Mot ljus eller mörker?

När nyåret är passerat brukar vi gå mot ljusare tider. Gör vi det i år också? Eller ligger orosmolnen tätare än någonsin? Låt oss se på vad som händer i världen.

Den bästa beskrivningen är kanske totalt kaos. Chockvåg efter chockvåg i ordets verkliga bemärkelse pumpas ut över världen. Precis som våra hjärtslag får ökad frekvens vid oro får världen som helhet samma symptom. Detta är naturligtvis medvetet, perioder av hopp och förtröstan skall avlösas av perioder av skräck och förtvivlan. På så sätt driver man oss människor mot psykisk kollaps och därmed undergivenhet och apati.

 • Efter två års pandemi kommer rapporterna nu allt tätare om det nya dunderviruset, NeoCov, som med 33% dödlighet skall göra Daegels prognoser till verklighet.  Man kommer nu att dra ner på aktiviteterna med de allt svagare mutationerna av Covid 19 så vi tror att allt är över, därefter släpps  NeoCov ut från Wuhan med förödande effekt. Klarar vi det mentalt? Fråga Bill Gates, han vet…
 • Upptrappningen av en militär konflikt med Ryssland som skall leda till utbrottet av det tredje världskriget pågår med manisk envishet från globalisternas sida i USA och EU. Vi undrar varför? Jo, virus ensamt arbetar för långsamt, tillsammans med en krigssituation blir det mer effektivt. Det har man lärt sig av spanska sjukan under första världskriget…
 • Våra privatekonomier i västvärlden skadas medvetet genom prishöjningar på energi, planerade räntehöjningar och pådriven inflation som sammantaget skall göra oss alla fattigare. Utom förstås storföretagen som gör rekordvinster och blir allt rikare. När elräkningarna pendlar mellan himmel och helvete mår vi precis så dåligt som man önskar för att vi skall ge upp…
 • Kulturmarxismen tar numera helt över vårt samhälle. Allt material från TV, filmbolag, media, reklambyråer och åsiktsbildare kvoteras så att bilden skall fastna för gott på våra näthinnor – vår tillvaro består av minst 50% färgade och invandrare, majoriteten av befolkningen tycks vara homosexuell eller tillhöra nya svårdefinierade könsroller. Medias nyhetsrapportering sker helst från andra sidan av jordklotet, vad som händer lokalt eller ens inom Europa får vi själva ta reda på.

Allt detta är inte separata företeelser utan delar av samma agenda – The Great Reset. Om någon ännu inte förstått målen skall jag försöka förklara dem.

Globalismen är en rörelse som började växa fram hos vissa grupperingar redan under slutet av 1800-talet. Man använde klichéer som Fred på Jorden för att motivera att jordens råvarutillgångar skulle bli fritt tillgängliga för storindustrin, att nödvändiga råvaror för industrin skulle bli ”inlåsta” av nationella suveräniteter och måste köpas dyrt eller erövras med våld var inte acceptabelt.  Det kostade för mycket att behöva öppna gruvor och oljekällor genom att muta regeringar och landägare, samtidigt som politiska risker och förändringar äventyrade investeringarna.

I en global värld utan nationella gränser skulle storindustrin kunna exploatera fritt och utan negativa konsekvenser. Globalismen var född. En världsregering, en enhetlig religion (för religionen behövdes ju som styrning av folket) och en världsarmé för att hålla ordning på folket var vad som behövdes. Vilka som var det utvalda folket att styra den nya världen tror jag att de flesta vet.

Låt oss ta en liten men snabb vandring genom världshistorien! För att påvisa det negativa med nationer intrigerades det första världskriget igång 1914. Dessförinnan hade man försökt med en rysk revolution 1905 för att avlägsna den motsträvige tsaren, den misslyckades dock. Gör om och gör det bättre! Tyskland hade en ekonomisk tillväxt som hotade de traditionella kolonialmakterna och behövde krossas. Vad kunde vara bättre än att få Ryssland och Tyskland att slå av benen på varandra? De arrangerade skotten i Sarajevo satte igång den utvecklingen.  När kriget hade slagit Ryssland i spillror var det dags att på nytt sätta in den ryska revolutionen för att öppna landet för exploatörer. De judiska bolsjevikerna, utbildade och finansierade i USA, skapade en kommunism som skulle bli den socialistiska internationalen, väl lämpad att vara grunden för globalismen. Tyskland stod på tur, men en viss herr Hitler dök oväntat upp på scenen. I föregripande syfte krossades det utblottade Tyskland ekonomiskt efter kriget och minskades kraftigt geografiskt.

USA väntade lugnt och stilla tills halva kriget var avklarat och kunde lätt fälla avgörandet med hela sin industri intakt, bara att promenera in och diktera fredsvillkoren. Palestina kunde bildas och det första försöket att skapa ett världsstyre etablerades genom Nationernas Förbund. Tyvärr för globalisterna skapade både Hitler och Stalin nya, ännu starkare nationalstater! Ingen av dem uppskattade inslaget av judisk överhöghet i sina administrationer. Vad göra?

Naturligtvis ett nytt världskrig.  I fredsavtalet fanns en klausul inbyggd som garanterade ett nytt krigsutbrott, nämligen den ”polska korridoren”.  Den nya kartan delade Tyskland i två delar, ett östligt Preussen avskildes från övriga Tyskland genom att det nya Polen bildades med en korridor till Östersjön, där Tyskland vägrades förbindelse mellan sina två delar. Hitler krävde rätt till passage, vilket nekades av Polen, uppbackat av England och specifikt Churchill. Som beräknat gick Hitler in med våld eftersom förhållandet var ohållbart för att Tyskland skulle kunna fungera och England kunde kontra med en krigsförklaring och det andra världskriget var ett faktum. Vi vet alla hur det slutade.

Samma scenario utspelades igen, USA inväntade andra halvlek och producerade krigsmaterial för de flesta inblandade. När européerna var nere på knä var det dags igen för USA att gå in och agera segrarmakt. Globalisterna insåg att Europa måste som första steg läggas under en (deras) hand för att målet skulle kunna nås. FN bildades som nytt fundament för samordningen av världen. USA passade på att förbättra sin ekonomi ytterligare genom att med Marshall-hjälpen styra in amerikanska företag i Europa. Palestina cementerades genom att bli Israel. Nu skulle det väl gå i alla fall?

Det gjorde det inte. Med växande ekonomier blev världens nationalstater också allt starkare och mer oberoende. USA fick bygga upp världens starkaste krigsmakt för att med våld kunna ta gummiplantagerna i Vietnam, kopparen i Chile, frukten i Centralamerika, oljan i Mellanöstern o.s.v. Kina var stängt som ett kassaskåp och Ryssland slängde ut alla judiska oligarker. Tyskland hade man ju ockuperat och hölls under strikt kontroll.

Arbetet med en europeisk union kunde påbörjas, snart hade hela Europa förenats under EU och under globalisternas ledning.  De specialutbildade marionetterna Merkel och Macron har de senaste fem åren arbetat intensivt för att utrota nationalismen i de europeiska länderna, slopa gränserna och undergräva den kristna sammanhållningen genom import av främmande religioner, allt i syfte att utplåna den europeiske individens rätt till självbestämmande och frihet! Målet – att vara fattig och glad – hägrar äntligen, Klaus Schwab lägger sin bok The Great Reset ovanpå Hitlers Mein Kampf och myser.

Men Ryssland då? När allt nästan var klart dyker Putin upp från ingenstans och hävdar sin rätt att bygga upp Ryssland igen, på ryskt sätt och för ryssar! Dessutom uppmuntrar han den ryska kyrkan som nästan hade utrotats av revolutionärerna.  Bara att börja om från början. Ryssland måste knäckas. Genom att lura in större delen av Europas stater i NATO har robotramper monterats upp som ett pärlband runt Rysslands gränser.  Att värva de forna Sovjetrepublikerna var enkelt, men när syftet med värvningen klarnat och Ryssland börjat bli en värdefull handelsförbindelse växer tvivlet.

Vore det inte bättre att utveckla handel och ömsesidigt välstånd tillsammans? Detta får globalisterna att tugga fradga. Ryssland skall elimineras eller integreras i världssamfundet (detsamma sa man om Tyskland för 100 år sedan). Kina springer ifrån i den ekonomiska utvecklingen och kan bara hejdas genom att eliminera den ryska krigsmakten, de två kompletterar varandra för bra för att kunna accepteras. Dags för det tredje världskriget! Tur att vi har sparat Ukraina!

Det vi inte kan förstå är att någon kan åse att samma misstag görs om för tredje gången, åtminstone med tanke på att det varje gång kostar närmare hundra miljoner människor livet. Att det blir möjligt beror på att vi styrs likt en fårskock av sin fårhund, genom en intern främmande makt som inte bryr sig om vårt bästa. Vi ställer villigt upp med vapen i hand för att hjälpa en osynlig makt att stärka sin kontroll över oss. Varför gör vi det?

I globalismens agenda ingår att radikalt minska jordens befolkning. Det bestämde man redan för 50 år sedan när befolkningen ändå var hälften så stor. Pågående pandemi är ett exempel på detta, genom att minska vårt antal blir världen mer lättstyrd och möjlig att kontrollera. Uppretade folkmassor som numerärt överstiger de som vill kontrollera oss tiotusenfalt är en hotbild som måste undanröjas. Samtidigt är transhumanismens intåg ett måste för globalisterna, man kan inte lita på fritt tänkande människor. Genom insprutning av grafenoxid kan man istället elektroniskt styra dem som måste finnas kvar, resten av arbetet kan mekaniska robotar utföra. Så blir det lugn och ro i världen. När det är dags för den tionde sprutan kanske den injicerade funderar över syftet, eller så har tankeverksamheten redan försvagats tillräckligt för att dessa obehagliga tankar skall kunna finnas kvar? I gengäld får man ju kopulera fritt med man, kvinna eller barn, flertalet utom dem med licens blir ju sterila och gör ingen skada. Med hjälp av lite 5G blir alla glada, strålande och lyckliga. Med total rasblandning minskar också nationalismen, vilket säkert alla nu har förstått är nödvändigt.

Ni förstår säkert också att det är nödvändigt att alla injiceras, ingen får komma undan! Det är faktiskt en säkerhetsfråga att inte ha tänkande människor springande på gatorna. Den självkörande elbilen hämtar er på morgonen för att lämna er på arbetet och sedan tillbaks på kvällen för att få lite kontrollerad underhållning framför TV:n. Kom sedan inte och säg att ni inte har det bra!

Vad gäller min beskrivning av dåtid kan jag garantera att den är sann – om man bara ändrar synvinkel lite, lite grann. Facit finns alltid i historien – om vi bemödar oss med att se efter!

För framtiden vill jag påpeka att om de 99 % av mänskligheten som blir styrda underlåter att ta till åtgärder mot de 1 % som vill styra, så får man skylla sig själva. Möjligheten att agera finns fortfarande – utnyttja den! Och vad gäller NeoCov och det tredje världskriget – ni har hela tre månader på er, sedan är det för sent. Vad gäller kulturmarxismen är det redan för sent! Så vad väntar ni på?

Peter Krabbe

356 Responses to Mot ljus eller mörker?

 1. Mjölner says:

  Enligt de mer skarpsynta iakttagarna finns ingen latare, dummare samt så fullständigt politiksk okunnig som den bortskämde dryge svensken. Helt bortkollrad av MSM, TV och nu även till viss del det s.k. fria nätmedia. Nu börjar plötsligt opinionens siffror stiga för S,M och MP. Den svenske dumskallen har nu förlåtit allt och fortsätter nu sätta sin lit till de förrädarna som kallar sig politisk elit. Det finns tydligen ingen gräns för den svenska dumheten. Man låter sig villigt bli avklädd och ruinerad utan protester, köper elbilar och gnäller att det saknas laddningsmöjligheter. Betalar utan knot skyhöga energipriser och fortsätter fjanta runt med munskydd och visir.,.,,,
  å så skall man naturligtvis testa sig, jag kan ju ha den hemska sjukan utan att veta om det.
  En del dumskallar påstår sig klara de kommande räntehöjningarna. Det är klart, har man inga lån går det galant.

  Man springer till vårdcentralerna för att ”vaccinera” sig åter och åter likt missbrukare som får metadonkur för avvänjning. Man har fobier om att Putin tänker anfalla Gotland. Han aktar sig nog för det med tanke på den okontrollerade generella svenska dumheten, å så har vi den alltid återkommande ökande smittspridningen. Greta lär vara på gång igen. Hå hå, ja ja

  Det finns faktiskt en som håller med lite.

  https://www.goodreads.com/author/show/1730154.Karl_Olov_Arnstberg/blog

  • Erik says:

   Det är bra Mjölner, gillar också KOA, alltid intressant att ta del av hans tankar, mycket stimulerade; men vi ska inte alltid tro att svensken är så korkad då en del av propagandan är just att intala oss är att vi så korkade som eliten vill att vi ska vara. Denna psyop-likande del av propagandan är mer effektiv än vad vi vill tro. Fredrik Reinfeldt fick mycket hjälp med PNL (neurolingvistisk programmering) där Fredrik ”berättar” för oss svenskar att vi är mentalt handikappade, som vi bekräftar genom att rösta fram hans regering, för vi tror att han har rätt, vilket han fick också. Sedan ska vi stänga av vår hjärna och öppna våra hjärtan. Orsaken till S är så stora i dag beror på invandringen; har själv hört invandrare tala om vilket parti de ska rösta på: ”det där socialbidragspartiet”. Här är tänkare KOA kommer mycket viktigt vi är alla viktiga i upplysningsarbetet.

  • Jonas says:

   Min chef meddelade STOLT idag att han tagit 3:e sprutan, så jag håller fullständigt med om svenskens dumhet. Majoriteten av folket är så korkade att de villigt låter sig utplånas. De är helt i avsaknad av logiskt tänkande. Konsekvenser av de val man gör och de beslut man fattar finns inte i svenskens hjärna, vi kan konstatera att denna ”gen” är ”the missing link” hos svenska folket. Eftersom riksdagens ledamöter ska avspegla befolkningens sammansättning så är det precis lika illa där vilket vi dagligen ser exempel på.

   • Savalle says:

    Det för tankarna till stolt potträning.

    ”Och om en blind leder en blind faller båda i gropen.”
    – Matteus 15:13–14

    Jag är glad, Jonas, att du inte låter dig ledas av en sådan vilsen ”likströms”-ledare och hoppas att du kan hjälpa andra.

  • Erik says:

   Detta skulle aldrig skett i USA, tänk själva:

   ”Vote for me for you are all mentally retarded
   (the mob answers)
   ”We are all mentally retarded”.

   Detta är en hjärntvätt på hög nivå av befolkningen. Sverige, ett föregångsland.

 2. Janos Levai says:

  Bäste Peter Krabbe!

  ”Världen i fokus – vem styr vår framtid och varför?”

  Jag skulle vilja rekommendera en spännande sidan, kanske du kan använda…

  Tack!
  Med vänlig hälsning

  János Lévai

  Världen i fokus – vem styr vår framtid och varför?

  https://stateofthenation2012.com/?p=121596&fbclid=IwAR2IcZymEJG8vycqSTxPOdVg0wXR1b7elzeKrSp1ripKVmgLn0jqw6HekcA

  Trinity Of Globalist Control:

  City of London Corporation – Financial power centre, established in 1067

  District of Columbia – Military power centre, established in 1871

  Vatican City – Religious power centre, sovereign in 1929

  All three are separate states, completely independent of their respective countries.

  Key Players of the One World Order
  (In order of importance)

  1: Lord Jacob de Rothschild. 2: His son Nathaniel. 3: Baron David de Rothschild 4: Sir Evelyn de Rothschild 5: Benjamin de Rothschild 6: David Rockefeller Jr. 7: Henry Kissinger 8: George Soros 9: Lloyd Blankfein

 3. Mjölner says:

  En annan företeelse som retar mig är det ständiga tjatet om förintelsen på SVT.
  Man raggar ständigt upp överlevare som intervjuas. Man ger ut böcker om förintelsen.
  Stalin Mao och Pol Pot är helt borträknade. Hitler hann inte med hälften av vad den nämnda trion hann med.
  En stor del av dessa händelser ägde rum efter att Hitler skjutit sig.
  Man har glömt och strukit över de välvilliga tjänster och malmtransporter Sverige bestod nazisterna med under andra världskriget. Kommunisterna på SVT borde veta hut då man hycklar och egentligen inte gillar judar eller bryr sig om dessa. Man är helt enkelt mer sympatisk till eller mer angelägen om muslimernas vänskap.

  • Loa says:

   De allierades massmord på tyskarna HELT borträknade.

   Morgenthauplanen, som föreskrev förintelsen av Tyskland och dess befolkning, ledde till att uppemot 15 miljoner tyskar dog mellan åren 1945-1950.
   Den författades av Henry Morgenthau, finansminister i Roosevelts regering, och Harry Dexter White som var statssekreterare på finansdepartementet.

   James Bacque, i dennes andra bok Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950:
   ” Mer än nio miljoner tyskar dog som ett resultat av de allierades avsiktliga svält och fördrivningspolitik efter kriget – en fjärdedel av landet annekterades och omkring 15 miljoner människor fördrevs i den största etniska rensningen mänskligheten har upplevt. Över två miljoner av dessa, många kvinnor och barn, dog längs efter vägarna eller i koncentrationsläger i Polen och på andra platser. ”

   Kaosbalagan:

   Totalt dog mer än 17 millioner tyskar och av dessa dog mer än 12
   miljoner EFTER ATT KRIGET VAR SLUT.
   Källa: Huttenbrief fuer Volkstum, Kultur, Wahrheit und Recht
   Herausgeber (Publisher): Freundenkreis Ulrich von Hutten e.V.

   German Deaths:
   3 250 000 soldiers due to combat
   1 000 000 women, children, and elderly as victims of residential bombing
   3 242 000 soldiers in allied prisons
   2 000 000 Sovjet camps
   1 000 000 American camps
   120 000 French camps
   100 000 Yugoslavien camps
   22 000 Polish and CSSR camps
   3 000 000 Ethnic German women, children, and elderly as victims of
   expulsion and flight from East bloc countries (numbers do
   not include the Black Sea Germans)
   500 000 murdered by the Russians marching into east Germany
   60 000 murdered by the Russians marching into Austria
   120 000 executed or starved to death in the Russian Gulag system
   100 000 killed by the Jewish commandos in Poland
   5 700 000 killed in the West by forced starvation

   Eisenhower’s Rhine-Meadows Death Camps – Documentary

   https://www.bitchute.com/video/ISBJ1vAagf7m/ 1 tim 30 min.
   The untold story of Eisenhower’s Rhine Meadows Death Camps – A Deliberate Policy of Extermination of the SURRENDERED German forces by the Allies in post war Germany (Rheinwiesenlager).

   • Tack Loa!

    I ljuset av denna information kan man förstå skuldbeläggandet av tyska folket. Att trycka på med skuldkortet är ett bra sätt att tysta folk och få dem att skämmas långt över vad de är skyldiga till.

   • peterkrabbe says:

    En av de värsta syndarna var Lindemann, som var mannen bakom terrorbombningarna av civilbefolkningen under krigets slutskede, då de tyska städerna bombades sönder och samman. Han angrep medvetet civila mål för att ”straffa” en civilbefolkning som inte ens deltog i striderna, istället för strategiska mål som industri och infrastruktur. Lindemann var judisk flykting från Tyskland som snabbt fick en plattform i den engelska krigsledningen. Som belöning adlades han efter kriget och bytte namn till ett mer traditionellt engelskt för att inte synas för mycket. Även Morgenthau och White var judar, vilket understryker att kriget egentligen var ett krig mellan judar och kristna. Det är denna samvetslösa hänsynslöshet som vi också ser idag i the Great Reset med Schwab i ledningen. Den såg vi också i Holodomor i Ukraina efter revolutionen.
    Samma herrar tyckte efter kriget att man skulle göra processen kort även med ryssarna, genom att släppa de nu dokumenterat verkningsfulla atombomberna över ett antal ryska städer, efter ”framgången” med Japan. Stalin hade i praktiken kört ut alla judar ur Sovjet, vilket det inte talas så mycket om idag – socialismen var ju helig för den judiska rörelsen. Förslaget avstyrdes lyckligtvis av presidenten.
    Det paradoxala är därför att det inte reses minnesmonument över alla mördade kristna under kriget som hundrafalt överstiger de judiska förlusterna, istället skall vi bygga förintelsemuseer överallt. Offerrollen är viktig i det judiska samhället, det är vi som skall ha dåligt samvete, en jude får aldrig kritiseras. Det är så de byggt sina maktpositioner under efterkrigstiden, ganska enkelt när man äger media…

    • Sture says:

     @ peterkrabbe,
     du har naturligtvis helt rätt. Därför handlar detta om en flertusenårig kamp mellan godhet och ondska. Och i ondskan inräknar jag då också dessa bokstavstroende paragrafryttare som förtrycker sina medmänniskor med olika typer av citat, vare sig det nu är Livets Ord, Knutbyförsamlingen eller fariséerna.
     Som förutspåtts i Jesaja 700 år f. Kr. utförde Jesus halva jobbet för 2000 år sedan och skall nu återkomma för att slutföra detta.
     Detta är en kamp mellan den perverterade delen av judendomen och de idéer som Jesus Kristus framfört.

     • Savalle says:

      Sture, vad roligt att du skriver om detta tema igen!

      Skulle vara intressant med något förtydligande av vad du avser med ”bokstavstroende paragrafryttare som förtrycker sina medmänniskor med olika typer av citat”!

   • Mjölner says:

    Snabbt och korrekt Loa!
    Vi kan fortsätta bakåt i tiden med indianerna osv. Vad gjorde japanerna och nordvietnameserna med sina krigsfångar etc.De allierades övergrepp mot hela Tyskland får man inte tala om offentligt, tabu.
    Vad jag ville sätta ljuset på var vem som egentligen var de värsta mördarna av kålsuparna kommunister kontra nazister. Den ständiga focuseringen på Hitler i media är mer än tröttande. Hitler framställs som den värste marodören utan undantag i alla TV-kanaler och dokumentärer. Det här skall, hoppas jag, inte betraktas som något slags försvarstal för Hitler.

   • Savalle says:

    Ja, det tyska folket har misshandlats ENORMT, men jag anser att såväl det ryska, kinesiska, kambodjanska som folk i andra kommunistiska diktaturer misshandlats kanske minst lika mycket, eller mer.

    Ett exempel på detta – för de allra flesta okända – är morden på omkring
    fem miljoner ryssar, som utfördes i samarbete medllan ryska, brittiska och amerikanska toppolitiker EFTER Andra världskrigens sluti ”Operation Keelhaul”:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Keelhaul

    I ovanstående Wikipedia-länk tonas antalet offer kraftigt ner, vilket alltid sker i elitens källor, men för den som efterforskar detta grundligt är antalet mördade ryssar cirka fem miljoner människor!

    Jag utbildades i min ungdom till lärare i historia, men ALDRIG fick jag då kännedom om DESSA massmord.

  • peterkrabbe says:

   Visst är det så! Frekvensen av förintelsefilmer ökar också varje gång ett krig förbereds mot en kristen nation. Det kan liknas vid barnets ”det var du som gjorde det” när han själv gjort något som han vill dölja. Eller ”det var du som började” när barnet slängt en spade grus i ansiktet på det andre. Tyvärr har vi ändå svårt att genomskåda dessa enkla medel för konfliktskapande.

 4. Savalle says:

  Erik, du som älskar stilistik, ordens kraft och poesi, här är ett föredrag som jag förmodar att du kommer att uppskatta:

  (30. Key to the Old Testament Part 30 – Hebrew Poetry)

 5. Mo says:

  Den gamla vanliga propaganda maskinen som vill styra upp den unga generationens agerande och sympatier. Sverige har tagit sig vatten över huvudet i sin humanitära stormaktsroll, konflikterna flyttades till vårt eget land.

 6. jesslar53 says:

  Nu får vi snart se om dessa interneringsläger existerar också i Canada dvs om protesters blir inlåsta i dessa läger. New Zeeland & Australien har redan byggt sådana och börjat låsa in demonstranter och ovaxade på obestämd tid.

 7. jesslar53 says:

  Det här var på tapeten för några år sedan , nu efter Corona undrar man commer det något mer dödligt ?? Konspirations teorier, men vad är dom då till för ??

  https://mythdetector.ge/en/who-links-ebola-obama-bill-gates-and-covid-19-to-plastic-coffins/

 8. jesslar53 says:

  Jag skrev på DGS föe ca ett år sedan negativt om frimurare eftersom jag har erfarenhet av dem från Glasgow , Nu finner jag en tråd ””Norrskens grundare Niklas Adalberth och vd Erik Engellau-Nilsson.”” skolade av WEF,, är nu stoppad från att kommentera på DGS. Allt hänger ihop??

  • Erik says:

   skrämmande, men inte förvånande. Har träffat Engellau ett par gånger vid årsmöten och likande församlingar och han tror inte på NWO, det sa han uttryckligen.

   • jesslar53 says:

    Ja det är svårt att veta men man känner igen Zebran på ränderna , Jag vill inte tro så heller men att bilda bolag med Niklas Adalberth förutsätter att man ej har helt olika uppfattning.
    Ingen dömd eller glömd.
    https://www.younggloballeaders.org/

    • Erik says:

     Från younggloballeaders ”Niklas Adalberth Founder and Executive Chairman, Norrsken Foundation, Sweden”.

     Undrar hur WEFs ledarskapsutbildning skiljer sig från till exempel Jesuitutbildningen? Att den är högkvalitativ kan vi utgå ifrån. Den effektivaste omdaningen av en människa oberoende om det gäller kollektiv teambuldning (till exempel militär utbildning) eller individuellt ledararskap är först nöta ner alla dina psykologiska försvar; ner i dina behov, i din längtan (bryta ner) blottlägga dina nerver för att verkligen lära känna och bli ett med din rädsla, med din smärta så du vet vad som sker och händer i dig när du är som mest ensam och utsatt. Sedan bygga upp självtilliten samt sist lära sig hur människor fungerar för att själv kunna skrämma, tysta och styra andra, vid sidan av retorik osv.

     Ofta ställer sig människor frågan hur Donald Trump orkade mer all negativ smutskastning i medierna eller till exempel hur Theresa May under brexit orkade med all kritik, men alla dessa ledare vi ser har först blivit tränade och därefter utvalda och på ett helt annat sätt än otränade utstå allt detta. Om vi tror att t ex Kanadas premiärminister Justin Trudeau kommer att bryta ihop och gråtande be om ursäkt så tänk igen. Jimmie Åkesson hade ingen sådan utbildning i bagaget och blev också utbränd.

 9. Mjölner---- says:

  Vad dessa plastboxar skall användas till har det konspirerats om ett bra tag.
  En sak är absolut säker, allt Bill Gates är inblandad i leder till djävulskap i en eller annan form.
  Om man läser den svenska folkhälsomyndighetens kroppsspråk och mellan raderna av de lögner man häver ur sig kan man dra slutsatsen att pandemiförhållandet skall till varje pris hållas vid liv. Budskapet är ”vaccinera dig nu” vänta inte. Man lättar på restriktioner. Samtidigt varnas för ökad eller okontrollerad smittspridning. Du kan resa vart du vill, men du får själv ta reda på om du blir insläppt.Du måste ”vaccinera” dig flera gånger om året. Det här går inte ihop.

  Tidigare var man mer än angelägen att alla måste skyddas från den farliga sjukdomen.
  Äldreboende undantagna då lokalerna behövdes till de importerade raketforskarna.
  Restriktioner infördes. Vaccineringskampanjen skärptes. Man påstår att nära 80% av svenska befolkningen är vaccinerad. Detta kan man påstå utan att skämmas då man underlåtit föra statistik på allvarliga biverkningar samt till och med bokfört benbrott som insjuknande i covid19
  Allt detta trixande för att hålla folk ovetande och uppskrämda. Så vad som nu planeras och skall drabba oss kan bli sju resor värre.

  Man underlåter kategoriskt att nämna vaccinsprutornas biverkningar fast allt står i öppen dager genom fria nätmedia. Fräckheten är monumental.
  I dag har MSM fått fnatt och påstår enhälligt att vitamin D kan vara nyttigt för immunförsvaret.
  Börjar det kanhända klia under murvelfötterna eller kanske det utgått generalorder om att visa lite vett,,,,,,,,,.

 10. eva-marie says:

  Från mörker till ljus.
  Berättelsen om Maria från Magdala, ”Maria Magdalena”, en av Jesus kvinnliga följeslagare.

  • jesslar53 says:

   Ja Eva-Marie att tro att våran situation skall bli löst med någon frälsare som kommer i sista stund är tveksamt.
   Vi måste lösa detta själva , osjälviskt, med tanke på att när vi valt att vara osjälvisk då kommer belöningen i en eller annan form.

   • Astrid says:

    Min uppfattning är att bollen ligger hos oss människor. Vi har blivit myndiga och är alla uppfordrade att besegra Ondskan.
    Problemen finns i högsta grad i vårt inre. För oss svenskar handlar det mycket om den sociala oförmågan. Vi sprider sorg genom att inte vara goda mot varandra.
    Den omdaning av världen som lever i tiden och är nödvändig har kapats. NWO är enligt mitt sätt att se en motpol till den gudomliga planen. Det som hör utvecklingen till.

    • jesslar53 says:

     Ja precis bollen ligger hos oss, vill och kan vi bättra oss, genom ärlighet , hjälpsamhet då ej att bli utnyttjad men små dåd mot våra medmäniskor som vänlighet etc Då vi uppför oss som medmäniskor mot varandra , då tror jag att det blir förändring och då blir det en bättre plats att befinna sig på , pengar kommer att försvinna därmed också makt , ett önsketänkande ….

   • Mo says:

    Väldigt viktig kommentar, det är så vi måste lära oss att tänka för att cirklarna skall slutas. Att bara ge utarmar på sikt oss själva, vi töms på kraft. Att bara ta emot då förlorar vi tilltron till vår egen förmåga, vi hamnar i beroende och underkastelse i väntan på vår räddare. Att vara osjälvisk innebär att vi ser både våra egna och andras behov, hur det samverkar och på sikt får oss att växa. Vi blir starka och konstruktiva i nätverk som till slut knyts samman så att ingen hamnar utanför.

 11. peterkrabbe says:

  Om detta går ut så är det ett meddelande om att kommentarerna på bloggen just nu är blockerade. Jag skall försöka återkomma med besked så snart som möjligt!

 12. jesslar53 says:

  Vi får nog hålla tand för tunga, jag känner mig skyldig, annars försvinner denna fina blogg

 13. peterkrabbe says:

  Flödet av kommentarer är nu igång igen! Anledningen var att Makten gått in på min hårddisk och skrivit följande i min dator: ”Denna senaste artikel har nu passerat 300 kommentarer och har kanske därmed gjort sitt för tillfället”.
  Förutom det hutlösa att gå in och skriva direkt på min privata hårddisk kan man undra vad makten ser för problem med en artikel med 300 kommentarer kontra två likartade artiklar med vardera 150 kommentarer? Jag har under årens gång skrivit mer än 350 artiklar på samma grundtema.
  Denna externa redaktör som nu visat ansiktet brukar gå in med ”uppdateringar” varje gång jag sparar något i min mapp ”bloggutkast”, varvid min dator genomsöks under ett par timmar.
  Jag lägger idag ut ett nytt Forum Krabbe där kommentarerna kan fortsätta tills jag är färdig med nästa artikel, så fortsätt gärna att kommentera där istället!

  • Erik says:

   Skrivit på hårddisken? Hur, var? Har aldrig hört talas om detta tidigare – inte så att jag misstror dig Peter, men om man tar sig in i någon dator är man ju noga med att inte lämna spår efter sig: ta en screen print och lägg ut!

  • Det måste kännas smickrande att bli tilldelad en personlig extern moderator!:-D? Det hade förvisso jag också, men ingen skrev något – de pysslade bara med att deleta inlägg, ändra på länkningar och lite annat smått och gott. Idag upptäckte jag att bilder och inlägg som jag samlar in från hårddisken som ska utgöra bilagor var förstörda. Inte ens på Way back Machine fanns de sparade. Hoppet står nu till ett USB-minne med en back-up på hela bloggen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: