Har Gud gjort fel val?

Rubriken provocerar säkert många. Men det är samtidigt en fråga vi måste ställa oss med tanke på vad som händer idag.

Förvånansvärt många är helt obekymrade om en situation som i rimlighetens namn ändå borde få en majoritet att tänka efter. Vad pågår egentligen i världen? Varför avlöser det ena viruset det andra, varför fylls media av rubriker om krigshot, varför får vi inte längre röra oss fritt eller resa vart vi vill? Varför blir vi ovänner med både familj och arbetskamrater, varför förlorar vi den mentala kontakten med både barn och föräldrar? Varför litar vi inte längre på varken myndigheter eller politiker?

Kanske är det bekvämast att låtsas att det man inte ser inte heller existerar? Men vi kan vara säkra på att verkligheten ändå kommer ifatt oss, oavsett om vi vill se den eller inte. Kanske borde vi hellre hjälpas åt med att försöka styra utvecklingen i en bättre riktning, innan det är för sent?

Många frågor, men har vi några svar? Jodå, låt oss röra om i grytan.

Det judiska folket har en turbulent historia under de 1500 år f.Kr som vi bäst känner till. Egyptierna ansåg att judarna förde olycka med sig och utvisade helt sonika judarna ur landet efter det som egyptierna kallade ”de sju svåra åren”, då landet led svårt av hungersnöd och missväxt. Med Moses som härförare slog man sig fram med våld i Mellanöstern i syfte att skapa sig ett nytt hemland i ett redan befolkat land.

Efter en judisk högkonjunktur under kungatiden medförde inbördes strider en delning av det judiska territoriet i Israel och Judea. Försvagningen innebar att man först, 880 f.Kr. föll under Assyrierna och därefter, 587 f.Kr. under Babylonierna, som satte de judiska ledarna i fångenskap under 50 år. År 537 f.Kr. var det dags för Perserriket att ta över styret. Några hundra år senare var det Romarriket som blev motståndaren.

När Jesus, själv jude, försöker återställa ordningen i det judiska samfundet slutar det med att Romarriket istället blir fundamentet för den nya religionen, kristendomen. Detta trots att denna nya lära bygger på närmare 2000 år av judisk historia. Ett ofattbart nederlag för den judiska rörelsen, som introducerat den monoteistiska religionen med EN gud i en värld där polyteismen varit allenarådande i minst tio tusen år. Dessutom med förbehållet att judarna skall vara Guds utvalda folk, satta att styra världen för all framtid.  I sanning svårsmält!

Ur romarriket föds Vatikanen och stärker kristendomens makt, långt över vad judendomen förmår opponera. Till råga på allt uppstår islam ur Muhammeds intåg på scenen, kanske som en kraftsamling från dem som Moses krossade redan tusen år tidigare? Vem ägde Mellanöstern när Moses gick över Röda havet?

Judarna flyr vidare till Spanien och hittar en symbios med muslimernas krigsherrar där under fem hundra år, andra beger sig norrut till det blivande Khazarien, där man strax blir åthutade av ryssarna som anser att judarna destabiliserar samhället genom rån och mord. Under de kommande århundradena växer den judiska populationen i Östeuropa och dominerar allt mer den tidens näringsliv. De kristna utvisar judarna från det muslimska Spanien och återinför år 1500 ett kristet styre. I Västeuropa lever judarna fortsättningsvis under strikt övervakning och med begränsad frihet. Den franska revolutionen med löften om frihet, broderskap och jämlikhet för alla under 1700-talets sista decennium löser upp de tidigare ghettona och ger näringsfrihet åt judar.

Under de kommande två hundra åren bygger den judiska rörelsen åter upp sina maktpositioner och formulerar sina mål för att återta den roll som man anser att Gud har gett dem. Det bästa sättet blir då att låta de kristna nationerna slåss mot varandra och utnyttja resultatet, oavsett hur det blir. Det kan man göra genom att befästa den finansiella makten över västvärlden. Öst får komma senare. Det man kan undra är varför denna numerärt lilla folkgrupp har så svårt för att komma överens med världens övriga folk?

Kan man klandra judarna för att de hatar kristendomen, sett ur detta perspektiv? En religion som genom Gamla Testamentet bygger helt på den judiska tron på den ende guden och i allt delar den historiska bakgrunden? Hur hade världen sett ut idag om romarriket hade valt judendomen som statsreligion istället? Kanske får vi svar när The Great Reset är genomfört? Eller är det en konspirationsteori att judendomen försöker ta revansch för sin förlust mot kristendomen för två tusen år sedan?

När en av kristenhetens främsta katedraler, Notre Dame i Paris, brinner ner i ett attentat är det en symbolhandling som inte borde vara så svår att förstå. Att man förstår visar det faktum att tystnaden är total. Ingen utredning, inga skyldiga.

Är vi då så olika? Ja, faktiskt. Judendomen vill ha EN gud och prästvälde därunder. Kristendomen – som ju börjat med katolicismen – vill ha de tre gudomligheterna Fadern, Sonen och Den Heliga Ande samt ett stort antal helgon, som utgör en direkt fortsättning på den romerska gudavärlden. En katolsk kyrka är fylld av altare tillägnade helgon av alla de slag och liknar därmed mer de gamla polyteistiska religionerna. Prästerskapet utgör med sina krav på bikten en perfekt kontrollapparat över församlingsmedlemmarna. I den protestantiska kyrkan har vi rensat ut det mesta av detta, liksom möjligheten att köpa sig in i himmelriket. Kanske borde vi därmed ha bättre samlevnadsmöjligheter med judendomen?

Varför skriver då jag, som sällan deltar i religiösa diskussioner, om allt detta?

Jag tror att västvärldens (och Rysslands) kristna underskattar den mycket långsiktiga judiska målsättningen att uppfylla bibelns löften om Det Utvalda Folket, som skall samordna och styra hela världen, kanske därför att vi delar våra religioners ursprung genom Gamla Testamentet och vill se den judiska historien som något allt igenom gott. Om det inte vore så skulle ju även kristendomen ha en suspekt bakgrund?

Och jesuiterna, är de egentligen ett sätt för judendomen att infiltrera och i det fördolda styra Vatikanen? Är målsnöret nått även där med en jesuit som påve? Är det därför vår kyrka nedmonteras i snabb takt, för att kristendomen skall ebba ut och försvinna? För globalismen kommer ju att erbjuda oss EN religion för alla, skall vi gissa vilken?

Globalismen ser jag som inget annat än det sista genomförandet av denna målsättning, efter att ha tagit över den ekonomiska makten i världen är det nu dags att avsluta med att inkludera den formella makten. I den ingår våra regeringar, polismakt, militärmakt, domstolsväsendet och media med propagandainstitutioner. Organisationer som FN, EU, WEF, NATO, Bilderbergare, WHO, TC, Romklubben, Världsbanken och många andra.

Att globalismen leds av judiska aktörer, från Rothschilds och Kissinger till Soros, Gates och Schwab kan knappast ha undgått någon. Att de följs av en svans av sekulära västerlänningar och politiker som vill se sin ekonomi tryggad i detta sällskap kan inte heller ha undgått någon. Men ve den som tar upp ämnet till diskussion, om detta får vi inte tala högt. Ändå är det just detta som förklarar allt som händer i politiken idag. Ryssland är den största bromsklossen för globalismen idag, därför skall ryssarna krossas! När Lenin och Trotsky hade utrotat kristendomen i Sovjet, öppnar Putin upp kyrkorna på nytt i ett kristet Ryssland! Ett Ukraina under ryskt inflytande blir kristet, trots att det judiskt Khazariska Europa började just här. Ve och pina, Ryssland måste utrotas – kristendom och globalism är inte kompatibla! Kina kan man alltid köpa, kineserna är handelsmän, men ryssarna är nationalister som slåss till sista blodsdroppen. Bäst att låta Biden hålla ett darrande pekfinger över den röda knappen. Säkert ångrar man att Morganthaus råd efter andra världskriget till de allierade att kärnvapenbomba hela Sovjet medan man ändå höll på, hamnade i papperskorgen. Ett utarmat Sovjet låg på rygg, ett enkelt svärdshugg hade eliminerat femtio år av kallt krig.

Det finns förutsägelser om att kristendomen kommer att få sin viktigaste framtida hemvist i just Ryssland och Kina (!). Det vi ser idag i Europa och övriga västvärlden pekar i den riktningen. EU, USA och Kanada går före i utvecklingen mot diktaturer under judisk ledning. WEF i Geneve under Klaus Schwab står för den politiska styrningen för denna omvandling.

Om vi inte stoppar den kommer EU inom bara ett par år att ha förvandlats till ett system där medborgarna är totalt rättslösa och får finna sig i att hunsas av den finansiella och våldsutövande ordningsmakten. Det kommer inte att vara möjligt för de nuvarande medlemmarna att lämna unionen. Ukraina kan vara glada att de slipper oss.

I Sverige har regeringen begärt en snabbutredning om en grundlagsändring för att vid nästa pandemi, utan att riksdagen måste godkänna detta, kunna utlysa lockdown och tvångskarantän m.m. Enligt den tyska juristen Brigitte Röhrig har vi följande att vänta inom EU:

”Kommer efter den 30 juni 2022: Europarådet har ändrat resolution 2361 och har inte längre några invändningar mot OBLIGATORISK VACCINATION. Från den 1 juli 2022 kan EU tillkännage ”lagstiftningen” för de obligatoriska EU-covid-19-certifikaten, som tar bort alla dina friheter om du inte har ett QR Covid-certifikat. Om en majoritet av medlemsländerna säger ja kommer TVÅNGSVACCINATION att införas!

I slutet av 2022/2023 kommer det att finnas en digital valuta. EU tar fram ett digitalt ID för varje EU-medborgare utan samråd. Bankomater kommer att ersättas av QR-kod-Bankomaten inom en snar framtid. Belgien och Frankrike håller redan på att installera dem fullt ut. Utan dessa integrerade QR-kodmaskiner kan kontanter inte längre tas ut från banker och/eller någon annanstans. EU siktar på att helt fasa ut kontanter inom 1,5 år. Alla dina digitala betalningar är då helt spårbara. Nederländska regeringen förbereder en CO2-klimatskyddskvot för varje medborgare! Förbrukar du för mycket gas eller annan energi så får du t ex inte köra bil på en vecka, dina resemöjligheter begränsas och så vidare. EU berövar permanent all din kroppsliga/fysiska integritet! Big Pharma /EU har redan tillgång till din kropp! Och det är ingen myt! Ett patent om detta lämnades in av Big Pharma den 28 mars 2021.” (källa: Raimo Heino).

Jag hade önskat att Gud informerade det judiska folket om att de har missuppfattat sin mission om att vara utvalda. Gud bryr sig lika mycket om alla människor, antingen de är judar, kristna eller muslimer eller tillhör någon annan av jordens tusentals religioner. Det finns ingen rätt att döda oliktänkande, inte heller att styra världen. Bara tillsammans kan man skapa en värld som ger plats för jordens diversitet av människor och djur. Det borde inte vara så svårt att förstå!

När det är klart kan vi byta ut stridsvagnar och missiler mot mat, bostäder och kläder, ersätta sanktioner med ökat handelsutbyte så att fler får den välfärd som vi tycks anse vara lösningen, umgås över gränser och kulturskillnader – frivilligt, inte av tvång och be till de Gudar som vi tycker står oss närmast. På mitt eget mycket gamla släktträd finns sefardiska judar från det moriska Spanien, ashkenazi från Tyskland, adelssläkter från Centraleuropa och till och med en av Görings generaler, så jag vet att det går. Men man får anstränga sig lite. Det är dags att sluta vifta med antisemitkortet och ta debatten istället! Det är en överlevnadsfråga för oss.

Naturligtvis är detta en konspirationsteori – det förstår ju alla. Eller hur?

Peter Krabbe

Forum Krabbe – februari 2022

Ja, kampen mellan ljus och mörker är inte avslutad än, som synes. Efter problemen med det förra inlägget fortsätter vi därför diskussionen här istället.

Som ett kuriosa i sammanhanget kan jag nämna att jag för någon dag sedan fick en vänförfrågan från William K Rothschild i England. Efter en inledande förvåning läser jag ur hans programförklaring på den aktuella hemsidan. ”Många människor förstår ljuset från olika ideologier och förståelse. Ljuset är en osynlig guide som vägleder och styr mänskligheten och dess elit till en väg av bättring. De senaste åren har många valt att följa och bli en del av denna upplysning och medvetande, några hittade sin väg och några var vilseledda av falska agenter som påstod sig vara en del av vår oändliga ordning. Frukta inte för vi är här för att hjälpa dig att bli en del av detta globala konglomerat och upplysning, och även hjälpa dig att bli förseglad och verifierad medlem av Rothschild-dynastin under Illuminati. Hylla ljuset! Var hälsad Illuminati! Vi följer ljuset, vi är ljuset!

Min kursivering! Jo, jag tackar men jag avstår nog medlemskapet. Jag är varken intresserad av att bli förseglad eller verifierad. Den gode William anger sig arbeta för World Bank och vara filantropist. Om han är fullt frisk eller inte vet jag förstås inte, för Rothschilds devis är annars att ” verka utan att synas” och nog syns William alltid!

Man kan nog se detta som ett tecken på att den yngre generationen i klanen är lite för stora i korken och det vet de äldre, att det brukar sluta illa. Han blir säkert tagen i örat. men ett tecken i tiden är det ändå. Alla tycks tro att saken är klar redan. Jag tror däremot att de misstar sig.

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: