Dags för lite motstånd?

Många bra synpunkter och kommentarer har strömmat in, även under den julhelg som jag i mitt förra inlägg rubricerade Dags för lite eftertanke. Man kan nog påstå att det mönster som vi redan tidigare kunnat skönja nu är tillräckligt tydligt för att bilden skall bli läsbar – även vad gäller den nya regeringens roll i den närmaste framtiden.

Det är lite för enkelt att tro att populistiska åtgärder som att få knarkmaffians hantlangare att sluta skjuta ihjäl varandra på allmän plats bäddar för ett nytt och bättre samhälle. Problemen går betydligt djupare än så. Mest remarkabelt är att vårt land håller på att förlora sin rätt till självstyre, allt till förmån för ett av globalisterna totalkorrumperat EU-styre. Att Sverige nu får vara ordförandeland (under övervakning) innebär tyvärr inte att vi kommer att ifrågasätta och debattera globalismens kärnfrågor, utan tvärtom att vi – som vanligt – går i spetsen för Bror Duktig-syndromet, att visa att vi likt lydiga barn vill ha en klapp på huvudet för att driva framtidens totalitära system längre än vad något annat medlemsland vågar. I flertalet andra europeiska länder finns nämligen den opinion som Sverige saknar – ifrågasättandet av radikal lagstiftning med enda syfte att göra befolkningen till menlösa zombies utan inflytande. Medan miljoner demonstranter går ut på gatorna i Europas huvudstäder med plakat, flaggor och trumpeter samlas på sin höjd hundratalet likasinnade på Sergels Torg. Vem skall då bromsa Kristerssons regering i sin ambition att bli globalismens föredöme?

I Schweiz sitter Klaus Schwab och hans stab i WEF och dikterar hur världen skall förändras till det bättre för ett litet fåtal och till utplåning för flertalet, påhejad och finansierad av hela det storindustriella komplexet inklusive bankmaffian. Genom sin politikerskola fyller han successivt alla lediga platser i världens regeringar, EU och FN. Vi får veta att majoriteten av världens befolkning skall bort, att de som får finnas kvar skall vara lyckliga genom att vara fattiga, utan inflytande och styrda av artificiell intelligens. Vi är en belastning för planeten. Men hu – så kan det väl inte vara? En KONSPIRATIONSTEORI. Ändå kan alla som vill se höja blicken lite och konstatera att detta redan har pågått och planerats sedan ett par decennier tillbaks. VI BEFINNER OSS I DET AVGÖRANDE GENOMFÖRANDESKEDET. Om fem år finns ingen väg tillbaks.

Nyckeln till denna omdaning av världen är myten om Global Warming. eller AGW som den egentligen kallas (Antropocene Global Warming, av människan orsakad uppvärmning), till skillnad mot naturliga klimatvariationer orsakade av främst solens växlande aktiviteter. Som bevis uppfann man begreppet växthusgaser, som påstods höja temperaturen katastrofalt och då särskilt CO2, som till viss del kunde skyllas på utsläpp från förbränning av fossila ämnen. Detta trots att CO2 är en naturligt förekommande förutsättning för allt liv på jorden, att den bara utgör några få procent av innehållet i atmosfären och att den normalt ökar som en följd av naturlig uppvärmning, inte tvärtom. Om detta har jag skrivit åtskilliga spaltmeter för tio år sedan, exempelvis här: https://peterkrabbe.wordpress.com/2014/11/27/kommer-falsarierna-kring-agw-hypotesen-att-innebara-slutet-pa-klimatdebatten/

Avsikten med att lansera AGW var att kunna strypa utvinningen av energi som olja, kol och gas i syfte att åstadkomma en totalkollaps av konsumtionssamhället, något som knappast någon idag kan undgå att märka. Eller finns det fortfarande någon som tvivlar? Nu kan man avskaffa våra billiga bränsledrivna bilar och transportfordon till förmån för eldrivna som bara ett fåtal har råd med, trots att man inte vet var den elen skall komma ifrån. Man kan också ta ifrån oss våra hus genom att höja kostnaderna för uppvärmningen av dem så att ingen har råd att bo kvar. Genom att införa energiklasser i byggandet kan man göra det så dyrt att bygga att ingen heller har råd att bygga nya hus. Genom en konstruerad inflation får man samtidigt möjligheten att på kort tid mångdubbla räntorna för att ytterligare försvåra ägandet av sin bostad. Genom att avskaffa kärnkraften och chockhöja priserna för el kan man också slå ut alla näringsidkare som är beroende av el i sin verksamhet. Småföretagare skall inte få finnas i framtidens samhälle, det tillhör WEF:s sponsorer.

Naturligtvis alstrar dessa omdaningar en massa arbetslösa. Därför är det en viktig del av agendan att minska jordens befolkning, det är ju ingen idé att hålla onyttiga människor vid liv, eller hur? För ändamålet har man två effektiva metoder, att sprida sjukdomar med dödlig utgång eller att öka frekvensen av krig, helst världskrig som är effektivast genom att både minska befolkningen och förstöra samhällsstrukturerna. Den som inte sett att detta pågår redan bör putsa glasögonen. Covid-pandemin är bara den första i en serie under innevarande decennium, det har Bill Gates utlovat. Kriget i Ukraina kommer att vara ett världskrig mellan Ryssland och NATO redan under detta nya året. Sverige överger gärna sin neutralitet och ställer sig i frontlinjen. Lärde vi oss ingenting av två tidigare världskrig?

För säkerhets skull är det bäst att dra ner på tillgången av livsmedel också, därför inför man restriktioner mot gödningsmedel, tvingar jordbrukare att lägga ner sina verksamheter och låter sanna globalister som Gates och Soros köpa in stora arealer för att kunna stoppa fortsatta odlingar. En tredjedel av Ukrainas arealer ägs redan av amerikanska storföretag. Traditionella odlingar skall ersättas med genmanipulerade sojabönor som kan användas till kontrollerad industrimat med de kemiska tillsatser som vi alla behöver för att inte kunna leva så länge. Privata odlingar kommer att förbjudas, under en övergångsperiod kommer krav på besprutning i syfte att minska skördarna och försvåra pollineringen. Detta är inga fantasier utan pågående verklighet.

Säkert får jag kritik nu för att vara för pessimistisk, det är den börda jag får ta för att visa upp den verklighet vi lever i. Jag kan bara beundra alla dem som har så stark gudstro att man tror att allt löser sig genom ett gudomligt ingripande. Vår kristendom har alltid samtidigt varit en stark samhällsstruktur och tron på den Gud som vi satt i dess högsäte har oftast belönat sig, men konkurrensen från andra religioner har då varit obefintlig. Nu skall flertalet religioner samsas inom vårt eget territorium och vår kristendom blir därmed alltmer marginaliserad. Även om vår kristendom tillhör den större grupperingen Abrahamitiska religioner tycks vi inte vilja inse att varken islam eller judendomen är avsedda för oss, vi är inte välkomna där och får istället tåla att underkasta oss eller skapa en ny andlighet, baserad på egen kraft. Men blir den någonsin så stark att vi kan förlita oss på den i en kamp mot vässade vapen? Jag tror inte att vi hinner med när vår fiende står på vår dörrtröskel, utrustad med alla de maktmedel som styr vår dagliga tillvaro.

Inte ens det vapen som vi kallat demokrati återstår för att skydda oss längre. Vi står nu nakna inför en bepansrad fiende. Fråga mig inte vilken sorts motstånd som skulle kunna hjälpa oss, för det vet jag inte längre. Detta var bara en förtvivlad förhoppning att nya politiker skulle ha bättre förstånd och handlingskraft att stoppa galenskaperna, men tyvärr ser det inte ut så. Ett negativt svar får vi definitivt om vår statsminister och två av hans ministrar flyger till Davos om två veckor. Det finns inte en enda person i vår riksdag eller regering som har en tanke på att ingripa ….

Jag kan inte ens önska mina läsare en god fortsättning, för då skulle jag ljuga. Den blir inte alls god om vi inte gör något åt den.

Peter Krabbe

110 Responses to Dags för lite motstånd?

 1. jesslar53 says:

  Vidare befodrade jag detta eminenta inlägg till min son under rubrik”Framtiden är den vår??”
  Alla jag har kontakt med sväljer den pågående agendan undantag är en Sjöingenjör i Scotland och ???? Svensk mentalitet är även om man är medveten så tror man att kanske det inte stämmer, varför jag etc.. ,, feghetens lata medföljare vaknar inte förrän det är försent.

 2. Tomas Peterson says:

  Finns inga pandemier varken förr eller nu eller kommande . De tidigare världskrigen liksom det pågående tredje är INTE mellan regimer utan mellan regimerna och hoi polloi.
  The world is a stage.

 3. Saga says:

  När skall Svenska folket ut och demonstrera ??

 4. Pingback: Dags för lite motstånd? | Varjager's Weblog

 5. Tack Peter – tyvärr klockrent!

  Inte heller ser många ser hur småföretag och enskilda drivs in ett statsberoende av elstöden. Det finns säkert fler exempel på hur beroendet och statsmakten ökar sina andelar i människors liv och det är ju en oslagbar agenda för totalitarismen i allmänhet.

  God fortsättning till dig och alla läsare tillönskas – trots allt…

 6. Benny says:

  Utmärkt Peter! Ett liten rättelse dock…CO2 i atmosfären är bara 0.04% alltså betydligt mindre än det du nämnde! Och det som är mest upprörande är ju att forskare och dessutom IPCC också vet att ca 96% av CO2 kommer från naturliga källor vi inte kan påverka som oceanerna, vulkaner och träskmarker m.m. Globalisterna har alltså lyckats med konststycket att lura i de flesta att människans bidrag med 4% av CO2 skulle leda till en klimatkatastrof!? Tyvärr litar svenskar i synnerhet på s.k ”myndigheter” i högre grad än i andra länder och Sverige har blivit globalisternas lilla experimentverkstad för sina planer. Att Kina på ett par dygn släpper ut mer CO2 än hela Sverige på ett år brukar påtalas för regimen i Stockholm men de bryr sig inte då deras uppdrag är att utföra experimentet som den globala maffian påbjudit och det beror på att svenskarna är så lättstyrda jämfört med andra folk och dessutom i högre grad tror på den globala maffians MSM-styrda propaganda.

 7. levai13gmxcom says:

  ”Dixi et salvavi animam meam”

  https://www.alternativhirek.com/2022/02/orban-viktor-nyiltan-figyelmeztetett-ma.html

  Viktor Orbán varnade i sitt tal vid inledningen av handels- och industrikammarens ekonomiska år många människor för ” Agenda 2030 ”-planen för bakgrundsmakten, som kommer att vara värre än pandemin och kommer att sätta världen i en ännu större prövning.

  Dessa få meningar fångade nog inte de flestas öron, även om jag är säker på att det inte var av en slump som den ungerske premiärministern lämnade anspelningen i slutet heller.

  För dem som redan är bekanta med processen som ledde fram till skapandet av den nya världsordningen från VilagHelyzetes artiklar och skrifter, är det säkert att en viss klocka ringde när de hörde dessa få meningar.

  Faktum är att Viktor Orbán öppet uttalade (vilket fortfarande bara finns i planerna, även om hans förrum nu har ritats upp framför våra ögon och med vårt deltagande 2020-2022) att 2030 kommer världen att förändras totalt, nämligen i en riktning som liknar den nuvarande pandemin kommer den att bli värre och kommer att utsätta nationalstaterna för den största prövningen.

  Och så följer Viktor Orbáns meningar ordagrant:

  Runt 2030, då det kommer att ske alla möjliga stora omorganisationer i världen – som jag inte har tid att prata om nu – men mycket kommer att hända från Amerika till Europeiska unionen.

  För det datumet runt 2030, som kommer att försöka sätta alla nationer under ett allvarligt stresstest, mycket större än den nuvarande pandemin.

  Fram till 2030 måste vår nation, vår nationella gemenskap, inklusive dess ekonomi, vara i ett sådant tillstånd att vi kan hantera dessa utmaningar då och där, och till och med använda dem för tillväxt!

  ”Allt som krävs är en tillräckligt stor kris och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen” (David Rockefeller)
  .com/img/a/

  ”Vi kommer att ha en världsregering! Oavsett om de vill det eller inte. Frågan är bara om denna världsregering kommer att upprättas genom konsensus eller med våld” (James Warburg-17.02.1950)

 8. sixtenshusse says:

  Tack Peter och trots allt tillhör jag optimisterna eftersom det fortfarande finns kloka och hederliga runt oss som kommer se till att skicka alla dessa förrädare dit där dom hör hemma.
  Klicka er fram ca 11 min så kan ni lyssna till en klok militär:

  • Mo says:

   Tack för denna video, mycket intressant och uppmuntrande !

  • peterkrabbe says:

   Det är glädjande att lyssna på en välinformerad person som Douglas McGregor, inte minst eftersom han är militär med god insyn i de militärstrategiska resonemangen. Jag delar hans åsikter i samtliga avseenden och beklagar att inte de amerikanska politikerna också gör det. Som alltid finns det en elefant i rummet. McGregor vågar inte ta ordet jude i sin mun, det gör ingen annan heller. Ändå är detta den avgörande faktorn, inte bara i detta krig i Ukraina utan också i båda världskrigen och den ”ryska” revolutionen. Han pratar istället allmänt om de ”donatorer” som finansierar politiker och åsiktsriktningar i USA i förhoppningen att alla skall förstå vad han menar. Det gör tyvärr inte alla. Skräcken för att bli kallad antisemit är fundamental. Inte ens det faktum att Zelensky är judisk statschef i ett land som är ortodoxt kristet, finansierad av landets judiska oligarker, kombinerat med att halva amerikanska UD styrs av tjänstemän med judisk bakgrund, ledda av den likaledes judiske utrikesministern Blinken, tycks kunna få någon att reflektera över detta märkliga förhållande.

   För den som vill förstå kan jag rekommendera den judiske författaren Per-Martin Meyersons bok ”Judiskt liv i Europa 1786-1933” som ger en klar bild över bakgrunden till de eviga konflikter som drabbat Europa under denna tid – och fortsatt till våra dagar. Där framgår klart hur det judiska kärnlandet utvecklats i hela regionen från Svarta Havet upp till Litauen och Östersjökusten. Stora områden har haft mer än 15% judisk bosättning och ett 40-tal städer har haft en befolkning som överstiger 50% judar. Detta förhållande raserades under andra världskriget, både på grund av Hitlers och Stalins reaktioner, men trenden är nu att återskapa detta judiska kärnland, främst på Rysslands bekostnad men också på Polens, Belarus och de baltiska staternas. Att Ukraina är en krigszon idag är därför knappast förvånande mot denna bakgrund. Kort sagt är Israel bara ett administrativt centrum för judendomen, platsen där man vill bo är istället StorUkraina med strategiskt läge mellan Europa och framtidens Asien.

   Det är judiska intressen i både USA, EU och i vårt fall, lilla Sverige, som medverkar till att återupprätta de fallna judiska provinserna i detta område. Om man inte ser denna bild förstår man inte heller den totala brist på logik i krigsförberedelserna som skaver för oss kristna. Vi är i vanlig ordning ett verktyg för den ekonomiska makten som numer är liktydig med den judiska. Om det kristna USA och Europa läggs i ruiner bryr man sig inte nämnvärt när målet är att upprätta framtidens judiska basområde här – mitt i världen. Därför får man också obegränsat ekonomiskt och militärt stöd från de länder i väst som domineras av judiska intressen. Därför borde också risken vara uppenbar för oss alla att detta kommer att urarta till ett större krig – om vi inte sätter stopp för det NU.

   Om halva min läsekrets försvinner för att mina konstateranden här MÅSTE vara antisemitiska, tar jag det hellre än att åse hur utvecklingen bara eskalerar. Vägrar vi att se verkligheten får vi också betala priset för det. Det har vi gjort under hela 1900-talet, räcker inte det?

   • sixtenshusse says:

    Tack och jag håller med dig det du skriver om judarna, dom är som deras ”kusiner” muslimerna!

   • Jonas says:

    Jag ”vaknade upp” för ca 10 år sedan och har sedan dess förvånats hur en liten minoritet har kunnat nästla sig in precis överallt och de figurerar alltid i sammanhang där det är bluff och båg och mänskliga tragedier som krig, terror och elände. Ett litet exempel är epstein, maxwell och nu senaste skandalen med FTX och bankman-fried där de alla tillhör denna minoritet, även claus schwab så klart ingår i denna krets m.fl m.fl.

    Har kommit fram till att man nästan utan undantag kan utgå från denna minoritet så fort det handlar om bluff och båg och mänskliga tragedier. För den som bemödar sig med att läsa på så är allt uppenbart. Har också läst, kanske på denna blogg att ca 80% av denna minrotet idag utgörs av khazarer som jag förstår det är världens grymmaste folkslag.

    Den STORA frågan är bara hur vi ska få folk att vakna upp och hur vi ska lösa ”problemet” ?

   • ceskyraj says:

    Peter, jag försvinner inte från din läsarkrets. Du är den bästa som kan peka på varifrån faran för hela världen kommer. I min närmaste omgivning, låter sig tyvärr individer tilltalas av statens givna påbud och nu krigsstress. Jag är livrädd. Uppvuxen ett år efter kriget, upplevde jag inte kriget men känner från mina föräldrar vad kriget orsakade i mitt födelseland.

    • peterkrabbe says:

     Tack Ceskyraj, då vet jag att jag i alla fall har EN läsare kvar! Vi som är lite äldre har en annan typ av erfarenheter att förmedla, som dagens unga inte kan förstå eftersom man inte har upplevt dem. Min familjehistoria är tusenårig och spänner över hela Centraleuropa. De sista hundra åren har gått hårt fram med oss och mina erfarenheter kommer lika mycket från det verkliga livet som från litteratur och allmän kunskap. Jag skall berätta mer om detta längre fram – om någon finns kvar som vill läsa…

     • ceskyraj says:

      Tack Peter. Tror mig, vi är många fler än du tror. Var och en försvarar sanning och yttrandefrihet på sitt sätt. Många yngre har vaknat upp och agerar. Tillsammans blir vi starka. Dina kloka analyser behövs.

     • ludwig.S says:

      Hej, Peter!
      Du har några läsare till – hela min familj. Jag är också från andra sidan f.d.järnridån (från det ”omskurna” landet Ungern) med mörka erfarenheter och är förtvivlad över utvecklingen d.v.s. avvecklingen av landet Sverige och Europa. Det är enbart rätta ord och rätta benämningar som gäller för att formulera problemet för oss/mänskligheten.

  • Loa says:

   Underbar man.

   27.10 ’Rapprochement’ betyder inte ’förebråelse’ utan NÄRMANDE. Mellan Moskva och Berlin. On the scale that we HAVE seen historically.

   44.50 och 45.07 ‘Tegelkonstruktionen’… skall vara BRICS (five leading emerging economies: Brazil, Russia, India, China, and South Africa.)

 9. Nedanstående är möjligen en förklaring till, varför världen är som den är.

  Vår fina planet Jorden, troligen en av många liknande, i vår galax, och i universum ?
  Människorna och vår levande jord är skapad av universum ” vem annars ?”.

  Det är idag uppenbart, att jorden är, inte bara full av liv, utan i sig själv levande,
  precis som våra kroppar, med autonoma funktioner.
  EX: atmosfärens syreinnehåll är 21%, och kväve 77% etc.
  Vilket är det mest gynnsamma för livet på jorden (märkligt eller hur??).

  Att djungelns lag gäller på jorden har dom flesta inte insett.
  Djungelns lag betyder, att alla levande organismer, människor djur virus bakterier växter etc, konkurrerar/kämpar mot varandra för att överleva,
  och detta är motorn i utvecklingen.

  Alt enligt GAIA hypotesen!

 10. Magnus says:

  Jag står 100% bakom vartenda ord i denna bloggtext.
  Den så kallade blåa sidan har samma uppdragsgivare som den så kallade röda sidan inom politiken. Dessa två sidor används av deras uppdragsgivare när så behövs, för att kunna genomföra deras agenda. Dessa två parter är avgörande för deras uppdragsgivare då de använder både det globala näringslivet och de nationella statsapparaterna med allt vad det innebär. Deras globala körschema finslipas konstant och är nu nästan 100% på plats. Corona bevisar föregående mening. Avskummen kan nu hälla i översta glaset för att forma hela världen från de globala organisationerna, via EU, sedan via styrelseskikten inom staterna, sedan ner till myndigheter, regioner, kommuner och hela vägen in i ”folkhemmet”. Det vrider sig i min mage. Vill kräkas….

 11. Magnus says:

  Svensk rättssytemet kommer under 2023 visa för alla hur vårt rättssytem styrs och fungerar. 2022 blev Katerina J anmäld och fälld. 2023 går Linda Karlström en omgång med svenska staten angående uthängningen i Vaccinkrigarna. Får inte Linda rätt i sitt fall så bör alla förstå att vi inte har någon rättsäkerhet på individnivå bara för myndigheter och hela lögnappareten.

 12. Jari Norvanto says:

  ”AGW som den egentligen kallas (Antropocene Global Warming, av människan orsakad uppvärmning)”

  Det står för Anthropogenic Global Warming. Antropocen är dock en, förefaller det, lustig parallell, eftersom Onkel Goolag lite löst men tendentiöst ger definitioner som involverar den tid i människans inträde / varande på Jorden, då ekologin därigenom påverkades… Nästan som att det ska förstås som att människan är naturens fiende?

  • Loa says:

   ”Onkel Goolag” 🙂

   Jag skulle också säga eng. Anthropogenic, sv. Antropogen.
   ”Antropocen” sist i raden kambrium, ordovicium…

 13. Bra text! Även om den är mörk. Skriver god fortsättning i alla fall. Visst är världen en scen! Tänk allt dom kommit undan med. Tänker på våra små tomtar till politiker. När dom kommer ner och får frottera sig med högdjuren. Oj så imponerade dom blir och hur dom snappar upp vad som gäller. Gladeligen! Det är väldigt dyrt att vara med där. Man kan köpa sig globalt inflytande! Den globala statskuppen pågår. 1 500 privatjet flyger in till Davos! Wow! Har Ulf K och dom andra tre som är inbjudna eget plan? Kan dom inte träffas i den globala byn – i skyn! Skajpa och ha sig! Där sitter dom och talar om att vi inte ska flyga!

  Lite info från Kasselstrand: World Economic Forum (WEF) är världens kanske mäktigaste lobbygrupp. Gruppen finansieras huvudsakligen av sina medlemsföretag. Medlemsföretagen är normalt sett multinationella bolag med omsättning i mångmiljardklassen. Enligt WEF:s egen officiella information sträcker sig den årliga avgiften från omkring en halv miljon kronor till närmare 10 miljoner kronor, beroende på hur stort inflytande företaget vill köpa.

  Ett företag som betalar årlig medlemsavgift får bland annat möjlighet att delta med VD eller annan topprepresentant på årsmötet i Davos, givet att man även betalar deltagaravgiften på cirka 300 000 kronor. Utöver företagen bjuds varje år ett stort antal utvalda gäster in, främst politiker, men även ledande företrädare inom media, civilsamhälle och akademi.

 14. Reblogga detta på Helena Palena och kommenterade:
  Bra text! Se ovan…

 15. Lars-Erik Molin says:

  Allen Savory har ett TED-föredrag om hur man kan lösa problemet med med världssvälten.

  Vad man inte har insett är att det behövs massvis av boskap i de områden som nu är dåligt bevuxna. Man har ansett att det finns för många djur i dessa område. Djuren äter det gräs som finns, gödslar, trampar ned och drar vidare. Marken kan då ta emot det regn som kommer. Utan denna markbehandling kommer det regn som faller att dunsta och marken förblir torr.
  Lösningen är att skaffa mängder av boskap och växtligheten gynnas så man blir självförsörjande.
  Detta har Allen Savory tillämpat i bl a Afrika.

 16. Magnus says:

  Frågan är fortfarande:
  – Hur får vi stopp på det globala vansinnet?

  Vi kan se att vi absolut inte kan med nya partier förändra det globala vansinnet från Helgeandsholmen, så hur gör vi? Jag tror att vi måste inflitrera de viktiga nationella instutitionerna för att få en förändring. Vi måste vända narrativet på våra arbetsplatser både inom det privata men isynnerhet inom stat- och kommuner. Instutiinerna ska hamna i samma tankemönster som oss. Sverige ska alltid gå först oavsett vad EU eller FN anser.

  Andra frågor jag har är vad G7 mötet i Cornwell hade för syfte när de fotograferades på ett podie stående på en strand vid havet? Var det en symbolisk handling där de visade att där och då tog G7(odjuret som steg upp ur havet med 7 huvuden) rollen som makthavare? Ska de styra världen i 42 månader? Vem kommer utmålas som den äkta mesias och när ska det ske? Jag säger inte att jag tror på dessa ting men kan konstatera att de som styr använder symboliken i sin strategi. Troligtvis för att de kan och att de just nu är överlägsna. Inte för att de har högre IQ utanför för att de är född in i Agendan.

  • Benny says:

   Globalisterna har den rikaste 1% som sina 5-kolonnare i alla länder och de vill gärna tjäna mer pengar genom att stödja globalismen för att berika sig själva! Det stora problemet är att det är bara 1% av den rikaste procenten som platsar i den ligan, de övriga 99% är förda bakom ljuset men tycks inte förstå att de är nyttiga idioter för globalismen. Kanske inbillar dessa ”fattigare” miljonärer sig att de snart också tillhör den rikaste promillen om de bara kan sno åt sig mera rikedomar? Många politiker som berikat sig genom korruption tillhör numera 1%-skaran som några av Sveriges statsministrar sedan 1990-talet.

 17. Mo says:

  Det meningslösa kriget i Ukraina. Är det verkligen mer vapen som behövs.

  https://www.omvarlden.se/nyheter/sverige-ger-nytt-stodpaket-till-ukraina

  Är detta förenligt med NATOs roll som försvarare och fredsbevarare inom Europa ?

  https://www.friatider.se/ukraina-gar-inte-med-pa-vapenvila-under-ortodoxa-julen

  • Benny says:

   För en del länder är inte kriget meningslöst dessvärre! För USA, Polen, Rumänien och Ungern vill att kriget ska fortsätta men av olika skäl. USA vill försvaga Ryssland och ge oligarkerna chansen att gripa makten igen, precis som på 1990-talet. De övriga med Polen i spetsen vill att Ryssland ska bomba skiten ur den ukrainska militären så att det blir lätt för dem att återta förlorade landområden i Ukraina. Sverige som vasall till USA gör bara som ”husse” säger och för att visa att man är en riktig Nato-vän…

   • Mo says:

    Helt klart är det många olika intressen involverade. När det gäller NATO så kan man fundera över om inte Sverige har fått en ny husse på nämre håll

    • Loa says:

     Sverige satsar på tidig roll vid tredje världskrig
     8 januari 2023
     https://www.friatider.se/sverige-satsar-pa-tidig-roll-vid-tredje-varldskrig

     Sverige kommer som Natomedlem få en tidig och viktig roll i Natos försvar av norra Europa om tredje världskriget bryter ut. Det meddelade statsminister Ulf Kristersson på Folk och Försvars konferens i Sälen idag, där han hade svårt att dölja hur coolt och häftigt han tyckte det här var.
     – Det här är stora saker, det är farliga saker! dundrade statsministern upprymt från podiet.

     • Benny says:

      Åsnorna i Stockholm begriper inte att Sverige får en tidig roll att utplånas i ett krig som kanonmat. Kristersson är t o m en större dåre än Calle Bildt. Men visst är det farliga saker när en kärnvapenbestyckad Zircon-missil landar i fjollträsk det har han rätt i. USA:s politik går alltid ut på att låta vasallerna bli kanonmat och jag tycker att Kristersson personligen ska gå som gott föredöme och lista sig för tjänstgöring i Ukraina tillsammans med den andre skrivbordskrigaren Stollenberg.

   • Loa says:

    Tredje skäl: omsättning av vapenlagren

    Nigerian Leader Issues Warning: Weapons Sent to Ukraine Are Ending Up in Hands of Terrorist Groups in North Africa
    https://www.thegatewaypundit.com/2022/12/nigerian-leader-issues-warning-weapons-sent-ukraine-ending-hands-terrorist-groups-north-africa/

  • Lennart says:

   Det behövs verkligen inte mer vapen eftersom de bara leder till att fler ukrainare och ryssar blir dödade utan att förändra utgången i stort. Ryssland har vunnit kriget och besegrat självaste NATO. Även om NATO och USA skulle sätta in alla soldater de har i Ukraina skulle det inte påverka utgången. Det som återstår för Ryssland är att göra slut på resterna av den ukrainska militären. I slutet av månaden när marken är frusen kommer rimligen en rysk offensiv med målet att avsluta kriget. Cirka 500 000 välövade och professionella ryska soldater står snart redo. Mot dessa har Ukraina inget att sätta emot. Ukrainarna har redan förlorat drygt 150 000 i stupade och 450 0000 i sårade, vilket är åtta till tio gånger fler än motsvarande ryska förluster. Kiev sätter nu in tonåringar och överåriga samt soldater utan tillräcklig utbildning. Inget av de vapensystem Väst skickar, som Patriotrobotar och Archer, kommer att spela någon roll.
   USA:s och ”The Deep States” mål med kriget verkar vara att sänka Europa och genomföra ”The Great Reset”. För detta talar att USA, troligen med hjälp av britterna, sprängde Nordstream. Ett NATO-land, USA, angrep ett annat NATO-land, Tyskland.

   • Loa says:

    Krig och kaos producerar vilsekomna barn. Det poängterade alltid Robert David Steele. De är inte collateral; de är byte.
    Fulford hade ett fruktansvärt vittnesmål för några månader sen från Charkov av en rysk soldat. På annat ställe sades att just denna hantering eldat den ryska kraftsamlingen.
    Samma preying upon the innocent sker i parti och minut över Bidens obefintliga gräns.
    ” Tidskriften Washington Examiner undersökte DNA-tester hos invandrande vuxna till USA som dök upp tillsammans med barn vid den södra gränsen. Resultatet visade att 30 % av de vuxna inte var släkt med barnen de hade med sig. ”

    • Mo says:

     Barnen utnyttjas som biljetten för de vuxna in till USA, ungefär som olika former av äktenskap har gett en säker biljett in till Sverige. Men vad händer med barnen, traditionen av barnhandeln fortsätter i nästa land, de efterfrågas som billig arbetskraft på den amerikanska arbetsmarknadens skuggsida.
     Socialister vill ge sken av godhet genom dessa transporter och vill få oss att se dem som räddningsmanövrar, vår tids slavhandel.
     Överste Douglas Mcgregor har verkligen rätt i att USA behöver alla sina resurser för att ägna sig åt problemen på hemmaplan istället för att vara ute och kriga runt om i världen. Det förstår Putin, det förstod Trump och insikten sprider sig.

 18. Benny says:

  Det är intressant att följa kommentarer i alternativa media. En del tror att man kan botanisera i MSM-propagandan lite hur man vill. En del som är ryssofober tror att allt som MSM spyr ut om Ukraina är sant men förkastar helt MSM när det gäller andra frågor som invandring, covid, klimatbluffen m m. De tycks tro att MSM är ett smörgåsbord där ”nyheter” som passar den egna världsbilden minsann är dagens sanning medan man kan välja bort annat? När ska folk fatta att MSM är agendastyrt som ljuger, desinformerar och döljer fakta i alla frågor?

 19. Astrid says:

  Dina texter Peter håller alltid hög klass. Kunskaperna imponerar, uppriktigheten och sanningssträvan berör.

  Kristus hör ihop med Sanningen. Med lögnen följer lätt demoner in i människan, demoner som förleder, driver bl a till extremism och fanatism. Man är inte sig själv, utan besatt. Eller ”Dubbelgångaren” har tagit över Jaget.

  Detta är vanligt i dag. Vi är inte starka i Anden.

  Omdaningen av världen enligt NWO innebär också ett omintetgörande av den gudomliga planen: mänskligheten över tröskeln till högre medvetande.

  NWO sänker människan till robot/ boskap/ slav… Människan ska i alla fall inte längre vara människa med potential att bli lik Kristus, ett gudaväsen.

  Istället för att följa Kristus och vinna evigt liv ska vi kopplas till tekniken och förvandlas till förbrukningsvara åt ”de utvalda”.

  Istället för Guds allseende öga installeras teknisk total kontroll.

  Istället för karma, andliga lagbundenheter, ska ett digitalt kreditsystem belöna och straffa.

  Istället för”livets bröd” kommer vi att utfodras med icke människoföda, vilket markerar att vi inte tillhör människoriket, utan är förpassade till en låg nivå.

 20. Astrid says:

  Rysslands president Vladimir Putin har intagit en ledarposition för mänsklighetens befrielse undan globalismen. Han har sagt att arbetet att störta globalisterna kan ta tio år.

  Det riskerar alltså att bli en lång svår tid innan allt är över och ”Satan/ Antikrist besegrad.

  Det ryska folket fick lida mycket under Sovjetkommunismen. Nu är det västerlänningarnas tur –

  Många ryssar bar sitt lidande tåligt. En mysteriehemlighet är att just tåligt buret lidande kan utveckla högre sinnen. Genom att i sitt inte i tysthet genomleva smärtans faser kan ur den processen ett andligt stigande ske.

  Lidandet får en mening.

  Det finns profetior om att en förnyad och mäktig Kristusimpuls kan komma att utgå från Ryssland och sprida sig ut över världen.

  Hoppet är att efter en tid av mörker kommer ljuset med Kristi återkomst. Dock inte fysiskt. Det skedde bara en gång och aldrig mer: att ”Gudasonen till jorden steg ner”. Inkarnerade. Gud blev människa. (Dopet i Jordanfloden).

  • Benny says:

   Man får väl hoppas att ryska folket förstår att det är allvar och att de inte låter oligarkerna och 1% ta makten igen i Ryssland för då är hoppet ute i kampen mot globalismen.

   • Loa says:

    Tjugotre ryska oligarker och höga affärsmän har dött ifjol av epidemin ‘fall från hög höjd’ av typ fönster, balkong, klippa, båt. Rep, kniv, yxa och gift förekommer också. ”Sudden oligarch death syndrom” SODS.

 21. matte5958 says:

  Ja då sitter vi här igen. Våra och mänsklighetens fiender har vi härinne bra grepp om, vilka de är och deras agenda.
  Jag har som många andra pendlat mellan uppgivenhet och hopp, dock har hoppet övertaget sedan ett drygt halvår.

  Att ha hopp är lika med att tro på det goda som finns inom en absolut majoritet av jordens befolkning. Mot oss står en (((kabbal))) som under många sekler arbetat mot NWO och världsherravälde samt förslavning/partiell utrotning av oss ”useless eaters”. För alla tvivlare bara att läsa Sion vises protokoll med en fullständig handlingsplan över hur detta ska genomföras. En nyckel är fullständig kontroll över all media., samt etableringen av en ”deep state” över hela västvärlden vilket ger dem kontroll oavsett vilket styre som råkar sitta i regeringen. Det är främsta nycklarna, men läs föralldel protokollen ni som inte gjort det ännu.

  Det är svåra motståndare, men betänk att de arbetat under sekler mot detta med hjälp av ihopstulet kapital av gigantiska mått. Vi och allt flera har kämpat 5 – 10 år, så vi har hunnit långt på den korta tiden!
  Kampen vi för handlar om upplysning, debatt och ekonomiskt stöd till bloggar, alternativ media, aktiva val som tex alltid använda kontanter med mera.
  Betänk också att vi lätt missar att majoriteten av jordens befolkning INTE bor i väst och de inte är lika illa ute som oss här i väst – ännu iaf.

  Så klart vi skall göra motstånd med alla medel vi kan, kanske sätta som mål för 2023 att lägga mera tid och pengar på motståndet? Det nyårslöftet gav jag mig själv.
  För vad är alternativet?

 22. matte5958 says:

  En åtgärd som i kan göra är att maila politiker, journalister, SVT, SR med korta kärnfulla mail med fakta och nån eller några frågor. Börjar det komma många mail med liknande synpunkter och kritik så blir det jobbigt och svårt att ignorera för dem. Jag praktiserar detta.

 23. Loa says:

  Låt oss tänka på alla J6 ”insurrectionists” som ruttnar i DC Gitmo sen två år.
  Överst postar jag Intro till att “The insurrection” ö.h.t. ägde rum.
  Tayler Hansen hade gått ut för att bevaka Trumps tal och uppslutningen, med kamera och anteckningsblock.

  Journalist Tayler Hansen Reveals What He Witnessed with Ashli Babbitt on J6 and During Her Murder
  January 6, 2023
  https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/must-read-journalist-tayler-reveals-witnessed-ashli-babbitt-j6-murder-video/

  Here is the full thread revealing the real story behind January 6th and what happened to Ashli Babbitt. Full credit to Twitchy https://twitchy.com/samj-3930/2023/01/06/journo-shares-eye-opening-thread-about-what-he-witnessed-firsthand-on-j6-with-ashli-babbitt-footage/ for first breaking the story:

  conservative journalist Tayler Hansen wrote a long thread today revealing what he witnessed on January 6th where he walked side by side with Ashli Babbitt.

  Tayler Hansen
  @TaylerUSA
  For a while, all was calm and peaceful. Then a concussion grenade was thrown deep into what was a peaceful crowd. This caused an eruption within the crowd. The crowd surged due to those in the back not understanding what was happening, pushing others forward consistently.

  For over an hour, a continuous barrage of concussion grenades, tear gas, pepper spray, and other crowd munitions were deployed on the crowd. This affected thousands of people, most of whom had no idea what was going on and hadn’t been violent at all.

  I was hit by multiple rubber munitions and maced into absolute oblivion, even while wearing visible Press Credentials. The Police were 10x more aggressive than I have ever seen at any riot I covered in 2020.

  For over an hour this went on, during this barrage Kevin Greeson and Benjamin Phillips both suffered fatal heart attacks from the munitions being thrown. (Munitions we’re not authorized to be used on the 6th.) People were on fire and had holes blown in them at this point.

  After an Officer pushed Derrick Vargo off of the inaugural stairs, breaking his legs, the Officer taunted the crowd below who were visibly upset. This caused a crowd to surge up the staircase which eventually arrived at the Western doors of the Capitol.
  (…)

  sedan följer beskrivningen:
  I watched an unarmed woman (Ashli Babbitt)— get shot and killed in front of me.

  OCH:
  The J6th committee refused to speak with me.

  .
  .

  Uppviglare
  förmodl å FBIs vägnar

  Megan Paradise, the Ray Epps Female Clone, Caught on Megaphone Directing Trump Supporters to US Capitol, Broke into Pelosi’s Office, Filmed the Room, Has Not Been Arrested
  January 6, 2023
  https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/never-forget-megan-paradise-ray-epps-female-clone-caught-megaphone-directing-trump-supporters-us-capitol-broke-lawmakers-office-filmed-room-not-arrested/
  .
  .

  Republican Rep. Attempts To Get To The Bottom Of Allegations Of J6 Prisoner Abuse, This Is What He Said
  January 6, 2023
  https://100percentfedup.com/republican-rep-attempts-to-get-to-the-bottom-of-allegations-of-j6-prisoner-abuse-this-is-what-he-said/

  In acknowledgement of the second anniversary of January 6, Texas Republican Rep. Troy Nehls visited some of the imprisoned protestors. He said they complained about the way they were being treated, alleging abuse from their guards and claiming they were denied basic rights.

 24. Henrik H says:

  Valboskapen i Sverige tycker att förra sosse-regimen gjorde ett bra jobb och vill behålla en katastrofal massinvandring och en politik som utarmar landet på område efter område. Det var på håret att det blev regimskifte.
  Det nya sosse-regimen vill inte ändra på något väsentligt. Man vill inte ens indikera och göra några bindande (som aldrig är bindande i politik) utfästelser som skulle kunna ge något hopp. Man är besatt av den djävulskap som utgår ifrån FN, WHO, EU, WEF, etc. Kopplingen till Tolkiens Sagan om Ringen och Mordor där är slående.

 25. Pingback: Hur såg julfriden ut 2022/2023? – Kulturbilder

 26. Roger P says:

  Jo, det är dags för lite motstånd som jag vetat i flera år.

  Agenda 2030, hade ett tidigare namn som ofta censurerades i vissa forum om man skrev om det.

  Svinifluensan var ett test, invandring, cnitton, nu går dom på mat/energi/bränsle.
  Kan inte vara en slump att detta sker i flera länder i världen, ja, det är ingen slump alls utan riggat av WEF och globalisterna som ska kuva folket ner till skoskaften så de får lämna hus och hem/arbete, och vara lyckliga.

  Länka gärna vidare.

  https://newsvoice.se/2023/01/banned-david-icke-speech-intended-amsterdam/

  • Mo says:

   Alltfler reagerar mot en värld där vi inte vet vad som har konstruerats av människan och vad som är resultatet av naturliga förändringar. Mycket har sin upprinnelse från biovapen framtagning inom DARPA som har outsourcat verksamhet till andra länder. Vad som var planerat för biolabben i Ukraina är viktigt att förstå om delar av forskningen förs över till Sverige. Sedan tycks det som att kommersiella intressen blivit alltmer involverade för att göra förtjänst och då förlorar de kontrollen.

 27. Pingback: BLANDEDE BOLSJER – NewSpeek

 28. Pingback: Varning för regeringens Natopolitik – Kulturbilder

 29. Mo says:

  EU-politiker bidrar till att öka spänningarna i Israel/Palestina konflikten. Pengar från Qatar via NGOer har hittat till EU-toppars fickor. En väl upparbetad modell ?

  https://www.varldenidag.se/israelkommentar/hemligt-dokument-avslojar-eus-plan-att-skapa-fiktivt-palestina/repvko!CbQD2bHjITOfrpR1bITew/

  • peterkrabbe says:

   AHLC arbetar för en tvåstatslösning i konflikten, vilket är det enda som i nuläget är aktuellt. Inte ens Israel vill ha en enstatslösning, eftersom det skulle göra judarna till en minoritet i Israel. Både EU och USA stödjer därför tvåstatslösningen. Vad personer som Åsbrink vill är därför också oklart, förmodligen att palestinier inte skall existera i Mellanöstern. Hon ser Israel som ett judiskt land sedan 3000 år, vilket knappast är korrekt historieskrivning.
   Det är snarare ett problem att flertalet kristna känner samhörighet med judarna bara på grund av de bibliska referenserna till området och Jesus som jude. De kristna och judiska religionerna har mycket lite gemensamt, vilket de kristna skulle förstå om de läste Talmud och Torah. Jag skall inte gå in i polemik om Palestinafrågan här, eftersom den är olöslig, men de kristna får nog vidga sina vyer en aning om de vill ha en lösning på konflikten. Att Qatar börjar använda sina oljepengar för att muta västerlänningar kan ju vara ett problem i sig, men samtidigt är det samma metodik som judarna har använt de senaste två hundra åren.

   • Mo says:

    Kristna i landet och runt om i världen kanske känner trygghet med judarnas närvaro i Israel med tanke på vad som har drabbat de kristna i omgivande länder med muslimsk majoritet. Samhörigheten med landet är en del av kristendomens rötter, så det är klart att det har betydelse för den kristna religionens överlevnad. Utplåningen kan gå snabbt, det såg vi i forna Sovjet och även i dagens Sverige.

    • peterkrabbe says:

     Jo, det känns säkert tryggt med vargen som fåraherde – ända tills han blir hungrig. Prästerskapet blev förmodligen ganska förvånade när Notre Dame i Paris – kristenhetens vackraste och mäktigaste katedral – brändes ner för några år sedan med hjälp av DEW-vapen som bara Mossad och CIA förfogar över. Utredningen har fortfarande ”inga misstankar om brott”.
     Därmed inte sagt att det är utan problem för kristendomen att ha sina heliga platser i en annan civilisation, där även andra religioner anser sig ha förstahandsrätten. Det gäller både judendomen och islam. Frågan är vilket värde dessa platser kommer att ha i en urbaniserad miljö som ständigt växer och förändras till oigenkännlighet? Arkeologisk?

     • Mo says:

      Vargen är beroende av fåren för sin överlevnad. Medan fåren skulle klara sig bättre utan varg, det gäller för dem att bli varse det, tids nog.

      • peterkrabbe says:

       Om vi skall fortsätta allegorin så tror jag också att fåren klarar sig bra utan varg, men inte utan fåraherde. Om fåren fick rösta tror jag inte att de skulle välja en varg till fåraherde. Nu får de inte välja själva, det gör ägaren till fåren. Vem är då ägare till fåren? Gud eller den som köpt dem? Det kan vi ju alltid fundera över.
       När Rothschild för 100 år sedan grundade Fabianerna i London använde man en varg i fårakläder som vapensymbol. Den indikerade att om tio får i en flock är dresserade att gå i en utvald riktning så följer de övriga hundra efter. Det är bättre att styra utan att synas. Fåraherden kan alltid ifrågasättas, vilka de dresserade fåren är vet ingen innan det är för sent.

 30. Loa says:

  Kristersson godkänner USA-baser i Sverige – ”kommer inte att heta baser”
  10 januari 2023
  https://www.friatider.se/kristersson-godkanner-usa-baser-i-sverige-kommer-inte-heta-baser

  Den som oroat sig för att Nato-medlemskapet kommer att medföra att regeringen låter USA uppföra militärbaser i svenska kommuner kan vara lugn. Regeringen tänker nämligen inte kalla baserna för baser, meddelar försvarsminister Pål Jonson (M) på Folk och Försvar.

  Enligt försvarsministern handlar det om ett avtal med USA som kallas för Defence Cooperation Agreement (DCA) där Sverige låter USA bygga ”militära baseringsområden” för amerikanska styrkor, där såväl supermaktens militärer som krigsmateriel kan baseras.

  .

  https://samnytt.se/klartecken-for-amerikanska-militarbaser-i-sverige/
  .

  https://nordfront.se/regeringen-ska-lata-usa-uppfora-militarbaser-i-sverige

  Under måndagen presenterade regeringen att man förbereder ett så kallat Defense Cooperation Agreement (DCA) med USA. Avtalet reglerar de ”juridiska förutsättningarna” för USA att placera soldater och krigsmaterial i Sverige.

  Regeringen verkar också självsäker på att avtalet kommer att kunna ingås utan några större protester, trots att den kräver grundlagsändringar. ”Avtalet kommer att kunna träda i kraft när Sverige genomfört de författningsändringar som krävs”, skriver försvarsminister Pål Jonssons pressekreterare Johan Hjelmstrand i ett pressmeddelande.

  .

  https://nyadagbladet.se/utrikes/amerikanska-militarbaser-i-sverige-kan-snart-bli-verklighet/
  .

  https://newsvoice.se/2023/01/sverige-usa-forsvarssamarbete/
  Text: Svenska Regeringen
  / pressmeddelande av Johan Hjelmstrand

  • ludwig.S says:

   Ett passande citat år 479 f.v.t. från Konfucius till dagens politiker, journalister och egentligen till alla människor:
   ”Tzu-Lu sade: Fursten av Wei har sökt dig för att med din hjälp ordna landets styrelse. Vad är det första som du anser böra göras?
   Mästaren sade: Av nöden är att fastställa rätta benämningar.
   Jaså, verkligen? sade Tzu-Lu. Så opraktisk du är! Varför skulle dessa behöva rättas?
   Mästaren sade: Huru illa uppfostrad är du icke, Yu! Den upphöjde är försiktigt tystlåten om vad han icke vet.
   Om rätta benämningar icke fastslås motsvarar språket icke fakta. Om språket icke motsvarar fakta kan ärendena icke föras till framgång.
   Kan ärendena icke föras till framgång skall rätten och musiken icke blomstra. Blomstrar icke rätten och musiken kan lag icke tillbörligt skipas. Kan lag icke tillbörligen skipas vet folket ej i vad mån det kan röra hand eller fot.
   Därför ser den upphöjde nödvändigheten av att orden svarar mot begreppen och därtill att handlingarna svarar mot orden. Den upphöjde begär detta, att i hans ord ingen oriktighet skall vara.”
   Ur samtalen med Konfucius. Tolkade av Alf Henrikson och Hwang Tsu-Yü

  • peterkrabbe says:

   Ja, det förstår vi ju alla att amerikanska baseringsområden för deras militär och stridsutrustning inte är detsamma som amerikanska baser. Eller?
   Allvarligt talat ser jag starka indikationer på att Kristersson behöver tala med en psykolog. Storhetsvansinnet växer i lavinartat tempo och hans utmålade roll för Sverige i ett kommande världskrig börjar likna Karl XII. Eller Napoleon och Hitler. Om inte partiledningen ser till att han får lugnande mediciner kommer det att gå riktigt illa för vårt land…

  • Jonas says:

   Det är inte klokt att regeringen släpper in världens farligaste och mest krigiska makt alla kategorier i vårt land, detta kommer att sluta illa för Sverige. Det är säkert reinfelt och bildt som ligger bakom detta, de två är Sveriges mest avskyvärda politiker.

 31. Erik says:

  Journalisternas tangentbord för 2023:
  https://nordfront.se/veckans-memer-2-3

 32. peterkrabbe says:

  https://nyadagbladet.se/inrikes/tilltankte-c-partiledaren-spred-hat-mot-kvinnlig-forfattare-och-vita-man/

  Så dags då för Centerpartiet att få en muslimsk ledare? En stilla undran är om inte detta blir centerns svanesång i riksdagen. Skall vi tolka hans namn Demirok som att han är till hälften Black Rock? Blir intressant att se Erdogans reaktion på denne ex-turkiske partiledare…

 33. Benny says:

  Funderar på varför det brinner i häcken på regimen att baxa in Sverige i Nato och få hit Nato-soldater? Kan det vara så att dårarna i Stockholm plötsligt kommit till insikt om den explosiva situationen i Sverige med mer än 1.5 miljoner muslimer som till slut måste slås ner med militärmakt och en allt argare svensk, som fortfarande knyter näven i fickan, får samma behandling? En gammal ”fin” svensk tradition…Gustav Vasa tog ju hit tyska legoknektar på sin tid för att slå ner alla uppror. Historien går igen…

 34. Mo says:

  Situationen i Sverige kan bli lika explosiv som i forna Balkan. Alltmedan forna fredsduvan Sverige i desperation blir hökaktig tycks Israels roll bli att få till stånd fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina.

 35. Loa says:

  Svenskarna som bjudits in till årets WEF
  10 januari 2023
  https://www.friatider.se/svenskarna-som-bjudits-till-arets-wef

  Nu har en deltagarlista https://www.friatider.se/sites/default/files/wef23.pdf från den 8 december läckt, och där framgår det att totalt 22 svenskar då var klara för globalistträffen.
  Bland de mest kända namnen finns prins Daniel samt ministrarna Tobias Billström (M) och Johan Forssell (M).

  • peterkrabbe says:

   Intressant att se hela deltagarlistan, även om några toppar nog kommer utan offentlig föranmälan. I Sveriges fall kan vi notera att deltagandet består av de vanliga globalistföretagen i Wallenbergs ledband, knappast förvånande att se DN med Wolodarski där. Mest uppseendeväckande idag är kanske Vattenfalls deltagare Anna Borg och Mats Granryd – minst sagt provocerande med tanke på den svenska energidebatten och diskussionen om prissättning på el, en fråga som vi utan problem associerar till just WEF:s agenda.
   Att hovet skickar prins Daniel får vi väl se som en markering att man inte vill delta själva men låter Daniel lära sig att konfrontera uppmärksamheten. Vi får hoppas att han fått order att inte prata inför kamerorna.
   På ministernivå är det skönt att Kristersson håller sig borta, det räcker mer än väl med hans framträdande på Folk och Försvar. Rent allmänt är det tunt med deltagande från statschefer, Sanna Marin i Finland är ett undantag som inte heller förvånar.

   Mest påfallande är det stora deltagandet från USA, grovt räknat utgörs en tredjedel av de c:a 2000 delegaterna av amerikanare. Det blir trångt i Davos. Dominerar gör finans och media, vilket är förväntat. Anmärkningsvärt är det stora deltagandet från det schweiziska parlamentet, 17 ledamöter. Kanske vill man markera att evenemanget tillhör Schweiz´ varumärke numera, där borde man vara mer försiktig. Årets möte känns ändå som om man lagt växeln på tomgång, frånvaron av ledande politiker ekar i tomrummet och Schwab lär få det svårt att hålla ångan uppe i det sällskapet.

   • Erik says:

    Ja du Peter. Gryningen är som närmast när det är som mörkast. Även om jag känner stor uppgivenhet, tycker jag också att Davosgänget och WEF med Schwab i spetsen känns trötta och som du säger går på tomgång. Opinionen är betydligt spänstigare. Jag tror så här: plandemin med jabben var en psoyop ämnat att fånga världens blickar bort från den ekonomiska och politiska kris i bland annat USA. Ukrainakriget samma sak. Vad ska komma här näst? Färre och förre orkar följa MSM och fler och fler vaknar upp.

   • Jonas says:

    Vi kan ju alltid hoppas att Ryssland har en eller flera missiler som löper amok och slår ner i Davos på bästa sändningstid.

 36. Mo says:

  Gudrun Schyman ( för Klimatalliansen Österlen ? ) tycker att Ukraina och Ryssland skall sätta sig vid förhandlingsbordet. Motståndet är starkt från V och andra socialister bla på Palmecentret, de ställer sig på Hökmarks sida.

  https://www.arbetaren.se/2023/01/12/schyman-sagas-efter-uttalanden-om-ukraina/

 37. Loa says:

  jimstone.is
  http://www.voterig.com/.us0.html
  January 12 2023
  Telling: The covid shots are probably about mind control

  The best people in Brazil – those who will resist tyranny and stolen elections, are being forcibly administered the covid shot. Why? Covid is over. This shot has a different purpose.


  • Loa says:

   Moderna tar skamlöst karategrepp på covid19-vaxx-katastrofen

   Here We GO: Moderna CEO Announces New mRNA Shot for Heart Failure Patients to Help “Grow Back New Blood Vessels”
   January 11, 2023
   https://www.thegatewaypundit.com/2023/01/go-moderna-ceo-announces-new-mrna-shot-heart-failure-patients-help-grow-back-new-blood-vessels/

   Stéphane Bancel, CEO of Moderna, announced the development of a new mRNA shot to treat patients suffering from heart failure.

   “We enter 2023 in a great position, with significant momentum across our clinical pipeline, a highly energized team and a strong balance sheet of over $18 billion of cash and cash equivalents,” said Stéphane Bancel, Chief Executive Officer of Moderna.

   In an interview with Sky News, Bancel said, “We are now in a super exciting program, where we inject mRNA in people’s heart after a heart attack to grow back new blood vessels and re-vascularize the heart.”
   In short, Moderna will fix the problem it created.

   • Mo says:

    Nu visar läkemedelsindustrin själva med tydlighet hur mRNA skall klassas, som ett läkemedel inte ett vaccin. En riktad behandling mot en medicinsk åkomma är ett läkemedel. En förebyggande behandling som ger upphov till en specifik immunitet är ett vaccin. De sk ”mRNA vaccinerna” ger ett kortvarigt skydd, som ett flertal andra läkemedel, men ingen immunitet och de hindrar ej heller smittspridningen av viruset i samhället.

 38. Mo says:

  Färska data, inflationen i fortsatt stigande trend i Sverige. Bra historiska värden att jämföra med. I övriga EU har det vänt så vi tycks ha ett inhemskt problem.

  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-12-manadersforandring-inflationstakten/

  Finland har legat lägre än Sverige och har planat ut med oförändrat 9% dec 2022.
  Danmark har legat högre än Finland men lägre än Sverige och de toppade på
  10,1 % redan okt 2022.

  https://www.hbl.fi/artikel/78ea8782-92d5-4dc5-9db2-c3a46ef3fb4c

  • peterkrabbe says:

   Oroväckande trend. Blir inte bättre av att den svenska kronan faller som en sten, c:a 15% mot euron det sista året. Det gör importvaror dyrare och ökar inflationen. Ser inga analyser till varför kronan faller, men kan inte utesluta att det beror på våra krigshetsare…

   • Mo says:

    Ja, det är speglar ännu mer våra inhemska problem. Danska kronan har varit stabil trots krig och inflation så orsaken finns hos oss själva. Men ytterst ansvariga är förstås våra politiker. Vi får hoppas att förtroendet återkommer, om inte blir nog övergång till euron den enda effektiva medicinen. Annars hamnar vi bland andra skräpvalutor.

   • Loa says:

    Kan det bero på att vi dumpar vår el och allmänt har självskadebeteende? Vem vill investera där..

    Befolkningen fick frysa – Sverige slog rekord i elexport 2022
    13 januari 2023
    https://www.friatider.se/befolkningen-fick-frysa-sverige-slog-rekord-i-elexport-2022

    • Mo says:

     Gränsen för hur mycket skuldbörda landet kan lägga på privatpersoner för att stimulera ekonomin är nådd och då behöver staten casha intäkter från annat håll för att täcka alla sina självpåtagna utgifter som tex vapenleveranser till Ukraina mm.
     Snart börjar den stora utförsäljningen av våra tillgångar, skog, jordbruksarealer, mineraler mm. Det är bara att titta på hur fattiga länder runt om i världen har exploaterats på sina naturtillgångar för att förstå slav modellen.
     Alternativet är förstås inhemsk svältkur och att politiker frikopplas från ett ansvar de uppenbarligen inte har kompetens för. Men vem kan ta över ?

     • Mo says:

      Betänk situationen, våra politiker har beslutat att vi som icke NATO medlem skall ge 3 miljarder kr i MILITÄRT stöd till ett land som står utanför EU, som ej är NATO land och som ej heller önskar att bli medlem. Men Sverige kanske ser det som klippbiljetten in till det numera eftertraktade medlemskapet.

 39. Bosse J says:

  Lite utanför ämnet, men …

  Jag påmindes om John Taylor Gatto i en kort video för lite sedan

  ”How to Train Fleas?” / John Taylor Gatto, a sample from The Ultimate History Lesson

  Han menar att han själv som lärare kan ha agerat som ett lock över loppcirkusen.

  I beskrivningen av hans bok ”Weapons of Mass Instruction” på amazon står det

  John Taylor Gatto’s Weapons of Mass Instruction, now available in paperback, focuses on mechanisms of traditional education that cripple imagination, discourage critical thinking, and create a false view of learning as a byproduct of rote-memorization drills. Gatto’s earlier book, Dumbing Us Down, introduced the now-famous expression of the title into the common vernacular. Weapons of Mass Instruction adds another chilling metaphor to the brief against conventional schooling.
  Gatto demonstrates that the harm school inflicts is rational and deliberate. The real function of pedagogy, he argues, is to render the common population manageable. To that end, young people must be conditioned to rely upon experts, to remain divided from natural alliances, and to accept disconnections from their own lived experiences. They must at all costs be discouraged from developing self-reliance and independence.
  Escaping this trap requires strategy Gatto calls “open source learning” which imposes no artificial divisions between learning and life. Through this alternative approach, our children can avoid being indoctrinated—only then that can they achieve self-knowledge, judgment, and courage.

  Är kanske vår obligatoriska grundskola anledningen till vår konformism här i Sverige?
  Att vi på ett okritiskt sätt låter oss ledas av vad majoriteten mer eller mindre har lärts att tycka.

  Hans The Ultimate History Lesson finns här

 40. Från James Roguski, vars kredibilitet jag själv inte kan vädera, har information presenterats över inriktningen i hemliga överläggningar inom IHRRC (International Health Regulations Review Committee inom WHO, genomförda 9-13 dennes, vars syfte är att den 15 dennes presentera ett 46-sidigt dokument över förändringar i IHR, såedes International Health Regulations. Vad innehåller dessa föreslagna förändringar, som ska behandlas under veckan 21-30 maj detta år på det 76:e mötet inom World Health Organization? Observera att IHR är legalt bindande internationell lag och att om de föreslagna förändringarna godkännes genom enkel majoritet bland de194 medlemsländerna, dessa i sin tur inte behöver godkännas av respektive lands parlament för att bli ny gällande internationell lag. Ingen underskrift av t.ex. svensk regeringsrepresentant skulle därför vara nödvändig. Huruvida detta är förenligt med svensk grundlag har jag ännu inte kunnat verifiera. Således de föreslagna förändringarna från detta hemliga möte i sammandrag:
  • omvandling av WHO från rådgivande till beslutande organisation, med legalt bindande beslut för anslutna länder,
  • utökning av WHOs mandat till att gälla även hälsofrågor som potentiellt skulle kunna påverka allmänn hälsa,
  • borttagande av artikel 3 i bakomliggande fördrag, innebärande bortseende från ‘respekt för värdighet, mänskliga rättigheter och fundamentala friheter hos människor’,
  • ge generaldirektören kontroll för WHO att utkräva utvecklade staters medverkan i att tillhandahålla produkter i anslutning till pandemiska utbrott,
  • ge WHO auktoritet att kräva medicinska undersökningar, profylaxbevis, vaccinbevis, implementering av kontaktspårning, karantän inklusive behandlingsföreskrifter,
  • inrätta globalt system för hälsocertifikat, digitalt eller i dokument, inklusive test certifikat, dito vaccin, profylax dito, friskhetsintyg, häsodeklarationer för resanden mm,
  • tillhandahålla ospecificerade summor pengar till industrikomplex som tillhandahåller farmaceuptiska akutsjukhus utan efterkontrollmöjlighet (alltså godtyckligt valda, min kommentar)
  • utöka WHOs möjlighet att fungera som censorer vad gäller miss- eller desinformation i hälsofrågor (således utökad censorering av vad som ska tillåtas bli skrivet i media, min anmärkning)
  •mm.

  Vi ser här, om korrekt, den av globala kontrollörer bakom det privatkontrollerade WHO länge efterfrågade möjligheten att implementera en del av den världsregering som åstundats.
  Dags således för den svenska regeringen att senast den 21 maj detta år gå ur WHO, senare FN och EU, samt ensidigt m.u.p från Regeringsformen omedelbart säga upp ingångna avtal t.ex. Agenda 2030, Global Compact, Parisöverenskommelsen etc. till medborgarnas fromma.

  • peterkrabbe says:

   Detta är oerhört allvarligt. Vi vet sedan länge att Bill Gates genom sitt köpta inflytande i WHO får allt större möjligheter att påverka den förda politiken, med åtföljande vaccinationstvång och korruption på ett sätt som urholkar det nationella inflytandet och självbestämmandet. Man går nu vidare och ifrågasätter gällande lagstiftning om mänskliga rättigheter, u-länderna lockas att godkänna genom löften att lägga över kostnaderna på i-länderna – så kan man vinna röster och majoritet.
   Den enda rimliga konsekvensen borde vara att Sverige lämnar WHO, men detta kommer naturligtvis inte att ske. Vi skall ju istället vara världsledande i godhet och hälsofrämjande åtgärder. Att resultatet blir det omvända förstår uppenbarligen inte våra nuvarande politiker, partitillhörighet kvittar i detta sammanhanget.

 41. Loa says:

  Nya Dagbladet nära konkurs efter bankattacken – bidra för att rädda Sveriges oberoende dagstidning!
  12 jan. 2023
  https://nyadagbladet.se/redaktionellt/nya-dagbladet-nara-konkurs-efter-bankattacken-bidra-for-att-radda-sveriges-oberoende-dagstidning/

  Låsningen av Nya Dagbladets bankkonto har försatt medieföretaget bakom tidningen på obestånd. Företaget kan inte längre betala sina fakturor och frilansjournalister står utan lön. Eftersom helt avgörande inkomster inte kommer fram riskerar nu företaget och tidningen att hastigt gå omkull. Tidningsledningen ber nu läsarna om stöd för att överleva.
  – Hjälp oss att köpa tid för att undvika en konkurs medan vi strider mot banken för våra och allas rättigheter att ha ett fungerande bankkonto, vädjar Markus Andersson, chefredaktör och ansvarig utgivare.
  Problemet med Nya Dagbladets bank, Länsförsäkringar, eskalerade i början av december, då kontot utan förvarning låstes för utlandsbetalningar.
  Nya Dagbladets ledning bedömde att det var ett riktat angrepp för att inom kort stänga ned medieföretagets engagemang och därmed hota den publicistiska verksamheten.

  Korrekt farhåga

  Sveriges Radios ordförande leder banken som försöker stänga ned Nya Dagbladets konto
  20 december 2022
  https://nyadagbladet.se/inrikes/sveriges-radios-ordforande-leder-banken-som-forsoker-stanga-ned-nya-dagbladets-konto/

  Lennart Devette Käll är sedan 2018 ordförande för statliga skattefinansierade Sveriges Radio. Sedan 2019 tillhör han samtidigt den absoluta toppen av Länsförsäkringars organisation, vars bank egenmäktigt låst Nya Dagbladets konto för utlandsbetalningar,

 42. tufjb03 says:

  Peter, vad det gäller gudstro så handlar det faktiskt om en objektiv verklighet. Antingen finns Gud eller så gör han det inte. Om han gör det så kan vi räkna med att det han låtit meddela i Bibeln gäller.

  Jag i min tur är förundrad över att alla som klarsynt ser det som sker, och orkar leva med det utan att tro på att det finns en Herrarnas Herre (Makthavarnas Makthavare) som – inom en snar framtid, tror jag – kommer att ställa de jordiska makthavarna till svars.

  Bibeln är ju inte en tillrättalagd skrift som skönmålar, och den har ingen positiv utsaga om ”den yttersta tiden”. ”Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst” kan vi läsa i Markus 13:20. Tyvärr leder ordet ”frälst” tankarna till frälsning i andlig mening, alltså att man blir frälst genom att man med sin mun bekänner att Jesus är Herren och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda (Rom 10:9). Detta är visserligen vad det handlar om de flesta gånger ordet ”frälst” används.

  Men i Mark 13:20 lär det modernare ordet ”räddad” passa bättre. När Jesus talar om den sista tidens vedermödor är han så rakt på sak att han påstår att ingen människa skulle bli räddad – alltså överleva – om inte Gud grep in. Här – påstår jag – har vi facit på vad det oförtrutna arbetet med att ”förbättra världens tillstånd” kommer att leda till, nämligen mänsklighetens bokstavliga utplåning…, nästan.

  Den som skapade oss kommer att gripa in när ”psykopaterna med allsmäktiga fantasier” tappat greppet och är på väg att utplåna jordens alla människor, inklusive dem själva. Är det helt otänkbart att detta faktiskt skulle kunna ske rent konkret?

  Den frågan bottnar förstås i grundfrågan: Finns Gud eller ej? Om han gör det är det beskrivna scenariot fullt möjligt!

  • peterkrabbe says:

   Se min kommentar rörande Sture Blomberg under Om kriget kommer…
   Den stora frågan är hur många oskyldiga människor som skall behöva dö innan ett ingripande kommer. Att åse hur nära och kära dör i stort antal skapar tyvärr mer resignation än kampvilja.

 43. Thorleif says:

  Här ett koncentrat på ca 6 minuter av Posner om varför vi är där vi är idag i Europa/Ukraina.

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/russia/posner-on-nato-v-russia/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: