När vinden vänder…

Statsmedia har nu genom P1 sett sig nödsakade att gå till motattack mot SwebbTV och de sändningar där kvalificerade bedömare (i P1 kallade konspirationsteoretiker) lyckats öppna ögonen på alltför många svenskar. Det korthus man byggt med syfte att driva in svenskarna i fållan för att ta sprutorna håller med andra ord på att rasa samman. Men svaret från ett SwebbTV som nu börjat få upp ångan låter inte vänta på sig och med hjälp av Lars Bern och Sture Blomberg ger Mikael Willgert svar på tal.

Denna senaste sändning är väl värd att se på och fundera över. Jag som under många år försökt mana på till ett ökat medvetande om pågående processer och samtidigt klagat på hur svårt det är att få svenskarna i allmänhet att vakna upp och reagera, kan nu ändå konstatera att en förändring är tydlig.

Statens och Main stream medias kanaler börjar ta rejält med stryk och den statistik som nu väller fram går inte att fuska bort. Vaccinerade har högre sjukdomsfrekvens än ovaccinerade. Det hjälper inte att krampaktigt försöka ändra definitionerna så att vaccinerade klassas som ovaccinerade under den tid då de flesta skadeverkningarna av injektionerna sker. Fakta går inte längre att sopa under mattan.

De som för ett år sedan fått gycklarnas foliehattar satta på huvudet kan nu lugnt sätta tillbaks dem. Vinden har vänt. Över hela världen växer oppositionen mot de restriktioner och nedstängningar av samhället som agendamakarna genomför. Ingen med förståndet i behåll kan se det rimliga i pågående insatser mot ett virus som kommer att gå till historien som världens första politiska virus. Virus som ersättning för stridsvagnar. Men hjälper batonger och tårgas mot ifrågasättande och avvikande åsikter?

Styrkan i människor reaktioner visar nu att så inte är fallet. Besluten att förbjuda de mediciner som skulle varit ett effektivt motmedel mot det skapade viruset och därmed gjort vaccinationerna onödiga är nålen som fått ballongen att spricka. De patetiska motivationerna för detta lockar mer till skratt och löje än att övertyga befolkningen om den påstådda nödvändigheten av besluten. Snabbt ihopsnickrade lagar och förordningar förbjuder import av sedan länge använda och godkända läkemedel, försäljning på apotek förbjuds och läkare straffas om de skriver ut recept i enlighet med beprövad erfarenhet.

Hur kan man tro att detta skapar förtroende för sjukvården och läkemedelsverket? Istället lyser en helt annan agenda i eldskrift. Den heter The Great Reset. Den intresserade uppmanas att studera World Economic Forum och Klaus Scwabs skrifter eller läsa tidigare artiklar här på bloggen. Där finns svaren på vad som händer idag. Det handlar inte om sjukvård och att rädda liv, utan om systemskifte i en, som man hoppas, global värld.

Det handlar om att minska världens befolkning, om att injicera komponenter i våra hjärnor som gör oss kompatibla med 5G, som styrda med AI – artificiell intelligens – får de kvarvarande nya och begränsade funktioner i framtidens värld. 

Jag kan förstå om allt detta är svårt att ta till sig, utvecklingen går för snabbt just nu och det finns ingen tid för eftertanke. Men om inte vi alla sätter ner foten nu och stoppar dessa galningar blir det verklighet inom ett decennium eller två. Jag kan för första gången känna en viss optimism – allt fler vaknar och tillsammans kan vi göra skillnad. Så måste det bli – för våra barns och barbarns skull!

Peter Krabbe

539 Responses to När vinden vänder…

 1. Astrid says:

  Det finns hopp om att vinden vänder, hoppet ligger i ett andligt uppvaknande, att allt fler människor når insikt om allvaret i det som pågår; ur ett högre perspektiv. I klartext: att avsätta Gud och frånta människan den av den högste givna friheten och rollen som skapelsens krona. Planen går ut på att omintetgöra livets helighet.

  Ytterst handlar det världsvida projektet NWO, FN:s Agenda 2030, The Great Reset om en ond förvandling; ett sänkande ned i materialism, mörker och satanism. Att omskapa människan och världen, jorden till en alltigenom teknisk planet utan förbindelse med det högre; ett Ondskans Imperium avskuret från himmelriket.

  Genmanipulerandet är av Gud förbjudet. Det är av Gud förbjudet att genom sprutor göra om människan, tränga in i hennes innersta där samvetet talar och ängelns milda röst vägleder och tröstar, för att hjälpa sin människa att utvecklas och stiga andligen – meningen med livet på jorden.

  • carinaagrellgmailcom says:

   Om man vänder på frågeställningen, så hittar vi ett system som hålls uppe av penningsystemet, illusionsjuridiken, den representativa demokratin som är vidöppen för obefintligt personligt ansvar, mutor och lobbying. Bedrägeri i alla dess former således.

   Om dessa institutioner skulle försvinna, så skulle de materiella fördelarna upphöra. Att inte längre kunna tillskanska sig makt och inflytande, utan istället stå naken bara med sig själv, är vad den sataniskt influerade människan fruktar allra mest, efter fruktan för döden.

   Att sluta rösta och sluta betala på krediter, är den självklara lösningen för att uppnå ett bankhaveri, myndigheters implosion och nationer som pressar fram direkt demokrati.

   Jag har torgfört den idén på min fd blogg och i olika kommentarsfält sedan 2013, men till syvende og sidst så älskar det svenska folket sitt slaveri. Det som måste till är en ekonomisk krasch som jagar bort folk från sina bekvämlighetszoner och lämnar dem ensamma kvar med Gud.

  • Mo says:

   Var finns potentialen. Det är en dyster bild som utkristalliserar sig. Medvetenheten om vikten av att analysera och ifråga sätta för att utvecklas intellektuellt och andligt har av samhället stämplats som något negativt och ondskefullt. Istället upphöjs det medgörliga, att bejaka samhällets agenda som det högst önskvärda. Bland de med hög utbildning och de etablerade, har budskapet blivit starkast förankrat och många medverkar aktivt i sin professionella yrkesposition till att skapa förutsättningarna för genomförandet . De har lärt sig att följa vindriktningen är det som ger dem materiella fördelar. I vår andliga fattigdom upphöjs det till den högsta lyckan samtidigt som tomheter griper tag i människors alienerade själar. Många av dem frågar sig med rätta vad är meningen med vårt liv och sedan följer uppgivenhet som tar bort det sista av motståndet.

   Här ses följden tydligt, inte helt färska data men trenden är densamma i våra storstadsområden. Hög följsamhet i välbärgade områden och betydligt lägre i utanförskapsområden. Där finns den framtida potentialen för tankens utveckling och med den brukar följa ledarskapet.

   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/har-ar-vaccinationsviljan-hogst-och-last-i-malmo

  • Erik says:

   Är själv inte speciellt troende även om filosofiska och religiösa frågor intresserar mig men tror Astrid har rätt: om något kan ena människor och få dom att tro att något är möjligt så vore det religionen, som är en del av kulturen. Sedan vill jag sparka lite för en nyhetsanalys från swebbtv jag anser sammanfattar läget rätt bra. Äntligen någon som förstår något vi har förstått i tio års tid; ironiskt nog fick analytikern visionen av en mardrömm han hade: https://swebbtv.se/w/jt1fGeUdZdggWDhtQqNGBw

  • Mjölner says:

   Sture!
   Ett gäng från studerade till docent med kunskaper som borde räcka till att blåsa av eländet.
   Har just läst länken. Det här är rena vansinnet att vaccinera barn. Agendan är helt snedvriden. Det smärtar att läkare inte kan läsa, eller att de är så korrumperade av Big Pharma att de måste jamsa med för sin överlevnad. Att samvetslöst förorda den meningslösa åtgärden att vaccinera barn och samtidigt negligera alla kända/okända risker är kriminellt.

 2. Sture says:

  Det händer saker och ting. Många läkare på akutmottagningarna har fått upp ögonen för vaccinbiverkningarna medan många läkare än så länge motsätter sig detta. Det är bara en tidsfråga innan också dessa inser vad som händer. Titta på detta clip från en akutmottagning:

 3. Mjölner says:

  I dag har jag besökt staden och provianterat. På ICA var den kaffesort jag använder slut.
  Ingen visste när nästa leverans skulle komma. Av och till tar vissa varor slut. Ingen vet varför.
  När jag lämnade ICA-Supermarket såg jag en jättestor biffig kolsvart en- ger med fullproppad kundvagn. En liten tjock en-ger kvinna sprang efter med två ungar som kunde gå, en i barnvagn, en på armen och en i magen.
  Jag missunnar inte en-gerna ett bra liv. Men varför just här. Sverige har långt ifrån samma solsken som i A-rika. Om inte annat så är det kallt här. Det blir mycket vinterkläder att betala, plus hyra och medborgarlön.

  Det nya framtidssverige är nu fullbordat. Morganiseringen, Löfveniseringen och Reinfeldtifieringen har nu nått dit man tänkte sig.
  Morganiseringen plus de övriga -seringarna med Dan Eliasson som working torpedo har nu nått målet med sin stay behind verksamhet. Oavsett valresultat är alla myndigheter, institutioner och rättssystem genomsyrade av socialakrobater som ser till att den politiska agendan står fast.

  Över hela världen pågår massiva protester mot nuvarande ordning. Folk har börjat ana bondfångeriets omfattning, det handlar om att frånta medborgarna sina rättigheter inte någon omtanke om hälsan. Här hemma tiger Bomnnier, SVT, SR och TV4 i tron att allt skall blåsa över. VILKET DET INTE KOMMER ATT GÖRA. Det internationella trycket kommer att krossa lögnarna.

  • Loa says:

   Röfven och miss Piggy vill villkora medborgerliga rättigheter i Sverige med vaccinpass.
   Jag får andnöd: läs själva.
   Högsta kvalitet nyhetsartikel av Isac Boman:

   Så ska medicinsk apartheid implementeras i Sverige – här är regeringens plan
   22 sept. 2021
   https://nyadagbladet.se/inrikes/sa-ska-medicinsk-apartheid-implementeras-i-sverige-har-ar-regeringens-plan/

   Regeringskansliet föreslår i en promemoria att vaccinationspass ska införas och finnas kvar i Sverige även efter att övriga restriktioner tagits bort och att dessa ska villkora tidigare grundlagsskyddade medborgerliga rättigheter i Sverige.

   Givakt och trumvirvel för diktatorernas intåg:

   – Vi behöver ha en beredskap om läget skulle försämras, menar socialminister Lena Hallengren (S)
   Möjligheten att ha vaccinationspassen i ”beredskap” och kunna använda dessa om man anser att smittspridningen förvärrats innebär också, att man inte vill sätta något datum för när tvångsåtgärden ska implementeras eller när denna ska tas bort.

   Det ska heller inte vara möjligt att komma undan vaccinationspassen genom att istället visa upp negativa coronatest eller påvisa att man tillfrisknat, om regeringen får som de vill.

   • Mjölner says:

    Har läst, nu räcker inte högafflar eller brödspadar längre. Tokstollarna måste bort.
    De borde inse att Svenska jägare och sportskyttar har sina vapen kvar och att det kan bli blyförgiftning som sätter stopp för diktaturfasonerna. Byket planteras sedan helst utan ceremonier på okänd plats.

   • Mo says:

    Loa, oerhört svårt att förstå sjukhusläkarnas krav. Eftersom det är ett nödgodkännande av något som många anser skall klassas som ett läkemedel, ej vaccin. En klinisk fas 3 studie som kommer att öppnas 2022/2023 och därmed skall falla under Helsingforsdeklarationens etiska riktlinjer för kliniska läkemedelsstudier. Hur är detta möjligt, kan Sture ge besked ?

    https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

    Låt oss komma ihåg inför det förestående riksdagsvalet att M är det parti som hårdast driver kravet på dessa fascistiska begränsningar av våra mänskliga rättigheter.

    • Loa says:

     Otroligt bra. Läs allt, ‘extramaterial’.

     Öppet brev från fd överläkare:
     Läkarförbundet bryter mot lagarna gällande covidinjektionerna
     av Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi. F.d. överläkare i pediatrik. Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
     23 september 2021
     https://newsvoice.se/2021/09/lakarforbundet-bryter-mot-lagarna/

     Bästa Läkarförbundet!

     När ska Läkarförbundet och dess medlemmar ta sitt professionella ansvar rörande SARS-CoV-2 och Covid-19 och dess behandling? Gäller Primum non nocere fortfarande för Läkarförbundet och dess medlemmar?

     Vi vet, om vi följer vetenskap och beprövad erfarenhet, att Covid-19 inte kan betraktas som en pandemi vad än WHO påstår. Covid-19 är inte värre än en vanlig säsongsinfluensa.

     Det synes som om injektionerna med modRNA innehåller oredovisat innehåll med lättupptäckta magnetiska egenskaper som förslagsvis grafenoxid. Jag har själv sett dessa magnetiska effekter på två olika personer så det är därmed klart bevisat att det finns främmande och därmed olagligt magnetiskt material i injektionsmaterialet. Men Läkemedelsverket vägrar att själv låta analysera modRNA-preparaten.

     I och med att det helt klart finns oredovisade ingredienser i modRNA-preparaten är de olagliga att ge av legitimerad medicinalpersonal.

     Varför tillåter då Läkarförbundet att legitimerad medicinalpersonal med Läkarförbundets medgivande injicerar befolkningen med en injektionsvätska som är kontaminerad med magnetiskt material som grafen/grafenoxid som därmed saknar tillstånd från myndigheterna?

     Lång fortsättning, läs! Blir bättre och bättre.

     • Mjölner says:

      Loa!
      Har tagit mig tid att läsa artikeln noggrant inklusive extramaterialet.
      Jag klippte ut slutklämmen i extramaterialet som avslöjar sanningen om vaccinet.
      Hör och häpna, det ger inget skydd mot Covid19. Hur i hela friden kan man fortsätta att helt fräckt driva en olaglig vaccinationskampanj och samtidigt bereda beslut om vaccinationspass.
      Är tokstollarna helt pantade och bottenkorrumperade.

      modRNA-injektionerna saknar nukleinsyraskyddande proteiner. Fria nukleinsyror extracellulärt ska inte existera, därför finns RNA:ser och DNA:ser. modRNA-preparaten ger celler order att tillverka så kallade spikproteiner som i sig själva visats vara toxiska och ger ökade nivåer av D-dimer, blodproppar och trombocytopeni. Spikproteinerna kan ge antikroppar mot endast det proteinet av det 30-tal proteiner som lär finnas i SARS-CoV-2. Det ger på inget sätt skydd mot Covid-19 på samma sätt som traditionella vacciner gör med antikroppar och cellbunden immunitet mot förnyad infektion

     • Mo says:

      Ja det är oerhört svårt att förstå Läkarförbundets ställningstagande med barnläkar och skolläkarföreningen i fronten när de förordar vaccination av barnen. De har konstaterat att barnen inte behöver det för egen del men hyser förhoppningar om att det ska minska smittspridningen i samhället. Vad har de för underlag att tro det ? Viruset har sin livscykel och det finns ingen väg som stoppar det lika effektiv som den naturliga immunitet som uppstår efter infektion som hos barnen ger milda syntom och i princip obefintlig dödlighet.
      Och då vill man utsätta dem för en risk som ännu ej är utvärderad i en klinisk fas 3 studie. Var finns logiken och etiken ?
      Istället ser vi nu data i Sverige med liknande bild som i Israel som talar för att vaccination leder till ökad smittspridning med ökad och allvarligare sjukdomsbild som följd.

      https://www.friatider.se/atta-ganger-fler-sjuka-med-vaccin-utan

      • Mjölner says:

       Ja du, vad skall man säga. Elefanten står där men man undviker att se den.
       Har man klarat läkarutbildning är man absolut inte dum. Man har nog IQ för att lära sig och klara av sin uppgift. Det är inte fråga om dumhet här.
       När vi betraktar den politiska skockens agerande och uttalanden kommer saken i annat läge.
       Där finns hela skalan av förstockad dumhet och ondska. Det är klart bevisat att låg IQ och ondska går hand i hand. Det har vi historiska exempel på. Men varför har Läkarförbundet gått rakt emot kunskaperna och förnuftet. Är det kanske fråga om politisk utpressning?
       I så fall. Makten skyr uppenbarligen inga fula trick för att fullfölja covidagendan.

       • Loa says:

        Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond?

        • Mo says:

         Loa, kloka ord från dig ! Kanske för att det som ger makt kräver en viss grad av ondska medan den som sätter andra värden högre som tex familj gemenskap natur mm uppfattas som dum dvs underlägsen.
         Det patriarkala samhället är ett makt samhälle och enklaste vägen dit är guldet. Nu exploderar nog några krutdurkar.

        • carinaagrellgmailcom says:

         Problemet ligger i definitionen av ”klok” och ”dum”. De gnisslar illa ihop med ”ond” och ”god”. Det är en medveten förvrängning som tjänar jakten på materiell egendom. Man anser att den som är klok kan göra bättre val, vilket förvisso är sant. Men ofta består dessa val av ett inslag av förslagenhet, inte intelligens, vilket är ett mycket mer omfattande begrepp. Det blir lättare att se igenom syntaxfelet om man korrigerar meningen; ”Varför är den gode intelligent? Varför är den onde förslagen?”

         Samma förvrängning har ägt rum på ett filosofiskt plan. CG Jung avslöjade kollektivismens girighet genom sin teori coniunctio – ”motsatsernas förening”. Alltså att en fördjupad individualitet leder till större intresse och engagemang för medmänniskan, medan en uppskruvad kollektivism leder till individualism och självberikning – på bekostnad av individualiteten. Begreppen ”individualitet” och ”individualism” betyder alltså helt skilda saker, men vi har lurats att tro att det är individualiteten som är problemet, att den gör oss till självberikande och egennyttiga monster. Det är den vi ser genomsyra samhället nu!

       • peterkrabbe says:

        Jag tror snarare att det handlar om ekonomisk utpressning. Det är få yrkesgrupper som är så beroende av en samordnad global ”huvudleverantör” som läkarna är av läkemedelsbolagen. De senares tentakler når långt in i läkarnas yrkeskår. Jag känner till läkare som får provision på de mediciner som de prånglar ut till patienterna, antingen de behöver dem eller inte. Räcker inte konstaterandet att Dagens Medicin, läkarnas yrkesorgan, ägs och drivs av Bonniers?

        • peterkrabbe says:

         Uppgiften om Bonniers kom från en källa som jag inte hann kontrollera, jag kan inte hitta denna tidning hos Bonniers. Jag tror dock att just facktidningar för yrkesgrupper som är viktiga för samhällsstyrningen är en kommande målgrupp för MSM som Bonnier.

      • Loa says:

       Are Covid Vaccines Engineered to Disable Our Immune Systems?
       September 24, 2021
       https://stillnessinthestorm.com/2021/09/are-covid-vaccines-engineered-to-disable-our-immune-systems/

       Dr. Mike Williams does a sterling job of explaining the probable mechanism behind the mRNA vaccines and why they have been engineered to TURN OFF a key element in our immune system response (this element is particular TLRs or toll-like receptors). Turning off this component permits the mRNA to enter our cells to do its job. When these are neutralized or prevented from working, however, there is then a knock-on effect on the CD8 T-cells , which are vital to a robust immune-system response. As Dr. Ryan Cole refers to them in this article/tweet , they are your ‘killer’ cells which, among other things, keep viruses in check. When you turn off certain TLRs, you also disable these highly necessary T-cells. Whoever thought this was good idea?

       Lång och noggrann artikel med exempel hur immunförsvaret satts ur spel.

   • Jonas says:

    Det är som man lever i en ond dröm, vart har sans och sunt förnuft tagit vägen?
    Självklart kommer riksdagens ledamöter att undantas som talmannen meddelade för några veckor sedan. Skulle inte heller förvåna om de också får en typ av ”diplomatpass” som gör att dessa folkförr_dare inte behöver visa vaccinpass, de viftar bara med diplomatpasset så är de välkomna överallt, vaccinerade eller inte.

    Det jag har allra svårast att förstå är hur majoriteten av befolkningen bara köper Covid 19 narrativet rätt upp och ner, det är ju helt sanslöst, själv har jag i fråga satt det från dag 1. Nu ska man också vaccinera barn och ingen verkar protestera alla bara köper det rakt upp och ner, fördumningen är total.

    Vi får verkligen hoppas att vaccinationerna snart slår ut skarpt så folk börjar förstå vad de fått sprutat i sig och det blir slut på hetsjakten på ovaccinerade.

  • Erik says:

   Vi har skjutit upp den stora preppen (storhandla torrvaror innan butikshyllorna gapar tomma i affären) men det blir liksom aldrig av. Väntar man för länge, vet alla vad det innebär. Listorna är dock redan klara:
   20kg ris, flera 5kg packet pasta. Vidare en himla massa konserver tonfisk, makrill osv och flera 25 liters vattendunkar utblandat med kolloidalt silver, som förlänger vattnets livstid. Sedan toalettartiklar; detta både till landstället samt i stan.

   Någon psykologiskt spärr sätter dock hinder. Strängt taget förlänger livhanken med en månad eller så ,med uppsvullen mage, vilket inte lockar direkt då vi är bortskämda med kravmärkta köttlådor, ekologiska mejerivaror och grönsaker. Handen på hjärtat hur många av er har redan gjort inhandling.

   • carinaagrellgmailcom says:

    Min intuition skriker inte längre, och min egen tolkning av detta är att vissa nationer inte kommer att drabbas särskilt mycket. Nej, jag har slutat tänka på att hamstra, och jag har slutat tänka på att odla svamp inomhus. Det blir problematiskt för Schwab att driva igenom WEF-agendan utan vaccinpass, som Sverige sagt nej till. Det verkar som om de engelsktalande länderna (troligen med likartad lagstiftning) drabbas värst. Det är bara i USA som folk faktiskt äger sina egendomar. I Sverige hyr vi våra hus genom Lantmäteriet, vi hyr våra bilar genom Trafikverket och förvaltar våra stiftelser åt staten via Riksgälden. Santos Bonacci berättar om våra tre kronor som vi som folk flaggar med – de har sin grund i vatikanens bullor som stipulerar kontroll i tre steg:

    Problemet för normalmedborgaren är att de ifrågasätter källor som inte är etablerade. Vi befinner oss nu i en tid då vi istället börjar ifrågasätta källor som ÄR etablerade – eftersom vi har sett igenom deras agenda.

    Vidare: Jag funderar på om Sverige marknadsförts till omvärldens oligarker som stabilt och i skugga gällande demoleringen. Vi har ju Amazon, FB:s serverhallar och säkert mycket mer som flockats här. Framför att har vi Wallenberg med familj som styr mycket av världen i comitté of 300. Här finns värden i form av naturresurser och anläggningstillgångar som familjen vill skydda. Det ger oss troligen en gratisbiljett eftersom strejker och uppror inte gynnar Wallenbergs.

    Vi har också, förvisso p g a bekvämlighet och utan krigerfarenhet, en fördummad befolkning, men vi har en hel del drivna folkbildare, som dag för dag samlar alltfler anhängare. Till den franska upprorsviljan når vi kanske inte på gatorna, men skrivbords- och nätproduktionerna börjar nog faktiskt skava…

    • carinaagrellgmailcom says:

     Det blev tyvärr fel film som länkades – här kommer Santos Bonacci om de tre kronorna:

    • jesslar53 says:

     Jag har tittat igenom dessa videor om reversal och blev skrämd av dessa raviner som går ned ända till havsbotten på 4-5 tusen meter , ser ut som om floder har format dessa och Oceanen har varit tom på vatten,ingen bra förklaring på detta annat än vad som sägs i videon.
     Men när han talar om överlevnad då blir jag tveksam alla dessa djur hur har dom överlevt ??

     • carinaagrellgmailcom says:

      Ja, jag har också tänkt på det! Det är klart att djur kan ha gömt sig i håligheter och ätit andra djur enlgt näringskedjan. Frågan är om det finns riktigt stora håligheter under jordskorpan såsom den lilla pojken och helt otrolige profeten Otrok berättade om, t ex dinosaurier som han menade kommer upp till ytan när jordskorpan värms upp av solen när dess aktivitet ökar. Om varelser kan hålla sig dolda under jord under kataklysmen, så finns helt klart en livsmedelsreserv som ingen har kunnat kalkylera med. Här den sista av sex videos som klarlägger Otroks föreställningar om ändens tid: https://www.youtube.com/watch?v=S4kqhp-ilsg&t=4s

   • Mjölner says:

    Erik!
    Vi har gjort det, det saknar betydelse att kaffet var slut vi har ca 6 mån. förbrukning i lager.
    Färskvaror i två frysar. Eget vatten. Full beväpning och gott om amo.
    Enda risk är elavbrott, Därför har vi två bensindrivna elaggregat om vardera 3kW. Bensin hamstrad.
    Familjen är förstås liten 2 pers. Barnen vuxna får klara sig själva.

    • peterkrabbe says:

     Skönt att höra, då får vi alla samlas hos Mjölner när det börjar krisa. För vi är väl välkomna?

    • carinaagrellgmailcom says:

     Bra jobbat! Man vet ju aldrig och intuitionerna kan jävlas om den lede blandar sig i den organiska processen. Min plan efter svampplanen är att bosätta mig i en husbil och fly från eventuella oroshärdar. Vad jag ska leva av? Bara Gud vet, men min tro är stark och min rädsla för döden obefintlig. Hoppas kunna rädda mina barnbarn dock ❤

    • Mo says:

     Mjölner, bensinen kanske blir den yttersta begränsningen för landsbygden. Hästdroska är inget alternativ när hästen behöver energi om ni inte skall göra som Sverige under svältåren när havren skickades till Englands hästar allt medan svenska folket gick under av barkbröd.
     Men att investera i ett gengasaggregat kanske inte är fel, skogen växer ju så det knakar.

     http://www.gengas.se/miljopaverkan/

    • Erik says:

     Waw… Det var inte dåligt. Här ligger man efter det må jag säga.

 4. Mjölner says:

  Tyvärr Loa så gör det inte det. Chemtrails har en helt annan uppgift att fylla.

  Peter Krabbe inser att chemtrails finns och ber de ”utskrattade” om ursäkt
  28 Maj

  När jag nu skriver denna artikel får jag börja med att be de utskrattade hjältar som tidigt varnade för chemtrails om ursäkt, jag hörde nämligen själv till dem som skrattade.

  Idag vet vi med hundraprocentig säkerhet att chemtrails inte är en konspirationsteori, utan en skrämmande verklighet. Dessutom skrämmande på ett sätt som får det mesta av globalismens galenskaper att förblekna. Efter trevande försök att manipulera mänskligheten med vaccinationer, GMO, läkemedel, kemisk besprutning m.m. har man nu på allvar tagit till storsläggan med giftbesprutning från luften över världens befolkningstäta områden. Med hjälp av luften vi andas kommer ingen undan, varken vi människor, djuren eller ekosystemet som helhet. Vad handlar då detta om? Läs mer på Peter Krabbes blogg >>>

 5. Mo says:

  Sture, väldigt bra, även om man kan sakna barn och infektionsläkare i listan ! Vet du om det finns något motstånd bland läkarna i övriga nordiska länder ?

 6. Erik says:

  Många, framförallt unga, har någon obestämd irrationell klimatångest. Syftet med den vansinniga överdrivna klimattjafs är en djävulsk uttänkt avvärjningsmanöver.

  För den verkliga ångesten är när alla kontanter fasats ut. När vaccinpasset blir en förutsättning för att delta i samhället (eller överhuvudtaget överleva). När all privategendom avskaffats. När all kristen kultur försvunnit till förmån för en Islam light. När landsbygden är tömd på folk och alla måste hyra sin bostäder av BlackRock et consortes (som äger allt) i stan. När all självhushållning är förbjuden. När all mat, som endast får produceras av Monsanto, är GMO. När staten har fullständig kontroll. När en majoritet av alla icke önskvärda individer avlivats – den lila rest som är kvar är sterila – det är något att verkligen ha ångest över.

  Klimatångestens enda syfte att vi inte ska ha tid att ha ångest över The Grate Reset à la Agenda 2030 och New World Oders införande. Simple as that.

  • Mjölner says:

   Erik!
   Fullständigt korrekt tänkt.
   Klimatet kan människan inte påverka. Det sköter solen om. Klimatalarmet är ett hoax för att flytta focus från 2030.

  • peterkrabbe says:

   Erik, det är bra sammanfattat! Den verkliga agendan är alltför svår att ta till sig, man vill inte tro att detta kommer att bli verklighet trots att allt mer tyder på det. De flesta skrattar åt det – det kan du väl inte tro på i alla fall… Några lyckligt lottade kommer kanske att kunna bo på landsbygden och ha smygodlingar bakom stugan, som snabbt får täckas över när salladspolisen kommer med sin grävskopa. Men utan kontanter kan ingenting köpas som inte är kontrollerat och godkänt, så det blir en ganska torftig tillvaro.
   De unga är så grundligt indoktrinerade genom skolan så de kommer alltid att ha klimatskräcken stämplad i pannan. Det är helt säkert en avledningsmanöver men också ett sätt att skapa underkastelse. Sedan har det den praktiska nyttan att staten kan smussla undan miljarder av skattemedel under förevändning att de går till klimatåtgärder som ingen varken kan se eller ifrågasätta. Utsläppsrätter och annan dynga är ett sätt att fylla dolda fonder som egentligen går till de utvalda i etablissemanget och redovisas aldrig.

   • Erik says:

    Betraktar man medias hårdaste drivna agendor, inser man till sist att det inte är det sakliga innehållet som är det väsentligaste att slå in i folk (att dom ska tro) utan blott en avledningsmanöver (vilken som helst duger) för det kommer att smälla i samhället hos gemene man när den privata äganderätten skall upplöses. Vad gör man då? Jo, ser till att det kommer att smälla ännu värre och det är här de importerade jihadistkrigarna kommer in. Betänk att det endast
    behövdes 60 000 hårdföra Talibaner för att klå en toppmodern USA tränad armé på över 300 000 man. Vi har i dag kanske över en miljon muslimer i landet och säkerligen över 70 000 Jihadistkrigare. Vad är det som säger att inte vapnen i Afghanistan kan hamna här i händerna på dom?

    • kirurgenblog says:

     70000 jihadister låter väldigt mycket. Har du läst det någonstans att det förhåller sig så och kan du i så fall kan du ge referenser. Vapen är inget problem för dem, de har redan eller skaffar sig mycket snabbt.
     En annan sak är dock att upp emot 90 procent ( ren gissning men förhoppningsvis någorlunda kvalificerad) av sveriges muslimer är ur religiös synpunkt tämligen ljuma, lite av födsel och ohejdad vana så att säga, och har anpassat sig till västerländsk livsstil och trivs med denna.
     En bråkdel av en bråkdel går till fredagsbönen i moskén eller ber hemma.
     Dessa människor kommer då vid konflikt med all sannolikhet att förena sig med etniska svenskar och inte med ”talibaner, al Quaida eller IS”. En väpnad konflikt mot samhället kommer jihadister inte att klara av men de kan orsaka skada, mycket stor skada och de får dessutom slåss mot sina egna som kanske blir de som fightas hårdas emot dem.
     Varken USA eller Ryssland klarade av att Afghanistan därför att afghanerna slogs för sitt land, talibaner är också afghaner. De kan sitt lands geografi och topografi och störs inte av att dö i strid. Det är omöjligt att vinna. Så då kommer kineserna in i bilden, de slåss inte med vapen men med list och pengar och blir väl vinnare till slut, de köper upp landet och då är talibanerna kastrerade.

     • Erik says:

      Du är en naiv, romantisk drömmare och dessutom okunnig om Islam, men det förvånar icke, ty du är i gott sällskap med de flesta i Sverige – det är därför det ser ut som de gör och betydligt värre kommer det att bli, tro mig!

      https://swebbtv.se/w/4aQNETR8hM9Un1NBdTpe4r

     • Mjölner says:

      Du glömde GB? Referenser? Det är vad jag förstår några veckor sedan du kommenterade något på den här bloggen. Försök vara mer tydlig och utveckla gärna vad du menar med din kommentar. Svepande uttalanden utan substans ger ingen poäng.
      Om du nu vet allt om Afghanistan så upp till bevis. Hard evidens.

      • Mats says:

       Vad är det som pågår här? Kniven ställer en fråga o förklarar vad han tror om Afghanistan o Sverige gällande jihadister o deras möjligheter. Jag tycker han motiverar vad han säger. Jag kanske inte delar åsikterna om vad muslimer i Sverige kommer att göra men varför attackera honom så?
       Oväsentligt hur ofta han postar
       Misstänker att detta är en attack för något han sagt tidigare. Då det uppstår gnistor bör man klara ut det omgående

       • Mo says:

        Viftar man med vassa knivar blir det mothugg. En sund reaktion. Kirurgen medger själv att hans antagande om att 90 % av svenska muslimer är religiöst ljumma och därmed ej våldsbenägna, är en ren gissning men förhoppningsvis kvalificerad från hans sida. Sanningen är att verkligheten då blir den bild du själv skapar i din hjärna.
        Sanningen vi ser i Sverige idag är betydligt blodigare.

       • Erik says:

        Svensken i gemen vill gott men är mer än loving naiv. Vad som sker i världen bör man betrakta i skift, alltså i olika nivåer: från toppen och neråt sedan backa ut och betrakta allt från ett fågelperspektiv för att både se detaljerna och helheten på samma gång.

        Tycker att Hans Jensevik (i länken jag bifogade ovan) lägger upp det enkelt så att folk kan förstå. Vad är det egentliga syftet den oansvariga massinvandring från MENA länderna? Vad är det man vill åstadkomma? Vad är det politiker och media aldrig förklarar för oss?

        Varför har Sverige engagerat sig så omfattande i just Afghanistan?
        Hur kommer det sig att Talibanerna nu har en kraftigare och modernare krigsmakt än vad Sverige har?

        Sverige är det land där flest rest från för att kriga för IS (i förhållande till population). Sverige är också det land som tar emot flest från just Afghanistan. Varför?

        Islams politiska styre sker i uppgörelse mellan klaner. När dessa möts för fredsförhandlingar så vaktar svensk polis. Varför?

        Detta handlar om ett kulturkrig.

       • Mjölner says:

        Så att säga, vem är kniven? Det här ämnet är meningslöst att debattera med tanke på det politiska mörker som nu lägrat sig över landet. Ingen vet vart och hur långt de ondskefulla och förståndsbefriade politikerna tänker driva motsättningarna mellan invandrare och ursprungsbefolkningen. Då främst motsättningar mellan islam och kristendom.
        För övrigt tycker jag faktiskt att Afghanistan får sköta sig själv. Vi förstår nada av deras kultur.

       • Sture says:

        @ mats,
        ja, det var våldsamt hur några här passade på att hudflänga Lassekniven för att han råkade göra några udda reflektioner – men sådana behövs säkert ibland. Erik skrev t.o.m.: ”Du är en naiv, romantisk drömmare och dessutom okunnig om Islam”.
        Eftersom jag många gånger talat med Lassekniven kan jag berätta att han ständigt tar upp faran med Islam och ondgör sig över denna. Han har också läst de viktigaste och mest våldsamma passagerna i Koranen, t. ex. vers 9:5 och vet vad det handlar om. Själv är jag mera beläst om detta och återfinner 26 böcker om Islam i min bokhylla (inklusive Koranen), varav alla utom en är skrivna av f.d. islamister, dvs. sådana som konverterat.

        Det är naturligtvis inget fel på Eriks analys om jihadisternas våldsamhet och agendan för de som håller i trådarna – annat än att det behöver inte gå så som de planerat. Man kan inte alltid förutspå historiska förlopp genom att extrapolera från tidigare. Ibland sker helt oväntade omkastningar.
        1. Islam bygger på BLIND tro om att man gör Allahs vilja genom att döda människor som inte tror på Allah. Man får inte tänka själv och själva målsättningen med Islam är att göra om människan till en robot, som blint följer givna instruktioner. Är detta en styrka eller en svaghet i en religion?
        Lassekniven har rätt i att mer än 90% av muslimerna är ”ljumma” på så sätt att de aldrig läst Koranen, och framförallt inte de våldsamma verserna. De flesta uppfattar nog Mohammed på samma sätt som kristna uppfattar Jesus – som en mycket god människa. Det var han naturligtvis inte. Jag uppfattar honom som en mycket förvirrad människa, som var i stånd till de mest bestialiska handlingar – åtminstone att döma av skrifterna. Men just detta verkar majoriteten av muslimer inte känna till.

        2. Aktiva muslimer ber fem gånger per dag i mycket omfattande ritualer som innefattar tvättning av händer och fötter före varje bön. Varje bön börjar med att man tre gånger beklagar sig över de kristna, som gått vilse, och ber för att de skall komma till Islam. Under ett år hinner man således be denna bön mer än femtusen gånger. Det är sådant som sätter sig, självklart.
        MEN – det finns ingen muslim som någonsin får ett svar från Allah – han verkar helt död. Sök på nätet och i böcker – ni kommer inte att hitta något sådant. Och just detta beskrivs i läkaren Wafa Sultans bok ”A God who hates” och av den f.d. muslimska kvinnan Nadia Khalil Bradley på hennes många videos.
        På motsatt sätt vimlar det av kristna människor som säger sig ha om inte daglig så i alla fall andlig kontakt med Jesus Kristus, veckovis eller månadsvis. Man kan naturligtvis ifrågasätta sanningshalten i denna kontakt – fast jag gör inte det – men denna kontakt verkar i alla fall göra dessa kristna människor lyckliga och energiska. Sök på nätet och i böcker – det vimlar av denna typ av kontakt mellan Jesus Kristus/Gud och kristna människor.
        Nu måste man fråga sig: Är det en styrka eller en svaghet i en religion att aldrig få något svar från den man ber till? Jag anser att det är en oerhörd svaghet, som gör att deras tro på Allah lätt kan slå över i misstro, den dag de upptäcker att de blivit lurade. Och denna dag kanske inte är så långt borta.
        Slutsats: När man målar upp historiska framtidsscenarior så kan man inte bara extrapolera från tidigsare skeenden, även om detta verkar mest sannolikt. Osannolika saker sker hela tiden och vi måste också vara öppna för detta och välkomna udda perspektiv.

        • eva-marie says:

         Sture. Jag ger mig ut på hal is här. Men jag tror det finns andra än muslimer vi bör frukta mer.
         Om jag minns helt rätt nu, så tror jag det var den lille profeten Otrok som sagt i en av sina förutsägelser, att ”de kommer försöka starta ett krig mellan kristna och muslimer, men att det inte kommer att lyckas.” Tack Carina, för dessa videor!
         Jag har också en känsla av att det inte kommer bli så. Men jag kan ju inte veta säkert.

         Sen vill jag bara tillägga att de flesta kristna inte ser Jesus Kristus som enbart en god människa. Han var gudomlig och har ett himmelskt ursprung, ”ett med Gud”, enligt Bibeln. Men det är en annan fråga, som inte diskuteras här.

         • Sture says:

          @ eva-marie,
          det var en olycklig skrivning. Jag är förvånad över att du inte känner mig bättre än så. Muslimerna anser att Jesus var en mycket god människa (och en profet) – men inte mera. Medan Mohammed anses vara Guds sista profet.

          Jag tror inte heller att några troende kristna anser att Jesus Kristus ”bara” var en god människa utan alla anser att han var ”Guds son” – vilket jag också tror.
          Om jag bara trodde att Jesus Kristus var en ”god” människa, hur kan jag då ägna mig åt att översätta verket ”Johannes Stora Evangelium”på 11.000 sidor och många andra skrifter, som hävdas vara en diktamen av Jesus Kristus från Himlen och som löpte över 24 år, varje dag. Det finns väl ingen enbart ”god” människa som kan göra något sådant. Så jag måste väl ändå ha sett något mera och något väldigt speciellt i Jesus Kristus än att han ”bara” var en god människa.
          Jesus Kristus är ”Guds son”. Men man måste förstå betydelsen av detta. Jesus var i sina tidigare inkarnationer en högt utvecklad själ och valdes därför av Gud uträtta det som ingen annan kunde uträtta för Gud – sprida det gudomliga budskapet i mänsklig skepnad, så att man kunde komma nära honom och ta på honom, låta sig korsfästas för att senare återuppstå. Och då var han först ”Människosonen” för att också bli ”Guds son”, när Guds Ande helt hade tagit bosättning i Jesu kropp. Guds Ande lämnar emellertid Jesu kropp vid tre tillfällen, då Gud vill att han skall fatta sina egna beslut – som Människosonen. Sista gången detta sker är på korset då Jesus utbrister de sju orden: ”Min Gud varför har du övergivit mig”? Det hade han alltså inte, det bara verkade så.
          Med denna Kristi handling (att låta sig korsfästas för att återuppstå) har det blivit så att Gud alltid – och för all framtid – kommer att framträda i Jesu Kristi gestalt. Gud har ingen egen gestalt (vad jag förstår) utan är ett kärleksfullt Medvetande som sträcker sig över hela universum och är som det heter ”allestädes närvarande”, hos dig, hos mig och hos alla.

          • Mjölner says:

           Alla här och speciellt Lassekniven, Ursäkta. ursäkta, men i affekt slinter fingrarna och intellektet av allt elände. Det var ojust och klantigt, än en gång föråt.

          • eva-marie says:

           Sture. Tack för ditt klargörande ang synen på Kristus som mer än bara en god människa. Jag har nog uppfattat att du tror så tidigare också, så det blev en olycklig formulering, som du själv skriver.
           Jag ville mest få fram att jag är tveksam till att det skall bli krig mellan muslimer och kristna, även om det är ett önskvärt scenario för ”de” som försöker styra händelserna i världen.

           Jag uppskattar mycket ditt offentliga ställningstagande i Swebb-tv angående vaccinerna. Det är värt en eloge!

        • peterkrabbe says:

         Ja, helt klart är det anmärkningsvärt att Allah, trots att han får ta del av 24 miljarder böner om dagen (15 x 1,6 miljarder), i syfte att konvertera kristna till islam inte visar några tecken på resultat förutom några förvirrade terroristers fysiska ansträngningar på eget initiativ. Det är vad man kan kalla radiotystnad. Inte ens en telefonförsäljare hade stått ut med detta facit mer än ett par dagar…

         Lassekniven, och här vänder jag mig direkt till dig, med tanke på din dramatiska sjukdomshistoria som vi som varit med en tid haft tillfälle att följa och oroa oss över de senaste åren, är det fantastiskt att du över huvud taget orkar skriva och engagera dig i kommentarsfältet. Att du kommenterar någon gång i månaden ser jag därför mer som en prestation än ett misslyckande, som någon antyder, och knappast något att ondgöra sig över. Tvärtom är du alltid välkommen med dina synpunkter och diskussion är alltid bra, det är därför bloggen finns. Eftersom jag vet att du är trygg i din tro på Gud är detta kanske också ett bevis, som Sture skriver, på att det finns religioner som är bättre än islam på att föra en vertikal kommunikation. Så ta inte illa vid dig och kom snart tillbaks i trådarna! Du behövs.

         • Savalle says:

          Jag instämmer helt!

          Du, Lassekniven, har tillfört enormt mycket med dina stora kunskaper och erfarenheter, din vishet och omtanke och din förtröstan Jesu ord – både här hos Peter och tidigare, när möjligheten fanns att kommentera, på Lars Berns fina blogg, anthropocene.se.

          Erik är gärna provokativ, vilket väldigt ofta sätter fart och krydda på diskussionerna, men vi får i gengäld ta hans ”utfall” med lite salt. 🙂

         • carinaagrellgmailcom says:

          Det säger sig självt att människan inte kan komma med önskemål och uppmaningar om vad Gud ska göra eller inte. Gud vet alltid vad som är rätt i relation till världens utveckling med tidens gång. Därför kan en människa bara be om vägledning gällande Guds plan för var och en av oss. Vad Gud vill ska hända med de kristnas tro, är inget muslimer kan påverka. Det har inget med tro att göra utan snarare med narcissism. ”Ske Guds vilja” är ett bra förhållningssätt. Det betyder inte apati, utan en insikt om människans begränsade räckvidd, även om vi har fått gudagnistan och därför – precis som Gud – kan skapa.

          • eva-marie says:

           Kloka ord, Carina. Vi kan be om vägledning och beskydd och lita på att Gud har den yttersta kontrollen. Sen är det upp till oss hur vi handlar utifrån vars och ens insikter och förståelse.

          • carinaagrellgmailcom says:

           Ja, det är en viktig aspekt – individens förmåga att tolka, förstå och handla efter bästa förstånd. Därför får vi också vägledning på ett ”språk” som är begripligt för var och en.

        • Mo says:

         Ska vi blunda för den snabba förändringen som sker av vårt land eller vill vi försöka förstå och debattera. Sanningen är förstås som alltid komplex men det är viktigt att fundera över om den mycket snabbt växande andelen muslimer, idag drygt 8 %, har någon betydelse och på vilket sätt. Inte minst pga att andelen kommer att växa snabbt framöver med tanke på invandring och demografi. Sverige är det land i väst som har högst andelen muslimer i befolkningen. VARFÖR är det så. Det är inte enkelt men alla spår är viktiga. Vi måste förstå för att kunna ta ställning om vi vill påverka utvecklingen. Om vi inte undersöker kan vi inte heller avfärda att religion har betydelse för våldsutveckling i ett samhälle, positivt eller negativt. Idag finns det en mycket destruktiv låt gå mentalitet eftersom vissa ämnen är förbjudna att diskutera, det är problemet.

         • Mjölner says:

          Mo!
          Utan några aspekter på religion och etnisk ursprung från min sida så har Europas vise män skrivit avtal med muslimerna om fri invandring och spridande av sekten islam.
          För det svenska sosseriets del är det här ett guldläge att säkerställa makten genom särbehandling och särskilda förmåner till invandrande muslimer. Populärt kallat valboskap.

          Vi skall naturligtvis inte blunda för detta. Men, och åter men, dagens politiska konsensus har undertryckt all kritik. Än en gång står Elefanten i rummet och vi ska anses inte se den.

          • Sture says:

           @ Mjölner,
           din, Mos och Eriks analys är klar och jag håller med om denna. Självklart har 9/11 skapats medvetet för att bryta sönder hela Europa genom invandringen som skapar kaos och konflikter.
           Men om man bara har det perspektivet så finns det knappast någon väg ut ur detta och då återstår bara skräcken och rädslan.
           Min förhoppning och TRO är att den BLINDA TRON kommer att tappa sitt grepp över folkets föreställningar. Detta innefattar då Islam, delar av den kristna tron och judendomen, som kommer att försvinna och ersättas av den ursprungliga kristna tron, fast nu kombinerad med allt vad vetenskapen frambringat. Och mycket av den ursprungliga kristna tron framställs i Jakob Lorbermanuskripten, som naturligtvis inte ersätter NT men kompletterar detta.
           Jag har således inte den pessimistiska tro som många här ger uttryck för. Människor är trots allt människor med förmåga till reflektion.

 7. Mjölner says:

  Sverige, det land jag trodde på och satte min tillit till har tynat bort. Jag kommer ihåg den natten eller morgonen Ingemar Johansson blev champion i tungvikt. När jag 33 år senare var på semester i Florida kom alla amerikaner jag talade med ihåg Ingemar The champion. Mäktigt.
  Sverige var då ett kvalitetsbegrepp som imponerade på omvärlden. I dag inte shit värt.

  Etablissemanget kommer nu att än en gång måla in sig i ett hörn, coronahörnet där man inte har någon utväg. Hur myndigheter och regering kan hävda att fullvaccinerade personer som åter får covid19 skall erhålla pass är horribelt. Att låtsas inte förstå sammanhanget kommer bara drabba dem själva. Jag tror att korthuset corona kommer att rasera sig självt.
  Att folk i gemen inte ens försöker förstå är resultatet av den effektiva hjärntvätten.
  Vi som skriver på fria media har en grannlaga uppgift, vi måste till varje pris överrösta MSM

 8. Jonas says:

  “This will be enforced via laws that will make vaccination mandatory,” he continued. “And these vaccines will make possible to control people.”

  Sagt av professor Dr. Pierre Gilbert vid en föreläsning redan 1995.

  https://sonsoflibertymedia.com/the-vaccine-magnetic-phenomenon-was-warned-about-by-this-doctor-in-1995-you-wont-believe-what-he-said-it-would-do-video/

 9. Jonas says:

  If propaganda tells you that you should take a vaccine not for your health but for your ”freedom” , it should make you understand that you´re living in a dictatorship.

 10. Erik says:

  Svensken i gemen vill gott men är mer än loving naiv. Vad som sker i världen bör man betrakta i skift, alltså i olika nivåer: från toppen och neråt sedan backa ut och betrakta allt från ett fågelperspektiv för att både se detaljerna och helheten på samma gång.

  Tycker att Hans Jensevik (i länken jag bifogade ovan) lägger upp det enkelt så att folk kan förstå. Vad är det egentliga syftet den oansvariga massinvandring från MENA länderna? Vad är det man vill åstadkomma? Vad är det politiker och media aldrig förklarar för oss?

  Varför har Sverige engagerat sig så omfattande i just Afghanistan?
  Hur kommer det sig att talibanerna nu har en kraftigare och modernare krigsmakt än vad Sverige har?

  Sverige är det land där flest rest från för att kriga för IS (i förhållande till population). Sverige är också det land som tar emot flest från just Afghanistan. Varför?

  Detta handlar om ett kulturkrig. Om inte ens USA under mer än 20 år lyckades ändra eller förändra den muslimska kulturen (tillsammans med en mängd allierande samt en obegränsad budget) hur skulle vi då i Sverige kunna göra det; som Hans Jensevik tar upp så framkommer i div studier att aldrig så integrerade och och assimilerade muslimer ändå till 70 – 80 % skulle ställa sig positiva till införande av sharialagar. Islam är en klankultur. Konflikter löses i förhandlingar mellan klanerna. Man betraktar inte statens våldsmonopol som legitimt. När förhandlingar sker mellan klaner i Sverige vaktar svensk polis dessa sammankomster. Varför? I länder där sharialagar har införts har islamister samarbetat med vänstern, och när jobbet har slutförts gör samma jihadister processen kort med vänstern och kommunister, som man inte längre behöver.

  Här skruva man ur alla grundbultar som håller ihop Sverige: Vänsterns långa mars genom instruktionerna t ex i Svenska Kyrkan med målet att upplösa det svenska kristna kulturarvet samtidigt promota Islam. Försvaga och feminisera den manliga delen av befolkningen genom feminismen och HBTQ samtidigt importera ett nytt patriarkat, som man aldrig ifrågasätter. Med en underrapportering från mediernas sidan vad gäller den galopperande ökningen av sexuellt våld mot etniska svenska kvinnor. Vidare samman underrapportering samt undvika utvisning som påföljd vid tortyrliknande förnedringsrån av etniska svenska ungdomar. All opposition stämplas som rasistisk. Förföljelse av alla oliktänkande eller dissidenter sker fortlöpande och slentrianmässigt från hela etablissemanget aka medier och politiker. Svensk polis har ett obevekligt bemötande mot etniska svenskars som demonstrerar och ett annat mer undflyende mot t ex BLM demonstrationer. Listan kan göras hur lång som helst.

  Vidare meningslösa och kostsamma investeringen i så kallade klimatåtgärder. Aktivt förstöra och försvåra elprodukten som får till följd att elpriserna rusar. Sabotera för svenskt näringsliv genom att förbjuda eller påtvinga meningslösa CO2 åtgärder kring cementproduktionen som måste ses som ytterst vital del av ekonomi. Försämra skolan. Urholka bidragssystemet för pensionärer samt låta bidragsregnet fortsätta falla över nästan en miljon invandrare som aldrig kommer komma ut i förvävarbeta och kunna försörja sig på RIKIGA arbeten.

  Attacken sker på:
  1.) Ekonomin
  2.) Våra försvarsstrategier
  3.) Vår teknologi
  4.) Vår kultur
  5.) Vår religion
  6.) Vår polismakt

  • Mo says:

   Din beskrivning av verkligheten är helt korrekt. Man kan även fråga sig varför sker denna brutala omvandling av vårt land. Är det för att ge förutsättningar för skapandet av det sedan länge planerade mångkulturella samhället. Men tänk om det visar sig vara en naiv dröm, vem ansvarar då för konsekvenserna ?

  • Savalle says:

   Javisst! Det är ett frontalangrepp på alla fronter.

   Stig Wennerström var en ljum sommarfläkt i jämförelse med landsförrädare i ledande positioner idag i länder över hela jorden.

   Och alla dessa femtekolonnare koordineras av samma djävulska organisation.

   Och naiva mod-kastrerade män står ännu bredbenta med huvudet djupt nedborrat i sanden och kuddarna blottade för godtyckliga sparkar!

   Det är hög tid att agera nu.

  • Savalle says:

   Svensken i gemen vill gott men är mer än lovligt naiv. Det påminner – för oss som gillar Tolkien – om Hobbitarna.

   Men säga vad man vill om Hobbitarna – fega och ynkliga var de inte!

   Alla ni som ser en feg svensk man med huvudet i sanden och sina kastrerade bakdelar blottade till underkastelse sparka inte – som överheten gör – på hans tomma pung, utan vält omkull honom, så att huvudet kommer upp ur sanden!

 11. Mjölner says:

  Erik!
  Som svar på detta. Här saknas f-n i mej inte intelligens.

 12. Erik says:

  Allt som specificerats ovan har inget samt är inget självändamål i sig – det existerar inget självhat mot allt svenskt inom etablissemanget, utan skall enbart betraktas som ett krattande av manegen, ett förarbeta, ett nödvändigt ont (den stora andhämtningen före plumset) där vänstern agerar och reagerar som korkade och nyttiga idioter. Samma sak med Islam som också utnyttjas som verktyg för splittring av västeuropeisk identitet samt kultur.

  Detta måste göras för att Agenda 2030 skall kunna genomföras.

  • Savalle says:

   Ja, så är det. F William Engdahl beskriver i sin enormt viktiga bok ”The Lost Hegemon: Whom the gods would destroy” hur islamistiska jihadkrigare utnyttjas av den globala maktens tråddragare i stora delar av världen för att verkställa önskade våldshandlingar. Dessa totalt hjärntvättade religiösa fanatiker är lättledda redskap i revolutioner, krig och terrorism.

   Och Agenda 2030 är inget annat än planen för ett totalt kontrollerat fascistiskt slavsamhälle.

   • Erik says:

    Absolut Savalle, du är en som förstår och ser bilden.

    Europa och framför allt USA är alldeles för starkt för att kunna erövras utifrån, nedbrytningen sker därför inifrån. Vem eller vilka styr egentligen USA och Europa politik i dag? Vad gäller USA är landet i fullständigt kollaps. Bidens förvirrande uttalanden måste administrationen rätta till och ursäkta emedan media håller masken. Landet håller på att vitra sönder av interna konflikter. Mottidiga signaler sänds ut till allierande och USA tappar allt mer greppet.

    • Savalle says:

     Tack Erik!

     – Ja, jag förstår bilden mer än väl, när det gäller vem som styr militärmakten USA!

     Och HÄR ger jag mer än övertydliga bevis för vem det är – direct from the horse’s mouth:
     https://newsvoice.se/2021/09/jesuiterna-infiltrerade-tidigt-usa/

     Hela denna argumentation bygger på motståndarens egna byggstenar!

     • Savalle says:

      För var och en som har tålamod att läsa igenom detta bör det stå klart att USA styrs av oerhört mäktiga krafter som gör anspråk på att ha rätt till såväl politisk som andlig maktutövning.

      Det betyder alltså makt över lagar som råder, makt över alla former av sanktioner, makt över tankar och känslor.’

      Detta implikerar den enskilde individens utplånande.

 13. Krister says:

  Jag är lite skeptisk till sidan jag länkar till, men har samtidigt lite hopp om att det är sant som står där, hoppas förändringen kommer snart. Hur som helst är det en spännande läsning.

  https://bakomkulisserna.biz/2021/09/24/juan-o-savin-ta-for-guds-skull-inte-detta-blodproppsvaccin-transkriberat-av-kat/

 14. Erik says:

  Bra och viktigt att du tar upp patriarkatet som nog alla är överens om existerar, frågan är bara hur vi definierar ett patriarkat? Utan maktmedel finns ingen ”familj gemenskap” och ”natur” kvar att njuta av, för alla som står utanför patriarkatets kontroll, skydd och makt.

  Så vitt jag vet har det aldrig funnits ett matriarkat; och har det funnits ett sådant rika har det erövrats tämligen omgående. Det är här dilemmat sitter. Bryter vi ner partialkatet här i Sverige (bestående av vita svenska män) och låter kvinnorna ta över, får vi ett svagt samhälle som är lättare att erövra, om det nu är vad man vill göra och det finns det alltid någon som vill och som dessutom är mer patriarkiskt organiserad. Har man något som är attraktivt kommer någon förr eller senare att vilja ta det ifrån dig eller försöka göra det. Antingen försvarar man det som är begärligt för andra eller så gör man det inte.

  Att slå sig fram till en maktposition är en sak. Att behålla den en annan. Mest handlar det om att fatta beslut som måste fattas (fast man inte vill) och låta bli att fatta andra beslut (man skulle vilja).

  Om jag vore rådgivare för en makt som önskar erövra ett jämstarkt annat rike, skulle det vara önskvärt att det andra riket blev ett feministiskt rike – så mycket lättare att erövra. Dessutom visar det sig att kvinnor tyr sig till de nya makthavarnas män, för skydd, då den egna manliga befolkningen inte klarar uppgiften längre.

  Gör evolutionen kvinnor till presumtiva landsförrädare? https://morklaggning.wordpress.com

  • Savalle says:

   Det är Sun-Tzu-strategi! Försvaga den du vill angripa! Tillämpas på alla områden!

   Den kloke, ärlige, modige avhoppade KGB-agent Yuri Bezmenov beskrev denna strategi väldigt bra.

   Här är en kort snutt från en intervju av Edward Griffin med denne Sun-Tzu-expert:

   Visar hur ynkryggar skapas av män som borde stå upp för sina nära, sitt land, sina värden!

  • Loa says:

   Black pidgeon speaks
   Why Women DESTROY NATIONS * / CIVILIZATIONS – and other UNCOMFORTABLE TRUTHS

   18 min.

   • Mo says:

    Här är en motpol till kvinnan skapad i den globalistiska eran som redovisas i videon ovan. Vad är kvinnans sanna natur och för den del även mannens ?

    https://druidry.org/resources/brigid-survival-of-a-goddess

    • Erik says:

     Tack Mo. Följer ogärna länkar och framför allt videor (om inte källor krävs) då det är text s gäller i min värld – kan du inte ha vänligheten att summera tankegångarna. Avkräver man detta, kräver man samtidigt att man förstår vad man länkar till, indirekt.

     • Mo says:

      Kortfattat min förklaring både till Loas video och min länk. Jag anser att den individuella skillnaden mellan människor i ett samhälle är större än det som är direkt relaterat till könet. Det gäller flertalet egenskaper såsom begåvning, personlighet, intresse, fysisk uthållighet. Alla egenskaper kan förbätttras och utvecklas om samhället ger rätt förutsättningar genom utbildning, arbetsliv, attityder och så vidare.
      Samhällets förväntningar/krav har stor betydelse för vilken roll du skapas in i. Vad som uppfattas som kvinnligt och manligt kan bli väldigt förenklat om du skall leva upp till de könsroller som har skapats i ett annan tid och typ av samhälle som kanske var relevanta då men inte idag.
      Att som i videon framställa kvinnans karaktär som svagare är helt fel. Lika fel som det är att framställa alla män som presumtiva våldtäktsmän och pedofiler pga av deras relativa fysiska överlägsenhet.
      Däremot vet vi ju att samhället har skapat ganska strikta regler för hur vi skall uppträda och vill man skapa konflikter mellan könen är det enkelt att demoralisera mot detta.
      Min länk var bara för att visa, och som vi alla vet, att kvinnan under andra tidsepoker
      pga sin viktiga roll för familjens fortbestånd upphöjdes och starkt respekterades.
      Skyddsaspekten från mannen som du framhåller, rent krasst vems behov är det som skall skyddas? Mannen behöver skydda sitt revir, sin egendom och sin avkomma, klarar han inte det blir han utbytt speciellt i en tid med ett onaturligt mansöverskott. Själv ser jag det som en förlust men urskiljningen i tex krig brukar vara grym, men på vems villkor sker det. Mannens eller kvinnans ?

      • Erik says:

       ”Jag anser att den individuella skillnaden mellan människor i ett samhälle är större än det som är direkt relaterat till könet”.

       Hur tog du dig fram intellektuellt till en sådan ståndpunkt; dvs hur gjordes de avgränsande definitionerna och var någonstans – hur defilerar du ”skillnader” mellan människor eller likheter? Letade du efter skillnader i lika hög grad som efter likheter? Om två människor är lika långa, är dom då lika varandra eller olika varandra? Vilka kriterier använder du i din jämförelser och har du avgränsande definitionerna för likhets- och olikhetsdefinitionerna? Du ger förvisa exempel: ”begåvning, personlighet, intresse, fysisk uthållighet” men listan kan kompletteras och göras lååång. Dessutom kan var och en lägga in egna påhittade kriterier. I och med detta har du inte specificerat någon rangordning och går det inte heller att ställa dessa mot varandra och dra logiska slutsatser. Letar man efter likheter mellan människor hittar man så många man vill hitta. På samma sätt hittar man olikheter i lika hör grad. Detta ditt sätt att resonera på: att föra fram odefinierade storheter leder enbart till en högre grad av nonsens, då ingen är överens om vilka definitioner som gäller.

       Är alla människor individuella individer? Ja!
       Är alla människor lika varandra? Ja!
       Är alla människor olika varandra? Ja!

       ”Vad som uppfattas som kvinnligt och manligt kan bli väldigt förenklat om du skall leva upp till de könsroller som har skapats i ett annan tid och typ av samhälle som kanske var relevanta då men inte idag”.

       Förstår inte vad du vill ha sagt. Män har varit män i alla tider, oberoende kultur och kvinnor har varit just kvinnor i alla tider.

       ”Samhällets förväntningar/krav har stor betydelse för vilken roll du skapas in i”.

       Har människor roller att spela? Vilka roller tänker du dig här? Jag spelar inte rollen av en man, jag är en man. Huruvida du som individ är rädd och svag så möjligen att du hörsamma vad ”samhällets förväntningar/krav har” så är det något du kan välja bort. Det är upp till dig. Ingen bestämmer det utom du själv? Låter du andra bestämma är det ditt val.

       ”Skyddsaspekten från mannen som du framhåller, rent krasst vems behov är det som skall skyddas”?

       Detta är ett kvinnas köpslående – du får det här av mig, om du tar mig under dina vingar. Kvinnor gör biologiska val, men framför politiskt korrekta åsikter. Det spelar ingen roll om vi skulle ha ett kvinnoöverskott, det skulle sluta som det gör i dag: många kvinnor dras till samma man. Titta dig om kring i din bekantskapskrets – kvinnor gifter sig uppåt. Framgångsrika kvinnor väljer ännu mer framgångsrika män, inte kortare män än dom själva. Inte mindre bemedlade. Inte mindre begåvade osv. För att kvinnor ska bli starka och framgångsrika utan män krävs stödstrukturer och stödfunktioner, som män inte alls behöver. Detta tar sig allehanda utryck i bland annat HR-avdelningar, utvecklingssamtal, stödsamtal, handledning, bidragsystem, dagis, väktare, poliser osv, osv. Ta bort allt det där och låt kvinnor konkurrera på samma villkor så är vi tillbaka till att kvinnor, då som nu, ALLTID söker trygghet.

       • Mo says:

        Kvinnor söker inte tryggheten hos mannen utan i arbete och den sociala gemenskapen. Det är därför kvinnor flyttar till storstaden för jobb och oberoende medan männen i högre utsträckning blir kvar i glesbygden där kontrollen av din vardag blir enklare. Det är en rest av den trygghet reviret ger. Om det är av bekvämlighet eller frihetsbehov vill jag låta vara osagt men du slipper den påfrestande konkurrensen av andra tuppar.
        Kvinnor väljer inte parförhållande för tryggheten utan för att få barn, det är mannens behov av trygghet som tillgodoses i den. Kvinnan har mycket lättare att tillägna sig gemenskap genom relationer utanför par konstruktionen. Det är därför äktenskapet håller på att lösas upp i samhället.
        Hur partner valet utfaller har tidigare präglats av omgivningens krav och förväntningar och framförallt av grupptillhörighet, du hittar din partner i ditt umgänge. Men här finns det absolut ett visst mått av köpslående utifrån vad du själv önskar dig av kontraktet.
        Dessvärre tror jag inte du förstår allvaret i den situation män hamnar i pga mansöverskott. De är mera beroende av en parrelation än kvinnan men framförallt är det ett problem vi har framför oss som drabbar de yngre männen. Det handlar om deras situation i många sammanhang inte minst möjligheterna på arbetsmarknaden som ju dessutom är förutsättningen för att lyckas i andra sociala sammanhang. Män i ensamhet och isolering blir olyckliga män, det borde väl du veta som har erfarenhet av missbruksvård.
        Tids nog förstår du vem som som skyddar vad i ett samhälle och vem som är orsak till att skyddsbehov uppstår.

  • Mo says:

   Erik, att jag inte tycker om patriarkatets maktutövning innebär inte att jag förordar ett matriarkat utan mer en annan samhällsordning. Vad är det för insatser vi behöver i det postindustriella samhället när allt mer fjärrstyrs digitalt och de fysiskt tunga momenten sköts av robotar.
   Står ett patriarkalt samhälle starkare emot inkräktare eller är det ett respektfullt närmande av rollerna där man stärker varandra och sänker stressnivån som ger det bästa skyddet.
   Titta på Danmark tex, de har inte lika stor konfrontation mellan könen som i Sverige. Det är min upplevelse men jag kan ha fel, det kanske förändras även där. Ligger Sverige bara steget före i utvecklingen som snart drabbar hela Norden pga en åldrad befolkning och stora landområden ?

   • Erik says:

    ”patriarkatets maktutövning”.

    Detta med makt kan man problematisera hur länge som helst. Maktutövning oberoende om den utövas av matriarkat eller ett patriarkat gillar nog ingen, om du drabbas av den. I Sverige betonar man mycket mer likheterna mellan könen än i t ex USA. Danmark känner jag inte så väl till. Men du tyr dig nog till makten, om den beskyddar dig.

    ”ett respektfullt närmande av rollerna där man stärker varandra och sänker stressnivån som ger det bästa skyddet”.

    Tror att alla som resonerar så, resonerar utifrån hur det borde vara inte hur det är med andra ord naiviteten är bland många obegränsad och realismen trängs undan. Det är som vi i Sverige skulle utplåna ordet fiende och då utplånas fienden. Varken du, jag eller någon annan kan göra så mycket åt att en part har agendan att utplåna dig, inte av hat utan att t ex ett land har naturresurser ett annat land vill åt. Alla djur och växter konkurrerar men Sverige är fredskadat.

    • Mo says:

     Det var ju precis det jag försökte argumentera för, inte som du tror att jag är en feministisk fanbärare. Men oförmågan att samarbeta konstruktivt gör svenska män till förlorare och gynnar de invaderande. Det ingår i planen.
     Varför togs den kvinnliga aspekten bort i samband med skapandet av kristendomen, den gudomliga manliga treenigheten. Jag tror att det fanns ett stort stöd för det även bland kvinnor för att få ökad ordning och reda i ett korrumperat samhälle.
     Men bakom detta fanns en tanke, en medveten planering som det mesta på vår planet. Någon ville underlätta för Ahrimans ankomst så att småningom det splittrande tvåtalet blir ETT. En återgång till den ursprungliga ENheten som behöver omvägen över mörkret.

 15. Erik says:

  Lasse med kniven; det finns inget som heter afghaner, på samma sätt som det finns etniska svenskar, och dom slogs inte för sitt land och i den mån ”dom” gjorde det, är det ingen homogen grupp. Det är nästan som man inte kan kalla Afghanistan för ett land utan mer en hopp provinser, ett dryga 30-tal till antalet, alltså mer en soppa av många, många olika aktörer, folkgrupper med helt olika språk, kultur, seder och bruk och många av dom förstår inte ens varandras språk: pashtuner, tadzjiker, hazarer och uzbeker osv, osv gemensam är endast Islam. Faktum är att ingen vet då ID-handlingar är ovanligt och det finns inget centralt register heller. I Afghanistan använder man t ex inte efternamn och många vet inte när de är födda ens.

  Men det är ok. Den lilla bristen går lätt att råda bot på, håll till godo: https://swebbtv.se/w/wC3RUvJTASwoertx6mzXYn

  • Sture says:

   @ Erik,
   jaså, finns det inget som heter afghaner? De som kommer hit från landet Afghanistan (finns inte det heller?) kallas i alla fall afghaner.
   Erik, du är grälsjuk. Det är ingen bra utgångspunkt för en debatt.

   • Erik says:

    Grälsjuk? Den var låg den. Du vet mycket väl vad jag menar; Sverige och svenskarna var tills fram till ca 1972 en av världens mest homogena folk vad beträffar allt: kultur, språk, seder och bruk osv. Afghanistan är raka motsatsen. till och med Stig Berglund fd analytiker för försvarsmakten och en kännare av Afghanistan säger själv att: ”Afghanistan består av en stor mängd olika folk, religiösa inriktningar och språk. Det är nästan fel att kalla det för en nation”. Vidare har landet ingen centralmakt som vi känner en sådan, utan styrs som Islam alltid styrs av klaner, och i Afghanistan är detta särskilt tydligt.

    När man säger afghaner vad är det man då menar i egentligen? Talibanrörelsen är en i huvudsak pashtunsk organisation och har sitt ursprung i de pakistanska flyktingläger som de flydde till efter Sovjetunionens intervention i Afghanistan. Många medlemmar utbildades i ultrakonservativa madrassor, koranskolor, som är vanliga i Pakistan.

    • Erik says:

     Vidare finns det afghanska talibaner så väl som pakistanska talibaner, så det är direkt fel att säga att talibaner är också afghaner.

    • Sture says:

     @ Erik,
     Lassekniven skrev: ”Varken USA eller Ryssland klarade av att Afghanistan därför att afghanerna slogs för sitt land, talibaner är också afghaner.”

     På detta mästrar du honom med att det finns mängder av olika folk, religiösa riktningar och språk i Afghanistan. Menar du på fullt allvar att du tror att han inte känner till att alla dessa samhällen är uppbyggda på klaner och att det skulle finnas olika språk och motsättningar i detta samhälle? Detta är ju elementa, även för Lassekniven.
     Om man börjar mästra någon om elementa, då är man grälsjuk.

     • Erik says:

      ”Menar du på fullt allvar att du tror att han (Lasse med kniven, min anmärkning) inte känner till att alla dessa samhällen är uppbyggda på klaner och att det skulle finnas olika språk och motsättningar i detta samhälle? Detta är ju elementa, även för Lassekniven”.

      Vad jag tror eller inte tror, vad andra tror eller vad Lasse vet och inte vet lämnar jag åt sidan – jag utgår bara från texten och Lasse har fel när han säger att talibaner också är afghaner, ty som jag skrev tidigare: finns det afghanska talibaner så väl som pakistanska talibaner, så det är direkt fel att säga att talibaner är afghaner, vilket inte alltid är fallet och dom (talibanerna) slåss inte för en nation och är inte nationalister på det sätt som vi ser på saken, utan jihadister kan resa (och gör det också) till vilket område/land som helst för att slåss mot otrogna. När sedan Lasse tror att ”svenska” muslimer skulle ta up vapen och slåss på svenskarna sidan mot jihadister (Islam) i Sverige, så kan bara detta komma från ett okunnigt perspektiv – uttalandet är således oerhört naivt. Orsaken till att en patraskarmé komma åkandes på mopeder med rostiga kalasjnikovs och erövra en toppmodern USA tränad armé som numerärt överstiger talibanerna 5-6 gånger, beror just på att icke renlevnadsmuslier hamnar i det muslimska helvetet om man dödar renlevnadsmuslimer, som lever som man ska leva enligt Koranen dvs som profeten Mohamed levde. Samma sak kommer att ske här i Sverige.

      Kan vi lämna det här åt sidan nu?

     • Erik says:

      En annan orsak till Afganska arméns snabba kollaps var att den bestod av samma mångfald av klaner, samma mångfald av lojaliteter som hela Afghanistan består av. Tänk lite så här: den amerikanska armén rekryterar sina soldater från så kallade eftersatta områden. Dess områden styrs och tillhör lokala gäng. Soldaternas lojalitet ligger mer hos sina respektive gäng än till Onkel Sam. Ska dessa soldater sedan sättas in mot en delstat som styrs av samma gäng, som soldaterna är lojala till? Emedan en annan del av samma armé gärna ser att man krossar gänget i just den delstaten, men inte i sin ”egen” delstat?

      Talibanerna hade också infiltrerat Kabuls alla viktiga delar samt att många i armén var också pashtunsk, som är samma grupp som talibanerna tillhör. Vi kan inte förstå detta mångfald av folkgrupper, tolkningar av Islam (Sunni vs Shia) språkliga och kulturella skillnader.

      USA gör samma misstag om och om igen: så länge USA har övervikt av vapen, tror dom
      sig kunna göra som dom vill och lyckas med det (superior firepower doctrine) utan att sätta sig i den ockuperade kulturen, historien, folkgrupper, språk, religioner osv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: