När spåren i sanden suddas ut….del 4. Avslutning.

En huvudfråga för de länder som tar emot invandrare från muslimska länder är i vilken utsträckning dessa kan inordnas i våra samhällen och därmed fås att bli produktiva medborgare med ambitionen att bidra till samhällets kostnader och serviceutbud. För att detta skall lyckas måste invandrarna acceptera vårt existerande rättssystem och moraliska värderingar. Problemet är att människor som levt hela sitt hittillsvarande liv i länder med muslimskt styre saknar flexibiliteten att över en natt kasta sin tidigare uppfostran i sjön och anamma ett för dem främmande samhällssystem. Det finns säkert invandrare som ser positivt på att slippa en religiös tvångströja och kunna leva ett friare liv, men de flesta är under lång tid beroende av sina medhavda värderingar. Den viktigaste frågan i detta sammanhang är synen på Sharialagen, grundstenen för alla muslimska länders rättssystem. Frågan undviks i alla konventioner inom EU och EAD genom att kalla islam en kultur, som skall uppfattas som fristående från värdländernas statsskick. Så är det dock inte. Inom FN anser de 56 muslimska stater som tillhör OIC (Organization of Islamic Conference) att endast Sharialagen är slutligt bindande och också överordnad över FN:s internationella konventioner. Sharialagen är instiftad av Allah och kan inte ersättas av lagar upprättade av människor. Hur hanterar man ett sådant ställningstagande i internationellt samarbete? Det är naturligtvis omöjligt och FN har stora problem med att formulera alla undantag för staterna inom OIC. Den förre FN-kommissionären David Littman uttryckte saken ”Islamismen växer sig allt starkare inom FN”. Detta kan vara värt att tänka på för den som vill se FN som en framtida världsregering.

                                               sharia for America

Även USA står under press för acceptans av sharialag. Som konsekvens har nu Alabama som första stat infört totalförbud för ”lagar” med annat ursprung än den amerikanska konstitutionen.

Det stora officiella erkännandet av grunderna för Eurabia kom genom beslutet i Europaparlamentet 1991, “Parliamentary Assembly of the Council of Europé / forty-third Ordinary Session / Recommendation 1162 / ON THE CONTRIBUTION OF THE ISLAMIC CIVILISATION TO EUROPEAN CULTURE”.

Det mesta av det vi ser hända I Europa idag kan härledas till besluten 1991 i rekommendation 1162. Man hyllar den islamiska civilisationens bidrag till europeisk kultur (?), kräver ökad information om islams värden genom press, tv-media och litteratur, historierevisionism m.m. och kräver spridning av och kunskaper i det arabiska språket. Mottagarländerna skall se till att muslimska behov relaterade till deras tro kan tillgodoses, som helgdagar, bönerum, klädedräkt och mat. I en artikel framför man den obegripliga förhoppningen att beslutet skall bidra till demokratiseringen av den islamiska världen och till att göra de olika formerna av islam kompatibla med det europeiska samhället. Idag vet de flesta européer att demokrati och islam är varandras motsatser, eller som Erdogan uttryckt det ”det finns bara en islam”, hur den ser ut går att läsa om i Koranen. De statsbärande inslagen i islam som sharialagen nämns inte med ett ord i texterna. Fanns inte Koranen översatt till europeiska språk före 1991?

I december 2004 hölls en konferens i Kairo inom ramen för EAD med stöd av Europarådet i syfte att revidera europeiska historieböcker och eliminera negativa attityder rörande den arabisk-islamiska kulturen.

I mars 2005 hölls Arabförbundets möte i Alger, där spanske premiärministern Zapatero presenterade bildandet av Alliance of Civilizations (AOC) för ekonomiskt och politiskt samförstånd, FN uppmanades att bilda en grupp för att utveckla projektet.

I november 2005 hölls på Palma de Mallorca ett möte inom AOC, organiserat av Zapatero och Erdogan för att fördjupa relationerna mellan Västvärlden och Arabisk-muslimska länder. FN:s generalsekreterare Koffi Annan lanserade sin plan för att upprätta ”The World Parliament” i FN:s regi.

I februari 2006 höll AOC ett möte tillsammans med FN i Doha i syfte att cesurera skolböckerna från allt material som kan anses som nedsättande om religion och kultur inom islam.

Bat Ye’or skrev sin bok 2006, sedan dess har utvecklingen accelererat i ett närmast hysteriskt tempo. Ingen förnuftig människa tror idag att alla immigranter är krigsflyktingar. Invandringen består minst av kvinnor och barn och mest av unga män. Dessa unga män är de som bäst hade behövts för att bygga upp sina krigsskadade hemländer. Om deras uppgift är av en annan art, exempelvis som lojala företrädare för mullornas Jihad enligt 1974 års deklarationer, lär vi få veta under det kommande decenniet. Om de istället skulle se möjligheterna i en demokrati istället för att leva under sharia blir nog de styrande i deras muslimska ursprungsländer grymt besvikna. För att undvika detta sätter man ett starkt kollektivt tryck på sina invandrare, bl.a. genom att bilda ”sharia patrols” som patrullerar gator och torg för att kontrollera efterlevnaden av det muslimska regelverket. Det skall dock mycket till för att ta steget ut från islam när man vet att det är förknippat med ett konkret dödshot.

Man kan koka ner mina fyra hittillsvarande artiklar till följande sammanfattning:

 • Planerna för dagens migration från muslimska länder började ta form redan under 1970-talets första år, de misslyckade anfallskrigen mot Israel fick arabvärlden att inse att man behövde en nära allians med Europa för att kunna driva Palestinafrågan.
 • Med stöd av en socialistisk majoritet i Europa kunde Arabvärlden få gehör för ett bildande av Palestina. Israel skulle tvingas tillbaks till sin omfattning 1948, trots att de ockuperade områdena var en följd av arabländernas förlorade anfallskrig mot Israel, i syfte att utplåna landet.
 • Oljekrisen som följde på krigshandlingarna blev orsaken till att Europa, mot löfte att få sina oljeleveranser garanterade och ett privilegierat handelsutbyte, accepterade en spridning av islam till Europa. Västs teknologi byttes mot en ideologi som ingen tog på allvar.
 • Ett genomgripande samarbete, i praktiken en union av samma slag som planerades för EU, skulle inkludera även Arabländerna och hela Medelhavsområdet. Pådrivande var Frankrike, som varit den ledande kolonialmakten i Medelhavsområdet. Uppgiften tilldelades den nybildade EAD (Euro-Arab Dialogue).
 • Med hjälp av kolonialistisk hybris tog Västeuropa för sig av affärsmöjligheterna i Mellanöstern. Vem behövde bry sig om att några procent muslimer sökte sig till Europa?
 • Europa chockas när islam visar sitt rätta ansikte och kräver att ingångna avtal om spridningen av sin religion skall infrias. Mellanöstern sätts i brand när Jihad skall genomföras och oönskade religioner skall rensas ut. Först nu inser västmakterna att demokrati inte är kompatibelt med islam.
 • En folkvandring påbörjas från de muslimska länderna till Europa. Med sig i bagaget har man Sharialagen. Begreppet kultur får en ny innebörd. Vem är krigsflykting och vem vill bara söka lyckan i en bättre utvecklad ekonomi?
 • En miljon muslimer om året skall nu under överskådlig tid vandra till Europa för att införa muslimska seder och bruk till ett Europa, som står handlingsförlamat och totalt oförstående. Med hjälp av höga födelsetal och västerländsk välfärd beräknas muslimerna vara i majoritet i Europa om 30 år. Muslimerna är unga, ursprungsbefolkningen gammal.
 • Alla folkvalda politiker från Olof Palme och framåt – vad har ni egentligen ställt till med?

Peter Krabbe

15 Responses to När spåren i sanden suddas ut….del 4. Avslutning.

 1. Leif Rosqvist says:

  År 1990 antog samtliga 57 muslimska länder ( medlemmar av organization of the Islamic Conference, OIC ) en deklaration, som gör mänskliga rättigheter underordnade sharia. Deklarationen ifråga ” the cairo Declaration on Human Right in Islam ” ( CDHRI ) står därmed I opposition mot FN : s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 ( UDHR ).
  Vill man veta mer rekommenderar jag boken Islam under slöjan av Nils Dacke.

 2. bjornwiklund says:

  Reblogga detta på bjornwiklund och kommenterade:
  Alla folkvalda politiker från Olof Palme och framåt – vad har ni egentligen ställt till med?
  Och VARFÖR?

 3. Josef Boberg says:

  ”Alla folkvalda politiker från Olof Palme och framåt – vad har ni egentligen ställt till med?”

  Bra fråga – och om hur det kan rättas till på min URL-länk.

 4. tomas says:

  Vi styrs av en dold agenda som är svår att få grepp om. Är det oljan som styr?

  • peterkrabbe says:

   Oljan är den direkta orsaken. Men det finns olja i betydligt fler länder idag än när Dialogen påbörjades med arabländerna. Halva Europas oljekonsumtion importerades då från Mellanöstern, nu har vi fler alternativ. Det finns alltså goda skäl för att hålla emot idag, om vi inte gör oss ovän med länder som Ryssland och Australien – eller Norge!

   • Josef Boberg says:

    Jo… – Peter – oljan är viktig – men den allt överskuggande ”religionen” i dags dato är ju brist på pengar – trots att: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”

    Hur länge till månntro ?

   • tomas says:

    Har jag uppfattat läget rätt? Merkel har länge velat närma sig Ryssland (olja). USA har skapat ISIS som nu genererar en flyktinginvasion av muslimer in i Tyskland. Detta gör det omöjligt för Tyskland att närma sig Ryssland mer. Och USA har vunnit det globala maktspelet igen.

    • peterkrabbe says:

     Helt klart gör invandringen av muslimer till Europa det svårare för Ryssland att närma sig främst Tyskland. Men många faktorer är i arbete. Klimathypen som styrs av USA innebär exempelvis att förbrukningen och därmed försäljningen av olja minskar, vilket drabbar både Ryssland och Mellanöstern. EU (och USA) vill utöka EU österut vilket också skapar spänningar i relationen med Ryssland och komplicerar EU: s oljeimport därifrån. Ett EU som har NATO i bakfickan ses som fientligt av Ryssland. Risken är att Ryssland då vänder sig helt mot Kina och Indien istället, vilket gör oss mer beroende av arabisk olja, vilket i sin tur ökar invandringen inom Eurabia-projektet.

     • DanTor says:

      Reflektion angående att ryssarna fokuserar sin energileverans mot kineser och därmed slutligen gör EU beroende av olja från Mellanöstern med flera och tänkta svåra avtal för nuvarande europeiska folk, till följd av sådan handel.

      Ryssar och kineser kommer att mötas i en pipa, pipan kommer att leverera fullt ut 2018 var det sagt. Leveransavtal är angivet att tecknas före bygget och 30-år fram i tid.

      ”Beroende” är ett rätt tveeggat ord angående Europa och MENA furstars territorium.
      Om Europa kommer att styras direkt eller indirekt via en slags MENA-muslimsk livstil kommer knappast energileverans från dessa länder att vara något problem, behovet kommer att styras av matlagning och i viss mån uppvärmning. Vilka industrier som kommer att finnas i detta skissade framtida Europa blir enkelt att förstå, tag en titt mot nuvarande MENA-länders industriutbud.
      MENA-furstar har aldrig varit speciellt blödiga då det gäller ett folks väl och ve, förutom innanför sin egen gräns med socialt skydd, värme, mat, bostäder, utbildning, utkomstmöjlighet, o.s.v.

      Ryssar och kineser är endast att gratulera, bygger stabil gräns mot MENA-muslimska avtal och livstil, eller mera ”ett erbjudande du ej kan avfärda”.

 5. Rutger says:

  Skönt att läsa en person som förstår hur viktig sharialagen är. Denna konkurrent till Sveriges Rikes lag borde vara en obligatorisk läsning för alla våra riksdagsmän.
  I våra barns läroböcker ljuger man ungarna rakt upp i ansiktet angående islam och Jihad. Det är så fint med islam, de är så snälla. Det räcker i Sverige inte med att förespråkarna för islam själva putsar sin fasad utan både media och läroböcker ska hjälpa till. Har sammanfattat vad sharialagen skriver om Jihad och det finns lite avfotograferade avsnitt från ett par läroböcker på denna plats se gärna http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka08/db15feb19.htm och fortsättning här http://rutgerstaaf.blogg.se/2015/february/jihad-vad-ar-det-2015-02-19.html

 6. Peter says:

  Kolla min bevakning av Mellanöstern idag – varje dag uppdaterar jag med länkar till internationell press.
  https://mellanosternidag.wordpress.com/

 7. tomas says:

  ”We can integrate all religions and races except Islam” – Lee Kuan Yew
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lee_Kuan_Yew

 8. Anders says:

  Förstår då inte varför vår judiskdominerande media spelar med i detta kulturella/religiösa maktövertagande. Där har det ju länge ljugits friskt om kulturberikningens alla positiva sidor.
  Man kan i Bonnierägd press tydligt se att en ihållande genomtänkt agenda tillämpas för att dämpa och rasistförklara de som är kritiska till massinvandringen.
  Tycker därför att det saknas en del pusselbitar i Peters resonemang. Eller vill även judarna utplåna Israel ?

  • Thomas Hammar says:

   I ett annat forum skrevs det att de som är med i högsta makteliten tillhör en börd som vill ge igen på vad Europa gjorde dom under WW2 och ligger därför bakom att det startas krig i MÖ och att folkvandringen styrs mot NV (Europa) och dessa vet att integration av islam och demokrati inte går att genomföra och det blir kaos.
   Islam betyder ju underkastelse och det är ju så makteliten vill att NWO fungerar.
   Att tro att våran regering och riksdag styr vårt land är bara naivt att tro.
   Det gör bl.a. BBG.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: