Det knakar i fogarna….

Just nu stiger spänningarna mellan demokratiernas anhängare och ett etablissemang som alltmer ogenerat inför globalismens totalitära system i det EU som nog ändå får kallas för demokratins vagga. Händelserna i Frankrike ställer utvecklingen på sin spets genom den senaste veckans ingripande av presidenten Macron i syfte att genomdriva fundamentala lagändringar i strid mot den folkvalda majoriteten i landets parlament – Nationalförsamlingen.

Pensionsfrågan är bara toppen av ett isberg som fortsatt växa under de sex år som Macron suttit vid makten. Macron blev vald som president efter en mediakupp iscensatt av de oligarkägda rikstidningarna och tv-kanalerna, ett förfarande som blivit allt vanligare i den västvärld som många fortfarande tror att vi själva styr över. Processen var densamma som vi parallellt såg vid valet av Zelensky i Ukraina. Den har utvecklats till direkt valfusk i processen genom manipulering av datorer och hantering av valsedlar efter en modell som tillämpades i USA när Trump ersattes av Biden och som också använts när Macron skulle förnya sitt femåriga mandat i strid mot en överlägsen opposition.

Presidentvalet 2022, då främsta konkurrenten till Macron, Marine Le Pen i ledningen, förlorade två miljoner redan räknade röster under ett entimmes avbrott i sändningen. TV-kommentatorn förstår ingenting, ingen annan heller… Det nya normala?

Den närmaste tiden kommer att visa i vad mån Macron och hans uppdragsgivare klarar att hålla emot de protester och det samhällssabotage som tveklöst blir följden av hans agerande. Fransmännen kan vika ner sig i enskilda frågor, men inte vad gäller demokratins vara eller icke vara. Det är där vi är nu. När en president struntar i den folkvalda församlingens nekande har vi i praktiken infört ett totalitärt system. Om det går i Frankrike är dörrarna öppna för globalismen också i resten av EU, inget annat land har samma kraft att kämpa emot som Frankrike. Omvänt våras det för nationerna och EU i sin nuvarande form kommer att falla samman, vi får se nya konstellationer baserade på nationella intressen.

Medvetandet ökar i snabb takt om hur EU genom dåligt ledarskap blivit ett lydland till USA, vi offrar oss själva och vår välfärd i syfte att rädda den kollapsande amerikanska hegemonin. Varför skulle vi göra det när världens framtid ligger i öster? Den demokrati som vi fortfarande tror är VÅRT system är snart ett minne blott. Varför vill vi inte förstå vad som händer? Det är för sent att reagera när någon redan vridit om nyckeln i låset. Det vet fransmännen och de gör motstånd. Det gör inte vi.

Låt oss därför hoppas att fransmännen gör jobbet åt oss, avsätter sin regering och sin president, lämnar NATO och ombildar EU till en handelsfederation som håller fingrarna borta från allt som har med krig och förmyndarstyre att göra, så kan vi kanske hoppas på en ny och bättre värld.

Peter Krabbe

Och den ljusnande framtid är vår…

Nåja, vi skall inta ta till överord, men ett stort tack förtjänar alla svenskar som insett situationens allvar och förpassat miljöfanatikernas destruktiva agenda till soptippen. När vi nu, några dagar efter den 11 september 2022, äntligen kan andas ut och få valresultatet bekräftat, känns livet omedelbart lite lättare och behagligare.

Tyvärr ger datumet även andra associationer som jag skall återkomma till nedan.

Bara att slippa de kräkreflexer som regelbundet uppstått när vissa politiker visat sig i TV-rutan innebär ett inte oväsentligt ökat välbefinnande. Som en extra present kan vi nu räkna in även Centerledaren i detta gäng som tveklöst fört Sverige mot en säker undergång. Tid då för självrannsakan för dessa verklighetsfrämmande ideologer som vandrat framåt med bindel för ögonen i tron att allt runt omkring oss består av mörker.

Kan vi då lita på att våra nya makthavare verkligen arbetar för oss, eller är det hela bara ett propagandanummer av samma dignitet som de som förde Macron i Frankrike till makten under folkets jubel, eller som fick Ukrainas folk att rösta fram en TV-stjärna till posten som president i tron att TV och verklighet var samma sak? Kanske skrattar deras regissörer i smyg gott åt vår godtrogenhet? Om ett år har vi svaret på dessa funderingar, till dess kan vi bara njuta av den paus vi får genom att slippa den omedelbara fortsättningen på åtta års ständigt växande ångest och elände.

Var finns då hoten mot den ljusnande framtiden?

Efter att under mer än tio år utan nämnvärda resultat ha varnat för globalismens framflyttade positioner, ser jag äntligen något hända. Allt fler börjar förstå sammanhangen, allt fler ser nu tydligt vad som pågår. Anledningen är dels att vi har fått ett internet som ger nya kanaler för åsiktsutbyte och diskussion, dels att ledande globalister börjar bli riktigt gamla, vill se resultat innan de dör och därför sätter en accelererad tidsplan för slutmålet till 2030, en tidpunkt som nu snabbt närmar sig. Panik ger misstag. För stor aktivitet blir synlig. Det globalisterna måste fråga sig är om de nu har passerat point of no return och nu måste satsa allt framåt eller själva gå under.

Svaret vi kan se är ja, för i takt med att deras agenda avtäcks växer också motståndet. Det svenska valet hoppas vi är ett exempel på det, liksom det franska valet till Nationalförsamlingen. Italien är på kokpunkten, liksom Holland, Tjeckien och Slovenien. Fler är på väg. När Macron och Merkel för några år sedan diskuterade att bilda en europeisk insatsstyrka för att slå ner demonstrationer och proteströrelser över hela unionen, visste de att kampen skulle hårdna inom kort.

Det märkliga är ändå att World Economic Forum (WEF) helt öppet går ut med sin agenda i av dem själva styrda media, Schwab skriver böcker om hela planen lika öppet som Hitler skrev Mein Kampf. Bli fattig, äg ingenting och lev utan bekymmer tills staten avlivar dig – när du är onyttig för samhället. Allt får du hyra av samhället – så länge som din medborgarlön räcker. Allt i klartext. Tror man då inte på detta? Så kan det väl inte bli säger 98% av befolkningen. Kanske ändrar man uppfattning när man vet att WEF ägs av samma intressenter som äger världens finansmarknader, storföretag, monopolkluster, FN, EU och kanske – svenska staten?

För att genomföra planen har man bildat världens största holdingbolag, Vanguard, som tillsammans med ett par andra som Black Rock och State Street köper in alla mindre bolags kontrollerande aktieinnehav för att bilda heltäckande handels- och finansmonopol. Utåt syns ingenting eftersom bolagsnamn och varumärken finns kvar. Syftet är att lägga all näringsverksamhet under globalisternas kontroll, privat ägande skall utplånas. Men alla vill inte sälja. Därför skapas ekonomiska kriser som tvingar bolagsägarna i konkurs, så att de via kronofogden får lämna sina tillgångar ifrån sig. Helst med kvarstående skulder för att förhindra en come-back. Extra hjälpmedel är nedstängningar genom ”pandemi”-restriktioner, förbud att använda nödvändiga ingredienser, höjda omkostnader genom ökade skatter och – nu aktuellt – chockhöjda elkostnader som skapar konkurser på löpande band.

Att skapa inflation ingår också eftersom det drabbar även alla enskilda genom ökade räntor och andra levnadsomkostnader, det eventuellt sparade kapitalet skall nu rinna ut i strida strömmar till statens djupa brunnar. Att inte äga någonting och vara fattig kommer att bli en realitet inom några år om inte agendan stoppas av oss alla.

Begreppet useless eaters är ett ledord i agendan. Befolkningen i världen skall minskas radikalt, de som läst Deagels befolkningsprognoser kan nu förstå att dessa inte var ett skämt. Att sprida sjukdomar samtidigt som man förbjuder mediciner har det dubbla syftet att minska befolkningen och att demoralisera dem som klarat sig – tills vidare. Om detta inte räcker skapar man nya krig. Ukraina är ett sådant som med kort varsel kan utökas till ett världskrig – på europeisk mark. Att få fler länder som medlemmar i NATO är ett sätt att polarisera politiken och provocera fram ett storkrig. NATO är ingen fredsorganisation utan dess motsats. Sverige har nu gått i den fällan också, regisserad av WEF genom vår avgående statsminister. Kristerson tar över den stafettpinnen, glad i hågen. Båda har en bakgrund i WEF.

Vi vet alla att 9/11 2001 var startpunkten för USA:s kommande storkrig i Mellanöstern. Blir vårt eget 9/11 2022 startpunkten för USA:s planerade krig mot Ryssland? Medverkan av Sverige och Finland i ett sådant krig har större betydelse än de flesta tror, vårt strategiska läge med kontrollen över Östersjön är en pusselbit som kan vara avgörande för NATO:s utveckling av Ukraina-konflikten till ett nytt storkrig mot Ryssland och dess allierade. Enligt den amerikanska tankesmedjan Rand är avsikten med Ukraina-konflikten att skapa ett krig som gör Ryssland och Tyskland till spelplan. I ett sådant krig blir vi – denna gången – stridande part. Det är då en fördel om vår blivande (?) utrikesminister Carl Bildt kan hämtas direkt från Rands ledning, där han blev konsult 2016, samtidigt som Rands Ukrainapolitik offentliggjordes. Även Kristersons retorik i frågan är oroväckande.

Listan kan göras mycket längre, bara att räkna upp de ekonomiska skador som drabbar vårt samhälle genom en förfalskad klimatagenda kan göras flera sidor lång. Den som funderar kan ändå lätt se att våra egna pengar i snabb takt hamnar hos staten istället. Tror någon att klimatet det senaste decenniet hotar hela vår civilisation, trots att det inte är särskilt annorlunda än vad det varit de senaste 10.000 åren?

Men kan vi ändå glädja oss åt dagens politiska maktskifte, eller är vi lurade igen?

I det korta perspektivet är det ett måste att energiförsörjningen får en lösning som gör att alla, för vi är alla beroende av el, kan finansiera sitt behov av ljus och värme. Får vi inte det behöver inte globalisterna vänta till 2030, vår kollaps kommer redan om ett år eller två. Det innebär att kärnkraften måste komma igång igen utan dröjsmål, i Frankrike går man före genom att starta upp alla sina 30-talet reaktorer igen. Dessutom projekterar man nya och modernare reaktorer. Det måste vi också göra, elområdena måste avskaffas så alla betalar samma pris för svensk el och skattelättnader måste införas för elproduktion och användning. Låt oss hoppas att dessa vallöften nu infrias. Om Moderaterna vill ha krig borde man förstå att vår motståndskraft i ett krig är lika med noll utan el.

SD har ett tungt och svårt arbete framför sig med att hävda att fred och samarbete är mer produktivt än att kriga mot Ryssland. Låt oss hoppas att man lyckas med detta. SD är valets vinnare och den direkta anledningen till det politiska skiftet av makten. Jag tror att man gör det bättre från en eller flera ministerposter än från en talarstol i riksdagen. Varje SD-minister innebär en M-minister mindre. En minister vet vad som planeras, en riksdagsman får veta det efteråt. Som största alliansparti har man rätten att dämpa krigshetsen, den kampen måste SD ta.

Vi vet inte om vi får en ljusnande framtid eller inte, men vi har i alla fall ökat chansen att vi får det. Tills vi vet måste vi fortsätta att göra våra röster hörda, inte lämna politikerna i fred utan kräva resultat istället för svikna vallöften!

Peter Krabbe

Förräderiet

Vår framtida fastighetsmarknad? Bostadslösa i USA.

Bakgrund

De ekonomiska krafterna i världen har under minst hundra år kämpat för att kunna ta total kontroll över först industriländerna, sedan utvecklingsländerna för att i slutänden kunna styra oinskränkt över en global värld. Det har gått dåligt, trots två världskrig, den ryska revolutionen, bildandet av Nationernas Förbund och senast FN med alla sina underavdelningar som Världsbanken, BIS, Internationella Valutafonden IMF, Världshälsoorganisationen WHO dussintals andra organ och hemliga samfund har man inte lyckats få ett genombrott för sina tankar.

När FN signalerade sin Agenda 2030 med de förföriska flosklerna fri rörlighet, global kulturblandning, ekonomisk utjämning mellan rika och fattiga och samverkande religioner fick världens moralpredikande statschefer bråttom att ta fram pennan för att skriva under sina heliga försäkringar om de stred för en ny, bättre värld, kanske i förhoppningen att bli omvalda några regeringsperioder extra, kanske i förhoppningen att kunna avgå från sina krävande poster som mångmiljonärer. För att hela det växande storindustriella komplexet och världens finanssystem stod bakom agendan visste alla. Man visste också att den som förde fanan högt skulle belönas och att den som vägrade bara hade alternativet att försvinna.

Redan under det sönderfallande nazityskland bildades en organisation för att föra ut det tyska guldet och andra dyrbarheter till Schweiz, Den skulle ledas av den judiska familjen Schwab och få politiskt stöd genom det som skulle bli CIA i USA. Sedan dess har denna organisation utvecklats till att bli en veritabel torped för den eftertraktade globalismen. Eftersom de starka ekonomiska krafter som förenades redan när Federal Reserve bildades i USA år 1912 av främst judiskt ägda banker hade insett att en stark stat var ett plågsamt hinder för deras ekonomiska expansion, var det nya upplägget att skapa en ekonomi där även staterna styrdes av de finansiella krafterna. Bara på så sätt kunde man kontrollera regeringar, domstolar rättsväsende, poliskår, opinionsbildning, utbildning och krigsmakt.

Organisationen skulle få namnet WEF World Economic Forum och har fortfarande sitt säte i Schweiz och deras ledare är ännu efter mer än 50 år Klaus Schwab.

WEF finansieras genom ägande av det globala finanskapitalet och drar dels upp riktlinjerna för framtidens politiska och ekonomiska rörelse, New World Order, eller som man kallar det idag The Great Reset, dels utbildar man de politiska ledare som man vill skall ta över rollen att styra staterna i önskad riktning. Ett flertal av dem är idag statschefer i ekonomiskt viktiga länder. WEF är därmed själva modellen för ett totalitärt styrelseskick där den internationella storindustrin styr och dikterar villkoren för världens statsbildningar. Demokrati i den bemärkelsen vi känner den idag kommer därmed att försvinna. Världen kommer att styras av de ekonomiskt starkaste bolagen, vars styrelse de själva väljer. Ledande bland dessa investmentbolag är Black Rock, Vanguard och State Street. De äger i sin tur en majoritet av världens övriga bolag och verksamheter och äger dessutom varandra.

Situationen idag.

I den traditionella kommunismen styr staten stenhårt över både ekonomi, företagande och socioekonomiska villkor och över statens verktyg som polis, rättsväsende och krigsmakt. I exemplet Ryssland utgör främst Putin den verkställande statliga makten medan ett stort antal oligarker – privatpersoner som byggt upp miljardförmögenheter – äger merparten av de rent ekonomiska verksamheterna. I fallet Ukraina har landets oligarker tillsatt Zelensky som en marionett i syfte att få kontroll även över staten. Detta har man lyckats med genom sina möjligheter att finansiera och marknadsföra sin kandidat och genom att äga media och TV-stationer. Samma scenario utspelades i Frankrike när Macron valdes till president. Båda är utbildade av WEF.

Den politik som The Great Reset driver innebär att globala investmentbolag som Black Rock köper upp alla konkurrerande verksamheter och skapar monopol inom sina respektive områden, som alla är kärnverksamheter i samhället som jordbruk, livsmedelsproduktion, läkemedelsproduktion, media, transporter och råvaruförsörjning som energi, skog, och metaller.

Den gemensamma nämnaren är produkter som staten behöver för att kunna administrera ett land, dvs ett enkelt handelsförhållande där staten måste köpa och monopolet säljer och sätter priset efter eget tycke. På så sätt har man nyckeln till statskassan, bra exempel är vaccinindustrin och energikällor som olja och gas. Staten finansierar sina inköp genom att reglera skattetrycket mot medborgarna. Det är en enklare process än att bedriva mödosam detaljhandel med enskilda. Förutsättningen är att man har politiker och tjänstemän i staten som – mot riklig belöning – spelar samma spel. Detta tillhandahåller WEF, inte de allmänna valen.  

Efter att Zelensky tillsattes som president i Ukraina upphävde han den lag som hindrade utländska bolag från att köpa jordbruksmark i Ukraina. Efter bara några år äger de amerikanska storbolagen närmare 30% av Ukrainas jordbruksarealer. Fortsättning lär följa. Samma process pågår i USA där allt större arealer läggs under monopolen. Syftet är att kontrollera utbudet och sammansättningen av livsmedel samt att styra prisutvecklingen. I Holland försöker man genom obekväm lagstiftning driva bönderna i konkurs med samma syfte, att få storbolagen som ägare till ett jordbruk som försörjer en stor del av västvärlden med grönsaker och växtförädling. Det är svårt för den fattige att argumentera mot den som står med matskålen.

Även inom finans- och fastighetsbranschen är det nu skördetider. Genom att mångdubbla räntorna kan man sätta privata fastighetsägare i konkurs och överta deras fastighetsinnehav till priser man själv bestämmer. Det gör man regelbundet efter medvetna perioder med låga räntor, som inbjuder till skuldsättning. Från WEF ljuder budskapet att vi inte skall äga något, framför allt inte hus och bostäder vilket annars skulle ge oss ekonomisk stabilitet. Istället skall vi hyra av deras fastighetsbolag och vara beroende av deras hyressättning.

Om inte höjda räntor räcker för att sätta fastighetägare på obestånd – det finns ju sådana som är skuldfria – kan man använda elförsörjningen, som få husägare kan göra sig oberoende av. Sedan staten välvilligt överlåtit ansvaret för elförsörjningen till monopolbolagen, kan vi nu tvingas välja mellan att betala ockerpriser för elen eller att sitta i iskalla hus med en brasa på golvet för matlagning. Staten anser nämligen inte längre att elförsörjningen är ett nationellt intresse utan en handelsvara. Den kan säljas till högstbjudande. Kommande vinter lär vi få se mångdubblade elpriser. Betydande privata förmögenheter kan då lyftas över till E.ON och andra globala monopolföretag. Mer om detta nedan.

Att införa förmögenhetsskatt och fastighetsskatt samt upphäva arvsrätten är åtgärder som ligger inom samma koncept, men det lär vänta tills valet 2030, om det då fortfarande finns privat ägande kvar. Tänk dock på att fyra år är en kort tid och löften är till för att brytas – om man är belönad politiker.

När Trump blev vald till president i USA 2016 innebar det att effektivt hinder för krafterna bakom globalismen som beskrivits ovan. Trump visste sedan länge vad som pågick och stoppade merparten av deras aktiviteter. Han hann dock aldrig komma till rätta med korruptionen i domstolar och parlament och lyckades därför aldrig heller få rätsida på det omfattande valfusk som förde Demokraternas och Deep States marionett Biden till makten. Hans beslut att låta USA lämna WHO var ett streck i räkningen för planerna att genom pandemier ge det av Bill Gates kontrollerade WHO överhöghet över alla FN-nationers hälsopolitik, en metod som genom nedstängningar av småföretagarnas näringsliv och de enskildas rörelsefrihet var nyckeln till det kaos som behövdes för att påskynda genomförandet av The Great Reset. Med Trump ur leken tas detta beslut nu istället till hösten och USA är åter i WHO.

Om någon tror att Zelenskys beslut att tvinga in Ryssland i en krigssituation genom att köra över Minskavtalet och hota med en invasion av Donetsk, Luhansk och Krim var en tillfällighet, så glöm det direkt. Ryssland är den främsta bromsklossen för WEF, trots att Putin var elev hos Schwab för några decennier sedan. Istället för att bli en lydig lärjunge som Macron, Merkel och Trudeau, insåg han tillsammans med tillika lärjungen Orban att vansinnet höll på att bryta löst och gick motsatt väg istället. Så kan det också gå om man vet för mycket och är rak i ryggen.

Kriget i Ukraina har som syfte att få Putin att inse att WEF/ NATO/ EU/Deep State är starkare och att han skall lyda order och lämna över nycklarna till Ryssland. Dessutom vill man lamslå energileveranserna, något som bara drabbar oss själva, men det ingår ju också i syftet, att styra jordbrukets leveranser av diverse sädesslag på världsmarknaden och kunna bygga upp basen för ett biologiskt krig mot ryssarna genom alla USA-styrda biolabb som har lagts nära den ryska gränsen. Resultatet blir nu istället att kriget förintar oss själva – västkoalitionen kommer inte att vinna kriget. Det asiatiska blocket blir istället ännu starkare och vårt beroende av alla produkter därifrån ännu tydligare – när vi inte får dem längre.

Morgondagen och det svenska valet.

Om ni orkar så skall vi ta några rader om det som jag ser som mest akut och samtidigt mest dolt av media i valdebatten, nämligen elförsörjningen i Sverige. Kräv svar från politikerna om detta!

Indelningen av Sverige är gjord i fyra elområden, där elen nästan är gratis i Norrland och hutlöst svindyr i södra Sverige, trots att vi talar om samma land. Samtidigt har man genom lagändringar släppt handeln med el helt fri. Det är inte längre genom riksdagsbeslut ett nationellt intresse att förse svenska medborgare med el. Små lokala elbolag som det tidigare Sydkraft i Malmö har därmed kunnat växa till globalistjättar som E.ON med verksamhet över hela världen och med uppgiften att skapa ännu ett monopol. Därmed har man fått ännu ett verktyg för att genomföra WEF:s politik – own nothing and be happy.

Många elkonsumenter klagade bittert över de gångna vinterns elpriser som innebar chockhöjda utgifter för boendet. Staten delade nådigt ut några tusenlappar som kompensation och för att döva sitt dåliga samvete. Pengarna strömmade nämligen in i floder till statskassan genom 25% moms på alla elräkningar utan att politikerna höjde på ögonbrynen. Sänka momsen? Nej då. Sänka energiskatten? Nej då, det blir snart bättre. Blir det så?

Låt oss se efter. Förra höstens stigande elpriser skyllde man på kriget i Ukraina, trots att det inte ens hade börjat. I själva verket berodde prisbilden på att vi saknade energi genom att vi med Miljöpartiet och en oansvarig statsminister vid makten skrotade merparten av vår egen energiförsörjning innan ett fungerande alternativ fanns på plats. Sol och vind i all ära, men den räcker ju inte till en bråkdel ens av våra behov. Hur kan man vara så obotligt korkad att man inte inser konsekvenserna av sina beslut? Det blir ju inte heller bättre av att vi skickar ut den lilla elproduktion vi har på en internationell elbörs, att handlas av högstbjudande!

Under våren lugnade sig priserna något, trots att vi nu hade ett krig i Ukraina och tack vare att ryssarna fortsatte att leverera gas till EU och trots att vi som tack skickade vapen, ammunition och stridsledning till Ukraina i syfte att utplåna just ryssarna. Är det då lugnt nu?

Nej priserna på elen har de senaste månaderna stigit i jämn takt och elpriset är idag högre än det var under krisen i december och januari. Vi märker det inte eftersom det är sommar och vi inte använder värmen – än. Låt oss ta ett par exempel:

Vid ett års tillbakablick ser vi att priserna på el (E.ON / SE4) låg under 1 kr/kWh fram till augusti 2021, då priserna började stiga i snabb takt. Medelvärdet för året fram till idag blev 1,70 kr med en markant topp under december till 2 kr och 52 öre. Vi har haft i det närmaste en fördubbling inom ett år. Trenden under sommaren visas genom maj månad 1,83 kr och juni månad 2,34 kr. Redan där värden som ligger i nivå med toppen i december 2021! Juli visar en mindre nedgång till 1,70 kr men prognosen för det kommande året kan vi utläsa genom ettårsavtalet för fast pris i augusti 2022: 5 kr och 51 öre/kWh.

Om E.ON inte räknar med att förlora inkomster det kommande året så kan vi då räkna med att man planerar för prishöjningar till nivån över 5 kr/kWh. Detta pris för med sig påslag genom de sex variabler man använder för att räkna fram slutpriset – främst moms 25% och energiskatt – om 30-40 % och ger slutpriser på fakturan som kommer att ligga runt 7 kr/kWh. Relatera detta till er egen elförbrukning och fundera på vem ni skall rösta på i valet!

Slutsatsen blir att om inte staten ingriper så kommer vi att få elräkningar under den kommande vintern som är fem gånger högre än 2021.  För mitt eget villaboende kommer det att innebära att elräkningar som pendlat runt 7.000 kr/ månad kommer att förvandlas till en årskostnad runt en kvarts miljon. Det handlar inte precis om att diskutera prishöjningar på mjölken, den kan vi vara utan, men uppvärmning av våra bostäder och el till spisar, ugnar, tvättmaskiner och (!) billaddare kan vi inte vara utan om vi vill leva ett normalt liv.

Tilläggas kan att E.ON är bara en av många aktörer i branschen, priserna sätts på en börs som kallas Nord Pool och styrs av de intressenter som denna artikel beskriver. Eftersom man insett att en historisk återblick av det slag som jag gör här motverkar deras syfte, har man nu under sommaren beslutat att inte längre publicera historiska data om sina elpriser. Vi skall inte längre kunna dra slutsatser om bakgrund och utveckling. Känns det bra?

Vad handlar då allt detta om? Jag hoppas att det framgår av det jag skrivit ovan att man nu spelar på alla tangenter till det instrument som skall, en gång för alla, bryta vårt motstånd mot införandet av ett nytt totalitärt system, avskaffa demokratin och göra oss alla till medellösa, lydiga slavarbetare i ett av ekonomiskt intressen toppstyrt samhälle som de själva kallar shareholders capitalism, de som äger produktionsmedlen skall också äga samhället och alla som vistas där.

Detta kommer att få som konsekvens att merparten av den nuvarande befolkningen långsiktigt avlivas som useless eaters, allt för planetens bästa, och att transhumanism och elektronisk styrning av de kvarvarande blir obligatorisk. Programmet skall vara genomfört till år 2030, så nu har man bråttom.

Jag betvivlar att det finns något svenskt parti som förstår situationen och – ännu mindre – vill göra något åt den, men kanske en valdebatt kan öppna ögonen på någon och åtminstone få fram politiker som inser att hela den svenska fastighetsmarknaden kommer att gå i konkurs om man inte återtar kontrollen över energidistributionen, bygger ny kärnkraft och tar bort skatterna på el tills situationen är under kontroll igen. För det blir den väl? Vad tror ni?

Blev det för långt? Jo. men det är fyra år till nästa val, det är också ganska långt…

Peter Krabbe

Uppdatering 2022-08-12:

Nu går det undan i backarna! Dygnspriserna på spotmarknaden blir allt märkligare. Låt oss se vad som händer just nu!

Sverige är indelat i fyra prisregioner, från SE1 längst i norr till SE4 i söder. Prisskillnaderna mellan dessa regioner blir större för var dag. De styrs av elbörsen Nord Pool, som distribuerar el till hela Centraleuropa. Jag skall beskriva prisutvecklingen med data från augusti 2021, december 2021 och augusti 2022. Priser i svenska kronor/kWh. Dygnsmedelpris.

                                           SE1            SE2         SE3       SE4

2021-08-08                       0,27            0,27         0,27       0,27

2021-12-20                       0,59            0,59         3,09       3,09

2022-08-08                       0,048          2,60         2,60       2,90

2022-08-12                       0,035          0,32         2,62       4,47 

Den observante läsaren ser direkt att från att ha varit en jämn fördelning mellan elområdena för ett år sedan och med blygsamma priser har elområde norra Norrland för en vecka sedan plötsligt fått elen praktiskt taget gratis medan övriga SE2 och 3 fått sin taxa tiodubblad. SE4 (Götaland) ligger kvar på vinterns toppnivå, något över de övriga.

De senaste tre dagarna har SE1 fått ytterligare sänkning, SE2 också sänkts till föregående års nivå, SE3 ligger kvar på en tiodubblade nivån medan SE4 nu rusar iväg mot nya höjder, en nästan tjugodubbling av elpriset jämfört med förra året.

Det som händer den 12:e augusti är att timtaxan för natten, som tidigare varit räddningsplankan för dem som kan lägga delar av sin konsumtion där, nu höjts till nivåer lika med eller över dagstaxan!

Med en höjning för exempelvis kl 3-4 från 5 öre till 4 kronor för samma timme har man dragit undan mattan för dem som exempelvis trott att man kan ladda elbilen till ett förmånligt pris.

Alla kan dra sina egna slutsatser av detta, mina är att serverhallarna i Norrland skall slippa betala på främst Götalands bekostnad. Slopandet av nattaxan visar också att man inte tänker låta någon komma undan, pratet om tillgång och efterfrågan är bedrägeri, avregleringen av elmarknaden har varit ett bedrägeri och de politiker som godkänt detta är antingen förrädare eller totalt inkompetenta att styra vårt land. Vänligen se till vid valurnorna om en månad att de aldrig mer sätter sin fot i riksdagshuset eller regeringskansliet!

Peter Krabbe

Vägval Europa – och Frankrike

När jag vandrar runt i den lilla sydfranska byn, som ligger och dåsar i 30-graders värme och brännande sol är gator och torg öde. Men det är ju idag det för Frankrike livsavgörande valet skall hållas? Alla offentliga lokaler är stängda. Jag passerar borgmästeriet, biblioteket, biografen i den gamla olivkvarnen, inte ett spår av varken människor eller aktiviteter. På caféerna sitter förvisso några törstiga turister med sina öl, pastiser eller kaffekoppar och tränger ihop sig under parasollernas skugga. På torget pågår, även där i parasollernas skugga en turnering i kortspel, igår susade boulekloten som kanonkulor genom luften på byns boulebana i en distriktstävling. Allt är som vanligt med andra ord. Och det är ju söndag, då gör man ingenting.

Jag frågar en gammal man som sitter och dåsar i sitt fönster var vallokalen finns. Elections? Je ne sais pas. I gårdagens TV-sändning ställdes samma fråga av journalisten, svaret var detsamma – är det val, det vet jag ingenting om. Jag bläddrar i lördagens dagstidning för att hitta all information som borde välla ut från de 40-talet sidorna. Men inte ett ord om något val eller att det finns vallokaler någonstans. Fem sidor fotboll och inte en rad om politik. Hmmm.

Jag går upp till kyrkogården, där de enda valaffischerna brukar finnas. De blir en sista hälsning till dem som bärs in innanför murarna. Kanske lite för sent? Men jag kan ändå studera valkretsens politiska förmågor och deras koalitioner. I detta valet – för det pågår väl ett val ?– har politikerna skapat allianser för att kunna vinna så många valkretsar som möjligt. Där finns nämligen bara en vinnare. Den som får flest röster får också en biljett till Paris och Nationalförsamlingen. Resten får göra sig nyttiga på annat sätt.

Genom att valet hålls två söndagar efter varandra sorteras småskurkarna ut successivt, därför ingår man koalitioner för att samla flest röster. Hur man skall fördela arbetet i den franska riksdagen när en vald representant skall försöka göra fem partier nöjda är för mig en gåta. Blir det slagsmål i korridorerna?

Den största koalitionen har den erfarne socialdemokraten Mélenchon som beskyddare och kallas NUPES (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale) och skall representera Europé Ecologie/ Les Vert (de gröna), PCF (kommunisterna), La France Insoumise (allmän vänster, Melenchons parti), PS (sossarna som nu lagt till social-ecologie till namnet) och Generations- le Mouvement ( obekant för mig).

Macron försöker ta hjälp för sitt nya parti Renaissance från förre premiärministern Philippes nya parti Horizons i den nya alliansen ENSEMBLE. Vad Macron vill återföda är oklart, hans politik liknar mer en total förödelse av hela Frankrikes ekonomi. Det närmaste man kan komma är väl då Schwabs motto i WEF The Great Reset. Philippes horisont lär vara att ersätta Macron om fem år. Helt klart är att det är denna koalition som utgör hotet mot en demokratisk utveckling inte bara för Frankrike, utan också för hela EU, detta genom att vara helt styrda av globalisterna i USA och Israel.

Vad händer då med vad media älskar att kalla extremhögern? I splittringens namn går Marine Le Pen med sitt Rassemblement National (RN) sin egen väg och Zemmour med sitt Reconquête tar hjälp av Le Pens systerdotter Marion Marechal i en kamp om högerns röster! Varför då inte bilda en allians även här, undrar många väljare? Tillsammans hade de kunnat ta ett stort antal valkretsar, men var för sig riskerar båda att misslyckas.

Det finns två tolkningar. Antingen är Marine Le Pen rädd för att Zemmour skall bli den stjärna hon själv inte lyckats bli i parlamentet genom sin överlägsna retorik och debattförmåga och därför vägrar att släppa fram honom i ett samarbete där hon själv kommer till korta, eller så är Zemmour redan från början insatt av sina judiska finansiärer (själv jude) i syfte att åstadkomma just detta – den splittring av högern som kommer att hjälpa Macron kvar vid makten.

Någon av presidentkandidaterna kan lyckas ta sig fram genom att ha en majoritet i sin hemmabaserade valkrets och på så sätt få en plats i landets forum. Det räcker att vinna en valkrets för att få en plats. Detta skiljer det franska valsystemet helt från det svenska, som bygger på procentuella andelar.

Klockan 20 ikväll söndag 12/6 stänger vallokalerna (de lär finnas någonstans) och den första prognosen kommer att presenteras. Vad vi lärde oss av presidentvalet för ett par månader sedan var att prognosen stämde exakt med slutresultatet, trots att rösterna inte var färdigräknade förrän många timmar senare. Vi lär få se samma clairvoyance även denna gång, kanske är det en orsak till att flertalet struntar i att gå till vallokalerna – det mesta verkar vara förutbestämt och inga ändringar är önskvärda. Men kanske ändå, något kan ju gå snett i planeringen?

Vi skall i alla fall följa detta hela vägen ut och hoppas på det bästa! Jag återkommer senare i kväll!

Peter Krabbe

Början på slutet – Frankrike 2022

I en tidigare artikel skrev jag om demokratins svanesång och berörde då det amerikanska inflytandet på den franska regeringsmakten genom ”konsultbolaget” McKinsey, som nu bildar en stat i staten i Frankrike genom sina förgreningar in i den franska administrationen. Detta var illavarslande eftersom farhågorna var starka att dessa krafter enligt amerikansk modell skulle se till att Macron kunde sitta kvar genom att använda sig av valfusk via datormanipulation. Tidigare facit är både Sverige, där SD genom ett ”datorhaveri” plötsligt förlorade 5 % av sina röster under pågående röstsammanräkning, dels det amerikanska presidentvalet, där Trump förlorade valet till Biden genom avancerat valfusk på alla fronter. De som stöttat de valda kandidaterna vänder ryggen till i eget syfte, men vilket pris sätter man på en förlorad demokrati? Och vad hände i Frankrike den 24 april 2022? Låt oss se efter!

Det märkliga börjar med att man publicerar en prognos samtidigt som vallokalerna stängs, i och för sig inget onormalt, men i detta fallet naglas prognosen fast som ett faktum på varenda bildruta under den efterföljande valvakan. Prognosen ses som ett valresultat trots att röstsammanräkningen inte ens börjat. Hur väl stämde den då med ”slutresultatet”? Jo, för Macron gav prognosen 58,8% och resultatet blev 58,54%. För Marine Le Pen blev prognosens 41,2% till slut 41,46%. I sanning en anmärkningsvärd fullträff för prognosmakarna! Man kan nog säga statistiskt omöjligt.

Så skönt då för Macron, som redan efter ett par timmar kan ge sig ut och fira segern på gator och torg. Saken är klar, Macrons seger är ett faktum och försprånget ointagligt! Eller inte?

I TV-studion rullar siffrorna fram under den verkliga röstsammanräkningen som nu börjat. Strax efter kl 21 visar dessa att Marine Le Pen leder marginellt över Macron, knappt men ändå en klar ledning som tenderar att växa. På nivån 28 miljoner avgivna röster har båda drygt 14 miljoner röster men Le Pen leder klart.

Valvakan på fransk stats-TV 2 – ställningen kl 21.15
Ojdå, Le Pen leder fortfarande!

Obekymrade om detta pladdrar man på i studion om Macrons seger och går därefter över till att följa Macrons segertåg genom Paris. När vi i de sista dallrande minuterna återvänder till TV-studion visar siffrorna på tavlan plötsligt att Marine Le Pen har FÖRLORAT närmare 3 miljoner röster och ramlat ner till prognosens dryga 11 miljoner medan Macron står kvar på drygt 14 miljoner. Därefter slutar valvakan, trots att 4 miljoner röster återstår att räkna!

Ordningen återställd ett par timmar senare!

Vi får senare veta att Macron slutat på drygt 18 miljoner röster och Le Pen på drygt 14 miljoner, detsamma som hon hade redan kl 21 tidigare på kvällen. Tydligen gick ALLA återstående röster till Macron, medan Le Pen fick nöja sig med att få tillbaks de röster hon blivit berövad tidigare under kvällen. Så bra, nu stämmer ju prognosen nästan exakt, duktiga grabbar de där amerikanarna!

Känner någon igen scenariot från det svenska valet 2018, då SD förlorade sin högst tillfälliga plats som största oppositionsparti efter en paus i centraldatorn? Eller från det amerikanska valet där Biden blev mästare i grafiskt höjdhopp?

Här blev det också lite fel, bäst att ändra snabbt!

Slutsatserna av detta är inte bara bekymmersamma, utan katastrofala. Vår inbillade demokrati har definitivt slutat att existera genom att datorprogram som Dominion tagit över rollen som valförrättare i västvärlden. Det vi trodde var omöjligt är nu fullt möjligt. Vi kan inte lita på något val alls i fortsättningen, allt går att manipulera.

I USA mutade man domstolarna, i Sverige ryckte man på axlarna, men vad kommer man att göra i Frankrike? Känner jag fransmännen rätt så kommer mycket att hända. Kortsiktigt lär vi få se nya demonstrationer och kravallpolis på gatorna, men långsiktigt tippar jag att man kommer att satsa på att blockera Macron genom att rösta fram en stark opposition i det kommande valet till Nationalförsamlingen i juni. Utan majoritet där kommer Macron knappast vidare. Men går det valet att genomföra utan fusk? Har man sagt A får man säga B. Jag hoppas att fransmännen nu säger till att gränsen är passerad. De är vårt enda hopp, utan den debatten kan vi glömma vårt eget val i september!

Peter Krabbe

Demokratins svanesång

Det franska presidentvalet närmar sig nu med stormsteg. Första valetappen avgörs den 10 april, därefter möts de två med bästa placeringarna i slutvalet den 24 april. Som vanligt ingår skandalerna i slutdebatten. I det förra valet 2017där Macron segrade manövrerades den mest sannolike segraren, republikanernas Fillon, ut genom avslöjandet att han hade dubblerat sin lön genom att sätta in hustrun på en fiktiv anställning i statsförvaltningen. Avslöjandet kostade honom valsegern.

Nu seglar en ny historia upp, riktad mot Macron och egentligen mot hela globalismen. Det handlar då om skandalen McKinsey, ett amerikanskt globalt storbolag på konsultbas med 470 ”konsulter” anställda bara i Frankrike. Affären har avslöjats genom en utredning, gjord av två senatorer som bl.a. kallat bolagets VD till förhör i senaten. Förutom att denne belagts med att ljuga under förhöret har skandalen fyra aspekter:

 1. Infiltration i statsförvaltningen. Bolagets verksamhet har under de senaste tio åren riktats alltmer mot att påverka regeringsarbetet. Detta har blivit möjligt genom att komplicerade utredningar inför ändringar i lagar och förordningar, som i Sverige anförtros riksdagsledamöter, istället lämnats som uppdrag till detta amerikanska privatägda bolag. Offentliganställda lägger då fram utredningar som ser pro forma objektiva ut men i själva verket är starkt vinklade efter globalismens agenda. Så har exempelvis avslöjats att en hög tjänsteman inom hälsodepartementet samtidigt varit anställd av McKinsey.
 2. Hela Covid-agendan med nedstängningar och restriktioner har därför i praktiken formulerats, inte av Macron, utan av McKinsey. Den har därför innehållit de mest radikala åtgärderna i Europa och alla förstår säkert varför med tanke på bolagets kopplingar till USA. I samband med detta har sekretessbelagda personuppgifter från den franska sjukvården utan tillstånd förts över till detta privata amerikanska bolag, vilket upprör kritikerna.
 3. När Macron lanserades som presidentkandidat 2016 bildades en grupp av ”konsulter” från McKinsey bestående av fyra ”rådgivare” i nyckelpositioner som ledde och planerade hans valkampanj. Med tanke på dessas kontaktnät och samarbete med likasinnade i den franska oligarkin är det ingen överdrift att konstatera att den partilöse Macron planterades in som president av dessa aktörer. Konsultarbetet utfördes ”gratis”.
 4. Notan kom därefter. Faktureringen från McKinsey mot den franska staten uppgår till 10 miljarder dollar årligen. Macron är garanten för att denna fakturering/uppdragsvolym skall kunna beviljas. Man kallar nu McKinsey en stat i staten, vi är mer vana vid begreppet Deep State, som vi också har i Sverige utan att någon förstår det. Det gjorde inte fransmännen heller. Av denna enorma fakturering har noll euro lämnats för beskattning i Frankrike, alla vinstmedel har förts över till konton i USA och andra länder. Den som lyckas tränga igenom bolagets bokföring kommer att hitta många anonyma ”underkonsulter”, sannolikt även Macron själv.

Att McKinsey-skandalen tas upp just nu är en följd av valdebatten, Macrons motståndare har nu legala möjligheter att avslöja korruption och andra missförhållanden som annars försvinner i mediacensuren. Oligarkerna har ingen möjlighet att tysta kritiken på torgmöten och i diverse TV-studios, valdebatten i sig själv är ett andningshål för oppositionen. Blir Macron omvald tystas kritiken ner och allt blir som vanligt igen.

Vad vi kan se här är hur globalisterna arbetar målmedvetet med att ta över statsmakten. Förhållandet är inte unikt för Frankrike, det är bara första gången det klarläggs så tydligt just här. McKinsey finns även i Sverige. Modellen finns även i Ukraina genom oligarkernas tillsättning av Zelensky. En granskning hade sannolikt hittat samma mönster i flertalet västerländska länder. McKinsey lär inte heller vara det enda bolaget i branschen.

Följden av denna obskyra verksamhet är att valen blir meningslösa, de politiska ledarna utses i praktiken av det etablissemang som förfogar över den ekonomiska makten, en process som blir självförverkligande genom att de statliga finanserna öppnas genom att nyckelpersoner ger tillgång till statliga anslag som betalar deras egna intrång i den statliga kassakistan.

Ett konkret exempel är Pfizers aktiviteter för att styra vaccinationsagendan, som betalas direkt ur statskassan utan granskning av skäligheten i Pfizers prissättning. För att klara detta behövs mullvadar i statsförvaltningen, i detta fall Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Korruption och nedmontering av statsmakten går hand i hand. Sekretess hindrar insyn i affärerna.

Vi kan vara lika övertygade om att opinionsinstituten ingår i organisationer som vill förbereda en tillsättning av ”lämplig” politiker i en regering genom medial marknadsföring. Att rigga valen blir svårt om inte prognoserna ligger inom rimlig närhet av resultatet. I Frankrike har Macron legat på 25% det senaste halvåret och höjs nu inför valet till 30%, samtidigt som konkurrenterna åker jo-jo upp och ner. De flesta fransmän är medvetna om att Macron redan från början lagts på en nivå som garanterar hans plats i andra omgången. Sedan blir det svårare eftersom debatten blir allt häftigare och fakta som McKinsey-affären kommer på bordet.

Att Macron kommer att avgå som mångmiljonär om han till äventyrs skulle förlora är det få som betvivlar. Ett skifte kommer bara att ske om läckorna blir så stora att någon annan måste sättas in för att inte stoppa processen, inte på grund av folkets valsedlar.

Allt detta är saker som vi behöver ha ögonen på även i Sverige när vi skall rösta om landets framtid. Kanske blir vårt riksdagsval sista valet i traditionell bemärkelse, sedan har oligarkin tagit över styret även hos oss och demokratins saga är all. Accepterar ni det?

Peter Krabbe

Forum Krabbe – februari 2022

Ja, kampen mellan ljus och mörker är inte avslutad än, som synes. Efter problemen med det förra inlägget fortsätter vi därför diskussionen här istället.

Som ett kuriosa i sammanhanget kan jag nämna att jag för någon dag sedan fick en vänförfrågan från William K Rothschild i England. Efter en inledande förvåning läser jag ur hans programförklaring på den aktuella hemsidan. ”Många människor förstår ljuset från olika ideologier och förståelse. Ljuset är en osynlig guide som vägleder och styr mänskligheten och dess elit till en väg av bättring. De senaste åren har många valt att följa och bli en del av denna upplysning och medvetande, några hittade sin väg och några var vilseledda av falska agenter som påstod sig vara en del av vår oändliga ordning. Frukta inte för vi är här för att hjälpa dig att bli en del av detta globala konglomerat och upplysning, och även hjälpa dig att bli förseglad och verifierad medlem av Rothschild-dynastin under Illuminati. Hylla ljuset! Var hälsad Illuminati! Vi följer ljuset, vi är ljuset!

Min kursivering! Jo, jag tackar men jag avstår nog medlemskapet. Jag är varken intresserad av att bli förseglad eller verifierad. Den gode William anger sig arbeta för World Bank och vara filantropist. Om han är fullt frisk eller inte vet jag förstås inte, för Rothschilds devis är annars att ” verka utan att synas” och nog syns William alltid!

Man kan nog se detta som ett tecken på att den yngre generationen i klanen är lite för stora i korken och det vet de äldre, att det brukar sluta illa. Han blir säkert tagen i örat. men ett tecken i tiden är det ändå. Alla tycks tro att saken är klar redan. Jag tror däremot att de misstar sig.

Peter Krabbe

Mot ljus eller mörker?

När nyåret är passerat brukar vi gå mot ljusare tider. Gör vi det i år också? Eller ligger orosmolnen tätare än någonsin? Låt oss se på vad som händer i världen.

Den bästa beskrivningen är kanske totalt kaos. Chockvåg efter chockvåg i ordets verkliga bemärkelse pumpas ut över världen. Precis som våra hjärtslag får ökad frekvens vid oro får världen som helhet samma symptom. Detta är naturligtvis medvetet, perioder av hopp och förtröstan skall avlösas av perioder av skräck och förtvivlan. På så sätt driver man oss människor mot psykisk kollaps och därmed undergivenhet och apati.

 • Efter två års pandemi kommer rapporterna nu allt tätare om det nya dunderviruset, NeoCov, som med 33% dödlighet skall göra Daegels prognoser till verklighet.  Man kommer nu att dra ner på aktiviteterna med de allt svagare mutationerna av Covid 19 så vi tror att allt är över, därefter släpps  NeoCov ut från Wuhan med förödande effekt. Klarar vi det mentalt? Fråga Bill Gates, han vet…
 • Upptrappningen av en militär konflikt med Ryssland som skall leda till utbrottet av det tredje världskriget pågår med manisk envishet från globalisternas sida i USA och EU. Vi undrar varför? Jo, virus ensamt arbetar för långsamt, tillsammans med en krigssituation blir det mer effektivt. Det har man lärt sig av spanska sjukan under första världskriget…
 • Våra privatekonomier i västvärlden skadas medvetet genom prishöjningar på energi, planerade räntehöjningar och pådriven inflation som sammantaget skall göra oss alla fattigare. Utom förstås storföretagen som gör rekordvinster och blir allt rikare. När elräkningarna pendlar mellan himmel och helvete mår vi precis så dåligt som man önskar för att vi skall ge upp…
 • Kulturmarxismen tar numera helt över vårt samhälle. Allt material från TV, filmbolag, media, reklambyråer och åsiktsbildare kvoteras så att bilden skall fastna för gott på våra näthinnor – vår tillvaro består av minst 50% färgade och invandrare, majoriteten av befolkningen tycks vara homosexuell eller tillhöra nya svårdefinierade könsroller. Medias nyhetsrapportering sker helst från andra sidan av jordklotet, vad som händer lokalt eller ens inom Europa får vi själva ta reda på.

Allt detta är inte separata företeelser utan delar av samma agenda – The Great Reset. Om någon ännu inte förstått målen skall jag försöka förklara dem.

Globalismen är en rörelse som började växa fram hos vissa grupperingar redan under slutet av 1800-talet. Man använde klichéer som Fred på Jorden för att motivera att jordens råvarutillgångar skulle bli fritt tillgängliga för storindustrin, att nödvändiga råvaror för industrin skulle bli ”inlåsta” av nationella suveräniteter och måste köpas dyrt eller erövras med våld var inte acceptabelt.  Det kostade för mycket att behöva öppna gruvor och oljekällor genom att muta regeringar och landägare, samtidigt som politiska risker och förändringar äventyrade investeringarna.

I en global värld utan nationella gränser skulle storindustrin kunna exploatera fritt och utan negativa konsekvenser. Globalismen var född. En världsregering, en enhetlig religion (för religionen behövdes ju som styrning av folket) och en världsarmé för att hålla ordning på folket var vad som behövdes. Vilka som var det utvalda folket att styra den nya världen tror jag att de flesta vet.

Låt oss ta en liten men snabb vandring genom världshistorien! För att påvisa det negativa med nationer intrigerades det första världskriget igång 1914. Dessförinnan hade man försökt med en rysk revolution 1905 för att avlägsna den motsträvige tsaren, den misslyckades dock. Gör om och gör det bättre! Tyskland hade en ekonomisk tillväxt som hotade de traditionella kolonialmakterna och behövde krossas. Vad kunde vara bättre än att få Ryssland och Tyskland att slå av benen på varandra? De arrangerade skotten i Sarajevo satte igång den utvecklingen.  När kriget hade slagit Ryssland i spillror var det dags att på nytt sätta in den ryska revolutionen för att öppna landet för exploatörer. De judiska bolsjevikerna, utbildade och finansierade i USA, skapade en kommunism som skulle bli den socialistiska internationalen, väl lämpad att vara grunden för globalismen. Tyskland stod på tur, men en viss herr Hitler dök oväntat upp på scenen. I föregripande syfte krossades det utblottade Tyskland ekonomiskt efter kriget och minskades kraftigt geografiskt.

USA väntade lugnt och stilla tills halva kriget var avklarat och kunde lätt fälla avgörandet med hela sin industri intakt, bara att promenera in och diktera fredsvillkoren. Palestina kunde bildas och det första försöket att skapa ett världsstyre etablerades genom Nationernas Förbund. Tyvärr för globalisterna skapade både Hitler och Stalin nya, ännu starkare nationalstater! Ingen av dem uppskattade inslaget av judisk överhöghet i sina administrationer. Vad göra?

Naturligtvis ett nytt världskrig.  I fredsavtalet fanns en klausul inbyggd som garanterade ett nytt krigsutbrott, nämligen den ”polska korridoren”.  Den nya kartan delade Tyskland i två delar, ett östligt Preussen avskildes från övriga Tyskland genom att det nya Polen bildades med en korridor till Östersjön, där Tyskland vägrades förbindelse mellan sina två delar. Hitler krävde rätt till passage, vilket nekades av Polen, uppbackat av England och specifikt Churchill. Som beräknat gick Hitler in med våld eftersom förhållandet var ohållbart för att Tyskland skulle kunna fungera och England kunde kontra med en krigsförklaring och det andra världskriget var ett faktum. Vi vet alla hur det slutade.

Samma scenario utspelades igen, USA inväntade andra halvlek och producerade krigsmaterial för de flesta inblandade. När européerna var nere på knä var det dags igen för USA att gå in och agera segrarmakt. Globalisterna insåg att Europa måste som första steg läggas under en (deras) hand för att målet skulle kunna nås. FN bildades som nytt fundament för samordningen av världen. USA passade på att förbättra sin ekonomi ytterligare genom att med Marshall-hjälpen styra in amerikanska företag i Europa. Palestina cementerades genom att bli Israel. Nu skulle det väl gå i alla fall?

Det gjorde det inte. Med växande ekonomier blev världens nationalstater också allt starkare och mer oberoende. USA fick bygga upp världens starkaste krigsmakt för att med våld kunna ta gummiplantagerna i Vietnam, kopparen i Chile, frukten i Centralamerika, oljan i Mellanöstern o.s.v. Kina var stängt som ett kassaskåp och Ryssland slängde ut alla judiska oligarker. Tyskland hade man ju ockuperat och hölls under strikt kontroll.

Arbetet med en europeisk union kunde påbörjas, snart hade hela Europa förenats under EU och under globalisternas ledning.  De specialutbildade marionetterna Merkel och Macron har de senaste fem åren arbetat intensivt för att utrota nationalismen i de europeiska länderna, slopa gränserna och undergräva den kristna sammanhållningen genom import av främmande religioner, allt i syfte att utplåna den europeiske individens rätt till självbestämmande och frihet! Målet – att vara fattig och glad – hägrar äntligen, Klaus Schwab lägger sin bok The Great Reset ovanpå Hitlers Mein Kampf och myser.

Men Ryssland då? När allt nästan var klart dyker Putin upp från ingenstans och hävdar sin rätt att bygga upp Ryssland igen, på ryskt sätt och för ryssar! Dessutom uppmuntrar han den ryska kyrkan som nästan hade utrotats av revolutionärerna.  Bara att börja om från början. Ryssland måste knäckas. Genom att lura in större delen av Europas stater i NATO har robotramper monterats upp som ett pärlband runt Rysslands gränser.  Att värva de forna Sovjetrepublikerna var enkelt, men när syftet med värvningen klarnat och Ryssland börjat bli en värdefull handelsförbindelse växer tvivlet.

Vore det inte bättre att utveckla handel och ömsesidigt välstånd tillsammans? Detta får globalisterna att tugga fradga. Ryssland skall elimineras eller integreras i världssamfundet (detsamma sa man om Tyskland för 100 år sedan). Kina springer ifrån i den ekonomiska utvecklingen och kan bara hejdas genom att eliminera den ryska krigsmakten, de två kompletterar varandra för bra för att kunna accepteras. Dags för det tredje världskriget! Tur att vi har sparat Ukraina!

Det vi inte kan förstå är att någon kan åse att samma misstag görs om för tredje gången, åtminstone med tanke på att det varje gång kostar närmare hundra miljoner människor livet. Att det blir möjligt beror på att vi styrs likt en fårskock av sin fårhund, genom en intern främmande makt som inte bryr sig om vårt bästa. Vi ställer villigt upp med vapen i hand för att hjälpa en osynlig makt att stärka sin kontroll över oss. Varför gör vi det?

I globalismens agenda ingår att radikalt minska jordens befolkning. Det bestämde man redan för 50 år sedan när befolkningen ändå var hälften så stor. Pågående pandemi är ett exempel på detta, genom att minska vårt antal blir världen mer lättstyrd och möjlig att kontrollera. Uppretade folkmassor som numerärt överstiger de som vill kontrollera oss tiotusenfalt är en hotbild som måste undanröjas. Samtidigt är transhumanismens intåg ett måste för globalisterna, man kan inte lita på fritt tänkande människor. Genom insprutning av grafenoxid kan man istället elektroniskt styra dem som måste finnas kvar, resten av arbetet kan mekaniska robotar utföra. Så blir det lugn och ro i världen. När det är dags för den tionde sprutan kanske den injicerade funderar över syftet, eller så har tankeverksamheten redan försvagats tillräckligt för att dessa obehagliga tankar skall kunna finnas kvar? I gengäld får man ju kopulera fritt med man, kvinna eller barn, flertalet utom dem med licens blir ju sterila och gör ingen skada. Med hjälp av lite 5G blir alla glada, strålande och lyckliga. Med total rasblandning minskar också nationalismen, vilket säkert alla nu har förstått är nödvändigt.

Ni förstår säkert också att det är nödvändigt att alla injiceras, ingen får komma undan! Det är faktiskt en säkerhetsfråga att inte ha tänkande människor springande på gatorna. Den självkörande elbilen hämtar er på morgonen för att lämna er på arbetet och sedan tillbaks på kvällen för att få lite kontrollerad underhållning framför TV:n. Kom sedan inte och säg att ni inte har det bra!

Vad gäller min beskrivning av dåtid kan jag garantera att den är sann – om man bara ändrar synvinkel lite, lite grann. Facit finns alltid i historien – om vi bemödar oss med att se efter!

För framtiden vill jag påpeka att om de 99 % av mänskligheten som blir styrda underlåter att ta till åtgärder mot de 1 % som vill styra, så får man skylla sig själva. Möjligheten att agera finns fortfarande – utnyttja den! Och vad gäller NeoCov och det tredje världskriget – ni har hela tre månader på er, sedan är det för sent. Vad gäller kulturmarxismen är det redan för sent! Så vad väntar ni på?

Peter Krabbe

Bakom stängda dörrar…

Alltför många människor tror fortfarande att pandemins uppkomst och åtgärderna därefter i form av ”vaccinationer” och nedstängningar är en isolerad, slumpmässig företeelse som drabbat världen som en total överraskning. Ingenting kan vara mer felaktigt. I själva verket är allt som hänt i nutid planerat och regisserat sedan flera decennier bakåt i tiden. Newsvoice publicerade i våras en artikel författad av Margareta Skantze, som på ett utmärkt sätt visar historiken i denna för oss så omstörtande verksamhet. Dess aktualitet är mot bakgrund av den fortsatta utvecklingen mer aktuell än någonsin. Det är hög tid att vi alla förstår vad detta egentligen handlar om, därför återpublicerar jag Margareta Skantzes artikel här och hänvisar också till den ursprungliga publiceringen i Newsvoice.

Därmed över till Margareta Skantzes berättelse:

Dagens globala vaccinmarknad har byggts upp under drygt 30 år

De flesta har nog fått uppfattningen att massvaccineringen och de därmed sammanhängande Gröna passen uppstått till följd av den rådande pandemin, men så är inte fallet. Bakom detta ligger en process som inleddes på 1980-talet. Nedan följer några milstolpar längs vägen:

November 1986: Ronald Reagan undertecknar National Childhood Vaccine Injury Act, en lag som befriar läkemedelsbolagen från att betala skadestånd vid eventuella vaccinskador. Ansvaret för detta tas över av staten. Det blir därigenom långt mer lukrativt och mindre riskabelt att tillverka vaccin än andra typer av läkemedel. Detta blir starten för alltmer omfattande vaccinationsprogram.

År 2000: Bill Gates bestämmer sig för att avveckla sitt engagemang i Microsoft och helt satsa på välgörenhet med fokus på vacciner. Han bildar tillsammans med sin hustru Bill and Melinda Gates Foundation.

April 2009: WHO ändrar definitionen av begreppet pandemi. Kriteriet att en pandemi är en farlig och dödlig sjukdom stryks. Det räcker med att den är mycket smittsam och att människor inte har någon immunitet mot sjukdomen. Den så kallade svininfluensan (H1N1) förklaras av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan vara en pandemi. Massvaccinering rekommenderas. Sverige är ett av få länder som hörsammar WHO:s uppmaning och köper in 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix för 1.3 miljarder SEK. Men pandemin kommer av sig och Margaret Chan förklarar att influensan ska betraktas som ”postpandemisk”.

Februari 2010: Vid det årliga möte som arrangeras av WEF i Davos utropar Bill och Melinda Gates det kommande decenniet till ”Vaccinets Årtionde”. De donerar 10 miljarder US dollar för detta ändamål. Arbetet inleds för att skapa en global handlingsplan under ledning av WHO.

Maj 2012: FN:s 194 medlemsstater antar enhälligt The Global Vaccine Action Plan (GVAP). En av GVAP:s viktigaste målsättningar är att arbeta fram ”nästa generation vacciner och tekniska lösningar”.

September 2014:  The European Vaccine Plan 2015-2020 (EVAP) antas vid WHO:s regionala möte i Köpenhamn. Planen omfattar fem olika delmål. Frågan om vaccinmotstånd (vaccine hesitancy) ägnas stort utrymme. De europeiska länderna förbinder sig att verka för införande av elektroniska hjälpmedel för att kunna se vem som inte låtit vaccinera sig, var denna person befinner sig och i vilket socialt sammanhang personen ingår.

2018: Ett treårigt projekt, Joint Action on Vaccination, skapas för att samordna och driva vaccinationskampanjer. Sverige ingår som ett av tjugo europeiska länder. Organisationen finansieras av EU. En av de främsta prioriteringarna är att komma till rätta med vaccinmotståndet.

2018: Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet. Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.

April 2018: EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter. Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna. Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.

December 2018: Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin.

September 2019: Ett toppmöte kring vaccinationsplanerna, Global Vaccination Summit, hålls i Bryssel i samarbete mellan EU-kommissionen och WHO. Mötet bestod av rundabordssamtal där företrädare för Pfizer, GAVI och Bill and Melinda Gates Foundation ingår som återkommande deltagare. Det gemensamma temat för alla dessa samtal är att världen står inför en oundviklig kommande pandemi och att detta förutsätter ett stärkt samarbete med läkemedelsföretagen.

Oktober 2019: I New York anordnas Event 201, en simulerad övning kring en pandemi förorsakad av coronavirus överförd från fladdermöss via grisar till människa. Mötet består av särskilt inbjudna prominenta gäster, politiska ledare, högt uppsatta representanter från FN, hälsoministrar, tongivande akademiker, vetenskapsmän och yrkesverksamma läkare. Värdar för motet är Bill and Melinda Gates Foundation och WEF.

Den 31 december 2019 kommer den första officiella rapporten från Kina om utbrottet av en allvarlig SARS-liknande lungsjukdom i staden Wuhan. Smittan sägs härstamma från fladdermöss vid en wet market i Wuhan.  Suggestiva bilder kablas ut över världen av snuskiga varustånd med ormar och fladdermöss och andra djur i allsköns röra. (Det visar sig dock senare att fladdermöss inte ingår i det kinesiska köket och därför inte kan ha funnits vid denna wet market. Bilderna kom i själva verket från Indien. Vad som inte heller berättades var att det intilliggande Wuhan Institute of Virology bedriver medicinska experiment med coronavirus från fladdermöss.)

Mars 2020: WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus tillkännager att COVID-19 kan betecknas som en pandemi.

April 2020: Bill and Melinda Gates ökar sitt bidrag till WHO från 100 miljoner till 250 miljoner US dollar.

Juni 2020: EU-kommissionen presenterar en gemensam strategi för utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot COVID-19.

Juli 2020: WEF tar initiativet till Common Pass Project, en digital hälsoapp i gemensamt format för hela världen. Projektet stöds av Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och FN. Sverige ansluter sig till systemet.

Oktober 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus deklarerar att flockimmunitet bäst uppnås genom vaccinering.

December 2020: Pfizer/BionTechs vaccin mot COVID-19 får ett tillfälligt nödgodkännande i USA. Europeiska Smittskyddsenheten (EMA) ger ett villkorat godkännande åt Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty. Ytterligare vacciner får liknande godkännanden.

Massvaccineringen startar. Storbritannien och Israel är först.  Och det är härifrån som några av de mest kritiska rösterna hörs gällande massvaccineringen och de Gröna passen.

De Gröna passen och risken för medicinsk apartheid

I Storbritannien har 1250 präster – anglikaner, katoliker och protestanter – undertecknat ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson med en varning för effekterna av de planerade certifikaten. De uttrycker sin stora oro att systemet kommer att skapa ”medicinsk apartheid” med en underklass av människor som av olika skäl inte vill eller kan vaccinera sig och som därigenom utestängs från stora delar av samhället. De påpekar det ologiska i hela resonemanget bakom certifikaten, eftersom en vaccinerad person fortfarande kan vara smittbärande och således fortfarande kan sprida sjukdomen. I brevet betonar de också den ”legitima farhågan” att certifikaten kommer att bli permanenta, att de ska fyllas på med ytterligare information och att nya medicinska behandlingar kommer att bli obligatoriska.

Prästerna menar att regeringens förslag att införa digitala vaccincertifikat är ett av de farligaste i hela Storbritanniens historia. Om detta förverkligas kan det innebära slutet för demokratin och starten för ett totalitärt kontrollsamhälle.

I Sverige saknar vi en debatt om de Gröna passen innebär en väg till befrielse eller slaveri.

Text: Margareta Skantze

Det är lätt att se att samarbetet mellan Bill Gates, Klaus Schwab och WHO är grunden för detta projekt, vars huvudsyfte är att med hjälp av privat kapital få en global organisation som WHO, styrd av FN, att genom sina avtal med medlemsländerna tvinga igenom en världsomfattande vaccinationsagenda. Denna tvingande funktion hade inte gått att åstadkomma av privata ekonomiska intressen utan hjälp av de avtal som världens länder i god tro undertecknat med FN och dess dotterfunktioner. För första gången i historien ser vi hur marknadsekonomiska intressen köper in sig i ideella organisationer som FN, WHO – och vi kan inkludera EU, även om det ideella intresset i EU är tveksamt – och använder dessa som en dörröppnare för sina planerat vinstgivande projekt.

Kan vi då inte lita längre på FN och dess fredsbevarande roll, etablerat efter det krigiska 1900-talets våldsamma inledning? Svaret är tyvärr nej. I kraft av de bittra erfarenheterna från nationalstaternas sammandrabbningar föddes tanken på en global styrning där nationalstaternas inflytande och därmed krigsbenägenhet kunde begränsas, vilket kan ses som en god tanke och gav oss först Nationernas Förbund, sedan FN. Men baktanken var att via frivilliga, potentiellt fredsskapande avtal binda upp nationalstaterna juridiskt för framtida bruk. Det som framställdes av media som goda intentioner var i verkligheten tvingande avtal. När enorma mängder kapital numera samlats i diverse foundations, varav Melinda och Bill Gates Foundation är den numera mest aktiva, var det dags att ta över styrningen av de ideella organisationerna genom oemotståndliga donationer, vilket vi ser i exemplet ovan med gates 250 miljoner dollar årligen till WHO. Genom att utnyttja lagstiftning kan man tvinga nationalstater att köpa produkter som aldrig tidigare efterfrågats, förutsatt att man kan fabricera ett skenbart motiv som ger den ideella organisationen ett moraliskt alibi.

Att skapa en pandemi är därför ett exempel på detta tillvägagångssätt – WHO kan utlösa krisläge, därefter införs nationellt vaccintvång , läkemedelsbolagen tillhandahåller produkten och sätter priset själva, nationalstaterna har bara att verkställa och betala ur nationernas kassor eller låna av Världsbanken. På så sätt förflyttas kontrollen över nationalstaternas ekonomi till de privata storbolagen, som alla ägs av investmentbolag som Vanguard och Black Rock. Pandemin är bara en början, därefter kommer livsmedelssektorn, energisektorn med olja, gas och el, fastighetssektorn och utbildning/forskning, tills all samhällsstyrning ligger i storbolagens hand. Vi har då vad de själva kallar Corporational Communism, ett totalitärt system där demokratin är avskaffad och individens enda roll är att lyda och styras, eller om problem uppstår, avskaffas.

Margareta Skantzes artikel är viktig eftersom den visar på den långsiktiga planeringen bakom det vi upplever i nutid. Men jag kan garantera att den planeringen pågått i minst 150 år, vi har inte förstått det eftersom den pågått BAKOM STÄNGDA DÖRRAR.

Peter Krabbe

Är stubinen tänd nu?

Internationella domstolen i Haag

December 6, 2021
International Criminal Court
Office of the Prosecutor
Communications
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
EMAIL: otp.informationdesk@icc-cpi.int
BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
(TREATY OF ROME STATUTE, ART. 15.1 AND 53)

Subject of complaint:

 • Violations of the Nuremberg Code
 • Violation of Article 6 of the Rome Statute
 • Violation of Article 7 of the Rome Statute
 • Violation of Article 8 of the Rome
 • Violation of Article 8 bis3 of the Rome Statute
  Based on the extensive claims and enclosed documentation, we charge those responsible for
  numerous violations of the Nuremberg Code, crimes against humanity, war crimes and crimes
  of aggression in the United Kingdom, but not limited to individuals in these countries.

 • Perpetrators: Prime Minister for the United Kingdom BORIS JOHNSON, Chief Medical
  Officer for England and Chief Medical Adviser to the UK Government CHRISTOPHER
  WHITTY, (former) Secretary of State for Health and Social Care MATTHEW HANCOCK,
  (current) Secretary of State for Health and Social Care SAJID JAVID, Chief Executive of
  Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) JUNE RAINE, DirectorGeneral of the World Health Organisation TEDROS ADANHOM GHEBREYESUS, Co-chair
  of the Bill and Melinda Gates Foundation WILLIAM GATES III and Co-chair of the Bill and
  Melinda Gates Foundation MELINDA GATES, Chairman and Chief executive officer of
  Pfizer ALBERT BOURLA, Chief Executive Officer of AstraZeneca STEPHANE BANCEL,
  Chief Executive Officer of Moderna PASCAL SORIOT, Chief Executive of Johnson and
  Johnson ALEX GORSKY, President of the Rockefeller Foundation DR RAJIV SHAH
  Director of the National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) DR ANTHONY
  FAUCI, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum KLAUS SCWAB,
  President of EcoHealth Alliance DR PETER DASZACK

 • Victim(s): THE PEOPLES OF THE UNITED KINGDOM

 • Applicants:
  Hannah Rose – Lawyer and human rights activist
  Dr Mike Yeadon – Qualified life science researcher with a degree in biochemistry in toxicology, and
  a research-based PhD in respiratory pharmacology, former Vice President and Chief Scientist of
  allergy and respiratory research at Pfizer
  Piers Corbyn – Astrophysicist and activist
  Mark Sexton – Retired Police officer
  John O’Loony – Funeral Director and activist
  Johnny McStay – Activist
  Louise Shotbolt – Nurse and human rights activist
  Legal representation and election of domicile
  The applicants will be represented for the purposes of this procedure by Hannah Rose
  Email: hannahroses111@hotmail.com
  Consequently, all subsequent correspondence shall be sent only to the email address given above. Any notification within the meaning of the Statute of the Court addressed in this way will be considered valid.

Mr Prosecutor,
1 This communication and complaint is provided to the office of the Prosecutor pursuant to the
United Kingdom’s accession to the International Criminal Court’s Rome Statute deposited with
the Secretary-General of the United Nations on October 4, 2000.

2 We have tried to raise this case through the local English police and the English Court system
without success, we have been unable to even get the case registered either with the police or
with the court after several attempts. The statute for the ICC declares that “The ICC is intended
to complement, not to replace, national criminal systems; it prosecutes cases only when a State
is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution (Article
17(1)(a)). This is such a case which is why we are addressing the ICC directly.

A. BACKGROUND


3 The Corona virus ‘vaccines’
are an innovative medical treatment, which have only received temporary Authorisation under
Regulation 174 of the Human Medicine Regulations Act (2012). The long-term effects and
safety of the treatment in recipients are unknown. It is important to note that the Corona Virus
‘vaccines’ are the world’s first introduction to the synthetic m-RNA technology and all
previous immunisations worked in a totally different manner, by way of introducing a
deactivated or weakened virus to the body to trigger a natural arousal of the immune system
against it. As detailed by Dr Mike Yeadon, the risks anticipated by this innovative medical
treatment are hereby enclosed as Appendix 1 to this request. All Phase 3 COVID-19 vaccine trials are ongoing and not due to conclude until late 2022/early 2023. The vaccines are, therefore, currently experimental with only limited short-term and no long-term adult safety data available. In addition, they are using a completely new mRNA vaccine technology, which has never previously been approved for use in humans. The mRNA is effectively a pro-drug and it is not known how much spike protein any individual will produce. Potential late-onset effects can take months or years to become apparent. The limited
children’s trials undertaken to date are totally underpowered to rule out uncommon but severe
side effects.
5 The Covid-19 ‘vaccines’ do not meet the requirements to be categorised as vaccines and are in
fact gene therapy (Appendix 8). The Merriam-Webster dictionary quietly changed the
definition of the term ‘vaccine’ to include components of the COVID-19 m-RNA injection.
The definition of vaccine was specifically changed due to the Covid-19 injection on February
th 2021. Dr Mike Yeadon, joint applicant on this request, asserts that claims calling the Covid19 injections a ‘vaccine is public manipulation and misrepresentation of clinical treatment. It’s
not a vaccination. It’s not prohibiting infection. It’s not a prohibiting transmission device. It’s
a means by which your body is conscripted to make the toxin that then allegedly your body
somehow gets used to dealing with it, but unlike a vaccine, which is to trigger the immune
response, this is to trigger the creation of the toxin.’ MRNA uses the cell’s machinery to
synthesize proteins that are supposed to resemble the SPIKE protein of the virus, which is what
it uses to enter cells via the ACE2 receptor. These proteins are then identified by the immune
system, which builds antibodies against them. The real concern is that these proteins could
accumulate in the body especially in regions of high concentration of ACE2 receptors, such as
the gonads. If the immune system then attacks the location where they accumulate, then you
could be dealing with an auto-immune condition.

PCR Tests
A review from the University of Oxford’s Centre for Evidence-Based Medicine (Appendix 2)
found that the standard PRC test is so sensitive, that it can detect old infections by picking up
fragments of dead viral cells. Originally developed to detect the presence of DNA and RNA in
biological samples, even its Nobel Prize-winning inventor Kary Mullis declared that PCR was
never intended to diagnose a disease. It simply detects the presence of specific genetic material,
which may or may not indicate infection. As Dr. Kary Mullis put it, the PCR technique can
find almost anything in anybody. The PCR test uses amplification cycles to find viral RNA.
The sample is repeatedly chemically amplified to increase the RNA copies until they can be
detected. Each “cycle” of amplification doubles the number of molecules in a sample. If you
run enough cycles, you can effectively find a single molecule of any substance. Public Health
England (PHE) policy confirms that the cycle threshold should be set around 25.6 and if the
machine must run more than 25 to 35 cycles (Appendix 2a) to get the sample to the test’s Limit
of Detection, there isn’t enough virus in the sample to matter clinically.

Figure 1 (see PDF)

We have information from freedom of information requests that as many as 40-45 cycles are
being carried out (Appendix 3, 3a, 3b, 3c) which is too many because it increases the chance
of a positive result even without coronavirus RNA being present in the original sample – hence
the ‘asymptomatic’ individuals. In addition to being completely unreliable the PCR tests also
contain carcinogenic ethylene oxide. (Appendix 48)

Covid is a biological weapon – Gain of function research
Chinese Virologist Li-Meng Yan was among the first researchers to study covid-19 in China
after she was enlisted to investigate the origin of the virus by superior Leo Poon. Dr Li-Meng
Yan and her team published a report (Appendix 4) claiming that the novel coronavirus was
developed “as a laboratory product created by using bat coronaviruses ZC45 and/or ZXC21 as
a template and/or backbone.” The report states that “ZC45 and ZXC21 were discovered
between July 2015 and February 2017 and isolated and characterized by the aforementioned
military research laboratories.” It also says that when a non-military lab, the Shanghai Public
Health Clinical Centre, published a Nature article reporting “a conflicting close phylogenetic
relationship between SARS-CoV-2 and ZC45/ZXC2 rather than with RaTG13, was quickly
shut down for ‘rectification.’” The report also accuses several publications of bowing to
political pressure or of experiencing “conflicts of interest” so as not to publish findings that
differ from the natural origin theory. “The existing scientific publications supporting a natural
origin theory rely heavily on a single piece of evidence – a previously discovered bat
coronavirus named RaTG13, which shares a 96% nucleotide sequence identity with SARSCoV-2,”.
8 The National Institutes of Health (NIH) in the USA has admitted to funding of gain of function
research on bat coronaviruses at China’s Wuhan lab – despite Dr Anthony Fauci repeatedly
denying this. In a letter to Republican James Comer (Appendix 5), NIH’s principal deputy
director A. Tabak, blamed EcoHealth Alliance – that funnelled US funds to the Wuhan lab –
for not being transparent about the work it was doing. British scientist Peter Daszak who runs
EcoHealth is accused by Tabak of failing to comply with the terms of the grant. As recently as
November 2021 Fauci was accused of lying about gain of function research after documents
obtained by the intercept (Appendix 6) detailed grants given to EcoHealth Alliance for bat
coronavirus studies. The $3.1 million grant was awarded for a five-year period between 2014
and 2019. After the funding was renewed in 2019, it was suspended by the trump administration
in April 2020. The grant directed $599,000 to the Wuhan institute of Virology for bat
coronavirus research.
9 British Professor Angus Dalgleish and Norwegian scientist Dr. Birger Sørensen, published a
report in the Quarterly Review of Biophysics (Appendix 7) and claim that the coronavirus’s
spike protein contains sequences that appear to be artificially inserted. They claim they had
‘prima facie evidence of retro-engineering in China’ for a year – but were ignored by academics
and major journals. Dalgleish is a professor of oncology at St George’s University, London,
and is best known for his breakthrough creating the first working ‘HIV vaccine’, to treat
diagnosed patients and allow them to go off medication for months. While analysing COVID19 samples last year in an attempt to create a vaccine, Dalgleish and Sørensen discovered
‘unique fingerprints’ in the virus that they say could only have arisen from manipulation in a
laboratory. They said they tried to publish their findings but were rejected by major scientific
journals which were at the time resolute that the virus jumped naturally from bats or other
animals to humans. Even when former MI6 chief Sir Richard Dearlove spoke out publicly
saying the scientists’ theory should be investigated, the idea was dismissed as ‘fake news.’

10 Graphene hydroxide

Dr Andreas Noack is a German chemist and one of the EU’s top graphene experts, carbon
expert and doctored in the field of activated carbon whereby for his doctoral thesis he converted
graphene oxide into graphene hydroxide. Professor Dr Pablo Campra comes from the
university of Almeria, and alongside Dr Andreas Noack he examined the covid ‘vaccines’ for
the presence of graphene oxide with the Micro-Raman Spectroscopy, the study of frequencies.
According to both doctors, the vaccines don’t contain graphene oxide but do contain graphene
hydroxide. On November 23, 2021, Dr Andreas Noack released a video explaining what
graphene hydroxide is and how the nano structures injected into the human body act as ‘razor
blades’ inside the veins of ‘vaccine’ recipients. Dr Andreas goes on to explain how due to the
nano size of the graphene oxide structures they would not show up on an autopsy as
toxicologists can’t imagine that there are structures that can cut up blood vessels causing people
to bleed to death on the inside so they would not be looking for them, given their atomic size.

11 On 18th November 2020 Dr Andreas Noack was on a ‘livestream’ on YouTube discussing the
dangers of the Covid-19 ‘vaccines’ when he was arrested on camera by armed German police
(Appendix 41). On 26th November 2021, just hours after publishing his latest video about
graphene oxide and graphene hydroxide (Appendix 42) he was attacked and murdered.
12 We request a full investigation be done into the inclusion of Graphene hydroxide in the
Covid-19 ‘vaccines’ and into the assassination of Dr Andreas Noack.

13 Inflated Covid figures
The number of covid-19 cases have been artificially inflated due to the inaccuracy and
unreliability of the PCR testing and the number Covid-19 deaths in the UK have been massively
artificially inflated due to the fact that a covid death is recorded if an individual died for any
reason within 28 days of a positive Covid-19 test (that was confirmed with the inaccurate and
unreliable PRC tests). These deaths are being recorded as Covid-19 regardless of whether
Covid-19 was the factual cause of death.

14 A Freedom of Information request (Appendix 43) shows us that between March and June 2020
the total number of Covid-19 related deaths in England and wales with no pre-existing health
conditions was 4,476.

Table 6A (see PDF)

15 However, the Covid-19 deaths for the same period were recorded at 49,607 (Appendix 44)

16 We submit that a further way that the Covid-19 statistics have been artificially inflated is by
the ‘rebranding’ of the common influenza, pneumonia and other respiratory infections as covid
-19. Epidemiologist Knut Wittowski, the former head of biostatistics, epidemiology and
research design at Rockefeller University claims ‘there may be quite a number of influenza
cases included in the ‘presumed Covid’ category of people who have Covid symptoms (which
influenza symptoms can be mistaken for), but are not tested for SARS RNA’. Those patients he
argued, ‘also may have some SARS RNA sitting in their nose while being infected with
influenza, in which case the influenza would be ‘confirmed’ to be Covid’.
17 Data from the ONS (Appendix 45) showed that deaths in 2018 from influenza and pneumonia
amounted to 29,516 and in 2019, was 26,398. However, deaths in 2020 for influenza was
recorded at just 394 and pneumonia at 13,619. (Appendix46).


18 John O’loony, a joint applicant on this request is a funeral director running his own funeral
home in Milton Keynes. He has testified (Appendix 47) that as a funeral director he saw ‘a
massive effort made to deliberately inflate Covid death numbers. Cancer patients and stroke
victims and even one guy that was run over all ended up with Covid on their death certificate’.
18a We submit that the misrepresentation of covid cases and covid deaths warrants a full
investigation by the Court.

19 Ineffectiveness of masks
The World Health Organisation (WHO) has admitted that there is no evidence available on the
usefulness of masks to protect non-sick individuals (Appendix 9). In addition to hypoxia and
hypercapnia, breathing through facemask residues bacterial and germ components on the inner
and outside layer of the facemask. These toxic components are repeatedly breathed back into
the body, causing self-contamination. Breathing through facemasks also increases temperature
and humidity in the space between the mouth and the mask, resulting in a release of toxic
particles from the mask’s materials. A systematic literature review estimated that aerosol
contamination levels of facemasks including 13 to 202,549 different viruses. Rebreathing
contaminated air with high bacterial and toxic particle concentrations along with low O2 and
high CO2 levels continuously challenge the body homeostasis ,causing self-toxicity and
immunosuppression. (Appendix 10)

20 Alternative treatments
Dr. Peter McCullough is an internist, cardiologist, and professor of medicine at Texas A and
M College of Medicine. He has completed his bachelor’s degree at Baylor University and has
completed his medical degree as an Alpha Omega Alpha graduate from the University of Texas
Southwestern Medical School in Dallas. He also completed his internal medicine residency at
the University of Washington in Seattle, his cardiology fellowship – including service as Chief
Fellow – at William Beaumont Hospital, and his master’s degree in public health at the
University of Michigan.

21 Hydroxychloroquine
The most widely studied and utilized drug in all of COVID-19. It basically has three
mechanisms of action. It reduces the viral entry through endosomes. It helps work as a zinc
ionophore. And zinc actually works to impair the RNA-dependent polymerase. And lastly, it’s
an anti-inflammatory. It changes the overall profile of cells so there’s less inflammation.
259 supportive trials, 385,000 individuals and Hydroxychloroquine is like I say, our mainstay
in COVID-19 treatment. We have large studies as outpatients demonstrating hazard ratios here,
much less than one, implying a 50% reduction in hospitalization and death from outpatient
studies. We have a very large study from Iran where there’s been, as you can see here, 28,000
individuals, they treat about 25% of their high-risk patients with a short course of
Hydroxychloroquine plus other drugs, 30% reduction in hospitalization and death (Appendix
15)

22 Ivermectin
Another drug that impairs viral entry to the nucleus also has some properties against the spike
protein. We have 60 trials with Ivermectin, a much smaller amount of information than
Hydroxychloroquine, but that’s still substantial. And here, Ivermectin has favourable hazard
ratios for both inpatient and outpatient use, about a 70% reduction in mortality. (Appendix 16)

23 Favipiravir
Available in five countries overall, it’s like oral Remdesivir. Remdesivir is currently
approved in Japan as a treatment for patients infected with SARS-CoV-2, the virus that causes
COVID-19. Outside of Japan, Remdesivir is an investigational, unapproved drug.
A report in the New England Journal of Medicine in May concludes that the broad spectrum
antiviral medication developed by the biopharmaceutical company Gilead Sciences was
superior to placebo in shortening the time to recovery in adults hospitalized with COVID-19
and who had evidence of lower respiratory tract infection (Appendix 17).

24 Corticosteroids
This is a mainstay of inpatient treatment. A meta-analysis suggests a 30% reduction in
mortality. Inhaled Budesonide, known in the United States as Pulmicort, a randomized trial
called the Stoic Trial. There was an 87% reduction in hospitalizations with inhaled
Budesonide. So we have positive data for both oral and inhaled steroids (Appendix 18).

25 Colchicine (off label)
Colchicine is an anti-inflammatory drug. The largest, highest quality, randomized prospective
double-blind placebo-controlled trial. This was coordinated at Montreal Heart Institute. Over
4,000 outpatients with symptomatic COVID-19, and among those who were confirmed
positive, a 25% reduction in hospitalization and death (Appendix 19)

26 Clade x and Event 201 Scenario
In May, 2018, the WEF partnered with Johns Hopkins to simulate a fictitious pandemic dubbed
‘Clade X’ (Appendix 12) to see how prepared the world be if ever faced with a catastrophic
pandemic. A little over a year later, the WEF once again teamed-up with Johns Hopkins, along
with the Bill and Melinda Gates Foundation, to stage another pandemic exercise called
‘Event 201’ in October, 2019 (Appendix 13). Both simulations concluded that the world wasn’t
prepared for a global pandemic. A few short months following the conclusion of Event
201, which specifically simulated a coronavirus outbreak, the World Health Organization
(WHO) officially declared that the coronavirus had reached pandemic status on March 11,

27 “The next severe pandemic will not only cause great illness and loss of life but could also
trigger major cascading economic and societal consequences that could contribute greatly to
global impact and suffering” — Event 201 pandemic simulation (October, 2019)
27a Since then, just about every scenario covered in the Clade X and Event 201 simulations has
come into play, including:

 Governments implementing lockdowns worldwide
 The collapse of many industries
 Growing mistrust between governments and citizens
 A greater adoption of biometric surveillance technologies
 Social media censorship in the name of combating misinformation
 The desire to flood communication channels with “authoritative” sources
 A global lack of personal protective equipment
 The breakdown of international supply chains
 Mass unemployment
 Rioting in the streets

28 After the nightmare scenarios had fully materialized by mid-2020, the WEF founder declared “now
is the time for a great reset” in June 2021.
29 We submit that it is highly unlikely, to the point that it is unbelievable, that this is purely
excellent forecasting, planning, and modelling on the part of the WEF and partners that
Clade X and Event 201 turned out to be so prophetic.

30 Agenda 21/30 and the Great Reset Agenda
“The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and
reset our world to create a healthier, more equitable, and more prosperous future” — Klaus
Schwab, World Economic Forum
31 The so-called “great reset” promises to build ‘a more secure, more equal, and more stable
world” if everyone on the planet agrees to “act jointly and swiftly to revamp all aspects of our
societies and economies, from education to social contracts and working conditions.”
(Appendix 11) But it wouldn’t have been possible to contemplate materializing such an all-
encompassing plan for a new world order without a global crisis, be it manufactured or of
unfortunate happenstance, that shocked society to its core.

32 Together, the Johns Hopkins Centre for Health Security, the World Economic Forum, and the
Bill and Melinda Gates Foundation submitted seven recommendations for governments,
international organizations, and global business to follow in the event of a pandemic (Appendix
14). The Event 201 recommendations call for greater collaboration between the public and
private sectors while emphasizing the importance of establishing partnerships with un-elected,
global institutions such as the WHO, the World Bank, the International Monetary Fund, and
the International Air Transport Organization, to carry out a centralized response. One of the
recommendations calls for governments to partner with social media companies and news
organization to censor content and control the flow of information.
33 According to the report,
“Governments will need to partner with traditional and social media companies to research
and develop nimble approaches to countering misinformation. National public health agencies
should work in close collaboration with WHO to create the capability to rapidly develop and
release consistent health messages. For their part, media companies should commit to ensuring
that authoritative messages are prioritized and that false messages are suppressed including
though [sic] the use of technology.”

34 Censorship
Throughout 2020, Twitter, Facebook, and YouTube have been censoring, suppressing, and
flagging any coronavirus-related information that goes against World Health Organisation
(WHO) recommendations as a matter of policy, just as Event 201 had recommended. Big tech
companies have also deployed the same content suppression tactics during the 2020 US
presidential elections — attaching “disputed” claims on content that question election integrity.
The UK government and governments around the world are using the ‘pandemic’ to crack
down on free expression and access to information. From the onset of Covid-19, political
considerations have clashed with concerns about public health and free expression. Authorities
have blocked legitimate websites and ordered the removal of unwanted content. Officials have
reinforced these controls by criminalising more categories of online expression and arresting
journalists, activists, and members for public speaking about the government’s performance.
15
To suppress unfavourable health statistics, critical reporting and other COVID-19 content the
UK government has blocked websites or forced users, social media platforms, or online outlets
to delete information. There has been an unprecedented assault on the freedom of doctors to
care for their patients, and Dr Robert Malone, the INVENTOR of the RNA vaccines has been
de-platformed on all social media for speaking out against the covid injections. Some academic
journals are blocking the publication of studies showing the effectiveness of drugs such as
Ivermectin and hydroxychloroquine. Smear campaigns are being waged against any doctors
and scientists who challenge the WHO narrative on Covid-19 and the Covid-19 ‘vaccines’. We
are in a situation where governments and global NGO’s have seized control of the medical
profession.

B. THE NUREMBERG CODE

C. THE ROME STATUTE

D. REQUEST FOR THE OPENING OF AN ENQUIRY

153 WE WANT TO REPEAT: It is of the utmost urgency that ICC take immediate action,
taking all of this into account, to stop the rollout of covid vaccinations, introduction of
unlawful vaccination passports and all other types of illegal warfare mentioned herein
currently being waged against the people of the United Kingdom by way of an
IMMEDIATE court injunction
.

För innehållet i punkterna B- D, appendix, bildmaterial och referenser hänvisas till bilagd PDF. Den inlämnade akten omfattar 44 sidor. / Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: