Påpekande till Sveriges regering och riksdagens politiska partier.

De extrema kostnadshöjningarna för svenska elkonsumenter, särskilt i elområde SE 3 och 4 och den debatt som detta framkallat ger anledning till ett förtydligande av sakfrågan:

Enl. Lissabonfördragets beslutsordning ingår elmarknaden i det som är ‘delad befogenhet’, dvs. EU och den aktuella medlemsstaten ingår ett avtal där befogenhetsordningen fastställes, i praktiken att medlemsstaten inordnar sig inom EUs generella regler. Under tiden som avtalet gäller är medlemsstaten skyldigt att följa de regler som EU infört. Så är det för Sverige.

Beslutsordningen innebär att Sverige närsomhelst kan inleda en förhandling för att ändra dessa regler. I praktiken kan Sverige därför inleda förhandling att låta Sverige undantas från EUs regelverk – att Sverige måtte undantas från regeln att upplåta export inom 70 % av tillgängligt effektutrymme från aktuella förbindelsekablar.

Effektproduktion inom Sverige har inget med effektbehov inom elområde 4 att göra. Elområde 4 ingår t.ex. inte i Sveriges effektproduktion/effektbehov överhuvud taget. Elområde 4 ingår i ett effektproduktions/effektbehovsområde som innefattar Litauen, Polen, Tyskland och elområde 2 Danmark.

Därför kan den absurda situationen uppkomma att Sveriges övriga elområden har effektöverskott som exporteras medan elområde 4 har effektunderskott och i förlängningen måste acceptera begränsningar, läs nedsläckning intermittent för enskilda abonnenter eller områden p.g.a. effektbrist inom det område som elområde 4 tillhör.

Prissättningen för el inom ett elområde bestäms av s.k. marginalprissättning inom NordPool. Detta är efterfrågestyrt (auktionsförfarande) och har inget med produktionspriser i genomsnitt att göra inom Sverige. Det innebär att prissättningen inom ex.vis elområde 4 är betingat av förhållandet effektbehov/effektproduktion inom Nordeuropa (Tyskland, Danmark m.fl.). En kontroll av Nord Pools aktuella priser bekräftar detta. Därför blir priserna skyhöga även inom elområde SE4 när vindfläktskraften fallerar och Tyskland har släckt ner alla kolkraftverk och nästan alla kärnkraftverk (utom tre) p.g.a. ‘klimatutsläppsgrunder’.

Vad är då slutsatsen?
1. Sverige kan i nödsituation egenmäktigt avsäga sig följsamhet till EUs regler enligt nuvarande beslutsordning, om hörsamhet till Sveriges medborgares behov inte sker. Det innebär också att Sverige kan besluta om att landet som helhet ska betraktas som ett och samma elområde, vilket är logiskt m.h.t. effektproduktion med lejonparten inom de två norra elområdens och dito effektbehov i de mer tätbefolkade två södra elområdena. Regeringen har det fulla ansvaret härför. Sverige kan också ‘kapa exporten av el i de nuvarande kablarna’, om behov därav finnes för att säkra elförsörjningen inom landet.
2. Prissättningen kan ändras på det sätt som skett i Frankrike, med ett inhemskt pris och ett för export utan att EU kan inlägga veto däremot.

Varför driver inte den svenska regeringen detta?
A. Den nuvarande ordningen maximerar exploateringen av medborgarnas pengar. Svenska Kraftnät, SVK, kan ta ut elöverföringsavgift vid överföring från effektöverskottsområden till effektunderskottsdito. Det blir stor pengar allteftersom priserna höjes. Elnätsföretagen inlevererar avgiften/dessa pengar till SVK via abonnemangspriserna, varvid staten direkt tjänar moms på dessa pengar.

B. Därför premierar fortsatt staten elproduktion i norr och bryr sig föga om att skapa elproduktion, särskilt reglerbar sådan i söder. Det beräknas att enbart under detta år SVK uttagit avgifter om >35 miljarder kronor och mer än 100 miljarder under de senaste fem åren, oräknat moms direkt till statens inkomstkonto.

Hushållen och företagen i södra Sverige kommer att drabbas svårt under det kommande vinterhalvåret om det nuvarande systemet för fördelning av vårt lands elproduktion kvarstår. Läget kan inte kallas annat än katastrofalt och våra politiker bär det fulla ansvaret för detta. Temporära bidrag utgör ingen lösning eftersom problemen kommer att kvarstå under många år och därmed undandra alla berörda från möjligheten att ha en långsiktigt hållbar planering för sina liv och verksamheter.

Ett slopande av elområdesindelningen i Sverige kombinerat med slopad moms och energiskatt samt begränsad export för energiproduktionen är därför nödvändigt. Jag uppmanar därför även alla väljare att i kommande riksdagsval noga betänka och överväga de åtgärder som riksdagspartierna föreslår för att lösa situationen och lägga sin röst därefter.

Peter Krabbe

237 Responses to Påpekande till Sveriges regering och riksdagens politiska partier.

 1. Erik says:

  Per Bolund: Ersätt kärnkraften med batterier
  https://samnytt.se/per-bolund-ersatt-karnkraften-med-batterier/

  Man vet inte i vilken ända man skall börja, man tar sig för pannan. Vilka batterier är det vi tala om här och hur många: miljoner eller snarare miljarder? Var får vi laddström ifrån? Vilka växelriktare behövs?

  • peterkrabbe says:

   Snillen spekulerar – i dagens tappning…

  • Mjölner says:

   Suggan och spädgrisen, vad kan mer begära från miljösektens stia.
   Elektronisk strypning går att överleva. Den strypning som kommer drabba censuren är mer fysisk betingad. Exempelvis pianotråd och lyktstolpe. Ger ett mera permanent resultat..

  • Jonas says:

   De är idioter hela högen speciellt de som representerar miljöpartiet. Problemet är att idioterna är mycket verbala och att det finns samma idioter bland svenska folket som tror på dem. Professor Jan Blomgren berättade i sin föreläsning att ”om alla batterier som tillverkades i hela världen 2021 kopplas in på svenska nätet så hade kapaciteten bara räckt i 2 dygn och då hade Elon Musk inte fått några batterier till sina Tesla bilar” Så batterilagring är långt ifrån lösningen, möjligen kan det fungera i liten skala i de privata hushållen.

 2. peterkrabbe says:


  I hela Europa demonstreras nu mot EU, mot NATO och mot konflikten med Ryssland som havererar vår energipolitik. Media i Sverige rapporterar ingenting om detta! Europa börjar vakna men vi sover vidare.

 3. Mjölner says:

  Här kommer klartext om agenda 2030 för er som ännu inte kunnat knyta ihop säcken. Klaus Schwab och Co briljerar. Första länken, SwebTVs nyhetssida.
  Länk 2 video,

  https://nyheter.swebbtv.se/slug/vem-jobbar-vara-politiker-egentligen-for-del-1/

  https://swebbtv.se/w/2oN9AxLM9436mMvucYNRzH

 4. Mjölner says:

  Elingenjören och dataexperten Mjölner uppmanar alla som vill spara el
  GÖR MOTSTÅND!
  Montera in ett motstånd på 2k ohm i vägkontakten. Då smäller säkringen och under tiden du fumlar och letar efter en ny kommer du att spara en del elektricitet.

  • Loa says:

   Du kommer väl att följa någon “utvald” och guida oss och fr.a. göra en post mortem, Mjölner!

   Endast ”särskilt” utvalda medier får del av valresultat på söndag
   6 september 2022
   https://samnytt.se/endast-sarskilt-utvalda-medier-far-del-av-valresultat-pa-sondag/
   Vid tidigare val har Valmyndigheten erbjudit en särskild tjänst med separata servrar att hämta valdata ifrån, så att utomstående aktörer kunnat ladda ned valdata och följa rösträkningen ändå, även om hemsidan legat nere.
   I årets val erbjuds emellertid inte den möjligheten för alla. Istället har Valmyndigheten handplockat fem mediebolag som får ta del av valdata direkt: Sveriges television, TV4, Aftonbladet, Bonnier News och TT Nyhetsbyrån för ett ”särskilt samarbete”. Det berättar myndigheten i mejl till Samnytt.
   ”Det samarbetet fungerade väl under valkvällen 2018 och allmänheten kunde därför följa rösträkningen trots att Valmyndighetens webbplats inte var tillgänglig” berättar Valmyndighetens pressekreterare Lars Aden Lisinski.

 5. Loa says:

  Rusande elpriser och överhängande val – lyckad kombo:

  Regeringen slopar elrabatt för it-jättar
  6 september 2022
  https://www.friatider.se/regeringen-slopar-elrabatt-it-jattar

  Regeringens kontroversiella elrabatt på 97 procent för it-jättar som etablerat serverhallar i Sverige ska nu till slut avskaffas.
  S-regeringens gräddfil för it-jättarna innebär att amerikanska storföretag som Facebook, Amazon och Microsoft i år endast betalar 0,6 öre per kilowattimme i skatt för sina serverhallar i Sverige.

  Varmed skall Mållgan nu hota, så de rensar bort den folkliga vreden och annan desinformation..?

  • jesslar53 says:

   Ja ! man håller elpriset nere i dessa regioner så kommer google och andra billigt undan , dessutom får man en splittring mellan landsdelar .
   Jag är från Norr och om jag tänker på när jag var ung så hade jag nog tyckt att det är rätt åt Sörlänningarna när det gäller elpriset men då var jag omogen och stupid. Nu bor jag i Västergötland och pensionist med något mer vetande, och undrar varför man delar upp Sverige i Zoner ?? Kaske splitring av befolkningen är tillgodo för deras agenda. Vi fokuserar då på vad andra betalar istället för orsaken till situationen.???????

  • Mo says:

   Sammansmältningen av teknokrater och gulddyrkarna ( dvs bankirerna ) i en psykopatisk hierarkisk konstruktion. Infantila känslostörda människor som upphöjer sig själva till gudar i illuminerade frimurarliknande organisationer. Många bildar Menza grupper där de kan spy ut sitt förakt över alla världens dumbommar som de anser vara tärande och suger ut moder jord.
   Men dessa självcentrerade materialiska egon med sina förkrympta högerhjärnor förstår inte att det är de som med sin tilltro till sina i deras värld ”intelligenta teknokratiska landvinningar som tex AI och RNA vacciner som bryter ner moder jord. Deras kulturella känsla är obefintlig och de tycks även har förlorat kunskapen om de mest elementära matematiska begrepp som att 2 är mer än 1. Dvs höger och vänster hjärna i förening ger upphov till det fulländade, inte en uppblåst vänster dito.
   Men i sin desperation och jakt på pyramidens topp (ledningen, den allstyrande gudomen ) börjar de misstro och bekämpa varandra. Det kommer att leda till deras sammanfall. Deras Babels torn kommer att rasa samman på nytt och istället blir de som upphöjer det andliga blir vinnarna.

  • Sture says:

   @ Erik, något liknande skrevs redan 1967 i boken ”Rapport från Iron Mountain”, som var min väg in i vänstern genom gruppen som kallade sig ”Aktionsgruppen för Fredstjänst”. Denna bestod av en samling medicinarstudenter under ledning av dr. Göran Bondjers, sedermera ”preses” på Göteborgs Universitet, som hävdade att den stora faran för krig utgjordes av klyftan mellan rika och fattiga länder, varför vi – för att undvika krig – ville göra militärtjänst som en Fredskår i U-länder. Gruppen upplöstes efter ett år och uppgick nästan mangrant i ultravänstern under 1970-talets första år.

   I boken ”Rapport från Iron Mountain” koketterade man också med att belysa frågan ur ett ”vetenskapligt” perspektiv och ”bortse från alla värderingar, till exempel alla estetiska och moraliska värderingar . . .”, vilket naturligtvis imponerade på ett ungt sinne, men undvek begrepp som ”frihet” eller ”mänskliga rättigheter”.Boken hade samma syn på ”fred”, som hävdas här, dvs. när hela världens befoilkning är avväpnad och alla vapen står under globalisternas kontroll och gör att de kan slå ner alla uppror mot sin maktutövning i världen så råder ”Fred”. Efter förnyad genomläsning av boken, skrev jag 2014 en lång artikel om denna under min signatur SB på sajten Everykindapeople.blogspot.com: https://everykindapeople.blogspot.com/2014/11/miljororelsen-som-ett-politiskt-vapen.html#comment-form
   Så Erik: Man kan nog sluta sig till att det du skrivit är sant eftersom flera andra källor berättar samma sak.

   • Erik says:

    Intressant Sture: begreppet fred betyder en sak för gemene man men innebär ”möjligheter” för makteliten. Vi är så naiva.

    Säg mig Sture, när vakande du upp från västerromantiken och blev medveten? Tror inte jag har noterat detta i allt som du har skrivit – hur skedde uppvaknandet? Detta är viktigare än vad man kanske tror, då vittnesmål kan väcka andra – resan ser kanske lika ut? För t ex Lars Bern kom uppvaknandet när han var sjuk och värre blev det ju mer han litade på den sjuka vården, vilket säger en hel del av graden av förtrollning (som han då levde i) som många andra nu fortfarande lever kvar i.

    • Mo says:

     Förtrollningen finns lika mycket, kanske mer hos den enskilde personen som inom sjukvården. Den blev den andliga ersättningen för den stora skaran sekulära när de sökte bot och lindring för kroppsligt och själsligt lidande. Sammanfallandet var förstås inte slump. Idag slukar den alltmer av sjukvårdens resurser, den existentiella ångesten skapad av ett maktfullkomligt samhälle med media som styrmedel. Då kan du förbereda dig och ta emot den skapade efterfråge anstormningen. S går ut med valaffischer att sjukvården inte skall vara till för marknaden. Men vad är den idag ? Så bedrövligt utan insikt är politiker, men många inom S spelar förstås med.
     En del motsträviga vaknade och skapade patientföreningar, vilket blev ett ännu effektivare verktyg eftersom de saknade historia och kunskap. De blev istället ett av S många organ för deras samarbete och politisk kontroll av verksamheter.

    • Sture says:

     @ Erik,
     jag har berättat detta i mitt ”sommartal” 6 juli på Swebb-Tv. Förändringen har kommit stegvis, men jag lämnade organiserat kommunistiskt arbete 1974 och under flera år därefter plöjde jag böcker skrivna av dissidenter från öststater där framförallt Zdenek Mlynars bok ”Nattfrost” var betydelsefull. Min medvetenhet om det andliga kom senare efter studier om ”Nära Döden-Upplevelsen”. Jag har samlat på mig c:a 90 stycken sådana på min dator från människor jag samtalat med men endast lagt in en av dessa på min blogg (kallat ”Ett märkligt möte”): https://trovetandeochvetenskap.se
     Mycket av det som jag skrivit har jag inte lagt in på min blogg och en del är publicerat på andra ställen, t. ex. på Everykindapeople.blogspot.com. Det finns ett långt stycke jag skrivit för sajten ”politiskt inkorrekt” som handlar om den amerikanska vapendebatten. När denna sajt lades ner och all text försvann så flyttade jag över stycket till en egen sajt benämnd ”denamerikanskavapendebatten.blogspot.com” som nu är svår att hitta. Om du vill läsa detta stycke så finns det här: http://denamerikanskavapendebatten.blogspot.com/2015/12/om-den-amerikanska-vapendebatten.html?view=timeslide

   • Mo says:

    Sture, hur är stämningen bland medicinarna idag, ökar eller minskar medvetenheten? Finns det något organiserat motstånd. Vaccinationsagendan kändes väldigt väl förankrad bland sjukvårdspersonal och läkare. Varför har det blivit så ? Är inte det största hindret för positiv utveckling med påverkans möjlighet de enorma administrationernas och politikers järngrepp som sväljer allt mer av resurserna. Eller är det så läkarna är delaktiga och medverkar till styrningen bakom kulisserna ? Vad tycker du om KDs förslag att skrota landsting/ regioner och lägga ansvaret på staten ? KD har det bästa programmet för sjukvård/ äldreomsorg tycker jag men de lyckas inte göra sig synliga med de viktiga frågorna.

  • matte5958 says:

   Hittade samma länk själv nyss. Här är ondskan beskriven i detalj och den är ändlös. Intressant att här namnges (((Rotschild))) som en arkitekt bakom, och som bla Peter visat i tidigare krönikor så utgår allt elände på jorden och alla övergrepp som vi utsätts för allt frekventare av att en liten etnisk grupp tagit sig rätten att utse sig själva som det ”utvalda” folket, utvalda att härska över de som blir kvar efter att man avfolkat större delen.
   De som blir kvar blir då det enbart av anledningen att tjäna som slavar åt de härskande.
   Man har arbetat mycket långsiktigt – sekelperspektiv åtminstone – för att steg för steg nå målet. Denna process finns väl beskriven i dokument som de (((själva))) inte vill kännas vid av förståeliga skäl…
   ..men läser man dessa skrifter så slås man av att alt som beskrivs kommer att hända har också hänt, det får ju sägas vara fantastisk tillfällighet – om inte man redan när detta skrevs för +100 år sedan visste vad man skulle göra och att man skaffat (=stulit) medel för genomförandet.
   Men för att vara riktigt säkra så byggde man på med ett evighets-fribrev mot alla förmer av kritik eller ifrågasättande via egna berättelser om att man skulle blivit tillintetgjorda.

   Det skulle vara intressant att få namn på de verkliga ägarna av Blackrock, Vanguard mfl, men en kvalificerad gissning skulle nog träffa ganska rätt..

   • peterkrabbe says:

    Ägarförteckningen till Vanguard hålls hemlig av samma anledning som bankkonton i Schweiz hålls hemliga – fritt fram att gömma alla korruptionstillgångar och smutsiga pengar utan insyn. Jag rekommenderar Sörensens video bifogat som sprider klarhet. Se även Monopoly som finns som länk längre ner.

    https://www.stopworldcontrol.com/vanguard

    Det finns knappast någon tvekan om att Rothschildsgruppen är huvudägare i bolaget, men deras namn kommer ni inte att hitta där. Man gömmer sig systematiskt bakom holdingbolag i långa kedjor som är omöjliga att spåra.

   • Erik says:

    Man måste se detta flera dimensioner samtidigt. Den andliga delen får aldrig försummas. Studerar man förutsättningslöst och verkligen kastar alla skyddslappar (om inte blir galen på kuppen) är den andliga dimensionen lika logiskt (men betydligt mer långsiktig) som den ekonomiska är.

    Den hämsko som Rotschildekonomin inneburit har sin motsvarighet på den andliga planet. Allt hänger ihop.

   • Mjölner says:

    Enligt bibeln påbörjade judarna detta redan på Abraham och Moses tid.
    De utvalda, Guds tjänare.

    • Jonas says:

     Men talar ni inte här om khazarjudarna, som bara är judar på ”papperet” ?

     • Mo says:

      Vi har diskuterat här på bloggen tidigare vilken av Israels tolv stammar khazarjudarna tillhör men vi kom inte till någon konklusion. Men de vet säkert själva, för oss skall det vara förborgat.

      Herren skall samla Israels hus från de folk där de är kringspridda. Hes 28:25

      Israel och Juda ska få komma tillbaka till sina länder. Jer 30:3

      https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/gs/israel?lang=swe

      • Lennart says:

       Från en bibeltrogen svensk präst i en luthersk frikyrka har jag fått dessa klargörande predikotexter i ”judefrågan”:
       ”Sanna judar

       Vi får förkunna Ordet och be att Kristus öppnar den dörren. Kristus berättar senare hur han gjorde det församlingen i Filadelfia, men vi ska första ser hur församlingen trots Kristi närvaro, inte åkte i någon gräddfil, utan hade en svår tillvaro. ”Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger.” (Uppb 3:9) Församlingen hade bekymmer med judarna. Men han förklarar att i ordets andliga mening är judarna inte judar. Sann jude är nämligen inte de som skryter med sin omskärelse och sitt släktskap med Abraham. Sanna judar är de som tror på Abrahams löfte, de som tror på Kristus. Skriften säger: ”Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.” (Rom. 2: 28, 29) De som kallar sig judar, men inte är tror på Kristus, är säger dagens text Satans synagoga. Församlingen är säger Galaterbrevet 6: 16: ”Guds Israel”.

       I det nya förbundet är judar och hedningar förenade i samma Gudsfolk, olivträdet. Det rike som Kaanan syftade fram mot har kommit med Kristus, Guds rike. Bibeltrogna kristna välkomnar alla judar in i det sanna Gudsriket: Kyrkan, genom dörren: Kristus. Det är inte antisemitism. Det rike alla människor har rätt till är inte geografi: utan Ande och sanning, som Jesus säger i Joh. 4:23. Ni skall inte tillbedja på varken Gerissim eller Sion, utan sanna tillbedjare tillber, redan nu, i Ande och sanning. ”Ni HAR kommit till Sions berg”, som det står i Hebr. 12:22. Med hedningarnas inlemmande i det sanna Israel har ”Davids fallna boning” byggts upp (Se Apg. 15:13-19 jfr Amos 9:11-15). Att påstå att otroende judar har rätt till en jordplätt i Mellanöstern är lika legitimt som att säga att romerna (zigenarna) har rätt till Punjab i Indien eller danskarna har rätt till Skåne. Löftet om ett land gällde gamla förbundets folk. I NT FINNS INTE ETT ENDA ORD MED ETT LÖFTE OM ETT LAND. Men däremot ett löfte om Guds rike och det himmelska Jerusalem, för alla folk.”

       • Mo says:

        Om Skåne vill tillhöra Danmark borde de få det, men vad vill danskarna ?

       • Mo says:

        Jag är Israelvän. Utvecklingen har stabiliserats och snart blir det bättre relationer med grannländerna. Visst kan man vara kritisk mot mycket men man skall älska även de olydiga barnen. Det är viktigt att skilja på olydnad och ondska. För mig är det den politiska rörelsen sionismen som har varit upprinnelsen till ondskan. Flertalet i Israel är inte sionister däremot har de anhängare bland många sekulära kretsar inte minst i väst i bland det ekonomiskt tunga etablissemanget och i våra politisk led. Om det är övertygelse eller gåvor som har resulterat i våra politikernas eftergivlighet är värt en reflexion men den enkla vägen får ofta företräde och guldets makt har alltid varit stor.
        Alla bombningar och raketer mot civilbefolkningen i Israel från islamister vem skall ställas till ansvar. I Sverige har vänstern som vanligt varit den missledande agitatorn. Som vi vet är marxismen en del av sionismen så vilka intressen som ligger bakom Sveriges vänsterrörelse är givet. Soros högra hand.
        Snart har vi själva ett flertal explosiva områden i Sverige där det destruktiva våldet får härja fritt. Lite grann samma situation som i Israel, civilbefolkningen blir förlorarna i herrarnas erövringskrig.
        Nej förenklade socialdemokratiska och vänster retoriska ordkrig skall man vara vaksam mot.
        Den part som genomförde bildandet av Israel var sionisterna med stöd av Cecil Rhodes efterträdare i Britannia. Det skulle garantera dem trygga handelsvägar från Afrika upp till Europa. Så även där var det väst imperialisterna som styrde. Strömmen av fattiga judar från Ryssland och Östeuropa var väl planerad för ändamålet via fördrivning genom pogromer som stöddes av hetsade folkgrupper. Hur många av de fattiga judarna var lyckliga över att tvingas flytta till de karga övergivna öknarna i Palestina.
        Så de som tror att en grupp utträngda utarmade ortodoxa judar har invaderat ett vid tiden övergivet jordområde i mellanöstern har inte gjort sin läxa.

       • Mo says:

        Sedan var förstås bildandet av Israel ett sätt för de engelska sionisterna att säkra förbindelsen till kronkolonin Indien och BPs-oljetillgångar i mellanöstern främst Iran.

     • Loa says:

      Nej, det är de inte.
      https://davidduke.com/rethinking-khazar-theory/

      The latest, most up-to-date and modern DNA analysis has, therefore, completely refuted the “Khazar Theory.”
      It is important to understand that this refutation has come from non-Jewish and Jewish scientists from dozens of different universities and geneticists all over the world, and cannot be ascribed to a “conspiracy.”
      (…)
      Part II: The Historical-Logical Evidence
      The Historical Record Shows Jewish Physical Consistency
      One of the most obvious indicators of genetic commonality is physical appearance.
      (…)
      The very first Jewish community outside of the Middle East was established in Rome in 139 BC—and it was not long before their activities roused Roman public opinion against them.
      … Many prominent and famous Romans, such as Cicero, Seneca, Juneval, and Tacitus all went on record as complaining about the activities of Jews within the Roman Empire.
      (…)
      the fact that Israel uses DNA tests to check if potential immigrants to that country are Jewish or not.

 6. Mjölner says:

  Tidningen Nya Tider vill likna regeringens och Maggans framfart vid en travhäst med skygglappar som vägrar se den verklighet som inte passar in i agendan.

  Den färgblinde färghandlarsonen från Södertälje, han som rånade Röda korset, går nu ut som hjälpgumma i sossarnas valkampanj. Han har alltså kastat liberalismen på sophögen och mönstrat in på vänsterflygeln. Aj, aj, aj kan det bli värre.
  Man kan tycka att vi har nog med vasaller och femtekolonnare i politiken. Varför damma av en gammal tjuv som Westerberg. Han trodde sig på sin tid vara socialminister. En som sade sig kunna jobba gratis, samt en som inte såg det komma, skall alltså förgylla sossarnas valspurt.
  Jag trodde det skulle räcka med Strandhäll men det gjorde det inte.

  Kommentar om valet saxat från en bloggkommentar.

  inger1947 den 8 september, 2022 kl. 09:08 Svara
  Inte tänker ni väl rösta för att fyra grälsjuka, galna fruntimmer ska få bestämma över Sveriges framtid: Magdalena, Märta, Nooshi och Annie samt de karlar i kjolar som de har i släptåg ?!

  • Jonas says:

   Chockerande för mig är ointresset och okunskapen bland ”vanligt” folk. De bryr sig inte om sin eller sina barns framtid och de tror på allt som skrivs i lögn media. Jag ser och hör detta på jobb varje dag, det känns som man står utanför och tittar in på dumheten vilket stundtals är jobbigt.

   Vi é några stycken som går omkring med dessa tröjor inför valet, ska definitivt ha den på valdagen 😉

   • Loa says:

    Jag tycker du låter Förrädrik komma lätt undan..

    • Jonas says:

     Jo jag håller med, ruinfelt var anledningen att jag övergav moderaterna 2006. Första intervjun jag hörde med honom insåg jag vilken psykopat han var och att landet skulle må mycket bättre av att ha honom inlåst i tvångströja på någon instutition. Tiden har gett mig 100% rätt.

     • peterkrabbe says:

      Det gäller nog för många f.d. moderater. Hans namn Förrädrik Ruinfelt står skrivet i eldskrift i historieböckerna. Låt oss hoppas att han inte är gömd i garderoben för en inropning till en borgerlig regering!

      • Loa says:

       Jimmie kommer inte att tillåta det. Och Kristersson vill ha SD. Som antagligen kommer att bli större, dessutom. Kanske SDs mesighet trots allt varit strategisk: när Jimmie närmar sig målet tar han sig åter ton! Krav på ministerposter kommer den minut det är läge. Först ska alla i fållan. Vore bra om L försvann, bara en kvarleva, distraktion. Men de får inte gå till CP! Den tumören är svårare att krympa. Skönt Rödskrikan redan i förväg (och inte efter jul) bestämt sig för äta-upp-min-sko-partiet. Hon är betuttad i Maggan. Tror det är lite (dold) cat fight med Stenevi. (Bergatrollet med gullpengarna dinglande i öronen.)

   • Erik says:

    Waw… Ni ser ut som starka gossar. Sådant ser man direkt om man själv är fysiskt aktiv.

  • Loa says:

   Besser Wisserberg är en skrumpnad mumie, därtill girig. Han menar alltså att hans draghjälp är en fördel..?

   https://www.snaphanen.dk/2014/04/27/sondagskronika-angiverisamhallet/
   https://www.snaphanen.dk/2014/07/07/sondagskronika-vardegrunden-skordar-liv/

  • jesslar53 says:

   Ja när 400000 lämnade Röda Korset pga av hans löneförmån , nu är detta vedertaget inom alla hjälporganisation med några få undantag,,,
   Smiles vd har ca 750000 us dollar per år för att runna denna behjärtansvärda
   organisation medans doktorer jobbar ideelt.

 7. Sture says:

  Elsa Widding är en stjärna. Det skall bli roligt att följa debatter med henne i framtiden:

 8. Mjölner says:

  Saxat från Julias artikel Demografi till döds.
  Exempel 1:
  Den skarpskjutande femtonåringen Aydin Shojaee var på rymmen från LVU- omhändertagande när han pangade ned en gangsterledare i Malmö.
  Han har sysselsatt socialtjänsten sedan tioårsåldern. Brott och missbruk av droger.
  Missbruket var så allvarligt att det flera gånger orsakat akutvård.

  Politikerna, som är ansvariga för katastrofen, verkar vara helt oförmögna att se orsakerna och sitt eget ansvar för att Sverige idag är ett våldsinferno. Allra längst i gränsöverskridande enfald och förnekelse går, inte oväntat, miljöpartiets båda språkrör Per Bolund och Märta Stenevi. De påstår att gängskjutningarna beror på ”fattigdom”. En i sig imponerande grad av hjärnsmälta

  Exempel 2: Fredrik Andersson, 54, skjuts ihjäl på ett gym – den 16-årige skytten får svenskt medborgarskap när han är på rymmen i Armenien

  Måndagen den 28 mars skjuts ordningsvakten Fredrik Andersson, 54, i huvudet. Skottlossningen sker på Delta Gym i Vasastan i Stockholm när Fredrik försöker avväpna en misstänkt torped. Han får livshotande skador. Två dagar senare stängs hans respirator av, och han dödförklaras. Han efterlämnar hustru och tre barn.
  Fredrik Andersson, 54-årig ordningsvakt och trebarnsfar, skjuten på Delta Gym i Stockholm i mars 2022

  Artikeln i helhet
  https://juliacaesar.blog/2022/09/08/demografi-till-dods-instangda-med-valdsbrottsligheten/#more-27040

 9. Mjölner says:

  Storbritannien har nu äntligen fått en kung.
  En kung vars bror förlustat sig med småflickor på Jeffrey Epsteins sexö.
  ”Sie hat ihm geholfen, Mädchen zu missbrauchen”
  En kung som av många anses ha en trasa med i byken när prinsessan Diana dog.
  En kung vars mor lättade på pungen och fick den engelska rättvisan att stanna upp.
  En kung vars mor försköt sin syster som ansågs vara för frigjord för att vara kunglig.
  Är det någon som vill fortsätta…… Kungens far Pr-Ph försvann plötsligt på en jorden runt resa…… det är bra att kunna vara ute och segla då och då.

 10. ludwig.S says:

  För de som tror på det demokratiska systemet kan jag rekommendera en artikel av Jens Jerndal.
  https://newsvoice.se/2022/09/jens-jerndal-riksdagspartier-frammande-makt/

 11. Pingback: Vägra betala och tänk till i morgon | corneliadahlberg

 12. Christina Sedlmayer says:

  Viktigt att veta

 13. bjornwiklund says:

  Råkade titta på ett överslag rörande effekt/energi. Vi har sedan 1999 stängt av 4GW stabil el från kärnkraft och ersatt den med, netto medeleffekt 2021 ett dåligt år för vinden, 3GW sedan detta som Du tar upp ökad förbrukning i serverhallar osv…. det är inte längre fråga om OM utan NÄR systemet fallerar….. om vi inte genast börjar bygga elförsörjning som fungerar och kliver ur denna planekonomiska rävsax som Du beskriver….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: