Under politiska och kemiska moln….

Så är det då dags att fatta pennan igen efter en solfattig och kylig sommar, åtminstone i Sydsverige. Jag pausade för ett par månader sedan efter en artikel om chemtrailsen, ett ämne som tydligen både upprör och skrämmer många, samtidigt som många andra väljer att slå dövörat till och raljera i ad hominem över dem som vågar ha en annan åsikt. Som jag ser det är vi bara i början av ett klarläggande, allt mer material kommer på bordet och myndigheternas undanflykter blir alltmer patetiska. En och annan krystad kommentar indikerar att fenomenet har för avsikt att minska den globala uppvärmningen genom att beröva såväl människor som naturen tillgången till den livsgivande och värmande solen. Man kan undra vilket som är värst. Solcellsindustrin borde i så fall vara världens nu sämsta aktieplacering. Kritikerna menar omvänt att den globala uppvärmningen ökar istället genom att denna ärtsoppa av kemikalier läggs som ett duntäcke över jorden.

Jag tror att man kommer närmare sanningen genom att se på det militärindustriella komplexet, de enorma kostnader som sprayningen alstrar brukar normalt ha direktförbindelse med den i stort sett obegränsade amerikanska ”försvarsbudgeten”. Som de flesta insett idag anses det amerikanska nationella säkerhetsintresset omfatta större delen av jordklotet och i synnerhet de delar av klotet som innehåller för USA oumbärliga råvaror, varav oljan självklart toppar en lista som också inrymmer så mycket mer. När ett land som Sverige frivilligt undertecknar ett sekretessavtal med USA som i praktiken sopar undan hela den svenska offentlighetsprincipen måste man fråga sig vem eller vad som ligger bakom. Detta avtal är förklaringen till att all information om chemtrails och dess skadeverkningar för oss som lever i Sverige är hemligstämplade, med hänvisning till det amerikanska (!) nationella säkerhetsintresset. Ingen svensk myndighet får i praktiken yttra sig om fenomenet chemtrails eller vädermanipulering om inte USA godkänner det. Det är detta som är det politiska moln som hänger över vårt land, tyngre än det värsta aluminiumoxidmoln.

Vi skall se närmare på detta avtal, men också granska den amerikanska Operation Cloverleaf, det amerikanska försvarsdepartementets plan för framtidens krigföring och hur vi ovetandes deltar i detta. Att chemtrailsen har en plats i denna amerikanska lyckoklöver förstår nog de flesta läsare redan.

Vi skall också under hösten fördjupa oss i varför det är så svårt att inse att den traditionella vänster – höger politiken hör till historieböckerna, framtidens politik handlar om valet mellan nationella demokratier och globala totalitära samhällssystem. Det finns idag inga etiketter på de existerande partierna i detta avseende, vilket kan göra kommande val till en mardröm för de medvetna. Ingen kommer att få veta vad man röstar på om inte partierna förklarar sin inställning i frågan, tyvärr får man konstatera att inte ens riksdagens ledamöter förstår innebörden av det ena eller det andra. Hur skall vi då kunna lita på svaren i den mån vi får dem eller, framför allt, få klarhet i vilka koalitioner som är att vänta efter valet. Sveriges nationella oberoende och alliansfrihet kontra en NATO- anslutning är en sådan fråga som ännu inte hittat rätt i partipolitiken.

Vi skall också granska hur relationerna och maktbalansen mellan de tre huvudpolerna USA, Kina och Ryssland kommer att utvecklas mot bakgrunden av den amerikanska ambitionen att skapa ett eget världsherravälde med hjälp av New World Order, något som sammanhänger med det föregående. Varför skulle vi behöva vara rädda för Ryssland? Hur länge till står USA för frihet och oberoende och vad kommer den växande klyftan mellan det amerikanska folket och Deep State att medföra för världspolitiken? Står vi inför ett nytt kallt krig, men denna gången mellan NATO och alliansen Ryssland/ Kina och vilka länder kommer i så fall att välja att följa det sjunkande slagskeppet USA i djupet istället för att ansluta sig till framtidens ledande ekonomier i Eurasia?

Kanske får vi vissa svar när kontrahenterna samlas i Östersjön i september. Vill vi att en militär uppgörelse skall utspela sig där, eller på deras egna hemmaplaner?

Många frågor och, om inte annat en intressant höst. Våra politiker måste svara eller lämna sina platser till de som vet och vill något. Vi har rätt att välja våra kandidater bland levande människor och inte bland internt framavlade politikerrobotar….

 

Som en inledning skall vi då se på sekretessavtalet, som Solveig Silverin varit ambitiös nog att ta fram och publicera på sin blogg. Det finns i sin helhet här, men vi skall fokusera på hur det kan användas när man exempelvis vill dölja verksamheter som har sitt ursprung i amerikansk teknologi och i amerikanska patent:

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL UPPRÄTTAT I ENLIGHET MED AVTALET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING OM VETENSKAPLIGT OCH TEKNISKT SAMARBETE TILL SKYDD FÖR DEN NATIONELLA SÄKERHETEN AV DEN 13 APRIL 2007, undertecknat i Washington den 8 april 2008 av dåvarande ambassadören Jonas Hafström.

Att de inblandade i detta avtal var år 2006 tillträdande statsminister Reinfeldt och utrikesminister Bildt , båda moderater, är knappast någon överraskning för dem idag som är välbekanta med deras kontakter med Bilderberggruppen.

Avtalet handläggs i Sverige av chefen för säkerhetsavdelningen vid Försvarets materielverk (FMV).

Vi saxar lite ur avtalet: Mottagarparten får inte förmedla eller röja sekretessbelagd information till… allmänheten utan att sändarparten i förväg har gett sitt skriftliga tillstånd./ … Rätten att ta del av sekretessbelagd information ska vara förbehållen personer som har behov av den i tjänsten……/.

Svenska anläggningar med ett amerikanskt sekretessbelagt kontrakt får enbart lämna ut information till allmänheten efter att ha fått ett skriftligt förhandsgodkännande från den amerikanska säkerhetsskyddsmyndigheten och i enlighet med sekretesslagen (Official Secrets Act)…/. Amerikansk information på nivån US CONFIDENTIAL ska behandlas som HEMLIG av de civila myndigheterna i Sverige ( tredje nivån efter Top Secret och Secret/ min anm.)

 

Det är således ganska enkelt för amerikanska myndigheter att genom en godtycklig sekretessklassning av aktiviteter och produkter med ursprung i USA förhindra att den svenska allmänheten får kännedom om såväl material, syften och konsekvenser, som i vilken omfattning ett konkret samarbete förekommer, exempelvis vid vädermanipulering och chemtrailssprayning.  Att dessa aktiviteter hänförs till kategorin Vetenskapligt och tekniskt samarbete i avtalet torde vara givet, en klassning som militärt samarbete är dessutom trolig för merparten av det konstaterade resultatet. Det är värt att notera att myndigheter som FMV, SMHI, Transportstyrelsen och länsstyrelserna är mottagarparter, vilket ger diverse kufiska svar på förfrågningar från allmänheten.

Att kretskort och andra elektroniska komponenter som under större delen av efterkrigstiden levererats till Bofors och Saabs krigsmaterialindustri från USA haft ett skydd för kopiering och vidareexport är lätt att acceptera, men detta avtal sammanfaller väl tidsmässigt med de aktiviteter som det senaste decenniet uppstått helt ogenerat framför våra ögon i form av vädermanipulering och strålningsskador.

Vi vill säkert alla ha ett starkt och tryggt försvar, men är våra politiker dumma nog att istället göra svenskarna till försökskaniner i ett globalt maktspel med vår egen hälsa, natur och miljö som spelpjäser? Tyvärr tyder mycket på det.

 

Det är således endast den regering, som vi själva har att välja, som kan omformulera detta avtal så att svenska myndigheter har egen beslutanderätt vad gäller allmänhetens insyn i förhållanden som gäller svenskt territorium och svenska medborgares hälsa och välbefinnande. Beakta detta i kommande val!!

 

Peter Krabbe

38 Responses to Under politiska och kemiska moln….

 1. Sten Skott says:

  Jag vet inte om chemtrails är verklighet eller ej.
  Vad jag tror mig veta efter ett långt liv i flygbranschen är att de inte släpps ut av trafikflygplan och att majoriteten av de kondensationsstrimmor man ser är s.a.s naturliga.
  Det hindrar inte att andra flygplan i andra operationer kan släppa ut kemikalier, men jag är nog rätt skeptisk åtminstone i de fall det inte rör sig om lokala åtgärder.
  Om man är som du övertygad får man vara försiktig så att man inte uppfattas som om man tror att alla kondensstrimmor är chemtrails. Jämför med hur CO2-tomtarna i massmedia kallar vartenda väderomslag för klimatförändringar. Med påföljden att ingen lyssnar längre.

  • peterkrabbe says:

   Det finns ett utförligt faktamaterial i föregående artikel ”När någon bestämmer att solen skall gå i moln”, läs gärna kommentarerna och de länkar som finns där. I materialet visas upprepade gånger skillnaden mellan vanliga contrails, som försvinner relativt snabbt, och chemtrailsen som stannar i upp till 24 timmar och breder ut sig till molnformationer. Ett enkelt sätt är att hålla upp ett finger mot planets stjärt, fingret täcker normalt hela contrailsen medan chemtrailsen lägger kvarstående spår över hela himlen. Du har rätt i att det inte är trafikflyget som lägger ut dessa chemtrails, utan andra bolag med vädermodifiering som specialitet.
   De vetenskapliga bevisen för att sprayningen förekommer är överväldigande, nu fokuserar jag på att få våra myndigheter att berätta vilka motiv som man anser motiverar aktiviteterna och deras olägenheter för människa och miljö. Detta är en oerhört viktig fråga. Skepsis är alltid bra, men man får inte blunda för en verklighet som knappast går att förneka.

   • Loa says:

    Så underbart att du är tillbaka, Peter, och fortsätter detta. TACK. Modigt.
    Sekretessavtalet gör ju att hur faktabaserade frågor man än ställer, foton man visar, så kommer myndigheterna ändå att svara som byfånar.
    White tv menar att vi hukar under USAs väderkrig på rent djävulskap mot Ryssland: http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/1920.html
    Igår 11 aug. hade Hanöbukten sin mest strålande morgon – tills i vanlig ordning chem-slöjorna flöt in. Sen kom något nytt: en mycket fet, lång och lågt flygande snorrand, s.v. – n.o., som på ett ställe spjälkade sig diagonalt. När skiten breddat sig, kom snart haarp-vågor i den (delen över vattnet). Sen anlände kl. 11 det av SMHI aviserade molntäcket och slök eländet. Nästan skönt. Detta grå molntäcke bullade sig senare i knubbiga ränder kors OCH tvärs.

  • Cathrine Gustafsson says:

   Jag blir fundersam över bristen av kunskap om kondens. I biltrafiken vintertid skulle det vara en enda dimma om kondensen inte löses upp. Dessa plan flyger i Stratosfären varav du inte hör dem och därför inte ser dem om du inte av en slump tittar upp. De flyger så högt att du ej heller ser dem. Du är bara strecken de lämnar efter sig.
   I hela Europa, Australien men kanske främst i USA har folk vaknat när det nu aldrig är klar himmel. En FBI officer Ted Gundersson har berättat i flera dokumentärer, men är nu död.
   Lyssna när han berättar på U Tube.
   Alla trafikplan flyger lägre, de hörs , de har helt andra rutter och flyger inte i samtidigt med flera andra. Börja studera! Jag svär varje dag.

   • ragnhild says:

    Tråden ”när solen går i moln”, der antydet jeg en lenke om H.A.A.R.P. del 1 på youtube, men det viser seg at jeg ikke lenket til den. Derfor, Istedet her og nå googlet jeg:

    H.A.A.R.P del 1, youtube og der dukket opp en mengde lenker, bl.a. denne:

    Lyden er elendig (forventet). Er lenken ikke nevnt tidligere så anbefales den; et hav av relevant informasjon – ikke minst er kunnskap om HAARP intressant med tanke på rakkarungenes/Natos styrkedemonstrasjon av sine fiskebollemuskler (var det Aurora øvelsen kaltes) i september. Å for en skam at vår tidligere fiskebolle-statsminister står på AAO-imperialistenes lønningsliste. Men som vi idag vet, han har lenge vært på den.

    Septemberøvelsen kan eskalere til noe mer enn en øvelse; globalresearch antydet det i flere analyser i går. Knappen vi alle frykter kan utløses som jeg forstår det. Disse feige sosiopatene (det er akkurat hva de er), med aktuelle 40.000 drap på sivile bare i Mosul nylig har ingen grenser hva ondskap angår.

    VE DEM SOM GÅR DERES ÆREND!

    Som jeg også leser ut av analysene, så har det konkret gått opp for Putin, at han er aktuelt mål, og at han nå forbereder seg på sitt land og sitt folks vegne mot vestens rabiate krigsuhyrer.

    Å bo i vakre Sør-Sverige er som jeg forstår pr. idag en stor utfordring. Min aller største sympati med dere alle. Det er jo ikke sant hva bl.a. svenske politikere har drevet på med. Våre norske er ikke det gran bedre – Finske med osv. Et sted (her?) så jeg fargen rødt på kart over landområder med massiv kjemtrails. Australia og Sverige var blant dem. Norge gult – dvs. ikke like kraftig sprøytet (idag kanskje endret). MEN; det skal ikke så mange fly til for å skape hinder for sollyset (ref. trailene som brer seg utover – massivt sådant)

    Takk Peter Krabbe, som står på. Men du, det handler jo enbart om å ta ansvar, ikke minst med tanke på dem som kommer etter oss. Hva de er laget av, hvilken mentalitet som gjør seg gjeldene hos spyttslikkende politi…. eh. fiskeboller det tror jeg lar ligge … min forakt er iallefall enorm.

    • ragnhild says:

     Dan Wigington, (geoengineeringwatch.org) uttaler 5.8. følgende om H.A.A.R.P:

     ….”about ionosphere heater instalations like HAARP, there are many, and they are located in many countries. There is also other formes of microwave / RF transmitters. This being said, certainly there is no denying the fact that weather warfare is real, ongoing, and the USA is the biggest player of all in the climate engineering insanity”.

     ”Weather warfare”!

    • ragnhild says:

     Del 2:

     • ragnhild says:

      Og her kommer del 3 av 3. Denne siste – tro ikke den er bare en kort filmtrail, stay on, den fortsetter etter nok en reklame – (starter opp for å si det slik).

      Jeg kommer i tanke om svaret jeg fikk fra meterologen jeg fikk; en henvisning til konspirasjonsteori om chemtrail. Samrøre med statsmakters undergraving og ødeleggelse av liv på jorden er herved konstatert.

      • ragnhild says:

       Del 3 av 3.

       • ragnhild says:

        Konstaterer at det er bare filmtrailen som vises herover Jeg søker videre og kommer til del 3 av 3. Denne delen synes å være oppdelt i 2 deler. Første del (denne herunder) nevnes som 1 av 2. Søk, del to videre selv på denne youtubesiden. Ellers inneholder siden mang en god informasjon.

        I går hadde jeg samtale med en av de ”intetanende”, og blir ganske forskrekket over mangelen på både kunnskap og interesse når det gjelder de fleste av oss. Komforzonen er som en bastion, ugjennomtrengelig og overveldene. Man backar, og om man forsøker informere, så står man tilbake og kjenner seg rent som en innvaderer. Jeg er kommet fram til, heller å gi dem en lenke til en eller annen informasjonsside. Muren som komforsonen utgjør må de selv bryte. At så mye er på engelsk er et hinder iblant.

        Det skal dere ha: Så mange som bryr seg – i Sverige. Bra!

  • Lars Kullberg says:

   @Sten Skott

   ”Vad jag tror mig veta efter ett långt liv i flygbranschen…” Har ditt långa liv i flygbranschen gett dig nackspärr? Annars borde du för länge sedan ha observerat det som kan bevittnas av var och en som har ögonen med sig. Kanske kan den här länken äntligen få dig att vakna: http://www.geoengineeringwatch.org/

 2. Klaus Wiman says:

  Välkommen åter, och tack för att du är på banan igen!

 3. Alve says:

  Härligt att du är tillbaka Peter. Vi har snart inte mer än ett år på oss att klura ut vilka av våra politiker som är bäst skickade att få vårt förtroende nästa höst. Vill gärna tro att vi gräsrötter kan påverka all galenskap som sker i vårt tidigare hyfsat välordnade land som numera verkar gå mot avgrunden. Ämnet du rotar i här är otroligt viktigt och visst har det varit stundtals kallt i Sverige denna sommar även om jag i Småland tyckt det varit/är skönt. Stort problem med vattenbrist i Småland men främst behöver vi en snörik vinter.
  Tack för din viktiga information!

 4. Eva-Lotta De La Rosee says:

  Äntligen är du tillbaka., Peter. Hoppas du haft en lugn och skön avkoppling.
  Ska bli spännande och intressant att åter få glädjen att följa dig.
  Vi får hoppas att fler och fler människor inser och försöker förstå vilket korrupt och vilseledande Europa vi lever och blivit indragna i.

 5. Second Opinion says:

  AEROSOL SPRAYING – Pilot turns sprayers on and off

  Publicerades den 2 aug. 2017
  [MIRROR] Pilot turns sprayers on and off sending an obvious signal that all trails are CHEMTRAILS .
  Geoengineering has been going on for decades now.
  http://www.geoengineeringwatch.org/

  Chemtrail Pilot Signals World 100% Proof, 2 min 12 sekunder.

 6. Second Opinion says:

  NASA admits chemtrails , 6 min 53 sekunder.

  Spraying Lithium in the air to see ”how the wind in the upper atmosphere moves”

 7. christian says:

  Jag kontaktade Miljökontoret i Ählm p g a mina noteringar rörande chemtrails. De hade ingen aning om detta & hänvisade mig till Luftfartsverket…

 8. savalle says:

  Vad glädjande att du är tillbaka igen, Peter Krabbe! Vi behöver dina klara ögon.

  Här är ett föredrag av en före detta CIA-anställd som berättar om sekretessens tyrrani:

 9. annicaaktiv says:

  Välkommen tillbaka Peter! Det är sorgligt att så många människor sover och inte vaknar upp till verkligheten! Varför kan man inte se att det är något konstigt på himlen som händer? Jag och min man har kontaktat flygvapnet …men dem vill inte alls prata om detta med Chemtrails, dem är rädda och hotade, samma sak gäller SMHI när vi frågar…kan ni inte spå väder längre.

 10. Second Opinion says:

  Se och gråt åt bedrövelsen. Vem beställer detta? Ingen sprayar utan att någon har beställt ”jobbet”.

  Aerosol spraying.
  ALUMINUM, BARIUM & STRONTIUM.

  – smoken mirrors –
  Last Chance, 3 minuter 43 sekunder.

 11. savalle says:

  Jag bor under ett av de största flygstråken, ”luftens motorvägar”. Ofta när det inte är så molnigt kan jag se flera trafikflygplan på en gång, när jag tittar upp, så det är verkligen mycket trafik här.
  Nu hela sommaren har det varit väldigt lugnt här med chemtrails. Jag förmodar att det har med semestrarna att göra.

  Men jag är övertygad om att trafikflygplan används för att sprida ut de här kemikalierna. Vissa dagar har det varit helt klart på himlen. Sedan kommer det flygplan högt uppe på de här rutterna där trafikflygplanen färdas som har dessa linjer som sträcker sig över hela himlen och som så småningon sprider ut sig till ett heltäckande dis som täcker hela himlen.

 12. ivanbjorn says:

  Här bifogar jag några länkar:

  Vädret är ständigt manipulerad i hela världen

  Återigen vill jag påminna att vädret är 24/7 (dygnet runt, året runt) manipulerad på konstgjord väg så att det passar avsikter för det militära, affärsmässiga, politiska, maktmässiga, egendomsmässiga osv. ”Ägare” av vädermanipulation uppfyller sina avsikter med hjälp av förstörande meteorologiska fenomen.

  Det konstgjorda vädret har vi så pass nära framför ögonen och dess uttryck bara fåtal människor klarar av att uppfatta. Sedan handlar det om nästa steg att erkänna att här handlar det om avsiktlig manipulation från regeringen/systemet/militärkomplexet och den dolda makten som vill ha kontroll över vanliga människor.

  https://ivansblogg.wordpress.com/2017/07/21/vadret-ar-standigt-manipulerad-i-hela-varlden/

  ——-

  Schweiziska elever om chemtrails

  Fyra unga tjejer i Schweiz som pluggar inom vård och hälsa har undersökt vatten i Schweiz både i

  naturreservat och städer. Deras frågeställning har varit om chemtrails besprutning finns på riktigt.

  https://ivansblogg.wordpress.com/2017/06/24/schweiziska-elever-om-chemtrails/

  ——-

  Debatt om CHEMTRAILS på TV8 i Spanien

  Det existerar inte någon allvarlig offentlig diskussion på detta tema. Varför? Varför pratar man i de offentliga media endast om klimatförändringar och CO2? Varför talar man inte om geoengineering och klimatmanipulation i media?
  De vet varför! De skulle nämligen förlora hela diskussionen. Enkla människor är inte dumma! Det är media som inte är vid alla sinnes bruk. För herre gud vilken idiot skulle komma på denna idé med chemtrails? De vet redan att de skulle förlora denna diskussion!

  https://ivansblogg.wordpress.com/2017/06/09/debatt-om-chemtrails-pa-tv8-i-spanien/

  ——-

  Att tillverka snö med hjälp av bakterier

  https://ivansblogg.wordpress.com/2017/03/15/att-tillverka-sno-med-hjalp-av-bakterier/

  ——-

  En Tysk dokumentär om chemtrails: Trojanische Wolken

  Den bästa dokumentär som jag har sett hittills.
  Hopi Indianer sa:

  När tiden för upprensning på jorden närmar sig så kommer hela himmel att vara täckt med spindelnät

  Att behärska universum betyder att behärska världen. Från universum kan vi styra vädret, vi kan framkalla torka, översvämningar, ändra tidvatten, höja havsnivå, vända Golfströmmen och kyla ner atmosfären.

  Lyndon B. Johnson USAs president 1963 till 1969

  På 1990 talet har man mätt i Tyskland dessa skadliga gifter
  i syfte för att se på vilket sätt påverkar chemtrails miljö som man började
  spruta ut på den tiden på full alvar. När man såg resultatet har man därefter slutat att mäta för att allmänheten inte skulle kunna veta att allt levande håller sakta och säkert på att förgiftas.

  https://ivansblogg.wordpress.com/2017/02/26/en-tysk-dokumentar-om-chemtrails-trojanische-wolken/

  ——

  En berättelse om Morgellons sjukdom

  Vad gör denna fiberskit i min kropp? Är det från chemtrails som det kommer? Eller växer det bara i mig?

  https://ivansblogg.wordpress.com/2017/02/10/en-berattelse-om-morgellons-sjukdom/

 13. ivanbjorn says:

  Reblogga detta på Ivans Blogg och kommenterade:
  Viktig information i dagens värld

 14. Mo says:

  Hur kan det vara möjligt för politiker att sluta sekretessbelagda avtal med främmande makt som kan leda till skada för människors liv och hälsa i det här landet ? Utan ens informationsskyldighet än mindre påverkansmöjlighet ! Strider inte detta mot folkrätten ? Finns inte avtalsexperten Angela med oss längre ?

 15. Mo says:

  Och ännu värre om vi med våra HAARP anläggningar möjliggör ett världsomspännande krigsmaskineri, då är vi ju en medhjälpare.

 16. Mo says:

  De styrande har fört oss bakom ljuset, vilket bittert svek….

 17. Sture says:

  Angela,
  vi saknar dina välinformerade kommentarer. Nu måste du hoppa tåget igen.

  • peterkrabbe says:

   Sture, Angela har avstått från att medverka efter en tillrättavisning från mig att bloggen inte får bli en ensidig reklamaffisch för SD, detta efter att hennes politiska inriktning blivit allt mer intensiv. Jag har en son som sitter i styrelsen för det nybildade Medborgerlig Samling, detta tror Angela är orsaken till min tillrättavisning, vilket är felaktigt. Mons Krabbe har sin egen blogg om inrikespolitik och även om vi delar de flesta åsikter så har vi skilda agendor på nätet. Mons skriver lika sällan på min blogg som jag gör på hans. Medverkan i ett politiskt parti innebär alltid begränsningar i ens egen åsiktsfrihet, som jag aldrig kommer att utsätta mig för. Alla skall kunna diskutera sakfrågor på min blogg oberoende av sina partipolitiska preferenser, ingen skall behöva välja bort min blogg därför att den uppfattas som partisk i det avseendet. Min ambition är istället att informera våra politiker om hur världen ser ut, för detta är det än så länge bara ett försvinnande fåtal som förstår. I gengäld hoppas jag att de funderar över de frågor som jag tar upp och levererar sina lösningar på problemen så vi vet hur vi skall rösta i nästa val. Globalismen som begrepp är fortfarande tabu i vår riksdag. Detta måste ändras. Vilket parti som först har modet att ta upp frågan på dagordningen återstår att se. Det är inte givet att det blir SD, även om det vore naturligt. Om Angela är missnöjd med detta må hon förbli i sin tystnad.

   • ivanbjorn says:

    Det jag personligen undrar över är hur länge ska människor tro att genom att rösta ändras något. Själv har jag slutat rösta helt. Jag tror nämligen inte på att möjlighet till att rösta är förknippat med frihet som i sin tur är iklädd i ordet demokrati och demokratiska rättigheter. Det skulle behövas göra en analys av alla löften 60 år tillbaka och hur många av dessa löften är verklighet.

    Jag tror snarare att oavsett vem man röstar på och vem som styr så går allt åt samma NWO målet.

    Det att vi är enligt t.ex. maja kalender i en ny tidsepok är mycket besvärande för våra makthavare och deras svar på den nya epoken är NWO (planerad långt i förväg).

    Dagens kosmiska energier gör att många människor är kapabla att uppfatta ett större bandbredd av LIVET. Detta innebär i sin tur att vi blir mer och mer jordbor och mindre och mindre bundna till stat och gränser. Vår värld breddas med medvetenhet som leder till kontakter med andra civilisationer i Universum. I en sådan tillvaro blir det av underordnat betydelse om man är svensk, vit eller svart.

    Våra makthavare vill ha kontroll på denna utveckling och satsar på alla fronter för att försvåra för människor att ta in av det nya energispektrumet. Deras vapen är rädsla där miljön är vår fiende i form av virus och bakterier som bärs ofta av försvarslösa djur = lösningen är vacciner som skadar och omprogrammerar organ bundna till chakra systemet.
    Chemtrails och GMO mat är till för att förändra vår genetik liksom vacciner. Genetik som är möjligt att kontrollera.
    Målet är att vi förblir bortrivna ifrån vår sanna JAG, ifrån vår egen styrka och Skapande Kraft.

    Makthavare vet att om de misslyckas förlorar de kontrollen och därför har vi hård kontroll av alla så att oönskade individer kan elimineras, vilket åstadkommes med det påhittade terroristhotet som är den nya inkvisitionen.

    Utdrag ur Amenti2

    Det finns två sätt på vilka man kan förstöra immunitet. 1.) Paralysera immunsystem med rädsla.
    2.) På det fysiska planet är det vacciner, läkemedel, mat, droger, genetisk manipulation m.fl. Dessutom stress, osäkerhet, negativitet o.s.v. Den verkliga motivationen av nuvarande vetenskaps inriktning är nano – bio – teknologi. Här handlar det om hur man kan föra in i mänskliga kroppar främmande partiklar (molekylära sändare, mikrochips ). Sådana partiklar existerar inte i naturen för att de är tillverkade i laboratorier och inprogrammerade. Sådana partiklar skulle heller aldrig komma på egen hand till specifika områden i kroppen. Här handlar det om energicentra i kroppen som blir programmerade på molekylärnivå.

    https://ivansblogg.wordpress.com/2017/03/30/reptiler-och-deras-paverkan-pa-manskligheten-del-44/comment-page-1/

 18. Alve says:

  Tack Peter för klargörande, det är din blogg! ..fast även jag saknar Angela…

 19. christian says:

  Miljörörelsens tystnad förklaras nog bäst av att de är på globalisternas & det militärindustriella etablissemangets sida & blir belönade för detta-follow the money.

 20. Sture says:

  Peter,
  jo, jag noterade denna tillrättavisning men tolkade inte denna för mera än vad den var: det är inte bara SD:are som skall vara välkomna här – och så tror jag inte heller att Angela tolkat saken. Jag har också blivit tillrättavisad på vissa bloggar någon gång då och då, och ibland väl befogat. Ibland skriver man ju saker i hastigheten utan att ha tänkt igenom formuleringarna ordentligt. Och det har hänt att jag faktiskt varit glad att min kommentar inte togs med.
  Hursomhelst, så tror jag att Angela inser ville roll de globala oligarkerna spelar och jag ser gärna hennes kommentarer här.
  När det gäller SD så är jag, som du, lite skeptisk av flera skäl, alla uteslutningar, deras inställning till klimathysterin (som de inte tar ställning emot), alla uteslutningar kanske framförallt SDU, inställningen till Marine LePen, Geert Wilders, Donald Trump etc., etc. Jag kommer antagligen att återigen rösta på SD 2018, men det är inte med någon större entusiasm, kan jag säga. Kommer det fram något annat parti som har klarare åsikter och vågar stå för dessa, så kommer jag att lägga min röst där. Vad som däremot är klart för mig är att jag aldrig mera kommer att lägga min röst på något av de 7 övriga partierna. Aldrig någonsin, det försäkrar jag. Helt meningslösa partier som inte har något som helst existensberättigande i mina ögon.

  • savalle says:

   SD är positiva till NATO. NATO i Sverige ökar krigsrisken enormt. Vi måste återgå till att vara neutrala. Jag skulle också glädja mig om Angela kom tillbaka, men utan att tala om något politiskt parti. Angela, om du läser dessa kommentarer, du har mycket att ge!

 21. Jag prenumerar på en del information och fick denna http://www.renegadetribune.com/what-is-5g-really-about/ som i sin tur ledde till denna http://www.activistpost.com/2017/08/is-this-what-you-want-outside-your-bedroom-window.html som i slutet innehöll en film med en föreläsning av Elana Freeland https://www.youtube.com/watch?v=4efE1KBF80M&feature=youtu.be.

  Tog med hela processen ty det var även intressant på vägen till denna film. Sataniskt är ett milt ord.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

 22. Jag ogillar starkt ”konspirationsteorier” om chemtrail. Av allt man ser på nätet och av vad som påstås, framgår att det är en hel sörja av påståenden som inte går att bevisa oftast helt motsägelsefulla, och rentutav idiotiska,.
  Man måste skilja på vad andra påstår till bilder som andra visar med påståenden som dessa människor framför. Ett påstående blir inte sant bara därför att det delas med miljoner andra på nätet. Vad som visas upp på nätet om chemtrail är så motsägelsefullt att det faller på sin orimlighet, att det kan vara sant.
  Vilket land skulle ha intresse av att förgifta sin egen eller andra länders befolkning? Det är inte möjligt att dölja en sådan sak självfallet, utan att det skulle uppenbaras och få konsekvenser.

  Min uppmaning är ”debunk chemtrail”

  • peterkrabbe says:

   Om du ser mina artiklar om chemtrails som konspirationsteorier skulle du kanske sluta läsa min blogg! Det finns förvisso många som söker svar i ett otillräckligt material och även många som missuppfattar det de läser, men detta grundar sig ju i att informationen från ansvarigt håll inte tillåts att offentliggöras. Detta i sin tur styrs av sekretessavtalen mellan USA och andra stater som jag bifogat mina artiklar, återstår att spekulera utifrån vad vi de facto ser och kan få fram på omvägar. Mest idiotiskt är, som jag ser det, att inte reagera över förhållanden som uppenbart utgör en stor risk för vår hälsa och vår miljö.
   Du frågar vem som skulle ha intresse av att förgifta sin egen befolkning. Det officiella syftet är att minska uppvärmningen av jordklotet genom ökad molnbildning. För att göra detta använder man kemikalier (se patentansökningarna) och anser att vinsten i detta är större än risken för ohälsa av nedfallen. Självfallet får vi inte se någon konsekvensanalys av detta, vilket hade varit normalt i ett demokratiskt samhälle. Ett inofficiellt syfte är att kunna styra vädret, både i civila och militära sammanhang, detta har försvarsdepartementet i USA deklarerat skall vara genomfört till år 2025. Ytterligare en anledning är att skapa ett elektriskt ledande skikt i atmosfären som kan användas både i samband med militära aktiviteter och utbyggnad av trådlös kommunikation.
   Jag tror att du har mycket som du borde läsa på innan du är säker på din åsikt. Men visst är det enklare att inte bry sig…

 23. Pingback: Chemtrails mer och mer synligt – Ivans Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: