Nationen – ett spel för galleriet?

Så här på nationaldagen kan det vara på sin plats att belysa om och hur nationellt oberoende vi är i verkligheten. Utgångspunkten är dels vårt beroende av FN genom alla avtal genom vilka den svenska regeringen okritiskt överlåtit vår nationella beslutsrätt till denna skenbart internationella organisation, exempelvis genom Agenda 2030 och dussintals andra liknande avtal, dels, och i detta sammanhang främst, WHO:s roll i politiken där vi nu slaviskt följer alla diktat rörande pandemins hantering.

Sverige är medlemsland i WHO tillsammans med 192 andra länder och har förbundit sig att följa dess konstitution, som förbehåller organisationen rätten att ta samtliga övergripande beslut rörande hanteringen av Covid 19. Vi har bara att lyda alla beslut i hälsofrågor som dess styrelse fattar. I styrelsen sitter även Bill Gates – normalt förbehållet nationernas representanter – som dessutom utsett sig till representant för flera andra nationer. Gates motiverar detta med sin stora finansiering av verksamheten, dvs han har köpt sitt inflytande i en organisation som har rätten att fatta globalt gällande beslut i hälsofrågor. Det är i spåren av detta upplägg som vi nu får globala beslut som förbjuder verksamma mediciner mot Covid 19, som Ivermectin m.fl. Syftet är att kunna genomföra vaccinationer som allt fler experter förkastar som vansinniga, allt för att garantera de miljardvinster som vaccinbolagen genom GAVI ser fram emot genom nationella tvångsinsatser mot sina medborgare, exempelvis vaccinpass och andra exkluderande åtgärder för dem som vägrar underkasta sig Bill Gates.

Dessutom har organisationen inklusive Gates sett till att bevilja sig total juridisk immunitet och frihet från straffansvar. Detta i fullt medvetande om de tusentals, om inte miljontals, drabbade av vaccinationer som inte fått eller kommer att få avsedd funktion utan istället drabbas av död eller livslånga handikapp. Vi får se om den medborgarkommission som nu börjat arbeta genom Rainer Füellmich kommer att kunna väcka den opinion som behövs för att störta dessa tyranner. En belysande intervju med professorn och insidern i WHO Astrid Stückelberger diskuterar denna problematik och kan lyssnas på här via Pandemic News. För att undvika att den raderas återger jag här en sammanfattning på engelska från siten:

Dr. Astrid Stückelberger dropped some major bombshells during a recent interview that completely blew the lid on billionaire eugenicist Bill Gates, the corrupt World Health Organization (WHO), and other nefarious elements that all conspired together to perpetrate the Wuhan coronavirus (Covid-19) plandemic on the world.

A scientist, writer and WHO insider, Dr. Stückelberger used to believe in the work of the United Nations arm until she started to see some serious red flags with the way it operates. Much like the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the WHO functions more like a private corporation than it does a public health agency, working to advance the interests of Big Pharma and other pro-vaccine forces like the Bill & Melinda Gates Foundation.

As a professor at the University of Applied Sciences in Switzerland as well as a lecturer within the Institute of Global Health of the Faculty of Medicine at the University of Geneva, Dr. Stückelberger is a credible source, by the way, whose insider information about the WHO is noteworthy.

In a nutshell, WHO member states, of which there 193, are bound by whatever rules and restrictions the WHO decides to impose in the name of “public health.” With the Chinese virus, the WHO pronounced all sorts of new requirements that the vast majority went along with, except for two: Iran and the United States under President Donald Trump.

Behind the scenes, Gates and his cohorts, along with GAVI, were steering the WuFlu ship with the WHO appearing to make all the decisions. And thanks to the way the WHO operates, the plandemic was easy to implement.

“It is embedded in the constitution of the WHO,” says Dr. Stückelberger about the ease with which the WHO is able to decree international ‘health regulations.’ “So, they don’t need to adopt it. It is immediately approved and it’s an obligation, so it is legally binding.”

Bill Gates petitioned to become his own “member state” at the WHO

Gates holds an incredible amount of sway over decisions made at the WHO, which impact most countries around the world. He has paid the agency so much money over the years that he now thinks he has the right to vote as if he was his own country.

Dr. Stückelberger explains that Gates holds immunity in Switzerland where such deals are made, as does GAVI, and has repeatedly tried to become his own “member state” in the eyes of the WHO – though it is unclear if he was ever actually voted in as such.

Even so, Gates still pulls a lot of strings at the WHO. He negotiates and signs contracts on behalf of different countries, acting as the unelected middle man in deciding which vaccines or pharmaceuticals will be purchased by them.

As you may recall, Gates planned for the Wuhan coronavirus (Covid-19) with his Event 201 exercise back in the fall of 2019. This exercise involved strategizing for a major pandemic that just so happened to materialize several months later.

Dr. Stückelberger witnessed firsthand how the WHO has been holding the same types of exercises for years, which is what first tipped her off to something fishy. She also notes that in recent years, the WHO has changed all sorts of definitions in its health guidelines to allow for any form of influenza or even the common cold to potentially be declared a “pandemic.”

Even the word “immunity,” she says, which we likewise noted, has been redefined by the WHO to only include vaccine-related “immunity” as opposed to natural immunity.

More related news about the Wuhan coronavirus (Covid-19) can be found at Pandemic.news.

WHO insider exposes GAVI, Bill Gates for perpetrating coronavirus plandemic (pandemic.news)

Från min nuvarande franska horisont återger jag den franska nationalidolen och Nobelpristagaren Luc Montagniers synpunkter på framtiden för de som bekymmerslöst redan låtit vaccinera sig, inte för att skrämma någon men för att alla skall förstå att hela scenariot med Covid 19 och efterföljande, regelbundet återkommande injiceringar de närmaste åren handlar om politik, inte sjukvård.

Som banbrytande HIV-forskare är Montagnier bättre än någon annan lämpad att bedöma hur sammansättningen av vaccinerna utformats för att orsaka mer skada än nytta. Den ökning av smittspridningen i länder där vaccinationerna utförts i större skala ser vi nu kan relateras till de vaccinerade, inte till det omvända. Man har helt enkelt konstruerat ett perpetuum mobile, en evighetsmaskin av smitta. Man kan också konstatera att Montagniers upptäckt av ingredienser av HIV och malaria i coronaviruset leder till en förklaring till varför Gates försöker få bort de mediciner  som HCQ och Ivermectin som botat just dessa företeelser i tidigare sammanhang.

Man är också inne på hypotesen att testpinnarna för PCR-testerna som grundligt körs runt långt upp i näsan också har som uppgift att registrera vårt DNA, allt för framtida bruk inom transhumanismen. Detta har vi också diskuterat tidigare på bloggen. Eftersom även denna text på Pandemic news lär försvinna snart återger jag även den här nedan.

Nobel Laureate and leading French virologist Luc Montagnier predicts genocidal wave of deaths from vaccines and blood clots

Nobel Laureate and leading French virologist Luc Montagnier, the scientist who discovered HIV, says the tens of thousands of documented injuries already, including over 4,000 deaths, are caused directly by the Covid vaccines. The wave of genocide is around the corner, and after studying at length the ingredients contained in the injections and what they do, Montagnier came to the conclusion that every single person who gets the shot will eventually die from ‘ADE’ – antibody-dependent enhancement.

Montagnier, the world’s leading virologist, is credited with being the first to discover HIV, proving he is well versed in studying the immune system, and what strengthens it versus what decimates it. He has witnessed that the curve of vaccinations for Covid has been followed by a wave of deaths, and he says it’s the same curve in countries and nations around the world.

Montagnier is witnessing, in his own studies of humans at his institute, that vaccinated people are coming down with Covid. He also fervently declared that you don’t vaccinate the masses DURING a pandemic. It’s absurd. It’s a huge mistake (but again, it’s planned this way).

The scariest part of this whole ordeal is that the Covid-19 virus came from a laboratory and its artificially spliced DNA can be found in the vaccines too. Montagnier has now, post-Covid-release, confirmed that the “presence of elements of HIV and germs of malaria in the genome of coronavirus is highly suspect and the characteristics of the virus could not have arisen naturally.”

Now, governments around the world have catalogued and databased swab-test DNA using AI (artificial intelligence) so the globalists can decide who dies (of blood clots blamed on Covid variants) and when.

Tune your internet frequency to Pandemic.news for updates on how to prepare and take care of your body and mind with superfoods, supplements and whole organic food right now and during the upcoming communist apocalypse.

Inom den ekonomiska sektorn har vi samma centralisering av beslutsprocesserna genom Världsbanken och bankernas bank, BIS i Schweiz. Detta land framstår allt tydligare som ett centrum för globalismens beslutsfunktioner, vi kommer att få en roll för Schweiz inom globalismen som motsvarar Vatikanens inom kyrkligheten och City of Londons inom global affärsadministration. Det är ingen tillfällighet att Schweiz hållits utanför EU, men ändå ligger mitt i prick. De som tror att Sverige har en roll att spela i detta sammanhang är tyvärr mer än lovligt naiva.

Vifta gärna med vår vackra svenska flagga idag, men inse samtidigt realiteterna, om vi skall kunna vara stolta över vår flagga skall vi också ha kvar rätten att bestämma över den nation som den symboliserar. Det har vi inte längre, så hjälp till med att ändra på detta innan det är för sent…

Peter Krabbe

96 Responses to Nationen – ett spel för galleriet?

 1. carinaagrellgmailcom says:

  Tack Peter. Ja, det är mycket nedstående. Funderar på Sveriges faktiska roll eftersom vi har Facebooks serverhallar här, liksom Amazons etablering. Eftersom ingenting annat sker av en slump så är förmodligen inte heller detta en slumpmässig händelse. Jag minns att Göran Person medan han var statsminister uttalade sig lite kryptiskt om att ”Sverige skulle bevaras”, som om Gud hade talat. Frågan är från vad? Undergång i det kommande?

 2. annemarie says:

  Kom till Manifestationen för Frihet och Sanning idag klockan två!
  Tag med en flagga om du har en. Berzelii Park i Sthlm. Häng på!

 3. Mjölner says:

  Så sant som det är sagt, den svenska fanan är mer än fläckig. Den är kraftigt nedsölad.
  När John Kennedy blev skjuten var det en ensam galning som etablissemanget utsåg som gärningsman. När Olof Palme stupade på Sveavägen var det en ensam galning. M L King dito
  Bobby Kennedy, John Lennon o.s.v.

  Nu ser jordens mänsklighet det motsatta scenariot utspela sig. Alla som främjar och driver globalist-agendan i stort som smått visar sig vara galna gärningsmän som inte skyr några medel att förverkliga sitt uppsåt. Fullständig kontroll över allt och alla. Det svenska folket är effektivt hjärntvättade och köar förväntansfullt för giftsprutan. Å vad jag är lycklig nu är jag vaccinerad, utbrast en kändis i lokalradion i morse. Det som kallas ”vaccin” är i realiteten ett biologiskt vapen framtaget i ett laboratorium och delvis finansierat av amerikanska oligarker. Denna biologiska sörja innehåller s.k. spikproteiner som inte stannar i den muskel som injicerats, utan kan sprida sig till alla organ i kroppen även hjärnan. Man har startat en evighetsmaskin som kräver nya ”vaccineringar” år efter år för all framtid.

  Det har konstaterats att spikproteinet angriper kvinnans äggstockar. Det har även konstaterats vaskulära problem såsom blodproppar och blödningar. Någon relevant information om de olika biverkningar spikproteinet antas ge upphov till finns inte i MSM. Där är det knäpptyst.
  Man kan fråga sig var förnuftet eller eftertanken finns hos de styrande. Trots att det finns relevant information på nätmedia vägrar de korrumperade politikerna och myndighetspersonerna att se riskerna. Parollen tyck vara, utan hänsyn ”går det så går det”. Nu verkar det finnas planer på att även ”vaccinera” små barn. Vidrigt!

 4. hllviken says:

  llll

 5. hllviken says:

  lll

 6. eva-marie says:

  När man hör den här versionen av ”Sverige” och ser bilderna, vill man gråta av saknad.

 7. Bosse J says:

  Kary Mullis om bl.a. Luc Montagnier och HIV.

  Why I Began Questioning HIV

 8. Astrid says:

  Ja kulturen är verkligen viktig. Den höjer oss människor och skiljer oss från djurriket. Det är ett Jag som frambringat de storartade verk som vidgar sinnena.
  Bildkonsten lär oss att se bättre. Så var Vincent van Gogh en mästare på att få fram det väsensartade elementara – därför berör han solrosor så starkt.
  Musikern hjälper oss att höra bättre; varsna att det mest väsentliga sker i mellanrummet, övergången.
  Tonkonsten svingar oss upp till sfärernas musik, där klingandet från stjärna till stjärna ljuder så underskönt att vi kallar det för Paradiset…

 9. Vetgirig says:

  https://swebbtv.se/w/622e090c-6aa1-4ef6-97d5-7e16e95b1ecc Detta måste komma ut till allmänheten 😨

 10. Roger... says:

  Det börjar falla samman nu, hoppas det går fort, sprid den gärna vidare.

  Kan inte bli bättre dokumentär om Plandemin?

  https://rumble.com/vhxdhp-massuppvaknandet-pandemins-motsgelser-och-agenda-21-david-icke-med-lkare-sv.html?fbclid=IwAR3rzZHvmN0RteC8ukqnJ0tVJWXUFfBUeT4EM0KtyUyqQULqtaWY21I8Vx4

  • Mo says:

   Intressant att lyssna på Elon Musk:s budskap from 23.40. Enligt honom har många sjukhus i västvärlden överkapacitet. Det föreståendet inträdet av AI inom den specialiserade sjukvården förstärker troligen denna överkapacitet och det väcker förstås mycket oro.

  • carinaagrellgmailcom says:

   Tack Roger! Ja, det var en riktigt bra sammanfattning, och som jag sagt många gånger tidigare; Makteliten kan bara inte trott att ärliga forskare inte skulle kunna avslöja spikproteinet, PCR-testets värdelöshet och syftet att skapa behov av påfyllnadsdoser årligen. Det är meningen att vi ska avslöja sanningen, de har serverat revolutionen på ett silverfat. Biden, som knappast kan hållas ansvarig för något med sin demens, får bära den största skulden i tribunalen. Flera tunga politiker blir ”avskedade”, och får lämna scenen med välfyllda plånböcker. De har ändå gjort sitt nu och vill ha ledigt. Folk kommer att dö undan efter hand, och värre blir det när de årliga påfyllnadsdoserna injeceras. Precis som sas i slutet av filmen: Det folk behöver är näringsrik mat, solsken och kosttillskott, närhet och sammanhang. Det är detta vi långsamt berövats med deras strategiers hjälp de senaste 50 åren.

   • Erik says:

    ”Det folk behöver är näringsrik mat, solsken och kosttillskott, närhet och sammanhang”.

    Så rätt Carina Agrell

   • Sture says:

    @ carina,
    här lite mera fakta om skadeverkningarna, som bör spridas till vänner och bekanta:

    Begreppet ’antigenens arvssynd’

    Med antigen förstås ett för kroppen främmande protein, som vid inträde till kroppen ger upphov till en immunologisk reaktion. I den klassiska immunologin beskrivs hur det vid varje infektion bildas specifika antikroppar mot varje speciell antigen, först kort-verkande IgM och sedan lång-verkande IgG. Denna senare process tar c:a 2 veckor. På grund av att det också bildas speciella ”minnesceller” för framtida produktion av antikroppar, så bildas dessa antikroppar mycket snabbare vid nästa smittotillfälle för samma patogen, vilken då endast ger milda symptom. Redan på 1940-talet var man på det klara med att detta scenario inte riktigt stämde.
    Man fann t.ex. att upprepade vaccinationer mot influensa tenderade att bli mindre effektiva och t.o.m. leda till att nästkommande influensaepisod kunde få ett mera svårartat förlopp. På 1960-talet fann man också att thailändska barn som haft Denguefeber kunde utveckla en svårartad och ofta dödlig hemorrhagisk form av Dengue-feber om de råkade smittas av en annan variant av detta virus (det finns fyra varianter). Samma fenomen har beskrivits för en mängd olika virussjukdomar, Zika- virus, HIV, svininfluensa, RS-virus etc.
    Därför utvecklades teorin med den målande benämningen ”antigenens arvssynd” av prästsonen dr. Thomas Francis: När en person exponeras för ett virus, svarar immunsystemets B-celler med att producera och frisätta en mycket specifik IgG-antikropp bildad mot detta FÖRSTA specifika virus. När denna person senare exponeras för ett annat snarlikt virus bildas det inte en ny specifik IgG-antikropp mot detta nya virus. Istället kommer hans B-celler ihåg” den första exponeringen för viruset, även om detta var för många år sedan, och tror att det är samma virus. B-cellerna producerar nu ”antikroppar ur sitt minne”, men inte antikroppar mot det specifika nya viruset utan antikroppar mot det första. Dessa antikroppar är inte helt adekvata för att bekämpa den nya infektionen och kallas därför ’icke-neutraliserande’, ’icke-bindande’ antikroppar.

    Men de inadekvata antikropparna misslyckas inte bara med att skydda mot den nya ”inkräktaren” utan de underlättar tvärtom för infektionen att sprida sig. Antikropparnas förmåga att binda virus är tillräcklig för att via FcγRII-receptorer dra in detta virus i försvarssystemets makrofager och dendritiska celler med målsättningen att förstöra detta i cellens sopstation, lysosomen. Väl där tappar de emellertid greppet om viruset och släpper det helt fritt att föröka sig. Detta kallas antikropps-beroende förstärkning (ADE, antibody dependent enhancement). Fenomenet framkallar ofta ett intensifierat immunsvar förbundet med en cytokinstorm (som vid COVID-19) och en långvarig inflammation med lymfopeni. Allt detta kan resultera i svår sjukdom och död.

    Det häpnadsväckande med SARS-CoV-2 har varit olika patienters skiftande sjukdomsförlopp. Barn drabbas praktiskt taget inte alls medan äldre drabbas olika svårt. I flera studier kunde man visa c:a 30-40% av de COVID-19-sjuka äldre mycket tidigt hade höga titrar av IgG och att dessa höga titrar var associerade med speciellt svåra sjukdomstillstånd. De höga IgG-titrarna så tidigt i sjukdomsförloppet hos patienter med svår SARS-CoV-2 talar starkt för att det här rör sig om ett ”minne” från en tidigare koronavirusinfektion och att det svåra sjukdomsförloppet varit ett resultat av en antikroppsberoende mekanism. Detta förklarar också varför barn och unga inte drabbas. Med detta som bakgrund kan det faktiskt vara skadligt och mycket farligt att vaccinera mot SARS-CoV-2 om det redan existerar eller i framtiden kan utvecklas varianter av detta virus med nära besläktade men inte helt identiska antigener. Sådana varianter finns redan och det utvecklas ständigt nya på grund av att virus muterar snabbt. Vi kan därför förvänta oss att några av de som kommer att drabbas hårdast i framtiden, kanske redan i höst, kommer att vara de som blivit vaccinerade mot SARS-CoV-2.

    REF: Firez, Walter Fierz and Walz, Brigitte Walz. “Antibody Dependent Enhancement Due to Original Antigenic Sin and the Development of SARS” Front. Immunol., 05 June 2020. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01120/full
    REF: Monto, Arnold S et al. “The Doctrine of Original Antigenic Sin: Separating Good from Evil.” The Journal of Infectious Diseases. Vol. 215,12 (2017): 1782-1788. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5853211/#CIT0002
    REF: Vatti A, et al. “Original antigenic sin: A comprehensive review.” J Autoimmune. 2017 Sep;83:12-21. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28479213/

    • carinaagrellgmailcom says:

     Tack Sture för denna utomordentligt grundliga förklaring till de vaccinerades risktagande. Man får förstås räkna med att s k påfyllnadssprutor eskalerar risken över tid? Så magnifikt intrikat och djävulskt att iscensätta denna teater, eftersom det inte kan råda några tvivel om att det fanns full medvetenhet om risken – även om de kallar det för misstag!

    • peterkrabbe says:

     Tack Sture för värdefull information! Det är ett tungt men nödvändigt arbete att försöka få ett folk som trängtar efter semester med utlandsresor att inse att det finns risker med de vaccinationer som nu marknadsförs som lockbeten för gränspassager över inom både EU och resten av världen. Det är också svårt att tro något annat än att allt detta är noga planerat redan tidigare. Jag har också berört det i tidigare artiklar – den andra vågen under våren, vaccinera er och njut av sommaren och smitta sedan varandra under hösten med en tredje våg som sannolikt blir högre än de båda tidigare. I det läget kan man lätt övertyga dem som hunnit smaka på sommarens frukter att vaccination är den enda lösningen för ett normalt liv, särskilt för de yngre som då står i tur. De kommer att få betala ett högt pris genom försämrad immunitet och skadad fertilitet, en önskedröm för depopulationsivrarna. Att målet är 2030 blir allt tydligare.
     Trots att jurister och t.o.m. EU varnar för intrånget i de mänskliga rättigheterna går parlamentet vidare med vaccinpass/ hälsopass för att utestänga dem som vägrar vaccination från både resor och tillträde till restauranger, barer och offentliga tillställningar. Hur man skall klara ett sådant pass med 10 månaders giltighet utan att ta bort de 72-timmarsrelaterade PCR-testen är fortfarande en gåta, sannolikt blir endast de vaccinerade med en mobil i handen och den magiska koden på displayen de enda fullvärdiga medborgarna framöver… Ändå tillhör mer än hälften av befolkningarna fortfarande den motsatta kategorin som fortfarande kämpar vidare mot etablissemangets korrumperade lakejer.
     Behovet av faktarelaterad information om de risker som de vaccinerade utsätter både sig själva och andra för är därför i nuläget omättligt, denna information måste komma ut även utanför sociala medier!

    • Mo says:

     Tack Sture, fin genomgång och bra artiklar. Du är en sanningssökare, en mycket viktig egenskap som våra politiker helt förlorar med sitt strategitänkande.
     Det som är riktigt tråkigt är att man så att säga vill förstöra tänkbara framtida bevis genom att tvinga på även dem som utvecklat naturlig immunitet vaccinationer. Det är en stor del av befolkningen vid det här laget som skulle kunna bli en viktig jämförelsegrupp.
     Ja vad kan man göra, systemet är genomruttet, det är lätt att känna sig maktlös. Det är väl egentligen det som är huvudproblemet, vi är maktlösa.
     Peter försöker peppa och det är gott. Kanske vår största fördel för motståndet börjar bli för svagt även för motståndaren. Utan motstånd ingen utveckling, passivitet och stagnation blir följden. Det önskar de sig inte för då kan de själva förlora gnistan.

     • carinaagrellgmailcom says:

      Fönster kommer att stängas, och dörrar kommer att öppnas under en lång räcka av år framöver. Enligt mina profetiska drömmar (som allid utspelar sig i 60-talsmiljö) faller det ekonomiska systemet ur alla perspektiv 2036. Det vapen vi har är pennan, med den kan vi attackera juridiken, politiken och media, i omvänd svårighetsgrad. 2036 kan oligarkerna räkna sina förluster, och de/vi som överlevt kan börja bygga upp en harmonisk värld. Jag kunde räkna ut årtalet genom att drömmen innehöll information om min äldste sons ålder. 40 år. Han är född 1991. Jag har haft kontrolldrömmar som dagen efter har bekräftats genom en osannolik budgivning vid en fastighetsförsäljning.

      Det är klart att man misströstar när man inte förstår syftet med händelsernas utveckling, men när vi återigen ser meningen med det som sker, får vi förnyad styrka och tro. Vi kan vara säkra på att Gud finns, även om inte alla överlever i fysisk mening.

      • carinaagrellgmailcom says:

       Det blev en siffra fel där. 45 ska det vara, inte 40!

       • Mo says:

        Det låter hoppingivande men som du säger tiden blir knapp i vår ålder. Det är nog bra om vi förbereder omvandlingen redan nu så får vi en chans att göra avtryck till någras stora förtret. Den småländska envisheten är inte rädd för prövning eller rening. Silver blir guld värt.

        • carinaagrellgmailcom says:

         Instämmer helt. Avtrycken ska hjälpa nästa generation och generationerna därefter. Har köpt silverslantar till barn och barnbarn, men inga till mig själv. Antingen löser det sig för mig ändå, eller kommer jag inte att behöva några.

 11. Loa says:

  jimstone.is

  MOBILTELEFONER FÄSTER på injektionsstället!!

  http://82.221.129.208/.um1.html
  On my mind all night: Mexican television proves the Corona vax is using hidden tech, there’s no other way
  The following will stay top posted for a while because it is important, new reports will fill in below this report.
  Cell phones are sticking to the vaccination sites. That’s not possible with conventional technical explanations. Take your cell phone and put a magnet up to it. All 3 I tested plus a tablet would not stick to a magnet except for right where the speaker is. Yet random cell phones, in any random orientation are sticking to the vax sites. There is no conventional explanation for how this is happening.

  Mexican tv show try to debunk the magnet challenge but watch what happens!!
  •6 juni 2021

  2 min.

  • carinaagrellgmailcom says:

   Man undrar ju hur denna teknik kommer att användas? Den stora frågan är om det var meningen att forskare och folk i allmänhet skulle avslöja vaccinbedrägeriet. Det som talar för är att TPTB genom sin utpräglade kollektivism inte har så höga tankar om andra än sig själva. Det som talar emot är individualiteten som genomsyrar allt fler människor och som inte låter sig luras, och därför borde TPTB fattat bättre.

   Troligen skiter de i vilket, för att ta det på ren småländska. Om de får det för hett mellan öronen, så tror jag att en nedstängning av internet ligger i pipeline – tills det svalnar av och de värsta hoten eliminerats. Kanske magnetismen i mobilderna kan aktiveras så att datorer och uppkopplingar havererar på en given elektrisk signal. Kopplingar till EMP, någon? Fattar själv inte särkilt mycket av tekniken.

 12. Loa says:

  Läkemedelsverket: Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner
  uppdaterad: 10 juni 2021
  https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner
  Nu 245 handlagda dödsfall:
  Pfizer Comirnaty: 201 döda
  Moderna: 17 döda
  AZ Vaxzevria: 27 döda
  OBS
  detta är en bråkdel – 11 %:
  Läkemedelsverket redovisar de inkomna rapporterna om misstänkta biverkningar med snigelfart på sin hemsida. Av totalt inkomna 42.155 rapporter, så har vi bara fått veta vad som finns i 5.002 av dem. Vad som står i övriga 37.153 rapporter vet vi alltså inte, och varje dag läggs det till flera hundra nya rapporter.

  • Loa says:

   USA pytsar in motsv. 10 miljarder kr till sin folkhälsomyndighet för att hålla brasan igång:

   CDC given $1 billion to push covid vaccine propaganda, funded by the very same taxpayers being damaged by vaccine adverse events
   June 03, 2021
   https://www.naturalnews.com/2021-06-03-cdc-given-1billion-push-covid-vaccine-propaganda.html
   You see, the “pandemic” is so serious and deadly that the government is having to spend gobs of taxpayer dollars to market the “cure” that tens of millions of smart Americans realize is bogus, hence why they are refusing to get it. Beijing Biden thinks with enough manipulation that he can somehow change people’s minds.

   Europa
   June 7, 2021
   Worldwide Genocide Continues: 13,867 DEAD and 1,354,336 Injuries in European Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 Shots
   https://healthimpactnews.com/2021/worldwide-genocide-continues-13867-dead-and-1354336-injuries-in-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/
   EudraVigilance database was launched by the European Medicines Agency in 2012 to provide public access to reports of suspected side effects (also known as suspected adverse drug reactions). These reports are submitted electronically to EudraVigilance by national medicines regulatory authorities and by pharmaceutical companies that hold marketing authorisations (licences) for the medicines.

   Scrolla ner för de detaljerade listorna för de olika covid19-injektionernas adverse reactions pr 5 juni, som en frivillig benat ut för health impact news.

   • peterkrabbe says:

    Västvärlden (G7) försöker nu kränga ut miljontals med vaccinationer till Afrika, med motiveringen att vi måste ”hjälpa” varandra. Tidigare hette det att det inte var aktuellt med den sortens ”välgörenhet”, men överskottslagren av vacciner som inte gått åt och som närmar sig bäst före-datum växer snabbt. Soptippen eller U-hjälp?
    Globalt sett har bara 6 % av världens befolkning hittills vaccinerats, vilket får ses som ett gigantiskt misslyckande för depopulatörerna, motsvarande siffror i västvärlden ligger runt 50%. Har man förlorat sin främsta målgrupp genom att folken i Afrika visat sig vara smartare än förutsett? Sedan länge är man vana vid att hålla sig vid liv genom naturläkemedel och parasitmediciner.

 13. Loa says:

  Denna nyhet måste slå det mesta för att (försöka) konvertera vaccintroende:

  1 juni, 2021
  Pro-Vaccine Researcher: “We’ve Made a Big Mistake.” COVID-19 Vaccine Spike Protein is a TOXIN Injected into the Bloodstream
  06/01/2021
  https://stillnessinthestorm.com/2021/06/pro-vaccine-researcher-weve-made-a-big-mistake-covid-19-vaccine-spike-protein-is-a-toxin-injected-into-the-bloodstream/
  Dr. Byram Bridle, a viral immunologist.

  Fulford tar upp det (för studien är gjord i Japan)
  och
  Nya Tider har ett helt uppslag 23/21
  Vaccinforskare slår larm: ”Vi injicerar dem av misstag med ett giftigt ämne”
  https://www.nyatider.nu/vaccinforskare-slar-larm-vi-injicerar-dem-av-misstag-med-ett-giftigt-amne/

  Immunologen och vaccinforskaren Byram Bridle slår nu larm om ”skrämmande” upptäckter i nyligen gjorda och referensgranskade forskningsstudier. Det handlar om att spikproteinet på coronaviruset, som Covid-19-vaccinen skapar, tar sig in i blodomloppet och alstrar sjukdom på samma sätt som Covid-19. Det var tidigare okänt och tros förklara allvarliga biverkningar som blodproppar och hjärtinflammationer, vilka drabbar dem som låtit sig injiceras med de nya vaccinen. Bridle säger att vaccinforskarna ”gjorde ett stort misstag” som de ”inte insåg … tills nu”.

  Intervjun med Byram Bridle gick snabbt upp i rök av YT, men finns på Natural News.
  Och NewsVoice ser jag!
  https://newsvoice.se/2021/06/mrna-vaccinerna-giftiga-blodproppar-hjarnskador/
  (Odysee är det nya publiceringsstället för klipp. Alla magnet challenge-videor ligger (kvar) där.)

  och The Defender
  06/03/21
  ‘We Made a Big Mistake’ — COVID Vaccine Spike Protein Travels From Injection Site, Can Cause Organ Damage
  https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/

  • Mo says:

   Tack Loa för ditt idoga sanningssökande. När gränsen mellan forskning och företagande suddas ut då riskerar vi att profiten blir den starka aktören som tillverkar lösningarna.
   Sverige, blir som vanligt suddig spegelbild i deras pilotprojekt.
   Kenneth Chien professor vid KI och medgrundare till Moderna, på hemmaplan finns den mäktiga samarbetspartnern AstraZeneca för att hålla ihop trådarna.
   Företagsvärlden interagerar tidigt med den samhällsfinansierade forskningen och sjukvården, vems intressen blir då styrande för utvecklingen. Företagens profit eller medborgarnas behov ?

   https://nyheter.ki.se/professor-kenneth-chien-om-moderna-och-covid-19-vaccinet

   Forskare som tvår sina händer och hävdar att de inte insåg risken med utveckling av biverkningar sviker kosmos grundläggande paradigm
   ” Sanningen är grundläggande för att åstadkomma Godhet ”.
   Här kan man läsa om att den nya mRNA tekniken övergivits av flera stora företag just pga svårigheter att undvika biverkningar som uppstår med denna.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Moderna

   • carinaagrellgmailcom says:

    Människan gör misstaget att föreställa sig att det inte finns en Gud. Dessvärre begriper hon inte heller att hon är en aspekt av denna Gud, och som sådan sin egen domare. Detta är det mest tragiska, d v s nivåerna av ignorans. Stackars människor, vem kan vara avundsjuk på deras materiella framgångar och det straff de kommer att tilldela sig själva för sina oegentligheter (synder)?

    • eva-marie says:

     ”I Honom/Gud är det som vi lever och rör oss och är till . . .”

     (Apostlagärningarna 17: 28)

     • carinaagrellgmailcom says:

      Tack eva-marie.

      Jag hade aldrig hittat detta själv ens om jag letat. Bibeln har ett materiellt och fysiskt språk som jag har lite svårt att översätta mina mer andliga insikter till. Men nu när du berättar det så ser jag ju att ”vi är aspekter av Gud” betyder samma sak som ”Vi är av hans släkt”. Det är ett språk som är anpassat till en konkret förståelsenivå. För mig krävs det tolkning och det tar för lång tid enligt min mening. Insikter har däremot kommit intuitivt på mitt eget språk, vilket jag då omedelbart förstår och kan relatera till. Jag läste Livets Bok av Martinus när jag hittade den julen 2012. Den var enklare och mer direkt. Klistrade in lite mer nedan:

      ”För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder[i] har sagt: Vi är av hans släkt.

      29 Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. 30 Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig.”

      • eva-marie says:

       Carina. Det du skrev fick mig att associera till just den meningen i apostlagärningarna. Det är Paulus som beskriver Gud för Atenarna, som på den tiden dyrkade många ”gudar” som de avbildade. Hela det talet är väldigt fint tycker jag.

  • Loa says:

   Vaccine researcher Dr Byram Bridle silenced according to Dr Peter McCullough
   NewsVoice –
   13 juni 2021
   https://newsvoice.se/2021/06/vaccine-researcher-byram-bridle-silenced-peter-mccullough/

 14. eva-marie says:

  Ganska intressanta tankar i Johan Hakelius krönika. Hur man nu tolkar det.

  ”Befolkningsalarmisterna var en spännande koalition. . . . .Vissa var antagligen blida humanister som blev stressade och bedrövade av folk i sådan mängd att de inte längre förmådde urskilja individer. De verkligt skojiga var de som bara halvhjärtat skylde sin avsky för människan som art. Med lustfylld längtan kunde de tala om kommande farsoter och svältkatastrofer.
  . . . . .Epidemiologi har varit inne som specialisering de senaste decennierna. . . Horder har forskat, konferensat och etablerat en bild av vad som komma skall. Och det som komma skall är rejäla katastrofer, som bara epidemiologer kan bemästra. (Hakelius nämner här en Neil Ferguson, som han liknar vid en överstepräst)
  Knappt någon har kunnat nysa de senaste femton åren, utan att han kommit med en rapport som visar att hundratusentals kommer att dö. Han har förstås nästan undantagslöst haft fel. Även om covid. Men den här gången gick budskapet ändå hem. (?; mitt frågetecken) Kanske hade han lite mindre fel i sina överdrifter än vanligt. Men jag tror framför allt det berodde på att vi nu fått tillräckligt många samkörda specialister inom det här skrået, världen över, för att de skall lyckas fösa samhället framför sig. . . . . . .”

  (Ur Hakelius krönika/ Expressen)

 15. Sture says:

  Lite mera om tänkbara skademekanismer. Det är egentligen detta som oroar mig mera än något annat. Försök därför ta till er detaljerna, så att ni kan argumentera. Sprid detta gärna bland vänner och bekanta och på Facebook/Linkedin.

  Spikproteinet kan binda sig till ACE2-receptorerna på spermier och äggstockar, har Loa och andra redan berättat. Vi går in på detaljer.

  SARS-CoV-2 använder sitt spikprotein för att binda sig till ”angioten-sin converting enzyme 2” (ACE2) för att komma in i humana värdceller. ACE2-receptorer uttrycks i lung-, tarm- och njurvävnader och även rikligt på testiklar, spermier, äggstockar, livmoder och vagina. SARS-CoV-2 binder sig 10-20 gånger starkare till ACE2-receptorn än SARS-CoV och MERS-CoV och är det enda coronavirus som använder ACE2-receptorn som ingångsport till cellernas cytoplasma. Man har påvisat inflammation av testiklar i samband med SARS-CoV och det är därför rimligt att anta att detta också kan uppstå i samband med en SARS-CoV-2 infektion. Men spikproteinets konsekvenser för reproduktionen såsom infertilitet och risken för sexuell överföring – antingen om det kommer från viruset eller som en följd av att det injicerats med en COVID-spruta – är för närvarande okända. Risken för infertilitet är möjlig men ännu inte bevisad. Vi bör dock vara uppmärksamma på möjligheten att en COVID-19-infektion kan få konsekvenser för den manliga och kvinnliga reproduktionsförmågan.

  REF: Sheikh Zadeh Hesari F, et al. “Review of COVID-19 and male genital tract.” Andrologia. 2021 Feb;53(1):e13914. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33236375

  REF: Morelli, Fabrício et al. “COVID-19 Infection in the Human Reproductive Tract of Men and Nonpregnant Women.” The American journal of tropical medicine and hygiene, vol. 104,3 814– 825. 18 Jan. 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7941816/

  Michael Yeadon, Pfizers f.d. vice president, som avgick 2011, och ledande forskare på Pfizers allergidivision, uttalade sig med andra argument – som rörde antikropparna – om riskerna för kvinnlig infertilitet i samband med mRNA-vaccinationerna. Han menade att en aminosyrasekvens i spikprote-inet var homolog med (=identisk med) en aminosyrasekvens i det protein, syncytin-1, som är nödvändigt för bildning av en livmoderkaka. Det fanns därför risk, menade han, att de antikroppar som bildats mot spikproteinet också skulle kunna korsreagera med syncytin-1 och orsaka infertilitet hos vaccinerade kvinnor.

  Pfizers talesperson, Dervila Keane, tillbakavisade genast denna kritik. Hon erkände visserligen att det existerade en ”homologi” mellan liv-moderkaksproteinet synsytin-1 och spikproteinet på 4 aminosyror men eftersom syncytin-1 består av 538 aminosyror menade hon att denna homologa aminosyresekvens är ”för kort” för att kunna ge upphov till korsreaktioner mellan syncytin-1 och antikropparna. Till detta kan man anföra att det inte behövs långa aminosyresekvenser för att orsaka bindningar. Kroppens 2.000 olika enzymer består av flera hundra aminosyror långa proteiner, där ”active sites” endast utgörs av sekvenser på 16 aminosyror. Vid läsning av litteraturen verkar det vara en vanlig uppfattning att en korsreaktion sannolikt bara kräver en identisk sekvens på 5-6 aminosyror i rad (=pentapeptider). Så även om bevisläget även här är oklart, skulle jag inte vilja utesluta att en homologi på fyra aminosyror skulle kunna orsaka infertilitet. Om det nu bara rör sig om en homologi på 4 aminosyror och inte 5-6. Svårt att veta med detta besked.

  REF: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-syncytin-idUSKBN2A42S7

  • carinaagrellgmailcom says:

   Tack Sture. Ja, det ser dystert ut. Det verkar som om afrikanerna med sitt ”Tack – men nej tack” kommer att klara sig bäst. De har ju inte heller någon ”kavla upp-kampanj”, som ju främst riktar sig till yngre män och kvinnor. Inte konstigt att det kostas på när man betänker den avsedda effekten.

 16. jesslar53 says:

  Bifogar en gammal artikel av William Engdahl

  https://www.prisonplanet.com/bill-gates-and-neo-eugenics-vaccines-to-reduce-population.html

  Glyfosat mm vem behöver det när vi har vacciner??

  • peterkrabbe says:

   Ja, agendan är inte ens ny och Engdahl är en av våra främsta informatörer om Gates galenskaper. Ändå tycks alla vara lika förvånade fortfarande efter mer än tio år. Dessutom går Bill Gates i pappa Williams fotspår och är inte först på plan, eugeniken hade man med sig redan från Tyskland och Sverige, de senare världsledande som vanligt!
   Att folk i allmänhet inte fattar detta är en gåta, samma sak upprepas igen och alla tycks vara lika förvånade varje gång…

   • Erik says:

    Ja visst, du har rätt Peter: det hela är som en enda stor reality TV-såpa á la Dallas, där alla blir lika förvånade var gång JR gör något elakt – aldrig att de lär av historien.

  • Loa says:

   The Higher Up’s Know What’s Coming
   EXECS REPLACING VACCINATED STAFF!!!
   June 12th, 2021
   https://www.bitchute.com/video/LrzIcIcgTNo5/
   2 min.

 17. Vetgirig says:

  Nu händer det grejer 👍👏https://bakomkulisserna.biz/2021/06/13/wow-nu-kommer-sanningen-fram-om-corona-allt-ar-en-logn/

 18. Mjölner says:

  Magnus Stenlund på Swebbtv kallar Mikael Willgerts intervju nr 3 med Bo Theutenberg om Palmes pojkar för politiskt sprängstoff. Vilket det sannerligen är. Alla namn som kommer upp under denna intervju handlar om socialdemokraternas politiska toppskikt och dessa personers relation till KGB. Stenlund är synnerligen tydlig med vad han tycker om vissa personer i SAP.

  Jag skrev om precis samma sak för snart ett år sen där jag i huvudsak stödde min berättelse på fakta från Theutenbergs bok Dagbok från UD vol 1-4. När vol.5 kom ut fanns förbehåll om att inte återge eller kopiera några s.k. känsliga uppgifter eller namn utan författarens tillstånd.
  Därmed blev min krönika inte riktigt komplett men det viktigaste gällande socialdemokratiska partiets relation till KGB fanns med.

  Det är sorgligt att min krönika mottogs ganska ljumt och inte väckte större uppmärksamhet. Nu när detta ämne återkommer i ett större media och får stor uppmärksamhet känns det lite snopet. Det var i alla fall en någorlunda korrekt beskrivning av ett intressant historisk skede i diplomaternas och spionernas kalla krig.

  Länk till KGB-sossarna:
  https://swebbtv.se/w/ce98c7b3-7462-42a1-8e40-68ce344407a3

  • Mo says:

   Så var det säkert vid tiden det begav sig och dessvärre har den kommunistiska politiska modellen fått prägla mycket av det socialdemokratiska byråkratiska maktutövandet på hemmaplan.
   Men riktigt relevant känns det inte att piska upp rädsla för Putins Ryssland på det sätt som sker idag. Handlar det inte om att stärka NATO och rädsla från de länder som står utanför EU att de skall förlora makt och inflytande ?

 19. Mjölner says:

  Finns inte något bra svar på ditt frågetecken om Ryssland, Putin versus Nato/Eu.
  Jag vet bara att Nato letar efter en orsak till att komma åt Rysslands naturtillgångar.

  Du skriver ”så var det säkert vid tiden det begav sig”.
  Jag vill påstå att tiden det begav sig inte skiljer sig nämnvärt mot nutiden.
  Om man inte tar in vad som hände historiskt kan det vara svårt att bedöma vad som sker i nutid.
  Fenomenet, – i historisk tid har människan sällan eller aldrig lärt sig av misstagen.
  Detta gäller nog fortfarande. Det är bara nya spelare som kommit in på scenen.

  Vi mins alla DDR och vad som utspelades där. Kommunism, angiveri, diktatur.
  Vi i Sverige har länge varit på väg mot detsamma, kommunism, angiveri och diktatur.
  Utvecklingen mot ett diktatur- och eller nattväktar-samhälle har skett med små steg.
  En liten bit i taget så befolkningen långsamt vänjer sig vid de styrandes olika åtgärder.
  Protesterna blir inte särskilt svåra att hantera och majoriteten finner sig i att överheten
  tänker åt dem.
  Tillståndet i dagens Sverige tycker jag pekar med hela handen mot DDR.

 20. Mo says:

  Sveriges tillstånd är vi överens om. Däremot är det svårt att tro Europas ledares intressen sammanfaller med NATOs gällande Rysslands naturtillgångar. Nord Streams ledningar behöver inga omvägar förbi USA och Ukraina. Däremot vill nog NATO medlemmen Turkiet gärna att våra försvar mobiliseras mot öst så att passagen blir fri söderifrån. FNs global compact ökar sitt
  manöverutrymme ?

  https://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingar-i-varlden/

 21. Mjölner says:

  Turkiet är joker i leken Nato/EU. Recep Tayyip Erdogan kan inte fortsätta utpressningen mot EU
  hur länge som helst. Han hotar släppa loss ett veritabelt flyktingsunami om han inte får betalt.
  Å andra sidan kan Natomedlemskapet sitta löst om han blir för ohanterlig. Han har inte Putin emot sig direkt, men har heller inte fria tyglar att göra vad han behagar, fast han vill gärna att det skall se ut så. Dessutom håller han på att islamisera hela landet. Svenska UD har eller har haft tvivelaktiga diplomatiska kontakter med Turkiet. Det handlade då om de s.k. Grå Vargarna genom förre ministern för Miljöpartiet Mhemet Kaplan. Han gjorde ett antal mystiska resor till Turkiet. UD mörkade syftet med resorna och vägrade som vanligt lämna någon relevant förklaring. Nordstream är en nagel i ögat på USA. USA vill naturligtvis att EU och vissa medlemsländer skall vara beroende av USA, inte Ryssland. Tyskland har genom den gröna hysterin med vindkraft på sikt blivit beroende av rysk gas och olja, eftersom vindsnurrorna står stilla när det inte blåser. Sverige är på god väg åt samma håll genom den vansinniga miljöpolitiken och AB Kraftnäts bristande insikt om framtidens energibehov samt elnätets utbyggnad.
  Sverige skulle behöva en liten avtappningskran på Nordstream.

  • Sven says:

   Bara en tidsfråga innan Sverige kommer med mössan i hand till Ryssland och ber om gas.

  • Mo says:

   Turkiet i NATO blev Europas svarta svan. Det som vi skulle skyddas ifrån blev en brygga för tillträde. Det är ju bara att fundera över hur Europa har förändrats efter att denne allierade fick fritt tillträde till våra länder. Vem låg egentligen bakom konstruktionen? Ännu ett av Palmes strategiska drag tillsammans med PLO ? Men planen har förstås sitt ursprung högre upp.

   Ja en tappkran till södra Sverige kommer nog att behövas om ni inte skall elda upp skogen för att värma er framöver. Men det sägs att det är distributions nätet som är föråldrat och otillräckligt, energi flödar det av på vår planet. Det är väl ungefär som järnvägsnätet, till slut korkar det igen och faller samman. Det måste investeras i tid men våra politiker är upptagna med att lösa världens befolkningsproblem. Att mucka gräl med Putin är det bästa sättet att låsa in oss i mörkret är det väl något ljushuvud som har förstått.
   Fientlighet föder fientlighet. Kärlek föder kärlek. Men det får inte leda till undfallenhet mot ondskan.

   ” Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det skall ni också göra för dem ”

 22. Mjölner says:

  Mo, så sant det du skrev i sista meningen, men man gör inte det tyvärr.
  Ondskans fula tryne sticker ständigt upp.

  • Mo says:

   Man lär sig känna igen trynet. Till slut har de grävt så många gropar att de själva faller ned i dem. Skrattar bäst som skrattar sist. Går det så långt som i Sverige kanske allt faller samman. Den politiska ridån går ned nu, vad vill vi ha istället ? Det blir ingen enkel match, Sverige har blivit Pomperipossas land. När lagar bryts ned tar lögnen över. Men till slut orkar inte mörkret stå emot ljuset.

   • Loa says:

    TÄNK om vi blir av med Löfven på måndag!

    • Mo says:

     Det är inte lätt att förstå vad de bråkar om som är så viktigt att det kan leda till en regerings kris. Inte är det fri hyressättning av nyproducerat för där har vi redan marknadshyror. Peter kanske vet ?

     • carinaagrellgmailcom says:

      Ja, vi får hoppas på Peter här. Jag tänkte också att konflikten var blek. Vill de ha ett nyval? I så fall, vad är den egentliga anledningen till det? Vad skulle en nyordning vara svaret på? Funderade på grundlagsändringar. Då ska väl två val passera innan en ändring går igenom. Men det gäller kanske inte extraval?

      • Mo says:

       Nu utkristalliserar sig orsaken till V:s agerande. Regeringen föll med 181 röster och den stora segraren är Dadgostar som kan ställa Löfven mot väggen för att få vänsterinflytande i regeringen. Annie är utmanövrerad och får bita i det sura äpplet, alternativet nyval finns inte i någons kort i nuläget.
       Vänstern blir vinnare i dubbel bemärkelse, nu kan man ta över alla Mp:s röster i innerstan, de som skulle bli de största förlorarna på marknadshyror.

     • peterkrabbe says:

      Jag kan inte följa svenska media så noga i nuläget, men jag antar att frågan gäller Centerns krav på fri hyressättning generellt. Frågan är urgammal men har alltid kunnat drivas av Hyresgästföreningen under sossarnas beskydd. Från borgerligt håll har man konstaterat att ingen längre vill bygga hyresrätter eftersom man inte kan räkna hem investeringen efter normala ekonomiska principer, dvs en hyra som betalar för investeringen och driftskostnader i likhet med andra verksamheter i samhället. Istället skall Hyresgästföreningen godkänna hyror efter ett koncept som grundar sig på den enskildes ”rätt” till en bostad, oavsett byggherrens ekonomiska intressen.
      Följden blir att allt byggande i privat regi istället riktas mot bostadsrätter, där man kan sälja produkten till marknadspris, något som ställer bostadssökande utan kapital utanför marknaden. Med andra ord kontraproduktivt för sossarnas uppfattning att ingen får tjäna pengar på boendet som skall vara en social rättighet. Nu är det ändå så att merparten av byggandet sker genom privata aktörer, trots ”allmännyttiga” företag som HSB m.fl. vilket självklart innebär att bostadsbyggandet sjunker trots att efterfrågan växer när det inte går att få kostnadstäckning för de privata investeringarna.
      Sossarna ser en modernisering av modellen som en risk att stadskärnornas eftertraktade lägenheter blir för dyra för låginkomsttagare och därmed hotar ”mångfalden” i befolkningen, de fattiga kommer att bo längre ut och de rika flytta in i centrum. Så har det fungerat de senaste tusen åren, men så skall det inte vara i sossarnas och kommunisternas värld. Deras problem är att de inte själva kan finansiera det nödvändiga bostadsbyggandet. I deras förenklade värld kan de privata bygga utan att få kostnadstäckning, det är normalt i en sossediktatur.
      I the great reset löser man problemet genom att storföretagen med bankernas hjälp köper in alla fastigheter och sedan hyr ut hela beståndet efter eget godtycke och till de priser som man anser politiskt korrekta. Man kan då fritt välja vem som skall bo var och finansierar långsiktigt genom värdeökningen på fastigheterna. Man kan låta förluster från en stadsdel finansieras av vinster från en annan. På köpet hindrar man privata fastighetsägare att tjäna pengar på sin värdeökning och gör alla offer för centralt styrda hyreshöjningar som snabbt kommer att äta upp det kapital som säljarna under de första årens eufori fått i handen.
      Löfvén kan knappast längre bromsa denna utveckling, där storfinansen genom bolag som Black Rock tar över statens roll på bostadsmarknaden, det är ju själva poängen att staten skall vara underordnad storfinansen. men hur förklarar man för en hyresgäströrelse under fanorna att sossestaten är underordnad globalismens aktörer? Kanske är det dags för Löfvén att försvinna bakom kulisserna innan det blir för pinsamt – hans ”hederliga” socialdemokrati är redan historia…

      • Mo says:

       Samtidigt har Sverige de högsta produktionskostnaderna i EU om jag har förstått rätt.

       Klicka för att komma åt Bonava_Prisvarda_bostader_snabbare.pdf

       • carinaagrellgmailcom says:

        Ett hus av tio försvann genom stölder har det sagts länge. Nu är det antagligen en större andel, och troligen är inte ”stölder” rätt begrepp, utan mutor? Peter kanske har en aktuell bild av denna kostnadsökning?

       • peterkrabbe says:

        Det är en bra redovisning av Bonava. Men det finns fler aspekter. Svenska byggkostnader drivs främst av tre faktorer. En är världens högsta moms, 25% som läggs på alla underliggande kostnader och då utgör en femtedel av hela byggkostnaden. Detta håvar staten in på allt som byggs. Frankrike har 20% moms, men sänker ända ner till 5% på angelägna ombyggnader och renoveringar.
        En annan statlig/kommunal skatteaspekt är ständigt ökande kostnader för bygglov, detaljplanering och inte minst kommunala avgifter för VA mm. Man lägger avsiktligt över en del av skattedebiteringen på dessa avgifter för att kunna hålla löneskatten nere, ett spel för galleriet eftersom det drabbar samma skattebetalare ändå i slutänden, bara med ändrad rubrik. Ett bygglov som förr kostade en tusenlapp kostar idag uppåt 30.000. Att kräva detaljplan där det knappast hade behövts kan kosta byggaren en halv miljon och flera års försening. Knappast produktivt.
        En tredje aspekt är det svenska byggfackets plötsliga nationalism, alla hantverkare som arbetar i Sverige skall ha svensk lön och alla galna förmåner, oavsett nationalitet. Systemet med differentierade löner för invandrad tillfällig arbetskraft finns över hela världen och gynnar alla, gästarbetare från fattigare länder tjänar minst dubbelt så mycket som hemma trots att de får hälften av svenskens lön. Framför allt blir lönekostnaden för bygget rimlig. Facket ser sin möjlighet att mjölka byggindustrin hotad genom att andra gör jobbet både bättre och billigare. Den svenska modellen. Den innebär att en svensk hantverkare arbetar effektivt fem timmar om dagen medan exempelvis en polack arbetar tio timmar om dagen sex dagar i veckan för att kunna resa hem två veckor av sex. Detta försöker facket förhindra, man klarar inte den konkurrensen. Rätt använt skulle systemet med gästarbetare halvera byggtiden och minska arbetskostnaden med 40%. Ur statens synvinkel blir då också momsuttaget halverat, vilket inte Löfven gillar.
        Även alla andra skatter med koppling till byggkostnaderna, som reavinstbeskattning, lagfartskostnader mm surfar på ett högt kostnadsläge. Bankerna kan låna ut mer pengar och få in mer räntor. Det finns inget önskemål från högre ort om att bygga billigare, det är bara en dröm för den som vill ha ett bättre boende. När har man brytt sig om sådana petitesser?

        • Mo says:

         Intressant information. Ja den svenska modellen äter som ormen upp sig själv. Frågan är hur länge svenska byggbolag accepterar denna tvångströja om villkoren blir bättre på annat håll. Det är väl lätt att ta med sig gästarbetarna och de kvalificerade konstruktionerna kan ske på distans. Vad väntar då Sverige med en redan stor trångboddhet som tillväxer med generösa FN-avtal.

         Här en genomgång av utredningsförslag

         https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/06/utredningen-fri-hyressattning-vid-nyproduktion-presenteras/?id=25993ccc-69bf-4eb7-948e-561860738454&

         • peterkrabbe says:

          Tack för länken! Maken till slingerbult får man leta efter. Han har ju inte en aning om vad konsekvenserna blir av förslaget och pressen följer inte upp trots att man har chansen. Normalt gör man konsekvensanalyser till nya lagförslag, även i mindre sammanhang, här gissar man bara helt vilt. Åberg konstaterar att bara 1% av bostadsbeståndet nybyggs varje år, men efter tio år är det 10% av bostäderna i systemet. Dessutom rivs många äldre bostäder. Vad vi kommer att få se är att rivningarna i attraktiva delar av stadskärnorna ökar för att ge plats åt denna kategori. Detta kommer att innebära ett allvarligt hot mot kulturmiljöer genom att lönsamheten är sämre där – högre underhållskostnader kombinerat med lägre hyror. Åberg är ju en komplett idiot!
          Det är ingen konst för en fastighetsägare att skapa ett rivningsobjekt av en kulturfastighet om man vill det, det har praktiserats i alla tider genom att öppna takfönster och slopa underhållet. Han förstår inte heller att definitionen av ombyggnad och renovering är mycket flytande. Det kan i och för sig vara bra att tomma kontorslokaler kan byggas om till räntabla bostäder i stadskärnorna, men anarki är att vänta. Våra stadskärnor har för länge sedan upphört att fungera som bra bostadsmiljöer.
          Det förefaller dessutom vara mycket liten skillnad på det Åberg kallar ”fri” hyressättning och det befintliga bruksvärdessystemet, genom att han inför en relation mellan dessa – ”skälig” hyreshöjning som kan prövas i ett otal rättsinstanser. Så är det ju redan idag, med starka parter som fastighetsägarna och hyresgästföreningen som sköter jobbet i domstolarna. Nu skall individen själv klara detta. Vi kommer att få en ny kategori ”ombudsmän” som suger upp den ”fria” marknaden, med höga kostnader för hyresgästerna som följd.
          Förslaget är ett spel för galleriet och kommer sannolikt aldrig att träda i kraft, att upphäva det blir sossarnas bästa vapen i kommande valrörelse. Nu försöker man bara klara sig igenom avtalet med Centern. Utredningen kommer att sågas av alla remissinstanser.
          Jag anser att man skall avskaffa hela hyresregleringen och släppa all hyressättning fri, då börjar man bygga där folk vill bo och med den utrustning man vill betala för. Bästa sättet att hålla hyrorna nere är att ta ner byggkostnaderna och minska stats- och kommunadministrationen som jag skrivit tidigare. Vi behöver inte ha världens högsta bostadsstandard generellt, det finns ett mellanting ner till bostadsslum. Man kan koppla bostadsbidragen till kvalitetsaspekter för att få fastighetsägarna att bygga rätt produkter, men principen måste vara att hitta en balans mellan en rimlig avkastning på investerat kapital och människors betalningsförmåga – utan att tömma statskassan. Så fungerar det i de flesta andra länder och Sverige behöver inte vara ett undantag.

          • Mo says:

           Det kommer aldrig gå att pressa priserna på en marknad som har blivit bankernas stora pengamakarmaskin. Inte ens IKANO klarade det.
           Vi har inte heller någon bostadsminister för att lyfta frågan i Sverige, detta viktiga område för människans livskvalitet. Men det kanske skall lösas på lokal nivå ? Har MED någon officiell bostadspolitik ?

    • Loa says:

     ”Mirakel” krävs för att rädda Löfven
     19 juni 2021
     https://www.friatider.se/mirakel-kravs-att-radda-lofven
     Regeringen tvingas jobba helg för att hinna fatta beslut om bidrag till alla viktiga särintressen innan den avsätts på måndag,

 23. Loa says:

  Joe Biden, Resident of the White House, ute i stora världen:

  Jim Stone
  från OAN:
  A not hoaxed close up of Biden’s flash cards, crystal clear with a high grade super telephoto https://twitter.com/bennyjohnson/status/1404833935570440197?ref_src=twsrc%5Etfw
  At the top of the card: BLAME TRUMP.
  – Pausa och läs hela (översta) kortet själva! –
  A great camera operator with a great camera totally milked a prime opportunity. Priceless.

 24. Loa says:

  Hon trodde hon gjorde något bra…

  Dr Simone Gold Bombshell: Pence’s Next-Level Betrayal
  June 15, 2021
  https://forbiddenknowledgetv.net/dr-simone-gold-bombshell-pences-next-level-betrayal/

  During the recent America’s Frontline Doctors speaking tour in Tennessee, Dr Simone Gold, an LA-based physician with a law degree from Stanford joins self-described “hillbilly” broadcasters, Tim Greer and Brad Barton to talk about the experimental vaccine, Big Tech censorship, the FDA and more.
  Dr Gold publicly reveals for the first time a meeting she had in July 2020 with Vice President Mike Pence, in which she explained to him how the way to win the Election in November was to have the President sign an Executive Order to make Hydroxychloroquine an Over-the-Counter (OTC) drug, available without a prescription in the US, thereby bypassing the horrifically unethical Big Pharma-financed attack on a safe, WHO-designated Essential Medicine, approved in the US since 1955.
  Hydroxychloroquine is OTC in the tropical countries where COVID-19 cases and mortality rates are found to be the lowest, due to the drug’s proven effectiveness, both against a range of early-stage viral infections and as a prophylaxis to prevent such infections.
  Dr Gold informed Pence that if the American People were given access to this drug, the cases would go down to zero, which would make Trump look like a hero and guarantee his re-election.
  She told Pence, “Once it’s Over-the-Counter, there’s nothing Congress can do, there’s nothing the doctors and pharmacists can do to stop it… They were going to hold this coronavirus thing over him [Trump], so if the death rates went down to zero, it would have been beautiful.
  “I didn’t understand how I met obstruction at every level…It’s tragic that the President never heard this. And the reason that it’s tragic is I know that the President, himself was an advocate of hydroxychloroquine.”
  Dr Gold hired a legal team to create a draft of the legislation. “We actually presented it to the Vice President.”
  The two Tennessean hosts shake their heads in dismay. Brad Barton says of Pence, “That takes his Judas to a whole ‘nother level… It’s a bombshell!”
  Dr Gold continues, “I’m a doctor and a lawyer, so I was upset for the patients…and then, on the policy level, it would have changed the outcome of the world.”

 25. Loa says:

  Covid-19 Vaccines Lead to New Infections and Mortality: The Evidence is Overwhelming
  June 17, 2021
  Från NOQ Report,
  https://stillnessinthestorm.com/2021/06/covid-19-vaccines-lead-to-new-infections-and-mortality-the-evidence-is-overwhelming/
  Tydliga kurvor.
  (Ungern förvånar mig.)

  • carinaagrellgmailcom says:

   Tack för att du håller oss uppdaterade, Loa! Eric Claptons läkare säger att nästra spruta är en booster, och har därför förbjudit ytterligare sprutor för hans del. Eric Clapton förlamad i några veckor. Vill minnas att jag såg detta inslag hos Mike Adams. Jag bävar inför detta!

 26. Loa says:

  USA
  BlackRock massköper boenden som ska hyras ut enligt Great Reset-modellen
  15 juni 2021 Torbjörn Sassersson red.
  https://newsvoice.se/2021/06/blackrock/

  Bostadshus, fastigheter och familjebostäder som dyker upp på den fria marknaden kan köpas upp till överpriser inom loppet av timmar. BlackRock är en av dessa centrala aktörer som köper upp tusentals nya bostäder och hela stadsdelar, men även andra spelare deltar i processen som pensionsfonder och fastighetsinvesteringsgrupper.

  Tucker Carlson nederst 4 min.

 27. eva-marie says:

  Sommar, tidigt 70-tal. Vi åker genom svensk sommarskymning, sent på kvällen.
  Radion spelar och sången blir för alltid en del av minnet.
  Nostalgi.

  • carinaagrellgmailcom says:

   Tack eva-marie – den och mycket mer musik minns jag idag med saknd. Hur ska framtidens generationer kunna föreställa sig denna svunna tid. De får kanske aldrig uppleva något liknande. Vaccindöd och polarisering – glöm oliktänkande vänner och släktningar. Det är uppenbart att vi ligger i krig med dårar.

   • eva-marie says:

    Ja, Carina. Vilken väsensvid skillnad för kommande generationer, mot oss som var unga på den tiden, om det fortsätter som i dag. Det var nästan som en helt annan värld än den dagens, och ev kommande generationer, kan föreställa sig. Jag lider med dagens unga.

    Jag tröstar mig ibland med musik från en friare och på många sätt lite gladare tid. En tidsresa utan avancerad teknik.

 28. Astrid says:

  I spelet för galleriet ingår ju numera offentliga vaccinationer, för att lura människor att det inte är något farligt, verkar det som.
  Men naturligtvis slipper kungligheter, toppolitiker och andra VIP-personer riskfyllda injektioner, utan får något annat, saltlösning eller vitaminer. Aldrig att drottning Elizabeth skulle utsättas för ett experimentpreparat. Senast i raden av fotograferade kungligheter med spruta i armen är hertiginnan Kate. Hon är mycket hälsomedveten, liksom prins Charles, som t o m låter odla biodynamiskt för högsta kvalitet. Jag är övertygad om att ingen av dessa låter sig bli genmanipulerad och riskerar problem med giftiga spikproteiner i kroppen.
  Varför ställer kungligheter, kändisar och annan ”elit” upp på vaccinationspropagandan? Kungahusens medlemmar är sannolikt precis som politikerna marionetter. Hovet bestämmer och hovet har blivit övertaget, är politiskt korrekt och tjänar den globala makteliten, är min gissning.
  Intressant är episoden i Lund där sju patienter fick saltlösning istället för Covid ”vaccin”. Det visar att man inte säkert kan veta vad som finns i sprutan. Det ryktas också om att innehållet kan förändras under pågående kampanj, iIbland saknas förteckning, etiketten kan även vara falsk –
  Maktelitens lurendrejerier sätter fart på spekulationer. Det blir förvirrande. Men det hastiga och slarviga finns all anledning att vara misstänksam emot, tycker jag.

 29. Sven says:

  Min tanke är att de gröna (grönt klingar ju alltid fint i dagen värld) vaccinpassen är början på det som det är meningen skall bli Globalist passen.
  Efterhand som nationerna försvinner så blir dessa pass det som finns kvar och som endast kan erhållas av dem som underkastar sig de injektioner och andra åtgärder Globalisterna bestämmer.
  Många rättigheter blir då knutna till dessa pass, inte bara resor utan även tex rätten att driva företag, köpa bostad, bosätta dig var du vill osv. osv. Möjligheterna till kontroll för de självutnämnda makthavarna blir obegränsade.

  • peterkrabbe says:

   Det har du säkert rätt i. Motsvarigheten finns ju redan i Kina genom det sociala poängsystemet, utan tillräckligt många poäng får du varken bostad, resor eller andra förmåner.

 30. Sven says:

  BARNEN SKALL MED.

  Här ett smakprov på hur WHO lanserar Covid vaccin för barn. Det finns flera liknande som denna.

  • carinaagrellgmailcom says:

   Fruktansvärt! Såg att det fanns propaganda även i Greta Gris eller om det kanske var Daniel Tiger., som barnbarnet tittar på. Mycket populära program som knappast lämnar budskapet osagt till något barn.

 31. Mjölner says:

  Analys av ett politiskt kaos!

  Hurra! Hövdingen är störtad. Stor oreda i n-rbyn.
  Nu går prästerskapet till medicinmannen för att söka råd.
  Denne kommer nu lägga stenar och snäckskal och under tiden blossa häftigt i sin pipa.
  Medan tiden går blir prästerskapet mer och mer oroliga då medicinmannen synes bli starkt påverkad av piprökningen. Till slut inser prästerskapet att det inte är någon ide att invänta besked från den sluddrande medicinmannen. Man bestämmer att helt sonika fråga den tidigare hövdingen att återta ledarskapet i byn. Sagt och gjort, prästerskapet får gehör hos den tidigare hövdingen.
  Han blir mer än tacksam att återfå sina privilegier. Byns invånare planerar nu en storslagen fest för att fira den tidigare hövdingens återinträde. Alla är glada och nöjda i den lilla n-rbyn för att ha fått en ledare, även om denne är impopulär och väl begagnad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: