Får vi snart fred i Ukraina?

Zelensky och USA:s utrikesminister Blinken. Vad tror ni de har gemensamt?

Frågan aktualiseras nu genom några viktiga händelser. Generellt börjar både USA och EU tröttna på att fortsätta med miljardregnet över Zelensky och hans krigsmakt.

I en tid när våra egna demokratier börjar knaka i fogarna på grund av en inflation med påföljande misär och desperation hos unionsländernas medborgare, riktas fokus nu på detta vansinneskrig som är själva upphovet till inflationen, energibristen och den växande arbetslösheten. Detta gäller både för USA och EU. Inför folkens ögon framstår våra egna krigshetsare, som EU:s kommissionärer och Bidens administration, som alltmer patetiska och verklighetsfrämmande i sin argumentation för att Ukrainas sak är vår, trots att det handlar om en f.d. Sovjetstat utan historisk anknytning vara sig till Västeuropa eller demokratiska traditioner.

I själva verket handlar kriget om USA:s egenintresse av att krossa Ryssland som konkurrent till sitt självpåtagna världsherravälde. EU:s korrumperade ledning tar sig rätten att fritt förfoga över våra skattemedel för inköp av vapen till ett land som försatt sig i ett självförvållat krig med en av världens supermakter. Följden har blivit uteblivna energileveranser och ett konkret hot mot allas vår välfärd, att detta har inneburit startpunkten för en inflation, och att den är önskad av den globala finanseliten på Wall Street råder knappast något tvivel om. Det handlar om att så och att skörda. Sår gör man när man inför nollränta och inbjuder till ohämmad skuldsättning, skördar gör man när räntorna kan höjas och orsaka konkurser hos både enskilda och företag. Då tar man över all fast egendom för en spottstyver. Allt enligt recepten från World Economic Forum.

Vad är det då som börjar gå fel för krigshetsarna i våra västerländska parlament?

För det första att Ryssland – vilket alla borde ha förstått redan från början – är en stat som man inte besegrar genom ett konventionellt krig. Slutresultatet kommer att bli som Putin sagt från dag 1: de gamla ryska provinserna i östra Ukraina kommer aldrig att styras av USA och EU eller NATO. De kommer att styras av Ryssland, som fallet varit ända sedan 1600-talet.

För det andra börjar judarnas marionett Zelensky gå alla på nerverna genom sitt allt mer kostnadskrävande krig vars enorma förluster i människoliv saknar totalt relevans för de politiska motiven att få styra även de rysktalande provinserna. Ryssland av idag är inte Gulag, utan ett samhälle i snabb utveckling mot välstånd och medborgarinflytande. Ser vi oss själva i spegeln så är vår utveckling den motsatta, allt iscensatt genom censur och förlorad yttrandefrihet, regisserad av det judiska forumet WEF. Vad har vi att se fram emot som är bättre än det samhälle som växer så det knakar om det i framtidens Asien?

När vi dessutom öser in våra sista resurser i ett meningslöst krig som inte går att vinna måste vi ifrågasätta de folkvalda (?) regeringar som nu driver oss över kanten. Den önskelista gällande vapen och ammunition som Zelensky nu går runt och tigger hos västländerna med är komplett galenskap, inget annat. DET FINNS INGEN ANNAN LÖSNING PÅ KRIGET ÄN ATT SLUTA LEVERERA VAPEN OCH DÄRMED TVINGA FRAM FREDSFÖRHANDLINGAR. Den som inte förstår detta förtjänar inte att få styra ett land – det gäller även Kristersson och hans regering.

För det tredje har mellanårsvalet i USA åtminstone fått Biden att inse att det är dags att göra just detta, hellre än att en republikansk majoritet i the House tvingar honom att göra det. De inofficiella fredsförhandlingar som inletts under bordet innebär i korthet följande:

USA har inte råd att fortsätta finansiera kriget i den skala som det eskalerar till, därför är valet att dra sig ur och låta idioterna i EU (inkl. Storbritannien, som är värst) ta över kostnaderna istället och bara vänta ut resultatet och vårt eget ekonomiska sammanbrott.

Kherson är omöjligt för ryssarna att hålla av infrastrukturella skäl, en stad på andra sidan floden, och är därför en billig eftergift för en fredsförhandling i syfte att ge Zelensky möjligheten att vifta med sina flaggor och framstå som segrare.

Därmed kan han beordras gå till förhandlingsbordet med kavaj och slips istället för militärtröja och fortsätta spela tuppkyckling. Men den kravlista som han lagt fram saknar all verklighetsförankring – Ryssland skall lämna tillbaks all mark, betala alla kostnader för återuppbyggnad och lova att aldrig mer visa sig i Ukraina – något som bara kan utlösa diskreta skrattsalvor. Hans tidigare krav var att Putin skulle avgå och att förhandlingar bara kunde ske med hans efterträdare (judisk?). Beteendet påminner om Hitler under de sista åren. Storhetsvansinnet ger ingen möjlighet till reträtt. Enda möjligheten nu för hans uppdragsgivare ( de judiska oligarkerna Kolomovskij och Pinchuk) är att ta ner Zelensky på jorden och ersätta honom med realister. Han har blivit så i ett med sin roll att han nu får släpas ut mot sin vilja. Detta kommer sannolikt att ske innan årsskiftet. Därefter kan man fredsförhandla.

För det fjärde stärks Rysslands ställning för varje dag i det asiatiska samarbetet. Tidigare USA-allierade som Saudiarabien, Turkiet och andra stater i Mellanöstern satsar allt mer på sina relationer med Ryssland och Kina framför en kollapsande dollar, vars dagar är räknade. När mullornas religiösa styre i Iran faller kan vi se fram emot ett mer homogent Mellanöstern där religionen blir nedtonad och ersätts av ett muslimskt samarbete där Israel får svårt att få inflytande. En mardröm för AIPAC i USA som hoppats på att USA skulle bomba fram ett nytt Storisrael i Mellanöstern.

För det femte står Ryssland och Kina enade i tankarna på den multipolära världen, med ett flertal större maktblock som bevarar sina identiteter, i skarp kontrast mot den amerikansk-judiska agendan med New World Order som i deras tolkning innebär EN världsmakt, EN världsregering, EN religion, allt naturligtvis styrt av dem själva med FN:s organisationer som redskap. Konkret kommer Kina att ta Taiwan om USA fortsätter sin aggression mot Ryssland i Ukraina för att skapa ett tvåfrontskrig som USA inte kommer att kunna klara. Det kommer inte vi heller i en situation där Kina köper upp allt mer av vår infrastruktur, över en natt kommer kineserna att kunna lamslå hela vår ekonomi.

Någon kanske stör sig på att jag särskilt nämner de judiska aktörernas roll i detta, men man får vara blind om man inte ser sambanden i dagens politiska och ekonomiska värld. Detta är realiteter. Halva USA:s utrikesdepartement styrs av judiska befattningshavare med Blinken i spetsen. WEF styrs av det judiska radarparet Klaus Schwab/ Hariri, Ukraina styrs av Zelensky, uppbackad av de judiska oligarkerna Kolomovskij och Pinchuk, världsekonomin styrs till 90% av judiska bankirer i FED och på Wall Street, Soros med samma bakgrund som Schwab styr på uppdrag av Rothschild ute på det fria finansiella fältet och praktiskt taget all media i västvärlden styrs av judiska ägare. 

Ryssland har lärt sin läxa efter bolsjevikernas revolution, där majoriteten av alla revolutionsråd styrdes av judar som Lenin och Trotskij. Det ändrade Stalin på och Putin är mycket medveten om denna historia. De judiska oligarkerna i Ryssland flåsar Putin i nacken, men de som inte respekterar att den politiska makten i Ryssland skall styras av ryssar, inte av det judiska samfundet, utvisas eller berövas den ekonomiska makt de fått till låns. Kan då inte en jude vara ryss? Jo, naturligtvis, men tyvärr ligger det israeliska passet alltid ovanpå det ryska.

Peter Krabbe

I väntans tider…

Vad väntar vi då på? Jo, kanske främst på att kriget i Ukraina skall ta slut så vi kan se lite klarare genom dimmorna efter krutröken. Krigets utveckling ger nämligen svaret på många andra frågor.

En är hur sammanhållningen inom EU skall utveckla sig. Det finns växande spänningar i frågor om hur stora medel ur våra snabbt krympande kassor som skall förvandlas till vapen, skrot och döda soldater i Ukraina. Är kriget en sak för EU eller en intern rysk angelägenhet? Håller våra sanktioner mot Ryssland på att förvandlas till ett rep runt vår egen hals istället? Blir det bättre för oss om Ukraina blir medlem i EU/NATO och ger oss ett ekonomiskt ansvar för en återuppbyggnad som vi egentligen inte har med att göra och som kommer att kosta gigantiska belopp? Medverkar vi till att driva kriget till sin spets med resultatet att EU blir slagfält för ett nytt världskrig? Kommer EU helt enkelt att spricka på grund av olika åsikter om detta? Sprickorna är redan fullt synliga. Många frågor där…

En annan är hur utvecklingen i USA kommer att se ut efter parlamentsvalet den 8 november. Blir det en återkomst för republikanerna och ändrat fokus för politiken, både inrikes och utrikes? Bidens regim framstår allt mer som århundradets största parodi på politik. En senildement president som hotar med kärnvapenkrig och även det förutan för sitt land mot avgrundens rand. En president som med hjälp av krigshotet mot Ryssland försöker krama ur Europa all substans i syfte att hinna före ryssarna i kampen om det framtida Eurasia. Fast Ryssland och Kina ligger ju redan där, medan USA ligger på andra sidan jordklotet, så är inte valet enkelt?

Vi väntar också på ödesbeskedet om Sverige skall vara med i NATO eller inte. Turkiet avgör. Innebär det faktum att Kristersson slängt ut feministerna och de svenska huckleministrarna att saken är klar, eller välsignar Erdogan oss med omöjliga utlämningsavtal som hjälper oss att bestämma över vår framtid själva istället för att någon i Washington gör det? För ingen normalt begåvad svensk tror väl att vi riskerar att bli en del av Ryssland? Förutsatt att vi inte blir krigförande part förstås, något som vår nya regering hittills tycks vara inställd på. Ett krig mot Ryssland innebär ett krig mot hela Asien. Tror någon att en framtid tillsammans med USA är att föredra? Och att man kan välja bort Kina?

En annan fråga som hänger över våra huvuden är om våra kära Ledare i EU skall sätta fart på sin folkmordsagenda Covid igen, eller om man fruktar det snabbt växande motståndet från de invånare som fått nya kunskaper, erfarenheter och personliga tragedier i en omfattning som inga medier kan sopa undan – allt med förnyade lögner om hur vi måste rädda världen genom att utrota oss själva. Under hösten läggs spelplanen i EU/WHO för hur terrordecenniet fram till 2030 skall knäcka oss både ekonomiskt, psykiskt och medicinskt. Vi skall själva lösa depopulationsproblemet genom att ställa oss i rad för giftinjektioner var tredje månad – säger våra Ledare och sänder 5 miljarder av våra skattepengar till WHO för att finslipa planerna. Kommer en växande opinion i EU under ledning av Christine Andersson från Tyskland att hjälpa oss? Inga svenskar finns i denna grupp…

Finns det då inget gott att vänta på? Nja, julafton närmar sig ju och vi kan stänga av elen och låta juleljusen sprida frid och julstämning. Vi kan tända en brasa i öppna spisen och mysa i värmen. Vi kan låtsas att Kristersson är jultomten, även om han är lite för liten.

Men ge inte upp, mycket kan hända som förändrar utvecklingen. NATO-länderna kanske inte har råd längre att skicka sina bästa vapen till Ukraina så det blir fred före jul. Ryssland kanske då fortsätter med sina gasleveranser till EU så energipriserna faller, inflationen avstannar, maten blir billigare, bankerna sänker sina räntor och klimatet fortsätter att vara varmt och behagligt. Tänk bara vilken glädje att slippa se och lyssna på Annie Lööf och Märta Stenevi i fortsättningen! Det sänker pulsen betydligt. Rena hälsokuren, faktiskt.

Med denna lilla löpsedel som bakgrund skall vi naturligtvis i kommande artiklar titta närmare på dessa, för oss alla livsavgörande, frågor som vi inväntar svaret på. Svaren kommer inte samtidigt, även om de hänger samman. EU är just nu som ett ostämt piano, det klingar falskt från alltför många tangenter för att musiken skall bli njutbar. Inte ens den skickligaste pianist kan spela på ett sådant piano. Istället för Mozart får vi lyssna på pekfingervalsen. Och viktigast är kanske att få en ny och bättre pianist…

Peter Krabbe

Baksmälla?

Med viss förvåning konstaterar man att den borgerliga regeringsbildningen låter vänta på sig. Efter att ha uppträtt inför väljarna som ett helgjutet alternativ till sossarnas åttaåriga nedbrytning av landet trodde man nog att Kristerssons tänkta regering var i det närmaste färdigdiskuterad, redan under valdebatten. Några mindre justeringar kanske efter marginella förändringar i valresultatet, men i stort sett klappat och klart? Efter en månad av förhandlingar utan resultat frågar man sig nu om detta utspel i valrörelsen var en direkt bluff, eller om något hänt därefter och i så fall vad?

Skräckscenariot för denna nya allians var naturligtvis att Liberalerna skulle åka ut med badvattnet medan Miljöpartiet lyckades hålla sig kvar, något som sannolikt hade gett en fortsatt vänsterregering. Var det då en björntjänst att rädda Liberalerna kvar till ett udda samarbete med ett SD som de till varje pris vill bekämpa? Det tycks så. Att visa upp en påklistrad enighet i TV-rutan som sedan snabbt hamnar i papperskorgen när platserna i riksdagen är räddade kan knappast kallas annat än kvalificerat bedrägeri mot väljarna. De rötter Liberalerna delar med syskonet Centern i detta sammanhang är svåra att dra upp. Varför inte bara konstatera att ett parti som får fem gånger så många röster har väljarnas prioritet i regeringsbildningen? Skandalöst!

Eller är det så att de problem som väntar på att bli lösta är för svåra för Kristersson, var vallöftena baserade på fria fantasier utan verklighetsförankring? Kan det vara så att de skenande elpriserna i själva verket är regisserade av de globalister som han nu har att rätta sig efter – inte korrigera? Räcker inte statsfinanserna till för att både finansiera krig mot Ryssland, rusta upp försvaret genom den fördubblade budget som NATO kräver, rusta upp poliskåren, sjukvården och bygga nya fängelser med hotellstandard och dessutom återbörda elproducenternas miljardvinster till konsumenterna? Allt i en situation där det förväntade blomstrande näringslivet gladeligen skulle bidra med de skatter som nu ligger dolda i arbetslöshetsstatistik och social utslagning?

Nej, Ulf Kristersson, din budget går inte ihop längre och den kommer inte att kunna läggas fram med trovärdighet för riksdagen om en månad – det vet du efter den senaste tidens sömnlösa nätter. Det facit som du vaknar till på morgonen visar att näringslivet på små- och mellanstor nivå inte kommer att existera längre när globalisterna är färdiga med sin RESET, därmed har du heller inga medel att finansiera din budget med. Den borgerliga politiken bygger nämligen på den tillväxt av NÄRINGSLIVET som du inte kommer att få se röken av under den kommande regeringsperioden! De multinationella företag som du trott är stommen i ekonomin skickar istället en julhälsning till dig från något av världens skatteparadis. God Jul lille Ulf, årets julskinka blir din sista.

Ett litet extra uppdrag får du ändå genom att med bibehållen trovärdighet förklara för svenska folket varför vårt land var inblandat i sprängningen av ryska gasledningar. Detta är vad medlemskap i NATO innebär – lojalitet mot en krigsindustri med Europa som övningsfält. Du får ursäkta att Magdalena ballar ur, hon är ju ny i sammanhanget, du har fått lära läxan av Kalle Stropp och borde kunna facit…

Vad tycker då det svenska folket om allt detta? Jag kan inte se att de tycker någonting. I Paris demonstrerar dagligen 40.000 människor på gatorna under parollen UT UR NATO och UT UR EU. USA skall inte styra Europa, vi vill inte ha Europa som slagfält för nästa världskrig bara för att judarna i Ukraina tillsatt Zelensky med uppgift att mucka gräl med Ryssland om några futtiga landområden, bebodda av ryssar sedan urminnes tider. Ukraina lär inte gå under för att en tiondedel av landet får sin etniska tillhörighet bekräftad genom ändrad gränsdragning.

Absurditeterna i Ukraina vänder nu till och med EU i en annan riktning, Italien, Ungern, Frankrike, Österrike, till och med Schweiz vacklar inför globalismens destruktiva agenda. Snart följer Holland och ett jäsande Tyskland efter. Ingen läser en bok, varken av Schwab eller Hitler, men när verkligheten börjar göra sig påmind blir utvecklingen konkret. Ingenting väcker den sovande tankekraften som svält, fattigdom och total samhällskollaps. Den syns.

Det är inget drömjobb att bli statsminister när omvärlden kollapsar, men Ulf Kristersson, du får nu visa att du kan hålla vad du lovat. Jag vet att du inte kan det, men du har själv valt det, så skicka ut oligarkerna i yttre rymden så har du kanske en liten, liten chans att bli folkhjälte.

Reservplanen att först bli vald till statsminister, sedan bjuda in Magdalena och Ebba till en samlingsregering, får allt tydligare konturer. Blir vi glada över att få återse merparten av våra sosseministrar i en ny regering, kompetenta nog att klara Sverige genom den värsta krisen sedan andra världskriget? Jag tror inte det….

Peter Krabbe

Prolog eller nekrolog?

Bornholm: Amerikanska helikoptrar i rörelse ovan attentatsplatsen veckan före sprängningen.

Denna dystra titel refererar naturligtvis till upptrappningen av det hotande tredje världskriget, specifikt de senaste angreppen på Rysslands gasledningar i Östersjön. Det kräver nämligen ett betydligt utökat mått av vansinne för att genomföra en krigshandling av denna dimension. Situationen blir inte mindre allvarlig genom att den sortens handlingar kräver en motreaktion, lika med eller värre än den inledande våldshandlingen.

Därmed startar en svårstoppad upptrappning som i samtliga tidigare krig varit snarare regel än undantag. En false flag operation är när man skapar en händelse som skall se ut som om den vore skapad av den potentiella motståndaren, i syfte att få en anledning att genom vedergällning starta en krigskonflikt som det går att motivera för den egna befolkningen. Inget krig kan bli framgångsrikt om inte krigsmaktens fotfolk är motiverade, civilbefolkningen motiveras genom medias propaganda, men soldaterna som förväntas offra sina liv behöver tro att deras offer är anhörigas garanti för överlevnad.

Östersjöländernas myndigheter förhåller sig passiva och hänvisar till framtida utredningar, ingen skall dömas i förväg. På så sätt tror man sig kunna distansera sig själva och sina länder från en pyrande konflikt. Vi har inte sagt nåt, rör oss inte! Därmed gräver man sin egen grav. Man accepterar ett beteende som obevekligen leder till krig. Man accepterar materiella långsiktiga skador för miljarder, miljöförstörelse som drabbar hela Östersjöregionen med konsekvenser för marin miljö, fiske och kustbefolkning i ett mångårigt perspektiv.

Vad borde man då göra istället?

Naturligtvis sätta ner foten och meddela USA:s regering att detta accepterar vi inte, varken för egen del eller Rysslands. Att tiga är att godkänna och bädda för nästa steg. Det finns nämligen inte minsta tvivel om att det är USA som ligger bakom detta terrordåd.

Biden har själv sagt att det kommer att ske och även Trump säger i sitt tal att USA är upphovsman. Registrering av amerikanska helikoptrars rörelse över attentatsplatsen och moderfartyget Kearsarges rörelser i området före sprängningen är övertydliga bevis. Även det kortsiktiga motivet är solklart, att för lång tid framöver stoppa Rysslands gasleveranser till EU. Att man därmed hotar hela välfärden i EU tycks vara oväsentligt, vilket indikerar att USA handlar uteslutande i eget intresse, inte för att ”skydda” våra länder för den onde ryssen. USA har i två tidigare världskrig använt Europa som dörrmatta och slagfält för att kunna krossa Ryssland, nu är det dags för det tredje försöket. Blir det avgörande för att befästa USA:s hegemoni över resten av världen, eller säger vi stopp, hit men inte längre?

USA väntade i det andra världskriget på att Tyskland skulle lägga Ryssland under sig, för att därefter ta både Tyskland och Ryssland i ett och samma paket, båda totalt utmattade av sina krigsinsatser och tillsammans ett lätt byte för en utvilad amerikansk armé med en oförstörd krigsindustri. Nu vände Stalins Sovjet kriget vid just Stalingrad och USA fick nöja sig med en del av Tyskland. USA:s judiska krigshetsare ville istället att USA skulle fullfölja sitt uppdrag och efter krigsslutet gå in med atombomber över tjugo ryska städer, så var galningarnas plan och den nya atombomben skulle inte ens Stalin kunna stå emot. Lyckligtvis stoppades dessa planer av Roosevelt och Churchill. Roosevelt dog vid krigsslutet 63 år gammal av hjärtproblem. Om han var en i raden av mördade amerikanska presidenter eller inte återstår för eftervärlden att utforska…

Det är ett välbekant faktum att USA räds en hotande koalition mellan Ryssland och EU, främst Tyskland, baserad på ökad handel och därmed gemensamt välståndsbyggande. Det skulle kapa USA:s livlina till global kontroll och omöjliggöra planerna på New World Order under amerikansk ledning. NWO bygger på de amerikanska monopolföretagens förmåga att ta både ekonomisk och administrativ kontroll över resten av världen. Detta kan inte ske utan att Rysslands krav på nationell identitet och självbestämmande krossas.

Därmed är vi framme vid de ukrainska judarnas av USA dirigerade provokationer mot de ryska befolkningarna i östra Ukraina, ett brott mot Minskavtalet som nu används som tändande gnista i en världsomspännande krigskonflikt. Sprängningen av de ryska gasledningarna är en logisk fortsättning på denna konflikt, som också markerar att spelplanen kommer att vara Östersjön med omkringliggande länder. Att sprängningen görs inom dansk och svensk ekonomisk zon är en markering till våra regeringar att vi som medlemmar i NATO nu också skall vara delaktiga i och solidariska med pappa USA i kampen mot Ryssland. Håll tyst och spela med. Annars kunde man lika gärna ha gjort sprängningen på internationellt vatten.

Är våra skandinaviska regeringar så förbålt dumma i huvudet att man inte förstår eller inser att medlemskapet i NATO blir vår undergång genom att vi blir ett verktyg för USA att starta sitt efterlängtade avgörande krig mot Ryssland? Tror man att Putin skämtar när han gör sig så tydlig som det någonsin är möjligt: Vi kommer att slå tillbaks med ALLA tillgängliga medel om Rysslands territorium hotas!

Vad tror man skall hända med oss vanliga svenskar som bor i Öresundsregionen? Är vi ostbiten i musfällan som skall få ryssen att skicka den första kärnvapenmissilen mot Östersjöns lås? Svarar ryssarna med att spränga Norges gasledning till Polen, eller våra elkablar till Tyskland? USA har lagt schackbrädet framför våra fötter. Vi är ju bara dess bönder. Eller fixar USA det själva om Ryssland tvekar?

Vi är sååå trygga i NATO…

Idag fredag 30/9 meddelar Zelenskij att Ukraina söker snabbehandling av en NATO-ansökan med anledning av det ryska firandet av införlivandet av de rysktalande regionerna från Minskavtalet i moderlandet Ryssland. Förstår vår regering vad detta innebär? Sverige och Ukraina kan bli medlemmar i NATO samtidigt. Konkret innebär detta att Sverige då skall strida mot Ryssland tillsammans med övriga medlemmar, eller mer konkret – hela det nuvarande EU kommer att officiellt ligga i krig med ett Ryssland som ”lovat” dyrt och heligt att försvara sig med kärnvapen. Allt för att stötta de amerikanska judarnas ambition att ta tillbaks det forna Khazarien som en dörröppnare för globalismens omvandling av Eurasien till ett USA-styrt NWO-projekt.

Men frukta intet, Maggan har hotat Ryssland med ”konsekvenser” så vi kan nog fortsätta vara trygga….

Adjö, du sköna värld. Sparka åtminstone ut Bert Sundström från SVT och Moskva – den värsta lögnaren i modern svensk mediehistoria. Annars drar jag av TV-licensen från skattsedeln.

Peter Krabbe

Lugnet före stormen…

foto och copyright: Emilie Langdal

Så börjar då sommaren gå mot sitt slut. Kanske har den inneburit en väg tillbaks till lugnet för många, trots bistra Covid-varningar på de flesta officiella sidor har friheten varit påtaglig i hela Europa. Fritt fram att vistas på hotell, restauranger och uteserveringar – skräcken för virus har lagt sig och livet återgår så smått till det normala. Medvetenheten om att denna uppblåsta pandemi har haft andra syften ökar och till och med de folkvalda börjar skruva på sig när hoten om död och svår sjukdom känns alltmer avlägsna.

I Frankrike förlorade Macron sin majoritet i nationalförsamlingen och tjurar även över sitt förlorade anseende. Som vingklippt president har han fem svåra år framför sig, inga beslut kan tas utan komplicerade förhandlingar. Den första sessionen i nationalförsamlingen upphävde direkt hans planer att införa skärpta krav på vaccin-pass och restriktioner, något som skulle bädda för genomförandet i EU-parlamentet till hösten av WHO:s proklamerade globala beslutsrätt över all hälsobevakning under FN:s flagga, naturligtvis med Bill Gates mysande bakom ridåerna. Tedros på WHO hade redan vässat pennan för att pandemiförklara det nya påhittet Monkeypox, trots att det är konstaterat ofarligt för en överväldigande majoritet av befolkningarna. Är då Gates bakväg till global kontroll därmed stängd? Det får vi se i Bryssel till hösten, men utan EU lär det bli svårt att dra åt strypsnaran ännu en gång.

I Sverige närmar vi oss nästa riksdagsval utan att vi märker så mycket av det. Har intresset svalnat efter Magdalenas beslut att dra in Sverige i NATO? Det som skulle kunnat bli en valfråga – NATO eller inte NATO – rann spårlöst ut i sanden. Hur många sossar lämnar partiet efter detta? Är socialdemokraterna nu ett borgerligt parti, berett att dela regering med moderaterna? Är miljöpartiet borta för alltid, nu när alla förstår att vi saknar energiförsörjning på grund av deras utopier om fossilfri energi? Blir Vänsterpartiet de nya sossarna? Kommer muslimerna in på scenen genom ett eget parti? Blir KD eller Liberalerna det nya bondeförbundet efter att centern har övergett dessa sina grundare?

Överraskningarna kan dugga tätt i detta val, som uppenbart inte förmår intressera så många. Trenden från Frankrike kommer säkert att bli tydlig även här – det lägsta valdeltagandet någonsin. Vad finns det mer att diskutera än om pensionerna skall höjas med 100 eller 500 kronor i månaden?

Beslutet som skall börja gälla under hösten att slopa garantipensionen för bosatta utomlands är glädjande men samtidigt förvånande eftersom det stoppar missbruket genom invandrare som saknar arbetsrelaterad pension och därför flyttar hem med svensk garantipension så fort som avierna börjar komma i brevlådan. Begreppet utlandssvensk får nu en ny innebörd eftersom utvandrade etniska svenskar sällan har eller kommer att få garantipension. Klarar sossarna att täta fler hål i sin sjunkande skuta utan att förlora sina väljargrupper?

Den viktigaste frågan i sammanhanget är om ett ständigt sjunkande valdeltagande är en del av planeringen eller inte. I jämförelselandet Frankrike går man nu under 50%, efter att ha haft ”normala” siffror runt 75%. Detta kan enkelt fabriceras genom mediatystnad. När valdeltagandet blivit tillräckligt lågt har man mandat att inställa valprocessen eftersom den inte är representativ och därmed missvisande. Idealet i den nya världsordningen är att eliten själva väljer sina ersättare och en okunnig allmänhet skall inte bry sig. Därmed blir makten fullkomlig och oantastlig. En förstärkt polismakt och krigsmakt garanterar dess fortbestånd. Styrningen av EU går alltmer i denna riktning, samtliga toppar i ledningen utses genom interna urval utan besvärande inblandning, parlamentet får nöja sig med att säga ja eller nej. Därför har vi ett EU som i snabb takt lämnar demokratins bana och går i totalitär riktning. Detta ser vi nu med all tydlighet när EU går in med sanktioner mot Ryssland som inte kan ses som något annat än krigshandlingar och därmed äventyrar allas vår säkerhet. Vem frågar sig om Tysklands förra försvarsminister, Ursula van der Leyen, är rätt person att leda hela EU i en krissituation som dagens? Vem har rekryterat henne som ordförande för EU-parlamentet? Vems intressen företräder hon? Sin mans vaccinfabrik eller ditt och mitt?

Sommarens väderkaos har överraskat många. Tragedier har utspelats i följderna av skogsbränder, översvämningar, stormar, hagelskurar och extremtorka. På lägre höjd susar brandsläckningsplanen fram, på högre höjd generar sig inte chemtrailsflygen längre, mödan att dölja sina rutnät på himlen som metrologerna snällt fortsätter att kalla ”höga slöjmoln” kan man bespara sig. Alla kan ju konstatera att det är för varmt, eller hur? Var glada att solen försvinner och den härliga svalkan breder ut sig. Att vi hostar så vi nästan spyr när det sällsynta regnet tvättar rent de övre luftlagren och vrider ur trasan framför våra näsor får vi väl finna oss i. Det är ju för vårt eget bästa. Dessutom finns det ju inte. Det har regeringen sagt…

Sommarens chockhöjningar på drivmedel har fått oss att ställa bilen hemma och promenera ut i naturen istället. Det var väl bra? Samtidigt har bilprovningarna fått order att underkänna så många bilar som möjligt så att vi inser att alla äldre bilar skall skrotas så fort som möjligt. Vi behöver ju nya elbilar istället. Men hur skall regeringen klara sig när det inte längre går att beskatta bensin och diesel? Ju mer man höjer energikostnaderna desto mer tjänar staten, för skatten skall ju vara procentuell. Men elbilar går ju på el som också skall produceras, så det löser man nog med tredubblad skatt på elkonsumtionen – när alla bytt till en elbil. Vi håller ju redan på att lära oss att el kan man inte ta för givet. Den säljer man till högstbjudande.

Finns det då någon anledning att känna optimism inför framtiden i nuläget? Vi vet ju alla att allt är Rysslands fel, så om Ryssland förintas så kanske allt blir bra igen? Kanske bäst då att dra igång det där kärnvapenkriget som så länge legat klart i mapparna hos NATO och i Pentagon? Ett krig är väl inte så farligt? Bara krypa ner i bunkersen några dagar så fixar Biden resten. Sedan kan man slänga ut kineserna i Kinesiska sjön, så är ju globalismen klar och genomförd. Det finns alltid några bomber kvar för Kim och för mullorna. Visserligen strök det med några miljarder människor, men det fanns ju faktiskt för många. Med vaccinerna har vi sett till att det inte skall hända igen. Det där barnafödandet, menar jag.

En mer mödosam väg framåt vore att hjälpa varandra till ökat välstånd genom utökad fredlig handel, ekonomiskt och tekniskt bistånd, utbildning och fostran till att respektera andra människors rätt till självbestämmande och frihet, sin egen etnicitet och sina traditioner, sin trygghet i en sedan årtusenden invand hembygd och att respektera att alla varken kan tycka lika eller vara lika. Men det blir nog för svårt. Eller?

Peter Krabbe

En ny värld – vill vi ha den?

USS Kearsarge – hemmahamn Stockholm?

Att vi lever i en turbulent tid tror jag att de flesta kan hålla med om. I själva verket basunerades det ut av höga vederbörande redan för flera år sedan att 2022 skulle bli det värsta året hittills. Många kanske tycker att pandemiåren 2020-21 borde vara de värsta, men då ser man inte hela bilden. Den iscensatta pandemin med Covid 19 är bara en del av en pusselbit som fått sin plats. Det finns fler.

Den totala kontrollen över vem som skall leva, vara sjuk eller dö är slutmålet för denna pusselbit, som vi kan kalla Sjukdomarna. Pusslet skall vara lagt till år 2030 enligt deras planering, då kan vi se hela bilden – om vi finns kvar.

En pusselbit är den planerade Svälten, en global hungersnöd som åstadkommes genom användandet av en annan pusselbit – styrningen av vädret. Till hjälp har man tagit pusslets bitar för vattenbrist, skogsbränder och översvämningar, om inte det räcker har man bitarna för vulkanutbrott, orkaner och jordbävningar i lådan.

Längst ner i lådan ligger en bit för det tredje Världskriget, men den behövs inte riktigt än, dock skall allt förberedas vilket sker framför våra ögon just nu. Alla bitarna tillsammans syftar till att visa en värld med kraftigt reducerad befolkning, kanske nöjer man sig med en minskning av folkmängden till några miljarder – ett samhälle behöver arbetskraft även om datorer och robotar blir vanligare än människor. Människor kan föröka sig, det kan inte robotar, därför är datorstyrda människor den bästa lösningen – transhumanismen skall skapa framtidens fotfolk.

Södra Frankrike, juni 2022

Just nu använder man Vädret för fullt i stora delar av världen. De nordiska länderna stör man inte under pågående utökning av krigsalliansen NATO, men resten av Centraleuropa upplever nu de värsta väderkatastroferna i historien. Extrem värme pumpas upp från Afrika samtidigt som de övre luftlagren kyls ner till extremt låga temperaturer. När värmen stiger upp i de kylda luftskikten bildas hagel, stora som tennisbollar som vräker ner och krossar odlingar, växthus, hustak, bilar, husdjur och människor. Torkan tar död på växtligheten och utarmar jordarna, som sveps bort i de skyfall och stormfloder som hagelstormarna orsakar.

Åska och blixtnedslag lyser upp natthimlen och antänder skogar och byggnader. Bönderna gråter över sina förlorade skördar och livsverk ödeläggs. Människor flyr från sina brinnande hus.

Klimatförändringar mumlar metrologerna generat, eftersom de säkert är väl medvetna om att allt är skapat av mänsklig hand – med hjälp av HAARP låses ett lågtryck fast över Azorerna som pumpar upp varmluften från Afrika. Man snör av en ögla från jetströmmarna som hålls kvar tills resultatet är uppnått –  när varmluften stiger upp i de med hjälp av chemspray nedkylda luftlagren utlöses ett fyrverkeri av sällan skådat märke. DARPA i USA har länge skrutit med att man nu har full kontroll över vädret, projektet Owing the weather är utprovat och klart. Jo tack, men att syftet var destruktivt visste vi inte, nu får vi väderkatastrofer och hungersnöd på beställning från Ondskans makter.

Svälten står det på denna pusselbit som nu lagts på bordet. I dess kölvatten följer Fattigdomen genom att priserna på tillgängliga livsmedel mångdubblas. Bara de rika har råd med mat. Höjda energipriser – efter en mycket medveten nedmontering av tillgången – hindrar befolkningen från att värma sina hus, laga sin mat och köra sina bilar till avlägsna arbetsplatser.

Fattigdomen står det på den pusselbit där vi ser människor leta efter mat på soptippar och vissnade åkrar. I föregångslandet USA betalar man bönderna för att tappa ut olja på sina åkrar eller bränna grödorna. Allt mer jordbruksmark läggs under oligarkernas ägor, inte för att öka produktionen utan för att eliminera den. I Frankrike delar staten ut checkar för att människor skall kunna köpa mat, betala sin hyra och tanka sina bilar, allt för att undvika revolution.

Samtidigt ökar statens skatteintäkter genom oförändrade energiskatter och bibehållen moms på det nya kostnadsläget. Miljarder i extrainkomster strömmar in till statskassan. Är systemet svårt att förstå?

Jo, men det är ju Klimatförändringarna som är skuld till allt elände. Vilken tur att staten då har välfyllda kassor för att garantera folkets överlevnadsnivå! Men det krävs ju resurser för att bekämpa klimatförändringar, så numera har varje nation en pipeline direkt till inbetalningscentralen för utsläppsrätter och existensberättigande. Fast var den ligger är det ingen som vet…

För den finansiella makten är det nu skördetid. Räntorna skall tre- eller fyrdubblas de närmaste åren så Black Rock med dotterbolag kan ta över alla fastigheter där ägarna gått i konkurs för en spottstyver. Men vi skall inte oroa oss, vi slipper alla bekymmer och får ett rum att bo i på statens bekostnad och dessutom en matcheck som räcker till insektsbiffar eller sjögrässallad.

Men kriget då, kommer det att behövas? Jo, det skall också vara avklarat innan år 2030, men får bli den sista pusselbiten på plats, så att de som vägrar se bilden som så sakteliga framtonar, till sist inser realiteter och att den nya världen inte har för avsikt att vänta på insnöade nationalister och samhällsbevarare. Det är ju ändå bekvämare att dö i en sjukhussäng än på slagfältet!

Skyll på envisa ryssar och kineser som inte inser att deras råvaror, energikällor och guldreserver tillhör hela världen och inte dem själva, det borde ju vem som helst kunna förstå?

Dessutom är ju allt – mot förmodan – klart nu när Sveriges kloka statsministerinna tagit checken och slutligen sålt ut Norden och Östersjön till samhällsförnyarna i väster. Behövs nu bara att ett par hundra tusen av de soldater som NATO skall ta fram stationeras i Skåne, Gotland, Stockholm och Norrland så har ju Putte lovat att sätta sina Satan-missiler mitt i soppan och kriget är igång på allvar! Det blir Grand Final för förnyelsen, en superb genväg där några miljarder människor försvinner direkt! Varför hålla på med de omständliga pusselbitarna ovan som bara tar tid och kraft när man nu kan få allt avklarat på en månad eller så?

Sedan kan man släppa fram solen, få frisk luft, låta vattnet flöda, bota sjuka – fast inte för många förstås – och njuta av all mat som äntligen finns i överflöd. Vi måste tro på den lysande framtid som väntar (några få av oss) och skall vara hållbar i tusentals år. Hurra för globalismen! Målet är nära! Eller har jag missförstått någonting?

Peter Krabbe

Ett Sverige som har gått vilse…

USS Kearsarge, i Stockholm för att stanna tills Gotland övertagit funktionerna?

Helgens underhållning lär väl bli Magdalena Anderssons utspel i frågan om Morgan Johanssons vara eller icke vara. I ett försök att framstå som respektingivande anklagar Magdalena de borgerliga för att äventyra Sveriges säkerhet med en retorik som skriker oro och skräck inför en situation som hon själv i allra högsta grad försatt vårt land i.

De borgerliga partiernas ambition att avsätta en minister som uppenbart inte klarar av att hantera den inrikespolitiska situationen, med ständigt eskalerande våld, skjutningar på öppen gata och en växande ungdomsmaffia , anser Magdalena äventyrar även den utrikespolitiska situationen som man nog får anse är hennes eget ansvar. Vad menar hon då egentligen med att kalla kravet att avsätta en oduglig minister för ”oerhört” och ”oansvarigt i en allvarlig situation”?

För det första vore det ju enklare och bättre för alla att bara byta ut vederbörande mot en mer handlingskraftig minister för landets bästa, än att själv framkalla en regeringskris genom att hota med att låta hela regeringen avgå. Det är ju faktiskt hennes eget beslut om det sker.

För det andra ser vi tydligt att paniken mer är att relatera till Magdalenas ödesdigra misstag att ansöka om medlemskap i NATO innan förutsättningarna för att det skall gå att genomföras utretts tillräckligt. Finns det ingen på UD som kan ge henne information om verkligheten och det faktum att Turkiets roll i organisationen är något annorlunda än de västeuropeiska ländernas? I så fall tycker jag att hon skall byta ut personalen på UD samtidigt som Morgan Johansson.

Om Magdalena tror att en puss på kinden och en omfamning från Biden innebär att alla problem löses, får hon nog tänka om. Världen är större än så. NATO är en krigsorganisation med ett stort antal medlemmar, men alla har inte samma syn på politiken och särskilt inte på Rysslands agerande i Ukraina. USA har länge haft spända relationer med Turkiet på grund av sin Mellanösternpolitik och, inte minst Gülenrörelsen, vars ledare gömmer sig i och skyddas av USA. Gülenrörelsen är en motståndsrörelse med judiska rötter och ses av Erdogan som ett hot mot hans islamistiska politik.

Erdogans inställning till kurderna borde vara väl känd av svenska UD och man kan knappast påstå att det råder konsensus mellan länderna om vad som är vad. Det är därmed fullt naturligt att Turkiet utnyttjar sin känsliga position, både i NATO och geografiskt vid Svarta Havet för att ta inrikespolitiska poäng, samtidigt som man lugnar ner konflikten runt sitt hemmahav. Turkiet vill inte ha ett utdraget krigstillstånd i sin absoluta närhet som utgör ett direkt hot mot Istanbul och Bosporen. Är det svårt för Magdalena att förstå?

Tydligen, eftersom hon inte inser att Sverige har precis samma behov av att vara neutralt och undvika konfliktens centrum som Turkiet. Östersjön och Öresund är en exakt kopia av samma problemställning. Den som äventyrar Sveriges säkerhet är Magdalena Andersson, Sveriges statsminister, när hon lämnar in sin ansökan till NATO utan att ha en analys, värd namnet, som grund för sitt beslut.

Är ett finskt ställningstagande genom en Schwab-elev tillräckligt för att sätta även vårt eget land i klistret? Nej, Magdalena, du har spelat bort dina kort för gott, nu finns inga argument kvar för att rösta på socialdemokraterna. Avgå gärna omgående, krisen kan bara eskalera om du sitter kvar. Eller vill du hellre implementera turkisk inrikespolitik i Sverige, som ditt parti försökte med er bostadsminister Kaplan, vars primära syfte var att varje svensk kommun skulle ha en moské mitt i sta’n?

Turkiets utrikesminister inför nu ett stopp för alla krigsövningar i Svarta Havet med hänvisning till Montreux- konventionen. Därmed trappar man ner hotet mot ett ökande krigshot. I Sverige gör man det motsatta och fyller Östersjön med NATO:s krigsfartyg och uppmuntrat till storskaliga hotfulla krigslekar.

Det som är ”oerhört”, Magdalena Andersson, är din politik att inkorporera vårt land i världens värsta krigsorganisation, istället för att arbeta för att fredsförhandlingar i Ukraina-konflikten inleds – precis som Turkiet nu gör. Att de inser att ett svenskt medlemskap i NATO gör situationen mer utsatt både för Turkiet och för resten av världen borde även du ha insett för länge sedan. Att göra Östersjön till ett slutet NATO-hav ökar trycket på Turkiet och Bosporen flerfaldigt och utsätter därmed Turkiet för större risk att bli part i kriget. Blir någon förvånad över att de reagerar över den svenska naiviteten och totala bristen på förståelse av vad som pågår i världen?

Och varför avsätts miljard efter miljard av svenska skattemedel till vapenleveranser för att underblåsa och fortsätta kriget i Ukraina, trots att resten av världen för länge sedan insett att Ryssland är fast beslutna att genomföra besluten i Minsk-avtalet, som framförhandlats tillsammans med Frankrike och Tyskland?

Hur naiv får man vara när man inte inser att Ryssland har alla resurser som behövs för detta och att det är så det kommer att bli? Om Sverige och våra likasinnade i EU inställde all support av ett krig som inte går att vinna, skulle det upphöra omedelbart med sparade människoliv och minskad förödelse som följd istället för en total utarmning av en av väldens största livsmedelsproducenter med konsekvenser som kommer att sträcka sig årsvis framöver för stora delar av världen. Att inte bidra till att stoppa detta, Magdalena Andersson, är vad som är ”oerhört”. Att fortsätta att lägga ved på en brasa gör att den fortsätter att brinna. Svårt att förstå?

Ukrainas NATO-finansierade krig har inget annat syfte än att försöka knäcka Rysslands högst välgrundade motstånd mot att tvångsvägen bli inkorporerade i den amerikanska New World Order. Det kommer inte att lyckas och vi har ingen anledning i Sverige att vara deltagare i en sådan vansinnesagenda. Ge dina krigsmiljarder till våra egna fattigpensionärer istället eller kompensera vår befolkning för de enorma prishöjningar som DU medverkar till att skapa genom att hålla kriget vid liv. Ditt agerande är faktiskt OERHÖRT!

Peter Krabbe

Farväl till friheten …

Vår nye landsfader, men jag tror inte att han vet var Sverige ligger i världen.

Under kommande vecka lär det bli klarhet i frågan om Sverige och Finland skall bli medlemmar i NATO eller inte. Knappast någon betvivlar att detta beslut, som i vanlig ordning tas över medborgarnas huvud, kommer att bli anslutning till en organisation som inte kan kallas något annat än globalismens världsarmé med syfte att besätta och kontrollera även resten av världen.

Genom skicklig marknadsföring har man fått opinionen dit man vill – hata Ryssland och hylla den amerikanska modellen. Man har till och med lyckats skapa en växande eufori som vi känner igen från det första världskrigets utbrott – akademiker, författare, poeter, arbetare, i stort sett alla hurrade och stod i kö vid inskrivningskontoren och grät om de inte blev utvalda att slåss för sitt land och den ”fria” världen. De flesta kom efter en kort tid hem i likkista eller blev med sina ihop skrapade delar begravda i en lergrop någonstans i Europa. För Europa var slagfältet då, precis som 25 år senare under det andra världskriget och kommer också att bli det i vår tid när det tredje världskriget är ett faktum.

Man förstod lika lite då som nu att dessa tre världskrig ingick och ingår i en långsiktig strategi att genomföra ett globalt styre under ledning av en självutnämnd elit.

Få frågar sig varför detta vansinne inte tog slut efter det kalla krigets avslut 1993, då Warszawapakten avskaffades. Borde inte då även NATO ha avskaffats, när världen stod inför ömsesidiga löften om fred, handel och samlevnad i en värld utan krig?

Naturligtvis inte, man hade knappt kommit halvvägs. Tyskland hade lagts på rygg, men Ryssland fanns kvar som en ideologisk konkurrent om hur världen skulle styras.

Eller som Scott Ritter formulerar det i denna för Magdalena Andersson och Peter Hultqvist rimligtvis obligatoriska föreläsning om NATO:s egentliga syfte i Europa:

  • Keep the russians out
  • Keep the americans in
  • Keep the germans down

Den viktigaste punkten här är nog att kunna behålla den amerikanska militären på plats i Europa och att därmed också behålla sitt inflytande över vår politik.

Kan någon ge en hållbar förklaring till varför vi skulle behöva ha amerikansk trupp och alla deras vapensystem utplacerade över hela Europa under de trettio år som gått sedan Sovjet lämnade Östeuropa och skrotade sin egen militärpakt i förhoppningen att nu skulle vi leva fredligt tillsammans istället? Det ryska folkets ofattbara lidande under andra världskriget med 20 miljoner döda skulle aldrig få upprepas. Hitler var död och skulle knappast kunna återkomma, resten av nazitopparna hade ju flytt till USA eller Sydamerika. Inte ens judarna hade något att frukta.

Situationen idag innebär i praktiken att Europa är ockuperat av USA. Deras nästa mål är Ryssland och därefter kommer Kina. Resten faller av sig självt. Ryssland vill man tvinga på knä genom att omringa landet med missiler på alla sidor, så nära Moskva som möjligt. Man tror att Putin då ger upp och överlämnar sitt land, alternativt ”med lite hjälp” får en folkopinion att välja en annan president (det finns en handfull oligarker som står och väntar), eller i värsta fall tvingar in landet i ett förödande världskrig – som USA i sin enfald tror att de vinner utan problem (bara att krypa ner i alla bunkers i Washington och vänta tills krutröken försvinner).

Det kommande världskriget kan liknas vid historiens största bankrån. Den konkursfärdiga rånaren USA försöker bryta sig in i Ryssland för att stjäla deras guld, gas, olja, skog och åkrar tillsammans med de mineraler som tagit slut i deras egna förråd. Har Sverige och Finland någon anledning att delta i denna kriminella verksamhet? Vad tror vi oss vinna på ett deltagande? När rånaren ligger ihjälskjuten på gatan, tror vi då att vi kan springa därifrån?

Ryssland kommer aldrig att ge sig frivilligt inför västvärldens hot. Varför skulle de göra det? Ett krig i större skala skulle inte ha mycket gemensamt med de begränsade insatserna i Ukraina. Ryssland kan ställa upp en armé om en miljon man och kommer garanterat att få stöd av Kina, som har resurser med ytterligare en miljon man. Kina har länge insett att man är förlorade om Ryssland faller. Därför kommer det inte att ske.

Vad som kommer att hända om Sverige och Finland går med i NATO är att Ryssland tvingas trappa upp den mindre konflikten i Ukraina till att omfatta även vår del av Europa för att säkra sina ingångar i Östersjön. Problemen är tillräckligt stora för Ryssland genom situationen i Svarta Havet, hotade handelsförbindelser där och vid Bosporen som redan styrs av NATO genom ett Turkiet, som visserligen vacklar men ännu är lojal medlem. Att få samma problem även vid Öresund kommer att bli droppen som får bägaren att rinna över. Kaliningrad och Rysslands näst viktigaste stad S:t Petersburg 15 mil från en Finska Viken som helt kontrolleras av NATO?  Kan man skrämma någon som håller på att bli strypt med att om han gör motstånd så får han skylla sig själv? Han lär dö oavsett. En spark i skrevet har bättre effekt. Den kommer vi att få via Gotland, Blekinge och Skåne. Detta har till och med sossarna i Skåne förstått och avstyrker därför medverkan i NATO.

I första ronden kommer Ryssland att ta kontrollen över Helsingfors och Finska Viken. Men vi djärva svenska vikingar är de första som i NATO:s namn rusar till brödrafolkets hjälp. Efter ett par veckor är vi sönderbombade till småsmulor. Inte med snälla missiler utan med kärnvapen, för i det läget är kriget totalt. Skall vi stå på Falsterbonäsets strand och hurra när det första amerikanska hangarfartyget glider in genom Öresund för att ”skydda” oss? Tror ni att det blir ett sevärt skådespel när den ryska Östersjöflottan möter upp vid Bornholm? För några hundra år sedan stod svenskarna på resterna av Skanörs medeltida borgtorn och betittade dåtidens största sjöslag mellan svenska och danska flottorna. Man kunde höra de drunknande sjömännen skrika i kanonernas muller och röken från brinnande fartyg. I vår tid kommer det inte att finnas någon åskådarläktare. Ryssarna har redan vid ett flertal tillfällen övat inflygning med bombflyg, eskorterat av jaktflyg, mot Kastrup flygplats i Köpenhamn. Allt är detaljplanerat, klockat och klart.

Men inte skall vi låta oss bli hotade, Sveriges morske män och Magdalena Andersson vet bättre. Musen som röt. NATO skall ju hjälpa oss. Så småningom. När man diskuterat saken och fått klartecken från Turkiet och de övriga medlemmarna vid Medelhavet, som nog tycker att deras intressen är viktigare. Låt ryssarna spilla sitt krut i Östersjön, där är ju ändå för kallt att bada. Och där fanns ju den där Sven Dufva som inte släppte en djävel över bron. De klarar sig nog ett tag. En vecka till…

Man måste fundera över vilka intressen som riskerar att sätta vårt land i den här situationen. Efter 200 år av neutralitet skall vi plötsligt bli stridande part i en allians riktad mot våra närmaste grannar. Att kriget i Ukraina är framprovocerat av amerikanska intressen har jag visat med önskvärd tydlighet i min tidigare artikelserie om Ukraina. Det är ingen isolerad företeelse utan ett steg på vägen mot ett storskaligt angrepp på Ryssland. Anledningen är som Ritter berättar ovan att Ryssland närmar sig Europa genom ökade handelsförbindelser och hjälpsamma leveranser av 65% av vårt energibehov i EU.

Stärkta relationer med superkontinenten Ryssland innebär att våra relationer med USA minskar i angelägenhetsgrad. Ryssland får ökad ekonomisk styrka och med automatik ett växande näringsliv genom etablering av europeiska företag där. Detta samtidigt som USA är ett sjunkande slagskepp med en ekonomi som närmar sig konkurs.

Keep russians out and americans in. Det är hela problembilden. För fortsättningen är ju att globalismen skall segra genom att den amerikanska storfinansen och storföretagen skall kunna styra världen genom att muta regeringar och köpa marionetter på presidentposter och utrikesdepartement. Ni vet alla vilka de är, jag behöver inte nämna namnen lika lite som Jan Öberg i sin analys, där han beskriver ett liknande scenario. Putin går inte att muta, han är en ryss av det rätta virket.

Ryssland har en gyllene framtid – utan USA. USA har ingen framtid – utan Ryssland. Varför satsar vi då på fel häst? Med alla vårt lands tillgångar och människoliv i potten?

Varför låter man inte det svenska folket få ha ett avgörande i valet om några månader? Jo, för att grundlagen skall hinna ändras nu, före valet och sedan till hösten, efter valet –  för att vi skall bli bättre anpassade till den globalism som kommer att bli demokratins undergång för hela västvärlden. Varför låter vi detta ske inför våra ögon utan att protestera? För en gångs skull skall jag citera Greta – ”Shame on You”!  Jag refererar idag till och med till DN som garderar sig genom Ola Tunanders artikel!

Tycker någon att jag överdriver? Nåväl, vi kan diskutera vidare i himmelen, där får vi gott om tid…

Peter Krabbe

Europas ödesdag

Så är det då dags för det franska presidentvalets slutomgång. Idag avgörs vem som inte bara skall styra Frankrikes politik de närmaste fem åren, utan också i praktiken hela EU:s. Frankrikes roll i EU är nämligen så fundamental i egenskap av ett av grundarländerna att landets hållning kan avgöra i vilken riktning utvecklingen inom resten av EU skall gå.

Motsättningarna mellan kandidaterna Emmanuel Macron och Marine Le Pen återspeglar också på ett närmast övertydligt sätt att det finns två helt olika riktningar att välja mellan, för fransmännen men också för oss utomstående passiva iakttagare.

En fråga som blir aktuell i högsta grad för Sverige är NATO-frågan.

Le Pen vill nämligen att Frankrike lämnar NATO för att kunna styra sin egen utrikespolitik, att beroendet av USA bryts och att det militära samarbetet med Tyskland avbryts. Hon vill ha goda relationer med Ryssland och ser inga skäl för att skicka vapen till Ukraina. Allt detta strider mot den rådande inställningen i EU och Sverige. Tillsammans med Orban i Ungern är hon därmed den enda politikern på hög nivå som arbetar för fred i vår del av världen och en nedtrappning av konflikten i Ukraina, som numera flertalet är pinsamt medvetna om drivs på av amerikanska krigsintressen i globalismens namn. Kort sagt – ut med USA ur Europa och låt oss föra en konstruktiv och handels- och fredsbefrämjande politik inom vårt eget närområde. I den ingår respekt för Rysslands intressen av fred och oberoende. Med Le Pen som president i Frankrike vore det nog värt lite extra eftertanke för både Sverige och Finland innan man tar parti för en anslutning till NATO.

Marine Le Pen vill också att Frankrike skall lämna EU, eller alternativt arbeta för en förändring av EU inifrån med sikte på att nationernas rätt skall gå före EU:s, inte tvärtom som situationen är idag. Bidragen till EU är för höga och används på ett oansvarigt sätt utan insyn eller påverkansmöjlighet för medlemsländerna. Exempel är migrationen, krigshetsande vapenanslag till Ukraina och pandemihantering. EU:s vandring mot en totalitär stat måste stoppas.

Andra frågor som skiljer sig helt från Macrons ställningstagande är nedmonteringen av vindkraft och främjande av säker kärnkraft. Hon vill också hjälpa ungdomar till arbete genom skattefrihet för alla under 30 år, ett sätt att undvika en start i livet som bidragstagare.

Marine Le Pen har många frågor gemensamt med Orban i Ungern, som vann en jordskredsseger i det senaste valet. Orban tillåter inte att media ensidigt stödjer statsfientliga intressen och försöker styra opinionen genom onyanserad journalistik. Detta gäller i högsta grad även för Frankrike och Sverige. Demokrati är beroende av en allsidig debatt för att kunna existera. Den finns idag enbart genom fria sociala media, något som sittande regeringar med alla medel försöker strypa.

En fråga som fransmännen tvekar att ta ställning till är migrationen. Le Pen har mildrat sin inställning till mångkulturell invandring för att inte framstå som alltför radikal i detta sammanhang. Till hjälp har hon då fått Zemmour, som går betydligt längre och kräver återvandring av migranter som inte visat intresse för att arbeta och integrera sig i Frankrike. Det ger Le Pen möjlighet att vara mer generös i sin inställning och lugna opinionen.

Vad vill då Macron? Enkelt uttryckt, raka motsatsen till ovanstående. Han har redan sålt ut stora delar av Frankrike till globala ekonomiska intressen och arbetar medvetet med att göra fransmännen fattigare och utan inflytande. Den franska nationalkaraktären skall krossas, trots att vi alla vet att denna är en av de starkaste i världen. Fransmännen är i första hand hantverkare, småjordbrukare, kulturarbetare och individualister som alla hatar industrialismen. I ett land som har det mesta inom sina gränser förstår man inte att det skulle finnas något behov av globalism. Macron vill utplåna Frankrike till förmån för EU, sedan till förmån för FN och världsregeringen – där han förutsätter att han själv kommer att sitta.

Ett EU utan både England och Frankrike skulle bli ett Stortyskland, styrt direkt eller indirekt av USA. Det är inte svårt att förstå att detta skulle leda till hela unionens upplösning och omformulering till nya konstellationer. Detta förutspådde Friedman redan för många år sedan. Kanske är det idag dags för startpunkten för en sådan omvandling?

Friedmans vision av det framtida Europa.

Som vanligt försöker de styrda franska medierna att förstora Macrons opinionssiffror inför dagens val, detta är knappast något nytt utan gängse propaganda i syfte att styra väljarna. Marine Le Pen har folkets stöd, medan Macron har storfinansens och elitens stöd. Hur detta skall avlöpa kan tyckas givet, särskilt som valfusk tycks vara räddningsplankan för etablissemangets vandring mot ett totalitärt system. Att Macron kommer att sitta kvar – och som vissa tror, utöka sin mandatperiod till 7 år istället för att nå fram till det oåterkalleliga 2030, slutpunkten för globalistagendan, lär vi få ta konsekvenserna av.

Peter Krabbe

Jag förstår – inte?

När Main Stream Media beskriver situationen i Ukraina tycks det dominerande uttrycket vara ”vi förstår inte vad som händer”. Flyktingarna från Ukraina förstår inte, flyktingmottagarna förstår inte, soldaterna som förutsätts riskera sina liv förstår inte, medias läsare eller lyssnare förstår inte och våra politiker förstår definitivt inte.

Borde man inte kunna kräva att åtminstone vår regering och riksdag skall förstå? De som skall fatta besluten om vår framtid? Tyvärr finns det bara två alternativa tolkningar av detta, de förstår faktiskt inte heller eller så ljuger de det svenska folket rakt upp i ansiktet.

För det är ju egentligen inte särskilt komplicerat. I Genève i Schweiz sitter den judiske f.d.nazikollaboratören Klaus Schwab som hjärnan i sin organisation World Economic Forum, bildad av CIA:s förtrupper redan under andra världskrigets slutskede för att föra ut guld och viktiga personer ur det sammanfallande Tyskland. Sedan 1971 med uppdraget att sprida globalismens välsignelser över resten av världen. Jo, han har faktiskt haft det uppdraget i mer än 50 år, utan att behöva lämna över ordförandeklubban. Med hjälp av sin ”utbildning” till Young Global Leaders försöker han – sedan några decennier tillbaks – infiltrera sina adepter i nutidens statsförvaltningar. Ett exempel är Kanada som Schwab beskriver med orden ” – Igår var jag på en reception för premiärminister Trudeau och jag borde veta att hälften av hans kabinett eller till och med mer än hälften av hans kabinett är från World Economic Forums Young Global Leaders.

Bakgrunden är att Nationernas Förbund misslyckades med att ge globalismen en knuff i rätt riktning efter det första världskriget, därefter misslyckades Förenta Nationerna med samma uppdrag efter det andra världskriget. Man kan säga att det blev för många kockar till soppan. Varför inte istället skapa en smalare organisation där alla världens beslut och tillgångar finns församlade redan från början, de som man behöver bry sig om? I Genève naturligtvis.

Ambitiös som han är, den gode Schwab, så skriver han sitt manifest – boken The Great Reset – för den som orkar läsa. Det gör ingen. Föredömet var Hitler med Mein Kampf. Ingen läste den heller, men den hamnade i bokhyllan – för säkerhets skull. Vad skrev då Schwab? Jo, att framtiden nu snart är här, en framtid där vi (folket) skall vara fattiga men lyckliga, vi skall inte äga någonting men få mat och bostad av staten. Vi skall inte heller behöva tänka så mycket, det kan vi överlåta till den artificiella intelligensen, AI, som genom inplantat i våra hjärnor får oss att agera rätt, säga rätt saker och instämma i att när vi inte behövs längre så får staten stänga av uppkopplingen och beställa plats på kyrkogården. Ett rationellt och HÅLLBART samhälle kan ju inte dras med en massa människor som bara går omkring och dräller som pensionärer eller belastar sjukvård och statskassan. Det förstår väl alla?

Samhället måste nu styras av storfinansen och de globala megabolagen så världens ekonomi blir optimal. Besvärliga småföretagare och fastighetsägare måste avlägsnas och inkorporeras i den övergripande agendan. Lätt fixat, truga på dem räntefria lån och höj sedan räntan till 10% efter några år så är det klart! Banken köper in exekutivt och slussar över till Bankens Fastigheter AB. De globala investmentbolagen (Black Rock, Vanguard, State Street) köper in de kursade företagen och ser till så att McDonalds med genmanipulerade vegetariska burgare blir världens enda restaurangkedja. Hållbart! Aktier i de globala storbolagen delas ut till alla som är samarbetsvilliga och därför berättigade till att tillhöra eliten bakom Shareholders Capitalism, den styrande klassen. Ju fler bolag som läggs under hatten, desto rikare blir de utvalda aktieägarna.

Men det finns bara ett litet problem. För att systemet skall kunna fungera smärtfritt måste även staten styras av Näringslivet, så man kan lita på att problem med polis, domstolar,  militär och skattemyndigheter inte saboterar en sund verksamhet. Bara en sådan trivialitet som att föra några miljarder från ett land till ett annat måste ju kunna fungera, råvaror har ju en benägenhet att ligga där man INTE vill att de skall ligga. Därför förstår nog alla att nationsgränser är helt onödiga. Det är ju dessutom så trevligt att de intorkade nationalisterna får träffa lite andra kulturer och får smaka på den övriga världen! Vitt, svart, brunt, gult i en härlig röra, det blir vi glada av!

Ursäkta om jag ironiserar lite, men ibland gör det problemen tydligare och lättare att förstå, vilket ju var temat för dagens artikel.

Klaus Schwabs idoga arbete med global förbrödring har avancerat genom att ALLA politiker och statschefer av betydelse måste infinna sig i Davos i Schweiz varje januari månad för rapportering och mottagande av instruktioner. Statschefer kan numera uppvisa ett diplom på genomgången utbildning hos WEF, ett pass till tronen. Organisationen finansieras direkt genom andelsägande av de globala megabolagen – så slipper man trassla med FN och andra strulpellar.

Det finns fortfarande vissa länder som tror att befolkningen genom val skall tillsätta sin regering, de förstår inte att Näringslivet istället måste sköta den detaljen själva, annars urholkas ju kompetensen! Men för syns skull får de delta i valarbetet, så korrigerar man resultatet i datorerna efteråt så alla blir nöjda. Vi är ju alla demokrater!

Men vad har allt detta med Ukraina att göra? Jo, det finns i nuläget bara ett land som vägrar förstå att detta Förenade Oligarkers Förbund är det bästa för världens styre, nämligen Ryssland! Hela detta fina globalistiska system, där alla kommer att vara lyckliga och få leva en rimlig tid, stoppas nu av att dessa envisa ryssar vill bestämma över sig själva, vill behålla sina råvaror (trots att de snart är de enda som finns kvar) och dessutom hotar resten av världen med sina kärnvapen! Vilken makalös egoism! Dessutom konspirerar de med kineserna och alla suspekta individer där borta i Asien för att kunna skapa ett eget system. Trots att de fått McDonalds vegoburgare och kinesiska Volvobilar! Och IKEA-möbler till alla!

Den där Putte förstår inte att det är de duktiga judiska affärsmännen som byggt upp hans land, trots att han blir generöst belönad med aktier insisterar han på att staten skall bestämma över Näringslivet istället för det omvända, något som borde vara självklart för alla! Vem vill göra affärer i ett land där fängelsehålorna är djupa som brunnar och Sibirien är fullt av tigrar? Dessutom inbillar han sig att allt utanför Moskva är ryskt, se bara på Vitryssland, Ukraina och Georgien, de tillhör ju egentligen FOF, liksom resten av världen.

Det är då självklart att Rysslands gränser skall utplånas och att landet skall ingå i den globala gemenskapen! Ryssland tillhör ju oss alla (i alla fall råvarorna)! Så vi drar lite försiktigt i Ukraina och ser vad som händer! En liten bit i taget drar vi landet in i vår fina gemenskap, vi har ju till och med betalt nazister med kedjor för att få folket att förstå att det skall kräva frihet från Ryssland.

När så Putte skriker Stopp och belägg, vad sysslar ni med, så låtsas vi som ingenting ända tills han hotar med sina kärnvapen. Då har vi chansen att skrika tillbaks ”din fascist, krossar du folkets frihet så krossar vi dig, vi är världsfolkens försvarare!” Sedan bör ju saken vara klar, vi har ju redan planerat för revolutionen i Moskva genom våra duktiga judiska affärsmän, våra 140.000 fredsbevarande soldater kan samtidigt rycka in och befria det stackars folket i Ukraina från Putte Den Store, Ondskans furste.

Men Kina har ju redan 100.000 färdiga FN-soldater med blå hjälm och allt? Varför skickar vi inte dit dem istället? Har NATO plötsligt blivit FN? Eller vad säger Stoltenberg – är 100.000 man från USA bättre? Jag förstår – inte…

Eller blir det som Bidde Den Lille mumlar i micken, Putte skall avsättas – av USA. Men först får väl Förenade Oligarkers Förbund säga sitt? För världshandeln har ju avstannat, bankerna stängt sina bankvalv och livsmedlen tagit slut. Till och med Larry Fink, VD för Black Rock, är bekymrad inför detta! Kanske blir resultatet istället att Kina och Ryssland stärker sitt samarbete och därmed låter västvärlden bli det sjunkande skeppet i oceanen? Båda har sedan länge upparbetat goda relationer med Afrika och Sydamerika – mat istället för Ebola och Aids!

Jag tycker det ser ut att ryka där borta vid Vita Huset, har kanske Putte skickat en hälsning från ovan, eller bränner man bara alla dokument?

Var det någon som förstod – bättre? Tyvärr tror jag att alla anhöriga till dödsoffren i Ukraina fortfarande VÄGRAR att förstå!

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: