Dags för lite eftertanke?

Ja, nog är det dags för lite eftertanke allt, julhelgen närmar sig och kanske blir det då tillfälle att bara sätta sig ner en stund och tänka efter – är Sverige på rätt väg eller inte?

Vi lever nämligen i ett veritabelt katastrofläge med risk för nedstängningar av el, värme och all kommunikation med omvärlden. Aldrig förr har vårt land varit i en motsvarande situation, under andra världskriget levde vi visserligen under hot om krigshandlingar, men verkligheten inskränkte sig till ransoneringskuponger för livsmedel, sprit och kaffe. Illa nog, men dagens hotbild handlar om en total utslagning av hela samhället. Inte bara vårt, utan hela västvärldens.

Vad vi måste fråga oss är om de politiker som vi tycks ha valt motsvarar våra förväntningar och har förmågan att styra oss ur detta katastrofläge. Om ni tänker som jag så är svaret NEJ.

Låt oss börja med det facit som Björn Olanders sammanställt över de sista åtta åren under socialdemokratiskt styre:

8 ÅR MED S & MAGDALENA A – INVANDRINGSREKORD & SKATTEHÖJNINGAR!

Magdalena Andersson har nu i september 2022 suttit i regeringen 8 år varav snart 1 år som statsminister och 7 år som finansminister. Under hennes tid i S-regering har:

• Kronan fallit med -53,1% mot dollarn (31 aug-2022) !!

• Kronan fallit med -16,3% mot Euron (31 aug-2022) !!

• Invandringsrekord slagits 4 ggr av 7 möjliga under åren 2015-2021 med 134.240, 163.005, 144.489, 132.602, 115.805, 82.518 respektive 90.631 personer, dvs totalt 863.290 individer som fått svenskt medborgarskap enligt SCB vilket är den största invandringen på 7 år i Sveriges historia!! (jämför mot det tidigare årsrekordet 2014 om 126.966 invandrare under Fredrik Reinfeldt). Det blev således ingen reducering av invandringen som S+Mp påstod och påstår !! Den 31 december 2021 uppgick antalet utrikesfödda i första generationen till 2.090.503 individer. Av en befolkning som uppgick till 10.452.326 personer blir detta 20,0% !! Och för årets 8 första månader 2022 har 108.631 nya uppehållstillstånd beviljats vilket ger en prognos om 163.170 på helåret!!

• Totalt mellan åren 2015-2022 budgeterades 277,9 miljarder kr för migration & integration vilket är i snitt 4,0% av respektive års statsbudget. (jämför detta t ex mot pensionerna om 41,8 miljarder kr, försvarets 76,5 miljarder kr eller Polismyndighetens 30,0 miljarder kr i budgeten för 2022).

• Skatterna höjts 2015-2022 med +317,6 miljarder kr eller +39,0% på 7 år från 886,6 miljarder kr till den rekordhöga statsbudgeten 1.204,2 miljarder kr 2022 (43,7 miljarder kr 2016, 38,5 miljarder kr 2017, 28,1 miljarder kr 2018, 26,1 miljarder kr 2019, 35,8 miljarder kr 2020, 103,4 miljarder 2021 och nu 38,4 miljarder kr i budget 2022).

• 928,4 miljarder kr har avsatts till migration, integration, bistånd och EU-avgifter (varav 59,0% av EU-avgiften i g-snitt gått till andra länder i form av bidrag) under 8 år med S- & JÖK-regeringen. Ur statens budget från S+Mp-regeringen 2015-2022:

– Migration 2015-2022: 17,4+19,4+39,4+21,2+12,4+11,4+9,3+8,5 = 139,0 miljarder kr.

– Integration 2015-2022; 16,8+21,1+32,7+25,7+18,4+10,1+7,8+6,3 = 138,9 miljarder kr.

– Bistånd 2015-2022; 30,0+32,4+36,8+43,0+44,2+46,0+46,8+51,9 = 331,1 miljarder kr.

– EU-avgift 2015-2022: 44,2+30,4+29,6+39,5+40,9+42,0+45,0+47,8 = 319,4 miljarder kr (varav 59,0% går som bidrag till andra EU-länder i snitt).

Totalt blir detta 139,0+138,9+331,1+319,4+ = 928,4 miljarder kr eller i genomsnitt 116,1 miljarder kr per år. Detta är 12,0% i genomsnitt av respektive års statsbudget !! Tillkommer gör kostnader för bostadsbidrag, barnbidrag, vård, skola, pensioner, polis- & rättsväsende, osv för invandringen.

Skattehöjningarna som S-regeringarna genomfört resulterar bl a i att Sverige 2022 i nuläget har:

• Världens näst högsta marginalskatt (66,1%)

• De högsta kommunalskatterna någonsin (g-snitt 32,24%)

• Näst högsta moms inom EU (25,0%)

• Högsta sociala avgifterna inom EU (g-snitt 48,3% = 31,42% arbetsgivaravgift + Medel ITP/ TGL/ TRR/ TFA/ Löneskatt pension/ Avtalspension/ m m)

• Högsta kapitalbeskattningen inom EU (20,0 – 55,0%)

• De högsta punktskatterna på bensin & diesel (47,4% & 33,2%)

• Den högsta konsumtionsskatten på el någonsin (45,00 öre/kWh)

• Ett totalt skattetryck om 42,7% av BNP (=högre än 1976 under Pomperipossa-debatten med Olof Palme då den var 42,6% av BNP och 107% av intäkterna för företagare)!

• M m

Under S-regeringstid har hittills 46 st nya skatter tillkommit på 8 år. Exempel: Genomförda och aviserade skattehöjningar, summerade och sorterade efter storlek i miljoner kronor 2015-2022:

– Den nya TV-skatten smyghöjdes med 1,35 miljarder kr från 8,46 miljarder kr 2018 (gamla TV-licensen) till 9,81 miljarder kr 2022 vilket är den högsta SVT & SR-budgeten någonsin!

– En ny skatt på plastkassar (3 kr på bärkassar och 30 öre på frukt-/grönsakspåsar) skulle ge 2,7 miljarder kr till staten (men utfallet blev endast 0,2 miljarder kr då volymen påsar reducerades)

– Bankskatt infördes 2022. Bankskatten gäller för kreditinstitut som har skulder på minst 150 miljarder kronor för 2022, men gränsvärdet justeras årligen. Om det gäller ett utländskt kreditinstitut räknas bara skulderna som hör till den svenska delen av verksamheten. Storleken på skatten blir 0,05 procent av beskattningsunderlaget för beskattningsåret 2022, och 0,06 procent för beskattningsåret 2023. Den beräknas inbringa 5 miljarder kronor till statskassan under 2022 och därefter 6 miljarder kronor årligen. (=läggs på låntagarna/kunderna).

– Höjd energiskatt för uppvärmningsbränslen. Nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet tas bort i två steg. Skattenedsättningen minskades från 70 till 35 procent 1 juli 2021 och tas bort helt 1 januari 2022.

– Höjda arbetsgivaravgifter för unga, 18,730 miljarder kr (men som reducerades med -0,38 miljarder kr genom en sänkning till 10,21% för unga 15-18 år)?

– Försämrat ROT- och RUT-avdra samt slopat läxrut, 5,770 miljarder kr

– Slopad avdragsrätt för pensionssparande, 4,460 miljarder kr

– Höjd bensinskatt (3,87 + 0,35 mdr), exkl. indexeringen, 2017-2018; 4,220 miljarder kr

– Försämrad brytpunkt för statlig inkomstskatt, 2,930 miljarder kr

– Höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring, 2,790 miljarder kr

– Höjd marginalskatt (avtrappat jobbskatteavdrag), 2,710 miljarder kr

– Höjd energiskatt på el, kommande skatteförändringar på energiområdet (helårseffekt 2018) – men skatteväxling då skatten för kärnkraftverk och vattenkraft minskar lika mycket (redovisas därför även under sänkningar), 2,380 miljarder kr

– Höjd resolutionsavgift (dold bankskatt), 2,180 miljarder kr

– Ny kemikalieskatt på vissa elektroniska produkter, 1,980 miljarder kr

– Höjd skatt på tobak och alkohol, 1,890 miljarder kr

– Höjda arbetsgivaravgifter för äldre (den särskilda löneskatten), 1,770 miljarder kr

– Höjd bensinskatt, indexering 2017-2018, 1,731 miljarder kr

– Bankskatt – (avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skuld-förbindelser), 1,650 miljarder kr

– Höjd fordonsskatt för lätta fordon, 1,555 miljarder kr

– Slopad avdragsrätt för representation vid måltider, 1,035 miljarder kr

– Flygskatt (helårseffekt 2019=1,37 mdr), 1,020 miljarder kr

– Sänkt intäktsränta i skattekontot, 0,730 miljarder kr

– Höjd koldioxidskatt, 0,600 miljarder kr

– Förmånsbeskattning, privata sjukvårdsförsäkringar (helårseffekt 2019=1,17 mdr) 0,590 miljarder kr

– Malus- förhöjd fordonsskatt för nya bilar 1juli, (helårseffekt 2019=1,34 mdr), 0,450 miljarder kr

– Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter, 0,180 miljarder kr

– Höjning av försenings- och kontrollavgifter, 0,110 miljarder kr

– Slopad slussningsregel moms, 0,100 miljarder kr

– Ändrad beräkning av bilförmån, 0,084 miljarder kr

– Höjd koldioxidskatt i värmesektorn, 0,080 miljarder kr

– Personalliggare i fler verksamheter, 0,060 miljarder kr

– Fortsatt sänkt energiskatt för företag och hushåll i Norrlandskommuner – men begränsad skattenedsättning för vissa 0,048 miljarder kr

– Punktskatt på e-cigaretter, 1 juli 2018, 0,030 miljarder kr

– Anpassning av investeraravdraget, 0,018 miljarder kr

– Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ, 1aug 2018, 0,010 miljarder kr

– Höjd SINK-skatt för utlandsboende, 0,370 miljarder kr

– Höjdskatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer och höjda skatter på naturgrus och bekämpningsmedel, 0,350 miljarder kr

– Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor, 0,338 miljarder kr

– Höjd biomoms (6 till 25 %) och omläggning av filmstödet, nettohöjning 0,265 miljarder kr

– Slopad skattereduktion för gåva till välgörenhet, 0,250 miljarder kr

– Höjd skatt ”elektrisk kraft”, 0,190 miljarder kr

– M m.

Om man räknar in ALLA skatter (kommunalskatt, marginalskatt, moms, sociala avgifter, vägtrafikskatt, bensin-/dieselskatt, elskatt, alkoholskatt, tobaksskatt, osv) så betalade varje sysselsatt person i genomsnitt 73,9% i skatt under 2019. Konkret så innebär detta att svensken arbetade från måndag kl 08.00 till torsdag kl 14.28 för betalning av skatter till staten medan arbetstiden torsdag kl 14.28 till fredag kl 17.00 ger den egna inkomsten efter skatt!

Svenska folket undrar givetvis:

– HUR KAN DETTA VARA NÖDVÄNDIGT NÄR VI HAR EN ÖVERDIMENSIONERAD INVANDRING SOM ENLIGT S+MP ÄR ”LÖNSAM”…??

– VARFÖR EU-ANPASSAR MAN INTE SKATTERNA TILL EU-SNITTET ISTÄLLET? DÅ KANSKE FÖRETAGEN OCH SVENSKA FOLKET FÅR NYTTA AV EU-MEDLEMSKAPET! DÅ KAN VÅRA INHEMSKA FÖRETAG OCH JORDBRUK KONKURRERA PÅ LIKA VILLKOR…!! (VI EU-ANPASSAR JU ALLT ANNAT)

Källor finns men publiceras inte av utrymmesskäl. Så långt Björn Olanders.

Olanders sammanställning gjordes inför valet och kanske har den haft betydelse för valutgången. Den har då fört oss vidare till dagens situation med Ulf Kristersson som statsminister. Innebär det att vi får en bättre ekonomi framöver? Låt oss vara generösa och ge hans medarbetare tid fram till sommaruppehållet – då är det dags att sätta fingret i vädret för att se vartåt det blåser.

Vad vi kan se redan nu är att under bara två månader har han hunnit skicka iväg 1.320 miljoner svenska skattepengar till kriget i Ukraina. Inklusive Magdalenas bidrag sedan februari 2022 är vårt bidrag till NATO:s krig mot Ryssland under året nu uppe i 9.500 miljoner svenska kronor. Värre lär det bli när Lille Ulf skall visa EU och NATO att Bror Duktig finns här i Sverige, som ordförande för EU och att vi vet precis hur man skall hantera ett krig.

Naturligtvis får petitesser som ihjälfrusna svenskar ute i stugorna vänta till Det Stora Uppdraget att införliva Ukraina i EU är avslutat. Kristersson har ju konstaterat att ”EU behöver Ukraina”, underförstått mer än Ryssland som det historiskt sett har tillhört.

Vi får alltså tåla att bli några miljarder fattigare för den goda sakens skull? Värre är om det börjar regna ner ryska missiler över vårt land, men jag får väl be Putin att skicka dem till Stockholm i så fall, vi här nere i Skåne vill faktiskt INTE ha krig mot Ryssland.

Låt oss istället glädja oss åt att bokslutet ovan är ett avslutat kapitel, åtminstone för några år framöver, så vi hinner hämta andan innan den förra regeringens tappra försök att sätta vår befolkning i konkurs, avlöses av den nuvarande regeringens lika tappra försök att dra in oss i det tredje världskriget, kanske lite värre egentligen men visst har vi några ronder kvar att gå mot våra politiker? Så tänd stearinljusen och ha en riktigt mysig julhelg, sätt julskinkan på grillspettet istället och hämta snapsen ute i snödrivan, så hoppas vi på det bästa!

God Jul och Gott Nytt År till er alla, så ses vi nästa år!’

Peter Krabbe

148 Responses to Dags för lite eftertanke?

 1. jesslar53 says:

  Ja man hade lite hopp om kursändring men det trallar på i samma riktning, inget kan göras pga EU eller så är det den förra regeringen. Knähunden Kristersson blir klappad av pappa Reinfelt och bränslepriserna går upp i årskiftet och inget kan göras ,, båten styr mot grund och kan ej stoppas , men var säker på att det tar stopp men då kunde ingen förutse förloppet ??????????
  Bitter kommentar av mig men
  Önskar ändå en varm Jul , med varmt klimat ……..

  • Jari Norvanto says:

   Så länge politikerklassen skriver under på de stora, massmediala narrativen och propagandan mot populasen (om Klimatet, om Pandemin, om Mångkulturen medelst massinvandring / islamisering, om Jämställdheten genom wokismen, om Ukraina och Putin, osv) så finns det lite, dvs inget, manöverutrymme. Det är FN, EU, WEF och NATO för hela slanten. Stäng av TV:n och träd fram ur anonymiteten, vet ja.

   • jesslar53 says:

    TV’n ‘s kanaler är ej in use, används endast utan ljud med snooker som sömnmedel , går fort 15 min sedan snooze; anonymiteten Lars Helander pensionerad sjökap.. men det har inget med att vi stoltserar med våra bedrifter här, det gäller dock att framföra sina tankar och åsikter om tendenser i nutiden och kanske också om forntida civiliationers samhällssystem.. ………….

 2. Pingback: Dags för lite eftertanke? | Varjager's Weblog

 3. sixtenshusse says:

  Tack Peter och jag önskar dig detsamma God Jul och Gott Nytt År

  • peterkrabbe says:

   Jag har noterat din boklänk, men måste se på innehållet innan jag publicerar. Det är en komplett bok med över 200 sidor som kan ligga under upphovsmannarätt också. Ser det bra ut får det bli läsning under mellandagarna!

   • sixtenshusse says:

    Boken är fri att dela till alla det har Ulf Nilsson bestämt och det var Jan Stenbeck som finansierade boken.

    • peterkrabbe says:

     Jo, jag har förstått det. Men det handlar snarare om i vad mån innehållet kan vara kränkande för namngivna personer. Om alla förlag vägrar ge ut boken finns det oftast en anledning. Men jag skall skumma igenom den och återkomma!

     • Jari Norvanto says:

      Det brukar betyda att stoffet anses vara ‘bad for business’, dvs alltför erinrande om den kognitiva dissonansen hos demokraturens förmenta förordare av yttrandefriheten och åsiktsmångfalden. Baklås på sig själva.

 4. levai13gmxcom says:

  Sanning, fred och förståelse söks alltid på jorden endast av dem som har besegrats och trampats!

  ”En tillfällig sanning kan och kommer att försköna världen. Ett ögonblick av fred kan och kommer att rädda världen. Ett ögonblicks kärlek kan och kommer att göra världen perfekt.”

  (Sri Chinmoy)

  God Jul och Gott Nytt År önskar!

  János Lévai

 5. Benny says:

  En bra sammanfattning om vanvettet som ”styr” Sverige! Och ingen anser sig ha något som helst ansvar för den förda politiken när frågorna haglar!!?? Varför vi ska ha 349 överbetalda drönare som kostar miljardbelopp i Stockholm är en gåta och resten av Sverige skulle klara sig utmärkt utan denna kostnad. Läste i lokalblaskan att en 16-åring ska åtalas för ”hets mot folkgrupp” för en Hitlerhälsning på TikTok. Samtidigt har regimen inga bekymmer med att skicka miljarder till Ukraina där riktiga nazister, med uppmuntran av regimen i Kiev, som mördar folk härjar. Totalt vanvett men visar väl på graden av den indoktrinering som CIA-projektet ”Mockingjay” de startade på 1970-talet resulterat i med styrningen av MSM i västvärlden. Logik och sans har ingen bäring i propagandans maskineri! Nu börjar det även sippra ut om CIA:s medverkan i mordet på Kennedy och det var väl väntat då många inblandade börjar bli riktigt gamla och vill lätta på sitt samvete.

 6. ceskyraj says:

  Peter, ett stort tack för din blogg, där man kan läsa dina utmärkta analyser av världen som snurrar fortare och fortare varje år som går. Hoppas, att det inte blir värre. Till dig och andra läsare, önskar jag God Jul med vila och påfyllning av kraft till nästa år. 🎅🏻🎄

 7. Jonas says:

  Det är ingen tvekan om att vårt land monteras ner och det har pågått länge och snart mycket snart är det fullbordat. Denna nedmontering hade inte varit möjlig om vi hade haft politiker som verkat utifrån Sverige och det svenska folkets bästa. Finns idag ingen politiker som kan svära sig fri med orden ”jag hade ingen aning och jag såg det inte komma” för nu är det så uppenbart tydligt och det är förr_deri i landets högsta toppskikt som pågår. Jag tröstar mig med att sanningen och det som är rätt och riktigt kommer att segra. En annan tröst är att trots alla pengar dessa avskum till politiker får för sina globalisttjänster så gör deras rikedom dem bara olyckligare för pengar kan inte köpa lycka, tvärt om faktiskt. Jag tror de alla är mycket medvetna om att de tjänar annan makts intressen och att de sviker sitt land och med lite tur ligger de sömlösa på nätterna av oro och ångest för hur deras roll i det hela ska sluta.

 8. Åsa Anander says:

  STORT varmt tack Peter, för allt jobb du lägger ner på att upplysa folk om vad som försiggår i världen! Jag gillar ditt sätt att skriva!
  Önskar dig en fröjdefull jul!
  Hälsningar Åsa

 9. Magnus says:

  Hej Peter, De gigantiska problem som Sverige har kommer varken den blå eller röda sidan lösa eller vilja lösa. Dessa partier formas uppifrån dvs ovanför partierna. Våra röster i vallokalerna vart fjärde år är bara där för syns skull och för att inbilla alla att vi har demokrati. Makten använder den blå sidan när makten behöver vissa åtgärder utförda och den röda nära andra åtgärder ska utföras. Till sin hjälp så används media för att programmera folket i rätt riktning beroende på om det är den röda eller blåa sidan som ska till makten och denna propaganda fortsätter även under deras utförande perioder/mandatperioder. Den globala agendan är målet och både den röda och den blåa sidan jobbar åt maktens globala agenda. Resultatet blir för oss medborgare likadan oavsett vilka som sitter i regeringen. Hade tex den nya regeringen velat Sverige och dess folk väl så hade elpriserna och drivmedelpriserna redan varit lösta. Utan sunda priser på el och drivmedel så stannar landet och så hela världen. För allt är beronde av el och drivmedel. Vi får då inget jobb, inga pengar, ingen mat och inga kläder. Allt stannar utan el och drivmedel.

  • Benny says:

   Ja, Sverige har en egen Deep State som är lierad med övriga västvärldens. De mest ”prominenta” (läs avskyvärda) av dessa Deep States finns i USA och GB och dessa stater i staten finns där helt utom folkets insyn. Man ser ibland ”handen” bakom som styr men Deep State är oftast anonym och verkar i kulisserna. Hade väljarnas röster haft någon som helt betydelse hade vi inte ens fått rösta. Det är de globala liberalfascisternas definition av ”demokrati” som ska gälla enligt deras sätt att se på saken.

   • Magnus says:

    Ja, och så fort en opposition får minsta fotfäste så demoriliseras gruppen eller så blir den infiltrerad och växer ohämmat mot ett håll makten önskar. Makten jobbar stenhårt för att att ha två sidor. Folket ska alltid tvingas in på någon planhalva. De är livrädda för folk som ställer sig utanför deras två planhalvor. För dessa är deras riktiga motståndare.

    • Loa says:

     AfS avslöjar: Här är ministrarna som bjudits in till World Economic Forums möte i Davos
     19 december 2022
     https://alternativforsverige.se/afs-avslojar-har-ar-ministrarna-som-bjudits-in-till-world-economic-forums-mote-i-davos/

     Den 27 oktober kom en inbjudan adresserad till Ulf Kristersson:
     ”Käre statsminister,
     Det är med stor glädje vi gratulerar dig till ditt val som statsminister för Sverige vid en så viktig tidpunkt för Sverige och Europa. Det är vår ära att bjuda in dig till World Economic Forums årsmöte 2023, som äger rum i Davos-Klosters, Schweiz, från 16 till 20 januari.

     Och tre till med strategiska portföljer.
     Först den iranska klimat-, hijab- och fuck-SD-aktivisten från LUF
     Romina Pourmokhtari (L), miljöminister

     Pål Jonson (M), försvarsminister

     Ebba Busch (KD), vice statsminister, energi- och näringsminister

     Scrolla ner.

  • Jonas says:

   Bra kommentar, exakt så är det. Systemet är redan programmerat och allt är uttänkt i minsta detalj. Jag undrar om Donald Trump och Elon Musk var/är ett ”gupp” på vägen mot världstyranni eller om de ingår i den innersta kretsen, om det är så spelar de sin roll perfekt. Det finns bara ett sätt för oss att stoppa vägen mot undergång och våra roller som slavar för all framtid och det är inte genom upplysning för folk kan och vill inte förstå det som nu händer.

   Sen kan man också hävda att den nya världsordningen endast är av ondo för oss som känner till något annat sätt att leva våra liv på. För de yngre och nya generationerna så blir det den normala tillvaron för de känner inte till något annat.

   • Magnus says:

    Tack, och tack för din syn. Jag tror inte på vita riddare. Har jobbat och gnetat i många branscher och vet att ingen kommer dit upp där Musk och Trump finns utan draghjälp och fulspel. Du måste vara en del av skiten. Ta Trump tex. Han vet exakt hur han ska formulera sig för att skapa två sidor. Han vet hur media kommer att agera och han vet hur massan kommer att agera. Allt Trump har sagt om geo-politiken har varit sant men allt Trump har sagt har paketerats som lögner av etablissemsnget. Sanningar har alltså blivit ”lögner”(nyspråk). Allt har förvärrats sedan Trump kommit i rampljuset. Med tanke på att simpson som skapas av avskummen redan långt innan Trump syntes i media hade Trump i sina tecknade avsnitt säger allt. Trumps familj är en av alla familjer där uppe. Samma gäller Putin. Att Biden hans allierade är ett rövhål har alla förstått som förstått att vi lever med dårar som just nu styr. Men långt ifrån alla ser skiten runt och i Trump.

    • Savalle says:

     Efter 57 minuter i denna video kommer MYCKET avslöjande fakta om Elon Musk. Hela denna tyskspråkiga video är synnerligen klargörande:

     God Jul och Gott Nytt År! önskar den trogne läsaren av denna utomordentligt intressanta blogg, Hans Dahl / Savalle.

    • Jonas says:

     Ett praktexempel på att du måste vara en del av ”skiten” för att skapa en förmögenhet är väl tändstickskungen Ivar Kreuger som uppenbart inte var en del av skiten. När han började låna ut pengar utan ränta och hotade den judiska bankmaffian så tog de snabbt livet av honom. Vi kan då bara kallt konstatera att oavsett vad vanligt folk gör så har vi ingen chans, det enda som kan förändra något till det bättre är om de 98% världen över tar till våld mot maffian och gör processen kort med dem.

     • matte5958 says:

      Magnus, Benny & Jonas
      För att överleva i den värld som tornar upp sig och stå ut så måste man tro på något, någon eller några.
      Är det så som ni säger att kabbalen infiltrerat allt och alla så ser det som ni påpekar mörkt ut.

      Men att sprida rädsla och hopplöshet som då blir fallet gynnar verkligen de mörka krafterna.

      Det KAN ju vara så att det vaknar allt fler, och växer exponentiellt. Till slut kan det gå fort som det alltid gjort tidigare i historien när tyranner fjärmat sig i tinnar och torn och försökt överta världen.

      Men jag har svårt för ”oavsett vad vanligt folk gör så har vi ingen chans”, vi måste – vi härinne – behålla hoppet och tron på en vändning. I annat fall kan man ju ta sig av daga direkt för att slippa den plågsamma och oundvikliga processen, men vi vill väl alla leva i frihet, eller hur?

      Låt oss då kämpa med det vi har och kan så länge vi lever. Man mår i alla fall bättre själv av att försöka!

      Eloge till Peter för att han skapat och vidmakthåller sin oas för oss som tror på frihet, nationalstat och rättvisa, och God Jul

      • Magnus says:

       Jag tror inte livet är kört utan att möjligheten att vita ridare i maktposition ska rädda oss. Jag är övertygad om att det kommer att ske massa positiva saker framöver. Men dessa ting kommer från folk som tar tag i möjligheterna som finns och skapas när fler börjar förstå.

      • Loa says:

       Här var det peppning!

       Weekly Geo-Political News and Analysis
       by Benjamin Fulford

       December 19, 2022
       China liberated as million man Christian army heads for Western Europe while Incas revolt
       https://benjaminfulford.net/2022/12/19/china-liberated-as-million-man-christian-army-heads-for-western-europe-while-incas-revolt/

      • Jonas says:

       Är i den ålder då ”allt var bättre förr” menat att för den yngre generationen och de nya generationerna som ”föds” in i den nya världsordningen så blir ju allt normalt och precis som det ska vara. De har ju inga minnen av en annan ”bättre” tid som varit. Det blir kanske trots allt riktigt bra, det som dock retar mig är att de som styr upp allt detta mot vår vilja dvs. de rikaste av de rika kommer att fortsätta vara ännu rikare när processen är fullbordad och DE kommer att fortsätta skita ner och förstöra planeten med sitt sätt att leva på och sina skitprodukter som de skapar beroende för oss andra av. Det är inte vi folket som är orsaken till de påstådda problemen, det är extrem kapitalisterna som till varje pris och till vilket lidande som helst ska tjäna sina pengar.

     • Magnus says:

      Jag har kommit till slusats att våld inte är realistiskt i det indoktrinerade landet Sverige. Jag tror heller inte på stora grupper utan många små som ibland går samman i vissa frågor för att få kraft mot makten. Men dirket efter gå tillbaka till de små och effektiva grupperna. Vi kan heller inte vinna på deras spelplan utan måste skapa egna. Utan massan så har avskummen noll makt. Vi måste starta banker, livsmedelproduktion, livsmedelsaffärer. Byggföretag, energibolag, gruvbolag osv. Bolag som gör affärer med nationella företag utan ”värdeord”. Bolag som fokuserar på kärnverksamheterna långt ifrån Agend 2030. Vi måste skapa egna system och bosätta oss bredvid likasinnade. Vissa saker kan vi inte ändra på utan måste bygga eget och jag tror vi nj börjar bli tillräckligt många som föratår detta, något som kommer skapa nya förutsättningar.

     • Jari Norvanto says:

      Störta eliten och en ny elit tar form. En tyranni eller en skendemokrati / demokratur. De mest bedragna lever i demokraturen, som befinner sig i illusionen om demokrati och inte ifrågasätter något. Präglade vid den höga inkomstskatten och bidragssystemet.

 10. Henrik H says:

  Jag blir alldeles matt då jag reflekterar över vad våra politikeridioter har åstadkommit. Skyhöga skatter som inte lett till någon förbättring för vårt folk på något enda område, vad jag kan komma på. Man kan undra om politikerna drivs av ren ondska, fast de inte tror det själva. Här stänger man ner fullt fungerande elkraft och saboterar världens bäst fungerande elnät för att globaliststollar har lurat i dem att det föreligger en klimatkris som vi kan åtgärda och påverka. Varför berättas det inte om vulkanutbrottet på Tonga i januari t.ex. i systemmedia och hur det kan ställas i relation till våra utsläpp? Varför ska vi hjälpa globalisterna med att kriga i Ukraina genom att skicka pengar och vapen dit? Varför ska Sverige ingå hemliga avtal och propagera för att befolkningen här ska injiceras med något otestat skit bara för att globalistorganisationerna ska kontrollera och styra så att vår civilisation går under?
  Det som gör en ännu mer deprimerad är att befolkningen här tycker att djävulskapet är bra och tycker att det ska fortsätta. Man vill inte ha någon förändring efter vad valresultat och opinionsundersökningar visar. Sveriges nya socialistiska fjantregering förmår inte att ändra på något. Full fart mot undergången.

 11. Mo says:

  Glädjebesked från Oskarshamn ” våra kärnkrafts proffs har gjort ett bra jobb ”.
  Ebba håller kursen och julvärme sprider sig .

  https://www.di.se/nyheter/oskarshamn-3-tuffar-pa-mot-max-ser-bra-ut/

 12. Pelle says:

  Bjorn Andreas Bull-Hansen
  How They Plan to Take Your House: The Agenda 2030 Wealth Transfer

  • Loa says:

   Nya EU-beslutet: Transporter och bostäder ska betala för sina utsläpp
   19 dec. 2022
   https://samnytt.se/nya-eu-beslutet-transporter-och-bostader-ska-betala-for-sina-utslapp/

   EU-parlamentet har fattat beslut om att utöka sina krav för att minska koldioxidutsläppen i medlemsländerna. Tidigare var målet att utsläppen skulle ha minskat med 43 procent till 2030 jämfört med 2005, men nu höjs det målet till hela 62 procent. Och om några år kommer transporter och byggnader tvingas betala för sina koldioxidutsläpp.

   Sjöfart, bostäder, flyg och andra transporter kommer att tvingas betala för sina koldioxidutsläpp – något de inte behövt göra tidigare. Hittills har principen att den som släpper ut koldioxid ska betala för det endast gällt industri- och energianläggningar i EU.

   Dessa stora summor straffavgifter som kommer betalas in ska gå till ”olika fonder som ska stödja omställningen till fossilfritt”, rapporterar Sveriges Radio.

   • peterkrabbe says:

    Detta är extremt allvarligt. Arbetet med detta direktiv i EU har pågått från 2002 för att ”fullbordas” nu 2022. Varför har inte media inom EU, och Sverige uppmärksammat detta? Direktivet kommer att bli ett dråpslag mot hela byggbranschen och fastighetsbranschen med kraftigt ökande kostnader för den enskilde. Precis som med bilarna inom EU som nu styrs av energiklasser, där de äldsta fordonen blir förbjudna i allt större områden, införs energiklasser A – G för alla fastigheter med krav och restriktioner.
    Man går hårdast åt offentliga byggnader, men även bostadsfastigheter drabbas. Alla hus som byggs efter 2030 skall vara nollenergihus, vilket även gäller större renoveringar. Till 2050 skall SAMTLIGA hus uppfylla klassen nollenergihus (A). Man kan fråga sig om då samhället skall tvångsriva alla hus som inte konverterats under de kommande 25 åren?
    Man avser uppenbarligen också att införa maximal energikonsumtion, beräknad per kvm bostadsyta. Det kan bara innebära att man stänger av elförsörjningen till de hus som förbrukar ”för mycket” enligt statlig standard. Vissa historiska byggnader kan undantas.
    Det kommer att bli svårt att sälja befintliga villor som inte uppfyller energiklasserna, närmast per 2030 klass D. Om en större renovering då behövs gäller klass A med nollenergikrav. Vad som kallas större renovering vet vi inte än, inte heller hur bestämmelserna skall hanteras regionalt relativt olika klimatzoner.
    Helt klart är att man avser att utplåna hela det existerande samhället före 2050, det gäller även de flesta andra sektorer, som transporter, flyg och livsstil med konsumtionsmönster och levnadsvanor.
    Vi som trodde att miljömupparna var ett avslutat kapitel i Sverige har bara att inse att de fortfarande styr EU och är mer fast beslutsamma än någonsin att krossa våra samhällen med hjälp av den fejkade klimatagendan. Sverige måste lämna EU snarast, ett parti i nästa val som BARA HAR SWEXIT PÅ PROGRAMMET är vår enda räddning, allt annat kan vi fixa sedan själva…

    • Mo says:

     Samtidigt är Sverige i ett stapplande läge där vi är beroende av att EU håller oss under armarna. Alternativet blir någon annans stöttning. Men varifrån, Öst eller Väst ?
     LO vill höja barnbidraget för att smörja det interna maskineriet.

     https://arbetet.se/2022/12/15/lo-ekonomer-sveriges-ekonomiska-nedkylning-unik-i-europa/

    • Jonas says:

     Vi betalar redan miljöskatt 36 öre/kWh på el och CO2-skatt och energiskatt på bränsle vi tankar våra bilar med totalt ca 54% av priset vid pumpen.. Hur mycket jä_la skatt ska vi betala??? Tröstar mig med att detta också drabbar förr_darpacket som vill ha det så. Finns bara ett sätt att lösa våra problem på och det är inte med upplysning och diskussion, förr_darna ska kastas ut med våld och de ska fråntas alla sina tillgångar. Efter C19 hysterin så är klimathysterin det största lurendrejeriet alla kategorier.

     • Mo says:

      Upplysning och diskussion är den samlande kraften som sedan ger styrka att kasta ut förrädarna.

     • Loa says:

      Climate warming-propagandan drivs av påhittet om CO2:s värmande/skadliga effekt SOM ÄR ”GRUNDEN” FÖR ALLA ”KLIMATSMARTA” TVÅNGSÅTGÄRDER vars riktiga drivkraft är att kringskära och förslava oss. ”Koldioxidavtryck” för att få ta ut sina pengar..

      Sanningen om vädret är MOTSATT:

      Rekordkyla och snö världen över
      16 december, 2022
      https://www.nyatider.nu/rekordkyla-och-sno-varlden-over/

      Kylande La Niña tredje året på raken.
      På södra halvklotet är det kylande väderfenomenet La Niña inne på sitt tredje år. Det har kraftigt påverkat vädret där. Sydamerikas jordbruk har blivit lidande och Australien har haft rekordkyla och rekordnederbörd. På Sydpolen sätts nya köldrekord.

      OCH

      Vulkanutbrottet i Tonga mer katastrofalt än världen fick veta
      15 december, 2022
      https://www.nyatider.nu/vulkanutbrottet-i-tonga-mer-katastrofalt-an-varlden-fick-veta/

      Minskat solinsläpp och sjunkande temperaturer.
      När undervattensvulkanen i önationen Tonga i Söderhavet fick sitt explosionsliknande utbrott den 15 januari så spreds en massiv tryckvåg, kraftigare än den största atombomb, både genom jordens hav och atmosfär. Den katastrofala händelsen skapade ett rekordhögt ask- och gasmoln som fortsatt sprider sig över jorden. Betydligt värre är att den dramatiskt har minskat solinstrålningen över stora delar av jorden och fått temperaturen i atmosfären att ha sjunkit drastiskt, vilket sammantaget påverkar jordbruket i södra hemisfären mycket negativt. Nya Tider presenterar här ett axplock av tillgängliga nya data och kan med våra källor avslöja att myndigheter försökt dölja katastrofens omfattning.

    • jesslar53 says:

     EU är som stor maskin som med hjälp av Deep state vill tugga i sig allt matnyttigt i världens olika hörn inte bara energi produktionen även sveriges skogar och havsmiljö har skänks bort av förädarna som styr vårt land .
     Idag när jag inköpte lite julmat så så läste jag högt från expressens första sida att Putin skall attackera Sverige nästa år enligt experter ??? . då svarade kassörskan,, att som hon har blivit brainwashed,, att hoppas Putin dör ?? Jag svarade att kanske då tillsammans med Biden , ett svagt erkännande av henne ger mig en strimma av ljus . Nu får man försöka vara hoppful i Juletider att det snart vänder . God Jul på er alla ..

    • Molly says:

     Försökte läsa igenom det som fanns på EU men fick inget grepp om hur exakt det ska gå tillväga. Energiklass D, är det det minsta som kommer att vara accepterat 2030? Och om man då har E, så måste man bygga om, och då gäller energiklass A? Hur kommer det påverka byggsektorn, jag trodde det skulle göra att återigen får byggsektorn ett uppsving, då alla (som har pengar) kommer att bygga om.

     • peterkrabbe says:

      Molly, det man presenterat hittills är stolparna i kravlistan – inga tankar om hur det hela skall kunna genomföras i praktiken. De energiklasser som man pratar om är konstruerade efter samma principer som nu gäller för elektriska apparater som kylskåp, tvättmaskiner etc. – energiförbrukningen vid användning. Den som säljer ett hus skall då också ange energiklassen i köpehandlingarna. Det innebär att köparen skall veta hur mycket som behöver läggas på reparationer vid köpet. Det innebär i praktiken lägre pris för hus med låg energiklass. Man går inte heller i detalj in på vilka tvångsåtgärder som kommer att drabba dem som inte uppgraderar sina hus, jag tror att man kommer att koppla bort husen från elförsörjningen när man förbrukat den ”kvot” som räknas fram av energiklass kombinerat med uppvärmd yta. Ett hus i klass G kommer då bara att kunna användas under sommaren.
      Energiklasserna är baserade på dagens kravnivå = energiklass E. För att komma upp i klass D krävs då att prestationen ökar med 35% osv tills klass A är nådd för samtliga hus 2050. Eftersom förhållandena är olika i alla länder utgår man från redan existerande bygglagstiftning i resp. land. I Sverige har vi idag högre krav för ett hus i Norrland än i Skåne, det är därför man utgår från procentuella förbättringar. Hur man skall hantera sommarhus är en gåta, definitionen är borttagen ur lagstiftningen idag. Möjligen relaterar man husens definition till var man är mantalsskriven = permanentbostad.
      Blir det då en byggboom eller nedlagda byggföretag? Det beror helt på vilket samhällsstöd som utlovas. I en tid där räntorna hela tiden stiger lär ingen ta på sig nya lån och mer ränta. Samhället kan då välja mellan att ge generösa subventioner (staten betalar halva kostnaden) eller räntestöd. Vi hade samma situation på 70- och 80-talen då renoveringar kunde få statsstöd genom subventionerad ränta kombinerat med höjt lånetak. Man kunde låna upp till 95% av fastställt schablonvärde och betala runt 3% i ränta, vilket då var generöst när marknadsräntorna låg runt 8%. Det är inte lika lockande idag…
      Att radikalt höja kostnaden för el ingår i detta maktspel, man vill få fastighetsägarna att tro på att det hela betalar sig självt genom lägre uppvärmningskostnader efter en renovering. Detta argument blir ju starkare om man fyrdubblar elpriset nu, vilket vi bara sett början på. Det finns många aspekter på detta program som inte berörs alls. Livet i ett nollenergihus kan liknas vid ett liv i en plastpåse, med kontrollerad in- och utluft och stängda fönster. Hur det påverkar vår hälsa återstår att se. Som vanligt rör man sig med obekanta variabler. Vi kan konstatera att allt detta har ingenting med kriget i Ukraina att göra, utan är planerat sedan ett decennium tillbaks och är en del av WEF-agendan. Byggkostnaderna kommer att fördubblas på kort tid och färre kommer att ha råd att köpa eller bo i egen villa. Boende i hyreshus får finansieras genom bostadstillägg på statens bekostnad och öka bidragsberoendet. Höjda kostnader för offentliga byggnader kommer att kräva högre skatter och den privata behållningen av lönen blir allt mindre.

      Tilläggas kan att alternativet blir att upprätta en svenskkoloni i AFRIKA, som någon var inne på i en kommentar….

      • Magnus says:

       Hej MO och Peter, jag tror båda era resonemang kommer att förverkligas. Byggbranschen går mot en mindre trevlig period. Bolag går just nu i konkurrs och detta kommer att fortsätta under 2023. Men, samtidigt som allt blir för dyrt att bygga så kommer staten att ösa projekt, bidrag och subventioner mot byggsektorn något som ger byggsektorn ny fart. Fart med hjälp av konstgjordandning. Detta resulterar i ett mycket osunt beroende från byggbolagen gentemot staten. Precis som privatperso erna blir beroende av staten så kommer även bolagen att bli. Kvar blir oligarkerna koncerner som då styr både politiken och alla bolag. Vid sidan står vi i massan som slavar under dessa oligarker. ”Du ska inte äga något men vara lycklig ändå”. Agendan har då nått fasen som alla pratar om. Men, det är inte ändhållplats då makten och massan konstant arbetar framåt.

       • peterkrabbe says:

        Enligt färsk statistik har bostadsbyggandet minskat det senaste året med 14%, något man kan relatera till både höjda räntor och ökade byggkostnader genom inflationen. I motsats till detta har exempelvis byggandet för sjuk- och hälsovård ökat med 157%, dvs mer än en fördubbling. Samhällsprojekten som är skattefinansierade ökar alltså kraftigt och håller därmed de största byggbolagen under armarna, medan de mindre bolagen som fokuserar på bostäder går i konkurs. Allt detta är som alla nu vet programenligt.
        Problemen växer genom att fortsatt invandring kräver fler bostäder, vilket inte kommer att levereras under pågående konjunkturfas. Den stora frågan blir hur staten skall kunna balansera ökade subventioner och bidrag till bostadssektorn och samtidigt ösa ut enorma belopp på samhällsprojekt utan att skattebetalarna till sist ger upp och lämnar landet. När man fortsätter att mjölka en ko som inte har mer mjölk att ge så sparkar den bakut. Kommer vi att göra det?

       • Mo says:

        Det farligaste som kan hända nu i Sverige är att vi får ett överskott av bostäder, då brister bostads bubblan. Dessbättre har vi en klok regering som förstår och vågar agera.

        https://www.dagensps.se/bors-finans/fastigheter/regeringen-slopar-byggsubventionerna-byggnads-walk-over/

        • Magnus says:

         Sitter själv i byggbranschen och kan säga att din analys är rätt bra. Jag säger att det är värre. Vissa bolag som är stora och fortfarande är flexibla med fler ben att stå på kommer klara sig rätt ok. Dom mindre som enbart bygger bostäder kommer att genomgå ett blodbad. De större kommer snart med stora varsel. Bostadsbyggandet kommer sjunka mer en vad alla analyser nu pekar mot. Statens projekt kommer inte att vara tillräckligt för de stora drakarna. Kraven stat- och kommuner ställer i sina upphandlingar är helt vansinniga. De ställer ofta krav på 90 dagars gilltighetstid på en marknad som har varit och är schitzofren. Lägg där till att entreprenörerna är stressade och behöver jobb. På en LOU mellan 100-400 miljoners projekt lämnar omkring 10 entreprenör anbud. Att räkna på dessa jobb kostar massor av pengar. Det tar flera veckor med team om 3-10 personer, heltid. Lägg där till alla UE som också lägger ner massa tid på att räkna. Byggandet är på tok för dyrt idag och det har inte med lönerna att göra utan framför allt mtrl priserna som ökat ohämmat de senaste åren samt alla krav och certifieringar som tillkommer. Allt tack vare politiska beslut både nationella- och globala. Jag tror att vi har en gigantisk tickande bomb bland alla nya Brf:er. De har extremt höga lån precis som de som bor i dessa flerfamiljshus. Lägger du ihop lånen Brf:n och lgh ägaren har så är dessa högre än marknadsvärdet. Med det sagt så kan nog även en struts förstå att det kommer bli tufft för alla dessa nya brf:er nu när räntan- och energipriserna sticker i höjden. Visst, många sitter med bundna avtal både på ränta och el. Men alla avtal löper ut förr eller senare.
         Förrutom dessa delar så är branschen hårt drabbad av klimatalarmism, feminism, mångfald och mångkultur. I alla upphandlingar från stat- och kommuner så ställer de krav om mångfald, både vad gäller kön och hudfärg.

         Det finns ett halvstatligt bolag som heter IVL som har arbetat mot byggsektorn vad gäller klimatberäkningar och har nu implementerat detta i branschen och i lagtext. Allt ska klimatberäknas efter årsskiftet. Med denna apparat så försvinner de mindre som inte har råd eller kapacitet att bygga ytterligare avdelningar inom bolaget. Byggbranschens bolag styrs idag av politiska aktivister som tror dom är pr-strateger. Min analys är att ägare och chefer kommer inom en snar framtid att lägga fötterna på ryggen när dom hör värdeord. För dom kommer snart förstå, vissa har redan börjat agera. Värdeord är lika med en förlorad krona.
         Det är ett dårhus.
         Ps. Vi har redan ett gigantiskt överskott av bostäder dvs om vi stryper massmigrationen. När alliansen tillsammans med MP och S sålde ut allmännyttan så skapade dom gigantiska belopp ur tomma intet. De gav miiljoner till människor som inte hade ett öre. Pengar som de stal från oss andra. Då försvann alla hyresrätter som byggts billigt och därför hade låga avgifter. Lgh som Sverige behövde till unga, äldre och familjer med sämre inkomst. Förutom att otroligt många som inte hade pengar helt plötsligt fick pengar och ökade alltså konkurrensen på marknaden. Dessa fick även gigantiska lån. Utbudet av bostäder är alltid mycket större än vad marknaden visar. Säljarna vill ha maximalt betalt och mäklarna vill sälja.

         • Mo says:

          Det var ett sätt att öka penningmängden i en kreditdriven ekonomi. Men även ett sätt att kunna höja hyrorna till marknads nivå som krävdes för att stimulera nybyggnationen av framförallt hyresrätter. Problemet blev att vi fick för mycket pengar i systemet och nybyggnads kostnaderna drog iväg och ligger i Sverige idag 66 % högre än övriga EU. Det är en viktig orsak till att de små byggbolagen kan komma att slås ut.

         • Mo says:

          Som du skriver har Sverige gjort sig beroende av en konstant migration för sin byggsektor. Det kanske fanns en tanke bakom detta.

          • Magnus says:

           Migrationen är en mångmiljardindustri som går genom de flesta branscher. Absolut inte bara bygg. Maktens strategi när det gäller migrationen är långt ifrån att att göra idioter som Bert och Jan Emanuel äckligt rika. Makten har ett helt annat syfte.

          • Mo says:

           Ja, så är det. Vi måste lära oss att leva tillsammans i någon form av harmoni men systemet är uppbyggt för att vara splittrande. Det är maktens förutsättning.

 13. Kerstin Carlsson says:

  Tystnadens ord…
  Förtroendet är skipat
  Lögner har man slipat
  Det inre ljuset får nu vara färdskrivaren i mitt liv…
  Sanningar har kantrat och med floden spolats bort…
  Nya sanningar ur mantran
  har vi efter krigen fått…
  Sanningen i Ljuset är numer livets lots…

  Kerstin Carlsson.

  Vi är fria, i en fångad Värld.
  Tack för ett upplysande år, som ni alla här inne har bidragit med!
  God Jul och ett Gott Nytt År till Alla!
  Kerstin Carlsson.

 14. Loa says:

  Ett steg bakåt från NATO!

  Utlämning av turkisk journalist stoppas av högsta domstolen
  19 dec. 2022
  https://samnytt.se/utlamning-av-turkisk-journalist-stoppas-av-hogsta-domstolen/

  Enligt turkiska myndigheter är Bülent Kenes misstänkt för att ha deltagit i kuppförsöket i Turkiet 2016 och för att ha varit medlem i Gülenrörelsen, och man har begärt honom utlämnad. Detta sätter dock högsta domstolen nu stopp för.

  Kenes var chefredaktör för engelskspråkiga Today’s Zaman, en tidning som turkiska staten stängde ned efter kuppförsöket. Sedan dess har han levt i Sverige

  • Mo says:

   Det här visar väl om något det mångkulturella splittrande dilemmat. Oavsett vad vi tycker om NATO så är ändå vår officiella önskan ett medlemskap och det har lagts ned mycket energi från våra politiska företrädare för att Sverige skall få ett godkännande. Och då går vår högsta lagstiftande institution emot detta beslut för att tillvara någon annans intressen. Vilka företräder vårt rättssystemet, det tycks iallafall inte vara Sveriges nationella intressen. Har någon krossat de ben som skall vara förankrade i och upprätthålla nationen eller vilket ben skall vi stå på en tvehågsen värld ? Eller kryper vi för någons starkare vilja ?

 15. Astrid says:

  Fruktansvärt det som pågår och planeras i vår del av världen.

  Förstörelsen av Europa har fört med sig att människor är i rörelse och söker en fristad.

  Utan frihet ingen utveckling. Meningen med livet på jorden är utveckling i förbindelse med det högre.

  Reser man ut i världen möter man människor som söker friheten, rätten att vara människa med ett unikt Jag och inte boskap som utfordras med industrifoder.

  Jag har varit på resa i södra Afrika. Två säkra och trygga länder som välkomnar oss är Namibia och Botswana. Båda engelskspråkiga, i Namibia talas också tyska.

  Länderna är ganska stora till ytan, men har en liten befolkning som gärna får bli större. Särskilt välkomnas tyskar och nordbor, eftersom vi har ord om oss att vara duktiga och skötsamma.

  • Mo says:

   Tack Astrid, dina ord rymmer mycket av den bakomliggande kraften. Men varför krymper Europas befolkning. Stor betydelse har förstås den utflyttning som skett för att bygga upp den nya världen dvs USA, många gånger de unga som står för uppbyggandet av kommande generation. Förstörelsen av Europa kanske var planerad för ett syfte, någon annans återkomst ?

   • Benny says:

    USA vill inte ha fler hispanics, de har ögonen på välutbildade tyskar, holländare nordbor m m och givetvis industrierna. Texas försöker stänga gränsen mot Mexiko i möjligaste mån och USA tar bara in lågbetalda fruktplockare, jordbruksarbetare säsongsvis från Syd och Mellanamerika som påpassligt utvisas innan den magra slavlönen betalas ut. Det komiska är att USA varit en av de tongivande kritikerna av slavjobbarna inför VM i Qatar…Hyckleri kallas det visst, men en paradgren i USA.

  • Loa says:

   Astrid
   Tack för info! Det var oväntat och intressant. Kanske nyttigt..

   Namibia erbjuder sig ta emot tyska elprisflyktingar
   13 december 2022
   https://www.friatider.se/namibia-erbjuder-sig-ta-emot-tyska-elprisflyktingar
   Det afrikanska landet har infört ett nytt visum specifikt för tyska medborgare, som nu erbjuds att bo fritt i Namibia i upp till sex månader. Där ska tyskarna kunna arbeta på distans i vinter med rimliga levnadskostnader och fint väder.

  • Mo says:

   Det blev Lula som vann investerarnas förtroende. Han har tidigare visat välvillig förståelse av ” money talks ”.

   https://www.varldenidag.se/nyheter/vansterkandidaten-lula-vann-knapp-seger-over-bolsonaro/repvjE!0JBO6eoDA87wAReBi3m3Q/

  • Magnus says:

   Sitter själv i byggbranschen och kan säga att din analys är rätt bra. Jag säger att det är värre. Vissa bolag som är stora och fortfarande är flexibla med fler ben att stå på kommer klara sig rätt ok. Dom mindre som enbart bygger bostäder kommer att genomgå ett blodbad. De större kommer snart med stora varsel. Bostadsbyggandet kommer sjunka mer en vad alla analyser nu pekar mot. Statens projekt kommer inte att vara tillräckligt för de stora drakarna. Kraven stat- och kommuner ställer i sina upphandlingar är helt vansinniga. De ställer ofta krav på 90 dagars gilltighetstid på en marknad som har varit och är schitzofren. Lägg där till att entreprenörerna är stressade och behöver jobb. På en LOU mellan 100-400 miljoners projekt lämnar omkring 10 entreprenör anbud. Att räkna på dessa jobb kostar massor av pengar. Det tar flera veckor med team om 3-10 personer, heltid. Lägg där till alla UE som också lägger ner massa tid på att räkna. Byggandet är på tok för dyrt idag och det har inte med lönerna att göra utan framför allt mtrl priserna som ökat ohämmat de senaste åren samt alla krav och certifieringar som tillkommer. Allt tack vare politiska beslut både nationella- och globala. Jag tror att vi har en gigantisk tickande bomb bland alla nya Brf:er. De har extremt höga lån precis som de som bor i dessa flerfamiljshus. Lägger du ihop lånen Brf:n och lgh ägaren har så är dessa högre än marknadsvärdet. Med det sagt så kan nog även en struts förstå att det kommer bli tufft för alla dessa nya brf:er nu när räntan- och energipriserna sticker i höjden. Visst, många sitter med bundna avtal både på ränta och el. Men alla avtal löper ut förr eller senare.
   Förrutom dessa delar så är branschen hårt drabbad av klimatalarmism, feminism, mångfald och mångkultur. I alla upphandlingar från stat- och kommuner så ställer de krav om mångfald, både vad gäller kön och hudfärg.

   Det finns ett halvstatligt bolag som heter IVL som har arbetat mot byggsektorn vad gäller klimatberäkningar och har nu implementerat detta i branschen och i lagtext. Allt ska klimatberäknas efter årsskiftet. Med denna apparat så försvinner de mindre som inte har råd eller kapacitet att bygga ytterligare avdelningar inom bolaget. Byggbranschens bolag styrs idag av politiska aktivister som tror dom är pr-strateger. Min analys är att ägare och chefer kommer inom en snar framtid att lägga fötterna på ryggen när dom hör värdeord. För dom kommer snart förstå, vissa har redan börjat agera. Värdeord är lika med en förlorad krona.
   Det är ett dårhus.

 16. peterkrabbe says:

  Mina tankar går idag till åsiktsfränden Ingemar Ljungqvist som hastigt avled av hittills okänd anledning i sin lägenhet i Uppsala. Ingemar var en outtröttlig kämpe med många järn i elden, hans bortgång är en stor förlust för oss alla som kämpar för ett bättre Sverige och mot ett korrupt etablissemang. Tack för dina insatser och vila i frid!
  https://newsvoice.se/2022/12/journalistlegenden-ingemar-ljungqvist/?fbclid=IwAR3L8rq83-15iJPiOU86eGvoLjnDBph5Ac6GrM0PzuFO7kZDg6PYt0VI9AI

  • ceskyraj says:

   Ja, han var en stor kämpe för yttrandefrihet och sanning. Hoppas, att hans senaste bok hinner komma före 1/1-2023. Han själv var säker på, att hans åsikter blir förbjudna och kan straffas för dem. Vi andra får fortsätta med kampen. Vila i frid Ingemar. ❤️

  • ceskyraj says:

   Min förra kommentar försvann. Där skriver jag att Ingemar Ljungqvist var en stor yttrandefrihets kämpe. Vila i frid Ingemar.

  • Loa says:

   Died suddenly?

 17. Loa says:

  Snart är det gloves off för staten. Detta bådar inte gott.

  Staten: Äldre ska covidvaccineras en gång om året
  2022-12-22
  https://samnytt.se/staten-aldre-ska-covidvaccineras-en-gang-om-aret/

  På torsdagen meddelar Folkhälsomyndigheten att man från och med mars kommer rekommendera att vaccination mot covid-19 kommer innebära två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre, och för personer 65 till 79 år, samt yngre med riskfaktorer rekommenderas en dos per år.
  Enligt myndigheten har vaccinationsgraden varit hög i Sverige under pandemin och de grupper som rekommenderats vaccination har i stor utsträckning följt råden och påstås ha fått ett bra skydd.

  Men då äldre utvecklar ett något sämre immunsvar efter vaccination och immuniteten avtar snabbare än hos yngre friska ska denna grupp ha ett större behov av påfyllnadsdoser. Man anser att det även framöver kommer att vara viktigt med påfyllnadsdoser för äldre och personer i riskgrupp.

  Läs det sista igen: deras resonemang om ”behovet” av påfyllnadsdoser.

  • Loa says:

   Regeringen hotar med nya restriktioner om inte fler tar vaccin
   27 december 2022
   https://www.friatider.se/regeringen-hotar-med-nya-restriktioner-om-inte-fler-tar-vaccin

   Socialminister Jakob Forssmed (KD) är bekymrad över att inte tillräckligt många är ”fullvaccinerade” mot covid-19. Han utesluter inte nya restriktioner.
   – För få är fullvaccinerade i Sverige! säger Jakob Forssmed i en intervju med Svenska Dagbladet.

   Vad ”fullvaccinerad” egentligen innebär är något oklart, då FHM nu rekommenderar äldre att ta två nya vaccindoser varje år.

   • Loa says:

    Den blågula regeringen sätter nu räven att vakta hönshuset:

    Regeringen vill att FHM ”hanterar” vaccinkritik
    2023-01-04
    https://www.vaken.se/regeringen-vill-att-fhm-hanterar-vaccinkritik/

    Folkhälsomyndigheten ska bl a genomföra ”informationsinsatser” om vaccinet.
    Vidare ska myndigheten hjälpa regionerna att åstadkomma ”en så hög och jämnt fördelad vaccinationstäckning som möjligt” i landet.
    Regeringen vill även att FHM tar sig an ”missinformation” om sprutan:
    ”Myndigheten ska löpande följa och vid behov hantera missinformation, desinformation och ryktesspridning om vaccination mot covid-19.”

    • peterkrabbe says:

     Så bra då, den sista meningen innebär ju rimligtvis att de måste börja med att avskaffa sig själva, annars lär de inte nå något resultat…
     Den nya regeringen visar steg för steg var man egentligen hör hemma.

      • peterkrabbe says:

       Propositionen innebär en lagändring och måste därför tas även av nuvarande regering. Man kan fråga sig varför vi skall ta emot ännu en stat i staten, nu i FN:s regi, med rätt att oinskränkt verka inom vårt lands gränser. I likhet med NATO:s kommande truppstyrkor och högkvarter skall denna organisation ha total immunitet och ansvarsfrihet, oavsett vilka galenskaper man hittar på och den skada man kan ”råka” förorsaka för omgivningen.
       Den första frågan man bör ställa sig är om detta handlar om ett administrativt högkvarter eller ett för samhället väl dolt forskningslabb för nya vacciner? Att Karolinska Institutet förekommer i förslaget tyder mer på det senare. Jag minns att när ryssarna bombade Ukrainas pärlband av labb för biologisk krigsföring sönder och samman var det Karolinska som snabbt var framme och ”erbjöd” sig att ta hand om inkråmet – apparatur och forskningsresultat – i syfte att driva verksamheten vidare på svensk mark.
       Om det hade handlat om normal vetenskaplig forskning i livsbejakande syfte hade det knappast behövts en formell organisation på ambassadnivå med total immunitet och ansvarsfrihet för all verksamhet och samtliga berörda personer i evig framtid. En säkerhetsnivå på företagsnivå hade varit fullt tillräcklig. Vi får inte heller svar på frågan om Stockholm är enda lokalisering eller om en rad av biolabb kommer att uppstå i östra Sverige som ersättning för dem i Ukraina. IVI får enligt avtalet köpa och sälja fastigheter var man vill i vårt land. De får också rätten att sända och ta emot krypterade och chiffrerade meddelanden utan insyn från vår regering.
       Man skapar också en ”säker hamn” för de personer inom vaccinindustrin som riskerar åtal i sina hemländer för brott mot mänskligheten när vinden vänder, genom att koppla dem till IVI i Stockholm. Kanske Fauci får ett idolporträtt på Karolinska?
       Om vår regering släpper fram detta får vi åse ytterligare ett kapitalt misslyckande i arbetet med att tvätta sossarnas byk. Är det dags att ta fram förstoringsglaset för att försöka hitta avvikelserna från förra regeringen?

       • Mo says:

        Det förstärker intrycket av politikernas implementerande roll de har inte kompetens att sätta sig in i dessa kvalificerade vetenskaper och är utlämnade åt KIs vägledning. KI är förstås angeläget om forskningssamarbete med den ledande läkemedels industrin för att nå målet att Sverige skall vara ett av världens främsta forsknings och innovations länder.
        När det gäller vaccinutveckling har samarbetet med Bill Gates varit långvarigt och har garanterats med doktorshattar för familjen. Märkligt nog är det särdeles ärofullt i dessa kretsar. Sture kan bidra med bättre fördjupad information.
        Din fråga om Ukrainas biolabb skall flyttas permanent till säkrare ort är ytterst relevant. Biobank Sverige är förstås en guldgruva för många aktörer att forsknings samverka kring i en trygg miljö inte minst för läkemedelsindustrin. Man kan hos oss även knyta biologiska data till ett flertal olika myndighets register för att utröna samverkande faktorer. Du nya sköna Värld !
        Lite information för intresserade.

        Klicka för att komma åt biobank-sverige.pdf

        https://www.biobankvast.se/vara-tjanster/radgivning/vanliga-fragor-och-svar/

     • Loa says:

      Minns ni när SVT skulle mjuka upp oss inför DE KOMMANDE covidsprutorna?

      Government of Sweden to Stand Trial for Persecuting Vaccine Sceptics
      Swedish Public Service Journalists Invade Home of Vaccine Critic Using Fake Identities.
      5 januari 2023
      Text: Kristoffer Hell
      https://newsvoice.se/2023/01/government-sweden-persecuting-vaccine-skeptics/

      On 16 December 2020, Swedish state television (SVT.se) aired the final episode of a three-part documentary titled “Vaccinkrigarna,” or The Vaccine Warriors, a critical take on vaccine scepticism. The next day, 17 December 2020, the media went ballistic: ‘Coach of the Year is a Conspiracy Theorist and Anti-Semite’, their headlines shouted.
      Linda Karlström explained: “I was fired on the spot. I did not know how to survive from one minute to the next – where did the newspapers get all this from?”
      In August 2021, she sued the government of Sweden: the funding body of SVT. The trial is scheduled for 7-8 February 2023.

      Linda Karlström is the mother of five. Mrs Karlström’s transformation from economist and soccer mom to vaccine sceptic began in 2007 – two years after having had her first child.
      “My daughter had already been given several vaccines when I realized something was wrong. The first was a tuberculosis shot given at the maternity ward: It proved near-fatal. Later, my daughter suffered badly from an MMR injection: coughs, fever, and several months with vomit attacks.”

      The title of the first instalment of the documentary, “Infiltration,” was apt: the reporters from SVT went in undercover; with fake names, and fake credentials, even altering their physical appearances,
      “I wanted to believe that they were genuine. They said they were vaccine sceptics and wanted to do a documentary about it. I really thought we were becoming friends. They were brilliant actors.”

      Andrew Wakefield an I have never met. Still, the undercover reporters from SVT kept pushing the issue: ‘What do you think about Andrew?’

      The trial against Sweden and its public service broadcaster SVT starts at 9.30 am on 7 February 2023 at the Stockholm District Court https://www.domstol.se/stockholms-tingsratt/ on Scheelegatan 7 in downtown Stockholm.

      • Mo says:

       Ruskigt, men verkligheten snävas in i ett nytt Dark Ages. Tecken på förestående ekonomisk kollaps av västcivilisationen ?
       Media monopol är en global lednings viktigaste styrningsmedel.

 18. jesslar53 says:

  Kolla på netflix ”Folkets Tjänare ” man förundras av medias styrning av medvetandet. Det handlar om Zelenskiy innan han blev president när han blev president i en TV serie..

 19. Loa says:

  God jul!
  Tack, Peter, för att du har denna blogg.

 20. ceskyraj says:

  GOD JUL och GOTT NYTT ÅR till alla på denna blogg och tack Peter för dina utmärkta texter. 🎅🏻🌟🎄

 21. Mo says:

  Väldigt intressant intervju med Juri Lina som redogör för USAs dubbelspel i Ukraina. Deras främsta intresse anser han inta var vara att bekämpa Ryssland eller stödja Ukraina utan att försvaga Europa. Bakom detta finns deras rädsla för det samarbete mellan Ryssland och Tyskland som Merkel påbörjade.

  https://swebbtv.se/w/jZZoNfFM5FG4REFZJtrErY

  • Loa says:

   Första världskrigets orsak..

  • Magnus says:

   Makten är alltid på båda sidorna. Så ordet dubbelspel blir därför lite märkligt att använda om de som kontrollerar USA och i stort sätt hels övriga världen som har någon form av betydelse.

   • Mo says:

    Ja så är det förstås, men officiellt agerar de i USAs och NATOs namn så för dem som inte är så initierade blir dubbelspel det begrepp som ändå blir lättast att förstå.
    När det gäller Rysslands roll blir det alltmer uppenbart att även deras agerande är styrt av cabalen via i första hand WEF. De har ålagts att inta positionen av krigisk invasiv fiende på Ukrainas bekostnad i syfte att försvaga ( bryta ned ? ) Europa. Vi är tillbaks i det gamla rysshatet som av någon anledning är väldigt lättväckt.

    • Magnus says:

     Det är märkligt att hatet mot Ryssland är så lätt väckt. En stor del av hatet och att avsky Ryssland bygger mycket på bilden totalitär kommunism. Det tragiska är att massan inom Europa inte ser att EU är som Sovjet. Massan kanske kommer fatta när misären blivit likvärdig som i forna Sovjet. Vad gäller att ”väcka” hatet så går det ganska fort när maktens propaganda centraler sätter igång oavsett vem, vilka eller vad vi ska hata eller älska. Mänskligheten blir bara dummare och dummare.

 22. jesslar53 says:

  Kopierat från Nyhetsbanken !!!
  ”””Hur vet du att något är sant?
  När Facebook blockerar det, Twitter tar bort det, när Google döljer det, YouTube förbjuder det, media censurerar det och regeringen förnekar det.
  Livets sanning
  Bankirerna ser till att vi alla förblir skuldsatta, läkemedelstillverkarna ser till att vi förblir sjuka, vapentillverkarna ser till att vi alltid krigar och media ser till att vi inte får veta sanningen. Regeringen ser till att allt görs lagligt. När du förstår detta så kommer du att förstå allt.”””

 23. Jonas says:

  Martin Armstrong intervju från 12/12 i år och han har mycket att säga om wef, claus schwab och Davos gänget som han rent ut säger är korkade akademiker. Han säger att claus schwab är kontroll freak med en idé hur han vill att världen ska se ut och han ger sig inte förrän detta sker. Mycket givande och intressant intervju

  • Mo says:

   Bra video ! Det Armstrong gjort med sitt program Sokrates är väl att han lagt in de faktorer som Wallstreet bankirerna har använt sig av under 100 år för att styra världsekonomin. Krig på olika håll i världen där USA alltid tycks vara involverad stärker dollarn. USA blir den stora fredshamnen dit investerarnas kapital flyr och dollarn återhämtar sig. Har bankirerna dessutom kontroll över den militära industrin, CIA och politikerna så blir det en enkel match.
   Inget konstigt att förutsäga med ett datorprogram med andra ord. Här kan du se hur snabb dollarns återhämtning gentemot SEK har blivit av kriget i Ukraina. När målet är nått kommer fredsförhandlingar lägligt igång.
   Lite förvånande är den stabila Euron, men kronan tycks vara riktigt illa ute. Förstås även en effekt av riksbankens ytterligheter för att stärka Sveriges export. Men den viktiga importen för industrin blir desto dyrare och snart flyr tillverkningen Sverige ?

   https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/finansiell-utveckling/vaxelkursutveckling/

  • Mo says:

   En annan sak Armstrong pekar på är Schwabs försök att rädda den ekonomiska eliten ( oligarkin ) genom att dupera våra politiker med mantrat om värdet av att vi inte skall äga något. Den marxistiska utopin.
   Man kan misstänka att detta främst är tänkt för Europa, kanske för att rädda deras eget kapital och euron ?

 24. jesslar53 says:

  Movement som var en del av att Vietnam kriget upphörde , om våra ungdommar idag kan slita sig från Ipads, Datorer & telefoner och angarera sig i framtiden kanske något kan ändras , för ungdomarna idag är våra styrande imorgon .

 25. jesslar53 says:

  Och ni kan see varför allt gick som dom styrande hade beräknat , flood of drugs vi ser liknade idag ,.
  artificiall happiness ,, ej en stadig vänskapskrets med värden som skapar en framtid för oss alla där kunskap och färdighet premieras.. plus vänlighet och respect för varandra….

 26. Loa says:

  Polen mobiliserar 200.000 man.
  Lira har en mycket bra tolkning. Skälen dessutom ”synergiska”.

  Gonzalo Lira – Will Poland Be The Next Proxy? I Think Yes
  December 24th, 2022.
  https://www.bitchute.com/video/qyE56NV9WrEA/
  10 min.

  • Benny says:

   Europas hyenor Polen sitter bara och väntar på att Ryssland ska decimera den ukrainska militären till aska sedan skickar man trupper för att återta Galicien. Rumänien och Ungern är nog också förberedda att agera när Ukraina är tillräckligt försvagat för att återta tidigare landsdelar! Med sådana ”allierade” behöver Ukraina inte skaffa nya fiender. Och det är väl på något sätt historiens rättvisa att låtsaslandet Ukraina som skapades av Sovjetdiktaturen upplöses och polackerna uppviglar ju kriget så att Ryssland till slut tar i med hårdhandskarna. Polen ska nog bara akta sig för att leka med elden för mycket men man kan nog misstänka att polackerna redan i smyg har kontakter med ryssarna när det kommer till det läget att Ukraina ska styckas upp.

   • peterkrabbe says:

    Det är bra med ett påpekande om den historiska utvecklingen av det som nu kallas Ukraina. Det gamla Kievriket har en minst sagt turbulent och omväxlande historia med sitt läge mellan Öst och Väst. Ryssland, Polen och Litauen är länder som ständigt rört om i grytan och de etniska konflikterna går som en röd tråd genom historien. Det anglosachsiska intresset för regionen har kommit in i bilden först under det senaste seklet och då som representanter för den judiska saken. Därmed har vi fått en härdsmälta i vår närhet.
    Om någon tror att detta kan lösas under kommande månader eller år får nog vederbörande tänka om.

    • Benny says:

     Efter att Merkel avslöjat att Minsk-avtalen bara var en bluff för att köpa Ukraina tid så finns nog ingen snar förhandlingslösning i sikte, den gubben går inte Ryssland på en gång till. Så det hela slutar nog i en militär lösning och man kan med fog misstänka att det är krokodiltårar som Polen, Rumänien och Ungern fäller över Ukraina som dessa länder mer än gärna vill ska försvinna. Själva har de ingen militär eller politisk förmåga att rå på Ukraina och visst är det behändigt att Ryssland röjer upp landet från nazister för deras räkning? Man kan konstatera att polackerna lurat skjortan av Zelensky och man kan ju undra vems ärenden han springer? Kanske inte bara USA:s?

     • Loa says:

      Det var väl Minsk2 som var bluffen? Galoscherna passade plötsligt inte. Fred var på väg att bryta ut..

      Zelenskyj i möte med finansjätte om Ukrainas framtid
      29 dec. 2022
      https://nyadagbladet.se/utrikes/zelenskyj-i-mote-med-finansjatte-om-ukrainas-framtid/

      Under en videokonferens diskuterade president Volodymyr Zelenskyj uppbyggnaden av Ukraina med Larry Fink, vd för det världsledande investmentbolaget BlackRock med tillgångar på cirka 10 000 miljarder dollar.
      Fink, som beskrivs som en av världens allra mäktigaste män, ska ha gett sitt helhjärtade stöd till Ukraina och lovat att investera stora summor pengar i landet under den närmaste tiden.

      • Mo says:

       Ännu ett exempel på hur nationernas tillgångar och politiska ledning överförs till det globalistiska kapitalet efter ideologisk utbildning som ger strama tyglar genom WEF.

  • jesslar53 says:

   Jag undrar varför jag skall lyssna på en rökande expert om vad jag själv kan finna ut ,, ja just ja har inget job men drar in lite på Ytube …

  • Loa says:

   USA bjöd Ukraina på sin signalspaning

   US helped Ukraine target Russian generals, sink Moskva, book reveals
   December 31, 2022
   https://nypost.com/2022/12/31/us-helped-ukraine-target-russian-generals-sink-moskva-book/

   American intelligence agencies gave highly sensitive data to the Ukrainian armed forces that allowed them to track and kill a dozen Russian generals and sink the Russian flagship Moskva, a new book (Chris Whipple: “The Fight of His Life”) reveals — despite strident administration denials.

   The reports of secret streams of real-time battlefield intelligence drew a furious response from the Kremlin

 27. Loa says:

  Elskatten chockhöjs till ny rekordnivå – mitt under krisen
  28 december 2022
  https://www.friatider.se/elskatten-chockhojs

  Aldrig tidigare har elen varit så dyr som i vinter. Trots det rekordhöjs elskatten på söndag – och ett vanligt hushåll i villa kan räkna med att få betala 800 kronor mer, rapporterar Dagens PS. Samtidigt planerar regeringen att införa ytterligare en skatt som tros höja elpriserna ännu mer.

  • Benny says:

   Tja, den som trodde det skulle bli någon skillnad med en ny regim i Stockholm inser väl slutligen att EU och USA är de som verkligen bestämmer i Sverige! EU har för många år sedan utsett Sverige till leverantör av mark till vindkraft och gruvor som utländska exploatörer fritt kan starta och plocka ut vinsterna från. Kvar efter snurrorna blir kalhyggena, betongfundamenten och vingarna som ska deponeras till stora kostnader för Sveriges skattebetalare. Från regimen meddelas att ”vi såg det inte komma”….

   • Jonas says:

    Tror inte ”regimen” besitter någon kunskap mer än till sina egna löner och förmåner. Kan du inte bli en hederlig arbetare så kan du alltid bli politiker, men tyvärr så bryr sig folk inte så länge de kan konsumera och glo på dumburken så är allt OK i det dysfunktionella landet Sverige.

   • Loa says:

    Stor genomgång på TV ikväll av allt jungfruligt vatten som omger Sverige, där vindsnurreparker kan uppföras. Där är plats för ”100+ TWh – mer än Sveriges (ska vi få ta del av den nu?) behov.” Fågelaspekten fokuserades av ornitolog: ”Fåglarna blir inte så försenade av att flyga runt dem” och ”Tornen är nu så jättestora att det är flera km mellan dem, så fåglarna får plats att flyga igenom”..

    Hittade detta från sept.
    Uppdrag att hitta 90 TWh i havet i full gång
    https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/uppdrag-att-hitta-90-twh-i-havet-i-full-gang/

    • Benny says:

     En riktig ornitolog skulle veta att fåglar inte flyger runt vindsnurror och det är därför som mängder med fåglar slaktas av vindsnurrorna. Man vet ju att vindsnurror är ett fördärv för fåglar och insekter så varför ”ornitologen” ljuger beror nog på korruption!

    • Loa says:

     DN kampanjar för mer vindkraft till havs – experter varnar
     3 jan. 2022
     https://samnytt.se/dn-kampanjar-for-mer-vindkraft-till-havs-experter-varnar/

     Just nu planerar flera företag för stora havsbaserade vindkraftsparker i Finlands och Sveriges ekonomiska zon i Bottenviken.
     I DN-artikeln försöker man pressa Sverige genom att hävda att alla vindkraftverk kan ta slut hos leverantörerna – då de bokas upp till andra länder – om man inte skyndar på med att införa ett nytt system för havsbaserad vindkraft, där staten går in och planerar hur etablering ska gå till.

  • Observera att EU beslutat om dels ett pristak för elen om 2 SEK/kWh fr.o.m. december 2022, dels ett direktiv om att möjliggöra ‘nationalisering av övervinster’ från nationella elbolag (med oklar operationell definition) Det förra rör de variabla elpriserna, beroende på efterfrågan/tillgång. Den ‘svenska’ Regeringen har valt att uppskjuta införandet till mars 2023 av oklar anledning; det dokumenteras eller kommenteras inte. Även 2 SEK per kWh är egentligen för högt, eftersom produktionspriserna för el i den mix vi har i Sverige är från 50 öre till mindre än en krona. Resterande tillägg är en funktion av elprisbörsens marginalprissättningssystem. Vi kan notera att de ledande elbolagen i Europa gjort vinster i storleksordningen 100 miljarder SEK under ca 1,5 års tid, alltmedan Svenska Kraftnät överdebiterat elkonsumenterna med ca 90 miljarder SEK i ‘elträngselavgifter’, en effekt av överföring från överskottsområden till underskottsdito under samma tid, vid vilken skattkistan hos staten dessutom fått in ca 50 miljarder SEK i momsmerinkomster p.g.a. ökande elpriser.

   De utlovade ersättningarna till de privata elkonsumenterna är nålpengar. Ovanstående visar också vad som är Regeringens egentliga prioritering; allt utom de egna medborgarna. Elprisfrågan är avhängigt, vilket intresse som ställs i det främsta ledet; de internationella elbolagens ekonomi & vinster/underdånighet till EU eller de egna medborgarnas väl. Elprisfrågan är synnerligen enkel att åtgärda utan ‘konstruerade prisstöd, el-akuters delbetalningar eller företags skatteinbetalningsanstånd’. Istället för att lösa detta beslutas om ytterligare pålagor.

   • Loa says:

    Tack, Göran.
    Det borde statsmedia KASTA sig över!
    Jag undrar om de är medbrottslingar eller bara inkompetenta /oskickliga /lata. Medbrottslingar i vilket fall, att inte gräva, fatta vad som är en nyhet, att slänga scoop. Ingen stolthet att utöva tredje statsmakten.

    • De är kontrollerade; av samma organisationer som utfärdar alla drakoniska välfärdsnedläggningar/-inskränkningar för enskilda medborgare. Tredje statsmakten har genom sitt monopol på ‘kontrollerade åsikter’ i själva verket blivit den första statsmakten, åtminstone i västvärlden.

   • Jonas says:

    Fram till hösten 2020 hade jag ett elhandels avtal där jag betalade 29 öre/kWh inkl.moms och hade haft detta avtal i några år. Så jag undrar om siffran du nämner som produktions pris på el 50 öre/kWh verkligen kan stämma?? Om jag får betala 29 öre/kWh så måste elen kosta långt under detta att producera. Detta med nuvarande elkostnad är ingenting annat än bluff och båg och det värsta av är att ingen debatt pågår, det tystas ner. Media konstaterar bara den faktiska elkostnaden men skriver ingenting om varför det har blivit så på grund av politiska beslut och EU. Media idag skyddar makten och EU facisterna.

    • Jonas says:

     Nu rättar jag mig själv, det ska vara fram till hösten 2021 betalade jag 29 öre/kWh.

    • Loa says:

     Här har vi herr Beken själv!
     Samnytt / Mattias Albinsson intervjuar

     Elexperten: ”Ebba Busch rånar elkunderna för att finansiera sin politik”
     30 dec. 2022
     https://samnytt.se/elexperten-ebba-busch-ranar-elkunderna-for-att-finansiera-sin-politik/

     Staten tjänar tiotals miljarder på de höga elpriserna, och regeringen är därför ointresserad av att agera för att sänka dem. Det säger Bengt Ekenstierna, civilingenjör med mångårig bakgrund på olika ledande befattningar på företag som Sydkraft och EON. Nu är han konsult, opinionsbildare och debattör inom elområdet.
     – Ebba Busch rånar elkunderna för att finansiera sin politik, säger han till Samnytt.
     240 miljarder kronor. Så mycket mer har Sveriges elkonsumenter betalat för elen de senaste femton månaderna jämfört med tidigare priser på den.

     Ekenstierna är kritisk till hur priset sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, där alla elproducenter får lika mycket betalt oavsett produktionskostnad.
     – Nord Pool utgår ifrån vad den sista kilowattimmen kostar att producera (** fel. Att SÄLJA **). Det har fungerat bra tidigare, när vi haft mer elproduktion i Sverige och exporten varit begränsad.

     – Nu får ett vindkraftverk som producerar el för fem öre och ett vattenkraftverk för femton, ändå 4:50 per kilowattimme när priset är som högst. Det var aldrig tänkt att priset för HELA den producerade volymen skulle dra iväg så mycket.

     Bengt Ekenstierna tar också som exempel att Sverige ibland numera importerar el från Litauen för att kunna exportera till Tyskland. Det gör att elpriserna i södra Sverige de dagarna blir samma som priset i Baltikum.

     Och den som hoppas på lägre elpriser framöver hoppas sannolikt förgäves.
     Ekenstierna talar om en ”ohederlig allians” mellan regeringen och elproducenterna – de två aktörer med makt att göra något åt priserna – som gör att båda tjänar på att hålla uppe priserna.
     Av de 240 miljarder kronor svenskarna betalat i överpriser de senaste femton månaderna går omkring 100 miljarder till elproducenterna. Resten tillfaller staten. 90 miljarder som s k flaskhalsintäkter till Svenska kraftnät och 50 miljarder i form av högre momsintäkter.
     Det är miljardintäkter som regeringen och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) inte vill förlora, menar Ekenstierna.

     – Det är tyvärr ingen media som fångat och drivit den frågan. Det är ingen som frågar politikerna vad de gör av alla pengar som håvas in till statskassan. De vill inte ta den diskussionen, säger han.
     – Även om Ebba Busch pressas av debatten om sveket med stödpengarna, så tar hon hellre den diskussionen, än den om att regeringen rånar elkunderna för att kunna finansiera sin politik.
     … upprustningen av försvaret och satsningar på brottsbekämpning och sjukvård, som regeringen presenterat, finansieras via elräkningen.

     Men det är inte bara svenska staten som tjänar pengar på de höga elpriserna. Det gör även elproducenterna, som inte sällan har utländskt ägande. Ekenstierna tar Fortum och Uniper som exempel.
     – Och väldigt mycket av vindkraften ägs av kinesiska finansiärer.

     Tyska staten köpte en stor andel av Uniper (…) Med på köpet kom delägande i samtliga svenska kärnkraftverk.
     – Tyska staten har inga ambitioner av att äga detta. De kommer vilja hitta köpare till det här bolaget, och det kan bli kineser som köper det, menar Ekenstierna.

     Elproducenterna har bundit upp stora delar av sin produktion på mångåriga avtal. En del av avtalen säljs i form av terminer på en internationell marknad.
     – De terminerna är det ofta utländska aktörer som sitter på, och då hamnar vinsterna där, säger Ekenstierna.

     Ekenstierna jämför situationen idag med hur det fungerade under 80-talet, när han bl a var affärsområdeschef på dåvarande Sydkraft. Då var den svenska elmarknaden reglerad.
     – Kraftbolagen hade då geografiska områden. Sydkraft, som jag arbetade för, hade ansvaret för all försörjning från en linje mellan Falkenberg och Västervik. Det innebar att vi ansvarade för att det fanns produktions- och överföringskapacitet för all el vi sålde, säger han.
     – Vattenkraft hade ansvar för sina områden, Skelleftekraft för sitt o s v.

     – När vi gick in i avregleringen 1995 fanns en rädsla hos oss i branschen att överkapaciteten skulle trycka ned priserna, för att marknaden skulle sätta priserna, och en del kraftverk stängdes då. Stenungsund och några andra lades i malpåse.

     Bengt Ekenstierna betonar att Sverige avreglerat elmarknaden på ett sätt som flera andra europeiska länder undvikit. I Norge finns begränsningar för hur mycket av elproduktionen som får ha utländska ägare, och i Frankrike ägs alla kärnkraftverk av staten. I de länderna ses statligt ägande som en garant för att långsiktigt säkerställa produktionskapaciteten.

     – Men marknadens aktörer har inte haft några ambitioner att investera, om de inte sett att de kunnat tjäna pengar på det. Nu finns ingen överkapacitet vare sig i produktion eller överföring. Marknaden klarar inte av att hantera långsiktigt samhällskritisk infrastruktur.
     Ekenstierna är samtidigt skeptisk till att en återreglering av elmarknaden är möjlig,
     – Det skulle bli fruktansvärt kostsamt för staten att köpa tillbaka de här andelarna.

     MEN
     man kan säga upp elFÖRSÄLJNINGSöverenskommelsen med EU 2011!
     https://peterkrabbe.wordpress.com/2022/08/21/papekande-till-sveriges-regering-och-riksdagens-politiska-partier/
     Eller Swexit.

     PS
     Oerhört märkligt att regeringen håller inne stödpengarna SÄRSKILT som de badar i just elpengar?

    • Magnus says:

     Ja, det är något som absolut inte stämmer om informationen som sprids i både msm och på de fria kanalerna. Frågan är varför alla länder har reparationer av kärnkraft samtidigt? Varför har dom tömt våra vatten dammar under detta år samtidigt som dom för ”krig” mot Ryssland där Europa får sin gas ifrån? Varför så bråttom in in Nato? Hur kunde propaganda centralerna byta narrativ om ukraina 180 grader från en dag till en annan dag? Hur kunde Zelenskyj med Hollywood tal formade för varje nation få stående ovationer i alla vita länder? Varför utmålas de som inte står upp eller applåderar kriget som förrädare av propaganda centalerna?

     • Mo says:

      Många stora krig har utspelats mellan Europa och Ryssland. Inte minst har Sverige varit involverad i ett flertal sammandrabbningar under 15-1600 talet. Sedan blev det Napoleons stora slagfält, ww1 och ww2. Vari ligger konflikten ?

 28. Mo says:

  Ännu ett exempel på en tidig mycket högtstående civilisation som föregick både Sumer och Egypten.

  • jesslar53 says:

   Ja detta är något som har brydd mig i över 50 år intressant , Men nu undrar jag över att detta som nu kommer upp med UFOs’ etc kanske har med att göra att förgöra den kristna tron ?? Eftersom jag ej är troende så ser jag alla sådana här teorier med en kombination av vetande kontra teori ,,,, men ändå sen jag var i 18 års årldern funderat på von Däniken om vad som kan härledas till olika teorier och bevis på dessa teorier,,allt är mycket intressant men en sak är jag övertygad om att något har hänt för ca 12500 år sedan senaste istiden och hos tidigare civiliationer kan man se att något drastigt har påverkat deras situation.
   Därför ser jag som det viktigaste är att forska om/när denna solar eruption kommer att ske och hur vi eller våra efterträdare kan överleva den….

  • Loa says:

   Induskulturen (Mohenjo Daro, Harappa) var en bronsålderscivilisation 3000 f.Kr, liksom sina grannar. Deras högkultur har rötter i Kina, med förgreningar i mellersta Asien, söder om Himalaya, mot Persiska viken. – Att man hittat 7000 år gamla ben och lerskärvor säger inget om hur den bosättningen såg ut.
   Mohenjo Daro, Harappa etc. utsattes för översvämningar, eftersom deras främsta exportvara till Sumer var trä. Återuppbygganderna gjorde städerna alltmer planerade och ”rutiga”. Induskulturens tillslut kalhuggna sluttningar blev dess död – kanske skeletten huller om buller i Lower Town i Mohenjo Daro är drunknade?
   Anm. Citadellets bad var ’900 square feet’, inte 900 m2 som undertexten översätter.

  • Mo says:

   Jag tror att väldigt många förstår att klimatagendan är just en agenda men de har lärt sig att följa det systemet påbjuder eftersom det gynnar dem. Man kan fråga sig varför makten väljer just koldioxid . Det kanske handlar om att de vill få full kontroll över energiflödet i samhället och då blir koldioxid en variabel som speglar detta.
   Orsaken till kontrollbehovet kan vara flera, utöver vårt i de flesta sammanhang vulnerabla elektrifierade samhälle så lär det bli väldigt viktigt vid övergång till elektronisk valuta för att reglera penningflödet. Kanske det även är täkt att spegla priset på valutan i olika system på något sätt. Kontrollen över penningflödet har alltid varit maktens skarpaste vapen.

 29. Benny says:

  Såg nyss på en dokumentär av Nurnbergrättegångarna mot nazisterna efter andra världskriget! Åtalspunkterna kunde ju lika gärna användas mot maffian i Washington och USA:s agerande idag i världen. Uppvigling till krig, folkmord, anfallskrig mot andra nationer, false flag-operationer, hot om våld, subversiv verksamhet, lögnaktig propaganda och spridande av desinformation m.m! Exakt dessa brott som segrarmakterna dömde de nazister för som fördes till Nurnberg inför domstol. Minnet är kort hos en del det är uppenbart…Hos politiker i västvärlden verkar minnet dessutom vara selektivt! De egna brotten sopas under mattan konstant.

 30. Mo says:

  God Fortsättning !

 31. Erik says:

  God försättning på er allihop. Har lagt detta på NewsVoice, men anser att de kvalificerade kommentatorerna här bör ta i detta också:

  1.)

  ”När det gäller Ukrainas förre president Viktor Janukovytj så menar Jüri att han var helt lojal till Ryssland och att Ukrainas säkerhetstjänst till stor del var besatt av ryska agenter från FSB. Rysslands planering av att annektera delar av Ukraina ska ha startat 2007. Planen inkluderade bl.a. att annektera Krim där den viktiga flottbasen Sevastopol finns.

  Idén om att det var en CIA-initierad statskupp 2014 då Janukovytj avsattes kan inte styrkas. Uppgifter om att 12-13 tusen människor i Luhansk och Donetsk skulle blivit dödade genom Ukrainsk beskjutning tar inte Jüri på allvar. Han menar att Ryssland (och Sovjetunionen) alltid varit hemligt stött av USA och att detta skulle gått emot USA:s intentioner. Han påstår att Ryssland i dag styrs av hemliga agenter från USA.

  Som exempel på att USA styrt Sovjet historiskt tar han upp att inför invasionen i Ungern 1956 så gjordes detta inte bara med USA:s goda minne, utan med en direkt uppmaning.

  För att styrka sin uppgift om att USA i skymundan stödjer Ryssland även i dag berättar Jüri att rester av Ryska missiler skickats på analys till England och där funnits innehålla teknologi från USA som är tillverkad efter att kriget startade”.

  https://swebbtv.se/w/jZZoNfFM5FG4REFZJtrErY

  2.)

  Enligt Igor Vitalievich Berkut född 1964 i Ukraina är det himmelska Jerusalem Ukraina. Han en ukrainsk politisk och offentlig person och känd för att vara författare till och tala sig var för idén och för projektet Heavenly Jerusalem , d.v.s. skapandet av ett ”nytt Israel” i en del av Ukraina som en del av regionerna Odessa , Dnipropetrovsk , Zaporozhye , Cherson och Nikolaev.
  Jag kan inte gå i god för att dessa uppgifter är sanna, men söker man på duckduckgo ”Igor Vitalievich Berkut Heavenly Jerusalem” finns hur mycket som helst, men också uppgifter som talar emot som typisk antisemitisk propaganda. Man håller man uppgifterna i minnet och läser det man kan komma över stämmer rätt mycket in men som alltid är förvirringen stor:
  https://virgo-blg.ru/en/igor-berkut-satanovskii-igor-berkut-i-nebesnyi-ierusalim/

  https://mythdetector.ge/en/2-anti-semitic-conspiracies-along-with-the-fabricated-photo-of-zelenskyy/
  https://fitzinfo.net/forum/topic/chabads-khazarian-heavenly-jerusalem-project/

  För var och en att bilda sin egen uppfattning.

  3.)

  Men framför allt: genom hela den ryska så väl som den Ukraina historien och utvecklingen samt mellan länderna löper en röd tråd och förstår man inte det här, har man inte förstått någonting: det är samma sorts folk och det är detta folk som skall utplånas till varje pris. Det är vad krig handlar om.

  Detta är så enkelt, att det krävs enorma resurser av propaganda för att dölja det triviala.

  När man sett igenom detta, går det inte längre att blunda.

  • Mo says:

   Det blir förstås den naturliga följden när eldpilar korsar Jerusalems himmel och ragnarök hotar då söker sig den himmelska friden till en plats som ger skydd mot hotfulla fienders intrång. Med ryssen kan man alltid förhandla.

   https://www.hbl.fi/artikel/e2dc2b70-0d64-4662-8ad0-a4ad93224347

  • ludwig.S says:

   Det handlar om att utrota oss vita européer – i första hand. Tänk på Kalergi-planen. Det ända jag inte förstår varför kan folk inte fatta att det är verklighet – just nu! https://www.youtube.com/watch?v=G45WthPTo24

   • Magnus says:

    Det som vi nu ser och upplever är något som pågått längre än Kalergis skrifter. Vi kan följa skrifter genom vår historia som talar om en likvärdig strategi och målbild. Dessa flyter med när en ny galningar tar vid där förra lämnade. Vi kan följa gamla religösa skirfter och se liknande berättelser och vi kan se vilka det hela tiden är som arbetar frenetiskt med agendan. EU var en del av deras sjuka strategi, frankfurtskolan en annan och Bolsjevikernas kommunistiska Världsherraväldet Sovjet ytterligare en. Lägg där till alla hemliga sällskap, FN, WEF, alla ideologier, krig, revolutioner osv. Media, radio, nöjesbranschen, musikindustrin har varit deras megafoner. Dessa ting har de kvar men arbetar nu gärna med tech och medicin för att indoktrinera och förslava massorna mer effektivt. Planen har inget slut då mänskligheten hela tiden vill framåt. Det är en oändlighets operation.

 32. Mo says:

  Vilka som kommer att överleva avgörs inte av vår hudfärg. På vredens dag blir det människan mot naturen.

  https://bibeln.se/visa?q=job.20.28@b2k

 33. Roger P says:

  Sakta men säkert kryper mer och mer fram om WEF. och agendan.

  https://frihetsnytt.se/bombnedslag-justin-trudeau-ar-wef-marionett-enligt-egna-brodern/

  • Magnus says:

   Frågan är vad som kommer fram som vi inte redan visste? Kommer informationen ut till massorna? Hur många svenskar förstår hur våra politiker och media styrs?

 34. Lennart says:

  På fredag är det en röd dag, Trettondag jul. Kyrkoåret i våra almanackor vittnar om en tid då kristen tro satte sin prägel på Sveriges land och folk. Vi har nyligen firat jul och önskat varandra God Jul. Nu är Sverige ett avkristnat land men det lär vara förhållandevis många som besöker en kyrka på första advent för att sjunga med i de gamla psalmerna. Den vars ankomst och födelse som hyllas är Jesus, även kallad Guds son och Judakonungen. Vem var han egentligen?

  Nuförtiden är det allt mer sällsynt att finna bibeltrogen undervisning i Svenska kyrkan. Detta då antikristna politiker har ockuperat kyrkoorganisationen och gjort den till en spegelbild av det omgivande samhället. Bibeln och bekännelseskrifterna, det fundament som kyrkan vilar på, har man dock kvar även när kyrkopolitikerna inte håller sig till eller tillåter bekännelsetrogen förkunnelse.

  För den som önskar ta del av bibeltrogen predikan och undervisning i Svenska kyrkans andliga tradition, som är den evangelisk-lutherska, finns Göteborgs Stifts-Tidning, som kommer ut med sin tvåhundratrettiofemte (!) årgång. Får väl anses vara något av ett rekord i tidningsutgivning.
  I nedanstående nummer finns läsvärda texter, bland annat en ledare som bär rubriken Ljuset lyser i mörkret. Visst låter det hoppfyllt. Detta och tidigare nummer, finns att läsa på nätet. Går givetvis också att prenumerera. Utges av Lutherstiftelsen och skribenterna är bibeltrogna präster som gör mycket av arbetet ideellt:

  GST – NR 9 – Jul 2022.pdf – Google Drive

 35. Loa says:

  Politiken är nedströms kulturen
  Därför tar jag upp detta lackmustest:

  Jag – trillar – baklänges
  FN: Danmark ska be om ursäkt för att de lät Dan Park ställa ut sin konst
  5 januari 2023
  https://www.friatider.se/fn-danmark-ska-be-om-ursakt-att-de-lat-dan-park-stalla-ut-sin-konst

  den danska staten ”gjorde fel” när man lät den svenske gatukonstnären Dan Park ställa ut sina verk i folketingets lokaler 2014.
  Enligt FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) bör Danmark nu officiellt be om ursäkt till den afrikanske nuvarande riksdagsledamoten Momodou Jallow (V), som var den som anmälde händelsen.

  Momodou Jallow har varken humor, självdistans eller skam i kroppen. Dock verkar han ha gott om tid. Att han får hållas beror på att han är etablissemangets kränkthetskurir, avd. Afrika.

  https://nordfront.se/fn-kraver-avbon-av-danska-staten-for-forevisning-av-dan-parks-konst

  Dan Park är den enda äkta normkritiska konstnären sedan vi miste Lars Vilks. Lågmäld, rolig (se bilden!) och modig. Politiska bildkommentarer i realtid – halsbrytande och subtila, vilket faller platt i svenskt rättsväsende..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: