Ukraina, sett från öster. Del 2.

I dessa artiklar skall vi se på vilka motiv Ryssland egentligen haft för att gå in i Ukraina. Både Putin och Lavrov framhåller att Rysslands säkerhet är hotad, ett argument som USA i decennier använt i egen sak för att motivera angrepp på fria stater över i stort sett hela världen utan att någon reagerat.

I del 1 har vi sett på oligarkins ofattbara inflytande i landet och hur man enkelt manipulerar opinionen genom sitt grepp om media och TV-bolag. Denna oligarki har starka band till Israel genom att flertalet oligarker är judar med medborgarskap i Israel.

Den hotbild Putin ser i sammanhanget är främst oligarkernas försök att också ta över politiken, vilket i praktiken innebär att man lägger statens kontrollfunktioner under sig själva. Därmed har man också infört en totalitär stat utan möjlighet till demokratisk styrning.

Att detta fenomen inte bara är förbehållet de forna Sovjetstaterna visar den parallella utvecklingen i Frankrike, där motsvarande judiska oligarker genom sina alltomfattande industrikonglomerat, innehållande både landets viktigaste industrier och flertalet media och TV-kanaler i princip själva väljer ut och matchar fram presidentkandidater till valsegern. Macron kom i likhet med Zelenskij från ingenstans och utan parti till presidentposten genom medverkan av den judiske oligarken Alain Minc (LeMonde-koncernen) och pågående val ligger i händerna på hans frände Dassault (Figaro-koncernen).  Tror någon att Putin ser en Macron med denna bakgrund som en trovärdig förhandlare i krisen med Zelenskij? Vi kommer snart att vara där i Sverige också. Men åter till Ukraina.

Både USA:s och Israels inblandning i Sovjetstaternas (se nedan) utveckling kan knappast missförstås. Israel har inte en industri som kan bära landet ekonomiskt utan lever på de generösa bidragen från de länder där deras oligarker arbetar och säljer råvaror. USA:s ekonomiska bidrag till Israel är fundamentet för landets existens.

Denna utförsel av kapital utarmar självklart de utsatta länderna och gör att befolkningen i de länder som faktiskt är rikast på attraktiva råvaror fortfarande lever i fattigdom. Samtidigt lever europeiska banker med Deutsche Bank i spetsen högt på den illegala penningutförseln från öst. Detta är ett av hoten mot Rysslands självbestämmande och nationella integritet.

STATEN

Det som förvånar många i väst är att Putin och Lavrov talar om Ukraina som ryskt och att pågående krigshandlingar sker på rysk mark.

Om man går tillbaks till slutet av 1600-talet i landets turbulenta historia, befinner man sig jämförelsevis där Sverige tog Skåne från Danmark, i slutet av 1600-talet. Ryssland styrde då över den ukrainska landsdelen öster om floden Dnepr, medan den västra delen tillhörde Polen. Hundra år senare hade även de polska besittningarna integrerats i det ryska riket. Städer som Odessa, Mykolajiv, Cherson och Sevastopol byggdes av ryssarna, samtidigt som industrialisering och jordbruk aktiverades.

Efter stridigheterna i samband med den ryska revolutionen 1917 bildades Sovjetstaten Ukraina 1922 efter vissa gränsjusteringar. Sovjetunionen bildades av de fyra Sovjetstaterna Ryssland, Vitryssland (Belarus), Ukraina och Transkaukasien.

Detta skall inte sammanblandas med ”krigsbytet” efter andra världskriget, då Sovjet fick förvaltaransvar för större delen av Östeuropa, liksom de allierade fick motsvarande över Västtyskland. Upplösningen av Sovjetunionen 1991 innebar att de ockuperade staterna i Östeuropa återfick sin frihet, medan grundarstaterna Ukraina, Vitryssland och Ryssland istället bildade OSS (Oberoende Staters Samvälde). Detta skedde den 8 december 1991. Ukraina hade då den 8 augusti samma år förklarat sig som självständiga och genomfört en folkomröstning som stöd för beslutet. Men räcker det? Blev Katalonien självständigt efter samma procedur? Svar nej, Spanien gick in med militär. Skulle Skåne bli självständigt om vi gjorde samma sak? Knappast, Magdalena hade omedelbart kommit dragandes med Hultqvist. Självständighet förutsätter grannarnas och omvärldens godkännande. Hade Ukraina det?

Enligt ett uttalande från FN 2014 skulle Ukrainas gränser inte ha fastställts och godkänts vid detta tillfälle. Vad medlemskapet i OSS innebär får vi forska vidare i, möjligen är det där Ryssland har dokument som berättigar till krigshandlingarna. Kanske en försvarsallians som ger skyldighet att ingripa mot intrång av främmande makt, något man möjligen kan hävda relativt USA:s och Israels inblandning. Att oenighet om tolkningarna råder kan vi sluta oss genom att problematiken med Krim och Separatistområdena Donbass och Luhansk blev aktuell 2014 och resulterade i Minsk-avtalet 2015. Lavrov får själv förklara…

OLJA OCH GAS

Om detta har jag skrivit så ingående redan 2018 att jag lägger länken här till hela artikeln:

Full Spectrum Dominance, del 2. Oljan eller livet! | Peter Krabbe (wordpress.com)

Vad man kan tillägga idag är att gasledningarna för Nord Stream 1 och 2 retat gallfeber på amerikanarna, som istället vill sälja sin egen gas till Europa, trots att det innebär omfattande transporter med gastankers i skytteltrafik över Atlanten. Nu har man fått sin vilja igenom, när tyskarna inte längre vågar säga nej till amerikansk gas och gett klartecken till byggande av nya hamnanläggningar för dessa gastankers.

Konsekvensen kommer att bli att vi får betala dubbla priset för gasen och därmed får permanent högre elräkningar. Hur man kan vara så ofattbart dum att man flyttar vårt energiberoende till den amerikanska kontinenten istället är en gåta att fundera över. Att pricka dessa gastankers med missiler är knappast någon större svårighet vid en internationell konflikt. Redan dessa absurda beslut kan ses som en indikation på amerikansk inblandning i de provokationer som startat kriget. Ryssland är fullt av gas och ger landet goda inkomster, något som USA till varje pris vill förhindra.

Av kartan i artikeln ovan framgår att Ukraina är ett nav för gasledningarna från Asien till Europa. Att kontrollera dessa är önskedrömmen för de judiska oligarkerna. Putin har hittills sett till så det inte blir så, vilket vi kan vara tacksamma för. Men Kina och andra köpare står i kö, så ett leveransstopp till Europa drabbar bara oss själva. Att Zelenskij och hans oligarker kommer över gasledningarna är ju knappast till någon nytta, när inte Ryssland längre fyller dem med gasen! De gasfyndigheter som upptäckts inom Ukrainas gränser ligger inom separatistprovinserna i öster. Sorry Zelenskij – de tillhör nu Rysslands allierade…

Fortsättning följer.

Peter Krabbe

26 Responses to Ukraina, sett från öster. Del 2.

 1. Savalle says:

  Katastrofer designade av människor avlöser nu varandra i högt tempo och enskilda människor förlorar med varje sådan katastrof liv, frihet och frid.

  Agenda 2030 är en blueprint för händelserna som spelas upp som i en film. Här är en intressant uttydning av Agenda 2030 – kort och koncist!

  https://bakomkulisserna.biz/2021/09/17/fns-2030-agenda-avkodad-planen-for-global-forslavning/

 2. Jag vet inte om det är tillåtet, men jag försöker ändå att här publicera en annons till en artikel från mig, ”Nato-certifierad fredsrörelse?”, hos Nya Dagbladet:

  https://nyadagbladet.se/debatt/nato-ar-ingen-fredsrorelse/

  • Loa says:

   Så bra artikel.

   ”Om Nato skulle gå med på det här ser det ut som att man även måste lämna värdlandsavtalet med Sverige.”
   Bingo!

   Men detta fattar jag inte:

   Förslag 2
   Artikel 4. Ryska federationen och alla de parter som var medlemmar i Nordatlantiska fördragsorganisationen den 27 maj 1997 får inte placera ut militära styrkor och vapen på någon av de andra staternas territorium i Europa utöver de styrkor som är stationerade på detta territorium från och med den 27 maj 1997. Med samtycke från alla parter kan sådana utplaceringar ske i undantagsfall för att undanröja ett hot mot säkerheten för en eller flera parter.

   ” utöver de styrkor som är stationerade på detta territorium från och med den 27 maj 1997.”
   ?

  • Loa says:

   12 mars 2022
   https://www.friatider.se/ryssland-varnar-sverige-igen
   Ryssland varnar återigen Sverige och Finland för att ansluta sig till Nato.
   Samtidigt hotar man med att man kommer att betrakta alla fortsatta vapenleveranser till Ukraina som ”militära mål”.

 3. jesslar53 says:

  https://www.brighteon.com/3b8f230a-dbdc-4055-a45b-b758d56b1acc

  Muslimer och Judar har samma hat till oss andra och anser sig överlägsna av någon anledning.
  Vad man har för tro gör en inte överlägsen endast skapar motsättningar.
  Man är endast överlägsen om man är ödmjuk och rättskaffens.

  • Jari Norvanto says:

   Överlägsen i vems ögon? Betraktarens? Annars är det väl en självmotsägelse med ödmjukhet. Och den rättskaffne är en ‘loser’, när alla andra är skurkar; en sådan är endera martyr eller måste isolera sig från skurkarna så mycket det går och helt enkelt inte dela utrymme.

 4. Mo says:

  Det du beskriver är nog största anledningen till EU/NATO:s agerande . Rädslan för ett sammanfallande Ukraina med inbördes krig och uppdelning av landet i en Öst och Väst nation. Vad blir då kvar i den EU vänliga väst delen mer än konflikter och högerextremism, en öppen port för folkvandringar mot Europa. Medan gastillgångar tillfaller Öst delen med en stor andel etniska ryssar och starka band till Ryssland.

  • Jari Norvanto says:

   Det struntar nog USA högaktningsfullt i, Ukrainas öde och eventuella delning. Hade det bara varit det, skulle ju USA / NATO kunnat hålla sig borta, så skulle Ukraina förbli helt.

  • Loa says:

   Väst tänker inte längre än näsan räcker.

   12 mars 2022
   Massakern som avgjorde Ukrainas öde
   https://www.nyhetsbanken.se/2022/03/massakern-som-avgjorde-ukrainas-ode.html#more

   ”Ukraine – The Hidden Truth” heter en italiensk dokumentär, med engelska undertexter, på YouTube. Filmen gjordes av Canale 5 i Milano och handlar om krypskyttar på Maidan-torget. I filmen erkänner tre lönnmördare att de har medverkat till att mer än 80 människor dog på Majdan-torget i Kiev 20 februari 2014.

   Tre georgiska arméofficerare, Alexander Revazisjvili, Koba Nergadze och Zalogi Kvaratschelia berättar att de hade anställts av Mamuka Mamulasjvili, den georgiske ex-presidenten Mikhail Saakasjvilis högra hand, som krypskyttar i Ukraina.
   i gruppen ingick andra krypskyttar, däribland flera litauer. Hela gruppen var underordnad Brian Christopher Boyenger, en pensionerad prickskytt från den 101:a amerikanska luftburna divisionen.

   20 februari anlände Mamulashvili och Sergej Pasjinskij (som blev premiärminister för den tillfälliga regeringen) och berättade att situationen hade förvärrats och att ”vi var tvungna att börja skjuta.” Nergadze frågade vem? ”Det är likgiltigt”, svarade Pasjinskij, ”huvudsaken är att skapa kaos.”

   ” Vi gjorde det som Andrej Parubij, parlamentets talman, befälhavare för Maidans ”självförsvarsstyrkor” Sergej Pasjinskij, parlamentsledamoten för folkfronten Mamulasjvili, och parlamentsledamoten Vladimir Parasiuk krävde av oss. ”

   Tack vare den georgiske ex-presidenten Mikhail Saakasjvili har georgierna spelat en viktig roll i det ukrainska dramat. Saakasjvili drog in sitt hemland i kriget med Ryssland, förlorade det och flydde till USA. Därefter gick han in i chokladkungen Petro Porosjenkos tjänst, accepterade ukrainskt medborgarskap, blev guvernör i en ukrainsk provins, fråntogs sen ukrainskt medborgarskap och utvisades ur landet

   efter kuppen 22 februari, då nynazistiska miliser styrde Ukraina, försökte europeiska och amerikanska diplomater hjälpa det skakade parlamentet att få fram en respektabel regim.

   blivit allmänt känt att kuppen, som blev slutet för Ukrainas demokratiska utveckling, finansierades av USA med fem miljarder dollar. ”vi köpte hela staten åt dem”, sa Victoria Nuland, USA:s toppdiplomat för Europa, ”det var vår bästa investering.”

   Dåvarande vicepresident Joe Biden blev ansvarig för övervakningen av den ukrainska kolonin. Han flög ofta till Kiev. Efter varje besök inkom också en sexsiffrig summa på hans konto. Efter att Joe Bidens son Hunter fått sparken från amerikanska marinen för drogmissbruk, fixade pappa honom ett nytt jobb i styrelsen för oljebolaget Burisma i Kiev. Bolaget tillhörde den ukrainske oligarken Igor Kolomojskij, som betalade Hunter tre miljoner dollar i ersättning – som troligtvis och i själva verket var en diskret överföring av mutor till hans far.

   När åklagaren blev intresserad av Igor Kolomojskij flög Joe Biden till Kiev för att avfärda det hela. Han beordrade den ukrainske presidenten att antingen sparka den nyfikna åklagaren eller glömma ett garantilån på en miljard dollar i USA.
   Det slutade med att den nyfikne åklagaren fick sparken.

   Massakern i Majdan var ett cyniskt politiskt brott. Det förändrade det ukrainska folkets öde, störde relationerna mellan nationer och blev en källa till fiendskap mellan Europa och Ryssland. Massakerns konsekvenser varar och är en tidsinställd bomb för fred i Europa.

   Idag sitter Joe Biden i Vita huset medan gänget av lönnmördare och deras sponsorer går fria.

   händelsen på Majdan torget har lett till krig och en av de största politiska kriserna i vår tid.

   • Eclipse says:

    PrivatBank kanske hade fingrarna i Burisma, men det bolagets ägare heter Mykola Zlochevsky. Kolomojskyj är inte längre medägare till PrivatBank. Jag vet inte om reverseringen av förstatligandet verkligen ledde till att banken gick tillbaka till oligarken. Det resulterade i hundratals stämningar.

    Nationaliseringen skedde 2016, efter att centralbanken upptäckt ett hål på motsvarande 5,5 miljarder dollar i bankens balansräkning.

 5. Focke Wulf says:

  Tack Peter
  Det kommer nog bli valfusk vid höstens val.
  Rätt parti måste ju vinna.
  Att välja denna gång blir inte lätt.
  Alla vill ju in i NATO.

 6. jesslar53 says:

  Verkar som våran regering redan tagit ställning till vilket vi redan halvägs tillhör , precis som om Ryssarna ej är medvetna om detta.
  Valfusk är inte längre ett fusk utan en väg till att överta den styrande posten , vi bestämmer ingenting och har gjort så sedan 1922..
  Ryssland USA är i konflikt men vad ligger bakom denna konflikt , katolska kyrkan spelar annonym men ger sin blessing till den Nazi regering som är eller är inte styrande, Putin är ingen ängel men verkar mån om sitt folk ,, detta är tror jag är ett krig om energi för Europa då inte med tanke på den Judiska påverkan inom alla instanser,.

 7. Jonas says:

  Upprepar det jag sagt tidigare att ingen människa, företag eller organisation får skapa sig sådan rikedom att de kan styra hela länder eller för den delen det vi ser exempel på idag försöka styra hela världen. Faktum är att vi aldrig kommer att nå riktig demokrati dvs. folkstyre förrän vi har begränsat denna otroliga rikedom hos några få som för övrig alltid och undantagslöst är på bekostnad av alla oss andra men speciellt alla fattiga som bara blir fattigare.

  Hur många slott och herresäten kan man bo i?
  Hur många Ferraris och Lamborginis kan man köra med?

  Nu påpekar säkert ”vän av ordning” att detta är kommunist tankar och att kapitalismen måste fritt få råda men vi ser ju allt elände i världen på bekostnad av kapitalismen. För övrigt är jag så långt ifrån socialism och kommunism man kan komma men jag är för rättvisa och ALLAS rätt till ett rikt och värdigt liv oavsett var i världen man är född och oavsett vilken bakgrund man kommer ifrån.

  All rikedom ska fördelas lika på jordens befolkning men då ska det gälla oss alla utan undantag därför vi måste göra oss av med alla wallenstammare, gates, rockefellers, rotschild, soros, schwab osv. deras samlade förmögenhet ska fördelas över världens befolkning. Därefter ska vi aldrig tillåta att sådan samlad rikedom kan uppstå igen.

  Självklart ska man kunna arbeta sig till förmögenhet men den måste begränsas.

 8. Loa says:

  (Denna sida publicerar fake krigsbilder)

  Klaus Schwab’s ‘World Economic Forum’ Cuts Off “All Relations” With Russia, Scrubs Putin From WEF Website
  March 10, 2022
  https://www.thegatewaypundit.com/2022/03/klaus-schwabs-world-economic-forum-cuts-off-relations-russia-scrubs-putin-wef-website/

  Klaus Schwab’s globalist cabal, the World Economic Forum (WEF), announced that it has severed “all relations” with the Russian government and President Vladimir Putin due to the ongoing invasion of Ukraine.
  “We are not engaging with any sanctioned individual and have frozen all relations with Russian entities,” spokesperson Amanda Russo told Politico this week.

  The WEF’s decision comes as the United States, European Union, Canada, and several other countries have put crippling sanctions on Russia’s economy and banking sector, as well as Russian politicians, oligarchs, and Putin himself. There are also dozens of major corporations that have followed suit, cutting off business operations in the country entirely.

  However, the public decoupling for the WEF is somewhat surprising because of the close relationship it has maintained and Russia in the past.
  Although the WEF has made the decision to cut Putin off, they have left the possibility of a return to good graces on the table if he decides to come around and play ball again.

  The last time Putin and Schwab met was sometime in 2021. Schwab told the Russian leader that his country was of “particular importance” in world events,

 9. Mjölner says:

  Enligt forskning inom områdena kultur/makt så kollapsar all kulturer/maktutövning efter
  en viss tidsperiod. Det påstås att erans längd i genomsnitt skulle vara omkring 250-270 år.
  Tveksamt i vissa fall. Jag har inga korrekta siffror men Azteker Inka, Maya, Egypten och Rom
  har bevisligen försvunnit. Det ligger nära till hands att vår nuvarande kultur kommer att kollapsa inom en snar framtid. Det som karaktäriserar en nära förestående kollaps är precis det förhållandet vi har i dagens Sverige. Ansvarslöshet, flum, karaktärslöshet, flockbeteende, girighet och en överdriven feminism. Kvinnorna vill slå ihjäl alla vita män som hastig blivit lovligt byte.

  Dagens utbud i underhållningsbranschen ger tydliga markeringar varåt det är på väg. Meningslösa tävlingar i all upptänklig tappning. Realityserier där en deltagare mobbas och kastas ut varje programavsnitt. Bröd och skådespel som på romartiden. Fast brödet kan plötsligt tryta om vi skall tro på senare tids profetsior. Näringsliv och handel har kapslat in sig i agendan om den stora nollställningen (The Great Reset) Vi kommer att via internet bli övervakade dygnet runt. Varuhusens och livsmedelsaffärernas kassor robotiseras. Vi kommer att få köttransonering, övervakning av bilkörning. Allt du handlar med dina betalkort, ditt saldo på lönekontot etc. Om du sköter dig kanske du kan byta outnyttjad körsträcka mot en köttbit eller vise versa. Om du inte sköter dig stänger storebror av bilmotorn via internet. (Gäller inte gamla bilar) Du kan blir stående flera mil från tilltänkt resmål. Kampen om världens energi har redan drabbat oss och kommer att fortsätta på grund av politikernas superidiotiska beslut. EU:s torped Ursula v den Layen och Macron smider ränker om den totala frihetsbegränsningen och förbud av yttrandefriheten.

  Ett kontantlöst EU med krav på universellt pass för bankomatuttag.Bankomaterna kommer försvinna helt efter viss tid. Dissidenter kommer att straffas.
  Allt detta kommer de svenska politikerna hälsa med tillfredsställelse.

  • Mo says:

   Europas män torde snart få anledning att oroa sig över vassare knivar är feminism. Man kanske skall välja sina strider och ta emot det som bjudes när den egna styrkan inte räcker till.

   • Loa says:

    Kanske de svenska kvinnorna återgår till att uppskatta männen för det beskydd de kan ge? Om de svenska männen har viljan kvar – eller har hunsats och utkvoterats och kastrerats. Alternativt motsatsen, beskyllts som våldsamma och ‘toxiska’. För den där maskuliniteten som värnar kvinnor och barn..

 10. Erik says:

  Tack återigen Peter för två fantastiska blogginlägg, mer information än hela webben tillsammans. Vill återigen visa att Putin lurats in i kriget, för innan man startar en militär konflikt bedömer man noga motståndets omfattning: https://www.friatider.se/uppgift-putin-sparkar-generaler-frihetsberovar-fsb-toppar

 11. Pingback: Ukraina, sett från öster. Del 2. | Varjager's Weblog

 12. Loa says:

  Peter
  Jag glömde säga genast: En sån fin illustration!

 13. Pingback: Kriget i Ukraina | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: