När vinden vänder…

Statsmedia har nu genom P1 sett sig nödsakade att gå till motattack mot SwebbTV och de sändningar där kvalificerade bedömare (i P1 kallade konspirationsteoretiker) lyckats öppna ögonen på alltför många svenskar. Det korthus man byggt med syfte att driva in svenskarna i fållan för att ta sprutorna håller med andra ord på att rasa samman. Men svaret från ett SwebbTV som nu börjat få upp ångan låter inte vänta på sig och med hjälp av Lars Bern och Sture Blomberg ger Mikael Willgert svar på tal.

Denna senaste sändning är väl värd att se på och fundera över. Jag som under många år försökt mana på till ett ökat medvetande om pågående processer och samtidigt klagat på hur svårt det är att få svenskarna i allmänhet att vakna upp och reagera, kan nu ändå konstatera att en förändring är tydlig.

Statens och Main stream medias kanaler börjar ta rejält med stryk och den statistik som nu väller fram går inte att fuska bort. Vaccinerade har högre sjukdomsfrekvens än ovaccinerade. Det hjälper inte att krampaktigt försöka ändra definitionerna så att vaccinerade klassas som ovaccinerade under den tid då de flesta skadeverkningarna av injektionerna sker. Fakta går inte längre att sopa under mattan.

De som för ett år sedan fått gycklarnas foliehattar satta på huvudet kan nu lugnt sätta tillbaks dem. Vinden har vänt. Över hela världen växer oppositionen mot de restriktioner och nedstängningar av samhället som agendamakarna genomför. Ingen med förståndet i behåll kan se det rimliga i pågående insatser mot ett virus som kommer att gå till historien som världens första politiska virus. Virus som ersättning för stridsvagnar. Men hjälper batonger och tårgas mot ifrågasättande och avvikande åsikter?

Styrkan i människor reaktioner visar nu att så inte är fallet. Besluten att förbjuda de mediciner som skulle varit ett effektivt motmedel mot det skapade viruset och därmed gjort vaccinationerna onödiga är nålen som fått ballongen att spricka. De patetiska motivationerna för detta lockar mer till skratt och löje än att övertyga befolkningen om den påstådda nödvändigheten av besluten. Snabbt ihopsnickrade lagar och förordningar förbjuder import av sedan länge använda och godkända läkemedel, försäljning på apotek förbjuds och läkare straffas om de skriver ut recept i enlighet med beprövad erfarenhet.

Hur kan man tro att detta skapar förtroende för sjukvården och läkemedelsverket? Istället lyser en helt annan agenda i eldskrift. Den heter The Great Reset. Den intresserade uppmanas att studera World Economic Forum och Klaus Scwabs skrifter eller läsa tidigare artiklar här på bloggen. Där finns svaren på vad som händer idag. Det handlar inte om sjukvård och att rädda liv, utan om systemskifte i en, som man hoppas, global värld.

Det handlar om att minska världens befolkning, om att injicera komponenter i våra hjärnor som gör oss kompatibla med 5G, som styrda med AI – artificiell intelligens – får de kvarvarande nya och begränsade funktioner i framtidens värld. 

Jag kan förstå om allt detta är svårt att ta till sig, utvecklingen går för snabbt just nu och det finns ingen tid för eftertanke. Men om inte vi alla sätter ner foten nu och stoppar dessa galningar blir det verklighet inom ett decennium eller två. Jag kan för första gången känna en viss optimism – allt fler vaknar och tillsammans kan vi göra skillnad. Så måste det bli – för våra barns och barbarns skull!

Peter Krabbe

Börjar vi äntligen förstå?

Rabbinernas juridiska råd i spänd förväntan inför Zelenkos anförande

Man kan nog lugnt påstå att retoriken kring Covid 19 nu trappas upp över hela världen. Vaccinivrarna utnyttjar sina verktyg med restriktioner och olika former av tvångshandlingar för att få de tveksamma till sprutorna, samtidigt som allt fler läkare och forskare går ut med motinformation i syfte att avslöja vad som förefaller vara världshistoriens hittills största bedrägeri med miljarder potentiella dödsfall under den kommande tioårsperioden.

Vad är då rätt eller fel i debatten? Varför står den församlade globala maktapparaten konsekvent på förövarnas sida och världens folk på den motsatta, den där man vill kunna låta människorna fortsätta sina liv och bibehålla sina samhällen oförändrade? Är kravet på depopulation så starkt att man kan försvara att en agenda sätts igång i syfte att radikalt minska jordens befolkning genom vad som tycks bli historiens största folkmord?

För att förstå detta får vi oväntat hjälp av en läkare från NewYork vid namn Vladimir Zelenko. Han är inte lika meriterad som de toppforskare och Nobelpristagare som också går till angrepp på vaccinationsagendan, men är känd främst genom att med hjälp av sin alternativa kur baserad på hydroxikloroquin ha botat presidenter som Trump och Bolsonaro.

Han är dessutom extra intressant genom att vara ortodox jude. Detta har gett honom möjligheten att hålla ett anförande inför rabbinernas juridiska råd i Jerusalem, något som ger en del annorlunda aspekter på frågan.

Zelenko går igenom mycket av det som vi redan vet, som vaccinernas orsak till blodproppar och hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och angrepp på immunförsvaret samt autoimmuna sjukdomar. Spikeproteinerna som mångfaldigar sig själv utom kontroll – en fabrik för miljarder spikeproteiner – som vi inte kan styra över. De tre faserna med akutfasen de första månaderna, där många av dödsfallen och biverkningarna visar sig direkt, mellanfasens två till tre år där skadorna på de inre organen visar sig, och den sista fasen där svåra sjukdomar som cancer visar sig. Ju fler injektioner desto större risk.

Zelenko ger en bedömning tillsammans med andra kända forskare av hur många vaccinerade som kommer att överleva de tre faserna. Prognosen är nedslående och en liten gallup slutar så här:

  • Dr Vladimir Zelenco : 75% avlider inom fem år.
  • Mike Yeadon f.d. Pfizer:  0,8% inom två veckor, resten avlider inom tre år.
  • Prof. Dolores Cahill:  90%  avlider inom två år.
  • Gert van der Bossche: Flertalet avlider inom tre år.
  • Forskare närstående Fauci (raderad): Samtliga avlider inom tio år.

Samtliga prognoser bygger på det faktum att de mediciner som det är väl känt botar Covid på kort tid fortsätter att vara förbjudna. Viktigast är hydroxikloroquin och Ivermectin, båda i kombination med zink, C-vitamin och D3-vitamin. Dessa behandlingar har stöd av Nobelpristagare som Linus Pauling och Luc Montaigner. Att de trots ständiga påpekanden från forskarvärlden fortfarande är förbjudna visar att detta är ett medvetet brott mot mänskligheten i syfte att döda människor istället för att bota dem.

Detta är det tydligaste beviset av alla. Samtidigt är det enklaste sättet att rasera denna djävulska agenda just att distribuera nämnda mediciner till alla, både som profylax och som behandling. Utan dödsfall inga vacciner, inga restriktioner, ingen depopulation och ingen Great Reset! Varför det då ändå inte sker förstår nog alla som följt utvecklingen.

Zelenko tar upp frågan med rabbinerna varför Israel leder vaccinationsligan med uppåt 90% vaccinerade. Kommer judarna nu själva att bli utplånade?

Rabbinerna svarar att Israel lyder vad judarna i USA bestämmer och chockas av tanken att de kanske är offer för en intern konspiration? Att Israel går först får övriga världen att följa efter i tron att detta är rätt och ofarligt. Blir man då offrade av sionisterna i USA? Zelenko, som kan sin judiska historia, framhåller att vid uttåget från Egypten kom bara var tionde jude fram till ”det förlovade landet”. De övriga blev offer för att den nya framtiden skulle kunna skapas. Känner någon igen vibbarna från The Great Reset, skapad av judarna Bill Gates, George Soros och Klaus Schwab? Det gjorde i alla fall rabbinerna…

Rabbi Deutsch efter 20 minuter av Zelenlkos föredragning…

När Zelenko frågar varför inte alla judar i Israel får samma behandling bryts inspelningen efter en kompakt tystnad. Kan vi utgå ifrån att han känner till att det finns vissa mediciner i skrivbordslådan hos de utvalda överlevarna? Zelenko har haft möten med både det israeliska hälsoministeriet och Netanyahu angående sitt protokoll, utan synligt resultat. Netanyahu tog sprutorna vid årsskiftet och har nu efter åtta månader konstaterats sakna antikroppar och uppträder nu offentligt med dubbla munskydd, trots sin vaccination. Den tredje dosen är på väg i Israel…

Rabbi Deutsch efter 30 minuter av Zelenkos föredragning…

Det är konstaterat att immuniteten är kortvarig efter vaccination, mindre än ett halvår. Det som kvarstår är kommande organskador genom spikproteiner som fortsätter att produceras i kroppen. Därutöver har vi de i nuläget okända effekterna av grafenoxiden. Borde då inte några piller Ivermektin vara en enklare lösning? Vad har man att förlora på att pröva ett läkemedel som saknar biverkningar? Har Bill Gates genom sin finansiering och styrning av WHO gjort alla länders hälsomyndigheter till lydiga knähundar? Detta behöver vi inte acceptera – byt därför omgående ut ledningen för Läkemedelsverket innan det är för sent!

Peter Krabbe

Fotnot: Enligt de gamla egyptiska källorna var inte den judiska utvandringen från Egypten frivillig. De utvisades efter att ha klandrats för att ha drabbat landet med de sju olyckorna som inledde den egyptiska civilisationens undergång. Moses växte upp vid det faraoniska hovet. Vilka kunskaper tog han egentligen med sig därifrån? Och vem har fört dem vidare till våra dagar?

I skymningslandet….

För några år sedan offentliggjordes DAEGELs prognos för världens utveckling under perioden 2017- 2025, med avseende på befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling och försvarskostnader. Prognosen chockade världen och få förstod innehållet eftersom denna prognos publicerades innan Covid-pandemin var ett faktum.

Chocken bestod i prognosens bestämda skrivning att befolkningen i västvärlden under denna korta period skulle minska med 40- 60%. Ingen förstod vad som menades och de som läste skrattade eller ryckte på axlarna och gick vidare i sin vardag. I Sverige skulle enligt Daegel befolkningen minska från 9.720.000 till 4.619.660 invånare, en mer än halvering av befolkningen. I Tyskland och England var minskningen ännu större, 65- 70%. Värst var USA som bara förutsågs ha en befolkning om 100 miljoner kvar.

Tendensen för övriga världen var att befolkningen var relativt oförändrad eller något växande i Asien, Sydamerika och Afrika. Varför då detta skräckscenario för den kristna västvärlden?

Daegel är ett institut, vars bakgrund är svår att definiera – för allmänheten. Ändå anlitas Daegel av samhällets styrorgan som FN, EU, NATO, Stratfor och CIA. Man grundar sin prognos på framtida pandemier, ett kollapsande finansiellt system och förödande immigration, dvs en migration som inte bygger samhällen utan bryter ned dem. Detta ger också ett visst mått av emigration, vi som kan flyr till säkrare länder, undan en sjunkande levnadsstandard och brain drain.

Medverkande till att prognosen nu börjar framstå som mer sannolik är naturligtvis pågående pandemi med åtföljande injektioner och en ohämmad invandring av människor som inte kortsiktigt kan bli produktiva. Båda dessa faktorer styrs av våra beslutsfattare, som därmed medverkar starkt till att prognosen blir verklighet. Vi kan därutöver förvänta oss problem med livsmedelsförsörjning och vädermanipulering med naturkatastrofer som följd. Vad gäller Covid är det knappast sjukdomen i sig som ger grund för ökande dödssiffror, utan ”vaccinationerna”, som vi nu vet kommer att kräva sin tribut under de kommande tre till fem åren. Pågående utveckling drivs av människor som vill krossa vår kristna civilisation och vi kan inte göra något åt det. Eller kan vi det? Är siffrorna i Daegels prognos tillräckligt drastiska för att vi skall vakna och slänga ut den Cabal som driver oss i graven? En Cabal som äger vår regering och våra politiker och som lugnt väntar på att få ta över våra egendomar när vi själva är borta. Kanske till och med långt dessförinnan…

I fredstid finns det bromsmekanismer som mildrar effekterna av naturliga sjukdomstillstånd och influensor, men det vi ser nu får mer liknas vid en biologisk krigsföring, där fienden inte är synlig. Indikationer på detta är att mediciner och andra botemedel som är bevisat verkningsfulla förbjuds för användning. Detta är per definition krigsföring, man vill inte att motståndaren skall överleva. Detta visar också att fienden finns i våra egna led, men vi vill inte förstå – vi lever ju i en demokrati. Eller gör vi inte det?

Att USA drabbas värst beror på att den finansiella kollapsen utgår från dollarn, dess sammanbrott kommer att drabba den ekonomi som bygger på dollarvalutan. Men det gäller också för övriga västvärlden, främst EU:s västra ursprungsländer. I Östeuropa har man redan upprättat goda förbindelser med Ryssland och Kina, vilket indikerar en framtida delning av EU. På samma sätt kommer USA sannolikt att delas i en östlig, Atlantisk del, kopplad till Västeuropa och en västlig del kopplad till Stilla Havsregionen och Kina. Det blir den oundvikliga konsekvensen av att ledarpositionen som vår europeiska civilisation haft de senaste tre tusen åren nu kommer att tas över av det asiatiska komplexet.

Vad händer då i nästa rond av kampen om vår värld? Kina har åter infört sin trebarnspolitik för att inte förlora sin egen befolkning och Indien har inga problem med reproduktionen. Västvärlden kommer inte att ligga på rygg särskilt länge, men vår nya befolkning blir de som flyttar in från Asien eller Afrika. Vi själva blir en minoritet som tvingas leva i ett mer eller mindre vandaliserat samhälle. Kanske upphör vi också som den vita rasen och anpassar oss genom blandäktenskap till den nya GLOBALA människan? Flertalet filmer och i stort sett all reklam manglar ut detta budskap med god hjälp från Main Stream Media. Vår egen reproduktion saboteras med steriliserande medel som ”vacciner” och krossandet av föreställningen om den lyckliga kärnfamiljen. Skolorna lär våra barn att leva sina egna liv i kulturmarxismens namn och strunta i sina anhöriga. Självmorden bland rotlösa unga kommer att öka lavinartat när familjen som bollplank ersättas av staten. Kanske ger även vi vuxna upp till slut och underordnar oss det kommande systemskiftet? Det är åtminstone vad vår fiende förväntar sig – and the winner takes it all…

Daegels prognoser påbörjades 2014, samtidigt som Covid-agendan började utformas i Cabalens korridorer och har 2017 som utgångspunkt. Vi vet inte vem som har beställt den, men en så kostnadskrävande undersökning görs inte om det inte finns någon som betalar. Den handlar om en prognos, inte konstaterad verklighet, men vi vet att det är ett tvångsbeteende hos vissa personer att släppa ut indikationer om vad som väntar i framtiden. Genom att berätta lite, lite, kan man sedan referera till att vi visste ju ändå om det och gjorde inte något åt det. Alltså är det vårt eget fel. Ett annat tydligt exempel är OS-invigningen i London 2012, där redan då den kommande pandemins sjukhussängar och sjuksköterskor översvämmade arenan vid invigningen. Ingen förstod någonting men alla applåderade artigt. Se den i repris så förstår ni vad som händer idag…

Ett annat exempel är invigningen av Military World Games i Wuhan i Kina 2019, där Kinas bidrag till FN-styrkorna (nu 100.000 man) visas upp i parader som vi känner igen från tidigare, formande ömsom Kinas statssymbol, ömsom Frimurarnas förklädeslogga. Madonnas framträdande på Eurovision i Israel 2018 är ett annat övertydligt exempel på detta tvångsmässiga berättande om vårt framtida öde under Cabalens styre.

Att Daegels prognos är ett budskap av samma sort är utom tvivel. Frågan är om vi reagerar denna gången, eller fortsätter sticka huvudet i sanden? Det börjar bli sent nu att reagera. Jag tror inte att dödstalen för själva Covid-viruset är det största problemet, det handlar fortfarande om promillen av världsbefolkningen. Vad man vill åstadkomma är upprättandet av ett system där injektionerna – under förevändning av att vara vacciner – programmerar oss till att vara mottagare för elektromagnetiska impulser i transhumanismens namn. Detta sker sannolikt med hjälp av grafenoxid i insprutningsvätskan. Samtidigt får man en möjlighet att avliva de injicerade på längre sikt genom de skadeverkningar i form av blodproppar m.m. som vi nu känner allt bättre till och som blir en följd av sprutornas innehåll. Styrning av individens hjärna kombinerat med kontroll över individens livslängd och förmåga till reproduktion. Det kommer att förutsätta upprepade injektioner under de kommande åren, vilket i sin tur förutsätter att skräcken för viruset hålls vid liv genom ”variationerna”. Detta tror jag är kärnan i den agenda vi nu står inför och som avspeglas i Daegels rapport.  

Ytterligare en konsekvens som också ingår i programmet är alla nedstängningar och inskränkningar av vår rörelsefrihet som syftar till att krossa företagandet i medelklassen så all verksamhet kan läggas under storföretagens monopolindustri. Detta får man på köpet, tillsammans har vi en komplett presentation av The Great Reset i regi av marionetterna Klaus Schwab, George Soros och Bill Gates. Deras uppdragsgivare får vi inte nämna vid namn, men jag tror att de flesta redan vet…

Eftersom nästkommande val närmar sig kommer jag att fortsätta fråga mig: Varför finns det inte ett enda parti i Sverige som vågar ta upp dessa frågor i sitt program? Vad har vi att rösta på?

Peter Krabbe

Börjar korthuset rasa nu?

Patenträtt är ett specifikt problem för många företagare i USA genom skyldigheten att registrera och få godkännande på allt som skall marknadsföras eller produceras genom detaljerade, offentliga registreringar. Så kan exempelvis inte läkemedelsindustrin patentera ämnen som förekommer fritt i naturen, som vitaminer och mineraler, vilket innebär att man får gå omvägar för att få in de effekter som vitaminer ger i ett patenterat läkemedel. Patentet är sedan nyckeln till ensamrätten och därmed lönsamheten i tillverkningen.

Den som har kunskap om denna registerhantering kan därför lätt granska olika patent för att få svar på kontroversiella frågor som exempelvis innehållet i chemtrailssprayning och vilka bolag som fått rätten att utföra dessa. För läkemedelsbranschen är givetvis detta öppna fönster ett stort konkurrensproblem genom att man tvingas exponera sina tankekomplex.

När experten på denna patenträtt, Dr. David Martin i USA, nu går ut i en hearing inför Rainer Fuellmichs granskningskommision och avslöjar hela bakgrunden till Covid-virusets uppkomst och lansering genom att följa dess spår i patentregistren är detta utan tvekan sommarens världssensation, alla kategorier. Alla som vill försöka förstå den situation som nu råder uppmanas att lyssna på David Martins redogörelse, inte så enkelt och än så länge bara på engelska, men värt besväret! Sammanfattat kan man konstatera följande huvudpunkter:

  • Arbetet med att ta fram Covid- 19 och dess följeslagare ”vaccinet” och PCR-testerna har pågått ända sedan 2008 och var helt klart innan lanseringen 2019.
  • Det s.k. viruset är tillverkat i laboratorium med full avsikt att spridas så som nu skett. Alla skrönor om fiskmarknader i Wuhan är fabricerat nonsens.
  • Korruption och inblandning från andra amerikanska myndigheter kan utläsas ur den formella handläggningen och hemligstämpling av viktiga akter.
  • Produkten är att likna vid ett biovapen, vilket förklarar DARPAS intresse.
  • De s.k. kallade mutationerna som Deltaviruset är rena påhitt för att skrämma populationen till vaccinationscentralerna för att injiceras med ett ämne som har andra syften än att minska sjukdomsfallen i en influensa.

Det bakomliggande intresset illustrerar Martin med citatet från Peter Daszak (zoolog, President of EcoHealth Alliance), citat från 2015 och publicerat i US National Academies Press den 12 februari 2016:

”We need to increase public understanding of the need for medical countermeasures such as a pan-corona virus vaccine. A key driver is the media, and the economics will follow the hype. We need to use that hype to our advantage to get to the real issues. Investors will respond if they see profit at the end of the process.”

Det ekonomiska vinstintresset skulle därmed vara ett ledmotiv för denna agenda. Men det finns fler komponenter i detta. Vinsterna för de internationella storbolagen är i sig en del av The Great Reset i Klaus Schwabs regi, med syftet att skapa en medellös underklass med enda komplement i en förmögen överklass, herre-slav-samhället där frånvaron av kapital hos de obemedlade gör de förmögna till en ohotad grupp i samhället. Detta uppnår man genom att göra flertalet småföretagare som hotell, restauranger, butiker, transporter m.m. helt beroende av statliga bistånd, som när som helst kan dras in genom politiska beslut. Detta pågår nu inför våra ögon.

I syfte att minska privatpersoners förmögenheter kommer man att öka skattetrycket och räntekravet på fast egendom tills den enskilde inte längre kan finansiera sitt innehav utan tvingas sälja till de storbolag som blir de nya ägarna och ”generöst” erbjuder fastigheterna till uthyrning istället. Därmed förlorar man sin inflationsrelaterade värdeökning på egendomen och hänvisas istället till hyror som genom indexuppräkning alltmer urholkar löner och pensioner. Effekten blir enligt Schwabs recept ovan och är långtidsverkande.

Många har med rätta svårt att tro att så många människoliv skulle offras för att öka storbolagens vinster. Ser man på statistiken över det totala antalet avlidna, både i Sverige och globalt, är inte avvikelserna nämnvärt stora jämfört med tidigare år. Här handlar det om medias insatser i Daszaks uttalande ovan. Genom en bedräglig redovisning av orsaken till många dödsfall kan man skapa panik och ångest och få människor att underkasta sig fortlöpande ”vaccinationer”, en panik som okunniga eller korrumperade politiker underbygger genom att införa för allmänheten förödande restriktioner och reseförbud. Att media idag ligger under bolag med monopolstrukturer, kopplade till en samhörande finanssektor, gör denna styrning enkel.

Den allt överskuggande frågan är för många vad syftet då skulle vara med ”vaccinerna” om det inte är för att bota människor från Covid? Man kan göra stora pengar inom läkemedelsindustrin, men är det tillräckligt motiv för att vända upp och ner på hela jordklotet?

Huvudsyftet med dessa injektioner är att förbereda för transhumanismens intåg, något som också är en huvudpunkt i Schwabs agenda The Great Reset. Att öka inkomstskillnaderna i samhället har vi redan konstaterat ingår, men detta blir inte bestående om man inte samtidigt kan styra den opposition mot systemet som med normal mänsklig intelligens blir följden av åtgärderna. Att kunna styra våra tankar och handlingar blir därför ett fundament för denna omställning. Vi kallar det AI, artificiell intelligens, eller Mind Control. Martins påpekande om biovapen handlar om detta, militären vill kunna få fienden på flykt eller skingra demonstrerande folkmassor genom att påverka människors beteenden med hjälp av en sändare, idag 5G, senare kanske 6,7 eller 8G och en mottagare i varje människas hjärna som utlöser reaktionerna. Viktiga funktioner där det mänskliga samvetet kan ställa till med problem kan direkt överföras på datorstyrda robotar.

Denna mottagare injicerar man nu eller genom kommande ”vaccinationer”, en noga uttänkt procedur under täckmantel av vaccination mot det ”otäcka viruset”. Genom diverse manipulationer, exempelvis Bill Gates ekonomiska påverkan på WHO i syfte att kunna styra deras överhöghet över anslutna nationer mot tvångsåtgärder grundade på överenskomna konventioner rörande global hälsa, kan man proklamera pandemier och vaccintvång över hela världen.

Man gör sig uppenbarligen inga större bekymmer över att de ämnen som injiceras via sprutorna samtidigt, medvetet eller omedvetet, orsakar sterilitet, aborter, dödande blodproppar och långtidsverkande sjukdomar som under kommande år tveklöst medför en befolkningsminskning av format. Att radikalt minska jordens befolkning är även det en ingående komponent i agendan, om än inte prioriterad i nuläget. Att få in de elektromagnetiska mottagare i våra kroppar som behövs för att etablera kommunikation med de planerade 40.000 5G-satteliter som skall bevaka vårt jordklot från ovan är för ögonblicket viktigare, ett arbete som kommer att pågå under många år framöver. Att utfärda inskränkande hälsopass som måste förnyas halvårsvis genom nya injiceringar blir en verklighet som vi får leva med – om vi inte sätter ner foten och förklarar för våra oförstående politrucker att detta accepterar vi inte längre!

Tekniken för att överföra signaler till våra hjärnor eller fysiska organ sipprar fram i takt med att problemen uppdagas. Genom svårupptäckta förändringar i redan godkända vacciner hoppas man kunna undandra dessa experiment från patentmyndigheternas insyn. Men verkligheten är svår att dölja. I spåren av en nymornad opposition kommer nu allt fler kunskaper och misstag på bordet. Låt oss hoppas att allt fler modiga kritiker kommer fram och offentliggör sina observationer, den mediala Fuellmich-kommissionen kommer att bli den murbräcka som kanske får muren att rämna. De politiker som fortsätter att blunda har ingen framtid att räkna med, även om de tror det idag. Låt det kommande valet visa dem detta!

Avslutningsvis kan jag nämna att jag under juni rest runt i EU och passerat tolv nationsgränser med bil. Inte i något enda fall har man bett om vaccinintyg eller PCR-testintyg. Detta trots en intensiv skrämselpropaganda i svenska medier. Verkligheten är inte fullt så dramatisk som vissa vill att den skall se ut. När Macron i Frankrike nu går ut med skärpta restriktioner riktade mot barer och restauranger i syfte att sabotera semestern för sina landsmän, är det en desperat åtgärd i syfte att göra sina uppdragsgivare nöjda, snarare än ett skydd av folkhälsan. Den 10 april 2022 blir Macron avsatt för gott som Frankrikes president i det kommande valet. Hans parti ligger i spillror. Borde inte det vara en varning till Löfvén och hans kollegor i EU?

Peter Krabbe

Nationen – ett spel för galleriet?

Så här på nationaldagen kan det vara på sin plats att belysa om och hur nationellt oberoende vi är i verkligheten. Utgångspunkten är dels vårt beroende av FN genom alla avtal genom vilka den svenska regeringen okritiskt överlåtit vår nationella beslutsrätt till denna skenbart internationella organisation, exempelvis genom Agenda 2030 och dussintals andra liknande avtal, dels, och i detta sammanhang främst, WHO:s roll i politiken där vi nu slaviskt följer alla diktat rörande pandemins hantering.

Sverige är medlemsland i WHO tillsammans med 192 andra länder och har förbundit sig att följa dess konstitution, som förbehåller organisationen rätten att ta samtliga övergripande beslut rörande hanteringen av Covid 19. Vi har bara att lyda alla beslut i hälsofrågor som dess styrelse fattar. I styrelsen sitter även Bill Gates – normalt förbehållet nationernas representanter – som dessutom utsett sig till representant för flera andra nationer. Gates motiverar detta med sin stora finansiering av verksamheten, dvs han har köpt sitt inflytande i en organisation som har rätten att fatta globalt gällande beslut i hälsofrågor. Det är i spåren av detta upplägg som vi nu får globala beslut som förbjuder verksamma mediciner mot Covid 19, som Ivermectin m.fl. Syftet är att kunna genomföra vaccinationer som allt fler experter förkastar som vansinniga, allt för att garantera de miljardvinster som vaccinbolagen genom GAVI ser fram emot genom nationella tvångsinsatser mot sina medborgare, exempelvis vaccinpass och andra exkluderande åtgärder för dem som vägrar underkasta sig Bill Gates.

Dessutom har organisationen inklusive Gates sett till att bevilja sig total juridisk immunitet och frihet från straffansvar. Detta i fullt medvetande om de tusentals, om inte miljontals, drabbade av vaccinationer som inte fått eller kommer att få avsedd funktion utan istället drabbas av död eller livslånga handikapp. Vi får se om den medborgarkommission som nu börjat arbeta genom Rainer Füellmich kommer att kunna väcka den opinion som behövs för att störta dessa tyranner. En belysande intervju med professorn och insidern i WHO Astrid Stückelberger diskuterar denna problematik och kan lyssnas på här via Pandemic News. För att undvika att den raderas återger jag här en sammanfattning på engelska från siten:

Dr. Astrid Stückelberger dropped some major bombshells during a recent interview that completely blew the lid on billionaire eugenicist Bill Gates, the corrupt World Health Organization (WHO), and other nefarious elements that all conspired together to perpetrate the Wuhan coronavirus (Covid-19) plandemic on the world.

A scientist, writer and WHO insider, Dr. Stückelberger used to believe in the work of the United Nations arm until she started to see some serious red flags with the way it operates. Much like the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the WHO functions more like a private corporation than it does a public health agency, working to advance the interests of Big Pharma and other pro-vaccine forces like the Bill & Melinda Gates Foundation.

As a professor at the University of Applied Sciences in Switzerland as well as a lecturer within the Institute of Global Health of the Faculty of Medicine at the University of Geneva, Dr. Stückelberger is a credible source, by the way, whose insider information about the WHO is noteworthy.

In a nutshell, WHO member states, of which there 193, are bound by whatever rules and restrictions the WHO decides to impose in the name of “public health.” With the Chinese virus, the WHO pronounced all sorts of new requirements that the vast majority went along with, except for two: Iran and the United States under President Donald Trump.

Behind the scenes, Gates and his cohorts, along with GAVI, were steering the WuFlu ship with the WHO appearing to make all the decisions. And thanks to the way the WHO operates, the plandemic was easy to implement.

“It is embedded in the constitution of the WHO,” says Dr. Stückelberger about the ease with which the WHO is able to decree international ‘health regulations.’ “So, they don’t need to adopt it. It is immediately approved and it’s an obligation, so it is legally binding.”

Bill Gates petitioned to become his own “member state” at the WHO

Gates holds an incredible amount of sway over decisions made at the WHO, which impact most countries around the world. He has paid the agency so much money over the years that he now thinks he has the right to vote as if he was his own country.

Dr. Stückelberger explains that Gates holds immunity in Switzerland where such deals are made, as does GAVI, and has repeatedly tried to become his own “member state” in the eyes of the WHO – though it is unclear if he was ever actually voted in as such.

Even so, Gates still pulls a lot of strings at the WHO. He negotiates and signs contracts on behalf of different countries, acting as the unelected middle man in deciding which vaccines or pharmaceuticals will be purchased by them.

As you may recall, Gates planned for the Wuhan coronavirus (Covid-19) with his Event 201 exercise back in the fall of 2019. This exercise involved strategizing for a major pandemic that just so happened to materialize several months later.

Dr. Stückelberger witnessed firsthand how the WHO has been holding the same types of exercises for years, which is what first tipped her off to something fishy. She also notes that in recent years, the WHO has changed all sorts of definitions in its health guidelines to allow for any form of influenza or even the common cold to potentially be declared a “pandemic.”

Even the word “immunity,” she says, which we likewise noted, has been redefined by the WHO to only include vaccine-related “immunity” as opposed to natural immunity.

More related news about the Wuhan coronavirus (Covid-19) can be found at Pandemic.news.

WHO insider exposes GAVI, Bill Gates for perpetrating coronavirus plandemic (pandemic.news)

Från min nuvarande franska horisont återger jag den franska nationalidolen och Nobelpristagaren Luc Montagniers synpunkter på framtiden för de som bekymmerslöst redan låtit vaccinera sig, inte för att skrämma någon men för att alla skall förstå att hela scenariot med Covid 19 och efterföljande, regelbundet återkommande injiceringar de närmaste åren handlar om politik, inte sjukvård.

Som banbrytande HIV-forskare är Montagnier bättre än någon annan lämpad att bedöma hur sammansättningen av vaccinerna utformats för att orsaka mer skada än nytta. Den ökning av smittspridningen i länder där vaccinationerna utförts i större skala ser vi nu kan relateras till de vaccinerade, inte till det omvända. Man har helt enkelt konstruerat ett perpetuum mobile, en evighetsmaskin av smitta. Man kan också konstatera att Montagniers upptäckt av ingredienser av HIV och malaria i coronaviruset leder till en förklaring till varför Gates försöker få bort de mediciner  som HCQ och Ivermectin som botat just dessa företeelser i tidigare sammanhang.

Man är också inne på hypotesen att testpinnarna för PCR-testerna som grundligt körs runt långt upp i näsan också har som uppgift att registrera vårt DNA, allt för framtida bruk inom transhumanismen. Detta har vi också diskuterat tidigare på bloggen. Eftersom även denna text på Pandemic news lär försvinna snart återger jag även den här nedan.

Nobel Laureate and leading French virologist Luc Montagnier predicts genocidal wave of deaths from vaccines and blood clots

Nobel Laureate and leading French virologist Luc Montagnier, the scientist who discovered HIV, says the tens of thousands of documented injuries already, including over 4,000 deaths, are caused directly by the Covid vaccines. The wave of genocide is around the corner, and after studying at length the ingredients contained in the injections and what they do, Montagnier came to the conclusion that every single person who gets the shot will eventually die from ‘ADE’ – antibody-dependent enhancement.

Montagnier, the world’s leading virologist, is credited with being the first to discover HIV, proving he is well versed in studying the immune system, and what strengthens it versus what decimates it. He has witnessed that the curve of vaccinations for Covid has been followed by a wave of deaths, and he says it’s the same curve in countries and nations around the world.

Montagnier is witnessing, in his own studies of humans at his institute, that vaccinated people are coming down with Covid. He also fervently declared that you don’t vaccinate the masses DURING a pandemic. It’s absurd. It’s a huge mistake (but again, it’s planned this way).

The scariest part of this whole ordeal is that the Covid-19 virus came from a laboratory and its artificially spliced DNA can be found in the vaccines too. Montagnier has now, post-Covid-release, confirmed that the “presence of elements of HIV and germs of malaria in the genome of coronavirus is highly suspect and the characteristics of the virus could not have arisen naturally.”

Now, governments around the world have catalogued and databased swab-test DNA using AI (artificial intelligence) so the globalists can decide who dies (of blood clots blamed on Covid variants) and when.

Tune your internet frequency to Pandemic.news for updates on how to prepare and take care of your body and mind with superfoods, supplements and whole organic food right now and during the upcoming communist apocalypse.

Inom den ekonomiska sektorn har vi samma centralisering av beslutsprocesserna genom Världsbanken och bankernas bank, BIS i Schweiz. Detta land framstår allt tydligare som ett centrum för globalismens beslutsfunktioner, vi kommer att få en roll för Schweiz inom globalismen som motsvarar Vatikanens inom kyrkligheten och City of Londons inom global affärsadministration. Det är ingen tillfällighet att Schweiz hållits utanför EU, men ändå ligger mitt i prick. De som tror att Sverige har en roll att spela i detta sammanhang är tyvärr mer än lovligt naiva.

Vifta gärna med vår vackra svenska flagga idag, men inse samtidigt realiteterna, om vi skall kunna vara stolta över vår flagga skall vi också ha kvar rätten att bestämma över den nation som den symboliserar. Det har vi inte längre, så hjälp till med att ändra på detta innan det är för sent…

Peter Krabbe

Det Goda Kriget?

Det pågår i nutid ett krig av ett slag som för de flesta av oss framstår som obegripligt. Ett virus har under det senaste året härjat över stora delar av världen och efterlämnat ett ständigt växande antal döda, i dagsläget tre miljoner, och många allvarligt skadade. Våra räddande änglar skulle vara de mäktigaste finansbolagen i världen och deras agenter med sina ”i all hast” utprånglade vacciner. Tror vi på att dessa monopolister vill rädda oss eller är de i själva verket våra motståndare, de som står på andra sidan och vill se oss och våra anhöriga dö en kvalfull död?

Allt för att kunna öka sina förtjänster i en värld där man kan sälja det som man vill påstå är det enda verkningsfulla läkemedlet – vaccinet – till ett pris där de desperata nationalstaterna betalar oavsett kostnaden – med pengar hämtade ur sina medborgares skattekonton. Eller handlar det om en påbörjad depopulation av vår värld?

Att offren får betala för sin egen undergång kan man, beroende av vilken sida man står på, betrakta som antingen genialiskt eller världshistoriens hittills värsta cynism.

För att förstå detta måste man först ta ställning till om detta plötsligt uppkomna virus egentligen är ett vapen, framtaget av dem som vill ta ett fastare grepp över hur världen skall styras, eller om det är en tragisk men naturlig spridning av ett virus från en fiskmarknad i Wuhan i Kina. En vetenskaplig betraktelse över detta bifogar jag nedan, skriven av vetenskapsjournalisten Nicholas Wade, med senaste anställning hos New York Times 2012, därefter lämnad i eftertankens kranka blekhet. Om man inte omedelbart vill ramla framför ett tunnelbanetåg lämnar man frågan öppen för egna tolkningar, vilket också Wade gjort. Dock är det inte svårt att dra egna slutsatser av materialet, något som också ett stort antal forskare världen över redan gjort.

Låt oss därför hypotetiskt anta att viruset är framställt vid ”Wuhan Institute of Virology” i syfte att genomföra programmet ovan. Idén bygger då på att man saknar andra botemedel än det nu snabbt framtagna vaccinet. Därigenom kan man få igenom den dispens som befriar tillverkarna av vaccinet från allt ansvar för de biverkningar och dödsfall som man redan vet kommer att bli vanliga vid vaccinationerna. Behovet av dessa kan bara motiveras av att en nödsituation uppstått, där man saknar alternativa botemedel, detta är klart uttryckt i gällande lagstiftning.

Till sin fasa upptäcker vaccintillverkarna att ett flertal läkare och forskare världen över i sin tur upptäcker att ett flertal sedan lång tid tillbaks beprövade mediciner och hälsopreparat, må vara framtagna i andra syften, på rekordtid botar till och med de värst drabbade, döende och långtidssjuka i Covid 19. Larmsignalerna ljuder i världens finanskretsar, stoppa dessa mediciner annars kommer hela projektet att kollapsa ekonomiskt och läkemedelsbranschen kommer att gå på knäna. Hela denna alternativa medicinsektor består nämligen av preparat där patenten sedan länge löpt ut och hälsopreparaten går inte att ta patent på, eftersom de redan finns omkring oss i naturen. Om nämnda nödsituation upphört kommer också mandatet att leverera obeprövade vacciner att upphöra.

Hur denna monopoliserade finanssektor lyckats förbjuda dessa effektiva läkemedel i land efter land är en fråga som vi måste ställa oss nu, innan det är för sent. Man har låtit miljoner människor dö med främsta syfte att tjäna pengar på en iscensatt sjukdom som lätt hade kunnat bekämpas med enkla, redan befintliga mediciner :

I Sverige infördes redan 2015 lagar som hindrar införsel av mediciner från andra länder som inte redan underkastat sig nyordningen. Vad finns det för anledning att förbjuda import av mediciner som är godkända och länge använda i andra länder utanför finanssektorns räckvidd? Vet ”vi” bättre eller finns det här en djupare komplott mot mänskligheten än vad vi får lov att diskutera?

Fråga våra politiker innan nästa val vilka skäl som talar för att monopolföretagens ekonomiska förtjänster är viktigare än tiotusentals svenska medborgares liv!

Fråga dem också vilka förluster i människoliv som är ”rimliga” för att få kostnadsbalans inom äldrevården, pensionskassorna och migrationen! Fråga samtidigt hur vår växande statsskuld skall kunna finansieras när stora delar av näringslivet drivs i konkurs genom inskränkningar i vår rörelsefrihet och våra medborgerliga rättigheter, trots att det hade räckt med att dela ut enkla och beprövade mediciner till dem som blir sjuka. Varför sjukdom inte botas med hjälp av mediciner utan genom genmanipulerande insprutningar, trots att 90% av de vaccinerade aldrig hade behövt riskera att bli sjuka?

Kort sagt, se till att vår s.k. regering avsätts fortast möjligt innan det är för sent att rädda både demokrati och välfärd i vår lilla del av världen! Resten lär vi inte kunna göra mycket åt, tyvärr.

Peter Krabbe

Nu drar vi upp rullgardinen!

Kanske är det svårt många gånger att lägga ett pussel utan att ha bilden på kartongen framför sig. Vi har massvis av pusselbitar liggande runt omkring oss, men hur skall vi kunna se motivet bara genom att planlöst försöka para ihop alla bitar? Nåväl, jag skall spara det arbetet genom att låta David Sörensen hålla upp den färdiga bilden framför er, det finns nämligen inte tid för att fortsätta fundera längre. Låt oss istället arbeta för att stoppa galenskaperna, våra politiker kommer inte att göra det.

Owning a world
with people who own nothing

As most of us understand by now, the pandemic was planned with the sole purpose of submitting humanity to a New World Order of unprecedented tyrannical control by the ‘superrich elite’. If you haven’t seen the evidence for this yet, then I strongly encourage you to first read this in depth report, that reveals all the undeniable evidence of how the pandemic is the smokescreen for implementing a new level of totalitarian control.

Covid is the excuse to lock down the world, supposedly to save humanity. In reality the agenda behind the lockdowns is very different. In their own books, videos, websites and conferences the globalists make it crystal clear what the purpose of the lockdowns is:

The essence of this Great Reset is that all debt of every human being would be cancelled, which would save us from the financial devastation resulting from the lockdowns. Having all your debt cancelled surely sounds like a wonderful solution. ‘Thank you globalist elite!’ However, it comes with a price tag. In return for this ‘financial rescue’ everyone would have to give up all private property.

From that moment on, nobody would own anything, and we would all rent everything: cars, houses, etc.

The mind behind this plan is Klaus Schwab from the World Economic Forum, which is working closely with the World Health Organization, the World Bank, the European Union, the United Nations, and other globalist entities. Schwab has become a key player in the globalist movement, steering most nations and industries towards this agenda. He welcomes globalist world leaders every year in the renown World Economic Forum conferences in Davos, Switzerland. So what I am telling you here is no weird fairytale, it is fact.

This notorious leader of the globalist elite released a video with the presentation of their plans, and he literally says:

‘You will own nothing, and you will be happy.’

Yeah, right, while they will own everything…

Bluntly said: their plan is to throw the world into an abyss of despair, so they can become our ‘saviors’ who will ‘take good care of us’. No debt, no need, no worries, but… also no possessions, no privacy, no rights, no freedom, no voice.

Slaves forever.

The elite would become the true owners of all humanity, claiming this is for our well being. Their magic word is ‘sustainability’. They claim that this insane plan is the only way to sustain life on earth. How convenient for themselves…

Bye bye humanity,
welcome transhumanism

Their agenda however goes on. Once these globalists are in full power, they would basically end the human race, by replacing most people with Artificial Intelligence. Klaus Schwab announced that 40% of all jobs will be performed by A.I. in the near future. So they need to erase 40% of humanity, to make room for this, naturally.

No use of having 40% of humanity walking around doing nothing…

In his notorious book The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab explains how the original human race will end, and make room for the next step in human evolution: we will all become cyborgs. Our bodies will be greatly altered using technology. Man and machine becoming one.

No, that is not the script for a science fiction movie, this is reality. His book is right there, on the shelves of stores around the world, and this is the man pushing the current events in the world. Governments around the world are embracing his ‘wonderful ideas’ and they are already telling children in schools how much smarter they will be with a chip in their head. Elon Musk wanted to call his child A.I. and is a pioneer in the human-robot fusion.

Mark Zuckerberg said during a public speech:

‘I WAS human…’

Let that sink in for a few seconds…

Giving up all freedom,
in return for being a robot

Becoming a cyborg may sound fascinating, as it could give us some technological ‘superpowers’. The mental programming of humanity has already been happening for decades, through movies like Terminator, Robocop, Ironman, etc. The message is always that the symbiosis between man and machine results in a superhuman. The reality is however not as appealing… It will literally mean that your body will be connected to the Cloud, or the worldwide network of digital surveillance.

They would be able to control, manipulate and direct you anyway they want, because your brains and nervous system would be connected to their fingertips, just as our smartphones are connected, and used to constantly spy on you.

Simply said: you will lose any and all freedom. Being a digitally connected man-machine, you would no longer have privacy, as they would have direct access to your digitized body and consequently know EVERYTHING you say, do, feel, think, believe, etc.

Did you know your phone records all your conversations, constantly films you, and tracks your every move? Have you ever wondered why you talk about something and then an hour later you see an ad on Facebook promoting the very thing you talked about? Or have you ever noticed how you made a phone call to somebody and a little bit later you see that person being suggested as a friend on Facebook? Or have you ever noticed that you are in a certain place, and suddenly Google is offering you shops and events in that exact location? You are tracked non stop.

Integrating all this into our own bodies, is the next step, which will eliminate our autonomy, and submit us entirely to their totalitarian control.

That’s the plan of these psychopaths. Horrible movies becoming reality,… just like the pandemic has been announced by dozens of ‘pandemic’ movies, comic books and TV shows the past years.

For those who dismiss this as ‘a conspiracy’: I invite you to read the book ‘The Fourth Industrial Revolution’ by Klaus Schwab, listen to Elon Musk, look at Mark Zuckerberg, view the videos by the World Economic Forum, see what’s on YouTube, and you will see how they have been announcing this for decades, and are now openly saying it’s time for this next move ’forward’.

Seizing absolute control over every aspect of human life, is the ultimate purpose of the planned pandemic. The lockdowns destroy humanity’s strength and wealth, so everyone would come begging for the solution: eating from the hands of the globalists. Very simple.

It’s also evident from the inventions by Richard Rothschild in 2015: this British lawyer created a virus detection system (labeled as COVID-19 testing system!), which scans a persons most private body functions, and sends this to artificial intelligence in the Cloud. A ‘virtual robot’ then warns health authorities to take action, like placing this person in quarantine.


Invented in 2015 and specifically labeled as a COVID-19 detection system today. Connecting people to artificial intelligence, to rule humanity.

The first step is submitting the world to their control through lockdowns, vaccine passports, constant testing, track and trace systems, etc. Once that succeeds, they can roll out the next phase: transhumanism, digitizing all life, eradicating original humanity, replacing everything with A.I., and claiming to offer eternal life, in the harness of a robot. They are already making robotic bodies, where humans can transfer their mind to, to have ‘eternal life’.

Yeah, if you think ‘eternal life’ is being locked up in a lifeless machine, controlled by the elite.

Opposing the
one world superstate

What does this have to do with the vaccines? EVERYTHING! President Trump has always been a major obstacle in these wicked plans. He made it very clear to the globalists that he is not going to allow them to destroy America, and turn it into a nameless, branded slave of the New World Order.

The true vision behind ‘Make America Great Again’ is to prevent it from being absorbed by the monster of the global superstate.

Trump was therefor their greatest threat. That explains their unrelenting attacks on him. It also explains why he was so bashed by the media, non stop. They just had to take him out. It is also the reason why he had to be removed from office through election interference, so a globalist puppet could replace him.

Trump was their worst nightmare. A massive stick in their wheels.

When they unleashed the pandemic, their plan was to impose vaccine mandates on all of humanity. This was key to their agenda of turning the earth into one huge prison state. If life is only possible with a vaccine passport, you are a slave of those who mandate all future vaccines, and there’s no way out. You can only move around, if you take the next vaccine, and the next, and the next, and so on.

Vaccines become the only key to a normal life.

These brand new mRNA vaccines however serve the plans of the globalists in more horrendous ways than any sane human being can imagine. As we understand the agenda of changing humanity into easily controllable cyborgs, it shouldn’t surprise us that the ultimate goal of forcing people to continually get more and more injections, is in reality to inject into them an increasing amount of DNA and RNA altering material, as part of the plan to shift humanity from version 1.0 to 2.0.

Transhumanism is at the very heart of the globalist agenda.

Ending humanity as we know it, reprogramming the human DNA and making us all fit to become the desired type of obedient, unquestioning citizens of the worldwide superstate, run by this elite.

No, it’s not too far fetched. Mark Zuckerberg, CEO of Facebook was caught on camera, admitting in an insider meeting with his staff, that the mRNA vaccines indeed alter the human DNA. Interestingly enough he censors anyone talking about this on Facebook…

Video footage shows how the Pfizer vaccine contains an unknown living organism. What is the purpose of this  living organism inside the vaccines? Why is there so much talk about inserting nanotechnology into the human body?

I believe the vaccines are used to prepare our bodies to become connected to the digital control networks. Reprogramming human bodies, to increasingly become digitized, making us connectable to technology. Every new vaccine adds a little more nanotechnology, one step at a time, more and more…

Dr. Carrie Madej explains in the documentary The Battle For Humanity (make sure to watch this!) how injected nanotechnology, can set up ‘drug factories’ inside of our bodies. These invisibly small ‘factories’ can then produce all kinds of drugs on command. They could be activated by an external source, like sattelites, cell towers, or our smartphones. Dr. Madej says how she was present at several top level medical conferences, where the ‘experts’ (she calls them ‘crazy, evil professors’) openly talked about this.

Besides preparing humanity for transhumanism, the vaccines also serve to dramatically reduce the world population, by killing all the weak and vulnerable ones, whose bodies cannot withstand this biological attack.

As you are probably aware of, dramatically decreasing the worlds population is at the top of their to-do list.

Weaken humanity
by poisoning them

Thirdly the vaccines serve to weaken the world population in general, so they would be easier to control. A weak and tired person is only just able to work for the elite, and has no strength left to ask questions or resist.

This is a strategy they have been using for decades already, by poisoning our food, water, air, medicine and minds.

It is no coincidence that most of the food in supermarkets is industrial, highly processed, extremely toxic pseudo-food, that – according to many medical doctors – accounts for 85% of all modern day disease. It is also no accident that gas stations only offer health-wrecking ‘snacks’ to the countless travelers. Fast food chains dominate every nation, offering rubbish to humanity that this world has never seen before, in her long existence. All this toxic fake-food is weakening humanity, as never before.

90% of all modern day disease didn’t even exist a century ago!

It’s hard to find a fully healthy person on earth today, specially in the western nations. It seems as if everyone has some sort of health issue. Chronique fatigue, sleeping disorders, allergies, ringing in the ears, headaches, nervous pains, arthritis, cancer, diabetes, and hundreds of other illnesses. Did I mention the worldwide epidemic of anxiety disorders, depression, autism, etc? Statistics show children have more chronic health issues, than ever before. At the same time they are the most vaccinated children who ever existed. See the connection?

Weakening the population is key to controlling them.

That’s why every effort to create natural medicine, always faces tremendous opposition, and it’s also why thousands of natural doctors have been found dead, and every inventor of a cancer cure suddenly had a ‘heart attack’.

As controlling, erasing and weakening humanity is at the very heart of the plans of the globalist elite, imposing vaccine mandates is critical to their success.

If there’s a cure,
no vaccine can be mandated

Now that we know their agenda, we come to a key question: what did President Trump do, to sabotage these insane plans?

He started promoting cures and therapeutics for COVID-19.

By doing this, he effectively removed every legal base for vaccine mandates in America. Because a vaccine can only be mandated if there is no cure. That’s why every single cure for covid has been suppressed by the globalists. That’s also why many medical doctors who successfully treat covid patients, have been censored. They desperately need to hide the cures for covid, because they must succeed in mandating the vaccines, both now and forevermore.

So when Trump started tweeting about the cures for covid, he simply threw a big rock into their windows. He also tweeted the famous White Coat Summit by Americas Frontline Doctors, where safe and effective covid-cures were presented to the world, which again eradicates the need for a vaccine. The live broadcast was viewed twenty million times and then this group of medical doctors was censored by Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, and their website was taken down.

What did Trump do? He promoted them on Twitter! BAM! Another major blow in the face of the globalists. ‘There are cures for COVID-19!’

Later Trump and his family said they had covid, and recovered blazing fast thanks to the ‘miraculous therapeutics’ they had received. Once again President Trump removed the legal base for vaccine mandates, by declaring that he, his wife and his son were cured by therapeutics.

So President Trump has made it very clear to the hundreds of millions of people around the world, who listened to him:

‘Nobody needs a vaccine. There are cures. No vaccines can be mandated.’

However…

How can you save severely brainwashed people?

President Trump was facing an enemy of enormous proportions … in the minds of the majority of the American people, and the world. For decades the mainstream media and criminal health institutions have indoctrinated all of humanity with the lie that vaccines are the only way to stay healthy, and defeat infectious diseases.

As a result President Trump had to deal with a world population that is so severely brainwashed, that – no matter how much he speaks about cures and therapeutics – they still demand a vaccine.

Now comes the clue: knowing that only a vaccine would be able to end the globalist lockdowns, and therefor prevent the Great Reset, Trump knew he had to start pushing vaccines. So he did. Interestingly enough, he tweeted right after his first announcement of the Pfizer vaccine:

“I wish people would stop killing themselves.”

That says it all, right there.

Then Trump did something else to once and for all prevent the vaccine mandates: he rushed the development of the vaccines so ridiculously fast, that they ended up being not a real vaccine, but an experimental medical product. A medical experiment can NEVER be mandated! So once again, he sabotaged the plans of the globalists to impose vaccine mandates. Also, he knew fully well that the educated part of the world will be greatly alarmed by this. By making the vaccines experimental products, he gave all of us the perfect tool in our hands to warn humanity:

This is not a vaccine, but an untested, experimental biological agent!

Another strategic element of these rushed vaccines, is  because they skipped all necessary safety testing, they are causing way more adverse events than planned, which once again is alarming humanity!

Thanks to this rushed dangerous vaccine, that has more adverse events than any vaccine ever, billions of people are now learning, for the first time in their life, about the devastating risks of vaccines in general! It wouldn’t surprise me if this ultimately results in vaccines being banned from the face of the earth altogether, in the future. Who knows…

You have to understand this: Trump can never say publicly how bad vaccines are. He would right away be accused by all the big media, and the majority of the corrupt government (left and right!) of murdering the American population. So he has to be smart.

He gave the world ‘vaccines’, therefor the lockdowns can be ended, and the plan to destroy humanity through endless lockdowns fails.

Of course he needs to say they are ‘safe and effective’, but even this is waking up the world, as people hear the claim ‘safe and effective’ while around them they see the destruction these vaccines are causing. This is undermining their blind faith in the governments and ‘health’ institutions, which is again a massive blow on the stronghold of the elites’ control over the world.

The globalists are freaking out of course, because this wasn’t their plan. So now they are all crying out in a frenzy:

’The vaccines actually don’t even protect you, you still need the lockdowns, essentially the vaccines don’t do anything. You can still get and transmit COVID-19.’

Total insanity of course, which is waking up even the most brainwashed people among us. ‘Who on earth wants to take a medical experiment, that doesn’t even do anything?’ More and more people ask questions, which is the last thing the elite needs.

Do you see, how the strategic steps taken by Donald Trump are literally wreaking havoc on the plans of the wicked globalists?

The deadly toll of
choosing ignorance

Of course it is tragic that people suffer from the vaccines. But let’s be honest: the amount of information warning the world for these vaccines is so immense, so overwhelming…. It is indeed a conscious choice of many people to deny all this wisdom, and as Trump said on Twitter to ‘kill themselves’.

The Bible speaks about how Wisdom stands on the corners of the streets shouting to the people, to warn them. But they prefer foolishness instead of wisdom, and as a result they walk into their own doom.

It is a basic reality in this life: when we reject sound wisdom, we end up in destruction. Only wisdom keeps us safe.

Trump shouted from the rooftops that no vaccines are needed, because there are cures. Everyone with an ear, heard that. Then he had to play the wargame to stop the New World Order, by pushing a vaccine, that is experimental, therefor it cannot be mandated, yet it should help end the lockdowns.

I hope you understand the kind of war we are in, and the strategic way Trump has to move, in order to save America and the world from the globalist New World Order.

If the lockdowns can be stopped, their plan fails, and freedom is restored!

That’s what it’s about.

The election steal was
part of the plan

Then there is the election fraud. Do we really think this was a surprise to President Trump and his military intelligence support group? Of course not. It doesn’t matter what we believe about the military intelligence operation called Q, fact is they accurately predicted everything that has happened so far.

They warned the patriots that Biden would be president, that a necessary scare event would occur, that we had to walk through the dark in order to see the light, that the elections would be stolen, and that a foreign entity would take control of the White House. Even the attack on Congress and impeachment attempt was predicted.

It’s for a reason that Q kept saying: ‘Trust the plan’ and ‘Nothing can stop what is coming’.

These military intelligence patriots and God fearing freedom fighters have been preparing the take down of the corrupt power structure for decades. They are – as far as I have been able to discern – among the most intelligent and wise people on the face of the earth. They claim to have access to all the information in this world, and see and hear everything the elite is doing.

Of course the election theft was part of their plan. They knew what the wicked were preparing. George Soros made it plain and clear during his speech at the World Economic Forum:

‘Trump is a threat that will disappear in 2020’.

What is happening now? Can Trump personally reveal all the evidence for the election steal? Of course not. He would simply be accused of lying, and many Americans would hate him even more. So what is Trump doing? He is allowing the people of America to expose the evidence for the election steal. He stepped aside, as if he ‘accepts’ the election results, and meanwhile Mike Lindell is producing epic documentaries that prove how the elections have been stolen. BAM!

Trump cannot be accused of refusing to accept his ‘loss’, and independent citizens are doing the work.

Another element of allowing the election steal, is that this causes all corrupt politicians to reveal themselves. So now Trump sees all the true faces, and he knows who was a traitor all along. All the corruption is being exposed.

All by all I believe we are seeing a very smart operation being worked out, that will eventually save America, and ultimately the entire world.

It is for a reason that leaders from 28 nations have asked President Trump to help them defend freedom in their countries. I am preparing a video that shows this.

Do I like how Trump is now promoting these vaccines, and how Ivanka shows herself supposedly taking ’the shot’? No. I hate it with every bit of my being. But I know what is at stake here. If the lockdowns continue, the nations are plunged into extreme poverty, and the globalists succeed in their Great Reset and the New World Order, that will be the end of humanity, as they will enforce the transhumanism agenda as the next phase. Then this world will become one technological cyber prison, with only obedient cyborgs and robots.

That’s not a scenario for a movie, it’s the insane reality these stark raving mad psychopats are envisioning. All under the guise of ’sustainability’. The only thing they want to sustain is their power and control.

How so many thousands of leaders can follow their insanity, is a mystery to me. I assume they have been walking the croocked paths of compromise so long, that their ability to think clear has been lost, plus the lust for position and money is blinding them further.

Some insist that Trump also serves the dark side, but to me that doesn’t line up. The fact that entire cults of witches and satanists all over the world have stood up to publicly curse Trump, shows how the realm of darkness hates him. If he was on their side, the global community of witchcraft and satanism would never attack him like that. Never before in history has there been such an organized effort by witches and satanists all over the world, to collectively try to destroy a person.

The hatred of the mainstream media against Trump also shows clearly what camp he is in. The media only bash their enemies! Even the collaboration between several nations worldwide to steal the election, is solid evidence of how Trump is a threat to the cabal.

I am convinced there will come a day when the election will be revisited and the righteous President – overwhelmingly chosen by the people – will be acknowledged. We are now simply in a difficult period of waiting, persevering and doing our part in this battle for the salvation of humanity.

And believe it or not: all of us play a critical part. You are needed, just as much as I am needed. You can do so much more than you are aware of: praying, spreading truth, supporting other freedom fighters, and so on.

If we all form ONE VOICE worldwide, nothing can stop us.

David Sörensen

Blev det för mycket att ta in? Nåväl, vi har hela Valborgshelgen framför oss, så ta en bit i taget och låt det sjunka in! Vi står inför de största förändringarna i världshistorien, de kommer att genomföras inom det närmaste decenniet om vi inte tar oss samman och protesterar – eller kanske snarare ser till att vi får en regering och politiker i vår riksdag som ser mer till allas våra intressen än till sina egna. Problemet är att vi inte har några partier som fullt ut förstår den agenda som skisserats ovan av Sörensen. Att slänga klichéer som konspirationsteorier i ansiktet på alla dem som redan har börjat se hur pusslet skall läggas är inte längre acceptabelt, vi närmar oss alltmer ett skarpt läge. Inför kommande val måste alla hjälpa till med att ändra på detta! Vi kommer inte att kunna påverka det som sker i större sammanhang som EU och FN än på länge, men om Sverige vill vara ett föregångsland är det dags nu att lägga om rodret och försöka greppa verkligheten, åtminstone på hemmaplan. Det kommer inte att behövas så mycket för att andra skall följa efter…

Peter Krabbe


Kampen om våra hjärnor.

Dagens blogginlägg är skrivet av den amerikanska läkaren och vaccinmotståndaren Sherri Tenpenny och översatt till svenska av Sture Blomberg. I ett av etablissemanget kritiserat uttalande säger hon bl.a. att ”Some people are going to die from the vaccine directly,” Tenpenny said in the video, which has nearly 1 million views. ”But a large number of people are going to start getting horribly sick and get all kinds of autoimmune diseases, 42 days to maybe a year out.”

Facit efter bara en kort tids vaccinerande är att bara i Sverige har 161 personer dött som direkt följd av vaccinationen (Läkemedelsverkets statistik).  De långsiktiga konsekvenserna vet vi än så länge inte mycket om. Vi har därför all anledning att ta Tenpennys varningar på allvar:

Transhumanism är ett begrepp inför framtiden då människa och teknik blandas,
vilket resulterar i själlösa intelligenta maskiner. Det är en rörelse som gynnar
utvecklingen av en ny mänsklig art genom användning av integrerade kretsar.
Genom att kalla det ”mänsklig förbättring för den post-mänskliga eran” antar
transhumanister att mänskligheten bara kommer att förbättras av maskiner. Ingen
kommer till skada. Ingenting förstörs. Och ingen möjlighet till tvång eller dominans.
I en post-human värld kommer mänskligheten, såsom vi känner den, att vara
föråldrad.
År 2012 blev pionjären för artificiell intelligens Ray Kurzweil chef för teknik och
chefsfuturist på Google. Han anställdes för att arbeta med projekt för att få maskiner
att lära sig. På grund av tekniska framsteg förutspår Kurzweil att man år 2030
kommer att tillåta att små nanoboter injiceras i människors blodomlopp. Därifrån
passerar de genom blod-hjärnbarriären och integreras i hjärnan. Den mänskliga
hjärnan kan sedan ansluta till ”molnet” och uppnå en briljans, som man aldrig kunde
tro var möjlig. Så biologiska varelser kommer huvudsakligen att bli ”icke-biologiska
enheter”. I sin bok ”The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology” säger
Kurzweil: ”I framtiden kommer det inte att finnas någon åtskillnad mellan människa
och maskin eller mellan fysisk och virtuell verklighet.”
Men om våra hjärnor kan använda molnet, så är det bara sunt förnuft att det som
finns i molnet kan använda vår hjärna. Så frågan blir då: Vem kontrollerar den
specifika informationen, som vi får använda? Vem avgör vilka nedladdningar vi får?
Det man kommer att tänka på är den störande visionen av tusentals – eller miljoner –
manchuriska kandidater.


Jakten på kontrollen över människans hjärna

I förre president Obamas ”State of the Union-tal” 2013 tillkännagav han sin plan att
satsa på tekniker för att kartlägga hjärnan. I april samma år lanserades en satsning
på 100+ miljoner dollar, som kallas BRAIN, vilket står för hjärnforskning genom
avancerad innovativ neuroteknik. Flera offentlig-privata partnerskap fick
finansiering, inklusive Allen Institute for Brain Science, Howard Hughes Medical
Institute, Salk Institute for Biological Studies, och Kavli Foundation and Institutes.
Våra skattedollar finansierade också detta projekt; de statliga anslagen inkluderade:
▪ 20 miljoner dollar till National Science Foundation för att studera hur Big Data kan
användas för att förstå hjärnans förmåga att generera tankar, känslor och minnen;
▪ 40 miljoner dollar till National Institutes of Health (NIH) för att utveckla
träningsverktyg och resurser för att stödja BRAIN-initiativet; och
▪ 50 miljoner dollar till Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) för att
utveckla verktyg för att fånga upp och bearbeta dynamiska neurala och synaptiska
aktiviteter.
Med hjälp av dessa – och andra – medel tillkännagav DARPA 2016 att de avsåg att utveckla NESD-programmet (Neural Engineering System Design). Utgivet för att
vara hjärnsdatorns nästa gränssnittsnivå (BCI) är NESD-systemet utformat för att
förvandla hjärnaktivitet till en binär kod, så att människor kan koppla upp sig på
maskiner trådlöst genom att helt enkelt tänka.


Forskningens mörka sida

Medan många fantastiska medicinska användningar kan komma ut ur denna
forskning, från behandling av PTSD och traumatiska hjärnskador (TBI), till
manövrering av hjärnaktiverade rustningar och benproteser, behövs det mycket lite
fantasi för att förstå hur denna forskning snabbt kan förvandlas till något mycket
dystert.
▪ Vad händer om den post-humana världen innebär starka, mekaniska humanoiders
dominans med förbättringar, som är utformade för att gynna institutioner på
bekostnad av individen?
▪ Kommer drivkrafterna för att skapa bioniska människor att vara ekonomisk
effektivitet, kulturell modifiering och militär dominans?
De post-humana kommer att leva längre och vara globala medborgare. Framtiden
kommer att erbjuda en enda sammansmältning av människor och opolitisk identitet.
Allt under FN:s och den globala hållbarhetsagendans styre. Bioniska människor
kommer inte att ha behov av att knyta an till varelser ens av sitt eget slag. Framsteg
inom kloning av djur och embryonal stamcellsteknologi gör att kloning av
människor kommer närmare verkligheten, vilket tar bort behovet av att alstra barn.
Detta tillgodoser globalistens oro beträffande överbefolkning på planeten. Behöver
du fler arbetsbin? Skapa dem på fabriken. De behöver inga förmåner, inga semestrar
och kan arbeta dygnet runt.


DNA-vacciner: Permanent manipulation av människor och djur

DNA-vacciner, en typ av genteknik, knåpades ihop först i början av 1990-talet. En
liten DNA-remsa, säg, från ett herpesvirus, tar sig via en injektion in i en bakteriell
”bubbla”, som kallas en plasmid. När det fyllda plasmidvaccinet injiceras växlar det
cellulära immunsystemet upp för att bli av med det främmande proteinet (plasmid +
DNA-remsa från virus). Och samtidigt skapar det humorala immunsystemet
antikroppar mot virus-DNA. När ett herpesvirus kommer in i kroppen arbetar
minnes-T-cellerna och B-cellerna tillsammans för att attackera det främmande
viruset. Detta eliminerar viruset och undviker infektion.
Denna process är inte utan problem.
▪ DNA-remsan kan införlivas i värdens DNA, vilket leder till instabilitet i
kromosomerna. Den mutagena effekten kan aktivera cancergener och stänga av de
gener, som undertrycker tumörutveckling, vilket kan leda till cancer.
▪ Att genetiskt uttrycka sig är en process i vilken gener skapar proteiner. Överdrivet genetiskt uttryck är när processen ”går överstyr” och producerar stora mängder av
främmande proteiner och förstör mänskliga vävnader via både akut och kronisk
inflammation.
▪ Den plasmid som används är ofta resistent mot antibiotika. Samma
antibiotikaresistens kan överföras till värden.
▪ Plasmid-DNA kan vara mycket lik vaccinmottagarens DNA. Anti-DNAantikropparna kan attackera mänskliga organ med liknande DNA-sekvenser.
Resultatet blir då autoimmunitet, som är en tydligt identifierad orsak till nästan 100
olika sjukdomar och misstänks vara orsaken till minst 40 kroniska och potentiellt
livshotande tillstånd.


DNA-vacciner till djur


En angelägenhet som låter som science fiction är användningen av DNA-vacciner
hos livsmedelsproducerande djur. Det främmande DNA:t kan införlivas i ett djurs
DNA och komma in i livsmedelsförsörjningen. Plasmid-DNA: t kan störa djurets
mikroflora och till och med potentiellt omvandla mikrofloran i miljön när djuren
lämnar spillning efter sig.
Denna nivå av genetisk manipulation gör DNA-vacciner till ett drömverktyg för
transhumanisterna. Eftersom en mängd företag arbetar med biotiska mänskliga
kroppsdelar och DARPA jobbar på att bygga mördarrobotar, är vi bara ett steg ifrån
att designa DNA-vacciner för att förbättra mänskligt DNA. Faktum är att Editas
Medicine, ett amerikanskt företag, tillkännagav i november 2015 att försöken, att ge
de första människorna ett genetiskt modifierat DNA, hade kommit en bra bit på väg.
Om robotar kunde tänka, känna och ha ett samvete, skulle det göra dem mänskliga?
Eller skulle bristen på genetiskt material för alltid göra dem icke-mänskliga? Att
använda kombinationen artificiell intelligens, nanoteknik och DNA-vacciner för att
införa mänskliga gener och mänskliga egenskaper i maskiner är inte längre något
som bara kan ses på film. Vid vilken tidpunkt är människor inte längre människor? När vaccinrekommendationer blir obligatoriska – och 30 stater driver nu på för obligatoriska vacciner, kommer du då att få behålla din rätt att vägra?

Sherri Tenpenny

Tid för sorg eller glädje?

Så är det då dags för långfredagen, dagen man hatade som barn, sittande i mörk kostym, stirrande in i väggen. Allt roligt var förbjudet, man fick inte skratta eller skämta, fick inte gå ut eller träffa kompisar. Inte lyssna på musik, inte prata högt. Dagen skulle vara en plåga i åminnelse av Jesus på korset.

Numera struntar man i det mesta av detta, det är säkert bättre. Dessutom väntar ju påsklunchen bakom hörnet med snapsen på bordet. Då pratar man desto mer. Nog kan vi vara kristna trots det? På påskdagen äter vi påskalammet och drar i oss några glas gott rödvin. Därefter mår vi bättre, synderna är förlåtna och livet väntar på nytt.

Kanske kan vi se en spegelbild av verkligheten här? Det senaste året med sina Covid-restriktioner har varit en enda lång, lång, långfredag och vi har suttit inlåsta i våra hus eller hem utan normal kontakt med vår omgivning. Nu vill vi ut och fira att eländet är över och återgå till det liv som väntat länge nog. Men viruset stretar emot och Gates fortsätter att flina åt oss. Kanske löser vi ändå problemen genom att visa att det finns alternativa strategier, att vi kan umgås igen, bli lite sjuka men ta de där medicinerna istället som allt fler vet kan bota oss. Få den naturliga immuniteten och slippa oroa oss. Bygga upp vårt eget immunförsvar för att klara även det kommande djävulskap som säkert redan ligger klart i laboratorierna, klart att pumpas ut för att få oss att slutligt förlora hoppet.

Den franska revolutionen började för att folket inte fick det bröd som man med all rätt krävde. Är det dags nu för en revolution i syfte att få de mediciner som vi, också med all rätt, kan kräva för att slippa bli sjuka och dö – av virus, isolering, ekonomisk konkurs eller tristess? Vaccinerna är inga mediciner, de får de lyckligt lottade att överleva några månader till, tills nästa mutation står på tur för att ställa oss i vaccinationskön igen. Vi förväntas tacka Den Goda Staten för varje månad som vi får leva.

Gamla beprövade mediciner som Hydroxyklorokin, Ivermectin m.fl. bedöms som ”obeprövade” mot Covid, trots att de bevisligen botar på kort tid, istället lanseras vacciner som knappt ens är godkända och resulterar i hundratals avlidna direkt efter sprutan som ett bättre alternativ. Receptfria piller blir plötsligt receptbelagda samtidigt som läkare förbjuds att skriva ut dem. En av de största produktionsanläggningarna för Ivermectin brinner plötsligt ner till grunden. Istället förvisas de sjuka till isolering i hemmet tills de uppnått stadiet för intensivvård, trots att alla vet att det då för många är för sent med behandling.

Vad är det då egentligen som pågår i samhället? Finns det fortfarande någon som inte förstått att vaccinationsagendan har politiska förtecken och att de kallt beräknade konsekvenserna för den enskilde är nogsamt utprovade redan för flera år sedan i syfte att genomföra The Great Reset, med en i varje avseende kontrollerad befolkning, medellös och utan inflytande i politiken? Att demokratin sjunger sin svanesång och att det totalitära Corporational Communism står klart att ta över.

Kan vi då få denna utdragna långfredag att till slut gå över till en gladare påskafton? Vi måste naturligtvis försöka, även om uppgiften tycks lika omöjlig som det var för det franska folket att störta den orubbliga kungamaktens grepp över samhället. Men maktens fundament är alltid polis och militär, de beväpnade. Spricker detta fundament sönder faller också makten. Frankrike har alltid fått gå först i historien och kommer säkert att göra det igen. Fransmännen har fått nog och inget land i väst har fått se demonstrationer i en sådan omfattning. Macrons dagar är räknade. Fransmännen tar inte sprutan.

I Sverige fäller inte oppositionen vår regering, inte ens när de har tillfället i hand. Vikingarna har blivit syltryggar som inte ens duger att göra lingonsylt av. Vi får snällt invänta att andra gör jobbet åt oss.

I väntan på det rekommenderar jag alla att göra som jag – njuta av en solig påskafton med god mat och tillhörande drycker och fortsätta njutningen på en likaledes solig påskdag med ännu godare mat och ädlare drycker. Jag önskar med andra ord alla en förhoppningsvis Glad Påsk!

Peter Krabbe

Bill Gates – grinden till ett annorlunda rike

Dagens artikel återger oförkortat The Defenders  utlägg av Robert F Kennedy J:rs sammanfattning av Bill Gates och hans hustru Melindas verksamhet i syfte att lägga vår värld under sin egen personliga kontroll. Artikeln är så viktig och fundamental för förståelsen av pågående omdaning av världen att den måste få en permanent plats även här på min blogg. Texten är lång, men kan läsas efter hand som man orkar ta till sig innehållet. Jag återger den av praktiska skäl på originalspråket, det klarar de flesta.

Jag brukar inte återge bibeltexter, men i detta fallet kan man nog säga att man får en hundraprocentig träff på bibelns texter om Antikrist. Det är svårt att bortse ifrån. Jag inleder därför med Aktiv Kristendoms definitioner på begreppet Antikrist, så får läsaren själv utvärdera kopplingen:

”Antikrist är motsatsen till Kristus. Precis som Jesus kom till jorden för att göra Guds vilja kommer Antikrist för att göra Satans vilja. Han kommer att vara Satan uppenbarad i en mans skepnad.”

”Namnet Antikrist har genom tiderna varit synonymt med ondska, men sanningen är att när han till sist uppenbaras, kommer människor inte att känna igen honom för vad han är. Han kommer inte att framstå som något motbjudande; tvärtom kommer han att vara någon som är duktig och ambitiös i att lösa världens problem. Han kommer främja det som redan håller på att bli realitet; att världen kan bli ett paradis skapat av människorna själva, utan Gud. Världen kommer att tro att med Antikrist vid rodret kan mänskligheten uträtta vad som helst.”

Därmed över till Kennedys text:

Bill Gates and Neo-Feudalism: A Closer Look at Farmer Bill

Bill Gates has quietly made himself the largest owner of farmland in the United States. For a man obsessed with monopoly control, the opportunity to also dominate food production must seem irresistible.

“Gates has a Napoleonic concept of himself, an appetite that derives from power and unalloyed success, with no leavening hard experience, no reverses.” — Judge Thomas Penfield Jackson, presiding judge in the Gates/Microsoft antitrust-fraud case

The global lockdowns that Bill Gates helped orchestrate and cheerlead have bankrupted more than 100,000 businesses in the U.S. alone and plunged a billion people into poverty and deadly food insecurity that, among other devastating harms, kill 10,000 African children monthly — while increasing Gates’ wealth by $20 billionHis $133 billion fortune makes him the world’s fourth wealthiest man.

Gates has been using that newfound cash to expand his power over global populations by buying devalued assets at fire-sale prices and maneuvering for monopoly control over public healthprivatizing prisonsonline education and global communications while promoting digital currencieshigh tech surveillancedata harvesting systems and artificial intelligence.

For a man obsessed with monopoly control, the opportunity to also dominate food production must seem irresistible.

According to the newest issue of The Land Report, Gates has quietly made himself the largest owner of farmland in the United States. Gates’ portfolio now comprises about 242,000 acres of American farmland and nearly 27,000 acres of other land across Louisiana, Arkansas, Nebraska, Arizona, Florida, Washington and 18 other states.

Thomas Jefferson believed that the success of America’s exemplary struggle to supplant the yoke of European feudalism with a noble experiment in self-governance depended on the perpetual control of the nation’s land base by tens of thousands of independent farmers, each with a stake in our democracy.

So at best, Gates’ campaign to scarf up America’s agricultural real estate is a signal that feudalism may again be in vogue. At worst, his buying spree is a harbinger of something far more alarming — the control of global food supplies by a power-hungry megalomaniac with a Napoleon complex.

Let’s explore the context of Gates’ stealth purchases as part of his long-term strategy of mastery over agriculture and food production globally.

Beginning in 1994, Gates launched an international biopiracy campaign to achieve vertically integrated dominion over global agricultural production. His empire now includes vast agricultural lands and hefty investments in GMO cropsseed patents, synthetic foods, artificial intelligence including robotic farm workers, and commanding positions in food behemoths including Coca-Cola, Unilever, Philip Morris (KraftGeneral Foods), Kellogg’sProcter & Gamble and Amazon (Whole Foods), and in multinationals like Monsanto and Bayer that market chemical pesticides and petrochemical fertilizers.

As usual, Gates coordinates these personal investments with taxpayer-subsidized grants from the Bill & Melinda Gates Foundation, the richest and most powerful organization in all of international aid, his financial partnerships with Big AgBig Chemical, and Big Food, and his control of international agencies — including some of his own creation — with awesome power to create captive markets for his products.

Former Secretary of State Henry Kissinger, a protégé and partner to David Rockefeller, observed that, “Who controls the food supply controls the people.” In 2006, the Bill & Melinda Gates and Rockefeller Foundations launched the $424 million Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) promising to double crop productivity and boost incomes for 30 million small farmers by 2020 while cutting food insecurity in half.

Characteristically, Gates’ approach to global problems put technology and his chemical, pharmaceutical and oil industry partners at the center of every solution. As it turned out, Gates’ “innovative strategy” for food production was to force America’s failed system of GMO, chemical and fossil fuel-based agriculture on poor African farmers.

African agricultural practices have evolved from the land over 10,000 years in forms that promote crop diversity, decentralization, sustainability, private property, self-organization and local control of seeds. The personal freedom inherent in these localized systems leaves farm families making their own decisions: the masters on their lands, the sovereigns of their destinies. Continuous innovation by millions of small farmers maximized sustainable yields and biodiversity.

In his ruthless reinvention of colonialism, Gates spent $4.9 billion dollars to dismantle this ancient system and replace it with high-tech corporatized and industrialized agriculture, chemically dependent monocultures, extreme centralization and top-down control. He forced small African farms to transition to imported commercial seedspetroleum fertilizers and pesticides.

Gates built the supply chain infrastructure for chemicals and seeds and pressured African governments to spend huge sums on subsidies and to use draconian penalties and authoritarian control to force farmers to buy his expensive inputs and comply with his diktats. Gates made farmers replace traditional nutritious subsistence crops like sorghum, millet, sweet potato and cassava with high-yield industrial cash crops, like soy and corn, which benefit elite commodity traders but leave poor Africans with little to eat. Both nutrition and productivity plummeted. Soils grew more acidic with every application of petrochemical fertilizers.

As with Gates’ African vaccine enterprise, there was neither internal evaluation nor public accountability. The 2020 study “False Promises: The Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)” is the report card on the Gates’ cartel’s 14-year effort. The investigation concludes that the number of Africans suffering extreme hunger has increased by 30 percent in the 18 countries that Gates targeted. Rural poverty has metastasized dramatically, and the number of hungry people in these nations has risen to 131 million.

Under Gates’ plantation system, Africa’s rural populations have become slaves on their own land to a tyrannical serfdom of high-tech inputs, mechanization, rigid schedules, burdensome conditionalities, credits and subsidies that are the defining features of Bill Gates’ “Green Revolution.”

The only entities benefiting from Gates’ program are his international corporate partners — and particularly Monsanto, in which the Gates Foundation Trust purchased 500,000 shares worth $23 million in 2010 (but later divested those shares after pressure from civil society groups). Gates himself even filmed commercials for Monsanto’s GMOs, touting them as the “solution” to world hunger.

In a typical example of Gates’ strange largess, his foundation apparently made his taxpayer-subsidized “charitable” grants amounting to $10 million to the Big Ag behemoth, Cargill, to build his supply chains for GMO soy in South Africa. Africans call Gates’ program “Neocolonialism” or “Corporate Colonialism.”

The AGRA Watch initiative of Seattle-based Community Alliance for Global Justice follows Gates’ agricultural and food policies. “The Gates Foundation and AGRA claim to be “pro-poor” and “pro-environment,” but their approach is closely aligned with transnational corporations, such as Monsanto, and foreign policy actors like USAID [United States Agency for International Development]. They take advantage of food and global climate crises to promote high-tech, market-based, industrial agriculture and generate profits for corporations even while degrading the environment and disempowering farmers. Their programs are a form of philanthrocapitalism based on biopiracy.”

Gates’ climate activism (A memo to my environmental colleagues)

To cloak his dystopian plans for humanity in benign intentions, Gates has expropriated the rhetoric of “sustainability,” “biodiversity,” “good stewardship” and “climate.” These causes are all grim realities that pose existential threats to our children and require urgent attention. However, Gates’ record exposes his benevolent intentions as masquerades for his agenda to maximize personal profit and control.

It’s baffling to me how so many of my friends in the environmental movement have swallowed Gates’ chicanery. In my 40 years as a climate activist, I saw zero evidence of Gates’ funding of genuine climate advocacy; the Gates Foundation is AWOL in the climate wars.

The leading climate groups, National Resource Defense Council, Environmental Defense Fund, Sierra Club, Greenpeace, Waterkeepers, etc., receive virtually nothing from the world’s largest philanthropy. His investment history suggests that the climate crisis, for Gates and his cronies, is no more than an alibi for intrusive social control, “Great Reset”-scale surveillance, and massive science fiction geoengineering boondoggles, including his demented and terrifying vanity projects to spray the stratosphere with calcium chloride or seawater to slow warming, to deploy giant balloons to saturate our atmosphere with reflective particles to blot out the sun, or his perilous gambit of releasing millions of genetically modified mosquitoes in South Florida.

When we place these nightmare schemes in context alongside the battery of experimental vaccines he forces on 161 million African children annually, it’s pretty clear that Gates regards us all as his lab rats.

Gates has also heeded Kissinger’s advice, “Control oil and you control nations;” his energy holdings nowhere reflect his expressed antipathy for greenhouse gases. Gates’ personal investments in hydrocarbons include massive stakes in all the oil majors: Exxon, Chevron, ConocoPhillips and Shell. He owns the world’s largest private jet company. His outsized commitment to coal includes giant investments in the dirtiest coal-generating fleets including the Canadian National Railway and CSX Richmond which is the largest coal transporter east of the Mississippi River. Gates is betting big on the future of carbon.

Gates’ energy-hungry data harvesting, processing and analytics centers are among the world’s fastest-growing sources of exploding energy demand. And, of course, Gates’ chemical/industrial agriculture enterprises are the antithesis of climate-friendly. His GMO corn requires heavy applications of fertilizers, pesticides, agro-chemicals made from natural gas and other fossil-fuel inputs. He effectively forced Africans, in Michael Pollan’s words, to “eat oil.” African farmers call Gates’ program “climate-stupid agriculture.

Gates has learned to fatten himself on global crises, whether it’s pandemics, climate, famine or mass extinction. Climate change has given Gates an excuse to create monopolies over seed, food and agriculture.

In 2008, the Bill & Melinda Gates Foundation announced $306 million in grants to promote high-yield sustainable agriculture among smallholder farmers in sub-Saharan Africa and South Asia. The foundation’s plans included creation, through genetic manipulation, of high-production, drought-resistant dairy cows, and the development and proliferation of super crops resistant to climate change.

In other words, climate change was the guise for more mischievous geoengineering. Meanwhile, Gates’ ag policies are destroying our planet’s climate systems, pushing millions of species to extinction, desertifying the soil, destroying water systems and enriching the Poison Cartel.

So, a note to my fellow environmental leaders: Bill Gates is not our amigo! Furthermore, Gates has put climate reform in malodour with millions of Americans, who see his climate pretenses in context of his ambitions to control humanity and put an end to economic activity and personal freedom.

It’s largely Gates’ doing that half of America sees climate change as either a “Great Reset” flimflam to shift wealth upward, or a geoengineering boondoggle. It’s on them that they don’t recognize the serious peril of climate change. It’s on us that we seem deliberately blinded to the peril of Bill Gates.

Gates profits from all this confusion; the polarization of the climate debate paralyzes reform efforts thereby preserving the value of his carbon stakes. We all need to recognize who is really behind that Green mask!

Biopiracy

“A nation that destroys its soils destroys itself.” — President Franklin D. Roosevelt’s letter to all state governors, February 1937

Long experience and research have shown that agroecology based on biodiversity, Seed Freedom and Food Freedom is essential not just to civil liberties and democracy, but to the future of food and farming.

For thousands of years, farmers’ innovation and biodiversity evolved together to create the most efficient practices for sustainable food production and biodiversity. The United Nations’ seminal 2009 study by the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) documents the incontrovertible evidence demonstrating the abject failure of the Gates/Rockefeller “Green Revolution” to improve on traditional agriculture.

IAASTD deployed a team of 900 leading scientists, agronomists, and researchers to study the issue of world hunger. Their comprehensive and definitive report showed that GMO crops are not the answer to food shortfalls or rural poverty. That report definitively concludes that neither Gates’ Green Revolution nor his GMOs can feed the world and at the same time protect the planet.

IAASTD’s comprehensive analysis demonstrates that the Green Revolution that the Rockefeller Foundation launched in India and Mexico in the 1960s was a catastrophe; the chemical path of monocultures has undermined Earth’s capacity to support life and food production by destroying biodiversity, soil and water, as well as contributing to climate change.

Green Revolution policies subvert food and nutritional security, and dispossess small farmers through debt for external inputs. IAASTD and numerous other studies show that Seed SovereigntyFood Sovereignty and Knowledge Sovereignty are the only viable future for food and farming. The United Nations and the world’s top agricultural scientists have admitted that GMOs cannot fight hunger as effectively as traditional farming.

Bill Gates has opted to ignore this reality, dismissing science-based evidence in favor of his messianic faith that he is ordained by God to save the world with technology. According to Dr. Gates, M.D., good health only comes in a syringe (he is the world’s biggest vaccine producer).

Likewise, Farmer Bill preaches that good food only comes from monocultures, chemical pesticides and fertilizers, GMO crops and patented seeds that he happens to own. In constructing his agriculture empire, Gates has repeatedly shown himself willing to ignore the voices of scientists and farmers, and to trample laws, treaties, traditions, civil rights, science, and sensibilities.

Stealing seeds

Since the onset of the Neolithic Revolution some 10,000 years ago, farmers and communities have worked to improve yield, taste, nutrition, robust seed qualities that enhance peculiar growth, medicinal and nutritional attributes, and the genetic resilience that allows certain seeds to flourish in particular soil and water conditions or resist predators.

These vigorous, ingenious genetics are the products of a miraculous collaboration between humans, nature and their Creator during humanity’s 1,000 generations of intense agricultural innovation. The free exchange of knowledge and seeds among farmers has been the basis for maintaining biodiversity and food security.

Since 1979, under World Bank auspices, a consortium of agricultural research centers known as the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) has been collecting these premier seeds from small farmers across the globe and preserving them in 15 independent Public Seed Banks stationed in different countries. That venture sought to archive a complete inventory of heritage seed stocks for the benefit of all humanity so as to preserve crop diversity for the millennia.

In the last 17 years, Gates has successfully maneuvered to gain control of those collections — comprising 768,578 seeds — and to assert monopoly ownership of the world’s premier seed inventories.

Beginning in 2003, working in coordination with the Rockefeller Foundation, the Bill & Melinda Gates Foundation pumped $720 million into CGIAR’s Seed Bank project. As the largest funder of the CGIAR, Gates used his financial leverage to force the merger of the CGIAR’s 15 legally independent centers into one legal entity, a sinister initiative that he calls “Gates Ag One.” He then moved to orchestrate the transfer of research and seeds from scientific research institutions to commodity-based corporations like Bayer and Cargill with which he partners. In this way he is raiding, plundering and privatizing the seed stockpile for the most promising seeds from indigenous farmers around the world.

Gates Ag One’s director, Joe Cornelius, is a former executive at Bayer Crop Science. Prior to that, he was Monsanto’s Director of International Development. Working with Cornelius, Gates has perfected the techniques Monsanto pioneered in the 1980s when it led the push to propagate GMOs, and to patent seeds. Gates has made himself the Commanding General in Big Data’s pirate war to plunder and monopolize the common genomic data of millions of plants bred by peasants over the millennia.

Gates funds Diversity Seek (DivSeek), a global project he launched in 2015 to map the genomes and genome sequences of the peasant seed stocks held in seed banks. DivSeek and Gates Ag One are the tips of his spears, “mining” seed data to “censor” out the commons. In other words — to terminate the public’s ownership claims.

Using artificial intelligence (AI) and digital technologies, Gates’ minions at DivSeek and Gates AG One scan these seeds and categorize their genetic data to map, patent and pilfer humanity’s global seedstock heritage. Gates bolsters his patent rationale by using CRISPR technology to selectively edit the heritage seed genomes, making changes sufficient to withstand patent challenges.

Gates’ principal objective is to breed Green Revolution varieties engineered to respond to chemical inputs produced by Gates’ “Poison Cartel” partners: Monsanto, Bayer, Dow/DuPont, CropLife, BASF, Syngenta, Corteva, etc. In short, Gates deliberately robs the seed of its integrity and diversity, erasing evolutionary history and its links to the soil, reducing it all to a simple “code.” In this way, Gates captures our planet’s genetic diversity, rewrites it, patents its code, steals the seeds from humanity and marries them off to the chemical conglomerates.

By centralizing the Seed Banks and manipulating intellectual property laws, Gates has launched a campaign of “genetic colonialism” to rob the world’s peasants and indigenous farmers of their hard-earned seeds and knowledge.

“Gates Ag One’s aim is to take control over the genetic diversity of this planet,” agricultural freedom activist Dr. Vandana Shiva told me. According to Shiva, Gates “continues to subvert and sabotage both farmers’ seed sovereignty and the seed sovereignty of countries. ‘Gates Ag One’ is a clear declaration of his intent to create an empire over life and biodiversity, over food and farming, and over our sustenance.” In the process, says Shiva, “Gates is financing infernal Frankenstein experiments that defile God’s creation.”

Citizens, governments and farm organizations have written many laws and governments have adopted international treaties on biodiversity protection, including the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Cartagena Biosafety Protocol to the CBD. By conning government officials, manipulating intellectual property law and rewriting seed regulations, Gates has been able to bypass or trample these statutes and treaties, and to evade the multilateral governance structures that governments put in place to prevent global corporations from hijacking the planet’s biodiversity and the seed commonwealth of peasants and farmers.

Genetically modified organisms (GMOs)

Gates’ missionary faith in technology as the solution for every human ill, from food insecurity and disease to climate health, explains his obsessive promotion of GMOs. Gates’ zealous GMOs idolatry and gene-editing technologies leave him deaf to the mountains of peer-reviewed scientific evidence and warnings by agronomists, nutritionists, toxicologists and other scientists who question their safety.

GMO vaccines and medicines are mainstays of his public health enterprise, and Gates finances research, development and proliferation of GMOs as the fix for every agricultural problem. He funded, for example, Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna, the two CRISPR chemists who won 2020 Nobel prizes for gene editing.

Gates was also one of the largest shareholders of Monsanto — the world’s most aggressive promoter of GMOs and pesticides. The central mission of Gates Ag One is to fly into the face of virtually every independent science and safety assessment in a blind rush to impose Gates’ untested GMOs, patented seeds, synthetic foods and experimental medicines on humanity.

One might expect his Monsanto stake and his partnerships with processed food, chemical and oil companies to discredit Gates’ pretensions as a public health advocate. But Gates’ massive investments in media journalism (a March 2020 Nation magazine exposé reveals the Gates Foundation has bought Gates guarantees of favorable coverage with $250 million in grants to media outlets including NBC/Universal, BBC, NPR, The Guardian, Le Mond, Al Jazeera, and others “to influence the news”) have insulated him from the scrutiny and skepticism the media historically applied to fiendish profiteering schemes and rank hypocrisy by power-mad billionaires.

Money talks, and the billions that Gates and his pharma allies annually pour into public and commercial journalism have instead made Gates the media’s chief darling. He uses his biweekly “satellite tours” of leading cable and network news shows to showcase his mesmerizing power to command softball questioning and fawning deference from obsequious hosts (with the exception of Norah O’Donnell) including Anderson Cooper (CNN), David Muir (ABC), Ari Melber (MSNBC), and Chuck Todd (NBC), who gratefully entertain his lofty prognostication on topics ranging from public health to the economy and agriculture policy.

Evading government regulation

Gates’ wealth and power also allow him to evade government efforts to regulate GMO proliferation. In 2011, when India introduced a moratorium on Gates’ genetically modified Bt Cotton and Roundup Ready crops, Gates shifted his operations to Bangladesh. When the European Court of Justice ruled that gene-edited organisms and GMOs must be heavily regulated to protect public health, Gates launched a lobbying campaign for deregulation across the European community.

Gates is currently deploying his billions to orchestrate attacks against GMO and gene editing laws in many of the countries that have imposed safety standards. When scientists and regulators plead that time is essential to accurately assess the safety of gene editing and GMOs, Gates declares that “Time is the enemy!”

In 2017, a German human rights group, Heinrich Böll Stiftung (HBS), published evidence of a Gates’ secretive campaign to evade democratically imposed restraints on his high-risk gene manipulation experiments. HBS released more than 1,200 emails the group obtained under U.S. Freedom of Information laws. Those documents show that the Bill & Melinda Gates Foundation hired a shady Big Ag/Biotech spy and propaganda outfit to mount an undercover espionage attack aimed at corrupting United Nations officials and sabotaging international efforts to ban a diabolical new technology called “gene drive.”

Gene drives are at the cutting edge of genetic engineering, synthetic biology and gene editing. They are the tools of choice for eugenicists and for those seeking to build the technocratic “transhuman future” championed by Gates and his Silicon Valley cronies.

Scientists use CRISPR technology to edit genes into an organism’s chromosomes to reprogram DNA to switch off the normal rules of genetic inheritance and “drive” the artificially introduced trait through an entire population and spread it to all future generations. Their capacity to permanently alter the genome of an entire species makes gene drives the biological instrument of ultimate power.

Gene-editing technology could facilitate Gates’ schemes to create and patent new-and-improved species of plants and animals, or to exterminate species of which he disapproves. One of his aims is to use gene drives to insert “suicide genes” to eradicate entire mosquito species that spread Zika or malaria — a goal of the Target Malaria Project, in which the Gates Foundation has invested $40 millionDr. Anthony Fauci, a long-time protégé and partner of Gates and an enthusiastic cheerleader for gene drive, told StatNews, “Getting rid of them would be a blessing.”

Critics argue that gene drives pose an existential biosecurity risk to humanity due to their capacity to change or eliminate entire species and to catastrophically alter ecosystems. They are, also, the ultimate biological weapon; the most satanic minds in various military and intelligence agencies covet gene drives to breed supersoldiers or to mint “apocalypse genes.” Critics fear that nations might one day use “genocide genes” to eradicate certain races or undesirable traits.

HBS’s Gene Drive Files expose the leading role of the U.S. military in the development of gene drive technology. The U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) has spent approximately $100 million researching gene drives. The other primary Gene Drive investors are Dr. Fauci’s National Institutes of Health (NIH), and the Bill & Melinda Gates Foundation, which has invested $75 million in researching suicide and anti-fertility genes.

At the 2016 United Nations Convention on Biological Diversity (COP 13) in Cancun, 179 international organizations, including the Heinrich Böll Foundation, voted for the UN to impose a global moratorium on gene drives. The opponents of this technology also circulated a letter, “A Call for Conservation with a Conscience: No Place for Gene Drives in Conservation.” Environmentalists worry about unintended consequences if suicide or extinction genes leap species.

The Gene Drive emails reveal that in reaction to the COP 13 resolution, the Gates Foundation hired “Emerging Ag,” a sketchy espionage concern with its own sinister entanglements with Big Pharma and Big Ag, to sabotage and shut down the diverse and unified international coalition opposing gene drive.

The Gates Foundation gave Emerging Ag $1.6 million to “recruit a covert coalition of academics to manipulate the UN decision-making process over gene drives.” The emails reveal that the Gates’ campaign was part of the billionaire’s plan to “fight back against gene drive moratorium proponents.” Emerging Ag secretly mobilized some 65 allegedly “independent scientists” for hire — “Biostitutes,” in the industry vernacular — and public officials to an online expert group, the UN CBD Online Forum on Synthetic Biology. A senior executive of the Gates Foundation provided these crooked operatives with daily instructions on how to sabotage regulations, undermine the science, discredit advocates, corrupt the process, and subvert democracy.

In furtherance of its campaign, Gates simultaneously funded a 2016 report by the U.S. National Academy of Sciences endorsing gene driving. The DARPA co-funded the whitewash report with the Gates Foundation. As The Guardian noted after the release of the NAS report:

“The same US defense research agency (DARPA) who paid for the NAS study have made it known that they are going all-in on gene drive research and development of ‘robust’ synthetic organisms. There is good reason to be worried.”

As Jim Thomas of the ETC Group observed: “The fact that gene drive development is now being primarily funded and structured by the US military raises alarming questions about this entire field.”

In furtherance of its coordinated campaign with Emerging Ag, the Gates Foundation manipulated three members, who were under Gates’ control, of the relevant UN expert committee known as AHTEG (Ad Hoc Technical Expert Group) on Synthetic Biology. Gates and Emerging Ag were successful and the UN shot down the moratorium.

The Gates Foundation’s role, exposed by the Gene Drives files, in subverting the environmental movement’s campaign against this dangerous technology confirms Gates and his foundation as a rogue outlaw cartel with contempt for process, for democracy, for science, law, public opinion, public health and the safety of humanity.

Chemical warfare on human health

Mounting evidence points to the kind of industrially grown and processed foods that Gates favors as leading culprits in the chronic disease epidemics that are devastating human health and debilitating children across the globe.

The world’s most popular GMOs function to facilitate aerial spraying of pesticides. Monsanto’s technique of inserting genes to make agricultural crops resistant to weed-killing poisons allows Big Ag to fire ground-based farm workers, replacing them with airplanes (or drones) that saturate landscapes (and food) with aerosolized toxins like glyphosate and neonicotinoids.

Since the proliferation of chemical pesticides in the 1940s, more than half of American songbirds have disappeared, most of the world’s bee and insect populations have collapsed and chronic disease rates in America have risen to 54% in lockstep with increased pesticide use.

As Vandana Shiva pointed out, “Gates has declared chemical warfare not just on nature but on our body’s metabolic systems and the symbiosis in the gut microbiome with his pesticides and herbicides obsession, and his campaign to switch humanity to GMOs.”

Synthetic foods: soylent ‘Gates’

Gates’ power, profit and control agenda appears to drive his commitment to synthesize so-called “transhuman” laboratory foods and his massive investments in processed food manufacturing.

Gates calls synthetic meat “the future of food.” He holds investments in companies that make plant-based chicken, eggs and others that make food from bugs. Gates owns patents or has patents pending for over 100 animal proxies, from chicken to fish. He is invested heavily in Motif FoodWorks, a company that makes a variety of synthesized laboratory foods and ingredients. He co-founded Breakthrough Energy in 2015 with his billionaire buddies Jeff Bezos, Michael Bloomberg and Mark Zuckerberg — the so-called “Pandemic Profiteers Club.” (U.S. billionaires have increased their wealth by $1.1 trillion since the lockdown began, while the number of impoverished Americans grew by 8 million.)

That collaboration has large stakes in Beyond Meat, which they co-own with Tyson Foods and Cargill. Beyond Meat makes plant-based GMO and pesticide-laden chicken tacos. Gates and his Billionaire Boys Club also have big positions in Impossible Foods, which uses heat and pressure to produce synthetic burgers and bratwurst from GMO soy. Lab results show the company’s imitation meat contained glyphosate levels 11 times higher than its closest competitor. Seth Itzkan from Soil4Climate wrote:

“Impossible Foods should really be called ‘Impossible Patents.’ It’s not food; it’s software, intellectual property — 14 patents, in fact, in each bite of Impossible Burger. It’s IFood, the next killer app. Just download your flavor. This is its likely appeal to Bill Gates, their über investor.”

Another of Breakthrough’s ventures is Memphis Meats, which formulates an engineered meat-like tissue on a substrate of calf’s blood. A bullish Bloomberg predicts that synthetic meat revenues will reach $3.5 billion by 2026.

In June 2020, the “Breakthrough Bros” invested $3.5 million in Biomilq, a company that produces synthetic breast milk from “cultured human mammary glands and epithelial cells.” Gates has not explained whether the milk will contain the maternal antibodies — present in authentic mother’s milk — that function to protect infants from infectious diseases, or whether the coming generations of Biomilq kids will need to rely, instead, on additional batteries of Gates’ GMO vaccines.

Unimpressed, Vandana Shiva observes that Bill Gates “wants to deprive us of good, healthy proteins and fats and get us hooked on his synthetic lab-grown trash.”

Gates is the creator and largest donor to the United Nations’ subsidiary, GAVI, a faux governmental agency that he created to push his diabolical chemical, medical and food concoctions, and conduct villainous vaccine experiments on Africans and Indians. Since 2014, The Food and Agriculture Organization of the United Nationsfunded by the Gates Foundation in the amount of almost $850K has aggressively pushed the use of insect protein — particularly for the poor. GAVI characterizes wasps, beetles, crickets and other insects as “underutilized” food sources.

Following Gates’ lead, GAVI is optimistic that bugs will soon be an important food supplement for impoverished and undernourished children.

Perhaps in anticipation of that happy day, the Gates Foundation has invested in a South African company that makes edible protein from cultivated maggots. The company’s factory houses a billion flies and produces 22 tons of maggots daily that graze on slaughterhouse, municipal and household waste. Since markets are still immature for maggots as human food, Gates sells his maggot-meal to factory meat operations like those owned by Gates’ partner, Tyson Foods, to feed battery-caged chickens, and to large-scale fish farms, like those owned by Unilever, a $58 billion multinational, which is both a business partner to Gates and a grant beneficiary of his peculiar public charity.

As usual, Gates has also mobilized the international agencies that he controls and the large corporations with which he partners to drive his fake food agenda including, most notably, The Gates-funded World Economic Forum (WEF), which assembles the world’s billionaires in Davos each year to plan and plot out humanity’s political and economic future.

WEF’s Chairman, Klaus Schwab, is the author of the influential book, “COVID-19: The Great Reset”, which WEF has apparently mailed to most of the world’s elected officials, down to provincial executives.

Schwab makes the case that powerful people should use the COVID crisis to impose authoritarian controls, pervasive surveillance, oppressive new economic models and one-world government on a beleaguered, terrified and compliant humanity. The Great Reset is WEF’s plan to rebuild a new controlled economy systematically after the COVID-19 pandemic.

Schwab and Prince Charles unveiled “The Great Reset” at a WEF summit in May 2020. It is a vision for transferring the world into a totalitarian and authoritarian surveillance state manipulated by technocrats to manage traumatized populations, to shift wealth upward, and serve the interests of elite billionaire oligarchs. To “reset” global food policies, the WEF has promoted and partnered with an organization called EAT Forum, which describes itself as the “Davos for food.”

EAT’s co-founder is Wellcome Trust, an organization founded, funded by and strategically linked to vaccine maker GlaxoSmithKline, in which Gates is heavily invested. EAT’s biggest initiative is called FReSH, which the organization describes as an effort to drive the transformation of the food system. The project’s partners include Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever, and tech giant Google.

The EAT Forum works with these companies to “add value to business and industry” and “set the political agenda.” To further this profit-making enterprise, EAT collaborates with nearly 40 city governments in Europe, Africa, Asia, North America, South America and Australia. The organization also assists the Gates-funded United Nations Children’s Fund (UNICEF) in the “creation of new dietary guidelines” and sustainable development initiatives.

According to Frederic Leroy, a food science and biotechnology professor at University of Brussels, EAT network is working closely with some of the biggest imitation meat companies, including Impossible Foods and other biotech companies, to replace wholesome nutritious foods with Gates’ genetically modified lab concoctions.

“They frame it as healthy and sustainable, which of course it is neither,” Leroy told The Defender.

Dr. Shiva also scoffs at Gates’ perennial propaganda claims that his GMO meats are about feeding kids and derailing climate change:

“Lab-processed fake food is really about patenting our food, not about feeding people or saving the climate, as Gates and his fellow biotech friends pretend. EAT’s proposed diet is not about nutrition at all, it’s about big business and it’s about a corporate takeover of the food system.”

Leroy added: “Companies like Unilever and Bayer and other pharmaceutical companies are already chemical processors, so many of these companies are very well positioned to profit off of this new food business which revolves around processing chemicals and extracts needed to produce these lab-made foods on a global scale.”

Fortified foods

Synthetic and GMO foods tend to be low in the vital micronutrients that support human health. Glyphosate, for example, functions as a chelator. It kills weeds by leaching out the mineral building blocks of life. Farm crops exposed to glyphosate have far less nutritional value than natural foods.

People eating Gates’ processed, synthetic and GMO foods may have full stomachs, while being clinically malnourished. Gates is rushing to solve this problem by buying technologies and partnering with companies like Roche and Kraft that fortify foods artificially with minerals and vitamins. He is simultaneously promoting laws in developing nations to mandate food fortification. Those laws benefit pesticide and processed food companies to the disadvantage of traditional and organic farmers. Since U.S. companies, like Roche, Kraft, General Foods and Philip Morris already fortify their processed cheese and cereals, they are Gates’ enthusiastic partners in this grift.

I saw this hustle perpetrated by another Big Food swindler earlier in my career. In 2003, I was representing thousands of small-plot Polish farmers in the battle to keep Smithfield Foods’ industrial pork factories out of Poland. Poland’s Deputy Prime Minister, Andrzej Lepper, told me that Smithfield officials offered him a $1 million bribe to support a law requiring slaughterhouses to install high tech hygiene technology including laser-operated restroom faucets. Smithfield knew the law would have the effect of shuttering the 2,600 family operated abattoirs that made Poland’s signature kielbasa sausage. As the only entity that could afford the lasers, Smithfield would thereby gain monopoly control of Poland’s slaughter capacity and 100% of its lucrative kielbasa exports.

Gates took his food fortification laws from Smithfield’s playbook. By mandating that all foods be fortified, Kraft products like Cheez Whiz and American Singles, and its vitamin-fortified Kool-Aid and Tang, are positioned to displace locally produced goat cheese and goat milk in village markets and put small African farmers out of business.

To promote his mandatory fortified foods agenda, Gates created another of his useful quasi-governmental organizations, the Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) to assist multinational food companies (Gates’ business partners) in lobbying for favorable tariffs and tax rates for processed and fortified foods, and speedier regulatory review of new products in targeted countries. Gates’ GAIN consortium also gives local governments money to stimulate demand for fortified foods through large-scale public relations campaigns or by offering governmental “seals of approval” for corporate food products.

Gates, GAVI and GAIN

Gates modeled his GAIN project after his billion-dollar global vaccine program (GAVI). By masquerading as a public health agency, GAVI has successfully mobilized public agencies and private industry to profitably dump untested, experimental or discredited, and often deadly vaccines to inoculate poor children in developing nations.

Following the GAVI model, Gates launched his $70 million GAIN program at the United Nations General Assembly Special Session on Children. His collaboration includes the UN agencies Gates controls, such as the World Bankthe World Health Organization and UNICEF, and the Big Processed Food companies like Philip Morris and Kraft, in which he has investments.

According to Vandana Shiva, GAIN’s objective is to “coordinate campaigns that pressure African and Asian countries to give obscene subsidies, tax breaks and tariff exemptions and other preferences for processed foods.”

Some experts are troubled by the idea of Bill Gates and multinational food companies teaming up to colonize food systems in underdeveloped countries, and hawking processed foods under a public health banner.

Dr. Mark Hyman, the New York Times bestselling author and Head of Strategy and Innovation at the Cleveland Clinic Center for Functional Medicine, told me:

“ … despite occasionally being fortified with vitamins and minerals processed foods are loaded with sugar, starch, processed oils, artificial colors, preservatives, pesticides and sodium which contribute to the double burden of obesity and malnutrition, and the chronic disease epidemic. Globally 11 million die every year from an excess of ultra-processed foods and lack of protective whole foods, making processed food the number one killer in the world.”

Dr. Hyman calls those foods “the opposite” of nutrition. Shiva agrees. “The GAIN program,” says Shiva, “is less about solving malnutrition than a heavy-handed way to force poor nations to open access to their markets, to obliterate local producers.”

“Fortified foods are illusory technical solutions to complex socioeconomic problems. Social and economic solutions would work better in the long run,” argues Professor Marion Nestle. Nestle is the revered food and nutrition icon who occupies the Paulette Goddard Chair of Nutrition and Food Studies at New York University. Nestle, the author of Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health, told me:

“With one exception, iodized salt, fortified foods cost too much, fail to reach their intended targets, or are too limited in scope to do what they are intended to do. I see these laws as solving a problem for the companies that make these products, not addressing nutrient and calorie deficiencies. I’m not a fan of fortified foods. I want a wide variety of real foods made more available and less expensive, and locally produced. So I would agree with the critics. I wish the Gates Foundation would invest in projects to promote small, local food production.”

Artificial intelligence: ridding the world of farmers

Gates says he wants to revive farm economies by transforming agriculture with super-efficient, high tech AI to create “farms of the future.” According to Gates:

“We used to all have to go out and farm. We barely got enough food, when the weather was bad people would starve. Now through better seeds, fertilizer, lots of things, most people are not farmers. And so AI will bring us immense new productivity.”

Above all, he wants it to work fast. Gates’ “computational acceleration” will hasten the adoption of these beneficial innovations to achieve his ambitious schemes to deliver scientific breakthroughs to small farmers before climate change destroys their yields.

But Shiva warns American farmers, already drowning in debt, to be wary of Gates’ promises to throw them a line:

“When Bill Gates forced his devilish ‘rescue’ technologies on Indian farmers, the only one to benefit was Gates and his multinational partners. He gave money to the government and a company called Digital Green and made extravagant promises to digitally transform Indian agriculture. Then with the cooperation of his purchased government officials.

“Bill Gates put cameras and electronic sensors in the homes and fields of Indian farmers. He used their cell phones, which he gave them for free, and his fiber optic and 5G installations — which he persuaded the Indian Telecom Company to finance — to catalog, study, and steal farmers’ crop data, indigenous practices, and agricultural knowledge for free. Then he sold it back to them as new data. Instead of digitally transforming farms as he promised, he transformed Indian farmers into digital information. He privatized their seeds and harvested the work of the public system. He ripped out their knowledge assets and heirloom genetics, and installed GMO seeds and other ridiculous practices.” Shiva adds, “His clear agenda was to drive small farmers from the land and eventually mechanize and privatize food production.”

Christian Westbrook, an agricultural researcher and the founder of the online podcast, “Ice Age Farmer,” takes comfort that American farmers know Gates’ history in India and Africa: “We know who Bill Gates is, and we know the mischief he made for small farmers in Mexico, Africa and India. We know that his recent land purchases here are just the start of the Green Revolution 3.0. He wants to suck out the democratic essence of America’s pastoral landscapes and our farm families — to steal our livelihoods, our knowledge, our seeds, and our land.”

Westbrook takes note of the fact that like all chiselers, Gates is always in a rush:

“His strategy is to keep everyone moving so fast they can’t see the scam. He’s always telling us that climate change can’t wait, that we need to accelerate access to these products and adoption of his technologies, that research isn’t happening fast enough.”

Westbrook told me that Gates’ endless talk about “accelerating the process” and his extravagant promises of miraculous new technologies, of “investment,” and of “public-private” partnerships, are all part of his con. “He keeps telling everyone we need to ‘accelerate, accelerate, accelerate.’”

Many farmers say they don’t care to be rescued by Gates. Westbrook says he thinks Gates intends his baronial U.S. spreads to serve as flagships — showcases for his retinue of digital technologies for American farmers. “He’s doing it for the same reasons he brought his technology to Indian farms — to steal their knowledge, and move them off the land.”

Trent Loos, a sixth-generation Midwestern rancher and farm activist, told me that farmers have a knee-jerk reaction against billionaires “playing Monopoly” with American farmland:

“It makes it difficult for young farmers or even those who have farmed for generations, to compete with such deep pockets. It certainly creates a barrier for them. When people with this type of wealth start to buy farms, it makes us wonder what they are really up to. Nobody wants to rent land from Bill Gates, or work as his sharecropper.”

Westbrook says he believes Gates is pursuing a darker agenda. Like Shiva, Westbrook believes that Gates and the other robber barons are using the pretexts of climate, biodiversity, and the zoonotic pandemic threat to get human beings out of the ag business and off the farm. And there is evidence to support him. The Gates Foundation is significantly invested in Alphabet, Google’s parent company. Alphabet has invented “crop sniffing” robots, designed to replace farmers and ranchers, as part of its “Mineral” project. Its “Moonshot” project is “developing and testing a range of software and hardware prototypes based on breakthroughs in artificial intelligence, simulation, sensors, robotics, and more.”

Within a year of purchasing Whole Foods, Jeff Bezos — Gates has a considerable investment in Amazon — also invested heavily in robot-controlled vertical farms that also minimize human involvement with farming.

Says Westbrook, “He wants to get the people off of the farms, get the animals off, and get us all eating his plant-based meats and bug protein.”

“Gates talks about farming as an archaic, quaint, dirty, dangerous, inefficient, barbarous relic from the past that threatens us by increasing the menace of climate change and the risks of global pandemics by putting humans in dangerous contact with microbes,” says Howard Vlieger, an Iowa farmer who has worked as a crop and livestock consultant in the U.S. and Canada since 1992.

Vlieger is an expert on the impacts of pesticides and GMOs on food products and soils. “Gates’ objective is to move the world “away from sustainable and humane animal agriculture that celebrates our contact with the soil and finds good health in our respectful interactions with nature — and toward artificial cows and a grim chemical paradigm that are all features of top-down dystopia. His vision is one of contaminated and unsavory foods and separation of man from nature.”

“Gates seems to have no concept of the joy that ordinary people — people like our family — take in farming,” Nicolette Niman told me. Niman is a California rancher and farmer, and the author of the books “Righteous Porkchop” and “Defending Beef.” Her husband Bill is the founder of Niman Ranch, a co-op of hundreds of small sustainable U.S. cattle and hog growers who market high-quality organic beef and pork from sustainable grass-fed operations.

Regenerative farming and ranching immeasurably enriches human lives. It’s challenging work, based upon our intimate contact with the earth. At its best, good farming is a quest to understand and follow nature’s models,” Niman said. Niman says that Gates seems to have little interest in nature’s wisdom:

“He doesn’t seem to understand that our engagement with the soil, and joy we get from our contact with the earth, our complex relationship with our animals, even with all the hardships and difficulties, are sources of our freedom and our pride, and happiness at being masters of our destinies.”

“We need to build a world that respects individual self-determination, the humane treatment of animals, and good stewardship of our soils. We need to understand that a wholesome relationship with nature is not only vital to our health and climate, it’s the source of dignity, liberty, and enrichment in our post-industrial era.”

Using wide-ranging technologies, all of these activists from various continents expressed their discomfort with Gates’ tendency to look at population, rather than people, and to see the management of population as a problem in urgent need of his technological solutions.

“Gates sees the forest, not the trees,” Vlieger observes. “And even when he looks at the forest, he only seems to see board feet of lumber — how he can leverage the landscapes for cash and commoditize people.” Vlieger continues:

“Gates’ habit of seeing every human difficulty through the lens of some technological solution from which he can profit is beyond myopic. It’s pathology — sociopathology, really. Gates is a dangerously powerful sociopath with $137 billion and a vision for a top-down technocracy. Does that worry anybody?”

Westbrook says Gates, Cargill and Tyson are a powerful cartel on a mission to end animal agriculture and drive human beings from farms. “It is ‘replacement agriculture,’” says Westbrook. “They even use that word, ‘alternative agriculture.’”

Westbrook’s view of the dystopian future of technocratic totalitarianism envisioned by Bill Gates sounds like a baseless conspiracy theory if one ignores all the evidence supporting him. He predicts that we will very soon — in months, not years — see engineered food shortages and pressures to empty and “improve” the rural landscapes by idling farmland and replacing farm jobs with robots and artificial intelligence.

Westbrook predicts government efforts to push populations toward mega cities and smart cities where businesses are closed, jobs are scarce, and most of us will rely on universal basic income paid in digital currencies — revocable, of course, in cases of noncompliance and disobedience. Westbrook predicts a scenario “where the human cattle are completely dependent on the government for money and food, and all the folks are in one place in the smart cities and they’re easily monitored by the technocrats of Gates’ Great Reset.” Westbrook continued:

“They’re shutting down food production and actually more, more broadly, they’re shutting down all economic activity, all human activity, corralling us into their smart cities. It’s pretty appalling. And now that we’ve got these pandemics, we had to implement medical martial law, and since it’s all a health crisis, we’re also going to have to take over all of your food productions and your nutritional needs. They’ve married these two things.”

Time will tell us if Westbrook’s nightmare is merely a paranoid conspiracy theory — I hope so.

Food Systems Summit

In 2009, Bill Gates, an unelected billionaire with no governmental office or diplomatic portfolio, kicked off his global vaccine enterprise with a speech to the United Nations. He announced the $10 billion donation and declared the launch of his “Decade of Vaccines.” His scheme unfolded like clockwork. Gates’ contributions secured him ironclad control over WHO. As Foreign Affairs has reported, “Few policy initiatives or normative standards set by the World Health Organization are announced before they have been casually, unofficially vetted by Gates Foundation staff.”

Gates created and funded powerful faux-governmental agencies like PATH, GAVI, CEPI, and the Brighton Collaboration, to push vaccines in developing countries, to consolidate his control over public health, and to prepare the groundwork for the global vaccine putsch he had pre-scheduled for 2020.

In January 2019, the WHO dutifully declared — citing no specific evidence — that “vaccine hesitancy” was one of the principal threats to global health. The Gates’ Medical Cartel followed that statement with orchestrated campaigns in every U.S. state and in countries around the globe by pharma-financed politicians introducing laws to mandate vaccines and end exemptions.

Two months later, the powerful House Intelligence Committee chair, Adam Schiff — yet another of Gates’ financial beneficiaries — demanded social media and media companies begin censoring “vaccine misinformation” — a euphemism for any assertion that departs from official pharma and government pronouncements. Gates has giant stakes in Google, Apple, Amazon and Facebook. Those companies all began enthusiastically censoring criticism of vaccines.

A year later, the COVID-19 outbreak provided an opportunity of convenience for Gates and his vaccine cartel to consolidate their control of humanity. A May 2020 article by Derrick Broze in The Last American Vagabond observed that, “By tracing the Foundation’s investments and Gates’ relationships we can see that nearly every person involved in the fight against COVID-19 is tied to Gates or his Foundation by two degrees or less.” Their relationship gave Bill Gates and his Foundation an unchallenged influence over the response to the pandemic.

Gates repeatedly declared, in appearances on virtually every network and cable show and on every media platform, that all economic activity must cease until all 7 billion humans were vaccinated and possessed immunization passports. His ten-year Decade of Vaccines that began with his UN appearance had gone off without a hitch. Under the leadership of Gates’ old protégé and loyalist, Fauci, the U.S. Department of Health and Human Services arranged immunity from liability for COVID vaccines and committed $48 billion in taxpayer money to buy and distribute a retinue of new experimental vaccines, many of them owned by Gates.

Gates’ control of the process has been complete. His execution of his vaccine prediction was elegant and flawless. And now Gates’ surrogates are rolling out the same playbook to push through his totalitarian food agenda.

During the October 14 -18 plenary of the 46th Session of the UN Committee on World Food Security, the UN Secretary General, António Guterres, announced the convening of a UN Food Systems Summit in 2021. Guterres acknowledged that the Summit had been jointly requested by the UN Food and Agricultural Organisation (FAO), the International Fund for Agricultural Development (IFAD), the World Food Programme (WFP) and the World Economic Forum (WEF). Bill Gates and his foundation generously fund and control all four organizations.

It gets worse: Guterres appointed Dr. Agnes Kalibata as Special Envoy of the UN Food Systems Summit. Kalibata is the President of Gates/Rockefeller’s AGRA program that orchestrated Gates’ notorious failed Green Revolution in Africa. Kalibata is the perfect leader to bring AGRA to the world. The Summit, she predicts, will bring together all the major stakeholders in a public-private partnership “to make food systems inclusive, climate adapted and resilient, and support sustainable peace.”

The UN Food Systems Summit effectively announced a parallel agenda to the one launched by the WEF when it hosted its Great Reset conference in June, 2020.

When Kalibata was appointed, over 500 organizations sent two letters to Secretary General Guterres calling on him to revoke Kalibata from the leadership role due to her ties to corporate actors, and expressing concern over the growing influence of transnational corporations at the UN.

In response to civil society’s demands, 12 leaders representing banks, academic institutions, and the private sector wrote a letter announcing their support of Kalibata. In their research into the UN Food Systems Summit, AGRA Watch (the grassroots advocacy group that follows Gates and his foundation’s failed Green Revolution in Africa) found that of the 12 individuals involved in the Summit, 11 have strong connections to the Gates Foundation.In some instances, these organizations were directly funded by the Gates Foundation and others Gates funded specific programs that had major roles.

Kalibata reminded Food Systems Summit participants of the urgency. They had, she said, only 10 years left to accelerate the transformation of our food systems to meet Sustainable Development Goals for climate, nutrition and pandemic response.

The UN Food Systems Summit will lay out Gates’ “Decade of Food” blueprint for the global food agenda to be completed by 2030. We can only pray that Gates’ next new health plan for humanity won’t involve the same level of traumatic violence to our civil rights, to our global economy, to the traditions of our civilization, to the idealism of democracies, and to our self-determination, that accompanied his 2020 “Decade of Vaccines.”

Conclusion

The Gates Foundation is not conventional philanthropy. It gives miniscule, if any, support to popular causes like the Wounded Warrior Foundation, ASPCA, environmental, or voting rights or civil rights groups.

It is a weaponized philanthropy that Gates launched in 1994 to resuscitate his reputation after the Microsoft antitrust case exposed him as a lying, cheating, thieving, manipulator intent on felonious monopoly control of global information conduits.

Gates has since invested $36 billion into the Gates Foundation, which has a value of $46.9 billion over which he and his wife exercise total control. The foundation has given away only $23.6 billion in charitable grants, and these “gifts” include billions in tax-deductible donations to companies in which Gates is invested, like Merck, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi.

Gates’ brilliant mind devised this scheme to form a foundation that shelters his income, and allows him to leverage taxpayer dollars by investing the foundation’s earnings in projects that multiply his wealth and expand his power and public prestige, while avoiding taxes.

Using this structure, he can give tax-deductible donations to companies he partly owns and reap personal and foundation profits while avoiding taxes — and allowing him to hide his money in myriad ways. It’s a win-win! Gates has deployed his foundation as the embodiment of his base instincts for monopoly and control — a vehicle for ruthless philanthrocapitalism that hijacks public access and blurs the lines between corporate and public interests, cloaks private profit agendas with lofty public-spirited rhetoric and gives himself monopoly control over public health, our planet’s life support systems, our economics and people.

Gates has made his foundation a tool for consolidating the efforts of his fellow billionaires, captured regulators, and his business partners from Big Pharma, Dirty Energy, GMO food, Telecom and Big Data, and the bought and brain-dead journalists who collectively profit from the multiplying miseries of the dystopian world they have arranged for the rest of us. Gates and his cronies, toadies and minions pump up fear of pandemics, climate change, mass extinction — and offer his vision of new technologies as the salvation, which only he possesses the genius to deploy.

Even as he consolidates control over our health and food systems, Gates is promoting digitalized currencies, calling these systems a “global humanitarian priority.” (Kissinger’s final adjuration is, “Who controls money can control the world”), and is funding ground and space-based and 5G infrastructures, city-sized analytics centers, and biometric chips to mine and harvest our data and biodata and as mechanisms of surveillance, profit, and control.

Gates is planning a satellite fleet that will be able to survey every square inch of the planet 24 hours per day. Such systems will no doubt be useful should populations become restless with political and economic structures that strip citizens of power, shift wealth ever upward, and doom most of humanity to meaningless, hopeless survival.

Democracy and farm freedom advocate Dr. Vandana Shiva says that Gates’ philanthrocapitalism is a “destructive force with the potential to push the future of our planet towards extinction and ecological collapse.” Shiva accuses Gates of using philanthropic capitalism to accelerate the corporate takeover of our seed, agriculture, food, knowledge and global health systems. “He funds the manipulation of information and promotes the erosion of democracy — all in pursuit of personal power and profits.”

Shiva says the Gates Foundation has powered an “unholy alliance” between big capital, science and technology institutions and governments to establish a global empire over life, through monocultures, patents and monopolies designed to destroy the natural world of diversity, self-organization and freedom.

“You have seen the wickedness they can do with vaccines in the name of public health,” Shiva told me. “Well, now he controls the land. He controls the seed. He controls the food. He has the ultimate power to starve us all to death.”

Robert F. Kennedy, Jr.'s avatar

Robert F. Kennedy, Jr.

Robert F. Kennedy, Jr.’s reputation as a resolute defender of the environment stems from a litany of successful legal actions.

© 02/04/21 Children’s Health Defense, Inc. This work is reproduced and distributed with the permission of Children’s Health Defense, Inc. Want to learn more from Children’s Health Defense? Sign up for free news and updates from Robert F. Kennedy, Jr. and the Children’s Health Defense. Your donation will help to support us in our efforts.

%d bloggare gillar detta: