Nationen – ett spel för galleriet?

Så här på nationaldagen kan det vara på sin plats att belysa om och hur nationellt oberoende vi är i verkligheten. Utgångspunkten är dels vårt beroende av FN genom alla avtal genom vilka den svenska regeringen okritiskt överlåtit vår nationella beslutsrätt till denna skenbart internationella organisation, exempelvis genom Agenda 2030 och dussintals andra liknande avtal, dels, och i detta sammanhang främst, WHO:s roll i politiken där vi nu slaviskt följer alla diktat rörande pandemins hantering.

Sverige är medlemsland i WHO tillsammans med 192 andra länder och har förbundit sig att följa dess konstitution, som förbehåller organisationen rätten att ta samtliga övergripande beslut rörande hanteringen av Covid 19. Vi har bara att lyda alla beslut i hälsofrågor som dess styrelse fattar. I styrelsen sitter även Bill Gates – normalt förbehållet nationernas representanter – som dessutom utsett sig till representant för flera andra nationer. Gates motiverar detta med sin stora finansiering av verksamheten, dvs han har köpt sitt inflytande i en organisation som har rätten att fatta globalt gällande beslut i hälsofrågor. Det är i spåren av detta upplägg som vi nu får globala beslut som förbjuder verksamma mediciner mot Covid 19, som Ivermectin m.fl. Syftet är att kunna genomföra vaccinationer som allt fler experter förkastar som vansinniga, allt för att garantera de miljardvinster som vaccinbolagen genom GAVI ser fram emot genom nationella tvångsinsatser mot sina medborgare, exempelvis vaccinpass och andra exkluderande åtgärder för dem som vägrar underkasta sig Bill Gates.

Dessutom har organisationen inklusive Gates sett till att bevilja sig total juridisk immunitet och frihet från straffansvar. Detta i fullt medvetande om de tusentals, om inte miljontals, drabbade av vaccinationer som inte fått eller kommer att få avsedd funktion utan istället drabbas av död eller livslånga handikapp. Vi får se om den medborgarkommission som nu börjat arbeta genom Rainer Füellmich kommer att kunna väcka den opinion som behövs för att störta dessa tyranner. En belysande intervju med professorn och insidern i WHO Astrid Stückelberger diskuterar denna problematik och kan lyssnas på här via Pandemic News. För att undvika att den raderas återger jag här en sammanfattning på engelska från siten:

Dr. Astrid Stückelberger dropped some major bombshells during a recent interview that completely blew the lid on billionaire eugenicist Bill Gates, the corrupt World Health Organization (WHO), and other nefarious elements that all conspired together to perpetrate the Wuhan coronavirus (Covid-19) plandemic on the world.

A scientist, writer and WHO insider, Dr. Stückelberger used to believe in the work of the United Nations arm until she started to see some serious red flags with the way it operates. Much like the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the WHO functions more like a private corporation than it does a public health agency, working to advance the interests of Big Pharma and other pro-vaccine forces like the Bill & Melinda Gates Foundation.

As a professor at the University of Applied Sciences in Switzerland as well as a lecturer within the Institute of Global Health of the Faculty of Medicine at the University of Geneva, Dr. Stückelberger is a credible source, by the way, whose insider information about the WHO is noteworthy.

In a nutshell, WHO member states, of which there 193, are bound by whatever rules and restrictions the WHO decides to impose in the name of “public health.” With the Chinese virus, the WHO pronounced all sorts of new requirements that the vast majority went along with, except for two: Iran and the United States under President Donald Trump.

Behind the scenes, Gates and his cohorts, along with GAVI, were steering the WuFlu ship with the WHO appearing to make all the decisions. And thanks to the way the WHO operates, the plandemic was easy to implement.

“It is embedded in the constitution of the WHO,” says Dr. Stückelberger about the ease with which the WHO is able to decree international ‘health regulations.’ “So, they don’t need to adopt it. It is immediately approved and it’s an obligation, so it is legally binding.”

Bill Gates petitioned to become his own “member state” at the WHO

Gates holds an incredible amount of sway over decisions made at the WHO, which impact most countries around the world. He has paid the agency so much money over the years that he now thinks he has the right to vote as if he was his own country.

Dr. Stückelberger explains that Gates holds immunity in Switzerland where such deals are made, as does GAVI, and has repeatedly tried to become his own “member state” in the eyes of the WHO – though it is unclear if he was ever actually voted in as such.

Even so, Gates still pulls a lot of strings at the WHO. He negotiates and signs contracts on behalf of different countries, acting as the unelected middle man in deciding which vaccines or pharmaceuticals will be purchased by them.

As you may recall, Gates planned for the Wuhan coronavirus (Covid-19) with his Event 201 exercise back in the fall of 2019. This exercise involved strategizing for a major pandemic that just so happened to materialize several months later.

Dr. Stückelberger witnessed firsthand how the WHO has been holding the same types of exercises for years, which is what first tipped her off to something fishy. She also notes that in recent years, the WHO has changed all sorts of definitions in its health guidelines to allow for any form of influenza or even the common cold to potentially be declared a “pandemic.”

Even the word “immunity,” she says, which we likewise noted, has been redefined by the WHO to only include vaccine-related “immunity” as opposed to natural immunity.

More related news about the Wuhan coronavirus (Covid-19) can be found at Pandemic.news.

WHO insider exposes GAVI, Bill Gates for perpetrating coronavirus plandemic (pandemic.news)

Från min nuvarande franska horisont återger jag den franska nationalidolen och Nobelpristagaren Luc Montagniers synpunkter på framtiden för de som bekymmerslöst redan låtit vaccinera sig, inte för att skrämma någon men för att alla skall förstå att hela scenariot med Covid 19 och efterföljande, regelbundet återkommande injiceringar de närmaste åren handlar om politik, inte sjukvård.

Som banbrytande HIV-forskare är Montagnier bättre än någon annan lämpad att bedöma hur sammansättningen av vaccinerna utformats för att orsaka mer skada än nytta. Den ökning av smittspridningen i länder där vaccinationerna utförts i större skala ser vi nu kan relateras till de vaccinerade, inte till det omvända. Man har helt enkelt konstruerat ett perpetuum mobile, en evighetsmaskin av smitta. Man kan också konstatera att Montagniers upptäckt av ingredienser av HIV och malaria i coronaviruset leder till en förklaring till varför Gates försöker få bort de mediciner  som HCQ och Ivermectin som botat just dessa företeelser i tidigare sammanhang.

Man är också inne på hypotesen att testpinnarna för PCR-testerna som grundligt körs runt långt upp i näsan också har som uppgift att registrera vårt DNA, allt för framtida bruk inom transhumanismen. Detta har vi också diskuterat tidigare på bloggen. Eftersom även denna text på Pandemic news lär försvinna snart återger jag även den här nedan.

Nobel Laureate and leading French virologist Luc Montagnier predicts genocidal wave of deaths from vaccines and blood clots

Nobel Laureate and leading French virologist Luc Montagnier, the scientist who discovered HIV, says the tens of thousands of documented injuries already, including over 4,000 deaths, are caused directly by the Covid vaccines. The wave of genocide is around the corner, and after studying at length the ingredients contained in the injections and what they do, Montagnier came to the conclusion that every single person who gets the shot will eventually die from ‘ADE’ – antibody-dependent enhancement.

Montagnier, the world’s leading virologist, is credited with being the first to discover HIV, proving he is well versed in studying the immune system, and what strengthens it versus what decimates it. He has witnessed that the curve of vaccinations for Covid has been followed by a wave of deaths, and he says it’s the same curve in countries and nations around the world.

Montagnier is witnessing, in his own studies of humans at his institute, that vaccinated people are coming down with Covid. He also fervently declared that you don’t vaccinate the masses DURING a pandemic. It’s absurd. It’s a huge mistake (but again, it’s planned this way).

The scariest part of this whole ordeal is that the Covid-19 virus came from a laboratory and its artificially spliced DNA can be found in the vaccines too. Montagnier has now, post-Covid-release, confirmed that the “presence of elements of HIV and germs of malaria in the genome of coronavirus is highly suspect and the characteristics of the virus could not have arisen naturally.”

Now, governments around the world have catalogued and databased swab-test DNA using AI (artificial intelligence) so the globalists can decide who dies (of blood clots blamed on Covid variants) and when.

Tune your internet frequency to Pandemic.news for updates on how to prepare and take care of your body and mind with superfoods, supplements and whole organic food right now and during the upcoming communist apocalypse.

Inom den ekonomiska sektorn har vi samma centralisering av beslutsprocesserna genom Världsbanken och bankernas bank, BIS i Schweiz. Detta land framstår allt tydligare som ett centrum för globalismens beslutsfunktioner, vi kommer att få en roll för Schweiz inom globalismen som motsvarar Vatikanens inom kyrkligheten och City of Londons inom global affärsadministration. Det är ingen tillfällighet att Schweiz hållits utanför EU, men ändå ligger mitt i prick. De som tror att Sverige har en roll att spela i detta sammanhang är tyvärr mer än lovligt naiva.

Vifta gärna med vår vackra svenska flagga idag, men inse samtidigt realiteterna, om vi skall kunna vara stolta över vår flagga skall vi också ha kvar rätten att bestämma över den nation som den symboliserar. Det har vi inte längre, så hjälp till med att ändra på detta innan det är för sent…

Peter Krabbe

385 Responses to Nationen – ett spel för galleriet?

 1. eva-marie says:

  Väldigt intressant artikel i Fria Sidor ; ”Vad jag vet och inte vet om Sars-Cov-2 viruset”.

  https://www.globalresearch.ca/what-i-know-and-dont-know-about-sars-cov-2-virus/5748100

  En viktig orsak till att så många tar skrämselpropagandan på sånt allvar, är att de inte längre tror
  på Gud. Man har till stora delar ersatt gudstron och tron på det andliga med tron på vetenskapen.
  Vetenskapen har blivit det som många litar till och ser som det enda som kan rädda dem. Kombinerat med en stor rädsla för döden och sjukdomar.
  Artikeln handlar förstås om mycket mer än just det, men jag tycker det är en tänkvärd synpunkt.
  Han tar också upp PCR-testerna och vaccinerna. Läsvärt.

  (Av Edward Curtin, publicerad i Globalresearch.ca )

  • eva-marie says:

   Jag vet att många icke-troende inte heller ”går på allt” som sägs komma från vetenskapen.
   Men jag tycker det är tänkvärt hur lättmanipulerade många blir när de bara har vetenskapen att lita till.

   • carinaagrellgmailcom says:

    Tack för intressant artikel. Jo, tyvärr är det ju så att med vetenskapen dör intuitionen, vår länk till Gud, liksom drömmarna är. Jung och Einstein kunde balansera sina världar, men få försöker nog inte ens. Till syvende och sist är det ett val som alla har rätt att göra, med sina konsekvenser som följd.

  • Sven says:

   Jag har precis som författaren av den ovan länkade artikeln ägnat de senaste 15 månaderna och ca 1000 timmar till att sätta mig in i alla olika aspekter av corona ”smittan”.
   Jag har medicinsk utbildning och har inte haft svårt att tillägna mig de medicinska resonemang som förs.
   Jag kan instämma i precis ALLA punkter som tas upp av författaren av denna artikel.
   För att bara nämna en punkt som förvånat mig speciellt så är det att välutbildade människor är de mest lättlurade av propagandan. Samma sak gäller för personer med hög social status.

   • carinaagrellgmailcom says:

    Det är just att dessa grupper investerat så mycket i systemet gällande utbildning, karriär, boendeklättring osv som gör dem så lättlurade. De måste tro på systemets godhet och sanningshalt för att kunna försvara sina val. Omvänt har ju systemet satsat mest på dessa grupper och matat dem med previliger i form av befordran, löneökningar. Så här i backspegeln undrar jag om det hände med beräkning från början. Nu sitter de hjärntvättade och bortkollrade men har inte fattat det ännu.

    • Åke says:

     Det är ju det där med kapital, politik, kultur, traditioner och upptrampade stigar, så även inom vetenskapens domäner.
     https://unlimitedhangout.com/2020/12/investigative-series/developers-of-oxford-astrazeneca-vaccine-tied-to-uk-eugenics-movement/

     • carinaagrellgmailcom says:

      Tack för artikeln! Det finns inte några gränser för vad dessa välgörenhetsaktörer kan tänka sig att göra för pengar. Malariavaccin till 4 800 afrikanska barn, trots att hydroxiclorocin funkar utmärkt. Trösten är ju att deras tilltag avslöjas numera, från att journalister tidigare inte begripit att förrädarna sitter på finare företagsposter. De är verkligen i stort behov av en nedstängning av initernet för att stoppa informationsflödet. Vi får snart ”hacker attacker”. i stor skala. Coop var bara en försäkran om avsändaren av terrorhandlingen. I verkligheten sköter samma samhällsaktörer spakarna för .”terrorismen” och mediarapporteringen Det blir en mörk vinter, såsom de själva säger.

   • eva-marie says:

    Sven. Det förvånar mig också. Man skulle kunna tro det var tvärtom.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Man får betänka att de som är eller har sjuka och funktionshindrade barn, ofta får stånga sig fram i skolan och för att få assistensersättning, blir nekade sjukpenning och sjukersättning trots svåra umbäranden, blir felbehandlade av vårdapparaten osv osv har fått upp en reva i väven, som de börjar nysta upp. Slutsatsen de drar är att det aldrig finns pengar till dem som behöver dem mest. Kontot för sjukpenning är tex decimerat till förmån för kontot för jobbskatteavdrag. Varför ska de som gynnas av systemet ifrågasätta det? Det är nog så man får förstå det.

     • eva-marie says:

      Ja, Carina. Jag förstår hur du menar och du förklarade bra i kommentaren till Sven
      här tidigare. Jag skrev min kommentar innan jag sett din.

      Sen jag läste vad du skrev, så förstod jag att det inte är konstigt att de som gynnats
      av systemet har svårt att ta till sig att ”systemet” ev kan vändas emot dem. Så jag förstår
      hur du menar. Och det är tragiskt, när man tänker på alla unga som studerat flera år för
      ett bra jobb och boende, lyckas med det, och sen riskerar att allt tas ifrån dom.
      Sen är det självklart skillnad på en priviligierad människa som tycker det mesta är som det
      skall vara, och på andra som lever under andra förhållanden, som du beskriver här.

      Det jag mest tänkte på var väl att en högutbildad människa ”borde” vara intelligent nog att
      förstå när ngt inte verkar stämma. Men det är nog ett feltänk hos många av oss.
      De mindre priviligierade behöver inte alls vara mindre klarsynt eller intelligent. Det kan nog
      ofta vara tvärtom. Den människan har fått kämpa på andra villkor och har, som du skriver,
      större anledning att misstro systemet.

      • eva-marie says:

       Och intelligens har ju egentligen inget att göra med hur pass högutbildad man
       är.

       • carinaagrellgmailcom says:

        Nej, men det är lätt att fastna i den fällan! 🙂

       • peterkrabbe says:

        Jaha, men det lär nog vara svårt att skaffa sig en högre utbildning utan att vara intelligent. Har lite svårt att få det resonemanget att gå ihop, den sittande regeringen är knappast ett exempel på att obefintlig högre utbildning skulle kunna vara ett tecken på lysande intelligens. Men jag är kanske för dum för att förstå…

        • carinaagrellgmailcom says:

         Nej, det kan man förstås inte, men det finns många intelligenta som väljer att inte studera. Det finns fler aspekter än kognitiva. Den danske pedagogikprofessorn Knud Illeris beskriver t ex lärandet i tre dimensioner – den kognitiva, den psykodynamiska och den sociala. Han låter dessa dimensioner representeras av Piaget (utvecklingspsykolog), Freud och Marx. Motivation kan t ex saknas för studier, medan den kan vara i topp för t ex entreprenöriella verksamheter. Motivation kan finnas, men familjens sociala klass kan bromsa osv.

         • carinaagrellgmailcom says:

          Det kan också vara tvärt om, att en höggradig motivation eller sociala förhållanden, som t ex påtryckningar från en akademisk familj, kan uppväga intellektuell svaghet. Det finns därför inga självklara kopplingar mellan universitetsstudier och intelligens, även om de oftast korrelerar.

          • eva-marie says:

           Peter. Visst inser jag också att det krävs ett mått av intelligens för att klara av en
           högskoleutbildning.
           Men som Carina skriver, så har inte alla intelligenta människor möjlighet till
           högskolestudier.

           Jag hörde en gång en intressant definition på vad intelligens är. Om det stämmer vet jag inte,
           men den är tänkvärd;
           ”Intelligens är att plötsligt ställas inför en helt ny situation som man aldrig tidigare råkat ut för
           eller hört talas om på ngt sätt, men att ändå kunna lista ut det rätta/bästa sättet att agera i den situationen.”

          • peterkrabbe says:

           Jag tror inte att det finns några andra spärrar i dagens samhälle för att läsa in sig till högre utbildning än bristen på nödvändig intelligens. Annat var det förr i fattigsverige, men det har vi lagt bakom oss för länge sedan. Sedan är det en annan sak att sociala strukturer kan vara hinder i vägen som många inte orkar ta sig över.
           Ditt exempel tycker jag är ett missbruk av definitionen av intelligens. Är en apa som lyckats fiska upp myror med hjälp av ett halmstrå intelligent? Knappast, men han är kreativ som problemlösare på sin nivå och i sin värld. Inte intelligent.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Det verkar som om intelligensforskningen ligger ganska nära eva-marias definition. Förmågan att dra slutsatser ur en erfarenhet är ett exempel. ”Intelligence and Intellect: What’s The Difference – Shekhar Kapur with Sadhguruhttps”://www.youtube.com/watch?v=mBt75tpJ07I Som exempel är vi intelligenta när vi dragit slutsatsen att ett måttband är värdelöst för att mäta havsdjup, och ditt exempel med aporna visar att de räknat ut att en trädstam (t ex) inte fyller önskad funktion. De hade kanske prövat sig fram innan människan upptäckte hur kluriga de var, medan observationer av apor som ”förstör” myrstackar med grova pinnar inte genererade intresse eftersom ingen visste vad som var syftet. Det var bara ett exempel, men kreativitet ligger överst på Blooms taxononomi för lärande. Aporna har inte uppfunnit ett verktyg, de har hittat det, och har dessutom troligen prövat sig fram med olika pinnar och metoder innan de fick ett tillfredsställande resultat. De har dragit slutsatser.

          • peterkrabbe says:

           Begreppet intelligens är en mycket trubbigt instrument som ofta används på fel sätt. Man kan vara klok, kreativ eller konstruktiv utan att ha särskilt hög mätbar intelligens. Men man blir knappast forskare eller vetenskapsman utan att ha en kombination av detta och medfödd intelligens, något som är en förutsättning för högre studier och inlärning, vilket i sin tur är en förutsättning för nyskapande verksamhet i ett tekniskt utvecklat samhälle. Att intelligens inte är kopplat till socialgrupp är givet, att en psykopat kan tjäna stora pengar enbart på kreativitet och hänsynslöshet och ställa Porschen utanför lyxvillan innebär inte att hans barn får gräddfil till universiteten, snarare tvärtom. Syskon kan ha mycket divergerande intelligens, där är det inte ens säkert att den intelligenta har större framgång än det mindre lyckligt lottade syskonet.
           Om vi skall se på adelns förfall så beror detta på regelsystemet som innebar att den äldste sonen ärvde godsen medan de manliga syskonen fick bli officerare och ofta dog eller skadades i krigen. Den äldste sonen var många gånger den sämste representanten för släktens intelligentia. Resultatet blev därefter.
           Inom politiken är det snarare en nackdel att vara intelligent, vilket visar sig tydligt genom vår svetsarregering. Den totala bristen på självkritik och analys av sin egen förmåga att hantera en alltför krävande position grundar sig i en skriande brist på intelligens, något som ersätts av maktbegär och despotism. Det får vi alla lida för, men vi får skylla oss själva som inte förmår göra något åt det.
           Under en tid gjorde till och med FN nationella intelligensbedömningar som ett arbetsredskap för att kunna styra biståndsarbetet. Dessa fick kritik av just den anledningen som jag nämner ovan, den rådande samhällsutvecklingen kan ge plats för klokhet och kreativitet, men inte ge möjligheter till intellektuell verksamhet på en högre nivå därför att utbildning och forskningsinstitutioner helt enkelt saknas. Det innebär ju inte att intelligens saknas i hela befolkningsgrupper, även om man nog måste konstatera att underlaget i många fall är betydligt mindre omfattande än i utvecklade länder.
           Vad gäller Marx kan man fråga sig om en teoretiker utan förmåga att relatera till verkligheten har någon intelligens alls, begreppet intelligens är betydligt bredare än så.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Väl utvecklat Peter! Marx symboliserade inte intelligensdimensionen i Illeris teori utan den sociala. Kreativitet och intelligens är två skilda saker, men kreativitet uppstår inte i vacuum. Ju mer kunskaper och erfarenheter vi förvärvat desto större förmåga att syntetisera, vilket är essensen i kreativa verksamheter.

          • eva-marie says:

           Peter.
           Det jag skrev är bara ett ex på en definition jag hörde av andra. Jag tyckte det var tänkvärt, men egentligen har det nog mer med kreativitet än intelligens att göra, som du skriver.

           Det vi diskuterade tidigare var ju mer de som gynnats av systemet och de som inte gjort det.
           Och hur den som gynnats ofta (inte alltid) försvarar systemet p g a det. Därför kom vi in på att högutbildade inte alltid måste ha den rätta förståelsen, trots sin utbildning och intelligens.

          • eva-marie says:

           Tack Carina för den intressanta informationen om Blooms taxonomi för lärande ! Väldigt intressant. Jag hade aldrig tidigare hört talas om det.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Det glädjer mig! 🙂

          • Erik says:

           Tror också att icke högskoleutbildade besitter något som skulle kunna liknad vid lillebrorskomplex, men på senare tid har nog detta luckras upp en del med tanke på de intellektuella förfall som härjar i dagens akademiska värld.

           Sedan får man nog skilja på naturvetenskap och humaniora. Att kritiskt granska den tidigare är betydligt svårare än den senare, men inte omöjligt. Själv vill jag kalla akademiska studier för systemkunskap inom ett snävt perspektiv, där det allt som oftast gäller: läs, återge och glöm. Läs, återge och glöm. Träffa man på dylik person på en fest som framhäver sin akademisk merit och ber vederbörande redogöra några detaljer man inte har kläm på får man i regel svaret att denna kan detta ämne då de läst si och så många poäng. Är man emellertid påstridig får man svarat: ”då måste jag hem och repetera först – men jag kan ämnet då jag har poäng”. Vad hindrar att andra kan göra det samma? Till sist är det stor skillnad på före och efter internets intåg.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Absolut! På senare tid har kreatörer och entreprenörer tagit över trendracet. Det har skett i takt med att frihet har premierats. Universitetsstudier och de jobb som det genererar har inte många frihetsgrader om man bortser från distansmöjligheterna på senare tid. Nu när universitetsstudier behövs för yrken som förr utbildade på yrkesskolor eller direkt på arbetsplatsen, förstår man att staten vill ha in fler på studiemedel, för kunskapsmässigt blir det ingen skillnad i praktiken. Dock blir praktiken vetenskapliggjord, som ett självändamål.

          • Mo says:

           Carina, du skriver så riktigt att staten vill ha in fler på studiemedel. Den politiserade tvångströjan som tvingar in de unga i det babyloniska skuldsystemet där du blir en evig slav. Du slussas in i skuldsättning för din överlevnad genom bostads och utbildningssystem som gynnar andra mer än dig själv. Inte minst politiker kan slå sig för bröstet i sin egenbeundran samtidigt som de garanteras lukrativa uppdrag i styrelser mm inom högskolesystemet och då kan man även ha full koll på innehåll och aktuell värdegrund. Utbildningens kvalitet och väg till arbete har inte varit det självklara målet det borde vara. Men vi närmar oss förändring och konkurrens i och med att distansutbildningar med kvalitet öppnar upp på lärosäten i andra länder. Våra ”uppskattade” politikers tur att bli arbetslösa ?

           https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/nya-styrelser-for-30-universitet-och-hogskolor/

          • carinaagrellgmailcom says:

           Tack Mo! Vet du vad dessa nya styrelser innebär? Det är ju sällan man kan läsa ut det explicit, menar jag. Ytterligare valser åt vänster kan man tänka?
           Ja, allt statligt luckras upp, och ungdomarna får jobb på sina kunskaper och personliga kvaliteter som de kan skaffa sig utanför de svenska universiteten. Särskilt distansundervisningen ökar, precis som du skriver.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Ja, Klaus Schwab får ge UBI till politikerna, så kan vi införa direkt demokrati!

          • Mo says:

           Carina, jag tror att det helt enkelt innebär att de vill stärka sin makt och det politiska inflytandet i denna som de skriver så viktiga och Sveriges enskilt största statliga verksamhet.
           Stora grupper av ungdomar i Sverige har hamnat utanför utbildningssystemet med allt vad det medfört av destruktiv samhällsutveckling och kriminalitet som de unga rekryteras till i allt yngre åldrar.
           Engelska skolan har fångat upp problemet och lyckas bättre med att nå ut med grundläggande utbildning till dessa grupper. Snart blir nästa steg i trappan utbildningar på högskolenivå tror jag och den nya tekniken underlättar utvecklingen. Det skulle även kunna innebära interaktioner mellan olika lärosäten runt om i världen kanske i första hand Europa . Detta är politiker väl medvetna om och rädda för. Men några ser säkert möjligheterna.
           Vi kan ju inte fortsätta att ösa ut skattepengar på utbildningsinsatser som inte når sina mål men istället leder till ökad byråkrati och därmed ökade kostnader även där. En rundgång i ekorrhjulet så att säga.

         • Erik says:

          Högre utbildning kopplat till hög intelligens är ett kärt samtalsämne. De som har en högskoleutbildning vill naturligtvis framhäva att det var intelligensen som gjorde detta möjligt emedan de som inte har arbetat sig igenom en högre utbildning hävdar motsatsen nämligen att även de är högbegåvande men prioriterade bort studierna. Flest högbegåvade finnar man naturligtvis inom de med högre utbildningarna. Själv saknar jag någon from av högre utbildning, men via alla mina utredningar vet jag via WAIS III (Wechsler Adult Intelligence Scale) att bara drygt 6 % av befolkningen har högre intelligens, men detta ska man ta med en nya salt, då höga resultat på ett IQ-test inte är samma sak som en hög intelligens. Sedan mäter man lite olika saker, med olika tester. Den enda mätbara som egentligen är intressant är den logiska förmåga. Är den synnerligen hög, bruk andra förmågor följa med.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Universitetsutbildning är normen. Om man väljer bort en sådan, tas det för självklart att det uppstått något problem. Om bara inte detta problem uppstått, så skulle även denna individ studerat. Förr var det dessutom garantin för ett välbetalt och säkert arbete, men idag krävs det disputation för sådana jobb som man förr fick på en magister. Om man ska titta på lönsamhet blir många projekt tveksamma.
           Själv har jag pluggat ämnen som intresserat mig – konst och pedagogik är mina akademiska fönster ut mot världen, även om jag intresserar mig för samhället i allmänhet. En magister och en kandidat har det blivit, alltså har jag grävt många gropar istället för en djup.
           Sönerna har valt olika vägar, en traditionellt intelligent utbildade sig till arkitekt, medan den yngre är mer för att hantera material och är f n murare. Den yngre är minst lika intellegent och kreativ, men på ett annat sätt.
           Hjärnforskaren Howard Gardner som i början av 80-talet publicerade teorin om multipla intelligenser (de var sju från början, men har blivit åtta) har haft stort inflytande i skolan genom att han förklarat olikheterna med individuella intelligensprofiler. Han har också skrivit en helt fantastisk bok om kreativa människor under 1900-talet som jag rekommenderar varmt för den som är intresserad. Creating Minds heter den!

          • carinaagrellgmailcom says:

           Glömde: Är helt med på logiken som ett slags ”allmän intelligens”. Man kan då bli skräckslagen när man studerar politikers och myndigheters brist på logiskt tänkande. Den verkliga makten vill naturligtvis att det anställs obegåvade människor som de lätt kan styra upp till duktiga idioter.

          • eva-marie says:

           Erik. Att vi ö h t kom in på intelligens och högre utbildning beror på det artikelförfattaren förmodade ; att propagandan tvärt emot vad man kan tro, verkar ha haft störst effekt på dessa grupper. Det gäller förstås inte alla, och många utan högre utbildning tar ju också det här på allvar.
           Själv har jag inte heller så hög utbildning (gymnasiet). En sak man inte tänker på, är att den kultur man omges av ofta avgör om man fortsätter till högre utbildningar eller inte. Nu tänker jag inte på landet, utan den närmaste ”kulturen” där man lever och umgås. Tidsandan också förstås. I min familj och omgivning var det, på den tiden, väldigt ovanligt att fortsätta studierna efter de grundläggande åren. Många slutade skolan tidigt och började jobba. (Det var ett mindre samhälle) Högskola och universitet fanns liksom inte på kartan. Det var nåt man hörde talas om, men det hände på andra platser, ofta städer, långt borta. Därför antar jag att det fanns ett mentalt/psykologiskt hinder, som gjorde att de flesta aldrig reflekterade över om de skulle läsa vidare eller inte. Inte heller var det samma krav på högskola för att få ett arbete som det blivit senare. Gymnasium var inte heller självklart där och då.

   • Loa says:

    Klyftiga dumskallar
    av Karl-Olov Arnstberg
    5 september, 2016
    https://morklaggning.wordpress.com/2016/09/05/klyftiga-dumskallar/

 2. Loa says:

  WATCH: Red Blood Cells Under Microscope Appear Damaged AFTER mRNA Covid Vaccine
  June 2021
  https://welovetrump.com/2021/06/23/watch-red-blood-cells-under-microscope-appear-damaged-after-mrna-covid-vaccine/
  Sarah Westalls video fr 1.45

 3. Loa says:

  The Marshall Report

  VAX, NANO PARTICLES, BIG PHARMA, YOUR LIFE, $ AND THE CABAL
  June 28, 2021
  https://themarshallreport.wordpress.com/2021/06/28/vax-nano-particles-big-pharma-your-life-and-the-cabal/

  Mycket på en gång här:

  PRESIDENT TRUMP WON AND HE HAS GOT THIS UNDER CONTROL – HOLD THE LINE!

  Here is a look at what we are watching in the prelude…
  MAGNETIC VACCINES – And now we find there is graphene oxide in the vaccine!
  All the analyses point out that the vials have graphene oxide, which may be causing the magnetism in people and that is indeed causing thrombi and deaths.

  WHICH BRINGS US TO THE QUESTION WHY?
  Dr. José Luis Sevillano:
  ‘This operation is not about killing people, it’s about controlling them’
  “Let’s see: if you wanted to kill people, do you think you are going to put up 5G towers and carry out a vaccination campaign? You have no idea what products they can drop from the air in order to kill an entire country. If they want to, in less than a day. Just by airdropping something.

  And then there is the problem of that SECOND AMENDMENT
  Biden and the Democrats are coming for our guns and they aren’t even bothering to hide it anymore.

  MYCKET BRA:
  (Jag bokmärker honom genast)
  Join SETH HOLEHOUSE of “Man In America” for a deep dive into the agenda to make owning a home (or anything else, for that matter) a thing of the past…
  COVID plunged the world into recession, leaving millions of Americans out of work. Yet, somehow the housing market BOOMED!?! How is that possible?

  Han noterar de fyra som äger ALLT:
  State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock och FMR (Fidelity).
  Och de äger VARANDRA!

  men Dianne Marshall avslutar segervisst och trosvisst.

 4. Mjölner says:

  Loa!
  Lite teknisk hokus pokus om användningsområden för graphene oxid.
  Som fysiskt material är det ett enkelt lager enatomig film framställt genom oxidering av grafit
  och kan tydligen ha fler egenskapern/användningsområden.

  Biosensing is a crucial part of human well-being as early detection of diseases requires highly sensitive and selective methods. Different types of biosensors are thus being developed for more accurate and faster analysis in mind. New materials, such as graphene oxide, are evaluated for improved biosensor performance.
  Biomolecules can be immobilized to graphene oxide

  Graphene oxide (GO) is the oxidized form of graphene. It is a single-atomic-layered material that is formed by the oxidation of graphite which is cheap and readily available. Graphene oxide is easy to process since it is dispersible in water and other solvents. For biosensing applications, it can be easily complexed with biomolecules as graphene oxide is covered with different functionalities such as epoxy, hydroxyl and carboxylic groups. The functionalization of GO also reduces the agglomeration. At least Avidin-Biotin, nucleic acids, peptides, and proteins have been used to functionalize graphene oxide.
  Graphene oxide works as a fluorescence quenching agent

  Fluorescence quenching ability of graphene oxide can be utilized in analyte detection both in solution as well as on the sensor surface where graphene oxide has been deposited. In principle, the GO binds to a dye-labeled aptamer (nucleic acids, peptides) either through covalent or non-covalent binding and quenches the fluorescence of the dye. At the presence of the target molecule, the GO – aptamer interaction is disturbed releasing the dye-labeled aptamer and the fluorescence of dye is restored. Most of the GO-based biosensing systems introduced so far are colloidal suspensions. Ability to integrate GO-based biosensor on solid allows their application in new devices. To be able to utilize graphene oxide on a sensor surface, methods to deposit high quality GO mono- and multilayers are needed.

  To read how solution-based graphene oxide deposition can be done, please download the overview below.
  Overview

  Solution Based Deposition of Graphene and Graphene Oxide

  • Loa says:

   ‘Biosensing’?
   ‘Fluorescence quenching ability’?
   att användas till vad?

   Här står om hur tunt och starkt det är

   Klicka för att komma åt ssf-materialrapport-1.pdf

   s 20

   och farligt att inandas
   https://www.cleannet.se/article/view/575754/grafen_farligt_att_inandas

   Jag har ett svagt minne att en ung svenska som forskade i grafenoxid bjöds in till Bilderberg för några år sen. Jag kan ha fel.

   • peterkrabbe says:

    Intressanta artiklar som framför allt visar att experimenten med människor i skydd av vaccinationsagendan fortsätter. Utan att vi förmodas veta om det. Ledtrådarna här är nog den elektriska ledningsförmågan och möjligheten att koppla till hjärnfunktioner, vilket passar bra för extern styrning av våra fysiska funktioner.
    Jag vill också minnas att någon skrivit om fluorescensen som ett sätt att utifrån scanna av om någon är vaccinerad eller ej, användbart vid kontroller på flygplatser m.m. Istället för pappersdokument eller mobilens vaccinpass. Enkelt att installera i säkerhetskontrollen och skiljer direkt ut oönskade vaccinmotståndare som de flesta av oss här på bloggen….

    • ragnhild says:

     Takk, mye intressant her. Også jeg følger intenst med. Her hjemme finnes ikke noe som likner på disse modige utspillene her. Alt er modifisert. Feigheten råder – msm sine fotspor er fristende; konstatert.

     Jeg er tung om hjertet f.t. Over år søkt å påvirke aller nærmeste familie, de voksne har nå tatt Modernavaksinen, ”boostersprøyten” venter i august. Jeg er utvidet pålest, og er i sjokk. Deres avgjørelse er basert på det vanlige sprøytet av info fra omgivelsene og helsemyndighetene. Travle hverdager; leger-ikke innsatte; manglende kapasitet forøvrig; inkludert språk hører til. Det siste synes å kunne bli deres skjebne.
     Nå reagerer jeg med å ikke å finne fram til soverommet, sitter på bitchute og blir bekreftet på faenskapet via forskere og vitenskapsmenn/kvinner.
     Jeg har andre i nærmiljøet som er i samme situasjon/venter på neste såkalte ”booster”-sprøyte. Har de tatt den, så kan jeg ikke bidra mer – men de 3-4 som vurderer ta 1ste sprøyte eller har den 2ndre tilgode klarer jeg ikke helt å slippe.

     Som jeg ser det; Våre myndigheter har forlatt sitt folk, satt dem ut i kulden. Sorg, stor sorg vil vi oppleve framover, jeg smaker allerede på den. Alle som ofres, sympatiserer jeg med. Det er knapt selvforskyldt, man søker jo bare en løsning. Det vet jo ”installatørene” av f.skapet alt om! Ref. Hegel.

     Annet:
     Peter, du sa i en kommentar i en annen tråd – noe som; ”at dersom vi ikke vet hvem som finnes i bakgrunnen og styrer det hele…. ”….. så forblir vi i mørke (min kommentar det siste) … derfor dette herunder:

     Nylig lagt ut. Først trodde jeg det var et gammelt foredrag, men en del tyder på nylig utgivelse. Kjenner du til dette:
     https://www.bitchute.com/video/QgGjQjx3aRAg/

     Lydkvaliteten kan diskuteres; men legger vi det gode øret til, så går det bra 😉

     Råd: Evnt. laste det ned, vi vet hvorfor.
     Med vennlig hilsen

     • Loa says:

      Ragnhild – det var längesen!
      Jag förstår dig precis. Vanmakten att inte nå fram.
      Det ska bli intressant att lyssna på Fritz Springmeier – 3 tim..

      • ragnhild says:

       Ja, avmakt er ikke noen god følelse, men dette som kommer fram her er fatalt. Allerede er mange flere enn oppgitt borte. Større lands myndigheter går ikke av veien for å jukse stort med tallene. Mindre lands politikere (utrolig nok valgte) tropper opp for å illustrere hvor hardt de jobber. Her i Norden overlates propagandaen til Schibsted ol. medier.

       Fornuftig av anglo-amerikanske oligarker å kjøpe opp MSM. For den som er opptatt av sannhet er det en katastrofe.

       Tilbake til hva det forferdelige såkalte vaccineeksperimentet betyr:
       https://www.bitchute.com/video/W9FS2fza8zTQ/

       Fortsatt sitter folk på legekontorer, og i svære haller leiet for anledningen; i lange stolrekker, rekke på rekke. Hva var det som stakk dem. Klart jeg synes synd på dem, ofre som de er.
       Jeg er sjokkert over at ikke våre myndigheter har sørget for ”informed – consent”. Folkemord gjennomført er straffbart. Minner om Nürnberg2 kommende rettsprosesser i flere land, på forskjellige kontinenter. Da får vi samtidig blottstillet lands rettssystem*.

       *tja, lands rettssystem – Dommerstanden? Her vil vel en del frimurertilknyttede dommere som innehar høy grad være på plass og utvise deres lojalitet. Til hvem? Dette blir spennende, eller ikke. Hjelper det å holde pusten?.

       Med vennlig hilsen til deg Loa, og dere alle. Når jeg våkner idag skal jeg lese Ture sin del 2. Etter at jeg har tatt inn 2 krus kaffe med fløte. Akkurat passe ”avrundet” blir den da 😉

       • ragnhild says:

        Sture skal det være, et eller annet sted lærte jeg at navn skal man ikke skusle med. Unnskyld.
        Loa, jeg gleder meg til å sette tennene i intervjuet m.m. med vår alles modige Reiner Fuellmich – med intelligens på høyeste nivå. Og med en så ydmyk fremtoning; derfor karakteristikken her.

    • Erik says:

     Misstänker att även om detta skulle bli offentligt, skulle en majoritet av befolkning slå bort dessa faktum som konspirationsteorier. Det är märkligt hur människor rationaliserar bort obekväma sanningar. Tror mer att det handlar om någon sorts läggning eller talang; detta att ta till sig obehagliga sanning och anpassa sitt liv.

     • eva-marie says:

      Och brist på nyfikenhet kanske? De flesta verkar ha bestämt sig för vad de tror är sant och vill inte veta av några andra teorier/fakta.
      Vi är nog många som känner hopplösheten att tas på allvar och respekteras för våra beslut.

      • Erik says:

       Vad beror denna brist på? Osäkerhet? Osäkerheten inför det okända är lik en en resa som påverka på två olika sätt: antingen spännande och lockande att utsätta sig för eller något främmande och otäckt man försöker fly ifrån.

       • eva-marie says:

        Ja ,säg det. Många litar blint på vanliga media, för att den är ”seriös”, som en person sa.
        De får höra att alternativa nyhetskällor är missledande och konspirationer, och då väljer man att tro så. Men varför? Kanske osäkerhet, som du skriver.

        Jag tror att rädslan på många sätt hindrar dem att tänka klart och använda sin nyfikenhet. Alla kanske inte är direkt panikslagna, men försatta i en slags ”trans-tillstånd”, som artikelförfattaren skrev i länken längst upp på sidan.

        • carinaagrellgmailcom says:

         Ja, kollektivister flockas kring majoriteten, livrädda för att vara avvikande. Intressant är att alla ändå vill framstå som udda och speciella. Psykiatrikern Claes Jansson undersökte fenomenet och skrev om det i en bok ”Skratta med Gud” och inte många ville tas med att de var vanliga.
         Detta är ett balansproblem som existentialisterna har formulerat. ”Vi är dömda till frihet”, och därför borde det finnas lika många utfall som det finns människor, men det är bara de som bejakar sin individualitet som får lika många utfall som det finns människor. De andra klumpar ihop sig på mitten. Samtidigt finns risken att om vi blir alltför unika så tappar vi vår vanlighet, att kunna vara som vem som helst. Men tappar vi för mycket individualitet så förlorar vi vår unicitet, vår unika skaparförmåga, och flyter ihop med väggarna.

         • eva-marie says:

          Carina. Några citat om det du tar upp;
          ”Somliga författare blandar ihop autenticitet (äkthet, ärlighet), som de alltid borde eftersträva, med originalitet, som de aldrig borde bry sig om. ”
          (W.H. Auden)

          ”Självtillit är en styggelse för samhället. . .
          Ingenting är heligare än ditt eget tänkesätts integritet. . .”
          (Emerson)

          • carinaagrellgmailcom says:

           Tack eva-marie, det var passande citat. Jag är lite kluven inför det första, även om jag inser att det KAN finnas, men det behöver inte finnas, en skillnad.Den som är medveten om sin originalitet och spelar på den är ju inte autentisk, medan äkta originalitet, alltså en genuin människa som inför sin omgivning kan te sig lite excentrisk, mycket väl kan vara autentisk.

           En autentisk människa kan aldrig ha ett uppsåt att framstå på ett sätt som inte är förankrat i människans centrum, kanske man kan säga?

          • eva-marie says:

           Carina. Jag tycker du slår huve`t på spiken i din sista mening. Citatet är kanske lite förvirrande, då de två sakerna kan uppfattas vara samma sak. Äkta originalitet måste vara genuin och autentisk, antar även jag han menar.

           Den tyske pastorn/prästen Bonhoeffer, som levde under 2;a världskriget, har sagt/skrivit
           mycket som känns väldigt aktuella i dag. Några lösa meningar ur ett tal eller en skrift;
           ”Den billiga beskyllningen för osocial inställning. . . har alltid varit pöbelns argument mot ordningen. . .
           Vi står mitt uppe i en vulgariseringsprocess inom alla samhällsområden, men samtidigt födelsen för en ny adlig hållning . . .
           Adel uppstår genom offer, mod och ett klart vetande om vad man är skyldig sig själv och andra, gnm. . . . kravet på den aktning som tillkommer en själv.
           Kvalitet är den starkaste fienden till all massmentalitet . . . att stå fri både uppåt och neråt.”

           (Jag tycker att de här orden passar den nuvarande tiden på många sätt)

   • Loa says:

    Jag mindes rätt!
    Hon var på Bilderberg 2017 (med Rödskrikan)
    Johanna Rosén
    Professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet
    https://www.sverigesungaakademi.se/1184.html

    fokus på hårda material för verktygsindustrin och väldigt tunna material för energitillämpningar, till exempel batterier och superkondensatorer.
    2015 Video: Nya magnetiska material för framtidens elektronik
    https://www.youtube.com/watch?v=8UboIo3KBCE 7 min.

    30 september 2020
    29 miljoner till forskning om nya 2D-material
    https://liu.se/nyhet/29-miljoner-till-forskning-om-nya-2d-material

    Professor Johanna Rosén får, tillsammans med kollegor vid LiU och Uppsala universitet, 29 miljoner kr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Även AI ska nu användas i jakten på tvådimensionella material med helt nya egenskaper.
    Det mest kända 2D-materialet är grafen, men Johanna Rosén och hennes forskargrupp vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, har i flera år arbetat med andra lovande 2D-material, MXener.
    (…) för exempelvis katalys vid framtagning av läkemedel, vattenrening och avsaltning, miljövänlig energilagring och för medicinsk teknik, för såväl bekämpning av skadliga bakterier som förbättrad biokompabilitet.

    5 mars 2021
    Prestigefyllt fysikpris till Johanna Rosén
    https://liu.se/nyhet/prestigefullt-fysikpris-till-johanna-rosen

    I år har Göran Gustafssonspriset i fysik gått till Johanna Rosén, professor vid Linköpings universitet, för hennes forskning inom nyskapande materialdesign av tunna filmer och 2D-material. Prissumman uppgår till fem miljoner kronor.

    • peterkrabbe says:

     Tack Loa, lysande research! Jag minns att Johanna Rose’n stod med på listan till Bilderbergmötet men lyckades aldrig få någon rimlig förklaring till varför. Nu vet vi. Stackars Martin lär inte bli långlivad, detta är ju ett av huvudargumentet för hela agendan – en datorstyrd hjärna under transhumanisternas kontroll. Vi tycks vara nära ett facit nu tack vare dessa modiga forskare som vågar gå ut med sina resultat oavsett sin egen personliga framtid.

 5. Loa says:

  Vittnesmål av covid19-injektionsoffer

  US Senator Ron Johnson held press conference with families who are victims of the COVID vaccine Monday at the Federal Courthouse in Milwaukee, Wisconsin.
  https://stillnessinthestorm.com/2021/06/sen-ron-johnson-hearing-mother-with-disabled-daughter-breaks-down-crying-while-sharing-how-covid-vaccine-shattered-her-daughters-life-video/

  OCH
  vid 53 min.
  Drug adverse event comparison !
  OCH dessutom tidsintervallen: under 25 år resp.ett halvt..

 6. Mjölner says:

  Vi kör väl corona- och regeringskris parallellt. Miljömupparna tycks hålla ett fast grepp om UD.
  Läs och äcklas. Svetsar´n har genom att hemligstämpla de senaste regeringssammanträdena undanhållit svenska folket innehållet i sammanträdesprotokollen samt vad som beslutats.
  Protokoll från regeringssammanträden skall vad jag vet vara offentlig handling.

  https://ledarsidorna.se/2021/07/efter-ledarsidornas-avslojande-ud-och-dirty-dozen-tvingas-backa/

  Svetsar´n med anhang kommenterar dödsskjutningen av en ung polis i Göteborg med stor skyndsamhet. Det gör han inte när en ung svensk kvinna är våldtagen eller när mor och son blir knivhuggna till döds på ett varuhus. Ej heller när en skolflicka lemlästas till döds av en för länge sedan utvisad kriminell som valt att stanna kvar. Varför undrar man? Vi skulle inte göra skillnad sades det.

  Den utvisade kriminelle personen har även jobbat som välbetald svartbyggare åt en känd bergsturk som flytt till Sverige i stället för att stanna och slåss för sina landsmän. Fegt tycker de flesta. Det tycker däremot inte de stockholmare som köper biljetter till bergsturkens s.k. shower där han smutskastar svenskarna under publikens jubel och applåder.

 7. Mjölner says:

  Stor succé för Sture Blomberg och Mikael Willgert i Swebbtv del 2, 56 kommentarer.

  • ceskyraj says:

   Underbart att få på ett pedagogiskt sätt höra Sture förklara vad som ska hända i kroppen efter injektion. Förhoppningsvis spridds dessa två delar och flera kan varnas. Tack till Sture och Mikael på Swebbv.🙏

  • peterkrabbe says:

   Två ovärderliga program som ställer våra folkhälsomyndigheter schack matt! Låt oss hoppas att detta nu delas flitigt så spridningen blir betydligt större än vad bloggen orkar med. Heder åt Sture som nu går i täten för en läkarkår som till stora delar fortfarande sover sin Törnrosasömn, ett uppvaknande är ett måste om fler liv skall kunna räddas undan Cabalens ondska. Detta ger oss alla ett välkommet adrenalintillskott i kampen för sanning och kunskap!

 8. jesslar53 says:

  Lite fundersam om detta ?? Någon som kan reda ut läget ????

  https://brandnewtube.com/watch/why-you-are-dead-the-united-nations-and-the-nwo_7RPIV9fXrIs14rY.html

  Original Title:Konungariket Sverige – ett företag!
  Description:”Vår grundlag anger tydligt att Sverige tillhör alla dem som bor och verkar här. Vi måste vara vaksamma och inse förvrängningen av ord och meningar. Sverige utgörs av fysisk mark med ett geografiskt läge som definieras av grannländerna och deras gränser – det är inte detsamma som SWEDEN KINGDOM OF – som är ett bolag, registrerat på US Securities Exchange med sin egen uppsättning lagar som endast styr företag.”

  • carinaagrellgmailcom says:

   Jag kanske kan ta dig en bit på vägen:

   Tre lagar som Vatikanen tillskapades, bildar tillsammans bedrägeriet. De uttalas ungefär ”cestekeyvee” och de nämns i filmen. Santos Bonnacci, ”MrAstrotheology” på nätet är den som kan reda ut detta i detalj. https://www.youtube.com/watch?v=ht7fd5N8EwU

   Som också nämns i filmen är det personnamn och företagsnamn textade med versaler som registreras som blir corporationer (corps=lik), men för oss som länge har haft personnummer kopplade till namnet, har personnumret övertagit identiteten. När vi identifierar oss som namnet eller personnumret, betraktas vi därför som döda, försvunna till havs. I filmen användes begreppet ”lost-in-water” vill jag minnas. Detta gör oss till slavar och vi har bara skenbar talan i domstolar och vid myndighetskontakter.

   Försök att skenbart återupprätta människovärdet har gjorts genom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (EKMR), och var väl ett sätt att kompensera för de engelskspråkiga ländernas Common Law. Common Law = Law of the Land, alltså genom denna jurisdiktion har personen krälat upp på land och blivit en levande människa. En reflektion är att den som är försvunnen i havet saknar egendom.Den har övergått till staten genom registreringen av personen och egendomen.

   Artikel 6 är lömsk eftersom den säger halva sanningen:
   ”Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.”
   Nu måste vi skilja på registrerade personer och levande människor. Du har alltså rätt att presentera dig som en person utan rättigheter, men du behöver inte! Du kan presentera dig som en levande människa. Problemet är att myndigheterna vägrar acceptera detta val, de vill ju ha dig under sin jurisdiktion – författningarna. De påhittade lagarna. Om du presenterar dig utan personnummer och namn, formulerat som KARL KARLSSON, så står du endast under grundlagarnas jurisdiktion, och därmed förankringen där av EKMR. Se kap 2, § 19. Det innebär att både förvaltning 12 kap, 10§, och domstolar 11 kap, 14§ måste lagpröva mot grundlagen Regeringsformen om en författning strider mot denna.Men staten trilskas väldeliga, och vägrar lyda lagar som funnits förankrade i Regeringsformen sedan 1994 – som ett trotsigt barn. Jag rekommenderar Jacob WF Sundbergs böcker. Han är professor eremitus, i allmän rättlära och är den som tillfört mest till samhället gällande kunskaper om EKMR. https://sv.wikipedia.org/wiki/Jacob_W.F._Sundberg Som jag ser det är det knutarna kring hur vi betraktas som måste lösas upp. Människor eller slavar. Om slaveriet ska upphöra i fullständig mening, inte bara övergå i olika former, (Den senaste formen presenteras för fullt av WEF och Klaus Schwab)

   Detta med stiftelserna som våra föräldrar upprättar åt oss när vi föds genom att de registrerar oss, kan ju verka oskyldigt, men som konstateras i filmen kan vi inte vara förmånstagare samtidigt som vi är förvaltare. Vi förvaltar vår stiftelse åt staten eftersom den äger oss genom registreringen. Därför gör staten som den vill, Likviderar den om vi mopsar oss. Det finns många exempel på det, t ex uppfinnare som förväntas tjäna stora pengar på sina patent. Jag tror att utredningen av stiftelserna finns med på samma länk ovan.

   Ja, så ska man nog uppfatta skillanden mellan ”Sweden, The Kingdom of” och Konungariket Sverige. Det förstnämnda är ett abstrakt bolag, administrationen, kommersen – medan konungariket är kopplat till landmassan.

   Hoppas detta hjälpte dig i någon mening.

   • jesslar53 says:

    Detta var en bra förklaring till en lekman som mig. däremot står då vem äger oss om vi nu ansluter oss till ett ”demokratisk system” Är vi ägda eller har fri ägande rätt.??
    Har dom rätt till att beskatta oss tills vi ger upp,,,

    • carinaagrellgmailcom says:

     Om vi inte ställer oss under författningarna, alltså inte identifierar oss med vår legitimation som ju är statens slavbevis kan man säga, då gäller inga författningar, alltså inte skattelagstiftningen heller. Problemet är att skatteverket struntar i detta, de kör sitt race och ser dig som en slav oavsett.

     Våra stiftelser ligger såvitt jag förstår hos Riksgälden, och vi borde kunna göra uttag där. En som försökt är JonLevi i USA, och han fyllde i en uttagsblankett (från vilken som helst bank antar jag) och kunde köpa vinterdäck! :-)Men kryphålet stängdes snabbt: https://www.youtube.com/watch?v=EOcIGt6cOgg

     Man får nog tänka sig länkar som håller ihop en kedja när det gäller ägandet. Vi och ”våra” fastigheter och bilar och annat som är registrerat, är ju kopplade till svenska myndigheter, liksom våra stiftelser som torde finnas på Riksgälden. Bolaget Sweden, The Kingdom of, är kopplat till NYSE och ända fram till alldeles nyligen fanns endast ett företag vilka alla registrerade bolag sorterade under – City of London. Det som hände nyligen var att det kom ut uppgifter om att City of London var upphävt, och att Blackstone och Vanguard tagit över rollen.

     https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/15/does-vanguard-and-blackrock-own-the-world.aspx?ui=ff8b046f23f6e457302d651e0574a6626cc7091add525200743b5f35be7d7a35&sd=19000101&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210615&mid=DM903847&rid=1183512127&p4=20181016&p5=

     https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11820854

     Jag får reservera mig angående hur detta knöts ihop,eftersom jag inte minns. Det man måste hålla i minnet är att mycket kan vara – men behöver inte vara – desinformation.
     Som sagt är det denna knut som många kämpar med att komma ur, alltså hitta lösningar för att ställa sig utanför systemet. Det handlar dock inte bara om skatter utan främst om självbestämmande, naturlagars överlägsenhet och frihet i största allmänhet. Larken Rose är en portalfigur, Observation Deck har haft många gäster som löst problemet. Det bygger på att de bildar egna stiftelser, och man kan få hjälp av dem för en liten slant. Mailadress finns i programmen.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Glömde: Ja, vi är oändligt skattskyldiga och det är p g a skatterna som folk historiskt revolterat. Inte för att de varit ägda av känd eller okänd överhet.

    • Loa says:

     Lösningen

     Den levande människan blir en PERSON när den utför/accepterar någon handling med personnummer. Den levande människan är inte skattskyldig till STATEN som bara kan utfärda policies, men kallar dem ”lagar”. Men då får du aldrig göra någon transaktion med personnummer – då har du erkänt slavförhållandet till den självsvåldiga korporationen SVERIGE. Men marken /definierat av grannländernas gränser /landet Sverige är ditt fosterland.

     Anna Von Reitz Capstone Overview of National Economic & Legal Reset
     Halvtimmes intervju av den fokuserade R D Steele
     February 9th, 2021.
     https://www.bitchute.com/video/UBfZiFDxKtom/

     Jurisdiktioner
     Land: common law, fysisk äganderätt inkl till sig själv och sina barn.
     Sea: maritime /admiralty law, internationella relationer, handel, krig.
     Air: global jurisdiktion, commerce mellan inkorporerade enheter (levande människor kan inte delta), immateriella objekt, patent, trademarks, copyrights. Idéer, religion.

     • carinaagrellgmailcom says:

      Tack Loa!

      Kände inte till luftdimensionen, men det är några år sedan jag rotade i detta kaninhål.
      Intressant att gamla tiders födelsebevis utgjordes av att barnets uppgifter skrevs in i familjebibeln. Minns scenen där Karl Oskar skrev in dödsdagen för flickan som åt ihjäl sig av gröten.

     • jesslar53 says:

      Fascism , Fascism , Fascism allt som är emot agendan är då Fascism ???
      Orkade ej se hela videon men Fascism , Fascism verkar vara utgångspunkten.
      Bekämpa hur och med vad och vad för det med sig vilka är Fascister ??
      Meningsmotståndare ?? Alla röster skall kunna utrycka sig i ett fritt samhälle eller är vissa röster mer acceptabla?? Tyvärr räknar jag mig ej som Fascist men kan lyssna på alla inriktningar och därmed få en sansad vy över vad som då är möjlig väg till framgång i ett demokratiskt samhälle.

      • Loa says:

       Med ‘fascism’ avser han den korporativa STATENS självpåtagna makt över invånarna. Medelst det unilaterala ”kontraktet” med personnummer. Detta är bedrägeriet, och fr. 4 min. går han noggrant igenom hur. Och vid 12 min. när man INTE har några skyldigheter! Inte ens att betala skatt.

 9. jesslar53 says:

  Vi är väl fortfarand4e Svenskar ??

  • Sture says:

   @jesslar53,
   jag älskar denna låt, både musuken och orden. Kanske en av Evert Taubes minst kända. Tänk att vi svenskar äger en sådan underbar poet som Evert Taube, som med enkla vardagliga ord får oss att uppleva den skönhet som Gud skapat åt oss. Och musiken – fullkomligt makalös – i sin enkelhet.

 10. Loa says:

  Arizona Senate Briefed About CRITICAL Information and Materials Still Being Withheld by Maricopa County Officials – STAY TUNED!
  June 29, 2021
  https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/arizona-senate-briefed-critical-information-materials-still-withheld-maricopa-county-officials-stay-tuned/
  They must be referring to Dominion routers and administrative passwords. Maricopa County officials withheld this information and these materials from audit officials in defiance of subpoenas since January 13, 2021.
  The forensic report is expected to come out in early August.

 11. Loa says:

  Spot(t) on..

  Man sends lizard saliva to 23andMe for DNA testing, exposing total fraud of company’s claims of human ancestry
  June 28, 2021
  https://www.naturalnews.com/2021-06-28-lizard-saliva-23andme-dna-testing-fraud-ancestry.html

  Reptilen härleddes vara 51 procent ashkenazi-judisk och till 48 procent från främre Orienten..

  • peterkrabbe says:

   Haha, då har kanske David Icke rätt när han hävdar att våra förfäder var reptiler…
   Att matchningen kan härledas till det forna Sumeriska riket är ytterligare en poäng. Det finns många statyetter från den tiden som föreställer gudabilder med ödlehuvud. Kanske skulle man ta ett DNA på påven också, eftersom han har en faiblesse för ödlor, hela hans nybyggda auditorium är utformat som en ödla.
   Kanske gör någon en vetenskaplig jämförelse mellan människors och ödlors DNA? Men det vågar man nog inte, så vi får väl skratta åt det istället – tills vidare…

 12. Mjölner says:

  Med all respekt för att kanske ha reptiler i släkten tycker jag Sverige är fantastiskt.
  Vi har regeringskris och coronakris och EM i fotboll närmar sig den oundvikliga finalen.

  Familjerna Schibstedt,Bonnier och Wallenberg har tillsammans med SVT TV4 och SR löst cancergåtan, orsakerna till hjärtinfarkter, självmord, våldtäkter, trafikolyckor, inbrott, rån, knivskärningar, polisbrutalitet och krogslagsmål. Inte ett enda dödsfall rapporterats av dessa orsaker. Utom polisen som blev skjuten av misstag? Det skulle vara en arbetsplatsolycka enligt de hycklerireligösa sossepropparna i föreningen Hjärta. Samtliga andra ”olyckor” har bokförts som offer för corona. Fantastiskt! Det är nästan så man tror på det.

  Polisen har lyckats plocka fram en knappt straffbar 17-åring som gärningsman. Bra jobbat!
  Nu kan tingsrätten koppla av och börja leta efter förmildrande omständigheter. Samtidigt kan media koncentrera sig på att framställa den stackars polismördaren som offer för det ”utmärkta” Svenska asylpolitiken.

 13. Loa says:

  Dr. Reiner Fuellmich specialises globally on the prosecution of fraudulent corporations. He now leads a stellar team of international lawyers in what will become the world’s largest global tort case—against all protagonists and accomplices in what is now being termed ‘The COVID Scandal’.

  https://www.aeginagreece.com/aegina-island/wp-content/uploads/2020/12/Transcript-testimony-Reiner-Fuellmich-.pdf 12 sidor

  Hello. I am Reiner Fuellmich and I have been admitted to the Bar in Germany and in California for 26 years. I have been practicing law primarily as a trial lawyer against fraudulent corporations

  I’m also one of four members of the German Corona Investigative Committee. Since July 10, 2020, this Committee has been listening to a large number of international scientists’ and experts’ testimony to find answers to questions about the corona crisis,

  This corona crisis, according to all we know today, must be renamed a “Corona Scandal” and those responsible for it must be criminally prosecuted and sued for civil damages. On a political level, everything must be done to make sure that no one will ever again be in a position of such power as to be able to defraud humanity or to attempt to manipulate us with their corrupt agendas. And for this reason I will now explain to you how and where an international network of lawyers will argue this biggest tort case ever, the corona fraud scandal, which has meanwhile unfolded into probably the greatest crime against humanity ever committed.

  Nya Dagbladet har fått en intervju.
  EN SÅDAN SYMPATISK OCH STILIG KARL!
  Reiner Fuellmich: “Coronapandemin är en PCR-test-pandemi”
  3 juli 2021
  https://nyadagbladet.se/utrikes/reiner-fuellmich-coronapandemin-ar-en-pcr-test-pandemi/

  Fuellmich berättar att han under sin utredning av coronakrisen har pratat med över 110 forskare runt om i världen om relaterade frågor,
  – Coronakrisen är, efter det vi har konstaterat, skapad av människor. Det finns ingen coronapandemi – det handlar bara om en PCR-test-pandemi. Denna PCR-test-pandemi och paniken den orsakar används för en helt annan agenda, som det självutnämnda ekonomiska och politiska etablissemanget vill genomföra och driva fram. Det betyder från vår synvinkel att det som andra håller för kollateralskador, exempelvis förstörelsen av medelklassen och småföretagandet och förstörelse av människoliv och hälsa, enligt oss är ett medvetet mål.
  – Hur kom vi fram till detta? Därför att vi sett och vet att folkets hälsa inte spelat någon roll. Frågan om virusets farlighet är redan besvarad, till och med WHO utgår ifrån att dödligheten ligger på ungefär 0,14 per 100 000

 14. Loa says:

  I förrgår hörde jag på tv att EU diskuterade ”a minimum wage within the union”.
  EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade sin käpphäst redan ifjol.

  Jag luktar förspel till universal basic income..

 15. matte5958 says:

  Jag hoppas att ni förbereder er ? Uppenbart att inte (((våra vänner))) stannar här, det kommer mera inom kort !!
  http://friasidor.is/fria-sidor-uppmanar-forbered-dig/

  • Eclipse says:

   Varför denna symbol?

   https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Triskele

   2021-07-09 = 21 (3)

   Hexagonen korresponderar till solen och påminner förstås om honungskakans sexkantiga celler. Kommer också att tänka på TIE fighters i Star Wars, med sina två hexagonformade solpaneler. Farkosten skapades av Colin Cantwell, som också arbetade på Stanley Kubricks 2001, WarGames (1983) och assisterade Walter Cronkite i tv-studion när denne skildrade månlandningen.

   Hegagonen (tvådimensionell representation av kuben) är också en symbol för Saturnus, ”den svarta solen”. Den sjätte planeten från Solen med en permanent hexagonformad storm vid sin nordpol.

   Cyber Polygon 2020:

   • carinaagrellgmailcom says:

    Jag har mest grubblat på symbolen i mitten, och kan inte se något annat än tre skäror, alltså ett arbetsredskap för jordbruksarbetare, såsom i den sovjetkommunistiska röda flaggan.

    • Eclipse says:

     Jag ser likheten med de tre springande benen i mellanrummet mellan ”skärorna”.

     Variant med 777:

     WEF låter en cirkellinje korsa de tre O:na i loggan. OOO = 666.

     • carinaagrellgmailcom says:

      Ja, det har du rätt i!

      • Mo says:

       Carina, ännu en kommentar till vår tidigare diskussion kring cyber Polygon symbolen som nog innehåller flera budskap. Ett sataniskt märke skulle kunna vara en mörk gudomlig kärna omgiven av ljusa orena skal.
       Den förvirrande slutliga kampen där många viljor måste samlas inför end times ?

       • carinaagrellgmailcom says:

        Ja, tänk att verkligheten skulle komma ifatt alla fiktioner på detta eviga tema!
        Det hade väl inte blivit någon sport för dem annars, med sina kunskaper från tidigare civilsationer? Och Gud måste ju se till att fixa ett träningsläger av rang.
        Så snopna alla materialister kommer att bli när de inser att de blivit blåsta på konfekten!

   • Mo says:

    Det kanske skall associera till inledningen på den messianska tiden, se texten about cyber polygon. De mörka är plogbillar och de ljusa vingårdsknivar ?

    https://old.bibeln.se/las/2k/jes#q=Jes+2%3A4

    • carinaagrellgmailcom says:

     Wow, imponerande. Ja, varför inte? Vill minnas att polygonerna hade vaxpolygoner inne i varje cell. Det kanske ska tolkas mer bokstavligt som främjande av bin? Jag tänker honung, pollinering, börja om med en ny trädgård osv.

     • Mo says:

      Dessutom är det väl tänkt att Israel skall bli världens ledande centrum för cybersäkerhet… Bisamhällen har nog var någons sorts arketyp för dem, jag är lite orolig för att de vill isolera oss i (åsikts) celler.

      • carinaagrellgmailcom says:

       Ja, precis – hiveminds!

       • Mo says:

        Exactly, för oss obemedlade. För den utvalda eliten blir det diamanter på ett fat.

        https://se.dreamstime.com/royaltyfri-foto-modell-f%C3%B6r-crystal-struktur-f%C3%B6r-diamant-image26515905

        • carinaagrellgmailcom says:

         CG Jung hade roterat i sin grav med sin individuationsprocess, För övrigt menade han med sin teori coniuntio, motsatsernas förening, att ju mer vi bejakar vår individualitet, desto mer bejakar vi och bryr oss om andra. Socialisering och socialiserande stöter bort andra i vårt egos iver att få mera själva – individualism, vilken nu urartat fullständigt. Politikerna är ett strålande exempel.

         Här en uppmuntrande film med AwakenWithJP – Wokeabulary: https://www.youtube.com/watch?v=HWms5J7yzW8&list=TLPQMDYwNzIwMjH_vC7LMCkSeg&index=7

         Jag kollade förresten häromdagen på filmen ”Idiocracy”, som JP nämner i inledningen. Den kom ut 2006, och jag såg den även då. Minns att jag tänkte ”måtte det inte gå så långt i alla fall”. Men det gjorde det….

         • Mo says:

          Ja det finns bara en väg, att förstå vilka känslor och värden som gör livet meningsfullt, att hitta tillbaks till andligheten.

          Nu slår Deltavarianten till med kraft i det fullvaccinerade Israel. Ännu ett exempel på människans dumdristiga övertro på sin egen förmåga.
          Men om viljan är god kan ändå följa något gott. För många är vaccinationen ett sätt att visa att man bryr sig om sin nästas välmående. Det diktatoriska tvånget är galenskapens redskap. När vi förlorar harmonin faller allt samman i anarki, så har det alltid varit med högt utvecklade samhällen. Det är bara att förtrösta, snart kommer hjälpen, back to basic ?

          • carinaagrellgmailcom says:

           Ja, back to basic. För oss som inte har vant oss vid höga inkomster och tjänat storkovan på smarta investeringar, blir inte fallet så stort. Det blir jobbigast för de som har hög fallhöjd till marken när både fastighetsmarknaden och börsmarknaden havererar.

          • Mo says:

           Det blir jobbigt för många. Att WEF flyttat tidpunkten för the great reset från 2030 till 2025 visar troligen att behovet av nollställning av det skuldmättade systemet är större än vad de tidigare har förstått.
           Korten samlas in sedan blir det ny giv.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Det visste jag inte! Ja, de måste vara desperata nu, och kan inte följa planen, utan måste stressa. Det torde innebära att risken för urspårning ökar. Kanske man kan komma åt magen på dem om de hamnar på rygg i fallet!

          • Loa says:

           Covid-19 Vaccines LEAD TO New Infections and Mortality: The Evidence is Overwhelming
           June 17, 2021
           https://stillnessinthestorm.com/2021/06/covid-19-vaccines-lead-to-new-infections-and-mortality-the-evidence-is-overwhelming/
           15 länders kurvor, överskådligt.

          • åke says:

           Indien visar upp orubbliga fakta i all sin enkelhet medan vi står i en oändlig loop till vaccin-kö.
           Ja, man undrar ju varför modet och förnuftet finns där i Indien men inte här där vi liksom sitter fast i ett märkligt ”förtryck” utan namn ännu. Vad fattas oss ?

           https://www.nextbigfuture.com/2021/06/india-could-sentence-who-chief-scientist-to-death-for-misleading-over-ivermectin-and-killing-indians.html

          • peterkrabbe says:

           Bra sammanfattning om Ivermectin! Låt oss hoppas att man går vidare med denna rättssak och får en fällande dom mot WHOs represenTANT som ger eko över världen. Inget annat land än Indien har så mycket erfarenheter och jämförelsematerial i denna fråga. Tillsammans med Fuellmichs begynnande process kan vi konstatera att det nu börjar röra på sig ordentligt, oppositionen mot WHO och Cabalen blir allt starkare och går inte längre att tysta ner.
           Den pandemipaus som sommaren kommer att innebära ger tid för eftertanke och en starkare opinionsyttring som i bästa fall kan avhålla Cabalen från nästa planerade mutation under hösten. Blåser man för mycket i ballongen så spricker den. Om det händer kommer allt att rullas upp inför mänsklighetens ögon. Vågar man ta den risken?

 16. Loa says:

  Läkemedelsverket: Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner
  Uppdaterad: 1 juli 2021
  https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner
  Nu 252 dödsfall
  Pfizer Comirnaty: 205 döda
  Moderna: 18 döda
  AZ Vaxzevria: 29 döda.

  OBS detta är en bråkdel – 11 %:
  Läkemedelsverket redovisar de inkomna rapporterna om misstänkta biverkningar med snigelfart på sin hemsida. Av totalt inkomna 49.842 rapporter, så har vi bara fått veta vad som finns i 5.689 av dem. Vad som står i övriga 44.153 rapporter vet vi alltså inte, och varje dag läggs det till flera hundra nya rapporter.

 17. Loa says:

  Icing on the cake för USA, som nu firar sin nationaldag
  (Trumps tal kl. 02 i natt av RSBN på rumble)

  Chinese Defector Is Highest Ranking Official Ever To Defect And Allegedly Brought “Terabytes” Of Data Devastating To The CCP
  Jun 22, 2021
  https://100percentfedup.com/chinese-defector-is-highest-ranking-official-ever-to-defect-and-allegedly-brought-terabytes-of-data-devastating-to-the-ccp/

  The identity of the Chinese defector who has been working with the Defense Intelligence Agency (DIA) for months now has recently been revealed. Turns out he is no small fish either.
  It is believed that Dong Jingwei isn’t just a top internal security official for the Guoanbu, the CCP’s Ministry of State Security (MSS), apparently, he was the chief of that agency

 18. ragnhild says:

  Mike Adams og Alex Jones joiner krefter. Vennligst se hele, ikke bare froskereklamen. Faenskapet venter, hold ut.

  Få også med advarselen om mRNA vaksinenes ”booster” = den 2ndre sprøyten – og for Guds skyld ta ikke denne om du ikke allerede har entret dette stadiet. Nå ser jeg denne advarselen ”all over”, fra Sherry Tennpenny, og her fra Mike Adams, i går fra den jødiske legen hos Mercola, men også andre steder. Jeg har jobbet hardt if.t. mine nære-men usikkert om de forstår. Jeg er ikke alene om evnt. å tape den kampen*. Burde vi kjøpt høreapparat til dem, gitt som gave? Med smartteknologi som stråler innover 😉 Nei, det er ikke morsomt, jeg bare later som.

  Det blir verre og verre, og holder dette vann så har vi tunge tider foran oss. Stakkars USA-borgerne som nådeløst har kjent på all eksperimentering opp igjennom år, nå søker medlemmer av det røde skiltet å skufle dem inn i smartbyer for overvåking og kontroll. Gøy det synes ondskapens tjenere.

  Vi har selv frambrakt svært farlige politikere også her i Norden. Vi har hatt og har med nådeløse, livsfarlige, slue krefter å gjøre utenfra – og innenfra. En tidligere norsk (nå avgått) statsminister sa; ”Vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folk vet”. Utalt få år tilbake. Undrer meg i blant hvor på kartet hennes bakgrunn finnes. Svensk mor forøvrig – hun vises ikke på kartet… litt kryptisk dette.

  Så til lenken:
  https://www.bitchute.com/video/hkpvLVjCmFn6/

  (Extermination plans revealed – Second Phase).

  Beklager og håper alle har lagt seg nå, Loa også !! Ta dette i morgen er rådet. Mike er så gravalvorlig.

  • ragnhild says:

   For noen år siden var det på en ell. annen blogg mye informasjon om hvordan preservere kjøtt for lang tids oppbevaring. Noe indianerne praktiserte og gjøre, sammen med bær. Jeg søkte nå duckduckgo.com om dette – fylte ut ruten med med søkebetegnelsen ”pennigan, meat precerving” og ja, der finnes mye. Kanskje også på google.

   Norge har gitt blaffen når det gjelder matlagring. Det sier mye om hvor deres lojalitet er. Min Gud som jeg skjemmes, MÅ bare få sagt det.

   Mike Adams informerer på sin blogg om gratis nedlasting av bok som inneholder mengder av tips om hvordan en kan forberede seg om cyberatakk-konsekvenser kommer til. Mike Adam synes også helt fra 2017 å være forberedt på dette som nå overvelder oss. I samtale med G. Edward Griffin nylig spør han om hvordan dette kan unngås. Svar:

   ”VED IKKE Å LA DET SKJE”, svarer denne unike researcheren som gjennom alle år har advart oss mot det kollektivistiske marerittet som nå kommer oss stadig nærmere.

   p.s. kanskje var det i bøkene til norske Helge Ingstad at jeg fant disse beretningene om kjøtt-preservering, aner at slik var det. Google på denne forskeren, En av bøkene har tittelen ”Pelsjegerliv” – opp mot Ishavet via nord-cannada/Alaska. Så spennende, lengter tilbake til lesekroken og den type litteratur.

   • ragnhild says:

    Lenke til intervju (Mike Adams-G. Edvard Griffin.
    https://www.brighteon.com/embed/29b88052-51df-4ff0-9a54-cb502a1c9f46

    Legger til denne:
    https://www.bitchute.com/video/36GQNtaf4f1E/
    Mike´s, denne gang sin muntre stemme gjør godt, lytt gjerne – jeg repeterte starten. En del gode poeng her.

    G.E.G. leder nå en stor organisasjon – kommer fram på lenken øverst. Deltakermøte kommer til snart, der vil mange, mange kjente researchere/journalister i fredens tjeneste delta.

    Passe på dere selv alle sammen så godt det tar seg gjøre. Hva jeg er redd for er infoen for ca. 1,5 år siden om at våre myndigheter i visse situasjoner (forsvarsrelaterte omstendigeheter vil kreve inndragning av motorkjøretøy. … fyll tanken – be ready, og hva med el-bilen…. del av planleggingen… uten strøm ingen mobilitet..

   • carinaagrellgmailcom says:

    Det var ett bra svar från Edward Griffin! Vi får hoppas att de åtminstone inte kommer så långt med sina planer.
    Angående köttkonserveringen (och konservering av annan mat) behöver man en tryckkokare. Jag tänkte köpa en för att sterilisera svampsubstrat för inomhusodling i plastbackar, och man kan använda samma till konservering i burkar. Jag har fastnat för en 23 quarts (ca 21 liter) av märket Presto som finns på Amazon. I den får man plats med 10 enliters konserveringsburkar. Kanske det följer med en kokbok, annars finns nog att ladda ner recept på nätet.
    Lycka till! 🙂

   • ragnhild says:

    Peter, ta denne lenken bort om det du mener den er for sterk. Dette er Sherry Tennpenny sin advarsel, datert 12. april – 21.

    https://www.bitchute.com/video/AZ1yDLlY0kL0/

    Om jeg får lov – Evnt. så skulle jeg så gjerne, om der finnes svar spørre leger (her og nå), som kjenner til dette området i lege”vitenskapen” som S.T. presenterer her.

    Først: Nå advarer jo så mange mot å ta mRNA ”BOOSTER” sprøyten (sprøyte nr. 2). –
    Bl.a. advarer S.T. oss mot å ta denne.

    Skaden er her jo allerede. Handler det om at ødeleggelsesprosessen ikke blir så akutte (øyeblikkelige), men at skadene kommer til, og utvikler seg over lengre tidsspenn ved å slippe sprøyte nr. 2..

    Som jeg forstår fra også norske helsemyndigheters uttalelse (ref. mr. Nakkestad her i Norge) så kan det bli nødvendig å ta sprøyte nr. 3. Han mente vel ”mot mutanter”.

    Jeg spør, fordi i mine omgivelser er der ”for mange” som står foran ”boosteren”.

    Sorry, jeg maser – men hvordan kan jeg la være. Lagt til regjeringers travelhet med innkalling til seansen.

    Idag har over 2,7 millioner nordmenn vaksinert seg. Hvem tar ansvar for skader, til med død på så mange ofre..

    • ragnhild says:

     Og hva vl ingrediensene i sprøyte nr. 3 innehold, nr. 4 – nr. 5 – og den årlige… :(.

     Jeg har stor respekt for deg redaktør, og blir ikke sur 😉 om du moderer…

     • peterkrabbe says:

      Ingen fara Ragnhild, Sherry Tennpenny är redan välbekant för bloggläsarna genom den tidigare artikeln Kampen om våra hjärnor.

      • ragnhild says:

       …. da du blir det enda en lege som, (oi for en kapasitet som entrer scenen her), advarer mot den andre sprøyten av Moderna eller Phizer. Synes som akkurat den dosen fører til fatale reaksjoner i kroppen. Joda, det kan være mitt fokus på det samme, men …. hun er sjokkert over å forstå at disse vaksinene er så målrettet dirigert mot skadegjørelse av mennesker som det kommer fram i.l.a. intervjuet. Slik blir betydningen for også denne legen at vaksinene er del av en agenda.

       Mye detaljer kommer til her om hva en kan regne med av symptomer og sykdommer i framtiden. Hun strever med å forstå at folk går for vaksinering. De skulle ha forstått, og ikke stillet seg i kø fordi det bl.a. vil gi dem tilgang til fotballkamper, reiser m.m. Det får de samme nå vite ikke vil skje! Nei, de forsto ikke…:

       DET gjør jeg, for makan til sensuren i mitt land Norge skal en lete lenge etter; kronet med et folk som ikke kan bry seg mindre – politikerne passer jo på oss, de ville aldri gjøre oss ondt.

       ”Shedding” av viruset mener også denne legen er svært trolig (her nevnt pusten). Andre nevner via svette. På kort tid eller lang, og hvor nært man er i.f.t. hverandre. Blir ikke lett å orientere seg, syntes vi hadde nok med masker (jeg brukte dem ikke, jo forresten 2 ganger. Møbelbutikk, kom ut igjen hummerrød i ansiktet. Fikk sjokk. Andre gangen hos en øyelege hvor ALLE blant personalet hadde vaksinert seg, noen ventet på 2ndre sprøyte. Stolt sjef, og alt er bra flg. ham. Alt for pasientene. Grøss sier jeg spesielt etter denne omgangen konkret med nyeste bekjentskap/lege-spesialist her. SUKK.

       https://www.bitchute.com/video/sJDOu06XEmqO/

 19. Mo says:

  Stackars fransmän som inte förstår sitt eget bästa ! Turligt nog så finns det mediciner och nya utvecklas.

 20. Mjölner says:

  Den svenska regeringen satsar mer pengar på en tvådagars konferens än ett helt års kostnad för arbete mot hedersrelaterat våld. Man jobbar på i hönsgården oavsett om tuppen ramlat ned från dynghögen.
  https://ledarsidorna.se/2021/07/regeringen-satsar-mer-pa-en-tvadagarskonferens-an-ett-helt-ars-arbete-mot-hedersrelaterat-vald/

 21. jesslar53 says:

  En bra analys av Mark Moss

  • carinaagrellgmailcom says:

   Tack – superbra! Mycket info på en halvtimma! Ja, det gäller att lösa detta med maten, och det lär inte räcka med bara pengar. Svampodling inomhus och mikrogrönt (ärtskott) under LED-lamport är min plan, s + några silverslantar, så får man väl se hur långt man kommer på det…

   • jesslar53 says:

    Det går väl att överleva på sojaprotein, men kroppen behöver protein och näringsämnen från den mat som vi äter idag inte mat som är gjord på tillsatsämnen. När och om detta blir verklighet tror jag många bristsjukdomar kommer att följa. Men då säljer man väl mediciner som dämpar symtomen.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Det som oroar mig gällande soyaprotein, är GMO-risken som är hög. De som levt i närheten av (och därför ätit av) odlingar i Florida t ex, har stor andel morgellonssjuka. Morgellons tycks kunna komma av genetiska orsaker, felprogrammeringar. Naglar och hår som växer ut lite varstans.

 22. Loa says:

  Från dagens Fulford
  https://stillnessinthestorm.com/2021/07/benjamin-fulford-july-5th-2021-the-ccp-turned-100-last-week-the-usa-turned-245/

  … describing the next planned moves in their fake pandemic real vaccine campaign.
  This secret document by Neil Ferguson of London’s Imperial College of Medicine was sent to “Nick Clegg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter), Susan Wojcicki (YouTube) and Sundar Pichai (Google/Alphabet)” among others and calls for:
  permanent medical martial law, complete censorship of all pandemic truth, deployment of the army on the streets, the constant release of new variants of “Covid-19” and discusses how to force everyone to be vaccinated, etc.
  Please circulate it far and wide! 9556d7b6-e243-495e-8b0f-53095aa428ec.pdf (constantcontact.com)

  Fortsätt gärna ner till musförsöket på Rockefeller univ. 2017

  Biologists can turn neurons on or off in a live animal at will—quickly, repeatedly, and without implants—by engineering the cells to make them receptive to radio waves or a magnetic field.

  • Loa says:

   Fulford angav länken så, men den verkar inte i andra hand tydligen. Kommer upp såhär:

   Klicka för att komma åt 9556d7b6-e243-495e-8b0f-53095aa428ec.pdf

   • peterkrabbe says:

    Om Benjamin Fulfords utlägg skulle vara sant är det ett sensationellt avslöjande i världsformat, men är detta ren bluff eller verklighet? Ferguson är en engelsk epidemiolog med inflytande över den brittiska regeringens åtgärder, men ingenting finns dokumenterat tidigare som indikerar att han står på ”fel” sida i debatten. Åtminstone inte i större utsträckning än Tegnell. Att han skulle ha en central ställning i den maffia som har makt att styra både media och regeringar verkar inte trovärdigt.
    Vem har då skrivit detta och i vilket syfte? Benjamin Fulford har ett tveksamt renommé, vilket hans redaktör på Stillness- in- the- storm noga understryker på bloggen. Ibland levererar han sanningar, ibland rena påhitt utan verklighetsförankring. Vissa ser honom som ett verktyg för påverkan, med en fot i vardera lägret.
    Jag har inga problem med att ta till mig tankarna och målsättningarna i artikeln, de finns där någonstans och det finns människor som vill genomföra dem, men har man verkligen makten att genomföra något av detta? Antingen är detta ett sätt att sprida en varning och en tankeställare på sätt som döljer de verkliga upphovsmännen, eller så är det fråga om en medveten skräckpropaganda i syfte att bygga vidare på den förlamande rädsla som man redan har kommit långt med att lansera. Eftersom vi vet att varningar hör till spelet i denna verksamhet kan man inte bortse från att hoten kan ha en verklighetsbakgrund. Fulford vet – och vi kan inte lita på honom. Sommaren kommer att ge svaren, kanske som skrivs redan i samband med fotbollens slutspel.
    Vad som är tydligt är att USA och det brittiska samväldet går i täten för utvecklingen (avvecklingen) i kraft av sina maffiainfiltrerade administrationer. Vi kan då också förstå att det sved ordentligt när England lämnade EU, vi hade varit värre ute idag om engelsmännen hade kunnat operera direkt inifrån EU. Detta var ett streck i räkningen som vi nu kan vara glada över. Tack vare Östeuropa går det trögt med att lägga även EU på rygg. Frankrike är illa ute tack vare en djup sionistisk infiltration, men det franska folkkynnet är en nöt som man inte knäcker i första taget. Till och med vårdpersonalen vägrar vaccinering och regeringen står inför det omöjliga beslutet att avskeda en oumbärlig vårdresurs för att upprätthålla lydnaden och respekten för den förväntade tvångsvaccineringen av hela folket. Kanske faller hela processen just här, medan engelsmännen ser ut att vara förlorade. Hur skall Sverige klara sig med en försvagad statsledning under Löfvéns s.k. ledning? Förhoppningsvis blir det remi, så vi kan nöja oss med att vara åskådare det kommande halvåret…

    • Loa says:

     Kriminellt närsynt siffernörd med Fauci-flair för utspel och media.
     Neil Ferguson är en matematIsk epidemiolog, som i mars 2020 ”beräknade” en HALV MILJON döda i covid i England, vilket Boris Johnson genast tog som skäl att stänga in det arma folket. Ferguson bevisades snart fel, men nerstängningen bestod..

     June 4, 2020
     The Flawed COVID-19 Model That Locked Down Canada
     https://www.iedm.org/the-flawed-covid-19-model-that-locked-down-canada/

     On March 16, 2020, Professor Neil Ferguson released an epidemiological model that took the world by storm. The report warned that tens of millions would die in a pandemic that was compared to the Spanish flu, the deadliest epidemic in modern times.
     The only option, warned the report, would be radical physical distancing of the entire population, potentially for 18 months, until a vaccine was available.
     The paper advised that .., what was needed was total isolation. Two days later, the US-Canada border closed to non-essential travel, and one week after that, Prime Minister Trudeau announced an $82 billion aid bill to address the massive job losses expected from the lockdowns.
     Now, two months later, experts have uncovered serious flaws in the original Imperial College paper. Furthermore, evidence has emerged that Professor Ferguson himself has a long history of overpredicting deaths by a wide margin—
     (…)
     Professor Ferguson’s paper had an enormous impact on lockdown debates. He himself was quickly dubbed “Professor Lockdown” in the media. Johan Giesecke, former chief scientist for the European Center for Disease Control and Prevention, has called his model “the most influential scientific paper” in memory, and also “one of the most wrong.” (…)
     What went wrong? Shockingly, the code that generated Professor Ferguson’s doomsday prediction was neither public nor peer reviewed. He himself admitted the computer code has thousands of lines of “undocumented” code, which makes it impossible to verify.
     (…)
     Professor Ferguson’s track-record is poor, to say the least (see Table 2). In 2002, he predicted up to 150,000 deaths from CJD (“Mad cow disease”)—55 times the actual death toll of 2,704.
     In 2005, he predicted that bird flu could kill up to 200 million people. The actual death toll was 455.

     Och Ferguson körde en Hancock
     Scandal as scientist who predicted 500,000 COVID-19 death-toll forced to resign after breaking lockdown rules to be with his ‘lover’
     https://www.newsletter.co.uk/health/coronavirus/neil-ferguson-scandal-scientist-who-predicted-500000-covid-19-death-toll-forced-resign-after-breaking-lockdown-rules-be-his-lover-2844149

     • peterkrabbe says:

      Tack för kompletterande information, då har vi en ”brottsprofil” på Ferguson! En liten oansenlig skitstövel som försöker få inflytande genom att blåsa upp panik och skräckvisioner långt utöver Reset-maffians resurser. ”Professorn” är drygt 50 år gammal. Kanske hoppas han på en plats under Gates vingar. En tokstolle att hålla ögonen på i fortsättningen…
      Hans memorandum är hur som helst ett bra exempel på deras önskelista och val av tillvägagångssätt, det hjälper oss att sätta stopp för dårarna!

  • carinaagrellgmailcom says:

   Jaha. Närmare ”Brave New World” kommer man väl inte…?

   • Loa says:

    Vänta och se vad som händer i England 15 juli.
    ” move on with part two of ‘the plan’: In short, … towards a permanent lockdown”. Med förevändningen av en spike (pun intended?) i den indiska och nepalesiska ”varianten” av ”viruset”, skriver Neil Ferguson, och vidare: ”vilket som vi vet är omdöpt HÖSNUVA”.

 23. Mjölner says:

  Spelet för galleriet rullar på. Ingen av oss är förvånad.
  Käcke Uffe ondgör sig över invandringspolitiken. Han har helt förträngt det ofrånkomliga historiska sambandet. Det är han och hans parti, med förrädaren Reinfeldt vid rodret, som släppte in miljömupparna i riksdagen. Uffe har med andra ord sin del i den här röran. Men han skäms inte. Spjuvern står nu i riksdagen och förordar ärlighet och samarbete. Rödskrikan skyfflar fram än det ena än det andra argumentet för att om möjligt sabotera den svenska politiken ännu ett snäpp. Miljömupparna svävar som vanligt uppe på miljömolnet utan att på något vis veta vad de talar om.
  De pratar skit så ansiktsfärgen blir bara grönare och grönare.
  Alla påstår att Sverige är ett fantastiskt land. Det som är mest fantastiskt, folk går på allt detta.
  Den gamle tuppen är nu återinstallerad och kacklet i hönsgården fortsätter som inget har hänt.

  • jesslar53 says:

   Är det någon som kan föra Sverige till tillfrisknande ; SD tveksamt men det måste nog börja där , en lång väg att vandra att byta ut alla kommunal politiker , domare SVT , etc tusentals som är inne på samma spår som Sozzarna och som är köpta av densamma. FN ,IMF WHO, you will have good jobs if you participate in the great recett pandemic or digital,, and make the people obidient to live as the upper elite wants. Ulf Kristensson is nothing a marrionet. Then Trumph will he save us, belive,, but do not thrust him either. Prepare for your self grov your food with animals then switch of the TV and you will apreciate life and nature,

  • Mo says:

   Löfven talar om det stora förtroendet riksdagen givit honom att fortsätta styra landet.

   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-blir-statsminister-igen.

   Här redovisas segersiffrorna. JA : 116

   https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2021/jul/7/stefan-lofven-s-har-valts-till-statsminister/

   De där 60 som avstår, vad är det de inte vet . Deras uppdrag är att ta ställning till Sveriges ledarskap, vill de avskaffa statsministerämbetet. Är det konklusionen vi skall dra ?

   • Mjölner says:

    Mo!
    Vad jag kan förstå hör de flesta hemma i Rödskrikans parti d.v.s. Stureplanscentern.
    Man har flyttat till stan, där är man som bekant mycket smartare än lantisarna.
    Socialisterna delvis i maskopi med centern har i 77år jobbat med att förstöra landet och har samtidigt ständigt lurat sina väljare och övriga svenskar på konfekten.

    Varken tuppen eller hönan vill kännas vid detta och vägrar kategoriskt göra upp med sin respektive skitiga byk och partihistoria.
    Jag är uppriktigt utled och trött på patrasket.

 24. Sven says:

  Analys av vaccinet visar att det nästan uteslutande (över 99,9%) består av Graphene oxid.
  https://rumble.com/vjhhv1-ystein-rnne-131-vad-innehller-vaccinet-del-1.html

  • eva-marie says:

   Tack Sven. Viktig information, om det stämmer. Utom andra (negativa) effekter, verkar det ha magnetisk påverkan om jag förstått rätt.

   • jesslar53 says:

    Man behöver ej analysera vaccinet även om det är bra att göra så, vi normala vet att det är något lurt eftersom man förbjuder mediciner som kan bota mot denna influensa , Test metoder kan manipuleras att visa nästan vad som helst, men att övertyga gemene man att ej följa strömmen och ta vaccinet är svårare , vi har en majoritet av befolkningen som tror som i kyrkan att politiker läkare har goda avsikter och ej tänker på att behålla sin position , lön..

    Ändock så har vi erhållit mycken information genom denna blogg , Tack PT

   • Mjölner says:

    Vi har nuddat vid ämnet tidigare.
    Graphene oxid är i grunden grafit som genomgått en oxidationsprocess
    Grafit och kol är elektriskt ledande. Det ger oanade möjligheter till manipulation.
    Magnetism är ett helt annat fenomen. Man kan framkalla magnetism med elteknik.
    Magnetism finns också naturligt- Alla metaller kan inte påverkas magnetiskt. Bland undantagen kan nämnas koppar, zink, bly och aluminium. Det här med mynt som fastnat på vaccinationsstället p.g.a. magnetism….. en nypa salt här. Ett mynt innehåller aldrig en ren metall. Det består alltid av en legering av olika metaller. Glöm den blanka silverdollarn som man bet i för att kontrollera äktheten..
    Vi vet inte hur nära sanningen vi kommit när det gäller de tekniska möjligheterna att manipulera människor. Men som sagt, en nypa salt är att rekommendera.

 25. eva-marie says:

  Handskriften på väggen.

 26. jesslar53 says:

  Sverige ???

 27. jesslar53 says:

  Vad är viktigt, tror att kärlek är det enda och förmodligen lösningen på alla problem man skall försöka älska sin nästa utan analys. man skall propagera för kärlek men det går ej mot fienden han skall förgöras tills han lär sig att älska ???

  • eva-marie says:

   Jesus talade en gång om det största budet ;
   ”Att älska Gud av hela sitt hjärta och hela sin själ och hela sitt förstånd.” Det var det största budet. Sen tillade han att ”därefter kommer ett annat som liknar detta; ”Att älska sin medmänniska som sig själv”.
   På de buden hänger hela lagen och profeterna. (Matt 22; 38-40)
   (Man kan säga att de uppfyller hela lagen)

   Fint med Taube. Jag tycker speciellt om Sven-Bertils tolkningar. Han hedrade Everts musik.
   Taube är svensk sommar.

   • Astrid says:

    Uppfyller vi lagen så blir också goda andliga krafter verksamma och kan ingripa hjälpande, såsom mirakel.
    Jesus Kristus framhöll ju att allt vad vi gör mot varandra gör vi också mot honom.
    Allt skriver in sig. ”Varenda hårstrå på era huvuden är räknade”.

    Vad händer med karma och förbindelsen till ”himlen” om vi blir robotiserade?

    • eva-marie says:

     Astrid. Skulle vi, mot vår vilja bli ”robotiserade”, tror jag ändå inte de lyckas störa förbindelsen till Gud och Himlen. Vår tro är det bästa skyddet.

     I Joh 10; 29 ; ”Min Fader, som har gett mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.”
     Gud är större än alla, både människor och osynliga andemakter.
     Paulus skriver också om detta i Romarbrevet 8; 38-39;
     ”Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.”

    • Lennart says:

     Astrid, de som trodde att de höll Guds lag och alla buden var fariseerna och de skriftlärde. Men Jesus dömde ut dem, därför att de inte höll lagen av hjärtat utan endast till det yttre. Ingen har hållit lagen utom Jesus, som var utan synd, vilket var möjligt för att han på samma gång var både sann Gud och sann människa. Därför blev han utvald till Guds offerlamm, som tog bort världens synd en gång för alla. Han blev medlaren mellan Gud och människor. Tempeloffren i gamla förbundets tid pekade fram mot Jesu fullkomliga offer på korset. Genom att tro på Jesus får vi del av hans rättfärdighet och blir räknade som vore vi utan synd, för Jesu Kristi skull. Himlen står öppen för alla dem som tar emot Jesus i sitt hjärta, Joh. 3:16.

 28. Loa says:

  Skånska Dagbladet och Norra Skåne (Obs. ej C)
  https://www.nordfront.se/judiska-bonnier-expanderar-i-skane.smr

 29. Mo says:

  Har ni set det här ? USA skall använda svenskt territorium för sina egna luftvärnsangrepp.

  https://www.friatider.se/patriotsystemet-kan-bli-del-av-usas-robotskold

 30. Sven says:

  Uppdatering från LaQuinta Columna och det arbete man gjort med att analysera Covid vaccinerna.
  Tydligen skall även vanliga influensa vacciner sedan 2019 ha innehållit graphene oxid. Kanske som ett sätt att få igång ”epidemin” något år senare.

  Vad som vore intressant skulle vara att få veta om det Ryska vaccinet Sputnik V innehåller graphene oxid eller inte.
  https://rumble.com/vjmq3f-ystein-rnne-135-vad-innehller-vaccinet-del-3.html

  • Loa says:

   Via brandnewtube trillar jag på detta
   orig.
   N-acetylcysteine, precursor of glutathione, reduces and oxidizes graphene oxide
   July 4th, 2021.
   https://www.bitchute.com/video/h7XgtqTuvBvc/

   • Sven says:

    Dom talar om just detta i rapporten från LaQuinta Columna. Graphene oxid bryts ned av kroppen där glutathione är en viktig komponent.
    Säkert bakgrunden till att det skall vara upprepade boster doser av vaccinet för att upprätthålla koncentrationen av graphene oxid hos de vaccinerade.

    Skall vi gissa att det snart kommer rapporter om hur skadligt det är med glutathione kost tillskott och att man försöker få bort det från marknaden.
    Köttprodukter är en av de viktigaste källorna för glutathione i maten och vi vet ju redan hur propagandan ser ut för att minska konsumtionen av kött.

    • carinaagrellgmailcom says:

     Tack Sven! Ja, nu har vi lärt oss tvärt-om-språket så bra, att vi nästan omedelbart kan leta upp orsaken till piruetterna. Vägra vaccin och ät mycket kött!

    • Loa says:

     Tredje, fjärde, femte dos vaccin kan krävas för att få vaccinpass
     10 juli 2021
     https://www.friatider.se/tredje-fjarde-femte-dos-vaccin-kan-kravas-att-fa-vaccinpass

     Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar på Göteborgs universitet och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset säger till Ekot att en tredje dos kan vara på gång inom kort.
     – Vi kommer säkert att se ytterligare varianter framöver

     Står han och blåljuger, är obeläst eller är han inte in the loop?

     (Fria Tider verkar vara bannad från googles förslag i URL, hur mycket man än besökt den! Nordfront går däremot bra.)

     • Loa says:

      Att jämföras med

      Delta-varianten 10-20 gånger mindre dödlig
      https://www.nyatider.nu/delta-varianten-10-20-ganger-mindre-dodlig/
      8 juli, 2021

      Nu visar nya siffror att delta-varianten är mycket mindre farlig än tidigare varianter. Tidningen Deutsche Welle uppger den 30 juni att av 92 056 personer som smittats med deltavarianten i Storbritannien har 117 avlidit till och med den 21 juni. Det innebär en dödlighet på 0,1 procent, vilket DW anmärker är ”mycket lågt”.

     • Sture says:

      @ Loa,
      Professor Magnus Gisslén är bara okunnig – och han har ingen aning om att han är okunnig. Är det någon specialitet man blivit besviken på under denna pandemi så är det infektionsläkarna. De verkar inte kunna någonting. Alla går omkring i alldeles för stora kostymer och inser inte att många ändå har sett hur dåligt dessa kostymer passar dem.I framtiden kommer jag inte att lita på en enda infektionsläkare. Jag skall ta reda på allting själv utan att fråga dem.

      • Mo says:

       Sture, nu snuddar du nog vid pudelns kärna. Det som anses var ett utvecklande och intressant område har en tendens att suga åt sig resurser ( i detta fall skulle man kunna uppfatta det som en stöld ) till slut blir det så attraktivt att kostymen ej är anpassad för behovet och då modifieras ( utvidgas ) verksamheten. Erik snuddar vid problematiken i sin artikel nedan, när orsakar virus sjukdom och när deltar de bara i den allmänna uppdateringen av korten (generna). Till slut kanske verksamheten blir den stora sjukdomen per se.
       Samtidigt finns det områden inom sjukvården som är tunga, oglamorösa och har svårt att attrahera kompetens, de riskerar då att bli utsugna på resurser till de starkares favör, ungefär som samhället i övrigt fungerar.

     • Loa says:

      Jag blir kall och vansinnig om vartannat.
      ”FÖDDA 2005 ELLER TIDIGARE”
      Har de överskott på injiceringsvätska de försöker bli av med?

      7 av 10 vuxna har fått vaccin
      14 juli 2021
      https://www.friatider.se/7-av-10-vuxna-har-fatt-vaccin

      Nu har över 70 procent av alla som är 18 år och äldre i Sverige fått minst en dos vaccin – och 45 procent är vaccinerade med två doser.
      (…)
      Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige från vecka 32. Folkhälsomyndigheten bedömer att de flesta regioner då ska ha möjlighet att fortsätta med vaccination av de yngre efter fas 4.

  • ragnhild says:

   Legger til dette, samme tema:
   https://www.bitchute.com/video/ldyRPLQhYiIH/

 31. Loa says:

  Jim Stone uppmärksammar
  PROFESSOR. BHAKDI – COVID SHOTS ARE GOING TO MAKE THE BODY ATTACK ‘ITSELF’.
  July 8th, 2021.
  https://www.bitchute.com/video/QKZca9tTSgrk/ 5 min.

  från
  ”Proof that puts an end to the Sars-CoV-2 Narrative”
  https://brandnewtube.com/watch/quot-proof-that-puts-a-end-to-the-sars-cov-2-narrative-quot-professor-sucharit-bhakdi_895vxLrSVgHYH7y.html 17 min.
  Professor Sucharit Bhakdi ser så ödmjuk ut.

 32. Mjölner says:

  I detta stora oredans år 2021 läggs mer lök på laxen, eller strös mer salt i såret. Det är här inte fråga om några nypor salt Loa, här kommer det bli nävar av den varan.
  Den redan svaga regeringen har nu försvagats ytterligare genom valet att lägga jord- och lantbruksfrågor på Ibrahim Baylan (S). Det stundar tuffa och hårda förhandlingar när EU nu förbereder omfattande regleringar till Sveriges nackdel när det gäller skogs- och lantbruket.
  Svetsar´n har ytterligare försämrat Sveriges möjligheter att hålla EU borta från svenska inre angelägenheter. När man ser det patetiska riksdagsgänget försedda med mulblöja sitta och exponera sig i TV-rutan får man rysningar. Var slutar detta.

  Samtidigt skall omstart ske i Estoniahärvan. Brottslingarna skall med andra ord utreda sig själva ännu en gång. Präster, biskopar, landshövdingar och avdankade politiker, som inte har ett skapande grand med saken att skaffa, skall nu anföra känslomässiga skäl till varför Estonia skall få vila i frid. Haverikommissionen i all ära, de får gärna utreda i det oändliga men det kommer inte att förändra saken. Staten (S) och rättsväsendet har här begått lagbrott av grövsta kaliber. Det har inte hållits någon sjöförklaring som ALLTID skall göras vid olycka eller sjöhaveri där fartyg är inblandade. Detta har man struntat i för att slippa förklara det olagliga förfarandet att smuggla militär surplus på en passagerarfärja. En verksamhet som av allt att döma pågått en tid innan Estonia förliste.
  Litade man på att ryssarna inte skulle var så råa att de skulle sänka en passagerarfärja?

  • Loa says:

   Estonia-sonar stördes ut av ”okänd” aktör under ytan
   16 juli 2021
   https://www.friatider.se/estonia-sonar-stordes-ut-av-okand-aktor

   När sonarundersökningen av Estonias vrak skulle inledas på tisdagen angreps expeditionen plötsligt av en störningsoperation utförd av en okänd aktör som fanns under vattenytan. Utredarna fick ge upp för dagen och återvända hem.
   … bilden på datorskärmarna plötsligt ersattes av olika störningsvågor och expeditionen fick avbrytas för dagen.
   (…)
   På onsdagen kom Estland dock ned med en kamera och lyckades då fotografera den lösgjorda ombordkörningsrampen.
   Vem som lossat rampen är inte känt, men Fria Tider har tidigare i veckan skrivit om att öppnandet av rampen innebär att eventuella skador inne på bildäck inte längre med automatik kan knytas till den svenska Försvarsmakten.

   ”Även en tabloid som Aftonbladet, som borde vara mer sensationslysten än de konservativa dagstidningarna, rapporterar om Estonia-utredningen med mycket stor återhållsamhet”, konstaterar den ledande dagstidningen Eesti Päevaleht.

 33. Sture says:

  Här är en intressant video från den energiska Wanda Alger. De kristna evangelikerna i USA är så långt ifrån svenska evangeliker man kan komma – de är medvetna om vad som sker, och deltar i kampen för vår frihet.
  Videon postas den 8 juli om en dröm hon hade den 3 juli – om familjen Kennedy, som hon inte haft några tankar på. Samma dag som hon just vaknar upp från drömmen kungöres det som drömmen handlar om – vilket sammanträffande! Hursomhelst, allt som händer idag handlar om att alla djävulska planer, som planerats under århundraden av kabalen, kommer upp i ljuset. Familjen Kennedy, icke minst Robert Kennedy Jr. spelar en nyckelroll i USAs öde. Först kommer mordet på Kennedy att komma upp på bordet, därefter 9/11. Gud glömmer aldrig. Wanda Alger har på sin hemsida skrivit upp delar av sin dröm, vilken berättelse jag översatt till svenska, för enkelhet skull.

  Wandas skrivna berättelse:
  Likaväl som hemligheter och dolda agendor från djupa statens politiska aktörer just nu kommer fram i ljuset för det amerikanska folket, avslöjar himlen sina egna hemligheter. Gud glömmer aldrig. Han placerar bokmärken i våra tidslinjer som en påminnelse om att rättvisa ännu inte har skipats och sanningen ännu inte har avslöjats. Detta möte i drömmen visade på ett sådant bokmärke.

  Jag befann mig i Vita huset, men det var som att gå in på ett museum. Jag visste att jag såg det från den tid då JFK och Jackie levde där, och allt såg ut precis som när han var president. Jag betraktade en fest av något slag för någon som skulle resa bort och de hade bjudit in vänner och familj.

  Jag hörde en vacker sång ”a cappella” med vänner runt bordet som tittade på och jag tänkte på hur vackra alla harmonierna var. Jackie stod i centrum och det var uppenbart att hennes närvaro sörjde för något kraftfullt och tidlöst.

  Jackie gav också bort några värdefulla saker från huset när det stängdes. Hon befann sig biblioteket och anförtrodde några speciella volymer åt nära vänner. När hon gav en till en viss ung man hörde jag henne sjunga om honom att han var prinsen. Det var väldigt kraftfullt – faktiskt profetiskt. Det var tydligt denne hade ett öde att uppfylla. Jag slogs av djupet i Deklarationen.

  Medan de var på övervåningen i biblioteket gick jag till köket. Jag visste att detta utrymme var heligt men jag ville se det med egna ögon. Det var mörkt eftersom lamporna var släckta, men jag kunde fortfarande i skuggorna se hur det var möblerat. På något sätt visste jag att tiden hade stått stilla på denna plats. Det var som om det stängts av i tid. Det hade inte rörts sedan deras närvaro där (jag såg det från nuet). Allt befann sig fortfarande på exakt samma plats som för flera år sedan. Jag kunde se ett blommönster i blått och vitt rakt igenom och jag kunde se hur marmorn och porslinet skimrade. Det var underligt att ingenting hade förnyats eller rörts.

  Sedan kom Jackie ut för att hälsa på mig för att säga att hon var klar på övervåningen. När vi gick ner såg jag och såg att trappstegen faktiskt var en stege som hängts upp. Stegen var extremt branta och hölls löst ihop av kablar utan ledstänger. Vi var tvungna att vara mycket försiktiga när vi tog våra steg. Vid ett tillfälle slant hon och föll nästan igenom. Jag påpekade hur osäkra saker var – och hon instämde.

  Vi kom till bottenvåningen och någon påpekade att det bara fanns två män som vaktade hela Vita huset eftersom detta i princip var tomt. Det stod där obebott, mörkt och övergivet. Vi vet att det har varit så länge. Nära vänner och familj känner till situationen, men de på utsidan gör inte det. När vi tittar genom fönstren mot omvärlden verkar det som om vi är låsta i tid på något sätt. Hela historien, dold från insyn ….

  På morgonen efter denna dröm, den 3 juli, började jag undersöka familjen Kennedy och förvånades över att JFK-biblioteket och museet just hade tillkännagivit första steget för att åter öppnas – samma dag – 3 juli. Intressant sammanträffande? Jag upptäckte också att Jackie Kennedy var den som tagit tag i renoveringen av Vita huset och arbetade tillsammans med kongressen för att förklara det som ett nationellt museum i september 1961. Jag visste att jag hade fått en glimt av den tid som hängdes ut i denna dröm och ett mysterium som måste avslöjas .

  Jag tror att den Helige Ande talar genom detta för att markera en tid i historien samt avslöja ett profetiskt budskap om denna dynasti och hur den påverkade – och fortfarande påverkar – nationens öde. Inte bara var Kennedy-tiden en betydande vändpunkt för denna nation, men de profetiska syften som initierats genom deras ledarskap fortfarande är levande och aktiva – och kommer att uppfyllas.

  BOKMÄRK DENNA TID!

  Den övergripande känslan under hela detta möte i drömmen var att TITTA och MINNAS. Jag togs dit för att OBSERVERA. Ett betydande skifte ägde rum när JFK togs bort från Vita huset av mörka krafter och himlen vill att vi ska titta noga på denna tidpunkt. Detta satte igång en kedja av händelser som måste stoppas. Det är som om tiden ”stod still” efter den händelsen som påverkade ödet och hjärtat för denna nation. Den upphängda stegen avslöjar att vissa saker var ”avstängda” och har blivit farliga för dem som har försökt etablera sina trappsteg i dess ställe. Kablarna (”kabal”) har bara lett till att goda människor ”har gått ner sig” och tappat fotfästet.

  Det avslöjar också olika aspekter av att detta Hus ”blivit mörkt” efter att familjen Kennedy lämnat. Mordet på Kennedy stoppade i praktiken upp en plan som Gud hade och skurkar lade beslag på Folkets hus. Eftersom köket ofta representerar hemmets hjärta, tror jag att det mörka köket visar att denna nations hjärta ”blev mörkt” vid denna tid. Kärleken till detta land och de som tjänar det kastades åt sidan för ondskefulla själviska ambitioner och politisk makt. Dessa mörka dagordningar måste hanteras om skuggorna ska lyftas bort från Folkets hus och lamporna tändas igen.

  VÄRDEFULLA TING HAR ANFÖRTROTTS

  Det var känt att Jackie Kennedy älskade böcker. Under sina senare år arbetade hon på ett bokförlag. Hon älskade också historia och försökte bevara det bästa av vårt nationella arv genom att renovera Vita huset och sedan inrätta JFK Library and Museum. Hennes handlingar i denna dröm illustrerar verkligen hennes liv, men ger också några ledtrådar om nutiden.

  Jag tror att det finns information, hemligheter och skatter från den tiden i historien, som har anförtrotts människor som fortfarande är vid liv. De anförtroddes information och heliga sanningar, som skall avslöjas vid en bestämd tidpunkt. Jag tror att Herren ville att vi skulle be för dessa som har bevarat dessa skatter och troget bevakat dem under alla dessa år. Deras tid att träda fram väntar vi ännu på – kanske snart – och det kommer att hjälpa till att vända denna nations hjärta tillbaka till sitt gudagivna syfte.

  GUD VILL INRÄTTA ÖDENAS HUS

  Det profetiska löfte som sjungits över en son i denna dröm ger fortfarande en efterklang i himlen. Handlade den om JFK Jr? Handlade den om någon annan? Handlade den om en hel generation, som ännu har att uppfylla ett av Guden givet mandat och en mantel? Jag tror fortfarande att sanningen kommer att avslöjas under dagar som följer när hemligheter avslöjas och löften uppfylls. Det stod ut i drömmen av en anledning.

  Jag tror att Gud vill skapa familjelinjer som välsignar hela generationer Dessa andliga hus är tänkta att bestå i generationer. Då varje generation bär den tidigare generationens kallelse och välsignelse växer deras inflytande och inverkan. Den andliga motståndaren har försökt döda sönerna och döttrarna till dessa hus, generation efter generation, för att omintetgöra dessa generationens välsignelser och beröva dem deras ökade auktoritet på jorden. Det här handlar inte om hierarki eller att härska över andra. Det är en fråga om välsignelse av ett förbund, och det ger ära till Faderns hus.

  Kriget mellan Sauls hus och Davids hus varade länge. Och David blev starkare och starkare, medan Sauls hus blev svagare och svagare. (2 Samuelsboken 3: 1)

  Det är anmärkningsvärt att Jackie var närvarande under hela denna dröm. Som mamma noteras hennes kärlek och hängivenhet för ett generationsarv. Där fäderna traditionellt har fastställt riktningen och fokuset för familjen, är det mödrarna som vårdar hjärtat. Himlen ler åt detta och ägnar särskild uppmärksamhet åt dessa böner, sånger och profetiska förklaringar från mödrarna, vilka är fast beslutna att lämna ett arv som går rakt in i hjärtat – ett viktigt budskap under hela detta möte.

  RÄTTVISA KOMMER ATT SKIPAS

  Denna dröm verkar bekräfta betydelsen av denna tid i historien. Olika konspirationsteorier om denna punkt i historien kommer nu fram i ljuset. Kabalmakternas mörka hemligheter exponeras och deras länge planerade planer för en global omställning avslöjas. För evighetens ögon har dessa komplotter och planer inte gått obemärkta förbi. Himlen har placerat en markör i vår tidslinje och avslöjar Guds avsikt att ställa dem till svars, som från början var en del av dessa mörka agendor. Deras förstörelseark har registrerats och rättvisa är på väg.

  Jag tror att vårt svar är att iaktta och be. Vi har fått ledtrådar att söka efter och människor att be för. Himlen svävar över dessa hemligheter från det förflutna och gör sig redo att tända några ljus. Det mörka råd som har infiltrerat vår nations regering måste sona sina brott. Det som Vita huset representerar kommer snart att leva upp när denna nations hjärta kommer ut ur mörkret och återigen slår i takt med sitt öde.

  • Mo says:

   Sture, bra inslag, väldigt mycket positiv energi, kvinnlig envishet och uthållighet. Och det finns mycket kvar i världen, det gick inte att elda bort på bål ! Men dessvärre försvann åtskilligt från Sverige i och med utvandringen till USA. Där har de burit frihetens fana men styrkan i motvinden växer.
   Måste än en gång tacka för dina fina framträdanden på swebbtv, medvetenheten ökar och med den motståndet. Hoppas du medverkar i fler inslag framöver.

  • carinaagrellgmailcom says:

   Tack Sture!

   Ja, den var mycket intressant, och komplex! Värdefullt att hon också fick ett kvitto på en aspekt som därför kan verifiera sanningshalten i de andra.

   Jag ser 60-talet som ett zenit. Det var vår sista möjlighet att sätta klackarna i backen och välja en humanistisk och balanserad utveckling. Istället blev det fokus på konsumism, slavmyntfot, 68- revolution, kvinnofrigörelse och dagis.

   Jag säger inte att det var alligenom dåligt, men det var obalanserat med övervikt på kommers, d v s att dra in pengar till de stora fickorna genom den ökande globaliseringen.
   Dessa krafter var för okända för vanligt folk, och det var en lätt match att köra över folket med lockelser om frigörelse genom egna pengar. Lätt att dra igång microrevolutioner som uppfattades som folkliga. När allt kommit i rullning, var det för sent att vända tillbaka. Systemet måste nå sin ände, haverera och börja om på andra premisser.

   Det ska bli spännande att se hur världen utvecklar sig, och det finns ingen anledning att tvivla på riktningen. Det vet jag av egen erfarenhet av profetiska drömmar. De är kikhål in i ”The Acashic records”.

  • eva-marie says:

   Väldigt intressant dröm, Sture. Roligt också att höra Wanda igen.
   Kennedymorden var verkligen en händelse som påverkade världen. Liksom mordet på M.L. King. Som ung grep de här händelserna tag i mig också. Det kändes så grymt.
   Jag hoppas det slår in, att mycket snart avslöjas om vad som hände och att den onda Kabalens hemligheter avslöjas. Att deras planer för global omställning avslöjas och stoppas.

   Intressant jämförelse med kung Sauls hus och kung Davids hus. David blev smord till kung i stället för Saul. Ändå dröjde det ganska lång tid innan han helt kunde träda fram som kung, eftersom Saul förföljde honom och försökte döda honom. David var ofta på flykt från Saul. Saul förstod att David blivit utvald i stället för honom, men vägrade acceptera det.
   David hade ”ett hjärta efter Guds vilja” som Bibeln skriver.

   (Tack för att du skrivit ner drömmen också)

  • Astrid says:

   Ett vackert språk, Sture. Vårt behov av framtidstro och mod är oändligt dessa dagar. Tack för dina bidrag!

   Kristus och Kristustilldragelsen är oerhört mycket större än vad som förmedlats genom historien.

   Vi förstår sällan den kosmiska dimensionen av Kristi storhet och betydelse. Den att ”det höga Solväsendet steg ner till jorden”.

   ”Mästare, vem är Du?”
   ”Jag är världens ljus.”

   Medvetet har man givit Kristus mer mänskliga proportioner för att kunna nå människor med det som ”övergår allt förstånd”.

   Rudolf Steiner placerar Kristus och mysteriehändelserna de tre åren i centrum för HELA VÄRLDSUTVECKLINGEN.

   • Sture says:

    @ Mo, carina, eva-marie och Astrid
    Tack för all uppskattning. Vi bidrar alla på olika sätt. Min grundinställning är att godheten. kärleken och sanningen kommer att segra. Rädsla är kärlekens motsats. Man uppnår ingenting om man är för rädd och därför får man inte ge rädslan för stort utrymme.

 34. Loa says:

  Jim Stone dissar grafen(oxid)spåret. Skönt att det kan betvivlas, å andra sidan säger han märkligt nog att något ”a lot more serious” lurar. Som om inte remote control och 5G-utplåning förslog.
  Han kör intern spiktillverkning – att ¾ lämnar muskeln där RNA-intruktionerna var tänkta att stanna… och när de cirkuleras blir det naturligtvis kärlväggarna som blir ”fabriken”. Det stackars endotelet börjar nu köra ut spikar.
  http://82.221.129.208/.uj3.html
  Important new vax info
  … that I believe is a major problem

  Dr Charles Hoffe, Lytton physician, 8 min.
  – Kapillärerna blir för trånga, ssk i lungan.

 35. Mjölner says:

  Fyra exempel på injektioner som ledde till döden.
  Fyra flygare i BA har dött knall och fall efter att mottagit giftet i covid-sprutan.
  Massmedia och flygbolag lägger locket på. Inget negativt får komma ut. All fakta och data i fallet rensas bort med ilfart. Samtidigt som BA driver utpressning mot sin personal, alla skall ta sprutan, säger man att folk som tagit sprutan och ämnar resa med flyg rekommenderas avstå. Man menar att riskerna är större om man blir sjuk på ett flygplan under färd där omedelbar hjälp sällan finns till hands. Ett sällsynt korkat budskap. Det är väl för h-vete mycket farligare om piloterna skulle dö.

  Den före detta journalisten på DN, Sign.Julia Caesar skriver om denna skandal.
  https://juliacaesar.blog/2021/06/22/vad-hande-med-ba-piloterna/

  • peterkrabbe says:

   Det är inte svårt att tänka sig att nivån på elektromagnetisk strålning i cockpit är extremt hög på grund av instrumentering och kommunikationsnivån. En reaktion mellan vaccinet och denna strålning känns därför logisk med tanke på vad vi läst i många av de senare länkarna på bloggen. Kanske har vi här en situation som Cabalen inte lyckats lösa än, man har gått för fort fram. I så fall har vi fler riskgrupper än piloter, inte minst sjukhuspersonal som arbetar konstant i intensiv 5G-miljö. Detta är en oroande utveckling som tycks vara utom kontroll. Vad kommer härnäst?

 36. matte5958 says:

  Och i England verkar man vilja tävla med Sverige om genomförandet av (((NWO)))…

 37. Loa says:

  The New Nuremberg Trials 2021: Update from Dr. Reiner Fuellmich
  July 9, 2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/07/the-new-nuremberg-trials-2021-update-from-dr-reiner-fuellmich/

  ” over 1,000 lawyers and over 10,000 medical experts led by Dr. Reiner Fuellmich have begun legal proceedings against the CDC, WHO & the Davos Group ”

  – skulle man inte kunna tonsätta meningen och gå och nynna den? Music to my ears.

  • Loa says:

   Här är hela intervjun med Reiner Fuellmich
   11 juli 2021
   https://nyadagbladet.se/utrikes/har-ar-hela-intervjun-med-reiner-fuellmich/
   … intervjun i sin helhet, där Fuellmich i ett djuplodande samtal går in på de omfattande bedrägerier och laddade teman som omger coronapolitiken och de pågående massvaccinationskampanjerna världen över.

   • peterkrabbe says:

    Denna intervju med Fuellmich borde alla läsa, lång men innehåller det mesta av vad man behöver veta för att förstå sammanhangen. Våra korrumperade politiker kan inte blunda för denna verklighet i det långa loppet = när vi har ett val om drygt ett år! De som inte förstår något själva får läsa på och uppdatera sin politiska gärning eller lämna politiken och sina feta löner. Vi har en riksdag för att kunna styra makteliten, inte tvärtom. Det innebär att vi själva har ett stort ansvar när vi går till valurnorna nästa gång, kanske den sista möjligheten att vända utvecklingen. Samtidigt måste vi ha instrument för att förhindra ett valfusk som kommer att bli svaret från dem som hamnar i blåsvädret.

    • Mjölner says:

     Ja, denna artikel borde få alla ögonbryn att höjas och sätta fart på folks hjärnverksamhet.
     PCR-testet boostat till 45 cykler för att skapa coronafall. Lock-down, munskydd, avstånd och handsprit, värdelös rekvisita för att hålla skräcken vid liv, inte människor.
     Jordklotets i särklass största bluff för att åstadkomma folkminskning och samtidigt fylla på bankkontot för en redan svinförmögen minoritet.

     Det Fuellmich säger nedan är något av pudelns kärna.
     F: Därför att vaccineringarna följer ett annat ändamål än att immunisera befolkningen. Vi utgår därifrån och i samband med våra samtal med våra amerikanska kollegor att vaccineringarna har gjorts för att kunna reducera världens befolkning. Därför finns också de allvarliga biverkningarna och alternativt verkar det som att vaccineringen används för att kunna se på vilket sätt man bäst kan manipulera våra DNA. Det handlar om att kunna utöva kontroll över oss. Det är inte slut ännu då det fortfarande saknas resultat, men en sak är klart redan nu – nämligen att det inte handlar om människans hälsa. Denna slutsats kan vi dra redan nu.

     Min slutsats
     /Människan är Jordens farligaste predator och kommer att förgöra flora, fauna och sig själv med girigheten som drivkraft./

    • Sture says:

     @ peterkrabbe,
     inför den förestående ”Nürnbergrättegången” lär Reiner Fuellmich ha stöd av en grupp på tusen jurister och tiotusen läkare. Det låter betryggande. Mot sig har de denna ”elit” av en liten grupp psykopater med storhetsvansinne – som klarat sig så här länge eftersom de hållit sig dolda i mörkret. Men nu börjar ljuset lysa på dem och då spricker de.
     Snart börjar råttorna lämna det sjuknkande skeppet (= deras betalda lakejer) och då måste de själva försvara sitt handlande – och kan inte skicka fram någon annan. Och då händer det. Det dröjer nog inte så länge till innan Klaus Schwab får förklara sig. Sedan Francis Collins, sedan Anthony Fauci, sedan Bill Gates. Och då har snöbollen redan börjar rulla.

 38. Loa says:

  Roligast idag:
  “… still having trouble breaking free from Branch Covidian cult.”

 39. Mjölner says:

  Ytterligare skrämmande fakta hur planering och iscensättning av coronapandemin gått till.
  Reiner Fuellmich intervjuar Dr. David Martin.

  https://odysee.com/@FwapUK:1/A-manufactured-illusion.-Dr-David-Martin-with-Reiner-Fuellmich-9_7_21_-720p:5

  Martin’s dossier.

  Klicka för att komma åt The-FauciCOVID-19-Dossier2532.pdf

  • Sture says:

   @ Loa,
   har just suttit och tittat på denna video med Dr. David Martin och Reiner Fuellmich på 83 minuter, som jag fick mig tillsänt av en annan person för några dagar sedan. Ingenting som förvånade mig alls. Men vi behöver få ned det i portioner som går att smälta och argumentera kring.
   Dr. David Martin är alltså en person som har som uppgift att gå igenom olika patent och han har följt hela denna process med SARS.CoV sedan 2000. Både SARS-CoV och SARS-CoV-2 är artificiella ”virus”, skapade i laboratorier, liksom MERS och Svininfluensa. Det finns t. ex. 73 patent tagna på SARS-CoV-2 sedan 2008. Och dr. Fauci själv hade tydligen fyra patent, som refuserades, men på något sätt slank igenom senare.
   Hursomhelst, Reiner Fuellmich samlar in alla fakta, som kommer att bli bomber i senare rättegångar. Så långt kan vi slå fast att CDC och WHO är organisationer, som INTE sysslar med att försöka förbättra folkhälsoläget – utan tvärtom. Dessa organisationer bör därför läggas ner, liksom FN.
   CIA och FBI är likaledes brottssyndikat, som inte är till för att skydda amerikanska liv – utan tvärtom. Ingenting har väl varit mera förödande för det amerikanska folkets rykte än alla dessa krig och kupper som skapats av CIA och FBI. Och nu senast Anthony Fauci – räven som vaktar hönshuset.
   Den som kan ta sig tid att titta på denna video bör göra detta.

   • Eclipse says:

    Bumpar intervjun med patentexperten Dr Martin som Mjölner länkade till.

    https://odysee.com/@FwapUK:1/A-manufactured-illusion.-Dr-David-Martin-with-Reiner-Fuellmich-9_7_21_-720p:5

    För de som inte orkar lyssna igenom så väljer jag ut ett par godbitar:

    Peter Daszak (zoolog, President of EcoHealth Alliance) citat från 2015 och publicerat i US National Academies Press den 12 februari 2016:

    ”We need to increase public understanding of the need for medical countermeasures such as a pan-corona virus vaccine. A key driver is the media, and the economics will follow the hype. We need to use that hype to our advantage to get to the real issues. Investors will respond if they see profit at the end of the process.”

    Mängder av patent har tagits på SARS-CoV-2 mellan 2008 och 2019 och man har också betalat avgifter (vilket tydligen är lagligt) för att hemlighålla de patentansökningar som inte godkänts.

    Det finns alltså inget ”novel Corona virus”. Det är inte zoonotiskt utan labbskapat.

    Vaccinet är inte ett regelrätt vaccin, utan en patogenstimulerande datasekvens som programmerar cellerna att tillverka ett syntetiskt protein.

    * * *

    Och så har jag en fråga. PCR-testet är ju bedrägligt, men det testar väl för någonting, alltså de falskt positiva resultaten uppkommer inte slumpmässigt? En kollega på jobbet som har ett annat huvudsakligt jobb (inom läkemedelstillverkning) hade för ett tag sedan fått testa sig 22-23 gånger på sin arbetsplats. Varje gång negativt, till skillnad från alla andra på arbetsplatsen. Han har ätit tillskott av bl a D-vitamin och zink i många år. Däremot hade han ingen koll på milligram/mikrogram och visade en webbsida på produkten han tagit där det stod mg i beskrivningen, vilket ju betyder milligram (alltså felskrivet). Han är vaccinerad, men inte magnetisk, enligt egen utsago.

    På min arbetsplats får man 1000 kr av arbetsgivaren om man uppvisar bevis på båda vaccindoserna.

    • Mjölner says:

     Eclipse, Det kan vara så enkelt att din kollega har varit frisk för länge för att PCR-testet kunnat reagera positivt. Det påstås att gamla infektioner av diverse slag kan trigga positivt resultat av ett PCR-test.

     Slumpmässigt kan ändå PCR-testet ge falska positiva resultat då testet för det första inte är avsett att brukas utanför laboratoriet och för det andra boostas till 45 cykler för att generera falska covid19fall. Detta är satt i system av läkemedelsföretagen i profitsyfte.
     Hela denna cirkus är globalisternas påhitt och alla godhjärtade falska profeter hjälps åt att realisera bluffen.

     Man har inte kunnat isolera eller påvisa att det finns något virus överhuvud taget i Cocid19.
     Svininfluensan var även den konstruerad i laboratoriet. Vi kommer ihåg att vissa som vaccinerats fick biverkningen narkolepsi och livet förstört.

     Den som är påläst och känner till riskerna med det s.k. ”vaccinet” går naturligtvis inte till vårdcentralen utan låter bli.
     Det finns laglig rätt att åberopa Nurnberdokumentet om medicinska experiment och tortyr.
     Ingen äger rätt att påtvinga dig medicinsk behandling utan ditt medgivande står det.
     Samtliga regeringar som bedriver utpressning mot medborgarna i fråga om vaccinering mot cocid19, s. k. vaccinpass, begår brott mot detta dokument och måste ställas inför domstol.
     Men svenska folket är i vanmakt och låter sig ledas till slaktbänken utan protester.

     • Eclipse says:

      @ Mjölner,
      Kollegan sa att han varit väldigt frisk, men blev riktigt sjuk en gång då han blev sängliggande i en vecka. Det var efter en vaccination mot säsongsinfluensan.

      Jodå, jag har stött ”no virus”-tesen sedan starten och lyssnat på otaliga Icke-intervjuer. Tycker mig också ha sett en enorm omsvängning i medvetenhet i t ex Samnytts kommentarsfält. Värre är det med släkten. Träffade min kusins man på Ica i våras. Hon f d anställd på SR och han f d SVT. Nu skolan respektive AF. Jag skulle akta mig för ryska och kinesiska trollfabriker. Vi får lita på experterna, etc.

      • Mo says:

       Eclipse, om man testar sin personal så frekvent innebär det väl att man är rädd för att få spridning av virus i produktionen dvs till produkterna som tillverkas. Det är många som är rädda nu, destruktiva krafter vill slå ut verksamheter.
       Att din bekant testade negativt till skillnad mot övrig personal visar på D-vitaminets positiva effekt för hans egen städmaskin tror jag.

      • Mjölner says:

       I allt detta elände kan man inte göra annat än skratta åt den kompakta förnekelsen i att inte kunna se verklighet och fakta liggande framför fötterna. Lita på staten. Den fixar alla bekymmer. Du behöver bara lyda order, sätt på mulblöja, sprita händerna, håll avstånd och se glad ut. Undrar var den största trollfabriken är lokaliserad, tror knappast det är i Ryssland.

       I dag hade SR P4 fått tag i en riktig skräckens reklampelare för hur sjuk man kan bli i Covid19. Han fick naturligtvis breda ut sig rejält om hur fruktansvärt sjuk han blev. Han låg i coma i 30 dagar svävande mellan liv och död. Sporadiska febertoppar uppåt 42.5 grader. Andningssvårigheter och delvis förlamning i armar och ben. Nära att få infarkt och blodpropp. Jag är inte riktigt frisk ännu, fast det gått nära ett halvår sedan jag lämnade sjuksängen, har yrsel och balansstörningar. Intervjuaren frågar: -och det var Covid19 du fick? -Utan tvekan, blev svaret.
       En ovanlig klarsyn och utan tvekan ett friskt kom-ihåg efter en sådan pärs.

       Alla andra mer eller mindre livshotande sjukdomar vanlig influensa, diabetes, infarkt, cancer, alzheimer´s mm har plötsligt försvunnit. Det gäller tydligen även för självmord och trafikolyckor. Alla som dör har dött MED Covid19. Även de otestade, bra för den slentrianmässiga statistiken.

       Det är bara att sätta sin tro och hopp till att bluffen blir avslöjad och de skyldiga lagförda.

       • Eclipse says:

        Min kusins man lyckades även få in plattetyderna ”Jag är rationell” och ”Det finns de som tror att jorden är platt”.

        🙂

 40. Loa says:

  FYRA av FEM foster dör om modern injiceras. Arma kvinna, som säkert gjorde det av omtanke.

  Dr. Peter McCullough: Covid vaccines are killing babies in the first trimester at an astonishing rate… an “atrocity” to vaccinate expectant mothers
  July 01, 2021
  https://www.naturalnews.com/2021-07-01-dr-peter-mccullough-covid-vaccines-killing-babies.html

  Dr. Peter McCullough, professor of medicine at Texas A&M, warns against vaccinating pregnant women for covid-19. He said the covid vaccines are completely unnecessary for pregnant women and are “directly killing babies in the first trimester.”

  och

  DEPOPULATION ALERT: Shocking new study reveals covid vaccine TERMINATES 4 out of 5 pregnancies via “spontaneous abortions”
  July 01, 2021
  https://www.naturalnews.com/2021-07-01-depopulation-alert-shocking-new-study-reveals-covid-vaccine-terminates-4-out-of-5-pregnancies-via-spontaneous-abortions.html

  104 spontaneous abortions (during the first 20 weeks) out of 127 women who received vaccines in their first or second trimesters calculates to an 82% rate of spontaneous abortions among these pregnant women who were vaccinated.

  It is important to note that deaths of unborn babies during the third trimester are known as “stillbirths” and not spontaneous abortions. Thus, the spontaneous abortions could not have possibly occurred in women vaccinated during their third trimester, by definition.

 41. Loa says:

  O herre Jesus

  Extrem halt av grafenoxid i covidvaccin från Pfizer – Preliminär studie får våldsam kritik
  (Full mobilisering; säger allt.)
  NewsVoice 7 juli 2021
  https://newsvoice.se/2021/07/extrema-halt-grafenoxid-vaccinationsdoser-pfizer/
  Den andra videon, där Ricardo Delgado undersöker en vaccinerad kvinnas huvud, 3 min.

 42. Mjölner says:

  Erik Forsman, en av våra inläggare, har fått publicerat en intressant artikel på Newsvoice.
  Här belyses bluffen med virushanteringen/vaccineringarna/PCR-tester som forskare och virologer ger en felaktig bild av genom sitt bakvända fikonspråk.

  https://newsvoice.se/2021/07/covidvirusparadigmet-erik-forsman/

 43. eva-marie says:

  Längtan . . .

  Going Home (musik A. Dvorak)

 44. Loa says:

  Postade tidigare om mössen som kunde fjärrstyras att känna sig mätta eller hungriga.

  Magnetogenetics: Beteenden kan fjärrstyras med genetiskt konstruerade magnetproteiner och virus
  Torbjörn Sassersson red. 25 juni 2021
  https://newsvoice.se/2021/06/magnetogenetics-konstruerade-magnetproteiner/

  Magnetogenetics
  2016 utvecklades emellertid en ny kemogenetisk metod, som är både icke-invasiv och snabb, i Ali Golners laboratorium vid University of Virginia i Charlottesville. Den beskrevs i tidningen Nature Neuroscience. Metoden är inte bara snabb och icke-invasiv, utan den är även reversibel.

  Flera tidigare studier har visat att nervcellsproteiner som aktiveras av värme och mekaniskt tryck kan genetiskt konstrueras så att de blir känsliga för radiovågor och magnetfält, genom att fästa dem på ett järnlagrande protein som kallas ferritin alternativt till oorganiska paramagnetiska partiklar, skriver The Guardian. Dessa metoder har till exempel redan använts för att reglera blodsockernivån hos möss.

  Den nya tekniken bygger på ett protein som heter TRPV4. Magnetism kan aktivera TRPV4 och med hjälp av genteknik kan proteiner smältas samman med ferritin tillsammans med DNA-sekvenser. Dessa försök med magnetiska proteiner (Magneto) har varit framgångsrika. Forskarna lyckades föra samman magnet-DNA-sekvenser i genomet av ett virus. De injicerade sedan viruset i hjärnsubstans från möss och forskarna konstaterade då att det gick att aktivera de magnetiska proteinerna i hjärnsubstansen med hjälp av magnetfält. Hjärncellerna började signalera.

 45. Loa says:

  Maricopa, Arizona
  Detta är kanariefågeln i valstöldens mörka, djupa schakt

  BREAKING NEWS: Cyber Ninjas Reportedly Followed Jovan Pulitzer Method in Arizona Audit and Democrats Are Terrified
  Tuesday, July 13, 2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/07/breaking-news-cyber-ninjas-reportedly-followed-jovan-pulitzer-method-in-arizona-audit-and-democrats-are-terrified/

  … Jovan Pulitzer and never mention that his methodology looks at every ballot, counts it, and forensically reviews it for legitimacy. Pulitzer’s method forensically audits 2.1 million ballots,

  ARIZONA AUDIT: Discrepancies Found – Ballot Totals Do Not Match – More Results Expected WITHIN 48 HOURS
  Wednesday, July 14, 2021
  https://stillnessinthestormvals.com/2021/07/arizona-audit-discrepancies-found-ballot-totals-do-not-match-more-results-expected-within-48-hours/

 46. jesslar53 says:

  Än finns det hopp men ej från Sverige

  • jesslar53 says:

   Det känns som att en del av protestanterna är uppblandade med vänsteraktivister som är ute efter att skapa oro och sedan fördöms hela syftet med demonstrationen. Dessutom verkar klippet vara redigerat?? Alla vet att viruset är en bluff men övertyga dom som redan är vaccinerade.

 47. Erik says:

  Vad var det jag sa

  https://newsvoice.se/2021/07/coronavirus-pcr-tester-injektioner-patenterat/

  ”Därför skapades datorgenererade sekvenser som påstås vara coronavirus. Dessa konstgjorda genomsekvenser patenterades därefter, vilket även möjliggjorde patentering av sekvensen för PCR-tester och injektionslösningar för genvaccin/…/syntetiska laboratorieskapade proteiner som under 2021 används för att “behandla” det konstruerade och patenterade coronaviruset, som detekteras av det patenterade testet som alltså upptäcker det fabricerade viruset”.

  Ny avslöjande kommer nu slag i slag. Hoppas detta leder till ett paradigmskifte i synen på vad virus egentligen är för någonting samt att folk också vaknar upp ur sin Törnrosasömn och börjar ifrågasätta etablissemangets maktsträvanden samt se dom för vilka de verkligen är.

 48. Mjölner says:

  Hurra för Erik och hans spade som vänder på skiten och avslöjar kackelackornas dolda verksamhet.

  Vi har i dag fått veta att några barn kommit i vägen för den obligatoriska skottlossningen som polisen inte vill göra någonting åt. Detta måste naturligtvis hända förr eller senare med de frekventa skjutningarna mellan de kriminella gängen. Stora pengar står på spel med narkotika, beskyddarverksamhet och utpressning som drivmedel. Polisen skryter med att de i år beslagtagit nästan dubbla mängden narkotika mot förra året. Det låter ju bra men man talar inte om att smugglingen ökat i motsvarande grad och att polisen därmed står och stampar på stället.

  Visst och sant, detta är osmakligt i högsta grad farligt och nedbrytande för landet.
  Det är ett snäpp värre när en bunt politiker, med sossen Damberg som riktkarl, går ut offentligt med kritik om hur detta hanterats. Det är mer än beklämmande. Det är väl för bövelen politikerna som importerat detta livsfarliga klientel mot folkviljan. Hur korkade får de bli innan någon doppar dem i Strömmen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: