Om muslimer och att äga sin bostad….

För alla oss som sedan valet ifrågasatt Kaplan som minister i en svensk regering kommer knappast de senaste dagarnas händelser som en överraskning.  Att islamisterna nu hoppar upp som lopporna ur madrassen när Miljöpartiet äntligen tvättar byken förvånar inte heller.

Det som förvånar är däremot att ledamöterna i ett riksdagsparti är så naiva och blinda för intryck från omvärlden att man först nu börjar inse vad religiös (läs muslimsk) inblandning i statsmakten innebär. Islam är inte bara en tro, det är också ett sätt att styra ett land och en statsmakt. Dessa två hjärnhalvor måste samverka för att kunna fungera.  Det vi anser vara normala beteendemönster i relationer mellan människor och i styrningen av våra liv ser annorlunda ut när religion är inblandad. Det är också tänkvärt att en så ohöljd påverkan från en muslimsk stat som Turkiet får fortgå opåtalat, trots att vår minister helt öppet reser i skytteltrafik till just Turkiet. Hade ingen reagerat ens om Margot Wallström rest med samma fermitet till Palestina eller Ryssland? Eller är vissa religioner undantagna trots att de har oupplösliga band till fascism och diktatur?

Att Kaplan hamnat på fel plats som muslimsk bostadsminister är också ett uttryck för denna naivitet hos partikamraterna. I stort sett allt bostadsbyggande i Sverige sker efter upplåning av det kapital som behövs för bygget. När den muslimska tron förbjuder sina utövare att låna mot ränta, förbjuder den också samtidigt möjligheten för muslimer att köpa sin bostad. Finansinspektionen i sin tur förbjuder egendomliga omskrivningar av räntesystemet, som föreslås genom islamiska banker, eftersom detta är en grundbult i vårt ekonomiska system. Bostäder till muslimer måste då tillhandahållas av det allmänna och finansieras genom skattemedel. Hur skall ett växande bostadsbehov för invandrande muslimer kunna tillgodoses om dessa aldrig får ta ansvar för egna räntekostnader i sammanhanget? Skall hela bostadssektorn levereras av staten och landets skattebetalare på grund av en religiös dogm? Kanske någon borde inse att bostadspolitik och islam är en ganska misslyckad kombination? Om nästa bostadsminister också kommer från det muslimska ledet vägrar jag tro mina öron. Sannolikheten är stor om inte Löfvén återtar detta departement från Miljöpartisterna.

Peter Krabbe

Är muslimer en del av vårt samhälle? Del 2.

I kommentarerna till mitt inlägg om islam och NWO ställde signaturen Nihad frågan om muslimer var en del av vårt samhälle, d.v.s. Sverige. I detta inlägg försökte jag besvara frågan, vilket har gett Nihad anledning att komma med en replik, som jag publicerar nedan (något redigerat) och bemöter:

Jag får tacka för svaret och nu när jag vet hur Du ser på ordet etnisk har jag full respekt för det. Jag var tvungen att fråga det jag frågade, för många är det en helt annan innebörd än det du beskriver. När det gäller artikeln du hänvisar till så skriver Arnstberg också att man kan se bilden från många håll och lägger mera tyngd på att det blir svårt att integrera alla. Det kan jag hålla med om, men jag kan personligen inte säga att det är för mycket folk som kommer till Sverige eller rättare sagt, jag får skuldkänslor för att en gång i tiden jag behövde skydd när vi flydde från krig. Därför lämnar jag den delen till andra att diskutera.

När det gäller om jag är en del av samhället så skriver du att om jag bidrar till det, vilket jag har gjort sen jag kom till Sverige för 23 år sedan och jag Älskar Sverige. Jag har jobbat hårt för det jag är och har idag och det mesta för allt det här landet gav mig och min familj. Pappa är förebilden så klart för att han sedan början sagt att man ska klara sig och jobba oavsett hur än det blir och detta efter att en liten kiosk idag blivit ett familjeföretag med 80 anställda i fyra städer och är muslimskt och det är islam som säger att jag måste bidra och leva med bördan i det samhälle som jag bor i.

Jag vet tyvärr att många säger sig vara muslimer men gör allt annat än det som ska vara. Islam säger att om man kommer till en ny eller annan folkgrupp får du som muslim inte skälla, beröva eller få dem att känna sig otrygga på grund av dig. När det gäller lagar så säger islam att landets eller den gruppens lagar och regler gäller före sharia=islamisk lag. Jag vet att ni säger att ingen följer detta, ja nu beskriver jag min situation och inte allas, som du skriver andras kommentarer är deras och inte din. Personligen tycker jag att man ska prata öppet om allt, spelar ingen roll om det är islam ,kurvan, invandring mm , men med fakta, inte bara kasta en massa ord ifrån sig utan att ha fakta. Alla vi har åsikter men viktigast är det med fakta.

Jag ser ordet Sharia, många använder det men hur många vet exakt vad är sharia? Det jag läser att du skriver i en kommentar att synd terrorister får kallas för svenskar och jag tycker för helsike att det samma drabbar oss muslimer. Du skriver om att muslimer vill ha barngiftemål eller mera om kvinnans ställning. Idag på väg till jobbet hör jag om den här mannen som har lurat minderåriga tjejer, vad ska man göra med en sådan person? Om jag får bestämma, efter en rättvis rättegång och han blir fälld PERSONLIGEN, tycker jag att avrättning behövs för alla som våldtar, mördar eller ger sig på barn, islam säger exakt samma sak, avrätta. Är det någon som tycker något annat än detta? Och tänk om detta drabbar ditt barn, dotter, fru, mamma, syster, granne? Jag tycker att man ska titta på en sak i taget och svara efter att ha fått fakta, inte för att det passar in bara. Jag vill tacka ännu en gång för svaret och jag lär ifrågasätta mera, för just att ifrågasätta gör att man kommer fram, inte bara accepterar det man får på ett fat.” / Nihad

Nihad, du skriver egentligen om två saker, moralen i att ta emot och skydda flyktingar från krig och ett samhälles ansvar för detta, samt hur muslimer skall tolka koranen och dess ställning gentemot värdlandets lagstiftning.

Vad gäller moralen är jag glad att du och din familj har lyckats få en bättre tillvaro i Sverige och det är självklart att vi skall hjälpa nödställda. När du (eller dina föräldrar?) kom hit för 23 år sedan var belastningen för de svenska skattebetalarna genom flyktingmottagandet relativt sett liten. Invandringen uppgick årligen till mindre än hälften av de c:a 160.000 personer som kommer idag. Det var då lättare att få arbete efter ett asylbeslut och man kan gott säga att vi hade råd med den hjälpen. Viss kriminalitet förekom främst i jugoslaviska grupper men flertalet arbetade sig, liksom din familj, fram till ett bra liv. Religiöst betingat våld mot den svenska allmänheten var ett okänt begrepp. Idag är situationen annorlunda, vi har en invandring som till största delen består av ekonomiska flyktingar som söker en högre levnadsstandard än vad man kan få i hemlandet och under en femårsperiod får vi en miljon – arbetslösa – nya medborgare. Krig pågår i Syrien, men flertalet kommer från länder med fred, men med låg levnadsstandard. Det finns gränser för vad ett litet land som Sverige kan klara i form av underhåll och bidrag till dem, som vi vet, kommer att behöva närmare tio år för att kunna få en egen inkomst. Att, som den svenska staten nu gör, låna upp det kapital som behövs för att klara invandringens utgifter, är en omöjlighet eftersom invandringen inte är temporär utan kommer att fortsätta år efter år under överskådlig tid. Sveriges medborgare kommer aldrig att kunna betala tillbaks detta skuldberg. Oligarken Soros föreslår att EU-länderna skall höja momsen för att betala kostnaderna för de lån som han själv erbjuder staten, men ökad moms ger inflation vilket i sin tur höjer räntorna, vilket är precis vad en lånehaj som Soros vill. Vi skulle alla vara glada om nivån på invandringen kunde återgå till den som rådde när din familj kom till Sverige för 23 år sedan!

Jag blir förvånad över din syn på sharia och hur muslimer skall förhålla sig till svensk lag och relationer med svenskar. Det finns hur många inspelningar som helst av imamer som predikar sitt hat mot kristna och judar och uppmanar till mord och våldtäkt. Jag tänker inte diskutera koranen, men det finns på många ställen uppmaningar att döda otrogna, avskaffa lagar som bryter mot sharia och avskaffandet av vår demokrati. Tyvärr ser vi alltför mycket av detta hända i vårt samhälle idag och det är muslimer som står för mycket av våldet. Alla muslimer är inte islamister, men alla islamister är muslimer. Jag hade önskat att du har rätt, men tyvärr är det inte så. I våra fängelser är betydligt fler muslimer än vad de borde ha varit i förhållande till folkmängden. Jag kan förstå att det är svårt att anpassa sig och få arbete om man först måste lära sig ett svårt språk som svenska, men detta är spelets regler och något man får tänka på innan man beger sig till Sverige. Om man respekterar svensk tradition och lag kan man lämpligen börja med att ge sina kvinnor lika rättigheter och lika värde, det vore en bra idé att börja i moskéns bönerum. Först då kan man som muslim lära sig den respekt för kvinnans värde som undviker misshandel och hedersvåld, det är inte möjligt att få kulturer att samsas i ett och samma samhälle utan den respekten. Du vill ha dödsstraff för ofredande men jag förstår att det är en känslomässig reaktion. I vår kultur värnar man om livet i alla situationer, man löser sällan några problem genom att döda. Istället måste man få sina medmänniskor att förstå vad som är rätt och orätt och handla därefter. Där tror jag att muslimer i allmänhet har en viktig uppgift, att lära sig att liv är unikt och värdefullt, att våld föder våld i en oändlig spiral. Viljan till våld är också roten till kriget.

Slutsatsen är att vi måste minska invandringen till en nivå där vi har den tid och den ekonomi som behövs för att klara integration och samlevnad mellan de folkgrupper som söker sig hit, annars hamnar Sverige i ett ohjälpligt tillstånd av kaos – och det var väl det som ni invandrare flydde ifrån?

Peter Krabbe

Är muslimer en del av vårt samhälle?

Islam och New World Order – slutet på vår civilisation?

”Jag läser era inlägg och ni skriver att ni är inte rasister men ändå tar ni upp ordet etniska svenskar så man undrar vad menar ni med det? Jag som har varit här många år och är muslim är jag en del av detta samhälle eller vad säger ni? / Nihad”

Nihad, läs gärna bifogade artikel av professorn i etnologi Karl-Olov Arnstberg. I kommentarerna står var och en för sina uttalanden. Man kan dock se det så här, eftersom ämnet inte får vara tabu utan behöver diskuteras:

Etniska folkgrupper har funnits lika länge som mänskligheten. Det innebär att människor som levt relativt isolerat från andra bildat grupper där det egna intresset för överlevnad utvecklats till egna traditioner, ritualer och därmed religioner. När dessa kommer att stå i strid mot andra gruppers motsvarande traditioner uppstår oftast konflikter, där ingen vill ge upp sin egen – låt oss kalla det kultur – på bekostnad av en annan grupps. Utgångspunkten för ett fredligt samhälle är därför att dessa etniska grupper disponerar ett eget territorium, där de kan leva ostört med sina traditioner. När en grupp vill förflytta sig till ett område där en annan kultur redan är etablerad finns bara två möjligheter: Man anpassar sig till den redan existerande kulturen eller försöker besegra den genom krigshandlingar i syfte att ersätta den.

I det förra fallet, som vi kan kalla acceptans för mångkultur, krävs det tolerans för systemet från ALLA inblandade etniska grupper, särskilt från den redan etablerade som har väsentliga ekonomiska och territoriella intressen att bevaka, men också från de invandrande som måste visa återhållsamhet och hänsyn i sin anpassning till den etablerade. I det senare fallet finns bara krig som lösning, att utrota den andra gruppen eller grupperna. I Europa försöker vi, än så länge, tillämpa det första alternativet medan man i Mellanöstern använder det andra. Allt detta har inget med rasism att göra, oberoende av hudfärg eller folkgruppstillhörighet kan man ta till sig kultur och traditioner i det land som man kommer till och visa respekt för värdlandet. Konflikter uppstår inte för att någon har avvikande hudfärg utan för att denne eventuellt väljer att fortsätta utöva medhavda traditioner som står i skarp konflikt med värdlandets. Kanske borde man då hellre valt att stanna inom det territorium där de konfliktskapande traditionerna är accepterade.

För att konkretisera din fråga, Nihad, kan man säga så här: Du som muslim är en del av vårt samhälle när du tillsammans med oss andra, som under många generationer av umbäranden deltagit i vårt byggande av en välfärdsstat, bidrar ekonomiskt till de trygghetssystem en välfärdsstat kännetecknas av. Om alla som sitter vid bordet har bidragit till att det finns mat på tallriken. Om någon är för gammal eller sjuk så accepterar vi det. Men om någon pryglar sin hustru, kräver äktenskap med barn för att tillgodose sina lustar eller våldför sig på ”otrogna” kvinnor enligt egen definition m.m. så accepterar vi det INTE. Det är då upp till dig själv att avgöra om hur du utövar din tro som muslim, dina medhavda traditioner eller dina personliga handlingar skall avgöra din delaktighet i det svenska samhället, rätten att kalla dig svensk. Om du skall följa svensk lag eller sharia.

Formellt svensk blir du när du fått svenskt medborgarskap, etnisk svensk lär du aldrig bli eftersom den definitionen avser vilken folkgrupp du tillhör. Kanske kan dina barnbarn eller deras efterkommande kalla sig det förutsatt att de gifter sig och får barn med etniska svenskar. Men eftersom det är extremt ovanligt att muslimer gifter sig med icke-muslimer är det nog inte så sannolikt. Detta är islams eget problem.

Peter Krabbe

Vem skall kliva fram?

Dagens underhållning från forntiden kommer från Sydsvenskans söndagskrönika och Per T Ohlsson – När ingen kliver fram. Per T:s gråtmilda återblick över det inramade tackbrevet från Bush d.ä. präglar innehållet i artikeln. Bristen på ledarskap är huvudtema och Per T sammanfattar sin syn på världen: Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, terrordåd, en aggressiv gangsterregim i Ryssland, extremism och nationalism, auktoritära tendenser i Ungern (som enligt samma tidning tagit emot 177.135 asylsökande 2015) och Polen, permanent massarbetslöshet i Sydeuropa, sultandespoti i Turkiet, blodigt kaos på andra sidan Medelhavet. Men ingen kliver fram för att ta ansvar, finna samlade lösningar och se till att allt inte går över styr (slut citat).

Men snälla Per T, allt det du beskriver är ju medvetet iscensatt och konsekvent genomfört av dem som i verkligheten styr världen idag. Inte Obama, Cameron, Hollande eller Merkel, utan de ekonomiska makthavarna på Wall Street, oligarkerna som är i full färd med att regissera införandet av NWO, the New World Order. Till deras lakejer hör FN med sitt Agenda 2030, EU med sina vänstervridna potentater och alla småfiskar som Reinfeldt och Löfvén, som myser av att få en klapp på axeln och ett rejält pensionstillskott av Bilderbergarna. Inte ett Ryssland, som kämpar tappert mot NATOS aggression och expansionsplaner i NWO:s namn, inte Putin som istället försöker återupprätta ordningen i Syrien genom att åstadkomma ett vapenstillestånd som USA inte är intresserade av, utan oligarkernas Soros som i egenskap av den ekonomiska maktens general dikterar inflödet av migranter från Mellanöstern för att skapa kaos i mångkulturens namn.  Inte Ryssland och Kina som inser att nationellt oberoende är en överlevnadsfråga i en allt tuffare värld, utan oligarkerna i USA som anser att världen behöver deras förmåga att strypa befolkningstillväxten, genmanipulera grödor, prångla ut deras glyfosatförgiftade livs(?)medel över jordens fattiga befolkningar genom utstuderade frihandelsavtal och genom sin läkemedelsindustri kunna styra vem som skall leva eller dö.

I vilket århundrade lever du, Per T, när du speglar dagens händelser i 1980-talet? Hur kan man vara så blind inför den verklighet som vi lever i idag att man inte kan se sambanden i 2000-talets politik och globala skeenden? De som borde kliva fram och ta ansvar för en blödande värld är inte läkarna med nål och tråd utan de som håller i kniven – på Wall Street i USA.

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: