Hoten mot mänskligheten – depopulation. Del 2.

Holdren

I jakten på tänkbara orsaker till chemtrailsen som förmörkar vår himmel, skall vi börja med att se på den gamla agendan att radikalt minska jordens befolkning. Den är allestädes närvarande överallt där ingen vill förklara varför människor far illa utan synbara motiv.

 

När en lite grupp av mänskligheten bestämmer sig för att styra och äga hela världen börjar man med att fundera över hur många andra människor man skulle kunna kontrollera relativt sitt eget antal. Även om man förfogar över mer distingerade vapen än skjutvapen, som exempelvis kontrollen över människors möjligheter att försörja sig, deras ekonomi, möjligheter att skaffa mat eller bota sjukdomar, en relativ kontroll över deras möjligheter att göra motstånd, tänka fritt eller friheten att internera efter behag, finns det en gräns för hur många en liten grupp kan kontrollera.

Denna proportionalitet har alltid funnits, även historiskt. Ett givet antal invånare i ett land kräver ett lika givet antal soldater eller poliser för att garantera ordningen och det existerande styret, den som önskar världsherravälde behöver självklart – som i USAs fall – också världens största armé och vapenmakt. Det 1900-tal som vi nu lagt bakom oss har varit det blodigaste i mänsklighetens historia, med ett otal revolutioner och två världskrig och hundratals miljoner människor döda. De krafter som orsakat detta är desamma som under 1970-talet för första gången tog upp till offentlig debatt tanken att jordens befolkning måste minskas radikalt – för att de som då ansåg sig ha kontrollen inte skulle behöva riskera att förlora den.

Eugeniken har funnits i mer än hundra år, den utvecklades i USA under början av 1900-talet och kom till praktisk användning under nazismen och 1930-talet. Därefter har den levt vidare i något modifierad form, från att ha fokuserat på huruvida avvikande människor hade en rätt till en plats i samhället, relativt Darwins evolutionsteori om de starkaste som grund för utvecklingen, har den i vår tid kommit att handla om hur många människor som av olika anledningar är berättigade till ett liv på jorden. Den underliggande agendan är densamma, fåtalets rätt till kontroll över flertalet, eller mer konkret – statens rätt att bestämma över liv och död.

 

År 1977 gavs en bok ut i USA, skriven av John Holdren tillsammans med Paul och Anne Ehrlich, med titeln Ecoscience: Population, Resources, Environment, där man öppet pläderade för en kraftig befolkningsminskning- depopulation – i världen. I hans förslag ingick sterilisering av kvinnor som redan hade fött godkänt antal barn, aborter och olika former av födelsekontroll. Holdren diskuterar också steriliserande tillsatser i dricksvattnet som en möjlighet. Genom en ”planetary regime”, som Holdren för syns skull tillskriver FN, skulle ”the Planetary Regime be given responsibility for determining the optimum population for the world and for each region and for arbitrating various countries shares within their regional limits”. Holdren ville alltså införa kvoter för de olika länderna I världen, som inte fick överskridas. Den ideala folkmängden ansåg man borde ligga runt en tiondedel av den nuvarande.

Detta resonemang återkommer i många sammanhang under de följande 40 åren, vi kan se det i den dolda agendan för kontaminering av livsmedel, produktionen av livsförkortande läkemedel och vacciner, medveten spridning av virus och sjukdomar riktade mot särskilda grupper som AIDS m.m. Kort sagt är planerna för en depopulation idag mer aktuella än någonsin. Holdren försvann inte heller från scenen, han blev istället utnämnd till president Obamas rådgivare och Director of the White House Office of Science and Technology Policy, och har deltagit aktivt även i dagens problematik med chemtrails och livsförkortande skador genom elektromagnetisk strålning. Holdren har en universitetsutbildning inom aerospace engineering.

 

Att jag inleder denna artikelserie om chemtrails med fokus på just John Holdren beror på hans stora inflytande på amerikansk politik under de senaste 40 åren, han är en ideolog som har passat det amerikanska styret som hand i handske. Som förgrundsfigur i debatten om den globala uppvärmningen, en debatt som allt fler idag förstår är ett rent politiskt påhitt, utgör han också länken till pågående program för sprayning med chemtrails, vilket vi strax skall återkomma till.

Jorden har ända sedan istidens slut genomgått periodiska cykler, där kalla och varma perioder avlöst varandra i ett regelbundet mönster med 800-åriga intervaller. Den värmeperiod som vi nu nått toppen på har sin föregångare under medeltiden, dessförinnan under romartiden o.s.v. under de 10.000 år som passerat sedan inlandsisen började smälta. Tilläggas kan att varje ny sådan värmetopp är något svalare än den föregående. Orsaken ligger i solens variationer i intensitet och strålning.

När det amerikanska etablissemanget drar igång sin världsomfattande kampanj mot global warming, där skulden istället läggs på koldioxidutsläppen från industri och konsumtion, är orsaken i själva verket ett oblygt försök att stoppa den ekonomiska utvecklingen, särskilt i den del av världen som USA anser utgör ett hot mot USAs ledande ställning – Ryssland och Kina tillsammans med övriga folkrika delar av Asien, och därmed just kontrollen. Världen flödar idag över av energi i form av olja och gas som är den avgörande förutsättningen för den ekonomiska utvecklingen – och därmed en välfärd som kommer att få befolkningen att växa kraftigt i antal genom bättre levnadsvillkor och hälsa. Detta är det största hotet mot amerikansk global överhöghet och måste enligt överstepräster som Holdren stoppas till varje pris. Genom att bilda organisationer som IPCC och hålla världskongresser som basunerar ut hot om världens undergång försöker man strypa den icke önskade tillväxten i världen utanför USA. Att lansera alternativ som solenergi, som bara löser en bråkdel av energibehovet, i en tid när solen ger minimalt med värmestrålning och människan dessutom gör molntäcket allt tätare strider mot allt förnuft.

Effekterna av den globala uppvärmningen, predikar Holdren, ”inkluderar översvämningar, stormar och svår torka. Även om det är för sent att undvika åtminstone någon uppvärmning, skulle seriösa insatser idag kunna ha en enorm betydelse för att minska effekternas nivåer.” De flesta oberoende bedömare är istället överens om att toppen av vår nuvarande värmeperiod redan är nådd och att vi har att förvänta oss ett kallare klimat framöver, exemplen ser vi redan i nordöstra USA och i norra Europa idag. Extremvädren har sina maximum vid övergången mellan varma och kalla perioder i de långa cyklerna, idag är det förhållandevis lugnt.

 

Vad säger då Holdren om chemtrailsen? Vi blir inte särskilt förvånade när vi får höra i ett uttalande från 2009 att ett flertal alternativ har diskuterats för geoengineering, med syfte att motverka den globala uppvärmningen genom att sprida solreflekterande partiklar i atmosfären. Dyrt och besvärligt med effekter för rymdtekniken i övrigt, tycker Holdren, men kan ju bli nödvändigt…

I själva verket hade sprayningen med chemtrails i USA då redan pågått i ett decennium och programmet för Europa hade satts i gång utan att väcka någon större uppmärksamhet..

För andra gången blir vi då dragna vid näsan av denne pokerspelare, som vet mycket väl att den naturliga uppvärmningen redan hade nått sin höjdpunkt med 0,7 grader över 1800-talets jämförelsepunkt och legat stilla i tio år. Vilket den fortfarande gör. Holdren är dock inte dummare än att han inser möjligheten att utnyttja den avstannande uppvärmningen genom att kombinera den med en bra förklaringsmodell – geoengineering har löst problemet genom att utestänga solens strålar! Geoengineering är nämligen samtidigt den perfekta metoden för att genomföra programmet för depopulation, istället för att kontaminera dricksvatten, som är geografiskt svåråtkomligt kan man kontaminera luften vi andas – den kommer ingen undan och med vindarnas hjälp kan man täcka hela jordklotet oberoende av besvärande nationsgränser. Det gäller bara att blanda till rätt sorts cocktail för att skicka upp i skyn, så dödsfallen inträffar i lagom takt och kan skyllas på andra omständigheter.

 

Agendan att radikalt minska jordens befolkning ligger som grund för det mesta av de företeelser som vi idag kan se som försämrar vår hälsa. Den är en av globalismens hörnstenar. När de som styr vårt samhälle vägrar svara, är det oftast detta som är orsaken. De vill ju själva fortsätta att leva – bland de utvalda!

Men det finns också fler aspekter på sprayningen med chemtrails. Detta skall vi återkomma till i kommande avsnitt!

 

Peter Krabbe

118 Responses to Hoten mot mänskligheten – depopulation. Del 2.

 1. Mo says:

  christian, för eliten är rysk roulette en utmaning. De politiska makthavarna skyddar sig med sin okunnighet och sin förlitan på expertisen. De som oroar sig åker ut.

  https://newsvoice.se/2014/09/05/miljopartiet-sparkar-lokalpolitiker-som-staller-fragor-om-miljofragan-chemtrails/

  • peterkrabbe says:

   Händelsen i Miljöpartiet ligger snart fyra år tillbaks i tiden. Man får hoppas att medvetenheten om geoengineering ökat sedan dess, ett flertal organisationer och bloggar har tillkommit som publicerar fakta som tidigare varit okända för allmänheten. Jag kan tycka att det är tråkigt att just Miljöpartiet blivit symbol för ”debatten” eftersom den är aktuell i ett betydligt bredare spektrum. Man vill ju inte stämplas som Miljöpartist bara för att man vill rädda mänskligheten….
   Det som är allra märkligast är att det i ursprungslandet USA förekommer en både öppen och intensiv debatt, som på intet sätt spridit sig till Sverige. Man kan undra varför. Annars tror jag att det blivit så påtagligt för alla att någonting märkligt händer med vårt väder så det blir allt svårare att ignorera. Det är ju bara att lyfta blicken ibland, en blå himmel är normalt översprayad inom några timmar.

   • Loa says:

    Det var förhånandet av Pernilla Hagberg som väckte mig. När jag såg ordet ‘chemtrails’ för andra gången så började jag läsa/leta. Så all ”reklam” är bra reklam!
    Men det gör mig ont med alla illasinnade gaphalsar som hellre vill fortsätta vara okunniga. Till mobbarna räknar jag alla media.

 2. Mo says:

  Peter, medvetenheten ökar i Sverige, med din goda hjälp.

 3. Pingback: Big Megalomaniac’s og FN vil privatisere verdens drikkevann – Verdens største ferskvannreservoar i Sør-Amerika er snart “på flaske” – SMARTSKANDALEN.INFO

 4. Mo says:

  mariana, när det gäller tiggarna i Sverige så menar jag att det är en kränkning mot mänsklig värdighet att behöva sitta stilla i undergivenhet dag ut och dag in med risk för både psykisk och fysisk skada som följd. Det är ett fruktansvärt slöseri med en människas energi som kan användas så mycket bättre i ett annat sammanhang. Och eftersom det är kvinnor som sitter utanför affärerna så uppfattar jag deras situation som en kvinnokränkning.
  När det gäller maffia så menar jag att detta är en struktur för ondskan och inlägget var ej tänkt som argument mot ditt. Men jag tror på att de goda krafterna växer sig starkare i samhället när uppvaknandet sker.

  • mariana says:

   Tack Mo för ditt svar. Då har vi samma åsikt om att det är människovärdet som kränks. Jag befarade att du tog mitt inlägg för en genusfråga. Här omkring där jag bor är det lika vanligt med män som sitter och tigger.
   Det märks ett visst uppvaknande hos många, men det är alltför få som kan ta till sig kunskapen om den ofattbara ondska som styr i världen.

 5. Mo says:

  mariana, för mig är frågan om tiggeri viktig eftersom det så starkt kränker människovärdet. Jag anser att de onda krafterna smygande vill få oss att acceptera detta genom att utnyttja det vi fått inpräntat om vikten av medlidande och solidaritet. Risken är stor att våra egna mest utsatta obemärkt hamnar i samma situation och då utan den tillvanda allmänhetens protester. Vårt en gång så stolta folk blir alltmer förvirrade och kuvade och reagerar inte ens om vi åläggs att betala hundratusentals kronor i skadestånd till de upphöjda som tvingas ta i våra orena händer

 6. christian says:

  Vänner, visst skydd mot tungmetallerna ger zink, selen & vitamin E. Då solstrålningen utestängs, tag extra D-vitamin.

 7. christian says:

  Även algpreparat skyddar mot tungmetaller.

 8. Mo says:

  Det värsta är nog när våra politiker slår ner på de länder eller kommuner som vill förbjuda tiggeriet. Då har samhället öppnat upp för den lagliga möjligheten att låta de egna medborgarna hamna i samma situation. Heja Vellinge !

 9. Göran says:

  Det är lite motsägande att vi har ett så kallat klimathot där vi måste rädda världen och befolkningen samtidigt å andra sidan ska minska på befolkningen. Det vore naturligt att strunta i klimatproblemen och låta miljoner människor dö i konsekvenserna av klimatförändringarna.

  Observera att stycken ovan var ett hypotetisk resonemang eftersom det inte existerar några klimatförändringar som ställer till några problem. Några problem finns på grund av klimatförändringar, men de är så små att det enkelt kan lösas till ganska små kostnader. Det finns inga problem som hotar miljoner människor.

  Framtida problem på grund av klimatförändring är att folk fryser ihjäl. Det är rent vansinne att göra energi dyrare (snart 2-4 gånger dyrare i Sverige än idag), sämre produktion och tillförlitlighet. Ta Simrishamn som exempel. De skulle göra sig självförsörjande på så kallad förnybar energi. På följande länk kan ni följa hur det är med det. Rena skämtet enligt min mening.

  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html

 10. Pingback: Peter Krabbe . Världen i fokus vem styr vår framtid och varför? – click to homepage…SOMETHING 2 KNOW

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: