Välkommen till min blogg!

Behövs en blogg om så stora ämnen för en så liten region?

Under de 40 år som jag har bott permanent i Skanör har utvecklingen både inom stadsbyggandet och husbyggandet gått med svindlande hastighet. Detta både på gott och på ont. Från ett relativt sömnigt och fridfullt samhälle har Näset dragits in i regionens utvecklingsspiral, där det ena ger det andra i ett ständigt ökande tempo. Fler flyttar in, skolor måste byggas för barnfamiljerna, pensionärs- och äldrevård måste byggas ut, samhällsservice måste byggas ut, kommersiell service måste byggas ut. När befolkningspyramiden börjar luta är det dags igen, fler barnfamiljer till redan byggda skolor, fler äldreboenden för att frigöra de äldres bostäder, fler gator och parkeringsplatser för att klara trafikbehovet. Till sist sätter de geografiska förutsättningarna gränsen, det finns inte mer mark att bygga på. Den gränsen närmar vi oss nu, samtidigt som andra bekymmer tornar upp sig som ovädersmoln.

Hotet om höjda havsnivåer har blivit ett hett samtalsämne de senaste två åren. Klimatprognoserna diskuteras praktiskt taget dagligen och hotet om kommande översvämningar sätter skräck i hela vår befolkning. Enligt SMHI:s prognoser ligger Falsterbonäset under vatten om 100 år, om inte skyddsåtgärder sätts in. Skyddsåtgärder i form av vallar kommer att mycket påtagligt ändra vår platta topografi. Hur detta skall ske är en avgörande fråga för de boende på Falsterbonäset och även diskussionens vågor går höga mellan kommunledningen och länsstyrelsen. Det finns en djup åsiktsklyfta mellan kommunens företrädare och statens dito. Länsstyrelsen är uppenbarligen beredd att rädda hus och gator men vägrar godta regleringar som påverkar omgivande naturområden, trots att där finns allt som berikar vårt fritidsliv – golfbanor, ridområden, strövområden, badstränder m.m. På denna blogg kommer en intensiv kamp att föras för att få länsstyrelsen att förstå att ett kvalitativt boende som står i paritet med våra fastighetsvärden inbegriper dessa naturområden.

Nåväl, det kanske inte blir några klimatförändringar eller bestående översvämningar. Dessa senare har alltid funnits, under slutet av 1800-talet översvämmades hela Näset ända upp till Rådhustorget och hamnen raserades samtidigt flera gånger av högvattnet under sin byggnadsperiod. Motverkande faktorer finns också, som en reell landhöjning på grund av påbyggnad av kulturlager – det är därför som lämningarna efter Skånemarknaden ligger en meter under dagens markyta. Icke desto mindre är en av alla myndigheter godkänd handlingsplan om det värsta skulle hända, den enda garantin för en fortsatt positiv utveckling på Näset. En stark och samlad opinion behövs för att få de statliga myndigheterna att acceptera kommunens förslag till skyddsanläggningar. Sedan kan vi lugnt invänta framtiden och veta att problemet går att lösa.

Kanske kan vi då också försöka styra våra arkitektoniska ambitioner, så att våra riksintressanta stadskärnor i Skanör och Falsterbo får behålla sina historiska värden, samtidigt som 1900-talets tidiga sommarhusarkitektur med alla sina pärlor får en värdig uppföljning i vår egen tidsanda. Den exklusivitet som alltid präglat bebyggelsen på Näset måste få bestå, trots ett avundsjukt och ibland illvilligt synsätt från våra kommungrannar rörande hur fina i kanten vi är. Detta bjuder vi på, tillsammans med sköna badstränder, friska havsbad och unika miljöer!

Det är inte alla förunnat att få bärnstenar, medeltida krukskärvor eller silvermynt mellan tårna när man beträder sin jord. Att bo i ett 1000-årigt kulturområde ger en extra dimension åt livet. Min blogg kommer att utveckla de historiska aspekterna och verka för att sprida kunskap om vårt förflutna. Spåren efter våra förfäder riskerar att sopas bort genom den allt ökande exploateringen av samhället. Jag kommer att verka för att levandegöra våra fornminnen för att ge oss alla denna bakgrunden och förhindra att minnesmärken försvinner genom okunskap eller vanvård.

Med denna lilla programförklaring öppnar jag nu i oktober 2012 min blogg och hoppas att den skall komma att innehålla intressant läsning, även för andra än boende i Vellinge.

Skanör den 11 oktober 2012

Annonser
%d bloggare gillar detta: