Mot ljus eller mörker?

När nyåret är passerat brukar vi gå mot ljusare tider. Gör vi det i år också? Eller ligger orosmolnen tätare än någonsin? Låt oss se på vad som händer i världen.

Den bästa beskrivningen är kanske totalt kaos. Chockvåg efter chockvåg i ordets verkliga bemärkelse pumpas ut över världen. Precis som våra hjärtslag får ökad frekvens vid oro får världen som helhet samma symptom. Detta är naturligtvis medvetet, perioder av hopp och förtröstan skall avlösas av perioder av skräck och förtvivlan. På så sätt driver man oss människor mot psykisk kollaps och därmed undergivenhet och apati.

  • Efter två års pandemi kommer rapporterna nu allt tätare om det nya dunderviruset, NeoCov, som med 33% dödlighet skall göra Daegels prognoser till verklighet.  Man kommer nu att dra ner på aktiviteterna med de allt svagare mutationerna av Covid 19 så vi tror att allt är över, därefter släpps  NeoCov ut från Wuhan med förödande effekt. Klarar vi det mentalt? Fråga Bill Gates, han vet…
  • Upptrappningen av en militär konflikt med Ryssland som skall leda till utbrottet av det tredje världskriget pågår med manisk envishet från globalisternas sida i USA och EU. Vi undrar varför? Jo, virus ensamt arbetar för långsamt, tillsammans med en krigssituation blir det mer effektivt. Det har man lärt sig av spanska sjukan under första världskriget…
  • Våra privatekonomier i västvärlden skadas medvetet genom prishöjningar på energi, planerade räntehöjningar och pådriven inflation som sammantaget skall göra oss alla fattigare. Utom förstås storföretagen som gör rekordvinster och blir allt rikare. När elräkningarna pendlar mellan himmel och helvete mår vi precis så dåligt som man önskar för att vi skall ge upp…
  • Kulturmarxismen tar numera helt över vårt samhälle. Allt material från TV, filmbolag, media, reklambyråer och åsiktsbildare kvoteras så att bilden skall fastna för gott på våra näthinnor – vår tillvaro består av minst 50% färgade och invandrare, majoriteten av befolkningen tycks vara homosexuell eller tillhöra nya svårdefinierade könsroller. Medias nyhetsrapportering sker helst från andra sidan av jordklotet, vad som händer lokalt eller ens inom Europa får vi själva ta reda på.

Allt detta är inte separata företeelser utan delar av samma agenda – The Great Reset. Om någon ännu inte förstått målen skall jag försöka förklara dem.

Globalismen är en rörelse som började växa fram hos vissa grupperingar redan under slutet av 1800-talet. Man använde klichéer som Fred på Jorden för att motivera att jordens råvarutillgångar skulle bli fritt tillgängliga för storindustrin, att nödvändiga råvaror för industrin skulle bli ”inlåsta” av nationella suveräniteter och måste köpas dyrt eller erövras med våld var inte acceptabelt.  Det kostade för mycket att behöva öppna gruvor och oljekällor genom att muta regeringar och landägare, samtidigt som politiska risker och förändringar äventyrade investeringarna.

I en global värld utan nationella gränser skulle storindustrin kunna exploatera fritt och utan negativa konsekvenser. Globalismen var född. En världsregering, en enhetlig religion (för religionen behövdes ju som styrning av folket) och en världsarmé för att hålla ordning på folket var vad som behövdes. Vilka som var det utvalda folket att styra den nya världen tror jag att de flesta vet.

Låt oss ta en liten men snabb vandring genom världshistorien! För att påvisa det negativa med nationer intrigerades det första världskriget igång 1914. Dessförinnan hade man försökt med en rysk revolution 1905 för att avlägsna den motsträvige tsaren, den misslyckades dock. Gör om och gör det bättre! Tyskland hade en ekonomisk tillväxt som hotade de traditionella kolonialmakterna och behövde krossas. Vad kunde vara bättre än att få Ryssland och Tyskland att slå av benen på varandra? De arrangerade skotten i Sarajevo satte igång den utvecklingen.  När kriget hade slagit Ryssland i spillror var det dags att på nytt sätta in den ryska revolutionen för att öppna landet för exploatörer. De judiska bolsjevikerna, utbildade och finansierade i USA, skapade en kommunism som skulle bli den socialistiska internationalen, väl lämpad att vara grunden för globalismen. Tyskland stod på tur, men en viss herr Hitler dök oväntat upp på scenen. I föregripande syfte krossades det utblottade Tyskland ekonomiskt efter kriget och minskades kraftigt geografiskt.

USA väntade lugnt och stilla tills halva kriget var avklarat och kunde lätt fälla avgörandet med hela sin industri intakt, bara att promenera in och diktera fredsvillkoren. Palestina kunde bildas och det första försöket att skapa ett världsstyre etablerades genom Nationernas Förbund. Tyvärr för globalisterna skapade både Hitler och Stalin nya, ännu starkare nationalstater! Ingen av dem uppskattade inslaget av judisk överhöghet i sina administrationer. Vad göra?

Naturligtvis ett nytt världskrig.  I fredsavtalet fanns en klausul inbyggd som garanterade ett nytt krigsutbrott, nämligen den ”polska korridoren”.  Den nya kartan delade Tyskland i två delar, ett östligt Preussen avskildes från övriga Tyskland genom att det nya Polen bildades med en korridor till Östersjön, där Tyskland vägrades förbindelse mellan sina två delar. Hitler krävde rätt till passage, vilket nekades av Polen, uppbackat av England och specifikt Churchill. Som beräknat gick Hitler in med våld eftersom förhållandet var ohållbart för att Tyskland skulle kunna fungera och England kunde kontra med en krigsförklaring och det andra världskriget var ett faktum. Vi vet alla hur det slutade.

Samma scenario utspelades igen, USA inväntade andra halvlek och producerade krigsmaterial för de flesta inblandade. När européerna var nere på knä var det dags igen för USA att gå in och agera segrarmakt. Globalisterna insåg att Europa måste som första steg läggas under en (deras) hand för att målet skulle kunna nås. FN bildades som nytt fundament för samordningen av världen. USA passade på att förbättra sin ekonomi ytterligare genom att med Marshall-hjälpen styra in amerikanska företag i Europa. Palestina cementerades genom att bli Israel. Nu skulle det väl gå i alla fall?

Det gjorde det inte. Med växande ekonomier blev världens nationalstater också allt starkare och mer oberoende. USA fick bygga upp världens starkaste krigsmakt för att med våld kunna ta gummiplantagerna i Vietnam, kopparen i Chile, frukten i Centralamerika, oljan i Mellanöstern o.s.v. Kina var stängt som ett kassaskåp och Ryssland slängde ut alla judiska oligarker. Tyskland hade man ju ockuperat och hölls under strikt kontroll.

Arbetet med en europeisk union kunde påbörjas, snart hade hela Europa förenats under EU och under globalisternas ledning.  De specialutbildade marionetterna Merkel och Macron har de senaste fem åren arbetat intensivt för att utrota nationalismen i de europeiska länderna, slopa gränserna och undergräva den kristna sammanhållningen genom import av främmande religioner, allt i syfte att utplåna den europeiske individens rätt till självbestämmande och frihet! Målet – att vara fattig och glad – hägrar äntligen, Klaus Schwab lägger sin bok The Great Reset ovanpå Hitlers Mein Kampf och myser.

Men Ryssland då? När allt nästan var klart dyker Putin upp från ingenstans och hävdar sin rätt att bygga upp Ryssland igen, på ryskt sätt och för ryssar! Dessutom uppmuntrar han den ryska kyrkan som nästan hade utrotats av revolutionärerna.  Bara att börja om från början. Ryssland måste knäckas. Genom att lura in större delen av Europas stater i NATO har robotramper monterats upp som ett pärlband runt Rysslands gränser.  Att värva de forna Sovjetrepublikerna var enkelt, men när syftet med värvningen klarnat och Ryssland börjat bli en värdefull handelsförbindelse växer tvivlet.

Vore det inte bättre att utveckla handel och ömsesidigt välstånd tillsammans? Detta får globalisterna att tugga fradga. Ryssland skall elimineras eller integreras i världssamfundet (detsamma sa man om Tyskland för 100 år sedan). Kina springer ifrån i den ekonomiska utvecklingen och kan bara hejdas genom att eliminera den ryska krigsmakten, de två kompletterar varandra för bra för att kunna accepteras. Dags för det tredje världskriget! Tur att vi har sparat Ukraina!

Det vi inte kan förstå är att någon kan åse att samma misstag görs om för tredje gången, åtminstone med tanke på att det varje gång kostar närmare hundra miljoner människor livet. Att det blir möjligt beror på att vi styrs likt en fårskock av sin fårhund, genom en intern främmande makt som inte bryr sig om vårt bästa. Vi ställer villigt upp med vapen i hand för att hjälpa en osynlig makt att stärka sin kontroll över oss. Varför gör vi det?

I globalismens agenda ingår att radikalt minska jordens befolkning. Det bestämde man redan för 50 år sedan när befolkningen ändå var hälften så stor. Pågående pandemi är ett exempel på detta, genom att minska vårt antal blir världen mer lättstyrd och möjlig att kontrollera. Uppretade folkmassor som numerärt överstiger de som vill kontrollera oss tiotusenfalt är en hotbild som måste undanröjas. Samtidigt är transhumanismens intåg ett måste för globalisterna, man kan inte lita på fritt tänkande människor. Genom insprutning av grafenoxid kan man istället elektroniskt styra dem som måste finnas kvar, resten av arbetet kan mekaniska robotar utföra. Så blir det lugn och ro i världen. När det är dags för den tionde sprutan kanske den injicerade funderar över syftet, eller så har tankeverksamheten redan försvagats tillräckligt för att dessa obehagliga tankar skall kunna finnas kvar? I gengäld får man ju kopulera fritt med man, kvinna eller barn, flertalet utom dem med licens blir ju sterila och gör ingen skada. Med hjälp av lite 5G blir alla glada, strålande och lyckliga. Med total rasblandning minskar också nationalismen, vilket säkert alla nu har förstått är nödvändigt.

Ni förstår säkert också att det är nödvändigt att alla injiceras, ingen får komma undan! Det är faktiskt en säkerhetsfråga att inte ha tänkande människor springande på gatorna. Den självkörande elbilen hämtar er på morgonen för att lämna er på arbetet och sedan tillbaks på kvällen för att få lite kontrollerad underhållning framför TV:n. Kom sedan inte och säg att ni inte har det bra!

Vad gäller min beskrivning av dåtid kan jag garantera att den är sann – om man bara ändrar synvinkel lite, lite grann. Facit finns alltid i historien – om vi bemödar oss med att se efter!

För framtiden vill jag påpeka att om de 99 % av mänskligheten som blir styrda underlåter att ta till åtgärder mot de 1 % som vill styra, så får man skylla sig själva. Möjligheten att agera finns fortfarande – utnyttja den! Och vad gäller NeoCov och det tredje världskriget – ni har hela tre månader på er, sedan är det för sent. Vad gäller kulturmarxismen är det redan för sent! Så vad väntar ni på?

Peter Krabbe

Felen med elen

Den gångna helgen har jag försökt rehabilitera mig från en mental elchock. Den senaste el-fakturan har anlänt och väckt viss förvåning…

Visserligen har jag ett stort hus, men jag har själv byggt det för 50 år sedan och anser därför att jag har rätt till det. Eller kanske inte? Någon bor idag i lägenhet med inberäknad fjärrvärmekostnad, andra bor i villor, ägda eller hyrda, med egna elräkningar att betala. Förvisso ser man problemen tydligare då, ju större hus desto tydligare blir problembilden.

Elräkningen för december månad 2021 ger anledning till många frågor och önskemål om klarlägganden. Anledningen är att fakturerat månadsbelopp uppgår till 21.374 kr jämfört med motsvarande för december 2020, vars belopp uppgick till 8.496 kr, energiförbrukning och övriga omständigheter oförändrade.

En granskning via EONs hemsida och fakturainnehållet ger vid handen att kostnaden för elöverföring och energiskatt (som beräknas på förbrukningen) inte förändrats nämnvärt. Dock kan man efter viss möda hitta uppgiften om att kostnaden för elöverföring efter innevarande årsskifte kommer att tredubblas från 22,05 öre till 67,05 öre, detta utan någon avisering eller särskilt påpekande till kunden. Enbart denna lilla ”justering” kommer att innebära en kostnadsökning för januari om ytterligare 3.600 kr!

Huvudproblemet utgörs ändå av kostnaden för elkonsumtionen, som med rörligt pris (vilket jag haft under 50 år utan besvärande överraskningar) höjts från 56,33 öre i jämförelsefakturan december 2020 till 252,00 öre i den senaste 2021. Det innebär en femdubbling av debiteringen.

EON skriver att kostnadsläget kommer att vara fortsatt högt, vilket är ett understatement eftersom kostnaden redan 1 januari höjts med ytterligare 20% som framgår ovan. Man kan sammanfatta ovanstående med att de genomförda prishöjningarna är hutlösa och kan ifrågasättas mot bakgrund av kundens rättsliga status relativt ARN (Allmänna reklamationsnämnden) och KO (Konsumentombudsmannen). På november månads faktura aviseras att decemberfakturan kan sluta på 15.200 kr. Den följande fakturan överstiger ”prognosen” med mer än 6.000 kr. Enligt 11 kapitlet 16§ i ellagen ges rätten till konsumenten att informeras om villkorsändringar i ett särskilt meddelande. Enligt 17§ gäller detta även prishöjningar. Därför visar man sin välvilja genom att i en liten ruta på fakturan ange att min januarifaktura beräknas stiga till 25.000 kr istället. Och vad händer sedan? 30.000 kr eller 40.000 kr?

Elprisets utveckling enligt E.ON. Tillkommer moms med 25 %.

EONs patetiska förklaringar till prishöjningarna är inte trovärdiga. Distributionsnätet är detsamma som förra året, väderförhållandena likvärdiga och mitt konsumtionsmönster är oförändrat. Observera att jag varit kund hos EON och dess föregångare Sydkraft i 50 år, med samma hus och har en omfattande bakgrundsstatistik, rensat från politik. Förr ansågs elförsörjningen vara ett nationellt intresse som skulle skyddas och garanteras medborgarna i alla lägen, även krig och konflikter. Efter Sveriges inträde i EU ses uppenbarligen vår energikapacitet som en resurs för hela EU, som kan exporteras godtyckligt och marknadsföras på en global marknad, utan hänsyn tagen till rikets egna intressen. Därav kopplingen till elbörsen Nord Pool, där kundernas välfärd sätts på spel i en finanskarusell där vårt lands regering kan gnugga händerna som en konsekvens. Därmed sagt att energibolagen inte bär hela ansvaret för den uppkomna situationen, de utgör också ett verktyg för staten att prångla ut en fastighetsrelaterad skatt som, trots löften om oförändrad fastighetsskatt innebär att det verkliga skatteuttaget för fastigheterna tiodubblas. Att energibolagen inte är oskyldiga visar Putins uttalande i sitt nyårstal att den ryska gas som säljs till EU säljs vidare av de europeiska bolagen till konsument för upp till sjudubblade priser.

Vad kan då göras för att underlätta konsumenternas situation? EON aviserar utbyte av mätare till mätare med HAN-port som klarar timavläsning och debitering efter timrelaterad förbrukning. Kombinerat med uppföljning på Nord Pool kan dagen då planeras genom Dayahead prices, konsumenten kan styra sin förbrukning till lågintensiva timmar. Om dagens prismönster håller i sig kan detta vara räddningen för konsumentens ekonomi, omvänt om elbörsen anpassar sig och höjer priserna även för dessa timmar blir det ytterligare en komplikation för konsumenten. Vad som inte diskuteras i sammanhanget är den eventuella styrningen av detta system via 5G. Vågar någon idag sätta in mätare i sina hus som opererar via 5G, något som vi vet bränt ner ett stort antal hus i Kalifornien?

Timdebitering framstår ändå i nuläget som ett måste för EON och rimligtvis borde man avvaktat med prishöjningar tills denna möjlighet finns införd. Är möjligen prishöjningarna ett påtryckningsmedel för att kunna installera dessa Smart Meters utan protester?

Handlar då denna artikel bara om mina personliga problem? Naturligtvis inte, detta handlar om en pest som kommer att sprida sig från energiområde syd vidare över hela landet. Vi skåningar hade en gång i tiden ett lokalt elbolag som kallades för Sydkraft. Idag är det södra Sveriges största energibolag, nu också ett av Europas största , etablerade i nio länder och med tyska ägare och huvudkontor i Essen, Tyskland. Skånska chefer är Marc Hoffmann och Martin Höhler, inga präktiga skåningar där inte. Europamarknaden är större än den lilla svenska och elpriserna handlas det friskt med på Nord Pool, som om våra privatekonomier vore får på en boskapsmarknad, att säljas till högstbjudande.

I själva verket är detta det tydligaste exemplet på hur The Great Reset nu allt mer hanteras i praktiken. De växande energibolagen tar över hela marknaden och sätter priserna som de själva vill, allt med regeringarnas välsignelse eftersom de senare har provision genom att få 30% av inkomsterna i form av riktade skatter. När samvetsnöden uppstår ger man ett par tusenlappar i återbäring. Jublar vi? Nej jag tror att vi kan hålla oss för skratt. När vi inte längre har råd att värma eller lysa upp våra hus återstår bara att sälja och hyra en mindre bostad. Detta har pågått en tid i USA, föregångslandet. Till Salu-skyltarna pryder kvarter efter kvarter. Bankfinansierade fastighetsbolag köper in billigt och hyr ut dyrt, ofta till förre ägaren, som när köpeskillingen gått åt till ökade levnadsomkostnader bara har parkbänken kvar som alternativ.

I Frankrike har presidenten Macron under hela sin mandatperiod arbetat i Den Nya Världsordningens tjänst genom att, trots omfattande protester, sälja ut statens tillgångar i form av infrastruktur som vägar, hamnar, flygplatser och energibolag för el, gas och drivmedel. Avsikten är att skrota statens självklara skyldighet att tillhandahålla samhällets basstrukturer i syfte att låta storföretagen tillämpa fri och oinskränkt prissättning. Staten behåller eller ökar sina skatteintäkter men avsäger sig ansvaret för försörjningen och samhällsfunktionen. Detsamma gäller för sjukvården, som säljs ut till läkemedelsbolagen, iscensatta pandemier får hjulen att snurra. Pensionskostnaderna minskas genom depopulation av av de mest kostnadskrävande.

Vad gör då staten med sina nya intäkter? Förutom allt fetare löner till de solidariska tjänstemännen och de nödvändiga politikerna slussas triljoner över till FN-styrda ”projekt” som klimatåtgärder i form av utsläppsrätter och andra kryptiska verksamheter som ingen har möjlighet att kontrollera om de finns i verkligheten eller inte. Detta är det nya globala skattesystemet, grunden för ”omfördelningen av välfärden”. Västvärldens statsmedborgare vrids ur som en utsliten disktrasa tills de slängs på soptippen – återvinning lär inte bli möjlig.

Felen med elen blir att den utgör det för systemet enklaste sättet att driva oss in i fattigdom och konkurs, samtidigt som den göder de serverhallar i Norrland som skall ersätta våra hjärnor. Det gamla kvarnhjulet vid bäcken har blivit globala energibolag där våra livsförnödenheter säljs till högstbjudande på finansbörser. The Great Reset är här nu för att stanna. Strypsnaran är lagd nu, återstår bara att sakta men säkert dra åt! Och det är ju inte våra politikers fel – de såg det inte komma…

Peter Krabbe

Sitting Duck

Eftersom allt fokus den senaste tiden varit på Covid och den s.k. pandemin, finns det all anledning att också uppmärksamma så ”triviala” saker som Sveriges utrikes- och försvarspolitik. Där agerar nämligen ”vår” försvarsminister Peter Hultqvist synbarligen på egen hand, med en uppenbar avsikt att slänga Sveriges traditionella alliansfria försvarspolitik på sophögen.

Vi kommer innan vi vet ordet av att finna oss helt integrerade i NATO, allt som vanligt utan offentlig debatt och ifrågasättande. Sverige är inte längre neutralt i ett internationellt krigsläge. Det kan komma att stå oss dyrt, eftersom galenpannan Hultqvist alltmer framstår som hängiven anhängare av aggressionspolitiken riktad mot vårt grannland Ryssland. Den svenska neutralitetspolitiken omformas därmed i det tysta på samma sätt som tidigare migrationspolitiken, mångkulturen, FN-agendan, EU-agendan, klimathysterin, pandemifusket, transhumanismen m.m. Allt utan att vi skall veta och förstå innan det är genomfört och klart. Sammantaget innebär det att demokratin som begrepp också försvinner framför våra näsor. Puts väck!

Under hösten har Hultqvists aktiviteter trappats upp betänkligt, utan att någon reagerat. Låt oss se på vad som pågår!

Hultqvist spelar på tre tangenter – det nordiska samarbetet Nordefco, försvarssamarbetet inom EU och samarbetet med NATO. Nordefco och EU är naturligtvis inget annat än raka spåret in i NATO, eftersom praktiskt taget samtliga medlemsländer i de mindre organisationerna också ingår i NATO. Undantagen är hittills Sverige och  Finland, därför behövs det nordiska samarbetet för att den vägen koppla oss till NATO. I Nordefco ingår Norge, vars tidigare statsminister Stoltenberg är ordförande i NATO. Efter att bredvilligt ha upplåtit Norge för amerikansk militär, väntar nu Stoltenberg på att även Sverige och Finland skall bli militärbaser för denna utbyggnad av det globala amerikanska militära imperiet. Hultqvist går i Stoltenbergs fotspår genom att dels underteckna det s.k. värdlandsavtalet, som vi strax skall se närmare på, dels erbjuda Gotland som militärbas för amerikanska Patriotrobotar, riktade mot Ryssland under svensk täckmantel. Vi har nu amerikansk militär under beteckningen ”instruktörer” på Gotland.

Att köpa amerikanskt robotskräp är en förutsättning för att få vara medlem i NATO, krigsmaterialen skall vara kompatibla inom organisationen. Det egentliga syftet med detta är att gynna amerikansk vapenindustri, tydligen inser inte ens Wallenbergs att svensk vapenindustri kommer att få läggas ner eller lämnas över till amerikanska moderbolag om planerna fullföljs? Ett exempel på detta såg vi nyligen genom att Finland nobbade svenska jaktflyget Gripen för det amerikanska F-35. Även Frankrike drabbades i höstas av en liknande händelse när en redan avtalad ubåtsaffär med Australien i mångmiljardklassen plötsligt utan förklaring placerades i USA.

Nordefco kan man ändå acceptera som en sandlåda för de nordiska länderna att leka i, om vi mot förmodan någon gång skulle inse fördelarna med att vara självständiga och oberoende.

Värre är det med EU, där diskussionerna om att bilda en EU-armé blir allt mer högljudda. NATO dominerar idag EU totalt militärt. Syftet är därför att ha en krigsmakt under EU:s banér som dels kan ta över en del av skuldbördan, både ekonomiskt och politiskt, från USA vid operationer inom Europa/ Asien och Afrika, dels hålla ordning inbördes inom EU om befolkningen skulle bli alltför besvärlig eller om länder skulle vilja lämna EU utan att få ett godkännande från ledartrojkan i Bryssel. EU-armén är tänkt som en krigsmakt, inte ett försvar, med ett handlingsprogram långt utanför EU:s gränser. Från Hultqvists ministermöte med EU den 15 november 2021:

Försvars- och utrikesministrarna hade den 15 november ett gemensamt möte för att diskutera det första utkastet till EU:s strategiska kompass. Den strategiska kompassen ska bidra till att precisera inriktningen för EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete och Sverige stödjer utvecklingen av en tydligare strategisk inriktning för europeiskt säkerhets- och försvarssamarbete.

Under mötet diskuterades även EU:s militära träningsinsatser. Sverige deltar i EU:s militära träningsinsatser i Mali, Somalia och Centralafrikanska republiken, insatser som är centrala mot bakgrund av det fortsatt utmanande säkerhetsläget i de berörda länderna. Även en militär EU-rådgivnings- och träningsinsats i Ukraina diskuterades, ett förslag som Sverige stödjer.

Vid försvarsministermötet diskuterades, liksom på utrikesministermötet, den allvarliga situationen på EU:s gräns mot Belarus.

Ursäkta kraftuttrycket, men vad i h-e har svensk militär i Afrika att göra? Eller i Ukraina och Belarus? Fick vi inte nog av Afghanistan? Det neutrala Sverige? Nu handlar det inte längre om FN:s fredsbevarande styrkor utan om en reguljär EU-armé.

Ryssland har på goda grunder varnat NATO från att värva Ukraina till ”försvarsgemenskapen”, en handling med enda syfte att hota Ryssland och i förlängningen provocera Ryssland till gränsen för ett nytt världskrig, där NATO/EU skall strida mot Ryssland/ Kina i en slutlig kamp om världsherraväldet. Väst mot Öst. Varför köper familjen Biden jordbruksmark i Ukraina? Enligt Putins underrättelsetjänst ligger redan amerikanska värstingrobotar och väntar på att monteras upp i Ukraina, naturligtvis riktade mot Moskva, som beräknas kunna nås inom fem (5) minuter. Putin kritiseras i väst för att stärka sitt försvar på den ryska sidan av gränsen. Har han inte goda skäl nog?

Inför detta scenario bjuder Hultqvist in Ukraina till samövning med det svenska försvaret i kommande Aurora-krigsspel i Östersjön. Vems uppdrag har han att engagera den svenska militären i ett uppspelat krigsscenario tillsammans med NATO, Ukraina och EU, riktat mot Ryssland? Med nya amerikanska robotar på Gotland som spelpjäser?

När jag kallar Peter Hultqvist galenpanna menar jag det fullt ut. Mannen måste avsättas innan han gör obotlig skada för vårt land. Sverige skall INTE delta i ett krig mot Ryssland, för det skulle innebära allas vår undergång och utplåning eftersom vi blir första målet för en motattack. Dessutom går denne politiker omkring i militär klädsel trots att han är värnpliktsvägrare och saknar förutom förstånd både militär anknytning och eftergymnasial utbildning. Med en ÖB som fjantar omkring på pridefestivaler har vi ett radarpar som ledare för vår krigsmakt som världen skrattar åt. Insatstiden för Ryssland att ta Sverige torde ligga under tio timmar, så varför inte sätta sig på åskådarbänken istället och låta drakarna slåss inbördes – om nu Cabalen är missnöjda med resultatet av pandemin? Om inte Daegels prognoser uppfylls snabbt nog?

Citat ur värdlandsavtalet som Sverige undertecknat med NATO:

Syftet med detta samförståndsavtal är att fastställa principer och förfaranden för upprättandet av baseringsområden och tillhandahållandet av värdlandsstöd till Natos styrkor i, eller med stöd från, värdlandet under Nato-ledd militär verksamhet.

Detaljerade lagändringar har nu föreslagits och beslutats för att undanta utländsk militär personal från lagar, trafikregler, tull- och införselregler, domstolsprocesser och andra civila regelverk som svenska medborgare får utstå. Amerikansk militär som begår våldsbrott i Sverige skall inte dömas av svensk domstol utan av amerikansk militärdomstol. Så skapar man ett parallellt samhälle på en annan nations mark. Vi som är gamla nog att ha upplevt den amerikanska ockupationen efter andra världskriget av deras del av Tyskland med Frankfurt som huvudstad vet hur det såg ut då, med oändliga militärkolonner som blockerade allmänna vägar, vägskyltar på amerikanska och amerikanska registreringsskyltar på deras civila bilar. Nu är det vår tur. Under den senaste Aurora-manövern stängdes Ölandsbron för civil trafik och en äldre dam var nära att bli ihjälkörd på ett övergångsställe med grönt ljus när hon trodde att en militärkolonn skulle stanna. Det gjorde den inte.

Med baseringsområden menar man hela regioner som är av militärt intresse för NATO, de skall stå under militärt NATO-styre när så bedöms lämpligt och svenska medborgare blir rättslösa till förmån för det militära intresset. Sådana områden diskuteras bl.a. för hela södra Sverige från Karlskrona till Helsingborg och självfallet Gotland:  ” Områden där ett Nato högkvarter eller en främmande stats militära styrka inom ramen för internationellt samarbete eller internationell krishantering bedriver sådan militär verksamhet som kan komma att företas inom ramen för samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd (SÖ), och vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret” (våra badstränder).

Vi måste fråga oss om detta är det Sverige vi vill ha och om svaret är nej, använda det kommande valet i höst till att ge vårt land en bättre regering och riksdag, annars blir det så i alla fall! Sverige, Finland och Schweiz behövs som neutrala andningshål i en militariserad värld som allt mer styrs av galningar.

Räcker inte ett NATO som består av 30-talet länder, ett tiotal arabländer inom ICI, Nordafrika inklusive Israel inom Medelhavsdialogen och ett tiotal länder över resten av världen som Australien, Japan och Nya Zeeland för att Biden skall känna sig trygg och sluta hota ett fredligt Ryssland? Tro mig när jag hävdar att USA är ett större hot mot vår självständighet än Ryssland.

Försök förstå att detta inte handlar om försvarspolitik utan om ett väpnat övertagande av nationalstater i globalismens namn, ett övertagande där vår demokrati kommer att upphöra och ersättas av en totalitär regim med vapen i hand. Basen för The Great Reset…

Peter Krabbe

foto Försvarsmakten (beskuren)

Tillägg: Eftersom vissa snabblänkar enligt uppgift inte fungerar lägger jag här även direktlänkarna :

Hultqvist slapp värnplikt av samvetsskäl | SvD   Hultqvist

https://youtu.be/1yA0Y6CpYcI    Putin

Strategisk kompass på dagordningen när försvarsministern deltog i ministermöten i Bryssel den 15–16 november – Regeringen.se    Ministermöte

Vi granskar värdlandsavtalet (folkkampanjenmotnato.se)    Värdlandsavtalet

%d bloggare gillar detta: