Forum Krabbe, september 2019

Forum bild 1

Dags då att gå vidare till september månads forum. Med 275 kommentarer under augusti får vi nog anse att gränsen är nådd för överskådlighet och möjligheterna att återkoppla till förda resonemang. Därför vänder vi nu på bladet.

Min förhoppning är att det tunga materialet med bibelreferat inte skall skrämma bort dem som vill se mer aktualiteter. Vi behöver båda, men försök hålla balansen i utbudet. Det viktigaste är att de bibeltrogna finner sig i berättigad kritik utan att hävda någon form av ensamrätt till sanningen, annars fungerar inte diskussionen. Vad som är den absoluta sanningen vet ingen. Det kan bara framtiden berätta.

Mewe – ett alternativ till Facebook?

Mewe

Idag har jag försökt ordna anslutningar till ett konto i Mewe. Vi är många skribenter som ser det som nödvändigt att möta Facebooks tilltagande censurverksamhet med andra alternativ. Detta sett inte minst mot bakgrund av den kommande lagstiftningen från EU om upphovsrätter m.m. som är framtagen för att lamslå alla oppositionella bloggar och medier som står utanför Main Stream Media, dvs den statskontrollerade propagandamaskinen i sionismens namn.

Att denna opposition växer lavinartat framgår inte minst av Macrons beslut att i Frankrike förbjuda inte bara antisemitism, utan också antisionism. Därmed skulle det vara förbjudet att motarbeta införandet av New World Order och nämna vilka som ligger bakom projektet, eftersom dessa företeelser sammanfaller. Att antisemitism kan få beklagliga följder, särskilt mot oskyldiga enskilda som aldrig haft några politiska ambitioner, är helt klart. Men att förbjuda kritik mot den politiska sionismen är detsamma som att förbjuda kritik mot valda delar av det politiska etablissemanget, och är självklart raka spåret mot ett totalitärt system. Att Macron väljer att ta detta steg visar på desperation. Nytt mod har Macron fått på sitt senaste möte med CRIF, den mäktiga judelobbyn i Frankrike som motsvarar AIPAC i USA – båda organisationerna anser sig vara världens verkliga ledare.

MeWe:s grundare Mark Weinstein är själv jude, i likhet med Facebooks Zuckerberg och Bill Gates. Det finns därför skäl att ifrågasätta projektets framtid, kanske är det ett sätt att fånga upp dem som nu överger Facebook i syfte att behålla läsarna inom det egna lägret? Eftersom jag hoppas på att det finns goda tankar inom varje människa tycker jag ändå att det finns skäl att ge Weinstein en chans att visa att vi alla faktiskt kan samverka utan onda baktankar. Därför kommer min blogg nu att aviseras ut på Mewe tillsammans med många kollegor som Lars Bern, Thomas Gür, Mons Krabbe, Jessica Stegrud m.fl så får vi se hur det utvecklas och om vi kan göra åsiktspoliserna arbetslösa.

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: