Sitting Duck

Eftersom allt fokus den senaste tiden varit på Covid och den s.k. pandemin, finns det all anledning att också uppmärksamma så ”triviala” saker som Sveriges utrikes- och försvarspolitik. Där agerar nämligen ”vår” försvarsminister Peter Hultqvist synbarligen på egen hand, med en uppenbar avsikt att slänga Sveriges traditionella alliansfria försvarspolitik på sophögen.

Vi kommer innan vi vet ordet av att finna oss helt integrerade i NATO, allt som vanligt utan offentlig debatt och ifrågasättande. Sverige är inte längre neutralt i ett internationellt krigsläge. Det kan komma att stå oss dyrt, eftersom galenpannan Hultqvist alltmer framstår som hängiven anhängare av aggressionspolitiken riktad mot vårt grannland Ryssland. Den svenska neutralitetspolitiken omformas därmed i det tysta på samma sätt som tidigare migrationspolitiken, mångkulturen, FN-agendan, EU-agendan, klimathysterin, pandemifusket, transhumanismen m.m. Allt utan att vi skall veta och förstå innan det är genomfört och klart. Sammantaget innebär det att demokratin som begrepp också försvinner framför våra näsor. Puts väck!

Under hösten har Hultqvists aktiviteter trappats upp betänkligt, utan att någon reagerat. Låt oss se på vad som pågår!

Hultqvist spelar på tre tangenter – det nordiska samarbetet Nordefco, försvarssamarbetet inom EU och samarbetet med NATO. Nordefco och EU är naturligtvis inget annat än raka spåret in i NATO, eftersom praktiskt taget samtliga medlemsländer i de mindre organisationerna också ingår i NATO. Undantagen är hittills Sverige och  Finland, därför behövs det nordiska samarbetet för att den vägen koppla oss till NATO. I Nordefco ingår Norge, vars tidigare statsminister Stoltenberg är ordförande i NATO. Efter att bredvilligt ha upplåtit Norge för amerikansk militär, väntar nu Stoltenberg på att även Sverige och Finland skall bli militärbaser för denna utbyggnad av det globala amerikanska militära imperiet. Hultqvist går i Stoltenbergs fotspår genom att dels underteckna det s.k. värdlandsavtalet, som vi strax skall se närmare på, dels erbjuda Gotland som militärbas för amerikanska Patriotrobotar, riktade mot Ryssland under svensk täckmantel. Vi har nu amerikansk militär under beteckningen ”instruktörer” på Gotland.

Att köpa amerikanskt robotskräp är en förutsättning för att få vara medlem i NATO, krigsmaterialen skall vara kompatibla inom organisationen. Det egentliga syftet med detta är att gynna amerikansk vapenindustri, tydligen inser inte ens Wallenbergs att svensk vapenindustri kommer att få läggas ner eller lämnas över till amerikanska moderbolag om planerna fullföljs? Ett exempel på detta såg vi nyligen genom att Finland nobbade svenska jaktflyget Gripen för det amerikanska F-35. Även Frankrike drabbades i höstas av en liknande händelse när en redan avtalad ubåtsaffär med Australien i mångmiljardklassen plötsligt utan förklaring placerades i USA.

Nordefco kan man ändå acceptera som en sandlåda för de nordiska länderna att leka i, om vi mot förmodan någon gång skulle inse fördelarna med att vara självständiga och oberoende.

Värre är det med EU, där diskussionerna om att bilda en EU-armé blir allt mer högljudda. NATO dominerar idag EU totalt militärt. Syftet är därför att ha en krigsmakt under EU:s banér som dels kan ta över en del av skuldbördan, både ekonomiskt och politiskt, från USA vid operationer inom Europa/ Asien och Afrika, dels hålla ordning inbördes inom EU om befolkningen skulle bli alltför besvärlig eller om länder skulle vilja lämna EU utan att få ett godkännande från ledartrojkan i Bryssel. EU-armén är tänkt som en krigsmakt, inte ett försvar, med ett handlingsprogram långt utanför EU:s gränser. Från Hultqvists ministermöte med EU den 15 november 2021:

Försvars- och utrikesministrarna hade den 15 november ett gemensamt möte för att diskutera det första utkastet till EU:s strategiska kompass. Den strategiska kompassen ska bidra till att precisera inriktningen för EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete och Sverige stödjer utvecklingen av en tydligare strategisk inriktning för europeiskt säkerhets- och försvarssamarbete.

Under mötet diskuterades även EU:s militära träningsinsatser. Sverige deltar i EU:s militära träningsinsatser i Mali, Somalia och Centralafrikanska republiken, insatser som är centrala mot bakgrund av det fortsatt utmanande säkerhetsläget i de berörda länderna. Även en militär EU-rådgivnings- och träningsinsats i Ukraina diskuterades, ett förslag som Sverige stödjer.

Vid försvarsministermötet diskuterades, liksom på utrikesministermötet, den allvarliga situationen på EU:s gräns mot Belarus.

Ursäkta kraftuttrycket, men vad i h-e har svensk militär i Afrika att göra? Eller i Ukraina och Belarus? Fick vi inte nog av Afghanistan? Det neutrala Sverige? Nu handlar det inte längre om FN:s fredsbevarande styrkor utan om en reguljär EU-armé.

Ryssland har på goda grunder varnat NATO från att värva Ukraina till ”försvarsgemenskapen”, en handling med enda syfte att hota Ryssland och i förlängningen provocera Ryssland till gränsen för ett nytt världskrig, där NATO/EU skall strida mot Ryssland/ Kina i en slutlig kamp om världsherraväldet. Väst mot Öst. Varför köper familjen Biden jordbruksmark i Ukraina? Enligt Putins underrättelsetjänst ligger redan amerikanska värstingrobotar och väntar på att monteras upp i Ukraina, naturligtvis riktade mot Moskva, som beräknas kunna nås inom fem (5) minuter. Putin kritiseras i väst för att stärka sitt försvar på den ryska sidan av gränsen. Har han inte goda skäl nog?

Inför detta scenario bjuder Hultqvist in Ukraina till samövning med det svenska försvaret i kommande Aurora-krigsspel i Östersjön. Vems uppdrag har han att engagera den svenska militären i ett uppspelat krigsscenario tillsammans med NATO, Ukraina och EU, riktat mot Ryssland? Med nya amerikanska robotar på Gotland som spelpjäser?

När jag kallar Peter Hultqvist galenpanna menar jag det fullt ut. Mannen måste avsättas innan han gör obotlig skada för vårt land. Sverige skall INTE delta i ett krig mot Ryssland, för det skulle innebära allas vår undergång och utplåning eftersom vi blir första målet för en motattack. Dessutom går denne politiker omkring i militär klädsel trots att han är värnpliktsvägrare och saknar förutom förstånd både militär anknytning och eftergymnasial utbildning. Med en ÖB som fjantar omkring på pridefestivaler har vi ett radarpar som ledare för vår krigsmakt som världen skrattar åt. Insatstiden för Ryssland att ta Sverige torde ligga under tio timmar, så varför inte sätta sig på åskådarbänken istället och låta drakarna slåss inbördes – om nu Cabalen är missnöjda med resultatet av pandemin? Om inte Daegels prognoser uppfylls snabbt nog?

Citat ur värdlandsavtalet som Sverige undertecknat med NATO:

Syftet med detta samförståndsavtal är att fastställa principer och förfaranden för upprättandet av baseringsområden och tillhandahållandet av värdlandsstöd till Natos styrkor i, eller med stöd från, värdlandet under Nato-ledd militär verksamhet.

Detaljerade lagändringar har nu föreslagits och beslutats för att undanta utländsk militär personal från lagar, trafikregler, tull- och införselregler, domstolsprocesser och andra civila regelverk som svenska medborgare får utstå. Amerikansk militär som begår våldsbrott i Sverige skall inte dömas av svensk domstol utan av amerikansk militärdomstol. Så skapar man ett parallellt samhälle på en annan nations mark. Vi som är gamla nog att ha upplevt den amerikanska ockupationen efter andra världskriget av deras del av Tyskland med Frankfurt som huvudstad vet hur det såg ut då, med oändliga militärkolonner som blockerade allmänna vägar, vägskyltar på amerikanska och amerikanska registreringsskyltar på deras civila bilar. Nu är det vår tur. Under den senaste Aurora-manövern stängdes Ölandsbron för civil trafik och en äldre dam var nära att bli ihjälkörd på ett övergångsställe med grönt ljus när hon trodde att en militärkolonn skulle stanna. Det gjorde den inte.

Med baseringsområden menar man hela regioner som är av militärt intresse för NATO, de skall stå under militärt NATO-styre när så bedöms lämpligt och svenska medborgare blir rättslösa till förmån för det militära intresset. Sådana områden diskuteras bl.a. för hela södra Sverige från Karlskrona till Helsingborg och självfallet Gotland:  ” Områden där ett Nato högkvarter eller en främmande stats militära styrka inom ramen för internationellt samarbete eller internationell krishantering bedriver sådan militär verksamhet som kan komma att företas inom ramen för samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd (SÖ), och vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret” (våra badstränder).

Vi måste fråga oss om detta är det Sverige vi vill ha och om svaret är nej, använda det kommande valet i höst till att ge vårt land en bättre regering och riksdag, annars blir det så i alla fall! Sverige, Finland och Schweiz behövs som neutrala andningshål i en militariserad värld som allt mer styrs av galningar.

Räcker inte ett NATO som består av 30-talet länder, ett tiotal arabländer inom ICI, Nordafrika inklusive Israel inom Medelhavsdialogen och ett tiotal länder över resten av världen som Australien, Japan och Nya Zeeland för att Biden skall känna sig trygg och sluta hota ett fredligt Ryssland? Tro mig när jag hävdar att USA är ett större hot mot vår självständighet än Ryssland.

Försök förstå att detta inte handlar om försvarspolitik utan om ett väpnat övertagande av nationalstater i globalismens namn, ett övertagande där vår demokrati kommer att upphöra och ersättas av en totalitär regim med vapen i hand. Basen för The Great Reset…

Peter Krabbe

foto Försvarsmakten (beskuren)

Tillägg: Eftersom vissa snabblänkar enligt uppgift inte fungerar lägger jag här även direktlänkarna :

Hultqvist slapp värnplikt av samvetsskäl | SvD   Hultqvist

https://youtu.be/1yA0Y6CpYcI    Putin

Strategisk kompass på dagordningen när försvarsministern deltog i ministermöten i Bryssel den 15–16 november – Regeringen.se    Ministermöte

Vi granskar värdlandsavtalet (folkkampanjenmotnato.se)    Värdlandsavtalet

311 Responses to Sitting Duck

 1. Mo says:

  USAs tyglar stramas åt , regeringen låter deras ledband styra oss in i den globalistiska ekonomins järngrepp. Svensk militär ställer sig i givakt inför det store befälets kommando och ifrågasätter inte uppdragen som läggs på vårt ansvar i främmande länder. Det har sitt pris inte minst i skattekronor, Magdalena låter sedelpressarna gå tills det ryker.
  Svenska hushåll göder amerikanska techjättar, de senaste fem åren har skattebetalarna sponsrat deras elräkningar med 1,25 miljarder kronor !!!
  Reglerna för skattereduktion är riggade för att ensidigt gynna USAs techjättar. Svensk IT-industri motarbetas och konkurreras ut på dessa villkor.
  Magdalena ansåg att den svenska ekonomin går som en Tesla, är det månfärd som står på tur ? Svenska folket står tomhänta kvar på perrongen och frågar sig vem som skall ta över nästa gång.

  https://www.di.se/debatt/debatt-riv-upp-lagen-om-skattefri-el-for-amerikanska-techjattar/

 2. Jag vill slå ett slag för den nya kanalen ”Nu fan räcker det”
  Den humoristiske och underhållande krönikören Pär Ström dramatiserar problemen i Sverige och belyser viktiga begrepp i texten, varvade med talande bilder. Mycket pedagogiskt!

  Kanske inte så mycket nytt och överraskande för oss härinne, men en riktigt bra folkbildare som jag hoppas får spridning över Svea rike!

  Håll till godo!:

  8 fatala problem i Sverige – Den Perfekta Stormen – livet i den politiska adelns demokratur

  • Loa says:

   O, det är den mannen som blev så sadistiskt sågad (näst intill bokstavligen) av feminister för tio år sen! Vad roligt att han är tillbaka! (tydligen sting eftersom videon redan är borta) Värre drev har jag aldrig sett; Ström framförde saker som de rabiata kvinnorna inte ville höra, om ansvar och annat nyanserat. Han var jämställdist. https://genusnytt.wordpress.com/
   Scrolla ner till hans avsked..
   .

   Uppe igen? https://www.youtube.com/watch?v=pPwuYSBVyfw

   • Jag hade inte hört talas om honom tidigare, men han har ju helt rätt i sin programförklaring. Jag har prenumererat på kanalen på Youtube, så får vi se om det kommer mera…

    På samma sätt har BLM-fanatiker attackerat enskilda som talat för att även vita räknas. Det visar hur polariseringar växer sig starka i ett samhälle till den grad att företrädarna helt förlorat objektivitet och logik. Ett av syftena med den Sorosskapade nypolariseringen tror jag var att kolla manipuleringsmöjligheterna inför coviden – alltså hur angelägna vaccinerade skulle bli att terrorisera ovaccinerade. Polariseringarna är nog det starkaste stridsropet.

 3. Loa says:

  Vaxchippet som rönt kinesiskt intresse ÄR den svenska produkten från Epicenter

  Remember when implantable tracking microchips were just a conspiracy theory? Thanks to covid, they’re now a reality
  January 05, 2022
  https://www.naturalnews.com/2022-01-05-implantable-microchips-covid-vaccines-mark-beast.html

  Stockholm-based startup Epicenter has “successfully” tested a rice-sized implantable microchip that is now being used to track people’s Wuhan coronavirus (Covid-19) “vaccination” status.
  “Right now, it’s very convenient to have a covid passport always accessible on your implant,” says Hannes Sjöblad, head of DSruptive, one of Epicenter’s technology development partners.
  Video 2 min. där han säger:
  ” always accessible for anyone who wants to read me”
  och visar hur hans mobil avläser: Comirnaty nr 2 (…) N:UVCI:01:SE:EHM/V11054694VEZN#0

  • Mo says:

   Snart blir det vår tur. Helsingborg baserat. Misstänker att Chalmers ligger i framkanten inom den här forskningen.

   https://btsid.com/om-oss-forskare/

  • Loa says:

   men Sjöblad har ju sitt på det torra (vet han det?) LÄS SIFFRORNA och jämför
   https://welovetrump.com/2021/11/24/report-slovenia-nurse-whistleblower-claims-politicians-elites-get-placebo-instead-of-mrna-covid-19-jab-true-or-misinformation/?utm_source=newsletter_ssp&utm_medium=email&utm_campaign=ssp
   Sorten framgår dock ej. Jag antar att den farmacidala kartellen enats om beteckningarna för icke-variabler som placebo och land…
   Slovenien betecknas SI (Sigurd Ivar).

  • Loa says:

   Covid microchips are coming “whether we like it or not,” warns developer
   January 07, 2022
   https://www.naturalnews.com/2022-01-07-covid-microchips-coming-whether-like-it-not.html

   The director Hannes Sjöblad of DSruptive Subdermals, based in Sweden, told the public in a recent media interview that his company’s chips are here now “whether we like it or not,” and that people need to just accept them.
   “New technologies must be broadly debated and understood,” Sjöblad added. “Smart implants are a powerful health technology. That is what we are building at DSruptive and our goal is to transform healthcare on a global scale.”

   “When scanned, a PDF will appear that shows all the details of the person’s EU Digital Covid Certificate, which indicates their vaccination status and may also show whether the person has recently been tested positive for Covid,” reports Express (U.K.).
   Sjöblad says that the chip’s design allows for “always accessible” information by “anyone else, really, who wants to read me.”

   • Om tekniken vore neutral istället för kopplad till den döda covidiotiagendan, så tror jag att chip vore fantastiska diagnosverktyg för att upptäcka obalanser i kroppen. Men nu får vi besked av den gode Hannes att så är det inte, och därmed är tekniken värdelös eftersom den syftar till förtryck och kontroll.

    • Mo says:

     Människan är optimist till sin läggning och ser oftast bara fördelar med tekniska innovationer. Vem vill bli slav under ett chip som ständigt informerar dig om hur du mår till slut mår du dåligt av din egenkontroll. Det är bättre att förbättra/utveckla externa diagnostiska analysmetoder.

     • Jag skulle uppskatta ett chip som inte kan något annat än att läsa av biometriska värden. Läkarna skulle då kunna fokusera på att ta hand om resultaten, d v s medicinera och operera mm. Det är ju alltid läkarbrist överallt.

      • Mo says:

       Det är många som tycker som du och det skulle kunna innebära fördelar om det används på rätt sätt. Man måste veta vem som bestämmer över mätningstillfällen, vilka som får tillgång till uppgifterna och hur de används så att det inte utvecklas kontrollsystem som kränker din integritet. Om du har ett avvikande värde tex för högt kolesterol, du ordineras medicin och nivån av läkemedlet kan registreras men den ger dig biverkningar så att du inte vill ta medicinen. Vad händer då om du inte är uppfattas som samarbetsvillig i ett hårt konkurrensutsatt samhälle, du kan nog inte räkna med att belönas iallafall.

       https://gdpr.se/kina-visar-vagen-i-coronakrisen-vill-vi-verkligen-ha-det-sa/

 4. Erik says:

  Som gammal bokmal har jag inte ord för mina känslor; minst sagt beklämmande att det judiska företaget Bonnier indirekt ställer sig bakom ett modernt bokbål. Betänk hur oerhört mycket Bonnier har betytt för svensk litteratur. Trodde företaget ömt håll obekväm litteratur tätt mot sin barm?

  Bonnier köpte rättigheterna till Strindbergs hela litterära samling under tiden han levde för 200 000 kronor (först erbjöd de 150 000 men Strindberg tackade då nej. Senare höjde dom budet och då slog han till). Bonnier har sålt hans böcker för cirka 10 miljoner kronor, allt enligt Olof Lagercrantz monografi ”August Strindberg”.

  • eva-marie says:

   Ett bibliotek jag besökte för nåt år sen hade en mycket känd författares böcker ”troligen undanstoppade i ett lager pga platsbrist”, som personalen sa.
   Jag anar ett politiskt motiv. Men det kanske var ett mänskligt misstag, eftersom de nyligen gjort om och förnyat just där. Annars är det ju väldigt trist om det skall tillämpas bokbål i modern form.

   • Erik says:

    Samma sak hände mig en gång, då jag bestämde mig för att enbart läsa författare som avskytts av sin samtid, men som samtidigt var erkänt skickliga, en i raden var Hamsun.

    Förklarade för bibliotekarien min idé: det är en avgrund mellan författaren och verken. Man kan inte förkasta en författares verk, för att denne har förfärliga åsikter? För en författare är allt fram till skivandet, ett förberedande inför skrivandet och hur den transportsträckan ser ur, är lika ointressant som att veta hur en idrottsmans tränar i gymmet (för författaren är detta verkstaden) utan vad man vill se, på arenan, är hur snabbt denna springer – det är resultatet vi är intresserade av inte förberedelserna. Hamsun var också placerad i källaren och då jag frågade om detta berodde på att han var politiskt obekväm som varande pronazistiskt (övergav aldrig sin tro på nazismen, även om hans syn nyanserades något på äldre dagar) men källarplaceringen berodde på att boken sällan utlånades. Han, bibliotekarien, sa en rätt kul sak: äldre böcker kallas för band (hård rygg) riktigt gamla böcker är ett hantverk, och denna typ av böcker brukade kallas för panzarband bland kollegorna, för att ryggen var extra tjock och hård. Nå väl, Hamsuns verk ”Svält” var en enastående läsupplevelse, närmast en fulländad skildring av ett så kallat ”dagboksliv” och upplevdes modern, trots ett äldre språkbruk. En stilren helgjuten berättelse med bra driv i storyn om ung fattig man i stan med författardrömmar med skillnaden att svälten stod i centrum (istället för erotiska eskapader) som måste ha varit självupplevd; i annat fall skulle författaren inte falla i tårar då han upptäckt att favorithögen av kutterspån var borttransporterad. Denna hög av träflisor, som när han sög på dessa och samtidigt låtsades att smaken var föda, kunde inbilla sig om att det faktiskt var mat han hade i munnen, som därför stillade hungern som annars slet inälvorna dagarna i ände som trotsade all sömn på nätterna.

    • Savalle says:

     Jag letar numera nästan aldrig efter böcker som kritiserar de styrande på biblioteket, eftersom det ytterst sällan har gått att få tag på sådana böcker där.

     Ett undantag som jag kan rekommendera alla är boken ”Sjuka pengar” av den tidigare mycket högt uppsatte marknadschefen på Pfizer i USA, den svenske läkaren Peter Rost:

     https://biblioteket.stockholm.se/sok?freetext=peter%20rost

    • eva-marie says:

     Det hjälper tydligen inte att författaren en gång fått nobelpriset i litteratur heller. När de väl anses ”obekväma” av politiska orsaker, gallras de bort. Hamsun fick visst också nobelpris, om jag inte har fel.
     Biblioteken borde vara en ”fristad” från påtvingade politiska direktiv.

     • Erik says:

      Det finns framgångsrik litteratur, bra litteratur och det nya konceptet politisk lämplig litteratur. När biblioteken till och med gallrar ut även klassikerna, kan man lika gärna stängs biblioteken.

      • Savalle says:

       Ja, när biblioteken sorterar bort böcker av världslitteraturens största författare, som nobelpristagaren i litteratur, Knut Hamsun, så står det illa till!

       En boksamling som censurerats och misshandlats på alla tänkbara sätt, men ändå överlevt är Bibeln. Tragiskt nog läses den sällan längre – i vårt likaså så misshandlade land.

       En av Bibelns 66 böcker, som kanske allra mest sällan läses är Klagovisorna.

       Ändå är det ett litterärt mästerverk.

       Ta del av denna intressanta analys av Bibelns kanske mest försummade bok:

       • eva-marie says:

        Det är intressant att Pawson går igenom böckerna i GT, Savalle. De är så okända för många. Klagovisorna är nog minst känd och minst läst. Själv har jag alltid, förutom Psaltaren, varit förtjust i Predikaren och Ordspråksboken med samlingen av visdomsord och livs-iakttagelser.
        Vilka intressanta sammanträffanden mellan Jeremia och Jesus han tar upp här. Jag skall försöka friska upp minnet och läsa Jeremia igen. Det var ett tag sen, fast jag citerade honom ganska nyligen här.

        • Savalle says:

         Ja, jag är väldigt glad över alla de fina föredrag som David Pawson ger. Serien om bibeln är en enorm hjälp för att läsa bibelns böcker, även nya testamentet. Vi får intressant bakgrundskunskap och visas på samband som underlättar förståelsen.

         Alla dessa föredrag som introduktion till bibelns böcker är även omarbetade till en – i alla bemärkelser – mycket prisvärd bok:

         https://www.bokus.com/bok/9780007166664/unlocking-the-bible/

     • Erik says:

      ”Åtta av elva bibliotekschefer i landets största tätorter kritiserar regeringens förslag på tillträdesförbud för stökiga besökare, visar en enkät som SVT:s Kulturnyheterna gjort.

      Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla. Bibliotek är en demokratisk rättighet precis som rösträtten. Bibliotekens roll i samhället kommer att förändras mot kontrollerande, säger t.ex. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Justitieminister Morgan Johansson (S) tror inte att det skulle behövas ökade resurser för att använda sig av lagen”.

      Källa text-TV.

      Nio av tio bibliotekarier är kvinnor, säkerligen socialister, miljöaktivister eller rena kommunister. Dom har inga problem med att stuva undan obekväm litteratur som hotar socialistisk ideolog men gud nåde er om ni rör ungdomsgängen (svenska ungdomar?) som trakasserar besökare, är påtända eller på annat sätt är allmänt högljudda som förstör tillvara på våra bibliotek – snacka om vår kulturs egna dödgrävare. Säkerligen driver godhetspoängssamlandet hela detta kollektiv.

      • peterkrabbe says:

       Kanske kan man gör distinktionen att biblioteken skall vara tillgängliga för alla som vill läsa böcker och ta del av andra bibliotekstjänster, men inte för knarkhandlare och som fritidsgård?

       • Mo says:

        Viktig reflexion. Hur skall vi väcka ungdomarnas intresse för böcker ? En början kan vara att kasta ut knarkhandlarna från skolor, fritidsgårdar och bibliotek. Sedan blir det restaurangernas tur.

      • Sven says:

       Ta bort böckerna från biblioteken så löser sig problemet. Då kan de som arbetar på biblioteken ägna sig åt det de verkligen vurmar för med hela sitt hjärta. Boklåne verksamheten borde kunna skötas online utan problem.

       • Erik says:

        Intressant tanke. Visst, lyssnar man på bibliotekkammarna är argumenten vidlyftiga med storslagna idéer som påminner om politiska slagord när det handlar om simpel utlåneverksamhet. Peter nämnde i sammangånget bibliotekets tjänster (förutan att hitta och låna ut böcker samt svara på frågor) vad har de för övriga unika tjänster biblioteken kan erbjuda (du får ju inte ens låna toa grants) utom att fungerar som värmestuga (vintertid) för lösdrivare, narkomaner och alkisar samt lekstuga åt gängkriminella?

        Klart att det skulle kunna gå att lösa utlåningen online – posten också få sig ett uppsving. Själv har har jag sedan flera år helt slutat att besöka biblioteken. Under min mest aktiva tid var förseningsavgifterna betydande. Dessa slipper jag i dag.

       • Mo says:

        Boklåne verksamheten är en service som har stora förutsättningar att utvecklas positivt genom nya tekniken så det är välkommet. Men biblioteken är så mycket mer vilket man upptäcker inte minst som pensionär. Ett av få ställen du inträdesfritt kan gå till och ta del av deras utbud, läsa dagstidningar och tidskrifter tillsammans med andra seniorer, kanske unna dig en fika i bibliotekscafet, kvällstid ett seminarium eller en föreläsning.
        De satsar även mycket på barngrupper ett positivt inslag för alla och förhoppningsvis lär sig barnen tidigt att detta är en miljö att trivas i. Så vi ska inte låta knarket ta sig in i denna verksamhet.

 5. eva-marie says:

  Moon River med Eric Clapton och Jeff Beck. Videon har väl några år på nacken. E Clapton tillhör en av flera som gått ut med vilka svåra biverkningar han fått av vaccinet mot covid-19, och gjort en låt som är kritisk till vaccinationsfrågan efter det.

 6. Loa says:

  Okej!
  Här har vi redan ett resultat av Folk och Försvar!
  Google mobiliserar inför svenska valet – ska motarbeta ’desinformation’
  13 januari 2022
  https://samnytt.se/google-mobiliserar-infor-svenska-valet-ska-motarbeta-desinformation/

  Inför det svenska valet senare i år inrättar Google ett särskilt valteam som påstås ha en omfattande expertis om hur man arbetar för säkra och demokratiska val.
  – Valåret i Sverige gör detta än viktigare, säger Sara Övreby, Googles samhällspolitiska chef i Sverige.
  Myndigheter, politiker och journalister kommer att kunna ha direktkontakt med teamet. Samtidigt kommer det samarbete Google redan har med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten för psykologiskt försvar att intensifieras.

  .

  Denna unga matrona = min grindvakt? OBS kolla bakgrunden – vad var det jag sa!
  https://www.friatider.se/google-sverige-kraftsamlar-okad-censur-infor-riksdagsvalet

  – Vi tar bort det som är olagligt och det som inte följer våra riktlinjer. Vi lyfter fram betrodd information. Vi arbetar också för att minska spridning av information som ligger i gränslandet, som kanske inte är olagligt eller bryter mot våra riktlinjer, men som inte är lämpligt.

  – Vi är väldigt glada över att vi har en kombination av människor och maskiner som arbetar med det här innehållet och i majoriteten av fallen tas faktiskt problematiskt innehåll bort innan någon ens har sett det.

  Google ska också ERBJUDA politiska partier och andra aktörer UTBILDNING i ”säkerhetsfrågor för att öka deras kunskap om motkraft mot illasinnade aktörer”.

  • …och om propagandan helt spårar ur och riskerar att ge alltför många röster till icke-sossar, så har ju Valmyndigheten hotat med att ställa in valet med ursäkten att det inte finns pengar till det. Det var det dummaste jag någonsin hört!

  • Erik says:

   Detta är direkt stötande. Demokratiskt val är inget en privat näringsidkare borde ha en med att göra, utan detta är något mellan väljarna och partierna. Den fria åsiktsbildningen ska aldrig bli något som anses lämpligt, och därför heller aldrig olämpligt, ty då är det inte längre frågan om någon fri åsiktsbildning, som är fundamentet för fria demokratiska val.

   • Mo says:

    Ja nu entrar Google scenen, vår tids bokbål. Sedan gör de jobbet åt både bibliotekarier och Bonnier och en vacker dag kommer vi att längta tillbaks till deras tid.

 7. Loa says:

  Barnen VÄGRAR!

  “Huge Numbers” of Children Refusing to Wear Face Masks in School
  As many as 95 percent rebel against face coverings.
  7 January, 2022
  by Paul Joseph Watson
  https://summit.news/2022/01/07/huge-numbers-of-children-refusing-to-wear-face-masks-in-school/

  The UK government instructed schools to make pupils wear masks in classrooms and common areas after a spike in Omicron cases.
  However, the move appears to have completely backfired in many areas of the country.

  – in the last 24 hours at least six secondary schools in the north-west of England where children, in huge numbers, are refusing to take lateral flow tests or to wear masks,” said Damien McNulty, a national executive member of the National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers.
  “We’ve got one school in Lancashire where only 67 children out of 1,300 are prepared to have a lateral flow test and wear masks.

  !

 8. Svt, Landet Runt: En sjuksköterska ser vaccinet som ett erbjudande som hon har valt att tacka nej till, vilket kostade henne jobbet. Nu börjar det bli svårt för statsmedia att blunda, även om de säkert fifflar undan uppdykande inslag i snabb takt.

  https://www.svt.se/nyheter/video/33772214-emma-vagrade-vaccinering-blev-av-med-jobbet

  • Erik says:

   Något är på gång. Hela etablissemanget skiftar perspektiv (kollektivt) då ska man dra öronen åt sig.

   För ett par veckor sedan lät P1 Göran Rosenberg gå lös som värsta nazisten i godmorgon världens krönika (P1) på söndagsmorgonen. Ingen hejd på vilka fasansfulla människor vi ovaxxade var. Därefter sitter en enig panel journalister i samma program och håller med om självrisker i sjukvården och husarrest för ovaxxade var en självklarhet… Veckan efter har man vänt 180 grader. Nu sitter det en läkare (professor) i radion och sade att vaxxpass är totalt meningslösa och ingen av programledarna hade några invändningar.

   Någonting är på gång…Och när MSM agerar kollektivt gäller att lyssna och med ”dövörat”.

  • Erik says:

   Ser två scenarier: antingen vill de verkligt styrande att vi, folket, ska bli urförbannade på politikerna och allt som har med etablissemanget att göra: media, politiker, Soros, Bill Gates osv och med våld störta våra regeringar. Ur kaoset kommer de riktiga storspelarna erbjuda lösning på våra problem – the grate reset. Eller så håller vi på att segra. Medierna gör då allt de kan för att rädda sina egna skinn och lämnar det ideologiska sjuknade skeppet emedan tid är, då de inte förväntade sig så stort motstånd?

 9. Health Ranger Report (Mike Adams) har laddat upp ett föredrag av en tysk akademiker som forskat i pandemiplanerna inför framtiden – genom en historisk exposé. Språket är tyska med engelsk voice over. Ca 50 min in i föredraget avhandlas ekonomins påverkan på scenariebeskrivningen.

  Pandemic simulation games – preparation for a new era?
  https://www.brighteon.com/3a47b5e6-e51a-4dab-a09e-b161cf3eda5e

 10. Loa says:

  Fulfords geopolitiska analys av Ukraina/USA och Khazakstan denna vecka
  January 10, 2022
  Khazarian mafia suffer massive defeat as they lose their homeland
  By Benjamin Fulford
  https://stillnessinthestorm.com/2022/01/full-update-benjamin-fulford-january-3rd-2022-recent-moves-make-final-cabal-defeat-in-2022-probable-2/

  the good guys are on the offensive around the world against the Khazarian Mafia (KM).

  Let us start with the rebirth of the Soviet Union. This was seen when the KM suffered a stunning defeat last week as they lost their ancestral homeland of Kazakhstan, multiple sources agree. The country was attacked by “20,000 very well trained, organized and centrally commanded gangsters and terrorists,” many of whom were “speaking non-Kazakh languages,” according to President Kassym-Jomart Tokayev.
  This caused the Collective Security Treaty Organization (CSTO), consisting of Russia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan to send troops to help Kazakhstan.

  More importantly, the failure of this attack means that the fake Biden regime in the United States is now doomed. One close Biden buddy, the ex-intelligence chief of Kazakhstan, Karim Massimov, was arrested, while another, the ex-president of Ukraine, Petro Poroshenko, had his assets frozen.
  This freezing of assets will cut off a lifeline of drug, arms and human trafficking money essential to the survival of the fake Biden government.

  The KM, realizing they were about to lose their money-laundering base in the Ukraine, tried, and failed to take over their ancestral homeland in Khazakhstan, Russian FSB and MI6 sources explain.
  (…)
  Certainly, the US military in Japan no longer takes their orders from Washington DC, according to sources at US military bases in Japan. The US military here now supports the newly independent country of Japan along with its allies like Taiwan and Korea, the sources say.
  Japan’s independence has been demonstrated by the fact this county no longer vaccinates people for “Covid,” and no longer goes along with the whole fake pandemic.
  (…)
  Overall, this big house cleaning has been made possible by a high-level cut off of funding for the KM that took place when their illegal financial system server in Antarctica was taken over by white hats, CIA sources explain.

  As a result of this, the Federal Reserve Board last week disclosed that JPMorgan Chase, Goldman Sachs and Citigroup were among a group of banks that received $4.5 trillion in cumulative loans in the last quarter of 2019 for reasons “yet to be credibly explained.”
  MI6 sources say this money was part of a Rockefeller/Chinese move to prop up the fake Biden administration.

  Now that this money has been cut off, the Chinese Communist Party is also in trouble. This is because China’s real estate sector, which accounts for close to 80% of Chinese finance, is imploding. This is being seen in stories like “Crisis-hit Evergrande ordered to demolish 39 buildings in 10 days amid shares suspension.”
  The fact the Chinese government was unable to do anything about it makes it clear the entire Chinese financial system, and with it, the government will have no choice but to reboot.

 11. Loa says:

  According to Dr Jane Ruby, we the people of Planet Earth are being subjected to mass unethical drug testing, without informed consent, against all ethical and regulatory rules; tests that are supposed to be reserved for rats and mice.

  Utskrift – giftkoderna tydligt angivna – av dr Jane Ruby hos Stew Peters, January 4, 2022
  BREAKING: Deadly Vax Lot Numbers IDENTIFIED, Still in Circulation!
  https://forbiddenknowledgetv.net/breaking-deadly-vax-lot-numbers-identified-still-in-circulation/
  Many are wondering why some geographic areas, such as those surrounding Silicon Valley, are NOT seeing nearly as many adverse reactions to the vaxx as other areas – with Prudential reporting a 87% increase in death benefits paid out in the third quarter of 2021, compared the third quarter of 2020. Pacific Life and Annuity is reporting that claims are up by over 80% and other insurers reporting increases of between 12% and 40%.

  • Loa says:

   Ytterligare spridning!

   Will Shocking Discovery End COVID Coup Now?
   January 7, 2022
   https://www.activistpost.com/2022/01/will-shocking-discovery-end-covid-coup-now.html
   återpublicerat
   January 14, 2022
   https://stillnessinthestorm.com/2022/01/will-shocking-discovery-end-covid-coup-now/
   Video av dr Sam White 20 min.

   Dr. Wolfgang Wodarg shares with the Corona Investigative Committee the latest game changing findings by researcher Craig Paardekooper (Kingston University, London). The U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) data shows vaccine batches are sequentially marked by varying toxicity. This has now been statistically graphed out and proves that the COVID vaccine manufacturers worked in a coordinated fashion with the intent to purposely kill and maim. As Reiner Fuellmich points out, once ”intent” has been proven, there is no immunity or liability protection for anyone involved in these crimes against humanity.

   Mycket mer nedanför, allsidigt och grundligt om Planen.

 12. Loa says:

  Dr. Robert Malone: “How Bad is my Batch”
  14 januari 2022
  https://newsvoice.se/2022/01/dr-robert-malone-my-batch/
  mRNA-teknikens uppfinnare höll på att dö av andra dosen.

  Fast forward to today.
  Howbadismybatch.com
  I entered my batch code in the search box. The second jab frankly shocked me. I do know my batch was most definitely in the top 5%. So, not really a surprise in retrospect that I had such a serious adverse event

  Man hittar där “nyinkommet”:

  Batch Reports from Sweden
  https://www.howbadismybatch.com/sweden.html
  !! NEW : Revelations from Sweden See Sweden

  Klicka för att komma åt sweden.pdf

  Jag blir rent kall när jag ser denna minutiösa lista; Jag vågar inte visa detta för dem som skulle ”behöva” det för att äntligen övertygas. Tänk om de tittar efter och hittar sitt batchnummer…

 13. Erik says:

  Antalet influensa fall störtdycker enligt FHM. Detta gällde alltså den nya säsongsinfluensan. Vän av ordning frågar dig få hur det samtidigt kan komma sig att Civid-19 samt andra fantasifulla mutationer kan öka om de alla delar samma smittvägar? Känns som propagandamakarna inte ens orkar bry sig om det logiskt motstridiga i budskapet.

  • De flesta märker inte ens den logiska motstridigheten, och dessutom är det min tes att globalisterna flyttar fram sina positioner angående detta – de avprogrammerar logiskt tänkande, och programmerar in lydnad, att inte ifrågasätta. Steg för steg blir folk dummare och dummare, helt enligt plan. Förresten är det inte troligt att budbärarna ens klarar av att se bristen på logik i sina egna resonemang. Då är ju verkligen bollen i mål!

   • Erik says:

    Ja detta fenomen kan man tala om hur länge som helst. KOA har en krönika om masshypnos – social formatering https://morklaggning.wordpress.com/2022/01/15/social-formatering/#more-21203
    men detta är bara interkulturella funderingar, vad man vill ha är själva hantverket, hur går det hela till. Nyckel ligger att människan dels inte prövar påståendet och ser om det håller logiskt. Dels mins tidigare utsagor samt hur de motiveras. Möjligen att individer som trots allt gör detta har stor tillit till en egen intellektuell kapacitet, men man behöver inte vara halvbror med Einstein för att hitta ologiska luckor. Vad det handlar om är att se flöden. Förstår man detta med flöden, som per definition ALLTID är logiska spelar det mindre roll hur kom pomplexa dom är. Ventilationsystemem, kan var hur komplex som helst, men luftvolymerna kan bara gå åt ett håll så länge undertryck råder i andra ändan. Samma sak med nationalekonomi; men behöver inte kunna och förstå alla fenomen och uttryck, när allt i slutändan handlar om pengars värde i relation till realkapitalvaror. Flödet är alltid det samma om när mer komplicerat – logiskt hänger allt ihop eller inte.

 14. eva-marie says:

  England planerar att avveckla vaccinpassen efter 26 januari. (Fria tider)

  • eva-marie says:

   Och enligt en artikel i Samhällsnytt, (i artikeln som handlar om amerikaners låga tilltro till politikerna), har den danska tidningen Ekstra Bladet bett sina läsare om ursäkt för att de ”hypnotiskt” rapporterat om pandemin och okritiskt förmedlat myndigheternas narrativ. EB tar även upp att siffror om antalet covid-sjuka (ibland) varit missvisande (som också svensk media börjat skriva om) och att vaccinernas effektivitet för att få stopp på pandemin starkt har överdrivits av myndigheterna!

   • Wow! Sannerligen en kovändning från en dag till en annan. Nu hamnar alltså de giftiga vaccinernas lot/batchnummer i ett helt nytt ljus, för att inte tala om vaccinerna över huvud taget.

    • eva-marie says:

     Ja Carina. Man tror knappt vad man läser. Frågan är om någon svensk media också kommer be om ursäkt på samma sätt. De har, trots allt, börjat avslöja att siffror om antalet sjuka på IVA i covid-19 ofta varit felaktig, som Loa också tar upp i sin kommentar.

    • Erik says:

     Sakta i backarna nu. Händer det något inom politiken som medier rapporterar om på liknande sätt, är händelserna planerade i förväg, det är ett som är säkert. Det är ekonomin och feds långsiktiga planeringen om övertagande av alls vår egendom allt handlar om att dölja. Här passar ett storkrig in.

     Hela planemin tror jag handlar om att dölja den finansiella katastrofen – man vill ha något att skylla på. Nu visar det sig att man har inte den tidsperiod man trodde och måste snabba på förloppet. Dörför överger man delvis planemin och i stället hägrar kriget.

     • Krister Nyström. says:

      Tror också att detta kommer att leda till krig.

      ”Idag ska vi till Tyskland, som har bland de hårdaste restriktionerna i hela EU.
      Nyligen meddelade landets regering att man kommer att placera ovaccinerade personer i lockdown.
      Det finns även långt gångna planer på tvångsvaccinationer.”

      https://folketsradio.se/den-sjuka-tyska-staten-gunter-frank/

     • Ja, jag håller helt med dig, skrev en kommentar om det tidigare som jag hoppas att Peter kan utveckla. Min intuition säger mig att han laddar för ett nytt inlägg om saken! 🙂
      Men just att det ändå händer, trots baktankarna, ger en bra inblick i deras scenarioväxling, som är intressant eftersom den torde får slut på vaccinationerna. Bra exempel inför framtida historielektioner.

      Frågan är då hur överträdelserna ska hanteras? Många har dött, särskilt gamla på äldreboendena med 5G installerat. Många har fått svåra och permanenta biverkningarna. Överträdelserna kanske döljas av kriget, liksom de överträdelser som detta lär innebära?

     • Mo says:

      Kanske pandemin ingick i planen som en förberedelse inför ett storkrig. Stora delar av Europas befolkning skulle sitta i säkert förvar genom begränsande obligatoriska vaccinpass.
      Katastrofen handlar om att några riskerar att förlora kontrollen över det finansiella systemet som upprätthåller världsordningen. Ett rent maktkrig mao som alla krig.

   • Är det förresten inte uppenbart att covidnarrativet spricker samtidigt som det slås på krigstrumman? Viruslågan slocknade innan den tog fart, och detsamma gäller förstås vaccinet. Inte så många dog som man tänkt sig. Ser vi här en upprepning av sekvenserna av första väldskriget/Spanska sjukan. Jag misstänker att Peter filar på ett nytt inlägg, så då får vi lite mer kött på benen! 🙂

 15. Grafenoxidens samarbete med 5G. Även ovaccinerade får ”covid” p g a syredeprivationen av 5G-masterna, vars strålning skruvas upp bit för bit.

  La Quinta Columna 1-on-1: Spanish Researcher First to Reveal Graphene Oxide
  https://forbiddenknowledgetv.net/la-quinta-columna-1-on-1-spanish-researcher-first-to-reveal-graphene-oxide/

 16. Loa says:

  Trevligt; tvåfalt.

  Regionernas larm: Coronasiffrorna missvisande höga
  13 januari 2022
  https://www.friatider.se/regionernas-larm-coronasiffrorna-missvisande-hoga
  Flera regioner slår nu larm till Folkhälsomyndigheten om att statistiken över hur många som vårdas för covid-19 kan vara överdriven och missvisande.
  Om en person exempelvis läggs in för benbrott – men testar positivt för covid-19 – klassas patienten automatiskt som en covid-19-patient.
  Magnus Gisslén, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, uppger att minst en tredjedel av Västra Götalands registrerade covidpatienter egentligen vårdas för andra åkommor.

  • Den uppenbara sanningen börjar gnaga på masspykosen…

   • Loa says:

    Mera gnag

    Massive 145-Country Study Shows Sharp INCREASE of Transmission and DEATH After Introduction of COVID Vaccines
    January 10, 2022
    https://stillnessinthestorm.com/2022/01/massive-145-country-study-shows-sharp-increase-of-transmission-and-death-after-introduction-of-covid-vaccines/

    The 99-page study titled “Worldwide Bayesian Causal Impact Analysis of Vaccine Administration on Deaths and Cases Associated with COVID-19: A BigData Analysis of 145 Countries” found that in the US specifically, the jab has caused a whopping 38% more Covid cases per million – and an even more astonishing 31% increase in deaths per million.

    In total, researchers found that almost 90% (89.84%) of the 145 countries experienced this negative effect from the vaccines after they were made available.

    After eliminating all results from countries with low vaccination rates or incomplete data, there were 128 countries with sufficient data on deaths (y1) and 103 countries to examine total cases (y2), which comprised a total of 145 unique countries.

    the countries which recorded the fewest Covid deaths in 2020 were the ones to experience the largest increases in cases and deaths once the vaccine was introduced, with some of them seeing increases as high as over a thousand percent.

    These experimental vaccines have done nothing but make things worse and have only spurred the transmission of new variants

  • Erik says:

   Loa: kanske benbrott ökar på smittan :- )

 17. Mo says:

  Man kan misstänka att alla inläggningar oavsett orsak covid testas och på populationsnivå får du kanske 30% positiva utfall. Men precis som för samhället i övrigt har majoriteten av dessa milda eller inga sjukdomssymtom av det. Man såg vid testning hur snabbt smittan spreds i riksdagen där symtomfria ledamöter fick isoleras med lön.

  • Erik says:

   Ja, även om man bortser från att PCR-testerna visar vad man vill att de ska visa beroende på hur många cykler man tillämpar, så slår ironiskt nog propagandan till slut knut på sig själv. Orsaken till att politikerna gå med på testet samt att det högst privata resultatet offentliggörs, (gäller väl knappast andra privata labbtest) är att påvisa att smittar sprids ohämmat, men resultatet blir att både vaccin samt vaccinpasset ifrågasätts – varför vaccinera sig liksom?

  • Loa says:

   Det är väl längesen ”asymptomatisk spridning” avskaffades? D.v.s. är man frisk så är man frisk. Och inte dolt sjuk.. Ett Fauci-påhitt.

 18. Loa says:

  Smoking gun DARPA documents prove Fauci lied under oath, funded the development of a deadly bioweapon and helped unleash it on the world, killing millions
  January 12, 2022
  by: Mike Adams
  https://www.naturalnews.com/2022-01-12-darpa-documents-prove-fauci-lied-under-oath-deadly-bioweapon.html

  Thanks to a bombshell new revelation via Project Veritas, we now have smoking gun proof that Fauci lied under oath and funded the gain-of-function research that led to the SARS-CoV-2 bioweapon being developed in Wuhan and unleashed upon the world.

  The military documents acquired by Project Veritas confirm: That EcoHealth Alliance approached DARPA and requested funding for an experiment involving the aerosolized release of skin penetrating toxic spike protein nanoparticles into wild bat caves in China. DARPA refused the request, noting that such an experiment would be wildly dangerous and would violate restrictions on biological weapons research.

  After DARPA rejected the funding, Fauci and others at the NIH and NIAID found a funding workaround and deliberately circumvented the gain-of-function research restrictions, in order to funnel money to Wuhan and affect the open air release of this biological weapon. Since then, millions have died (so far) around the world, and many hundreds of millions will likely die from the vaccine mandates.
  That’s because the spike protein bioweapon is the key ingredient in covid vaccines, too. For mRNA vaccines, the mRNA instructions tell your body to manufacture spike protein toxic nanoparticles, the very same bioweapons that DARPA said would be too dangerous to release in bat caves.

  These documents prove that Fauci is a mass murderer.

 19. Loa says:

  Ännu mer spridning!
  Life Site News. Översiktligt och koncist.

  Small percent of vaccine batches responsible for large number of adverse reactions, analysts claim
  Jan 14, 2022
  https://www.lifesitenews.com/news/crimes-against-humanity-high-percent-of-covid-vax-deaths-caused-by-less-than-5-of-batches/
  återpubl.
  January 16, 2022
  https://stillnessinthestorm.com/2022/01/small-percent-of-vaccine-batches-responsible-for-large-number-of-adverse-reactions-analysts-claim/

  In mid-November, London-based researcher Craig Paardekooper produced a short video drawing data from the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) in the United States, where he discovered that “1 in 200 of the [COVID-19 vaccine] batches are highly toxic,” while the vast majority of them are not, at least according to short-term outcomes.

  … these batches consistently produced these injuries across the many states where they were distributed, affirming the cause was the vaccine contents in the batches themselves, rather than local circumstances,

  for Pfizer, only 4% of their lots accounted for all the death reports associated with those injections and for Moderna the same was true with respect to only 5% of their batches.

  As Paardekooper reported with regard to the Pfizer injections, only 2.9% of their lots were distributed to more than 12 states and these were associated with 96.5% of all the product’s deaths, 95.5% of all hospitalizations and 94.7% of all adverse event reports.
  (…)
  retired pharmaceutical industry executive Alexandra Latypova pointed out how the lots from the three different companies “look completely different from each other,” and “lot to lot, they look extremely different as well”

  Paardekooper shows that Pfizer batches labeled with an alphanumeric code beginning in “EN6” are the most toxic with a range of 2,000 to 3,000 reported adverse reactions per batch, the “ER87 series” has between 1,500 and 2,500, the EW series has 1,000 to 2,000, and the “F series” is at 100 to 1,500 times base toxicity (= one adverse reaction per batch,).

  Moderna has the same pattern, where their batches ending with 20A or 21A are associated with very high levels of injury, with those ending in 20A being the most toxic. In fact, all of the batches producing more than 1,719 adverse events all end with the 20A label.
  Further, the level of toxicity seems to correlate in descending and ascending order as indicated by letters in the center of the batch numbers, with the higher toxicity rating containing the letters J, K, L, M,

  As the more toxic batches have been dispersed widely across the United States, one incident from California suggests one of them may not have been distributed broadly enough to escape notice. In January 2021, state health officials halted the distribution of “Moderna Lot 041L20A” due to “a higher-than-usual number of possible allergic reactions” at one vaccination site. This pause was intended to allow investigation by the manufacturer, the FDA and CDC, YET IT WAS LIFTED only a few days later, when it was announced such bodies “found no scientific basis to continue the pause,” granting providers permission to “immediately resume” the injections.

  According to data from HowBadIsMyBatch.com, as of December 29, 2021, “Moderna Lot 041L20A” shots charted 2,679 VAERS reports of adverse reactions, including 32 deaths, 29 individuals with life threatening illnesses, and 26 with disabilities.

  (…)
  “I’m afraid I’ve come to the conclusion that they’re doing it on purpose because … after a year they know this data,” Dr. Michael Yeadon said. “They can go into VAERS … and see what’s happening. They know.

  evidence of premeditation. How would they know ahead of time to distribute the most toxic batches across the largest number of states?”

  “… they are experimenting with lethal dosages. [And] for what purpose?” attorney Reiner Fuellmich asked. “It can only be [that] they want to reduce the population without us understanding this.
  … mass murder. There’s absolutely no doubt about it, because nothing else makes any sense,” he said. “These are crimes against humanity,” Fuellmich concluded. “We’re going to get them.”

  • ceskyraj says:

   Loa, jag kanske är ensam som tycker följande: bra att du delar med dig med olika adresser/källor där vi hittar mera information. Men långa avskrivningar på engelska i dina kommentarer tar för mycket utrymme och kraft att läsa. Jag skulle uppskatta mera svensk text. Peters blogg är unik för frihets älskare i alla åldrar, med olika språk/andra kunskaper och erfarenheter. Tack för ditt förståelse.

   • Loa says:

    Det är inte avskrifter, det är koncisa utdrag; jag anger länk/datum som källa. Och jag kan knappast översätta för att göra rättvisa. Tvärtom, tolka aldrig ett citat!
    Lägg texten i google translate, så får du genast svenska. Eller annat språk.

 20. matte5958 says:

  Ny färsk analys. Verkar som Stoltenberg & co kanske fick byta kalsonger efter senaste träffen med Ryssarna;

 21. Mo says:

  Nu har NATO snart befäst sin stridslinje i Östersjön.

  https://svenska.yle.fi/a/7-10011538

 22. Mjölner says:

  Franska Voltaire Network skriver om Ryssland/NATO konflikten. Falska damer och herrar jobbar i kulissen.
  https://www.voltairenet.org/article215271.htm

  Här hemma närmar vi oss DDR med raska steg.
  https://nyadagbladet.se/inrikes/vaccinkritik-i-fokus-pa-svensk-maktkonferens/

 23. Ivan says:

  En chockerande hög andel av USA:s befolkning vill faktiskt ha en auktoritär ”Big Brother” polisstat
  16 januari 2022 av Michael Snyder.
  https://endoftheamericandream.com/a-shockingly-high-percentage-of-the-u-s-population-actually-wants-an-authoritarian-big-brother-police-state/
  Som vi har sett genom hela mänsklighetens historia behöver de som skulle vilja påtvinga en nation tyranni åtminstone en viss procent av befolkningen för att gå med på sina planer. Det behöver inte ens vara en majoritet. Allt som krävs är tillräckligt med ”sant troende” för att genomdriva elitens tyranniska diktat. Många hade antagit att USA alltid skulle vara immunt mot ett sådant scenario eftersom vår konstitution garanterar vissa friheter och friheter.
  Tyvärr har saker och ting förändrats dramatiskt de senaste åren. Idag omfamnar en förvånansvärt stor andel av USA:s befolkning öppet auktoritarism, och det borde djupt alarmera oss alla.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: