Kampen om våra hjärnor.

Dagens blogginlägg är skrivet av den amerikanska läkaren och vaccinmotståndaren Sherri Tenpenny och översatt till svenska av Sture Blomberg. I ett av etablissemanget kritiserat uttalande säger hon bl.a. att ”Some people are going to die from the vaccine directly,” Tenpenny said in the video, which has nearly 1 million views. ”But a large number of people are going to start getting horribly sick and get all kinds of autoimmune diseases, 42 days to maybe a year out.”

Facit efter bara en kort tids vaccinerande är att bara i Sverige har 161 personer dött som direkt följd av vaccinationen (Läkemedelsverkets statistik).  De långsiktiga konsekvenserna vet vi än så länge inte mycket om. Vi har därför all anledning att ta Tenpennys varningar på allvar:

Transhumanism är ett begrepp inför framtiden då människa och teknik blandas,
vilket resulterar i själlösa intelligenta maskiner. Det är en rörelse som gynnar
utvecklingen av en ny mänsklig art genom användning av integrerade kretsar.
Genom att kalla det ”mänsklig förbättring för den post-mänskliga eran” antar
transhumanister att mänskligheten bara kommer att förbättras av maskiner. Ingen
kommer till skada. Ingenting förstörs. Och ingen möjlighet till tvång eller dominans.
I en post-human värld kommer mänskligheten, såsom vi känner den, att vara
föråldrad.
År 2012 blev pionjären för artificiell intelligens Ray Kurzweil chef för teknik och
chefsfuturist på Google. Han anställdes för att arbeta med projekt för att få maskiner
att lära sig. På grund av tekniska framsteg förutspår Kurzweil att man år 2030
kommer att tillåta att små nanoboter injiceras i människors blodomlopp. Därifrån
passerar de genom blod-hjärnbarriären och integreras i hjärnan. Den mänskliga
hjärnan kan sedan ansluta till ”molnet” och uppnå en briljans, som man aldrig kunde
tro var möjlig. Så biologiska varelser kommer huvudsakligen att bli ”icke-biologiska
enheter”. I sin bok ”The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology” säger
Kurzweil: ”I framtiden kommer det inte att finnas någon åtskillnad mellan människa
och maskin eller mellan fysisk och virtuell verklighet.”
Men om våra hjärnor kan använda molnet, så är det bara sunt förnuft att det som
finns i molnet kan använda vår hjärna. Så frågan blir då: Vem kontrollerar den
specifika informationen, som vi får använda? Vem avgör vilka nedladdningar vi får?
Det man kommer att tänka på är den störande visionen av tusentals – eller miljoner –
manchuriska kandidater.


Jakten på kontrollen över människans hjärna

I förre president Obamas ”State of the Union-tal” 2013 tillkännagav han sin plan att
satsa på tekniker för att kartlägga hjärnan. I april samma år lanserades en satsning
på 100+ miljoner dollar, som kallas BRAIN, vilket står för hjärnforskning genom
avancerad innovativ neuroteknik. Flera offentlig-privata partnerskap fick
finansiering, inklusive Allen Institute for Brain Science, Howard Hughes Medical
Institute, Salk Institute for Biological Studies, och Kavli Foundation and Institutes.
Våra skattedollar finansierade också detta projekt; de statliga anslagen inkluderade:
▪ 20 miljoner dollar till National Science Foundation för att studera hur Big Data kan
användas för att förstå hjärnans förmåga att generera tankar, känslor och minnen;
▪ 40 miljoner dollar till National Institutes of Health (NIH) för att utveckla
träningsverktyg och resurser för att stödja BRAIN-initiativet; och
▪ 50 miljoner dollar till Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) för att
utveckla verktyg för att fånga upp och bearbeta dynamiska neurala och synaptiska
aktiviteter.
Med hjälp av dessa – och andra – medel tillkännagav DARPA 2016 att de avsåg att utveckla NESD-programmet (Neural Engineering System Design). Utgivet för att
vara hjärnsdatorns nästa gränssnittsnivå (BCI) är NESD-systemet utformat för att
förvandla hjärnaktivitet till en binär kod, så att människor kan koppla upp sig på
maskiner trådlöst genom att helt enkelt tänka.


Forskningens mörka sida

Medan många fantastiska medicinska användningar kan komma ut ur denna
forskning, från behandling av PTSD och traumatiska hjärnskador (TBI), till
manövrering av hjärnaktiverade rustningar och benproteser, behövs det mycket lite
fantasi för att förstå hur denna forskning snabbt kan förvandlas till något mycket
dystert.
▪ Vad händer om den post-humana världen innebär starka, mekaniska humanoiders
dominans med förbättringar, som är utformade för att gynna institutioner på
bekostnad av individen?
▪ Kommer drivkrafterna för att skapa bioniska människor att vara ekonomisk
effektivitet, kulturell modifiering och militär dominans?
De post-humana kommer att leva längre och vara globala medborgare. Framtiden
kommer att erbjuda en enda sammansmältning av människor och opolitisk identitet.
Allt under FN:s och den globala hållbarhetsagendans styre. Bioniska människor
kommer inte att ha behov av att knyta an till varelser ens av sitt eget slag. Framsteg
inom kloning av djur och embryonal stamcellsteknologi gör att kloning av
människor kommer närmare verkligheten, vilket tar bort behovet av att alstra barn.
Detta tillgodoser globalistens oro beträffande överbefolkning på planeten. Behöver
du fler arbetsbin? Skapa dem på fabriken. De behöver inga förmåner, inga semestrar
och kan arbeta dygnet runt.


DNA-vacciner: Permanent manipulation av människor och djur

DNA-vacciner, en typ av genteknik, knåpades ihop först i början av 1990-talet. En
liten DNA-remsa, säg, från ett herpesvirus, tar sig via en injektion in i en bakteriell
”bubbla”, som kallas en plasmid. När det fyllda plasmidvaccinet injiceras växlar det
cellulära immunsystemet upp för att bli av med det främmande proteinet (plasmid +
DNA-remsa från virus). Och samtidigt skapar det humorala immunsystemet
antikroppar mot virus-DNA. När ett herpesvirus kommer in i kroppen arbetar
minnes-T-cellerna och B-cellerna tillsammans för att attackera det främmande
viruset. Detta eliminerar viruset och undviker infektion.
Denna process är inte utan problem.
▪ DNA-remsan kan införlivas i värdens DNA, vilket leder till instabilitet i
kromosomerna. Den mutagena effekten kan aktivera cancergener och stänga av de
gener, som undertrycker tumörutveckling, vilket kan leda till cancer.
▪ Att genetiskt uttrycka sig är en process i vilken gener skapar proteiner. Överdrivet genetiskt uttryck är när processen ”går överstyr” och producerar stora mängder av
främmande proteiner och förstör mänskliga vävnader via både akut och kronisk
inflammation.
▪ Den plasmid som används är ofta resistent mot antibiotika. Samma
antibiotikaresistens kan överföras till värden.
▪ Plasmid-DNA kan vara mycket lik vaccinmottagarens DNA. Anti-DNAantikropparna kan attackera mänskliga organ med liknande DNA-sekvenser.
Resultatet blir då autoimmunitet, som är en tydligt identifierad orsak till nästan 100
olika sjukdomar och misstänks vara orsaken till minst 40 kroniska och potentiellt
livshotande tillstånd.


DNA-vacciner till djur


En angelägenhet som låter som science fiction är användningen av DNA-vacciner
hos livsmedelsproducerande djur. Det främmande DNA:t kan införlivas i ett djurs
DNA och komma in i livsmedelsförsörjningen. Plasmid-DNA: t kan störa djurets
mikroflora och till och med potentiellt omvandla mikrofloran i miljön när djuren
lämnar spillning efter sig.
Denna nivå av genetisk manipulation gör DNA-vacciner till ett drömverktyg för
transhumanisterna. Eftersom en mängd företag arbetar med biotiska mänskliga
kroppsdelar och DARPA jobbar på att bygga mördarrobotar, är vi bara ett steg ifrån
att designa DNA-vacciner för att förbättra mänskligt DNA. Faktum är att Editas
Medicine, ett amerikanskt företag, tillkännagav i november 2015 att försöken, att ge
de första människorna ett genetiskt modifierat DNA, hade kommit en bra bit på väg.
Om robotar kunde tänka, känna och ha ett samvete, skulle det göra dem mänskliga?
Eller skulle bristen på genetiskt material för alltid göra dem icke-mänskliga? Att
använda kombinationen artificiell intelligens, nanoteknik och DNA-vacciner för att
införa mänskliga gener och mänskliga egenskaper i maskiner är inte längre något
som bara kan ses på film. Vid vilken tidpunkt är människor inte längre människor? När vaccinrekommendationer blir obligatoriska – och 30 stater driver nu på för obligatoriska vacciner, kommer du då att få behålla din rätt att vägra?

Sherri Tenpenny

Tid för sorg eller glädje?

Så är det då dags för långfredagen, dagen man hatade som barn, sittande i mörk kostym, stirrande in i väggen. Allt roligt var förbjudet, man fick inte skratta eller skämta, fick inte gå ut eller träffa kompisar. Inte lyssna på musik, inte prata högt. Dagen skulle vara en plåga i åminnelse av Jesus på korset.

Numera struntar man i det mesta av detta, det är säkert bättre. Dessutom väntar ju påsklunchen bakom hörnet med snapsen på bordet. Då pratar man desto mer. Nog kan vi vara kristna trots det? På påskdagen äter vi påskalammet och drar i oss några glas gott rödvin. Därefter mår vi bättre, synderna är förlåtna och livet väntar på nytt.

Kanske kan vi se en spegelbild av verkligheten här? Det senaste året med sina Covid-restriktioner har varit en enda lång, lång, långfredag och vi har suttit inlåsta i våra hus eller hem utan normal kontakt med vår omgivning. Nu vill vi ut och fira att eländet är över och återgå till det liv som väntat länge nog. Men viruset stretar emot och Gates fortsätter att flina åt oss. Kanske löser vi ändå problemen genom att visa att det finns alternativa strategier, att vi kan umgås igen, bli lite sjuka men ta de där medicinerna istället som allt fler vet kan bota oss. Få den naturliga immuniteten och slippa oroa oss. Bygga upp vårt eget immunförsvar för att klara även det kommande djävulskap som säkert redan ligger klart i laboratorierna, klart att pumpas ut för att få oss att slutligt förlora hoppet.

Den franska revolutionen började för att folket inte fick det bröd som man med all rätt krävde. Är det dags nu för en revolution i syfte att få de mediciner som vi, också med all rätt, kan kräva för att slippa bli sjuka och dö – av virus, isolering, ekonomisk konkurs eller tristess? Vaccinerna är inga mediciner, de får de lyckligt lottade att överleva några månader till, tills nästa mutation står på tur för att ställa oss i vaccinationskön igen. Vi förväntas tacka Den Goda Staten för varje månad som vi får leva.

Gamla beprövade mediciner som Hydroxyklorokin, Ivermectin m.fl. bedöms som ”obeprövade” mot Covid, trots att de bevisligen botar på kort tid, istället lanseras vacciner som knappt ens är godkända och resulterar i hundratals avlidna direkt efter sprutan som ett bättre alternativ. Receptfria piller blir plötsligt receptbelagda samtidigt som läkare förbjuds att skriva ut dem. En av de största produktionsanläggningarna för Ivermectin brinner plötsligt ner till grunden. Istället förvisas de sjuka till isolering i hemmet tills de uppnått stadiet för intensivvård, trots att alla vet att det då för många är för sent med behandling.

Vad är det då egentligen som pågår i samhället? Finns det fortfarande någon som inte förstått att vaccinationsagendan har politiska förtecken och att de kallt beräknade konsekvenserna för den enskilde är nogsamt utprovade redan för flera år sedan i syfte att genomföra The Great Reset, med en i varje avseende kontrollerad befolkning, medellös och utan inflytande i politiken? Att demokratin sjunger sin svanesång och att det totalitära Corporational Communism står klart att ta över.

Kan vi då få denna utdragna långfredag att till slut gå över till en gladare påskafton? Vi måste naturligtvis försöka, även om uppgiften tycks lika omöjlig som det var för det franska folket att störta den orubbliga kungamaktens grepp över samhället. Men maktens fundament är alltid polis och militär, de beväpnade. Spricker detta fundament sönder faller också makten. Frankrike har alltid fått gå först i historien och kommer säkert att göra det igen. Fransmännen har fått nog och inget land i väst har fått se demonstrationer i en sådan omfattning. Macrons dagar är räknade. Fransmännen tar inte sprutan.

I Sverige fäller inte oppositionen vår regering, inte ens när de har tillfället i hand. Vikingarna har blivit syltryggar som inte ens duger att göra lingonsylt av. Vi får snällt invänta att andra gör jobbet åt oss.

I väntan på det rekommenderar jag alla att göra som jag – njuta av en solig påskafton med god mat och tillhörande drycker och fortsätta njutningen på en likaledes solig påskdag med ännu godare mat och ädlare drycker. Jag önskar med andra ord alla en förhoppningsvis Glad Påsk!

Peter Krabbe

Bill Gates – grinden till ett annorlunda rike

Dagens artikel återger oförkortat The Defenders  utlägg av Robert F Kennedy J:rs sammanfattning av Bill Gates och hans hustru Melindas verksamhet i syfte att lägga vår värld under sin egen personliga kontroll. Artikeln är så viktig och fundamental för förståelsen av pågående omdaning av världen att den måste få en permanent plats även här på min blogg. Texten är lång, men kan läsas efter hand som man orkar ta till sig innehållet. Jag återger den av praktiska skäl på originalspråket, det klarar de flesta.

Jag brukar inte återge bibeltexter, men i detta fallet kan man nog säga att man får en hundraprocentig träff på bibelns texter om Antikrist. Det är svårt att bortse ifrån. Jag inleder därför med Aktiv Kristendoms definitioner på begreppet Antikrist, så får läsaren själv utvärdera kopplingen:

”Antikrist är motsatsen till Kristus. Precis som Jesus kom till jorden för att göra Guds vilja kommer Antikrist för att göra Satans vilja. Han kommer att vara Satan uppenbarad i en mans skepnad.”

”Namnet Antikrist har genom tiderna varit synonymt med ondska, men sanningen är att när han till sist uppenbaras, kommer människor inte att känna igen honom för vad han är. Han kommer inte att framstå som något motbjudande; tvärtom kommer han att vara någon som är duktig och ambitiös i att lösa världens problem. Han kommer främja det som redan håller på att bli realitet; att världen kan bli ett paradis skapat av människorna själva, utan Gud. Världen kommer att tro att med Antikrist vid rodret kan mänskligheten uträtta vad som helst.”

Därmed över till Kennedys text:

Bill Gates and Neo-Feudalism: A Closer Look at Farmer Bill

Bill Gates has quietly made himself the largest owner of farmland in the United States. For a man obsessed with monopoly control, the opportunity to also dominate food production must seem irresistible.

“Gates has a Napoleonic concept of himself, an appetite that derives from power and unalloyed success, with no leavening hard experience, no reverses.” — Judge Thomas Penfield Jackson, presiding judge in the Gates/Microsoft antitrust-fraud case

The global lockdowns that Bill Gates helped orchestrate and cheerlead have bankrupted more than 100,000 businesses in the U.S. alone and plunged a billion people into poverty and deadly food insecurity that, among other devastating harms, kill 10,000 African children monthly — while increasing Gates’ wealth by $20 billionHis $133 billion fortune makes him the world’s fourth wealthiest man.

Gates has been using that newfound cash to expand his power over global populations by buying devalued assets at fire-sale prices and maneuvering for monopoly control over public healthprivatizing prisonsonline education and global communications while promoting digital currencieshigh tech surveillancedata harvesting systems and artificial intelligence.

For a man obsessed with monopoly control, the opportunity to also dominate food production must seem irresistible.

According to the newest issue of The Land Report, Gates has quietly made himself the largest owner of farmland in the United States. Gates’ portfolio now comprises about 242,000 acres of American farmland and nearly 27,000 acres of other land across Louisiana, Arkansas, Nebraska, Arizona, Florida, Washington and 18 other states.

Thomas Jefferson believed that the success of America’s exemplary struggle to supplant the yoke of European feudalism with a noble experiment in self-governance depended on the perpetual control of the nation’s land base by tens of thousands of independent farmers, each with a stake in our democracy.

So at best, Gates’ campaign to scarf up America’s agricultural real estate is a signal that feudalism may again be in vogue. At worst, his buying spree is a harbinger of something far more alarming — the control of global food supplies by a power-hungry megalomaniac with a Napoleon complex.

Let’s explore the context of Gates’ stealth purchases as part of his long-term strategy of mastery over agriculture and food production globally.

Beginning in 1994, Gates launched an international biopiracy campaign to achieve vertically integrated dominion over global agricultural production. His empire now includes vast agricultural lands and hefty investments in GMO cropsseed patents, synthetic foods, artificial intelligence including robotic farm workers, and commanding positions in food behemoths including Coca-Cola, Unilever, Philip Morris (KraftGeneral Foods), Kellogg’sProcter & Gamble and Amazon (Whole Foods), and in multinationals like Monsanto and Bayer that market chemical pesticides and petrochemical fertilizers.

As usual, Gates coordinates these personal investments with taxpayer-subsidized grants from the Bill & Melinda Gates Foundation, the richest and most powerful organization in all of international aid, his financial partnerships with Big AgBig Chemical, and Big Food, and his control of international agencies — including some of his own creation — with awesome power to create captive markets for his products.

Former Secretary of State Henry Kissinger, a protégé and partner to David Rockefeller, observed that, “Who controls the food supply controls the people.” In 2006, the Bill & Melinda Gates and Rockefeller Foundations launched the $424 million Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) promising to double crop productivity and boost incomes for 30 million small farmers by 2020 while cutting food insecurity in half.

Characteristically, Gates’ approach to global problems put technology and his chemical, pharmaceutical and oil industry partners at the center of every solution. As it turned out, Gates’ “innovative strategy” for food production was to force America’s failed system of GMO, chemical and fossil fuel-based agriculture on poor African farmers.

African agricultural practices have evolved from the land over 10,000 years in forms that promote crop diversity, decentralization, sustainability, private property, self-organization and local control of seeds. The personal freedom inherent in these localized systems leaves farm families making their own decisions: the masters on their lands, the sovereigns of their destinies. Continuous innovation by millions of small farmers maximized sustainable yields and biodiversity.

In his ruthless reinvention of colonialism, Gates spent $4.9 billion dollars to dismantle this ancient system and replace it with high-tech corporatized and industrialized agriculture, chemically dependent monocultures, extreme centralization and top-down control. He forced small African farms to transition to imported commercial seedspetroleum fertilizers and pesticides.

Gates built the supply chain infrastructure for chemicals and seeds and pressured African governments to spend huge sums on subsidies and to use draconian penalties and authoritarian control to force farmers to buy his expensive inputs and comply with his diktats. Gates made farmers replace traditional nutritious subsistence crops like sorghum, millet, sweet potato and cassava with high-yield industrial cash crops, like soy and corn, which benefit elite commodity traders but leave poor Africans with little to eat. Both nutrition and productivity plummeted. Soils grew more acidic with every application of petrochemical fertilizers.

As with Gates’ African vaccine enterprise, there was neither internal evaluation nor public accountability. The 2020 study “False Promises: The Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)” is the report card on the Gates’ cartel’s 14-year effort. The investigation concludes that the number of Africans suffering extreme hunger has increased by 30 percent in the 18 countries that Gates targeted. Rural poverty has metastasized dramatically, and the number of hungry people in these nations has risen to 131 million.

Under Gates’ plantation system, Africa’s rural populations have become slaves on their own land to a tyrannical serfdom of high-tech inputs, mechanization, rigid schedules, burdensome conditionalities, credits and subsidies that are the defining features of Bill Gates’ “Green Revolution.”

The only entities benefiting from Gates’ program are his international corporate partners — and particularly Monsanto, in which the Gates Foundation Trust purchased 500,000 shares worth $23 million in 2010 (but later divested those shares after pressure from civil society groups). Gates himself even filmed commercials for Monsanto’s GMOs, touting them as the “solution” to world hunger.

In a typical example of Gates’ strange largess, his foundation apparently made his taxpayer-subsidized “charitable” grants amounting to $10 million to the Big Ag behemoth, Cargill, to build his supply chains for GMO soy in South Africa. Africans call Gates’ program “Neocolonialism” or “Corporate Colonialism.”

The AGRA Watch initiative of Seattle-based Community Alliance for Global Justice follows Gates’ agricultural and food policies. “The Gates Foundation and AGRA claim to be “pro-poor” and “pro-environment,” but their approach is closely aligned with transnational corporations, such as Monsanto, and foreign policy actors like USAID [United States Agency for International Development]. They take advantage of food and global climate crises to promote high-tech, market-based, industrial agriculture and generate profits for corporations even while degrading the environment and disempowering farmers. Their programs are a form of philanthrocapitalism based on biopiracy.”

Gates’ climate activism (A memo to my environmental colleagues)

To cloak his dystopian plans for humanity in benign intentions, Gates has expropriated the rhetoric of “sustainability,” “biodiversity,” “good stewardship” and “climate.” These causes are all grim realities that pose existential threats to our children and require urgent attention. However, Gates’ record exposes his benevolent intentions as masquerades for his agenda to maximize personal profit and control.

It’s baffling to me how so many of my friends in the environmental movement have swallowed Gates’ chicanery. In my 40 years as a climate activist, I saw zero evidence of Gates’ funding of genuine climate advocacy; the Gates Foundation is AWOL in the climate wars.

The leading climate groups, National Resource Defense Council, Environmental Defense Fund, Sierra Club, Greenpeace, Waterkeepers, etc., receive virtually nothing from the world’s largest philanthropy. His investment history suggests that the climate crisis, for Gates and his cronies, is no more than an alibi for intrusive social control, “Great Reset”-scale surveillance, and massive science fiction geoengineering boondoggles, including his demented and terrifying vanity projects to spray the stratosphere with calcium chloride or seawater to slow warming, to deploy giant balloons to saturate our atmosphere with reflective particles to blot out the sun, or his perilous gambit of releasing millions of genetically modified mosquitoes in South Florida.

When we place these nightmare schemes in context alongside the battery of experimental vaccines he forces on 161 million African children annually, it’s pretty clear that Gates regards us all as his lab rats.

Gates has also heeded Kissinger’s advice, “Control oil and you control nations;” his energy holdings nowhere reflect his expressed antipathy for greenhouse gases. Gates’ personal investments in hydrocarbons include massive stakes in all the oil majors: Exxon, Chevron, ConocoPhillips and Shell. He owns the world’s largest private jet company. His outsized commitment to coal includes giant investments in the dirtiest coal-generating fleets including the Canadian National Railway and CSX Richmond which is the largest coal transporter east of the Mississippi River. Gates is betting big on the future of carbon.

Gates’ energy-hungry data harvesting, processing and analytics centers are among the world’s fastest-growing sources of exploding energy demand. And, of course, Gates’ chemical/industrial agriculture enterprises are the antithesis of climate-friendly. His GMO corn requires heavy applications of fertilizers, pesticides, agro-chemicals made from natural gas and other fossil-fuel inputs. He effectively forced Africans, in Michael Pollan’s words, to “eat oil.” African farmers call Gates’ program “climate-stupid agriculture.

Gates has learned to fatten himself on global crises, whether it’s pandemics, climate, famine or mass extinction. Climate change has given Gates an excuse to create monopolies over seed, food and agriculture.

In 2008, the Bill & Melinda Gates Foundation announced $306 million in grants to promote high-yield sustainable agriculture among smallholder farmers in sub-Saharan Africa and South Asia. The foundation’s plans included creation, through genetic manipulation, of high-production, drought-resistant dairy cows, and the development and proliferation of super crops resistant to climate change.

In other words, climate change was the guise for more mischievous geoengineering. Meanwhile, Gates’ ag policies are destroying our planet’s climate systems, pushing millions of species to extinction, desertifying the soil, destroying water systems and enriching the Poison Cartel.

So, a note to my fellow environmental leaders: Bill Gates is not our amigo! Furthermore, Gates has put climate reform in malodour with millions of Americans, who see his climate pretenses in context of his ambitions to control humanity and put an end to economic activity and personal freedom.

It’s largely Gates’ doing that half of America sees climate change as either a “Great Reset” flimflam to shift wealth upward, or a geoengineering boondoggle. It’s on them that they don’t recognize the serious peril of climate change. It’s on us that we seem deliberately blinded to the peril of Bill Gates.

Gates profits from all this confusion; the polarization of the climate debate paralyzes reform efforts thereby preserving the value of his carbon stakes. We all need to recognize who is really behind that Green mask!

Biopiracy

“A nation that destroys its soils destroys itself.” — President Franklin D. Roosevelt’s letter to all state governors, February 1937

Long experience and research have shown that agroecology based on biodiversity, Seed Freedom and Food Freedom is essential not just to civil liberties and democracy, but to the future of food and farming.

For thousands of years, farmers’ innovation and biodiversity evolved together to create the most efficient practices for sustainable food production and biodiversity. The United Nations’ seminal 2009 study by the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) documents the incontrovertible evidence demonstrating the abject failure of the Gates/Rockefeller “Green Revolution” to improve on traditional agriculture.

IAASTD deployed a team of 900 leading scientists, agronomists, and researchers to study the issue of world hunger. Their comprehensive and definitive report showed that GMO crops are not the answer to food shortfalls or rural poverty. That report definitively concludes that neither Gates’ Green Revolution nor his GMOs can feed the world and at the same time protect the planet.

IAASTD’s comprehensive analysis demonstrates that the Green Revolution that the Rockefeller Foundation launched in India and Mexico in the 1960s was a catastrophe; the chemical path of monocultures has undermined Earth’s capacity to support life and food production by destroying biodiversity, soil and water, as well as contributing to climate change.

Green Revolution policies subvert food and nutritional security, and dispossess small farmers through debt for external inputs. IAASTD and numerous other studies show that Seed SovereigntyFood Sovereignty and Knowledge Sovereignty are the only viable future for food and farming. The United Nations and the world’s top agricultural scientists have admitted that GMOs cannot fight hunger as effectively as traditional farming.

Bill Gates has opted to ignore this reality, dismissing science-based evidence in favor of his messianic faith that he is ordained by God to save the world with technology. According to Dr. Gates, M.D., good health only comes in a syringe (he is the world’s biggest vaccine producer).

Likewise, Farmer Bill preaches that good food only comes from monocultures, chemical pesticides and fertilizers, GMO crops and patented seeds that he happens to own. In constructing his agriculture empire, Gates has repeatedly shown himself willing to ignore the voices of scientists and farmers, and to trample laws, treaties, traditions, civil rights, science, and sensibilities.

Stealing seeds

Since the onset of the Neolithic Revolution some 10,000 years ago, farmers and communities have worked to improve yield, taste, nutrition, robust seed qualities that enhance peculiar growth, medicinal and nutritional attributes, and the genetic resilience that allows certain seeds to flourish in particular soil and water conditions or resist predators.

These vigorous, ingenious genetics are the products of a miraculous collaboration between humans, nature and their Creator during humanity’s 1,000 generations of intense agricultural innovation. The free exchange of knowledge and seeds among farmers has been the basis for maintaining biodiversity and food security.

Since 1979, under World Bank auspices, a consortium of agricultural research centers known as the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) has been collecting these premier seeds from small farmers across the globe and preserving them in 15 independent Public Seed Banks stationed in different countries. That venture sought to archive a complete inventory of heritage seed stocks for the benefit of all humanity so as to preserve crop diversity for the millennia.

In the last 17 years, Gates has successfully maneuvered to gain control of those collections — comprising 768,578 seeds — and to assert monopoly ownership of the world’s premier seed inventories.

Beginning in 2003, working in coordination with the Rockefeller Foundation, the Bill & Melinda Gates Foundation pumped $720 million into CGIAR’s Seed Bank project. As the largest funder of the CGIAR, Gates used his financial leverage to force the merger of the CGIAR’s 15 legally independent centers into one legal entity, a sinister initiative that he calls “Gates Ag One.” He then moved to orchestrate the transfer of research and seeds from scientific research institutions to commodity-based corporations like Bayer and Cargill with which he partners. In this way he is raiding, plundering and privatizing the seed stockpile for the most promising seeds from indigenous farmers around the world.

Gates Ag One’s director, Joe Cornelius, is a former executive at Bayer Crop Science. Prior to that, he was Monsanto’s Director of International Development. Working with Cornelius, Gates has perfected the techniques Monsanto pioneered in the 1980s when it led the push to propagate GMOs, and to patent seeds. Gates has made himself the Commanding General in Big Data’s pirate war to plunder and monopolize the common genomic data of millions of plants bred by peasants over the millennia.

Gates funds Diversity Seek (DivSeek), a global project he launched in 2015 to map the genomes and genome sequences of the peasant seed stocks held in seed banks. DivSeek and Gates Ag One are the tips of his spears, “mining” seed data to “censor” out the commons. In other words — to terminate the public’s ownership claims.

Using artificial intelligence (AI) and digital technologies, Gates’ minions at DivSeek and Gates AG One scan these seeds and categorize their genetic data to map, patent and pilfer humanity’s global seedstock heritage. Gates bolsters his patent rationale by using CRISPR technology to selectively edit the heritage seed genomes, making changes sufficient to withstand patent challenges.

Gates’ principal objective is to breed Green Revolution varieties engineered to respond to chemical inputs produced by Gates’ “Poison Cartel” partners: Monsanto, Bayer, Dow/DuPont, CropLife, BASF, Syngenta, Corteva, etc. In short, Gates deliberately robs the seed of its integrity and diversity, erasing evolutionary history and its links to the soil, reducing it all to a simple “code.” In this way, Gates captures our planet’s genetic diversity, rewrites it, patents its code, steals the seeds from humanity and marries them off to the chemical conglomerates.

By centralizing the Seed Banks and manipulating intellectual property laws, Gates has launched a campaign of “genetic colonialism” to rob the world’s peasants and indigenous farmers of their hard-earned seeds and knowledge.

“Gates Ag One’s aim is to take control over the genetic diversity of this planet,” agricultural freedom activist Dr. Vandana Shiva told me. According to Shiva, Gates “continues to subvert and sabotage both farmers’ seed sovereignty and the seed sovereignty of countries. ‘Gates Ag One’ is a clear declaration of his intent to create an empire over life and biodiversity, over food and farming, and over our sustenance.” In the process, says Shiva, “Gates is financing infernal Frankenstein experiments that defile God’s creation.”

Citizens, governments and farm organizations have written many laws and governments have adopted international treaties on biodiversity protection, including the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Cartagena Biosafety Protocol to the CBD. By conning government officials, manipulating intellectual property law and rewriting seed regulations, Gates has been able to bypass or trample these statutes and treaties, and to evade the multilateral governance structures that governments put in place to prevent global corporations from hijacking the planet’s biodiversity and the seed commonwealth of peasants and farmers.

Genetically modified organisms (GMOs)

Gates’ missionary faith in technology as the solution for every human ill, from food insecurity and disease to climate health, explains his obsessive promotion of GMOs. Gates’ zealous GMOs idolatry and gene-editing technologies leave him deaf to the mountains of peer-reviewed scientific evidence and warnings by agronomists, nutritionists, toxicologists and other scientists who question their safety.

GMO vaccines and medicines are mainstays of his public health enterprise, and Gates finances research, development and proliferation of GMOs as the fix for every agricultural problem. He funded, for example, Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna, the two CRISPR chemists who won 2020 Nobel prizes for gene editing.

Gates was also one of the largest shareholders of Monsanto — the world’s most aggressive promoter of GMOs and pesticides. The central mission of Gates Ag One is to fly into the face of virtually every independent science and safety assessment in a blind rush to impose Gates’ untested GMOs, patented seeds, synthetic foods and experimental medicines on humanity.

One might expect his Monsanto stake and his partnerships with processed food, chemical and oil companies to discredit Gates’ pretensions as a public health advocate. But Gates’ massive investments in media journalism (a March 2020 Nation magazine exposé reveals the Gates Foundation has bought Gates guarantees of favorable coverage with $250 million in grants to media outlets including NBC/Universal, BBC, NPR, The Guardian, Le Mond, Al Jazeera, and others “to influence the news”) have insulated him from the scrutiny and skepticism the media historically applied to fiendish profiteering schemes and rank hypocrisy by power-mad billionaires.

Money talks, and the billions that Gates and his pharma allies annually pour into public and commercial journalism have instead made Gates the media’s chief darling. He uses his biweekly “satellite tours” of leading cable and network news shows to showcase his mesmerizing power to command softball questioning and fawning deference from obsequious hosts (with the exception of Norah O’Donnell) including Anderson Cooper (CNN), David Muir (ABC), Ari Melber (MSNBC), and Chuck Todd (NBC), who gratefully entertain his lofty prognostication on topics ranging from public health to the economy and agriculture policy.

Evading government regulation

Gates’ wealth and power also allow him to evade government efforts to regulate GMO proliferation. In 2011, when India introduced a moratorium on Gates’ genetically modified Bt Cotton and Roundup Ready crops, Gates shifted his operations to Bangladesh. When the European Court of Justice ruled that gene-edited organisms and GMOs must be heavily regulated to protect public health, Gates launched a lobbying campaign for deregulation across the European community.

Gates is currently deploying his billions to orchestrate attacks against GMO and gene editing laws in many of the countries that have imposed safety standards. When scientists and regulators plead that time is essential to accurately assess the safety of gene editing and GMOs, Gates declares that “Time is the enemy!”

In 2017, a German human rights group, Heinrich Böll Stiftung (HBS), published evidence of a Gates’ secretive campaign to evade democratically imposed restraints on his high-risk gene manipulation experiments. HBS released more than 1,200 emails the group obtained under U.S. Freedom of Information laws. Those documents show that the Bill & Melinda Gates Foundation hired a shady Big Ag/Biotech spy and propaganda outfit to mount an undercover espionage attack aimed at corrupting United Nations officials and sabotaging international efforts to ban a diabolical new technology called “gene drive.”

Gene drives are at the cutting edge of genetic engineering, synthetic biology and gene editing. They are the tools of choice for eugenicists and for those seeking to build the technocratic “transhuman future” championed by Gates and his Silicon Valley cronies.

Scientists use CRISPR technology to edit genes into an organism’s chromosomes to reprogram DNA to switch off the normal rules of genetic inheritance and “drive” the artificially introduced trait through an entire population and spread it to all future generations. Their capacity to permanently alter the genome of an entire species makes gene drives the biological instrument of ultimate power.

Gene-editing technology could facilitate Gates’ schemes to create and patent new-and-improved species of plants and animals, or to exterminate species of which he disapproves. One of his aims is to use gene drives to insert “suicide genes” to eradicate entire mosquito species that spread Zika or malaria — a goal of the Target Malaria Project, in which the Gates Foundation has invested $40 millionDr. Anthony Fauci, a long-time protégé and partner of Gates and an enthusiastic cheerleader for gene drive, told StatNews, “Getting rid of them would be a blessing.”

Critics argue that gene drives pose an existential biosecurity risk to humanity due to their capacity to change or eliminate entire species and to catastrophically alter ecosystems. They are, also, the ultimate biological weapon; the most satanic minds in various military and intelligence agencies covet gene drives to breed supersoldiers or to mint “apocalypse genes.” Critics fear that nations might one day use “genocide genes” to eradicate certain races or undesirable traits.

HBS’s Gene Drive Files expose the leading role of the U.S. military in the development of gene drive technology. The U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) has spent approximately $100 million researching gene drives. The other primary Gene Drive investors are Dr. Fauci’s National Institutes of Health (NIH), and the Bill & Melinda Gates Foundation, which has invested $75 million in researching suicide and anti-fertility genes.

At the 2016 United Nations Convention on Biological Diversity (COP 13) in Cancun, 179 international organizations, including the Heinrich Böll Foundation, voted for the UN to impose a global moratorium on gene drives. The opponents of this technology also circulated a letter, “A Call for Conservation with a Conscience: No Place for Gene Drives in Conservation.” Environmentalists worry about unintended consequences if suicide or extinction genes leap species.

The Gene Drive emails reveal that in reaction to the COP 13 resolution, the Gates Foundation hired “Emerging Ag,” a sketchy espionage concern with its own sinister entanglements with Big Pharma and Big Ag, to sabotage and shut down the diverse and unified international coalition opposing gene drive.

The Gates Foundation gave Emerging Ag $1.6 million to “recruit a covert coalition of academics to manipulate the UN decision-making process over gene drives.” The emails reveal that the Gates’ campaign was part of the billionaire’s plan to “fight back against gene drive moratorium proponents.” Emerging Ag secretly mobilized some 65 allegedly “independent scientists” for hire — “Biostitutes,” in the industry vernacular — and public officials to an online expert group, the UN CBD Online Forum on Synthetic Biology. A senior executive of the Gates Foundation provided these crooked operatives with daily instructions on how to sabotage regulations, undermine the science, discredit advocates, corrupt the process, and subvert democracy.

In furtherance of its campaign, Gates simultaneously funded a 2016 report by the U.S. National Academy of Sciences endorsing gene driving. The DARPA co-funded the whitewash report with the Gates Foundation. As The Guardian noted after the release of the NAS report:

“The same US defense research agency (DARPA) who paid for the NAS study have made it known that they are going all-in on gene drive research and development of ‘robust’ synthetic organisms. There is good reason to be worried.”

As Jim Thomas of the ETC Group observed: “The fact that gene drive development is now being primarily funded and structured by the US military raises alarming questions about this entire field.”

In furtherance of its coordinated campaign with Emerging Ag, the Gates Foundation manipulated three members, who were under Gates’ control, of the relevant UN expert committee known as AHTEG (Ad Hoc Technical Expert Group) on Synthetic Biology. Gates and Emerging Ag were successful and the UN shot down the moratorium.

The Gates Foundation’s role, exposed by the Gene Drives files, in subverting the environmental movement’s campaign against this dangerous technology confirms Gates and his foundation as a rogue outlaw cartel with contempt for process, for democracy, for science, law, public opinion, public health and the safety of humanity.

Chemical warfare on human health

Mounting evidence points to the kind of industrially grown and processed foods that Gates favors as leading culprits in the chronic disease epidemics that are devastating human health and debilitating children across the globe.

The world’s most popular GMOs function to facilitate aerial spraying of pesticides. Monsanto’s technique of inserting genes to make agricultural crops resistant to weed-killing poisons allows Big Ag to fire ground-based farm workers, replacing them with airplanes (or drones) that saturate landscapes (and food) with aerosolized toxins like glyphosate and neonicotinoids.

Since the proliferation of chemical pesticides in the 1940s, more than half of American songbirds have disappeared, most of the world’s bee and insect populations have collapsed and chronic disease rates in America have risen to 54% in lockstep with increased pesticide use.

As Vandana Shiva pointed out, “Gates has declared chemical warfare not just on nature but on our body’s metabolic systems and the symbiosis in the gut microbiome with his pesticides and herbicides obsession, and his campaign to switch humanity to GMOs.”

Synthetic foods: soylent ‘Gates’

Gates’ power, profit and control agenda appears to drive his commitment to synthesize so-called “transhuman” laboratory foods and his massive investments in processed food manufacturing.

Gates calls synthetic meat “the future of food.” He holds investments in companies that make plant-based chicken, eggs and others that make food from bugs. Gates owns patents or has patents pending for over 100 animal proxies, from chicken to fish. He is invested heavily in Motif FoodWorks, a company that makes a variety of synthesized laboratory foods and ingredients. He co-founded Breakthrough Energy in 2015 with his billionaire buddies Jeff Bezos, Michael Bloomberg and Mark Zuckerberg — the so-called “Pandemic Profiteers Club.” (U.S. billionaires have increased their wealth by $1.1 trillion since the lockdown began, while the number of impoverished Americans grew by 8 million.)

That collaboration has large stakes in Beyond Meat, which they co-own with Tyson Foods and Cargill. Beyond Meat makes plant-based GMO and pesticide-laden chicken tacos. Gates and his Billionaire Boys Club also have big positions in Impossible Foods, which uses heat and pressure to produce synthetic burgers and bratwurst from GMO soy. Lab results show the company’s imitation meat contained glyphosate levels 11 times higher than its closest competitor. Seth Itzkan from Soil4Climate wrote:

“Impossible Foods should really be called ‘Impossible Patents.’ It’s not food; it’s software, intellectual property — 14 patents, in fact, in each bite of Impossible Burger. It’s IFood, the next killer app. Just download your flavor. This is its likely appeal to Bill Gates, their über investor.”

Another of Breakthrough’s ventures is Memphis Meats, which formulates an engineered meat-like tissue on a substrate of calf’s blood. A bullish Bloomberg predicts that synthetic meat revenues will reach $3.5 billion by 2026.

In June 2020, the “Breakthrough Bros” invested $3.5 million in Biomilq, a company that produces synthetic breast milk from “cultured human mammary glands and epithelial cells.” Gates has not explained whether the milk will contain the maternal antibodies — present in authentic mother’s milk — that function to protect infants from infectious diseases, or whether the coming generations of Biomilq kids will need to rely, instead, on additional batteries of Gates’ GMO vaccines.

Unimpressed, Vandana Shiva observes that Bill Gates “wants to deprive us of good, healthy proteins and fats and get us hooked on his synthetic lab-grown trash.”

Gates is the creator and largest donor to the United Nations’ subsidiary, GAVI, a faux governmental agency that he created to push his diabolical chemical, medical and food concoctions, and conduct villainous vaccine experiments on Africans and Indians. Since 2014, The Food and Agriculture Organization of the United Nationsfunded by the Gates Foundation in the amount of almost $850K has aggressively pushed the use of insect protein — particularly for the poor. GAVI characterizes wasps, beetles, crickets and other insects as “underutilized” food sources.

Following Gates’ lead, GAVI is optimistic that bugs will soon be an important food supplement for impoverished and undernourished children.

Perhaps in anticipation of that happy day, the Gates Foundation has invested in a South African company that makes edible protein from cultivated maggots. The company’s factory houses a billion flies and produces 22 tons of maggots daily that graze on slaughterhouse, municipal and household waste. Since markets are still immature for maggots as human food, Gates sells his maggot-meal to factory meat operations like those owned by Gates’ partner, Tyson Foods, to feed battery-caged chickens, and to large-scale fish farms, like those owned by Unilever, a $58 billion multinational, which is both a business partner to Gates and a grant beneficiary of his peculiar public charity.

As usual, Gates has also mobilized the international agencies that he controls and the large corporations with which he partners to drive his fake food agenda including, most notably, The Gates-funded World Economic Forum (WEF), which assembles the world’s billionaires in Davos each year to plan and plot out humanity’s political and economic future.

WEF’s Chairman, Klaus Schwab, is the author of the influential book, “COVID-19: The Great Reset”, which WEF has apparently mailed to most of the world’s elected officials, down to provincial executives.

Schwab makes the case that powerful people should use the COVID crisis to impose authoritarian controls, pervasive surveillance, oppressive new economic models and one-world government on a beleaguered, terrified and compliant humanity. The Great Reset is WEF’s plan to rebuild a new controlled economy systematically after the COVID-19 pandemic.

Schwab and Prince Charles unveiled “The Great Reset” at a WEF summit in May 2020. It is a vision for transferring the world into a totalitarian and authoritarian surveillance state manipulated by technocrats to manage traumatized populations, to shift wealth upward, and serve the interests of elite billionaire oligarchs. To “reset” global food policies, the WEF has promoted and partnered with an organization called EAT Forum, which describes itself as the “Davos for food.”

EAT’s co-founder is Wellcome Trust, an organization founded, funded by and strategically linked to vaccine maker GlaxoSmithKline, in which Gates is heavily invested. EAT’s biggest initiative is called FReSH, which the organization describes as an effort to drive the transformation of the food system. The project’s partners include Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever, and tech giant Google.

The EAT Forum works with these companies to “add value to business and industry” and “set the political agenda.” To further this profit-making enterprise, EAT collaborates with nearly 40 city governments in Europe, Africa, Asia, North America, South America and Australia. The organization also assists the Gates-funded United Nations Children’s Fund (UNICEF) in the “creation of new dietary guidelines” and sustainable development initiatives.

According to Frederic Leroy, a food science and biotechnology professor at University of Brussels, EAT network is working closely with some of the biggest imitation meat companies, including Impossible Foods and other biotech companies, to replace wholesome nutritious foods with Gates’ genetically modified lab concoctions.

“They frame it as healthy and sustainable, which of course it is neither,” Leroy told The Defender.

Dr. Shiva also scoffs at Gates’ perennial propaganda claims that his GMO meats are about feeding kids and derailing climate change:

“Lab-processed fake food is really about patenting our food, not about feeding people or saving the climate, as Gates and his fellow biotech friends pretend. EAT’s proposed diet is not about nutrition at all, it’s about big business and it’s about a corporate takeover of the food system.”

Leroy added: “Companies like Unilever and Bayer and other pharmaceutical companies are already chemical processors, so many of these companies are very well positioned to profit off of this new food business which revolves around processing chemicals and extracts needed to produce these lab-made foods on a global scale.”

Fortified foods

Synthetic and GMO foods tend to be low in the vital micronutrients that support human health. Glyphosate, for example, functions as a chelator. It kills weeds by leaching out the mineral building blocks of life. Farm crops exposed to glyphosate have far less nutritional value than natural foods.

People eating Gates’ processed, synthetic and GMO foods may have full stomachs, while being clinically malnourished. Gates is rushing to solve this problem by buying technologies and partnering with companies like Roche and Kraft that fortify foods artificially with minerals and vitamins. He is simultaneously promoting laws in developing nations to mandate food fortification. Those laws benefit pesticide and processed food companies to the disadvantage of traditional and organic farmers. Since U.S. companies, like Roche, Kraft, General Foods and Philip Morris already fortify their processed cheese and cereals, they are Gates’ enthusiastic partners in this grift.

I saw this hustle perpetrated by another Big Food swindler earlier in my career. In 2003, I was representing thousands of small-plot Polish farmers in the battle to keep Smithfield Foods’ industrial pork factories out of Poland. Poland’s Deputy Prime Minister, Andrzej Lepper, told me that Smithfield officials offered him a $1 million bribe to support a law requiring slaughterhouses to install high tech hygiene technology including laser-operated restroom faucets. Smithfield knew the law would have the effect of shuttering the 2,600 family operated abattoirs that made Poland’s signature kielbasa sausage. As the only entity that could afford the lasers, Smithfield would thereby gain monopoly control of Poland’s slaughter capacity and 100% of its lucrative kielbasa exports.

Gates took his food fortification laws from Smithfield’s playbook. By mandating that all foods be fortified, Kraft products like Cheez Whiz and American Singles, and its vitamin-fortified Kool-Aid and Tang, are positioned to displace locally produced goat cheese and goat milk in village markets and put small African farmers out of business.

To promote his mandatory fortified foods agenda, Gates created another of his useful quasi-governmental organizations, the Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) to assist multinational food companies (Gates’ business partners) in lobbying for favorable tariffs and tax rates for processed and fortified foods, and speedier regulatory review of new products in targeted countries. Gates’ GAIN consortium also gives local governments money to stimulate demand for fortified foods through large-scale public relations campaigns or by offering governmental “seals of approval” for corporate food products.

Gates, GAVI and GAIN

Gates modeled his GAIN project after his billion-dollar global vaccine program (GAVI). By masquerading as a public health agency, GAVI has successfully mobilized public agencies and private industry to profitably dump untested, experimental or discredited, and often deadly vaccines to inoculate poor children in developing nations.

Following the GAVI model, Gates launched his $70 million GAIN program at the United Nations General Assembly Special Session on Children. His collaboration includes the UN agencies Gates controls, such as the World Bankthe World Health Organization and UNICEF, and the Big Processed Food companies like Philip Morris and Kraft, in which he has investments.

According to Vandana Shiva, GAIN’s objective is to “coordinate campaigns that pressure African and Asian countries to give obscene subsidies, tax breaks and tariff exemptions and other preferences for processed foods.”

Some experts are troubled by the idea of Bill Gates and multinational food companies teaming up to colonize food systems in underdeveloped countries, and hawking processed foods under a public health banner.

Dr. Mark Hyman, the New York Times bestselling author and Head of Strategy and Innovation at the Cleveland Clinic Center for Functional Medicine, told me:

“ … despite occasionally being fortified with vitamins and minerals processed foods are loaded with sugar, starch, processed oils, artificial colors, preservatives, pesticides and sodium which contribute to the double burden of obesity and malnutrition, and the chronic disease epidemic. Globally 11 million die every year from an excess of ultra-processed foods and lack of protective whole foods, making processed food the number one killer in the world.”

Dr. Hyman calls those foods “the opposite” of nutrition. Shiva agrees. “The GAIN program,” says Shiva, “is less about solving malnutrition than a heavy-handed way to force poor nations to open access to their markets, to obliterate local producers.”

“Fortified foods are illusory technical solutions to complex socioeconomic problems. Social and economic solutions would work better in the long run,” argues Professor Marion Nestle. Nestle is the revered food and nutrition icon who occupies the Paulette Goddard Chair of Nutrition and Food Studies at New York University. Nestle, the author of Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health, told me:

“With one exception, iodized salt, fortified foods cost too much, fail to reach their intended targets, or are too limited in scope to do what they are intended to do. I see these laws as solving a problem for the companies that make these products, not addressing nutrient and calorie deficiencies. I’m not a fan of fortified foods. I want a wide variety of real foods made more available and less expensive, and locally produced. So I would agree with the critics. I wish the Gates Foundation would invest in projects to promote small, local food production.”

Artificial intelligence: ridding the world of farmers

Gates says he wants to revive farm economies by transforming agriculture with super-efficient, high tech AI to create “farms of the future.” According to Gates:

“We used to all have to go out and farm. We barely got enough food, when the weather was bad people would starve. Now through better seeds, fertilizer, lots of things, most people are not farmers. And so AI will bring us immense new productivity.”

Above all, he wants it to work fast. Gates’ “computational acceleration” will hasten the adoption of these beneficial innovations to achieve his ambitious schemes to deliver scientific breakthroughs to small farmers before climate change destroys their yields.

But Shiva warns American farmers, already drowning in debt, to be wary of Gates’ promises to throw them a line:

“When Bill Gates forced his devilish ‘rescue’ technologies on Indian farmers, the only one to benefit was Gates and his multinational partners. He gave money to the government and a company called Digital Green and made extravagant promises to digitally transform Indian agriculture. Then with the cooperation of his purchased government officials.

“Bill Gates put cameras and electronic sensors in the homes and fields of Indian farmers. He used their cell phones, which he gave them for free, and his fiber optic and 5G installations — which he persuaded the Indian Telecom Company to finance — to catalog, study, and steal farmers’ crop data, indigenous practices, and agricultural knowledge for free. Then he sold it back to them as new data. Instead of digitally transforming farms as he promised, he transformed Indian farmers into digital information. He privatized their seeds and harvested the work of the public system. He ripped out their knowledge assets and heirloom genetics, and installed GMO seeds and other ridiculous practices.” Shiva adds, “His clear agenda was to drive small farmers from the land and eventually mechanize and privatize food production.”

Christian Westbrook, an agricultural researcher and the founder of the online podcast, “Ice Age Farmer,” takes comfort that American farmers know Gates’ history in India and Africa: “We know who Bill Gates is, and we know the mischief he made for small farmers in Mexico, Africa and India. We know that his recent land purchases here are just the start of the Green Revolution 3.0. He wants to suck out the democratic essence of America’s pastoral landscapes and our farm families — to steal our livelihoods, our knowledge, our seeds, and our land.”

Westbrook takes note of the fact that like all chiselers, Gates is always in a rush:

“His strategy is to keep everyone moving so fast they can’t see the scam. He’s always telling us that climate change can’t wait, that we need to accelerate access to these products and adoption of his technologies, that research isn’t happening fast enough.”

Westbrook told me that Gates’ endless talk about “accelerating the process” and his extravagant promises of miraculous new technologies, of “investment,” and of “public-private” partnerships, are all part of his con. “He keeps telling everyone we need to ‘accelerate, accelerate, accelerate.’”

Many farmers say they don’t care to be rescued by Gates. Westbrook says he thinks Gates intends his baronial U.S. spreads to serve as flagships — showcases for his retinue of digital technologies for American farmers. “He’s doing it for the same reasons he brought his technology to Indian farms — to steal their knowledge, and move them off the land.”

Trent Loos, a sixth-generation Midwestern rancher and farm activist, told me that farmers have a knee-jerk reaction against billionaires “playing Monopoly” with American farmland:

“It makes it difficult for young farmers or even those who have farmed for generations, to compete with such deep pockets. It certainly creates a barrier for them. When people with this type of wealth start to buy farms, it makes us wonder what they are really up to. Nobody wants to rent land from Bill Gates, or work as his sharecropper.”

Westbrook says he believes Gates is pursuing a darker agenda. Like Shiva, Westbrook believes that Gates and the other robber barons are using the pretexts of climate, biodiversity, and the zoonotic pandemic threat to get human beings out of the ag business and off the farm. And there is evidence to support him. The Gates Foundation is significantly invested in Alphabet, Google’s parent company. Alphabet has invented “crop sniffing” robots, designed to replace farmers and ranchers, as part of its “Mineral” project. Its “Moonshot” project is “developing and testing a range of software and hardware prototypes based on breakthroughs in artificial intelligence, simulation, sensors, robotics, and more.”

Within a year of purchasing Whole Foods, Jeff Bezos — Gates has a considerable investment in Amazon — also invested heavily in robot-controlled vertical farms that also minimize human involvement with farming.

Says Westbrook, “He wants to get the people off of the farms, get the animals off, and get us all eating his plant-based meats and bug protein.”

“Gates talks about farming as an archaic, quaint, dirty, dangerous, inefficient, barbarous relic from the past that threatens us by increasing the menace of climate change and the risks of global pandemics by putting humans in dangerous contact with microbes,” says Howard Vlieger, an Iowa farmer who has worked as a crop and livestock consultant in the U.S. and Canada since 1992.

Vlieger is an expert on the impacts of pesticides and GMOs on food products and soils. “Gates’ objective is to move the world “away from sustainable and humane animal agriculture that celebrates our contact with the soil and finds good health in our respectful interactions with nature — and toward artificial cows and a grim chemical paradigm that are all features of top-down dystopia. His vision is one of contaminated and unsavory foods and separation of man from nature.”

“Gates seems to have no concept of the joy that ordinary people — people like our family — take in farming,” Nicolette Niman told me. Niman is a California rancher and farmer, and the author of the books “Righteous Porkchop” and “Defending Beef.” Her husband Bill is the founder of Niman Ranch, a co-op of hundreds of small sustainable U.S. cattle and hog growers who market high-quality organic beef and pork from sustainable grass-fed operations.

Regenerative farming and ranching immeasurably enriches human lives. It’s challenging work, based upon our intimate contact with the earth. At its best, good farming is a quest to understand and follow nature’s models,” Niman said. Niman says that Gates seems to have little interest in nature’s wisdom:

“He doesn’t seem to understand that our engagement with the soil, and joy we get from our contact with the earth, our complex relationship with our animals, even with all the hardships and difficulties, are sources of our freedom and our pride, and happiness at being masters of our destinies.”

“We need to build a world that respects individual self-determination, the humane treatment of animals, and good stewardship of our soils. We need to understand that a wholesome relationship with nature is not only vital to our health and climate, it’s the source of dignity, liberty, and enrichment in our post-industrial era.”

Using wide-ranging technologies, all of these activists from various continents expressed their discomfort with Gates’ tendency to look at population, rather than people, and to see the management of population as a problem in urgent need of his technological solutions.

“Gates sees the forest, not the trees,” Vlieger observes. “And even when he looks at the forest, he only seems to see board feet of lumber — how he can leverage the landscapes for cash and commoditize people.” Vlieger continues:

“Gates’ habit of seeing every human difficulty through the lens of some technological solution from which he can profit is beyond myopic. It’s pathology — sociopathology, really. Gates is a dangerously powerful sociopath with $137 billion and a vision for a top-down technocracy. Does that worry anybody?”

Westbrook says Gates, Cargill and Tyson are a powerful cartel on a mission to end animal agriculture and drive human beings from farms. “It is ‘replacement agriculture,’” says Westbrook. “They even use that word, ‘alternative agriculture.’”

Westbrook’s view of the dystopian future of technocratic totalitarianism envisioned by Bill Gates sounds like a baseless conspiracy theory if one ignores all the evidence supporting him. He predicts that we will very soon — in months, not years — see engineered food shortages and pressures to empty and “improve” the rural landscapes by idling farmland and replacing farm jobs with robots and artificial intelligence.

Westbrook predicts government efforts to push populations toward mega cities and smart cities where businesses are closed, jobs are scarce, and most of us will rely on universal basic income paid in digital currencies — revocable, of course, in cases of noncompliance and disobedience. Westbrook predicts a scenario “where the human cattle are completely dependent on the government for money and food, and all the folks are in one place in the smart cities and they’re easily monitored by the technocrats of Gates’ Great Reset.” Westbrook continued:

“They’re shutting down food production and actually more, more broadly, they’re shutting down all economic activity, all human activity, corralling us into their smart cities. It’s pretty appalling. And now that we’ve got these pandemics, we had to implement medical martial law, and since it’s all a health crisis, we’re also going to have to take over all of your food productions and your nutritional needs. They’ve married these two things.”

Time will tell us if Westbrook’s nightmare is merely a paranoid conspiracy theory — I hope so.

Food Systems Summit

In 2009, Bill Gates, an unelected billionaire with no governmental office or diplomatic portfolio, kicked off his global vaccine enterprise with a speech to the United Nations. He announced the $10 billion donation and declared the launch of his “Decade of Vaccines.” His scheme unfolded like clockwork. Gates’ contributions secured him ironclad control over WHO. As Foreign Affairs has reported, “Few policy initiatives or normative standards set by the World Health Organization are announced before they have been casually, unofficially vetted by Gates Foundation staff.”

Gates created and funded powerful faux-governmental agencies like PATH, GAVI, CEPI, and the Brighton Collaboration, to push vaccines in developing countries, to consolidate his control over public health, and to prepare the groundwork for the global vaccine putsch he had pre-scheduled for 2020.

In January 2019, the WHO dutifully declared — citing no specific evidence — that “vaccine hesitancy” was one of the principal threats to global health. The Gates’ Medical Cartel followed that statement with orchestrated campaigns in every U.S. state and in countries around the globe by pharma-financed politicians introducing laws to mandate vaccines and end exemptions.

Two months later, the powerful House Intelligence Committee chair, Adam Schiff — yet another of Gates’ financial beneficiaries — demanded social media and media companies begin censoring “vaccine misinformation” — a euphemism for any assertion that departs from official pharma and government pronouncements. Gates has giant stakes in Google, Apple, Amazon and Facebook. Those companies all began enthusiastically censoring criticism of vaccines.

A year later, the COVID-19 outbreak provided an opportunity of convenience for Gates and his vaccine cartel to consolidate their control of humanity. A May 2020 article by Derrick Broze in The Last American Vagabond observed that, “By tracing the Foundation’s investments and Gates’ relationships we can see that nearly every person involved in the fight against COVID-19 is tied to Gates or his Foundation by two degrees or less.” Their relationship gave Bill Gates and his Foundation an unchallenged influence over the response to the pandemic.

Gates repeatedly declared, in appearances on virtually every network and cable show and on every media platform, that all economic activity must cease until all 7 billion humans were vaccinated and possessed immunization passports. His ten-year Decade of Vaccines that began with his UN appearance had gone off without a hitch. Under the leadership of Gates’ old protégé and loyalist, Fauci, the U.S. Department of Health and Human Services arranged immunity from liability for COVID vaccines and committed $48 billion in taxpayer money to buy and distribute a retinue of new experimental vaccines, many of them owned by Gates.

Gates’ control of the process has been complete. His execution of his vaccine prediction was elegant and flawless. And now Gates’ surrogates are rolling out the same playbook to push through his totalitarian food agenda.

During the October 14 -18 plenary of the 46th Session of the UN Committee on World Food Security, the UN Secretary General, António Guterres, announced the convening of a UN Food Systems Summit in 2021. Guterres acknowledged that the Summit had been jointly requested by the UN Food and Agricultural Organisation (FAO), the International Fund for Agricultural Development (IFAD), the World Food Programme (WFP) and the World Economic Forum (WEF). Bill Gates and his foundation generously fund and control all four organizations.

It gets worse: Guterres appointed Dr. Agnes Kalibata as Special Envoy of the UN Food Systems Summit. Kalibata is the President of Gates/Rockefeller’s AGRA program that orchestrated Gates’ notorious failed Green Revolution in Africa. Kalibata is the perfect leader to bring AGRA to the world. The Summit, she predicts, will bring together all the major stakeholders in a public-private partnership “to make food systems inclusive, climate adapted and resilient, and support sustainable peace.”

The UN Food Systems Summit effectively announced a parallel agenda to the one launched by the WEF when it hosted its Great Reset conference in June, 2020.

When Kalibata was appointed, over 500 organizations sent two letters to Secretary General Guterres calling on him to revoke Kalibata from the leadership role due to her ties to corporate actors, and expressing concern over the growing influence of transnational corporations at the UN.

In response to civil society’s demands, 12 leaders representing banks, academic institutions, and the private sector wrote a letter announcing their support of Kalibata. In their research into the UN Food Systems Summit, AGRA Watch (the grassroots advocacy group that follows Gates and his foundation’s failed Green Revolution in Africa) found that of the 12 individuals involved in the Summit, 11 have strong connections to the Gates Foundation.In some instances, these organizations were directly funded by the Gates Foundation and others Gates funded specific programs that had major roles.

Kalibata reminded Food Systems Summit participants of the urgency. They had, she said, only 10 years left to accelerate the transformation of our food systems to meet Sustainable Development Goals for climate, nutrition and pandemic response.

The UN Food Systems Summit will lay out Gates’ “Decade of Food” blueprint for the global food agenda to be completed by 2030. We can only pray that Gates’ next new health plan for humanity won’t involve the same level of traumatic violence to our civil rights, to our global economy, to the traditions of our civilization, to the idealism of democracies, and to our self-determination, that accompanied his 2020 “Decade of Vaccines.”

Conclusion

The Gates Foundation is not conventional philanthropy. It gives miniscule, if any, support to popular causes like the Wounded Warrior Foundation, ASPCA, environmental, or voting rights or civil rights groups.

It is a weaponized philanthropy that Gates launched in 1994 to resuscitate his reputation after the Microsoft antitrust case exposed him as a lying, cheating, thieving, manipulator intent on felonious monopoly control of global information conduits.

Gates has since invested $36 billion into the Gates Foundation, which has a value of $46.9 billion over which he and his wife exercise total control. The foundation has given away only $23.6 billion in charitable grants, and these “gifts” include billions in tax-deductible donations to companies in which Gates is invested, like Merck, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi.

Gates’ brilliant mind devised this scheme to form a foundation that shelters his income, and allows him to leverage taxpayer dollars by investing the foundation’s earnings in projects that multiply his wealth and expand his power and public prestige, while avoiding taxes.

Using this structure, he can give tax-deductible donations to companies he partly owns and reap personal and foundation profits while avoiding taxes — and allowing him to hide his money in myriad ways. It’s a win-win! Gates has deployed his foundation as the embodiment of his base instincts for monopoly and control — a vehicle for ruthless philanthrocapitalism that hijacks public access and blurs the lines between corporate and public interests, cloaks private profit agendas with lofty public-spirited rhetoric and gives himself monopoly control over public health, our planet’s life support systems, our economics and people.

Gates has made his foundation a tool for consolidating the efforts of his fellow billionaires, captured regulators, and his business partners from Big Pharma, Dirty Energy, GMO food, Telecom and Big Data, and the bought and brain-dead journalists who collectively profit from the multiplying miseries of the dystopian world they have arranged for the rest of us. Gates and his cronies, toadies and minions pump up fear of pandemics, climate change, mass extinction — and offer his vision of new technologies as the salvation, which only he possesses the genius to deploy.

Even as he consolidates control over our health and food systems, Gates is promoting digitalized currencies, calling these systems a “global humanitarian priority.” (Kissinger’s final adjuration is, “Who controls money can control the world”), and is funding ground and space-based and 5G infrastructures, city-sized analytics centers, and biometric chips to mine and harvest our data and biodata and as mechanisms of surveillance, profit, and control.

Gates is planning a satellite fleet that will be able to survey every square inch of the planet 24 hours per day. Such systems will no doubt be useful should populations become restless with political and economic structures that strip citizens of power, shift wealth ever upward, and doom most of humanity to meaningless, hopeless survival.

Democracy and farm freedom advocate Dr. Vandana Shiva says that Gates’ philanthrocapitalism is a “destructive force with the potential to push the future of our planet towards extinction and ecological collapse.” Shiva accuses Gates of using philanthropic capitalism to accelerate the corporate takeover of our seed, agriculture, food, knowledge and global health systems. “He funds the manipulation of information and promotes the erosion of democracy — all in pursuit of personal power and profits.”

Shiva says the Gates Foundation has powered an “unholy alliance” between big capital, science and technology institutions and governments to establish a global empire over life, through monocultures, patents and monopolies designed to destroy the natural world of diversity, self-organization and freedom.

“You have seen the wickedness they can do with vaccines in the name of public health,” Shiva told me. “Well, now he controls the land. He controls the seed. He controls the food. He has the ultimate power to starve us all to death.”

Robert F. Kennedy, Jr.'s avatar

Robert F. Kennedy, Jr.

Robert F. Kennedy, Jr.’s reputation as a resolute defender of the environment stems from a litany of successful legal actions.

© 02/04/21 Children’s Health Defense, Inc. This work is reproduced and distributed with the permission of Children’s Health Defense, Inc. Want to learn more from Children’s Health Defense? Sign up for free news and updates from Robert F. Kennedy, Jr. and the Children’s Health Defense. Your donation will help to support us in our efforts.

När det onormala blir normalt…

Säkert är det många människor som i likhet med mig själv har svårt att bearbeta det senaste årets händelser, för att kunna gå vidare i förvissningen att allting är normalt, att det som hänt är helt naturligt och förutsägbart och att vi nu går vidare mot det nya lyckoriket.

Utbrottet av Covid 19 var självklart bara ett litet missöde från en fiskmarknad i Kina som världssamfundet med all kraft räddat oss ifrån, dess rörande omsorger om vår hälsa och den snabba uppkomsten av helbrägdagörande vacciner och alla personalinsatser i syfte att göra oss friska, kan vi bara hylla och beundra! Eller?

Var det kanske ett sedan länge planerat utsläpp av ett dödligt virus i syfte att minska jordens befolkning, ruinera alla småföretagare och utrota medelklassen, visa potensen i samhällets överhöghet och få oss att inse att vi små kryp begriper ingenting och har att foga oss efter de vise männen bakom världens regeringar och obskyra sällskap?

Valet av president i USA var livsavgörande för demokratins fortbestånd. Sittande president hade stöd av en förkrossande majoritet av det amerikanska folket för att garantera just detta, den enskilde individens rätt mot ett framväxande totalitärt politiskt system i förening med världens övriga kommunistiska stater. Ändå blev det just så, demokratin vändes mot folket istället, det demokratiska valet blev genom ett ogenerat valfusk av aldrig tidigare skådade proportioner istället vapnet som krossade folkets vilja.

Hur kunde det ske? Hur kunde demokratins fundament – valet – genom några samordnade regissörer världen över på bara några år förvandlas till det verktyg som istället skulle komma att utplåna den demokrati som vi alla trodde skulle leva för evigt?

Den som läst historia är ändå inte överraskad. Redan för hundra år sedan, i Fabianernas tankesmedja i London, myntades tesen ”demokratin är bara en övergångsform till vårt totalitära system”. Inte bara de socialistiska fabianerna insåg att tiden ännu inte var mogen för en direkt övergång till kommunismen, i den av Rothschilds grundade British School of Economics fördes tesen ut till framtida makthavare, nittonhundratalet skulle innebära en gradvis övergång till ett toppstyrt samhälle för att undvika bakslag. Att detta var rätt strategi visade sig samtidigt i kollapsen av bolsjevikernas revolution, den sovjetiska kommunismen kunde aldrig lyckas eftersom den hade folket emot sig. Bättre då att organisera och ta kontrollen över fackföreningar och socialistiska partier i syfte att styra dessa, långsamt och målmedvetet, mot den slutliga och permanenta lösningen. Genom att få världens arbetare att tro att de själva styrde utvecklingen kunde man istället få dem att gräva sin egen grav. Tålamod!

Så är vi då där. Vi har till och med fått ett slutdatum för processen – 2030-03-30. Det innebär att nio år återstår. Skulle det bli ett problem kan man alltid i värsta fall utsträcka sig till 2060-06-06, sedan får det vara nog. För mystikerna i de hemliga samfund som i praktiken styr vår värld är numerologin viktig, allt skall ske som det är förutbestämt. Det som hetsar dessa herrar är övergången i astrologin från Fiskarnas tecken, som varat de senaste två tusen åren, till Vattumannens tecken som vi kommer att leva under de kommande två tusen åren. Denna övergång sker nu. Vattumannen står för den nya tiden, därav brådskan. Med Vattumannen tar mänskligheten steget ut i rymden på allvar, vi besöker månen och Mars och kanske upprättar vi kolonier där. Solsystemet blir vårt närområde.

Vi kan skratta åt detta, men i själva verket har det större betydelse än vad vi vill tro. De sju vise männen finns i vår civilisations berättelser ända sedan den äldsta kulturen för 15.000 år sedan, till den sumeriska och faraoniska för 5.000 år sedan, via den grekiska för 3.000 år sedan till den indiska och vår tids judiska Sions Vise. Det är männen som bestämmer utan att behöva sitta i en regering eller vara statschefer. Den tråd som visar vår historia går mycket långt tillbaks i tiden. Vi kommer aldrig att få veta vilka de egentligen är.

De vise männen vill nu städa upp på vårt (förlåt – sitt) jordklot, minska befolkningen till en lagom nivå, sätta in robotar och AI för att göra tillvaron enklare och slippa diskutera varje spörsmål som kan tänkas förarga någon för mycket tänkande människa, ge alla mat och tak över huvudet (men inte mer) och behålla resten själva. Guldet är själva makten och har så varit i femton tusen år eller mer. Den som har guldet har också makten, det är inte bara en metall, det är magi.

Går det då att kämpa emot denna utveckling, eller är det dags att inse sin egen obetydliga roll i det framtida scenariot? Det faktum att NÅGON utplacerat små varningsklockor som ringer lite då och då under historiens gång, visar kanske att det ändå finns en högre makt som inte är helt överens med de vise och som uppmanar oss att kämpa för vårt oberoende och tron på ett bättre öde. Denna kamp visar sig i form av vårt ökande kollektiva medvetande, motkraften till transhumanismens försök att kuva vårt tänkande och förpassa det till tangentbordet på en centraldator.

Vi kan kalla det för religioner, sekter eller till och med den mentala kraft som finns på sociala medier och som växer med lavinens hastighet, detta är vårt svar mot en robotiserad ”ordningsmakt”. På samma sätt som Makten vänt demokratin mot oss kan vi vända deras redskap för individkontroll – Internet – mot dem själva. Tekniken går inte att backa. Våra fysiska kroppar är vår sista försvarslinje, låt oss inte kapitulera där!

Världen är fylld av religioner, vilken som är den rätta eller enda är knappast konstruktivt att diskutera i nuläget, istället måste vi ena oss där Makten försöker splittra oss och vägra underkastelse. Bara genom att tro på oss själva kan vi vända utvecklingen.

Peter Krabbe

bild foto DN.se

Mot himmel eller helvete?

Vinnare eller förlorare? Vi vet inte än…

Känslostormarna efter det amerikanska presidentvalet börjar nu lägga sig och allt återgår till det normala. Eller? Är allt normalt? Jag kan garantera att det inte är det och sannolikt aldrig mer blir det, åtminstone inte under överskådlig tid.

Världen är delad i två falanger, dels de som tror att Biden nu kommer att vara president de kommande åren och att socialismen då sveper in även USA under sitt kvävande täcke. För det är ju det som alla vill ha, eller hur? En globalistisk kommunism där nationsgränserna är raderade och världens folk fritt strömmar omkring till alla världens metropoler, allt efter fritt val. Kostnaderna skall betalas av de som under sitt liv, eller generationers, samlat ihop ett sparkapital för att kunna trygga sin familjs existens. Det kallas omfördelning av världens resurser och berör bara de som inte lierats sig med den styrande klicken och därmed försäkrat sig om ledningens generösa löner, mutor och klapp på huvudet.

Dels de som fortfarande tror och hoppas på att Trump kommer att vara USA:s president igen om några månader, när man hunnit sortera dyngan i samband med presidentvalet och slagit näven i bordet – nu får det vara nog! Basta! Många blev desillusionerade när Simon Parkes i sina spännande rapporter från Trumps närhet tvingades ge upp det första slaget om makten, vid installationen av Biden den 6 januari. Men Parkes meddelade redan tidigt att processen skulle innefatta ännu några månader eftersom det skulle ta tid att analysera valfusket i alla dess aspekter och därmed klarlägga både motståndare och strategier

. Nu har vi fått den första rapporten om dessa händelser genom Mike Lindells tvåtimmars video Absolute Proof, som med hundraprocentig säkerhet fastslår att valet genomförts med hjälp av historiens största valfusk. Rapporten innehåller samtliga komponenter i fusket med detaljerade uppgifter om var, hur och varför. Det finns inte minsta tvivel om att Trump lurats på en solklar valseger.

Detta och kanske ytterligare, kommande material är vad militären i USA behöver för att ”övertyga” korrumperade domstolar och statsledningar om att valetresultatet skall ogiltigförklaras och att den rättmätige vinnaren skall återinstalleras. Materialet är nämligen tillräckligt detaljerat för att exakt fastställa de korrekta siffrorna. Militären har svurit sin ed att försvara landet och konstitutionen i ett läge som detta och det finns ingen anledning att tro att de inte skall uppfylla sitt löfte. Det är detta vi nu väntar på.

Vad vi kan vara säkra på är att det inte kommer att bli så enkelt som det kanske ser ut i nuläget. Biden gömmer sig i en filmstudio och Vita Huset står tomt. Förvisso pågår en planering hos motståndaren för att klara förväntade motattacker. Mycket kan utläsas mellan raderna i Lindells video. En slutsats som sticker ut är att mycket av valfusket genom datorer och ballots administrerats från andra länder, särskilt Kina. Man kan fråga sig varför Bidens anhängare skulle behövt denna hjälp när man lika enkelt kunde genomfört samma styrning från egna datorer och IP-adresser, i en maktställning hade man kunnat radera allt material efteråt som hade riskerat ett avslöjande. Att valfusket skulle genomföras visste t.o.m. Biden redan under valkampanjen, att döma av hans egna uttalanden – ”Jag behöver inte era röster, jag kommer att vinna ändå”.

Att datorsystemen Dominion m.fl. har styrts från IP-adresser i Kina innebär ju inte med nödvändighet att det är kineser som suttit vid datorerna. Detta kunde vi se när militären intog den operationscentral i Frankfurt som också medverkade i fusket. Där satt inga tyskar, utan agenter från CIA. En mer logisk slutsats är då att hela valfusket genom utländska IP-adresser styrts av CIA, som är Deep States torpeder, oavsett från vilket land överföringarna gjorts. Att de inte raderats betyder också just detta:

Man vill få det att se ut som om Kina är huvudorsaken till valfusket och därmed har gjort sig skyldiga till en inblandning i USA:s interna angelägenheter som kan rubriceras som en krigshandling. Medskyldiga skulle också vara Iran och Ryssland. Anledningen är lika tydlig och självklar – man vill nu ha en giltig orsak att militärt angripa Kina och Iran som vedergällning, Ryssland får man på köpet genom deras allians med Iran. Det handlar om historiens största False Flag i syfte att starta ett tredje världskrig. Kina har aldrig angripit ett land på en annan kontinent och kommer inte att göra det heller, Kinas maktutövning sker genom global handel och varuproduktion, inte genom bomber och stridsvagnar, något som är USA:s modell i brist på annat.

För att kunna få klarsignal till ett sådant angreppskrig måsta Trump avlägsnas och ersättas med virrpannan Biden, som skriver på vad som helst. Trump har inte startat ett enda krig under sina fyra år som president och är därmed unik i det avseendet. Militären är kluven i detta läge, det finns generaler som vill aktivera krigsmakten istället för att dra tillbaks den från världsscenen och NATO, men det finns också generaler som sätter världsfreden och den amerikanska konstitutionen främst. Vi får se vilka som är starkast.

Jag vill inte skrämma någon, men de närmaste månaderna kommer att vara avgörande för vår civilisations fortbestånd. Om Biden får sitta kvar några månader till kommer han att få order om att skriva ut angreppsplanen mot Iran, Kina och Ryssland – i den ordningen. Då har vi ett nytt världskrig på halsen, startat av samma krafter som startade både det första och andra världskriget. Om å andra sidan Trump hinner återinstalleras med hjälp av den goda sidan inom militären kommer denne, världens främste diplomat, att lösa upp alla konflikter och konspirationer och ge oss många nya år i fred och samverkan.

När skall den svenska regeringen förstå detta och sluta med sin dyrkan av marionetten Biden? Vi har inte lång tid på oss. Vid en konflikt kommer Sverige att bli ett lydland under USA:s krigsmakt och fokus för krigsföringen i norra Europa, någon neutralitet kan ingen räkna med denna gången, det har våra politiker sett till redan för länge sedan.

Om jag har fel blir jag gladare än någon annan!

Peter Krabbe

En utveckling utan återvändo?

Med demokratin i fängelse?

Så har då dimmorna skingrats över slagfältet i Washington DC. Bara ett fåtal skott har avlossats men utgången är klar i denna den första konfrontationen i kriget om demokratin. Biden kan hissa satanismens lila flagga över Vita Huset och Trump har retirerat till Florida. Låt oss dock hoppas att Trump fortfarande har kärnvapenkoden i fickan.

Trump har i alla fall lyckats med sin främsta föresats, att visa det amerikanska folket och övriga världen djupet i Deep State och omfattningen av korruptionen i ett världsledande land där en majoritet av de styrande i sin tur är styrda och betalda av andra intressen än det stackars folkets, som förgäves gått till valurnorna i tron att deras röster hade en betydelse. Hur skall de med denna vetskap kunna lockas tillbaks i framtida val? Kanske är det inte heller meningen. Biden har hotat med att omgående redigera om den amerikanska konstitutionen. Blir ett tillägg ” rådgivande val kan anordnas om behovet anses föreligga, annars väljer den sittande administrationen sina efterträdare”? Eller ”presidenten skall verka för att ett enat AMERIKA, från Arktis till Antarktis, blir EN nation med en president, en religion, ett språk och gemensamma tillgångar”? För att ha något att börja med. Man behöver inte ens ändra namnet. Kineserna får vi ta sedan.

Politiker över hela världen jublar, även i Sverige. Globalismen hägrar, det löser ju alla problem – inga raser, inget ägande, inga demonstranter på gatorna, inga onödiga val, alla lika fattiga och lydiga (utom politikerna förstås), fördela folkets (inte politikernas) tillgångar över jorden så fattigdomen utrotas, begränsa sjukvården så folk dör i tid, införa begränsade matransoner så det räcker till alla, ta betalt för vatten och luft (inandning och utandning), släng ut de gamla från sina stora hus så folk har någonstans att bo och välkomna alla världens fattiga till vårt generösa land! Här finns det plats och hjärta!

Begreppet globalism börjar bli lite utslitet, så nu döper vi om det istället till Corporate Communism (Coco-agendan).  Den innebär att storföretagen, oligarkerna, bestämmer vad vi skall göra, äta och tycka. Valen är ju nu avskaffade och styrelsen är inte längre folkets bekymmer. Big Food odlar allt vi behöver äta. Big Pharma botar allt som det finns anledning att bota, i MSM kan vi läsa vad vi skall tycka och Riksdagen kan vi ändra till en Pensionskassa för Utvalda. Om någon har mage att klaga så finns det ju robotar istället, så passa er noga, hjärnsubstituten finns redan på lager.

Nåja, kanske överdriver jag lite, lite, men det behövs för att flertalet skall förstå att det som händer nu i USA är VIKTIGT. Med Biden vid makten kommer detta scenario att vara fullbordat om tio år, vill vi det? Nu går det snabbare och snabbare och vi har förlorat förmågan att protestera. Med chips i tumvecket eller i överarmen är vi på väg mot transhumanismens halvrobotar. Med 5G i lyktstolparna och självkörande bilar bestämmer vi inte själva vart vi skall åka utan får invänta starttillstånd och ”önskad destination godkänd”. Eller ”invänta samåkning för godkänd trafikfördelning”.  Även flygtrafiken kommer att behovsprövas med hjälp av chipsen.

Trump kanske inte skulle kunnat förhindra teknikutvecklingen, men definitivt se till att statens förhållande till individens frihet och rättigheter inte styrs av teknikens möjligheter att göra just detta.

Kina kommer att leda en sådan utveckling och ett mothåll från ett land som har möjligheterna att stoppa eller bromsa den kommer att vara absolut nödvändigt. Detta mothåll riskerar vi nu att förlora, istället blir det med Bidens politik ett ömsesidigt samgående om genomförandet. Återstår att avgöra vem som skall styra eländet, kineser, jesuiter eller judar? Det senare ställs på sin spets när vi granskar Bidens toppskikt, till och med israeliska medier är förvånade över det stärkta judiska inflytandet över lydlandet USA.

Att Trump fallit i onåd i Israel beror på hans fredspolitik i Mellanöstern, i detta ingår oviljan att militärt ge sig på Iran, något som endast gynnar just Israel och landets önskan att kontrollera försvagade och förminskade arabstater, judarnas dröm om Greater Israel eller Yinon Plan efter upphovsmannen. Därmed tror Israel sig bli av med antagonisten Hizbollah /shia och få kontroll över oljeexporten i hela regionen. I förlängningen är siktet inriktat på ursprungsländerna runt Rysslands gränser och de jungfruliga områdena i riktning Kina. En fredspolitik permanentar nuvarande förhållanden och försvårar en sådan expansion, som är viktig för att möta Kinas växande inflytande. Trump vill istället dra ner på kostnaderna för krigsmakten och konflikterna i dess spår. Man skall vara medveten om att USA finansierar merparten av Israels militära aktiviteter.

Trumps konstruerade valförlust, som till och med förvånar det amerikanska folket, är därför inte bara en fråga om amerikansk inrikespolitik, demokrater eller republikaner, utan handlar om en positionering i genomförandet av globalismen.

Rollspelet riskerar därför att bli detsamma som för hundra år sedan, med två stormaktsblock som skall konfrontera varandra och en liten ministat som hetsar och styr. Biden saknar den integritet som behövs för att föra en egen politik och blir därmed en riskfaktor för världsfreden.

Vi måste vara mycket observanta på utvecklingen den närmaste tiden, att Trump skulle kunna komma tillbaks och styra utvecklingen rätt igen är nog tyvärr för mycket att hoppas på, men hoppas skall vi likväl. Hoppet är det sista som lämnar människan…

Peter Krabbe

När korthuset faller samman…

Trump-supporter stormar Capitolium

Sedan min förra artikel publicerades lördagen den 9 januari har utvecklingen gått i rasande fart. Den viktigaste händelsen är utan tvekan att Trump undertecknat The Insurrection Act of 1807, vilket innebär att presidenten kan styra landet via krigslagar.

Dels säkrar det att Trump sitter kvar fram till den 20 januari, då Biden – vilket många fortfarande tycks tro – skulle sväras in som ny president, dels innebär det att Trump som överbefälhavare för de väpnade styrkorna kan genomföra arresteringar av personer som kan misstänkas vara inblandade i ett försök till statskupp och ställa dessa inför militärdomstolar. Det civila rättssystemet tycks ha kollapsat genom påverkan från kuppmakarna. Med kuppmakare menar vi då kretsen kring Joe Biden och Demokraternas politiker. Jag skall förklara detta, för många svårförståeliga faktum nedan. Biden är väl vald efterträdare på presidentposten?

Svaret är både ja och nej, Biden är utsedd av elektorskollegiet grundat på ett förfalskat valresultat som därefter certifierats av vicepresident Mike Pence eftersom konstitutionen inte ger något annat val. De prövningar som Trump krävt i diverse domstolar har inte tagits upp på grund av undanhållande av bevis och korruption. Som framgår av min artikel ovan har nu hela valfusket klarlagts i detalj och förfarandet finns beskrivet där. Detta faktum innebär att Trump har kunnat ta beslutet att sätta Insurrection Act i verket för att förhindra att landets säkerhet äventyras och att främmande makt får ett obehörigt inflytande över amerikansk politik och samhällsstyrning. Presidentposten är i nuläget fortfarande vakant från och med den 20 januari 2021, tills frågan om valfusk är formellt utredd.

Under innevarande vecka är det då USA:s militär som har den juridiska makten i landet och arresteringar av misstänkta inblandade i valfuskets alla aspekter kommer att genomföras. Alla amerikaner har uppmanats att hålla sig inomhus för att inte drabbas av gatukonflikter eller annan våldspåverkan. Gränspassager kontrolleras, särskilt mot Canada, flygtrafiken är begränsad och det marina territoriet kontrolleras vad gäller trafik in och ut ur landet. Undantagstillstånd gäller. Presidenten med familj befinner sig på säker plats i landet.

Vad som kan tyckas märkligt i detta scenario är att inte ett ord nämns i svensk media om pågående händelser, trots att dessa är de mest uppseendeväckande sedan andra världskriget. Samtidigt släcks sociala medier ner i ett accelererande tempo, länkar raderas och kommentatorer stängs av från nätet utan förvarning. Vad vi nu ser – om Trump lyckas – är att vänsterns omvandling från ett fritt, demokratiskt samhälle till ett totalitärt kommunistiskt av Kinas modell stoppas, åtminstone under de kommande fyra åren. Yttrandefrihetens vara eller icke vara står därmed också på spel, vilket knappast kan bli tydligare än vad vi ser just nu.

Avslöjandet av valfusket kommer att hindra den Kinavänliga Biden-administrationen att tillträda presidentposten . Relationerna mellan USA och Kina kommer därmed att nå ett nytt lågvattenmärke med handelshinder och politiskt spel om Nordkorea, Taiwan och Iran. Kinas försök att köpa in viktiga amerikanska företag som General Electric kommer att leda till restriktioner i syfte att rädda kvar amerikansk industri. Kinas sätt att föra krig är inte med hjälp av vapen utan genom handel och inköp av övriga världens industri och infrastruktur. I och för sig bättre, men vill vi bli ställda inför resultatet?

Händelserna i Italien kommer att ge konsekvenser genom utbyte av nyckelpersoner som premiärminister och militära kontakter med EU och NATO. Spelet om den katolska kyrkan och Vatikanen har fått en ny och högre dignitet. Vi skall se närmare på detta nedan:

Avslöjandet att Vatikanen varit inblandade i valfusket genom sina Leonardo-satelliter förvånade många. Vad har den katolska kyrkan i politiken att göra? När vi följde spåren visade det sig att Barack Obamas administration hade starka kopplingar till både Italiens premiärminister Matteo Renzi och påven Franciskus, kopplingar som förde tillbaks till 2015, då påven besökte USA och Obama. Det man hade gemensamt var vänsterns agenda, the Great Reset, eller i den tidens termer New World Order. Det nya totalitära systemet med en världsregering, en världsreligion och utan nationalstater. Eliten på toppen och folket på botten, ett slavsamhälle med avskaffad äganderätt.

Att den katolska kyrkan skulle stå för världsreligionen såg man fördelar med, denna religion var den mest utbredda i världen. Men den måste anpassas till den nya formen av socialism. Den gamla var för ålderdomlig i synen på abort, HBTQ, transgender, feminism, pedofili, upplösning av familjebegreppet m.m. Det behövdes en ”katolska vår-revolutionen” som komplement till de ”arabiska vår-revolutionerna ” som man hade satt igång i arabvärlden. Problemet var den sittande påven, Benedict XVI, (Ratzinger) som var starkt konservativ.

Vatikanen i blåsväder ?

År 2013 avsattes Benedict under mystiska omständigheter och en ny påve valdes i form av den känt socialistiskt inriktade Franciskus, tillika jesuit. Obama hade då suttit som president i USA sedan 2009 och klarat sitt omval samma år. Effekterna av den nya kyrkliga filosofin lät inte vänta på sig, förändringarna i Vatikanen förvånade många som inte förstod bakgrunden. Franciskus skulle skolas in som världspåve med en socialistisk kyrka bakom sig.

När Trump tillträtt som amerikansk president år 2017 blev han direkt uppvaktad av en delegation från den amerikanska katolska kyrkan med begäran om utredning av den amerikanska regeringens (under Obamas tid) inblandning i det kuppartade utbytet av Benedict mot Franciskus. WikiLeaks hade då publicerat dokument som visade på ett antal märkliga omständigheter.

Frågor som ställdes rörde inblandning av NSA i skiftet av påve, låsta bankkonton för Vatikanen tills Benedict avgått, amerikansk påverkan vid valet av Franciskus och särskilt av förespråkare till den katolska våren genom personer som John Podesta, Hillary Clinton, Joseph Biden och Barack Obama. ”Det är helt enkelt inte påvens rätta roll att bli inblandad i politik i den omfattningen att han kan anses vara ledaren för den internationella vänstern”, skrev delegationen till Trump redan 2017. Vi vet nu att stora summor kapital överförts av Obama till Vatikanen och att den italienska regeringen varit inkopplad på det som skulle utmynna i ett valfusk för att förhindra omvalet av Trump fyra år senare.

Hur blir då fortsättningen för Franciskus? Hans livläkare i Vatikanen har nyligen avlidit, enligt uppgift i sviterna efter Covid-19. Detta märkliga förhållande tolkas av många som att även Franciskus kan komma att drabbas, han har inte varit synlig på senare tid och avbokat engagemang utan förklaring. Har skandalerna nu blivit för påfrestande och kommer den konservativa falangen att återta makten? Vi kan inte bortse ifrån att utgången av presidentvalet också kommer att få avgörande betydelse i Vatikanen.

Det vi ser idag är själva finalen av en planering som pågått under hela Obamas tid vid makten och fortsatt utan Trumps vetskap även under hans presidentperiod. Den världsliga makten har gått hand i hand med den kyrkliga för att tillsammans förverkliga The Great Reset.

Vad händer då härnäst? Trump är fast besluten att kräva rätten till den kommande perioden som president, i kraft av det faktiska, oförfalskade valresultatet. Detta är ju inte mer än rimligt. De närmaste dagarna kommer arresteringar att ske samtidigt som bevis säkras. Det gäller dokument, mail, bankkonton som kan avslöja korruption m.m. När kongressen åter samlas den 19 januari måste åtgärderna kunna förklaras och motiveras. Därefter återstår frågan om en ny president installeras den 20:e eller inte. Det vet vi inte än, men majoriteten av det amerikanska folket har gjort sitt val – det skall vara Trump. Han har ett brett stöd i USA, något som tydligen är svårt att förstå för svenskar som till 80% stödjer Biden. Men lyckligtvis är det folket i USA, inget annat land, som väljer sin president….

Demokraternas talman Nancy Pelosi försöker få kongressen att avsätta Trump för att upphäva undantagstillståndet och kunna genomföra installationen av Biden under nästa vecka. Detta ser inte ut att lyckas. Alternativet är ett hot om riksrätt för Trump, men det lär inte heller kunna avbryta pågående aktiviteter. För båda parter är det en kamp mot klockan. Denna veckan kommer att avgöra utgången.

Peter Krabbe

I skuggan av en statskupp

Franciskus på besök hos Obama 2015

Efter den turbulenta onsdagen den 6 januari 2021, då elektorerna skulle lämna över sina röster för att besluta om Bidens planerade tillträde som president över USA, men avbröts av våldsamma demonstrationer med påföljande skjutningar inom Capitolium, finns det skäl att försöka sammanfatta situationen och analysera bakomliggande orsaker. Detta görs nämligen inte i vad vi kallar Main Stream Media, statens kontrollerade nyhetsutbud.

Det är ingen hemlighet att tidigare president, Barack Obama, haft stöd av den omfattande tjänstemannaföreteelse som vi brukar kalla the Deep State, en inofficiell sammanslutning av politiker, finansintressen och statsstyrda underorganisationer där både rättsväsendet och ordningsväsendet med representanter i poliskåren, CIA och FBI kan inkluderas, helt eller delvis. Den partibildning som burits fram av Deep State är det Demokratiska partiet i USA, vars kandidat till presidentposten i årets val har varit Joe Biden, tidigare vicepresident under Obama.

Det finns starka indikationer på att Barack Obama, efter åtta år vid makten, inför sin obligatoriska avgång som president den 20 januari 2017, gjort förberedelser för att försvåra tillträdande presidenten, Donald Trumps ämbetsutövning och att tillgripa alla tänkbara möjligheter, inklusive kvalificerat valfusk, för att försvåra hans omval efter fyra år.

För att förstå det som skildras nedan bör man veta dels att påven Franciskus, med säte i Vatikanen i Rom, för första gången besökte USA på inbjudan av Barack Obama i september 2015, drygt ett år innan kommande presidentval, dels att Italiens dåvarande socialdemokratiske premiärminister Matteo Renzi var på statsbesök hos Obama i USA den 18 oktober 2016, ett par veckor före samma val, något som följdes upp med ett privat besök av Obama med Renzi i Milano den 8 maj 2017 då båda hade fått lämna sina poster som statschefer. Vi kan naturligtvis inte veta säkert vad som avhandlades på dessa möten, bara konstatera att de passar väl in i det nedan skisserade scenariot.

Renzi och Obama 2016

Det nu genomförda presidentvalet har kritiserats för omfattande valfusk i stort och smått. Till de mindre, men ändå viktiga, åtgärderna hör bristande kontroll över röstinlämningen från både avlidna, obefintliga och ej registrerade medborgare samt undanhållande av valsedlar i Trumps favör. Till de stora och avgörande åtgärderna hör manipulation av den datorbaserade sammanräkningen, i flertalet fall utförd av datasystemet Dominion. Genom detta system har antalet röster kunnat överföras från en kandidat till en annan genom styrning utifrån.

Man har inte varit förberedd på denna form av datorfusk och stått handfallen inför de oförklarliga siffror som datorerna producerat. Alla har förstått att det har förekommit fusk, men ingen har kunnat bevisa hur. Därför har Trump, till motståndarnas förtrytelse, vägrat lämna över sitt presidentskap innan allt är utrett och dokumenterat. Ett valfusk av denna omfattning och med systemförändrande konsekvenser kan inte tillåtas inom ramen för en demokrati. USA är ingen bananrepublik. Eller?

Genom en whistleblower i Italien och dennes mediakontakt Maria Zack, amerikanska med rötter i Italien, som har bildat organisationen ”Nations in Action” och nu gått samman med en annan organisation ”The Institute of Good Governance”. ”Nations in Action” har studerat valfusk sedan 2000. Förfarandet har nu förklarats och dokumenterats. Det visar sig då att Vatikanen förfogat över några kommunikationssatelliter för att kunna hålla sin interna kommunikation världen över hemlig, dessa är administrerade och ägda av den italienska regeringen och dess operatörer och går under beteckningen Leonardo, efter renässanskonstnären och uppfinnare Leonardo da Vinci. Användningen av dessa har möjliggjort programmeringen och styrningen av de amerikanska datorerna i presidentvalet, utan att kunna spåras. Styrningen har av säkerhetsskäl gjorts från CIAs enheter utanför USA, vilket visats bl.a. vid razzian mot CIAs kontor i Frankfurt i Tyskland.

Informatören är en person i Italien som laddade upp (”uploaded”) mjukvaran för att manipulera de digitala röststölderna on line. Denne har berättat var och hur detta gjordes och har skrivits ner detta som ett vittnesmål under ed med stöd av en italiensk stjärnadvokat, vilket vittnesmål redan varit föremål för en juridisk process i en statlig italiensk domstol för några dagar sedan (#global trending).
Vad som laddades upp var ”instruktionerna för hur man kastar om rösterna” (från Trump till Biden). Dessa gick då till en satellit som ägs av ”Leonardo SPA”, det italienska företaget för ”Cyber Security”, som den italienska regeringen anlitar. Signalerna gick sedan via servrar i Tyskland (Frankfurt) tillbaka till USA. Detta är själva beviset på att utländska makter styrde valet i USA för att få den president de önskade. Personen ifråga har lång och extraordinär erfarenhet av datavetenskap och var anställd som ”senior fellow” vid företaget ”Leonardo SPA”, som är ett enormt stort företag och räknas som det 11:e största kontraktsföretaget i världen inom försvarsindustrin. Han var således ingen nyanställd, okänd eller perifer person. Företaget har fått mer än en miljard dollar av amerikanska skattebetalares pengar under det gångna året, och var de som orkestrerade hela stölden av valet. Han stod för alla de överföringar av röster, som man kunde se under valnatten och hans skrivna bekännelse och vittnesmål finns att ladda ner på ”America, can we talk” (Debbies blogg). USAs Utrikesdepartement och CIA är också inblandade i detta, vilket finns med i vittnesutsagan. Kontaktman uppges ha varit general Claudio Graziano. Han är också chef för EUs militär och sitter i styrelsen för Leonardo SPA.

Man vet nu vad som skedde, hur det skedde, vem som gjorde det och vilka som var inblandade. Personen ifråga berättar i sin vittnesutsaga att röststölden från Trump till Biden skedde under ledning av den amerikansk ambassadpersonalen och på ”Pescara facility” vid Leonardo SPA och man använde sig av ”military grace cyber warfare encryption capabilities” för att överföra ”switched votes” från militära satelliter of Futino Tower till Frankfurt. Allt är kartlagt i detalj.

Under juldagen vistades Maria Zack på Maro-Lago och delgav då Trump nyheten om vittnesmålet. Så Trump har vetat detta länge – och tydligen bara väntar på att folk avslöjar sig. Det verkligt störande är att den amerikanska ambassaden + utrikesdepartementet + CIA är inblandade i komplotten.

En av Obamas sista åtgärder som president var att föra över 400 miljoner dollar till Italien som finansiering av de tjänster som den italienska regeringen via Renzi och kontakter inom Vatikanen förklarat sig villiga att medverka till, i syfte att förhindra omvalet av Trump. Under de följande fyra åren har förberedelserna detaljutformats för att vara klara till valet i november 2020. Tillverkningen av de datorrelaterade valutrustningarna har konstaterats utförda av industrier ägda av närstående till demokratiska partiet.

Trump har valt att låta hela det demokratiska valförloppet ha sin gång för att visa att systemet är totalkorrumperat och manipulerat, kanske med ett litet hopp om att saker och ting skulle rätta till sig genom förnuft och rättvisetänkande. Så har det inte blivit, istället har systemet visats upp i all sin nedrighet och syftet att få väljarna att se att detta är med råge uppfyllt. Jag har själv ställt mig tvivlande till många kristna profeters vittnesmål om att Trump kommer att få sin rätt ”på mållinjen”, att allt då kommer att vändas rätt igen. Det ser nu ut som att det faktiskt kommer att bli så.

Vid stormningen av Capitolium som tillskrivs Trumps supporters uppges ett par hundra förklädda Antifa-medlemmar varit involverade för att hetsa till ökat intrång och skadegörelse, dessa skall också ha haft samarbete med polisen som öppnat grindar och dörrar. Man kan lugnt säga att de av Demokraternas politiker som varit införstådda med detta bitit sig i svansen. Vid utrymningen av kammaren lämnades datorer och dokument vind för våg i brådskan. Däribland Pelosis laptop, som nu är föremål för undersökning av de myndigheter som fortfarande går att lita på. Innehållet förutspås bli förödande för Bidens utnämning.

Vad återstår då under de sista tio dagarna?

Bidens politiker kommer nu att försöka få Trump avsatt i förtid genom att hänvisa till det 25:e tillägget i konstitutionen, med hänvisning till psykisk ohälsa. Avsikten med detta är att hindra sittande president från att proklamera undantagstillstånd, kalla in militären och upplösa kongressen. Vicepresidenten Mike Pence har dock vägrat medverka till detta.

Naturligtvis är det just detta som Trump kommer att göra under de kommande dagarna. Trump lär enligt uppgift sitta i förhandlingar med sina generaler nu – Trump är fortfarande överbefälhavare – om hur detta skall planeras och genomföras. Vi lär få se resultatet inom en mycket nära framtid. Observera att ett sådant beslut innebär INTE ett hot mot demokratin (särskild adress till SVT) utan syftar till att RÄDDA demokratin. En demokrati kan inte fortleva om valfusk blir en naturlig del av det politiska maktspelet.

Militären och diplomaternas bekymmer kommer att bli hur dessa avslöjanden kommer att påverkar relationerna till NATO-fränden Italien och den katolska kyrkans roll i världen. Under alla förhållanden är detta underordnat när demokratins framtid riskerar att gå förlorad till den globalistiska världskommunismen. Kanske till och med EU:s medlemsländer kan få sig en läxa att fundera över…

Om allt detta är sant eller inte kommer att visa sig de närmaste dagarna. Vi skriver historia i realtid och nytt material strömmar in varje dag, varje timma. Om det i efterhand visar sig vara helt galet ber jag om ursäkt för det, visar det sig istället vara sant så tar jag och mina medarbetare tacksamt emot all uppskattning! Följ gärna kommentarerna även i föregående artiklar för att få kontinuitet i utvecklingen!

Peter Krabbe, med bidrag från främst Sture, Loa och Simon Parkes

Står demokratin vid avgrundens rand?

Så har då det nya året inletts, dock utan att vi – ännu – med säkerhet vet vem som kommer att styra Amerika, det sjunkande flaggskeppet för världens demokratier. Hotbilden blir alltmer påtaglig, även om redan fabianerna i London för hundra år sedan påpekade att demokrati är bara ett tillfälligt system på vägen mot det perfekta totalitära samhället, där herre-slavrelationen är det ekonomiskt enda hållbara.

Samma beskrivning av vad vi har att vänta oss görs idag av allt fler bedömare, både hos Mr Globe, som analytikern Catherine Austin Fitts kallar mörkermännen, och de potentiella slavarnas energiskt kämpande självutnämnda livräddare. Till dessa räknar vi oss oberoende debattörer som för en allt svårare kamp mot Mr Globes alla censurerande myndigheter och kontrollerade media. Utgången är tyvärr given om inte folket i gemen vaknar och inser realiteter. Men kan vi egentligen föreställa oss vad som planeras? Det är inte lätt när man redan lever i en trygg och ombonad miljö, men jag tror att vi måste vända oss om för att se vem som står och håller i den matta vi alla står på, för att när vi minst anar det rycka undan den. Men hoppar vi i rätt ögonblick blir det kanske Mr Globe som ramlar baklänges av rycket istället?

Mr Globe bor i New York, har kontor i Washington DC och sommarstuga i Kalifornien. På sin semester reser han till Israel, där det är varmt och skönt. Han är inte president, men vill gärna ha sin trädgårdsmästare inne i Vita Huset. Där skall denne rensa och beskära, plantera nytt och få allt att se trevligt ut, så alla kan se att gödsel kanske luktar illa, men gör att tillväxten blir enastående – inom murarna.

Vad har vi då att se fram emot? För att skapa ett slavsamhälle måste man först förvandla alla fria, företagssamma och energiska jag-klarar-mig-självare till ekonomiska vrak, helt beroende av statens välvilja. Det klarar man bäst genom att skapa en skrämmande pandemi, med vars hjälp alla småföretag kan stängas ner på grund av smittorisken, alla möten eller demonstrationer kan inskränkas till ett minimum, alla meningsutbyten på fria media censureras eller stängs ner och kyrkorna bara öppnas för begravningar. Med lite uthållighet och lämplig påfyllning av virus går snart flertalet småföretagare i konkurs och deras verksamheter kan köpas upp av ett storföretag, solidariskt med de nya tankarna. Storföretagen ägs redan i dussintal av globalföretaget, som i sin tur ägs av – Mr Globe .

När småföretagarna gått i konkurs är det dags att med hjälp av banken kräva in lånen, vilket innebär att banken blir ägare till småföretagarnas bostadshus och verksamhetslokaler. Dessa köps därefter in av lämpligt investmentbolag, som i sin tur överlåter fastigheterna till staten. I Kalifornien har från årsskiftet en ny lag införts som illustrerar detta – när investmentbolagen lagt sista budet kan staten överta köpet genom förköpsrätt. Om man vill, annars ägs ju redan investmentbolagen av globalföretaget, det kan också duga. Poängen är att småföretagaren är borta och får stå i kön till socialen för att få pengar till mat och husrum i det statliga bostadsbeståndet. Han har blivit en slav istället.

Om någon försöker klara sig på sparade tillgångar kan man alltid, som planeras i Sverige, införa fastighetsskatter, arvsskatt och gåvoskatt som utplånar det egna kapitalet inom loppet av några år. Det är ingen dum idé att införa en årlig fastighetsskatt om 100.000 kr som kräver en löneinkomst om 300.000 kr före skatt för att kunna betalas! Först beskatta bruttoinkomsten, sedan ta resten i en skatt för att man äger det man köpt för sina beskattade pengar. Skatt på skatt, skratt på skratt. Detta knäcker även den mest motsträvige på kort tid…

Det är naturligtvis ingen idé att äga ett hus när man kan hyra lämplighetsprövad bostad av staten, bara staten kan ju avgöra vem som behöver ett stort hus eller ett litet hus eller inget hus alls. Frälsningsarmén har ju härbärgen där man kan få både mat och husrum, så varför klaga?

Denna omfördelning av ägandet är inget nytt i historien. Innan reformationen i början av 1500-talet ägde kyrkan 2.400 gårdar bara i Skånelandskapen. Men man kunde få arrendera dem om man ville få ihop till mat för dagen, kyrkan behövde bara fylla sina egna lador med tiondet först. Man kunde ju välja mellan att bli slav eller livegen framför att bli landsstrykare, det var väl generöst? Men idén var så bra att den togs över av staten/ kungen när reformationen gjorde det försvarbart att dra in all kyrklig egendom till staten. Tydligen är den fortfarande så bra att Mr Globe inte kan låta bli att återupprepa ett vinnande koncept?  Det kanske är så att Mr Globe tror att han är kung – eller Gud?

En pandemi är då ett utmärkt sätt att förverkliga dessa planer på den nya totalitära staten. Men det förutsatte naturligtvis att en massa människor inte kunde medicinera sig själva och bli friska i förtid. Att förbjuda alla alternativa mediciner och behandlingsmetoder har därför stått överst på önskelistan. Det blir nämligen ingen bra fortsättning om man inte kan kontrollera sjukdomsbilden och dess utveckling med hjälp av ett vaccin. Eller skall vi kalla det ett styrmedel? Ett sätt att kontrollera vilka befolkningskategorier som skall dö eller leva utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv? De äldre kostar för mycket i form av sjuk- och äldrevård och deras pensioner behövs till annat, de yngre behöver vi sterilisera så befolkningstillväxten avstannar. De medelålders behöver bli lite sjukare för att förhindra att de blir för gamla. Förr behövdes inga pensioner för folk arbetade tills de dog. Gammal kunskap blir som ny, som vi sett ovan. Det är egentligen bara att slå upp historieboken.

Det som inte står där är kanske synen på AI, artificiell intelligens, dvs att ersätta mer och mer av människan med robotteknik. Med hjälp av Mind Control kan man styra vårt beteende, verktygen i form av 5G, mobiltekniken och lämpliga receptorer i kroppen är redan klara. För oss återstår bara att fundera över vilka nanopartiklar som hotar eller botar i vaccinerna.

Det kommer vi inte att få veta, men vaccinationerna kommer att bli ett permanent inslag i vår tillvaro, där kan man ändra, lägga till eller dra ifrån efter sina önskemål. Kanske behöver vi inte ens ha en mobil i framtiden, det kan räcka att prata in i handflatan, vi är en liten prick på jorden som kommer att kommunicera direkt med 5G-satelliterna i rymden. Nåja, det dröjer kanske lite till, men poängen blir att vi kan följas i tid och rum lika effektivt som myrorna i en myrstack. Tänker vi så olämpliga tankar som jag gör nu så kan de raderas, vi kan också avlägsnas helt när det finns en lydig robot som gör jobbet bättre.

Den som fortfarande läser denna artikel förstår säkert att jag raljerar en smula, men verkligheten ligger inte långt ifrån det jag skriver. Globalismens mål är att fullfölja detta projekt inom tio år, med slutdatum 2030.

Därför har man bråttom, en envis och motsträvig president som Trump måste då naturligtvis bort och en lydig marionett, trädgårdsmästaren Biden, måste installeras i Vita Huset. Han avses kort därefter ersättas av Kamala Harris från pilotlandet Kalifornien. För att besegra Trump har man genomfört historiens största valfusk, något svenska och många internationella media vägrar erkänna, trots att det är fullständigt och oemotsägligt dokumenterat.

Detta är i Sveriges fall mycket oroväckande, stödet för Biden går över hela det politiska spektrat från socialdemokrater till moderater. Var finns oppositionen? Kommer samma sak att hända här?

Vad vi ser nu i USA, under sista ronden, är att många toppolitiker stöder Biden därför att man själva är så genomkorrumperade att man riskerar att åka ut med badvattnet om Trump får tillfälle att fortsätta en utrensning av både senat, kongress, regering, krigsmakt och säkerhetsväsende som CIA och FBI och som kommer att trotsa allt som tidigare skådats. Detta gäller både demokrater och republikaner. Valfusk har alltid förekommit muttrar politiker i blåsvädret som en matt ursäkt för att svika nationen. Men denna gången handlar det om ett systemskifte som blir lika oåterkalleligt som den ryska revolutionen. För oss alla i västvärlden. Vill vi att det skall bli så?

Den 20 januari kommer vi att veta.

Peter Krabbe

Age-shaming – be om ursäkt för att du är gammal och ändå lever!

”Äldre människor lever för länge och detta innebär en risk för den globala ekonomin. Vi måste skyndsamt göra något åt detta.”

 Detta spektakulära uttalande tillskrivs Christine Lagarde 2017, då chef för IMF (internationella valutafonden). Mot bakgrund av Coronavirusets effekter på den äldre befolkningen nu, tre år senare, med mycket höga dödstal för just den gruppen, finns det anledning att se närmare på bakgrunden. Det har författaren Margaret Morganroth Gullette gjort i ett antal böcker och nu senast genom en artikel som hon hävdar baseras på hemliga dokument som en högre tjänsteman (förmodligen i USA) sänt till likasinnade på statschefsnivå inom EU. Hela artikeln finns återgiven här så jag gör en sammanfattning av det viktigaste. Det går inte att komma ifrån att det vi nu ser överensstämmer skrämmande väl med artikelns agenda – att på lämpligt sätt och utan uppmärksamhet avliva den äldre och icke-produktiva andelen av befolkningen, med andra ord en inledning till historiens största folkmord – ett mord som skall ske i tysthet.

Anmärkningsvärt är att tjänstemannen använder uttrycket Koalitionen istället för Kommissionen, vilket indikerar att en avgränsad grupp är målet för skrivelsen, vi kanske kan kalla den för Europas Deep State? Agendan är en integrerad del av globalismen och tycks ha fått brett stöd på WEF i Davos (Schwab), så etiketten är inte svår att klistra dit.

Hur resonerar man då?

Jo, man beklagar sig över att ländernas budgetar ansträngs av utbetalningar och pensioner, växande kostnader för äldrevård och sjukvård och att ökande utgifter tillsammans med skuldkänslor blir en börda för de vuxna barnen. I skrivelsen radas lämpliga åtgärder upp för hur problemet skall lösas, samtidigt som man betonar att informationen inte får spridas vidare, däremot kan man som Lagarde själv gör sprida skrämmande siffror om de äldre åldersgruppernas ökningstakt och de ekonomiska problemen i anslutning till detta, att sprida prognoser för demenssjukdomars utveckling är en ”idiotsäker” metodik för att skaffa förståelse för problemet. Man påpekar att begreppet ”ageism” (närmast hets mot äldre) väcker mycket lite uppmärksamhet jämfört med övriga –ismer som idag rullas ut, den ena efter den andra.

Fastän de äldre röstar, tycks de vara oförmögna att försvara sina egna intressen, menar skribenten. Att upprepa att socialvård och äldrevård saknar tillräckliga resurser och att minska förväntningarna hos de yngre att räkna med dessa stödåtgärder i framtiden har visat sig vara framgångsrikt, fortsätter denne, man kan utnyttja löneklyftor bland de arbetande till att kräva minskade avsättningar till de äldre som bör framställas som de sista som kommer att ha nuvarande förmåner. Man bör minska tillgängligheten till sjukvården och medvetet införa långa väntetider för telefonsamtal för att minska motivationen att söka vård.

Man bör beakta de hemlösas situation, eftersom detta uppmärksammas ofta i media och annars blir kontraproduktivt. Hemlösa äldre män anser många får skylla sig själva, men hemlösa äldre kvinnor är mer känsligt. De uppfattas som mödrar och mormödrar och väcker ett besvärande medlidande. Man bör därför använda könlösa uttryck som ”äldre människor” istället.

Man bör minska positiva skriverier om fördelen med att leva längre och istället främja attityder som ”jag skulle inte vilja leva längre än till 75” eller påpeka det orimliga i att lägga stora belopp på att förlänga livet några år genom kostsamma operationer. Stötta attityder hos yngre människor som talar för att ”dö innan man hamnar i sjukvården” och peka på det onödiga lidandet genom dödliga sjukdomar.

De gamla bör övertygas om att det är deras skyldighet att dö istället för att belasta samhället och sina barn med dessa kostnader.

Vi vill att dagens ”överbehandling” skall framställas som plågsam och som en onödig merkostnad. Läkare bör varna för risker och lägre livskvalitet efter behandling i ett sent skede av livet. Sjukvårdskostnaderna bör utmålas som en stor börda för de efterlevande.

Även antalet bidragsberoende medelålders personer med arbetslöshet har i ökad takt begått självmord enligt flera rapporter. Dödsfall bland äldre män till följd av uppgivenhet har blivit vanligare.

Kvinnor har en benägenhet att trots det leva vidare, man bör därför arbeta med age-shaming för att minska denna livsvilja. De äldre måste bli medvetna om att de utgör en börda för samhället.

Därmed slut på citaten från denna artikel. Känner någon igen sig i dagens händelseutveckling? Statistiken från åldersrelaterade avlidna i Covid-19 talar nog sitt tydliga språk. När den svenska sjukvården går ut med att sjuka över 70, 75 eller 80 års ålder inte skall göra sig besvär med att söka sjukvård, samtidigt som medelåldern för avlidna ligger runt 80 år får man nog vara blind om man inte ser sambanden. Samtal till vårdcentralen besvaras ofta med telefonsvarare och beskedet att dagens tider är fullbokade – en minut efter att växeln öppnats! Teknisk nedrustning på sjukhus och vårdboende är vanligare än upprustning. Läkare som trots order vägrar passivitet och skriver ut läkande mediciner trakasseras och förföljs av media och sina uppdragsgivare. Personal avskedas istället för att utbildas. Jag tror inte att det finns många i vårt land som inte ser vad som pågår, kanske har man däremot svårt att förstå varför.

Det gör däremot den som är insatt i globalismens agenda, där depopulation – att minska världens befolkning radikalt – är en bärande ingrediens, kanske den allra viktigaste. Vad kan då vara enklare än att skapa motiv för att bli av med just de äldre, förverka deras pensioner, minska vårdkostnaderna och tvinga dem att överlämna sina ofta stora bostäder till barnfamiljer. Det man inte klarar via bantad sjukvård tar man via skattepolitiken istället. Detta är en agenda som vi nu ser rullas upp inför våra ögon. Reagerar vi? Nja, lite kanske. Men alla skall vi ju ändå dö…

Men samhällets enorma satsning på vacciner är väl tecken på motsatsen? Jo, tror vi på jultomten också? Det är ju snart julafton. Kanske tror inte alla på Gullettes artikel heller, men spelar det någon roll när vi idag ser det hända? Det är kanske verkligheten vi i första hand skall tro på….

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: