Den amerikanska fyrklövern.

fyrkloever-27218

Många undrar över bakgrunden till de väderförändringar vi ser dagligen, men inte får några svar på, särskilt de observationer som vi alla lätt kan se med våra egna ögon som chemtrails, värmeböljor, plötsliga orkanvindar och hagelstormar med snöbollsstora ishagel. Låt oss därför gå ytterligare ett steg på djupet och söka motiv och beslutsfattare!

I USA har man en närmast naiv böjelse för kodnamn på militära operationer, som både kan ses som hot och utslag för en sjuk humor. Den kommande NATO-övningen i Östersjön, där Sverige avses vara en framflyttad bondepjäs i schackspelet, har exempelvis döpts till Aurora. Om Aurora i mytologin kan vi läsa ” Aurora öppnar varje morgon österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram”.  Med Österns portar avses naturligtvis ett Ryssland som skall krossas och med solens vagn skall vi förstå USA, demokratins påstådda försvarare. Jag beklagar verkligen de svenskar som inte inser allvaret i detta.

En högre dignitet har ändå Operation Cloverleaf, ett kodnamn för framtidens amerikanska krigsföring, en framtid som redan är här. Varje klöverblad har ett bestämt syfte, hur många blad klövern har får vi gissa oss till, men med den retorik vi ser ovan kan man utgå för att detta är en amerikansk fyrklöver, lyckoklövern för det amerikanska militäretablissemanget. Be in clover har dessutom på engelska dubbelbetydelsen att leva i överflöd – ett förväntat utfall för upphovsmännen?

För att analysera fyrklöverns innehåll får man gå till kongressmannen Dennis Kucinchs försök att stoppa verksamheten genom sin Space Preservation Act 2001, något som naturligtvis röstades ner av kongressen. Där identifieras sex punkter, varav vi kan utgå ifrån att minst fyra finns kvar som utvecklingsprojekt.

Blad 1:

Elektroniska, psykotroniska och informationsteknologiska vapen i kombination med ultra lågfrekventa vapen från hög höjd (ELF-strålning från jonosfären, min anm.)

Blad 2:

Vapen baserade på plasma, elektromagnetism, ljud och ultraljud.

Blad 3:

Vapen baserade på laserteknik.

Blad 4:

Strategiska och taktiska vapen baserade på rymdteknik.

Blad 5:

Kemiska, biologiska, klimatrelaterade eller tektoniska vapen (tektoniska vapen är strålning i syfte att framkalla jordbävningar och andra ”natur”-katastrofer, min anm.)

Blad 6:

Chemtrails (ströks i en senare version av akten, då man ansåg att den inkräktade på redan godtagna ”friheter”).

Många av dessa tekniker går hand i hand, något som är nödvändigt för att få de önskade resultaten. Chemtrailsen har som syfte att genom dumpning av nanopartiklar i atmosfären skapa en elektriskt ledande plasma som kan samverka med ELF-strålningen från jonosfären i syfte att styra vädermanipulering, torka, orkaner och jordbävningar för militära syften. Chemtrailsen skapar en lins som likt ett brännglas förstärker och riktar strålningen mot utvalda mål. ELF-strålningen skapas från HAARP-anläggningarna, bl. a. genom dess filialer i norra Skandinavien, sannolikt tillsammans med EISCAT i Norge och LOIS i Småland. Enligt vissa rapporter är HAARP redan föråldrat och avses ersättas av styrning från ett satellitsystem med tiofaldigt ökad effektivitet. Dessa stora antennanläggningar är också utsatta bombmål vid en global konflikt och en svaghet i systemet.

Ämnen som ingår i chemtrailsen är hälsovådliga för människa och miljö. Den luft vi andas, för chemtrailsens innehåll landar för eller senare i vår närmiljö, blir förgiftad av syntetiska fibrer och giftiga metaller som bariumsalter, aluminium i form av nanopartiklar och radioaktivt thorium.  Skadeverkningarna för människan är väldokumenterade och leder genom ett försämrat immunförsvar och muskelförsvagning till för tidig död genom lungsjukdomar, hjärtåkommor, demens och cancer. Listan är lång och diskuteras också i andra sammanhang. Dessa effekter anses sannolikt som försumbara av initiativtagarna, befolkningsminskning är en väldokumenterat önskad bieffekt i programmet.

Den stora frågan är hur världssamfundet kan tillåta att en enskild stat tar sig rätten att genom hänvisning till sin egen ”nationella” säkerhet lägga beslag på jordens olika atmosfäriska skikt upp till jonosfären och även däröver för att skaffa sig militär kontroll över de övriga stater och folkslag som tillsammans befolkar vårt jordklot.  Den som har lärt sig vad NWO, New World Order, är blir nog inte förvånad. Detta handlar naturligtvis om slutfasen i genomförandet av NWO och det är svårt att se vad som skulle kunna stoppa den i detta sena skede. För dem som ligger bakom ”projektet” och har arbetat med detta i 150 år lär inga återstående hinder vara godtagbara, inte ens ett tredje världskrig. Keith Payne, rådgivare åt förre amerikanske försvarsministern Donald Rumsfeld, har i en skrift framfört tesen att ” en intelligent kärnvapenoffensiv, utlöst av USA, skulle ”bara” resultera i 20 miljoner amerikanska dödsoffer, en nivå som är kompatibel med nationell överlevnad och återuppbyggnad”. Detta är den diskussionsnivå som är gällande bland psykopaterna i den amerikanska ledningen, en ledning som är fjärran från valurnor och presidenter. Hur många av jordens övriga invånare som samtidigt skulle dö betraktas som ointressant.

Detta för oss till frågan vem som driver detta vansinnesprojekt. Huvudmän är det amerikanska försvarsdepartementet (DOD, Department of Defence) och det tillika amerikanska energidepartementet (DOE, Department of Energy). Dessa bildar tillsammans med statliga organisationer som CIA, FBI, NASA, NOAA m.fl. och inofficiell styrning genom CFR (Council of Foreign Relations) vad vi i dagligt tal kallar the Deep State, ett etablissemang som i samråd med den ekonomiska makten i form av bankkarteller, oljekarteller och industrikarteller gör anspråk på att leda den planerade totalitära världsregeringen. Ingen president kan trotsa detta etablissemang, olydnad bestraffas med dödsstraff, något som familjen Kennedy bittert fått erfara. Kanske någon undrar varför Trump, som hållit timslånga valtal utan tillstymmelse till manuskript, läser noggrant innantill varje gång han skall göra en treminuters, militärt grundad avsiktsförklaring i TV?

Konspirationsteorier? Nej, mina vänner, detta är krass verklighet. Vad kan vi då göra åt eländet? Primär instinkt för en liten kille som Sverige är naturligtvis att gömma sig för de stora, bråkiga grabbarna. Danmark och Norge har övertalats in i NATO genom att ge ordförandeskapet åt i tur ordning Rasmussen och Stoltenberg. Förhoppningsvis lämnar dessa våra grannar NATO när opinionen och medvetandet på hemmaplan förr eller senare växer och bildar tillsammans med Sverige och stolta, urstarka Finland en alliansfri Nordisk zon, som i bästa fall kan hålla oss utanför de värsta galenskaperna. Hålla vårt luftrum och våra vatten fria från amerikansk överhöghet, hävda vårt oberoende och friheten att själva välja handelspartners i en värld av förändring. Förklara att vi inte tänker vara den där första bonden på schackbrädet som faller när spelet börjar. NATO är inte längre en försvarsorganisation utan en anfallsarmé med uppdraget att upprätta amerikanskt världsherravälde. Det andra världskriget är slut, det kalla kriget är slut, Warszawapakten är död och vi tänker inte delta i ett tredje världskrig. När får vi en regering som vill proklamera detta? När får vi politiker som förstår vad som händer i världen?

Peter Krabbe

Faktabidrag från Amy Worthington, The Millenium Report 2015

78 Responses to Den amerikanska fyrklövern.

 1. Lilla fröken PK says:

  En nordisk politisk allians vore verkligen något att sträva efter. De nordiska länderna, ”Brödrafolken”, har förutom språket mycket gemensamt. Ett försök gjordes efter wwII med ett nordiskt försvarsförbund, som tyvärr sprack, eftersom Danmark och Norge valde ett Natomedlemskap. Jag skulle mycket gärna se en nordisk allians. Särskilt Sverige skulle må väl av en stor portion finsk realism. Så befriande om vi dessutom kunde dra oss ur det odemokratiska EU- projektet!

 2. Dan says:

  Jättebra inslag, inget nytt för mej men kul att andra funderar på samma sak.
  Allting hänger ihop, mordet på JFK, 9/11, Flyktingkrisen, chemtrails- allt för ett herravälde CFR, Förintelse och hör och häpna Holodomor, som ingen hört talas om.

  • Fiskargubben says:

   Sovjetunionens långivare krävde betalning i säd. Ukraina och delar av Ryssland drabbades hårt. Holodomor tog livet av många och lever ännu i folks minne. Stalin anklagas i Ukraina, men det är som ni ser bara delvis sant. Rika långivare framkallade katastrofen.

   Dessa långivare kanske är relaterade till de som vill minska jordens befolkning idag.

   • ragnhild says:

    Kanskje?

    • Fiskargubben says:

     Ragnhild. Jag har en vetenskaplig skolning och måste uttrycka mig försiktigt utan bevis. Om vi talar om åsikter, tror jag att människofientligheten har pågått under lång tid. Det är två olika saker. Vi behöver bevis och de är sparsamma.

  • Olga sjöberg says:

   Vad är Holodomor, en som inte vet så mkt. Tack för svar

   • Fiskargubben says:

    Голодомор, Golodomor, Holodomor kallas den stora svälten i Ukraina. Miljoner kan ha dött. I Ukraina vill man inte komma ihåg att ryssar också svalt ihjäl. Ryssland anklagas eftersom Stalin (som inte var ryss) hade makten i Moskva. Läs mina kommentarer ovan för mer info.

 3. Stig Rydmark says:

  Tack Peter att du orkar fortsätta, dina krönikor är mycket viktiga.
  Vi måste betrakta USA som ett imperium. Med 800 militärbaser jorden runt förstår vi också att den förda politiken är ren imperalism och fascism. Med vårt förnuft kan man ju fråga varför USA fortfarande, 64 år efter Koreakriget, har 28.000 soldater i Sydkorea. Är det möjligt att Nordkorea känner sig hotade? Är det möjligt att Ryssland känner sig hotade med NATO-trupper längs sina gränser? Ingen tycks kunna tänka tanken att den som utsätts för hot reagerar mänskligt med försvarsinstinkter.
  Om jag räknat rätt har USA varit inblandat i 43 krig sedan WWII. I dagsläget rör det sig om 9 aktuella länder. Man har sedan 1776 haft fred i 21 år. De hemska ambitioner som krönikan berättar om, visar ju klart och tydligt att världens ondska är koncentrerat till USA.

  Hur är det möjligt att människor, politiker, länder fortfarande ser upp till USA som ett föredöme och världens största ”demokrati”? Är hela världen i något slags beroendeställning till USA? Har USA/CIA infiltrerat, korrumperat länder och dess politiker och journalister? En normalt tänkande, moralisk människa skulle inte vilja befatta sig med USA och dess ledning. USA:s skuld till världen är enorm. Bevare oss från dessa lågsinnade skurkar!

  • peterkrabbe says:

   Tack Stig, dina frågor är berättigade. Den goodwill som USA fortfarande rider på grundar sig i USA:s insatser under andra världskriget och återuppbyggnadshjälpen genom Marshallplanen efter kriget, underhållen av det kalla kriget då alla fruktade Sovjetunionen som symbol för världens ondska. Den tiden är för länge sedan förbi och USA:s dilemma är hur man skall kunna fortsätta med att kontrollera världens råvaror, specifikt oljan, i en tid där de stora krigen ligger bakom oss. Detta har lyckats genom en global påverkanskampanj utan motstycke genom media och nöjesbranschen (film och musik), spetsat med lokala krig (där råvarorna finns) i ”demokratins” namn. Det har varit lätt att dölja den verkliga agendan under en tid då globala mediasyndikat som Project Syndicate behärskar nyhetsrapporteringen världen över, även den tiden är förbi när nu internet exploderar av ett fritt nyhetsflöde som sätter alla tidigare illusioner ur spel.
   Det finns ändå en aktiv amerikansk opinion, som trots trakasserier och mord, sprider det material och de inblickar i det amerikanska styrelseskicket som nu sakta får världen att vakna och revidera sin världsbild. Den amerikanska demokratin står eller faller med hur Deep State kommer att hantera sina egna dissidenter, världen kommer att se på. Detta är samtidigt en farlig situation, för när trycket blir för hårt på hemmaplan är krig mot främmande makt alltid en kardinallösning för att flytta fokus till utrikespolitiken istället. Det är därför krigshoten mot Ryssland måste tas på allvar, särskilt av oss i Östersjöområdet.

 4. Reblogga detta på Helena Palena och kommenterade:
  För dig som tror att Trump kan göra skillnad! Det kan han inte. Han är liksom Kim i Nord Korea med i samma pjäs. De spelar roller i samma teater! Regissören är bl a den Svarte Påven!

 5. Martin T says:

  Mycket bra Peter (varmt välkommen tillbaka :-)), ”Deep state” styr USA oberoende av president och/eller kongressen.
  Det intressanta är ju – vilket du visat i tidigare krönikor – vem styr ”Deep state”?

  Svaret är ju helt enkelt samma svar som på frågan – vilka är det otillåtet att kritisera?

  Och det vet vi alla svaret på, den unika grupp som lyckats få all eventuell kritik mot dem själva att förbjudas i lag, worldwide dessutom!
  Detta försöker muslimerna med näbbar och klor åstadkomma för egen del, men har ännu inte lyckats.

  De senaste årens uppskruvade tempo vad gäller genomförandet av NWO, via massinvandring, upplösning av nationalstater, borttagande av kontanter mm. tolkar jag som något desperat agerande på grund av underskattning hos globalisterna av internet och informationsspridningen av sanningssägare som Peter Krabbe.
  Folk börjar vakna i västvärlden och det gäller för NWO-globalisterna att hinna först med via sina MSM sprida Fake news som skrämmer folket in i fållan, samtidigt som de via lagstiftning söker begränsa yttrandefrihet och åsiktsfrihet.

  Man vill vara optimist, men det är många dagar då man nästan ger upp….

 6. Brage Norin says:

  LIEMANNEN SLÅR TILL I USA.
  ”GUN VIOLENCE ARCHIVE” 2014, 2015 och 2016.

  Antalet skjut-incidenter: 51 867 (2014) – 53 682 (2015) – 58 731 (2016)
  Antalet döda: 12 559 (2014) – 13 494 (2015) – 15 075 (2016)
  Antalet skadade: 23 016 (2014) – 27 037 (2015) – 30 615 (2016)
  Antalet masskjutningar: 274 (2014) – 334 (2015) – 384 (2016) – drygt en per dag!
  (”Masskjutning” – skjutincidenter där antalet döda är minst tre personer).

  DÖDSFALL P G A ÖVERDOSER EXPLODERAR I USA.
  THE NEW YORK TIMES (juni 2017)
  Antalet dödsfall I ”överdoser”: 47 000 (2014) – 52 400 (2015) – 62 000 (2016)
  Data år 2016 är preliminära: 59 000 – 65 000 dödsfall visar sammanställd statistik.

  Ökningen av antalet dödsfall p g a överdoser slog nytt amerikanskt rekord i fjol – år 2016.
  På ett enda år ökade antalet dödsfall med cirka 20%. Massor av rapporter från en serie
  delstater tyder på en katastrofal ökning – ”en epidemisk explosion” – i år 2017.

  DESSA HORRIBLA DÖDSTAL ÄR INTE KORREKTA – DET ÄR ÄNNU VÄRRE!!!
  Enligt en färsk rapport från American Journal of Preventive Medicine är ”dödsstatistiken” kraftigt underskattad. Under åren 2008 – 2014 visade det sig att antalet dödsfall relaterade till ”opioider”
  hade underskattats med hela 24 % medan motsvarande siffra för dödsfall relaterade till heroin underskattats med 22%. Många experter har länge hävdat att dödstalen vida överstiger de officiella uppgifterna. Den nya rapporten bekräftar dessa misstankar.

  DET FINNS MASSOR AV GRYMMA EXEMPEL:
  Summit County: 312 dödsfall p g a överdoser 2016. En ökning med 46% jämfört med året innan.
  (Två år tidigare 2014 – inträffade 99 dödsfall). Vid tre tillfällen fick fryscontainrar hyras in för att
  förvara de döda kropparna – eftersom sjukhusens begravningsresurser inte räckte till.

  VIRGINIA: Antalet dödsfall orsakade av Fentanyl – en så kallad opioid, ökade med hela 30% under det första kvartalet 2017 – jämfört med motsvarande period 2016 – enligt en rapport från delstaten. Virginia är inte värst drabbat. I många andra delstater har dödsfallen p g a överdoser nått en ”kritisk nivå”. Trumps tal om ett ”nationellt nödläge” vittnar om den fasansfulla katastrof som nu drabbar USA på bred front.

  INGEN KAN TA TILL SIG DEN FASANSFULLA VERKLIGHETEN.
  Med dagens takt dör fler amerikaner av överdoser under en femårsperiod än antalet amerikanska soldater som dog i strid både under det första och det andra världskriget tillsammans!!!

  * Självmorden ökar i alla ålderskategorier i USA – både bland män och kvinnor.
  * Antalet självmord bland unga flickor har stigit dramatiskt de senaste åren.
  * Antalet självmord bland människor med låg utbildning har också skenat.
  * Nästan en s k krigsveteran begår självmord per timme.

  Polisen skjuter ihjäl cirka tre personer per dag i USA!
  Drygt en ”masskjutning” – där minst tre personer skjuts till döds – inträffar dagligen i USA!
  Legaliseringen av marijuana har redan visat sig få ödesdigra konsekvenser för samhället.

  MEDELLIVSLÄNGDEN I USA BÖRJADE MINSKA 2015.
  ”Därmed går USA tvärtemot världstrenden där den genomsnittliga livslängden ökat konstant de senaste fem åren”, enligt WHO.

  ALLA EXPERTER ÄR ÖVERENS. Övervikt, diabetes, droger, spritmissbruk, ökad kriminalitet och arbetslöshet har skapat en epidemi av mycket svåra depressioner. Psykofarmaka har formligen exploderat i USA de senaste åren. Drogerna dödar skoningslöst.

  Närmare 100 miljoner människor överlever på matkuponger eller andra former av statliga eller privata hjälpverksamheter. Skräpmaten skapar drivor av döda människor varje dag – året runt.

  USA HAR FASTNAT I EN ”DEAD END”. Det finns ingen väg ut ur helvetet. Politikerna har till råga på allt blivit spritt språngande galna. Vi bevittnar ett gudomligt ingripande. De Gud tänker förgöra – gör han först galna ( ”Quos Deus vult perdere, prius dementat”).

  INDEPENDENT beklagar sig. ”Ingen efterfrågar längre amerikanskt ledarskap”.
  * Att spränga tre skyskrapor i New York den elfte september 2001 är en unik kunskap som världen borde efterfråga.
  * Att skapa en terrorarmé på över 50 000 muslimska krigare – ISIS – är en annan kunskap, som borde efterfrågas.
  * Hur man skapar ett kokande helvete i USA borde också vara av intresse.

  Varför efterfrågar ingen ”amerikanskt ledarskap” längre?

  Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

 7. Pingback: Den amerikanska fyrklövern. — Peter Krabbe – Life, Death and all between

 8. Mo says:

  Menar du att om tex Aurora 17 medför inledningen på en militär konfliktsituation så är svenska HAARP anläggningar strategiska bombmål ? Har befolkningen i dessa områden förstått vilken risk de lever under ? Vid en konflikt har de inte ens insikten att de bör fly fältet ! De blir svarslösa mål, OFFER. Hur kan svenska politiker sova på natten med denna insikt. Är de moralbefriade ? En mörkare Aurora version är den ryska pansarkryssaren Aurora som med ett signal skott inledde den ryska revolutionen 2017.

  • peterkrabbe says:

   Mo, HAARP och EISCAT har sina anläggningar i Nordnorge på NATO-mark, LOIS ligger i Småland med Växjö som bas. Exakt hur dessa avses fungera inbördes i en krigssituation vet vi av naturliga skäl inte, men jag tror inte att det finns många lokalpolitiker i södra Sverige som ens tänkt tanken att Sverige kan bli indraget i ett högteknologiskt krig, trots att oförklarliga datorhaverier som drabbat bl.a. Stockholm borde föranleda lite eftertanke. Att slå ut el- och datakommunikationerna i ett land är den första stridsåtgärden i en konfliktsituation.
   Det är också, som du skriver, en skrämmande parallell med pansarkryssaren Aurora för 100 år sedan eftersom NATO:s syfte är att provocera Ryssland till första skottet för att legitimera ett anfall. Kodnamnen är som jag antydde mycket tydliga i sina anspelningar. Vi har nyligen fått se amerikanska jaktplan ”eskortera” ryske försvarsministern på hans flygresa till Kaliningrad, över internationellt vatten i Östersjön, en grov provokation som nog hade fått andra konsekvenser om rollerna varit ombytta….

   • Fiskargubben says:

    Peter, det är första gången jag besöker din blogg och kommenterar. Den ryska ambassadören Tatarintsev undrade vad svenska plan har att göra så nära Kaliningrad. Han sade att Ryssland aldrig flyger så nära Sverige. Ja han svor lite också. Vi svenskar fick för första gången klara besked och det tyckte inte försvarsministern om. Jag tror ÖB också uttalade sig. Natos plan provocerade ryska försvarsminister Shoigu. President Putin valde att flyga nära Finland och Sverige. Än så länge är vårt luftrum säkert men hur länge?

    För flera år sedan rapporterades att en radar styrd av Bryssel byggdes i Småland. Den sträcker ut sig över ett stort område. Det är första gången jag får veta att det kanske är nåt annat än en radar.

   • Morkullan says:

    En tanke bara att dessa HAARP anläggningar är initierade av USA och därför räknas som värdefulla. Sverige kan vara värdefullt då vi tiger och lyder samt tillverkar vapen och säljer till alla krig utan urskiljning. Dessutom är Carl Bildt svensk och trogen Bilderbergdeltagare, även om han inte är någon fredsivrare, verkar mer som att det blir krig där han är och medlar. Han har ju helt klart ekonomiska intressen i vapentillverkningen. Men att vi offras till förmån för fjäsket för NATO står ju helt klart genom Aurora som kanske redan börjat när man hör hur miljön i Sthlm är med flyg och helikoptrar dagligen.

    • peterkrabbe says:

     HAARP är ett amerikanskt projekt (Highfrequency Active Auroral Research Program), även LOIS har stark amerikansk anknytning – dess superdator i Växjö lär ha betalats av USA. Den uppmärksamme ser att även kodnamnet Aurora ingår i beteckningen HAARP.
     Du har rätt om Bildt, men även Löfven dras nu in i samarbetet med Bilderbergarna och Lööf blåser iväg i samma vindpust, hon är ju utsedd till statsminister.

     • Loa says:

      ‘Auroral’ – det har du ju fullständigt rätt i! Hiding in plain view; inte bara ett svepskälsnamn.
      Redan pansarkryssaren Aurora var en kuslig aha-upplevelse, till det du skrev om stundande NATO-övnings namn. Betydelsen i öppen dag! (Jag har läst att de som konstruerar false flag terror måste ge ledtrådar (plats, datum), för sin själs salighet, eller vad det nu är som hägrar.)
      O FY, jag fick en ny association: Det är 100-års”jubileum” nu sen 1917:s Aurora.

 9. Mo says:

  Rättning, ryska revolutionen 1917 !

 10. ivanbjorn says:

  Reblogga detta på Ivans Blogg och kommenterade:
  En fantastisk fortsättning på tema chemtrails.

  • ragnhild says:

   Helt enig. Jeg er helt sjokkert. Så ble det deg Peterkrabbe som slo opp vår skjebnesbullitin på selveste kirkedøra. Det kan vel ikke være så at dette passerer som konspirasjonsteori; de kan jo forsøke; yr.no – her kommer post** Disse menneskene er ondskapen personifisert.

   Dette må videre; starter nå!

 11. ivanbjorn says:

  Lite komplettering hoppas det inte är för långt

  Jag skulle vilja ge min syn på vilka som styr världen och i den är USA med alla sina myndigheter bara ett redskap. USA är bara ett land som ska vara den synliga kraften som inför NWO. Jag har läst böcker om frimurare, böcker av David Icke, sett intervju med Credo Mutwa o.s.v. P.g.a. allt detta vet jag att de synliga krafter oavsett om det är rika eller militär är bara ett redskap för ett mål som ska uppnås.

  Vad beträffar Kennedy mordet rekommenderar jag stark att läsa boken Vatikanska lönnmördare av Eric John Phepls recension av boken här:

  ” Därför bor vi amerikaner i en polisstat och övervakas och spåras i allt vi går genom användandet av ”födelsedata” och ”personnummer.” FBI och CIA har ständigt ögonen på oss – som KGB/FSB i Ryssland. Och i likhet med guaraniindianerna, är de allra flesta amerikanska män undergivna och lydiga, fogliga och besegrade, ”utan minsta verkligt sken av mandom” tack vare användningen av fluor och amalgamfyllningar av det Amerikanska tandläkarsällskapet (ADA) tillsammans med syntetiskt östrogen, giftiga kemikalier och vaccinationer av det Amerikanska läkarsällskapet (AMA) och kartell-korporativa jordbrukare.)”

  https://ivansblogg.wordpress.com/2017/01/19/vatikanska-lonnmordare-av-eric-jon-phelps/

  Benjamin Fulford skriver följande då han fick frågan om vem som styr världen:

  I grunden vet vi att den kriminella USA regeringen använde mutor och utpressning så att den får på detta sätt politiker i andra länder inklusive amerikanska politiker att bete sig enligt föreskriven agenda. I förbifarten kan man titta på Barack Obama vad han lovade innan valet och vad han gjorde när han kom till makten. Fortfarande är inte Guantanamo stängd och amerikanska soldater för krig i hela världen och tillskansar sig andra länders naturtillgångar.
  I ett stark och surrealistisk ögonblick som jag någonsin upplevde, kontaktade mig en medarbetare till Obama för att jag ska ta reda på vem bestämmer och är över USAs president Barack Obama. Det bästa svaret jag kunde leverera är att vem det än är, om det är en entitet eller någon kraft så är det detta som skapar världen runt oss som vi i sin tur upplever som vår realitet.

  Därför har det gått många år innan jag kunde upptäcka och lokalisera
  med en exakthet som en domstolssakkunnig vem som är ansvarig förr så mycket död och kaos som vi upplever på jorden.
  Min väg har lett mig alldeles klart till familjer vid Federal Reserv, men från den stunden har sakerna komplicerats. Rockefellers familjemedlemmar har sagt att de är i familjens Rothschilds tjänst och Rothschild har bekräftat att de är i tjänst åt frimurarlogen P2 i Vatikanen.
  När jag besökte P2 logen i Vatikanen så har Daniel Dal Bosco och Leo Zagami sagd att de lyder en utomjording som bor i Schweiz. De har bjudit mig till Schweiz till ett möte, men jag avböjde p.g.a. att de inte hittar på något mot mig. Zagami presenterade för mig en Teutonisk ryttare vid namn Vincenzo Mazzara som har kontakter med logen P2 på högsta nivå och han sa att de lyder order från en utomjordisk entitet som man kallar den Svarta Solensom befinner sig i ultravioletta gamman strålar.
  Artikel med Fullford kommer ut den 15 augusti på min blogg

  • Fiskargubben says:

   Stalin var misstänksam mot de rika finansfamiljerna i västerlandet och byggde upp en dossier. Jag tror att han var mest intresserad av familjen Rothschild. Finansmännen lyckades köpa loss den.

   Svarta solen är ett tyskt begrepp från 30-talet och var viktigt i SS. Idag talar man istället om svarta hål och det är nästan samma sak. Din artikel om Fulford ska jag läsa med intresse.

  • ragnhild says:

   Jeg tror djevlene er ganske så jordiske jeg. Gammanstrålar, ultravioletta sågar: Dette Ivan får mang en skeptiker til at backa. Forgiftning derimot, tjene penger på avfallsprodukter, det hører de nevnte til – iflg. meg iallefall. Er du clairvoiant?

   Kanskje er jeg heldig, stenger vinduene på grunn av svevestøv f.t. – beskyttes slik mot chemtrailprodukter også – ille begge deler. Men iblant såklart gir jeg blaffen, drar inn all den innbilte deilige luften, spesielt når høstvindene raser (høst – tidlig august …. eh).

   Jasså, så vi skal bli ofre for kjernefysisk krig; importere mange millioner mennesker (2 fluer i et smekk). Så kloke mennesker vi har rundt oss, spesielt i Europa. Dødskloke til og med.

   MEN, dere alle; bomber har regnet over Nord-Korea, Vietnam, Laos, Kampodsia, Irak, Syria, Libya, Jemen, Afganistan (noen glemt?). Eurora 17? Synes Jens Stoltenberg har fått et likblekt drag. Satser han sitt mot på faenskapet – han hopper gjerne til på fremmede makters oppfordring. Gro Harlem Bruntland som har oppfordret til (mer enn vi har kunnskap om) til til å selge ut norske verdier, legge hindringer i veien for evnt. hjemstavnsrett via hennes høyst personlige EØS-avtale – hun er heldigvis i nærheten og manner ham opp. De hører sammen de to, den siste som læremester, hun som skåler med morderen Kissinger. Hun hadde forlatt Utøya, da ABB slå til (han sies å ha vært alene om operasjonen???? Ja, man har det i seg….

   Takk Peterkrabbe; jeg er utrolig imponert, og takknemlig. Men det er sterkt, ironisering må til i noe monn, alvoret ligger under. Alternativet iblant er gråt. Siste gang var på Steigan, artikkel om 12-årig palestiner som ble hals-skåret for åpen scene/videofilmatisert mens bødlene lo. Israelere er skånet for dem, ISIS-bødlene. Men de er jo i Netansjosens tjeneste! … som jeg har forstått. Istedet blir Israel angrepet av ”de maktesløse”, rettsløse sier noen.

   Så trist en verden..

 12. Sture says:

  Det samhälle som vi idag lever i, det kristna Västerlandet, är resultatet av en enda men helt avgörande händelse som kan beskrivas som en paranormal händelse, Jesu återuppståndelse efter hans korsfästelse och död. Det samhälle som vi kommer att leva i i framtiden kommer också att vara ett resultat av en paranormal händelse (mer om detta nedan).
  Hade det inte varit för denna enda paranormala händelse för 2.000 år sedan så hade inte vårt samhälle sett ut som det gör idag. Vi hade inte haft vår frihet och vårt välstånd och vår medmänsklighet utan levt ungefär såsom muslimerna i muslimska samhällen lever idag. Jag har aldrig förstått detta så tydligt som när jag läst boken ”How Christianity changed the World” av en professor i historiesociologi, Alvin J. Schmidt. Historiesociologer är historiker, som förutom arkeologiska och dokumentära fynd också använder sig av moderna sociologiska metoder, t. ex. angående grupp-dynamik och grupp-psykologi för att förstå historiska skeenden. Alvin J. Schmidt har skrivit flera böcker, som jag läst och det finns flera framstående historiesociologer, t. ex. Rodney Stark, vars böcker jag också läst. Alla talar samma språk.
  Trots att de tolv lärljungarna bevittnat alla Jesu under, t. ex. botandet av lama, blinda och spetälska genom handpåläggning, uppväckande av döda, förvandling av vatten till vin etc. så blev de ganska modfällda efter gripandet och misshandeln av Jesus (som antagligen skildras ganska realistiskt i ”The Passion of Jesus Christ” av Mel Gibson) och också Jesu död på korset och de flydde åt alla håll. Men allt detta förändrades i och med hans återuppståndelse. Trots att alla lärljungar förföljdes, senare infångades och slutligen avrättades på de mest bestialiska sätt (förutom Judas Iskariot som begick självmord), så skapade Jesu lära en väckelserörelse utan motstycke i världshistorien, en rörelse som ledde fram till vår värld. Det finns mängder av befrielsegestalter i historien, även i den judiska, men ingen som lyckades omskaka och omskapa samhället på det sätt som Jesus Kristus. Detta bör stämma till eftertanke.
  Men denna händelse tillsammans med Jesu senare återkomst finns förutsagt redan i Gamla testamentet, kanske främst och tydligast i Jesaja 700 år f. Kr. Varför har man i Gamla Testamentets texter berättat att Jesus skall komma med vägledning till jordens befolkning två gånger? Antagligen därför att detta behövs. Jag kan idag inte se det på annat sätt. Första ankomsten för att skapa det fria kristna västerländska samhälle, som vi idag är en del av, och återkomsten för att slutgiltigt störta de krafter, som vill förslava mänskligheten och själva leka Gud (=The End of Times).

  Jakob Lorber .(1800-1864) är en människa som är intressant i detta sammanhang. Han föddes i en by i nära Wien i Österrike, utbildade sig till folkskollärare men fick inga jobb. Nödtorftigt försörjde han sig på att ge musiklektioner till privatelever. Hans prekära ekonomiska situation sågs plötsligt kunna få en lösning då han en dag fick erbjudandet att bli dirigent på Operan i Trieste i Italien (han hade tagit fiollektioner av Paganini och hans musikalitet hade gott rykte). Men någonting kom emellan. Det hände sig nämligen att han den 15 mars 1840 under morgonbönen kl. 6 på morgonen hörde en röst som talade till honom och som sade: ”Jakob, stig upp, tag en penna och skriv. Jag, Jesus Kristus, talar.” Rösten, alltid första person singularis, talade till honom i 24 år till hans död och resulterade i en monumental skriftställning på ungefär 15.000 tryckta boksidor, varav ingenting publicerades före hans död utan först 13 år efter, 1877. Huvudverket heter ”Johannes Stora Evangelium”, är på 7.500 sidor, och följer Bibelns ”Johannes Evangelium” men är en mycket mera komplett redogörelse för samtliga de diskussioner som utspelade sig mellan Jesus och hans lärljungar ävensom en del händelser som inte finns omnämnda i Nya Testamentet. Dessa verk har legat gömt i 150 år någonstans men fick för 15-20 år sedan en engelsk översättning, vilket möjliggjorde för mig att läsa dem.
  Jag hittar åtminstone fem ställen i detta verk där Jesus diskuterar sin återkomst till jorden med sina lärljungar. De ville veta exakt när detta kommer att ske, vilket – precis som i Bibeln – inte exakt kan anges. Däremot utlovar Jesus att detta dock kommer att ske ”inom 2.000 år” och preciserar: ”vid tidpunkten för min återkomst, 1. borrar människan efter olja (”kåda”) djupt på havets botten, 2. flyger genom luften som fåglar, 3. seglar på haven med hjälp av eld och vatten fortare än vinden blåser och 4. skickar brev till varandra över hela jordklotet med blixtens hastighet.”
  Han påstår vidare att världen vid denna tids leds av mäktiga hemliga eliter, som dock under denna tid kommer att dras fram i ljuset, möta folkets oerhörda vrede för att dessa blivit bedragna och fråntas sin makt. Jag vet att jag med detta riskerar att utsätta mig för skrattarnas hån, men det bjuder jag på och det klarar jag av. Ty även om man bara utgår från det enda vi helt säkert vet om detta verk, att det skrevs mellan 1851 – 1864, så är det ganska imponerande förutsägelser. Precis som sägs i Bibeln så kommer Jesus att komma ”på skyn” synlig för en stor del av mänskligheten, en paranormal händelse, vilket kommer att spridas till hela jordens befolkning med ljusets hastighet via dessa nya kanaler. Om skeendet blir såsom det beskrivits, så kommer det säkert att få vittgående konsekvenser och omdana hela mänskligheten.

  • Fiskargubben says:

   Sture, jag trodde nästan bara jag hade läst Lorber i Sverige! Jag läste honom på tyska eftersom jag vet att det är svårt att översätta från tyska. En tysk filosof hade svårt att hitta tyska motsvarigheter till franska uttryck och Luther hade stora svårigheter.

   Ta begreppet pråm som exempel, Lichter, om jag minns rätt. Den avlastar på tyska. Ljusstrålar ska gå mellan Europa och den där ön bortom oceanen. En fd Lorbertroende sade mig att det var ett positivt tecken, men jag är inte övertygad. Lorber sade att folket skulle resa sig och slänga ut penningmånglarna och att ett världsomspännande nät skulle finnas. Informationen skulle spridas snabbt.

   Swedenborg talar om Herrens stora dag på ett begränsat sätt. Solen går en dag upp i väster och det ser jag som en uppenbarelse. I det amerikanska tvåflodslandet och alla ”bayes” (vindlingar) och alla bifloder. Vattnet, uppenbarelsen, når sedan havet, en symbol för mänskligheten.

   Några Lorbervänner ser honom och Swedenborg som de två vittnena i Bibeln.

   • Sture says:

    @ Fiskargubben !
    Jag fick upp ögonen för Jakob Lorber när jag i slutet av 1980-talet läste en bok av E.F. Schumacher (”Vägledning för vilseförda”). Jag betraktade mig vid denna tid som ateist men förstod vid denna genomläsning att jag varit vilseförd ideologiskt under mitt tidigare liv och beslöt mig för att gå till botten med dessa frågor.
    När Internet kopplades upp i Sverige 1995 (det fanns i USA redan 1992-93) hittade jag en förkortad engelsk version av ”The great Gospel of John”, totalt 2.000 sidor från en sajt på Nya Zealand som jag läste 1995-96. Men delar av denna översättning bestod bara av sammandrag och ursprungskapitlen till dessa sammandrag gick inte att få tag i på engelska. I början av 2.000-talet kom så en hel engelsk översättning från tyskan av ”The Great Gospel of John” på 7.500 sidor samt ytterligare kanske 7.500 sidor av hans andra verk. Dessa gick att ladda ner gratis från sajten http://www.franky1.com (vilket jag gjorde) men nu verkar denna möjlighet inte finnas på denna sajt längre. Istället verkar de 25 volymerna av GGJ ges ut som 10 volymer på Amazon.com.
    Jag har dessutom gjort svenska översättningar från engelska på ett 100 -150 kapitel ungefär, dvs. de kapitel som intresserat mig särskilt.

 13. Sture says:

  Peter,
  jag tror faktiskt att hela målsättningen med chem-trails är att förgifta en stor del av mänskligheten för att på så sätt minska jordens befolkning. Och ”geo-engineering”, dvs. att minska jordens temperatur skulle då bara vara ett villospår för att få med politikerna i olika länder på denna nya ingenjörskonst.
  William Mount är en person vars blogginlägg jag tittat på ibland. Han är en väldigt intelligent iakttagare och drar fram mängder av små icke uppmärksammade åtgärder som ”the deep state” ägnat sig åt när folket tittar åt annat håll.
  I denna youtube-fil visar han hur makteliten ”behind the scenes” aktivt försöker avfolka USA:s landsbygd och tvinga människorna att flytta tillstäderna, där de lättare kan utsättas för svält (kom ihåg hunger games). Detta görs bl.a. genom handelsavtal genom vilka trävaruindustrin i USA konkurreras ut av den kanadensiska. William Mount berättar att varje amerikansk småstad måste ha en trävaruindustri, annars dör den. Således har Kanada, som fått statliga subventioner, på grund av det kunnat sälja trävaror till 20 % lägre pris – och konkurrera ut den amerikanska industrin. Detta har nu Donald Trump satt stopp för genom att upphäva avtalet och lägga 20% skatt på den kanadensiska industrin.
  Det finns andra subtila åtgärder, som ingen lagt märke till, t.ex. att det inte får anställas några vita män inom skogsbruket, bara vita kvinnor och färgade. Detta är naturligtvis katastrofalt för den vita medelklassen, men inte uppmärksammat. Titta gärna på William Mount. Han har över 100.000 följare och 35 miljoner sidovisningar. Jag tycker han är bra.

  • peterkrabbe says:

   Sture, du har rätt i att befolkningsminskningen är ett genomgående tema i allt som dirigeras från the Deep state, den ambitionen finns i chemtrailsens giftblandningar som också syftar till att förkorta livslängden för de utsatta, men också i vaccinationsprogrammen från tidig ålder – samma ämnen förekommer där – och i fluorspridningen genom dricksvatten och tandkräm som många sväljer utan närmare eftertanke. Samma sak med nedfallen från chemtrailsen som också går direkt i dricksvattnet. Ett nytt världskrig har också syftet att radikalt minska folkmängden på ett effektivt sätt, gärna genom kärnvapenanvändning. Kontrollen över råvarorna får man på köpet. Hela den amerikanska livsmedelsindustrin och jordbruket fylls med miljögifter som har livsbegränsande effekter – USA har de senaste åren inlett en ny trend med sjunkande medellivslängd för första gången i historien.
   Att driva in folket till städerna och tömma landsbygden är redan föreskrivet i FN:s Agenda 2030 och har också anammats av svenska lydiga myndigheter. Länsstyrelsen vill exempelvis driva ut 20.000 invånare från Falsterbonäset, där jag bor, för att göra en stadsnationalpark där naturen skall tillåtas ta över utvecklingen. Vi skall förbjudas att odla egen mat för att inte kunna undkomma de besprutade statskontrollerade grödorna etc etc i all oändlighet.
   Det man kan fundera över är varför de som styr över västvärldens civilisation i första hand vill utrota de vita männen, trots att vi är relativt glest befolkade jämfört med östra halvklotet och ett ur befolkningsynpunkt exploderande Afrika. Jag har nog en del tankar där men väntar med det eftersom jag vill kunna fortsätta skriva lite även i fortsättningen… Idag blev jag bortkopplad från internet halva dagen.
   Det mesta hänger med andra ord samman som ler och långhalm (så byggde vi hus i Skåne), det är dyrt att utrota mänskligheten så man får utnyttja teknikerna maximalt.

   • ivanbjorn says:

    Denna video är säkert känd av många:

    WebsterTarpley- The Elite’s Plan for Global Extermination (Full Version)

    länk: https://youtu.be/km861XTxR6g

   • Sture says:

    @ Peter,
    du skriver: ”Sture, du har rätt i att befolkningsminskningen är ett genomgående tema i allt som dirigeras från the Deep state”.
    Ja, och detta ställer ju svenska folket i en speciellt utsatt position – svenskarna sover nämligen. Till och med de kristna i Sverige sover. Det är därför som jag tycker att ateismen i Sverige är vår förbannelse. Ibland ber jag till Gud att han skall förbarma sig över vårt arma folk, det är inte ondskefullt utan bara naivt och tillitsfullt. De litar på att myndigheterna skall ordna allt till det bästa – vilket de inte alls för, tvärtom.
    Hur befriande är det då inte att ta del av vad de kristna i USA gör – de kämpar och förbereder sig för de vedermödor vi nu står inför. Och varifrån har de fått denna kämpaglöd ifrån? Från Bibeln. De vet att vi nu står inför ”The End of Times” och att tiden är nära medan våra svenska kristna inte alls har denna förberedelse-instinkt.
    För några dagar sedan tittade jag på ett YouTube-clip från ”The JimBakkerShow.com”. Där tar de upp att dagens amerikaner måste köpa in och lagra mat för ett år, kanske flera år och skaffa sig vattenrenare därför att vattnet kommer att vara kontaminerat – det har de läst i Bibeln. Och skaffa såpass mycket mat att du också kan bistå dina grannar. Många stöter sig kanske på prudentligheten i denna typ av show. Er råder jag att koncentrera er på budskapet om ”förberedelser” – och tänk på hur många kristna i USA som ser detta och förstår budskapet: det kommer svåra tider – förbered er:

    Nå, vem har rätt? Ateisterna i Sverige eller de kristna i USA? Och Jim Bakker show är inte det enda kristna program som tar upp detta. Alex Jones med flera andra propagerar för detta.
    För c:a 15-20 år sedan läste jag om detta i Jakob Lorbers bok ”The Great Gospel of John”. När Jesus för lärljungarna talade om den dekadens som rådde i Sodom och Gomorra så berättade han att de heterosexuella och vanliga kristna familjerna under ”The End Times” kommer att få det mycket svårt och utsättas för svåra förföljelser. Jag förstod ingenting. Nu förstår jag.

    • peterkrabbe says:

     Sture, frågeställningen är kanske inte så enkel som att etikettera människor som ateister eller troende. Ateist har en nedlåtande klang och försöker definiera vissa personer som oförmögna att tro på någonting, förutom möjligen en politisk agenda som exempelvis kommunism. De flesta människor tror på någon form av högre ideal, moral eller beteendekoder, något som inte behöver vara sämre än tron på en Gud, fysisk som Jesus eller andlig som i himlen.
     Är religion i denna bemärkelse bra eller dåligt? Vilken religion utövar Holdren när han predikar depopulation i Ivans länk nedan? Holdren ser sig säkert som kristen, men vill rädda världen på sitt eget sjuka sätt, motiverad av ett påstått behov. Risken med alla dessa profetior och religiösa skrifter som är fulla av förutsägelser om domedagen är att de blir självuppfyllande. Hur kan en kristen vara säker på att den egna religionen är rätt och alla andra fel, eller omvänt? För att det står så i just hans skrifter?
     Vi vet båda att det som händer idag är resultatet av motsättningar mellan judendomen, kristendomen och islam, som alla vill ha ensamrätt på makten över mänskligheten. Dessa Abrahamitiska religioner är i denna kamp i själva verket roten till dagens ondska, vilken fraktion som styr USA idag behöver jag knappt nämna, men det är inte kristenheten. När avarter som jesuiter och satansdyrkare börjar dyka upp på scenen är det fortfarande inom ramen för en religion, inte som representanter för en sund utveckling i mänsklighetens tjänst!
     Att lagra mat och vatten för en begränsad tid är uttryck för en naiv förhoppning att höra till de utvalda, självklart är detta betydelselöst i ett kärnvapenkrig som långsiktigt ödelägger överlevnadsmöjligheterna för majoriteten av jordens befolkning. Jag vill påstå att de galningar som driver världen till undergångens rand är formade av en gudstro som är värre än någonting annat, den sätter allt förnuft ur spel i syfte att uppfylla sina profetior.

     • ivanbjorn says:

      Mina tankar kring detta:

      Jag är övertygad om att det är just psykologin i religioner som gör att vi lämnar våra liv i händerna på högre makter och känner undergivenhet inför dem.

      Istället för att förstå att man verkligen skapar ALLT själv i sitt liv så lämnar vi detta åt högre makter som vi kallar gud, präster, presidenter, kungar, statsministrar, m.fl. Dessa har tolkningsföreträde i vad som är bra för oss, hur vi ska leva, hur vi ska tolka skrifter, uttalanden, program m.m.

      Jag personligen tror inte på att förbereda mig – samla i lador för att rädda mig. Agerande baserad på rädsla tror jag inte på.

      När en människa talar så försöker jag alltid förstå vad hon vill säga. Jag bryr mig inte så mycket om vad hon har för bakgrund i form av religion eller samhällsställning. Ett bra exempel är Walter J. Veit som tolkar NWO utifrån bibliska texter.

      Att lyssna på honom är lika intressant som att läsa boken av Christopher Hitchens ”Du store Gud?”: hur religionen förgiftar allt.

      Den bästa inblick i vad som pågår i världen får man ändå från Jan Van Helsings böcker som anses så obekväma att de inte finns ens på engelska, bara på tyska och tjeckiska. https://ivansblogg.wordpress.com/2017/03/10/jan-van-helsing-om-hemliga-sallskap-och-frimurarnas-krig-del-1-av-2/

      Allt som pågår i världen, alla försök, all forskning, alla storskaliga försök på människor som försöksobjekt har bara ett syfte; att hålla människor omedvetna, rädda och halvt förgiftade av chemtrails, gifter i maten, läkemedel, vaccinationsprogram m.m.

      En medveten människa kommer att förstå att alla dessa försök kommer i slutändan att misslyckas p.g.a. avsikt och vibrationsnivå, men det är en annan historia, ett annat ämne som inte passar här just nu.

     • Fiskargubben says:

      De tre monoteistiska religionerna har fundamentalistiska inslag. Även buddismen. Frikyrkorna i Usa började ändra sin teologi för ett halvsekel sen. Tanken att vi ska skynda på den stora förstörelsen är inte kristen. Det är inte religionen det är fel på det är teologin. Den som läser Bibeln utan att ha fostrats i en kyrka har god chans att komma rätt. Man ska tänka själv.

      Bibeln säger att vedermödan börjar där det finns en död kropp. Alla religioner är inte döda men några avknoppningar är det. Jag tänker på Isis, som jag tycker går emot Profeten och Koranen. Profeten skrev ett fribrev till de kristna och det är ännu bevarat i original i ett kloster.

      Judendomen har Talmud och så var det inte från början. Kristendomen är infekterad av tankar som inte hör hemma där.

      Kristna, judar och muslimer väntar att solen ska gå upp i väster, men tolkar det på olika sätt. Det finns beröringspunkter som kan leda till bättre förståelse. Rom såg Profeten som en underlig kristen i början och den som har läst Koranen förstår varför. Den Allförlåtande Guden. Jag läste en tredjedel av Koranen på svenska när jag var ung och det mesta i Bibeln. Jag är glad att jag inte satt i en teologisk tvångströja när jag växte upp.

      • savalle says:

       Till fiskargubben

       Jag växte också upp utan teologisk tvångströja. Min mamma och min mormor trodde på en god och kärleksfull Gud och var själva också goda och kärleksfulla. Denna tro upplevde jag då som sann och jag gör det nu igen på mina gamla dagar, efter att ha vandrat runt lite tidigare i livets labyrinter. Jag har oerhört stor respekt för Bibeln. (Jag känner inte till så mycket om andra religiösa skrifter.) Det som visar att man lever rätt är att man strävar efter att vara kärleksfull, tror jag. Jag tänker ofta på det som står i Johannes 13:35 i Bibeln:

       ”Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.”

       Om man har detta för ögonen kan man också urskilja vilka som man inte ska följa.

 14. Jag har precis vart ute och delat ut en liten skrift i min bys brevlådor

  Klicka för att komma åt S1-2017.pdf

  Vi måste göra något och detta är en liten sak. Men om dylikt kommer i gång på 100 eller fler ställen så lär det få betydelse. Det är inte svårt och ja det finns dödgrävare i min by som gör sura miner. Men framförallt finns det många som har börjat le mot mig. Ibland blir jag förvirrad ty känner inte dom.

  För att det skall bli effektivt måste vi reda ut för oss vilka som styr den djupa staten. Vi måste bli överens om huvudfienden ty huvudfienden bestämmer tillvägagångssättet.

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

  • peterkrabbe says:

   Bra att du engagerar dig, Mikael, men nog vet jag vem som ligger bakom ondskan. För att ta den diskussionen behöver man nog ha kyrkogården i betryggande närhet, så det får vänta lite. Jag har lite mer att förmedla dessförinnan…

   • Peter ta det inte personligt. Men för rätt länge sedan portades jag för att jag uttryckte mig drastiskt om anledningen till att städer finns. Denna din senaste blogg-text har vänt upp och ned på min bedömning. Vilket är en anledning att jag skrev som jag gjorde.

   • savalle says:

    Tack Peter!

    Jag vet att du har rätt och jag beundrar ditt mod. Ibland är jag själv rädd, trots att det som jag gör bara är en liten droppe i havet! Det är mycket farligt att kritisera denna makt och många har fått plikta med sitt liv för det. Tack ännu en gång för din strävan att bekämpa dessa onda makter! Och tack till alla er andra som också bidrar till detta!

    Mvh Hans Dahl

 15. ragnhild says:

  ”Sov, mitt lille Norge” utgitt 2008 på Koloritt forlag, forfatter Per Aslak Ertresvåg, født 1931, Denne gravende journalisten med mange 10-års researcharbeid bak seg har skrevet flere bøker, ”Makten bak makten” blir mitt neste valg. Haarp omtales også i den. Forfatteren tar i førstnevnte bok opp flere emner, bl.a. vaccinasjon: Som en forsker med innsikt og fartstid fra USA sa (gjengitt i boken); hadde han hatt barn idag ville ingen vaccinering kommet til.

  Rundt side 116 og fram ca. 20 sider i Sov mitt lille Norge, omtales HAARP. Her får jeg problemer i.f.t. hva jeg skal sitere, velger dette, idet forfatteren gir til kjenne, obs. over 20 sider – dyp kunnskap om hva vi er opp imot. Et forsøk:

  ”Data- og satelitt-teknologien har i noen år vært brukt for å bestråle mennesker i Norge. Det foregår via den såkalte HAARP-teknologien, et høyfrekvent strålevåpen, beskrevet blant annet i boken Makten bak makten. Her anvendes det uten at det norske folk kjenner til hva de er utsatt for; ett av mange eksperiment iverksatt for å finne ut virkning, fysisk og psykisk på store folkegrupper. Nordmenn i alle aldre er dermed uvitende laboratorierotter for den herskende verdenselite som har løpende en rekke medisinske og vitenskapelige prosjekter med sikte på å skaffe seg fullstendig kontroll i verden.
  De tre bildene (tas ikke med her) er tatt av det britiske metrologiske institutt og er analysert av norske spesialister. De to første fotografiene viser begge pågående bestråling av Sør-Vestlandet fra HAARP-radaren på Sognefjell. Det første fotoet tatt kl. 13:00 1. mai 2007, det andre 12. februar samme år klokken 11 om formiddagen (noe tull med datoer her, min bemerkning). AWAX-fly er på vingene for å foreta måling av områdene. Siste bildet er tatt 20. februar i fjor, hvor både radaren i Sogn og Fjordane og VERDALEN (min utheving) er i sving. I skylaget er dannet en linse hvorfra stråler reflekteres ned mot jorden – i dette tilfelle mot det mørket feltet i Skagerak, tydelig innfelt av den store sirkelen
  Frekvensområdet går vanligvis fra 1 GHz til 10 GHz. Pulseringen har stor innvirkning på skadene. Nedslagsfeltene kan bestemmes særdeles eksakt, noe med datastyrt-teknologi via satelitt. Orkaner, nedbør og jorskjelv kan oppstå via HAARP-teknologien. Statens Strålevern har åpenbart liten eller ingen kompetanse på disse feltene”. Sitat slutt. Beklager at jeg ikke mestrer kopiere illustrasjonene beskrevet.

  Og takker ikke for informasjonen om at Rogaland (mitt fylke)har vært sterkt under bestråling. Man mistenker at lave skoleprestasjoner målt, har noe med dette å gjøre. At millitærpersonell også er rammet, bl.a.; år tilbake ble det sak, da flere enn normalt (millitært personell) fikk barn med store skader. Saksøkere nådde ikke fram med sin sak, årsakeransås ikke som tilstrekkelige bevist.

  Hva Ertresvåg legger fram skal godt gjøres ikke å bli imponert over. Han omtaler norske forhold spesielt, men synes godt orientert generelt på sakskomplekset.

  Tro om ikke Norden har en felles bibliotekordning – at man kan låne bøker over grensene. Anbefaler hans bøker, vanskelig å legge fra seg (denne jeg leser her og nå). MEN; Nødvendige er de (hans bøker), dette pågående er klart verre enn ventet. Og vi sover virkelig, dypt.

  Jeg må undersøke; men i 2008 hadde vi et millitært Nato-anlegg i område her. Navnet ”Jåttå”/Jåtten; utenlandske rullerte der, de oppholdt seg ikke lenge ad gangen på stedet. De norske var fast-personell – hvor mye stråleutsatte kan de være blitt (Ertresvåg-spørsmål)!
  Tror anlegget er lagt ned, omdannet til noe administrativt (for Nato). Beklager, akterutseilt/glemt – men denne Natobasen hadde 10-år bak seg, mange 10-år (jeg får google for min egen skyld).

  • peterkrabbe says:

   Ragnhild, dina rapporter från Norge är viktiga för oss i Sverige för att vi skall förstå vad det innebär att ha amerikanska baser på vårt eget territorium. Vid ett medlemsskap i NATO skulle vi inte ens få veta vilka och hur många kärnvapen som förvaras här. Det är verkligen beklagligt att inte Norge kan köra ut NATO och bilda en alliansfri zon i Skandinavien tillsammans med Finland och Sverige. Danmark släpper NATO aldrig på grund av Grönland.

 16. Alve says:

  Peter och ni andra: Hur medvetna om det som denna tråd handlar om är Ryssland (Putin) tror ni? Till ranghild: Igår startade en serie av Oliver Stone om president Putin, 4 avsnitt fördelat på två kvällar. En del rabalder om detta i nyheterna men i den senaste sändningen som jag såg i vår public service kanal (svt2) 21.00 så sa man bara att dokumentären fått ”uppmärksamhet”. Dokumentären är inte kritiskt vinklad mot Putin, snarare tvärtom tycker jag men jag tyckte den var bra. Han går inte i klinch med någon direkt men han sa tydligt vad han tyckte om att vara i princip helt omringad av NATO. De två första delarna finns på Svt Play. Nästa två delar troligen på söndag.
  Militärövningen Aurora startar 11 sept. Var datumet för Aurora 1917 också 11 september? Någon som vet ? Annars kan jag Googla.
  Ja, vad tror ni – Ryssland måste väl vara beredda ????
  Och vart ska vi ta vägen om helvetet bryter lös ???

  • Fiskargubben says:

   President Putin följer inte denna blogg, men det är möjligt att ambassaden gör det. Putin intresserar sig mycket för Sverige och Norden.

   Dokumentären är bra. Jag ska snart se nästa avsnitt för andra gången. Svt verkar ha klippt ned originalet.

   Vart vi ska ta vägen? Ingen aning.

   • peterkrabbe says:

    Originalet lär omfatta 9 timmar och finns kanske på Youtube. Märkligt att vi inte ens kan få se en så viktig film utan att SVT censurerar, samtidigt finns det såpor som kan sändas i 30 avsnitt. Om Putin läser min blogg, vilket inte heller jag tror, kan jag bara gratulera till att denna informativa intervju om Ryssland kommer till allmän kännedom. NATO-anhängarna lär minska radikalt i antal. Eller som Putin avslutningsvis säger till Stone, ”du lär få mycket stryk för detta”, vilket Stone bemöter med ” för fredens skull är det värt det”.

    • Sture says:

     Peter,
     denna intervju på 4 långa delar var tidigare upplagd på YouTube. När jag efter att ha sett två långa avsnitt ena kvällen skulle fortsätta med avsnitt tre nästa kväll så var allt borttaget. Så någon privatperson hade lagt upp denna långa intervju och den finns väl fortfarande kvar hos några personer – ocensurerad.
     Intervjun var mycket intressant och förstärker intrycket att Putin är klart intelligent och mycket välinformerad, f.d. KGB-agent som han är.

     • NotMe says:

      Jag hämtade alla fyra delarna för några veckor sedan på den berömda piratsajten. Om SVT sänder något om Ryssland och Putin så kan vi vara helt säkra på att de har klippt och klistrat.

      • Alve says:

       Bra att någon/några har originalversioner av Stones filmer om Putin. Jag såg en del för flera månader sedan textat på engelska men hittade inte fortsättningen sedan – det var borttaget. Det går inte att komma ifrån att från det Putin tog över Ryssland så har han (och hans medarbetare) lyft landet ur en fruktansvärd misär med svält och elände. Han ger intryck av ”ordning och reda – pengar på fredag”. Sverige för tillfället präglas av: ”ingen ordning och reda och snart har vi inga pengar på fredag”.

     • Stig Rydmark says:

      Igår fanns alla 4 delarna på SVT/play.

     • Fiskargubben says:

      Hej, Sture. Jag hann se de fyra avsnitten. Den ryska versionen lades snabbt ut på nätet och några frivilliga lade många timmar på att översätta den. Det saknas några minuter i den svenska versionen och dokumentären döptes om.

      Putin är välinformerad och läser in allt.

    • Fiskargubben says:

     Stone samlade på sig ungefär 20 timmars intervjuer och tvingades korta ned. Den version jag såg var omkring 4 timmar lång.

     Det är mycket som ändras när president Putin får uttala sig i Sverige. Han har demoniserats ganska länge av PKmedia. Svenskarna gillar inte Nato och Putin ger Ryssland ett lyft. Vi får se vem han är. Jag hoppas att dokumentären visas i Finland.

     • Sture says:

      @ Fiskargubben,
      någonting har hänt med Putin. Jag har sett YouTube-avsnitt där han gör korstecknet. Det verkar även som om han blivit medveten om att den ”ryska revolutionen” 1917 inte var en rysk ”revolution” utförd av ryska bönder och arbetare utan en statskupp av ett relativt litet folkelement som senare kom att använda ryssarna som sin ”proxy-armé”. Han har även uttalat att Ryssland är ett ”kristet” land och skall så förbli, om han får råda. Ryssland är således inte längre huvudsakligen ett ateistiskt och materialistiskt samhälle utan bygger istället vidare på sin kristna historia. Detta framkommer inte i någon rapport när man kritiserar Ryssland. Det är fortfarande det ”kommunistiska” Ryssland som kritiseras av – vänstern (!!!?). Man undrar.

      • peterkrabbe says:

       Putin är naturligtvis mycket medveten om Rysslands ”verkliga” historia – att både Trotskij och Lenin var judar, att Rockefeller omedelbart tog över oljekällorna i Baku för att krossa den ryska oljeproduktionen, som då var dåtidens största m.m. Kommunismens ambition att också krossa den ryska kyrkans inflytande har sina rötter i Marx filosofi, som ju också var född jude. Han är lika medveten om att USA idag styrs av judiska intressen. Säkert är det ett medvetet grepp att aktivt stödja en renässans för den ryska religionen, som är djupt förankrad i den ryska folksjälen förutom att det ger signaler gällande motståndet mot NWO, som har en annan religiös bakgrund.
       Det ligger ett enormt värde i det pedagogiska upplägget av intervjuerna, för första gången tror jag att även svenskarna kan börja förstå vad Ryssland är och vill vara. Hur många gånger skall Putin behöva upprepa att Ryssland bara vill vara ifred och ha goda relationer med omvärlden, att KOMMUNISMEN ÄR DÖD och att vi lever i en ny värld.

       • Martin T says:

        Nu är du inne på pudelns kärna Peter. NWO, Agenda 2030, klimathysterin, mm. Allt detta styrs av en liten kärngruppmed Rotschild i spetsen. I utkanterna finns torpeder som Soros och andra.

        Den stora frågan är: varför ?

        Att besvara det med att det är naturligt att de rika vill bli rikare håller inte, deras förmögenheter ökar via centralbanker o bankers ägande, gigantiska företags ägande mm. oavsett hur de beter sig.

        Det är andra motiv som ligger bakom. Många stora män har mördats som varit detta på spåren, men att penetrera detta och få ut informationen till den stora sovande massan – det är det absolut viktigaste vi kan göra, och kanske vår enda chans att stoppa vansinnet.

       • Alve says:

        Helt rätt Peter. Att det är Ryssland som är aggressivt ser jag som nonsens. Vi vet nog vilka som är aggressiva! Jag tror ändå Trump gör vad han kan men han sitter ju inte på hela makten i USA, inte för tillfället i alla fall. Putin påpekade i avsnitt 1 eller 2 att när nöden var som störst när han kom till makten så insåg han att religionen (Ortodox) var mycket viktig för folket för att återhämta sig. Kan mycket väl vara så som Sture säger att Putin ändrat sig mer och mer ”under resans gång”. Rysslands många muslimer lever i fred med de ortodoxa idag men han påpekade att Rysslands muslimer idag är födda i Ryssland, de kommer inte från Mellanöstern. Han menade att det är en viktig faktor för fred mellan de olika trossamfunden. Men terror förekommer ju i Ryssland också – av vem, vilka grupper? Kanske de kommer utifrån? Mannen på Drottninggatan var ju från en tidigare Sovjet-stat, kommer inte ihåg vilken just nu.

      • Fiskargubben says:

       President Putins mamma lärde honom att tro på Gud. Hon gav honom en medaljong som han bar när han besökte Israel för många år sen. Hon tog honom också till kyrkan har han berättat. Han stödjer den ryska kyrkan.

       Putin har öppet berättat vilka revolutionärerna var. Han gör inte skillnad på folkslag, men anser att det inte gick rätt till.

       Det finns flera religioner i Ryssland och de samsas. Det är en anledning till att landet fungerar.

       Inget positivt får skrivas om Putin och Ryssland och några vill inte låta Putin uttala sig i dokumentären. De senaste åren har propagandan förvärrats och blivit löjlig. Vi hade propaganda under det kalla kriget, men den var smartare och gav lite sken av att vara tillförlitlig. De som nu styr världen undergräver sig själva. Det är många som misstror media och har börjat tänka tvärtom.

 17. ragnhild says:

  https://no.wikipedia.org/wiki/Joint_Warfare_Centre

  Mistet/forsvant et innlegg nr. 2 av 3 fra meg (?): Prøver å rekonstruere det viktigste:

  P.A. Ertresvåg har skrevet en triologi. To av bøkene er faktisk trykket på nytt i 2017,
  Haugen.no (forlag) har dem til 278,- kroner/stk. – skulle vært solgt for 27,80 så viktige som de er, av samme grunn håper jeg du går god for innlegget; denne gang lengde, og reklame 😉 ikke tilsiktet for forlag, og ja bøkene. Han er virkelig skarp, mange nye poenger finnes der. Journalister som graver, finner og gjør dem om til kunnskapsgaver 😉 slik at vi lettere traver 🙂

  Takk for tilbakemelding, måtte dere unngå denne krigsmaktens fotefar på svensk jord. Ja, Norge har dem allerede. Iblant kan man undres (fritt etter forfatteren) om våre politikere er ofre for strålingsskader: drapsmaskin-servilitet …

 18. Pingback: ”Den amerikanska fyrklövern” | corneliadahlberg

 19. Alve says:

  Ryska Aurora: 25 Oktober 1917 startade Oktoberrevolutionen – så var det…

 20. Mo says:

  Bra artikel i svd.se för ett par dagar sedan ” Militär övning kan skada vår alliansfrihet ” detta visar att det troligen finns ett ganska starkt NATO motstånd i Sverige. Artikelförfattarna är utgivare av…alliansfriheten.se Kanske en väg ?

  • ragnhild says:

   Her er flere synspunkter på norges medlemskap i Nato, ref. artikkelen samt henvisning til flere artikler.
   https://steigan.no/2017/01/24/et-nato-fritt-norge/

   Steigan er en av de svært få bloggene som har sluppet unna MSM sin falske, nedbrytende stil, som fører til tornerosesøvnen vi lider av. Norge har vært medlem av Nato siden 1949. Idag utvises tydelig at vi lojalt stiller opp overfor Pentagons våpenrasling. Det er rent kvalmende å iakta våre korrupte politikere, som formelig ”byr seg fram”, og har gjort det i mange 10-år.

   • peterkrabbe says:

    Tack Ragnhild, detta måste få ett slut. ”…we’re able to fall in on gear that is ready-to-go and respond to whatever that crisis may be,” Col. William Bentley, operations officer for the 2nd Marine Expeditionary Brigade, said in a statement. Innebär detta också motsträviga norrmän och svenskar? ”If you not are with us, you are against us” / George W Bush.

 21. Loa says:

  En av HAARPs funktioner är att pressa jetströmmar ur sin naturliga bana, för att flytta regn dit man ”önskar”. (Det är vad Dane Wigington menar i åratal orsakat Kaliforniens torka, med biverkan kall östkust.)
  Kolla! http://www.friatider.se/ostadiga-v-dret-v-ntas-forts-tta-hela-augusti-f-rklaras-med-v-derfenomen
  ” Men nu är inte förklaringen den så kallade klimatförändringen, utan något som kallas för ”jetström”.
  – Jetströmmen har ”blockerat” värmen i södra Europa från att komma hit, säger meteorolog Nitzan Cohen till SVT. ”

 22. Pingback: Chemtrails mer och mer synligt – Ivans Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: