I väntans tider….

Fortfarande finns det en liten andel av världens befolkning som väntar på den slutliga bekräftelsen om vem som skall bli USA:s nästa president. Den större andelen har redan vant sig vid – och gläds uppenbarligen åt – den förväntade installationen av Joe Biden och hans vicepresident Kamala Harris, kvinnan som tros ersätta den ålderssvage Biden redan under det första ämbetsåret.

Är det då så farligt att en regim, som i stort sett är en upprepning av Obamas tid vid makten, får förnyat förtroende de kommande fyra åren? Svaret är ja för dem som inser att den pågående FN-agendan New World Order, eller mer populariserat The Great Reset, är på fullt allvar. Nej svarar de som fortsätter sin Törnrosasömn i tron att världen går mot större frihet, demokrati och rättvis inkomstfördelning i global bemärkelse. Klimatet skall ju bli kallare (varför vi nu skulle vilja det?) och all miljöförstöring upphöra så alla blir både friskare, gladare och lyckligare. Familjetvånget skall upphöra och alla får nu finna sig själva i sin ensamhet, göra vad de vill, älska med vem de vill, tycka vad de vill och strunta i alla bekymmer med barnpassning och krävande föräldrar. Staten finns ju där istället, delar ut fickpengar och viskar sina små råd i öronmusslan.

Men ridån är tung, alla orkar inte lyfta den för att se efter vad som finns bakom.

De som ändå orkar göra det ser ganska snabbt att skillnaden mellan Trump och Biden är just att den förre är den förste presidenten sedan J F Kennedy att inse vilket bedrägeri mot befolkningen som agendan innebär och som samtidigt försökt stoppa eländet, medan den senare i sin förvirrade senilitet väntar på papperslapparna med nästa presidentorder att läsas upp inför konfunderade väljare som snabbt kommer att sätta jublet i halsen.

För världens fattiga blir inte rikare om inte världens rika samtidigt blir fattigare. Industrier i u-länderna uppstår inte om de inte samtidigt läggs ner i i-länderna. Tillväxt och konsumtion försvinner där kapitalet försvinner och uppstår där oligarkerna väljer att placera det istället.

Oligarkerna har insett att det är bekvämare att låta staten styra befolkningen och att istället äga och styra staten.

Deras enda kvarvarande hake är att länder som Kina och Ryssland ännu inte går att köpa, därför får man nöja sig med att omvandla västvärlden efter samma modell så länge och hoppas på att resultatet blir så lockande att man kan byta päron mot äpplen och dela på fruktkompotten. I framtiden kommer vi därför alla att leva under ett nykommunistiskt system där staten håller oss i örat medan oligarkerna klingar i champagneglasen och skålar för alla äntligen fritt tillgängliga råvaror runt vårt jordklot, så skönt att nu slippa kriga för att få tillgång till metaller, olja, gas, kol, odlingsmark, betesmarker och fiskevatten. För ni trodde väl inte att sol och vind skulle kunna ge energi åt framtidens värld när energibehovet blivit mångdubblat? För det kommer det att bli snabbare än ni anar. Det är bråttom nu…

Förlänger vi då bara en liten, redan utmätt tidsfrist marginellt genom att låta Trump fortsätta sin kamp för våra traditionella samhällen där vi har det bra med våra kulturer och våra värderingar, i fred för den otäcka världen som kryper allt närmare?

Kanske är det så, men inför valet att bli utrotade som loppor genom de virusattacker som nu kommer att sprutas över oss tills vi ger upp, är det nog ganska naturligt att vi vägrar erkänna oss besegrade. Hellre då utnyttja Trump genom att ge honom legitimitet att avsätta västvärldens redan korrupta politiker för att istället tillsätta dem som vi litar på och delar värderingar med.

Det enorma valfusket i USA har tydligt visat att demokrati som begrepp redan är förlorat om Biden förklaras som vinnare. Då är allt förlorat och Europa blir ett museum, folket har förlorat makten och fattigdom och arbetslöshet väntar.

Kanske hade vi kunnat bygga en bättre värld med demokratin som budskap. Men världen fungerar inte så. Polariseringen är redan för stor och religionerna ökar tyvärr motsättningarna. Kristendom och demokrati har blivit synonymer för vår omvärld. Stora delar av världen vill inte ha kristendom utan sina urgamla klanstyrda samhällen där andra religioner har företräde. I kommunistiska samhällen är Partiet och dess ordförande Gud. Där blir det ingen konkurrens om Makten. När staten är svag blir religionen istället starkare, men i en religion följer man inte med sin tid och många problem blir svårlösta, det saknas ett uppdaterat facit. Lagt kort ligger. Att blanda många artfrämmande religioner inom ett begränsat geografiskt område blir ett sätt att påskynda vår civilisations fall, den kristna demokratin står sig slätt både mot ateismens starka Stat och mot de många alternativa Gudarnas härskaror. När våra kyrkor bränns utan att vi reagerar har vi redan förlorat. Är det så vi vill ha det?

Och hur går det då med valet? Blir det Trump eller Kamala/ Biden? Det får vi kanske veta när vi tänt både det första och det andra adventsljuset, men gladast blir i alla fall jag om Trump får vara jultomte med vår frihet i tomtesäcken. Det är värt att vänta på…

Alternativet berättar Claire Edwards, med bakgrund i FN, om i denna sevärda video. (The Covid-19 Genocide of 2020 by Claire Edwards (bitchute.com) Se den gärna och begrunda, kanske blir den en väckarklocka för dem som ännu inte vaknat. Men det finns inte tid att trycka på snooze, detta har redan börjat!

Peter Krabbe                             

Har vi sett det förut?

Wisconsin 2020-11-04 datafil

Det råder ett olycksbådande lugn över valdebatten i USA. När detta skrivs borde valet vara avklarat och en president vara utsedd för de kommande fyra åren, men istället väntar alla med en klump i halsgropen på om ett tillfälligt förhandlingsuppehåll skall övergå i fred eller krig. Deep State visar sina muskler på ett övertydligt sätt, media – som vägrar sända Trumps TV-framträdanden – tiger och konstellationen CIA/ FBI visar sitt stöd för motparten, Joe Biden, samtidigt som Trump söker stöd hos domstolar och krigsmakten – han är fortfarande dess högsta befälhavare.

Den som inte följer dramat på nära håll undrar kanske vad allt handlar om, så låt oss se efter.

Partiet Demokraterna i USA är ett verktyg för den globalism som Trump och hans parti Republikanerna försöker stoppa till förmån för en starkare nationell framtoning, manifesterad genom parollen Make America Great Again. I det konceptet ingår att minska USAs internationella engagemang, särskilt vad gäller FNs verksamhet som klimatagendan och den fria migrationen, vilket allt har en stark socialistisk prägel i strid mot de nationella strävandena med fler arbetstillfällen och en rekonstruktion av förlorad industri på hemmaplan, kort och gott, ett byte av den egna nationella välfärden mot ett bättre liv för folk i utvecklingsländerna. Minskade utgifter genom en bantning av världens största krigsmakt med baser över hela jordklotet kan istället användas för att stötta hemlandets ekonomi. Världen i övrigt får själv betala för sin ordningsmakt. Trump är unik genom att ha undvikit att starta externa krig under sin presidentperiod, istället har ett flertal fredsavtal kunnat slutas i krisområden som Mellanöstern och Rysslands randzoner.

Detta är inte populärt inom sionistiska kretsar i USA och Israel, då Israel är helt beroende av de obegränsade ekonomiska bidrag och den diplomati som USA hittills har stått för. Flertalet konflikter i Mellanöstern kan relateras till Israels strävan efter kontroll över Mellanösterns oljestater och landets behov av att hålla islamisterna i tyglarna, främst då shitiska stater som Iran och i viss mån Syrien och Libanon. Det sionistiska inflytandet är stort i USA inom partier som Demokraterna, utrikespolitiken och hela mediauppbådet.

Det har länge varit känt att dessa intressen, vars portalfigur Soros som ofta förekommer i debatten och finansierar lämpliga presidenter och hatkampanjer mot motsträviga dito som Trump och Orban i Europa, betalar enorma belopp för att få bort den propp i flaskan som dessa innebär för globalismens utbredning. Det är lika känt att rykten om planerat valfusk i detta presidentval planerats under hela Trumps period och det som händer nu ses av många som en bekräftelse på att planerna satts i verket. Föga förvånande då att Trump reagerar när en övertygande valseger plötsligt vänds till motsvarande för konkurrenten Biden.

Det som möjliggjort det omfattande valfusk som Trump anser nu genomförs är en utökad poströstning med hänvisning till risken för spridning av Covid 19. Vi har under hela det gångna året diskuterat huruvida viruset är framtaget och utsläppt av grupperingar som vill sprida kaos och anarki i världen, det är lätt att konstatera att tidsplanen för spridningen stämmer utmärkt väl för att sabotera det väntande presidentvalet i USA.

Man kan ha olika åsikter om ifall det finns en sådan ondska i världen att en kvarts miljon människor får sätta livet till för att åstadkomma ett skifte på presidentposten i USA, men mitt svar är ja. Övriga följdverkningar som depopulation av äldre och multisjuka och nedmontering av västvärldens näringsliv med åtföljande stopp för tillväxten är delar av samma agenda, nämligen den som Demokraterna och FN (och i nuläget EU) står för. Deras globalism innebär i klartext ett totalitärt, socialistiskt system där även Kina kan ansluta sig utan större ändringar i sin konstitution. Vi står inför ett världsomfattande systemskifte där västvärlden är förlorare och de globala storföretagen och deras allierade diktaturer är vinnare. Demokratin kommer att avskaffas. Det är därför ett hån mot alla sunt tänkande varelser när Bidens parti stoltserar med namnet Demokraterna, maken till falsk varubeteckning har vi inte sett sedan de amerikanska bankirerna finansierade de ryska, judiska revolutionärerna för hundra år sedan.

Biden kommer nu att vinna det formella valet i USA och inleda denna utveckling med full kraft – i den mån han saknar denna kraft tas uppdraget över av hans kommunisttrogna partner Kamala Harris. Hennes Kalifornien kommer att bli det första offret, men det har de ju röstat för, så OK. Trump kommer att överklaga valet i domstol, men kommer att få problem med bevisföringen eftersom det mesta av underlaget kommer att vara eliminerat innan dess. Ingen kommer att vilja betala för omräkningen av 300 miljoner röstsedlar, även om man vet att många av de som röstat inte existerar. Trump borde ha reglerat valprocessen i lag redan vid sitt tillträde och därmed garanterat full insyn och kontroll av alla parter, även i stater som inte styrs av republikaner. USA är inte så homogent som vi är vana att tro, staterna har ett omfattande självbestämmande. Nu är det kanske för sent.

För oss i Sverige är detta en väckarklocka, vårt eget val ligger bara två år fram i tiden. I vilken omfattning kommer man att kunna manipulera även vårt valresultat? Vi har sett det förut, med en stordator som kraschar och plötsligt spottar fram siffror som vi aldrig har sett tidigare. Är vårt kommande valresultat redan fastställt och ligger klart i någon kryptisk datafil? Om vi inte reder ut detta nu kommer vi att hamna i exakt samma situation själva år 2022.

Sverige kommer att sugas in i den växande globalismen utan kraft att ta oss ut, särskilt nu när USA har visat vägen för hur demokrati kan avskaffas. De som jublar när Biden väljs till president kommer att få stå där med skammen när även korthuset Sverige faller för samma vindar.

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: