte sagt propagandan inte varit framgångsrik – ty det har den.

        • Loa says:

         Jag utesluter alla ”konspirationsteorier”, NWO, 5G, Gates, depopulation – kräver det gigantiska steget att hävda medveten ondska – och påpekar ENDAST fakta:
         Helt ny oprövad teknik därtill GENmanipulerande, ingen utvecklingstid och därmed okänt, ej medicinskt godkänt, att alla försöksdjur dog, vad som kan gå fel, hur botemedel verkar, att de hindras (och ställer den retoriska frågan ‘Varför?’).
         Vidare EMPIRI: vaccinskador, vaccindödstal, skruvad PCR-användning, uppblåsta coviddödstal och varför, hög överlevnadsgrad, vittnesmål, framgångsrika läkare…
         Allt i små portioner och inte för ofta; får inte framstå som en käpphäst.
         Nu senast videorna av magneter som fastnar på armar (utan att andas ‘nanobots’), som injicerade personer postat. Inte ens det blir ”TROTT”.

         MSMs propaganda bygger på rent malande, inhamrande, kvantitet, och har genererat RÄDSLA. En uppskrämd befolkning önskar bot, räddning! Förstärkt av att slippa social isolering och att allt gått i stå.

         • Savalle says:

          Dessa ”konspirationsteorier”…

          Med stor respekt för din inställning, Loa, som du säkert bygger på lång erfarenhet, skulle jag ändå vilja komma med ett motargument:

          Lätt smälta fakta, grundade på emperi och det så misshandlade ordet ”vetenskap”, offentliggjord statistik och så vidare kan nog vara en inledning till ifrågasättande av ljugande auktoriteter man trott på, men utan en FÖRKLARING till denna dissonans – uppstår inte då förvirring?

          Därför kör jag själv på med hela sanningen på en gång (så som jag ser det). Det ger i alla fall en helhetsbild.

          Men visst misströstar jag fortfarande över alla som bär skygglappar och inte vill höra!
          Min förhoppning är emellertid att insikten i alla fall når fram till människor med goda avsikter, NÅGON gång.

          • Loa says:

           Mitt akuta mål är att få vissa kära människor att inte vaccinera sig.
           Filosofin kan vänta.
           Redan inledningsvis sa jag: det kräver det gigantiska steget att hävda medveten ondska.
           Jag håller mig till skador och dödsfall och trycker på den forcerade ‘emergency use’.
           Jag stannar vid att ”profiten styr läkemedelsbolagen”, ”naturmedel ger ingen profit”..
           Skulle jag dra NWO och transhumanism och att filantropen Gates önskar avfolkning, för att inte tala om Deep State och förslavning eller ens andas satanism, så skulle jag omedelbart avfärdas som en knäppgök.
           Nu lyssnas jag inte på med hedern i behåll.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Det tycks handla om medvetandeutveckling och expansion av perceptionsmatrisen. Människor med välutvecklat förstånd för övrigt saknar förmåga att ta in information som de genom sin PK-hjärntvätt helt enkelt avvisar. Därför tror jag att det inte, ur ett psykologiskt perspektiv, inte är frågan om att de inte vill, utan om att de inte kan.

           Men trots allt får de upp en reva i lögnväven ibland, och det är då de börjar nysta. Oftast en tråd som har koppling till händelser i deras egen eller deras familjers tillvaro. Fram tills dess är dörren både stängd och låst för yttre påverkan och bevisning.

           Både förvecklingarna av det ekonomiska systemets haveri och vaccinskadorna kommer att ruska om många människor. Men genom det jag brukar kalla för ”internaliserad skuldförskjutning” kommer ändå en andel att med olika ursäkter hellre att ”skylla sig själva”, än att våga skuldbelägga de som är ansvariga. Kanske för att det är för komplext att identifiera dem, och de flesta har dött – dock inte ansvariga för vaccinpropagandan, tillverkning och spridning.

      • Erik says:

       Det vore fantastiskt Sture om du ville göra det

       • Sture says:

        @ Erik,
        man har nu beskrivit 20 olika sätt på vilket vaccinationen skadar. Men detta måste tas upp i portioner och så får man lära sig argumentera för detta undan för undan.
        Här är något du skulle kunna skicka till din släkting och säga att det finns många flera skadliga effekter:

        1. Mitochondrier: Kroppens energiomsättning sker i mitokondrierna (energiverken). Under dess sista steg, i den s. k. elektrontransportkedjan, bildas det 38 adenosintrifosfat, ATP (=små energipaket), som användes i alla energikrävande processer i kroppen. Elektrontransporten äger rum i mitokondriens inre membran. Detta membran utgöres av lipider, varav kardiolipin utgör 20% av dessa lipider. I detta membran sitter också fyra stora proteinkomplex: I, II, III och IV. Det visades i studien att de antikroppar som bildats av SARS-CoV-2 och som bildas vid vaccination korsreagerar mycket starkt med både kardiolipin och Proteinkomplex II (=M2). Om antikroppar binder sig till ett av dessa proteiner innebär det att funktionen upphör och elektrontransporten stoppas upp. Istället för att bilda 38 små energipaket (ATP) av en enda sockermolekyl bildas endast 2 ATP (=1/17-del). Det är därför som patienter med SARS-CoV-2 är så enormt trötta vilket också drabbar dem, som blivit vaccinerade. Det är inte säkert att denna trötthet kickar in omedelbart utan den kan nog utvecklas med tiden. I och med att man har vaccinerats med ett mRNA, så har man gjort om sina egna celler till fabriker, som ständigt producerar spetsproteiner och antikroppar mot dessa spetsproteiner, där det finns en ”PÅ”-knapp, men inte verkar finnas en ”AV”-knapp.
        Det finns en pedagogisk beskrivning av elektrontransportkedjan här: https://www.youtube.com/watch?v=AqdjTtcNpM8

        REF: A. Voidani, E. Voidani, and D. Karrazian ”Reaction of Human Monoclonal Antibodies to SARS-CoV-2 Proteins With Tissue Antigens: Implications for Autoimmune Diseases” Front. Immunol., 19 January 2021

        2. Lungorna (a): Det finns olika typer av vita blodkroppar: Leucocyter och lymfocyter dödar bakterier respektive virus. Det finns en tredje typ, makrofager, som äter upp de bakterier och virus, som inte skall finnas där. När man t. ex. får en lunginflammation så kommer först pro-inflammatoriska makrofager typ 1 invandrande från monocyter, som finns i blodomloppet och i vävnaden ikring. Den pro-inflammatoriska makrofagen typ 1 drar samman olika andra infektionsbekämpande ämnen till ett och samma ställe, frisätter cytokiner och är mycket aggressiv.
        Makrofag typ 2 är anti-inflammatorisk. Dessa två typer arbetar komplementärt i lag med varandra. Typ 1 dödar virus och bakterier och typ 2 läker, rensar upp gammalt avdödat material osv. Det är också så att M typ 2 normalt utövar ett hämmande och modererande inflytande på utsöndringen från M typ 1 av t. ex. cytokiner och dämpar ”cytokinstormen”, som är skadlig för de egna organen.

        Man gjorde experiment med försöksdjur som vaccinerats med ett ”vaccinia”-vaccin innehållande SARS-CoV-2:s spetsprotein och ett som inte innehöll detta spetsprotein (=kontrollgrupp). Båda grupperna infekterades sedan med SARS-CoV-2. När man obducerade lungorna på försöksdjuren, som vaccinerats med spetsproteinvaccinet, fann man att lungorna var fyllda med inflammation och cytokiner och pro-inflammatoriska makrofager typ 1 men INGEN förekomst av makrofager typ 2. När man efter två dagars symptom obducerade de försöksdjur som inte vaccinerats med spetsproteinvaccinet men infekterats med COVID-19, fann man att makrofager typ 2 hade vandrat in i lungan för att städa upp och läka.
        Således: när antikroppen mot spetsproteinet fanns så dödades dessa makrofager typ 2 och kunde inte göra sitt jobb, städa upp och läka.
        I detta fall var alltså vaccinationen svårare att klara upp för försöksdjuren än själva SARS-CoV-2. Antikroppen mot spetsproteinet kan angripa makrofagerna. När man skapat en antikropp mot spetsproteinet (vilket är själva målsättningen med mRNA-”vaccination”), så binder sig, inaktiverar och dödar denna antikropp makrofager typ 2, som har till uppgift att läka. Det blir ingen läkning utan ett fullskaligt krig, som tenderar att fortgå och fortgå. Detta är ett exempel på hur mRNA-injektionen försämrar det egna immunförsvaret.

        REF: Li Liu, et al. “Anti–spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. JCI Insight. 2019;4(4):e123158 https://doi.org/10.1172/jci.insight.123158

        Redigerad 210523

        • carinaagrellgmailcom says:

         Tusen tack, Sture för att du tagit dig tid att formulera med referenser. Ovärderligt och synnerligen användbart!

         • Sture says:

          @ carina,
          förintandet av makrofag typ 2 är ett exempel på hur mRNA-injektionen försämrar det egna immunförsvaret. Att man dessutom blir alltmer kraftlös och orkeslös förbättrar ju inte situationen.
          Det uttalade syftet med vaccinationer är att stärka det egna immunförsvaret och på så sätt stärka hela människan. Här blir det precis tvärtom – och det är så man skall argumentera.
          Eftersom detta inte innefattar kroppens alla celler omedelbart – men produktionen av spetsproteiner och antikroppar fortsätter oavbrutet utan någon ”AV-knapp” – så befarar många immunologer att det långsamt utvecklas mängder av autoimmuna sjukdomar. Dr. Sherri Tenpenny talar om 4-14 månader, andra om flera år. Ingen vet riktigt.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Ja, så långt är jag med, och det är synnerligen intrikat! Jag fann info om en amerikansk ifrågasatt läkare som jag vill minnas hette Tennant eller dyligt. Han menar att anledningen till att autoimmuna reaktioner ökar drastiskt är ett apvirus som tydligen använts i vacciner i åratal.

           För egen del piper det ut symptom lite här och där emellanåt av autoimmun natur, t ex Hypotyreos, Diabetes, reumatisk värk. Dock inget som kan avläsas metriskt.

           Fick tips på en sida om en tjej som botat sin mätbara Hypotyreos med terapeutiska doser av Magnesium. Jag började äta 3 gram om dagen i nov 19, och det verkar fungera! Dock övergick problemen då till reumatisk värk, som jag tror – peppar, peppar, har botats av mjölksyrabakterier. Särskilt sedan jag började äta två om dagen. Även ena ögonbrynet har börjat växa ut på sistone, vilket alltid varit halvt stympat! Diabetessymptom (acetonlukt) får jag bara när jag stressar/utsätter mig för kemikalier.

           Som info till bloggens läsare och anhöriga som kanske har autoimmuna symptom utan mätbarhet: Testa med mjölksyrebakterier! Det bästa mjölksyrapreparatet heter Flora Spring och innehåller fem s k ”Superstrains”, samt 10 ”Booster Strains”. Det är dock i dyraste laget, ca 600 kr i månaden. Jag äter Great Earth’s Ultra Duo Dophilus som innehåller två superstains och fem booster strains. Healthwell’s variant är lite billigare men innehåller samma stängar. Jag ska pröva att byta ut andra tillskott till förmån för Flora Spring. Vem vet hur mycket bättre upptaget av näring generellt blir då?

           Kopplingen mellan mage och hjärna (och vidare organen) verkar ju belagd och det knappast konstigt att vitaminer och mineraler och annat ”äts upp” av miljögifter + allt som finns i vaccinerna. Mycket intressant är det i alla fall!

        • Erik says:

         Tack, tack Sture.

         Såg detta först nu. Kopierar. Lovar att lägga ut brevet samt även skriv en artikel om dessa så kallade vaccinerkampanjer som splittrar familjer i frågan – vilket säkert var ett av syftena med vaccinkampanjerna.

     • Sture says:

      @ Erik,
      börja med att skicka filmen med de fem doktorerna till dina släktingar.

      • Erik says:

       Hm… Vilken film det det finns åtskilja på bloggen. Skulle du kunna länka eller friska upp mitt minne?

       • Sture says:

        @ Erik,
        denna film postade jag på denna sida lite längre ned kl. 10.24. Jag tycker att
        den är utmärkt att börja med.

     • carinaagrellgmailcom says:

      Herre Gud, men tack för att du ger en vardagsbeskrivning av sakernas tillstånd. Utifrån din berättelse finns inte mycket hopp. Enda möjligheten är att ens barn saknar mat, så att vi gamlingar som löst detta såvitt vi vet och kan – blir beroende av denna näringskälla! Då kan vi ut och krafsa i landen för deras vidkommande, och skörda våra svampar…

     • eva-marie says:

      Erik. Vad jobbigt med de där anklagande beskyllningarna. Speciellt om det kommer från en familjemedlem. Det visar hur sjukt det blivit i världen blivit av all skrämselpropaganda.
      Mina närmaste vet hur jag ser på vaccinerna och verkar acceptera att jag inte vill vaccinera mig. Hittills i alla fall. Jag berättade tidigt att jag läst mycket negativa artiklar om sprutan. Har också hänvisat till olika artiklar som inte finns i MSM, och ngn video.

      Tråkigare är det med en god vän som svalt allt med hull och hår. Har försökt informera där också, men det blev tvärstopp! Hon vill inget veta. Visst händer det att vi träffas ibland, men inte som förr. Och bara utomhus. Det känns som en osynlig spricka uppstått mellan oss. Nu undviker vi båda att prata om Corona och vacciner över huvud taget. Men det blir konstlat och lite onaturligt. Kanske kommer det bli bättre med tiden om nu Pandemin ebbar ut och bleknar, som jag tror. Och hoppas. Du kan ju prova att visa, eller hänvisa till en vaccinkritisk artikel och säga att du tror vaccinet kan vara skadligt. Men blir det stopp där, finns kanske inte mycket mer att göra än att undvika ämnet.
      Det är nog bra att inte vara alltför påstridig. Svara bara lugnt din ståndpunkt om nån undrar.
      ”Ett mjukt svar stillar vrede”, som det står i Bibeln. Förhoppningsvis kommer de att respektera din vilja förr eller senare.

     • Jonas says:

      Stöter på detta dagligen, personalchefen som frågade mig om jag beställt tid för vaccination än när jag då säger nej så tittar hon på mig precis som om jag är konstig. Min chef frågade om jag ska vaccinera mig, samma chef som sagt tidigare att han ska avvakta och se vad som händer, när jag svarade aldrig i livet så anklagade han mig för att vara den som då sprider smittan vidare. Förklarade för honom att vaccinet inte stoppar smittspridningen och att det är väl upp till mig om jag vill chansa på att bli allvarligt sjuk av viruset.

      Minst 80% av folket är korkade och de går inte att rädda.

      • eva-marie says:

       Om vaccinerade kan sprida smitta, går det inte att beskylla ovaccinerade för att vara osolidariska smittspridare. Det finns ingen logik eller sans i det argumentet.
       Visst är det upp till var och en om vi vill chansa att få viruset och bli allvarligt sjuka genom att undvika sprutan. Ingen skall vara tvingad!

       Tror inte människor är korkade egentligen. Men så uppskrämda, att de får svårt att tänka klart.

       • Mo says:

        Nej folk är inte korkade men många är rädda. Dock är de inte rädda för viruset utan för samhället och det sociala tryck som råder där den aktuella agendan är att du skall vaccinera dig om du är en solidarisk samhällsmedborgare annars är du en smitthärd. Och rädslan är stor för de repressalier som kan följa om du inte medverkar till påbudet så det är väl bäst att göra som överheten bestämt. Media har välvilligt informerat om vad som händer de olydiga i vår tid, de utsätts för hån och kräkningar, de bötfälls och kastas ut i den iskalla isoleringen, några blir av med sina anställningar eller kanske inte släpps in på arbetsmarknaden. Sparkar och slag, får vad de förtjänar tycker några. Så nog kan man förstå att många väljer att foga sig i samhällets korkade påbud.
        För några månader sedan kom jag in som enda besökare i en butik, försäljaren tog snabbt på sig ett munskydd. Du behöver inte ta på det för min skull, jag är inte rädd men du kanske vill ha det för ditt eget skydd, sa jag. Då tog hon av det och berättade att hon tog på det för syns skull annars kanske hon skulle skrämma bort kunder. Men hon hade redan drabbats av en mild covid variant och hade därmed skyddande antikroppar. Hon var således inte korkad, var väl insatt i fakta men visste oxå vad samhällets förväntningar var och risken det kunde medföra att inte följa dem. För sin försörjnings skull valde hon att bli medspelare.

        • eva-marie says:

         Ja, Mo. Jag håller med om att det inte är bara viruset som skrämmer. Det sociala trycket att anpassa sig har minst lika stor, om inte större betydelse för många. Att riskera att mista sitt jobb och/eller vänner, liksom familjemedlemmar är inget någon önskar sig. En farlig stigmatisering som alla inte klarar eller orkar med. Så jag kan förstå att många kanske går emot sitt eget förnuft och vaccinerar sig fast de egentligen inte vill.
         Sen känner jag till några som verkligen är rädda för själva viruset också.

         • Mo says:

          eva-marie, så är det förstås. Är du rädd för egen del ?
          Det finns en stor grupp i samhället som har all anledning att vara orolig och det utnyttjas. Deras mångåriga grundvalar raseras och den ekonomiska tryggheten försämras. Det som man tidigare förhållit sig till och som ansetts vara bra har plötsligt blivit fel, som tex att måna sina nära och kära. Det stämplas numera av många som egoism. Krav på att främmande kulturer inte får ifrågasättas utan plötsligt blir föråldrade värderingar acceptabla. Ta bara en sådan sak som månggifte som vi numera måste acceptera i importerad form. Är det något som minskar kvinnans värde är det väl om vi blir en konsumtionsvara som hamnar på sophögen när lockelsen avtar.
          Det blir jobbigt med allt nytt, visst behöver vi omvärdera och ifrågasätta men ändå tror jag att mycket i Sverige har varit ganska bra. Det är ju inte för våran skull vi skall läras att acceptera det annorlunda utan för dem som ser oss alla som pjäser i deras spel, de som vill bli vinnare i maktkampen.

          • eva-marie says:

           Nej Mo, jag är inte rädd för egen del. Inte alls faktiskt. Jag är mer inne på det Göran Åkesson skrivit; att den här sjukdomen/pandemin är ganska ofarlig, och ser det mer som en vanlig influensa. Ev en lite kraftigare influensa, men ofarlig för de flesta människor. Tråkigt också med en del vänner som inte vågar umgås som förr. Sen tycker jag att min gudstro har varit till hjälp liksom den varit många ggr när det hänt jobbiga och dramatiska saker.

           Jag är mer orolig för att det blir en massa tvingande regler, där de som inte vill vaccinera sig blir stigmatiserade. Det splittrar också människor. Tänker på unga och barn som skall behöva uppleva det vi ser nu. Har anhöriga som förlorat jobbet p g a pandemin.

           De andra sakerna du tar upp vet jag inte riktigt vad jag skall säga om just nu. Men det finns mycket i allt det nya som inte heller jag är förtjust i och som känts främmande för vårt land tidigare i alla fall.

      • Erik says:

       Tyvärr är jag beredd att hålla med.

     • Ron says:

      Jag kan inte råda dig till något.
      Men om det mejlet hade kommit från en av mina familjemedlemmar så hade jag brutit kontakten med dem. Jag hade sagt nånting i stil med:

      ”Du har gjort ditt val. Du vill inte umgås med mig och du kan vara lugn – jag kommer inte att besöka dig igen. Jag utgår samtidigt ifrån att du visar mig samma respekt och att du (som vaccinerad) aldrig sätter din fot i närheten av min bostad igen. Tack för alla roliga minnen från förr och lycka till i din nya framtid.”

      Nånting sånt. Din släkting kräver att du ska gå en mil.
      Gå två.

   • Mo says:

    Peter, som alltid kloka ord från dig. Enough is Enough.

  • jesslar53 says:

   Hur mänga var drabbade av Spanske sjukan i Grekland ??

   Dom hade ej råd att köpa vaccinet ???

  • carinaagrellgmailcom says:

   Ja, precis Göran. För de som skadas eller dödas spelar det ju ingen roll om viruset härstammar från en dynghög i en grotta eller från ett klass 2-labb, varifrån virus brukar rymma. De är lika drabbade ändå. Både Fauci, Gates och Schwab är givetvis beredda att kliva av teaterscenen när deras rollmanus har gjort sitt.

 9. Loa says:

  England har varit remarkabelt aggressivt hela tiden

  Door to Door Vaccine ‘Hit Squads’ To Be Deployed Across UK
  05/17/2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/05/door-to-door-vaccine-hit-squads-to-be-deployed-across-uk/

  och

  Kvinnor tvingades bära mask under förlossningen
  18.5.2021
  https://nyadagbladet.se/halsa/kvinnor-tvingades-bara-mask-under-forlossningen/
  En mardröm.
  Där rök alla andningstekniker som finns för att bemästra värkar… Lamaze, psykoprofylax, yoga… Alla som bygger på SYRE och LUGN. För att inte tala om att kvinnan är huvudpersonen.
  Och hur den stackars bebisen mår under allt detta; den vill väl vända i dörren.

  • carinaagrellgmailcom says:

   Synnerligen barnbegränsande och utan tvekan tortyr. Vilken kvinna vill gå igenom detta trauma två gånger? Som du skriver så går det ju också emot allt man vet om förlossningsarbete.

  • Erik says:

   Fruktansvärt Loa detta med munskydd under förlossning?

  • Erik says:

   Dom är inte kloka i UK. Min dotter har bott London över 5 år och lockdownen slog ner som bomb och hela samhället ändrades mer eller mindre över en natt. Det konstig är att alla dessa upproriska, självständiga och svårtyglade samt stundom aggressiva anglosaxare lydde blint?

   Tänker er själva: alla pubar stänga? Alla fotbollsmatcher inställda?
   Hon var över i julas och förundrades över hur öppet vårt samhälle var hon berättade rena skräckhistorier om brutala gripanden.

   • carinaagrellgmailcom says:

    Tack Erik!
    Det är nog på individuella vittnesmål vi måste förlita oss på. För övrigt är det svårt att veta vad som är sant eller falskt. Det är mycket svårt att i Sverige förstå hur England har agerat, och jag tror att skillnaderna bygger på att vi har väldigt olika samhällsstrukturer, varav de svenska ska bevaras medan övriga inte är så viktiga. Mer info hittar du på Mattias Anderssons kanal, vilken gräver djupt i den svenska korruptionen.

    • jesslar53 says:

     Mattias bra ,,, vad jag tror är ett litteraturpris som är format till att bli någonting som skall bekräfta socialismens existensberättigande , våld är den inneboende drivkraften.
     Men våld mot vem , mot oss själva !!!!

     • jesslar53 says:

      As per Mattias Andersson’s interesting firts on hand ,,
      Okunniga politiker uttalar sig om kärnkraft som dom ej vet något om ”strålning staten måste undersöka” Och då politiker som har mindre vetskap men arbetar för opinionen.

   • Ron says:

    Jag har bott i England i ett par decennier nu och det gick fullständigt i spinn direkt efter att Johnson hade hållt sitt ”tal till nationen” 23 mars förra året.

    ”Tre veckor för att rädda NHS” hette det då.
    ”Det blir aldrig som vanligt igen” sa jag.
    ”Jooodå, det här är bara tre veckor, det är snart tillbaka.”
    ”Vi får väl se…”

    Sen flyttades målstolpar varenda dag i ett år och om jag öppnar truten idag och säger ”jag sa ju att det aldrig skulle bli normalt igen…” så är det jag som är ”Problemet”.

    Jahapp.

    Så man vaktar sin tunga och väger orden på våg. Det blir ju så. Man får smila offentligt och hålla sina åsikter för sig själv. Och man börjar förstå hur östtyskar och kubaner måste ha känt sig … cirka 1961.

 10. Sture says:

  Fin film av de doktorer som skrev en artikel om vaccinationernas skadlighet i GP och som fick spridning i Tyskland, England Ryssland etc.

 11. Loa says:

  Här är proppen som INTE får gå ur bassängen!

  Om Maricopa county (Arizona)s audit av rösterna – den första som genomföres – får fullföljas och visa (vilket den redan gjort) att Trump vann, överväldigande, i presidentvalet 2020, så kommer många staters lagstiftande församlingar att begära att deras kontroversiella counties underkastas samma audit. Om Maricopas valsedelskontroll får fullföljas, kommer hela landets valstöld att uppenbaras.

  igår
  BREAKING: Maricopa County ‘Will Not Be Responding to Any More Requests’ Regarding Audit, Openly Invites Legal Action
  05/18/2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/05/breaking-maricopa-county-will-not-be-responding-to-any-more-requests-regarding-audit-openly-invites-legal-action/

  idag
  Maricopa’s Board of Supervisors Is Doing Everything They Can to Stop the Election Audit – They’re Attacking the Senate and Audit Team, Begging Them to End the Audit While Engaging with Top Democrat Lawyers
  05/19/2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/05/maricopas-board-of-supervisors-is-doing-everything-they-can-to-stop-the-election-audit-theyre-attacking-the-senate-and-audit-team-begging-them-to-end-the-audit-while-engag/
  Maricopa County Board of Supervisors and Soros-Backed Sheriff Beg AZ Senate to End Election Audit “For the Good of the Country”.

 12. Erik says:

  Spiken i kistan: aldrig har dött så få som 2020.

  SCB har släppt statistik för dödstalen: 98 124 döda. De enda åren i Sveriges historia där det dött färre per capita var de sex åren från 2013 till 2018 och året 1955.

  Överdödlighet på grund av Covid-19? Svar nej!

  Källa: SCB

  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik–riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in–och-utvandring-gifta-skilda/

  Euromomo

  https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps#z-scores-by-country

 13. Erik says:

  USA: Doktorer vägrar hjälpa vaccinskadade. ”För kontroversiellt”.

  (OUTRAGEOUS: Mainstream doctors are REFUSING to see or treat vaccine-damaged patients because they don’t want to get involved in “controversial” diagnoses).

  https://www.naturalnews.com/2021-05-17-mainstream-doctors-refusing-treatment-vaccine-damaged-patients.html

  Ytterligare ett skäl till att avstå. Vid sidan av detta har vännen Öysten Rönne ringt
  upp ett flertal försäkringsföretag och frågat om man kan försäkra sig mot vaccinskador – tror ni kan räkna ut svaret blev hos samtliga uppringda försäkringsförmedlare.

  Alla har väl en olycksfallsförsäkring. Det är något helt annat med privata sjukdamsförsäkringar. Dessa försäkringar är nedlusade med undantag (finstilta) och dom har dessutom full tillgång till alla dina journaler (vet mer om dig än du vet) och vet vilka kunder dom ska neka försäkring. Poängen är att det i princip skulle kunna gå att utforma dylik försäkring med så många avarter att ingen skulle kunna för ersättning, men inte ens det vågar man.

 14. Erik says:

  Tack alla för Ert stöd. Flera har eller kommer nog att få uppleva likande situationer i framtiden, eller inte på grund att de faller till föga och vaccinerar sig?

  Kabalens herrar är så få till antal men dess effektivitet beror på att många bland oss gör jobbet åt dom.

  Själv har jag tagit lärdom (dyrköpt erfarenhet) aldrig sträva efter erkände från människor som i grunden inte accepterar dig – där ingår respekt för individens val. Kan i sammangånget här återge en passande anekdot: min frus min ”äldsta ”väninna (känt henne allra längst) har en syster (också en kär väninna) fick strupcancer och vägrade all traditionell cancerbehandling. Inte en enda gång ifrågasatte väninna sin syster beslut. Inte en enda gång. En god måttstock för ömsesidig tillits- samt respektfull relation.

  Det är kanske är ett generalknasfel som många av oss styrs av i livet: värdesätter inte relationer fullt ut där vi verkligen är accepterade för vilka vi är (inte åstadkommer) utan dras mot dom som inte i grunden accepterar oss; väl där fastnar vi i vår gagnlösa stäva att bli accepterade. På så sätt binder vi ris för egen rygg dubbelt. Bara lämna dessa människor ifrån – åt sitt öde – för vår skull och för deras skull.

 15. Sture says:

  Titta på denna fina video av Kari Mullins, uppfinnaren av PCR-tekniken, vilket förlänade honom Nobelpriset 1993. Han sitter någonstans i kvällsvärmen och diskuterar AIDS.
  Han skulle en gång skriva en ansökan om nya anslag för AIDS-forskning och tänkte börja så här: ”HIV is the probable cause of AIDS”. Detta ”visste” ju alla, men han måste ändå ha en referens för detta påstående. Alla meningar och påståenden i en vetenskaplig artikel eller ansökan måste backas upp av en eller flera referenser, där påståendet bevisas. Han letade i litteraturen men hittade inget. Han frågade runt bland virologer, men ingen kunde visa på en sådan vetenskaplig artikel. Han berättar sedan om vad som utspelade sig när han första gången mötte Luc Montagnier – den stora stjärnan på AIDS.
  Innan dessa hade han frågat ut åtskilliga AIDS-forskare vid vetenskapliga konferenser om var han skulle kunna finna en referens, som backade upp hans första påstående – men lyckades aldrig få en sådan. Han började bli frustrerad och kände på sig att ”de vet inte”, ”allt detta är fusk”.
  Men så var han på ett litet seminarium i San Diego med gamla vänner till Francis Gallo. Luc Montagnier var huvudtalare och efter talet serverades vin + ost + lite chat. Kari Mullins gick över till Luc Montagnier och ställde återigen sin fråga i kretsen av beundrare: ”Jag kan inte finna en referens till påståendet ”HIV is the probable cause of AIDS”, som jag vill använda i min forskningsansökan. ”I am sure you can help me”.
  Luc Montagnier föreslog då att han skulle använda en NIH/CDC-rapport. Men detta var inte ett vetenskapligt arbete, så Kari Mullis avvisade detta.
  Luc Montagniers nästa förslag blev då att använda en nypublicerad rapport, vilken redogjorde för hur ett retrovirus dödade apor – på en vecka. Mullis hade läst denna artikel – och det fanns inget i den som ens påminde om AIDS, vilket Mullins sade till Luc Montagnier. Och han ville därför inte heller använda detta som referens. Därefter lämnade Luc Montagnier det lilla sällskapet, medan hans kollegor såg besvikna ut. Han, om någon, borde kunna prestera ett bättre svar. Men han kunde inte.

 16. hllviken says:

  COVID-NDU: man mötte både Gud och Satan.

  • Sture says:

   @hllviken,
   tack för att du lade upp denna NDE och alla de tidigare du lagt upp. Jag tror att NDE:s är nyckeln till förståelsen av vår värld, den materiella och andliga. Det var via detta som jag som dåvarande ateist på 1980-talet kom tillbaka till min barndoms tro på Jesus Kristus. Alla skulle bli lyckligare och STARKARE om fler lyssnade eller tittade på dessa vittnesmål. Det finns tiotusentals liknande berättelser.
   Här framgår alldeles klart att Gud har full kontroll över detta och inte kommer att låta kabalen förslava människan. Fortsätt att berätta om hur godheten kommer att besegra ondskan. Allt mörker skingras av det minsta lilla ljus. Ondskan – hur stark den än kan tyckas vara – är en papperstiger. Det är godheten vi skall lyfta fram – inte ondskan.

   • hllviken says:

    Dessa berättelser är oerhört värdefulla – vi får klart veta hur förhållandet himlen människan här på Jorden är. Tillsammans med bibelstudier är man rikt utrustad!

 17. Loa says:

  https://stillnessinthestorm.com/2021/05/13-signs-that-things-arent-going-as-planned-for-the-deep-state-establishment/

  The Elite Cesspool known as the World Economic Forum (essentially an annual reunion of the people who broke the world) has been canceled, this is allegedly due to a COVID scare in Singapore where it was set to be held this year. This is the same group pushing the “Great reset” agenda, or “event 201”.
  To get a badge for entry requires a membership to the World Economic Forum, which costs somewhere between $60,000 and $600,000, plus an additional fee of more than $27,000 per person to get into the conference itself. The forum is a convention for corporate criminals around the world. The fact that it has been canceled is a bigger deal than most people probably realize.

 18. Jag vill komplettera mitt inlägg ovan och samtidigt referera till de många kommentarerna från @Loa.
  • Det förefaller finnas en tidsmässig koppling mellan injektionsstarterna och en kraftig ökning av dödsfall i en del länder, speciellt i Indien. Där hade ‘man’ framgångsrikt behandlat C-19 patienter med Ivermectin och tryckt ned dödskurvan, då injektioner med serum satte igång. Inom 4 månader därefter exploderade dödsfallen. På denna länk kan var och en få lite mer info och bilda sig en egen uppfattning: stateofthenation.co, artikeln från 16maj 2021: ‘Hard data proves Big Pharma knew covid vaccines would worsen and prolong pandemic’. Om korrelationen är kausal är det absolut viktigaste nu att förstå injektionsserums effekter.
  • Uppföljningar befarar att en slags smitta kan överföras från injicerade till icke-injicerade personer: smittoeffekterna innefattar ex.vis: huvudvärk, mikroclots i blodet, exceptionellt stor menstruation hos såväl unga kvinnor som kvinnor i post menopaus, spontana aborter, reduktion i bröstmjölksproduktion, sterilitet hos såväl män som kvinnor, plötsliga dödsfall av husdjur kort efter att husse/matte blivit injicerade. Återigen: vad tusan innehåller serum från injektioner?
  • Dr Judy Mikovits berättar att det ‘finns undangömt’ ett verksamt motgift mot smitta från spikproteinet. Det är Suramin (nu blev det kanske sura miner på sina håll) ett ämne som framställs som ett derivat från extrakt av tallbarr. Ämnet är känt sedan 1916 och har framgångsrikt använts i form av injektioner mot afrikansk sömnsjuka och flodblindhet. Bägge är orsakade av mikrober överförda genom tsetse- flugan och andra bett. Suramin användes fortsatt mot sömnsjukan i tidiga stadier, eftersom det inte ger biverkningar. Flodblindhet behandlas idag främst med, just det Ivermectin.
  • Suramins verkningssätt mot spikproteinet skulle kunna ske genom att ämnet förhindrar verkan av en rad enzymer som är inblandade i geners produktion av proteiner, exvis. RNA polymeras, Omvänt transcriptas, samt deacetyleringsenzym (sirhuin histone deacetylase) påverkande histoners acetylering. Det senare är ett av kroppens många sätt att åstadkomma epigenetiska effekter. Histoner är de proteiner kring vilka DNA är ‘virat’. Det blev lite tekniskt men flera läsare vet vad detta handlar om.
  • Även om det är svårt att få tag på Suramin-injektioner kan med fördel tallbarrste användas som profylax.

  • carinaagrellgmailcom says:

   Tack Göran! Mina tankar började glida iväg mot terpentin, tills jag såg ditt tips om tallbarsthe 🙂

  • Erik says:

   ”Det är Suramin (nu blev det kanske sura miner på sina håll)”.

   Kanske läkemedelsindustrin dammar av upp Gullan Bornemark gamla slagdänga: Sudda, sudda bort sin suramin.

   • kattnosen says:

    Suramin finns som en homeopatisk medicin som används för att hjälpa människor med olika former av autism. Om jag har uppfattat det hela rätt så stödjer det även mitokondrierna.

    i länken nedan finns mer information samt fler länkar, samt texten är översatt från google

    https://www.equilibrium-health.com/product/eh-energy-medicine-mito-30ml/

    INGREDIENSER: Ett komplext recept på bioenergiska resonanser präglade i en 10% organisk alkohollösning. INGEN fysisk komponent närvarande. Detta recept är baserat på vibrationsfrekvenser för mitokondriestöd baserat på Dr Robert Naviaux (1), professor i genetik, biokemisk genetik och metabolism, och hans analys av CELL DANGER RESPONSE (CDR) med låg dos suramin.

    ANVISNINGAR: Använd enligt anvisningarna från din läkare. STORLEK: 30 ml FÖRVARING: På en sval och torr plats från direkt solljus och utom räckhåll för barn. Referenser: (1). Lågdos-suramin vid autismspektrumstörning: en liten, randomiserad klinisk fas I / II-studie Naviaux RK et al. Ann Clin Transl Neurol. 2017 26 maj; 4 (7): 491-505. doi: 10.1002 / acn3.424. eCollection 2017 jul. MER om denna studie kan läsas på BolenReport – Studien som kommer att avsluta autism MER om cellfarosvaret – utdrag från Q & A med Dr Naviaux, du kan se hela Q och A här.

    Det finns en fantastisk artikel om CDR här skriven av före detta läkare och biträdande professor, Veronique Mead, MD, MA. För mer information för att stödja din mitokondriella hälsa och kopplingen till trötthet, kronisk sjukdom, anmäl dig till GRATIS online mitokondrielltoppmötet med Dr Jay Davidson, 9-15 december 2019.

    CELL FARRESPONS:
    CDR är ett naturligt och universellt cellulärt svar på eventuell skada eller stress. Dess syfte är att skydda cellen och att starta läkningsprocessen. Men ibland fastnar CDR. Detta förhindrar fullbordandet av den naturliga läkningscykeln och kan permanent ändra hur cellen reagerar på världen. När detta händer beter celler sig som om de fortfarande är skadade eller i överhängande fara, även om den ursprungliga orsaken till skadan eller hotet har passerat. På molekylär nivå ändras de försvarade börvärdena för homeostas. Detta skapar ett patologiskt metaboliskt minne – ett onormalt cellulärt svar – som leder till kronisk sjukdom. När detta händer under tidig barndomsutveckling orsakar det autism och många andra kroniska barnsjukdomar.

    När det händer senare i livet kan en ihållande CDR leda till immunutmattning och det kan sänka motståndet mot kroniska infektioner. När det svänger åt andra hållet tar immunförsvaret en hårutlösare och det leder till inflammatoriska och autoimmuna störningar. I båda fallen ökar det förekomsten av kronisk sjukdom. För att uttrycka det enkelt, när cellen tror att det finns en fara i kroppen, stänger den av kommunikationen med andra celler. Detta påverkar utvecklingen, samt att alla dina biologiska system fungerar korrekt.

    INLEDNING TILL ENERGIMEDICIN
    Jämvikts energiläkemedel är recept på bioenergiska resonanser som är digitalt inskrivna i en bärarlösning. När det tas oralt som ett kosttillskott kommer frekvenserna att distribueras genom ditt nervsystem och ge den energiska informationen som dina celler kan svara på. I människokroppen är det energi som ger oss liv. Fysisk funktion styrs av elektriska och informationssignaler som inte bara fungerar i de fysiska, utan också de biokemiska, mentala, emotionella och andliga planen i kropp, själ och själ. I vår moderna livsstil finns det störningar om våra energifält sker hela tiden.

    Kommunikation och signalering i våra system går fel och börjar efter en längre tid påverka vår fysiologi. Det har länge erkänts att ett ”obehagligt” tillstånd i det energiska fältet innan det manifesteras i verkligheten. Energisystemen i vår kropp liknar en dator som kör en föråldrad version av windows, som blir trög, saktar ner, slutar fungera, men en uppgradering till den senaste versionen av informationsprogramvara och funktionalitet återställs. Våra produkter är unika elixirer från det kollektiva medvetandet utformade som vibrationsdynamiska verktyg för att stödja positiv energi och läkning på alla nivåer: fysisk, mental, emotionell och andlig.

    JORDNINGSPRINCIPER Jacques Benveniste MD – Utdrag ur en uppsats av Dr James C Roberts MD FACC (kardiolog)
    Den avlidne läkaren Jacques Benveniste gav obestridliga vetenskapliga bevis för att vibrationsutbyte är biokemispråk, konceptet som ligger till grund för homeopatins paradigm. Som läkare lärde vi oss att molekyler som vi administrerar – läkemedel, vitaminer, hormoner, etc, ”fungerar” genom att binda till receptorer på cellmembranet, utlösa en förändring inom cellen – ett ”läkemedel” eller biologisk effekt.

    Det är vettigt att våra cellmembran har specifika receptorer för hormoner, vitaminer och andra ”normala mänskliga” ämnen, men är det vettigt att våra celler har receptorer för droger? Varför skulle naturen eller evolutionen ge oss receptorer för molekyler som ännu inte har uppfunnits? I vibrationsparadigmet fungerar de givna molekylerna liksom de molekyler som produceras i kroppen som styr fysiologin, inte genom att binda till en receptor på väggen i en cell utan genom att sitta en elektromagnetisk signal. Denna signal vibrerar med en frekvens som kan kännas av cellerna i din kropp.

    Läkemedel fungerar inte genom att binda till cellen utan genom att komma tillräckligt nära cellen så att deras frekvenser kan kännas och reageras på. Därför följer att administrering av en terapeutisk molekyl skulle vara onödig om vi bara kunde ge frekvensen för den molekylen istället. Dr Benveniste visade att frekvensen från ett terapeutiskt medel kunde registreras och digitaliseras och sedan ”spelas” till ett biologiskt system för att generera samma biologiska effekt, detta är grunden för energimedicin, även känd som vibrations- eller informationsmedicin och är allt om frekvensen, inte molekylen som avger frekvensen och kan också kallas bioenergiska resonanser.

    2. Dr Masaru Emotos vattenexperiment.
    Dr. Emoto insåg att vatten har förmågan att kopiera och memorera information. I sin forskning spelade Dr Emoto bilder av kristaller bildade i fryst vatten från olika källor med hjälp av höghastighetsfotografering. När kärleksfulla ord eller koncentrerade tankar riktades mot vattnet eller till och med skrevs på papper och tejpades på glaset bildades lysande, komplexa och färgglada snöflingamönster. När förorenat vatten eller vatten som hade negativa tankar eller ord riktade mot det användes, bildades endast ofullständiga, asymmetriska mönster med tråkiga färger. Sedan dess har han publicerat många andra böcker om ämnet, inklusive ‘The Healing Power of Water’. Dr Masaru Emoto – De dolda meddelandena i vatten.

    3. Dr Gerald Pollack är en av få expertforskare inom vattenområdet och vad det betyder för din hälsa. Han är professor i bioteknik vid University of Washington, vars teori om vatten är inget annat än banbrytande. Vad betyder detta när det gäller att påverka människans biologi?

    Om du tänker på cellen som en matris av proteiner, som ett rutnät som består av proteiner och nukleinsyror, fylls utrymmet mellan dessa galler med vatten. Det betyder att det finns många ytor som interagerar med vatten och påverkar dess struktur. Dina celler består huvudsakligen av detta gränssnitt eller strukturerat / ordnat vatten, vilket gör det viktigt att förstå detta vatten för att förstå cellens funktion.

    Debatten om du ska dricka strukturerat vatten är fortfarande en fråga som är öppen för debatt. Men Dr Pollack tror att om du kan dricka strukturerat vatten, skulle det vara bra för din hälsa. Intressant är att vissa vatten, till exempel ”det helande vattnet” från Ganges och Lourdes, har studerats och befunnits ha signaturen för det strukturerade vattnet som finns i celler. Dr Gerald Pollack – Den fjärde fasen av vatten

    4. MJ Pangman dansar med vatten
    Dans med vatten hjälper dig att förstå den nya vetenskapen om vattnets flytande kristallmolekylära struktur och hur det kan användas som en helande metod. Titta på videon. Ett annat namn för strukturerat vatten är ”flytande kristallint vatten”. Vattens liknande kommunikativa egenskaper som kvarts, en kristall, gör det känt som flytande kristall. Några potentiella fördelar med denna typ av vatten har rapporterats hjälpa till med bättre ämnesomsättning, förstärkning av DNA, mer energi och bättre förmåga att hydrera cellerna. För att köpa boken klicka här.

    • @kattnosen
     Intressant men lite komplicerat för den oinsatte. Först: Suramininjektioner har en entydigt verksam effekt på autism, tidigt uppstådd eller plötsligt uppkommande. Dessa studier är än så länge enstaka fallstudier, men jag hyllar själv principen om att enskilda, dock tillräckligt många förekommande fall har tillräcklig signifikans. Det behövs i fall som dessa inte evidens genom dubbelblinda studier i stort upplagda mängdförsök. Hur skulle dessa kunna ske på enskild personnivå? Suramininjektioner kan också genom de påverkansmekanismer på gennivå som redan finns klarlagda ‘genskjuta’ verkan av tänkt replikation av spikprotein eller möjligen verkan från andra genmodifierande substanser i injektionsserum och därigenom förhoppningsvis inhibera dessas verkan på immunsystemets funktionalitet. Detsamma gäller en del andra redan kända motmedel mot C-19.
     Ang punkten1: Alla för kroppen verksamma ämnen, låt det vara örter, mineraler, vitaminer aminosyror, fettsyror, verksamma läkemedelssubstanser etc. kan översättas till icke-linjära vågfunktioner och tillföras kroppen på olika sätt. Därigenom kan den hos människan biofysiska kroppen påverkas och genom funktionssamband överföras till den biokemiska kroppen, exempelvis via skalära vågor. Biofysik föregår biokemi. Det finns redan sådan ‘medicin’ utvecklad.

     F.n. finns det ett akut stort behov av att identifiera alla substanser som ingår i de nya mRNA injektionerna. Fråga är om aktuella producenter är tillräckligt ärliga i sina deklarationer om vad som ingår. Själv har jag förstått att ett ämne med förödande verkan i kroppen deklarerat ingår åtminstone i Modernas genoccin. Det har namnet SM-102. Dess förstörande verkan i kroppen är så stor att det borde bedömas som överlagt sjukdomsframkallande att inkorporera ett sådant ämne i injektionsserum. Bland effekter, som inte kan vara okända hos förekommande injektionsproducenter har nämnts bl.a.:
     • misstänkt cancerogen
     • kan ge neurologiska-, lever-, njur-, respiratoriska-, syn- , hud- och hjärtskador
     • kan framkalla skador på foster inkl. ge felfunktoner i reproduktionsorgan och tänkbart orsaka spontana aborter
     Vilka samverkanseffekter detta ämne skulle kunna ha med överproduktion av spikprotein via verkan från immunsystemets molekylära härmningseffekter på viktiga kroppsproteiner låter sig ännu inte kunna klarläggas. Det enda verksamma botemedlet är enligt min nuvarande förståelse att helt upphöra med injektioner av alla nya serum till dess dessas funktionalitet i kroppen inkl biverkningar kunnat klarläggas.
     Vår regerings ansvar för medborgarnas hälsa?

  • Savalle says:

   När det gäller Indien – se kommentar av Anders Johansson 21 maj 2021 kl 19:00:
   https://newsvoice.se/2021/05/vandana-shiva-bill-gates-jordbruksmark/#comment-404844

   • peterkrabbe says:

    Läs underlänken till humansarefree om Indien! Det blir allt tydligare att Bossches varningar om spridning av viruset från REDAN VACCINERADE till både andra vaccinerade och naturligtvis ovaccinerade är relevanta. Vi står nu inför ett nytt skräckscenario, WHO och deras allierade ökar uppenbarligen smittan lavinartat genom att få länder att vaccinera istället för att använda de bevisat effektiva Ivermectin och HCQ. Dessa galenskaper måste få ett slut!

    • jesslar53 says:

     SPARS heter nästa ,, Jon Hopkins Medical då får man en inblick av planen..

    • Loa says:

     Nobelpristagaren: Vaccinet skapar mutationerna
     24 maj 2021
     https://www.friatider.se/nobelpristagaren-vaccinet-skapar-mutationerna
     Det är coronavaccinen som gör att viruset muterar och nya varianter uppstår. Det hävdar i Luc Montagnier, som fick Nobelpriset för att ha upptäckt HIV-viruset.
     Han förklarar att vaccinet skapar antikroppar som tvingar viruset att antingen ”hitta nya lösningar” eller dö. Enligt Montagnier väljer epidemiologer att ”hålla tyst” om fenomenet, som kallas infektionsförstärkande antikroppar (ADE),

     • Mo says:

      Verkligen oroande. Den stora relativt sett yngre delen av befolkningen som är den smittbärande pga av sin rörlighet men som oxå mha sitt livaktiga immunförsvar är de som bäst motar Olle i grind. Dvs de förmår att bryta pandemin mitt sitt effektiva motangrepp.
      De får nu istället med manipulerande vaccin ett ensidigt immunsvar som inte gynnar dem själva och dessutom ger viruset överlevnads chans genom att det medges skapa mutationer.
      Sens moral, de verkliga hjältarna är de som står emot och stoppar infektionen, de fallna är de som vaccinerar sig och förstärker virusets överlevnad och motståndskraft. Kanske något för Erik att informera sina angripare om ?

     • carinaagrellgmailcom says:

      Sanningarna om ”vaccinet” snurras upp väldigt snabbt nu, och jag kan inte föreställa mig att aktörerna inte begrep att just det skulle hända. Om de stängt ner internet först, så hade det förstås blivit svårare. Det får mig stärkt i min övertygelse om att covi/vaccindramat är en psy-op med mycket höga insatser, d v s skador och liv och förstört näringsliv. Syndabockar som får lämna scenen i förställd skam blir Bill Gates, Anthoni Fauci och Klaus Schwab. Det blir rättegångar och folkets frihet. Upprättelse till en situation som vi hade innan. Som plåster på såren får vi UBI, skuldavskrivningar och reset, vilket det ändå hade blivit p g a det ekonomiska systemets haveri. Finansoligarkerna kan lättade borsta bort dammet från manchetterna och glömma denna parentes i historien. Politikerna nöjer sig med att inget var deras fel.

      • peterkrabbe says:

       Bra sammanfattat! Att det handlar om en stafett där pinnen lämnas över till nya, för oss än så länge okända aktörer framgår också av att Soros lämnat offentligheten efter att ha fått Biden på presidentposten istället för Trump. Jag tror också att det lugnar ner sig, ytligt sett, under några år då man utvärderar skadorna av vaccinet. Nästa pandemi vet vi ju är planerad till 2025, då sätts spiken i kistan inför 2030.
       Att arbetet i labbet fortgår med fördragna gardiner kan vi också vara säkra på, det gäller att förfina redskapen för transhumanismens genombrott, vi får vara uppmärksamma på utvecklingen och samkörningen med 5G, som tycks ha halkat efter. Under alla förhållanden behöver vi alla en andningspaus nu under sommaren för att samla krafter inför fortsättningen. Njut av sol och värme och låt oss hoppas att doseringen blir normal för en gångs skull!

       • carinaagrellgmailcom says:

        Det är en intressant situation med en väpnad konflikt som bara bråkdelar av mänskligheten kan se. Alltså inte egentligen 99% som försvarar sig mot 1%, utan kanske 3% som försvarar sig mot 1%. Övriga 96% är par definition redan uträknade. De gör detta helt skamlöst, öppet för vem som helst att se, men som väljer att blunda. Ja, fortsättning följer…

       • peterkrabbe says:

        Jag kommer att befinna mig på resande fot de närmaste dagarna, så det tar lite extra tid att få kommentarer godkända. Ha tålamod!
        Behöver göra ett utbrytningsförsök ur det mentala fängelset Sverige för att kunna behålla min psykiska balans…
        Började med covidtest i Malmö för att kunna ställa kosan mot Öresundsbron. Kändes tryggt med det hemmaklingande namnet Scantest. Första reg.tältet sköttes av tre afrikaner. Lab.tältet sköttes av åtta afrikaner. Kändes som när jag passerade gränsen till Tanzania för femtio år sedan. På kvittot kunde jag läsa att bolaget egentligen hette Mafanikio Holding. Undrar i mitt stilla sinne var detta momsbefriade bolag har sitt säte…2.400 kr kostade det för oss två att få lämna landet, 15 minuters arbete. Åser med förvåning att båda näsborrarna skall topsas. Kan man vara positiv i den ena och negativ i den andra? Ser också att en kopia sparas, för registrering?
        Hmmm. Fick i alla fall fin stämpel och krysset i rätt ruta. Återstår att se om våra grannländer är nöjda. Goodbye Sweden!

        • carinaagrellgmailcom says:

         Önskar dig ett välunnat avbrott! 🙂

        • peterkrabbe says:

         Sitter nu på ett Gasthof i Hessen med en liter öl och en Jägerschnitzel och pustar ut efter 90 mils körning i hällande regn. Lite snopet, men ingen gränskontroll var intresserad av att se det dyrt förvärvade covidtestet, varken danskar eller tyskar!
         Istället skickar Bundesregeringen ett SMS med meddelandet Välkommen till Tyskland, var snäll och tänk på gällande restriktioner! Jodå, det skall vi göra.
         Hotellet serverar både middag och frukost och allt är precis som vanligt. Imorgon väntar Frankrike och kanske lite mer värme…

         • peterkrabbe says:

          Inte heller i Frankrike bryr man sig om att granska några tester eller intyg, på informationstavlor uppmanas man vänligt att tänka på sin omgivning och testa sig innan man träffar anhöriga. Slutsatsen är att testintygen är ett särintresse för flygbolag och andra transportörer för att få igång resandet, här nere är det upp till den enskilde att visa omdöme. Vi ser två världar, toppbyråkraterna vid sina skrivbord och vanliga människor som lever som vanligt. Dramatiken hemma finns inte här, så kanske dags att tagga ner?
          Naturligtvis är det svenska media som triggar hysterin, något som man bör vara medveten om. Världen är inte fullt så hotfull som vi skall tro…
          Imorgon skall vi fortsätta pejla stämningarna i Frankrike och se på aktiviteten med chemtrails, något jag har bra statistik på!

          • Loa says:

           Statistik? Ska bli roligt att höra. Här ser vi ju inte längre (så många) chemtrails, men väl ett grådaskigt hölje. Ibland är det en blå himmel med VITA bulliga moln, men ovanför kan simma diffusa sjok. Att det är business as usual syns av det kan bli vågmönster i hinnan, eller den bildar fingeravtrycksmolnighet.
           När jag flög från Spanien norrut för några år sen, lämnade vi deras blåa himmel och kom till fingeravtrycksmoln, uppdelade i små RUTOR. Som abrupt avklippta ränder!
           En annan flygvy var över Stockholm. Deprimerande gråbruna moln. När vi sänkte oss ner såg man att strukturen var som stel sockervadd.
           Vad har ni i Frankrike?

  • vindpust says:

   ”Återigen: vad tusan innehåller serum från injektioner?”

   Jag har såna funderingar, att serumet kan innehålla nånting som slår ut tallkottkörteln. Tallkottkörteln reglerar biorytmer och kvinnans reproduktiva organ, även prostata hos män.
   Sen flera månader fördjupar kunskap om Schusslers mineralsalter och är mycket förtjust i deras verkan på kroppen. Nu testar jag salt Nr 25 Aurum chloratum natronatum som reglerar tallkottkörteln och hjälper läcka alla möjliga kvinnliga problem. Redan efter 3 dagar märkte jag, att mina besvär minskade, att det händer positiva saker i min kropp. Här är länken till Schusslers salter: https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=de&u=https://www.schuessler-salze-portal.de/schuessler-salze-liste.html&prev=search&pto=aue

   Jag har även köpt underbar homeopatisk medel Engystol som är bra för influensa. Hade den alltid hemma tills de slutade sälja den i Sverige. Den hjälpte mig att ingen influensa fick fäste i min kropp. https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.engystol.com/en/how-it-works.html&prev=search&pto=aue

 19. jesslar53 says:

  out of topic ”” Jag ser inga bin eller humlor ?? Mina fruktträd blommar vackert men endast en död humla , lär mig nu om biodling online och börjat bygga kupor till nästa år , är då förhoppningsvis kunnig i biodling … och då blir det frukt i trädgården.
  Vissa preparat som dom besprutar med är harmfull för insekter,,,Nikotinische Acetylcholinrezeptoren

  • Savalle says:

   Vi ska vara mycket rädda om våra pollinerande insekter!

   Getingar verkar vara mer resistenta mot bestrålning, besprutning och cyber-beskjutning än bin och humlor.

   Så numera gläds jag över varje getingbo.

 20. jesslar53 says:

  buy the way your blog is educatinal,, if I learn to spell

 21. eva-marie says:

  Citat av Sven Romàn ;

  ”Svensk demokrati blev nästan 100 år; Född september 1921, död första juli 2021. Att statsministern, näringslivsföreträdare, kulturpersonligheter, etc, etc, går ut och offentligt visar att de vaccinerar sig och uppmanar alla att vaccinera sig, är inte det oerhört, oerhört märkligt?
  Mot bakgrund av att dödligheten för covid-19 är 0,15 %, att dödligheten för friska 65- sannolikt är 0,01% eller lägre, att immuniteten är utbredd, att vaccinen är experimentella och att förekomsten av att anmälda, misstänkta biverkningar vida överstiger den för något annat vaccin någonsin. Varför utsätts vi för denna extrema propaganda värdig en kommuniststat och andra diktaturer? . . . .Varför är tystnaden i etablerad media om en annan syn på massvaccination, och även vaccinationspass så total? . . . . . .
  Är det jag eller världen som blivit galen? ”

  (Läkaren Sven Romàn på Twitter. Återges i Vaken.se, där han tillägger att han ändå förespråkar vaccinering av65+ och riskgrupper, men att det nu bör pausas då många fått vaccin i de grupperna och att man bör utvärdera säkerheten.)

  • Erik says:

   Läkare är läkare och min erfarenhet är få helt kan släppa alla relationen till Big Pharma. Själv har jag helt och hållet vänt hela denna kollos på lerfötter ryggen för många, många år sedan och har aldrig mått bättre.
   Blir jag sjuk (gud förbjuda) och dör så dör jag och alla kommer att dö. Har samma inställning till vacciner. Aldrig, aldrig.

   Å andra sidan VET jag också att allt jag upplever i mitt liv är förutbestämt åt mig på förhand. De val jag har är hur jag reagerar och agerar. Personligen är jag oerhört, oerhört tacksam för att jag får uppleva – alla erfarenheter alla lärdomar.

   • eva-marie says:

    Säkert är det så att många läkare har en relation till Big Pharma. Men ändå skönt med röster som går emot den ensidiga propagandan. Även fast det inte är till 100%.
    Att 65+ skall vaccineras av ett vaccin som yngre inte bör ta är märkligt. Är det olämpligt för 65- så borde det vara minst lika dåligt för den äldre, ofta svagare befolkningen!

    Jag tänker också att om jag dör så dör jag. Den väntar oss alla oavsett vacciner. Men ibland reagerar folk som om de aldrig tänkt tanken på att livet är ändligt i den här världen.
    Läste en artikel, som jag antar var lite ironisk. Skribenten hade fått vaccin och skrev ”Nu är jag odödlig. Eller nästan i alla fall . . .” Man kan vaccinera sig, för att sen råka ut för en olycka och dö. Eller drabbas av oväntad sjukdom. Man kan inte ta livet för givet.

    • eva-marie says:

     PS! När det gäller ”pandemin” tror jag ändå nånstans, att den kommer försvinna, som jag skrivit förut. Folkhälsomyndigheten drar ner på pressträffar och det sägs att det blir färre som vårdas på IVA. Jag kan ha fel förstås. Den som lever får se.

     (Har hört att USA inte tänker anta det s k vaccinpasset, om det stämmer, så det blir ju lite konstigt om vi skall ha det här kanske)

   • carinaagrellgmailcom says:

    Instämmer helt! Jag följer min intuition till 100%.

 22. jesslar53 says:

  ””i mitt liv är förutbestämt åt mig på förhand.”” Jag tror dock att livet är det man gör det till att tro att man ej kan förändra sakers gång är ej korrekt man kan välja att vara en snäll eller en dålig människa men allt kommer till föga vad man väljer och livet ger en svar på ens val.

  • Erik says:

   Bara för att de jag erfarit i livet var för mig förutbestämt innebär inte samtidigt att jag inte kan påverkar mitt liv. Det är hur vi reagerar och agerar på våra erfarenheter vi kan bestämma över. De erfarenheter jag haft i livet har varit de bästa jag kunna erfar, för de har varit förutbestämma åt just mig. Vet inte hur detta fungerar, bara att det gör det.

   • Savalle says:

    Även jag tror att livet är förutbestämt för oss, så att vi ska lära oss. Livet är en skolning för oss.
    Vi får utprova det goda och det onda. På så sätt utforskar vi sanningen och sanningen gör oss fria.

    På senare tid har jag kommit att tänka mig att somliga av oss kanske får leva flera liv i detta syfte, så att vi fullkomnas och kan kvalificera oss för ett liv i harmoni, glädje och fullkomlighet.

    Det är därför vi går igenom denna hårda utbildning i vår nuvarande ofullkomliga värld. Genom att kunna ta del av olika perspektiv och se konsekvensen av våra ord och gärningar når vi förhoppningsvis så småningom insikt.

    Jag vill rekommendera Peter Wallgrens lilla, men mycket tänkvärda bok, REINKARNATION – EN DEL AV GUDS PLAN? Han utgår helt ifrån Bibeln i sitt resonemang och många bitar faller på plats.

    Här finns boken:
    https://vingarden.org/produkt/reinkarnation-en-del-i-guds-plan/

   • Mo says:

    Jag har också en stark övertygelse om att väldigt mycket är förutbestämt, kanske måste man ha haft tillräckligt många prövningar i sitt liv för att komma till den insikten. Det behöver inte vara passiviserande, snarast ger det mod och styrka, en känsla av att en högre kraft finns med och vägleder.
    Reinkarnationen fanns med i den ursprungliga kristendomen dvs den gnostiska läran.

   • Sture says:

    @ Savalle och Mo,
    I Jakob Lorbers ”Johannes Stora Evangelium”, berättar Jesus på många ställen om hur och varför man återföds. Vi vet t. ex. från Bibeln att Johannes Döparen var Elias i ett tidigare liv. I allmänhet sker detta med 3-400 års mellanrum, men kan i vissa fall ske med tätare intervall. Och för människans andliga utveckling krävs mängder av fysiska liv.
    På ”den andra sidan” är livet uppdelat i goda och onda (man skiljer agnarna från vetet) och antagligen därför utvecklas allting långsammare där – och snabbare här, eftersom människan måste ta ställning mot ondskan, som finns mitt ibland oss utan att vi klart kan urskilja den.

    Däremot vill jag inte knyta den ursprungliga kristendomen till gnosticismen. Jag har läst prof. Elaine Pagels ”De gnostiska evangelierna” och lyssnat på många av hennes föredrag och får inte ihop detta.
    I Lorbermanuskripten berättar Jesus utförligt om tre judiska riktningar, fariséer, sadduccéer och esséer. Den sista grupperingen får omfattande och ingående kritik vilket är anmärkningsvärt eftersom några anser att Jesus själv och hans föräldrar var esséer. Det finns t. o.m. en bok av Edmund Bordeaux Szekely som heter ”Jesus esséisk mästare” och som jag läst.
    Kritiken av esséerna (dikterad för Lorber 1851-64) var också anmärkningsvärd såtillvida att ingenting finns skrivet i Bibeln om esséerna och dessa blev först kända genom Döda Havsrullarna 1947 och vad Edgar Cayce berättat i trance 15 år tidigare.
    Däremot tror jag inte att man skall hålla på och gräva i ”tidigare liv”. Det finns en anledning till att vi, när vi föds, drabbas av ”den stora glömskan”.

    • Mo says:

     Jag antar att det är en definitions sak vad som skall kallas för kristendom och när den tog sin början.
     Tveklöst finns mycket av rötterna till den inom esseernas lära, the Sons of Light. De levde i ett sorts tidigt kollektivt med gemensam ekonomi och odlade för självhushållning, motsatte sig djuroffer, utövade rituella reningsbad. De hade utbildningar och studier inom astrologi, heliga skrifter och profetior, läkekonst mm. Deras bosättningar fanns i Syrien, Egypten och runt Döda Havet.
     Som du skriver var Yeshua ( som inom den senare etablerade kristendomen kom att kallas för Jesus ) och hans familj esseer.
     Esseerna väntade på reinkarnationen av en Mästare ( Messias ) som skulle sprida den sanna läran om rättrådighet. De tre vise männen var esseer som genom stjärnkonstellationer hade förutspått den väntade Mästarens födelse.
     Efter att Yeshua fullföljt sitt uppdrag på jorden upplöstes organisationen och det bildades gnostiska grupper för att sprida läran.
     När kyrkan etablerades år 325 för att förkunna den kristna läran så togs flera gnostiska skrifter bort från det som blev Nya Testamentet. Så manifesterades den kristna katolska kyrkan som väl egentligen var en politisk konstruktion, ett maktinstrument för att rädda det söndrade romerska riket.
     Ja så har jag förstått det, men jag gör inte anspråk på att detta är det enda riktiga, det finns förstås olika uppfattningar om gnosticismens roll.

     • Sture says:

      @ Mo,
      det är naturligtvis inte lätt att veta vad som är rätt här. Jag är inte historiker och har inte den rätta kompetensen att värdera historiska dokument eller föremål. För det måste ju handla om detta – att rätt värdera några enstaka dokument som är kopior av kopior och som därför inte kan tidsbestämmas med någon större säkerhet. Jag kan bara säga att dina teorier låter mycket trovärdiga och jag har själv förfäktat dem under åtminstone två decennier.
      Vad som då förvånade mig är Jesu egna fördömanden av esséerna i Johannes Stora Evangelium och det absoluta förnekandet att han själv skulle tillhöra denna sekt. Han säger t.o.m. att hans lära är ”motsatsen” till vad esséerna lär ut. Esséerna var magiker och förförde och lurade folk med sina trollkonster, vilket de framförde som som ”mirakler” – och en Guds gåva.
      Kritiken av esséerna började i bok 3 (av 25), hela bok 4 är en enda stor uppgörelse med esséernas beteende och gudomliga anspråk (450 sidor). Uppgörelsen med esséerna fortsätter sedan i bok efter bok, kanske tusen sidor inalles.
      Har Jakob Lorber på eget bevåg fantiserat ihop hela denna berättelse om och uppgörelse med esséerna? Skulle inte tro det.
      Jag tror att det kan förhålla sig på liknande sätt med ”gnostiker”. Den här tiden blev fylld av olika slags religiösa sekter med mängder av skrífter, som nutida historiker försöker pussla ihop ungefär som våra arkeologer och paleontologer försöker skapa hela människoarter efter att ha grävt fram ett nytt tidigare okänt käkben.
      När det gäller den ursprungliga kristendomen så tror jag att kyrkomötet i Nicea gjorde rätt som sorterade bort en mängd ”apokryfiska” skrifter och höll sig till Johannes (som var Jesu mest älskade lärljunge), Matteus (som fottlöpande nedteckade händelseförloppet) och Lukas (som var utskickad av Teofilus i Aten och som byggde sitt material på intervjuer av vittnen). Även om dessa har olikheter så är de ändå samstämmiga i mängder av avseenden.

      • Loa says:

       Diatessaron.

      • Mo says:

       Nej det är väl inte helt lätt ens för en historiker att navigera och värdera historiska dokument än mindre för en lekman. När vi förstår hur tillrättalagd vår verklighet blir idag ligger det nära till hands att dra slutsatsen att detta varit gängse väg för dem som i tusentals år dirigerat händelserna i vår värld. Det blir precis som med tron, känslan får vägleda.
       Att Lorber ligger dig varmt om hjärtat och därför bli din vägledare har vi alla förstått men var han inte katolik ?
       Själv föredrar jag den enkla jordnära filosofin som esseerna representerar, det faller inom det jag kan sympatisera med och därför vill jag gärna tro att det stämmer. Men sanningen kan alltid modifieras och ibland blir det till det bättre.
       Är några dagar nere i södra Sverige och kan till stor glädje konstatera att himlen nu blivit chemtrail fri. Som vanligt vänligare atmosfär men samhällsbilden förändras även här.

       I dagens media rapporteras att Sverige ligger i Europatopp när det gäller dödliga skjutningar.

       https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bra-presenterar-studie-om-dodliga-skjutningar

       Men socialdemokraterna ser som vanligt positivt på problem som de skapat, tillsammans skall vi lösa dem.

       • Sture says:

        @ Mo,
        det är inte min mening att vara ”besserwisser”. Vi jobbar alla mot samma mål. Och också jag ”föredrar den enkla jordnära filosofin som esséerna representerar” – om de nu gjorde det. Det finns ju beskrivet på detta sätt i ”Edgar Cayce och Döda Havsrullarna” och också att Josef och Maria tillhörde denna sekt, vilken bok jag tycker mycket om. Men jag vet inte vad som är rätt. Jag tycker också mycket om det som Elaine Pagels skrivit om Gnosticismen, liksom jag har starka sympatier för buddhismen.
        Men jag tror faktiskt att det kan komma något gott utav att läsa vad Jesus skriver om esséerna i Lorber. Vi lever i en förvirringens tid och vi behöver klarhet. Du är högutbildad och engelsk text är inget problem för dig. Gå in själv och ladda ner Lorbermaterialet från denna sida:
        https://www.jakob-lorber-australia.net
        Den text jag talar om går att söka med sökordet ”essene” eller ”essenes”. Då kommer allt upp.
        Ja, Jakob Lorber var katolik på traditionellt sätt och hade inga som helst personliga aggrssioner eller invändningar, vad jag vet. Därför är det så frapperande att han i 5 långa kapitel bok 17 redogjorde för hur Jesus gjorde ett uppehåll i beskrivningen av lärljungarna och istället beskrev den katolska kyrkan som Babylons sköka, som skall försvinna i vår tid.

        • Mo says:

         Sture, tack för tipset ! Det är riktigt vi jobbar alla mot samma mål, men frågan är hur. Skall vi fortsätta som en sammanhållen nation eller skall vi dela upp oss i flera regioner. Kanske det senare är att föredra, det ger bättre insyn och påverkansmöjlighet för medborgarna. Ett annorlunda politiskt system som orkar bryta den destruktiva globalismen kräver folkligt engagemang. För engagemang krävs gemenskap, kan vi hitta tillbaks till det så att vi inte blir de slagpåsar som ledningen önskade sig. I vilket fall måste vi komma ur det skapade storstadstänkandet som Stockholm, Göteborg och Malmöregionen infört i politiskt samförstånd. Nu är det små och mellanstora svenska städers tid att blomstra.

        • hllviken says:

         Högintressant – tack!

        • Det är intressant att följa denna diskussion. Min uppfattning ligger i närheten av den som Mo ger uttryck för. Hur ska vi kunna veta vem som är ‘inspirationskällan’ till Lorbers diktning? Varför är den där förhärskande uppfattningen att esséerna var magiker? Själv finner jag stor själslig fröjd i läsningen av ‘The essene gospel of peace’ av Edmund Bordeaux Szekely, som bygger på I Vatikanen gömda böcker och delvis döda havsrullarna. Det är troligen lika korrekt att hävda att Jeshua (Jesus) bin Pandira, som blev stenad och upphängd i en träpåle av judarna för sina ‘kättrerska ideal’ var den faktiska förebilden för en senare möjligen påhittad ‘Jesus av Nazareth’. Den senare är också möjligen frukten av en felöversättning av ordet ‘nazar’, med betydelsen vis, trosviss och inte orten Nazareth. Dessa epitet ges Jeshua bin Pandira, esséernas andlige ledare.
         För övrigt har jag noterat en påfallande likhet mellan ‘legenden om Buddha’ och densanmma om Jesus. Bägge var konsekvensen av en ‘gudomlig förbindelse’, bägge blev falskeligen anklagade och dömda för ogudaktiga förseelser, bägge försedda med speciella huvudprydnader inför avrättning, bägge fästade vid ‘träpålar’, bägge återuppstod och visade sig för nära lärljungar osv. Legenden om Buddha, som enligt sägnen levde före Jesus var väl spridd och skulle mycket väl ha kunnat ligga till grund för en motsvarande legend om Jesus. Varför skulle Kristendomens urlegender vara ‘sämre’ än Buddhismens. Observera att detta inte ogiltigförklarar Jeshua bin Pandira som en verklig förebild för Kristendomens Jesus, eftersom denne historiske ledare för esséerna just a) predikade fred och vördnad för modern/jorden och fadern/den himmelske skaparen b) beskrev att själen fanns före jorden. Det senare pekar just på vårt odödliga andliga ursprung.
         Vi befinner oss alla i utveckling. Var och en finner den väg som bäst uppfyller personliga förutsättningar att nå frälsning.

        • Sture says:

         @ Göran Åkesson,
         du skriver: ”Varför är den där förhärskande uppfattningen att esséerna var magiker?” Det är ingen förhärskande uppfattning. Den förhärskande uppfattningen är istället den som Mo framför.
         För länge sedan, när jag var FNL-aktivist och sålde pamfletter utanför systemet, kom en gammal kvinna fram till mig. Hon var svenska från Trollhättan, magerlagd, spänstig och klädd i gummiskor och träningsoverall (ovanligt för denna tid). Hon berättade att hon levt adopterad av en nordamerikansk indianstam under många år och var förtjust i deras naturfilosofi och religion. Hon var upprörd över Vietnamkriget och såg paralleller mellan detta och indiankrigen i USA – och skyllde på kristendomen.
         Så berättade hon om att hon varit i Vatikanen och tagit kopior av dokument om Jesus och esséerna där, som hon senare sände till mig. Det rörde sig om dokument som hittats i några klosterruiner (?) i Egypten 1851. Vissa avsnitt saknades, men dokumenten berättade denna historia om Jesus som essé. Jag betraktade mig vid denna tid som ateist men blev så fascinerad av denna historia att jag överallt argumenterade för detta (”åtminstone två decennier”). Efterhand har jag blivit alltmera skeptisk.
         När det gäller Lorbers ”diktning”, som du väljer att kalla det, så rör det sig inte om några ”dikter” utan om ett mycket omfattande material. Det bästa sättet att få en uppfattning om detta är ju att själv läsa det.

         • Mo says:

          Det blir väldigt svårt för någon med stark förankring i katolska kyrkan att upprätthålla förtroendet för mänskliga värden. Jesus behöver inte Lorber .

          https://www.dn.se/varlden/kanada-hedrar-de-215-doda-skolbarnen/

          • eva-marie says:

           Mo. Jag hade inte tänkt ge mig in i den här debatten egentligen. Men av nyfikenhet undrar jag, efter att ha läst din förklaring av essèernas liv och lära, om du (och essèerna) ser på Jesus som en vanlig människa som reinkarnerat många gånger och sen fått stor insikt och blev en mänsklig ”mästare”?
           I så fall är Han, genom det synsättet, inte gudomlig på samma sätt som Bibelns Jesus. Mer som Buddha. Och hade essèerna någon tro på en Gud som skapat allt? Eller är det livsföringen och läran som är det centrala, utan inblandning av en högsta Gudomlighet?
           Du har förstås rätt till din tro och jag är mest nyfiken på hur de såg på Gud.

           Sen vill jag bara nämna att Martin Luther, som kallas reformationens fader, aldrig lämnade den katolska kyrkan heller. Han startade aldrig, vad jag vet, någon annan kyrka eller samfund, trots sin kritik.

          • Mo says:

           För mig är det andliga innehållet det viktiga, inte realpolitiska och ekonomiska maktambitioner som i så stor utsträckning präglat den kristna kyrkan. Det gudomliga är evigt och följer med den heliga anden. Det kommer till oss genom insikt och kunskap som förmedlas i återkommande reinkarnationer i mänsklig skepnad i vår värld. Jag ser inte Jesus som Gud men han var bärare av den gudomliga kraften. Jag förstår att det bryter starkt mot din tro men det viktiga är att hitta sin väg och respektera varandra i den utveckling som gör att vi bättre kan förvalta livet på vår vackra planet.
           Min kunskap om esseerna är väl egentligen ganska ytlig men det känns som att de medvetet har tagits bort från den kristna kyrkan av någon anledning och det brukar vara maktpolitiska orsaker. Vill man fördjupa sig finns mycket kunskaper att gräva efter på nätet.
           Den tid som kom att prägla väst genom den kristna kyrkans bildande utgick från en orolig region med rörlighet, konflikter och olika tankesystem. Inte minst judarna levde och påverkades genom sitt splittrande i regionen bla under den babyloniska fångenskapen.
           I det närliggande persiska riket var zoroastrismen statsreligion under århundraden fram till ca 300 fkr och allt talar för att den fick stort inflytande i regionen på judendomen, kristendomen och islam. Kontakterna mellan perser och judar var intensiva, bibliska böcker som Ester och Daniel utspelar sig helt eller delvis i Perserriket. De judiska esseerna anses har varit starkt påverkade av zoroastrismen och mycket av det känns igen i Jesu lära.

           https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-the-scrolls/introduction

          • eva-marie says:

           Mo.Tack för ditt uttömmande svar. (Vet inte om den här kommentaren hamnar på rätt plats)

           Själv tillhör jag ingen officiell kyrka. Svenska Kyrkan har jag lämnat för länge sen.
           Du har rätt i att vi bör respektera vår olika tro och synen på Gud och det andliga.

          • eva-marie says:

           Tillägger att jag läst flera av de s k utom-bibliska, eller Gnostiska evangelierna tidigare. En hel del är intressant där. Annat som står kan jag tycka bryter av för mycket mot vår Bibel.

           Jag har tidigare även lagt ut en video här på bloggen om Israels fångenskap i Persien/Iran.
           Före det var de fångar i Babylon också, och jag tror en del av deras läror följde med folket senare. Speciellt Talmud undrar jag om den inte var påverkad av babyloniska läror och sedvänjor. Fast den kan ju ha influerats från olika håll förstås,

          • Loa says:

           The REAL Controllers of Humanity: The Papal Bloodlines
           Published at: July 18, 2018
           https://www.dtss.us/blog/the-real-controllers-of-humanity-the-papal-bloodlines/

 23. Jonas says:

  ”Kort sagt, se till att vår s.k. regering avsätts fortast möjligt”
  Det räcker tyvärr inte då hela det politiska systemet har tjänat ut sin rätt. Makten måste tillbaka till folket, all makt men tror inte ens en gång detta skulle fungera oavsett hur man skulle göra det då 80% av folket verkar vara korkade. Möter dagligen människor som uppenbart ser fram emot att få ta dödssprutan och de som har tagit den är mäkta stolta över att ha gjort det. Trodde aldrig i min vildaste fantasi att det finns så många dumma människor i vårt land. Betänk då att politikerkåren ska avspegla folket, detta betyder att minst 80% av politikerna är lika korkade som folket.

  Gott folk, vi kan bara konstatera att loppet är kört. Vår historia visar ju på tidigare högt stående civilisationer som plötsligt gått under det är väl så att klockan är slagen. Vi får trösta oss med att alla blir drabbade, fattiga som rika , dumma som smarta ingen lär komma undan.

 24. Jonas says:

  Mycket sevärd intervju, tack för denna men vi måste förstå att vi har djävulen själv och alla hans småjävlar emot oss. Vi måste bekämpa dem med ljusets kraft, de ska dras fram i dagsljus för allas beskådan att se hur onda dessa jävlar är. Problemet är bara att folk inte kan eller vill tro på detta, det är alldeles för magstarkt för de flesta.

 25. Erik says:

  Enligt en ny studie från ansedda Salk Institute utanför San Diego i Kalifornien orsakar spikproteinet skador på endotelierna (det innersta lagret av blodkärlen). Tidigare har man enbart trott att spikproteinet används som nyckel för att släppa in SARS-Cov-2-viruset i cellerna via ACE2-receptorn.

  Covid-19 har två faser. I den första fasen får man förkylningsliknande symptom, dvs. det är mestadels en pulmonell sjukdom. I den andra fasen handlar det om vaskulära skador, dvs. skador på blodkärlen. Dessa kan uppträda på många olika ställen i kroppen, som hjärtat, lungorna och hjärnan.

  Nu har forskare på Salk Institute kommit fram till hur mekanismen för denna andra fas ser ut. Det handlar om att spikproteinerna kommer ut i blodomloppet och skadar endotelierna. Detta kan bland annat ge upphov till blodproppar.

  Man gjorde djurförsök där man hakade på ett pseudovirus, dvs. en tom kapsel, på spikproteinet och sedan observerade man vaskulära skador. Dessa skador orsakades alltså av spikproteinet.

  https://www.salk.edu/news-release/th…le-in-illness/

  Med tanke på att alla vaccin mot covid-19 bygger på att man skapar spikproteiner som immunförsvaret ska reagera på finns det stora risker här, om spikproteinerna tar sig ut i blodomloppet.

  https://swebbtv.se/videos/watch/991eef0c-fc00-496d-b0b2-659e1a3c3567

   • Loa says:

    HOPPSAN

    Pro-Vaccine Researcher: “We’ve Made a Big Mistake.” COVID-19 Vaccine Spike Protein is a TOXIN Injected into the Bloodstream
    06/01/2021
    https://stillnessinthestorm.com/2021/06/pro-vaccine-researcher-weve-made-a-big-mistake-covid-19-vaccine-spike-protein-is-a-toxin-injected-into-the-bloodstream/
    Dr. Byram Bridle, a viral immunologist.
    Intervju 6 min.

    Covid19-injektionen gör så att kroppen får en genetisk instruktion att tillverka spikproteiner, som VISAT SIG angripa blodådrornas insida (endotel) o/el blodplättarna! Hjärtproblem. De kan passera blod-hjärn-barriären och ge blodproppar i hjärnan.
    Spikproteinerna simmar i blodet och ansamlas SÄRSKILT i äggstockar. De överföres med bröstmjölk – SMÅ AMMANDE BARN HAR SETTS MED RÖDA FLÄCKAR . DE HAR FÅTT spikprotein i sitt blod av sin vaccinerade mor!

    (Eller ännu värre, om hon ådragit sig dem via shedding!)

    • peterkrabbe says:

     Detta är verkligen hot stuff och bekräftar mycket av det som Sture tidigare berättat här på bloggen. Intressant är att kritiken denna gången kommer från en av ”kockarna i köket” som bekänner sina misstag och det man missat i den tidigare forskningen. Konsekvenserna kommer att bli enorma. Bridle antyder också innan han avbryts pga tidsbrist problemen med infertilitet och blodtransfusioner (blod med spike proteiner) samt överföring från mamma till barn genom amning.
     Det man skulle vilja ha mer belyst är frågan om hur stora riskerna för de vaccinerade är, kommer alla att drabbas av de negativa effekterna eller bara en mindre del av de vaccinerade? Bridle hänvisar till en mycket liten japansk undersökning på vaccinerade hälsoarbetare, där knappt 25 % av deltagarna konstaterades ha spike proteiner i blodet efter insprutningen, medan en annan forskare antyder att hundratals miljoner människor riskerar svåra skador eller dödsfall, vilket pekar mot samma omfång. Eftersom det fortfarande handlar om experiment med människors liv är det givet att facit inte kommer att finnas än på länge. Att man är medveten om detta visas inte minst av att granskningen av inkomna anmälningar går med snigelfart, med mindre än 10% av inkomna anmälningar redovisade. Detta givetvis för att man skall tappa relationen mellan antal vaccinerade och skadefallen, tidsklyftan tonar ner verklighetens bistra erfarenheter.

     • Loa says:

      Jim Stone tror över hälften är saltlösning
      http://82.221.129.208/.um8.html
      (långt ner)
      WE JUST GOT STRONG INTRINSIC EVIDENCE THAT 60 PERCENT OF THE COVID SHOTS ARE SALINE
      and that’s approximately the ratio of ”I am fine” to maimed they need to keep their plausible deniability afloat.
      Here is what happened: A youtuber set up a ”magnet challenge” site on a public street, telling people to test to see if the magnet sticks to their arm after the shot. 15 people were tested and 6 had the magnet stick. Since they probably go by rounded numbers (that’s the most logical way to do it) 4 out of 10 jabs is the actual shot. That’s why they need endless repeat vaccinations, to make sure they get everyone. And my guess is that if the first shot is the real one, records are kept to make sure the second shot is the real one.
      Denna video som YT tagit bort
      Del Bigtree The Highwire – Magnet Challenge #MagnetChallenge – May 20 2021
      May 20th, 2021
      https://odysee.com/@Jesus_aka_Yahusha_Is_awesome:1/highwire-Magnet-Challenge:3
      14 min.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Ja, hoppsan som det blev – vilken otur!
     Jag tror de här kockarna visste mycket väl vad de gjorde och vad riskerna låg – men de struntar i det. De är immuna mot straff, och de har lyckats injecera en stor del av mänskligheten som blir sjuka framåt november-december. Det kanske räcker i nuläget. Det blir allt tydligare att det var meningen att slavarna skulle bli medvetna om denna psy-op, göra revolt och begära nyordning. Den kommer nu och den stavas tribunaler, UBI och jubelår. Sen får vi hur de tänker sig sin ”slutlösning”. Den som lever får se.

  • Roger... says:

   Hoppas att rättegången kommer igång snart?

   https://www.brighteon.com/669c7510-65ae-461a-8bdb-ebd5d6496170

  • Sture says:

   @ Erik,
   detta är från dr. Sherri Tenpennys redogörelse, som jag fyllt ut och reviderat:

   De flesta är idag bekanta med begreppen ”spikprotein” och ”ACE2-receptorer” och har kanske fått klart för sig att spikproteinet från virusets yttre kapsel öppnar upp och tar sig in i den angripna kroppscellen via denna ”receptor” ACE2, för att föröka sig inne i kroppscellen. Men normalt är inte ACE2 en ”receptor” utan ett enzym på kroppscellernas membran, som spjälkar av en aminosyra från angiotensin II. Denna molekyl, angiotensin II, är väldigt viktig för reglering av blodtrycket. ACE betyder just detta: ”angiotensin converting enzyme”.
   Emellertid har det visats att när själva spikproteinet angriper kroppscellen via ACE2 så omvandlas ACE2 till en ”receptor”, som skickar signaler från membranet in i cellen.
   Redan för 10 år sedan visades en sådan signalöverföring via spikproteinet för SARS-CoV-1. Författarna i referensen nedan upprepade detta försök och utsatte odlade endotel- och glatta muskelceller från humana lungblodkärl för spikproteinet från SARS-.CoV-2. De kunde registrera välkända signaler för celltillväxt, förtjockning och omstrukturering av blodkärlen.

   Hos patienter, som dött av COVID-19, har man vid obduktion funnit förtjockning av lungans blodkärl, ett kännetecken för pulmonell arteriell hypertoni (PAH). Det ökade trycket i lungans blodkärl resulterar i att hjärtats högerkammare sviktar varvid patienten senare dör. OBS: Pulmonell hypertension är entydigt dödlig. Även med för närvarande bästa tillgängliga behandlingar dör upp till 70% av patienterna inom 3 år.

   Det är viktigt att vara medveten om att spikproteinet, som produceras av COVID-19-vaccinerna, ensamt kan åstadkomma denna förtjockning av blodkärlen i lungan och att denna förtjockning kan utvecklas till en dödlig sjukdom inom endast några få år. Symptomen är dock diffusa och kan lätt förväxlas med andra livshotande sjukdomar: tungt att andas, trötthet och yrsel.
   Författarna till studien poängterar att de bara undersökte endotel- och glatta muskelceller från humana lungkärl men spekulerar kring andra kardiovaskulära komplikationer av SARS-CoV-2-spikproteinet. Genom att spikproteinet binder sig till kranskärl (hjärt) blodkärl skulle det på så sätt kunna framkalla andra kardiovaskulära sjukdomar såsom arytmier, kranskärlssjukdom, högt blodtryck och stroke.

   REF: Suzuki, Yuichiro J, and Sergiy G Gychka. “SARS-CoV-2 Spike Protein Elicits Cell Signaling in Human Host Cells: Implications for Possible Consequences of COVID-19 Vaccines.” Vaccines. vol. 9,1 36. 11 Jan. 2021. https://www.mdpi.com/2076-393X/9/1/36/htm

 26. Loa says:

  Magnetiserade covid19-injektionsställen och järn i blod.
  Jim Stone med två länkar. Spänn fast säkerhetsbältena.

  23 maj 2021
  http://www.voterig.com/9zo6.html

  The two shots proven to magnetize people are Pfizer and Moderna.

  The magnetic spots are very likely to spread due to the fact that the shot is genetic modification, and ”magnetic everywhere” may end up being the new normal.
  … And since I was the first with this, I am going to take it a step further and tell you the next step in all of this, in sequence, with the last part of the sequence not admitted to yet,

  1. The shots are not vaccines, instead they are GMO shots that program your body to rob its blood of iron and build with that iron. I have not seen anyone else state even step 1 elsewhere yet, but this is the reason for the clotting, it is not the spike protein. Whatever the body is being commanded to do by the shot to get the iron out of the blood, is being seen as an attack by the blood that is causing clotting. Blood clots when it detects an injury, it is how it blocks a vessel to stop bleeding. When attacked for its iron, it sees the attack as an injury and then clots,

  2. Once taken from the blood, the iron is somehow transported back to the injection site where it is transported across cell membranes that normally won’t accept iron, but it is being accepted.

  3. Once the iron is inside the cell, another aspect of the vaccine – possibly the spike protein – is assembling the iron into crystals that span the entire length of the cells and it is doing it without killing the cells. I had assumed an extra-cellular structure was being built, but today I came across something:
  ” Engineered protein crystals make cells magnetic ”
  September 25, 2019
  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190925083802.htm
  that indicates that the structures are being built inside the cells themselves, all the way to the epidermis just under stratum cornicum which puts the magnetism right on the surface, and that’s what the magnets are sticking to. Mark my word, I am right. I am 100 percent right that the magnetism is originating right from the epidermis (and probably a lot deeper also) but the epidermis is involved.

  One of the earlier studies I quoted stated that these iron crystals were tested in the brains of lab rats and when exposed to a magnetic or electromagnetic signal, they could modify behavior. That’s probably one of the big goals with this shot, but clearly there’s something else going on also.
  I firmly believe that if I had not served the early magnet stick videos on this site so they could not be censored, this would have been successfully censored and no one would be aware of anything on this topic. But the genie is now out of the bottle, and it is not going back in.
  (…)
  These people CANNOT go into an MRI EVER AGAIN and over time the magnets are going to stick more and more strongly, possibly across their entire bodies. This mess is not going to reverse itself, the body has been programmed to do this as if it was a natural function.

  The most important quote from the link above: ”To make the new crystals, the researchers fused genes encoding ferritin and Inkabox-PAK4cat and expressed the new protein in human cells in a petri dish. The resulting crystals, which grew to about 45 microns in length (or about half the diameter of a human hair) after 3 days, did not affect cell survival.”
  IN OTHER WORDS:
  The iron crystals grow SO LONG they stretch the cells out, but don’t puncture the cell membrane and kill the cell. They are programmed to the max size the body can survive making, and that’s why the magnets stick. Cells are a LOT smaller than half the width of a human hair, this is stretching the hell out of them.

  AND #4: Once the top layer of epidermis dies to make stratum cornicum, the magnetic properties would be smack dab on the surface. Once this really comes home to roost, the skin that flakes off will stick to a magnet. God only knows how much losing iron from the body that way is going to impact people and kick off problems with anemia, but you can safely bet the creators of this shot don’t care. Maybe that’s why they are now working so hard to stifle meat consumption. Speed up the impending slow kill.
  … possibly the most key element in the body flakes away as room dust, leaving people in horrible condition, possibly even dead. Whatever happens will be determined by how widespread the magnetic effects eventually become. If they become widespread, where a magnet will stick practically anywhere, this is going to be killing people because their blood will be too raped of iron to carry oxygen and that iron will be sloughed away as lost skin. The body does not lose iron that way naturally, …
  The full effects of this will take a couple years to play out. But if things go as bad as they could, they will.

  UPDATE TO ABOVE:
  THE IRON PARTICLES ARE SO BIG THAT IF YOU LEAVE A MAGNET IN PLACE, IT WILL RIP THEM OUT OF THE CELLS:
  https://www.bitchute.com/video/tG6LBCRPl3Bw/
  ” Magnets Pull Mystery Particles Through People’s Skin?! (Metal?) – Multiple MagnetChallenge Vids ”
  May 23rd, 2021 by Tim Truth

  I is likely that 60 percent of the shots were saline. How many does that leave in this condition?

  • Loa says:

   SPUTNIK har redan spårningstekniken i drift
   Under Benjamin Fulfords veckorapport May 24, 2021 finns följande INTRESSANTA kommentar av
   Leland Roth (@hubani)
   1 hour ago
   #482891
   ” Russian Hacker finds real time vaccine data base info via video!

   It show whether target is awake, sleeping & whatsnots!

   Hackaren letar i en lista upp en injicerad kompis’ alla data. Hälsodata, GPS, att han just nu sover…

   – Oj. redan borta?!

   • Loa says:

    Klicka på ‘Kopiera länken till tweeten’ och klistra in! Då syns att det är en video P-2 under, där han läser kompisens data.

  • Erik says:

   Minst sagt läskigt Loa! Bra gräv.

  • Kanske ordet ‘spikprotein’ är synnerligen välfunnet ur flera aspekter. En sådan: ‘sista spiken i kistan’ ang. mänsklighetens mentala och hälsomässiga frihet för den injekterade delen därav.

 27. Loa says:

  http://alfheimr.eu/ puffar för en artikel av Engdahl

  Hittills 100 000 döda och 5 miljoner skadade av Covid-injektioner inom EU
  » Den 8 maj 2021 presenterade EMA (European Medicines Agency) de senaste döds- och skadesiffrorna. 10 570 döda och 405 259 skadade har rapporterats. Då bara mellan 1% och 10% rapporterats ligger de verkliga siffrorna mellan 100 000 till en miljon döda och fem till 50 miljoner skadade…
  Källa
  F. William Engdahl
  19 May 2021
  http://www.williamengdahl.com/englishNEO19May2021.php
  Alarming Casualty Rates for mRNA Vaccines Warrant Urgent Action

  • Loa says:

   Sverige
   Läkemedelsverket: Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner
   uppdaterad: 3 juni 2021
   https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner
   Nu 239 dödsfall
   Pfizer Comirnaty: 197 döda
   Moderna: 15 döda
   AZ Vaxzevria: 27 döda
   OBS detta är en bråkdel – 11 %:
   Läkemedelsverket redovisar de inkomna rapporterna om misstänkta biverkningar med snigelfart på sin hemsida. Av totalt inkomna 40.195 rapporter, så har vi bara fått veta vad som finns i 4.779 av dem. Vad som står i övriga 35.416 rapporter vet vi alltså inte, och varje dag läggs det till flera hundra nya rapporter.

 28. Eclipse says:

  Susanne Björklund tolkar den sataniska Eurovisionsschlagerfinalen:

  Och så ett avbrott i skräckporren med en positiv och inspirerande lägesrapport från Björn Lundberg som befinner sig på en systerö till Malta:

  • Loa says:

   En sån ljus och trevlig man!

   Från en annan upplysare: Charlie Ward postar 3 min med dr Christiane Northrup
   New details on shedding
   25 maj
   https://drcharlieward.com/dr-christiane-northrup-gives-new-details-on-shedding/

   • Astrid says:

    Det finns en risk att vi luras in i det yviga flummiga, tillbaka till det som en gång svepte över världen som New Age. Men allt som kan hjälpa mänskligheten är bättre än passivitet.
    Rudolf Steiner lät uppföra en staty i Dornach med Kristus i mitten omgiven av Ahriman (tekniken) på ena sida och Lucifer (hysterin) på andra sidan. En bild för vår tids UTMANING.
    Kristus står för balans, det pulserande hjärtat som utjämnar mellan det förhårdnande och det upplösande.

    Läget är allvarligt och alla krafter som kan bidra till att rädda oss är välkomna. Inom alternativmedia, kanske är det styrd opposition, kan jag tycks att man är alltför upptagen med att förfasa sig över samhällsförfall och kriminalitet och ondgöra sig över ”Muslimerna” och ”Vänstern”, medan marschen fortsätter i skrämmande tempo in i en alltmer artificiell teknisk värld med AI och robotiserade människor.
    Utbyggnaden av 5G går rasande fort och ”vaccinationerna” rullar på.
    Det är som om globalistaktivister infiltrerat alternativsidan och arbetar för att det ska bli försent för ett uppvaknande, genom att göra människor blinda för de stora sammanhangen, hur allt hänger ihop.
    Om Agenda 2030 blir fullbordad är vi förlorade.
    Transhumanismen innebär ett förgörande av människan som riktig människa. Ingen kommer längre att kunna tänka egna tankar och göra egna val.
    Så långt jag förstår.

    • eva-marie says:

     Intressant kommentar Astrid. Jag tänkte också på New Age när jag såg videon här ovanför. Det är en rörelse som verkar ha fått alltfler anhängare på senare tid. Men var och en får ha sin tro och övertygelse. Min tro är mer ”klassisk” (kristen) och den ses säkert som konstig eller negativ av andra som tror och tycker på annat sätt.

     Intressant är också din fundering över viss alternativmedia som kontrollerad opposition. Jag har själv tänkt så ibland. De fokuserar mycket på att polarisera och skriva negativt om de saker du nämner. Polarisering tror jag är ngt den s k eliten önskar sig tyvärr.

     Tack för många kloka tankar.

  • jesslar53 says:

   Girighet greed kanske försvinner och jag ser att det börjar bli på upphällningen av det , varför
   jo dom giriga har inga begränsningar längre .
   Som när ett folk är missnöjda med sitt styre, grälar och förbannar men när dom skrattar åt dom styrande då kommer en annan ordning.

 29. Loa says:

  San Francisco Allows Children To ‘Consent’ To COVID Vaccines Without Parents Knowing
  05/27/2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/05/sick-san-francisco-allows-children-to-consent-to-covid-vaccines-without-parents-knowing/
  San Francisco children age 12 and up may now legally consent to receive one of the controversial vaccines.

 30. vindpust says:

  Covid-19
  Kina har nu mycket lovande resultat med hydrogenterapi mot Covid-19

  Lyssna till läkare och vittnen hur de blir hjälpta av hydrogenterapi, och bilda dig själv en uppfattning av hydrogenterapi och dess kraft mot Covid-19

  https://www.hydrogenterapi.se/covid-19

 31. ragnhild says:

  Eric Clapton klarte seg tross alle ods, andres liv går tapt/eller reduseres.

  Samme gamle musiker konstaterte ny innsikt gjengitt her:

  …… og ”krever”: STAND AND DELIVER.

  Lenke (hvorfra E.C. erfaring og annen intressant info er hentet fra):
  healthimpactnews.com

  Legger til norsk lenke som skjerper tonen, nå hvor covid-pass alt mer pushes -”omsorgsfullt”:
  derimot.no

 32. Loa says:

  från
  https://themarshallreport.wordpress.com/2021/05/28/president-trump-is-still-our-president-the-election-was-stolen/

  Varifrån kom facebook, tro?

  Facebook gick online den dag (4 feb. 2004) Pentagons ”Life log” lades ner… Låt folk själva göra jobbet!

  Facebook is still and always was DARPA. SO ONCE AGAIN…DARPA IS THE ONE WHO CENSORED OUR PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA!

  DARPA uttyds Defense Advanced Research Projects Agency.

  • Loa says:

   Visselblåsare avslöjar Facebooks systematiska plan att tysta all vaccinkritik
   26 maj 2021
   https://nyadagbladet.se/it-overvakning/visselblasare-avslojar-facebooks-systematiska-plan-att-tysta-all-vaccinkritik/

   Två visselblåsare på Facebook har genom Project Veritas avslöjat hur den sociala mediejätten arbetar febrilt för att få allmänheten mer okritisk och positivt inställd till coronavaccinen. Bl.a utvecklar man systematik för att ”degradera” och osynliggöra vaccinkritiska inlägg eller kommentarer som lyfter fram vaccinskador eller vaccinorsakade dödsfall.

   • Astrid says:

    Injektionerna, först två doser, senare två eller flera sprutor varje år livet ut, ser ut att vara grundläggande för NWO.
    På ett försåtligt sätt luras människor ta steg in i den politiska globalismen genom att ”vaccinera” sig och bli en del av Agendan. Efter ett antal sprutor har ett beroende skapats. Harmlösa infektioner blir dödliga när det naturliga försvaret inte fungerar, kan man befara.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Ja, och sprutorna allt dyrare, och folk åläggs att betala dem själva. Hunger games i verkligeheten när alla pengar behövs till sprutorna. Alla blir narkomaner. Det blir det ultimata förtrycket – egentligen självmord. Även i det nya romarriket jublar kejsaren med sitt hov på första parkett.

     • Loa says:

      Nu ska vi inte hänga läpp!
      Månadens meddelande från Matthew Ward
      Matthew Books
      June 2, 2021
      https://www.matthewbooks.com/june-2-2021/
      Rising vibrations—linear time, behavior, impact on bodies; “pandemic” backlash; medical specialists’ contradictory information; Illuminati control of healthcare; vaccinated, unvaccinated; power of the people

      Then there is the issue of airborne particles from vaccinated individuals affecting those who haven’t been. There is truth to this, but not to the dire extent you may think. Due to the particles’ reduced viability, their life span in the air is extremely brief.
      (…)
      “Keep mutating” is but another scare tactic and covid is not there to stay! Like everything else in existence in this universe, that illness, which is a kind of flu, is energy, and its survival depends upon energy continuously put into it.
      The Illuminati need people’s fear of catching covid to provide the energy their concocted “pandemic” requires, and fear is abating. They need people’s thoughts and feelings about the illness to sustain its energy, but the interests of the populace have turned to regaining a semblance of normalcy. They need people to have high stress levels—stress lowers immunity, making bodies more vulnerable to health disorders—but as people are taking back their stolen free will, their stress levels are dropping.

      • carinaagrellgmailcom says:

       Tack Loa för intressant länk! New Age har implementerats för att kritiken därav också ska kasta tvivel på metafysiska fenomen, men vi som vet, förstår skillnaden. Jag tror inte att The Powers That Were lyckas med sitt projekt, men jag ser att det är exakt dit de vill driva oss – till självmord av förtvivlan. De affirmerar årliga kostsamma injektioner, med Gud vet vad i sprutan. Vi är ett experiment utan etiska förbehåll. Det finns dock inga möjligheter för dem att lyckas eftersom allt fler ställer sig på rätt sida nu. Materialismen har varit en parentes. Det är slut med centralbankssystemet nu.

       • Loa says:

        Här har du lite ingredienser.
        Att det sitter HIV på ytan hörde jag för ett år sen på Edge of Wonder, att en labb-analys i Indien såg att covid19 var en komposition 5-6 nånting..

        SHOCKER: The Covid-19 vaccine itself is creating more VIRULENT variants that may decimate the vaccinated sheeple
        Wednesday, June 02, 2021
        https://www.naturalnews.com/2021-06-02-covid19-vaccines-creating-more-virulent-variants.html

        the Covid vaccines are CAUSING the new variants, not creating immunity to them. Covid-19 is over. Everybody has been exposed already, as it was one of the most aggressively spread viruses to date, even though it wasn’t any more deadly than the common cold or flu.

        Want to hear it from one of the world’s leading experts on vaccines? You got it. Here you go.
        Nobel Laureate and leading French virologist Luc Montagnier predicts genocidal wave of deaths from vaccines and blood clots
        (…)
        after studying at length the ingredients contained in the injections and what they do, Montagnier came to the conclusion that every single person who gets the shot will eventually die from ‘ADE’ – antibody-dependent enhancement.

        Montagnier confirmed that the “presence of elements of HIV and germs of malaria in the genome of coronavirus is highly suspect and the characteristics of the virus could not have arisen naturally.”

        • carinaagrellgmailcom says:

         Jag lyssnade på den häromdagen! Har följt Mike Adams på senare tid. Hans teori att vaccinet är en plan för demokraternas självmord eftersom det bara är de som ”följer planen” är klockren. Det var nog från en tidigare pod.

 33. Eclipse says:

  Dark Journalist (Daniel Liszt) presenterar en intervju med John W. Warner IV, son till Catherine Mellon. Mellon är den inflytelserika bankirfamiljen från Pittsburgh med majoritets- eller stort ägarinflytande i Bank of New York, Gulf, Chevron, Westinghouse, Heinz, Newsweek, General Motors, m fl. Man grundade också National Gallery of Art i Washington.

  Johns far J W Warner III gick bort den 25 maj och var senator för Virginia 1979-2009, marinminister 1972-74 samt gift med Elizabeth Taylor 1976-82. John IV är kusin till Christopher Mellon, biträdande assisterande försvarsminister för underrättelsetjänsten i Clinton- och Bushadministrationerna, före detta minoritetspersonaldirektör för den amerikanska senatens Select Committee on Intelligence, samt delägare i det Las Vegasbaserade företaget To the Stars Academy, som ägnar sig åt UFO-avslöjanden.

  John varnar nu för att Chris kommer att användas för att främja ett falskt scenario där Jorden påstås vara utsatt för en invasion av fientligt inställda utomjordingar. Nästa globala ”hot” efter terrorhotet, klimathotet och virushotet, alltså. Tekniken finns för att iscensätta detta och vilseföra planetens invånare. En annan nyckelperson i TtSA är den f d (?) CIA-agenten Luis Elizondo. Medierna spelar med dessa ”visselblåsare” och i bakgrunden av mediebruset kan man se hur ”hotet från yttre rymden” byggs upp.

  En annan person i släkten Mellon var enstöringen Cornelia Scaife May (1928-2005), en av USA:s rikaste kvinnor, som lämnade huvuddelen av sina tillgångar till sponsring av invandringsbekämpning. Sitt politiska givande ägnade hon åt miljöskydd, preventivmedel, överbefolkningskontrollåtgärder och strikta invandringsrestriktioner. Hon skänkte en byst av Margaret Sanger till National Art Gallery.

 34. Mjölner says:

  I den krönika om svenska spioner och svensk försvarspolitik som jag skrev för snart ett år sedan byggde till stor del på Bo Theutenbergs Dagbok från UD som omfattade 5 volymer. Dessa böcker som beskriver hans aktiva år, dels som diplomat och dels hans uppdrag som incidentbevakare i flygvapnet beskriver det kalla krigets inverkan på Sverige och dess makthavare.
  Han har nu lättat på slöjan i två mycket intressanta intervjuer i Swebbtv.
  Titta och begrunda.
  https://swebbtv.se/videos/watch/5b8b7f2b-5c21-4723-ae62-288928591a2c

  • Eclipse says:

   Och den tredje intervjun avhandlar Palmemordet. Med tanke på dubbelheten i Palme som Theutenberg nämner är det lustigt att det även finns en dubbelhet i efterspelet. Sovjet undanröjde alltså Palme och gynnades genom den resulterande vänstervridningen, avvecklingen av Sveriges försvar o s v, samtidigt som (S) samarbetade fullt ut med CIA. Behjälpliga på vänsterkanten var moskvaambassadören Rolf ”Solstickan” Sohlman (d. 1967), Pierre Schori, Sverker Åström, Anders Thunborg och Jan Eliasson. Sovjet kunde dock inte hänga med i kapprustningen och föll. I samma veva som mordet genomfördes avregleringen av kreditmarknaden och nyliberalismen svepte in.

   Till yttermera visso var kalla kriget ett kulissbygge.

   Sohlmans utmärkelser:

   Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden
   Riddare av Vasaorden
   Storkorset av Belgiska Leopold II:s orden
   Storkorset av Nederländska Oranien-Nassauorden
   Kommendör av 1. graden av Danska Dannebrogsorden
   Kommendör av 1. klass av Finlands Vita Ros’ orden
   Kommendör av Isländska falkorden med stjärna
   Kommendör av Norska Sankt Olavsorden med stjärna
   Storofficer av Polska orden Polonia Restituta
   Storofficer av Portugisiska Kristiorden
   Kommendör av Italienska kronorden
   Kommendör av Italienska Sankt Mauritii- och Lazariorden

   Theutenbergs frågeställning: ”Varför händer det här bara i Sverige?”

   • Mjölner says:

    Varför händer det här bara i Sverige? Det är uppenbart, han säger det själv. Högt uppsatta socialdemokratiska diplomater och ministrar frotterade sig med dito kommunistiska sovjetdignitärer. Man satte Sverige i fara för en rysk invasion. 68-rörelsen som invaderade både SVT SR och UD. Den vänstervridna invasionen i UD gjorde att han gav upp sitt jobb som rådgivare. Han blev helt enkelt utfryst.
    Historien förtäljer en underdånig hållning mot sovjetstyret genom Östen Undén och hans påverkan på svensk utrikespolitik österut. Detta satte sina spår och man kan i efterhand se att både diplomater och socialdemokratiska ministrar ömt vårdade relationerna med Sovjetunionen i sann Undénanda. Sverige var inte medlem i NATO utåt sett.
    Bo Theutenberg är en sann anhängare till NATO. Han ville att Sverige skulle ansluta sig och därmed få slut på alla spekulationer på vilket ben vi stod. Norge och Danmark visste vad ett krig innebar och anslöt sig till NATO när förhandlingarna om det nordiska försvarssamarbetet sprack. Finland satt som bekant i den ryska björnens klor.

   • Mo says:

    Eclipse, man kan verkligen fundera över hur stor betydelse den förestående avregleringen av Sveriges kreditmarknad hade för undanröjandet av Palme. Så fick då äntligen marknadskapitalismen fullt tillträde till vårt land genom nyliberaler som Soros, Milton Friedman och deras lakej Carl Bildt. Omvandlingen till en kreditdriven konsumtionsekonomi gick snabbt med det ständigt överskuggande hotet om tillgångsbubblor och stigande arbetslöshet som följd. Som tack för hjälpen deltog Carl Bildt i frontlinjen för NATOs expansion österut och hans rysskräck kunde tyglas dessutom blev det lite kassaklirr som grädde på moset.

    • Eclipse says:

     Men, vad säger vår käre Savalle om Theutenberg..?

     https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Johnson_Theutenberg

     ‘Ett ledande tema i hans folkrättsliga och säkerhetspolitiska författarskap har varit ”Religionernas roll i världspolitiken”, där han, med erfarenheter från sin tjänst vid ambassaden i Moskva 1974–1976, pekat på katolska kyrkans centrala oppositionsroll i Polen mot den kommunistiska diktaturen, vilket i väsentlig mån bidrog till kommunismens nedmontering och försvinnande såväl i Polen som slutligen även i Sovjetunionen och östblocket i övrigt i början av 1990-talet.[18] Åren 1980 och 1981 överlade han i egenskap av UD:s folkrättssakkunnige på den borgerliga regeringens uppdrag med Heliga stolen (Vatikanen) om upprättande av formella diplomatiska relationer mellan Sverige och Heliga stolen, vilka tillkom 1982, 450 år efter Sveriges brytning med Rom efter reformationen.

     (…)

     Bo Theutenberg har verkat för, samt på olika sätt främjat, Suveräna Malteserordens respektive Påvliga Heliga gravens av Jerusalem riddarordens sjukvårdande, sociala och humanitära verksamhet, framför allt i Mellanöstern. Dessa katolska riddarordnar har sitt ursprung i korstågstiden för cirka 1 000 år sedan. Den 29 juni 2003 undertecknade han som Suveräna Malteserordens befullmäktigade emissarie ett avtal med den jordanske utrikesministern om upptagande av fulla diplomatiska förbindelser mellan Suveräna Malteserorden (korstågstidens johanniterriddare) och Hashemitiska kungadömet Jordanien (profeten Muhammeds avkomlingar). Det var första gången sedan korstågstiden för cirka 1 000 år sedan som de forna fienderna ”tog varandra i hand”. Den 8 mars 2004 överlämnade han i kungliga Ragadanpalatset i Amman sina kreditivbrev som Suveräna Malteserordens förste ambassadör till Jordanien. Han var även kansler i Skandinaviska associationen av Suveräna Malteserorden.

     År 2003 ledde han grundandet av det första svenska ståthållarskapet av Påvliga Heliga gravens av Jerusalem riddarorden och var dess förste ståthållare 2003–2007. År 2012 utnämndes han av stormästaren för Påvliga Heliga gravens av Jerusalem riddarorden, kardinalen Edwin Frederick O’Brien, till medlem av ordens stormagistrat (ordensledningen) i Rom, som har sitt säte i det gamla Palazzo della Rovere invid Peterskyrkan.’

     Utmärkelser:

     Storkors av Påvliga Heliga gravens orden
     Malteserorden Storkors av Suveräna Malteserordens förtjänstorden
     Island Kommendör av Isländska falkorden med stjärna
     Frankrike Kommendör av Franska Nationalförtjänstorden
     Vatikanstaten Kommendör av Påvliga Sankt Sylvesterorden
     Vatikanstaten Påvliga Heliga gravens ordens Jerusalemspalm i guld
     Vatikanstaten Stockholms Katolska Stifts medalj i guld
     Kungariket Bägge Sicilierna Riddare av 1 klass av Kungliga Neapolitanska Sankt Georgsorden med kraschan

     * * * * * * *

     Man bör ju alltid ställa sig frågan vem som är avsändaren bakom den ena eller andra partsinlagan. Vissa andra röster är å sin sida säkra på att MI6 och CIA var uppdragsgivarna bakom mordet. Och att det var NATO-ubåtar i Hårsfjärden.

     • Savalle says:

      Enormt bra redovisning av Bo Theutenbergs kopplingar, Eclipse!

      Malteserorden, som är en förlängning av Tempelherreorden, är ENORMT mäktig och har – precis som Vatikanen – också permanent observatörsstatus i FN.

      De människor i världen som innehar ledande poster inom ekonomi och politik är i regel medlemmar i någon eller flera av dessa ordnar som alla styrs av jesuitgeneralen.

      I Sverige finns Serafimerorden, som öppet visar sin lojalitet genom IHS-emblemet på den förnämsta utmärkelsen, vilket vi ser här:
      https://sv.wikipedia.org/wiki/Serafimerorden#/media/Fil:Kors_och_kedja,_serafimerorden_och_-_Livrustkammaren_-_50053.tif
      (Förstora upp medaljen, så ser ni jesuit-emblemet!)

      Bo Theutenberg är en kvalificerad desinformatör.

      • Mjölner says:

       Vänsterpellarna Eclipse och Savalle har snöat in på ordnar och utmärkelser.
       Till detta har en av medaljexperterna lagt till utmärkelsen ”kvalificerad desinformatör”.

       När man nu nämner Theutenbergs uppdrag Heliga Stolen, förhandlingar med Vatikanen etc.
       vore det klädsamt om man kunde nämna något om hans arbete med förhandlingarna om de svenska intressena i Arktis och Antarktis där han bistod som folkrättslig rådgivare.
       Jag tror inte han fick någon orden för det jobbet. När det gäller förhandlingarna om den vita zonen öster om Gotland vet jag inte om han fick någon orden. Någon som vet?

       Han har även deltagit i sammankomster gällande muslimernas folkliga rättigheter. Det svenska rättsväsendet klassar muslimerna som folkgrupp, vilket de inte är. Det finns muslimer överallt i Asien. De behandlas illa och utgör där en s.k. religiös minoritet.

       Bo Theutenberg har gjort anteckningar om händelser på jobbet.och sammanställt dessa i bokform. Händelser dels som diplomat på UD samt Försvarsstabens OP2. Jag tror inte han desinformerar särskilt mycket. En stor mängd uppgifter och data är nedskrivna i realtid för han visste att minnet sviker efter en tid. Hans uppfattning och teorier om vissa händelser är högst personliga och får stå för honom själv. Att han har en avvikande åsikt om Palmemordet och Ubåtsincidenterna än gemene man kan knappast kallas desinformation.

       • Eclipse says:

        ”The owls are not what they seem.”

        Folkungar och korsriddare, bok från 2006 av Bo Theutenberg:

        https://www.legimus.se/default.aspx?workid=2a98451a-65b1-4bef-b8dd-c8510714a1c2&id=17899

        Theutenberg, ”tidigare Johnson”. Taget namn? Teutonic knight?

        🙂

        • Eclipse says:

         Facit till ovanstående.

         1. Filmen The Thing (1982) där Thule Station är ett norskt geologiskt forskningscenter på Antarktis.

         2. Thulefastigheten på Kungsholmen…

         3. …där Thule Cacao huserade.

         4. Thule huset på Kungsträdgårdsgatan. Lifförsäkrings AB Thule. Sven Palme. Kopplingar till Thule sällskapet, som hade någon medlem från Stockholm? Morfar Palme, Voldemar von Knierem, mentor till Alfred Rosenberg.

         5. Thule sällskapet ägnade sig åt runor. Här en ring från SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division Prinz Eugen.

         6. Twin Peaks, ugglesymbol. Omvänd odalruna.

       • Savalle says:

        ”Vänsterpellen” Savalle går i ide på grund av kyla och motvind.

     • Savalle says:

      Lite associationer när det gäller dessa exklusiva ordnar:

      D. H. Lawrence besökte Mexiko 1923 och skrev sedan romanen The Plumed Serpent, som utgavs tre år senare.

      Azteker, Maya, Inka, människooffer, illuminati, jättar, syndaflod, namnet Amerika – The Plumed Serpent!

      The Alberino Analysis – Land of the Plumed Serpent (Del 1 – Del 4):

   • Loa says:

    Skulle Sovjet ha undanröjt Palme ”och gynnades genom den resulterande vänstervridningen”? Skulle inte Palme ha (fortsatt) ombesörjt en sådan?
    Nog för att han var ohederligt dubbel, stod med ett ben i vardera blocket. Eller visste inte vilket ben han skulle stå på, bara han fick orera om satans mördare och solidaritet. Svenska – hemliga – skattemedel till ANC inte att förglömma. Vietnamdemonstrationer.
    Ubåtsincidenterna kom från väst, för att få oss att tro de var från öst, för att avskräcka oss från Palme och socialism!
    Ole Dammegård menar att palmemordet blev mystiskt, därför att det var TVÅ kupper samtidigt (innan Palme for till Moskva. I vilket ärende? Om han skulle komma med lite västlig elektronik, så vore det väl dumt att ta honom av daga.) som INTE visste om varandra. Palmes egen och en västlig. Det blev Palmes som lyckades – att han gick upp i rök. S måste ha varit djupt involverat, eftersom de sålunda slapp falla med en ledare med skamlig sjukdom. Tvärtom fick de en martyr. Win-win-win. Den västliga kuppen förvirrade det hela, det blev som en film med förvecklingar där folk springer på varann, ut och in genom dörrar. ”Undanröjd” var han i vilket fall.
    Ole Dammegård: Statskupp i slow motion, 1 och 2.

    • Mo says:

     Han fick bära de ”S”plittrade på sina axlar.

     ” Löntagarfonder är ett jävla skit
     Men nu har vi baxat dem ända hit
     Sen skall de fyllas med varenda pamp
     som stött oss så starkt i deras kamp ”
     (K-O Feldt)

     Och ”split”tider går igen, nu är miljonärskatt från de skuldtyngda löntagarna på tapeten. Kakan skall delas ännu mer. Recycle economy.

     • Mo says:

      Det blev visst felciterat, i våran kamp skall det vara. Det tydliggör lika bra att det finns så olika intressen inom S att den interna kampen blir till sist deras fallrep.

 35. jesslar53 says:

  OT. Jag fångade mitt första bi idag och naturligtvis släppte ut honom i friska luften för att fortsätta med sitt arbete att pollinera tusentals blommor, important businiess.

 36. Sture says:

  @ Erik,
  Ytterligare en skademekanism av ”vaccinet” som jag försökt penetrera och som du kan förmedla till din familjemedlem som trakasserar dig:

  Neurologisk degeneration: Penetration av blod-hjärnbarriären (BBB):

  Det speciella med blodcirkulationen i hjärnan i jämförelse med andra organ är att de små blodkärlen i hjärnan, kapillärerna, är extremt täta och utestänger och är inte genomsläppliga för en mängd olika ämnen. Man talar om en blod-hjärnbarriär. När denna barriär skadas släpps vätska från blodbanan igenom, varvid hjärnan svullnar upp, vilket kan leda till inklämning av hjärnan och patientens död. Vidare kan många främmande partiklar passera direkt in i hjärnvävnaden och skada denna. Detta kan förklara de neurologiska tillstånd som är förknippade med SARS-CoV-2: förlust av lukt och smak, huvudvärk, yrsel, illamående, kramper, nedsatt medvetande, okontrollerad tremor etc.
  Buzhdygana, Tetayna P, et al. (REF) visade med flera sofistikerade undersökningsmetoder att spikproteinet ENSAMT har förmåga att åstadkomma att blod-hjärnbarriärens integritet förloras. Man påvisade en nästan trefaldig ökning av genomsläppligheten och därmed en låggradig dysfunktion av blod-hjärnbarriären. Dessutom påvisades en kraftfull proinflammotorisk respons med cytokinstegring och utsläpp av matrix metalloproteaser samt en 38% reduktion av proteinet zonula-occludens-1 (ZO-1), som är ett ”cementerande” protein mellan endotelcellerna i kapillärväggen. Matrix är vävnaden mellan cellerna som nu således löses upp av metallinnehållande (och mycket effektiva) enzymer. Om du tittar på referensen så finns det väldigt fina bilder på detta, som tyvärr inte gick att klistra in här.

  Denna nedbrytning av blod-hjärnbarriärens integritet orsakad av enbart spikproteinet är oroväckande eftersom kroppens egen produktion av spikproteiner är avsikten med de s.k. COVID-19-vaccinationerrna. Med detta som bakgrund är det inte förvånande att också många nyligen vaccinerade människor drabbats av neurologiska symptom som förlamningar, huvudvärk, yrsel, illamående, kramper och okontrollerad tremor (skakning).

  REF: Buzhdygana, Tetayna P, et al. “The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood–brain barrier.” Neurobiology of Disease. 146 (2020) 15113. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096999612030406X?via%3Dihub

  Man skall också komma ihåg att många sjukdomar är knutna till förlust av blodhjärnbarriärens
  integritet, t. sx. Detta är en kort, representativ lista över neurologiska störningar som är knutna till förlust av blod—hjärnbarriärens integritet:
  – Multipel skleros – autoimmunt, infektiöst eller traumatisk utlöst
  – Meningit – bakteriell eller virus
  – Encefalit – herpes, HIV, etc.
  – Traumatisk hjärnskada – ödem, blödning

  REF: Rosenberg, Gary A. “Neurological diseases in relation to the blood-brain barrier.” Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism vol. 32,7 (2012): 1139-51. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390801/ 7 e

 37. kirurgenblog says:

  Så är det. Bra sammanfattning.
  Lassekniven, Neurokirurg

  P.S. Det är också ytterst rimligt att tänka sig att både D- och C-vitamin skyddar blod-hjärnbarriären.

  • Loa says:

   Lassekniven
   Vad tänker du om detta?
   Genetically engineered ‘Magneto’ protein remotely controls brain and behaviour
   24 Mar 2016
   https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour

   “Badass” new method uses a magnetised protein to activate brain cells rapidly, reversibly, and non-invasively.
   Researchers in the United States have developed a new method for controlling the brain circuits associated with complex animal behaviours, using genetic engineering to create a magnetised protein that activates specific groups of nerve cells from a distance.

   Jim Stone hittade den när han avslöjade att covid19-injektionsställen visat sig magnetiska. Nu kom den upp på #magnetchallenge
   Vittnesbörd som på denna twitter raderas febrilt, liksom en undersökning av The Highwire. Röster höjs för att små magneter ska sluta säljas! Alltså är skadan reell..

   Jim Stone menar att något injiceras som berövar blodet på järn och drar det (initialt) till injektionsstället, därav magnetismen (och blodpropparna). Som ifall det inte dödar den injicerade, kommer att kunna göra personen kontrollerbar på avstånd, avläsbar, påverkansbar.

   Artikeln ovan från 2016 skulle kunna visa hur, eller åtminstone att tekniken finns.
   Vad anser /känner du till om detta?
   Vet du om /hur ‘utvecklingen’ gått vidare under dessa fem år? Om något publicerats?
   Det ryska vaccinet fjärrläser ju av injicerades biologiska data.

 38. Erik says:

  Hej Pete! Är det ok om jag får Stures mail? Fråga honom. Är nu klart med med mail och skulle vilja ha hans respons. Erik

 39. Loa says:

  Corporations Masquerading as Government in Australia & World Wide
  May 12, 2018
  by Andy Whiteley
  https://humansarefree.com/2018/05/corporations-masquerading-as-government-in-australia-world-wide.html

  Would you be surprised to find a company with the same name as your country registered with the Security and Exchange Commission (SEC) in Washington DC?

  Well, guess what?! Among those listed as corporate entities by the United States SEC are Israel, Turkey, Italy, Hungary, Sweden, Finland, Argentina, Colombia, Brazil, The Philippines, South Korea, Japan, Jamaica, South Africa, Canada, Australia…

  Sidan har länkar på varje namn
  SWEDEN KINGDOM OF
  Stora bokstäver som det skall skrivas vid corporation.
  https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000225913&owner=include&count=40&hidefilings=0
  Vi registrerades på denna börs 30/9 2002 verkar det som. Dokument t.v.!

  • Mo says:

   NWO ? Registreringen finns i Washington DC kopplad till riksgälden i Sverige. Är det insolventa länder ? Obehagligt, vad finns det för utrymme för demokratiskt styre i en sån här situation, är allt ett spel för gallerierna. Vem håller i trådarna ?

   • peterkrabbe says:

    Instämmer i att det är märkligt att inte kunna få svar på sådana frågor. Vi har ju varit inne på detta ämne med länder som corporations tidigare utan att komma någonstans. Spontant skulle jag säga att det måste ha med statsskulden och sammanhörande pantsättning av vårt land att göra? Hur denna pantsättning är utformad vore ju synnerligen intressant att få veta. Statens tillgångar eller våra privata tillgångar (fastigheter) eller vi själva som skattesubjekt?

   • carinaagrellgmailcom says:

    Vi var ett mailgäng som forskade i juridiken för några år sedan. Bl a då medborgarnas ev stiftelser hos Riksgälden. Det är centralbankerna som binder ihop systemet, så alla nationer har liknande lösningar.
    Intressant är att youtubern JonLevi testade att plocka ut pengar från sin stiftelse till sina vinterdäck. Det gick utmärkt,en gång, sedan täpptes hålet till. Men kanske vi skulle försöka med Riksgälden? 🙂
    JonLevi OffTopic – ticket to freedom: https://www.youtube.com/watch?v=EOcIGt6cOgg

 40. Mo says:

  Vilka statliga svenska tillgångar skulle kunna var av intresse för den ekonomiska eliten. SSC ?

  https://sscspace.com/

  • peterkrabbe says:

   Nja, skog, malm och vattenkraft räcker nog ett tag, men SSC får väl ses som godispåsen.

  • Loa says:

   Undersåtarna. Deras skatter d.v.s. deras arbete. De är i och med sitt personnummer corporations som tillhör corporation SVERIGE.

   • Mo says:

    Så är det förstås, det är medborgarna som utgör pantvärdet och då blir antalet betydelsefullt. Ju fler desto bättre utifrån allas lika värde. Det kanske förklarar en del av vår politiska inriktning efter 2002.

   • carinaagrellgmailcom says:

    Det är för- och efternamnet, skrivet med versaler som utgör din juridiska person, eller din lagliga kapacitet snarare. I systemet används benämninen ”fysisk person”, vilket inte säger hela sanningen. Om jag skriver under med CARINA AGRELL i skrivelser till myndigheter, signalerar jag att jag FÖRSTÅR, att jag står under deras jurisdiktion. Om jag skriver under med ”Carina, med familjenamnet Agrell” signalerar jag att jag är en levande människa, som inte står under deras jurisdiktion. Det är då inte troligt att mina skrivelser beaktas. Vi har en trollerijurisdiktion i Sverige. Vi behöver ”rule of law” – en rättsstat, och en författningsdomstol. Det kommer nu när systemet havererar!

    • Mo says:

     Carina, nu blev det svårt att förstå. Det är väl ingen i Sverige som har fått lära sig att skriva under med bara versaler. Innebär det i så fall att underskrivna handlingar, kontrakt mm i form av versaler och gemener inte är juridiskt bindande i en domstol ?

     • carinaagrellgmailcom says:

      Som avsändare menar jag snarare, alltså hur man presenterar sig. Jag fick lära mig på gymnasiet (i ämnet affärssvenska) att avsändaren alltid skulle skrivas med versaler i brevhuvudet, och likaså namnförtydligandet. Kravet på versaler har väl försvunnit, det räcker att använda sitt för- och efternamn numera ihop med personnumret i formella skrivelser.

      Det kan jämföras med artikel 6 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: Artikel 6 ”Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.” Man har alltså rätt till det, alltså rätt att delta i monopolspelet, men man är inte tvungen. Om man låter bli, så har man presenterat sig som en levande människa istället för en corporation. CORPS = lik, försvunna i havet enligt Maritime Law. The Holy See. Vi är slavar under Vatikanen.

     • Loa says:

      Du har nog fel om invandring; de ger inga skatteintäkter av eget arbete. Men de får BNP att öka enormt från soc och byggherrar till sjukvård och domstolar, samt förstås ICA och IKEA, i en ränteekonomi. Värdet kanske duger på en börs, men inte som resurs.
      Såg just detta
      Knarkhandeln blåser upp Sveriges BNP
      https://www.nyatider.nu/knarkhandeln-blaser-upp-sveriges-bnp/
      ” Nu menar Statistiska centralbyrån (SCB), att de miljardbelopp som narkotikaförsäljningen genererar bör räknas med i Sveriges BNP.
      Sanningen är dock att de kriminella aktiviteterna i landet varit en del av Sveriges officiella BNP-kalkyler under lång tid. Att det är så beror på EU:s regelverk ENS, det Europeiska National- och regionalräkenskapssystemet. ”
      Magdalena ville nog bra gärna vill beskatta denna guldkalv (så kanske hon tar fingrarna från ISK och förmögenhetsskatt).

      Det var en parentes. Du blev en corporation enl kommersiell lag, när dina föräldrar accepterade att du fick personnummer. Det går emot common law, att du inte varit ena parten med fri vilja i denna överenskommelse med staten.

      • Mo says:

       Fråga dig vilka som behöver alla jobb som invandringen skapar i Sverige, så det är ingen lätt ekvation.

       • Loa says:

        Det exemplifierade jag ju. Men de är bara ett värde i ränteekonomin; de skapar inget. Statens skatteuppbörd är därför lika fiktiv av detta ”arbete”. Även om den är kommen ur mänsklig energi, så har den inte skapat något. Den snurrar runt en ”kärn”verksamhet som är parasitär.

        SVERIGEs värde är det reella man kan få ur folk, en resurs av typ energi. Den kan bygga, odla, konstruera.. (Andra resurser är mark, vatten, metaller.) SEC dealar i potentiella slavekonomier. Eller där är vi delvis redan, med skatten. Avhända sig energi. Som dessutom till stor del utan vårt inflytande stoppas in i den parasitära kärnverksamheten..

        • Mo says:

         Hur den mänskliga energin används är avgörande för dess värde. Det byggs( genom svensk arbetskraft), odlas, tillverkas allt mindre i Sverige. Vi importera stor del av våra basvaror som behövs för får vår överlevnad, profiten görs i handelsledet och konsumtionen inte minst för staten genom moms, vi blir nationellt ofria. Vårt beroende av tjänsteproduktion framförallt inom offentlig verksamhet ökar och den skapar till slut sina egna behov. Det kanske inte är det bästa sättet att använda den mänskliga energin inte minst när systemet förutsätter ständig tillväxt.

 41. Loa says:

  Tidningarna i ICA-kön är hela veckan fulla av tjo och tjim för covidvaccinering av 50-åringar: efterlängtat och artiklar om kliniker som inte fått annonsera, men ryktet går, andra som upplåter lokaler, intervju med UNGA som gärna vill bidra till flockens säkerhet, om de vore tillfrågade. Det blir de kanske snart, Pfizer vill försöka i Sverige men FHM vill dra på det över sommaren… Har de ingen VETENSKAPLIG STÅNDPUNKT? Hemma i Lokaltidningen tjoas också om detta efterlängtade:
  ”Högtryck när skåningar i fas 4 vaccineras i sommar!”
  Inte ett ord i någon tidning om ‘experimentell’ eller ‘informerat samtycke’ eller att landets dödstal är normala. Att sommar och sol ger D-vitamin. Att man inte ska vaccinera under pandemi. Att det pågår konferenser och läkarsammanslutningar och förbereds rättegångar utomlands eller att Fauci är i gungning. Ingen information alls till det snälla, arma folket. Det är kriminellt.

  • Loa says:

   SMOKING GUN: FAUCI LIED, MILLIONS DIED — Fauci Was Informed of Hydroxychloroquine Success in Early 2020 But Lied to Public Instead Despite the Science #FauciEmails
   06/03/2021
   https://stillnessinthestorm.com/2021/06/smoking-gun-fauci-lied-millions-died-fauci-was-informed-of-hydroxychloroquine-success-in-early-2020-but-lied-to-public-instead-despite-the-science-fauciemails/

   • Loa says:

    “HEADS UP: Wuhan Lab Research”: Newly Released Fauci Email Reveals Even More Funding Than He Told Congress
    June 4, 2021
    by Kyle Becker
    https://beckernews.com/new-heads-up-wuhan-lab-research-newly-released-fauci-email-reveals-even-more-funding-than-he-told-congress-39522/

    The records include a chart of NIAID funding to the Wuhan Institute of Virology sent on April 21, 2020, by NIAID’s Chase Crawford to Principal Deputy Director Hugh Auchincloss and other NIAID officials,” the non-profit legal watchdog said. “The agency funds directed to the Wuhan Institute of Virology between the years 2014-2019 total $826,277. All of the projects listed in the chart are titled ‘Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence’.

   • Loa says:

    The Pentagon “funneled” $39 million to EcoHealth Alliance, the Fauci-connected “charity” group that disbursed research funding to the Wuhan Institute for Virology. The lab is believed to be a plausible source of the COVID-19 outbreak that has killed millions worldwide, implicating a high-stakes cover-up by communist China whose implications are only now unfolding.
    The Pentagon Gave MILLIONS to Wuhan Lab-Connected Group with Ties to Dr. Anthony Fauci
    June 5, 2021
    by Kyle Becker
    https://beckernews.com/2-breaking-news-the-pentagon-gave-millions-to-wuhan-lab-connected-group-with-ties-to-dr-anthony-fauci-39539/

    The data that show the Department of Defense and other U.S. agencies provided funds to the EcoHealth Alliance group was obtained by the Daily Mail and published on Friday.
    “The Pentagon gave $39 million to a charity that funded controversial coronavirus research at a Chinese lab accused of being the source for Covid-19, federal data reveals,” the report said.
    “The news comes as the charity’s chief, British-born scientist Dr. Peter Daszak, was exposed in an alleged conflict of interest and back-room campaign to discredit lab leak theories.”

  • carinaagrellgmailcom says:

   Ja, jag har tänkt på att vi nu s a s sållar agnarna från vetet. Två skilda världar inom samma nation, och det är förstås likadant i alla länder. Regering, myndighetsfolket, de godtrogna och lydiga på ena sidan och medvetna, omvärldsblickande och kritiska på den andra. Jag funderar på vad som händer om man extrapolerar båda sidornas ståndpunkter? Inbördeskrig? Eller kommer de omedvetna och okritiska, lydiga vaccinerade att dö undan?

   • Erik says:

    Absolut, kriget splittrar familjer, vilket säkerligen var ett av målen, pust.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Som att bli skjuten rakt i hjärtat. Vem överlever det, känslomässigt?

    • eva-marie says:

     Är det motigt just nu, Erik? Det är fullt förståeligt om det känns jobbigt. Jag hoppas verkligen det ordnar upp sig med den/dom det gäller.

     Vet, att du inte är ensam. Gud känner oss alla, och du kan alltid använda dig av bönen.

     ”Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad
     ande.”
     (Psaltaren 34; 19)

     • Erik says:

      Tack eva-marie! Ja, släktingar har sagt upp kontakten, om inte vaccination i rädsla för att bli själva bli smittade som vaccinerade. Märkligt argumentation – varför vaccinera sig om man ändå inte vågar umgås med ovaccinerade?

      • eva-marie says:

       Otroligt märklig argumentation av släktingarna. Sagt upp kontakten!?? Det låter helt sanslöst, och ändå inte, som allt utvecklat sig med den här ”pandemin”. Jag undrar om de mår så bra av ett sånt beslut, innerst inne.

       Jag har själv nära anhöriga som troligen kommer att vaccinera sig. Men dom visar inte (än) nån fientlighet mot mig för mina synpunkter. Men jag är orolig för deras skull. Kanske kommer det större påtryckningar från dom också, så småningom. Om det nu inte sker någon vändning med vaccinpropagandan.

       Jag har också fått höra anklagande kommentarer från en bekant. Något i stil med ”att det är
       själviskt av mig att inte vaccinera mig”. Vill inte återge exakt vad hon sa, men det var inte vänligt.
       Varför vaccinerar dom sig om de ändå är så rädda att bli smittade av ovaccinerade?

       • eva-marie says:

        Ser att jag tog efter det du skrev helt i sista meningen. Det var omedvetet.

        PS! Psaltaren är en av de bästa ”tröste-källorna” i Bibeln, tycker jag. Vid sidan av evangelierna.

        • Erik says:

         Tack återigen eva-marie! För att citera: ”Men det är inte bara jag som inte kan träffa dig utan hela min familj. Du väljer”…

         Separation de mest jävliga man kan gå igenom. Det berör en i djupet på många olika sätt (biologiskt, psykologiskt samt socialt) som man inte kan skydda sig emot.

         • eva-marie says:

          Erik. Separation från sina nära är en stor sorg. Om förhållandena tidigare varit bra. Jag lider med dig. Kanske blir vi fler snart som hamnar i liknande situation. Det är troligt egentligen om folk är så rädda trots vaccination.

          Det där någon sa till dig, lät inte som nåt någon skulle behöva höra från en närstående. Det är bara att hoppas deras samvete och sunda förnuft hinner ikapp dem, och du får den ursäkt du förtjänar. Du har ju inte gjort något fel. Bara följt din egen röst.
          Vi är nog flera som tänker på dig här Erik.

          • Erik says:

           Tack, tack och åter tack. Det du skriver stärker mig. Ska läsa psaltaren, som du föreslog.

          • eva-marie says:

           Erik. Några ex på passande ställen i Psaltaren ;

           Psalm 3, 6, 13, 22, 23, 25, 27, 32, 34, 70,71 m fl , m fl
           (verser jag kom att tänka på i hastigheten, men det finns många fler)

          • eva-marie says:

           Psalm 61 (1-4)

       • carinaagrellgmailcom says:

        Det värsta är ändå ”hämden”, d v s att spikproteinet riskerar att döda de som vaccinerat sig. Jag vågar inte ens tänka på hur lurade de kommer att känna sig om detta inträffar, och vilken vanmakt vi som varnade får uppleva.

        • eva-marie says:

         Ja, Carina. Efter det man läst om spikproteinet, är det smärtsamt att höra sina nära säga att de skall vaccinera sig. Jag har nästan börjat förbereda mig på dåliga nyheter, och det blir en konstant stress.

  • Roger... says:

   Ja, man kan undra om varför det är så tyst med verkliga(mörka) fakta i MSM m.fl., kan det vara rädsla likaså på arbetsplatser att bli av med jobbet?

   https://ivararpi.substack.com/p/strategin-ar-att-tysta-meningsmotstandare

 42. eva-marie says:

  Svante Turesson (vila i frid) och Cajsa-Stina Åkerström.

 43. Mo says:

  Ibland blir ett NEJ förödande, en låsning som ingen av parterna egentligen önskar. Då kan man öppna genom att säga KANSKE. Man för fram sina argument , säger att man måste avvakta och ber om förståelse för sin oro. Resultatet kan bli oväntat.

 44. Mo says:

  Kommentaren ovan hamnade på fel plats, den är till Erik

 45. soma says:

  Om jag förstår det rätt så tyska regering har antagit en lag som tillåter vacciner som utsöndrar mikroorganismer som ska smitta de som vägrar ta frivilligt vaccin. Nya lag för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar hos människor (Infection Protection Act – IfSG) § 21 Vacciner

  https://perma.cc/B27B-36HD

  I & 21 Hittar vi följande text:
  ”Vacciner
  Vid en skyddsvaccination som beställts på grundval av denna lag eller en vaccination som rekommenderas av den högsta statliga hälsovårdsmyndigheten eller en vaccination enligt 17a § 2 § i soldatlagen kan vacciner användas som innehåller mikroorganismer som kan utsöndras med vaccineras och intas av andra människor. Den grundläggande rätten till fysisk integritet (artikel 2, punkt 2, klausul 1 i grundlagen) är begränsad i detta avseende”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: