Har Gud gjort fel val?

Rubriken provocerar säkert många. Men det är samtidigt en fråga vi måste ställa oss med tanke på vad som händer idag.

Förvånansvärt många är helt obekymrade om en situation som i rimlighetens namn ändå borde få en majoritet att tänka efter. Vad pågår egentligen i världen? Varför avlöser det ena viruset det andra, varför fylls media av rubriker om krigshot, varför får vi inte längre röra oss fritt eller resa vart vi vill? Varför blir vi ovänner med både familj och arbetskamrater, varför förlorar vi den mentala kontakten med både barn och föräldrar? Varför litar vi inte längre på varken myndigheter eller politiker?

Kanske är det bekvämast att låtsas att det man inte ser inte heller existerar? Men vi kan vara säkra på att verkligheten ändå kommer ifatt oss, oavsett om vi vill se den eller inte. Kanske borde vi hellre hjälpas åt med att försöka styra utvecklingen i en bättre riktning, innan det är för sent?

Många frågor, men har vi några svar? Jodå, låt oss röra om i grytan.

Det judiska folket har en turbulent historia under de 1500 år f.Kr som vi bäst känner till. Egyptierna ansåg att judarna förde olycka med sig och utvisade helt sonika judarna ur landet efter det som egyptierna kallade ”de sju svåra åren”, då landet led svårt av hungersnöd och missväxt. Med Moses som härförare slog man sig fram med våld i Mellanöstern i syfte att skapa sig ett nytt hemland i ett redan befolkat land.

Efter en judisk högkonjunktur under kungatiden medförde inbördes strider en delning av det judiska territoriet i Israel och Judea. Försvagningen innebar att man först, 880 f.Kr. föll under Assyrierna och därefter, 587 f.Kr. under Babylonierna, som satte de judiska ledarna i fångenskap under 50 år. År 537 f.Kr. var det dags för Perserriket att ta över styret. Några hundra år senare var det Romarriket som blev motståndaren.

När Jesus, själv jude, försöker återställa ordningen i det judiska samfundet slutar det med att Romarriket istället blir fundamentet för den nya religionen, kristendomen. Detta trots att denna nya lära bygger på närmare 2000 år av judisk historia. Ett ofattbart nederlag för den judiska rörelsen, som introducerat den monoteistiska religionen med EN gud i en värld där polyteismen varit allenarådande i minst tio tusen år. Dessutom med förbehållet att judarna skall vara Guds utvalda folk, satta att styra världen för all framtid.  I sanning svårsmält!

Ur romarriket föds Vatikanen och stärker kristendomens makt, långt över vad judendomen förmår opponera. Till råga på allt uppstår islam ur Muhammeds intåg på scenen, kanske som en kraftsamling från dem som Moses krossade redan tusen år tidigare? Vem ägde Mellanöstern när Moses gick över Röda havet?

Judarna flyr vidare till Spanien och hittar en symbios med muslimernas krigsherrar där under fem hundra år, andra beger sig norrut till det blivande Khazarien, där man strax blir åthutade av ryssarna som anser att judarna destabiliserar samhället genom rån och mord. Under de kommande århundradena växer den judiska populationen i Östeuropa och dominerar allt mer den tidens näringsliv. De kristna utvisar judarna från det muslimska Spanien och återinför år 1500 ett kristet styre. I Västeuropa lever judarna fortsättningsvis under strikt övervakning och med begränsad frihet. Den franska revolutionen med löften om frihet, broderskap och jämlikhet för alla under 1700-talets sista decennium löser upp de tidigare ghettona och ger näringsfrihet åt judar.

Under de kommande två hundra åren bygger den judiska rörelsen åter upp sina maktpositioner och formulerar sina mål för att återta den roll som man anser att Gud har gett dem. Det bästa sättet blir då att låta de kristna nationerna slåss mot varandra och utnyttja resultatet, oavsett hur det blir. Det kan man göra genom att befästa den finansiella makten över västvärlden. Öst får komma senare. Det man kan undra är varför denna numerärt lilla folkgrupp har så svårt för att komma överens med världens övriga folk?

Kan man klandra judarna för att de hatar kristendomen, sett ur detta perspektiv? En religion som genom Gamla Testamentet bygger helt på den judiska tron på den ende guden och i allt delar den historiska bakgrunden? Hur hade världen sett ut idag om romarriket hade valt judendomen som statsreligion istället? Kanske får vi svar när The Great Reset är genomfört? Eller är det en konspirationsteori att judendomen försöker ta revansch för sin förlust mot kristendomen för två tusen år sedan?

När en av kristenhetens främsta katedraler, Notre Dame i Paris, brinner ner i ett attentat är det en symbolhandling som inte borde vara så svår att förstå. Att man förstår visar det faktum att tystnaden är total. Ingen utredning, inga skyldiga.

Är vi då så olika? Ja, faktiskt. Judendomen vill ha EN gud och prästvälde därunder. Kristendomen – som ju börjat med katolicismen – vill ha de tre gudomligheterna Fadern, Sonen och Den Heliga Ande samt ett stort antal helgon, som utgör en direkt fortsättning på den romerska gudavärlden. En katolsk kyrka är fylld av altare tillägnade helgon av alla de slag och liknar därmed mer de gamla polyteistiska religionerna. Prästerskapet utgör med sina krav på bikten en perfekt kontrollapparat över församlingsmedlemmarna. I den protestantiska kyrkan har vi rensat ut det mesta av detta, liksom möjligheten att köpa sig in i himmelriket. Kanske borde vi därmed ha bättre samlevnadsmöjligheter med judendomen?

Varför skriver då jag, som sällan deltar i religiösa diskussioner, om allt detta?

Jag tror att västvärldens (och Rysslands) kristna underskattar den mycket långsiktiga judiska målsättningen att uppfylla bibelns löften om Det Utvalda Folket, som skall samordna och styra hela världen, kanske därför att vi delar våra religioners ursprung genom Gamla Testamentet och vill se den judiska historien som något allt igenom gott. Om det inte vore så skulle ju även kristendomen ha en suspekt bakgrund?

Och jesuiterna, är de egentligen ett sätt för judendomen att infiltrera och i det fördolda styra Vatikanen? Är målsnöret nått även där med en jesuit som påve? Är det därför vår kyrka nedmonteras i snabb takt, för att kristendomen skall ebba ut och försvinna? För globalismen kommer ju att erbjuda oss EN religion för alla, skall vi gissa vilken?

Globalismen ser jag som inget annat än det sista genomförandet av denna målsättning, efter att ha tagit över den ekonomiska makten i världen är det nu dags att avsluta med att inkludera den formella makten. I den ingår våra regeringar, polismakt, militärmakt, domstolsväsendet och media med propagandainstitutioner. Organisationer som FN, EU, WEF, NATO, Bilderbergare, WHO, TC, Romklubben, Världsbanken och många andra.

Att globalismen leds av judiska aktörer, från Rothschilds och Kissinger till Soros, Gates och Schwab kan knappast ha undgått någon. Att de följs av en svans av sekulära västerlänningar och politiker som vill se sin ekonomi tryggad i detta sällskap kan inte heller ha undgått någon. Men ve den som tar upp ämnet till diskussion, om detta får vi inte tala högt. Ändå är det just detta som förklarar allt som händer i politiken idag. Ryssland är den största bromsklossen för globalismen idag, därför skall ryssarna krossas! När Lenin och Trotsky hade utrotat kristendomen i Sovjet, öppnar Putin upp kyrkorna på nytt i ett kristet Ryssland! Ett Ukraina under ryskt inflytande blir kristet, trots att det judiskt Khazariska Europa började just här. Ve och pina, Ryssland måste utrotas – kristendom och globalism är inte kompatibla! Kina kan man alltid köpa, kineserna är handelsmän, men ryssarna är nationalister som slåss till sista blodsdroppen. Bäst att låta Biden hålla ett darrande pekfinger över den röda knappen. Säkert ångrar man att Morganthaus råd efter andra världskriget till de allierade att kärnvapenbomba hela Sovjet medan man ändå höll på, hamnade i papperskorgen. Ett utarmat Sovjet låg på rygg, ett enkelt svärdshugg hade eliminerat femtio år av kallt krig.

Det finns förutsägelser om att kristendomen kommer att få sin viktigaste framtida hemvist i just Ryssland och Kina (!). Det vi ser idag i Europa och övriga västvärlden pekar i den riktningen. EU, USA och Kanada går före i utvecklingen mot diktaturer under judisk ledning. WEF i Geneve under Klaus Schwab står för den politiska styrningen för denna omvandling.

Om vi inte stoppar den kommer EU inom bara ett par år att ha förvandlats till ett system där medborgarna är totalt rättslösa och får finna sig i att hunsas av den finansiella och våldsutövande ordningsmakten. Det kommer inte att vara möjligt för de nuvarande medlemmarna att lämna unionen. Ukraina kan vara glada att de slipper oss.

I Sverige har regeringen begärt en snabbutredning om en grundlagsändring för att vid nästa pandemi, utan att riksdagen måste godkänna detta, kunna utlysa lockdown och tvångskarantän m.m. Enligt den tyska juristen Brigitte Röhrig har vi följande att vänta inom EU:

”Kommer efter den 30 juni 2022: Europarådet har ändrat resolution 2361 och har inte längre några invändningar mot OBLIGATORISK VACCINATION. Från den 1 juli 2022 kan EU tillkännage ”lagstiftningen” för de obligatoriska EU-covid-19-certifikaten, som tar bort alla dina friheter om du inte har ett QR Covid-certifikat. Om en majoritet av medlemsländerna säger ja kommer TVÅNGSVACCINATION att införas!

I slutet av 2022/2023 kommer det att finnas en digital valuta. EU tar fram ett digitalt ID för varje EU-medborgare utan samråd. Bankomater kommer att ersättas av QR-kod-Bankomaten inom en snar framtid. Belgien och Frankrike håller redan på att installera dem fullt ut. Utan dessa integrerade QR-kodmaskiner kan kontanter inte längre tas ut från banker och/eller någon annanstans. EU siktar på att helt fasa ut kontanter inom 1,5 år. Alla dina digitala betalningar är då helt spårbara. Nederländska regeringen förbereder en CO2-klimatskyddskvot för varje medborgare! Förbrukar du för mycket gas eller annan energi så får du t ex inte köra bil på en vecka, dina resemöjligheter begränsas och så vidare. EU berövar permanent all din kroppsliga/fysiska integritet! Big Pharma /EU har redan tillgång till din kropp! Och det är ingen myt! Ett patent om detta lämnades in av Big Pharma den 28 mars 2021.” (källa: Raimo Heino).

Jag hade önskat att Gud informerade det judiska folket om att de har missuppfattat sin mission om att vara utvalda. Gud bryr sig lika mycket om alla människor, antingen de är judar, kristna eller muslimer eller tillhör någon annan av jordens tusentals religioner. Det finns ingen rätt att döda oliktänkande, inte heller att styra världen. Bara tillsammans kan man skapa en värld som ger plats för jordens diversitet av människor och djur. Det borde inte vara så svårt att förstå!

När det är klart kan vi byta ut stridsvagnar och missiler mot mat, bostäder och kläder, ersätta sanktioner med ökat handelsutbyte så att fler får den välfärd som vi tycks anse vara lösningen, umgås över gränser och kulturskillnader – frivilligt, inte av tvång och be till de Gudar som vi tycker står oss närmast. På mitt eget mycket gamla släktträd finns sefardiska judar från det moriska Spanien, ashkenazi från Tyskland, adelssläkter från Centraleuropa och till och med en av Görings generaler, så jag vet att det går. Men man får anstränga sig lite. Det är dags att sluta vifta med antisemitkortet och ta debatten istället! Det är en överlevnadsfråga för oss.

Naturligtvis är detta en konspirationsteori – det förstår ju alla. Eller hur?

Peter Krabbe

419 Responses to Har Gud gjort fel val?

 1. ceskyraj says:

  Kära Eva-Marie och Erik. Tänk om alla människor kunde mötas som ni gjorde. Då blir världen mycket finare. Tack för att ni visade oss andra hur man ska göra. ❤️

 2. Loa says:

  CLIMATE CULT: Germany Goes “Green” by Clear-Cutting 1,000-Year-Old Forest To Build Wind Farm
  Wednesday, March 2, 2022
  https://stillnessinthestorm.com/2022/03/climate-cult-germany-goes-green-by-clear-cutting-1000-year-old-forest-to-build-wind-farm/

  The Reinhardswald, located in the beautiful hilly region west of Göttingen in Germany, is widely recognized as the “treasure house of European forests.” Some people also call it “Grimm’s fairy tale forest” because of how enchanting it is – though not for too much longer.
  According to reports, 2,000 hectares of what is considered to be one of the last undisturbed forests in the world are being destroyed to make way for a “green” energy monstrosity that will include the construction of large windmills.
  The behemoth metal structures, which supposedly produce “clean” energy, will replace untold thousands of mature trees and other life-giving forage that have rested on that land untouched for millennia.

  Jag tänker på den hårresande beskrivningen Peter hade av den ”gröna” energiproduktionen i Sydtyskland och Österrike.
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/11/06/blandad-konfekt/
  Det som sticker mest i ögonen när man korsar Europa landvägen är hur landskapet håller på att förvandlas till oigenkännlighet. Vindkraftverken står som skogar, även där landskapsskydd enligt alla tänkbara definitioner borde råda.
  Det värsta jag sett är öster om kulturstaden Wien, där tusentals vindkraftverk står och trängs, ända fram till Slovakiens nationsgräns.
  Värre ändå är de solpanelsparker som alltmer breder ut sig över tidigare uppodlade åkrar och betesmarker. Dessa blåskimrande glaspaneler täcker marken över i stort sett varje markplätt som inte är trädbevuxen. Mina tankar går till de stackars vilda djur som nu förlorat sitt habitat, korna är uppenbarligen redan slaktade. Naturen har förvandlats till industriområden.
  Värst är det i Sydtyskland, i Bayern och Sachsen. Här är också Die Grüne starkast,

  • peterkrabbe says:

   Detta är naturligtvis komplett galenskap. Ändå är det bara början, när gasen från Ryssland stryps lär väl resten av Tysklands skogar följa med. Reinhardswald söder om Kassel kör alla svenskar igenom på väg söderut. Det är ett område där man lever på turism och friluftsliv, särskilt fotvandring i de vackra skogsområdena. Har det tyska folket tappat gadden helt och hållet?

 3. Loa says:

  OBETALBART
  http://hagenbo.blogspot.com/2022/03/real-war-vs-phony-war-turn-on-news.html
  Real war vs. phony war; turn on the news bubble machine
  by Jon Rappoport
  March 2, 2022

  here is a WRITER—I don’t know who he is; If I could, I’d appoint him to head up negotiations between Russia and the Ukraine in a New York minute. Screw in your brain tightly and read:

  .. och sen kommer det fullständigt obetalbara! LÄS!!

 4. Erik says:

  När man söker efter ursprunget eller anledningen till hur dessa människor fungerar måste man söka brett och förutsättningslös. Det duger inte att säga: ”sök inte i Kabbalan, den är ren ondska”, utan man söker, finner och utvärderar. Inte någonstans ha jag funnit att ondskan sagt: ”sök inte mer, här finns jag” utan den omger sig med lögner och propaganda – aldrig med sanning.

  Vill dela detta med er, och det gäller förklaringsmodeller inom Teosofin, hur dom ser på ondskan. Teosofin är ett sammelsurium, ett hopplock från många olika källor allt från judendomen, kristendomen, Hinduismen samt en hel hög av annat. Nå väl håll till godo:

  Förlorade själar och själlösa varelser. Vidare hävdar dom att det föreligger en väldig skillnad mellan förlorade själar och själlösa varelser. Här har jag gjort omaket att klippa och klistrat åt er från en källa på över 750 sidor obegripligt ordsvaderi, så slapp ni:

  I en förlorad själ har den ”gyllene tråd” som förenar den lägre tänkande varelsen med dess högre jag brustit fullständigt. Den har slitits helt loss från sin högre väsensgrund eller rot, sitt sanna Jag. Det är här fråga om ett hopplöst fall. Det kan inte bli tal om någon återförening för detta lägre jag, vilket i det ögonblick bristningen äger rum omedelbart börjar sjunka ner i den åttonde sfären, den så kallade dödens planet.

  Till skillnad från i en själlös varelse, en själlös människa, har tråden blivit så att säga mycket tunnsliten. Strålen har dock ännu inte slitits av utan består, och till och med ett enda rent och osjälviskt bemödande kan åstadkomma en återförening. Själen är inte förlorad, men vad den mänskliga varelsen praktiskt beträffar kan denna med all rätt kallas själlös, ty den lever nästan helt och hållet i sina lägre principer.

  Själlösa varelser ger upphov till de fall man brukar kalla ”män och kvinnor utan samvete”. De tycks inte ha någon moralisk känsla, fastän deras mentala och psykiska förmögenheter fortfarande kan vara starka och livaktiga.

  Sedan har vi de män och kvinnor som inte tycks bry sig om någonting som är gott, vackert, sant, ädelt och upphöjt. Deras begär är jordiska. Deras lidelser är starka och deras intuition svag. Sådana människor finns det mycket gott om. De är så vanliga i våra liv att vi armbågar oss fram genom dessa själlösa människor. Studera ansiktena på de människor ni möter på gatorna. Situationen är verkligen förskräcklig, inte bara i städerna utan överallt.

  Det är fullt möjligt för en karaktärssvag människa, som kanske så smått börjar ge efter för viljans begär, för sinnets lidelser och för den lägre naturens instinkter, att sakta men säkert nöta ut alla de band från den högre strålen som fäster denna vid den lägre naturen.

  När det gäller de värsta fallen av själlösa människor, varelser som knappast är mer än mänskliga skal av män och kvinnor. Skalen lever visserligen, men är andligen nästan döda. De själlösa varelserna var en gång besjälade män och kvinnor, som före sitt nuvarande tillstånd hade samma möjlighet som vi andra att framgångsrikt genomföra utvecklingsförloppet.

  Det finns två huvudklasser av sådana själar, den lägre som inte är den värsta, och den högre som är den värsta. Är våra tankar däremot nedåtriktade och vi nöter bort silvertråden eller den gyllene tråden som fäster oss vid vår högre natur, då går eller dras vi naturligtvis nedåt, allt längre nedåt, tills den gyllene kedjan eller tråden slutligen brister och själen blir en förlorad själ.

  De värsta, utgörs av dem hos vilka själen är vitalt stark. De är de andligt onda. Det är dessa som de kristna lärarna talar om i Nya Testamentet såsom andligt onda och orättfärdiga varelser. Man kan fråga sig hur en varelse som slitit av den gyllene tråden fortfarande kan ha andliga egenskaper eller beståndsdelar. Detta är ett av de mörka och allvarliga mysterier.

  Under många, många liv i andlig ondska har dessa varelser som utvecklats till förlorade själar genom sin viljas intensitet så att säga byggt upp ett bankkonto av vissa naturkrafter, av impulser till ondska, rent materiella, som flödar heta och starka. Och när jag säger heta, menar jag det inte i den vanliga emotionella betydelsen som när man talar om ”lidelsernas hetta”. All sådan lidelsefullhet är död. Det är fråga om hämndlystnad, hat och fiendskap till allt som är upphöjt och ädelt etc, och dessa känslor brinner som helveteseldar.

  Dessa varelser under, vissa betingelser, kan gå ännu längre nedåt (och gör det också). De slår in på den lägre vägen och fortsätter nedåt. Och är det onda starkt nog, blir i vissa sällsynta fall deras fasansfulla bestämmelse och kallas avichi-nirvana (avichi är ett generellt ord för vad som i allmänhet kallas helvete). Avichi-nirvana innebär tidsåldrar av obeskrivligt självpålagt lidande tills den slutliga upplösningen och naturen inte längre vill vet av dem.

  Avichi är en generell beteckning för platser för det ondas förverkligande (men inte för straff i den kristna bemärkelsen) där viljan till ondska och den otillfredsställda onda längtan efter ren själviskhet finner tillfälle att utveckla sig – och varelsen själv slutligen utslocknar. Avichi har många grader eller nivåer.

  Kan det vara dessa varelse som styr vår värld? Dom är sannerligen ofta förekommande i dag.

  Och här fick ni svar på vad som även hände med allas vår kända artist, som möjligen sålde sin själ för framgång och döpte sitt artistnamn till just det: Avicii, långsökt? Kanske. Det sägs att han före sin död sökte avslöja pedofilringar, så han var nog inte en förlorad själv, men gick förlorad.

  • Erik says:

   Vad som här omtalas är vad vi i dagligt tal avser med demoner. Har mött dom i drömmar, men gudskelov aldrig i vaket tillstånd. Har Dock känt av dom i en lägenhet som vi (familjen) bodde i under ca nio år. Det var inte roligt. Tog mig ditt ett tiotals år senare och upptäckte av en slump platsen, strax utanför etagelägenhen, ett minnesmärke från medeltiden av en avrättningsplats (bålbränning av häxor) medels skylt som kommunen ombesörjt. Aldrig upplevt något liknande senare.

   Tror även att de kan gå så pass långt för dessa förlorade själar att de till och med förlorat rätten att reinkanera på grund av deras bottenlöa ondska och fastnar därför i det vi kallar bardo, för alltid. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bardo_(buddhism). De lever då bara på att suga livsenergi ur andra och intar sårbara själar så som människor med psykisk ohälsa. Tror att till syvende och sist är ondskan bottenlöst och oändligt på samma sätt som universum är. Det gäller här i livet att gå den smala vägen. Gör bara det som är rätt. Begå aldrig onda gärningar.

 5. Mo says:

  USA skickar 3800 amerikanska soldater i övrigt vill man överlåta scenen till de allierade i Europa. För att man i slutfasen skall kunna agera som den stora räddaren ? Samma agerande som under ww2. Då får vi hoppas på att Putin trots allt inte är så stridslysten och att konflikten kan lösas vid förhandlingsbordet.

  https://www.expressen.se/tv/nyheter/biden-lagger-ansvaret-pa-europeiska-allierade/

  • ceskyraj says:

   Juste, som räddare även för nazister. Många sådana forskare fick komma till USA efter WW2 som utnyttjades för kompetens. Jag hoppas på förhandling, annars set det mörk ut för oss alla.

 6. jesslar53 says:

  Är detta något masons och katolska kyrkan har finansierat ?? I allafall intresant.

  • Jag ska kolla din intressanta länk ikväll – om man vågar 😉

   Dök på en själv idag om Satan, med bibelforskning av Douglas Voigt, Diehold Fondation:

   ”Who created the name and concept of Satan?”
   http://vectorpub.com/satan.html

   • jesslar53 says:

    Ja på din rekomendation så har jag tittat igenom nästan alla Voigt videor det som var fascinerande var dessa flodbäddar som gick ned från kontinenterna till 4-5 tusen meters djup hur dom har uppstått är svårt att förstå om man ej tar Voigt’s förklaring. Men man undrar hur något levande kunnat överleva dom katastrofer som han förespråkar. Tror dock att det har funnits många civilisationer tidigare många byggda på varandra, vem vet om vi har varit den mest framstående?
    När man ser hur världen styrs idag så ser styret sataniskt ut och då kommer man kanske ej ifrån att det borde finnas en god sida, men när skall den visa sig,när vi själva blir ödmjuka och goda mot varandra??

    • Det visade sig att ditt filmtips kom i tre delar, och jag tror att Wallis är sanningen på spåret. Del 1 var särskilt intressant när han analyserade sanningshalten i förhållningssättet till Gilgamesh grav. Han finner det osannolikt att de skulle valt att låta bli att DNA-testa för att kontrollera hans rykte som halvgud, och det förefaller verkligen helt otroligt. Snarare finns säkert ett antal embryon eller t o m foster i rullning. Sedan 2003 då graven anges ha hittats,har mycket kunnat hända om viljan finns…

     Den gode Douglas V kom ut igår med en ny intressant video som förklarar tidsresor!

     Video Series 1, Part 11, How Time Travel is Done

     Ja, vi får vad vi förtjänar som kollektiv. Vi har avvikit från Guds plan tills den fullständigt urartat. Det gäller att vrida världen rätt, kasta ut kaparna och återvända till ett autentiskt tillstånd. I ett sådant kan människan inite begå onda handlingar. Det måste därför börja som en medvetandeutveckling inom varje individ.

  • Erik says:

   Slutsatsen som presenteras i programmet är den man kommer fram till om man förutsättningslöst studerar de Mesopotamiens skapelsemyterna. Allt finns där. Det är en sak. En annan sak är skapandet av universum; det ligger i så fall mycket närmare vad vi skulle kalla Gud.

 7. Mo says:

  Ericssons makt i världen har framförts här på bloggen och inte minst av Carl Norberg, ett enormt informationsövertag har de haft men till vems förtjänst. Nu uppdagas mer och mer om deras tilltrasslade kommunikationer och resan utför kan gå snabbt. Iallafall på börsen där bolagets värde rasat med 1/4 på ett år. Snart blir det tillräckligt billigt för BlackRock att gå in och öka sin andel. Ericsson är en del av USAs vitala infrastruktur så kampen handlar nog om vem som skall stå vid rodret.

  https://morgonposten.se/2022/02/28/telekomjatten-ericssons-miljonaffarer-med-mordare-konsult-fick-ny-innebord-nar/

 8. Mjölner says:

  Spekulationerna är nu uppe i högvarv. Putin är en skurk och fosterfördrivare. Han tänker fortsätta plocka in Rysslands randstater och återupprätta det gamla sovjetimperiet på nytt när Ukraina fallit.

  Ett världskrig är i antågande då NATO/USA inte kan åse detta ske utan kraftiga motåtgärder vilket kan innebära fullt krig med kärnvapen. Allt som smäller och avger rök även bildäck som råkat explodera rapporteras sorgfälligt och grovt vinklat av media.
  Det är ingen måtta på indignationen över den ryska skurkens tilltag att trotsa NATO/USA, FN, EU och Bidens varningar. Kvinnor, barn och handikappade är hjälplösa inför den brutala ryska invasionen. Ingen hjälp står att få. Var håller alla hus. Finns det ingen enda person som kan hjälpa?

  Vi är fantastiskt hjälpsamma som skickar pengar, krishjälp, vapen och ammunition. Ingen har den minsta fundering eller kunskap om vad detta kan eller kommer innebära. Skurken kanske tappar förståndet helt och invaderar Sverige.

  Man kan summera vansinnet med några enkla konstateranden.
  När väst krigar och anfaller land efter land utan legitim orsak Serbien,Irak, Libyen, Syrien m fl. stater och bombar dessa till stenåldern då är det ett nödvändigt ont som måste ske för att vi skall behålla världsfreden.

  När öst krigar är det livsfarligt och freden hotas för hela världen. Det är ett brott mot folkrätten EU:s lagar, FN-stadgan och all tänkbar juridik. Varför är Ryssland farligare än USA?

  Det är väl ingen som kan påstå att ett krig på något sätt skall anses lagligt beroende på vilket väderstreck som startar eländet.

  Det glöms alltid bort att saken har två sidor, åtminstone gällande Ryssland och Putin.

  • Loa says:

   Ryssarna rensade Khazarien för 800 år sen.
   Som nu ska ge igen..

   https://benjaminfulford.net/2022/02/28/humanity-is-being-liberated-as-white-hat-alliance-goes-on-the-offensive/

   About 1,200 AD, the Russians led a group of nations surrounding Khazaria and invaded it, in order to stop the Khazarian crimes against their people, which included the kidnapping of their young children and infants for their blood sacrifice ceremonies to Baal. [Satan].

   The KM elite fled to Europe where they slowly, over a period of centuries, infiltrated and finally took over the ruling classes there. Their biggest victory came in 1913 when the Federal Reserve Board was taken over by the KM

   By grabbing control of the money of the people of the United States of America, John Rockefeller I and his fellow KM honchos were able to finance Vladimir Lenin and Leon Trotsky’s communist revolution in Russia.
   As soon as the KM overthrew the Christian government of Russia, they began their revenge for the destruction of Khazaria. Overall they killed as many as 80 million Russians during the 20th century.
   They also began their project to recreate Khazaria by starving millions of ethnic Russians to death who lived within the ancient borders of Khazaria.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor

   The Russian’s patience finally ran out when the KM tried to take over the nation of Kazakhstan to further their project to recreate Khazaria.

   • Tack Loa! Fulford rätar ut några viktiga frågetecken med sin artikikel, och förklarar till synes obegripliga händelser.

    Vi måste rensa i varje enskild nation, alltså börja utveckla medvetandet underifrån ur ett globalt perspektiv, genom att rensa regering och myndigheter, precis som medvetandet måste expandera inom varje individ för att kunna påverka skeendet i kollektivet.

    • Mo says:

     Svårt att ta in dessa vidrigheter som händer i nutid i vårt närområde. Hur informerade är politiker om det som sker, de vet förstås mer än vad vi förstår och vilken sida står de på ? Hur ska vi kunna rensa i det här ? Hur kan vi agera för att stärka motståndet utan att paralyseras av rädsla ?

     • På dom bara!! 🙂 Krabbe gör extremt mycket nytta genom sin blogg, t ex. Mitt skadeståndsmål till JK kan vara en pusselbit + alla andra insatser genom bloggar och olika manifestationer. Du tillför värde genom dina kommentarer, liksom vi alla gör – räkna med att etablissemanget läser och suger upp information. Kanske inte för egen maskin men genom sina spanare. Jag försöker skriva pedagogiskt för att dra in fler i förståelsen om agendan, penningsystemet och juridiken.

      • Mo says:

       Ja vi drar i flera trådar men ibland tar det emot och känns övermäktigt. Som tex videon ovan från Fulford, nu får jag väl stormen emot mig men jag kommer inte ifrån känslan att det är regisserat. Man frågar vad det är som händer och varför det händer nu. Tidssambandet med talibanernas övertagande av Afghanistan och Bidens flykt från scenen med svansen mellan benen både därifrån och det som händer nu i Ukraina ska man inte blunda för. Putin kanske måste rädda Ryssland från flykting en våg. Eller det kanske är Erdogan som släpper på strömmen som anlänt dit. En katastrof för hela regionen om de inte kommer vidare och då kan man samspela för att öppna porten till Europa som skall spelas ut. Politikerna här kanske är med på engagemanget eftersom de förstår att det skulle bli stora folkliga protester mot flyktingar från de överbefolkade muslimska länderna medan kvinnor och barn från Ukraina välkomnas. Macron blir fredsmäklare och kan agera hjälte inför valet. Vilka som kommer igenom ser du på videon nedan från Nya Tider.

       • Jo, det är en sur kålsoppa, och omöjligt att veta var man har alla spelare. Ofta står de på två ben tills det visar sig vilka som vinner i längden. Vi vet ju att det goda/Gud tar hem segern, men den som inte tror tvivlar nog in i kaklet och behöver komma närmare samma kakel för att våga välja/byta fot. Vi har ju de svenska maktspelarna som härjar i myndigheter och domstolar, så jag har koncentrerat mig på dem, Maktspelarna har kollrat bort EKMR, så de tror att det endast är utomlands som överträdelser sker. Enklast att kommunicera detta är i hemlandet där man förstår språket! 🙂

       • peterkrabbe says:

        Jag tror att du har rätt i detta. Deep State i USA och deras judiska vänner har lagt ut en råttfälla med en rejäl ostbit i. Ostbiten är Ukraina och den potentiella råttan är Ryssland. Ukrainas bakgrund med Khazarien och det judiska arvet har definitivt betydelse. Detta har ställts på sin spets sedan 2015 genom att Ukraina nu har både en judisk president och en judisk premiärminister, trots att den judiska populationen i landet är mindre än 1 % av totalen. Det vi har svårt att förstå är att judiska aktörer över hela världen har fortlöpande kontakter internt genom att de har ett eget språk, jiddish, som de alla talar förutom det nationella tungomålet.
        Putin är med fog oroad över denna judiska styrning och känner säkert vibbarna från Trotsky och Lenin, det judiska inflytandet i Ukraina kommer att få en förlängning in i Ryssland – igen. Zelenskijs orientering mot väst och NATO kan knappast missförstås och Putins beslut att stämma i bäcken sätter honom i råttfällan, även om han äter upp ostbiten Ukraina. Här har vi det judiska offret på nytt, någon måste offras för att man skall kunna vinna något större. Analysera gärna hur många av flyktingarna från Ukraina som är judar så förstår ni bilden.
        Vad händer då med råttan i fällan? Jo, det vanliga. NATO-länderna uppmanas att skicka in allt mer krigsmaterial till Ukraina för att få konflikten att växa. USA låtsas avvakta tills situationen är ”för allvarlig och hotfull” för att ingripa i stor skala när Putin ser sig nödsakad att slå ut alla krigsmaterialleveranser på väg. Det innebär ryska flygattacker mot vägar och järnvägar i NATO-länder, och om dessa är dumma/smarta nog att sätta in sina jaktflyg som understöd – bombning av flygplatser i Polen, Slovakien och Bulgarien (de länder som redan erbjudit sitt flygvapen). Eftersom dessa länder knappast kan ställa sina jaktflyg till förfogande utan egna piloter – det saknas givetvis ukrainska piloter till de 70 stridsplan som man nu vill ”låna ut”. Även Sverige kommer att råka illa ut om vi inte passar oss. En vapenleverantör är en fiende, något som vår regering inte tycks begripa. Ryssland har redan varnat genom att visa upp sig för Hultqvist utanför Gotland. Förstår han budskapet eller skall den minsta av mössen ryta en gång till? Hjälp, bäst att gå med i NATO omedelbart! Ytterligare en bricka på plats i det amerikanska strategispelet…
        Snart ryker patriotrobotarna på Gotland, Karlskrona flygbombas och Bornholm och Skåne rensas för att hålla inloppet till Östersjön fritt. Vet inte Hultqvist att Kaliningrad är en rysk flottbas?
        Slutmålet är att USA/NATO skall kunna gå in i Ryssland i syfte att ta över landet för gott. Globalismen kan aldrig genomföras utan att Ryssland knäcks. Det har högsta prioritet för Schwab och hans anhang. Ett kärnvapenkrig avskräcker inte USA, som lever i sin naiva tro att de kan skjuta ner alla missiler mot USA genom sitt rymdförsvar. För fjärde gången blir Östeuropa slagfält. Precis som före första världskriget skriker alla idioter KRIG, KRIG, KRIG och anmäler sig till inskrivningskontoren. Tyvärr har inte ens Sverige en regering eller riksdag som kan skydda oss från deltagandet denna gången. Kanske svider det dåliga samvetet för mycket för att vi klarade oss oskadda i de två världskrigen? Nu skall vi göra rätt för oss!
        Putin sitter fast i råttfällan, det finns ingen väg ut – kriga till sista blodsdroppen eller dö av svält.
        Och varför lämnades all krigsutrustning kvar i Afghanistan? Jo, den skall användas när USA går in bakvägen…

        • ceskyraj says:

         Peter, du är så klok, du målar upp en möjlig utveckling. Jag darrar för att något så är på gång. Alla tecken går ihop som puzzelbitar. Avvaktande av USA tills
         Det blir dags att dyka upp på slutet som räddare, alla judiska personer runt i Ukraina efter 2014, mängder av vapen som lämnades kvar i Afghanistan, två nya militärbaser i Slovakien som är nästan färdiga att användas av USA (godkända av slovakisk regering utan att fråga folket, observera att deras kvinnlig president kom till makten via Soros), etc etc. Nu skyndar sig Georgien efter Ukraina till EU och Finland stark funderar på att söka till NATO. Då blir det lätt för Pridefärgad Sverige att göra likadant. Nu är jag riktig rädd när jag ser framför mig vad som kan hända. Människor är redan dresserade under senaste 2 år och är villiga att göra vad staten ska kräva. Kriga. Ingen chans då att överleva. Ingen beredskap, inga resurser. Kan ni tänka er hur dessa migranter från Afrika och MENA länder kommer agera i krigssituation? Flera videor visade hur de var mot ukrainska kvinnor och barn vid flykt ur landet. Ändå vill jag inte tappa hoppet. Finns inte några normal tänkande politiker i Europa? Är inte krigshetsare Bild, och andra rädda om sina barn? Är de redan bortskickade till säkerhet i USA?

        • Erik says:

         Ja, Peter ligger här långt så framme i sina analyser att jag inte ens tänker försöka sätta mig i alla delar av detta mycket komplicerade spel med dolda pjäser.

         Det jag däremot vet en hel om är krigsföring i stad, en mardröm och det vet alla parter om. Det var Stalingrad som knäckte de så framgångsrika femte tyska pansardivisionen, så behöver inte lägga ut texten. Ukraina har kallats Östeuropas kornbod, för dess enorma bördiga (platta öppna) slätter idealiskt för en överlägens framryckande armé att slåss på, så det kommer Ukraina att göra allt för att undvika. Nej, de bittra striderna kommer att ske i städerna. Ska man vinna ständerna får nog Ryssland göra som man gjorde med Tjetjenien: fullständigt pulverisera ner staden till grushög. Men Tjetjenien hade inte detta inflöde som Ukraina nu har. Bittert, bittert för misstänker att detta riskerar kommer bli en lång blodig kamp tills Rysslands arméresurser till slut ebbar ut, och Ryssland ligger öppet och försvarslöst. Ibland undrar jag om inte Putin lurades in i detta av hans egna generaler? Inte omöjligt. Om han nu lurats in genom att några generalen tog första steget in på scenen – var det så, så kommer han inte så lätt därifrån utan måste till varje pris rädda ansiktet – Rysslands stolta ansikte. Kanske Ryssland då tar till det ultimata vapnet.

         Läste också att den kinesiska storbanken fryser alla banklån till Ryssland; banken som man till råga på allt äger och driver tillsammans med Kina. Märkligt. Hur står Kina egentligen i allt detta? Nu flödar som sagt krigsmateriel och frivilla in till Ukraina från stora delar av hela världen.

         Känner bara tre fyra ukrainare, som privattränare då (man köper ett antal träningstimmar) under mina år inom kampsport. Jag har mött polacker, ryssar och ukrainare och det finns naturligtvis tuffa faiters från alla delar av världen, men slaver är speciella – ett tufft folk helt enkelt: tystade, lugnare och hårdare. Kanske beror det på kynnet och kulturen, kanske att uppväxten varit svårare, tuffare och hårdare?

        • åke says:

         Hej Peter. Här någon text som visar vad Putin och Ryssland har att oroa sig för, ja, även vi övriga måste inse de hot som finns där i skuggorna.

         https://consortiumnews.com/2022/03/03/ukraine-nukes/
         https://www.newyorker.com/news/q-and-a/why-john-mearsheimer-blames-the-us-for-the-crisis-in-ukraine

        • lexa says:

         Menar du att flyktingarna är judar…?

         • peterkrabbe says:

          Nej, det är inte vad jag skriver. Jag skall förklara bättre om några dagar.

          • lexa says:

           Okej! 🙂 Så intressant analys btw…hoppade nästan till av skräck när jag läste om varför krigsmaterialet blev kvar i Afganistan. It makes sense..det förklarar det ”märkliga” draget…

           Såg en analys av Putins intervju av fyra beteendevetare, en av dem jobbar inom militären, han sa att han var uppriktigt bekymrad för att det ser ut som Putin resignerat och att en människa utan hopp är farlig..Tänkte på kommentaren ovan om att han evetuellt blivit förledd av sina egna generaler.
           En annan sak jag kom att tänka på när jag såg Putin tala – (de analyserar två intervjuer och den andra jag refererar till börjar ungefär en timme in i videon, jag länkar den nedan) och som också fick mig att hoppa till var när Putin säger att Ryssland betalat av alla sina statsskulder!! –
           var att Ceaușescu precis hade betalat av alla statsskulder när han blev mördad!! Eftersom jag kommer från Rumänien har vi pratat om det tidigare här hemma.

       • Loa says:

        Mo
        Jag får ingen känsla av att det är regisserat. Tyvärr. Det är omständligt och sen rörelsen och ljudet som i munkavle. Den kan också ha klippts tidigt av Fulford av pressetiska skäl. Man fattar ju – jag är glad att slippa se.
        KM är o-fattbart grymma, för våldets egen skull. Se Jüri Linas bok Under Skorpionens tecken, t.ex. hur det gick till i Baltikum. Det bokstavligen vränger sig i magen när man läser det.. Skräck och lidande är energi, mat, för det Onda som försöker ta över vår planet. De får näring av JUST det. Som hur adrenokrom ut”vinns”. Lidandet är det som eftersträvas.
        Dödandet är dessutom ett blodsoffer till deras ”gudom” för att de ska få hålla makten. När första världskriget instigerades var det ett gigantiskt blodsoffer på vita människor; så sinnrikt (sinnessjukt) ordnat att förmånstagarna aldrig behövde delta.

        Många kommenterar hoppfullt att det verkligen är denna Ondska som kriget gäller.
        Ett tecken är ju att vår likströmsmedia inte gör ett uns av gräv – för tips har de säkert.

        • Jag tyckte att covidprojektet liknade en regisserad teater eftersom det blev alltmer uppenbart att den inte var autentisk, utan byggde på en serie lögner om pcr-testet forskares och läkares invändningar om smittsamhet, dödlighet, bristen på verksamma medikamenter osv. Alltför mycket framstod som lögner, och i skenet av detta betraktade jag det som regisserat, och det visade ju sig också vara fallet. Att finansoligarkerna/olympierna var hjärnorna bakom fanns det inga tvivel om, och att projektet syftade till att dölja det ekonomiska haveriet.

         När sedan kriget trycktes igång, insåg vi väl alla att coviden var upptakten till ett betydligt större projekt, och på senare tid tycks det stå klart att ukrainakrisen är en produkt av khasarmaffians hämd på 800 år gamla oförrätter, d v s slutet på deras ogudaktiga keverne, offerritualer till Baal och terror mot människor bara för att det roar dem. Det är väl här som teatern övergår i verklighet, och vi konstaterar att även svenska makthavare är marionetter åt denna maffia. Det har vi iofs vetat länge, men kriget blir kvittot på att det är allvar. Särskilt i beaktande av Juri Linas produktion. 75% av KM är nere läser vi i Fulfords artikel, och vi får hoppas att det stämmer. Att vi kommer att vinna detta med Guds hjälp, är bortom alla tvivel. Frågan är till vilka förluster?

        • Mo says:

         Loa, med regisserat ifrågasätter jag inte detta vidriga dåd utan vem som kan tänkas ligga bakom. Att KM mer eller mindre utpekas gör det misstänkt men du kanske drar rätt slutsats. Men det finns annat som oroar i närtid och handlingen visar på ett ursinnigt primitivt hat mot kristna och då kanske man skall leta efter en annan gemensam nämnare. Redan Balkan konflikten var starkt infiltrerad av islamister. Oron är stor i Syrien och Turkiet för följderna efter kriget och IS härjningar. Många anser att ansvaret bör läggas på Europa där mycket av extremismen uppkommit. Många inom vår LIKströmsmedia är rädda för hatet och gräver inte i de djupaste träsken som jag förstår det.

         https://www.hawarnews.com/en/haber/2021-is-bloodiest-year-in-al-hol-camp–isis-still-poses-risk-h28110.html

    • Loa says:

     Carina
     Fulford återgav bitar av KM-historieskrivningen från Jim Fetzers sida:
     Preston James and Mike Harris, Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia
     En mycket givande artikel, grävjobb:
     https://jamesfetzer.org/2021/10/preston-james-and-mike-harris-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

     It was Mike Harris that connected the dots and made the actual discovery of the presence of the Khazarian Mafia’s secret history and blood oath to take revenge on Russia for helping Americans win the Revolutionary War and the Civil War, and their blood oath of revenge against America and Americans for winning these wars and sustaining the Union.

     • Tack Loa, ursäkta mitt slarvande med källan – intressant artikel!

     • lexa says:

      Intressant artikel! Det är en sak jag undrar över. Det beskrivs att Rotschild är ”Den svarta adeln”. Men det är väl de italienska familjerna i Rom…? Läste någonstans dock att Rotschild numera gift in sig i någon av familjerna. Som jag förstått det så är dem mycket större spelare än Rotschild, som tydligen används för att springa deras ärenden. Känner du igen något av det?

   • jesslar53 says:

    Vladimir Pozner: How the United States Created Vladimir Putin ???

    • Tack – mycket intressant föredrag och frågestund efteråt. Även om Vladimir Pozner håller sig objektiv, så finns det värden som han betonar som åtskiljande mellan väst och Ryssland, t ex rättvisa, hederlighet och logik. Det är ju exakt dessa fundament som vi skulle behöva i väst, istället för kahzarer, finansoligarker och övrigt patrask. Det skulle per automatik direkt vända tillbaka skutan åt rätt håll.

   • Loa says:

    Också detta – mycket viktiga – i Fulford 28/2. Obs. TRE länder, jag menar landområden:

    the lands on which Ukraine, Belarus and Novorossiya are located BELONG TO Russia, In other words, the so-called Ukraine invasion is a police action taking place within the borders of Russia.

    vilket jag postade 22 februari, 2022 kl. 23:21:

    Ukraine Is A Part Of Russia, Meaning Russia Can Enter At Any Time…
    https://www.simonparkes.org/post/ukrainian-is-a-part-of-russia-meaning-russia-can-enter-at-any-time
    The Secretary-General of the United Nations has stated that Ukraine has not applied for border registration since 1991, so the state of Ukraine does not exist.

  • Jonas says:

   Bra sammanfattat, hade bara media gjort vad de ska göra dvs. rapportera vad som verkligen händer så hade världen sett annorlunda ut för då hade skurkarna inte kommit undan med allt ont de sysslar med. Main stream media är utan tvekan orsaken till allt ont som händer och då måste man fråga sig varför och vem / vilka styr dessa media?

 9. Jonas says:

  Det är för mig helt chockerande hur ointelligenta och okunniga men än värre är att de är helt ointresserade av att rapportera vad som verkligen pågår och varför det pågår, jag tänker då så klart på genomkorrupta msm och konflikten i Ukraina. Det finns bara en sida som hetsar till krig, kanske också ett tredje världskrig och det är västvärlden med USA i spetsen, de är de absolut största förövarna av allt världsligt elände som händer, alla kategorier. Hur många krig har Ryssland varit inblandat i de sista 30 åren och hur många krig har USA varit inblandat i de sista 30 åren? Vilket land bygger upp militärbaser över hela jordklotet och vilket land gör det inte?

  Om tredje världskriget skulle starta så beror det uteslutande på västvärldens krigshets mot andra länder och speciellt mot Ryssland.

  • Kolla Loas inlägg om Khazarmaffian. Länken till Fulford är enligt min mening mycket klargörande. Det handlar om en mycket gammal konflikt och Rysslands tidigare rensning av Ukraina från khazarerna. Nu har västvärldens khasarer i förskingring – Baaldyrkande satanister – samlat ihop sig för hämd. Slutstriden har således mera explict med kampen mellan Gud och Satan att göra än vad man först kan tro…

  • ludwig.S says:

   https://anthropocene.live/2022/02/28/amerika-besegrar-tyskland-for-tredje-gangen-pa-ett-arhundrade-mic-ogam-och-fire-sektorerna-erovrar-nato/

   En perfekt historisk bakgrund att förstå dagens krig som illustrerar USA-s (den djupa statens) roll. Vilken sida vill man välja?

   • Loa says:

    Och med dessa ombytta sidor förstår man ögonblickligen! Mellan skrattanfallen..

    Från 3 mars, 2022 kl. 02:56

    Imagine this scenario of aggression. Russia has established something called SATA. (Surround America Together Alliance) with the Bahamas, Cuba, Canada and all of Central America. Article 5 of SATA says if one goes to war, they all go to war. Putin is trying to get Mexico to join. He orchestrated a coup there in 2014 and installed a puppet dictator, who helps enrich Putin through Putin’s crack head son. He keeps assuring Mexico they will join SATA one day, even though the other countries would not approve the vote and they don’t meet some minimum requirements. Other politicians in the duma send their kids to be on boards of Mexican companies to collect paychecks of $50,000 per month. Russia keeps sending weapons to Mexico who has a neo-Nazi force of nationalists near the border, who take shots at English speaking American separatists who would prefer to be part of the United States. Cease fires are broken 2000 times over 8 years, leaving 14,000 dead in the conflict. The U.S. has taken a patient stance, trying to reason with the Mexican coke-head dictator, but he keeps accepting SATA weapons and money. Last week the Mexican dictator said he doesn’t just want SATA membership, he wants Russian nukes in his country aimed at the United States. That was the final straw. Tuesday the U.S. launched air strikes across Mexico and declared those English-speaking American states as independent republics.

 10. Astrid says:

  De artiklar vår gode Lars Bern låter publicera på sin blogg kompletterar bra Peters text, som ju också håller hög klass och inte duckar för obekväma sanningar. Dessa analyser tillsammans klargör mycket. Tack för det!

  Att vinna säkerhet i omdömesförmågan och förmågan till sann insikt, framhöll Rudolf Steiner som grundläggande för andlig skolning. Det är viktigt att inte bli lurad. Man behöver veta själv, ha ett utvecklat gehör för vad som är sant och falskt. Ukrainakrisen ställer detta på sin spets.

 11. jesslar53 says:

  Fler otäcka upptäckter om vaccinet.
  Oroväckande resultaten från svenska studien: Pfizer-vaccin tar sig in i leverceller – och omvandlas till DNA
  https://nyadagbladet.se/vetenskap/svensk-studie-pfizers-covidvaccin-tar-sig-in-i-celler-och-omvandlas-till-dna/

 12. eva-marie says:

  Turn, turn, turn

 13. peterkrabbe says:

  Från midnatt, natten till lördag den 5:e mars inför jag ett temporärt kommentarsuppehåll eftersom jag de följande dagarna kommer att befinna mig på resande fot. Jag ber er respektera detta, det går inte att hantera nuvarande kommentarsflöde per mobiltelefon och jag måste ha den öppen för andra ändamål.
  I början av nästa vecka kan vi fortsätta, då befinner jag mig på annan plats i Europa och lovar i gengäld nya rapporter om läget och stämningarna i EU, särskilt inför det franska valet som nu närmar sig.
  Kanske har Putin nått sina mål tills dess och lugnet åter lägrat sig över vår del av världen, kanske går USA genom NATO till motattack och lägger Europa i ruiner för tredje gången – det återstår att se. Men låt oss hoppas på det bästa….

 14. Savalle says:

  Peter, du har censurerat min senaste kommentar, men jag gör ett sista försök att komma fram.

  Jag kokar av vrede efter alla angrepp på tråden på kristendomen och oss som står upp för den!

  Erik, som är en av dem som jagat i detta drev, men han har bett om ursäkt – om en sofistikerat nog specificerat till vem, där jag inte är inkluderad.

  Långt värre är angreppen mot Bibeln av Göran Åkesson och Sture.

  Jag välkomnar en öppen debatt med dessa båda.

  Lorbers skrifter har jag tagit del av – och jag har åsikten att de desformerar Bibeln – och gnostisismen förespråkad av G.Å. likaså.

  Om denna debatt förvägras mig här, så ska jag offentliggöra det på en neutral kanal.

  • peterkrabbe says:

   Savalle, jag har inte censurerat någon kommentar. Kan inte se någon i papperskorgen heller. Ge mig tidpunkt och de första orden så skall jag se om den ligger någon annanstans. Felet ligger säkert i din egen dator, men du kan alltid maila kommentaren till mig så för jag in den manuellt. Du har några timmar på dig.

   • Savalle says:

    Tack, Peter!

    Kommentarer jag skrivit har försvunnit tidigare spårlöst – såväl här som på Lars Berns blogg som på Newsvoice. Samma sak skrev Fiskargubben om. Sannolikt har det med censur att göra.

    Stort tack till dig, Peter , för att jag får komma till tals mot ett trefaldigt mycket aggressivt angrepp (Göran Åkesson, Sture Blomberg, Erik Forsman).

    Jag kände mig förtalad och lämnad svarslös och nu är jag mycket glad över att ges möligheter till försvar!

    Jag vilja inleda detta försvar – för mig och andra kristna – med en uppmaning till Sture:

    – Var snäll och ge exempel på kommentarer av oss kristna här som passar in på ditt omdöme;
    ”Jag tror inte att religiösa människor är medvetna om att de faktiskt stöter bort folk och ofta uppfattas som självgoda.”
    (Sture says:1 mars, 2022 kl. 20:12)

    • peterkrabbe says:

     Savalle, censur förekommer hela tiden och särskilt när man är aktiv på många bloggar. Exakt vem som ligger bakom vet vi tyvärr inte, det är förstås inte meningen heller för då hade vi kunnat bemöta det. Eftersom du skriver mycket även på Newsvoice tror jag att dina problem är relaterade till din egen dator. Det är priset vi får betala och det kommer sannolikt att bli mycket värre.

     Du skall inte ta illa vid dig för att vi diskuterar och har delvis olika synpunkter på religion, det är aldrig personligt utan principiellt. Alla får komma till tals på bloggen oavsett åsikt om man framför sina synpunkter på ett sätt som bejakar debatten. Vi respekterar varandras åsikter och utbyter åsikter, det är själva grunden för min blogg. Utan den respekten kan man inte föra debatten framåt och lära av varandra. Dina åsikter är värdefulla och vi lyssnar, men måste också få svara även om vi tycker olika. Jag vet att du är känslomänniska och lätt blir upprörd, men jag vet också att det går över och att du kommer igen med friska tag. Så upp med mungiporna och kom igen! Vi har mycket kvar att diskutera!

     • Savalle says:

      Tack, Peter för dina vänliga, kloka och uppmuntrande ord!

      Jag skulle vilja be dig – och alla andra välvilliga människor här med ett öppet sinne – att ta del av detta fantastiska föredrag, som visar på hur profetior i Bibeln förutsäger historien i detalj och som även visar på förunderliga paralleller mellan Kristus och Antikrist:

      (Revelation of Jesus Christ Kenneth Cox, 16/29)

      • eva-marie says:

       Savalle. Jag började sakna dig här. Skall se videon 🙂
       (Hoppas jag håller mig inom ”tidsramen” för att kommentera)

      • Bdl says:

       Savalle, jag är intresserad av ”den falska profeten”. Har du en annan version än gubben du länkade till?

       • Bdl says:

        Det rör föreläsningen som kom direkt efter den du länkade till. Jag har själv haft panik i tron att det var jag som var den falska profeten. (Jag har mig själv att klandra för att syssla med satanism och droger för många år sedan)

        • Bdl says:

         Innan du svarar. En fråga till tror du Bibeln berättar olika historier beroende på vem som läser den? Om boken är så viktig borde den rimligen föra in människor. Detta är vad som hände mig. Men de texter som var viktiga då hittar jag inte idag. Jag blir mer tänd på Bibeln om så är fallet. Tänk en bok som lyfter dig. Hör dig. Hjälper dig. …Ja just DU.

         • Savalle says:

          Bibeln är skriven av människor fyllda av Helig Ande och vänder sig till varje människa som tar emot den i sitt hjärta. På så vis kan vi få personlig vägledning. Många människor med stark tro har saknat skolning och världslig bildning, men de har fått stor inblick i livets viktiga frågor.

          Vi ska sträva efter att leva enligt de gyllene buden – att älska sanning, rättfärdighet och vara omtänksamma mot medmänniskor, djur och natur. Då kan vi få ett nära förhållande med Gud.

          Jesus lät sig födas som människa för att ge alla som vill leva så evigt liv och han lät sig dödas som ett offerlamm för att friköpa världen från ofullkomlighet, död och arvsynd, som kommit genom Adam.

          Vi kan ta emot detta offer genom att försöka leva så som han visade oss.

          • Bdl says:

           Du svarar inte på frågan.

          • Savalle says:

           Jag försöker så gott jag kan, Bdl.

           Bibeln är definitivt en bok som kan lyfta dig, hjälpa dig, just DIG, men det kräver också något av dig, mer än att läsa. Du behöver visa att du menar allvar genom att sträva efter att leva enligt de gylene buden som Jesus gav oss: att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva.

           Här ges mycket bra vägledning:
           https://www.bibelnsord.se/att-soka-gud/

           Bibeln berättar på sätt och vis olika historier för oss. Vissa historier går rakt in i hjärtat på dig, men inte på samma sätt för andra – och vice versa.

           Bibeln består ju av många böcker, skrivna av många människor vid olika tidpunkter under nästan 2000 år. Det är enormt viktiga ord, men ingen kan ta till sig dem alla direkt. Det finns en mening med det. Gud vill att vi ska SÖKA sanningen, inte bli matade med den.

           För den som vill börja att söka Bibelns sanningar skulle jag vilja rekommendera att börja med Markus och Lukas, som är skrivna för ALLA. Matteus vänder sig främst till judar och Johannes vänder sig till redan troende och fördjupar.

           Dessa fyra olika vittensmål om Jesu liv som människa under tre och ett halvt år – och i viss mån om Jesus en tid efter hans uppståndelse från döden – är väldigt bra att utgå från.

           Den enligt min mening i särklass bästa bibelöversättningen är Reformationsbibeln. Nya testamentet finns redan utgivet och snart är hela Bibeln klar för utgivning.
           https://bibel.se/wordpress/index.php/2022/01/22/bestalla-reformationsbibeln/

           Jag hoppas att du får mer ut av detta svar, Bdl!

       • Savalle says:

        ”Gubben” är klok och värd att lyssna till. Jag har några reservationer mot en del av det han säger, men inte när det gäller profetian här från Daniels bok, där det femhundra år i förväg förutsägs när Jesus skulle födas – den profetia i Bibeln som är i särklass allra viktigast.

        • Savalle says:

         Ett förtydligande:

         Den profetian om NÄR Jesus skulle födas förklaras ingående i nästa föredrag i serien om Uppenbarelseboken. Det är från Daniels bok kapitel 9. Här är det föredraget:

         (Revelation of Jesus Christ Kenneth Cox)

       • Savalle says:

        Uppenbarelseboken är svår att förstå. Jag har tagit del av olika tolkningar och jag anser att gubben som jag länkar till här är en av de bästa uttydarna.

        Denna syn som är nedtecknad i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, kom till Jesu lärjunge Johannes när han som gammal man befann sig i fångenskap på ön Patmos i Medelhavet.

        Undan för undan får vi allt större inblick i Bibelns profetior. Mycket kunskap har varit förseglad.

        Gubben, Kenneth Cox, anser att ”DEN FALSKA PROFETEN är alla de församlingar och kyrkor som har lämnat Bibelns sanningar och som nu – under täckmantel av att fortfarande vara kristna – lär ut motsatta budskap, alltså avfälliga protestantiska församlingar.

        Jag anser att han mycket väl kan ha rätt i det.

  • Jonas says:

   Savalle, jag är inte utpekad men vill säga att själv respekterar jag alla som bekänner sig till kristendomen och tror på bibeln och gud budskap och jag känner avundsjuka för alla de som gör detta för det måste vara fantastiskt att tillhöra en sådan gemenskap men också att kunna lägga livets hårda vedermödor i Guds hand och tro på att han Gud vill det bästa för mig i alla givna situationer hur hård stunden än kan verka. Har dock svårt att tro på fader Gud som vill oss väl men ser mig själv som kristen då jag anser att de kristna budskapen om moral och etik och ärlighet är det som binder oss samman till ett väl fungerande samhälle som tyvärr idag krackelerar på grund av all import av främmande kulturer med andra trosbekännelser men också det faktum att många västerlänningar idag är så matade med falska profeter och vad de ska eftersträva för att leva ett lyckligt liv.

   • Savalle says:

    Tack, Jonas!

    Du har kommit väldigt långt genom att du anser att de kristna budskapen om moral och etik och ärlighet är det som binder oss samman till ett väl fungerande samhälle.

    Människor har genom enormt sofistikerad påverkan inte minst genom musik, film, ”kultur”
    och ateism, evolutionslära som genom den av FN genomförda Robert Muller-doktrinen ensidigt predikats i alla utblidningsinstanser (från dagis till universitet) över i stort sett hela världen sedan åtskilliga decennier tillbaka.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Muller_(United_Nations)

    Jag hoppas att du fortsätter att söka den trygghet som vi får genom Bibeln.

    • lexa says:

     Savalle, känner du till Derek Prince? https://www.youtube.com/watch?v=VCXGQzuaNic&t=1s

     • Savalle says:

      Hej, lexa!

      Jag kände inte alls till Derek Prince, men nu har jag tagit del av några av hans tal och det känns som en andlig guldgruva för mig!

      Särskilt detta lilla fina tal gick rätt in i själen på mig:

      (Waiting for God 2 of 5 – What Does it Do in Us)

      Och Derek Prince talar ju även mycket om fasta, något som jag har utövat lite och som jag anser att vi alla skulle må bra av att göra regelbundet för att stärka både kropp och själ.

      Tack för detta så fina tips, lexa!

      • eva-marie says:

       Savalle. Jag har lyssnat till talet med Derek Prince. Viktiga tankar.

       Jag har faktiskt tidigare, ganska längesen, visat en video med honom på bloggen. Om jag minns rätt så har också Fiskargubben visat en video med D Prince.
       Du kanske inte var så aktiv här just då? Eller glömt bort det bara:)

       En video jag minns som speciell, är när han talar om att olika ”furstar” styr, eller har en särskild kontroll över olika områden/länder i världen. En ”furste” i det fallet är en ängel, en övernaturlig makt som påverkar ett helt folk. (Jag förstår dessa furstar som en del av de onda andemakterna?) Som ex nämner han när en ängel kom till Daniel i GT. Den gode ängeln förklarade för Daniel att han varit på väg, men att fursten över Persiens rike stått emot honom men att ängeln Mikael kommit till hans hjälp. (Dan 10: 12-13)

       • eva-marie says:

        PS! Just den videon om ”furstarna” tror jag inte visats på den här bloggen. Det var andra ämnen i de som jag och Fiskargubben visade. Men den finns säkert på nätet.
        Jag ville bara nämna den eftersom jag inte hade tänkt på de här ”furstarna” innan jag såg videon, men tyckte det var intressant!
        Kanske tillåts de här furstarna att försöka styra en tid. Men de har inte den yttersta makten!

       • Savalle says:

        Jo, jag var alltid aktiv med att läsa, Eva-Marie, även under de perioder då jag inte medverkade aktivt med att skriva själv här. Jag har aldrig lämnat er mer än som ”skrivare”!

        Men jag fäste tydligen aldrig uppmärksamhet vid dessa hänvisningar av er.

        Vad glad jag blir att både du, Eva-Marie, och Fiskargubben också har upptäckt denna enormt viktiga källa till insikt!!!

        Tack, igen Eva-Marie, för att du står upp för Bibelns sanningar. Det behövs sannerligen!

      • lexa says:

       Jag tycker mycket om hans undervisning. Han var professor i filosofi vid Cambridge när han insjuknade och ställdes inför valet att fortsätta lita på sitt förnuft och vara sjuk eller lita på Guds ord och kanske få hälsan tillbaka. Han berättar hur han tillfrisknande genom att läsa Ordet tre gånger om dagen, precis som om han blivit ordinerad medicin. Finns beskrivet i en tunn liten bok som heter ”Guds Medicinflaska”. Han förespråkar en enkel och ganska bokstavlig tro får man nog ändå kalla det. Tidigare hade jag väldigt svårt att tro på det jag läste i Bibeln men så är det lyckligtvis inte längre.

       Hans föredrag om andemakter är särskilt intressanta. Tänker på en bok som heter En studie i Ondska. ”Om en individ med politisk makt är en psykopat, kan han eller hon skapa en epidemi av psykopatologi i människor som egentligen inte är psykopater.” Andrzej M. Lobaczewski.

       Jag har sett hur en person förvandlat ett sammanhang till oigenkännlighet på bara ett halvår. Den makten hen hade att påverka andra var inte mänsklig. Jag är övertygad om att det var en andemakt som verkade genom hen. Det var under den perioden jag upptäckte DP och förstod att det inte enbart handlar om psykologi.

       Finns mycket intressant av honom! Jag behöver verkligen fasta. Och be, och vända om, från 100% världslig konsumtion.

       Kul att du tyckte om honom 🙂

       • Savalle says:

        Tack igen, lexa, för dessa så intressanta ord – och jag hoppas att många fler här kyssnar på denna fantastiskt insiktsfulla Bibel-lärare!

       • Tack lexa – mycket intressant serie!. Har just sett den sista 5/5 som publicerades den 11 mars.
        Det blir uppenbart att de männskor som inte längre väntar på Gud har dragits bort från sin tro genom materialismen där utbildning och karriär med tillhörande grupptillhörighet, fina adresser och marknadsföring av sig själva. Detta har nu också spridits till att omfatta barnen och hundarna 🙂 Attributen och skyltningsförmågan liknar mera exklusiva boutiques än genuint liv. Jag har själv märkt tydligt hur lönearbeten grumlar eller rentav förstör den intuitiva kopplingen till Gud.

        Många – de flesta i samhället, i myndigheter osv ser med beklagan – men inte empati – på de som inte kan, orkar eller vill tävla, men för många år sedan insåg jag kopplingen mellan den bristande framgången i systemet och den väntande framgången i det kommande. Det står i klartext i King James Bible som jag tycker uttrycker saken tydligast:

        ”So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.”
        https://sv.bibelsite.com/matthew/20-16.htm

        Många framgångsrika i systemet – särskilt politiker och statstjänstemän, upplever sig som de första i kön eftersom de i systemet uppfattat sig som utvalda. De är inte ens medvetna om att det existerar en andlig värld eftersom de vänt den ryggen till förmån för materiella bedrifter. De har uppenbarligen slutat vänta på Gud, och till dem kommer han därför aldrig.

        • lexa says:

         Precis! Självförhärligande och avund är drivkrafterna bakom hela livsprojektet. Vad är det om inte o luceferiskt?

         • Jungs individuationsprocess har fullständigt feltolkats som en egotripp, 180 grader åt h-e, medan den självklart är en själslig resa med målet att bli den man egentligen är. Sig själv, d v s sann.

 15. Astrid says:

  Under senaste dagarna har Swebb TV:s förändring förundrat. För mig är det allt mer uppenbart: Swebb TV är kontrollerad opposition. Tydliga tecken brukar vara allt man inte talar om, allt man undviker. Och pratet om paradigmskifte, att en ny värld ska skapas efter kaos, en värld som blir bättre… Är det globalistoligarkernas NWO man menar? Där allt levande är digitaliserat och människan en robot…

  • Erik says:

   Länk eller länkar? Tittar man på SwebbTV får man möjligen intrycket av att det är folkligt i själva verket är det, på gott och ont, elitistiskt.

   • Erik says:

    Tror faktiskt att jag sett samtliga program på swebbtv i vart fall alla intervjuer. Själv programidé har just en elitistisk prägel. Som alla självutnämnda elitister har de svårt att dölja sitt förakt för alla som de inte anser kvalifiserar sig, det märks som tydligast när man konfrontera och kritiserar deras elitistiska människosyn. Svaret man får är att i och med att du inte tillhör deras utvalda skara, så ska du inte bry dig, för du fattar inget ändå, när det är just det man gör. Det är tack vare att man förstår som man kan komma med konstruktiv kritik.

    De anser sig själva ha unik överblick över den samhälleliga strukturen i sin helhet.

    Dom är väldigt känsliga i denna form av rättfärdiga kritik, vilket är en smula motsägelsefullt.

  • ceskyraj says:

   Astrid, du har rätt till din åsikt, men jag förstår dig inte. Menar du, att för att olika samtal på Swebbtv handlar om fara att världen går mot NWO och belyser onda globala globalister typ Soros, Schwab, etc, skulle det tyda på att Swebbtv är kontrollerad opposition? Vill du utveckla detta mera?

 16. Mo says:

  Hoppas resan går bra, ser fram emot rapport från Europa. Här en intressant analys av tillståndet i Ukraina. Europa kommer att bli den stora förloraren av försämrade handels relationer österut. Det finns risk att Ukraina splittras i en öst och västdel med utveckling av en laglös kriminell zon.

  https://swebbtv.se/w/tHWG7e3Hgy8V7szBme175v

 17. Savalle says:

  Här är en jättebra sammanställning av hur nyhetsflödet i Likströmsmedia styrs av jättelika multinationella monopolföretag (Tack ”Tors vrede” för denna klarläggande video!):

  (Makthavarna du aldrig valde | Dokumentär om den globala finanseliten)

  I videon nämns Amra Balic, som är Europachef för ägarstyrning hos Blackrock. Denna högt uppsatta chef på ett av världens största investmentbolag, BLACK ROCK, hotar svenska företag med repressalier om de inte senast 2022 uppfyller de krav Blackrock ställer gällande ”könsmångfald” i bolagsstyrelser på den svenska börsen:
  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/kapitaljatten-kraver-mangfald-vi-haller-svenska-foretag-ansvariga/

  Här är en länk till en kommentar jag nyligen gjort till en artikel som handlar om könsmångfald:
  https://newsvoice.se/2020/02/snart-kommer-skelleftea-pride-9-till-15-februari-2020/#comment-421186

  Kommentaren är ett svar på en handbok utgiven av MSB för åsiktskontroll och bekämpning av ”politiskt polariserande” uttalanden.

  Skulle vara intressant att kasta en blick in i styrelserummen för börsnoterade företag när Blackrocks direktiv har åtlytts – svart läder, piskor, kedjor, skäggiga damer, stringtrosor eller ännu naknare, för att inte tala om aktiviteterna…?

  Men det är väl, som så mycket annat i styrande organisationer, slutna möten, där ingen inblick ges till allmänheten, kan man förmoda.

  • Loa says:

   När jag läste din första rad och samtidigt började scrolla ner över bilden, tyckte jag det stod ”jättelika mumifierade… ”

  • Mo says:

   Savalle, det här handlar inte primärt om könsmångfald och det är tveksamt om det kommer att gynna kvinnor i Sverige. Man kan läsa att de genom sin ägarstyrning vill öka etniskt mångfald bland anställda, chefer och i styrelser. I Sverige gäller en väl förankrad meritokrati inom arbetslivet vilket gynnat kvinnornas position då de idag generellt har längre och mer kvalificerade utbildningar än män. De har inte kvoterats in och det är inget som majoriteten av kvinnor vill ha. Att andelen kvinnor i många bolags styrelser fortfarande är låg handlar nog mer om kvinnors bristande intresse för dessa uppdrag.
   Det handlar således om att den etniska mångfalden skall öka på arbetsmarknaden, andelen personer med utländsk bakgrund skall öka i bolagsstyrelser och meritokratin skall frångås. I en situation där brist på anställningar råder i kombination med att kulturella värderingar skall få genomslag så är väl risken snarast att högutbildade svenska kvinnor kommer att missgynnas. Många kvinnor har stridit för nyliberala ideer , nu slår det tillbaks på dem själva.

   • Savalle says:

    Ja, det verkar vara ett led i planerna på att ”avsvenska” Sverige och omyndigförklara så mycket det går av det som vi fortfarande har självbestämmande i.

    Och precis som med klimatagendan och migrationsagendan kör de hårt med sin ”godhets”-argumentation.

    • Mo says:

     Godhet är att se vad ditt ansvar omfattar. Vill vi ha en nation så måste vi prioritera det som håller samman så att landet inte faller sönder. Precis som en kristen församling i första han måste sörja för de egna medlemmarnas välmående inte minst andligt. Det materiella tänkandet har genom politiseringen tagit över. Katolska kyrkan har alltid styrts av guldet och nu börjar deras inflytande öka i världen, inte minst i Sverige. De använder sig av en synlig front, politiker, monarker och inte minst uppbyggda samhällsadministrationer. Den verkliga makten vill verka utan att synas. Så var tanken från början, det var det ursprungliga syftet och det ligger i själva konstruktionen. Att stödja och utveckla en liten härskande grupp.

  • Mo says:

   Allra mest kommer det att slå mot svenska män i en situation med överskott av män i yrkesaktiv ålder där du hamnar i en etnisk grupp och skall konkurrera med högutbildade svenska kvinnor. Sjunker din status på arbetsmarknaden så sjunker den även i andra sammanhang. Om inte annat så minskar den sociala interaktionen dvs den personliga kontakten arbetsplatsen ger med möjlighet till partnerbildning.
   Några anser att det gynnar rörligheten och att högutbildade svenska män söker sig till andra länder, men det är inte självklart att de är lika eftertraktade där som de har varit med uppbyggda kontaktnät i Sverige. Vi har fått erfara hur yrkeskvalificerade svenska män har slagits ut på den svenska arbetsmarknaden av män från andra länder, nu är det de högutbildades tur. Så risken är stor att du istället får utslagning och marginalisering av en ny grupp i samhället.

  • Mo says:

   Man skulle kunna säga att det många svenska män gör idag när de vill tillbaks till den gamla ordningen och slår ner på kvinnorna för att återta sin maktposition är en helt felaktig analys. Det är inte den sjunkande andelen kvinnor i samhället som utgör ett hot mot dem utan den ökande andelen män med annan härkomst som du aldrig kan konkurrera med i ett samhälle som prioriterar denna grupp eftersom du inte har denna tillhörighet. Kvinnornas värde kommer pga sitt bristande antal öka i vilket fall.
   Man kanske skall tänka till en gång till när man går ut med stora släggan som Carl Norberg gör och slår ner på Wallenbergbolagen som under lång tid säkrat svenskarnas arbetsmarknad. När tomrummet fylls av utländska bolagsintressen så blir män som CN de stora förlorarna.

   • Jag tror att du måste skilja på filosofisk systemrättvisa, som arbetar för människor i systemet i konflikt med Wallenbergsfären som parasiterat på densamma, och den mer konkreta och jordnära rättvisa inom nationen som du torgför. Med all rätt, skulle jag säga eftersom du har rätt ur ditt perspektiv, medan CN lyfter blicken och skådar saken överblickande. Wallebergs har kunnat köpa arbetskraft billigt i förhållande till sina vinster, och även om vare sig jag eller någon annan som kritiserar Wallenbergs är kommunister, så har stort kapital årligen ackumulerats till familjen. Wallenbergs har också haft förmånen att skaffa sig hållhakar genom sina tekniska innovationer såsom avlyssning. Nu sitter Ericson putt såvitt jag förstår, med olagligheter och rättegång väntande i USA. Jag orkar inte komma ihåg detaljerna, men mutor, hot och bedrägerier kan väl allting sammanfattas som? ”Bara” en sån sak, tänker jag ger anledning till kritik, oavsett vilka som vinner eller förlorar på arbetsplatserna i Sverige.

    • Mo says:

     Korruption på de nivåer och i den omfattning som förekommit inom tex Telia och Ericsson visar snarast på svag ägarstyrning.

    • Mo says:

     Vinsten i ett företag går primärt till företagets behov och därefter för rättvis fördelning mellan aktieägare. Wallenbergföretagen utövar inte primärt sin makt genom ägandet utan genom sin röststyrka. Ta tex Ericsson ägs till 7.7 % av Investor medan deras röstandel är 22,8 % tillsammans med Industrivärldens röstandel 15,1 % blir det en stark sammanhållen röst för Sveriges vidkommande. Detta är möjligt genom uppdelning i A och B aktier med olika röstvärde. Om du jämför med utländska investmentbolag och pensionsfonder där förhållandet är det motsatta dvs ägarvikten är betydligt högre än röst talet. För dem är vinstutdelningen viktigare än maktutövning.
     Så länge systemet får fortleva så gynnar det Sverige som jag uppfattar det men nu känns det som att BlackRock vill utöka sitt ägarinflytande och då kanske rådande villkor förändras på sikt. Du får gärna utveckla vilken modell du anser skulle vara gynnsam.

     • Det spelar nog ingen roll vilken modell som företag driver sina verksamheter under. Det jag reagerar på är hur gamla företag som Wallenbergs har skaffat sig fördelar gällande råvaror och uppfinningar som telekom. Den som kunnat utröna de bästa metoderna för sina affärer sedan flera hundra år, är mycket svår att komma ifatt.

      Nu när vi börjar komma ifatt, så är det i förståelsen för hur dessa företag historiskt har byggt upp sitt övertag, och för att folk i gemen ska tro att de hämtar in avståndet, så blir de erbjudna att delta i aktiekarusellen. 2002 vet jag att jag tänkte just det – att nu erbjuds aktiemarknaden åt småfolket, så då är det snart slut. Carl Norberg brukar ange 2007 som skuldmättnadspunkt.

      Egentligen anser jag därför att ett jubelår borde rensa bort skulder och nollställa systemet, som på biblisk tid. Företag som urartat i korruption och andra olagligheter, borde kanske förstatlgas under en tid, för att senare säljas ut. Jag har inget riktigt intresse för denna fråga, så jag har inte ägnat den särskild uppmärksamhet.

      Micael Hamberg – gäst hos SwebbTV hade några förslag i programmet om den hotande hyperinflationen:
      https://swebbtv.se/w/59B3Ti7U69yTgHobuNHfik

      • Mo says:

       Jag har tidigare tyckt att ökat kommunalt ägande kunde vara ett sätt att få befolkningen i närområdet att engagera sig och ta större ansvar för det gemensamma som måste förvaltas så att det skapar de värden vi önskar i lokalsamhället. Men utvecklingen har gått åt motsatt håll.
       Ett av problemen i det mångkulturella samhället med en stor andel nyinflyttade är att de saknar den viktiga känslan för jorden vi ärvde som kommer med modersmjölken. Bara med ett varmt förhållande till vårt ursprung, vår förståelse av samband och beroendet av vår planet, kan vi bygga en harmonisk sammanhållande gemenskap.
       Idag har många fostrats till kosmopoliter, de har fått lära sig att ägande och förvaltande är fel väg, att det skapar trångsynthet och egoism. Istället tror de att det är affären som är viktig, det ständiga köpandet och säljande som ger intäkter och smörjer samhällsmaskineriet med sysselsättning och beskattning.
       När vi har överlåtit vårt lokalsamhälle till unga politikers beslut så har följden blivit att allt säljs ut, våra ägor, våra fastigheter och numera även driften av tjänstesamhället. Men när vi inte själva vill äga så finns det alltid andra som begärligt köper eftersom de förstår att makten faktiskt ligger i själva ägandet. Förlorar vi det så blir vi beroende och kontrollsamhället kan etableras med full kraft.

       • Ja, jag håller med dig i allt! Det är en mycket svår fråga hur man ska kunna lösa problemen. Kanske privat kollektivt ägande med andelar, så att de som inte vill äga, slipper? Ansvarstagandet med ägandet ligger kanske inte i klanernas intressen ändå. de verkar vara mer inne på att kontrollera områden? Långsiktigt kommunalt ägande tror inte jag heller på med de politiker och det system vi har. Men kanske tillfälligt kommunalt ägande i stiftelser som styrs av genuina människor t ex? Nej, jag har inga riktigt bra idéer för detta system, det kommer bara att falla samman till slut. Det är nog på nästa system, efter den representativa demokratins haveri som vi får rikta in oss på. Det värsta är ju att WEF kommer att ta kontrollen om inga genuina människor lyckas hävda folkens intressen. Sannings- och frihetesrörelsen har sin chans nu!

        • Mo says:

         Ägande och drift hör ihop som jag ser det. Men precis som du säger så är ägaransvaret inte intressant för dem eftersom det är driften som generar kassaflödet. Efter rovdriften lämnar de fattigdom efter sig och ingen tar ansvar för den lokala vanvården och förfallet.
         Ägandet garanterar samhällets frihet och självständighet men även omsorgen om den gemensamma egendomen.
         Förskönandet av egendomslöshet kommer ifrån socialisterna, de falska profeterna, där har dessvärre även många kristna bidragit.

         • Allt fler privata äganden har övergått till kontroll via stiftelser. Bara mindre och medelstora företag ägs och kontrolleras av privatpersoner eller mindre ägarsystem. En stiftelse äger sig själv, och en av våra mest kända är ju IKEA’s dito. Kanske medborgarstiftelser vore en lösning, men det klingar illa genom sitt språkliga släktskap med ”löntagarfonder”. Som jag ser det kan inte fonder och liknande ta över privat ägande, men jag tror att många folkliga cooperativa rörelser kan få inflytande i tider då det uppstår brist.

          Eltervåg redogör för drivmedelspriserna och därmed eldningsoljans resa mot höjderna i ett inlägg. Ett tydligt tecken på att vi måste börja samarbeta lokalt för att kunna investera i anläggningar för inomhusodlingar, och på så sätt slipper man ju besprutning genom chem trails.

          Sociala företag och cooperationer är inget nytt, men incitamenten för dem har ännu inte aktualiserats på allvar, men det börjar bli uppenbart. Även lokala skuldfria och ruttnande valutor kan bli nödvändiga efter ”The Great Reset”. Då måste vi sannerligen välja!

          • Mo says:

           I Sverige har inte stiftelsedriven verksamhet fått genomslag för något annat än välgörenhet och forskning. Ikea flyttade till Nederländerna för att öppna upp sin stiftelse där. Stiftelse driven verksamhet har motarbetats politiskt dels pga begränsad insyn men troligen även för de gynnsamma skattereglerna, samhället behöver ju sin moms. Jag har dåliga kunskaper om när denna driftsform är den lämpliga. Kooperationer känns mer naturligt men har fått en dålig klang i Sverige pga att det blivit politikers privata många gånger guldkantade retreats . Det luktar illa när tex HSBs högsta ledning gång på gång är gamla bortvalda socialdemokratiska kommunalråd.

          • Nöjda är de ju inte, det är ju därför de stjäl så f-t, ignorerar EKMR och aldrig låter en medborgare vinna i en tingsrätt. Alltid dessa hänvisningar till överklagande. Varför inte göra rätt från början, undrar jag.

        • Mo says:

         Här ännu ett exempel på hur av WEF:s ekonomiska tänkande slår igenom. Det skall bli lönsamt att flytta runt de fattiga egendomslösa. Jag känner starkt för alla utsatta från Ukraina efter det kaos som har skapats där men det blir väldigt smaklöst när några profiterar på utsattheten. Nu blir det klirr igen i Berts kassa och sedan igen och igen och igen……tills vi säger ifrån. Politikerna underhåller systemet så dem kan vi inte räkna med.

         https://www.hallandsposten.se/nyheter/sverige/bert-karlsson-redo-f%C3%B6r-ukrainska-flyktingar-1.67600368

         • Mo says:

          Jag kan tycka att istället för att Bert Karlsson gör profit på utsatta från Ukraina med hjälp av våra skattepengar så är den typen av verksamhet något som skulle kunna drivas i svensk stiftelse regi.

         • Jo, det har blivit ytterligare fläsk i ärtsoppan. Förr var det ”bara” vapenindustrin före och den efterföljande byggindustrin som fick jackpot efter varje krig. Nu har vi ju flyktingströmmen också, och den är ju renare på alla sätt och vis. Nästan.

 18. ragnhild says:

  https://www.bitchute.com/video/loL6E9hjv0MD/

  Denne siden er verd å kjenne til, innehaveren er ganske opprørt. Han omtaler bl.a. EU sin politikk på området matforsyning – den er rent skammelig tatt i betraktning av at våre matlagre langt fra er store nok. Norge (eks. er nede i ca. 35%) – det gjenspeiler idiotiet våre politikere står for. Flere land nå stenger nå ned for eksport av viktig føde.

  Villet politikk. Ja, jeg ventet meg mang en nedrighet, flere kommer til. Alt på vegne av ……

  Tid for å ”handle” inn – butikkbesøk m.a.o. det er ikke mange år siden møller her vest ble demontert. Vi kunne jo bare importere hva vi trengte. Så ikke lenger. Om langsomt så kommer mang en butikkhylle til å tømmes.

  Take care, bli aware.
  Ragnhild

 19. Savalle says:

  Skrattar man åt ”Die dummen Schweden” i Frankrike också, Peter – precis som man gör i Spanien?

  (Invandrare talar ut sanningen om naiva Sverige)

  Svensk text!

  • Loa says:

   El Risitas!

  • Roger P says:

   Parodi/fake om Sverige, finns flera liknande varianter och han gick bort för ett tag sen.
   Men den är bra, tycker jag, oavsett syfte.
   Sök efter originalet och rätt översättning.

   • Savalle says:

    Ge exempel på en enda felöversättning!

    • Loa says:

     Men Savalle, lugna dig..

     Mas o menos betyder inte ‘massinvandring’…
     Que es el trabajo mas duro que has hecho? betyder inte ‘Hur kan detta vara accepterat?’

     Men jag tackar verkligen för att du återupplivade bekantskapen. Goda skratt kan man inte få för mycket av!

     • Savalle says:

      Ja, jag tog kanske i lite för hårt, men min avsikt var att understryka att budskapet som helhet stämmer i den svenska översättningen.

 20. ragnhild says:

  https://www.bitchute.com/video/xZllpp69tvz9/

  Pågående galskap!
  Jeg mestrer ikke utvikle selv, se lenken.

  På derimot idag er der innspill fra naiviteten personliggjort; – om at verden trenger til en verdensregjering som kan trå til ved lands forsøk på å starte krig. Kan være utløst av Ukraina-krig/saken, denne artikkelen. At den flg. meg søker i naivitetens navn å støtte både WEF/FN/EU og hele det satanistiske ruklet ser jeg slett ikke bort ifra. Dypere ”rekker” jeg ikke trå til. Jeg kommenterte, men den blir nok slettet – da jeg la til dette som jeg anser blir oss mennesker til del om de 1% rekker det… Holder det ikke om jeg nevner Fauci, Schwab og deres opphøyde farligheter?:

  WARNING:
  https://odysee.com/@AussieFighter:8/This-Is-Transhumanism.:2

  • ragnhild says:

   Var det noen her som fikk med seg siste link her med videoen fra et laboratorium, hvor et apedyr får sin hjerne ødelagt ”for the better good” – dvs. ”fandens good” til bruk for de urørbare reptilene som forlanger verden for seg selv og sine syke fantasier. Videoen er av den sort som lagrer dype spor i ens hjerne for aldri å glemme. Neste offer – menneskeheten (?), likefullt ”for the better good”. . Min konklusjon har lenge vært JA – og jeg tror knapt noen her vil motsi meg.

   Jeg fortsetter, da Jim Grenshaw kommer med dette idag 9. mars. For interesserte.

   https://www.bitchute.com/video/4No6MtNkwByS/

   Jeg gjentar en tidligere kommentar om den ”genuine” forskningen med bl.a. Elon Musk i spissen: Han uttalte i et intervju at han ved 39 års alder fikk konstatert diagnosen Asperger. Med Tesla ”arvet”/stjålet så sier resten seg selv, vil jeg anta.

   Dette marerittet som bys oss alle – jeg burde selv holdt meg på avstand. MEN, det hører innunder fortsettelsen hvor vi må gjør alt hva vi kan for å stoppe dem.

 21. jesslar53 says:

  Man undrar om detta stämmer , om så inger det lite hopp att Global order fallerar..

  https://www.tomgrimshaw.com/tomsblog/?p=37663

  • Loa says:

   ‘Putler’…
   Hoppas brevet är sant (isåfall diariefört hos gvt).
   Fulford påstod tidigare att Nathaniel vill gå över till den goda sidan.

   Trevlig blogg!

 22. Loa says:

  MYCKET NYKTERT
  The Ukraine Crisis: What You Need to Know
  February 27, 2022
  by James Corbett corbettreport.com
  https://corbettreport.substack.com/p/the-ukraine-crisis-what-you-need?s=r

  ( Nya Dagbladet har översatt den
  https://nyadagbladet.se/kronikor/ukrainakrisen-ar-en-historia-med-fler-an-tva-sidor/ )

  Å FJÄRDE SIDAN:
  Den nuvarande Vladimir Putin är INTE den som en gång gick YGL (varför det nu automatiskt skulle borga för att man vill genomdriva Schwabs teknodiktatur). Att skaka tass internationellt kan man ju göra ändå.

  • Loa says:

   Benjamin Fulford March 7, 2022
   EU negotiating surrender to Russia, fake Biden government doomed
   https://benjaminfulford.net/2022/03/07/eu-negotiating-surrender-to-russia-fake-biden-government-doomed/

   Uppmuntrande vad BF anser händer EU och oss, men jag hoppar ner
   till hans återgivande av djävulens hantlangare från Veterans Today:

   Blockbuster: ‘Drag Queen’ Zelensky found a billion dollars and a villa in Miami
   Who knew Ukraine was run from a bagel shop in Miami Beach?
   By VT Editors
   March 2, 2022
   https://www.veteranstoday.com/2022/03/02/blockbuster-drag-queen-zelensky-found-a-billion-dollars-and-a-villa-in-miami/

   Zelensky–the working-class hero–a humble billionaire who fights for the freedom of Lockheed Martin to use Ukrainians as cannon fodder in a proxy war.


   The most Corrupt Country in the World Ukraine has Oligarchs that Pay Zelensky well to stay Dirty. I*m sure 35 Million Dollar Home in Miami will let Zelensky have his Sun Tan. But throw Slavic Ukrainians into Civil War with Russia First.


   according to Verkhovna Rada MP Ilya Kiva, regular payments of $12-35 million come to the Ukrainian president from businessmen Rinat Akhmetov, Viktor Pinchuk & Igor Kolomoisky.

   And they go through banks like First Union Bank, Deutsche Bank, Banque Nationale de Paris. According to the deputy, the movement of such funds would be impossible without the control of the authorities of Germany and France.

  • Loa says:

   Ben Fulford 7 mars -22

   the Russian coat of arms shows a knight in a white hat trampling a reptilian. Is this just a coincidence or does this mean current events were planned centuries ago?

   (…)
   To understand what the Russians are thinking, it is good to look back at what their Presidential Avatar Vladimir Putin told the Davos gangsters in 2021. He warned that ignoring “systemic socioeconomic problems” was a “dangerous illusion.”
   He noted “Modern technological giants are de facto competing with states,” and that “global business attempts to replace legal democratic institutions and essentially usurp or restrict the natural right of people to decide for themselves,” had to be stopped.
   In what amounted to a declaration of war against the KM corporate fascists he concluded “The world cannot continue creating an economy that will only benefit a million people, we must now proceed from stating facts to action,”

 23. Savalle says:

  Jag ber så mycket om ursäkt, Sture.

  Ibland blir jag så vansinnigt arg, när jag upplever orättvisa, vilket du förorsakade med din intoleranta kommentar om oss bibeltroende – men jag gick alldeles för långt i min vrede.

  Lorbers skrifter har jag enorm respekt för, även om jag förhåller mig starkt kritisk till dem
  – ännu så länge i alla fall – eftersom de i hög grad går utanför Bibeln.

  Men jag tar tillbaka mina ord om att de deformerar Bibeln. Det var skrivet i stark affekt.

  Jag behöver fortsätta att undersöka Lorbers skrifter.

  Det jag önskar av dig, Sture, är att du slutar att hacka på oss bibeltroende.

  Jag kan också ”sluta fred” med Göran Åkesson och Erik Forsman – även om jag välkomnar en intressant diskussion, med er alla tre!

 24. Mjölner says:

  https://www.synapze.se/2022/02/22/ukraina-fascism-eller-nagot-farligare/

  Ändå glöms alltid bort att saken har två sidor.

  Ukraina i dag.
  Putin har förbjudit att fake news om kriget sprids. Hot om böter och fängelse. Därmed tystnade så gott som all rapportering från fronten i Ukraina. Västmedia i Europa inklusive Sverige fortsätter leverera lögner i vanlig ordning.Den amerikanske senatorn Lindsey Graham och Nancy Pelosi har sagt de vill se Putin mördad!

  Ryssland förser Ukraina med mat enl. obekr. uppgift.
  Demonstrationerna på Majdantorget i Kiev började i november 2013 växte och urartade sedan. En nyskriven artikel om händelserna i anslutning till demonstrationerna och vad som hände därefter.
  Lång artikel med nyttig läsning i länken ovan.

 25. Erik says:

  För att undvika strider i stadsmiljön, som praktiskt taget måste ses som lika ointagliga likt forntida borgar, eller i vart fall med ohyggligt stora förluster från rysk sida, så gör man som gjorde med ointagliga borgar förr i tiden, men belägrar dom – alltså omringar städer och håller sig på så stort avstånd att pansarskott inte kan nå de ryska stridsvagnarna (effektiv mellan 200 – 500 meter) som annars är som sitting ducks.

  Stridsvagnar är och har alltid varit ett anfallsvapen i öppen terräng; men samtidigt en hundraårig kvarleva från första världskriget. Stridsvagnar är bara effektiva om man har luftherraväldet och samtidigt behöver de understöd från infanteri och är endast effektiva mot en svagare motståndare utan markunderstöd och effektivast mot obeväpnad civilbefolkning. Hur du stått framför en stridsvagn som sagt rör sig framåt, med sitt ohyggliga oväsen? Då känner man sig väldigt liten och obetydlig samt rädd.

  Vad som förr eller senare kommer att ske med de ryska framryckande styrkorna att de rensar allt motstånd runt och kring städerna och när de är klart omringar man städerna håller ett avstånd på upp till minst 2 000 meter där de själva kan vara effektiva sedan intar den långa väntan. Man stänger av all tillförsel: el, vatten, vapen och ammunition samt andra förnödenheter och matleveranser. Till att börja med tar alla husdjur slut. Sedan alla lösa hundar, katter, alla råttor slut och till sist äter man upp varandra. Det som nu sker är strider runt städerna för att få kontroll.

  Dagens moderna städer är nästa lika stora under jord som dom är över jord. Ta bara Stockholm som ett exempel. Vi har över 11 mil långa tunnlar för T-banorna. Lägg till alla vägtunnlar samt alla avstängda hemliga hålrum vi inte känner till. Tänker er mardrömmen för en angripare att när som helst kan motstånd dyka upp och slå ut ett par stridsvagnar i en större kolon, så avstannar hela kolonens rörelse. Det var också vad vi såga tidigt i konflikten: sju åtta mil långa rader av ryska stridsfordon som sakta rullade in mot Ukraina. Dessa stridsfordon är passiva vapen ämnade endast att omringa strategiskt viktiga städer och på så sätt få de ukrainska motståndarna att ge upp sitt motstånd. Dessa motoriserad förband behöver inte bestå av toppmordärna stridsvagnar, utan vad som helst duger.

  Det är i ljuset av detta som dessa humanitära korridorer skall ses. Förr i tiden kring andra världskriget behövde man inte bry sig om opinionen för det fanns inga vittnesmål i form av miljoner mobilkaror, läget är annorlunda i dag. Dessa så kallade humanitära korridorer är en vagel i ögat för alla belägringar av städer i en krigssituation.

 26. Mo says:

  Sverige finns med på rysk lista över ovänliga länder. Vad nu det kommer att medföra ?

  https://samnytt.se/sverige-pa-rysk-lista-over-ovanliga-lander/

  Samtidigt vill Ryssland förbättra sina relationer till USA.

  https://omni.se/lavrov-ryssland-vill-ha-respektfull-relation-till-usa/a/L5XpdV

 27. Loa says:

  Mannen bakom Zelenskyj
  https://nordfront.se/mannen-bakom-zelenskyj
  2022-03-07
  Andrew Joyce efterforskar om Zelenskyj och finner mannen som skapade honom (Igor Kolomoyskyi).
  Denna artikel är ett referat från en längre artikel som publicerats på The Occidental Observer:

  Jewish Subtexts in Ukraine
  March 1, 2022
  by Andrew Joyce, Ph.D.
  https://www.theoccidentalobserver.net/2022/03/01/jewish-subtexts-in-ukraine/

  Superb artikel om Ukraina och de judiska oligarkerna – på båda sidor om gränsen.
  A subtext of oligarchic feuds!
  Förklarar Putins sits.

 28. Loa says:

  Den gumman gick inte…

  Transsexuella tillåts inte lämna Ukraina – ombeds stanna och slåss som män
  7 mars 2022
  https://www.friatider.se/transsexuella-tillats-inte-lamna-ukraina-ombeds-stanna-och-slass-som-man

  Transsexuella i Ukraina uppger att de inte tillåts att fly utomlands. I deras pass står det nämligen att de är män – och män har förbjudits att lämna landet.
  De konstaterar att deras pass och officiella dokument fortfarande anger att de är män och använder deras ”maskulina namn”.
  Därför omfattas de av det ukrainska förbudet för män mellan 18 och 60 att lämna landet under det pågående kriget.
  Istället uppmanas de transsexuella att stanna i landet och slåss som de män som de ju på papperet faktiskt är.

 29. Loa says:

  Detta var INTE roligt

  Från Covid-19 till Ukraina
  2 mars 2022
  https://friasidor.is/fran-covid-19-till-ukraina/

  Fria Sidor ska i detta inlägg redogöra för sin syn på vad som pågår i Ukraina.

  andra agendor som ligger bakom? Låt oss börja denna upptäcktsfärd med hur Putin och Ryssland hanterat den, numera, bortglömda pandemin Covid-19.
  Inlägget bygger i hög grad (vad gäller Sputnik V) på Riley Waggamans blogg.
  Intervju: https://www.rokfin.com/post/70372/Riley-Waggaman-Why-is-Russia-Going-Full-COVID1984

  Moskva införde i juni 2021 obligatorisk vaccinering för de offentligt anställda.
  Efter valet till Duman i september 2021 införde samtliga 85 regioner i Ryssland obligatorisk vaccinering samt vaccinpass (QR-kod). I Leningrad infördes krav på 100 procent vaccinering för alla offentligt anställda. Vissa regioner nekar t.o.m. dem utan vaccinpass sjukhusvård, och ovaccinerade tvingades på många ställen till självisolering. Enligt Waggaman försöker Ryssland nu införa ett system med QR-kod (vaccinpass) som kommer att omfatta alla delar av samhället och göra ovaccinerade till andra klassens medborgare.
  (…)
  Ryssland har inte något system för att registrera vaccinskador. Ryska myndigheters position är att Sputnik V inte har några biverkningar alls och att det därför inte behövs några metoder att fånga upp eventuella skador.
  Enskilda läkare berättar dock en annan historia och man har upprättat en informell privat databas dit vaccinskador kan rapporteras in. De läkare som påpekar riskerna etiketteras som terrorister

  Ryska folket är alltmer oroat av det snabba och strikta införandet av vaccinpass (QR-kod). Det är värt att notera att Sperbank tillsammans med JP Morgan utvecklar ett eget betalsystem baserat på QR-kod, Spercoin, förutom Rysslands egna kommande digitala valuta.

  Rysslands tidigare hälsominister, Veronika Skortsova, sitter i styrelsen för GPMB, Global Preparedness Monitoring Bord, skapat av WHO och Världsbanken.
  Bara veckor innan pandemin 2020 blev Skortsova chef för ryska FMBA som haft en viktig roll att ta fram vetenskapliga underlag för att, i ett tidigt skede av pandemin, peka på behovet av vacciner och restriktioner.

  Den ryska regimen välkomnar öppet ”den fjärde industriella revolutionen”. I oktober 2021 skrev Ryssland ett avtal med WEF (World Economic Forum) för att inrätta ett institut att genomföra den.

  Sannolikt är det ännu värre i Ryssland än i västvärlden, med den skillnaden att folket inte är lika villiga att gå med på agendan som vi i väst. Det är otänkbart att Putin skulle gå med på detta om han själv inte stödjer det.

  bl.a. Mikhail Delyagin i Duman varnar för utvecklingen:
  ”införandet av dessa pass (QR-koder) är inte något annat än ett kuppförsök som kommer att föra kontrollen över befolkningen till storföretagen och WHO. När dessa pass har införts så kommer all makt ligga hos ett fåtal ryska oligarker och överstatliga organ, vilket i praktiken betyder slutet för Ryssland.”

  I Ryssland finns en tradition av civil olydnad. Det är en sak att skriva lagar, en annan att få folket att följa dem. På de flesta ställen där man försökt införa dessa krav på QR-koder har det blivit kaos och många har inte brytt sig om att följa reglerna, skriver Waggaman.
  … till och med förenat med fara att tvinga på folk dessa pass. Några som försökt har blivit knivhuggna. Denna civila olydnad har gjort att man tillfälligt backat i Ryssland.

  Tre vassa inlägg från Waggamans blogg ”Edward Slavsquat”:

  Sputnik V: It’s what Klaus Schwab craves!
  The bigshots behind Russia’s vaccine have deep ties to the World Economic Forum
  Dec 20, 2021
  https://edwardslavsquat.substack.com/p/sputnik-v-its-what-klaus-schwab-craves?r=1mpfb&s=r
  .

  Russia pushes for AstraZeneca/Sputnik V cocktail
  The Russian government is invested in both shots. What a strange coincidence.
  Feb 16
  https://edwardslavsquat.substack.com/p/russia-pushes-for-astrazenecasputnik?s=r
  .

  ”War” won’t stop Russia’s COVID clown show
  The biosecurity state grows stronger
  Feb 19
  https://edwardslavsquat.substack.com/p/war-wont-stop-russias-covid-clown?s=r

  According to Minister of Health of the Rostov region Yuri Kobzev, if necessary, vaccination will be organized for refugees. Now there are more than 500 thousand doses of the vaccine in the warehouses of the region.
  Half a million clot-shot doses that nobody wants, rotting in a warehouse. What to do with this mountain of unproven genetic goo?
  “We have all these unwanted Sbershots just lying around—uh, maybe we can inject the evacuees?”
  This sounds like something Anna Popova, chief dominatrix of Russia’s “federal service for human wellbeing”, would do. And sure enough, Popova flew to Rostov last night to supervise the welcome party.

  • Tack Loa – ingen lätt match förstår man…

  • Erik says:

   Tack Loa. Detta var ingen rolig läsning.

  • Mo says:

   Det är uppenbart att samma system tagit över i både Ukraina och Ryssland. En liten grupp välmående oligarker i WEF:s ledband. Det som uppvisas nu är inbördes kamp om maktförhållanden. Majoriteten av väldens befolkningar ser de som egendom som kan flyttas fritt, anpassas biologiskt och tankemässigt så att vi blir den medgörliga massa som de önskar i en gränslös värld.

   • I Sverige heter oligarkerna Bonnier och Wallenberg, och har främst ett intresse att kontrollera vad som går i tryck, liksom avlyssningen och vidare vapenindustrin. I Ryssland och Ukraina är det kanske mera finansoligarker utan industrier att beskydda. Oligarkerna förlorar mera på att förstöra Sverige än att hålla landet intakt, up and rolling, liksom att hålla liv i den arbetskraft de behöver köpa för ändamålet.

    • Mo says:

     Det kan jag hålla med om men frågan nu är snarast hur vi kan bevaka inhemska intressen innan de faller i yttre fienders händer. På sikt måste man hitta en bättre modell för hur arvet efter Kreuger ska förvaltas. Se även min kommentar ovan.

     • Människors inre medvetandeutveckling är ju svaret på den frågan – som vanligt. Insikten om korporationernas parasitism leder till andra val t ex gällande makt och tävlan, konsumtion – kort sagt materialism. Istället inträder samarbete, skapande – kort sagt idealism i dess ställe. Det dröjer inte länge innan börshandel, vapenexport och krig är ord som försvunnit ur SAOL, Sannings- och frihetsrörelsen rullar allt snabbare, och dinosaurierna kommer vi att se dö i backspegeln.

 30. Erik says:

  Ogillar källan, men citatet stärker min misstanke om att Putins Ryssland lurades in i detta krig av just inga mindre än hans generaler.

  ”Enligt Sky har Vladimir Putin minskat sin grupp av rådgivare på senare tid. Mer moderata och västvänliga rådgivare, som Kortunov, har stängts ute. I stället har de hårdföra generalerna fått en större plats”.

  https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/putins-r%C3%A5dgivare-efterlyser-vapenvila-%C3%A4r-bekl%C3%A4md/ar-AAUuVuq

  • Savalle says:

   Enligt Kampkonsten Sun Tzu, manualen för subvertion och assymetrisk krigsföring, ska underlydande ha så lite inblick som möjligt i större sammanhang. Det gäller även formella världsledare i ledband. På så vis skapas äkta konflikter, revolter och krig, trots att de är HELT kontrollerade.

   Dialektiken är ett oerhört effektivt styrinstrument för att bedra människomassorna – men även de formellt styrande styrda.

   Filosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel har fått den postuma ”äran” att sätta namn på en uråldrig metod att manipulera, bedra och skapa våld i syfte att nå hemliga delmål i en ofattbart långsiktig planering.

   HEGELIANSK DIALEKTIK är kort uttryckt en metod att nå ett mål genom att minst två olika krafter drar i var sin riktning, men de samarbetar hemligt för att åstadkomma en kraft i en riktning som man i förväg kommit överens om. På så sätt kan utomstående observatörer hållas ovetande om avsedd riktning och än sätta sitt hopp till den ena, än till den andra, som de felaktigt tar för rivaliserande krafter.

   Tråddragarna i denna marionetteater i världspolitiken är osynliga och inte ens huvudaktörerna tycks alltid vara särskilt medvetna om fler än de trådar som rycker i honom / henne.

  • Erik says:

   Missnöjd Putin anmäler sin egen försvarsmakt för brott.

   På order av Rysslands president och överbefälhavare Vladimir Putin, att kategoriskt utesluta inblandning av värnpliktiga i alla uppgifter på Ukrainas territorium, då blev det inte.

   Obs, innan kriget i Ukraina inleddes fick den ryske presidenten en rapport om att en instruktion från honom hade framförts, uppger Tass, och instruktionen angav att värnpliktiga kategoriskt skulle uteslutas från all inblandning i uppgifter på Ukrainas territorium.

   Alltså förd bakom ljuset, igen. Orsaken till Putins ovilja att ha värnpliktiga i Ukraina bror nog på att den inhemska optionen skulle vända sig mot kriget och Putin om sönerna kom hem i likkistor. Det också orsaken till att han rekryterat tjetjener och legosoldater från Syrien, dom dessutom får bra betalt som värnpliktiga inte får. Här blev han alltså lurad igen. Någon eller några i Ryssland vill att det ska gå dåligt för Putin så han blir impopulär.

   https://www.friatider.se/putin-vill-atala-egna-befalhavare

   • Mo says:

    Det kan oxå vara ett genomtänkt drag från Putin att han inte vill att ryska värnpliktiga skall agera bödlar i Ukraina. Dels finns det många invånare i Ukraina som sympatiserar med Ryssland, då måste Putin agera som en räddande ängel och inte komma med bilan, varken på plats eller på hemmaplan med förlorade egna soldater. Dels finns det många invånare i Ukraina som har nära band till Israel som han inte heller vill stöta sig med. Med dessa legosoldater får en gemensam fiende göra det trista jobbet. Jag tycker det här är en uppvisning av Putins självsäkra strategi eller vems plan det nu kan vara, men det är inte till Putins nackdel.

 31. Erik says:

  Vill inte uppehålla mig mer kring krigsstrategier men bara avslutningsvis nämna USAs krig i Vietnam och detta med ovan jord och under jord. Vietnams underjordiska tunnelsystem som påbörjades redan under kriget mot Frankrike kom att byggdes ut enorm under Vietnamkriget. Dessa tunnlar gick många gånger långt under de amerikanska baserna som USA inte hade en aning om. Dessa innehåll fältsjukhus, logement, matsalar osv. Vietnam undvek att möte amerikanska styrkor likt två arméer på ett öppet fält utan håll sig under jord. Ofta kände dom till exakt var de amerikanska så search and destroy plutonerna fanns och dök upp i dess absoluta närhet och slog till och försvann lika fort. De amerikanska styrkorna hade understöd av arteleri och flyg som ofta var verkningslösa och ca 20 % av de amerikanska förlusterna bestod av så kallade friendly fire. Det var en orsak till att USA förlorade kriget. Den andra var ekonomin. Försöket att bomba Vietnam tillbaka till stenåldern misslyckas, för de levde redan på närmast på stenåldern och med de vill jag säga att landet var självförtroende utan el eller andra moderniteter och många byar levde på samma sätt dom levt 1000 år tillbaka, det var inte fallet med USA utan kostnaderna tvingade USA och Nixon att klippa banden mellan dollarn och guldfoten. Det tredje orsaken till förlusten var kulturmarxismens krigsföring, där USA inte förstod opinionen roll, utan fick hela världen emot sig. Ofta blandar man ihop vilka som var fienden. Dels var det vietcong som var en kommunistisk gerilla mycket likt ett militant AFA till skillnad från Nordvietnams reguljära armén. Vietcong var fullständigt fanatiska hjärntvättade kommunistiska civilister.

  USA hade en arrogant hållning och ansåg att så länge som de hade greater firepower behöver de inte anpassa sig till någonting annat. USA har lärt sig enormt mycket sedan dess. Ett krig består av ett ekonomiskt. Ett propagandistiskt och ett på slagfältet. Lär känna din fiende bättre än du känner dig själv. Lär känna deras kultur.

  Ryssland kommer att förlora det ekonomiska kriget. Vidare propaganda kriget men möjligen vinna det militära om det blir en kort konflikt. Ukrainas enda möjlighet är att försöka dra ut på detta så långt de bara är möjligt.

 32. Savalle says:

  Sanna ord om den moderna historiens smådjävlar:

  (Kenneth Cox: Dimensions of Prophecy)

  Här har du gubben i en något en mindre ”gubbig” lekamlig dräkt, Bdl!

 33. peterkrabbe says:

  Då är jag på plats i soligare nejder och lite varmare klimat. Jag ser att alla bidragit till att hålla bloggen igång under tiden och tackar för det. En särskild eloge till Loa för ett gräv som till fullo bekräftar mina tankar om Ukraina, jag skall återkomma till detta!

  Efter att ha kört genom Tyskland och Frankrike, vilket jag gjort hundratals gånger tidigare, är mitt intryck att trafikintensiteten sjunkit med 25-30% för privatbilismen. Tydligen har 20-kronorsnivån för bensin och diesel varit en effektiv spärr mot bilkörning som kan undvikas. Normalpriset ligger nu i skiktet 22- 24 kr/l och fler höjningar är att vänta efter importstoppet från Ryssland. Genom storstaden Lyon har man en snabbfil för samåkare, kravet är att vara minst fyra personer i bilen.

  Nya konsekvenser av Macrons politik är ökad centralisering. Här nere slås 23 landsbygdskommuner samman till en storkommun, till och med turistbyråerna i byarna tvingas stänga för att flyttas till ”huvudstaden”, de får inte längre marknadsföra sig själva. I min by öppnas en filial i smyg, man får kalla den något annat och rensa bort alla ord som innehåller turism!
  Även all kommunal byggadministration centraliseras och digitaliseras. Borgmästaren får uppdraget att vara åklagarens förlängda arm i byggärenden och skall utdöma böter för otillåtet byggande. Detta är en chock för borgmästarna, som väljs av sina invånare och har som traditionell roll att vara deras ombud MOT staten, nu skall de istället vara statens ombud mot sina väljare. Vår borgmästare har valt att avgå direkt och fått en politruck som efterföljare…
  Denna politik syftar till att göra staten starkare och medborgaren svagare, helt i enlighet med globalismen och utfasningen av demokratin.

  Presidentvalet skall jag återkomma till, men allt tyder på att Macron bäddat för sin egen valseger genom smutsiga valrestriktioner. Just nu tar han en del poäng på hatkampanjen mot Putin. Något normalt val kommer det knappast att bli, vilket väl knappast någon förväntat sig heller….

  • Tack för ”vykortet”, och skönt att höra att du landat! Folk är kluriga, det finns alltid vägar runt hinder. Men jag antar att du inte behöver någon ”geografisk rådgivning” numera!;-)

  • ceskyraj says:

   Peter, skönt att resan gick bra. Du ska veta, att din ”bloggfamilj” tänker på dig, önskar dig vila och härlig tid i din kära by. Tack för din rapport. Välkommen sedan tillbaka till Sverige. Din blogg har blivit ett måste för mig, jag har blivit beroende av den. Hälsning till dig och andra här på bloggen. 🙏

  • Loa says:

   Dessa ”frimurar”bilder av Putin är ute och valsar
   http://198.46.190.126/images/masons.jpg – men
   Fulford dementerade nyss:
   https://benjaminfulford.net/2022/03/08/disinformation-notice/

   • Erik says:

    Även om bilden kan vara fejk så har vi från många källor att även Putin genomgått WEF:s ledarskapsutbildning som resten av västs ledare i dag också har och WEF är sannerligen ingen fiender till frimureriet. Där ser vi hur illa det kan gå att utbilda sig 🙂

    • Loa says:

     Den är inte fake. Länken var serverad i Fulfords notis.
     .

     Loa says:
     7 mars, 2022 kl. 17:55
     (…)
     Den nuvarande Vladimir Putin är INTE den som en gång gick YGL (varför det nu automatiskt skulle borga för att man vill genomdriva Schwabs teknodiktatur). Att skaka tass internationellt kan man ju göra ändå.
     .

     Jobbig person med intressant video:
     Some Russians Think Putin Has Clones
     2 apr. 2020
     https://www.youtube.com/watch?v=oUF_obPPseE&t=42s 13 min.

 34. ludwig.S says:

  https://www.realhistorychan.com/edward-rydz-smigly-started-ww-2.html

  När man jämför Putin med Hitler gör man flera misstag av ren okunnighet om den verkliga historien. Putin är nämligen globalist själv. Men det finns skrämmande likhet mellan det andra världskrigets förspel och hur Ukraina-kriget startades. Tekniken var samma från den Djupa Staten då som nu. Kommer vi att ”uppleva” (överleva) samma utveckling?

 35. Loa says:

  Here are the Documents the U.S. Embassy in Ukraine Scrubbed on ‘Biological Threat Reduction’ Labs
  March 7, 2022

  https://beckernews.com/here-are-the-documents-the-u-s-embassy-in-ukraine-scrubbed-on-biological-threat-reduction-labs-44315/

  ELEGANT:
  “ Russian foreign minister Sergei Lavrov compared the presence of the laboratories to the United States’ Weapons of Mass Destruction program allegations that led it to invade Iraq in 2003 and topple dictator Saddam Hussein. “

  Detta tyckte inte USA var bra reklam längre:

  Amid the Russians’ accusations, the U.S. Embassy in Ukraine has scrubbed a number of documents related to the Ukrainian “Biological Threat Reduction” program.

  Those documents have been retrieved and can be read below. The documents show both the locations of the Ukrainian laboratories and the Department of Defense’s listing as a “donor” to the program.
  Ukraine Embassy Documents on Biological Threat Reduction Program

  by Kyle Becker on Scribd

  Om länken inte går att öppna här, så gör den det om man går in på artikellänken här ovan.

 36. Loa says:

  FULT. FEGT. Men hoppas överste Macgregor har rätt.

  Amerikanske översten: Ukrainska soldater gömmer sig bland civila
  9 mars 2022
  https://nyadagbladet.se/utrikes/amerikanske-oversten-ukrainska-soldater-gommer-sig-bland-civila/

  Den pensionerade översten och tidigare Pentagon-rådgivaren Douglas Macgregor hävdar att den ukrainska armén aktivt gömmer sig bland den egna civilbefolkningen – på samma sätt som militanta islamister har använt sig av civila mänskliga sköldar i Mellanöstern.

  När Fox News programledare påstår att Ryssland attackerat ukrainska kärnkraftverk och frågar vad som är ”strategin bakom detta”, blir han snabbt tillrättavisad av Macgregor:
  – Strategin var inte att attackera något kärnkraftverk eller kraftnät.
  – Faktum är att Putin har arbetat mycket hårt för att ta det med så lite skador som möjligt, menar Macgregor, som tillägger att han personligen är förvånad över hur lite skador ryssarna orsakat under invasionen och att åverkan är långt mindre än när USA invaderade Irak.

  – Men vad vi ser nu är att ryssarna har drivit vad som finns kvar av den ukrainska armén att ta sin tillflykt till tätbefolkade områden och städer, eftersom de inte längre kan röra sig fritt, då de saknar logistisk infrastruktur och luftvärn,

  Den tidigare Pentagon-rådgivaren är övertygad om att ryska trupper är i färd med att förgöra den ukrainska armén fullständigt och att president Volodymyr Zelenskyj skjuter upp ett oundvikligt nederlag och i samband med detta utsätter civilbefolkningen för onödiga risker.

  Men Zelenskyj har blivit tillsagd att fortsätta såhär, och det är tragiskt för alla de människor som nu tvingas genomlida detta, avslutar Macgregor.

 37. Erik says:

  Vinner Ryssland den begränsade militära konflikten om inte på knockout i första ronden så i vart fall att matchen bryts i tidigt skede och en vinst definieras av att det ukrainska motståndet ger upp (alternativt totalt förintas) utan att Ryssland tar större skada så kommer Ryssland att vara den stora vinnaren här, inte minst inrikespolitiskt. Därefter dikterar dom villkoren.

  Sedan har vi ekonomin. Detta med ekonomin i ett land är inte så lätt förstå sig på. Ukraina skulle kunna förse hela Västeuropa med spannmål som den europeiska kornbod den har blivit kallad, ändå är landet fattigt (eller extremt korrupt med några få hyper, hyperrika). Ryssland är till ytan världens störa land, med världens största naturrikedomar vad gäller det mesta: skog, gas, olja, metaller, mineraler osv, och har dessutom också avsevärda odlingsytor till sitt förfogade med billig arbetskraft men är också ett fattigt land (med några hyperrika oligarker i toppen). Så bara för att ett land har extremt stora tillgångar av naturresurser så är det inte avgörande för hur rikt landet är, utslaget per capita.

  Isoleras Ryssland på alla sätt samt även dess export västerut har Ryssland möjligen vunnit den militära konflikten i Ukraina, men samtidigt förlorat det ekonomiska kriget. Återstår att smälta samma med Kina, på exportsidan vad gäller energi; detta har man redan har gjort men frågan är om de räcker? Kina och Ryssland konkurrerar också med varandra. Ett starkare och rikare Kina innebär ett svagare och fattigare Ryssland om landet skärs av från väst och om väst samtidigt knyter an Kina tätare till sig, vilket är ett samarium som inte problematiserats i tillräckligt hög grad anser jag. Vad som framförts hela tiden är berättelsen om konflikten Kina vs USA. Det var globaliseringen som gjorde Kina rikt. USA och väst har exporterat knowhow samt även förlagt tillverkningsindustrin ditt som gjort det möjligt för Kina att gå från superfattigt till superrikt under endast två generationer. I min barndom var Kina ett fattigt uland, där man odlade ris och cyklade, när man inte svalt ihjäl förstås.

  Om Konflikten stod mellan Kina och USA, så har något skett här som ruckat på detta. Vad som är av vikt. är att titta extra noga på vad Kina kommer att göra i det här läget. Vi hör nästan ingenting från Kina i medierna i dag, vilket är beklagligt. Kina verkar ligga lågt. De som trodde att Kina skulle gå all in med Ryssland i händelse av konflikt med väst, bör kanske tänka om här. Det som nu sker framöver kommer att rita om kartan för mycket lång tid framöver.

 38. Mjölner says:

  Försvarsmakten och MUST har nu gått ut i offentligheten och basunerar ut hotbilderna mot Sveriges säkerhet med anledning av kriget i Ukraina.

  Det kan i sammanhanget nämnas att den största hotbilden för svensk säkerhet är den sittande regeringen med de undermåliga ministrarna som saknar varje uns av vanligt bondförnuft och relevant handlingskraft. Fokus är stadigt inställt på händelser och ickehändelser (de senare dominerar) i Ukraina. Coronareligionen och klimatnojan är för närvarande vilande, men man ser i media det överdrivna nyttjandet av värdelösa munskydd som enligt expertisen inte ger något nämnvärt skydd.

  I andra hand kommer generalerna och MUST själva. Den pridedansande ÖB bör kickas omedelbart tillsammans med den samvetsömme malajen och oduglige ministern Hultqvist om vi skall komma tillrätta med vårt försvar.
  Ett försvar som vi egentligen inte har. Vi har några tusen man som får öva med NATO till förbannelse. De måste var utmattade vid det här laget att ständigt delta i dessa meningslösa övningar.

  Maggan aviserar återinförande av värnplikten. Självgod är hon detta fruntimmer. Precis som hon själv i egen hög person kan bestämma detta utan att tillfråga t.ex. riksdagen eller svenskarna.
  Det är politikerna själva som sedan nittiotalet krympt försvaret och sålt ut all reservkapacitet. Försvarets vapenförråd, av det som inte blev stulet, samt reservproviant, sjukvårdsmateriel plus allt kunnande och vetskap om vilka åtgärder som skulle vidtas i händelse av skarpt läge. Allt detta är borta. Nu skall generalstaben lära upp nya av sosseregimen hjärntvättade rekryter som saknar fysisk, kämpaglöd och framförallt motivation att bli hunsade av regementets truppsluskar.

  För att undvika att bli långrandig, avslutningsvis så kan jag tala om att följden av allt detta försvarsjönseri blir en ny härligt stor skattehöjning efter valet. Vad f-n får vi för pengarna?

  Jag ser framför mig en bild av en miljöpartist körande en elbil med propeller monterad på taket. Ett glatt budskap i bakrutan, Jag laddar mina batterier med vindkraft.
  Själv har jag en stripe med texten, Du ligger alldeles för nära vi känner knappt varann.

 39. Eltervåg says:

  Jag fick chock då jag gick in och kollade priset på villaolja nu.
  I går var priset 18.890 kr/m3. Nu är priset 22.225 kr/m3 !

  Jag betallade 12.750 kr/m3 i början av Oktober. Normalt brukar det räcka två vintrar, men nu har jag använt mycket mer pga de höga el priserna. Så det räcker inte nästa vinter.

  Jag noterar som alltid, priser ökar omedelbart, men faller endast mycket långsamt. Då vi då får höra att det tar tid innan raffinaderierna har hunnit producera bränsle till lägre kostnader….

  Agenda 2030: you will own nothing, and be happy…

  • Tack för info om prisutvecklngen! De som har kvar sina verksamheter (lönearbeten och företag) och har högst inkomster i dessa, samt har ett sparande i metaller främst, kommer att bli de sista som får släppa taget om sina egendomar – men med början med de fattigaste och i en stigande skala, är det nu enkelt att se hur människor utarmas. Precis som det är tänkt och uträknat, övergår nu teorin i praktik.

 40. Erik says:

  David Icke speaking in 2014 about the plan to start WW3 using Ukraine, Russia and China.

  https://www.bitchute.com/video/Q2gjHBO5utsh/

  • Erik says:

   Videon är endast dryga tre minuter lång, det kan man offra. Han är ”on the spott” här: hur och varför krig och detta för hela åtta år sedan. Han prickade även in Putins ego och Rysslands självbild. Metoden är att tvinga alla ner på knäna: åstadkomma så mycket förstörelse, krig och elenända det bara går och detta sker dessutom med absolut ”pinn point precision”. Sakta, sakta skruvar man upp temperaturen och vi förväntas omvänt lika sakta acceptera och blir mer och mer desillusionerade och resultat ser vi i dag av sakta, sakta stigande priser på allt. Här har vi media och politiker uppgift att få oss att bit för bit acceptera den nya världsordningen som den slutgiltiga lösningen. Detta betyder att vi alla kommer att drabbas av det som nu sker i Ukraina eller att Ukraina kommer hit på ett eller annat sätt.

   Ingen, ingen kan efter att sett videon säga att vi ingenting visste.

  • Han är välinformerad. Nu när vi vet hur långt före oligarkerna/olymperna ligger i planeringen, så verkar ju 2014 inte särskilt länge sedan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: