Historia

På Falsterbonäset ligger tusen års konkret historia under våra fötter. Vi vandrar dagligen fram en meter över lämningarna efter våra förfäder från Hansatiden och Skånemarknaden, kanske utan att alltid veta vad vi trampar på. På denna min blogg kommer jag att ge tillbakablickar mot den värld vi lämnat, men som ändå ger oss en magisk känsla av historisk kontinuitet när vi skymtar de fysiska resterna av husgrunder, skärvor av lergods eller mynt från 1300-talet, något som ofta dyker upp när vi sätter spaden i jorden för att plantera en växt eller sätta ett staket. Kanske kan detta inspirera till att rädda fornminnen som riskerar att försvinna eller genom vanskötsel förlorar sitt informativa innehåll – slutar att berätta sin historia.

Närmast kommer jag att ge en ny rekonstruktion av Skanörs borg, eftersom borgruinen kommer att bli hårt utsatt vid stigande havsnivåer – kanske till och med försvinna för våra ögon. En uppenbarligen svår uppgift kommer att bli att få våra myndigheter att förstå behovet av rätt skyddsåtgärder, inte bara för borgkullen utan också för kulturmiljön som helhet.

Arkitektur

Under denna kategori kommer jag fortsättningsvis att diskutera frågor rörande husbyggnad – arkitektur sett ur olika aspekter och byggnadernas roll och relation till den miljö de valts att sättas in i. Dessa frågor är särskilt viktiga i Skanör och Falsterbo, två städer som har en lång historia och mycket speciella förutsättningar med, trots sin begränsade storlek, många arbeten av kända arkitekter relaterade till skånsk arkitekturhistoria. Lyckas vi förvalta dessa förutsättningar och därmed den riksintressanta miljön i tvillingstäderna?

%d bloggare gillar detta: