Ukraina, sett från öster. Del 3.

Vi skall avsluta denna trilogi med att se lite på två andra väsentliga riskfaktorer för, inte bara Ryssland, utan hela den fria världen.

Det handlar då om de nyligen avslöjade bio-labben i Ukraina och kärnkraftverken, räddningsplankan för energin i en värld som skyr fossila bränslen – men som samtidigt ger möjlighet för Ukraina att bli ett kärnvapenhot. Vi skall också försöka sammanfatta intrycken.

LABORATORIERNA

För en värld som lidit av sviterna efter ett av WHO:s forskningslaboratorier i kinesiska Wuhan, där utsläpp av virus för biologisk krigsföring plågat mänskligheten i två år nu, framstår det som ofattbart att en liknande rad forskningslaboratorier, varav flera uppförda 2010- 2014, avslöjats i Ukraina. Vad har då dessa haft för syften?

Totalt handlar det om 26 bio-labb. Vi har inte i nuläget möjlighet att granska alla och de kan ha olika syften med sin forskning. För de som lyfts fram nu genom att de beslagtagits av ryska trupper har uppgifter säkrats som visar att det handlar om arbete med patogener (smittoämnen), närmare bestämt hur man kan få migrerande fåglar och insekter att föra smitta vidare till mänskliga mottagare.

Ännu värre blir det när man konstaterar att de potentiella mottagarna skall vara rasspecifika, dvs utvalda etniska grupper. Finansiär och därmed överordnad myndighet för denna forskning är – hör och häpna – DOD (Departement of Defence) i USA! I Ukraina, så nära den ryska gränsen som man vågar komma!

Jag minns själv en viss uppståndelse för många år sedan, efter att ett antal personer gripits i Ryssland och utvisats. De visade sig (uppgav sig) vara amerikanska studenter som samlade in DNA från olika ryska folkgrupper. Som skäl angav man släktforskning, vilket ingen trodde på. Nu kan vi lätt få ekvationen att gå ihop, man bedriver forskning för att kunna skapa ett biovapen som angriper, smittar och kanske utrotar vissa bestämda befolkningsgrupper! Om detta är forskning som föregått forskningen i Wuhan med att få fladdermusvirus applicerbara på människor eller ett alternativ för nästa runda lär vi få fundera vidare över. Under alla förhållanden borde bara detta faktum vara tillräckligt för Ryssland att gå in och undanröja dessa laboratorier omgående – innan vårens migration av fåglar och insekter börjar. Vem vill ha Fauci & Co rännande på andra sidan gränsen som en ekorre med tanke på hans CV?

KÄRNKRAFTVERKEN

Ukraina har fyra kärnkraftverk med tillsammans 15 reaktorer, varav Zaporizjzja är Europas största med 6 reaktorer. Därutöver finns det 5 nedlagda kärnkraftverk från Sovjet-tiden, varav Tjernobyl är det mest kända efter olyckan som skrämde slag på Europa. Kärnkraften står för 50% av elförsörjningen i Ukraina.

Att det skulle innebära någon risk för grannländerna att Ryssland tar över kontrollen av dessa är naturligtvis rent nonsens. Ryssland har själva 38 reaktorer och en kompetens som vida överstiger Ukrainas i sammanhanget. Tvärtom har ryssarna som första åtgärd säkrat det nedlagda Tjernobyl och nu också tagit kontrollen över Zaporizjzja. Man gör detta för att kunna styra elförsörjningen i krigsområdena, men också för att undvika attentat från ukrainska Azov-trupper i syfte att skapa false flag-situationer som kan användas i propagandan mot Ryssland. En sådan har avslöjats vid Kharkiv, där ukrainare spridit rykten om att ryssar skulle ha planerat missilanfall mot reaktorn. Personligen känner jag större trygghet med dessa reaktorer i ryska händer än i judiska oligarkers. Vi skall inte glömma att närmaste land som skulle drabbas av ett radioaktivt utsläpp är Ryssland själva. Att vi kommer att få en återkommande skrämselpropaganda om motsatsen får vi nog räkna med!

FLYKTINGARNA

Det är både tragiskt och oförlåtligt att så många oskyldiga civilpersoner drabbas av dessa krigshandlingar. De avgörande krigsinsatserna sätts in i städerna och även om ryssarna medvetet undviker civila mål är det två sidor som är aktiva och konfrontation är målet för båda.

Städerna blir fängelser utan vatten, mat och el. De som försöker fly från landet kommer främst från dessa städer, där möjligheten till överlevnad är liten, samtidigt som risken för raserade hus och splitter från granater är stor överallt. Av befolkningen, som totalt uppgår till 43 miljoner, är 78% ukrainare, 17% ryssar och mindre än 1% judar. De ryssar som flyr drar sig bakom de ryska truppernas anfallslinjer och låter sig evakueras till ryskt territorium. Många ukrainare föredrar att fly västerut, via Polen och Slovakien till Västeuropa. Strax före krigsutbrottet lämnade 20 chartrade flyg med välinformerade och förvarnade flyktingar landet med okänd destination. Skall vi tippa Israel eller USA?

Det finns ingen krigsinformation som är helt tillförlitlig, men enligt de anföranden som Ryssland håller i FN har Ryssland medverkat i förhandlingar om humanitära korridorer och också skyddat dem som tagit sig dit. Problemet tycks vara att den ukrainska armén inte släpper ut sina invånare ur städerna för att de skall vara levande sköldar som avhåller ryssarna från att beskjuta utvalda mål.

Det finns också rapporter som visar att dessa soldater skjuter sina egna om de försöker fly till ”korridorerna”. I linje med krigföringen som vi ser i Mellanöstern förvarar man också vapen och militära depåer i sjukhus och byggnader där man kan hävda humanitära skäl för att slippa angrepp. Detta är den nya typen av krig som vi sett dagligen i Irak, Syrien och Palestina. Den är numera mer regel än undantag. Tyvärr efterlämnar den totalt raserade städer och enorma flyktingkaravaner till andra länder eftersom förutsättningarna för liv saknas även vid ett krigsavslut.

SAMMANFATTNINGEN

Den fråga som återstår att besvara är om denna invasion (i Ryssland benämnd Militär Specialinsats) varit motiverad eller inte. Denna kommer säkert att diskuteras i åratal framöver utan att bli besvarad. Jag får då hålla mig till min personliga åsikt, varken mer eller mindre:

Putin har i förspelet varit närmast övertydlig med att Ryssland är hotat i många avseenden, främst genom att ett Ukraina som medlemsland i både EU och NATO skulle öka både det militära och ekonomiska hotet mot Ryssland. På den punkten har han helt rätt, det bör alla kunna förstå som läst denna trilogi.

Att västmakterna, både USA/Storbritannien och EU har avvisat alla önskemål om hänsynstagande trots en upptrappad retorik och ett flertal förhandlingsrundor visar, som jag ser det, att hela scenariot är planlagt av dessa och att utfallet är precis vad man önskade sig. Vem som egentligen har ansvaret för invasionen kan därför diskuteras. Ryssland har kört in med stridsvagnar för att neutralisera ett hot mot sitt land, men motparten hade kunnat undvika det genom ett handslag och en underskrift på ett papper. Det ville man inte.

Vad man fortfarande väntar på är en ursäkt för att få angripa Ryssland militärt och därmed dra igång det tredje världskriget. Ryssland är det avgörande hindret för att kunna genomföra New World Order i global skala. I del 1 berörde jag de judiska oligarkernas roll i detta. De finns nu överallt i det nya Asien och arbetar medvetet och sammankopplat för att genom att köpa inflytande i statsförvaltningarna sätta den demokratiskt valda administrationen ur spel. Dessa oligarker har ett nära samarbete med sina kollegor i USA (Rothschild, Soros och hundratals andra) och i Israel och London. De finns även i Paris och i Berlin och har marionetter i Bryssel. Genom investmentbolag som Black Rock, Vanguard och State Street knyter de samman sina ekonomiska resurser. Deras mål är monopol på samhällsviktiga sektorer som finans, läkemedel, livsmedel, vapenindustri och energiförsörjning. Samordningsmöten sker varje kvartal under olika organisationsnamn, viktigast idag är WEF (World Economic Forum) under Klaus Schwabs ledning. Man styr redan hela ledningen i Washington och i vårt stackars Bryssel och har genom NATO ett järngrepp på krigsindustrin.

Detta kallar vi globalism och syftet är att utplåna såväl nationsgränser som befolkningens besvärande inflytande genom den föraktliga demokratin. Man vill välja sina egna beslutsfattare, så att man aldrig mer behöver släppa sitt grepp om makten. Val kan man ha som underhållning, men resultaten ligger dessförinnan redan klara i datorn. Vad man främst vinner är fri tillgång till världens råvaror. Sina arméer sätter men blå hjälmar på och använder för att slå ner alla oppositionella. År 2030 tror de själva att detta skall vara klart.

Ryssland representerar i motsats till detta nationalism, man värnar om sina egna råvaror som behövs för egen nytta eller handel med fritt valda partners. Staten skall styra även över storföretagen, inte tvärtom. Fria val skall utse statens representanter. Lagar och domstolar skall skydda befolkningen, inte storföretagen. Armén skall försvara landet, inte andra världsdelar. Putin säger att om ni slår mot mig så slår jag tillbaks. Vi försvarar våra värderingar. Min kompis är Kina. Vi klarar oss utan er. Så lek på er egen bakgård.

Ibland får jag kommentaren ”men så kan det väl inte vara?” Jo, precis så kan det vara, det är det redan och värre kommer det att bli. Så var tacksamma för att Putin som den ende står upp och säger ”hit men inte längre”. Hur detta kommer att sluta är fortfarande en öppen fråga. Att våra representanter i regering och riksdag överger vår neutralitet och levererar avancerade krigsmaterial till Ukraina i denna situation är häpnadsväckande. Förstår man inte alls vilken risk man utsätter Sverige för? Räcker det inte att Ryssland varnar Sverige för konsekvenser när man ger Ukraina möjlighet att skjuta sönder 5000 ryska stridsvagnar och samtidigt döda 15000 ryska soldater, allt utan att ha den minsta analys av situationen klar i förväg? Avsätt dessa kompletta idioter omgående – innan det är för sent! Att Sverige redan styrs av samma krafter som Ukraina blir allt tydligare.

Peter Krabbe

236 Responses to Ukraina, sett från öster. Del 3.

 1. Savalle says:

  Här är en mycket intressant artikel av Michael Delavante:

  https://www.vaken.se/vad-alla-bor-veta-om-rysslands-krig-i-ukraina/

  (Michael Delavante, Vad alla bör veta om Rysslands krig i Ukraina)

  • Savalle says:

   Trist att ingen säger emot!

  • Savalle says:

   Enormt intressanta fakta i artikeln, men hur ställer ni er till argumentationen?

   Kom igen nu, vänner!

   Skulle vara kul med kritiska synpunkter fram och tillbaka – inte minst från den mycket insatte artikelförfattaren!

   Den här artikeln överträffar med råge allt annat jag funnit med samma syfte.

   • peterkrabbe says:

    Artikeln upprepar många av de synpunkter som vi redan ventilerat på bloggen – alliansen mellan Kina och Ryssland, de för väst lockande råvarorna i Ryssland, preferenserna i Ryssland för ett mer auktoritärt system än västvärldens demokrati m.m.
    Vad gäller det senare beror detta naturligtvis på dels att man inte kan gå från sovjettidens kommunism till en västerländsk demokrati på de trettio år som passerat, det har fungerat hjälpligt med satellitstaterna i Östeuropa genom det enorma kapitalinflöde som EU har öst in för att bygga om och förnya ländernas infrastruktur, bostäder, företagsetableringar etc. Ryssland har saknat motsvarande resurser och har sina enda inkomster från sädesslag, gas och olja. Dels på oligarkernas rovdrift på den i Sovjetstaterna (Ryssland, Ukraina, Vitryssland) befintliga industrin och främst råvaror, vilket knappast kommit folket tillgodo. De företag från väst som etablerat sig i Ryssland har som enda intresse att föra ut sina vinster ur landet istället för att bidra till en höjning av välståndet. Med ökad ”demokrati” hade landet tömts på nolltid på alla sina resurser. Tyvärr är en stark statlig styrning nödvändig under många år till för att få stadga på samhällsfunktionerna.
    Ukraina vill inte delta i denna krävande process och väljer istället att flirta med EU för att få samma snålskjuts till väst som Polen m.fl. EU har vid ett flertal tillfällen konstaterat att vi (EU) inte har råd att ta oss an ett så genomkorrumperat land som Ukraina med 43 miljoner invånare. Landet styrs av judiska oligarker, vilket innebär att merparten av våra bidrag skulle hamna i Israel. Medborgare i Israel, med verksamhet utomlands, förväntas skicka generösa bidrag till moderlandet för att finansiera ”framtidsprojektet”. Parlamentet i Ukraina beslöt 2019 under Zelensky att söka anslutning till både EU och NATO. Detta beslut är nu gällande och måste enligt Putin upphävas formellt, vilket man vägrat. Det är i strid mot Krimavtalet och sannolikt också avtalen rörande OSS, som jag nämnde i artikeln.
    Problemet med de judiska oligarkernas inflytande hoppar Delavante över.
    Giftmord etc? Vi som vet lite mer om vad som sker i världen vet också att det är en etablerad strategi att misstänkliggöra motståndaren genom att imitera ”välkända handlingsmönster” när man vill ställa till med djävulskap för denne. Den som vill mörda varierar nog istället sin planering för att slippa få ett visitkort på brottet. Det avslöjades ett flertal gånger i Syrien att biokemisk krigsföring som skylldes på Assad/Ryssland i själva verket var en teaterföreställning av USA:s allierade. Bevisen var närmast övertydliga. Samma resonemang dyker nu upp i Ukraina – Ryssland kommer SÄKERT att använda kemisk krigsföring – ”det brukar de ju göra”. Nu väntar vi bara på att Ukraina/CIA skall plantera ut ”bevisen”.
    Vi skall inte förvänta oss att varken Ryssland eller Kina skall bli en kopia av Europa. Deras mer totalitärt inriktade system är dessutom förebilden för NWO, så det blir nog snarare vi som hamnar i deras system än tvärtom. Vi får vara glada om vi kan fördröja det eller mildra det till en mer human variant. Oddsen för detta är inte särskilt höga i nuläget. Så är vi så förträffliga som vi inbillar oss? Jag tror inte det.

    • peterkrabbe says:

     Enligt Wikipedia bildades OSS (Oberoende staters samvälde) 1991 som en fortsättning på det sovjetiska imperiet. I OSS ingick 11 f.d. sovjetrepubliker från kretsen kring Ryssland, inklusive Ukraina. Organisationen skulle vara en motsvarighet till EU. Den militära makten skulle övertas av den f.d. sovjetarmén och vara gemensam för republikerna.
     2008 lämnade Georgien samarbetet, vilket fastställdes (raticifierades) 2009. W hävdar i artikeln ( som reviderats den 9 mars 2022!!!) att Ukraina aldrig raticifierade stadgarna och därför inte var medlem, något som knappast är sannolikt efter 30 års medlemskap! Istället påstås att Porosjenko begärt utträde 2018, innan presidentvalet, något han ju knappast hade behövt göra om Ukraina aldrig varit medlem ”på riktigt”. Enligt OSS är detta beslut inte verkställt = godkänt av de övriga medlemmarna. Året efter beslöt parlamentet under Zelinskij att Ukraina skulle söka medlemskap i EU och NATO. Detta är bakgrunden till Putins syn på Ukrainas rätt till självbestämmande rörande blocktillhörighet. Dessutom har inte Minskavtalets beslut rörande självbestämmande för Donbass, Luhansk och Krim beaktats före denna ”flykt” till väst. Kanske skulle våra journalister väga in denna bakgrund innan de skriver om konfliktens bakgrund och orsaker?
     Om någon tror att det bara är att säga hej då till en organisation som OSS, så jämför med hur lätt det vore för Sverige att lämna EU! Trots att vi är en självständig stat! Vi kommer aldrig ut därifrån utan att bli ruinerade…

     Oberoende staters samvälde – Wikipedia

     • Om det hade varit så förmånligt att vara medlem i EU så hade ju även Norge blivit medlem, men med oljepengarna fanns ingen anledning. Schweiz samlar all världens aristokrati, internatskolor och den absoluta makten, så varför skulle de självmant sätta sig i fattighuset? Kolla gärna första halvtimmen på Sean Hross fyratimmars avhandling om bl a Putin och de andra schweizarna, men hela filmen är värd sina timmar:

      Black Prince of P-russia & Pharaoh’s Peoples Product – PPP

    • Savalle says:

     Vår Erik har skrivit en mycket intressant artikel om strategier i kriget i Ukraina:

     https://newsvoice.se/2022/03/erik-forsman-analyserar-strategier-i-ukrainakriget/

     • peterkrabbe says:

      Gratulerar Erik till denna debut på Newsvoice’s förstasida! Det är värdefullt att budskapet sprids på så många bloggar och nätsidor som möjligt, bara så kan vi bli det omistliga komplement till MSM som Sverige behöver! Hans och Sture har gått i täten och fler kanske följer efter? Vi behöver alla vässa pennorna inför det kommande valet.

 2. jesslar53 says:

  Historia eller propaganda ???
  https://www.bitchute.com/video/oygdQPqPoX2J/

  • Loa says:

   Historia. Jag minns någonstans jag läste om franska revolutionen, det var så hemskt (för det var så enkelt) att den igångsatts av ”weaponized peasantry”. Genom ryktesspridning. Sin tids medialögner.

   Importen av svart arbetskraft till England kände jag inte till. TACK för koncis video!

 3. jesslar53 says:

  Magdalenas bidrag med 5000 pansarvärnsskott , Ponera att hälften av dom träffar rätt och dödar Ryska soldater låt oss säga 2 st per skott blir 5000 döda, då har Sverige hjälp till att döda Ryska soldater men kallar sig neutrala . Då undrar man hur detta uppfattas av den Ryska sidan säkert inte väl?

 4. Mjölner says:

  Grisen i säcken!

  Det politiska etablissemanget har snabbt tagit till sig skräckscenariot som basuneras ut av media. Konflikten i Ukraina har väckt de sysslolösa knapptryckarna som nu börjar ösa våra skattepengar över försvaret. Ett försvar som vi i dagsläget helt saknar och bland resterna en försvarsmakt inte värd namnet. Man har mer eller mindre frivilligt avhändat sig makten.

  Det hålls nu regelbundna möten på partinivå om säkerhetsläget. Regeringens höga tonläge mot Ryssland med förtäckta hot och osanna anklagelser mot Putin som en gangster som mördar Ukrainas befolkning kan komma att slå tillbaka i framtiden.

  Snacket om risken för rysk invasion är rent skitsnack. Jag inbillar mig att Putin för närvarande inte är särskilt glad över den svenska utrikespolitiken. Gotland kanske, men resten av landet som är på väg mot kaos intresserar nog inte just nu.

  Det skulle i så fall ske om Sverige deklarerar fullt medlemskap i NATO. Sverige har, som jag skrivit om, ett dolt medlemskap i NATO sedan femtiotalets början. Det har Ryssland god kännedom om. Hyckleriet och smusslet bakom kulisserna har gått folket förbi som nu helt historiskt ovetande tror att Natomedlemskap är en helt ny idé. Den har legat dold i mer än ett halvt sekel. Så är det.

  De som flyr från Ukraina nu blandas med folk från mellan-östern men kommer enligt god svensk sed tas emot med öppna armar. Myndigheten för ”Ständig Bevakning” MSB tillsammans med SÄPO och Sossarnas illegala spionbyrå Expo går nu samman i kriget mot yttrandefriheten i vårt land. Det varnas för rysk subversion. Rysk taktik, skrämma och hota Sverige samt väsentligt ökad konfliktrisk för landet. Som man bäddar….o.s.v.

  Maggan har naturligtvis som påläggskalv i Schwabgänget hög svansföring. Den mumlande ministermalajens budskap verkar däremot mer osäkert, osammanhängande och svävande.
  Det verkar som en rejäl politisk utrensning är av nöden. Håll noga kontroll på valfläsket, risken finns att grisens knorr blir en ökenhägring.

  • Savalle says:

   Krisen i säcken…?

   • Mjölner says:

    Sverige har alltid haft förmågan att genom tiderna göra dåliga affärer politiskt i både väster och öster.
    UD och SIDA har hittills knappast levt upp till att kallas ”rumsrena” i diverse affärer.
    Ett svinaktigt beteende, missbruk av utnämningsmakten och konsekvent hemligstämplande av de grova misstagen. Man kan gott påstå att det är en gammal vana inom sossarnas utrikespolitik att köpa grisen eller att försöka sälja den i säcken.

  • Loa says:

   ”Myndigheten för Ständig Bevakning, MSB”

   Hur fel skälet än är, så tycker jag det är bra att huvudena nu vrids i för dem helt ny riktning:
   Öka försvaret ty det finns en Fiende, oj vi har inga matlager, samt en oro att man kanske inte ska ge bort landets resurser… Försvaret militariseras och satsa på dugliga bassar, landsbygden sluta slås ihjäl och kanske mjölkbönder slippa konkurrera med EU. Kanske elen bör få stanna i landet? Och det här med flyktingar: godhetspersonerna konfronteras med att det är skillnad på folk och folk: Vill ni helst ha svartmuskiga män från andra sidan jordklotet, eller kvinnor och barn av våra fränder, vikingarna i österled? Som man med fog kan säga Deflyrförsinaliiv, och här är ju media behjälpliga – varpå klyschan från tidigare framstår som Löfvens skamliga lögn.
   Verkligheten knackar på.

  • jesslar53 says:

   Tack ! Mjölner ett bra inlägg

 5. Loa says:

  Sittande amerikansk president & son har tagit 1 miljard dollar i mutor från CCP i Kina under sin långa ‘service’ som vice under Obama

  New York Times medger att Hunter Bidens laptop är verklig
  17 mars 2022
  https://www.friatider.se/new-york-times-medger-att-hunter-bidens-laptop-ar-verklig

  Den liberala tidningsjätten New York Times har till slut medgett att historien om Joe Bidens son Hunter och dennes laptop är sann, rapporterar New York Post.
  Den högerorienterade tabloiden New York Post kom inför det amerikanska presidentvalet 2020 med tunga avslöjanden om hur Hunter Biden kunnat utnyttja sin pappas mäktiga roll för att göra korrupta affärer utomlands.

  Jag säger som jag sa då: Knark och sex i all ära, men den stora skandalen som skulle /skall tystas är ju alla pengar från Kina som laptopen visar har betalats till pappa vicepresidenten under Obama.
  .

  Från Jim Stone inför amr. presidentkampanjen -20

  This one is the most important video ever released in internet history. This has to be listed first. The Bidens sold America to China for $1 billion, documented. http://www.voterig.com/ubv/ub5.mp4
  In the videos there is proof the Biden family received a billion dollars from China, which was split among America’s top politicians, including Obama.

  Miles Guo is a Chinese dissident billionaire who managed to escape the CCP,
  och han hade en av Hunter Bidens hårddiskar med sig..

 6. Loa says:

  Från ankdammen

  Jag som trodde han han hade fullt upp med FN-nånting.. ”Rekryterad av Guterres.” Klarade inte anställningsintervjun?

  Regeringen ger Löfven nytt toppjobb
  17 mars 2022
  https://www.friatider.se/regeringen-ger-lofven-nytt-toppjobb

  Regeringen har idag utsett den före detta statsministern Stefan Löfven (S) till ny ordförande i styrelsen för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI.
  – I ett hastigt försämrat säkerhetsläge är tillförlitlig oberoende information och analys avgörande. Stefan Löfvens erfarenheter och gedigna kontaktnät garanterar SIPRI:s fortsatt starka internationella position och viktiga arbete för fred och säkerhet, säger utrikesminister Ann Linde (S).

 7. Loa says:

  Den vackra blå onsdagen kom sen e.m. chemtrail och spann sin äckliga spindelväv över hela himlen, och lagom till ”skymningen” var det kompakt grått. Bra tidpunkt för att dölja effekten!
  Torsdag denna gråa filt, det var kallt men ”diset” avslöjas av att det INTE är fuktigt.

  HÄR
  är en fantastisk insats av holländaren Elbert Westerbeek – en namninsamling på 40.000 namn – för att kunna äska upphörande av chemtrailbesprutningen:
  Dutch Parliament to discuss Geo-engineering
  March 16, 2022
  https://benjaminfulford.net/2022/03/16/dutch-parliament-to-discuss-geo-engineering/

  Dear Editor,
  In 2006, I started the ‘Stop Chemtrails and Weather Manipulation Now’ citizen initiative.
  In October 2021, we reached the required 40,000 signatures to present it to the House of Representatives of the Netherlands.
  On March 22 between 13.45 and 14.00 we are going to offer it to the Committee on Petitions and Citizens’ Initiatives of the House of Representatives. Then it will go through some more procedures, before we can start advocating the Citizens’ Initiative in the House of Representatives.
  This Dutch initiative has worldwide importance and impact, because geo-engineering is a worldwide operation. When I heard about it in 2006, I was not surprised; I had noticed the changed skies and sky for some time.

  At first there was only a paper version of the Citizens’ Initiative, of which we collected 1200 signatures by then. Later when the signatures could also be collected digitally we collected 43,000 signatures so far via ‘petitions.nl’. So a total of 44,200. It may sound like a long time, but this time was apparently needed so that people became more aware of what is going on.
  We can finally offer it and the House of Representatives now can not ignore it,

  In these 16 years, I and colleagues have collected many pages of sources through research. We have also compiled a list of 35 experts and people involved who can be heard.
  There have also been several hearings and conferences about it and the Netherlands signed the ENMOD UN Convention in 1983.
  ** https://www.un.org/disarmament/enmod/ Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD) **

  Since then, despite many requests and emails, the Parliament has never given it serious attention or asked questions about it.
  There are many sources, including military that acknowledge that Weather Modification and manipulation has been going on for decades. With this Citizens Initiative we ask for the truth and an immediate stop of all activities (Chemtrails/Weather manipulation) in any case above Dutch territory.
  We ask for a Parliamentary Inquiry so that the politicians, scientists, (civilian) researchers and military personnel involved can be heard under oath.
  At the plenary, we will give an extensive presentation and share our many sources.
  For this presentation on March 22, I have written a summary poem, naming all the elements, which I will recite.

  Nederst i länken adress och poem
  Poem: Chemtrails-Weather Modification-Albedo-SynBio-Mind Control

  • Kerstin Carlsson says:

   Tack Loa!
   2002 var jag under en ”rutig himmel”, låg och solade på stranden i ett härligt sommarväder, klarblå himmel när jag kom till stranden, men efter jag somnat till en kort stund, vaknade till, såg då detta rutmönster..som sedan gick ihop till ett dis. Jag bor vid västkusten norr om gbg. Och så här håller det på, år ut och år in…År 2002 var jag i kontakt med miljöavdelningen på Länstyrelsen, men där visste man inget om några chemtrails då…Men nu måste detta vara så uppenbart att människor inte kan blunda längre…Men det kanske är som med de 2 väninnorna som skulle gå på dans–där säger den ena till henne som då står och spryar sitt hår,-tänker du inte ett endaste dugg på ozonhålet? Äsch, det tar tar jag med en fuktig trasa…Ungefär så är uppmärksamheten på vår situation idag…människan vet så ohygligt lite…
   Detta som Du satte in Loa, det innehåller väldigt mycket information, detta som ligger under FN, borde man ju titta lite närmare på, Sverige var bland de länder som skrev på om ”massförstörelsevapen” borde vara något att sätta framför näsan på Stefan Löfven nu när han ska börja jobba för FN, läste någonstans att det även tillkommit ett ”fredsarbete”?också för denna man…Benjamin Fullford är någon som jag litar på med den information han lämnar ut…

   Med vänlig hälsning
   Kerstin Carlsson

   • Loa says:

    Tack Kerstin!
    2002 – Det var tidigt.
    Jag blev varse chemtrailen 2012, genom baktalandet av Pernilla Hagberg. Bumerangeffekt..
    Du känner säkert till https://www.geoengineeringwatch.org/

    Var du med när Peter började artiklarna om chemtrails? Så förlösande!

    När någon bestämmer att solen skall gå i moln….
    27 maj, 2017
    https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/05/27/nar-nagon-bestammer-att-solen-skall-ga-i-moln/

    Under politiska och kemiska moln….
    5 augusti, 2017
    https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/08/05/under-politiska-och-kemiska-moln/

    Den amerikanska fyrklövern.
    12 augusti, 2017
    https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/08/12/den-amerikanska-fyrklovern/

    Hoten mot mänskligheten – inte bara krig. Del 1.
    10 februari, 2018
    https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/10/hoten-mot-manskligheten-inte-bara-krig-del-1/

    Hoten mot mänskligheten – depopulation. Del 2.
    11 februari, 2018
    https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/11/hoten-mot-manskligheten-depopulation-del-2/

    Hoten mot mänskligheten – istället för solstrålning. Del 3
    17 februari, 2018
    https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/17/hoten-mot-manskligheten-istallet-for-solstralning-del-3/

    Hoten mot mänskligheten – luften vi andas. Del 4.
    24 februari, 2018
    https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/24/hoten-mot-manskligheten-luften-vi-andas-del-4/

    Hoten mot mänskligheten – slutdiskussion. Del 5.
    3 mars, 2018
    https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/03/03/hoten-mot-manskligheten-slutdiskussion-del-5/

    och kanske fler.

    • peterkrabbe says:

     Tack Loa, jag blir själv förvånad över att jag orkat driva denna kamp mot övermakten i så många år! Har det resulterat i något? Nja, kanske lite ökad medvetenhet, men fortfarande är man ju en gedigen foliehatt och konspirationsteoretiker, eller hur?
     För övrigt kan jag konstatera att den grå gröten legat lika kompakt över himlen här nere i Sydfrankrike de senaste två veckorna som tydligen i Sverige. Jag kallar det för kemdimma, solen tränger inte igenom och värmen i luften lyser med sin frånvaro. Alla insekter som borde ha varit här som föda för oförstående småfåglar är försvunna.

     • Sture says:

      @ peterkrabbe,
      det arbete som du bedrivit under många år har inte varit förgäves. Det syns bara inte så tydligt ännu. Du skall tänka dig hur det ser ut när du kokar vatten. Temperaturen stiger så sakteliga men det syns inte så mycket på ytan förrän det plötsligt börjsar bubbla alldeles våldsamt och den flytande tillståndet övergår i ett nytt tillstånd – gas, som sprider sig överallt. Så kommer det att bli här också. När det vänder så kommer det att vända helt plötsligt och då kommer alla vi som har uppfostrats på denna sajt att ha väldigt mycket att säga – och folk kommer då att lyssna. Så misströsta inte.

     • Mo says:

      Din kamp är vårt hopp. Guds ande har inte lämnat människan. Kan det bli tydligare än så här ?

     • jesslar53 says:

      Peter jag är en gammal sjökapten som har aldrig varit intreserad av de vi läser här på denna blogg fullt upptagen av att leva,, men efter att ha bekantat mig med din blogg så den har givit mig nytt hopp om att man är ej ensam att tycka anorlunda mina och andras erfarenheter borde betyda något och om vi ej kan göra skillnad vart är vi då …….. Bifogar det som fick mig att fundera för 20 år sedan.. när jag såg Zeitgeist
      ://www.youtube.com/watch?v=OrHeg77LF4Y

     • Ketchupeffekten beskriver ditt enormt viktiga arbete väl, och du når ju 5% av sveriges befolkning! Räkna om det då och och då så ska du se att intresset ökat. med någon procentenhet varje gång.

    • Kerstin Carlsson says:

     Tråden, ”Har vädrets makter förlorat förståndet” ? från 13 juni 2018, med 41 kommentarer, om just chemtrails, så visst har det yppats en hel del om chemtrails hos Peter Krabbe…Kanske dags att ”fylla på i den tråden? Ja, inte blir man dummare av att studera…bara man fattar och förstår som någon sa en gång…Tack än en gång Loa, för allt detta sista Du lade in…

     • Loa says:

      Åh, varsågod..
      Vi får hålla utkik på tisdag efter överlämnandet till holländska parlamentet att de SKA diskutera detta!

      March 22 between 13.45 and 14.00 we are going to offer the 44,200 signatures to the Committee on Petitions and Citizens’ Initiatives of the House of Representatives. Then it will go through some more procedures before we can start advocating the Citizens’ Initiative in the House of Representatives.
      https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz/burgerinitiatieven

      With this ‘Stop Chemtrails and Weather Manipulation Now’ citizen initiative. we ask for the truth and an immediate stop of all activities (Chemtrails /Weather manipulation) in any case above Dutch territory.
      And we ask for a Parliamentary Inquiry so that the politicians, scientists, (civilian) researchers and military personnel involved can be heard under oath.

      This Dutch initiative has worldwide importance and impact, because geo-engineering is a worldwide operation.

    • Kerstin Carlsson says:

     Sista veckan har det spryats väldigt mycket här norr om Gbg, idag den 19:e kunde jag avläsa 1051 millibar på min gamla barometer, jag har aldrig sett den med så höga värden, luftfuktighet på 75proc. något kanske händer i vår luft…mer än ett stabilt högtryck?

 8. Savalle says:

  Vi ska agera mot de frihetsinskränkningar som görs och planeras av Sveriges statsledning!!!

  Ett sätt att agera är att delta i demonstrationerna mot de förberedelser som görs i maktens korridorer för att ändra vårt grundlagsskydd!

  Dessa demonstrationer sker i morgon i Stockholm, Göteborg och Malmö:
  https://newsvoice.se/2022/03/frihetsmarscher-stoppa-grundlagsandringar/

  Regeringen har i en proposition lagt in ett förslag till Riksdagen om att ändra våra grundlagar med motivationen att “bekämpa terrorister”.
  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/forslag-till-grundlagsandring-som-mojliggor-en-bredare-kriminalisering-av-deltagande-i-terroristorganisation/

  Samtidigt har Dan Eliasson varit verksam med att skriva om Sveriges krislagstiftning:
  “Eliasson lämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den 6 januari 2021 och blev generaldirektör med placering i Regeringskansliet. Den 22 januari 2021 meddelade regeringen att han ska arbeta vid Regeringskansliets enhet för krisberedskap med uppgiften att se över Sveriges krislagstiftning. Anställningen, med bibehållen lön, är tidsbegränsad till utgången av 2022.
  – Wikipedia

  Och här är ett uttalande från Regeringskansliet:
  “Ett snabbare agerande vid framtida kriser i fredstid, publicerad 01 oktober 2021.
  Regeringen beslutade igår att till­sätta en parla­men­tarisk kom­mitté som ska se över om grund­lagen behöver ändras för att kunna möjlig­göra ett snabbare agerande vid fram­tida kriser, exempel­vis en pandemi. I upp­draget ingår även att se över riks­dagens krigs­dele­gation och vissa bestäm­melser om riksdagens arbets­former.”
  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/ett-snabbare-agerande-vid-framtida-kriser-i-fredstid/

  En ny myndighet började sitt arbete den 1 januari 2022,
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/inrattande-av-myndigheten-for-psykologiskt-forsvar_H9B120

  Tyder inte alla dessa åtgärder från Sveriges statsledning på att de planerar att ändra vårt grundlagsskydd för att kunna få igenom långtgående tvångsåtgärder mot människor som kritiserar deras förda politik, med andra ord att införa diktatur?

  • jesslar53 says:

   Det blir att till ta tåget till GBG imorgon hoppas vi blir fler.
   Att ändra grundlagen betyder vissa svårigheter med val emellan, men kan man sända krigsmateriel till krigsförande makt emot grundlagen så då är det inte mycket som hindrar våra fina ledare att grundlagsvidrigt ändra allt till deras behov.
   Fikar med en grupp pensionärer ( själv pensionär) och jag är inte förvånad att höra deras åsikter , som en kopia av vad SVT och kvällstidningarna propagerar,Putin är galen och kanske det blir krig i Sverige.
   Svårt att konversera med folk som är så indoktrinerade , bra mäniskor men man kan ej övertyga, t.e.x. att det krävs två för att träta.

  • Loa says:

   ” I propositionen föreslås att den grundlagsskyddade föreningsfriheten ska kunna begränsas när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism. Förslaget möjliggör för lagstiftaren att exempelvis införa en bredare kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation eller ett förbud mot terroristorganisationer. ”

   Åkej.
   1. Definiera ”terrorism”. Annars kan man inte peta i /stifta någon lag betr. begreppet.
   (W deklarerade ”War against terrorism” och fick mycket häckel för att förklara krig mot ett substantiv. Vilket föralldel inte hindrade honom..)

   2. ”Bredare” hurdå? Det är alltså ”deltagande” som tillåts omdefinieras löpande, ”brett”? Koka kaffe till? Posta brev åt? Städa lokalen? Lyssna på podcastar? – Man kommer att tänka på Expos två universella anklagelsepunkter : MILJÖ till vilken åsiktsbrottslingen kan beslås med KOPPLINGAR.. De är kanske inte så dumma som de ser ut – när de får Regeringen att i Lagen vilja införa de facto samma ”kriterier”.

   3. Finliret i 2. kan skitas i, för lagstiftaren kan ”exempelvis införa ett förbud mot terroristorganisationer”. Vilka fortfarande väntar på sin definition enl. 1…

   • jesslar53 says:

    Skrämmande man trodde att grundlagen var till för att skydda oss medborgare , terrorism kan tolkas brett och behövs verifieras in i detalj men då djävulen och åklagare sitter med detaljerna blir det en tolkningsfråga som pressen backar upp med falska indicier.

    • Savalle says:

     Ja, det är det som är meningen!

     Morgan-handel & liknande sekretess-styrda hemliga sällskaps framputtade luilleputtars plutokrati bör dömas opartiskt – av en folkdomstol – för sina GRUNDLAGSÄNDRINGAR – i syfte att ta ifrån oss människor i vårt land våra grungläggande rättigheter – och i rättfärdighetens namn kommer de att dömas de lika rättvist hårt som de förtjänar.

     – Och de skall inte dömas enligt grundlags-avskaffad IDA -RUBEN-HILDA:
     https://newsvoice.se/2015/04/svenskt-rattsvasende-vanliga-manniskor-ar-bara-bonder-i-ett-schackparti-hilda-ida-och-ruben-styr-allt/

     Dessa domare skall rannnsakas och dömas för prövad orättfärdighet i OPARTISK domstol.

     Och den presumptivt ljugande pressen bör rannaskas – precis lika noggrant – varje skrivare, reporter och journalist.

     Folkdomstolar för nutidens förrädarna – kanske utan like i vår historia!

     • Mjölner says:

      Fy FN Savalle! Har läst och anat innan men här avslöjas den vidrigt geggiga verkligheten.
      Häll bensin över hiet och tutta på var första tanken, men så tänkte jag efter…..
      Det blir billigare med hängning, men jobbigare. Det blir nog fel det också.
      Nej, de skall få leva och plågas i fångenskap resterande livstid.
      Kanske en cementerad cell 2×3 m med emaljerad 10lit. spann åt var och en.
      De flesta missdådarna bor i och runt Stockholm. Statuera exempel där så tappar lantisarna modet och ger sig frivilligt. De som bor i Bryssel vågar inte komma tillbaka.

   • När staten stulit allt en äger och har, hamnar man till slut i AF:s och FSK:s klor. Myndighetsfascismen/terrorismen är betydligt allvarligare än att sluta upp på möten. Den från AF och FSK strider flagrant mot EKMR och tjänstemännen där har ingen utbildning och vet inte vad lagprövning är. De biter sig stenhårt fast vid sina egenkonstruerade regelverk som ligger sist i jurisdiktionsordningen Jag har två fall i två tingsrätter, en till varje myndighet, och tjänstemännen där fattar förstås att jag har rätt i sak när jag rullar upp regeringsformen och EKMR i mina överklaganden. Snart får även JK en skadeståndsbegäran, beträffande både AF, FSK och andra .Hon ska väl ändå begripa, men frågan är hur hon kommer att hantera det…

  • Loa says:

   De önskar lagstifta som om det alltid vore DE som sitter vid makten! Tänk om SD och AfS i skön förening – i vår representativa demokrati – en vacker dag terrorförklarar SSU eller Tro och solidaritet eller Seglora smedja..
   ELLER så har S avslöjat att det bleve likadant om M regerar – ALLTSÅ att de tar samma order!
   Vilket ju borde borga för att det inte vore så farligt att hamna i ”opposition”. Vänskapen består, liksom lönen.
   Då kan man ju å tredje sidan undra varför S så krampaktigt klamrar sig fast vid makten? Det är ju faktiskt lite uppmuntrande om toppen inte är cementerad. Manöverutrymme.

   PS
   Nu ser jag själv varför vi inte kan tillåtas ha representativ demokrati. Alltså hur tingens ordning skulle kunna ändras och att det inte få ske!
   Någon är mycket rädd för rubbade cirklar. Det var roligt att inse!

   • Ja, den representativa demokratin är deras inre försvarsmur, utan den är de körda, och det är därför den måste bort till förmån för direktdemokrati. Likaså är penningsystemet och illusionsjuridiken rök och speglar.

   • Mjölner says:

    Loa!
    Förr i tiden fanns det en liten gnutta ideologi i sossarnas klamrande vid makten.
    Nu för tiden är det ren och skär penninghunger.
    När det gäller lagstiftning finns i dag skrivningar i den högre skolan, i händelse av, om situationen så kräver, när så är uppenbart, när vissa kriterier uppnåtts, med hänsyftning till, etc.etc.etc. Alltså fritt fram för en verbal vridmaskin av godtycke i rättssalarna s.k. lagvrängeri. Får tillägga att du är ovanligt skarpsynt och därmed mycket värdefull för oss andra. Vi måste hjälpa Peter att behålla modet och kreativiteten så långt det är möjligt!
    De verkliga foliehattarna finns inte här på bloggen, de sitter i Riksdagen och Regering och finns i myndigheter, MSM, invandringskomplexet, näringslivet och förstås bland vanligt folk.

 9. Mo says:

  Så är det och tänk så enkelt det blir i framtiden att släcka ned våra uppkopplingar när vårt lagskydd försvinner. Lätt som en plätt i vår sårbara it-tid att skapa argument för kontroll och inskränkningar av vår frihet. Obehagliga åsikter om tex chemtrails blir extremism och trolleri som den svaga allmänheten måste skyddas ifrån att ta del av. Allt för ditt eget bästa i det goda samhällets tjänst. Vi folieinlindade fåntrattar blir ensamma och isolerade, tystnaden lägger sig som ett pansar över själva livet, rätten att få vara en fri människa.
  Det pågående ” Kriget ” blev en varningsklocka, så oemotsagt stängs kommunikationen ned från Ryssland i hela EU .Tack och lov lever Norge än så länge i utanförskap och vågar stå emot. Men vem vet om de beläggs med handelsrestriktioner inom EU så blir det kanske följa John därifrån oxå.
  Nu blossar det socialdemokratiska arvet upp, allt som de lärt sig från stasiTyskland väcks till liv. Som alltid är de rädda för sin egen ofullbordan av övertygelsen om den egna överlägsenheten. Varifrån kommer kravet på att de skall ta ledningen och makten ?
  Det här säger en del om den socialdemokratiska själen, Maj Britt Theorin krävde stopp för antenner som kan ta in utländska TV-program på 80-talet. Nu är vi där !

  https://petterssonsblogg.se/2022/03/18/norge-blockerar-inte-ryska-medier/

  • Redan nu trixar både FSK och AF med sina epostadresser. När en handläggare får in ett mail innehållande dokumentation eller argumentation som ogillas av sossarna, skriver de att ”du har kontaktat fel handläggare, jag har vidarebefordrat ditt mail”.

   Problemet är bara att det är vidarebefordrat till Anna Åkeson från Anna Åkesson, de har alltså dubbla epostadresser, varav den ena endast är en soptunna som de kan bortse ifrån. Själva vidarebefordringen är alltså målvakt för den argumentation eller bevisning genom dokumentation med lagrumshänvisningar till EKMR.

   Jag har bett att få se deras tjänstelegitimation, ännu utan resulat. Jag antar att denna mekanik – lika fiffig som monetärmekaniken – är konstruerad av den rikligt belönade och mutade Eliasson som nu har toppjobb på Regeringskansliet efter väl utfört värv.

   Jag måste säga att Gud tycks ha ett finger med i spelet eftersom folkförräderiet dyker upp nu, någon vecka innan mitt skadeståndsmål ska iväg till JK!

 10. Mjölner says:

  Givetvis Savalle!
  Bra och tydliggörande uppgifter och länkar.
  Jag har ett flertal gånger varnat om detta. Nu kommer dödskallarna i Riksdagen att rösta igenom diktaturlagstiftningen utan eftertanke om konsekvenserna. En röstning nu i sommar då Sverige väntar på semester och ingen orkar bry sig och sedan en efter valet då det är för sent.
  Som vi vet av erfarenhet är Eliasson en elak torped. Tanken är nog att komma åt yttrandefriheten och ta död på den. Lagförslagen kommer för det ändamålet att utformas med s k.gummiparagrafer som kan tänjas och tillämpas mot civilbefolkningen med hot om hårda straff för att tysta all kritik mot landets politiska adel.

  Innan det tåget gått är frågan, -hur lång tid återstår innan man börjar stänga ned bloggar?.
  Man tror sig sitta väldigt säker i sadeln nu med en skräckslagen hop svenskar som tillber överheten/staten och som tack för uppmärksamheten skäl deras pengar och livsmöjligheter. Samtidigt är de tacksamma att staten tänker åt dem.

  • Savalle says:

   Ett mycket passande epitet, Mjölner:

   ”dödskallarna i Riksdagen”.

  • ceskyraj says:

   Grundlagen ändrades på initiativ av Reinfeldt redan år 2010. Även M använder samma taktik som sossar. Sporadisk information till folket, omröstning före sommar, tyst fram till valet och efter valet ny omröstning. Reinfeldt hade bråttom att hinna, innan SD kom till riksdagen. Och mycket rätt deras 20 st röster var mot. Mot att i Grundlagen skulle stå att Sverige hör till EU. Idag har SD anpassat sig och har sväng i allt. T.o.m kan tänka sig att Sverige kan gå med i NATO. Svenska politiker har alltid varit fega och förhandlat både med Hitler, Stalin och andra diktatorer. Nu har Sverige blivit en vassal åt USA.

 11. Mjölner says:

  Lille Mollgan vill förbjuda kontantkort i mobiltelefoner samt införa tillstånd att avlyssna samtal mellan privatpersoner. Frågor på det.

 12. Erik says:

  Ja, och just därför var jag där på Medborgarplatsen och demonstrerade i dag. På tal om detta, vilka var och besökte bok- och mediamässan? Var där och säkerligen någon här ifrån också.

  • ceskyraj says:

   Erik, jag var både på Bok&Mediemässan och på Medborgarplatsen. Vi var många på torget, men räcker det? Massa folk satt och fikade, handlade och hade inte intresse om sin framtid. De är ointresserade. Det måste bli värre för att de ska vakna upp.

 13. jesslar53 says:

  Raport från GBG ca, 200 personer lysnande på speakers som hade lite att tillägga .
  Bedrövligt att se Mikael Nordfors skrika om sin indragna läkarlicens Jag uppfattar att man försöker förstöra hans karriär eftersom hans synpunkter är ej i linje med vad vi får oss tillhanda av media.
  Jag tycker endast synd att man kan förstöra en mäniskas liv och utkomst.

  • Savalle says:

   Jag instämmer helt! Mikael Nordfors sanningar passar inte ”opppositionen”.

   Så snabbt inkräktar infiltrationens köpta kräk!

   Allt organiserat med makt tycks ofattbart snabbt infiltreras och införlivas i globalistagendan.

   Därför gäller civilkurage!

   Var och en av oss måste kämpa!!!

   • ceskyraj says:

    Helt rätt. Civilkurage behövs av oss alla där vi är, bor och lever. Du gör det, Peter gör det och andra här på bloggen säkert gör det även i sin omgivning.

  • Sture says:

   @ jesslar,
   jag var där med några från sjuksköterskeuppropet. Det skulle handla om att vi protesterar mot att man kommer att försöka ändra i grundlagen. Och det var därför vi gick dit. Men sedan kom det in en talare som under ganska lång tid ägnade sig åt att skrika ut att att ”virus inte finns” och tydligen inte heller bakterier, för ”det finns ingen smitta” utan allt handlar om gifter i kroppen. Så när en förkyld person nyser en rakt i ansiktet så behöver man tydligen aldrig vara rädd för att bli smittad. Han påstod också att poliovaccinationerna började först 1977 och då hade man redan slutat med DDT så det förklarar varför poliovaccinationerrna var så lyckade, sade han. Okunnigt var bara förnamnet. Det var också en som gick omkring med en skylt att vi skulle läsa vad Stefan Lanka hade att säga, ungefär det som sprids av den där datanörden John Blaid. Han pratade också om Kochs postulat från 1880, som inte har någon relevans idag, men som han tyckte var högaktuellt.
   Detta var verkligen ett sänke för hela demonstrationen. Allt detta tal om att virus inte finns är en distraktion från de verkligt viktiga frågorna – och sjuksköterskorna omkring mig undrade om han inte i sjäva verket var det vi kallar ”kontrollerad opposition”, som vill få oss att se löjliga ut. Detta tal om att man inte har ”isolerat detta virus”. Men man har ändå kartlagt i detalj hur spikproteinet ser ut, vilka aminosyror som ingår och på vilken plats. Hur kan man veta detta om man inte har ”isolerat virus”. Fienden vill helt enkelt få oss att slåss om detta istället för hur man manipulerat virus i Wuhan och hur man manipulerar virus i biolaboratoriena i Ukraina. Och folk går villigt i fällan.
   Jag får återigen ställa frågan: ”Hur gör man när man bevisar att någonting inte finns”? Någon?

 14. Mo says:

  Mer reportage från övergivna städer i östra Ukraina, detta från mars 2021. Informativt från ca 6:00.

  Här en video från dec 2021. Strid har pågått vid gränsen i 8 år. Man får en känsla av förhållanden som liknar inbördeskrig med krypskyttar på den egna sidan. Rebeller ?

  • Loa says:

   Kievs knektar nynazisterna Right sector, Azovbataljonen o.d. har sedan 2014 då Donbass förklarade sig självständigt (protest mot Majdan och pres. Janukovytjs störtande) beskjutit dem. Rätt in, på civila. 16.000 döda på 8 år, and counting.

   Azovbataljonen sprängde teatern
   19 mars 2022
   https://www.nyhetsbanken.se/2022/03/azovbataljonen-sprangde-teatern.html#more

   Snaran dras åt kring de ukrainska nynazisterna som är förankrade i Mariupol, och västerländsk media vältrar sig i vämjelse, skriver Christelle Néant i donbass-insider.com 17 mars.

   De ryska väpnade styrkorna och folkmilisen från DNR (Folkrepubliken Donetsk) skärper omringningen kring Mariupol och pressar de ukrainska nynazister som förskansat sig där och utför blodiga provokationer.
   Västliga media förfasar sig över lidandet i Mariupol, men rapporterade samtidigt i de flesta fall inte med ett ord om beskjutningen av Donetsk med den ballistiska missilen SS-21 den 14 mars.

   Se ovan Loa says:
   18 mars, 2022 kl. 01:24
   23 Dead, Including Children After Ukranian Missile Strike Hits Civilians in Donetsk


   De ryska väpnade styrkornas och DNR-milisens frammarsch till Mariupol påskyndar evakueringen av stadens invånare. Och de bekräftar att ukrainska nynazister ställer upp sin militära utrustning nära bombskydden där civila gömmer sig, och har skjutit människor som försökte fly via de humanitära korridorerna.

   I syfte att dra till sig världspressens uppmärksamhet sprängde Azovbataljonen teatern i staden, där de hade inrättat sitt högkvarter, men där det också fanns tusen civila i källaren, och anklagar nu Ryssland för att ha bombat platsen!

   https://www.donbass-insider.com/2022/03/17/the-noose-is-tightening-around-the-ukrainian-neo-nazis-entrenched-in-mariupol-and-the-western-media-is-wallowing-in-abjection/
   .

   Andra västpressens förfalskningar:

   La Stampa har illustrerat situationen i Kiev med bilder från blodbadet i centrala Donetsk!

   ABC News använde bilderna från Donetsk för att illustrera en annan historia om Rysslands missilangrepp mot träningscentret Javorov där utländska legosoldater var stationerade.

    • Mo says:

     Ser du från 56 och ca 1 min framåt. Deras oförtäckta FASCInation över det svarta våldets blodiga överlägsenhet. De är ulvar i fårakläder.

   • Jonas says:

    Oliver Stone är väl en av de mycket få filmregissörer som har huvudet på skaft. Han har gjort en serie som heter ”the untold history of USA” som jag såg för ett par år sedan, mycket sevärd och upplysande och där fick jag veta att de två atombomberna som fälldes över Japan var helt onödiga, för Japan hade redan kapitulerat eller skulle göra det inom ett par dagar och de fälldes enbart för att testa atombomber i skarpt läge.

    https://www.imdb.com/title/tt1494191/

    Tror den går att hitta på Youtube

 15. Mjölner says:

  Skandal och damtidningspressen går nu ut och smörar för statsministern med stort S. Kommentarer i parentes.

  Visste du detta om Statsministern

  Enda barnet… (Det är jag också, inget märkligt med det)
  Gick ut med bra betyg….(Det gjorde inte jag men blev ingenjör ändå)
  Simmade på hög nivå..(Är detta möjligt gör hon det fortfarande)
  Har alltid ett kokt ägg i väskan.. (Som är löst)
  Gift med sin studiekamrat… (Fy attan va tråkigt)
  Älskar att klättra……. ? (Ingen överdrift)
  Långlivad finansminister…. (Som inte kunde räkna)
  Säger sig vara snålast i Europa.. (Stämmer nog till 100 per cent)
  Klär sig gärna i folkdräkt…. (Det ante mej)

  I Socialstyrelsens sammanställning (2017) beräknas antalet hemlösa i Sverige uppgå till 33000 personer.
  Här finns alla varianter från uteliggare, boende på härbärgen, psykiskt sjuka, missbrukare, intagna på institution som är hemlösa och alla som inte vet var de kan sova kommande natt.

  Förra veckan vräktes två barnfamiljer i Växjö kommun.

  Den sociala situationen för behövande svenskar har försämrats radikalt sedan nittiotalet. Det står i lagarna att ”särskild hänsyn” skall tas till barn och barnfamiljer. Den paragrafen är bortglömd. När det gäller svenska barn och barnfamiljer höjer socialtjänsten kalla handen.

  För ökennomader och pepparkaksgubbar som rest genom 7-8 länder när de slutligen landar i paradiset Sverige, där finns livstids försörjning på svenskarnas bekostnad.
  En muslimsk man med tre fruar och 16 barn erhåller utan knot lägenhet för varje hustru, hyran betald barnbidrag och månatligt underhåll. De kan sedan resa till hemlandet på semester och hälsa på släkten för våra skattepengar. Hur många vanliga svenska barnfamiljer kan göra en solresa?

  Omsorgen om barnen lyser som en fyrblixt när det kommer till barnen i Ukraina. Det svenska PK-hyckleriet har nu nått oanade höjder.

  En sann historia, förra gången den svenska välgörenheten svämmade över var under finska vinterkriget. Då satt de svenska husmödrarna och stickade tumvantar åt de finska soldaterna. De finska husmödrarna repade upp tumvantarna och stickade fingervantar till sina pojkar i fält. De svenska husmödrarna visste inte att det är svårt att avfyra ett vapen med tumvante. Vi har inte krigat på länge här, men nu finns det chans. Är vi bara lite mer stora i korken samt utvisar alla ryska diplomater som man talar om så kan det smälla ganska snart.

 16. Mo says:

  En fransk video om kriget i Ukraina från mars 2021 som visar de mycket svåra förhållanden befolkningen lever under i konfliktzonen. Det beräknas att 3,4 milj invånare i området behöver humanitär hjälp.

 17. jesslar53 says:

  Många raporter om kriget det gäller att sovra vad som är vad???

  https://southfront.org/war-in-ukraine-day-24-overview-of-military-developments/

 18. Det är konstigt att det plödsligt är helt tillåtet att forska i och ägna sig åt biologisk krigföring.

  Det som nu mera heter covid-19, är med största sannolikhet ett biologiskt vapen, framställt i ett av USA sponsrat laboratrium.

  Men ingen reaktion, ingen som anmärker på verksamheten, så i dag är det fullt tillåtet och accepterat att ta livet av miljoner människor genom att tillverka och sprida ut virus.

  • Jonas says:

   Jepp, så är det tyvärr, USA kommer alltid undan alla sina brott.

  • Loa says:

   Horrifying Russian Report:
   Ukrainian Biolabs Creating Special Bioweapons for Ethnic Cleansing
   March 18, 2022
   https://forbiddenknowledgetv.net/horrifying-russian-report-ukrainian-biolabs-creating-special-bioweapons-for-ethnic-cleansing/ 13 min.

   Dr Ariyana Love joins Stew Peters to discuss the Pentagon-run biolabs in Ukraine. She firmly believes that Russian military reports about US-operated biolabs in Ukraine are credible

   Russia’s incursion into Ukraine is “All for the the de-Nazification and de-militarization of the country, as well as to seize control and destroy and expose the US bioweapons labs to the world. Russia is liberating the Ukrainian people after 8 years of genocide and ethnic cleansing.

   “On the other side is the US Deep State and NATO allies, who have been using Ukraine for the manufacturing and exportation of biological weapons for this COVID-19 democide.

   “Russia exposed that the US Government, DoD and NATO partners funded and operated 30 biolabs in Ukraine, under the COVID-19 prevention program but in actuality, they were producing bioweapons that are being used in this vaccine holocaust…

   “So, these bioweapons made in Ukraine are also being used to poison and genetically-modify our food supply!

   “We should all be thanking Russia for exposing this to the world and destroying those labs.

   TEXT UTSKRIVEN UNDER
   och missa inte sista meningen.. (Den andra gruppen är Amish)

 19. Mjölner says:

  När man lyssnar på Sven Hirdmans utläggning om konflikten i Ukraina (Swebbtv) och hans uppfattning att Putin har paranoida drag får man bekräftat talesättet om myntets olika sidor, avers, revers eller krona, klave. Hirdman svensk ambassadör i Ryssland.1994-2004

  En korrekt PK-skolad diplomat som gärna vill släta över verkligheten och i stället framhålla det diplomatiska fantasilandskapet. Krigsmaterielinspektören och amiralen Algernon knuffades inte framför tåget han begick självmord. Det visste Hirdman utan att blinka. NATO utgör inget hot mot Ryssland. Att anfalla Ukraina strider mot folkrätten Jag orkade bara med 30 min.
  Alla amerikanska brott mot folkrätten och krigsförbrytelser med regelrätta mord går näsan förbi och har fallit i glömska. Man har från Europeiskt håll aldrig ifrågasatt eller fördömt den amerikanska aggressionen i Nordafrika. Ukraina tycks härvidlag vara ett unikt specialfall som får känslorna att svalla. Underligt är det.
  Jag skall nu hålla truten ett tag och låta andra komma till tals.

  • Jonas says:

   Har också reagerat på USA som är den största krigshetsaren alla kategorier, finns ingen annan motsvarighet i världshistorien och de kommer alltid undan. Amerikanarna har mördat miljontals oskyldiga människor framför allt i mellan östern och ingen kritik alls. För att inte tala om alla atombombs provsprängningar de har gjort där de har förstört hela ö-grupper och gjort invånarna sjuka. De inte bara mördar andra länders folk, de mördar sina egna unga människor som tror de drar ut i krig för en god sak.

   Alla USAs brott mot mänskliga rättigheter tystas bara ner. Tar man upp detta till diskussion nu i samband med Ryssland och Ukraina konflikten så tittar folk på en som om man är dum, vissa har till och med kommenterat att USA kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter som om detta skulle ge dem rätt att bomba andra länder sönder och samman. Det enda USA kämpar för är världs herravälde och att ta över andra länders naturtillgångar.

   • Loa says:

    ”de mördar sina egna unga människor som tror de drar ut i krig för en god sak.”
    JA, det är hjärtskärande!
    .

    CIA har i hemlighet tränat anti-ryska grupper i Ukraina sedan 2015.

    CIA-trained Ukrainian paramilitaries may take central role if Russia invades
    January 13, 2022
    https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russia-invades-185258008.html?fr=sycsrp_catchall

    according to five former intelligence and national security officials familiar with the initiative. The program, which started in 2015, is based at an undisclosed facility in the Southern U.S., according to some of those officials.
    While the covert program, run by paramilitaries working for the CIA’s Ground Branch — now officially known as Ground Department — was established by the Obama administration after Russia’s invasion and annexation of Crimea in 2014, and expanded under the Trump administration, the Biden administration has further augmented it,

    By 2015, as part of this expanded anti-Russia effort, CIA Ground Branch paramilitaries also started traveling to the front in eastern Ukraine to advise their counterparts there,

  • Eclipse says:

   Jag led mig igenom hela igår (medan jag sysslade med annat). Jag hann inte läsa några svavelosande lyssnarkommentarer, då det enligt uppgift i kommentarsfältet till föregående nyhetsvideo stängdes av eftersom det är mot reglerna att gå till personangrepp.

   Här får du 15 minuters frisk luft från den lågmälde Bashar al-Assad, som i torsdags kommenterade Ukrainakonflikten i ett historiskt perspektiv, med skarp kritik mot Väst:

   https://odysee.com/@SyrianaAnalysis:4/president-bashar-al-assad-on-the-ukraine:f

   • Mjölner says:

    Tack för länken!
    Det talet var rakt, elegant med bra beskrivning av västs agerande både historiskt och i nutid.
    Han sitter kvar som president. Måste reta jänkarna rejält. De har snart hela världen emot sig, utom EU som envist halsstarrigt fördömer Ryssland. Landet som kunde blivit en nyttig handelspartner vänder man ryggen..

  • Erik says:

 20. Loa says:

  Zelenskyj förbjuder oppositionen
  20 mars 2022
  https://www.friatider.se/zelenskyj-forbjuder-oppositionen
  Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har beslutat att ”stänga av” elva konkurrerande politiska partier som han anklagar för att ha band till Ryssland.
  .

  Zelensky Uses Martial Law to Ban Main Opposition Party In Crackdown on ‘Division’
  https://www.breitbart.com/europe/2022/03/20/ukraine-zelensky-uses-martial-law-to-ban-main-opposition-party-in-crackdown-on-division/

 21. Sture says:

  Christa Elisha har en hemsida christaelisha.com där jag gick in förra veckan och hittade denna video från den 13 november 2020, alldeles strax efter Trumps valnederlag, som hade sin grund i mycket omfattande valfusk.

  Man märker på Christa Elisha att hon fortfarande är väldigt tagen när hon börjar sin redogörelse av mötet med Jesus Kristus dagen innan, eftersom valet föregicks av många böner om att Trump skulle vinna och återupprätta Republiken.
  Så blev det inte – istället har det blivit en enorm exponering av den enorma korruptionen i hela världen. Den globalistiska eliten har tagit ett strupgrepp på hela mänskligheten, precis så som det beskrivs av våra profeter i GT, i Johannes Uppenbarelse och i Jakob Lorbers ”The Great Gospel of John”.
  Än mera tagen blir Christa Elisha när hon förmedlar vad Jesus Kristus berättade för henne om Amerikas framtid. Det kommer att bli en rensning av ”Augias”-stallet. Amerika kommer åter att bli ledstjärnan för världens folk (som de en gång var) och de tjuvar som förslavat Amerikas befolkning (= de som brutit sitt avtal med Gud under ed), kommer att rivas ner från alla sina positioner. [Det låter som dem, som man inte får kritisera.]

  • Tack Sture – intressant – kollar endera dagen!

  • Sture: Ja, detta är en särdeles innerlig människa! ❤

   Jag hoppas att hon har rätt i det hon säger om en återuppståndelse för Amerika. Då syftar hon på nationen, marken, kulturen osv och inte på USA, den skapade staten, som ju lär gå under i det kommande.

   Jag stötte på en annan intressant person med andlig disposition i Mike Adams pod från igår. Kanske du känner till Dr Zack Bush? Jag har ännu inte hunnit bekanta mig med hans sida, så jag kan inte säga något om den, men Mike Adams presenterade honom som ett helgon snarast.

   https://zachbushmd.com/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: