Ukraina, sett från öster. Del 4.

Ukrainska ”demokrater” från Maidantorget 2014. Blev det bättre?

Jag trodde att min trilogi över Ukraina var tillräcklig, men efter närmare övervägande kan jag bara konstatera att det finns fler pusselbitar som behöver komma på plats. Dags därför för ännu ett avsnitt, som främst skall fördjupa den för västvärlden tydligen helt obekanta bakgrunden till att Rysslands tålamod med Ukraina tagit slut.

Trots att vi, som medlemmar i EU, borde ha insett att man inte lämnar den sortens organisation efter eget godtycke, tar vi tydligen för givet att det går bra i öst. Det bästa exemplet hos oss är väl Storbritanniens utträde efter många år av förhandlingar och hotfulla attityder. Räkningen är inte heller betald och kvitterad än på länge. Detta trots att EU består av på pappret suveräna stater, i likhet med vad vi kallar Ukraina.

När Ukraina vill söka medlemskap i både EU och NATO innebär detta att man samtidigt vill lämna den organisation som man tillhört sedan 1991, OSS (Oberoende staters samvälde), eller på engelska CIS (Commonwealth of Independent States).

Enligt Wikipedia bildades OSS den 8 december 1991 som en fortsättning på det sovjetiska imperiet. Som grund skrevs det s.k. Belavezja-avtalet. I OSS ingick 11 f.d. sovjetrepubliker från kretsen kring Ryssland, inklusive Ukraina. Organisationen skulle vara en motsvarighet till EU. Den militära makten skulle övertas av den f.d. sovjetarmén och vara gemensam för republikerna.


2008 lämnade Georgien samarbetet, vilket fastställdes (raticifierades) 2009. Wikipedia hävdar i artikeln (som påpassligt reviderats den 9 mars 2022!!!) att Ukraina aldrig raticifierade stadgarna och därför inte var medlem, något som knappast är sannolikt efter 30 års medlemskap i en ryskdominerad organisation! Istället påstås att Porosjenko begärt utträde 2018, innan presidentvalet, något han ju knappast hade behövt göra om Ukraina aldrig varit medlem ”på riktigt”. Enligt OSS är detta beslut, som består av ett enkelt uttalande av Porosjenko, inte verkställt = godkänt av de övriga medlemmarna. Året efter beslöt parlamentet under Zelensky att Ukraina skulle söka medlemskap i EU och NATO. Detta är bakgrunden till att Putins har en annan syn på Ukrainas rätt till självbestämmande om blocktillhörighet.

Dessutom har inte Minskavtalets beslut rörande självbestämmande för Donbass, Luhansk och Krim beaktats före denna ”flykt” till väst. Wikipedias ”revidering” av kartan över medlemsstaterna i OSS, gjord för två veckor sedan, visar med rött de före detta medlemsstaterna Georgien och Ukraina (inklusive Krim och utbrytarstaterna under rysk kontroll Donbass och Luhansk), ungefär som om denna information vore den viktigaste rörande OSS-imperiet!

Kanske kan vi snarare tala om revidering av historia? Kanske skulle också våra journalister väga in denna bakgrund innan de skriver om konfliktens bakgrund och orsaker?

Vilka förpliktelser som skrevs in i Belavezja-avtalet vet vi inte, men Putin vet med all säkerhet. Den intensiva påverkan för att få Ukraina att anslutas till EU/NATO har pågått sedan millenieskiftet och eskalerat genom de judiska oligarkerna Kolomoyskyi och Pinchuk, som arbetat aktivt för att få Ukraina att byta sida genom sitt arbete inom Atlantic Council. Genom att hårdlansera sin kandidat till presidentposten, Zelensky, tog man 2019 kontroll över statsmakten och kunde genomföra de formella besluten att söka anslutning till EU/NATO.

Det krävs inte så mycket fantasi att föreställa sig Putins reaktioner inför hotet att Rysslands största flottbas Sevastopol skulle hamna hos NATO, tillsammans med de ryskspråkiga provinserna i Östra Ukraina som enligt Minskavtalet skulle fått självstyre och stannat i OSS.

Vad gäller missnöjet med det ryska samarbetet beror detta naturligtvis på dels att man inte kan gå från sovjettidens kommunism till en västerländsk demokrati på de trettio år som passerat, det har fungerat hjälpligt med satellitstaterna i Östeuropa genom det enorma kapitalinflöde som EU har öst in för att bygga om och förnya ländernas infrastruktur, bostäder, företagsetableringar etc. Ryssland har saknat motsvarande resurser och har sina huvudsakliga inkomster från sädesslag, gas och olja. Dels på oligarkernas rovdrift på den i Sovjetstaterna (Ryssland, Ukraina, Vitryssland) befintliga industrin och främst råvaror, vilket knappast kommit folket tillgodo. De företag från väst som etablerat sig i Ryssland har som enda intresse att föra ut sina vinster ur landet istället för att bidra till en höjning av välståndet. Med ökad ”demokrati” hade landet tömts på nolltid på alla sina resurser. Tyvärr är en stark statlig styrning nödvändig under många år till för att få stadga på samhällsfunktionerna.


Ukraina vill inte delta i denna krävande process och väljer istället att flirta med EU för att få samma snålskjuts till väst som Polen m.fl. EU har vid ett flertal tillfällen konstaterat att vi (EU) inte har råd att ta oss an ett så genomkorrumperat land som Ukraina med 43 miljoner invånare.

Landet styrs av judiska oligarker, vilket innebär att stora delar av våra bidrag skulle hamna i Israel. Medborgare i Israel, med verksamhet utomlands, förväntas skicka generösa bidrag till moderlandet för att finansiera ”framtidsprojektet”. Parlamentet i Ukraina beslöt 2019 under Zelensky att söka anslutning till både EU och NATO. Detta beslut är nu gällande och måste enligt Putin upphävas formellt till förmån för strikt neutralitet, vilket man vägrat. Beslutet är i strid mot Krimavtalet och sannolikt också mot avtalen rörande OSS, som jag nämnde ovan.

Vad många missat i sammanhanget är att fullt krig pågått mellan Ukrainas militär och separatisternas motståndsgrupper i Donbass och Luhansk sedan 2015. Något val om självstyre eller inte genomfördes aldrig, istället försökte Ukraina ta tillbaks utbrytarprovinserna med våld och detta krig har en direkt fortsättning genom Rysslands pågående invasion. När man bedömer i vad mån Ryssland har skäl att se sig hotade av Ukrainas planering, skall man se hela Ukraina inklusive de östra delarna som NATO-land med full frihet att placera ut robotramper och missiler riktade mot Moskva. Dessutom på traditionellt rysk mark med en rysktalande befolkning. Detta borde framstå som en absurditet, även för sansade bedömare i väst, men så tycks inte vara fallet.

Kan då detta krig få ett snabbt slut? Ryssland och för övrigt resten av OSS också kan inte backa vad gäller Ukrainas neutralitet. Förutom det militära hotet från NATO är Ukraina en knutpunkt för Rysslands gasledningar till väst. Dessutom är jordbruket i Ukraina en viktig försörjningsresurs för ett stort antal länder. De amerikanska biolabben i Ukraina visar också att det finns planer på att slå ut det närliggande ryska jordbruket genom kontaminering. En framtida krigshärd på alla fronter, riktad mot OSS således.

Men visst kan det få ett slut! Mycket enkelt. Om EU och NATO avvisar alla Ukrainas önskemål om medlemskap omgående, tydligt och bestämt. Minskavtalet genomförs med erkännande av de provinser som inte vill tillhöra Ukraina. Men istället framhärdar både EU och NATO i att välkomna Ukraina, den utrikespolitiska situationen till trots.

Dessutom skickar ”den fria världen” enorma mängder vapen till de stackars soldaterna i Ukraina, vilket kommer att innebära en säker död för flertalet både soldater och befolkning. Förstår man inte att det leder till den största militära konflikten vi sett i Europa sedan andra världskriget?

Detta visar tydligt att Ukraina bara är en marionett i ett större spel, där USA och dess allierade EU vill provocera Ryssland till ett krig som lägger både Europa och halva Asien i aska. Vad vinner vi i Sverige på det? Vad vinner Europa?

Vad USA vinner såg vi redan efter det andra världskriget när återuppbyggnaden av det krossade Europa räddade den amerikanska ekonomin för det kommande halvseklet. Nu hägrar visionen att dela världen med ett Kina som man tror sig enkelt kunna behärska i nästa skede. När Ryssland är borta. Det är tydligen nu eller aldrig…

Peter Krabbe

285 Responses to Ukraina, sett från öster. Del 4.

 1. Astrid says:

  Presidenterna Putin och Trump ridande på samma häst, vilken härlig bild!
  Jag vill gärna tolka den positivt.
  Dessa två stora personligheter, historiska gestalter, är båda troende kristna. Två tappra män förbundna i broderskap. De rider i en snårig vildmark där intriger, manipulationer, list hotar såsom onda andar.
  De rider med uppdrag att rädda den kristna civilisationen, Kristi budskap och den förebådade nya Kristusimpuls världen behöver.
  Något nytt vill bli till. Vi står som på en tröskel. Det handlar om andlig förnyelse. Inte om kontroll, makt och pengar globalistoligarkerna förvanskat det till.
  Himlens mening är ett stigande, inte ett nedsänkande i fängslande teknik.

  • Eclipse says:

   Alla ser väl (?!) att bilden är photoshoppad? Putins kropp dubblerad med Trumps huvud påklistrat. Det är en humorsajt.

  • Savalle says:

   Eftersom det är en symbolik mycket starkt relaterad till TEMPELRIDDARNA / Tempelherrarna, så har jag själv väldigt svårt att se något positivt med dessa båda världsledare som offentligt upprepar Tempelriddarordens signum.

   Tempelriddarorden är ett hemligt, enormt elitärt sällskap, där medlemmarna svär trohet och tystnad till sin okände suverän.

   Sådana lojaliteter har enligt min mening ingen som hels plats i en nations styrelse.

   Jag anser att alla hemliga sällskap med lydnadseder och tystnadseder är folkfientliga, eftersom alla dessa medlemmar enbart lyder under en herre. Och denna herre fordrar TOTAL underkastelse och tystnad.

   En god ledare måste vara fridsam, öppen och sanningsenlig.

   Det är egenskaper som aldrig förekommit inom Tempelriddarna.

   Är du lika lyrisk inför följande bild av världsledarna?
   https://newsvoice.se/2022/02/ursula-von-der-leyen-newsvoice/#comment-420744

   • Mo says:

    Savalle, din beskrivning av den osynliga makten är väldigt bra. Just detta att den är hemlig är så djävulskt intrikat. Det finns ingen som kan ställas till svars. ingen som kan svara på frågor förklara sammanhang och så vidare. Medborgarna blir oerhört utsatta och förvirrade, försvarslösa i sitt beroende av en demon. En mycket ondskefull konstruktion med ett underliggande människoförakt.
    För att människan ska bli generös och harmonisk behöver hon tryggheten av en ledare med precis de egenskaper du beskriver. Men finner du en sådan ledare någonstans på vår jord ?

    • Vi vet ju att Bilderberg och WEF och många många flera springer deras ärenden, och till hjälp har de politiker och tjänstemän i myndigheterna, vilka inte längre är våra, utan på förkommen anledning den globala elitens. Domstolarna kryllar av frimurare som hindrar deras arbetsgivare, d v s folket bifall i sina ärenden. De är bönderna på schackbrädet, och kommer man inte åt deras uppdragsgivare får man försöka trötta ut dem istället!

    • Savalle says:

     Ja, Mo, det är djävulskt och fullständigt hänsynslöst. Det orsakar ofattbart mycket lidande och det sker helt i smyg, sekretess och mörker.

     Tyvärr tror jag att goda ledare alltmer sällan lyckas nå viktiga beslutsfattande positioner – och när de gör det lever de farligt och kanske inte så länge, om de inte fogar sig.

     Hemliga elitära sällskap har skapat ett finmaskigt nät över hela jorden och de kontrollerar tillsättningar av viktiga poster. För att kunna komma långt i karriären är det nog så att en person behöver svära absolut lydnad och tystnad till en sådan organisation.

     Enligt mina efterforskningar samordnas alla dessa hemliga sällskap av Jesuitorden, som har nyskapat eller blåst liv i en mängd andra hemliga sällskap med liknande struktur.

     De styr alltså koordinerat alla inflytelserika organisationer, nationerna inräknade, och det gör de framför allt enligt principen Finis Sanctificat Media – att målen helgar medlen, det vill säga att precis ALLT är tillåtet för att nå målen.

     Metoderna som ständigt används för att nå de uppsatta målen är främst dessa:

     1. DIVIDE ET IMPERA – att skapa motsättningar, tvister, konflikter. våld eller krig mellan olika grupperingar, exempelvis mellan raser, mellan gamla och unga, mellan nationer, mellan män och kvinnor, mellan olika trosuppfattningar. Det gäller att hela tiden skapa spänningsfält mellan grupper och att förstöra familjestrukturer, moral, tro, hopp, omtanke om varandra.

     2. ORDO AD CHAO – att skapa sådant kaos i grupper, organisationer, samhällen och nationer att de sedan lätt kan omformas enligt den ordning som är planerad.

     3. DIALEKTIK – som kort uttryckt är en metod att nå ett mål genom att minst två olika krafter drar i var sin riktning, men de samarbetar hemligt för att åstadkomma en kraft i en riktning som man i förväg kommit överens om. På så sätt kan utomstående observatörer hållas ovetande om avsedd riktning och än sätta sitt hopp till den ena, än till den andra, som de felaktigt tar för rivaliserande krafter.

     4. PROBLEM-REACTION-SOLUTION – som innebär att ett problem skapas på konstgjord väg (exempelvis genom att sprida smittsamma sjukdomar) med syftet att skapa en reaktion hos människorna i målgruppen (rädsla) för att kunna legitimera den lösning man vill ge (undantagslagar, tvångsåtgärder, transformering av makt- och ägandeförhållanden).

     • Erik says:

      Tack Hans Dahl, det var vänliga viktiga ord från dig som tål att upprepas . Detta har vi hört till leda att väst/USA ägnat sig åt genom historien. Det vi däremot inte hör så mycket om är att detta ägnar sig Rutins Ryssland också åt, självklart. Dessa steg skall ses som en manual – ett partitur.

      Det vi är inne i är ett propagandakrig, där västmedias propaganda är så urusel mot den Ryska sidan. Huruvida ett propagandautspel skall anses som lyckat eller mindre bra är beroende på hur många som köper slutmålet. Mer eller mindre hela altmedia intar en prorysk hållning.

      Västpropagandan ägnar sig åt att understryka sanningen, medan den ryska sida publicerar sanningar som gynnar den egna sida – den bästa propagandan är således den som är sann, men samtidigt propaganda. När de stora Tech-företagen med hela etablissemanget stänger ut RT till exempel är detta inget annat än ett svaghetstecken.

   • Loa says:

    Det är, som sagt, INTE frimurare
    https://benjaminfulford.net/2022/03/08/disinformation-notice/
    The photograph being used is from an APEC summit in Vietnam in 2006 when leaders were given a traditional Vietnamese garment known as an Ao Dai to wear.

    • Savalle says:

     Tack, Loa, för denna korrigering! Kul att se dessa tre herrar iklädda den typiska vietnamesiska bröllopsskruden Áo dài! Men det betyder inte att de inte är medlemmar i exklusiva hemliga sällskap.

     I regel försöker de hemliga sällskapen att hemlighålla flertalet av sina medlemmar, men ibland sipprar det ut information. Det är väl känt att hela Bush-familjen är starkt knutna till det hemliga sällskapet SKULL AND BONES.

     Här är en intressant dokumentär om det. Den är på holländska, men bortsett från de första minuterna så är det allra mesta på engelska:

     (George Bush en John Kerry lid van Skull & Bones, Nova 2004)

 2. Loa says:

  jimstone.is
  http://82.221.129.208/1/.tm0.html
  March 27 2022

  THERE WAS VIDEO OF ONE OF THE THE HIGH LEADERS OF UKRANIAN FORCES GETTING ARRESTED
  It is epic video which clearly shows the hatred the Ukranian people have for this guy.
  This is the guy that gave the orders to murder people who were trying to flee Mariupol and elsewhere, in addition to giving Ukranian forces explicit instructions to set up in hospitals and apartments and fight the battles from them while they were full of ”human shields”, in addition to tying men to trees with 10 rounds of ammo to shoot at the Russians as they approached because the people would normally not do that because they hated him so much.

  This video clearly shows how they felt about it. (inbäddad, 2 min.)

  There is another video of what people think without Azov in them HERE.
  https://www.bitchute.com/video/UfncDHrBoXKq/ TESTIMONIES FROM MARIUPOL: ZELENSKY SHOULD BE PUT ON A PIKE AND AZOV SCUM SHOULDN’T BE TAKEN ALIVE
  and another one HERE.
  https://www.bitchute.com/video/mpYlGEScANjX/ The Azov Battalion ”Shot Them All” Cries Mariupol Refugee.

  Civilians and refugees from Mariupol are reporting that radicals from the Nazi-led Ukrainian Azov Regiment are disrupting civilian evacuations and shooting those who try to leave the city.

 3. Loa says:

  Loathsome oligarch leaves Russia
  Chubais is… gone? At least for now. This is excellent news
  Edward Slavsquat
  Mar 23, 2022
  https://edwardslavsquat.substack.com/p/loathsome-oligarch-leaves-russia?s=r

  Today is a wonderful day; it’s the day Anatoly Chubais—arguably Russia’s #1 Biggest Parasite—resigned his post as Putin’s Sustainability Guru and left the country. For Turkey, of all places.
  Or at least this is what is being reported. Bloomberg, citing sources, said Chubais was displeased with the “special operation” in Ukraine.
  Chubais is a veteran clot-shot profiteer who has been robbing Russia blind for three decades.

 4. Pingback: Kriget i Ukraina | corneliadahlberg

 5. jesslar53 says:

  @carinaagrellgmailcom / Michael Tellinger låter allför bra för att riktigt gå hem hos mig , många av hans berättelser har han kopierat från äldre Afrikanska stamhövningar, också hans hänvisningar till Zecharia Sitchin är diskutabla.

  • Jag har inga djupare kunskaper, utan har fått en bra bild av honom via föredrag och Ubuntu. Det är svårt att säga emot tycker jag när han redogör för ben och förstenade organ från jättemänniskor. Det finns en obestridlig logik i det mesta han säger, tycker jag.

   • jesslar53 says:

    Där är vi eniga, men jag är skeptisk till all information där Fri Murarna är inblandade , jag tänker vad har dom för avsikt med sin info dom blandar sanningar med lögn så till sist får man inte rätt bild av problemet? Men det finns liknande föredrag som visar Nephilims exsistence så han är inte fel ute.

    • eva-marie says:

     Jag har inte sett de videor ni talar om. Men jättar, liksom ordet Nephilim nämns i Bibeln. Redan i första Mosebok 6. I vers 4 står; ”Vid den tiden, liksom och efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner börjat gå in till människornas döttrar, och dessa födde barn åt dem; dessa var forntidens väldiga män, som var så namnkunniga.”

     Enoks bok berättar också om de jättar som föddes sedan Guds söner (beskrivs som fallna änglar) Enoks bok finns inte med i vår Bibel, men nämns i Nya Testamentet.

     • Man kan ju undra varför sådan information undanhållits eller förklarats som metaforer eller sagor? Troligen för att snäva in människans uppfattning om möjligheten för avvikande genetik.
      ”Det finns bara vi och det har alltid funnits bara vi”?

      • eva-marie says:

       Carina. Ta Goliat t ex, som David stred mot. Han beskrivs som en slags jätte.
       Och när Israels folk första ggn skulle ta sig in i det utlovade landet, så vände de först tillbaka pga att de skrämdes av jättemänniskorna som bodde där.

       ”Jättar” skall vara en översättning av det hebreiska ordet ”Nefilim”. (se Jättar i Bibeln, på ”Bibelfrågan”) Ett annat ord jag minns på rak arm är Anakiter, avkomlingar till Anak. De beskrivs som en ”Jättestam”.

       Det skall finnas bilder på väldigt stora skelett. Tror Peter har visat det här tidigare.
       Jag håller med om att det är märkligt tyst om det här. Speciellt eftersom man hittat skelett och skelettdelar av onaturlig storlek.

       • eva-marie. Kanalen WISE UP bjuder på många intressanta filmer, bl a hur gigantiska gamla förstenade trädstubbar och utspridda frökapslar är lämningar från en period med väldigt olik atmosfär/gravitation kan man tänka.

        Masadaklippan torde också vara en trädstubbe! https://sv.wikipedia.org/wiki/Masada

        Det är besvärligt att tänka bortom perceptionsmatrisen, men om man gör det så öppnas ett helt nytt fönster mot världen. Plötsligt framstår anomalierna som självklara, och man fattar inte varför man inte såg dem själv, utan istället behövde hjälp för att peka på dem med hela handen!

        • eva-marie says:

         Carina. Tack för videon. Har inte hunnit se än, men skall titta!

         • eva-marie says:

          Väldigt intressant video, Carina. Fantastiska bilder som väcker frågor!

          • Kul att du tyckte WISE UP är spännande. För inte så länge sedan hade han bara ett fåtal visningar, men efterhand har vi blivit många flera. Det är ju också en viktig del av folkbildningen och uppvaknandet att se vad man faktiskt tittar på. Särskilt för dig som kanske kan koppla mycket av det till bibelverser.

           Det finns en film som jämför försenad mekanik med sådan vi har i dag, bultar, maskiner mm. Ifall jag orkar leta lite bättre, skickar jag en länk till den. Den är helt makalös!

       • Mo says:

        Jättar förekommer både i bibeln och mytologi grundad på folktro. Det är ett faktiskt begrepp som vi ser även idag, kanske det var vanligare förr. Långa handbollspelare är tex eftertraktade. Det biologiska underlaget finns i regleringen genom tillväxthormon, det finns säkert andra faktorer oxå som jag inte känner till.

        https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A5nga_personer

        Det intressanta är egentligen att berättelsen om Goliat är en av bibelns många exempel på allegorisk framställning, en metafor, en bildlig framställning av ett bakomliggande budskap. Troligen var denna vanliga tradition ett sätt att nå den stora delen av befolkningen som inte hade någon skolning. Kanske både för att förenkla men framförallt för att människan tänkte i bilder innan skriften användes generellt. Då gällde det att genom spännande berättelse fånga människans intresse så att budskapet landade i medvetandet.
        Berättelsen om Goliat tycker jag avslöjar att det bakomliggande underlaget är den gamla Hermetiska filosofin. Universum är mentalt. The all is SPIRIT. Eller som det oftast beskrivs idag, tankens kraft. Den ständiga kampen mellan våra viljor.

        • eva-marie says:

         Mo. En hel del i Bibeln är troligen bildlig/symbolisk, med ett djupare budskap.
         Men de viktiga personerna som nämns, som David t ex, tror jag har existerat i verkligheten. Likaså Abraham, Isak, Jakob m fl. Även Jättarna tror jag har funnits. Jesus själv hänvisade till många av de här människorna vi kan läsa om i GT. För Honom var de verkliga personer. Han nämner bl a Mose, Abraham och hans släktled, liksom David m fl. Likadant gjorde apostlarna och de som skrev breven i NT, som Paulus, Petrus, Jakob, Judas t ex. Petrus och Jakob, troligen också Judas hade också varit nära lärjungar till Jesus. Judas hänvisar dessutom till Enok och de fallna änglarna i sitt brev. (I en del översättningar kallas Enok för Hanok)
         Jesus och apostlarna hänvisade inte bara till personer utan även till flera av de händelser som står i Gamla Testamentet.

         Många händelser tror jag dessutom så här; de har inträffat i verkligheten samtidigt som de profetisk förebildar något djupare, eller ngt som skall ske i framtiden.

    • Jag har missat att frimurarna figurerar kring Tellinger!! Deras idéer tycks milsvida från Tellinger. Å andra sidan finns en yttre cirkel som kan ha hjälpt till att finansiera Ubunto, och en inre cirkel dit inte många kommer.

 6. Mjölner says:

  Nu under Ukrainakrisen ligger Corona och miljököret på is. Journalisterna på MSM hugger nu på allt udda sant eller falskt som råkar ha samband med Ukrainakriget. Nu kommer det verkliga flyktingar som behöver vår godhetsomsorg heter det.
  Vän av ordning frågar sig vad var det för flyktingar som kom från MENA då? Jo det var huvudsakligen unga vapenföra män som övergav sina kvinnor, barn och familjer som lämnades kvar i krigets fasor. De sökte asyl och fick stanna med oftast livslångt underhåll från statens kassakista som inte är något annat än den arbetande befolkningens inbetalade skatt.
  Det finns faktiskt folk som tror att statens pengar kommer från något slags ymnighetshorn som aldrig sinar.

  Flyktingarna från Ukraina är till stor del kvinnor och barn som säger sig vilja återvända när kriget upphört. De kommer inte stanna och belasta vår välfärd. Den har nu plötsligt gått upp för PK-svenskarna, vi har gjort bort oss beträffande flyktingars status. Skillnaden på flyktingen från MENA och Ukraina har plötsligt avslöjat den svenska konformitetens baksida.
  Alla tycker exakt lika om allting. Det har nu straffat sig och avslöjat PK-svenskens flockbeteende och konformitet. Svensken vill för allt i världen inte ha någon avvikande åsikt mot flocken, vill inte bli störd i sin bubbla bara leva gott och ha det bra så länge det går.

  Journalisternas urval av nyheter kan tillfälligt återgå till gamla käpphästar som då och då fått lämna stallet för vädring.. En sådan dök upp i går. FRA spaningsflyger längs Polska gränsen.
  Jo men visst, flugit nära Rysslands gräns det har man alltid gjort sedan DC:trean försvann och Catalinan sköts ned. Vad är det för märkvärdigt med det? Däremot är jag mycket nyfiken på vad alla NATO-fartyg gör i Stockholms skärgård. Men det intresserar tydligen inte särskilt mycket.
  Vi är enligt alla utsagor inte ännu medlem i NATO men hyser enligt media ett förväntansfullt hopp om det. .

  • Loa says:

   http://82.221.129.208/1/.tl9.html
   March 28 updates
   MANDATORY VACCINATION FOR THE EU JUST WENT THROUGH UNDER THE RADAR

   It does not matter if the pandemic is over and the vaccine is proven fraudulent, they are going for it anyway.

   ”WARNING
   After June 30 2022
   – the European Council has amended resolution 2361 and no longer objects to compulsory vaccination.
   – As of July 1 2022 the EU has announced the legislation for the mandatory EU COVID 19 Certificates that deprive you of all freedoms if you do not have a QR covid certificate. If there is a majority of member states sighing the legislation, compulsory vaccination will be introduced.
   – At the end of 2022/2023 there will be a digital currency.
   – The EU will impose a digital ID on every EU citizen. (The Dutch already have this and are already referring to the EU version on the digld.nl website)
   – All ATMs will be replaced by QR code ATMs in the near future, Belgium is already installing them full swing.
   – If these QR code machines are integrated, cash can no longer be withdrawn from banks and/or elsewhere.
   – The EU aims to make cash completely worthless within 18 months.
   – The EU resolution permanently deprives every person of their physical integrity. “

   • Mjölner says:

    Loa, är detta sant och som tänkt bli realitet i ett huj, ligger vi ovaxade rysligt illa till.
    Vi blir piskade in i fållan om vi vill överleva, annars svälta ihjäl. Finns det ingen missil över i Putins arsenal som kan slå ned på EU-slottet i Bryssel när alla mördarna är på plats. Helst två 500-tonnare trotyl/pentyl med gas/brand tillsats.

    Det kan i korthet nämnas, det är den allestädes inblandade myndigheten MSB som hanterar tillstånd om handhavande och import/export av sprängämnen och vapen. Frimuraren och talmannen Andreas Norlén flinar förnöjt när han tillkännager att Sveriges riksdag kommer att godkänna vapenexporten till Ukraina. Hur kan den myglaren veta i förväg hur riksdagen röstar?

    • Savalle says:

     I videon i början av denna artikel kan vi ta del av hur den ukrainska presidenten river ner rungande applåder från en helt unisont enig svensk Riksdag och hur talman Andreas Norlén i förväg utlovar att riksdagsledamöterna kommer att rösta för fortsatta vapenleveranser till Ukraina:
     https://newsvoice.se/2022/03/swedish-weapons-shipment-ukraine/

     Den ledigt klädde presidenten uttryckte stor gjädje över såväl de översvallande ovationerna som utfästelsen om mer vapen från Sverige.

     Här är en likartad situation: en främmande statschef ackompanjerad av applådåska och stående ovationer i ett hänryckt parlament:

     (Pope Francis Delivers Historic Speech to Congress)

 7. Mjölner says:

  Säpo puffar nu för valfusk och skyller på ryssarna.
  Man är ute i god tid med brasklappen. Säpo tror sig veta att det blir Ryssland som skall manipulera det svenska valet den här gången. Sist klarade man ju av detta helt själva. Nu begär man hjälp eftersom man skäms lite för hur uppenbart det blev att det var internt fusk förra gången. Skämt åsido, Säpo verkar se spöken på ljusan dag, eller är det en avledande manöver för att regeringen planerar ställa in valet i höst. Hur går det då med grunlagsmanipulationen?
  Hur man än vänder sig……kinkigt blir det.

  https://detgodasamhallet.com/2022/03/28/bitte-assarmo-ar-jag-cynisk-i-overkant/#more-56862

 8. jesslar53 says:

  Zelinskyy’s Nazi-arme som stöds av Sveriges regering och 80% av Svenska folket.
  Men Sverirge har ju stöttat Nazister tidigare och ej bättrat sig.
  https://www.friatider.se/har-skjuter-ukraina-ryska-krigsfangar

  • Loa says:

   http://82.221.129.208/1/.tl9.html
   March 28 updates
   scrolla ner till:
   That one, where Zalensky’s Ukranian forces shot that married couple who came across previous murders of other fleeing people while fleeing Mariupol, got 2.5 million hits I could see on my own servers while it languished at the source with less than 5,000 before it was wiped??? BULLSHIT.

   I think I’ll prominently post that again. HERE IT IS:

   SE VIDEON

   precis ovanför March 27 updates. men den kom ut i början av kriget. Azov etc slaktar dem som försöker fly ut genom korridorerna.

  • Erik says:

   Jag skulle vara mycket försiktig med tro på något klipp från nätet idag. Propaganda kriget är helt obeskrivbart. Detta oroar mig för det var likadant inför första världskriget samt andra världskriget.

 9. Eclipse says:

  Mycket informativ video av Gonzalo Lira, amerikan med chilensk bakgrund boende i Charkiv, som avhandlar Victoria Nuland, USA:s hänsynslösa torped för att destabilisera och plundra Eurasien. Hon är spindeln i nätet vad gäller amerikansk inblandning i Ukraina sedan kuppen 2014. Farfar Vitsche Nudelman bodde i en by nära Odessa i Ukraina. Pappa Sherwin Nuland (född Shepsel Ber Nudelman), som blev professor i kirurgi vid Yale, och svärfar Donald Kagan (litauiskfödd historieprofessor vid samma universitet) var båda medstiftare till Project for the New American Century. Yale = Skull & Bones.

  Rysshatet ligger i blodet sedan anfädernas förföljelse i början av 1900-talet.

 10. Covidnytt! Vaccinbedrägeriet befästs med vittne under ed:

  ‘COVID CRIMES’ / Richard M. Fleming MD sworn testimony that COVID-19 is a Bio-Weapon / March 2022
  https://odysee.com/FlemingCovidCrimes:53b36ebf5308d0bc81d957a17024cfa0dd2b7079

 11. Savalle says:

  Tack för den videon, Eclipse! Här är en betydligt kortare video av Gonzalo Lira som trots det är mycket informativ:

  (Zelensky, Hunter Biden — and Their Sugar Daddy, Kolomoisky)

  Miljardären Ihor Kolomoyskyi, som förde komikern till rollen som Ukrainas president – först i TV och sedan i verkligheten – regisserar enligt Gonzalo Lira även Hunter Bidens roll i Ukraina.

  Miljardären Ihor Kolomoyskyi kontrollerar och leder även PRIVAT GROUP, som är ett multinationellt företag som kontrollerar nästan all handel i Ukraina och därtill all media!

  Jag undrar om Ihor Kolomoyskyi känner Marcus Wallenberg…

 12. Mjölner says:

  Savalle, När jag rannsakar mitt minne kommer jag ihåg när de vuxna under kriget pratade om politik och världsledarna, man sade då – han var väl frimurare, eller – han är väl frimurare.
  Jag tror att min föräldrageneration hade redan då misstankar om vem och vilka som i verkligheten styrde händelserna. Det var orostider och depression i början på nittonhundratalet
  som gjorde att folk funderade över hur det hängde ihop Sedan kom 50-60 och 70-talen med välfärd och fred, då glömdes ofärden och funderingarna om händelsernas sammanhang bort.
  Hjärntvätten inleddes på 60-talet med makarna Myrdals uppfostran genom staten och kvinnornas frigörelse. Vi har nu äntligen insett sambandet genom den tydliga annonseringen om New World Order and the Geat reset som i realiteten planerats hela tiden.

  • Jag håller helt med dig i ditt resonemang! Min far som var född 1909 startade ett glasbruk efter kriget med några arbetskamrater. Jag var ofta i hyttan och hörde dem ofta prata om vad som var ”likare” än annat. Han pratade aldrig med mig om Orwells 1984 och Animal Farm, men jag uppfattade det senare som om dessa böcker främst stod för folkbildningen efter kriget. Jag tror att min föräldrageneration, som inte var bortskämda helst ville att vi skulle glömma allt vad de gamla tiderna stod för, och precis som du säger så kom ju de efterkommande årtiondena att sympolisera välstånd och välmående. Det gjorde min värld ganska mycket fattigare, men fylldes å andra sidan av solskensberättelser om hur folk hjälpte varandra under kriget. Det fanns nog en fattigdomsskam i botten. Dock bevakade min far sin berömda gris med näbbar och klor, och det berättades att han faktiskt sov hos grisen i de värsta orostiderna med romerna kretsande runt hönshusen. Han avslutade sitt farmarliv med en samling gäss som vittnen påstår verkligen ÄLSKADE min far förbehållslöst. Varje dag när han kom hem från hyttan på sin moped, vilken sedemera byttes ut mot nya Volvos vart femte år, kom gässen och la sig på hans mage/bröst där han låg och vilade under en rödbok efter det slitiga arbetet som glasarbetare. Av socialdemokratin kom han dock alltid att representera kapitalismen med sin villa, sommarstuga och nya volvo, och i skolan fick jag ofta ta hans verk i försvar. Det var mitt uppvaknande – sedan dess har avund och missunsamhet för min del varit förknippat med socialdemokrater. Nu är det sosseligan som behandlar människor lika illa som brukspatronerna gjorde på sin tid. Jag undrar verkligen varför aldrig dessa ojämlikheter utjämnas. Idag dyrkar sossarna representanterna för makten – särskilt de mest bemedlade. Varför ser de inte sig själva?

  • Savalle says:

   Intressant, Mjölner!

   Historiemedvetandet har sänkts till lägsta möjliga nivå genom historieförfalskning och Robert Muller-skolan, som införts i alla FN:s medlemsstater:
   https://amazingdiscoveries.org/S-deception_Teilhard_Muller_one-world-government

   Alva och Gunnar Myrdals uppfostringsmanual – som fått nästan lika stor utbredning som Robert Muller-skolan – har i hög grad bidragit till den omedvetenhet och liknöjdhet som nu råder bland människomassorna.

   Makarna Myrdals son, Jan Myrdal, beskriver hur känslokalla och kärlekslösa hans båda föräldrar var i sin bok ”Barndom”.

   Indoktrineringen av människoskarorna har börjat i tidiga år!

   https://www.brainyquote.com/quotes/vladimir_lenin_153238

 13. Astrid says:

  Apropå Putin och Trump. Plötsligt är de två ingenting att hoppas på längre. Det var ju inte länge sedan det var tvärtom. Särskilt Sture publicerade det ena entusiastiska inlägget efter det andra till stöd för Trump och efter att valsegern stulits kände vi väl alla besvikelse och sorg. Svårt att hänga med i svängarna. Inte heller lätt att hålla hoppet uppe. Om NWO etableras fullt ut kommer kristendomen att förbjudas.

  • Savalle says:

   Ja, om NWO etableras fullt ut så kommer med all sannolikhet sann kristendom att förbjudas.

   Det är viktigt att hålla modet uppe och kämpa för att människor väljer att leva enligt de gyllene buden.

   Vi som sätter vår tillit till Bibelns löften har en viktig uppgift i att leda människor tillbaka till tro, hopp och kärlek.

   • Mjölner says:

    Det har redan börjat. Jag försökte komma in på Hagenbos blogg, han är kristen troende, men det blev tji. Bloggen borttagen meddelas från Blogger.

  • Sture says:

   @ Astrid,
   jag tror att är precis tvärtom. Både Trump och Putin är de som kommer att vinna detta. Om man lyssnar på vad Putin säger in sin intervju med Oliver Stone så inser man att Putin har förstått väldigt mycket om globalisternas planer för världen – och han accepterar inte dessa. Göran Åkesson ger också nedan en annan bild av läget än MSM. Jag tror att det blir pannkaka av USAs och Natos planer. Det är ju bara att titta på vilka höns de satt i ledningen, Biden och Stoltenberg. De kan väl inte åstadkomma någonting?

   Astrid du är en andlig person, eller i varje fall en person som har andliga intressen. Varför inte lyssna på de som har direktkkontakt med Jesus Kristus och Gud, vår tids profeter. Istället drar personer på denna sajt bara fram gamla tiders profeter, Daniel och Hesekiel m. fl. Dessa profeter hade naturligtvis rätt med deras öde var att ingen ville lyssna på dem då det begav sig utan förföljde dem och dödade dem. Detta är nästan samma öde som drabbar vår tids profeter (= Guds språkrör), ingen vill lyssna till dem – men gärna till forna tiders profeter (nu ja!). Jag har lagt upp mängder av videos om vår tids profeter, Kim Clement, Mike Thompson m. fl. och nu senast Christa Elisha, men ingen törs kommentera. Förutom då Carina Agrell, som har speciella andliga gåvor. Titta på dessa:


   Det jag har protesterat emot på denna sajt är pessimismen hos vissa personer. Savalle är fullkomligt besatt av ondskan och kan bara prata om jesuiterna, vatikanen, tempelriddarna, frimurarna etc., etc. Om och om igen. Men finns det inga goda krafter i världen, som man kan belysa för att ge oss lite hopp? Ty hopp behöver vi. Och är det inte så att när ett ljus tänds så skingras mörkret? Är det inte det som faktiskt håller på att hända?
   igår satt jag och tittade på en video där Kim Clement besökte Ukraina 2014, eftersom Gud sagt till honom att göra detta. Och han är här alldeles klar över vilken roll globalisterna vill att Ukraina skall spela. Kim Clement förutspådde redan 2007 att Donald Trump skulle bli president och att han skulle få två perioder, men dog 2015 i en hjärntumör 6 månader innan Trump kungjorde att han skulle ställa upp som kandidat. Men åter till Ukraina 2014:

   • Savalle says:

    Vilka ord du använder dig av, Sture!

    Och hur kan du fortsätta att uppmuntra människor att sätta sin förhoppning till den jesuitutbildade charlatanen Trump och förringa betydelsen av att avslöja vilken roll hemliga sällskap spelar för det onda som drabbar världen!

    Ännu en sak: Vi som är kristna har Bibeln som grund och dess ord gäller lika mycket nu som tidigare och där ingår såväl profetiorna som uppmaningen att vi ska avslöja mörkrets onda gärningar.

    • Mo says:

     Jag tror att personen som konstruerade bilden av de samridande ledarna på hästryggen, Putin och Trump, hade kunskap om denna tradition hos tempelriddarna och därmed ville få oss att se den bakomliggande styrningen.
     En intressant information vi får är att Putin sitter främst, han är den starke av de två, ledaren. Och det är väl även det vi ser resultatet av idag. Putin utmanar USA men vem är hans partner. Kina eller Indien eller kanske Turkiet ? Jag lutar åt Indien. För två skall det vara i tempelriddarnas värld.

   • Sture. Jag fick också en stark intuitiv känsla av att Trump skulle komma tillbaka när vi diskuterade detta vid valet i samband med Simon Parks sändningar. Jag tror att jag också skrev det i en kommentar ”Ja, han kommer tillbaka, men senare”. Jag får goda vibbar av både Trump och Putin när jag ”hypotesprövar” dem intutitivt. Båda har nog autenticitet nog att leda världen genom den period som föregår nästa guldålder. Å andra sidan är de båda komna ur blodlinjearistokratin, så var de har sina starkaste lojaliteter vet de till syvende och sidst bara själva. Kanske någon av dem avslöjas som anti-krist, den falske sonen? Efter hand som tiden rullar, kommer det att framstå qllt klarare.

 14. Krister. says:

  Man kan ju alltid hoppas.

  Den ryska invasionen av Ukraina påverkar världsordningen och har satt stopp för globaliseringen, enligt Larry Fink, vd för det mäktiga investmentbolaget BlackRock.

  https://nyadagbladet.se/ekonomi/larry-fink-ukrainakriget-har-satt-stopp-for-globaliseringen/

 15. Från en ‘objektiv, oberoende, utanför alla medier, vanligtvis initierad källa’ har jag tagit del av följande information ang. kriget i Ukraina:
  • Kiev var i rysk kontroll för ett antal dagar sedan. Rysk militär har eliminerat biolaboratorier därstädes.
  • Inga direkta krigsoperationer pågår i Ukraina. Ukrainska styrkor svarar själva för förstörelse av tomma byar och skjuter mot civilbefolkning som evakuerar t.ex. vid Mariupol. Syftet med åtgärderna är att anklaga rysk militär för grymheter och ‘krigsbrott’. USAs Delta och Seal-styrkor kan antas ha opererat tillsammans med CIA-utbildade ukrainska styrkor.
  • Rysk militär är grupperade vid viktiga platser, t.ex kärnkraftverk för skydd mot terroraktioner.
  • Förstörda biolaboratorier- organiserade, finansierade, utrustade och verkställande verkligt farlig bioverksamhet- har USA-ursprung. Förflyttning av biolaboratoriska prover har, åtminstone delvis, genomförts av organisatoriska ‘bokstavskombinationer’ före rysk eliminering av fysiska faciliteter. Mål för dessa förflyttningar har bl.a. varit laboratorier med samma ursprung i ex.vis. Tyskland.
  • Ukraina är militärt slaget. Omgruppering av ryska styrkor sker för att skapa ett tillräckligt starkt momentum för att verkställa en oberoende Donbas-region inför slutliga fredsavslut.
  • Ett mementum är att stora styrkor, flyg, personellt etc. grupperats vid Polens östra gräns, vilket inkluderar Nato/USA militära enheter.

  Såvida inte bakomliggande styrande krafter vill annorlunda, går Ryssland segrande och relativt oskadd ur konflikten, utan WW111, vars ursprung Du Peter noggrannt beskrivit.
  Med utgångspunkt från ny handelsvaluta blir EU-länderna, fortsatt beroende av rysk energ- & livsmedel, de stora förlorarna med stigande inflation, resursbrist och sociala problem, accentuerat av globalistiskt accentuerad repression vad avser fri yttrandefrihet och egna hälsoval. Kina blir tillsammans med Ryssland jordens ledande globala centrum, på gott och ont.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: