Får vi snart fred i Ukraina?

Zelensky och USA:s utrikesminister Blinken. Vad tror ni de har gemensamt?

Frågan aktualiseras nu genom några viktiga händelser. Generellt börjar både USA och EU tröttna på att fortsätta med miljardregnet över Zelensky och hans krigsmakt.

I en tid när våra egna demokratier börjar knaka i fogarna på grund av en inflation med påföljande misär och desperation hos unionsländernas medborgare, riktas fokus nu på detta vansinneskrig som är själva upphovet till inflationen, energibristen och den växande arbetslösheten. Detta gäller både för USA och EU. Inför folkens ögon framstår våra egna krigshetsare, som EU:s kommissionärer och Bidens administration, som alltmer patetiska och verklighetsfrämmande i sin argumentation för att Ukrainas sak är vår, trots att det handlar om en f.d. Sovjetstat utan historisk anknytning vara sig till Västeuropa eller demokratiska traditioner.

I själva verket handlar kriget om USA:s egenintresse av att krossa Ryssland som konkurrent till sitt självpåtagna världsherravälde. EU:s korrumperade ledning tar sig rätten att fritt förfoga över våra skattemedel för inköp av vapen till ett land som försatt sig i ett självförvållat krig med en av världens supermakter. Följden har blivit uteblivna energileveranser och ett konkret hot mot allas vår välfärd, att detta har inneburit startpunkten för en inflation, och att den är önskad av den globala finanseliten på Wall Street råder knappast något tvivel om. Det handlar om att så och att skörda. Sår gör man när man inför nollränta och inbjuder till ohämmad skuldsättning, skördar gör man när räntorna kan höjas och orsaka konkurser hos både enskilda och företag. Då tar man över all fast egendom för en spottstyver. Allt enligt recepten från World Economic Forum.

Vad är det då som börjar gå fel för krigshetsarna i våra västerländska parlament?

För det första att Ryssland – vilket alla borde ha förstått redan från början – är en stat som man inte besegrar genom ett konventionellt krig. Slutresultatet kommer att bli som Putin sagt från dag 1: de gamla ryska provinserna i östra Ukraina kommer aldrig att styras av USA och EU eller NATO. De kommer att styras av Ryssland, som fallet varit ända sedan 1600-talet.

För det andra börjar judarnas marionett Zelensky gå alla på nerverna genom sitt allt mer kostnadskrävande krig vars enorma förluster i människoliv saknar totalt relevans för de politiska motiven att få styra även de rysktalande provinserna. Ryssland av idag är inte Gulag, utan ett samhälle i snabb utveckling mot välstånd och medborgarinflytande. Ser vi oss själva i spegeln så är vår utveckling den motsatta, allt iscensatt genom censur och förlorad yttrandefrihet, regisserad av det judiska forumet WEF. Vad har vi att se fram emot som är bättre än det samhälle som växer så det knakar om det i framtidens Asien?

När vi dessutom öser in våra sista resurser i ett meningslöst krig som inte går att vinna måste vi ifrågasätta de folkvalda (?) regeringar som nu driver oss över kanten. Den önskelista gällande vapen och ammunition som Zelensky nu går runt och tigger hos västländerna med är komplett galenskap, inget annat. DET FINNS INGEN ANNAN LÖSNING PÅ KRIGET ÄN ATT SLUTA LEVERERA VAPEN OCH DÄRMED TVINGA FRAM FREDSFÖRHANDLINGAR. Den som inte förstår detta förtjänar inte att få styra ett land – det gäller även Kristersson och hans regering.

För det tredje har mellanårsvalet i USA åtminstone fått Biden att inse att det är dags att göra just detta, hellre än att en republikansk majoritet i the House tvingar honom att göra det. De inofficiella fredsförhandlingar som inletts under bordet innebär i korthet följande:

USA har inte råd att fortsätta finansiera kriget i den skala som det eskalerar till, därför är valet att dra sig ur och låta idioterna i EU (inkl. Storbritannien, som är värst) ta över kostnaderna istället och bara vänta ut resultatet och vårt eget ekonomiska sammanbrott.

Kherson är omöjligt för ryssarna att hålla av infrastrukturella skäl, en stad på andra sidan floden, och är därför en billig eftergift för en fredsförhandling i syfte att ge Zelensky möjligheten att vifta med sina flaggor och framstå som segrare.

Därmed kan han beordras gå till förhandlingsbordet med kavaj och slips istället för militärtröja och fortsätta spela tuppkyckling. Men den kravlista som han lagt fram saknar all verklighetsförankring – Ryssland skall lämna tillbaks all mark, betala alla kostnader för återuppbyggnad och lova att aldrig mer visa sig i Ukraina – något som bara kan utlösa diskreta skrattsalvor. Hans tidigare krav var att Putin skulle avgå och att förhandlingar bara kunde ske med hans efterträdare (judisk?). Beteendet påminner om Hitler under de sista åren. Storhetsvansinnet ger ingen möjlighet till reträtt. Enda möjligheten nu för hans uppdragsgivare ( de judiska oligarkerna Kolomovskij och Pinchuk) är att ta ner Zelensky på jorden och ersätta honom med realister. Han har blivit så i ett med sin roll att han nu får släpas ut mot sin vilja. Detta kommer sannolikt att ske innan årsskiftet. Därefter kan man fredsförhandla.

För det fjärde stärks Rysslands ställning för varje dag i det asiatiska samarbetet. Tidigare USA-allierade som Saudiarabien, Turkiet och andra stater i Mellanöstern satsar allt mer på sina relationer med Ryssland och Kina framför en kollapsande dollar, vars dagar är räknade. När mullornas religiösa styre i Iran faller kan vi se fram emot ett mer homogent Mellanöstern där religionen blir nedtonad och ersätts av ett muslimskt samarbete där Israel får svårt att få inflytande. En mardröm för AIPAC i USA som hoppats på att USA skulle bomba fram ett nytt Storisrael i Mellanöstern.

För det femte står Ryssland och Kina enade i tankarna på den multipolära världen, med ett flertal större maktblock som bevarar sina identiteter, i skarp kontrast mot den amerikansk-judiska agendan med New World Order som i deras tolkning innebär EN världsmakt, EN världsregering, EN religion, allt naturligtvis styrt av dem själva med FN:s organisationer som redskap. Konkret kommer Kina att ta Taiwan om USA fortsätter sin aggression mot Ryssland i Ukraina för att skapa ett tvåfrontskrig som USA inte kommer att kunna klara. Det kommer inte vi heller i en situation där Kina köper upp allt mer av vår infrastruktur, över en natt kommer kineserna att kunna lamslå hela vår ekonomi.

Någon kanske stör sig på att jag särskilt nämner de judiska aktörernas roll i detta, men man får vara blind om man inte ser sambanden i dagens politiska och ekonomiska värld. Detta är realiteter. Halva USA:s utrikesdepartement styrs av judiska befattningshavare med Blinken i spetsen. WEF styrs av det judiska radarparet Klaus Schwab/ Hariri, Ukraina styrs av Zelensky, uppbackad av de judiska oligarkerna Kolomovskij och Pinchuk, världsekonomin styrs till 90% av judiska bankirer i FED och på Wall Street, Soros med samma bakgrund som Schwab styr på uppdrag av Rothschild ute på det fria finansiella fältet och praktiskt taget all media i västvärlden styrs av judiska ägare. 

Ryssland har lärt sin läxa efter bolsjevikernas revolution, där majoriteten av alla revolutionsråd styrdes av judar som Lenin och Trotskij. Det ändrade Stalin på och Putin är mycket medveten om denna historia. De judiska oligarkerna i Ryssland flåsar Putin i nacken, men de som inte respekterar att den politiska makten i Ryssland skall styras av ryssar, inte av det judiska samfundet, utvisas eller berövas den ekonomiska makt de fått till låns. Kan då inte en jude vara ryss? Jo, naturligtvis, men tyvärr ligger det israeliska passet alltid ovanpå det ryska.

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: