När det onormala blir normalt…

Säkert är det många människor som i likhet med mig själv har svårt att bearbeta det senaste årets händelser, för att kunna gå vidare i förvissningen att allting är normalt, att det som hänt är helt naturligt och förutsägbart och att vi nu går vidare mot det nya lyckoriket.

Utbrottet av Covid 19 var självklart bara ett litet missöde från en fiskmarknad i Kina som världssamfundet med all kraft räddat oss ifrån, dess rörande omsorger om vår hälsa och den snabba uppkomsten av helbrägdagörande vacciner och alla personalinsatser i syfte att göra oss friska, kan vi bara hylla och beundra! Eller?

Var det kanske ett sedan länge planerat utsläpp av ett dödligt virus i syfte att minska jordens befolkning, ruinera alla småföretagare och utrota medelklassen, visa potensen i samhällets överhöghet och få oss att inse att vi små kryp begriper ingenting och har att foga oss efter de vise männen bakom världens regeringar och obskyra sällskap?

Valet av president i USA var livsavgörande för demokratins fortbestånd. Sittande president hade stöd av en förkrossande majoritet av det amerikanska folket för att garantera just detta, den enskilde individens rätt mot ett framväxande totalitärt politiskt system i förening med världens övriga kommunistiska stater. Ändå blev det just så, demokratin vändes mot folket istället, det demokratiska valet blev genom ett ogenerat valfusk av aldrig tidigare skådade proportioner istället vapnet som krossade folkets vilja.

Hur kunde det ske? Hur kunde demokratins fundament – valet – genom några samordnade regissörer världen över på bara några år förvandlas till det verktyg som istället skulle komma att utplåna den demokrati som vi alla trodde skulle leva för evigt?

Den som läst historia är ändå inte överraskad. Redan för hundra år sedan, i Fabianernas tankesmedja i London, myntades tesen ”demokratin är bara en övergångsform till vårt totalitära system”. Inte bara de socialistiska fabianerna insåg att tiden ännu inte var mogen för en direkt övergång till kommunismen, i den av Rothschilds grundade British School of Economics fördes tesen ut till framtida makthavare, nittonhundratalet skulle innebära en gradvis övergång till ett toppstyrt samhälle för att undvika bakslag. Att detta var rätt strategi visade sig samtidigt i kollapsen av bolsjevikernas revolution, den sovjetiska kommunismen kunde aldrig lyckas eftersom den hade folket emot sig. Bättre då att organisera och ta kontrollen över fackföreningar och socialistiska partier i syfte att styra dessa, långsamt och målmedvetet, mot den slutliga och permanenta lösningen. Genom att få världens arbetare att tro att de själva styrde utvecklingen kunde man istället få dem att gräva sin egen grav. Tålamod!

Så är vi då där. Vi har till och med fått ett slutdatum för processen – 2030-03-30. Det innebär att nio år återstår. Skulle det bli ett problem kan man alltid i värsta fall utsträcka sig till 2060-06-06, sedan får det vara nog. För mystikerna i de hemliga samfund som i praktiken styr vår värld är numerologin viktig, allt skall ske som det är förutbestämt. Det som hetsar dessa herrar är övergången i astrologin från Fiskarnas tecken, som varat de senaste två tusen åren, till Vattumannens tecken som vi kommer att leva under de kommande två tusen åren. Denna övergång sker nu. Vattumannen står för den nya tiden, därav brådskan. Med Vattumannen tar mänskligheten steget ut i rymden på allvar, vi besöker månen och Mars och kanske upprättar vi kolonier där. Solsystemet blir vårt närområde.

Vi kan skratta åt detta, men i själva verket har det större betydelse än vad vi vill tro. De sju vise männen finns i vår civilisations berättelser ända sedan den äldsta kulturen för 15.000 år sedan, till den sumeriska och faraoniska för 5.000 år sedan, via den grekiska för 3.000 år sedan till den indiska och vår tids judiska Sions Vise. Det är männen som bestämmer utan att behöva sitta i en regering eller vara statschefer. Den tråd som visar vår historia går mycket långt tillbaks i tiden. Vi kommer aldrig att få veta vilka de egentligen är.

De vise männen vill nu städa upp på vårt (förlåt – sitt) jordklot, minska befolkningen till en lagom nivå, sätta in robotar och AI för att göra tillvaron enklare och slippa diskutera varje spörsmål som kan tänkas förarga någon för mycket tänkande människa, ge alla mat och tak över huvudet (men inte mer) och behålla resten själva. Guldet är själva makten och har så varit i femton tusen år eller mer. Den som har guldet har också makten, det är inte bara en metall, det är magi.

Går det då att kämpa emot denna utveckling, eller är det dags att inse sin egen obetydliga roll i det framtida scenariot? Det faktum att NÅGON utplacerat små varningsklockor som ringer lite då och då under historiens gång, visar kanske att det ändå finns en högre makt som inte är helt överens med de vise och som uppmanar oss att kämpa för vårt oberoende och tron på ett bättre öde. Denna kamp visar sig i form av vårt ökande kollektiva medvetande, motkraften till transhumanismens försök att kuva vårt tänkande och förpassa det till tangentbordet på en centraldator.

Vi kan kalla det för religioner, sekter eller till och med den mentala kraft som finns på sociala medier och som växer med lavinens hastighet, detta är vårt svar mot en robotiserad ”ordningsmakt”. På samma sätt som Makten vänt demokratin mot oss kan vi vända deras redskap för individkontroll – Internet – mot dem själva. Tekniken går inte att backa. Våra fysiska kroppar är vår sista försvarslinje, låt oss inte kapitulera där!

Världen är fylld av religioner, vilken som är den rätta eller enda är knappast konstruktivt att diskutera i nuläget, istället måste vi ena oss där Makten försöker splittra oss och vägra underkastelse. Bara genom att tro på oss själva kan vi vända utvecklingen.

Peter Krabbe

bild foto DN.se

Mot himmel eller helvete?

Vinnare eller förlorare? Vi vet inte än…

Känslostormarna efter det amerikanska presidentvalet börjar nu lägga sig och allt återgår till det normala. Eller? Är allt normalt? Jag kan garantera att det inte är det och sannolikt aldrig mer blir det, åtminstone inte under överskådlig tid.

Världen är delad i två falanger, dels de som tror att Biden nu kommer att vara president de kommande åren och att socialismen då sveper in även USA under sitt kvävande täcke. För det är ju det som alla vill ha, eller hur? En globalistisk kommunism där nationsgränserna är raderade och världens folk fritt strömmar omkring till alla världens metropoler, allt efter fritt val. Kostnaderna skall betalas av de som under sitt liv, eller generationers, samlat ihop ett sparkapital för att kunna trygga sin familjs existens. Det kallas omfördelning av världens resurser och berör bara de som inte lierats sig med den styrande klicken och därmed försäkrat sig om ledningens generösa löner, mutor och klapp på huvudet.

Dels de som fortfarande tror och hoppas på att Trump kommer att vara USA:s president igen om några månader, när man hunnit sortera dyngan i samband med presidentvalet och slagit näven i bordet – nu får det vara nog! Basta! Många blev desillusionerade när Simon Parkes i sina spännande rapporter från Trumps närhet tvingades ge upp det första slaget om makten, vid installationen av Biden den 6 januari. Men Parkes meddelade redan tidigt att processen skulle innefatta ännu några månader eftersom det skulle ta tid att analysera valfusket i alla dess aspekter och därmed klarlägga både motståndare och strategier

. Nu har vi fått den första rapporten om dessa händelser genom Mike Lindells tvåtimmars video Absolute Proof, som med hundraprocentig säkerhet fastslår att valet genomförts med hjälp av historiens största valfusk. Rapporten innehåller samtliga komponenter i fusket med detaljerade uppgifter om var, hur och varför. Det finns inte minsta tvivel om att Trump lurats på en solklar valseger.

Detta och kanske ytterligare, kommande material är vad militären i USA behöver för att ”övertyga” korrumperade domstolar och statsledningar om att valetresultatet skall ogiltigförklaras och att den rättmätige vinnaren skall återinstalleras. Materialet är nämligen tillräckligt detaljerat för att exakt fastställa de korrekta siffrorna. Militären har svurit sin ed att försvara landet och konstitutionen i ett läge som detta och det finns ingen anledning att tro att de inte skall uppfylla sitt löfte. Det är detta vi nu väntar på.

Vad vi kan vara säkra på är att det inte kommer att bli så enkelt som det kanske ser ut i nuläget. Biden gömmer sig i en filmstudio och Vita Huset står tomt. Förvisso pågår en planering hos motståndaren för att klara förväntade motattacker. Mycket kan utläsas mellan raderna i Lindells video. En slutsats som sticker ut är att mycket av valfusket genom datorer och ballots administrerats från andra länder, särskilt Kina. Man kan fråga sig varför Bidens anhängare skulle behövt denna hjälp när man lika enkelt kunde genomfört samma styrning från egna datorer och IP-adresser, i en maktställning hade man kunnat radera allt material efteråt som hade riskerat ett avslöjande. Att valfusket skulle genomföras visste t.o.m. Biden redan under valkampanjen, att döma av hans egna uttalanden – ”Jag behöver inte era röster, jag kommer att vinna ändå”.

Att datorsystemen Dominion m.fl. har styrts från IP-adresser i Kina innebär ju inte med nödvändighet att det är kineser som suttit vid datorerna. Detta kunde vi se när militären intog den operationscentral i Frankfurt som också medverkade i fusket. Där satt inga tyskar, utan agenter från CIA. En mer logisk slutsats är då att hela valfusket genom utländska IP-adresser styrts av CIA, som är Deep States torpeder, oavsett från vilket land överföringarna gjorts. Att de inte raderats betyder också just detta:

Man vill få det att se ut som om Kina är huvudorsaken till valfusket och därmed har gjort sig skyldiga till en inblandning i USA:s interna angelägenheter som kan rubriceras som en krigshandling. Medskyldiga skulle också vara Iran och Ryssland. Anledningen är lika tydlig och självklar – man vill nu ha en giltig orsak att militärt angripa Kina och Iran som vedergällning, Ryssland får man på köpet genom deras allians med Iran. Det handlar om historiens största False Flag i syfte att starta ett tredje världskrig. Kina har aldrig angripit ett land på en annan kontinent och kommer inte att göra det heller, Kinas maktutövning sker genom global handel och varuproduktion, inte genom bomber och stridsvagnar, något som är USA:s modell i brist på annat.

För att kunna få klarsignal till ett sådant angreppskrig måsta Trump avlägsnas och ersättas med virrpannan Biden, som skriver på vad som helst. Trump har inte startat ett enda krig under sina fyra år som president och är därmed unik i det avseendet. Militären är kluven i detta läge, det finns generaler som vill aktivera krigsmakten istället för att dra tillbaks den från världsscenen och NATO, men det finns också generaler som sätter världsfreden och den amerikanska konstitutionen främst. Vi får se vilka som är starkast.

Jag vill inte skrämma någon, men de närmaste månaderna kommer att vara avgörande för vår civilisations fortbestånd. Om Biden får sitta kvar några månader till kommer han att få order om att skriva ut angreppsplanen mot Iran, Kina och Ryssland – i den ordningen. Då har vi ett nytt världskrig på halsen, startat av samma krafter som startade både det första och andra världskriget. Om å andra sidan Trump hinner återinstalleras med hjälp av den goda sidan inom militären kommer denne, världens främste diplomat, att lösa upp alla konflikter och konspirationer och ge oss många nya år i fred och samverkan.

När skall den svenska regeringen förstå detta och sluta med sin dyrkan av marionetten Biden? Vi har inte lång tid på oss. Vid en konflikt kommer Sverige att bli ett lydland under USA:s krigsmakt och fokus för krigsföringen i norra Europa, någon neutralitet kan ingen räkna med denna gången, det har våra politiker sett till redan för länge sedan.

Om jag har fel blir jag gladare än någon annan!

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: