Förräderiet

Vår framtida fastighetsmarknad? Bostadslösa i USA.

Bakgrund

De ekonomiska krafterna i världen har under minst hundra år kämpat för att kunna ta total kontroll över först industriländerna, sedan utvecklingsländerna för att i slutänden kunna styra oinskränkt över en global värld. Det har gått dåligt, trots två världskrig, den ryska revolutionen, bildandet av Nationernas Förbund och senast FN med alla sina underavdelningar som Världsbanken, BIS, Internationella Valutafonden IMF, Världshälsoorganisationen WHO dussintals andra organ och hemliga samfund har man inte lyckats få ett genombrott för sina tankar.

När FN signalerade sin Agenda 2030 med de förföriska flosklerna fri rörlighet, global kulturblandning, ekonomisk utjämning mellan rika och fattiga och samverkande religioner fick världens moralpredikande statschefer bråttom att ta fram pennan för att skriva under sina heliga försäkringar om de stred för en ny, bättre värld, kanske i förhoppningen att bli omvalda några regeringsperioder extra, kanske i förhoppningen att kunna avgå från sina krävande poster som mångmiljonärer. För att hela det växande storindustriella komplexet och världens finanssystem stod bakom agendan visste alla. Man visste också att den som förde fanan högt skulle belönas och att den som vägrade bara hade alternativet att försvinna.

Redan under det sönderfallande nazityskland bildades en organisation för att föra ut det tyska guldet och andra dyrbarheter till Schweiz, Den skulle ledas av den judiska familjen Schwab och få politiskt stöd genom det som skulle bli CIA i USA. Sedan dess har denna organisation utvecklats till att bli en veritabel torped för den eftertraktade globalismen. Eftersom de starka ekonomiska krafter som förenades redan när Federal Reserve bildades i USA år 1912 av främst judiskt ägda banker hade insett att en stark stat var ett plågsamt hinder för deras ekonomiska expansion, var det nya upplägget att skapa en ekonomi där även staterna styrdes av de finansiella krafterna. Bara på så sätt kunde man kontrollera regeringar, domstolar rättsväsende, poliskår, opinionsbildning, utbildning och krigsmakt.

Organisationen skulle få namnet WEF World Economic Forum och har fortfarande sitt säte i Schweiz och deras ledare är ännu efter mer än 50 år Klaus Schwab.

WEF finansieras genom ägande av det globala finanskapitalet och drar dels upp riktlinjerna för framtidens politiska och ekonomiska rörelse, New World Order, eller som man kallar det idag The Great Reset, dels utbildar man de politiska ledare som man vill skall ta över rollen att styra staterna i önskad riktning. Ett flertal av dem är idag statschefer i ekonomiskt viktiga länder. WEF är därmed själva modellen för ett totalitärt styrelseskick där den internationella storindustrin styr och dikterar villkoren för världens statsbildningar. Demokrati i den bemärkelsen vi känner den idag kommer därmed att försvinna. Världen kommer att styras av de ekonomiskt starkaste bolagen, vars styrelse de själva väljer. Ledande bland dessa investmentbolag är Black Rock, Vanguard och State Street. De äger i sin tur en majoritet av världens övriga bolag och verksamheter och äger dessutom varandra.

Situationen idag.

I den traditionella kommunismen styr staten stenhårt över både ekonomi, företagande och socioekonomiska villkor och över statens verktyg som polis, rättsväsende och krigsmakt. I exemplet Ryssland utgör främst Putin den verkställande statliga makten medan ett stort antal oligarker – privatpersoner som byggt upp miljardförmögenheter – äger merparten av de rent ekonomiska verksamheterna. I fallet Ukraina har landets oligarker tillsatt Zelensky som en marionett i syfte att få kontroll även över staten. Detta har man lyckats med genom sina möjligheter att finansiera och marknadsföra sin kandidat och genom att äga media och TV-stationer. Samma scenario utspelades i Frankrike när Macron valdes till president. Båda är utbildade av WEF.

Den politik som The Great Reset driver innebär att globala investmentbolag som Black Rock köper upp alla konkurrerande verksamheter och skapar monopol inom sina respektive områden, som alla är kärnverksamheter i samhället som jordbruk, livsmedelsproduktion, läkemedelsproduktion, media, transporter och råvaruförsörjning som energi, skog, och metaller.

Den gemensamma nämnaren är produkter som staten behöver för att kunna administrera ett land, dvs ett enkelt handelsförhållande där staten måste köpa och monopolet säljer och sätter priset efter eget tycke. På så sätt har man nyckeln till statskassan, bra exempel är vaccinindustrin och energikällor som olja och gas. Staten finansierar sina inköp genom att reglera skattetrycket mot medborgarna. Det är en enklare process än att bedriva mödosam detaljhandel med enskilda. Förutsättningen är att man har politiker och tjänstemän i staten som – mot riklig belöning – spelar samma spel. Detta tillhandahåller WEF, inte de allmänna valen.  

Efter att Zelensky tillsattes som president i Ukraina upphävde han den lag som hindrade utländska bolag från att köpa jordbruksmark i Ukraina. Efter bara några år äger de amerikanska storbolagen närmare 30% av Ukrainas jordbruksarealer. Fortsättning lär följa. Samma process pågår i USA där allt större arealer läggs under monopolen. Syftet är att kontrollera utbudet och sammansättningen av livsmedel samt att styra prisutvecklingen. I Holland försöker man genom obekväm lagstiftning driva bönderna i konkurs med samma syfte, att få storbolagen som ägare till ett jordbruk som försörjer en stor del av västvärlden med grönsaker och växtförädling. Det är svårt för den fattige att argumentera mot den som står med matskålen.

Även inom finans- och fastighetsbranschen är det nu skördetider. Genom att mångdubbla räntorna kan man sätta privata fastighetsägare i konkurs och överta deras fastighetsinnehav till priser man själv bestämmer. Det gör man regelbundet efter medvetna perioder med låga räntor, som inbjuder till skuldsättning. Från WEF ljuder budskapet att vi inte skall äga något, framför allt inte hus och bostäder vilket annars skulle ge oss ekonomisk stabilitet. Istället skall vi hyra av deras fastighetsbolag och vara beroende av deras hyressättning.

Om inte höjda räntor räcker för att sätta fastighetägare på obestånd – det finns ju sådana som är skuldfria – kan man använda elförsörjningen, som få husägare kan göra sig oberoende av. Sedan staten välvilligt överlåtit ansvaret för elförsörjningen till monopolbolagen, kan vi nu tvingas välja mellan att betala ockerpriser för elen eller att sitta i iskalla hus med en brasa på golvet för matlagning. Staten anser nämligen inte längre att elförsörjningen är ett nationellt intresse utan en handelsvara. Den kan säljas till högstbjudande. Kommande vinter lär vi få se mångdubblade elpriser. Betydande privata förmögenheter kan då lyftas över till E.ON och andra globala monopolföretag. Mer om detta nedan.

Att införa förmögenhetsskatt och fastighetsskatt samt upphäva arvsrätten är åtgärder som ligger inom samma koncept, men det lär vänta tills valet 2030, om det då fortfarande finns privat ägande kvar. Tänk dock på att fyra år är en kort tid och löften är till för att brytas – om man är belönad politiker.

När Trump blev vald till president i USA 2016 innebar det att effektivt hinder för krafterna bakom globalismen som beskrivits ovan. Trump visste sedan länge vad som pågick och stoppade merparten av deras aktiviteter. Han hann dock aldrig komma till rätta med korruptionen i domstolar och parlament och lyckades därför aldrig heller få rätsida på det omfattande valfusk som förde Demokraternas och Deep States marionett Biden till makten. Hans beslut att låta USA lämna WHO var ett streck i räkningen för planerna att genom pandemier ge det av Bill Gates kontrollerade WHO överhöghet över alla FN-nationers hälsopolitik, en metod som genom nedstängningar av småföretagarnas näringsliv och de enskildas rörelsefrihet var nyckeln till det kaos som behövdes för att påskynda genomförandet av The Great Reset. Med Trump ur leken tas detta beslut nu istället till hösten och USA är åter i WHO.

Om någon tror att Zelenskys beslut att tvinga in Ryssland i en krigssituation genom att köra över Minskavtalet och hota med en invasion av Donetsk, Luhansk och Krim var en tillfällighet, så glöm det direkt. Ryssland är den främsta bromsklossen för WEF, trots att Putin var elev hos Schwab för några decennier sedan. Istället för att bli en lydig lärjunge som Macron, Merkel och Trudeau, insåg han tillsammans med tillika lärjungen Orban att vansinnet höll på att bryta löst och gick motsatt väg istället. Så kan det också gå om man vet för mycket och är rak i ryggen.

Kriget i Ukraina har som syfte att få Putin att inse att WEF/ NATO/ EU/Deep State är starkare och att han skall lyda order och lämna över nycklarna till Ryssland. Dessutom vill man lamslå energileveranserna, något som bara drabbar oss själva, men det ingår ju också i syftet, att styra jordbrukets leveranser av diverse sädesslag på världsmarknaden och kunna bygga upp basen för ett biologiskt krig mot ryssarna genom alla USA-styrda biolabb som har lagts nära den ryska gränsen. Resultatet blir nu istället att kriget förintar oss själva – västkoalitionen kommer inte att vinna kriget. Det asiatiska blocket blir istället ännu starkare och vårt beroende av alla produkter därifrån ännu tydligare – när vi inte får dem längre.

Morgondagen och det svenska valet.

Om ni orkar så skall vi ta några rader om det som jag ser som mest akut och samtidigt mest dolt av media i valdebatten, nämligen elförsörjningen i Sverige. Kräv svar från politikerna om detta!

Indelningen av Sverige är gjord i fyra elområden, där elen nästan är gratis i Norrland och hutlöst svindyr i södra Sverige, trots att vi talar om samma land. Samtidigt har man genom lagändringar släppt handeln med el helt fri. Det är inte längre genom riksdagsbeslut ett nationellt intresse att förse svenska medborgare med el. Små lokala elbolag som det tidigare Sydkraft i Malmö har därmed kunnat växa till globalistjättar som E.ON med verksamhet över hela världen och med uppgiften att skapa ännu ett monopol. Därmed har man fått ännu ett verktyg för att genomföra WEF:s politik – own nothing and be happy.

Många elkonsumenter klagade bittert över de gångna vinterns elpriser som innebar chockhöjda utgifter för boendet. Staten delade nådigt ut några tusenlappar som kompensation och för att döva sitt dåliga samvete. Pengarna strömmade nämligen in i floder till statskassan genom 25% moms på alla elräkningar utan att politikerna höjde på ögonbrynen. Sänka momsen? Nej då. Sänka energiskatten? Nej då, det blir snart bättre. Blir det så?

Låt oss se efter. Förra höstens stigande elpriser skyllde man på kriget i Ukraina, trots att det inte ens hade börjat. I själva verket berodde prisbilden på att vi saknade energi genom att vi med Miljöpartiet och en oansvarig statsminister vid makten skrotade merparten av vår egen energiförsörjning innan ett fungerande alternativ fanns på plats. Sol och vind i all ära, men den räcker ju inte till en bråkdel ens av våra behov. Hur kan man vara så obotligt korkad att man inte inser konsekvenserna av sina beslut? Det blir ju inte heller bättre av att vi skickar ut den lilla elproduktion vi har på en internationell elbörs, att handlas av högstbjudande!

Under våren lugnade sig priserna något, trots att vi nu hade ett krig i Ukraina och tack vare att ryssarna fortsatte att leverera gas till EU och trots att vi som tack skickade vapen, ammunition och stridsledning till Ukraina i syfte att utplåna just ryssarna. Är det då lugnt nu?

Nej priserna på elen har de senaste månaderna stigit i jämn takt och elpriset är idag högre än det var under krisen i december och januari. Vi märker det inte eftersom det är sommar och vi inte använder värmen – än. Låt oss ta ett par exempel:

Vid ett års tillbakablick ser vi att priserna på el (E.ON / SE4) låg under 1 kr/kWh fram till augusti 2021, då priserna började stiga i snabb takt. Medelvärdet för året fram till idag blev 1,70 kr med en markant topp under december till 2 kr och 52 öre. Vi har haft i det närmaste en fördubbling inom ett år. Trenden under sommaren visas genom maj månad 1,83 kr och juni månad 2,34 kr. Redan där värden som ligger i nivå med toppen i december 2021! Juli visar en mindre nedgång till 1,70 kr men prognosen för det kommande året kan vi utläsa genom ettårsavtalet för fast pris i augusti 2022: 5 kr och 51 öre/kWh.

Om E.ON inte räknar med att förlora inkomster det kommande året så kan vi då räkna med att man planerar för prishöjningar till nivån över 5 kr/kWh. Detta pris för med sig påslag genom de sex variabler man använder för att räkna fram slutpriset – främst moms 25% och energiskatt – om 30-40 % och ger slutpriser på fakturan som kommer att ligga runt 7 kr/kWh. Relatera detta till er egen elförbrukning och fundera på vem ni skall rösta på i valet!

Slutsatsen blir att om inte staten ingriper så kommer vi att få elräkningar under den kommande vintern som är fem gånger högre än 2021.  För mitt eget villaboende kommer det att innebära att elräkningar som pendlat runt 7.000 kr/ månad kommer att förvandlas till en årskostnad runt en kvarts miljon. Det handlar inte precis om att diskutera prishöjningar på mjölken, den kan vi vara utan, men uppvärmning av våra bostäder och el till spisar, ugnar, tvättmaskiner och (!) billaddare kan vi inte vara utan om vi vill leva ett normalt liv.

Tilläggas kan att E.ON är bara en av många aktörer i branschen, priserna sätts på en börs som kallas Nord Pool och styrs av de intressenter som denna artikel beskriver. Eftersom man insett att en historisk återblick av det slag som jag gör här motverkar deras syfte, har man nu under sommaren beslutat att inte längre publicera historiska data om sina elpriser. Vi skall inte längre kunna dra slutsatser om bakgrund och utveckling. Känns det bra?

Vad handlar då allt detta om? Jag hoppas att det framgår av det jag skrivit ovan att man nu spelar på alla tangenter till det instrument som skall, en gång för alla, bryta vårt motstånd mot införandet av ett nytt totalitärt system, avskaffa demokratin och göra oss alla till medellösa, lydiga slavarbetare i ett av ekonomiskt intressen toppstyrt samhälle som de själva kallar shareholders capitalism, de som äger produktionsmedlen skall också äga samhället och alla som vistas där.

Detta kommer att få som konsekvens att merparten av den nuvarande befolkningen långsiktigt avlivas som useless eaters, allt för planetens bästa, och att transhumanism och elektronisk styrning av de kvarvarande blir obligatorisk. Programmet skall vara genomfört till år 2030, så nu har man bråttom.

Jag betvivlar att det finns något svenskt parti som förstår situationen och – ännu mindre – vill göra något åt den, men kanske en valdebatt kan öppna ögonen på någon och åtminstone få fram politiker som inser att hela den svenska fastighetsmarknaden kommer att gå i konkurs om man inte återtar kontrollen över energidistributionen, bygger ny kärnkraft och tar bort skatterna på el tills situationen är under kontroll igen. För det blir den väl? Vad tror ni?

Blev det för långt? Jo. men det är fyra år till nästa val, det är också ganska långt…

Peter Krabbe

Uppdatering 2022-08-12:

Nu går det undan i backarna! Dygnspriserna på spotmarknaden blir allt märkligare. Låt oss se vad som händer just nu!

Sverige är indelat i fyra prisregioner, från SE1 längst i norr till SE4 i söder. Prisskillnaderna mellan dessa regioner blir större för var dag. De styrs av elbörsen Nord Pool, som distribuerar el till hela Centraleuropa. Jag skall beskriva prisutvecklingen med data från augusti 2021, december 2021 och augusti 2022. Priser i svenska kronor/kWh. Dygnsmedelpris.

                                           SE1            SE2         SE3       SE4

2021-08-08                       0,27            0,27         0,27       0,27

2021-12-20                       0,59            0,59         3,09       3,09

2022-08-08                       0,048          2,60         2,60       2,90

2022-08-12                       0,035          0,32         2,62       4,47 

Den observante läsaren ser direkt att från att ha varit en jämn fördelning mellan elområdena för ett år sedan och med blygsamma priser har elområde norra Norrland för en vecka sedan plötsligt fått elen praktiskt taget gratis medan övriga SE2 och 3 fått sin taxa tiodubblad. SE4 (Götaland) ligger kvar på vinterns toppnivå, något över de övriga.

De senaste tre dagarna har SE1 fått ytterligare sänkning, SE2 också sänkts till föregående års nivå, SE3 ligger kvar på en tiodubblade nivån medan SE4 nu rusar iväg mot nya höjder, en nästan tjugodubbling av elpriset jämfört med förra året.

Det som händer den 12:e augusti är att timtaxan för natten, som tidigare varit räddningsplankan för dem som kan lägga delar av sin konsumtion där, nu höjts till nivåer lika med eller över dagstaxan!

Med en höjning för exempelvis kl 3-4 från 5 öre till 4 kronor för samma timme har man dragit undan mattan för dem som exempelvis trott att man kan ladda elbilen till ett förmånligt pris.

Alla kan dra sina egna slutsatser av detta, mina är att serverhallarna i Norrland skall slippa betala på främst Götalands bekostnad. Slopandet av nattaxan visar också att man inte tänker låta någon komma undan, pratet om tillgång och efterfrågan är bedrägeri, avregleringen av elmarknaden har varit ett bedrägeri och de politiker som godkänt detta är antingen förrädare eller totalt inkompetenta att styra vårt land. Vänligen se till vid valurnorna om en månad att de aldrig mer sätter sin fot i riksdagshuset eller regeringskansliet!

Peter Krabbe

166 Responses to Förräderiet

 1. Krister. says:

  Skrämmande läsning, jag håller benhårt med dig att allt detta håller på nu i denna stund, folk måste vakna och sluta tro på de korrupta regeringarna i hela västvärlden.

 2. fullsula says:

  Tack Peter!
  Du sätter ord på allt man är frustrerad över.
  Älskar dina inlägg!
  /Helen L

 3. sixtenshusse says:

  Tack Peter du är underbar att läsa.

 4. hllviken says:

  Peter, du förstår precis! Vill du leda oss till något bättre?

  Hur ska en revolt gå till?

  • Jari Norvanto says:

   Genom att åter ansluta oss till kärnkraften: Re-volt!

  • Jonas says:

   Finns bara ett sätt att revoltera, på samma sätt som gjorts förr i tiden. Problemet är nu bara att vi haft det bra och levt i fred alldeles för länge och att vi är helt avväpnade. Svenskarna är ett dysfunktionellt folk som litar 100% på de korrupta ledarna.

 5. Andreas says:

  Har funderat en del över om Putin och Ryssland är en del av spelet eller inte. Hur kommer det t.ex. sig att kriget i Ukraina kom så lägligt i samband med att pandemivansinnet började komma av sig (bl.a. tack vare Omikron)?

  Hur kommer det sig också att Ryssland (mig veterligen i alla fall) införde restriktioner samt valde vaccinvägen istället för de fullt fungerande medicinerna Hydroxoklorokin och Ivermektin?

  Vill inte själv tro det men kan inte helt undkomma tanken att Putin/Ryssland är kontrollerad opposition.

  • Sture says:

   @ Andreas,
   ja, hur skall du göra då?

   Kanske allt är kontrollerad opposition? Kanske Peter krabbes blogg är kontrollerad opposition? Kanske Stures inlägg är kontrollerad opposition? Hur skall du veta det?

   Hela idépaketet om ”den kontrollerade oppositionen” leder bara till förvirring och passivitet. Det tillgår inte så – som har hävdats här på denna sida av vissa (dock inte av Peter själv) – att fienden bildar två motsatta grupperingar som sedan drar i varsin riktning. Om två motsatta riktningar drar åt vart sitt håll, så rör man sig inte framåt utan möjligtvis bara i sidled.

   Istället bildar människor utifrån sin verklighet olika proteströrelser. Om dessa rörelser är mot maktenglobalisternas intressen så försöker man infiltrera dessa rörelser, försöker ta över ledningen för att göra om denna till en opposition, som man lätt kan styra och avleda, s.k. kontrollerad opposition. Man gör som islamisterna i Sverige – går in i varje parti för att driva sin linje. Eller som khazarmaffian i USA – tar sig in i det republikanska partiet för att där bilda ”neokonservatismen”, som är just en kontrollerad opposition.

   Det finns oppositionsrörelser som bildats av globalisterna, t. ex. feministrörelsen och arbetarrörelsen. Men detta har gjorts för att krossa kristendomen och familjen samt den nationella makteliten i varje land och föra över deras tillgångar till det internationella bankkapitalet.

   När det gäller den kontrollerade oppositionen så måste man följa regeln: ”På frukten känner man trädet”. Och man måste sluta att se ALLT som ett teaterskådespel. Det finns sådant som är teater, men det finns också sådant som inte är teater – och jag TROR INTE att Putin är en del av globalismen. Visserligen trodde han på mRNA-vaccinationen, men det är många som gjort det, t.o.m. dr. Robert Malone

   • Mo says:

    Jag tror inte heller att Putin är en del av globalismen, men makten kanske finns hos de ryska oligarkerna och var de står vet vi inte.

    Blir detta dödsstöten för mRNA-vaccinerna ? Data som ger misstanke om stimulerad cancerväxt efter vaccinationerna.

    https://hemali.no/siste/patolog-okning-av-aggressive-kreftformer-etter-covid-vaksinering/

    • Benny says:

     Visst har oligarkerna makt även i Ryssland men de är tvungna att betala skatt och ge f-n i politiken, den sköter Putin om! Putin är nationalist och har han lyckats lura alla, (är han i smyg globalist?) han i så fall genom mästerligt skådespeleri gett en illusion av att vara nationalist…En Oskar varje år borde han väl vara värd i så fall!

    • Jari Norvanto says:

     Egenintresset, alltid egenintresset. Om någon inte tycks företräda egenintresset, så är det för att ett annat egenintresse hotar det egna egenintresset – och ger det hela en kvasihumanitär / pseudoaltruistisk prägel?

 6. Mjölner says:

  Så är det och kommer att förbli. Inget att tillägga, utom att det är en förbannat bra text.
  Hoppet är det sista som överger människan.

 7. stigrydmark says:

  En fantastiskt bra text. En vänstermänniska som läser samma text skulle säga: Har läst men ej förstått.

 8. Mo says:

  Samtidigt behöver man fråga sig om det är köparen eller säljaren som är den största boven. Det fanns en tid för inte så långe sedan när energibolagen var gemensam egendom genom främst kommunalt ägande. När möjligheten gavs dvs när det fanns intresserade köpare så sålde politikerna ut verksamheterna. Inte minst gäller det Sydkraft som i sin helhet har sålts ut av lokala S-poiltiker.

  https://www.laholm.se/om-kommunen/fakta-om-laholm/laholms-historia/lokal-elhistoria/

 9. Janos Levai says:

  Om vi följer världshändelserna de senaste två åren från en högre sinnad position börjar vi snabbt se ett mönster. Även om covid-pandemin, räntehöjningar, hot om framväxande virus och inte hotet om energibrist och strömavbrott är icke-våldsamma, har alla designats och orkestrerats för att förbjuda en rädsla, försätta människor i deras basdjurstillstånd och göra dem redo att bli räddad om de överlämnar något. Ursprunget till dessa trick går tillbaka hundratals, inte tusentals år, och förövarna av dessa händelser är väl utövade och är experter på sin konst. När du väl förstår metodiken och förstår målet börjar den sanna bilden ta form.
  I verkligheten skulle energibolagen aldrig hjälpa till, regeringen vill inte att de ska göra det och är faktiskt inne på bluffen med energibolagen men de måste framstå som att de ”försöker göra något”.
  Det handlade alltid om mycket mer än energipriser.
  De är verkligen alla i det tillsammans.
  Enligt min åsikt är allt detta utformat för att driva människor till ”lösningen” av Agenda 2030, hållbar utveckling, koldioxidkrediter och handel och naturligtvis den ekonomiska tryggheten för universell basinkomst. Ja folk kommer att behöva ge upp mer om inte alla sina friheter och autonomi, men åtminstone lamporna och värmen kommer att vara tända och de kommer att vara ”säkra”. Det kan vara i ett liv av elände och slaveri, men åtminstone om det kommer att vara ett säkert liv. Eller verkar vara det. För dem som är rädda kommer den skyddande världsregeringen att kännas som ett mycket attraktivt förslag.
  I själva verket är detta en orkestrerad attack, de härskande klasserna är alla i det tillsammans och är en kombinerad terroristfiende mot världens folk.

 10. peterkrabbe says:

  På grund av händelser som pågår just nu gör jag en uppdatering av analysen per dags dato. Läs den gärna om ni missat den!

 11. Pelle says:

  Det är problem över allt.

  The World According to Martin Armstrong
  https://www.financialsurvivalnetwork.com/2022/07/the-world-according-to-martin-armstrong/

  Michael Yon discusses the energy crisis from Germany and how Europeans are looking to freeze this winter.
  https://odysee.com/@GeopoliticsAndEmpire:f/Myon-1:9?src=embed

  • Mo says:

   Det kanske är Tyskland som skall sättas på plats ? Hjärtat i Europa, industrins motor ville samarbeta med fienden. Byggde Nordstream och uppvaktade Kina, Merkels upprepade statsbesök hos Xi. Nya Sidenvägens handelsmöjligheter direkt med Europa skulle slå hårt mot Amazon mfl bolag. För att inte tala om direkt industrisamarbete. USA fick skrämselhicka och då blev det vapenskrammel, den vanliga lösningen.
   Livsnerven i en industrination klipptes, energi tillflödet, så går när man är olydig och inte förstår vem som är Herre .

   https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/merkel-vill-st%C3%A4rka-handeln-med-kina-1.209977

   https://omni.se/merkel-och-xi-i-samarbete-efter-trumps-tullbesked/a/J1Raam

   • peterkrabbe says:

    Detta har alltid varit Tysklands dilemma. Efter det fransk-tyska kriget 1871 enades de tyska staterna till förbundsrepubliken, vilket gav Tyskland ett enormt ekonomiskt uppsving och även England fick skrämselhicka. Tyskland skaffade till och med kolonier, särskilt Tanganyika, sida vid sida med det engelskstyrda Kenya. Kampen om Afrika började därmed. Tyskland var före i allt och de tekniska högskolorna i Tyskland rankades som främst i världen.
    Du kanske inte tror det, men detta var den direkta orsaken till att England provocerade fram det första världskriget – man höll på att förlora det brittiska imperiets ledarställning i världen. Tyskland måste stoppas. Starka judiska krafter styrde då England, främst genom Rothschilds ekonomiska inflytande över Bank of England. Skotten i Sarajevo var arrangerat för att få en anledning att starta kriget.
    Vi ser samma sak hända nu i relationen USA- Ryssland, faktiskt med samma aktörer.
    Frankfurt var Rothschilds hemstad redan i slutet av 1700-talet och Frankfurter Allgemeine var den första tidning i världen som blev judiskt ägd genom Rothschilds. Att Frankfurt blev centrum för den amerikanska ockupationen av södra Tyskland efter andra världskriget var ingen tillfällighet. Det såg de judiska bankirerna i USA till. Sedan dess har man hållit ett järngrepp över hela Tyskland med det formella syftet att hålla nazismen nere, men det verkliga syftet att behålla den ekonomiska makt över landet som man var på väg att bygga upp under 1920-talet, men som Hitler satte stopp för.
    Med full kontroll än idag över alla ledande befattningar inom politik och administration styr man nu Tyskland som man vill. Tyskarna vill ha ökad handel med omvärlden men dessa krafter, som vi nu kan relatera till WEF, är noga med att behålla strypgreppet på Tyskland för sina egna politiska syften. Det är heller ingen tillfällighet att man åker in i fängelse direkt i Tyskland om man ens nämner ordet jude eller analyserar förintelsen. Jag kan försäkra att det pyr i den nya, unga generationen av kristna tyskar, så det är bara en tidsfråga när reaktionen kommer.

    • matte5958 says:

     Bra Peter, de sista två meningarna i din kommentar känns verkligen hoppfulla! Ända sedan jag började intressera mig för WWII för ett antal decennier sedan har jag slagits av den antiintellektuella och antidemokratiska inställningen att vissa historiska företeelser ”får” inte diskuteras för att någon (((grupp))) kan känna sig kränkt.

     Att detta kunnat fortgå och stärkts än till denna dag borde i sig räcka för att öppna ögonen och munnarna på alla tänkande människor.

     • Suverän kommentar! Ska kopiera och skicka till en vän. ”Med full kontroll än idag över alla ledande befattningar inom politik och administration styr man nu Tyskland som man vill.” Och Sverige! Ja, men full kontroll även här!

    • Mo says:

     Är inte situationen i Sverige densamma som i Tyskland. Bankirerna på Wall Street har vårt land i sitt järngrepp ?

    • hllviken says:

     Jag är enig med dig i det synsättet.

     Under mina 20 år i Frankfurtregionen där jag umgicks med både amerikanare och tyskar lärde jag mig en del som man knappast kan läsa sig till.

     • lexa says:

      Jag blir väldigt nyfiken. Snälla, kan du berätta lite mer om det?

      • hllviken says:

       Jag skrev det för att bekräfta Peters åsikt.

       Mina 20 år i Frankfurt kan jag ej beskriva ty de är konfidentiella.

       • lexa says:

        Jag förstår! Samtidigt behöver också vi i den yngre generationen kunna ta del av er kunskap annars försvinner den med er. För min del var det ”Coronan” som gjorde att jag började intressera mig för vad som egentligen händer i världen. För mig är det dubbelt arbete eftersom att jag hade så dåliga kunskaper från början men jag är hela tiden i gång med att försöka ta igen det jag har missat samt få det rätt.

        Senaste jag tittat på är ”The Spiders Web” som handlar om hur forna kolonier till England blev OffShore Tax Havens b.la. https://www.youtube.com/watch?v=np_ylvc8Zj8 och ”Hidden Secrets Of Money” som handlar om skillnaden mellan currency och money, hur det går till när länders valuta kollapsar etc.

        • hllviken says:

         Bra inställning du har!

         När min familj bosatte sig i Frankfurt, hade jag ingen aning om hur hemliga överklassorganisationer styr allt inom alla områden. Det finns ingen fri yta!

         Med barn i internationell elitskola, umgicks vi med en internationell elit. Jag analyserade deras attityder och beteenden. Det gav insikter om hur denna planet styres.

         US armé hade hundratusentals personer i Tyskland då. Många var kristna och vi besökte samma kyrka. Vi blev vän med högrankade officerare.

         När Irakkriget pågick var US ambassaderna i Frankfurt och Bonn utsatta för ständiga hot från muslimer. Ambassaderna sökte ständigt personal eftersom ingen vågade jobba där. Vi kastades in i världens konflikter i och med vårt sociala umgänge.

         M.m. m.m. m.m.

         • lexa says:

          Så intressant, tack! Är fantastiskt med allt som finns på YT och på Peter blogg och alla som bidrar på olika sätt i kommentarsfältet 🙂

    • Erik says:

     ”Du kanske inte tror det, men detta var den direkta orsaken till att England provocerade fram det första världskriget – man höll på att förlora det brittiska imperiets ledarställning i världen”.

     Ja, ja. Absolut att det var så. Det var många faktorer som gjorde Tyskland framgångsrik. I England håll man mer på upphovsrätten kring sina uppfinningar meneden i Tyskland så delade man med sig mer med vararna, ungefär som vi gjorde i början av 90-alet vi som hade eget IT-bolag, när de tog fart och sköt i väg. Alla delade allt med alla och alla blev framgångsrika.

     En listig eller en lustig detalj är att datumet för WW1 var den 11 november 1918. Det finns det som de som hävdar att datumet spikats förväg, att slutdatumet redan var förutbestämt:

     ”A II II 18′: Franz Ferdinand’s prophetic number plate. The number plate of the car carrying Franz Ferdinand when he was shot bears a strange coincidence to the end of the Great War.
     The car’s number plate read AIII 118, which some have said could be read as the Armistice date.

     https://e3.365dm.com/18/11/1600×900/skynews-franz-ferdinand-ferdinand_4483639.jpg?20181111085600

    • Loa says:

     Hidden History: The Secret Origins of the First World War.
     by Gerry Docherty, Jim Macgregor

   • lexa says:

    Men är det någon som är globalist-WEF är det väl Merkel! Eller?

    • peterkrabbe says:

     Det är fundamentalt för globalisterna att förena Tyskland och Frankrike politiskt, eftersom de är så kulturellt olika och därmed fiender sedan urminnes tider. EU kan inte bestå utan en fastare relation mellan dessa länder. Det var därför den primära uppgiften för de båda WEF-lärjungarna Macron och Merkel att ombesörja detta. De båda har arbetat både öppet och i smyg för att förena länderna politiskt, dock utan större framgång. Man raderar inte ut tusen år av kulturella motsättningar över en natt, inte ens över ett decennium. Istället har motståndet mot EU i Frankrike vuxit till det största inom unionen. Macrons kelande med den totalt förförda fru Merkel har väckt stort löje i den europeiska pressen. När hon avgick var det många som drog en suck av lättnad. Slut på komedin.
     Mitt under de värsta demonstrationerna i Frankrike någonsin (mot Macron) diskuterade de två på fullt allvar att bilda den europeiska insatsstyrka som skulle ha mandat att slå ner folkets protester i grannländerna, de tyckte att den franska polisen var för solidarisk med demonstranterna och att det vore bättre med empatilösa tyskar och polacker bakom robotmaskeringen. Insatsstyrkan liksom europaarmén fick läggas på hyllan – tills vidare.
     Jo, Merkel var och är globalist, fostrad av WEF. Scholtz har fått order att hålla låg profil istället, men kan bli farlig när han blir pressad av sina uppdragsgivare, så vi får se vad som händer. Han har en omöjlig uppgift mellan Biden och Putin och tyskarnas tålamod är inte längre oändligt. De finns också…

     • lexa says:

      Okej! Så dom tyskar som inte tillhör WEF et al. vill bilda mer ”allianser” med omvärlden, var det också dom som önskade Nord Stream 2? Å andra sidan verkar globalisterna förtjusta i att låta ett land bygga upp diverse projekt/innovationer för att sedan krossa det precis när det är färdigställt. Gjordes inte det mot Kadaffis Great Man-River project? Eller mot länder som precis betalat av sina statsskulder..t.ex Ceasescu. Putin också kanske, har för mig att han sa i en intervju att det betalat av alla skulder?

      • peterkrabbe says:

       Förväxla inte handel med allianser. Tyskland har inte en allians med Ryssland bara för att man köper rysk gas, det är ett handelsavtal som gynnar både köpare och säljare. En allians är politiskt betingad och innebär helt andra typer av åtaganden, där man också får det man kanske inte vill ha – som i EU. Tyskland är det största exportlandet i EU och säljer det mesta till andra länder i världen, precis som man köper det man behöver därifrån. Handel är synonymt med nationalism eftersom exporten främst gynnar det egna landets ekonomi, inte ett kluster av inkompetenta allierade.
       Som jag skrev tidigare är globalismen i allmänhet och EU i synnerhet ett sätt att tvinga Tyskland att dela med sig av sina vinster, eftersom vissa anser att det stör etablerade handelsstrukturer i världen, framför allt de engelska och amerikanska som ser sin hegemoni som hotad. Därav två världskrig och kanske ett kommande. Ett tredje kommer att slå hårdast mot just Tyskland, vilket är meningen. Ryssland stoppas samtidigt eftersom ett utökat samarbete mellan dessa båda länder är en mardröm för den anglosaxiska världen.

       • lexa says:

        My bad, du skrev: ”Tyskarna vill ha ökad handel med omvärlden men dessa krafter, som vi nu kan relatera till WEF, är noga med att behålla strypgreppet på Tyskland för sina egna politiska syften.” det var det jag hade i tankarna.

        Man ville (och vill fortfarande) alltså stoppa Tyskland, jag förstår nu. Och Hitler identifierade judarna som en del av dem, som inifrån landet, arbetade för att hålla Tyskland nere, eller bara göra pengar som egentligen borde gå till tyskar?

        Undrar också hur det kommer sig att det produceras så mycket där? Hur kommer det sig att det är så lönsamt att producera där men inte i andra länder i Europa?

        ”Det kanske är Tyskland som skall sättas på plats ? Hjärtat i Europa, industrins motor ville samarbeta med fienden. Byggde Nordstream och uppvaktade Kina, Merkels upprepade statsbesök hos Xi. Nya Sidenvägens handelsmöjligheter direkt med Europa skulle slå hårt mot Amazon mfl bolag.”

        Vad handlade Merkels statsbesök hos Xi om? Sorry för en massa basic frågor!

 12. stigrydmark says:

  Min fru har följt ett par Ukrainska bloggare. De bor förmodligen inte i Ukraina men får rapporter därifrån. Intressant är en uppgift att Ryssland ockuperar delar av den mark amerikanska globalistföretag köpt upp. Om det här är korrekt kan vi väl förvänta oss ktav på Biden att återta marken. Upptrappning från USA:s sida?

  • Jari Norvanto says:

   Intressant tanke: ‘för att skydda amerikanska intressen’… Finns det någon pålitlig källa som styrker att amerikanska bolag köpt upp 30% av Ukrainas jordbruksareal?

 13. Andreas says:

  Kommentar till uppdateringen: Varför lägga en (meningslös) röst i valet i september och hoppas på att allt blir ”bra”? Systemet är ändå riggat samt att man ger sin acceptans till auktoriteter och själva handlandet borde i sig gnaga rejält i en medveten människa. Storbritannien går som vanligt sin egen väg genom att vägra betala elräkningarna:

  • peterkrabbe says:

   Det svenska politiker skall göra är att ta bort elområdesindelningen och ha ETT pris för hela landet, så fungerar det i övriga EU. Vidare kan man arbeta för att kräva självbestämmanderätt för vår elexport till andra länder och därmed införa garantier för Sverige först – resten sedan. När vi själva fått el till rimligt pris kan vi sälja resten. Det är nationell politik.

 14. Molly says:

  Detta med elpriserna, varför gör de detta innan valet? Det är ju inte så smart. Såvida de inte bara tänker att valet redan är uppgjort. Sen funderar jag hur detta med elpriserna påverkar resten av världen eller Europa. Det är ju egentligen bara vi i de kallare länderna som påverkas. Hur gör man t.ex. med de länder som ligger i varmare klimat? Annars är det ju bara vi i Norden och övre Europa som kommer få lämna sina hem och då når de ju inte sina mål. Hur går tanken där? Många bostäder i varmare klimat har ju inte ens uppvärmning utan man kör gasolvärmare eller tänder i spisen när det blir rått.

  • peterkrabbe says:

   Jag tror inte att man bryr sig så mycket om det svenska valet, detta är en internationell fråga av större dignitet än vårt lilla land. Vi är en energiresurs som andra råvaruleverantörer och besluten fattas utanför vårt land, det är Nord Pool som sätter priserna. De sätts för övrigt i euro, så vi förlorar dessutom på valutakursen när vi skall köpa tillbaks vår egen el.
   Den stora elkonsumenten är industrin i EU. Därför slår tillgången på el tillbaks mot produktionen och sysselsättningen i hela Europa. Därifrån slår den tillbaks mot oss genom höjda priser på alla importvaror och högre inflation. Vi är den som sålde smöret och tappade pengarna.
   Att ta bort elområdesindelningen och fördela elkostnaden lika över landet är den politiska fråga där vi kan bestämma själva och rösta fram politiker som arbetar för detta. Därför är valet viktigt. I förlängningen kan man försöka återinföra statlig kontroll av vår elexport, men där har vi nog redan fastnat i EU:s regelverk – vi bestämmer inte längre över våra råvaror.
   Det är bekvämt att lägga bördan på en så lite grupp som möjligt, det blir svårare då att kräva förändringar. Detta gör man nu med Götaland och SE4. Det fanns en tanke bakom att lägga ner Barsebäck, SE4 saknar egen energiförsörjning. Kanske dags att ta upp arbetet för republiken Skåneland? Den skall vara fristående från EU…

   • Mo says:

    Strategin att göra oss energimässigt beroende tycks ha varit en långsiktig planering. Å andra sidan kan den nya tekniken göra oss oberoende igen. Det kanske är det man är rädd för och vill binda upp oss i energiavtal. 600 miljarder SEK blev Sveriges totalkostnaden för covid epidemin, tänk så mycket utveckling inom energiområdet de pengarna hade kunnat tillföra.

   • Jonas says:

    Har läst nånstans att Skåne var ett eget land en kort period, vet inte om det stämmer och kan inte verifiera det men jag ställer absolut upp på ett eget fritt Skåne, jag är en av få som flaggar med Skånes egen flagga.

    • Mo says:

     Jag har en del av mitt hjärta i Skåne, har både vänner och släkt där. Upplever att den rödgula flaggan var vanligare förr. Det som kan oroa med Skåne är den mycket starka bindningen till socialdemokratin i framförallt i storstadsregionen. De har byggt upp ett osunt beroende av skatteutjämningsbidragen som gynnar alla delar, tom Danmark. Så friheten tycks inte vara lika eftertraktad längre, men det kan blossa upp igen. Vem vet ?

   • Mo says:

    Kan det vara styrelseordföranden, dvs gamle Swedbankiren som sätter priserna i SE4 ?

    https://www.nordionenergi.se/

 15. Mo says:

  Kunde vi lägga 600 miljarder SEK på ett för majoriteten av befolkningen ofarligt virus så borde vi kunna subventionera elen med några miljarder tills vi har hittat rimliga lösningar. Bra förslag skall inte slås ned bara för att det kommer ifrån V.

  https://via.tt.se/pressmeddelande/nooshi-dadgostar-foreslar-sverigepriser-pa-el?publisherId=1863378&releaseId=3328017

 16. Erik says:

  Tänkte härom dagen (innan denna bloggpost kom) och kände plötsligen en heliga vrede stiga inom mig: vi har precis samma att komma i åtnjuta av den här vackra planeten som kabalens, bankmaffian et consortes har. Tänker inte människor på det här? Varför bara lyder dom?

  Som de nu är cabalens enda uppgift att kontrollera stoppa eller alternativt påverka utvecklingen genom att införa regler och lagar som nästan uteslutande utgör ett hinder i människors liv, allt i sin strävan lägga under sig mer och mer på alla andras bekostnad. Cabalens monotona röst avspeglar ett snävt perspektiv som mynnar ut i den politiska korrekta diskursen och på så viss uppstår en rundgång: maktens eget intresse allas vårt intressen. Det är endast så en pyramiden kan bestå: genom att basen ger till toppen.

 17. Jari Norvanto says:

  Tja, det kanske inte var så dumt att binda elavtalet på drygt 70 öre/kWh i höstas (före skatt och distribution). Är Fortum en god investering, aktien ligger lågt på ca 11 EUR, en halvering sedan i fjor? Den största risken är väl den politiska, med statsministerämbetet / staten som majoritetsägare med 51%. Och Sanna Marin är ju en av Schwabs lärlingar. Marknadsställningen och lönsamheten torde vara god, trots bördan av Uniper, och el är ju fullkomligt avgörande för ekonomin och levernet… Det är väl egentligen bara den politiska ägardominansen som förskräcker.

  • Mo says:

   Det är väl Uniper som byggt sin verksamhet mot Gazprom och naturgasleveranser som kan oroa. Vet du om leveranserna har stoppats permanent ? Tyska statens räddningsmanöver kanske tryggar på sikt i vilket fall. Det är bra att få in dem som storägare, borde vidga marknaden för Fortum mot Tyskland.

   https://www.nyteknik.se/energi/tyska-staten-raddar-fortums-uniper-7035786

   • Jari Norvanto says:

    Permanent är en jäkligt lång tid, så det tror jag inte. Fortum sägs äga 75% av Uniper och sommarens räddningspaket visavi Tyskland har jag inte satt mig in i. Det ryska åtagandet för Fortum var väl ca 25% av omsättningen har jag för mig, men aktien började sjunka, liksom börsen i stort, innan den ryska invasionen och Västs sanktioner sattes in eller skärptes. Dumt att bita den hand som föder en… Statligt majoritetsägand kan, teoretiskt, vara en styrka vid gnabb med grannlandet, men lika mycket, eller mer, en risk när relationerna försämras. Har för mig att det finns svenska erfarenheter i Ryssland redan för hundratalet år sedan, att försöka skydda svenska företag med att förstatliga efter att tsaren störtades, till skydd mot bolsjevikerna, men med föga framgång. Med förbehåll för politisk risk torde det finnas potential för dubbling av kursen inom ett par år.

 18. Yrvaken says:

  Bra skrivet, men jag förstår inte det här resonemanget om att vi ska ändra något vid valurnorna. Det finns ingen representation. Vi har vetat i decennier att vi behöver rusta upp energiförsörjningen. Inget parti har gjort något, samtidigt som de fortsatt utbilda/indoktrinera folket i energi-inkompetens. Samtidigt har båda blocken importerat, indoktrinerat, och spätt ut valbasen. Hur tänker du att vi ska rösta oss ur det här?

  Alla partier är ju lika förrädiska och/eller inkompetenta. Riksdagen är även den med sina fasta platser från tiden då vi var 100% etniskt svenska med liknande värderingar men hälften så många i befolkningen. Systemet är som gjort för det här.

 19. Sture says:

  Liz Cheney gråte stora tårar nu. Hon förlorade det republikanska primärvalet mot Harriet Hageman igår och kommer inte att kunna förråda Amerika igen – i alla fall inte få en fet lön för sitt förräderi. Hon är nu ute ur politiken – Gudskelov.

  Lyssna på Harriet Hageman. Hon skräder inte orden och är glasklar över pandemin och dr. Anthony Fauci, som torde vara världens sämsta doktor – men med den högsta lönen.

  ALLA bedragarna i USA kommer att falla stort i höst. Det som sägs i Wyoming kommer säkert att sägas i många amerikanska delstater i höst:
  https://rumble.com/v1exccx-were-fed-up-harriet-hageman-stars-in-best-campaign-video-in-wyoming-history.html

  • Loa says:

   Titta på Zuckerbergs ”ögon” 0.40

   • Erik says:

    Ja jävar du… Ser ut som huggormsögon eller så är hela Zuckerberg enbart en avtar? Har aldrig sett något likande i hela mitt liv (utom i skräckfilmer) och då är ögonen är det enda du behöver se på en människa för en primär bedömning.

 20. Erik says:

  AI och robotarna blir bara smartare och smartare och enligt Facebooks egen Al-robot är det inte osannolikt att judarna styr USA:s ekonomi, att Trump vann valet 2020, och att Mark Zuckerberg är ”creepy och manipulativ” och sysslar med ”oetiska affärer”.

  https://www.friatider.se/facebooks-ai-robot-utrustas-med-artificiell-politisk-korrekthet-efter-rasismen

 21. Lennart Rantzen says:

  Hej
  Fantastiskt bra skrivet!
  Tänk bara om andra människor kunde förstå det som du sammanfattar.
  När du belyser elpriserna så handlade det om ca två miljarder som Dumborg skickade med som stöd för folkets elräkningar.
  Intäkter ca 23 miljarder/ moms/ energiskatt mm.
  Staten gör stora uppoffringar enligt Dumborg!
  Tack för jag fick info/ bakgrunden om Klause World Economisk Forum!
  Hör Diktatorskan när hon framställer bakgrunden till krisen /Putin Priser!
  Man kan önska att våra politiker läser ditt inlägg innan dom bostar tänderna/ spegeln/ varje morgon, så vi slipper höra deras grundlösa valbudskap!
  De borde ha din info i sin portfölj och läsa och begrunda den speciellt om man ingår i vår regeringen med de beslut som måste fattas nu igår inför kommande vinter när det gäller bl.a vår Energisituation/ man kan bara hoppas att de kan förstå de övriga sammanhangen som du belyser, innan ministrar / ledande politiker fattar avgörande beslut som är avgörande för vårt framtida land.
  Jag har försökt att hålla mina kommentarer så kort som möjligt!
  Mvh
  Lennart

  • Jonas says:

   Politiker är noga utvalda, det är skrupelfria människor. Finns ju en anledning att tex SD rensade ut sina gamla partitrogna för en del år sedan, de var aktiva i SD av idelogiska orsaker så de gick inte att köpa och inte att lita på för adeln.

   • Loa says:

    De var eldsjälar. T.ex. Thoralf Alfsson som skänkt dem hela Småland. Mikael Jansson med 30 år för Sverige. Roger Richthoff, SDs sista bastion mot Peter Hultqvist. Hela stockholmsavdelningen (regelvidrigt) och ungdomsförbundet med Gustav Kasselstrand – vilket självskadebeteende.
    När SDs ”nolltolerans” började var det patetiskt hur de genast sprang Ex-pressen till mötes för minsta gnäll om rasism etc. Jimmie Å ”öppnade medlemsärenden” – vi är minsann rumsrena – när det istället skrek svaghet, gav blodvittring.

    • Sture says:

     @ Loa,
     det är precis detta som gör SD till ”kontrollerad opposition”. Det beror inte på att de startats av globalisterna eller att man försökt infiltrera (fast det kanske man också gjort) utan på att SD är så känslig för viss typ av kritik. Så fort motståndarna har kritik mot någon SD-medlem eller är missnöjd med någon, så är SD beredda på att genast plocka bort eller utesluta denna. Jag slutade bry mig om dem då de började utesluta medlemmar på EXPOs inrådan. På så sätt är de kontrollerade och absolut ingenting att lita på. Titta bara på hur de agerar när det gäller klimatalarmismen eller Trump – dåligt informerade och fega.

     • Loa says:

      Eller EU. Eller NATO.

      Sen har vi vallöftet ”göra allt som står i min makt för att vända trenden” 2009, som under den muslimska invällningen blivit ”öppen svenskhet”. De KOM in i riksdagen 2010, och om SD hållit linjen hade de lätt blivit störst OCH tvingat övriga partier åt sitt håll! Precis som på sin tid Ny demokrati.

      Jag minns nu att Jimmie Åkesson plötsligt blev för homoäktenskap i något barnprogram för ett par år sen. https://samnytt.se/sd-svanger-om-atervandring-och-adoption-for-samkonade/
      Samt tycker jag att det var ett kulturellt nerköp att förbarnsliga blomloggan.

     • Erik says:

      Så kan tyckas, men kritikkänsligheten kan inte ensamt förklara alla huvuden som rullat. Trots skoningslös granskningen från mediernas sida har partiet hela tiden vuxit sakta men säkert.

      Säg vilket parti som skulle överlevt något liknande om medierna gått in ”for ”a kill”? SD har med andra ord visat sig immun mot allehanda kritik. Dessutom är väl yrkesgruppen politiker den mest tjockhudade av dem alla – kritik och attacker är deras yrkesverktyg.

      Försvaret har varit att partiet inte velat permanenta sig kring 10% strecket samt visat nolltolerans mot ”extremister”. Detta ser jag mer som en bortförklaringar

 22. Mo says:

  Ännu ett sätt för härskarklassen att skaffa sig medarbetare. Först övertygas en hel generation om att planeten går under om de inte tar tåget. Sedan höjer man priserna rejält så att SJs VD får sin beskärda del för utfört uppdrag, 605 214 kr i månadslön 2020.Själv försöker jag numera åka Snälltåget, det är billigt och då göder man inte den politiskt tillsatta eliten.

  https://nyheter24.se/nyheter/ekonomi/1052272-sa-mycket-pengar-tjanar-sjs-vd-monica-lingegard

 23. Tack Peter! Det ser inte bra ut – resan kommer att bli svår för de som överlever.

 24. Pingback: Förräderiet | Varjager's Weblog

 25. Anna says:

  Reblogga detta på Svenska krusbär och kommenterade:
  Suck! Elmarknaden är förstås en riktig godbit för de inhemska förrädarna.

 26. peterkrabbe says:

  Debatten om elpriserna börjar så smått att poppa upp även i mainstreammedia. Nervositeten tilltar inför valet. Vad säger då etablissemanget?
  Jo, först och främst kan vi konstatera att Sveriges export (vi har faktiskt Europas största överskott av el) är heligt för resten av EU, tyskarna särskilt är nervösa och skickar Scholtz till Sverige för att få oss att inse att Tyskland BEHÖVER VÅR EL, så om vi vill vara vänliga att spara (hushållen) lite mer så slipper tyskarna ta konsekvenserna av sina krigshandlingar mot Ryssland, som är den naturliga energileverantören till både Tyskland och resten av EU!
  Naturligtvis skall vi (i Sydsverige) vara solidariska och betala samma priser som det stackars Nordtyskland. Om vi hade de betydligt lägre prisnivåerna som vi vant oss vid skulle ju tyskarnas nedstängning av kärnkraftverk och fossila bränslen te sig märkligt och kunna ifrågasättas. Vi bör istället följa John och bygga fler vindkraftverk och solenergiparker i den svenska naturen, trots att vi har el i överflöd!
  Norrmännen skruvar på sig och säger att det måste regna mer för att vattenmagasinen skall fyllas på, annars måste de begränsa exporten till behövande grannländer. Även vi kan drabbas av låga vattennivåer. Samtidigt pågår tydligen en ”miljöutredning” i syfte att lägga ner vattenkraftverk i Norrland! Kan vi möjligen skjuta på denna nedläggning även av vattenkraften något decennium? Hur skall vi istället säkerställa att Miljöpartiet inte kommer i regeringsställning efter valet? En överlevnadsfråga för oss normala människor!
  Högersidan dryftar olika former av temporära bidrag för att vi skall klara vintern. Det handlar om eliminering av statens hutlösa skatter eller en högkostnadsgräns. Bra, men vilken tidsrymd talar man om – en månad, hela vintern eller återkommande vid skenande spotprisnivåer?
  Vänstersidan förslår istället punktvisa engångsbidrag lika förra vintern, samma belopp till alla oavsett förbrukningsnivå. En nådig allmosa där våra egna pengar betalas tillbaks i småsmulor.
  ”Experterna” är uppenbarligen certifierade miljöpartister och menar att vi skall lära oss att spara energi (varför när vi har ett överskott?) och att subventioner minskar vår ambition att bygga om våra hus till sol- och vindenergins knappa marknad, eller egentligen tillbaks till medeltiden. Det är omoraliskt att konsumera el. Ändå ställs hela bilindustrin om till elbilar som skall laddas kontinuerligt. Logiken lyser med sin frånvaro, men vi vet ju att det finns andra syften…
  Elefanten i rummet är indelningen i dagens elområden, som gjordes 2011 av Göran Perssons kansli. Inte många ifrågasätter varför södra Sverige skall betala tiodubbelt mer för samma vara som Norrland. Vi använder samma ledningsnät som innan indelningen gjordes. Kanske skall vi kräva tiodubbelt betalt för skånska grönsaker och frukt som exporteras till Norrland? Vi kan säker hitta på fler varor från Götaland som är mer värda norr om Smålandsskogarna…
  Kanske kan någon fördjupa sig i vart dessa gigantiska övervinster från spotpriserna tar vägen, förutom de 35% som går direkt till staten? Den Inblicken hade behövts i valdebatten. Follow the money…

  • stigrydmark says:

   Ja allt är så mycket åt h-e. Och ingen politiker vågar sticka ut hakan för att lösa den gordiska knuten. Olika grader av h-e får fortsätta.

  • Erik says:

   Lysande Peter, lysande om nu uttrycket ”lysande” tillåts i dessa elransoneringstider. Visst lägg på tiofalt på allt som produceras i Skåne som transporteras upp till Lappland. Då skulle det bli annat ljud i skälla.

  • Loa says:

   Edvard Persson – Vi klarar oss nog ändå
   3 feb 1939

   http://textarkivet.atspace.cc/klarar.htm

   • peterkrabbe says:

    Ja, det hade han rätt i, den gode Edvard! Sverige behöver Skåne mer än vad Skåne behöver Sverige. Därför finns det en gräns för hur mycket skit vi tänker ta emot från regeringskansliet i Stockholm….

    • Mo says:

     Absolut är det så iallafall för socialdemokratin som behöver Skåne för sin maktposition. Så er frigörelse skulle gagna hela Sverige. Ett Skåneparti som ser till vad som är bäst för region/lokalsamhället. Det gäller många delar av landet, troligen den enda vägen att utveckla närdemokrati.

 27. Erik says:

  Ett litet projektet som jag är med och finansierar: Watch trailer! Beyond Fantasy episode 1 https://exoduscry.us7.list-manage.com/track/click?u=52b2d9d96bfdf8f696c62f267&id=7a8b1263bd&e=710c2af309

  Dessutom: https://www.cnbc.com/2022/08/04/visa-suspends-card-payments-for-ad-purchases-on-pornhub-and-mindgeek-amid-controversy.html

  Som många här redan vet avskyr jag porn, som gammal nofap.

 28. Mo says:

  Om ansvaret för elkris och skenande elpriser läggs på Tyskland så är det väl någon som vill putta ned dem från tronen.

  https://www.swedenabroad.se/es/embajada/germany-berlin/landfakta/om-tyskland/ekonomi/#

  • peterkrabbe says:

   Jo, eller fortsätta hålla locket på. Ingen betvivlar väl att Tyskland blir indraget om kriget mot Ryssland utvidgas. England har ju slunkit ur kruttunnan nu, så kanske har vi samma scenario framför oss igen? Knappast en tillfällighet att England är de mest aggressiva i retoriken mot Ryssland eller vapenleveranserna till Ukraina.

 29. Erik says:

  Ibland är det synd om wokemänniskorna: ”ökänd pederast fick forska om sin egen onani”. Nu beklagar sig Karl Andersson över att universitet i Manchester inte ville betala honom retroaktivt för att ha onanerat till barnporr i tre månader.

  https://nordfront.se/okand-svensk-pederast-fick-forska-om-sin-egen-onani

  Vart är världen på väg?

   • Erik says:

    Har delvis redovisat den sataniska agendan bakom, som är religiöst motiverad. Det handlar så mycket mer om att gå motsatt håll till strikt kyskhet och mindre om den sjukliga sexuella dragningen till barn. Den djupaste ”gudomligaste” ( läs god) andliga upplevelsen nås djupaste genom avhllsamhet (mat, sex och avskildhet) och logiskt omvänt den mot den onda sidan. Detta är synonymt med den sataniska uppmuntra att: ”do what you want” som t ex Lady Gaga sjunger om. Läs med fördel mina inlägg på https://newsvoice.se/2022/08/roger-waters-ukraina-nato-biden/

    • Mo says:

     Sund sexualitet är förutsättningen för människans fortlevnad om vi inte vill övergå till artificiell befruktning. Avhållsamhet är inget nytt, därom har den kristna kyrkan tvistat för sina egna ledare. Det kan vara ett val för ett fåtal men ingen lösning för majoriteten av mänskligheten.
     Samma förhållningssätt som för alla missbruk, insikt och självkontroll. Människan har en hopplös fallenhet för addiction som är lätt att förstärka. Det utnyttjas av de onda för att få oss att falla i deras fälla.

     • Erik says:

      Uttrycket ”sund sexualitet” är i sambandet profan, i motsatt till sakral.

      Vad jag försöker åskådliggöra är att i absolut andligt mening, sammanhang eller perspektiv är allt (och då menar jag verkligen allt…) inom satanismen endast underkastat ett andligt mål: alltså, ju djupare de tränger in demoniska kontakter, ju närmare kommer de det vi i dagligt tal skulle namnge som vansinnets yttersta gräns.

      Jag försöker alltså inte predika avhållsamhet för moralens skull, utan förklara hur djupt djävulsdyrkan går och hur den gestaltar sig sett från oss på utifrån tittandes in. Här är allt underställt att nå så djupt in du bara kan – barnsex är ett verktyg, ett medel, inte ett mål. Total sexuell utlevelse utan hämningar är med andra ord ett religiöst tillvägagångsätt för att tränga enda in eldens innersta essens. Det är så satanismen fungerar. Det handlar främst om yttre gärningar, inte (sjuka) behov.

      Detta finns omnämnt i bibeln på flera håll.

      Studier av satanismen tarvar ett starkt psyke, nyktert betraktelsesätt och sakta bit-för-bit studerande för att spara sina sinnen intakta.

      • Erik says:

       Både pedofili och frånvaron av andlighet (det sekulära samhället) är bägge villospår. Så få av eliten är pedofiler, så många har sex med barn. Fokusering på Pride med pedofili är blott en täckmantel, för att dölja den verkliga agendan. I andning mening kan man bara växta, sträva uppåt mot ljuset eller ner mot mörkret, ty vi är andliga varelser.

       • Mo says:

        Sedan kan skapandet av kristendomen ha utnyttjats av onda krafter för att föra över skulden från den egna synden till offret dvs hedningen med den begränsade insikten. Offret får bära ansvaret för synden och skammen och ta straffet.Tidigare har det varit framförallt flickan/kvinnan. Nu i och med kontakten med andra sedvänjor blir det allt vanligare att pojken/mannen istället blir deras syndabock.

      • Mo says:

       Det finns ett mörker som har tagit sig in i kristendomen som är svårt att förstå, eller kanske det fanns med från början när kristendomen institutionaliserades. Det har att göra med religionens roll som moralens väktare. Inom den judiska tempelkulturen utfördes hårda spöstraff för dem som brutit mot Moses lagar. En tradition man hade övertaget från ett sönderfallande slavsamhälle i Egypten. Kanske straffet övergick i någon form av extatisk lidandekult ? Varför revs Jerusalems tempel, vad var det som skulle förstöras ? Vad influerade till inkvisitionens grymheter.
       När det gäller sexuellt utnyttjande av pojkar och unga män var det mycket vanligt och accepterat i tex det antika Grekland. Det är lätt att misstänka att det var slavar och hedningar som utnyttjades för dessa utsvävningar som precis som du skriver inte behöver vara kopplat till satanism utan mera ett kontrollöst utsvävande förstärkt av en naiv drogkultur.
       Men absolut är kristendomen sprungen ur behovet av att utnyttja kraften hos hedningarna samtidigt som de måste tyglas, som i ett slavsamhälle.

 30. Mo says:

  Nu blir det tufft för Tyskland . De måste minska sin stålproduktion men det borde gynna det nya svenska stålet från norra Sverige.

  https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/historiskt-l%C3%A5ga-vattenniv%C3%A5er-hotar-tysk-industri-1.79105032

 31. peterkrabbe says:

  https://www.stopworldcontrol.com/jury

  Länkar här till David Sörenssens ambitiösa sammanställning av Reiner Fuellmichs process mot Cabalen. Den innehåller det mesta av vad man bör veta om agendan.
  Jag kommer att lägga en separat artikel med detta material, som är den bästa sammanfattning som gjorts hittills, men ta detta som en försmak på materialet. Tyvärr kan jag inte göra den åtkomlig på svenska, så ta det som språkträning om ni har problem med engelskan!

 32. peterkrabbe says:

  Här kommer ytterligare en käftsmäll mot Cabalen, ett avslöjande anförande av MelK som driver en Awakening Tour runt USA. Kanske får Sture ett allt bättre underlag för sin optimism, kunskapen om pågående globala statskupp sprider sig snabbt och enda sättet att stoppa den är om allmänheten nu verkligen är mogen att ta till sig vad som uppenbarligen länge varit ett svårsmält budskap och sprider denna kunskap i hem och på gator och torg!
  Det finns en logik i att människor behöver se ondskan tydligare för att kunna förstå att den finns och därmed också medverka till att stoppa den. Ett återinsättande av Trump på den post som han de facto blev vald till rycker allt närmare. Det skulle innebära slutet för globalismen i kraft av befolkningens nu ökade medvetande kombinerat med att man nu ser följderna tydligare av den förödelse globalismen lämnar efter sig. Denna rörelse måste börja och växa fram i USA, allt annat följer därefter.

  • Erik says:

   Ett måste i sammanhanget är reformering av ägarstrukturer och koncentrationer i synnerhet media ägande. Vi behöver omtag i synen på ägandet i stort. Vi bör tänka om här och samtidigt kasta av oss det negativa tankegodset kring kollektiv ägandeform vars verksamhets- och ägarinriktning skall manövreras av tvingande lagstiftning av nationalistiskt karaktär.

   Det är mycket vi behöver göra annorlunda. Det krävs genomlysning av all ideologiskt präglad teologi, filosofi och etnicitet som kopplas till psykologisk påverkan av människan.

  • Loa says:

   jimstone.is
   http://www.voterig.com/.y7.html
   17 aug. -22
   En liten bit ner till:
   ‘Alex flipped to DeSantis. I agree.’
   och sex rader om varför han tycker det.

   Sedan mycket långt ner till:
   Due to only 6-7 people knowing where the safe the FBI raided was, there is a question floating around.
   Who could possibly be the FBI informant?
   Sometimes a question is just too stupid. Here is the answer:
   JARED KUSHNER.

 33. Sture says:

  @ peterkrabbe,
  jag vill visa ytterligare en video av Julie Greene som heter ”They will all come down” från en profetia hon fick 11 juli.
  För det första påstår Julie Greene att Gud inte gör någonting utan att först tillkännage detta via sina profeter. Så det gäller i så fall att lyssna på sådana.
  Intressant är parallellen med globalisterna som också tillkännager allt ont de tänker genomföra genom filmer, Simpson eller dylikt. Eftersom Satan vill sitta på Guds tron så tror jag att de därför apat efter detta.

  Julie Greene berättar i många av sina videos parallellen till det egyptiska samhället, som efterhand utvecklades mer och mer till ett samhälle med bara herrar och slavar, ett fullkomligt låst samhälle för slavarna. Så var det nog inte från början då man med hjälp av smarta ingenjörer byggde pyramiderna och Abu Simbel. Detta samhälle måste därför gå under – och detta skedde genom Mose födelse och uppfostran i det egyptiska kungahuset där han lärde sig alla mystiska färdigheter. Han ledde sedan det judiska folkets uttåg ur Egypten då de stulit med sig det guld som var förutsättningen för att pyramiderna skulle kunna generera trådlös elektricitet till hela landet. Genom denna stöld kollapsade hela det centraliserade egyptiska samhället och denna högkultur har därefter aldrig återhämtat sig.

  När man frågar sig varför denna högkultur gick under så är alltså svaret att Gud ville detta eftersom han inte accepterade ett helt låst samhälle med bara herrar och slavar.

  När det judiska folket flydde med sitt stöldgods och förföljdes av Faraos krigare så utgjorde Röda Havet den gräns då de måste ha känt sig stå med ryggen mot väggen och måste ha känt en fruktansvärd desperation, ty de var säkert obeväpnade. Denna desperation löstes genom att Gud delade på Röda Havet och lät judarna passera men dränkte de faraoniska krigarna. Situationen löstes således genom ett gudomligt under.

  Så kommer det att gå också i vår strid med globalisterna – genom ett gudomligt under – som når sin kulmen nu i höst. Det kommer att kännas mer och mer desperat under hela hösten och vi kommer att känna oss stå med ryggen mot väggen. Men var inte rädda. Gud har lovat att ta ifrån dem allt som de stulit från mänskligheten, pengar, makt….. Detta är ”the End of Times”, slutet på deras herravälde och det gäller för oss att proklamera detta. Ju mera vi proklamerar detta desto desperatare blir de och desto flera misstag gör de. Sluta proklamera att slaget är förlorat. Så upp med hakan.
  https://rumble.com/v1cp8nx-they-are-all-coming-down.html

  • Sture says:

   @ peterkrabbe,
   jag TROR som du att Trump kommer att bli återinsatt – och detta ganska snart. Jag har hört att Supreme Court har gått igenom valet 2020 och funnit att det rört sig om ett gigantiskt valfusk. När detta proklameras officiellt kommer den patriotiska delen av militären omedelbart att gå in och avsätta Biden. Då handlar det inte längre om en ”militärkupp” utan om att följa USAs konstitution, som de militära styrkorna svurit sin ed till.
   Så detta kommer säkert att föregå de mirakler som Julie Greene talar om.

  • Mo says:

   Ett samhälle med herrar och slavar är dömt att gå under. Inte pga av att de förtryckta reser sig utan därför att herrarna till slut äcklas av sin egen omoral. Deras motivation att leva försvinner när de inte längre har någon uppgift eller något att kämpa för. Det är bara psykopater som stårut i en sådan förtryckarroll.

 34. Erik says:

  Demonstration mot Pride samlade 50 000 människor – Rör inte våra barn!

  https://samnytt.se/demonstration-mot-pride-samlade-50-000-manniskor/

  • Loa says:

   Serbien! Med ortodoxa ikoner i täten. Så fin musik – typiskt deras. Något mittemellan ryskt och grekiskt. Så roligt det är med olika nationer!

   • hllviken says:

    Rätt musik skapar gemenskap. Något att ta efter i Sverige.

    • Loa says:

     Så sällsynt. Och när man hör nordiska toner hajar man till och tänker: Varför hör jag inte det här ALLTID? Vi har varit dränkta i det amr/eng trallandet, och nu något helt omelodiskt från samma håll. Svenskar ska inte få vara resonansbotten, känna sig hemma, lugna, HÄR. Det som faktiskt talar till en blir Begivenheter och Händelser – sällsyntheter man tycker sig ”upptäcka” – i ens eget land! Minns barnskivan ‘Katten hade tår’ – så nygammalt nordisk att det var exotiskt..

    • Mo says:

     Och glädje.

  • Mo says:

   Värdlandsavtalets omfattning som ska formaliseras genom NATO medlemskap. Vi lockades in i fällan av regeringen Reinfeldt.

 35. ludwig.S says:


  En grundlig analys igen av läget.

 36. stigrydmark says:

  Just nu har Anthropocene/lars Bern en översatt artikel av William Engdahl. Mycket intressant. Spannmålsleveranser av GMO.grödor från USA-ägda marker. Ägande och USA-infiltration.

 37. Erik says:

  ”Putin utmålar ”globalistelit” som världens fiende”.

  Jag undrar hur länge till det kommer vara lagligt att faktiskt neutralt rapportera vad andra ländernas ledare faktiskt säger
  (http://en.kremlin.ru/events/president/news/69166) innan ett sådant neutralt rapporterande blir ett brott och du kommer att anklagas vara en fienden, spion, kollaboratör, femtekolonnare, agent osv?

  • Jonas says:

   Fantastiskt bra tal om det är rätt översatt, mitt i prick på vad som händer i världen och hur skithålet usa manipulerar överallt i världen. Synd om det amerikanska folket men de får nu vakna upp och ta tillbaka sitt land, de är i alla fall beväpnade så de kan klara detta.

   • stigrydmark says:

    Anthropocene/Lars Bern har nu en ny översatt artikel om det ökande stödet från NATO/USA som i praktiken kanske är en verklig början på WWIII.

   • Eclipse says:

    Det är ganska lätt att följa med i talet samtidigt som man läser den engelska översättningen, eftersom det är så pass många ord att ankra på som låter lika på ryska och engelska. Så det måste vara rätt översatt. Jag förstår inte putinhatet. Jämför med Zelensky, som bara utstrålar juggemaffia de luxe. Det är väl därför nyhetssändningar bara visar två sekunder av Putins tal (eller ignorerar dem helt), så att inte publiken ska få ”fel” uppfattning om honom.

    • Loa says:

     Zelensky sitter i presidentstolen (eller i Miami?) i sin skitiga tröja, som om han vore på permis och strax ska ut till sina mannar igen.

   • Mo says:

    Vapen är inte lösningen utan en del av problemet. Vi är fångade i den amerikanska drömmen. Det kommer att bli värre innan det blir bättre.

    https://samnytt.se/gangskjutning-i-kopcentrum-i-malmo-tva-skadade/

    • Mo says:

     Det är inte heller fler poliser som behövs, eller hårdare straff, det tycks inte göra skillnad för någon annan än skattebetalarna. Bevakning av yttre gränser så att inte droger och vapen flödar in kan ha betydelse. Bättre kontroll av globalisternas varuflöden mao.

 38. Eclipse says:

  En finstämd inspelning så här till helgen. IBRA-kören, som alltid under ledning av pingströrelsens främste pianoackompanjetör, Lennart Jernestrand (1929-2007).

  Am. original: ”Wonderful Peace” (1889)
  Text: Rev. Warren D. Cornell
  Musik: Rev. William G. Cooper

 39. Loa says:

  http://www.voterig.com/.y6.html
  Several powerful AI’s have been launched that have done a good job of squelching dissenting voices, with the latest one launched yesterday by Klaus Schwab (along with an army of trolls to help it figure stuff out). A lot of alt media may not be aware of this and it appears the job of the AI’s is to analyze content

 40. peterkrabbe says:

  Om man studerar elmarknaden via Nord Pool idag måste man undra vad som egentligen pågår. Efter att under veckan ökat till över 6 kr/kWh har priset idag lördag fallit till 60 öre. Timpristaxan hoppar upp och ner som en jo-jo,. 50 öre en timme, 1,50 nästa. Imorgon söndag aviseras full fart igen med priser uppåt 6 kronor, med variationer till synes slumpmässigt under dag och natt från 30 öre till 6,50 kr.

  Det finns ingen som helst logik i detta, priserna har ingen relation till normala förbrukningsmönster. Inte heller till arbetsdagar relativt feriedagar. Förra lördagen var priserna tiodubblade jämfört med dagens. Läser man och anpassar sig efter politikernas dagliga utspel om planerade förändringar eller är det helt enkelt så att vi har en maffia som snurrar på rouletthjulet och skrattar gott åt utfallet? Detta är en av de största skandalerna i vårt lands historia och man undrar hur det kommer att bli till vintern när priserna slår igenom fullt ut i kylan.

  Skall alla människor som lever på marginalen behöva bli psykfall av nervositet och börja varje dag med att läsa priserna på elbörsen? Avstå från att laga middag därför att priset just då är 10-15 kronor/kWh eller vad har vår regering tänkt sig? Det får vi enligt Magdalena veta i november när det är för sent att byta taxa eller leverantör. Elmarknaden styrs av ett gangstervälde som inte har ett dyft med tillgång och efterfråga att göra. Att WEF:s lakejer är inblandade förstår vi alla, men behöver vi acceptera det? En omedelbar fred mellan Ryssland och Ukraina hade inte ändrat ett dyft, vi har gott om el redan nu. Politikerna skall fram i ljuset med godtagbara förklaringar, om de inte vet vad som händer skall de säga det så vi kan sålla agnarna från vetet. Det är faktiskt val om några veckor…

  • Vi i Sverige är utsatta för en helt onödig prispress vad gäller elpriser, speciellt i de två elområdena 3 & 4. I korthet:
   • Enl. Lissabofördragets beslutsordning ingår elmarknaden i det som inte är ‘exklusiv befogenhet’ för EU, dvs ett beslutsområde där EUs förordnande är obligatoriskt för alla medlemsstater. Det följer logiken, eftersom alla EUs medlemsstater ännu inte praktiskt kan inordnas i en sådan reglering. Istället ingår elområdet i det som är ‘delad befogenhet’, dvs. EU och den aktuella medlemsstaten ingår ett avtal där befogenhetsordningen fastställes, och i praktiken att medlemsstaten inordnar sig inom EUs generella regler. Under tiden som avtalet gäller är medlemsstaten skyldigt att följa de regler som EU infört. Så är det för Sverige.
   • Beslutsordningen innebär att Sverige närsomhelst kan inleda en förhandling för att ändra dessa regler. I praktiken kan Sverige därför inleda förhandling att låta Sverige undantas från EUs regelverk; praktiskt att Sverige måtte undantas från regeln att upplåta export inom 70 % av tillgängligt effektutrymme från aktuella förbindelsekablar, dvs. att kapa den kabelorienterade exporten av tillgänglig effekt. Det innebär praktiskt också att elområdeindelningen frångås.
   • Effektproduktion inom Sverige har inget med effektbehov inom elområde 4 att göra. Elområde 4 ingår t.ex. inte i Sveriges effektproduktion/effektbehov överhuvud taget. Elområde 4 ingår i ett effektproduktions/effektbehovsområde som innefattar Litauen, Polen, Tyskland och elområde 2 Danmark. Därför kan den absurda situationen uppkomma att Sveriges övriga elområden har effektöverskott som exporteras medan elområde 4 har effektunderskott och i förlängningen måste acceptera begränsningar, läs nedsläckning intermittent för enskilda abonnenter eller områden p.g.a. effektbrist inom det område som elområde 4 tillhör.
   • Prissättningen för el inom ett elområde bestäms av s.k. marginalprissättning inom Nordpol. Detta är efterfrågestyrt och har inget med produktionspriser i genomsnitt att göra inom Sverige. Det innebär att prissättningen inom ex.vis. elområde 4 är betingat av förhållandet effektbehov/effektproduktion inom detta elområde. Därför blir priserna skyhöga inom detta elområde när vindfläktskraften fallerar och Tyskland har släckt ner alla kolkraftverk och nästan alla kärnkraftverk (utom tre) p.g.a. ‘klimatutsläppsgrunder’, vilket baseras på fysikaliskt nonsens om koldioxidens uppvärmande effek (I själva verket har fysikaliskt ökande koldioxidhalt i atmosfären endast avkylande verkan)

   Vad är då slutsatsen av detta?
   1. Sverige kan i nödsituation egenmäktigt avsäga sig följsamhet till EUs regler enligt nuvarande beslutsordning, om hörsamhet till Sveriges medborgares behov inte sker. Det innebär också att Sverige kan besluta om att landet som helhet ska betraktas som ett och samma elområde, vilket är logiskt m.h.t. effektproduktion med lejonparten inom de två norra elområdens och dito effektbehov i de mer tätbefolkade två södra elområdena. Regeringen har det fulla ansvaret härför. Sverige kan också ‘kapa exporten av el i de nuvarande kablarna’, om behov därav finnes för att säkra elförsörningen inom landet.
   2. Prissättningen kan ändras på det sätt som skett i Frankrike, med ett inhemskt pris och ett för export utan att EU kan inlägga veto därimot. Detta är i enlighet med det som V föreslagit.

   Varför driver inte den svenska regeringen detta?
   A. Den nuvarande ordningen maximerar exploateringen av medborgarnas pengar. Svenska Kraftnät, SVK, kan ta ut elöverföringsavgift vid överföring från effektöverskottsomrpden till effektunderskottsdito. Det blir stor pengar allteftersom priserna höjes. Elnätsföretagen inlevererar avgiften/dessa pengar till SVK via abonnemangspriserna, varvid staten direkt tjänar moms på dessa pengar. B. Därför premierar fortsatt staten elproduktion i norr och bryr sig föga om att skapa elproduktion, särskilt reglerbar sådan i söder. Det beräknas att enbart under detta år SVK uttagit avgifter om >35 miljarder kronor och mer än 100 miljarder under de senaste fem åren, oräknat moms direkt till statens inkomstkonto.

   • peterkrabbe says:

    Tack Göran, här har vi fått något att fundera över! Återkommer när det har sjunkit in…

    • Bra artikel! En ny variant på samma tema – företagsstölder. En massiv insats för att döda företag, precis som 1990 då bankkrediter drogs in och satte 60 000 företag i konkurs – helt utan reella orsaker.

     Den nya vågen baserad på ”elbrist” drar över landet och konstruerar arbetslöshet, sociala begränsningar men också förstås nya möjligheter till konfiskation av värden för de som aldrig tycks drabbas av statens och överstatens manipulationer.

     Om protester lyckas stoppa det förödande projektet, så har tiden fram tills dess ändå skjutit X antal företag i sank, och de som inte hinner gå under kan vänta på nästa påhopp, precis såsom bagaren i artikeln befarar…

     Partiet Knapptryckarna är vårt sista hopp!

     ”Bröd & Skådespel, 2022-07-27”

     • Mo says:

      Det är en oroande utveckling samhället ökar småföretagens kostnader så att de får svårt att klara balansräkningen. Följden blir företagsdöd eller att med mössan i hand gå till staten för olika former av subventioner, riktade stöd för elräkningen. Det blir att bocka och anpassa verksamheten efter de krav som medföljer det ekonomiska stödet.
      En självgående verksamhet blir plötsligt bidragsberoende och underställd politisk reglering. På så sätt ges en bild utåt av fritt näringsliv men under täcket styrs det snart helt av det politiska etablissemangets ideologi. På å sätt kan det mesta i samhället regleras efter statens riktade plundringar.
      Men samtidigt måste samhället städa bort knarket som flödar i samhället på gator och i skolor, på så sätt dras mattan bort för gängkriminalitet och skjutningar som i den offentliga miljön kan riktas mot oss alla. Och då måste det skapas arbete som alternativ för dem som bor i utanförskaps områden. Och de växer snabbt. Men hur kan arbeten skapas.
      En väg kunde vara att alla de skatteutjämningsbidrag som idag användas av lokalpolitiker till olika populistiska projektet som tex rosa enhörningar, viks till lokala småföretag. Då kanske man inte behöver höja elräkningen som slår ut de etablerade svaga företagen.
      Men det kanske är precis det politikerna önskar sig, en riktad selektiv utslagning då kan de med sina bidrag välja vilka som skall överleva, de följsamma.
      Sedan ska vi inte glömma bort den fruktan som elavgifts manövern har skapat. Genom att demonstrera vad samhället kan göra så ökar genast samarbetsviljan.

      • Ja, självklart är det precis detta politikerna vill, särskilt de WEF-utbildade. Säkert finns politiker av annat slag, ärliga samhällsbyggare som står på folkets sida, men de är mycket få och överkörda. Det är detta medborgarna måste komma till insikt om, d v s att samhället måste återuppbyggas utanför systemet, eller inom ett helt korruptionsfritt system. Det kan gå vägen med Knapptryckarna, vilka saknar partiprogram och vilja över folket. Tiden är mogen!

       • Mo says:

        Tiden är mogen för Knapptryckarna på lokalplanet, det är där systemet kan göras säkert och testas fram. Mer tveksamt för riksdagen, vem bestämmer över besluten där, kanske direktlina via global leaders från WEF ? Vore väldigt olyckligt att koppla på och göra folket direkt ansvarigt för verkställigheten. Det mesta tycks vara mer eller mindre manipulerat på riksnivå. Tiden är förstås Knapp. Men man måste vara försiktig med musikbranschen.

        • Det viktigaste är att partierna förlorar mark. Knapptryckarna vinner inte, men folket kan säga stopp för den representativa tjuveri- och lögnpolitiken med de likasinnade politikerna. DET vore en stor seger i sig!

         • Mo says:

          Det är bra att direktdemokrati efterfrågas och börja diskuteras på allvar. Valresultaten kohandlas det iallafall med numera på ett odemokratiskt sätt.

          • Valfusket blev uppenbart vid förra valet 2018. Troligen har det manipulerats i blygsam skala även tidigare, inte minst för att testa funktionen. Många insåg nog detta även om det inte flöt upp i medvetandet direkt, utan kanske över tid fram tills nu…

         • Mo says:

          Med hjälp av opinionsundersökningar förbereds vi mentalt på hur valet är tänkt att utfalla. Det har redan skapats förväntningar som sedan kan realiseras. Vår hjärna är lätt att manipulera, förutsägelser som uppfylls ger trygghetskänsla.

          • Vi kan alltså förutsätta att valen manipuleras – för vår egen skull! Enligt deras sätt att se på saken så gör de oss en tjänst, och det är ju p g a den anförda tryggheten, faktiskt sant…:-)

          • Mo says:

           De har haft bra kontroll på detta ganska länge men det börja svikta. Nya starka grupper har gjort entre med mångkulturen. Sedan finns där rädslan för AI som kanske oxå lägger sig i och vill vara med och bestämma över folket, kanske till slut även över eliten.
           Jag tror att Stures förutsägelse stämmer ” de kommer inte att lyckas ”. Men frågan är vad vi får istället, övergång i någon form av AI kontrollerat samhälle eller kollaps in i anarki. Troligen det senare, då gäller det att fly ut till självförsörjning i mindre tätbefolkade områden. I storstäderna kommer våldet att härska. Eliten är rädda och desperata.

           https://www.friatider.se/andersson-vi-vill-inte-ha-somalitown

           https://www.friatider.se/rinkeby-imam-jagas-blodig-terror

          • Globalisterna kan bara vinna ett och annat slag, men aldrig kriget mot mänskligheten. Det är självklart! Vägen dit kan mycket väl innebära anarki, och kanske är just anarki lösningen. Den representativa demokratin är död, kanske kan Knapptryckarna bli en faktor om folket ser möjligheterna snabbt nog. Städerna är förlorade till klanväldena, och räddningen är att klanerna inte överlever på landsbygden eftersom det är för stora markområden för effektiv kontroll. Räder för konfiskation av livsmedel är en annan sak.

          • Mo says:

           Mer makt åt landsbygden, mindre städer och orter associerar inte jag med anarki. Tvärtom anser jag det vara en väg tillbaks till ordning, arbetsglädje och sammanhållande moral.
           Det här representerar anarki för mig. Det destruktiva som slår sönder både materiellt och gemenskapen mellan människor. Det meningslösa kriget som leder till svält och sjukdomar. Den alltid lika framgångsrika vägen för eliten att reducera befolkningen. Men å andra sidan när ska vi lära oss att se sambanden och våga ta eget ansvar för den absurda utvecklingen. Vill vi ha det här, vem frågar oss hur mycket förstörelse vi skall acceptera.

           https://www.friatider.se/sju-och-ett-halvt-ars-fangelse-koranupplopp

           Knapptryckarna kommer inte att nå tillräckligt många för att kunna bryta den negativa utvecklingen i närtid. På sikt i lokalsamhället kan de bli en förenande kraft. Egentligen samma ide som kristendomen sprungen ur det förtryckta folket. Jag tror mer på återgång till kraften i våra kristna rötter, lite grann som Lars Muhl. Där finns den viktiga känslan och moralen som vårt samhälle håller på att förlora.

          • Mo says:

           Anarki är ännu ett exempel på en skapad motsättning genom språket. Följden blir total förvirring i kommunikationen beroende på om du fostrats in det mörka eller ljusa tänkandet. Påminner om språkförbistringen som uppstod efter fallet av Babels torn. Kanske även detta från början var medvetet skapat för att betydelse skillnader i språket skulle ge upphov till konflikter och krig mellan människor. Lite grann som satanisternas 180 graders vridning. Den ondes makt.

          • stigrydmark says:

           Läste just igår att för Babels torn och murar användes 85 miljoner tegelstenar.

          • Black´s Law Dictionary är den mest anlitade referensen:
           https://thelawdictionary.org/?s=anarchy

           Citat:

           Search Results for: anarchy
           ANARCHY

           The destruction of government: lawlessness; the absence of all political government; by extension, confusion in government. See Spies v. People, 122 111. 1, 253, 12 N. E. 8G5, 3 Am. St. Rep.
           ANARCHIST

           One who professes and advocates the doctrines of anarchy, q. v. And see Cerveny v. Chicago Daily News Co., 130 111. 345, 28 N. E. 002, 13 L. R. A. 804; United

           Slut citat.

           Intressant är att vi idag inte har en rättsstat, myndigheterna ignorerar Europakonventionen, vår grundlag snickrades ihop i Torekov och bygger på DDR:s dito från 1949, mm mm. Kan det bli värre?

           Sparka ut tjuveri- och lögnpolitikerna som en första insats, och börja om med folkets vakande ögon. Nu när vi fattar hur lurade vi har blivit, så klarar vi av att styra upp Sverige med direkt demokrati. Även de sovande kommer att vakna i den kommande processen.

     • Loa says:

      Eureka! ”elbrist” är det nya lockdown!

      • Mo says:

       Visst är det så, en kontrollerad nedstängning som drabbar de delar som skall kylas av. Det ger dig även möjlighet att ge oönskade verksamheter dödsstöten. Kontroll och reglering.

       • Oönskade verksamheter är lika med de som kräver nära kontakt med andra människor, t ex inom hotell & restaurangbranschen. Ersätts med eskalerande mat- & bageriindustri som marknadsförs via nätet förstås. Det är väsentligt att vi isoleras från varandra så att vi inte kan bilda opinion IRL, diskutera och utbyta kunskaper. Ur denna insikt kan vi förstå nästan allt som drabbar småproducenterna och deras kunder/konsumenter framöver.

   • peterkrabbe says:

    Jag lägger ut en ny artikel baserad på Görans kommentar ovan. Hjälp gärna till med att få ut den till de politiker som aspirerar på en riksdagsplats! Nu när molnen är skingrade finns det inga giltiga undanflykter längre!

 41. Eclipse says:

  Personalbild från Swedbank i Angered? Nej, Partiet Nyans styrelse. Deras partilogga förmodligen inspirerad av Erdoğans AKP, då partiledaren Mikail Yüksel härstammar från Turkiet.

  Har de någon chans att komma in i riksdagen i höst? Kanske genom tolvprocentsregeln i enskild valkrets? Om Nyans blir nya vågmästaren i riksdagen, så får Erdoğan än större makt över Sveriges NATO-inträde. Det skulle vara lite roligt, faktiskt. Enligt Hans Jensevik så står valet 2022 mellan Åkesson och Erdoğan. ”Mandatmatematik blottar det framtida Sverige”:

  • Mo says:

   Ser ut som en avknoppning från Swedbank eller rättare sagt socialdemokratin. Frågan är om de är tänkta att vara med eller mot S dvs ett stödorgan eller en motståndare. Mycket talar för att de blir ett stöd, sedan kan de vilseledda lämna C.

 42. Pingback: Vägra betala och tänk till i morgon | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: