Felen med elen

Den gångna helgen har jag försökt rehabilitera mig från en mental elchock. Den senaste el-fakturan har anlänt och väckt viss förvåning…

Visserligen har jag ett stort hus, men jag har själv byggt det för 50 år sedan och anser därför att jag har rätt till det. Eller kanske inte? Någon bor idag i lägenhet med inberäknad fjärrvärmekostnad, andra bor i villor, ägda eller hyrda, med egna elräkningar att betala. Förvisso ser man problemen tydligare då, ju större hus desto tydligare blir problembilden.

Elräkningen för december månad 2021 ger anledning till många frågor och önskemål om klarlägganden. Anledningen är att fakturerat månadsbelopp uppgår till 21.374 kr jämfört med motsvarande för december 2020, vars belopp uppgick till 8.496 kr, energiförbrukning och övriga omständigheter oförändrade.

En granskning via EONs hemsida och fakturainnehållet ger vid handen att kostnaden för elöverföring och energiskatt (som beräknas på förbrukningen) inte förändrats nämnvärt. Dock kan man efter viss möda hitta uppgiften om att kostnaden för elöverföring efter innevarande årsskifte kommer att tredubblas från 22,05 öre till 67,05 öre, detta utan någon avisering eller särskilt påpekande till kunden. Enbart denna lilla ”justering” kommer att innebära en kostnadsökning för januari om ytterligare 3.600 kr!

Huvudproblemet utgörs ändå av kostnaden för elkonsumtionen, som med rörligt pris (vilket jag haft under 50 år utan besvärande överraskningar) höjts från 56,33 öre i jämförelsefakturan december 2020 till 252,00 öre i den senaste 2021. Det innebär en femdubbling av debiteringen.

EON skriver att kostnadsläget kommer att vara fortsatt högt, vilket är ett understatement eftersom kostnaden redan 1 januari höjts med ytterligare 20% som framgår ovan. Man kan sammanfatta ovanstående med att de genomförda prishöjningarna är hutlösa och kan ifrågasättas mot bakgrund av kundens rättsliga status relativt ARN (Allmänna reklamationsnämnden) och KO (Konsumentombudsmannen). På november månads faktura aviseras att decemberfakturan kan sluta på 15.200 kr. Den följande fakturan överstiger ”prognosen” med mer än 6.000 kr. Enligt 11 kapitlet 16§ i ellagen ges rätten till konsumenten att informeras om villkorsändringar i ett särskilt meddelande. Enligt 17§ gäller detta även prishöjningar. Därför visar man sin välvilja genom att i en liten ruta på fakturan ange att min januarifaktura beräknas stiga till 25.000 kr istället. Och vad händer sedan? 30.000 kr eller 40.000 kr?

Elprisets utveckling enligt E.ON. Tillkommer moms med 25 %.

EONs patetiska förklaringar till prishöjningarna är inte trovärdiga. Distributionsnätet är detsamma som förra året, väderförhållandena likvärdiga och mitt konsumtionsmönster är oförändrat. Observera att jag varit kund hos EON och dess föregångare Sydkraft i 50 år, med samma hus och har en omfattande bakgrundsstatistik, rensat från politik. Förr ansågs elförsörjningen vara ett nationellt intresse som skulle skyddas och garanteras medborgarna i alla lägen, även krig och konflikter. Efter Sveriges inträde i EU ses uppenbarligen vår energikapacitet som en resurs för hela EU, som kan exporteras godtyckligt och marknadsföras på en global marknad, utan hänsyn tagen till rikets egna intressen. Därav kopplingen till elbörsen Nord Pool, där kundernas välfärd sätts på spel i en finanskarusell där vårt lands regering kan gnugga händerna som en konsekvens. Därmed sagt att energibolagen inte bär hela ansvaret för den uppkomna situationen, de utgör också ett verktyg för staten att prångla ut en fastighetsrelaterad skatt som, trots löften om oförändrad fastighetsskatt innebär att det verkliga skatteuttaget för fastigheterna tiodubblas. Att energibolagen inte är oskyldiga visar Putins uttalande i sitt nyårstal att den ryska gas som säljs till EU säljs vidare av de europeiska bolagen till konsument för upp till sjudubblade priser.

Vad kan då göras för att underlätta konsumenternas situation? EON aviserar utbyte av mätare till mätare med HAN-port som klarar timavläsning och debitering efter timrelaterad förbrukning. Kombinerat med uppföljning på Nord Pool kan dagen då planeras genom Dayahead prices, konsumenten kan styra sin förbrukning till lågintensiva timmar. Om dagens prismönster håller i sig kan detta vara räddningen för konsumentens ekonomi, omvänt om elbörsen anpassar sig och höjer priserna även för dessa timmar blir det ytterligare en komplikation för konsumenten. Vad som inte diskuteras i sammanhanget är den eventuella styrningen av detta system via 5G. Vågar någon idag sätta in mätare i sina hus som opererar via 5G, något som vi vet bränt ner ett stort antal hus i Kalifornien?

Timdebitering framstår ändå i nuläget som ett måste för EON och rimligtvis borde man avvaktat med prishöjningar tills denna möjlighet finns införd. Är möjligen prishöjningarna ett påtryckningsmedel för att kunna installera dessa Smart Meters utan protester?

Handlar då denna artikel bara om mina personliga problem? Naturligtvis inte, detta handlar om en pest som kommer att sprida sig från energiområde syd vidare över hela landet. Vi skåningar hade en gång i tiden ett lokalt elbolag som kallades för Sydkraft. Idag är det södra Sveriges största energibolag, nu också ett av Europas största , etablerade i nio länder och med tyska ägare och huvudkontor i Essen, Tyskland. Skånska chefer är Marc Hoffmann och Martin Höhler, inga präktiga skåningar där inte. Europamarknaden är större än den lilla svenska och elpriserna handlas det friskt med på Nord Pool, som om våra privatekonomier vore får på en boskapsmarknad, att säljas till högstbjudande.

I själva verket är detta det tydligaste exemplet på hur The Great Reset nu allt mer hanteras i praktiken. De växande energibolagen tar över hela marknaden och sätter priserna som de själva vill, allt med regeringarnas välsignelse eftersom de senare har provision genom att få 30% av inkomsterna i form av riktade skatter. När samvetsnöden uppstår ger man ett par tusenlappar i återbäring. Jublar vi? Nej jag tror att vi kan hålla oss för skratt. När vi inte längre har råd att värma eller lysa upp våra hus återstår bara att sälja och hyra en mindre bostad. Detta har pågått en tid i USA, föregångslandet. Till Salu-skyltarna pryder kvarter efter kvarter. Bankfinansierade fastighetsbolag köper in billigt och hyr ut dyrt, ofta till förre ägaren, som när köpeskillingen gått åt till ökade levnadsomkostnader bara har parkbänken kvar som alternativ.

I Frankrike har presidenten Macron under hela sin mandatperiod arbetat i Den Nya Världsordningens tjänst genom att, trots omfattande protester, sälja ut statens tillgångar i form av infrastruktur som vägar, hamnar, flygplatser och energibolag för el, gas och drivmedel. Avsikten är att skrota statens självklara skyldighet att tillhandahålla samhällets basstrukturer i syfte att låta storföretagen tillämpa fri och oinskränkt prissättning. Staten behåller eller ökar sina skatteintäkter men avsäger sig ansvaret för försörjningen och samhällsfunktionen. Detsamma gäller för sjukvården, som säljs ut till läkemedelsbolagen, iscensatta pandemier får hjulen att snurra. Pensionskostnaderna minskas genom depopulation av av de mest kostnadskrävande.

Vad gör då staten med sina nya intäkter? Förutom allt fetare löner till de solidariska tjänstemännen och de nödvändiga politikerna slussas triljoner över till FN-styrda ”projekt” som klimatåtgärder i form av utsläppsrätter och andra kryptiska verksamheter som ingen har möjlighet att kontrollera om de finns i verkligheten eller inte. Detta är det nya globala skattesystemet, grunden för ”omfördelningen av välfärden”. Västvärldens statsmedborgare vrids ur som en utsliten disktrasa tills de slängs på soptippen – återvinning lär inte bli möjlig.

Felen med elen blir att den utgör det för systemet enklaste sättet att driva oss in i fattigdom och konkurs, samtidigt som den göder de serverhallar i Norrland som skall ersätta våra hjärnor. Det gamla kvarnhjulet vid bäcken har blivit globala energibolag där våra livsförnödenheter säljs till högstbjudande på finansbörser. The Great Reset är här nu för att stanna. Strypsnaran är lagd nu, återstår bara att sakta men säkert dra åt! Och det är ju inte våra politikers fel – de såg det inte komma…

Peter Krabbe

350 Responses to Felen med elen

 1. Jari Norvanto says:

  ”höjts med ytterligare 20%”

  Är det inte snarare 200%? Om nu utsagan, några rader ovanför, om höjd elöverföringsavgift är sann.

  • peterkrabbe says:

   Kostnaden för elöverföringen tredubblas som framgår av artikeln. Men elöverföringen är en mindre del av totalkostnaden, vilket gör att den senare stiger med 20%, allt annat oförändrat.

 2. Loa says:

  Säpo och Expo varnar för demonstrationer mot vaccinationsbevis
  22 januari 2022
  https://samnytt.se/sapo-och-expo-varnar-for-demonstrationer-mot-vaccinationsbevis/

  – Det är ett tillfälle för högerextremister att nå ut med sina budskap men också träffa människor som är arga och upprörda i syfte rekrytera, spekulerar Susanna Trehörning, biträdande chef inom författningsskydd och kontraterrorism vid Säkerhetspolisen.

  … kan dölja desinformation och propaganda. SVT listar tre exempel som Trehörning förmedlar.
  SVT:s lista där man tror att desinformation och propaganda kan döljas:
  1. Bland känslor
  2. Bland kommentarer
  3. Bland satir och humor

  Enligt Trehörning är extremistmiljöer duktiga på att använda humor. Hon tar som exempel hur alt-right rörelsen i USA anammade den gröna grodan Pepe

  • Trehörning verkar ha svårt med empatin, alltså att förstå att människor har all anledning att vara arga och upprörda eftersom deras grundlagsstadgade (EKMR) rättigheter överträtts. Likaså tycks hon ha svårt för att begripa att partipolitiken är vad vi för tillfället har för att reglera den politiska inriktningen, och att folk därför just nu verkar lita mer på ”högern” än på vänsterliberalerna.

   Logiken är tämligen enkel att begripa för normalbegåvade skulle jag vilja påstå, även för oss som varken tror på höger- eller vänsterpartier, utan på direkt demokrati, sanning och transparens.

 3. jesslar53 says:

  Hemkommen från GBG ca 1500 deltagare ,

 4. Carl Norberg/”De Fria” har blivit kontaktad om lögner och fusk på högsta nivå, citat:

  ”Enligt socialminister Lena Hallengren har regeringskansliet gjort allt i sin makt för att ge Coronakommissionen tillgång till det material den behöver.
  Det är inte sant.

  Det finns en lång rad handlingar, troligen hundratals, som regeringskansliet valt att inte lämna över till kommissionen.
  Det tror jag mig veta, eftersom jag har sett ett antal av dem.

  Att de överhuvudtaget finns får jag reda på när jag blir kontaktad av en person som arbetar i regeringskansliet. Hen är upprörd, eftersom det finns mängder av material från regeringens krisgrupp GSS på regeringskansliets servrar. Information som hen är övertygad om skulle hjälpa Coronakommissionen att förstå hur den svenska pandemistrategin växte fram under februari, mars och april 2020.

  ”Det är fler än jag på regeringskansliet som undrar varför de inte har lämnats ut”, säger hen.

  Till varje möte i GSS har det tagits fram en agenda med fem eller sju kortfattade punkter. En stående punkt har till exempel varit ”Arbetet framåt”. Dessa dagordningar har Coronakommissionen fått ta del av.
  Men vid sidan av dem har också funnits vad som formellt kallas annoterade dagordningar. På enklare svenska: dagordning med kommentarer.

  Det handlar i praktiken om ordagranna talmanus för de tjänstemän som varit föredragande på mötena. En text för varje mötespunkt. Ett slags protokoll upprättade i förväg.

  Det finns en lång rad handlingar, troligen hundratals, som regeringskansliet valt att inte lämna över till kommissionen.
  Dokumenten är i regel ganska omfångsrika. Den 18 mars 2020 är den ”vanliga” dagordningen på en halv sida, medan den annoterade är på åtta sidor. Den 25 mars sju sidor. Den 8 april också sju sidor. Och så vidare.

  Oftast har det varit Mikael Dambergs statssekreterare Elisabeth Backteman som lett mötena och hållit i föredragningarna. Ibland tjänstemän från krishanteringskansliet, eller från andra departement.
  De kommenterade dagordningarna från pandemins inledningsskede vittnar om strategiska diskussioner på hög nivå. Var man befinner sig i arbetet och vilka avvägningar som behöver göras. Om handlingsalternativ vid olika nivåer av smittspridning. Vad som ska ske om situationen blir så illa att man måste prioritera mellan olika samhällsverksamheter. Med mera.

  Dokumenten ligger prydligt sorterade i regeringskansliets interna dokumenthanteringssystem. En mapp för varje månad, och en undermapp för varje möte. I mötesmapparna ligger också deltagarlistor och bilagor.
  Enligt källan har kriskansliets ledning fått frågan från anställda om varför Coronakommissionen inte fått se alla dessa dokument. ”För att den inte frågat efter dem”, ska ha varit svaret.

  Hur nu det skulle ha gått till. Enligt en annan källa på regeringskansliet har dokumenten varit okända för kommissionen. Fram till att jag kontaktar den.

  Dokumenten ligger prydligt sorterade i regeringskansliets interna dokumenthanteringssystem. En mapp för varje månad, och en undermapp för varje möte.

  Kriskansliets ledning vill dock fortfarande inte bekräfta handlingarnas existens. När jag kontaktar kansliets tidigare chefstjänsteman Karin Lindgren, idag senior rådgivare på justitiedepartementet, säger hon att ”det inte känns rätt för mig att svara på den frågan” och hänvisar vidare till den nuvarande kriskanslichefen Katja Anell.

  Katja Anell trycker bort mina påringningar sju gånger, och skickar ett sms att hon hänvisar till regeringskansliets presstjänst eftersom hon inte har tid att svara på min ja- och nej-fråga om det finns annoterade dagordningar.

  ”Det känns för jävligt att regeringskansliet försvårar för kommissionen”, säger min ena källa.

  Och det är svårt att inte hålla med. Men från och med nu vet Coronakommissionen vilka dokument man ska fråga efter. De som Lena Hallengren påstod inte fanns. Varsågod.”

  A mountain of lies – Carl Norberg – 2022-01-21

  • Loa says:

   (Har han prästkrage?)

   • Jag står över den frågan om hans jacka, men innehållet i citatet är väl intressant, tycker du inte?

    • Loa says:

     Absolut (men matchar hans mässande). Jag hittade ju en video som fungerade.

     • Aha, du tänker så…att videon var det viktiga. Nej, jag skickade med länken för att ha referensen till citatet. Jag har inte ens sett hela videon eftersom citatet var så informativt (vilket är vanligt)

      • Loa says:

       Jag har slukat varje ord. Tack! Har sett det mindre detaljerat nyligen. BRA att det är ute, nu kan de inte slingra sig.
       Videon får vara om detta var kontentan. Norberg är så pösig. Och har svårt att få något ur sig.

       • Jo, det blir lite mycket tillrättavisande. Häromdagen sa han ”Ni ska inte äta så mycket” och syftade väl då på insikterna om intermittent fasta, som han tydligen snappat upp 🙂

       • Mo says:

        Tveklöst så att vi får mycket värdefull information via CN så vi ska inte bracka ned honom . Men samtidigt måste man fråga sig vem som har störst glädje av sänkningen av Wallenbergarna. Är det någon konkurrent, någon av de andra familjerna ?

        • Lite kortfattat är ju Wallenberg en del av blodlinjearistokratin, och omfattas av global telekomverksamhet, avlyssningsutrustning, vapenhandel och kontroll av kraftbolag + bankverksamhet. De har ju enorm makt genom att de kontrollerar råvarorna som de förädlar. Jag tror inte CN uttalat sig explicit om saken, men som jag tolkar det, menar han att föädling är en sak och den bygger på innovationer, medan råvaror är en annan eftersom de finns i naturen och borde tillhöra folket. Makt bygger på kontroll av råvaror och anläggningar, och Wallenbergs rovdrift, och stöld av t ex Krügers imperium, som delades upp mellan två-tre familjer efter mordet i Paris är förstås kriminell. Med reservation för missuppfattningar.

         • Mo says:

          Vilka råvaror tänker du på då ? Som det är nu så har vi utländska bolag som kontrollerar våra naturtillgångar tex Eon, Outokumpu. Blir det bättre ?

         • Mo says:

          Den begåvade Kreuger gav sig tidigt ut på den internationella marknaden vilket väl fick stor betydelse för hans öde. Svårt att förstå vem som ville bli av med honom tycker jag. Ericsson spelade en viktig roll i hans fall om det kan ha medverkat på något sätt eller om det var hans engagemang i Tyskland och Frankrike ? Det är strid på kniven på deras höga nivå.
          När det gäller landets olika naturtillgångar tycker jag staten borde ha ett så stort ägande att de har ett avgörande inflytande men vi har ju haft en situation där staten istället sålt ut sitt ägande. Ansvarslöst eller kanske inkompetenta politiker. Avregleringen under Palmeregeringen blev kanske dödsstöten för nationen Sverige ?

          https://www.ericsson.com/en/about-us/history/people/industrial-leaders/ivar-kreuger–the-hero-who-became-a-crook

          • Loa says:

           Nikola Majstrovic: Sanningen om Kreuger-kraschen
           ”Resultatet av 12 års sökande efter svaret på frågan vad som döljer sig bakom den s.k. ”Kreugerkraschen” och det påstådda ”självmordet” som Ivar Kreuger skulle ha begått.”
           https://alternamedia.se/produkt/sanningen-om-kreuger-kraschen-av-nikola-majstrovic/

          • peterkrabbe says:

           Säkert en intressant bok att läsa! Om jag minns rätt var kraschen iscensatt av J P Morgans bank i New York i samarbete med SE-banken/ Wallenbergs som ville bli av med en besvärande konkurrent. Man stoppade tillsammans förnyelsen av en avgörande kredit som var nödvändig i Kreugers balansräkning vid den tidpunkten. De flesta är övertygade om att Kreuger blev mördad för att omöjliggöra en rekonstruktion. Jag kan ha fel, men boken är säkert läsvärd.

          • Han lånade ut pengar räntefritt till företag, och det fick ju bankirerna att se rött. Vem vet hur det hade slutat om han fått hållas? Kanske ett helt annat penningsystem med skuld- och räntefria pengar hade uppstått i kölvattnet av hans verksamhet. Vill minnas att Stenbecks förmögenhet ökade dramatiskt efter mordet på Kreuger. Jag vill minnas att ytterligae någon familj utöver Wallenberg och Stenbeck var med och delade bytet. Pirater och parasiter!

          • Mo says:

           carina, lite fakta om Kreuger, kanske kan vara intressant för en smålänning.

           http://www.forrochnu.se/ivar-kreuger-del-i/

          • Tack Mo – intressant info. Jag har nog känt till historien sedan tidigare, men på något sätt förträngt den och Kreuger blir enkom tändsticksfabrikant. Det nämdes en von Sheele i texten. Han var nog ägare till den kalksandtegelfabrik som ligge vid min stulna egendom, disponentvillan som jag totalrenoverade under 20 år. Världen är liten! 🙂

          • Mo. Bankrättsföreningens ledare kommenterar Kreugermordet med en viktig påpekan som kan överföras på många olika fenomen. Jag tänker då på hur förövarna själva ser till att hålla sig framme och komma med i utredningsgrupperna. Det ringer många klockor här, och inte minst KU har ju den lustiga ordningen att politiker bedömer politiker.

           Lögn- och tjyvstaten överträffar sig själv och det är ju främst p g a konspirationen med bankerna som håller jämna steg i sin urartade avvecklingsprocess. Jag har ju min eget lilla krasch och vid två tillfällen har beställda förrättningskopior via mail försvunnit via Google. Idag bad jag dem skicka utskrifter med posten som jag får skanna in istället.

          • Mo says:

           Ja, man kan fundera över hur det kunde passera den statliga tillsynen. Hoppas kommentaren hamnar på rätt plats nu.

        • Savalle says:

         Mo, om du tycker att någon av oss här har brackat ner på CN, så får du gärna utveckla det.

         Även jag anser att han kommer med mycket värdefull information, men det är inte bra om kritik ska vara tabu att rikta mot vissa personer eller grupperingar, anser jag.

         När det gäller Wallenbergarna är jag helt enig med CN att de styr väldigt mycket i Sverige, men jag köper inte att de även i hög grad styr världen. Enligt mitt sätt att se, så är de en del av mäktiga nätverk som dirigeras av krafter utanför Sverige.

         • Mo says:

          Jag är enig med dig och det kan vara viktigt att veta vilken makt vi får istället
          om Wallenbergarna skall avvecklas.

          • Savalle says:

           Vi behöver nysatsa på inhemska små och mellanstora företag och jordbruk.

           Våra företag, våra jordbruk och våra landområden ska inte ägas av utländska koncerner, investmentbolag och miljardärer!!!

         • Mo says:

          Hur man än ser på saken så binder deras mäktiga stiftelser dem till Sverige vilket är bra för landets del, annars kanske det blir som med Kamprad mfl att de drar till ett land med fördelaktigare villkor när det hettar till.

          • Savalle says:

           Jag delar inte din inställning till Wallenbergarna, Mo. Jag har aldrig ansett att de varit viktiga för Sverige och ännu mindre efter det att jag läst Lars Berns bok om förstörelsen av den svenska företagskulturen:

           https://www.bokus.com/bok/9789187391545/varfor-forsvinner-vara-kronjuveler-dikeskorningar-i-svensk-industri/

          • Mo says:

           Grundproblemet är avvecklandet av den svenska industrinationen, vilken part som skall läggas till ansvar för detta och vår nya internationella inriktning med hantering av migrationsflöden är inte helt enkelt att se. Men jag håller med dig att om det finns mycket som dirigeras från skugglandet.

           http://www.bgf.nu/eu/barcelona.html

          • Savalle says:

           Mo, jag anser att det är en helt medveten avveckling – helt i linje med den övriga förstörelsen av nationalstaten Sverige – och jag anser även att Bilderberggruppen spelar en central roll i att förstöra vårt land och oss som ärvt detta fina land.

           Wallenbergarna är ytterst aktiva i Bilderberggruppen.

          • Mo says:

           Savalle, de kanske vill hindra de nyrika att slå sig igenom grindarna. Då vet du inte vad som plöjs ned i vår jord för att få bästa avkastningen på kapitalet. Svenskarna är ett naivt folk, några tycker att de behöver skyddas med grindar. Andra vill skydda sig från dem och då är det bra att de finns inom säkert hägn.

          • Savalle says:

           Javisst, Mo, någon form av hägn är nödvändigt, men räven är inte lämplig som grindvakt i hönshuset.

          • Mo says:

           Det blir inga problem om vi slipper tuppfäktningen. Surt sa räven.

          • Savalle says:

           …och när ”högsta hönset” kacklande hackade vidare, tröttnade en av tupparna tar nu en tupplur!

          • Savalle says:

           Mo, jag glömde den här: 🙂

           Det är kul att slänga käft med dig då och då!

         • Mo says:

          Det är nog ingen som inte vill ha fler små och mellanstora svenska företag men frågan är hur. Det måste finnas villkor så att företagen bli livskraftiga och överlever, det är inte så lätt om de skall konkurrera med Europas högsta moms. Politikerna ser företagen som sina kassakor som skall finansiera deras internationella agenda, det är ett problem.
          Sedan tycker jag ägarformen är intressant speciellt inom verksamheter som drivs med våra naturtillgångar inom jordbruk, skog, energi osv där kan ett breddat gemensamt ägande i kooperativa former vara ekonomiskt gynnsamt och framförallt tryggt så att vi inte får in rovgiriga investerare som vill odla GMOer..

   • Savalle says:

    Den frågan har jag också ställt mig, eftersom han ofta uppträtt i liknande svartvita klädkombination. Flaggning eller klädsmak?

    • Spelar det verkligen någon roll, Savalle? Är inte det faktum att han kontaktats och fått möjligheten att avslöja oegentligheter i regeringen det intressanta i min kommentar (citatet)?
     Retar ni er så infernaliskt på en människas klädsel, så att ni helt missar budskapet? Det kanske inte främst säger något om CN?

     • Savalle says:

      Jag retar mig definitivt inte på hans klädsel och jag skulle starkt förmoda att inte heller Loa gör det. Deremot är vi båda observanta på tecken som kan vara av betydelse.

      Jag är särskilt observant på all form av icke-verbal möjlig kommunikation när det gäller individer som presenterar föga känd information i en strid ström.

      Många blir enormt fascinerade, rentav hänförda, av sådana personer, särskilt om de därtill har en karismatisk utstrålning. David Icke är en sådan kultfigur i alternativa kretsar och massor med människor verkar ha köpt hans budskap rakt av med hull och hår och reptilmänniskor.

      Carl Nornerg har kommit att bli något av en kultperson för många svenskar i alternativa kretsar.

      Min inställning till honom är något kritisk. Jag frågar mig varifrån han hämtar all den information som han med korta intervaller delger sina många följare. Jag vet ju av egen erfarenhet hur tidsödande det är att böka fram dolda fakta. Men det som jag är allra mest kritisk till är att jag anser att han lägger väldigt stor vikt och fokus på enbart vissa personer och områden och är förtegen om andra, vilka jag själv tycker är betydligt viktigare.

      • Jag är heller inget stort fan, men informationen i citatet är explosivt. Han uppger explicit att han blivit kontaktad av signifikante personer som avslöjar oegentligheter inom ramen för covidnarrativet,vilket vi diskuterat här i två år. Informationen i själva videon var inte särskilt kompakt och stringet, jag skickade med den som referens till citatet som däremot var både kompakt och stringent.

      • Din kommentar sammanfattar också mycket av vad min uppfattning av CN. Jag misstänker att han är kontrollerad opposition, inte minst med tanke på att han fortfarande finns kvar på Youtube. Om hans budskap och analyser, och hela tes, var så vass och farlig för den verkliga makten så hade hans kanal, och De Fria, försvunnit från Youtube för längesedan. Dock är jag ett tack skyldig CN. Han var en av dem som fick mig att vakna upp via en kommentar på SvD (tänk att det faktiskt gick att kommentera mer eller mindre anonymt på SvD en gång i tiden, man blir ju nostalgisk när man tänker på det…) Jag läste frekvent hans blogg i ett par år, men allteftersom jag lärde mig mer, så insåg jag att det mesta av all text bara var en ordgröt med lite innehåll. Detsamma gäller nu hans videoblogg som jag sett vid ett par tillfällen, men inte kunnat lyssna klart. Det är bara en ordmatta utan innehåll. Och sen måste jag säga att hela hans tes om Wallenberg är lite löjeväckande – Wallenberg styr världen… Jo, förmodligen CN… De är bara en förgrening i den internationella kabalen, hur viktig kan ju diskuteras. Jag vill minnas att CN har ett förflutet inom det militära, har för mig att han faktiskt skrev om det ibland i sina texter. Minnet kanske sviker mig, för det här var snart 10 år sedan. Men om det stämmer så kanske den karriären inte är avslutad. Detta är ren spekulation, men det är ju roligt att spekulera. 🙂

       • Savalle says:

        Ja, han är reservofficer. CN har nog gjort många människor intresserade av att försöka finna orsaker till oegentligheter i vårt lands ledning och det är bra. Man skulle kunna betrakta hans Fredagsmys som en introduktionskurs eller aptitretare i konsten att ducka för propagandan i Likströmmad Media (LM).

  • Loa says:

   ”krishanteringskansliet”! Sig själva de hanterar, då.

 5. Erik says:

  Två filmer om gårdagens manifestation:


  https://swebbtv.se/w/gkf2krpymkF7EyrRtLRaLy

  • Mo says:

   Tack för bildöverföringen, som alltid en bild säger mer än 1000 tusen ord. Enormt energiflöde i massrörelsen och Matti är en säker kraftkälla.
   Sverige har vaknat och alltfler frågar sig vem behöver vaccinet. Lyskraften i våra svenska lyktstolpar har släckts ned och LEDarna har försvagats. I det nordiska mörkret blir det svårt att urskilja sanningen bakom vaccindrevet. Vem har intresse av att reducera oss, framförallt tycks 70+ uppfattas ge störningar i kraftöverföringen. Räcker inte de förmörkande lyktstolparna till så tar de hjälp av den nya trådlösa tekniken ?

  • Mo says:

   Från vänster hjärnhalva skickas ordet för nedskrivning i höger hand. Vår bild av det tecknade ordet skapas i höger hjärn halva. Det estetiska uttrycket får sin näring från vår natur. I regnbågens färgspel tar bilden form. Några hatar de flärdfulla uttrycken av de kraftiga färgerna och vill byta ut dem mot en svart-grå-vit-skala i vår hjärna. Med teknikens hjälp skall det nog bli möjligt. Vilken torftig Ahriman värld !

  • Loa says:

   Det var nog inte så HÄR Palme tänkte sig Plattan..

 6. Erik says:

  Vi var ca 10 000 deltagare. Fantastiskt.

  Det var flera talare men en som stack ut vad Peter Wahlbeck som frågande var är alla vänsterintellektuella, alla proggare detta hycklade pack. Det jag också undrar är varför inte HBTQare feminister, allas-likas-värde-människor syntes till på manifestationen? Antagligen för att dom är en skapelse av makt för makten mot folket.

  • De har bara inte förstått det själva än, och det kommer att skapa en del skuld och skam när de tänkt färdigt. Bra insats av Peter Wahlbeck!

  • peterkrabbe says:

   Så vitt jag kan förstå, här från min position så långt från Stockholm som man kan komma utan snöskor, gick demonstrationen bättre än vad någon kunde hoppats på? Inga polisingripanden, inga våldsbejakande högerextremister (!) och bra talare till den största församlade folkmassan i svensk historia (bortsett från fotbollsderby mellan Djurgården och AIK). Kanske får någon polischef sparken för att inte en enda batong kom till användning, säkert en missräkning för SÄPO och regeringen. Med den lilla drönaren som polisen skickat upp har man nu många inspelade timmar att analysera, säkert hittar man någon fascist bland demonstranterna som kan lyftas fram som varnande exempel.
   Kanske drar någon klok polisman slutsatsen att ju färre poliser desto mindre bråk. Och någon blir säkert avskedad för att det tillåtna antalet 3.000 utan åtgärd ökade till minst 10.000! Kanske fanns det inte plats i häktet för de 7.000 som skulle ha arresterats?
   Smart drag att ha en EU-parlamentariker med som talare, det höll säkert polisen tillbaks.

   • Erik says:

    Jag kan säga så här att en nära anhörig som arbetar på en statlig myndighet kunde identifiera över 15 kollegor som deltog i manifestationen på sin fria tid. Enligt pandemilagen (som i och för sig bryter mot grundlagen) inte tillåter större sammankomster, så Du har helt rätt Peter.

    Detta är en markör från polisledningen mot regeringen och pandemilagen som säger (taget från regeringens officiella hemsida på lätt svenska – https://www.regeringen.se/artiklar/2021/01/lattlast—om-covid-19-lagen-pandemi-lagen/) att lagen skall tillämpas och om det det behövs så ska de gå att begränsa:

    Allmänna sammankomster, alltså när många träffas på en allmän plats. Till exempel demonstrationer, föreläsningar, teater och konserter.

    Skiter folk i pandemilagen och tillåter polisen att över 10 000 delägare samlas utan motåtgärder från ordningsmaktens sida så förstår alla som kan tänka vad det betyder.

   • Erik says:

    Så fort en demonstration beviljats drar polisen följaktningen ner på resurserna. På förra manifestationen i Hagaparken i Stockholm såg jag inte mindre än tre drönare och då var vi kanske bara 2 500 människor. En del gripanden bevittnade jag och mängden poliser (SÄPO) översteg nästan antalet deltagare i manifestationen. Nu var vi över 10 000. Inga gripanden och endast en drönare och polisen var nästa osynlig. Detta beror nog på att manifestationen var tillståndsgiven, även om vi bröt antalet som var beviljat.

    Polisens uppgift blir då primärt se till att den tillståndsgivna demonstrationen går att genomföra – skydda demonstranterna mot till exempel motdemonstrationer – AKA våldsvänstern. Nu hade vi och för sig egna demonstrationsvakter ifrån av ”fotbollssupportrar” (vi kallar dom så). Det kan också tänkas att polisens sympati den här gången låg hos oss, inte hos EXPO. Dessa två faktorer var nog anledningen till att inga motdemonstrationer från Antifa och EXPOs huliganer vågade sig ut?

   • Alve says:

    Peter- jag tittade på hela demonstrationen (- nästan och lite från Gbg) på ”Samnytt”. Hörde att någon frågade en polis om hur många som var på ”plattan” och polisen svarade ”ca 3 000”! Det kändes som polisen var på folkets sida denna dag och det tackar vi för!!

   • ragnhild says:

    Kjære alle sammen, gratulerer – helt fantastisk å bevitne. Kommentarene her; det samme.

    Ja, vi er utsatt for en global kriminell konspirasjon. Ad vaksine-pass/sertifikat. Vår forrige statsminister sa det slik for et par dager siden. ”Nå må vi drøfte vaksinesertifikat…” – og merk dere hva hun la til: ”før det er for sent”! Ikke at vår nåværende utgjør noe videre håp. Så vet vi da at de alle er med i konspirasjonen mot folket, dessverre.

    HURRA, til dere alle sammen.

    • Erik says:

     Tack ragnhild för kommentaren.

     Hur ser motståndet ut i Norge och har ni haft några demonstrationer och hur ser medvetenheten ut i det EU-fria landet bland det norska folket? Ni har ju färskt i minnet av tidigare ockupation?

     • ragnhild says:

      Svaret er jeg flau av å måtte gi. Her lytter mesteparten til våre forræderiske myndigheter, eller skulle jeg heller si monopolmedier som Schibsted.

      Vaksinering som fortsatt pågår for fullt. Ny statsminister utviser full lydighet til WEF/FN og utbasunerer at det ikke vil bli selvsagt med løfting av restriksjoner sånn uten videre Alt avhenger av lydighet, med TRYKK på ”Ta vaksinen”. Var innom VG og vår statsministers utspill like før jul. Her viste han sin diktatorstil; og la til nye restriksjoner – i etterkant konstatert ”ikke nødvendige”. Forøvrig kalles han ”tåkefyrsten”, en tittel han plutselig her, som ”diktator” la tilside. Våre alle (som deres?) politikere utviser i ord og handlinger underforstått at NWO/WEF/FN er det eneste rette.

      Steigan.no og derimot.no; samt hederlige andre (mindre kjente) blogger gir info preget av kvalitet.

      Ad strømkrisen – en ulykkelig hendelse at Norge sa JA til EU om overføring til Acer. Regningene ga oss alle sjokk, noe kompensasjon er kommet til, men langt ifra nok. HER utviste vi sauer handlekraft; opp av sofaene og ut for demonstrasjoner. Sjelden foreteelse/agering. For mange hører til i i øvre middelklasse, en altfor travel vanlig sådan osv..

      Folket er klart underlagt Mass Formation. Triste greier. Å ja, det var ikke bedre i 1940 som jeg har forstått det. Norge; et land som kan sjaltes og valtes med. Et land hvor forræderi har gode kår. Særs gode. Det koster enn i dag ikke et øre for våre politikere å handle bak ryggen på befolkningen: ved korte (ca. 1 uke eller to) høringsfrister (som om de har noen betydning = spill for galleriet). Og gjerne lagt til feriertid). Vi selges hurtig ut i stor stil til finans, vi kneler for EU, sa NEI til medlemskap i 1972 og 1991 (folkeavstemninger)…. og er nå av de flinkeste til å godta EU regler og forordninger = fakta). Vi ble lurt inn bakveien ved EØS den gang, – ingen folkeavstemning om det!

      Trist, bare trist. Hadde vi enda hatt et snev av motstandskraft, vilje og evne nok til å stå opp for vårt fedreland og våre barns framtid. 2030 nærmer seg med stormskritt. Og vi skal nok holdes varme med den ene nedriheten/infamiteten etter den andre. Mon tro hva som beredes oss neste gang; og når (neste måned?).

      Jeg legger til en kommentar gitt på derimot.no. Den er så bra, og informerer oss alle- litt om vår kommende framtid; UTEN hindringer for makten bak makten og alle deres lakeier med ell. uten øyne som snurrer av velbehag. Hva som nå gjenstår; en revolusjon. Den kommer neppe til eller? Som jeg pleier å si; de fikk for god tid – vi ville ikke se, de fleste hverken tror eller ser enn i dag. Med den farten, går vi under som land og folk. Håper på å slippe unna det verste, sa en 70 åring til meg; og hintet til sin alder.

      Se ”svar” nedenfor.

      Mvh. Ragnhild

      • Erik says:

       Tack åter igen. Ett bevis på att det hjälper inte att rösta nej till EU. Titta bara på England.

      • ragnhild says:

       Årstallet for den 2ndre EU-avstemningen er feil. Ultimo november 1994 var datoen, ikke 1991.
       Wikipedia har mye stoff for interesserte om prosessen – det være seg 1992 avstemningen og denne her nevnte i 1994. Selv skal jeg ta inn dette ”suverene” innholdet. Velbekommen til interessenter her. Vår nåværende EØS avtale sto stortinget for med 3/4 dels oppslutning der (ingen folkeavstemning på denne) – Wikipedia tar for seg det meste inkludert info om et imponerende høyt folkelige engasjement.

       https://no.wikipedia.org/wiki/Folkeavstemningen_om_Norges_tilslutning_til_EU_1994

       Nøyaktighet gjelder, derfor dette tillegget om det er ok å komme med.

     • ragnhild says:

      I min kommentar til deg henviser jeg til en kommentator på derimot.no. Her er denne; på artikkelen:

      ”EU er en av revene i hønsehuset” – /om energimarkedet og energipriser:

      Northern Light (håper jeg har lov å sitere deg).
      25 JANUAR 2022 AT 16:59

      “Dette er en overføring av statlige midler til privat kapital”.
      Det er ikke bare det finansfolkets politikere virker for, at statlige midler overføres til privat kapital. De overnasjonale avtalene som storkapitalen har utformet, som EØS, EU, TTIP, TISA, ISDS med flere, har som hensikt at all statlig eiendom, folkets eiendom, blir kapitalens eiendom. Statlige selskaper blir omgjort til aksjeselskap, og slik “selges de ned”. Slik som med Equinor, tidligere Statoil, som det intetanende norske folk nå bare eier 70% av. Storkapitalens MSM sørger for at de blir holdt i uvitenhet,
      landets ressurser selges ut bak folkets rygg.

      Med ACER får finansfolket kontroll og styring på energimarked og priser, og med privatisering av statlige energiselskaper får finansfolket til slutt eierskap til all energiproduksjon og distribusjon. Alt gitt til dem av deres politikere, for det er politiske beslutninger som gir storkapitalen kontroll og eierskapet, noe befolkningene for sent har funnet ut, som alltid.

      Her i Norge er det bare hjemfallsretten som hindrer at finansfolket også får eierskapet til vannkraften vår. Det tidligere fellesgodet som sikret folket rimelig og pålitelig strøm til selvkost og til forutsigelige priser, har nå storkapitalens politikere gitt storkapitalen og deres europeiske marked kontrollen over med ACER, godt hjulpet av storkapitalens presse og media.

      Får de med med henvisning til EØS/EU opphevet hjemfallsretten slik at storkapitalen også kan kjøpe vannkraftverkene, har det norske folk også mistet det sentrale i arvesølvet som gjør det mulig for alminnelige folk å bo i Norge. For med finansfolkets markedspriser på strøm, som bare kan bli høyere i et Europa som faktisk bygger ned sine sikre kilder til strøm som atom, gass og kullkraftverk, blir det bare øvre middelklasse og oppover som har råd til å bo i Norge.

      Takk Northern Light, nok en gang.
      Tenk det; der var facitsvaret i korrekt språklig klesdrakt. Vi skiftes av valgte politikere ut; vi som er/var eiere av landets ressurser, fra folket til finansfolket/storkapitalen, litt etter litt så det ikke blir for tydelig. Nå rumler det i de norske fjell. Hemningsløst har de drevet på . Ikke merkelig at jeg lot være å stemme i høst. Nå skal vi slite med nok en WEF/FN regjering i hele tilnærmet 4 år. Knapt noen motstand å skue. Men det rumler….

      Jeg blingset litt her. Denne holder, se gjerne etter vedkommende på derimot. Er den relevant for dere, et bilde av hva vi strever med her hjemme. Hjemme enn så lenge før løpet er kjørt. Hilsen pessimist nr. 2 og eller 3. For lang kommentar igjen; bedring i vente – jeg har bestemt meg for å lete etter senga – i tide, så kanskje fra imorgen ;). Ha det bra alle.

    • Mo says:

     Är vårt frihetsälskande brödrafolk i väst utsatta för attack av de grå ? En oroande tanke men ni har väl inte lika många lyktstolpar som i det försvagade Sverige. Men om vi dockar ihop våra nordliga områden borde kraften räcka till oss alla så att vi inte fastnar i mörkerfällan.

     https://www.tn.se/naringsliv/konkurrenstryck-darfor-har-finland-omfamnat-karnkraften/

     • ragnhild says:

      Undres på om jeg ikke har lest at strømpolitikken skal/bør vi samarbeide om nettopp i Nord-Europa. Kilden kan være derimot.no (kanskje var det N.L. som repeterte dette). Vi har nå kabel til Tyskland og England, på private hender, en ulykke gitt oss av norske politikere. Vi fryser – klart gjør vi det, og mange har bare el-til oppvarming; sykt det hele.

      • peterkrabbe says:

       Tack Ragnhild! Bra kommentarer och länkar! Det är lite förvånansvärt att Norge som står utanför EU ändå inte kan hävda en mer nationell politik. Men det är nyttigt för oss att se att NATO är ett starkare nätverk än EU, det fanns ju en anledning till att Stoltenberg gjorde Norge till NATOs hemmaplan! Svenska kandidater står i korridoren och väntar….

    • Loa says:

     F.d militärläkare Lee Merritt
     Jan. 24, 2022
     At the four-minute mark of the expert testimony linked below, you can confirm the spike protein in the toxic vaccine batches is race-specific and Ashkenazi Jews are immune.

     https://www.bitchute.com/video/jhyYTviKhNUY/

     Fulford säger: Two different Mossad sources say that almost all of the Israelis are given the saline solution, number 01 vaccine. (…) What is happening is that the Khazarian Mafia is giving obedient sheeple placebos, while troublesome ones are given lethal injections.

     Jim Stone säger hela tiden att alla katastrofala covid/vacc./uppgifter från Israel är en bluff; landet ska framstå som värst drabbat och därför utom alla misstankar.

 7. peterkrabbe says:

  Kan inte låta bli att återge en färsk analys, gjord av E.ON:

  ”På medellång sikt är det till största del de kallare temperaturprognoserna och det höga prisläget i Europa som stått för de stora uppgångarna. Fortsatt osäkerhet om gasleveranser håller elpriset uppe i Europa, samtidigt som gaslagernivåerna minskar kraftigt. Detta spär på oron även på längre sikt.”

  Man kan göra två kommentarer. Dels att Miljöpartiet borde ta del av verkligheten när man fortsätter att orera om global warming, dels att december månads pristopp sannolikt handlar om börsspekulationer om krig med Ryssland eftersom de ryska gasleveranserna till Europa är absolut nödvändiga för vår energiförsörjning. Med krig ingen gas. NATOs krigshets är en del i spelet för att sänka EU i ett energilöst mörker. Varför tolererar vi dessa galningar – som till stor del supportas av den svenska regeringen?

  • peterkrabbe says:

   Tilläggas kan att elpriset för januari månad hittills ligger på 117 öre, jämfört med 254 öre vid årsskiftet. Detta understryker att elpriset stiger när vapenskramlet tilltar…

   • Erik says:

    Samt att de privata energibolaget lägger på upp till åttan gånger priset på den ryska gasen de så billigt köper in (vad jag läst mig till, vet ett sanningshalten i detta). Något jag däremot vet att stiger priserna gynnar det samma energibolag och den debatten är lika tyst osynlig som debatten är vem som kämnar på massvaccinering var fjärde månad.

    • Mo says:

     Självklart skall läkemedelsindustrin ägna sig åt att utveckla läkemedel för att behandla dem som är sjuka, inte ta fram produkter till den friska delen av befolkningen i sysselsättningens eller andra politiska intressens tjänst. Skam åt Big Pharma om de inte har förstått sin uppgift.

 8. Eltervag says:

  Det är möjligt att beräkna el fakturan till viss del, om man har rörligt elpris per timme. Fast det är en krånglig process.
  Jag var en av de första i landet som valde just att betala per timme. Enligt en försäljare var det endast 400 personer i Sverige som valde den möjligheten.

  Vattenfall är min el leverantör, fast de har slutat att ge mig specificerade fakturor.
  Sista faktura för Oktober-December, specificerar antal kW per månad, med följande pris:
  Oktober 55,99 öre/kWh, November 55,92 öre/kWh, December 55,94 öre/kWh.
  Vilket är löjligt!
  Jag beräknar spot priset timme för timme.
  Oktober 31,1 öre/kWh, November 39 öre/kWh, December 131.5 öre/kWh.
  Fast slut summan på fakturan är korrekt, så verkar det som Vattenfall försöker dölja den verkliga kostnaden för December månad.

  Jag har beskrivit i detalj hur jag beräknar el kostnaden timme för timme.
  webbsida: vk.com/eltervag (man måste vara registrerad användare på vk för att läsa mina texter)
  Om någon önskar veta hur man går till väga? Och man måste avläsa priserna för kommande dygn innan, publiceras 13:00 varje dag på NordPool.

  Att jag hämtar förbrukad el från Vattenfall, och avläser spot priset på NordPool.
  3 månader ger 2200 timmar. Inte något man beräknar på en eftermiddag!
  På detta tillkommer avgifter och skatter.
  ***
  Detta är inte ett tillvägagångssätt som folk flest kan använda. Det är orimligt att man ska tvingas planera och beräkna sitt el förbruk på detta viset.
  NordPool har helt sedan första början varit en marknad som inte är reglerad, och som inte behöver upplysa om hur priset fastställs. Ta till exempel, det är marginal priset som sätts. Må vara det är gas eller kol som är dyrast! Spelar ingen roll att våra energi källor har mycket lägre pris egentligen, och inte orsakar utsläpp (i Sverige och Norge).

  Det uppges inte heller att det är endast i våra länder man värmer upp bostäder med el. Resten av Europa använder till största del gas. Dessutom har de inte samma höga moms på elen.
  Storbritannien har t.ex. 8% moms på elen.

  MvH Johannes

 9. Sture says:

  Här en liten video från Götaplatsen i Göteborg, 3-4.000 deltagare, lugnt och entusiastiskt.
  /Users/stureblomberg2/Desktop/IMG_2712.mov

 10. Loa says:

  OT men viktigt.

  Ben Fulford menar att de goda krafterna är på väg att segra
  och som led i detta skrev han förra veckan att ytterligare Deep Underground Military Bases sprängts (många i USA för några år sen):

  … the release of the following dramatic video of a “massive volcanic eruption in Tonga”
  https://cdn-0.stillnessinthestorm.com/wp-content/uploads/2022/01/dumb-blown.mp4?_=2
  According to CIA sources in the south Pacific region: “This was a destruction of a massive DUMB with tunnels going in every direction.
  Notice that a big earthquake occurred in the Sunda Strait, Indonesia as well around the same time. Another DUMB was destroyed.”

  Tydligen global access
  “Tonga has some Chinese-owned tunnels and deep submarine access. They have been destroyed.”

  Denna vecka:

  … a video showing that the so-called Tonga eruption was a nuclear missile coming from space.
  https://benjaminfulford.net/wp-content/uploads/2022/01/tonga-missile.mp4?_=7

  Fler undrar
  Tonga volcano eruption produced mysterious, puzzling concentric ripples in the atmosphere
  January 23, 2022
  https://www.naturalnews.com/2022-01-23-tonga-volcano-eruption-mysterious-puzzling-ripples-atmosphere.html

  the Atmospheric Infrared Sounder (AIRS), which is mounted on NASA’s Aqua satellite captured the waves in the hours after the eruption of the Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano on January 14.
  Dozens of concentric circles could be seen, each representing a fast-moving wave in atmospheric gases that stretched for more than 16,000 kilometers. These waves reached from the ocean’s surface all the way up to the ionosphere.

  “This instrument has been operating for something like 20 years now and we have never seen such nice concentric wave patterns,” Lars Hoffman, an atmospheric scientist at the Jülich Supercomputing Centre in Germany, said. (…)
  Another anomaly with the eruption was the explosive speed of the event, which occurred fully in about 10 minutes, “but it was explosive and it’s that impulse that is likely to kick off some strong gravity waves,” said climate scientist Scott Osprey.

  Använde good guys en kärnladdning?

 11. Sture says:

  Intressant video av en intressant person:

 12. Sture says:

  På ett metodistsjukhus i Houston, Texas försöker man ta ifrån en doktor hennes läkarlegitimation eftersom hon uttalat sig kritiskt om vaccinerna och att man försöker förhindra doktorer att vara doktorer för patienternas bästa – och istället bli doktorer endast som hantalangare för Big Pharma.
  Men hon är stridbar, talför, intelligent och modig med en hög moral. De visste inte vem de gav sig på. Alla är på hennes sida och den allmänna sjukvården förlorar enormt mycket förtroende hos folk just nu. På gott och ont.

 13. Loa says:

  Latest UK Data Shows Covid Infection RATE Among the Triple Jabbed (Boosted) Is HIGHER And RISING FASTER Than The Unvaccinated Across ALMOST EVERY Age Group
  January 23, 2022
  https://stillnessinthestorm.com/2022/01/just-in-latest-uk-data-shows-covid-infection-rate-among-the-triple-jabbed-boosted-is-higher-and-rising-faster-than-the-unvaccinated-across-almost-every-age-group/
  … not only do the double/triple jabbed make up the majority of cases overall, but the boosted are actually spreading the virus at a significantly higher RATE per 100,000 than the unvaccinated – and that’s across almost every age demographic.
  .

  T.o.m. svenska myndigheten kryper till korset

  Folkhälsomyndigheten slutar dölja smitta hos vaccinerade efter Fria Tiders granskning
  24 januari 2022
  https://www.friatider.se/folkhalsomyndigheten-slutar-dolja-smitta-hos-vaccinerade-efter-fria-tiders-granskning
  – Tittar vi då på skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade så finns det ingen skillnad längre, utan det är väldigt, väldigt lika kurvor. Det är ungefär lika hög risk som vaccinerad som ovaccinerad att smittas med covid-19, kommenterade Sara Byfors från FHM diagrammet.

 14. Mjölner says:

  -Narrativet herr Larsson, jag kan inte sova, vad är narrativet egentligen. -Nu skall herr Larsson vara tyst och sova, natt. -Natti natti.
  Den här scenen är välkänd. Martin Ljung förstör nattron för Hans Alfredsson.

  De flesta svenska journalisterna, krönikörer och bloggare har tagit till sig uttrycket ”narrativet”.
  Jag kan inte heller sova då det här ordet alltid dyker upp och stör när jag försöker somna.
  Enligt Wikipedia är narrativ ett begrepp inom konstvetenskap som betyder berättelse.
  Berättelsen om Svea Rikes alla delars förfall kan väl knappast klassas som konstvetenskap.
  Det här stör mig. Varför används detta ordet ideligen när samhällets förfall beskrivs.

  Nästan alla vet att vi har två sidor med skilda ideologier och att ett informationskrig rasar.
  Det ständiga ljuget, undanhållande av fakta och desinformationen från etablissemanget, befinner sig långt från konstens värld men tycks dessvärre göra stort intryck på det svenska folket.
  Vi som har fakta och sanning i focus befinner oss just nu tyvärr i underläge. Ett underläge som till varje pris måste brytas och vändas till sanningens narrativ, en sann berättelse utan konstigheter.

  Sen har vi Guldbaggegalan där SVT:s utvalda kändisar och filmens skådespelare visas upp.

  SVT hade denna gång av alla tänkbara nollor valt att klä upp runkbajsaren Schyffert och ställa denne på scenen.
  Vad skall man säga om denne Schyffert, inte mycket väl.
  Kanske ändå, han verkar vara en elak tonåring som håller på att växa upp, gott om pengar men saknar förstånd och uppfostran.
  Ett sådant här exemplar på genetiskt misslyckande borde man stoppa tillbaka och göra om.

  • Loa says:

   För 40 år sen när postmodernismen stack upp sitt fula tryne, så kallade den allt föregående för ”narrativ” (sv. ”berättelse” låter ännu dummare) inom olika områden. Att man/vi beskrivit saker som hängande ihop, att man försökte finna mönster och mening. Särskilt i politik, att USA bombade Vietnam skolade oss i imperialism och kapitalism. Made sense. Man förstod något obegripligt. Kultur var stämningar, rörelser med objektiv orsak. Men postmodernismen vill ju inget och bryter därför ner allt till individnivå, icke mönster, meningslöshet. Allt blir subjektivt, din ”berättelse” är lika giltig som min, ingen har överhöghet eftersom inget finns att hävda, och ej heller rätt eller fel. En nihilistisk syn, panta rei. Jag tror postmod. är önskan att vara rebell mot rebellerna. Inte tycka som sina föräldrar! Eller sprunget ur mental lättja.

   • Erik says:

    Narrativ: en för ett kollektiv gemensam och enande berättelse som ytterst svarar på frågan vad som är meningen med livet.

    Diskurs: inom diskursanalys, som populariserades under sent 1960-tal, är ordet ”diskurs” en förkortning av termen ”diskursiv formation” alltså en kommunikation som involverar specialiserad kunskap av olika sorter inom ett snävt område med förhoppning om ett på förhand önskat resultat.

    Slutsats: ett speciellt narrativ ledet fram till ett önskat diskurs vars mål är att nå ett visst tillstånd genom att narrativet göder den diskurs man vill ha, oberoende om man för eller emot – resulterat blir det samma oberoende vad man anser: ”Har A slutat att slå din fru ännu”? Narrativet är att A misstänkts för våld mot fru. Diskursen kan bara bekräfta att A har slagit sin fru eller fortfarande gör det vilket leder till en önskat tillstånd hos åhörarnas uppfattning hur det egentligen står till med A. Sakfrågan huruvida A slår sin fru eller inte är helt ointressant.

    t

   • Erik says:

    Slutligen vill jag sätta punkt för detta med språk respektive värld, genom att återknyta till Peters blogg och dess texter. Peter förstår globalisternas värld bättre än kanske någon annat, även om han inte delar deras värld. Genom Peters högre form av förståelse blir det mycket enkelt för oss att förstå Peters språk om globalisteans värld, då Peters förståelse av deras värld är så omfattande.

  • Sture says:

   @ Mjölner,
   journalister och politiker har ”komplex”, som min mamma brukade säga om människor som envisas med att använda ”svåra” ord. I dag klarar de inte av att säga ”i sitt sammanhang” (= saker och ting hänger ihop) utan idisslar ständigt ”i sin kontext” (”kon” ”textar” ???). Samma sak med ”narrativ”. Det är mycket ”finare” än berättelse. Det är därför de säger använder detta ord. För mig betyder narrativ att man narras, dvs. ljuger. Narrativ är något man ljugit ihop. Det är väl en riktig tolkning?

   • Loa says:

    Sk*tkul! Ursäkta min spontana reaktion.
    Lika roligt som enkelriktad likström.

    • Mjölner says:

     Det är f-n inte lätt att skilja på sanningarna. Erik rör till det ytterligare. När försvann vårt svenska språk och vart. Diskursen, och så ett uttryck jag glömt, plus narrativet dominerar skrivandet. Det är som Loa skriver enkelriktad likström. Det kan också som Sture skriver vara rent ljug.

     Det var väl inte konstvetenskaparnas intention att en berättelse (narrativ) skulle vara en ren lögn. Läsaren måste känna igen detaljerna samtidigt som berättelsen måste har en trovärdigt
     tema, miljö och persongalleri. Detta kräver att författaren gör en s.k. research innan han eller hon skrider till verket.
     Det är väl detta som skall kallas konst.
     Vilhelm Moberg skrev om den svenska nöden och utvandringen till Amerika. Den historien kan inte vara helt igenom lögn eftersom utvandringen faktiskt ägde rum och Moberg gjorde ganska noggranna efterforskningar hur det gick till när svenskarna flydde till Amerika.

     Däremot är väl narrativet från regeringskansliet rent ljug. En påhittad historia som påtvingas de naiva svenskarna. Romaner, rövarhistorier och satirer kan man undvika att läsa.
     Regeringsnarrativet pressas in i hjärnan på Svensson. Smittspridningen har aldrig varit så hög som nu. Det spända läget i Ukraina hanterar vi som vi vill. Ryssland laddar upp.
     Alla ministrar springer benen av sig för att vara till lags och massmedia jamsar med.
     Vad skall vi ta oss till. Det finns inga laddstolpar för stridvagnarna ute i skogen.
     Lastbilar med batteridrift måste åka två gånger för att leverera samma mängd gods som en lastbil med dieselmotor. Batterierna tar mer är hälften av lastbilens lastförmåga.
     Märta Stenevi har ritat och berättat i DN. Nicklas och Hassan tar sin son med och flyger elplan till fjällen.

     • Loa says:

      Där satt den, Mjölner! ”Det finns inga laddstolpar för stridvagnarna ute i skogen.”
      .

      MP-toppens framtidsvision: ”Niklas och Mohammed tar sitt barn med elflyg till fjällen”
      23 januari 2022
      https://www.friatider.se/mp-toppens-framtidsvision-niklas-och-mohammed-tar-sitt-barn-med-elflyg-till-fjallen

      Jens Ganman: Märtas sinnessjuka teckning
      https://jensganman.substack.com/p/martas-sinnessjuka-teckning
      Både teckningen och trollpackan.

     • Erik says:

      Mjölner, det är inte för svårt att förstå hur språket ljuger. Själv tar jag husguden Wittenstein till hjälp och då brukar det klarna rätt fort: var sats, i satsen, måste ha en sanningsfunktion som logiskt knyter an till nästa sats som löper hela meningen igenom och det gör inget om meningen är lång. Har inte var sats en logisk sanningsfunktion som knyter an till nästa sats är meningen bara nonsens i högre eller lägre from.

      Den här formeln upptäcker och avslöjar rätt snabbt postmodernismen högre form av nonsens. Det förrädiska är att det ”låter” bra, till exempel: det är socioekonomiska orsaker som ligger till grund för brott – det kriminella och våldsverkare gör är egentligen samhällets fel. Det är samhället som misslyckats i utövandet av sin normaliserande makt. Ok. Det innebär i så fall att det inte finns något personligt ansvar därför att det inte finns någon person bakom människors handlingar – dvs nonsens.

      • Mjölner says:

       Erik!
       Det var inte min meningen att nedvärdera din kommentar. Felet med mig är att jag är både arg och lat och fingrarna slinter ibland. Så atte liksom de` häringa me` språket suger en del.

       • Erik says:

        Ingen fara Mjölner. Vi skriver av oss (om oss själva…) inför andra för att bli sedda och när vi blir det förstår oss själva bättre. Sedan har man special, special intressen man INTE KAN låta bli skriva om. I detta fall om språkfilosofi och psykologi. Angående vad du skriver: regerings språkbruk så tolkar jag det som om du går i gång på att dom använder språket som ett verktyg för att mörka deras egentliga politiska agenda. Detta görs genom att föra fram pseudo-orsakssammanhang för att dölja vad dom inte kan tala klarspråk om. Vad är värst: att politiken är så hemsk att den måste döljas i språket eller att man talar klarspråk? Hitler till exempel hycklade aldrig om vilken politik han ville föra.

      • Loa says:

       Slirigaste språk-orm jag hört, värre än Fauci (som behärskar subjekt och predikat), var Reinfeldt. ”Var”, för nu behöver man ju inte höra honom längre. Löjeväckande sliriga meningar som ändrade riktning under resans gång, tills de var framme vid punkt. Förutom oärliga (vilket var syftet) var de grammatiska kraschlandningar i slow motion. Måste ha tagit viss hjärnkapacitet att så missforma (för att ”bevisa” aktuellt syfte), men framfördes med stone face och dessa kalla ögon.

       • Erik says:

        Språket består av en värderande del och en logisk. Strippar man språket på den värderande delen
        återstår endast språkliga ekvationer, som vid en första anblick framstår som obegripligt. Detta var essensen i Tractatus Logico Philosophicus som var den enda bok Wittgenstein skrev som börjar just med en sådan språklig ekvation: ”världen är allt som är fallet”. Allt som kan sägas med ett helt logiskt språk är således alltid sant. Det som inte kan tala om, skall man tiga om. Förstår man det här förstår man när någon ljuger med språket, genom att helt enkelt prova satsdelarna om dom har en sanningsfunktion som håller logiskt fram till nästa sats (av satsdelarna) till meningen avslutas med en punkt.

       • Erik says:

        Öppna-era-hjärtan-talet. Som en förälskelse, ljuvlig när den knoppas, sedan är det inte mycket mer. När man öppnar hjärtat stänger man samtidigt ner hjärnan. Det är så en diktatur vill att vi ska respondera på deras ologiska och motsägelsefulla budskap, med hjärtat, inte med hjärnan. Till sist säger meningen att det är Ni som ska öppna Era hjärtan, inte vi, till skillnad från att alla ska öppna sina hjärtan. Tänk dig det samtalet i en relation: du ska öppna ditt hjärta, men inte jag.

        • Erik says:

         Önskan från makten sidan att vi ska öppna våra hjärtan och samtidigt stänga ner vår hjärnor har varit extremt tydligt under hela pandemin. Dom vill att vi ska ta vaccinet för att skydda de som är vaccinskadade, som alltså redan är skyddade av ett skydd som inte skyddar? Det farliga viruset kan tas sig egendom tre vacciner plus boosters men aldrig ett munskydd?

        • Loa says:

         “Som en förälskelse, ljuvlig…” Nej, vet du vad. Jag tappade hakan när FR gav detta sommartal. Bortsett från den kognitiva dissonansen att detta kalla stoneface pratade om ”hjärtan”, så var min stora undran: Skulle detta vara valfläsk? Att bjuda på inget, dessutom tillstå att man slösat? Misskött statsfinanserna – hoppsan – och nu behöver vi blodtransfusion så invandringen kan fortsätta… Det enda jag kunde tolka var att denna konkursdeklaration skulle dra undan mattan för S, bidragsparti per definition. ”Rösta inte på S, för de har inte råd att infria sina ’löften’.” Vilket ju också var vad Magdalena Andersson sen sa, ”ladorna är tomma”. – Vad är detta för ledare? Förutom att de slösar bort våra pengar och importerar folk vi inte vill ha, så är de ju helt fel i huvudet: Att skryta om det är väl inget sätt att vinna ett val? Det är inte bara logiken som tryter; det är förståndet.

   • Savalle says:

    Mitt i prick!

    Ett narrativ låter ju lite som det där musikinstrumentet som stackars apor ibland tvingas att veva runt för att generera pengar till sina ägare, så tankarna förs till den långnästa damen ”där uppe” då hon vevar på sitt negativa trutpositiv framför kamerorna producerande sina spökskrivna, narrande haranger.

   • Mo says:

    Sture, ” strunt är strunt och snus är snus, om ock i gyllne dosor ” / Fröding.

   • Erik says:

    Ett språk kan bara förstås inom sitt eget kontextuella sammanhang och står man utanför det sammanhanget förstår man inte heller språket (även om man förstår orden) då man inte förstår världen språket är sprunget ifrån. Till exempel: vad skulle ett lejon säga om vi förstod deras språk? Det spelar ingen roll vad lejonet säger till oss för vi förstår inte lejonets värld och förstår vi inte lejonenens värld kan vi inte heller dess språk som är sprunget ur deras värld som vi inte delar.

    • Erik says:

     Djur ljuger aldrig – en hund kan inte ljuga i sina signaler till omvärlden då hunden inte förstår vad en lögn är. De som inte förstår globaliseras värld kan inte heller avkoda deras språk. De som förstår globaliseras värld förstår också deras språk, oaktat hur mycket dom än ljuger.
     En ateist förstår inte ett religiöst språk, för de delar inte den religiöses värld.

     • Savalle says:

      Jo, Erik, hundar förstår och genomskådar lögner och kan själva ljuga.

      Ett tydligt exempel: Jacky var en hund som jag växte upp med. Hon var mycket matglad, så vi var tvugna att se till att hon inte fick för mycket för att undvika att hon skulle bli överviktig.
      Vårt vardagsrum var på övervåningen och köket där nere. En gång gick Jacky ner till köket och gnällde efter mat. Jag gick ner i trappan och sa att det var nog och hon slutade upp. Något senare gick hon ner igen och krafsade på ytterdörren som tecken på att hon ville gå ut. Jag gick ner för att släppa ut henne och när jag skulle öppna dörren sprang hon snabbt och glatt ut i köket och ställde sig vid sin matskål och tittade uppfordrande på mig, skällande och ivrigt viftande på svansen. Då fick jag mig ett gott skratt!

 15. Loa says:

  Den fruktansvärda – mindboggling – nyheten från Craig Paardekooper om den farmacidala kartellens gifttester på jordens befolkning
  https://hillmd.substack.com/p/vaccine-batches-vary-in-toxicity
  fortsätter att spridas:

  Mainstream scientists now embracing vaccine depopulation explanation for why the vaccines are killing so many people
  January 12, 2022
  https://www.naturalnews.com/2022-01-12-mainstream-scientists-now-embracing-vaccine-depopulation-explanation.html
  Jesper Johanssons mkt bra intervju med Reiner Füllmich och Ulf Bittner!

  återpubl. January 24, 2022 på
  https://stillnessinthestorm.com/2022/01/mainstream-scientists-now-embracing-vaccine-depopulation-explanation-for-why-the-vaccines-are-killing-so-many-people/

  — Lot numbers for top vaccine manufacturers Moderna, Johnson & Johnson and BioNTech-Pfizer have much higher mortality rates than vaccines made by other pharmaceutical companies.
  — Vaccine makers are currently still experimenting with doses to find out which ones are the most lethal, Dr. Füllmich stated, citing the Corona Investigative Committee. Those findings constitute evidence for massive punitive damages and charges of murder and attempted murder.

  In an interview, journalist Ulf Bittner from EU/EES Healthcare blog and Sverige Granskas said that there are links between vaccine lot numbers that are traceable to injuries and deaths to regions of Sweden, according to the outlet, which added: “Bittner is in contact with a vaccine coordinator who has provided documents to keep track of how many people have been injured and lost their lives related to the different batches of the so-called vaccines.”

  Läskigt med en svensk lista..
  https://www.howbadismybatch.com/
  !! NEW : Revelations from Sweden See Sweden
  https://www.howbadismybatch.com/sweden.html
  In this report, submitted by independent researchers in Sweden, it appears that when new lots are released MONTHLY, they are of varying toxicities, and these toxicities decline alphabetically, for each month. The same pattern is repeated each month.

  The author describes these results as ”devastating”, and says that they indicate dosage testing on a monthly basis in Sweden.
  Report on Batches for Sweden

  Contact
  covidscienceteam@protonmail.com

  Created by Craig Paardekooper ©2021

 16. Astrid says:

  Sprutorna och vaccinpasset avgör mycket. De utgör ett vägskäl.
  ”Detta är vår sista försvarslinje nu”, poängterade Magnus Stenlund i Swebb TV härom dagen.
  Så sant.
  Tvångsinjektioner fyra gånger om året, var tredje månad, planerar Österrike för. Utan medicinska skäl. Det ska tydligen genomdrivas även om det inte finns något farligt virus alls.

  Man vill markera att individen inte ens äger sin egen kropp, utan staten. Och att makten har rätt att spruta in vad den vill i oss. Rena giftet eller bara saltlösning för de utvalda.
  De som fått saltinjektion istället för aktiv substans är ju lika ovaccinerade som vaccinvägrarna men erhåller vaccinpass som ger dem rättigheter ovaccinerade nekas.
  Tokerier.
  Det gäller att vara ”stark i anden” som Jesus Kristus uppmanade sina följare till. Att inte ge vika.

 17. Mo says:

  Norska FHI vill ta bort restriktionerna och öppna upp landet, det anses vara ett bra tillfälle att låta smittan spridas nu när många har fått en tredje dos. Effekten av smittspridningen anses gynnsammare än följden av långdragen nedstängning av samhället.
  Danmark öppnar upp helt 1febr, det innebär slutet för restriktioner och coronapass .

  https://www.nrk.no/norge/fhi-anslar-3_4-millioner-smittede-i-vinter-_-anbefaler-a-lette-pa-tiltak-1.15828356

  • Savalle says:

   Jag ska gallra bort mina värsta Norge-vitsar om det blir så, men här är en i mellanklassen (Ragnhild har säkert förståelse och är välkommen att kontra).

   Två norska piloter samtalar i cockpit efter nödlandningen:

   – Oj, vilken kort landningsbana!

   – Ja, och så bred den var!

   • Mjölner says:

    Savalle! Hur sänker man en norsk ubåt?

    • Mjölner says:

     Det är snöstorm och noll sikt på Arlanda. Flygförbud råder.
     Plötsligt meddelas – Finnair 367 från Helsingfors har landat.

     • Mo says:

      Ja frågan är om inte finska sisun och småländska envisheten sitter på samma gen ?

      • Det kanske ÄR samma gen, men den kommer kanske till uttryck på lite olika vis i skilda kulturer! 🙂

       • Mo says:

        Dackeblodet ?

        • Jadu, dackeblodet fräser i venerna! Jag är född några mil norr om Vissefjärda där den berömda Dackegrottan är belägen. Dit åkte vi naturligtvis några vändor på studiebesök från kommunens skolor.
         Vidare råkade jag landa i Virserum under min exil och träffade där på en kollega som var dackekännare. Ett berömt slag lär ha utspelat sig där även om experterna inte stödjer hypotesen. Kanonkulor har hittats på Skallö, i Virserumssjön t ex. En intressant sak som han berättade är att den dackestaty som välkomnades av virserumsborna och som tronar på bästa plats i ”centrum”, ratades av Växjöborna p g a att de tyckte att Dacke var lite väl statsfientlig. De var nog lite känsliga för upprorsmakare där i finstaden 🙂

         • Mo says:

          Han var den förste som förstod att kämpa emot imperialismens intrång som infördes med överhets tyranniet. Vi fick bocka och finna oss i den rätta läran.

          https://www.lindelof.nu/nils-dacke-och-dackefejden-4/

          • Tack Mo för den spännande miniserien om Nils Dacke. Sjön där slaget stod i Virserum heter Hjorten, så jag rättar mig där. Intressant att det var bl a Moberg som tolkade Dackes handlingar som frihetliga och nationalistiska, och att 1900-talet därmed blev en vändning av attityden till Dacke. Vi känner ju igen oss i propagandan mot frihetsrörelsen och nidbilderna av liberala värderingar…

      • Mjölner says:

       Mo, detta är faktiskt sant. Jag väntade på planet till Sundsvall när högtalaren meddelade detta.

    • peterkrabbe says:

     SÄPO godkände efter viss tvekan din kommentar!

    • Savalle says:

     Knackar man på? 🙂

   • ragnhild says:

    Jeg tok den, takk for latter. Hevnen uteblir – foreløpig… 😉

    • ragnhild says:

     Nå tar jeg pause; jeg svarer jo i hytt og vær, her til vitsen du ga ut – den om de to norske pilotene…

     Humor er et måste, punktum.

  • Loa says:

   Har på em tittat på Gemensam covidbulletin från Myndigheterna på tv2.
   Tre för mig okända /harmlösa ansikten från FHM, Socialstyrelsen och MSB.
   Åtgärd 1: alla ska vaccinera sig.
   Läser på textremsan: 86 % av svenskarna 12 ÅR OCH ÖVER är covid19injicerade.
   Den forsätter med ’insjuknade’ och ’döda’ – alla MED covid19. Alltid något, att de korrigerat språkbruket.
   Britta Björkholm på FHM börjar tala om ”gruppen femtielvaåringar”. På allvar, jag trodde hon var självkritisk!
   Nej – jag vaknade till – och ännu mindre den unga på-hugget-journalisten från Ekot. Hon undrade verkligen varför man inte vaccinerade femtielvaåringar.
   En senior gaggade och längtade efter en fjärde spruta, som han hört från Israel skulle vara jätteeffektiv.

   • Loa says:

    Vad farao är detta? “rekommenderar”? ”GODKÄNT”??

    https://www.friatider.se/ingen-allman-vaccination-av-barn-5-11-ar

    Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan slutet av oktober 2021 allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige.
    Diskussion kring beslutet har bl a förts med Barnläkarföreningen, Skolläkarföreningen, Riksföreningen för skolsköterskor, Barnpsykiatriska föreningen, Smittskyddsläkarföreningen, vaccinsamordnare inom regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
    *** Det är väl de som får bonus? *** ,
    Läkemedelsverket och Statens medicinetiska råd (Smer).
    *** Låter mer nersmetat är etiskt. ***

    Vaccinet mot covid-19 är godkänt för barn från 5 års ålder, och rekommenderas sedan slutet av december till barn mellan 5 och 11 år som är extra känsliga för luftvägsinfektioner.

    Vem i Sverige har ”godkänt” detta för vår yngsta generation? Det är alltså ett ALLMÄNT godkännande fr o m 5 års ålder! Låt vara att det ”rekommenderas” endast dem med luftvägsinfektioner. Vilket torde vara alla barn som vistas på dagis. Lägligt inför dessa vab-månader..

 18. Mjölner says:

  De glasögonprydda skönheterna från folkhälsan och socialstyret meddelar genom SVT,TV4 att man ännu inte lyckats ta livet av alla äldre som bor på särskilt boende trots tre doser ”vaccinsmörja”.

  Man räknade fel, de är mer seglivade än man förmodade.
  På grund av denna missräkning propagerar man nu intensivt för vaccinering i hopp om att kunna förbättra dödssiffrorna.

  Samtidigt beklagar man sig över att ”ligga efter” eller att vissa verksamheter på regionerna ”ligger nere”. Om nu läget verkligen är så ansträngt är det väl inte särskilt smart att störa de nödvändiga verksamheterna med ytterligare en vaccinkampanj. Va! eller?

  Att folkhälsan och socialstyret ligger efter eller nere vet alla sedan lång tid. Där har man ingen aaaning om hur långt vetenskapliga fakta kommit. Där blundas febrilt i akt och mening att bortse från alla vetenskapliga råd och rön. Man biter sig krampaktigt fast vid lögnerna om PCR-tester och vacciner. Hur länge kommer detta att hålla?

  Det skulle förmodligen bli bättre eller minst lika bra om vi i stället tillämpade det gamla systemet med medicinmän i stället för FHM/socialstyret.

  • Savalle says:

   Under Ryska revolutionen hade bödlarna kvoter som de var piskade att uppfylla, så och så många till den dagen…

   Det är inte bara Pravda som fått en renässans i vårt land.

 19. Loa says:

  Man får verkligen en illustration att i Sverige ryms bara en åsikt i taget. Ukraina seglar upp när covid verkar lägga sig. Och innan dess, vart tog Greta vägen?
  Den hajpen har orsakat enorm skada i unga själar
  Universitetet ska bota klimatångest med KBT-behandling
  • 25 januari 2022
  https://samnytt.se/universitetet-ska-bota-klimatangest-med-kbt-behandling/
  Linköpings univ. (förstås)

  Steriliserar lika bra som covidvaxxinet:
  Fyra av tio unga vågar inte skaffa barn för klimatkrisen

  • Erik says:

   Det stämmer Loa. Sverige är ett herrelöst segelfartyg, utan någon vid rodret. Minsta opinionsvind driver därför skeppet åt det håll vinden blåser – därför ryms bara en åsikt i taget.

 20. Loa says:

  De goda krafterna arbetar på; om inte skulle här vara ännu värre:
  från klimatförstörelse till den blodtörstiga cabalens barnarov, och allt däremellan.

  B Fulford 24 jan. -22 påminner om denna GODA (/tragiska) nyhet; Evergreens inventering klar.

  … look a the picture below to see what came from the Evergreen container ship when it got stuck on purpose in the Suez Canal and was later taken over and searched for several weeks at another location. The list includes children, weather modification equipment and nuclear warheads.


  Ingen källa, men det stod mycket i våras:

  https://beforeitsnews.com/politics/2021/04/trafficked-children-bodies-weapons-found-on-evergreen-ship-blocking-suez-canal-3230145.html

  https://themarshallreport.wordpress.com/2021/04/03/navy-seals-rescue-over-a-thousand-trafficked-children-and-dead-bodies-out-of-shipping-containers-in-the-suez-canal/

  The Secret Contents of Evergreen Container Ship
  Kaan Sariaydin
  https://www.bitchute.com/video/z8UlOSNJJGlQ/ 9 min.

 21. Mjölner says:

  lFör att i någon mån återknyta till Peters rubrik Felen med elen.

  I dag har jag via telefon samtalat med min vedleverantör som har ett litet företag med inriktning på köttproduktion och skogsentreprenad.

  Situationen för bönderna är mer än allvarlig.

  Då vi känner varann väl blev samtalet fritt och obesvärat.
  Han har satsat på frigående köttdjur där kalvarna diar mamma och Mulle sköter återväxten. Köttpriset nu kan anses acceptabelt.

  Hurra för detta! Vi som äter kött märker prishöjningarna. Men prishöjningarna kommer inte producenterna till del. Alla höjningar stannar i fickorna på personer som inte har den blekaste aning om köttproduktion. Samtidigt krävs allt mer tid för certifiering och godkännande. Ett oändligt tidskrävande pappersarbete som lök på laxen.

  När det gäller skogsnäringen är situationen likartad.
  Det krävs av den som säljer sin skog till sågverken skall bevisa att virket verkligen tillhör den som äger skogen. Till detta kommer som ovan beskrivs pappersarbete och certifieringar i det oändliga. Man bortser från att redan lastbilen som hämtar virket i skogen plockar virke ur olika högar och blandar redan där bort ursprungsägaren.

  Man är även skyldig att närvara vid diverse föreläsningar om hur man skall hantera sin egendom, skogen.
  Samtidigt tar man ut avgifter för certifieringarna, årsavgifter på 25000 förekommer.
  Till detta kommer snabbt stigande priser på diesel. el och foder. Många grisuppfödare och mjölkbönder har kastat in handduken man klarar helt enkelt inte betala fakturorna
  Elräkningar på 100.000/mån och mer är inte ovanligt.
  Det är landsbygdens företagare som levererar vår basföda. Det är en skamlig och förödande politik som förs i regeringskansliet ock riksdagshuset

  • Mo says:

   Om regeringen skapar 10 pappersarbetare utifrån 1 bondes slit då är det lätt att se var du skall fiska röster.

  • Mo says:

   Här har du ett annat exempel på regeringens jobbskapande. Ska det vara så svårt att beställa lite vaccin !

   Klicka för att komma åt tillgang-till-vaccin-mot-covid-19-s-202007.pdf

  • Savalle says:

   Det är som de passiviserande femårsplanerna som totalt sänkte ekonomin i Sovjetunionen och DDR och ledde till umbäranden, svält och ofrihet.

   Politruksoppa!

  • Jonas says:

   Stefan Torsell en av många genuina Sverige vänner har sagt att ”vi har mer än 500 myndigheter i Sverige, vi kan utan vidare stänga ner hälften av dem och vi kommer inte märka att de är borta”

   Min egen erfarenhet av vårt land, de korrupta ledarna och alla dessa jä_la myndigheter är att de en gång i tiden kom till för att leverera hjälp och service åt det svenska folket men idag gör de allt för att göra livet omöjligt för oss alla. En annan lärd man/kvinna har konstaterat att vi i i Sverige nu har 30% offentlig anställda dvs. anställda inom stat, landsting och kommun, 2030 kommer denna siffra att uppgå till 50% dvs. hälften av allt arbetande folk i landet får sin lön av skattepengar.

   • Tack för bra och användbar information, Jonas. Det är väl det vi kallar basinkomst eller medborgarlön? Allt medan folket blir hemlösa och svälter ihjäl.

    • Mo says:

     Det kanske kan underlätta övergången till medborgarlön. Med rätt lokalpolitiker kan det bli bra.

     • Det kan faktiskt vara en medveten plan, och ett av syftena med coviden är förstås att minska antalet medborgare som behöver den! 1991 satt en representant från Trilaterala kommisionen i en TV-soffa och berättade att en medborgarlön skulle bli nödvändig, tids nog, En enhetlig summa pengar för icke-arbete vare sig det gäller sjuka, arbetslösa eller pensionärer skulle spara in väsentligt på administrationen, alltså de 50 % av befolkningen som annars är offentliganställda år 2030.

      Folk med kunskaper som behövs i ett nytt system kan ju alltid ”svartjobba” om de inte klarar sig på medborgarlönen eller för att de har lust. Alla jobb kopplade till systemet kommer att försvinna, precis som ”planekonom” har gjort sedan kommunismens fall.

      Begreppet ”svartjobb” kommer i ett sådant system att försvinna. Det blir en skattefri marknadsekonomi, och skuld- och räntefria pengar för de som har företagsidéer.

      Det börjar kanske bli dags för Per Lundgrens Nya Ekonomiska system?

      https://nyaekonomiskasystemet.se/

      Engelsk översättning av Per Lundgrens Nya Ekonomiska system:

      Klicka för att komma åt The-Human-Society-Per-Lundgren.pdf

      • Mo says:

       Ja ett nytt ekonomiskt system håller på att växa fram och det är oerhört viktigt att vi är med och medverkar till hur det skall utformas. Medborgarlön finns redan och tillfaller stora delar av befolkningen men svensken faller utanför. Men det blir ett sätt att selektivt öka landets befolkning. Vi är snart inte längre HERRE i vårt eget hus, vi har fått lära oss att bocka så det sitter i ryggmärgen dvs befriad från hjärnans tanke.

       https://www.friatider.se/lettland-litauen-och-polen-far-sanka-komfort-och-bidragsniva-invandrare

       • Jaha, minsann! Vad kan orsaken vara till att Sverige stödjer förslaget? En strategi för framtida behov, eller?

        • Mo says:

         Skulle tro det, kostnaderna behöver förstås sänkas på hemmaplan så att pengarna räcker till politikerlöner.

         • Ja du – politikerlönernas prioritet är nog det enda som kan skjuta röstboskapens privilegier i sank. Politikerna kanske har gett upp om ett fortsatt sossevälde, och då är det ju inte heller så viktigt med boskapen…

          • Mo says:

           De ger inte upp sin kulturmarxism så lätt.

           https://www.friatider.se/polisens-arabiska-dans

          • Hur tolkar du den svenska positiva iinställningen till neddragningar för asylsökande (och kanske andra invandrare)? Eller någon annan som har en idé? Peter kanske ser något syfte?

          • Det kanske handlar om polariseringskraften – att dela upp icke svenskar i en ingroup och en outgroup såsom redan skett med icke arbetande och arbetande?

          • Mo says:

           Min första tanke blir att de helt enkelt har förlorat kontrollen över invandringen och söker vägar att bättre reglera den. Dels tror jag att det är starkare krafter som trycker på, det är således inte längre deras eget val. Dels börjar de som har fått fäste i landet kräva mer än bara bröd, de vill ha sin del av makten. Det ser du ganska tydligt i videon ovan men den svenska eliten ”såg det inte komma”. Den svenska socialdemokraten har villigt följt sin herres kommando, de nya är inte lika lätta att dressera. Makten är väldigt beroende av sina undersåtar, kyrkans män och numera politiker med administrationer, inte så stor skillnad egentligen. Men Peter kanske förstår det här bättre.

          • De kanske helt enkelt ser risken att behöva gnaga medborgarna in i benen? Efter en viss gräns passerats blir det revolution, eller rättare sagt efter en viss gräns passerats måste de höja skatterna dramatiskt, och det orsakar revolution.

          • Mo says:

           Kontrollen är oerhört viktigt för dem. Det som är svårt att förstå är vad de vill åstadkomma med makten, vad är deras mål ?

          • Ibland dyker tanken upp att de vill ha den eftersom de inte kan släppa den – för om de gör det, måste de stå till svars för så oändligt många oförrätter mot enskilda, och vi har ju EKMR som gäller fortfarande även om den satt löst i covidiotinspektaklet. Så länge de krampaktigt kan mota folk vid grinden, sipprar det bara ut lite efter hand i springorna, och de hoppas kanske hinna undan porten rämnar. Bara en tanke, som sagt…

          • Mo says:

           De kör landet och moralen i botten, det är säkert målet på en högre nivå även om politikerna själva inte förstår det. Men som du skriver vi har EKMR, det är inte många som vet vilken kraft den kan innebära för alla dem som nu sätts på undantag. Problemet är att få med oss juridiken som missgynnar de egna medborgarna eftersom vi saknar statligt ekonomiskt rättskydd till skillnad mot de inkommande. Vad fan får vi för skatten ?

          • Det frågar sig trion Kent Lagerquist, Ulf Beijerstrand och Anders Axner också med projektet Medborgarresan!!

           Intressant pod om vad man kan göra åt överträdelserna av EKMR. En gemensam turnébuss ska ta dem in i riksdagen hoppas de. Det börjar nog röra på sig, och det är ju Covidotin som samlat kraft till det.

           Tyvärr gick KL bort i slutet av januari, men han har ju satt sina märken i parketten!

           https://newsvoice.se/2022/01/medborgarresan-kent-lagerquist/

   • Loa says:

    Den ofantliga sektorn.

  • Jonas says:

   Vad gäller elpriset och alla kriminella som tjänar enorma pengar på det höga priset så är detta lösningen.

   Påstås vara Nicola Teslas kvantum generator och baseras på Neodym magneter. Själv är jag tekniker och arbetar med energi frågor sen 20år och min egen uppfattning är att detta är ren bluff men frågan är vad Neodym magneterna tillför, det kan jag inte svara på?

 22. Mjölner says:

  Kan inte hålla mig. Så här på Fredagskvällen måste vi njuta av en äkta norsk historia
  Ursäkta den undermåliga norska språket.

  Fru Mickelsen har sömnproblem och söker läkare.
  -Nå fru Mickelsen hvordan presenterer sig problemet
  -Kan icke sove.
  -Ni siger att dere icke kan sove.
  -Ja ackurat.
  Har fru Mickelsen prövet ryggläge.
  -Går icke
  -Varfor icke?
  -Då kommer Mickelsen.
  Har ni prövet sidoläge.
  -Ja det har jag nock, men på höjre siden får jej ont i mjälten og på den venstre höres hjärteklappet.
  Har fru Mickelsen prövet magläge?
  Då känner doktoren icke Mickelsen.

 23. Mo says:

  Protester i Kanada.

 24. Jonas says:

  Frugan fick köra in svärmor 80år på akuten för tre veckor sedan, hon hade feber, och var allmänt dålig. Två veckor tidigare hade hon varit sängliggandes i tre dagar med feber och kraftiga uppkastningar men blev sedan bättre. På sjukhuset tog de Covid test som blev negativt, de tog också ett Covid test som skulle ta ett par dagar att få resultat av vilket sedan också visade negativt. Tredje dagen konstaterade de metastaser på levern, blödande magsår och hon hade nu plötsligt fått svår diabetes. De tog dagligen Covid test och efter en vecka visade det positivt och då flyttade de henne till en Covid sal. Hon blev egentligen bara sämre och sämre men efter 2,5 veckor skickade de hem henne trots våra protester för vi ansåg att hon var för dålig för att kunna ta hand om sig själv och att klara ut detta med diabetesen och det dagliga insulinet. Tredje dagen hemma konstaterade hemvården att hon hade ”råkat” ta dubbla doser insulin och då ringde de efter ambulans. Hon ligger nu svårt sjuk i Covid och får maximalt med syre. Läkaren meddelade i förrgår att hon blöder både nere och uppe och måste därför akutopereras men efter en timme konstaterade de att hon troligen inte överlever en operation. Alla hennes organ har nu börjat stänga ner och själv svårt omtöcknad har hon sagt att hon orkar inte längre och vill att det ska ta slut. Till detta hör att jag och frugan är sjuka i influensa ( omicron? ) troligen smittade av svärmor då vi besökte henne de få dagar hon var hemma och vi får därför inte gå i närheten av sjukhuset så svärmor ligger där helt ensam och övergiven. Som jag ser detta så har sjukhuset smittat henne med Covid vilket hon nu troligen inte överlever, hon blir alltså ytterligare en siffra i Covid 19 statistiken. Jag vet att hennes framtids utsikter med metastaser i levern och en tumör någonstans i kroppen inte är de bästa men hon hade kanske kunnat få en tid till och vi hade kunnat ta farväl av henne på det vis man ska göra.

  Min fru är nu helt nerbruten av detta då hon och svärmor stod varandra mycket nära, de var som bästa kompisar.

  Säger bara fy fan för de jäv_lar som skapade och släppte ut detta virus och må dagen komma för upprättelse för alla som drabbats.

  • Jag känner verkligen med dig och din familj i denna eländiga covidioti, med en vårdapparat som verkar helt efterbliven och känslomässigt handikappad. Ja, vad skulle din svärmor hemma att göra, hur kan man behandla en gammal människa på det sättet?

  • ceskyraj says:

   Jonas, jag har läst allt om det som drabbade din svärmor. Jag beklagar så mycket och är ledsen. Själv är jag pensionerad sjuksköterska med sista arbetsplats på äldreboende och har sett hur illa våra gamla (själv 76) behandlas. Jag hoppas, att ni får ta farväl av er mamma/svärmor. Varma tankar och kramar från mig.🙏

  • Savalle says:

   Jag önskar dig, Jonas, och din familj, kraft att gå igenom detta svåra.

  • Mo says:

   Jonas, hoppas att ni på något sätt kan förmedla kontakten till er svärmor, det finns väldigt mycket fin och omsorgsfull vårdpersonal och så har ni telefonen som kan hjälpa till. Förhoppningsvis återhämtar sig din fru snabbt så att hon kan vara nära sin mamma, den fysiska kontakten är viktig för båda. Jag vet inte vad sjukhuset har för riktlinjer men det finns antigentest för självtest att köpa på apotek, så att man kan försäkra sig om sin egen smittfrihet före besök.

   • Jonas says:

    Både frugan och svärmor är spirituella, de hade syner om saker som skulle hända och som ofta visade sig vara rätt. Det är inte mycket jag har kommit undan med under våra mer än 40år tillsammans. Vi talade om detta igår då jag framförde att hon kanske kunde ta farväl av sin mor på det andliga planet, svaret jag fick var att det hade hon redan gjort men att det inte kompenserade för den fysiska kontakten och att hon ville vara ”där”.

  • Jonas says:

   Svärmor somnade in ett par timmar efter midnatt, hon var hela sitt liv en kraftfull kvinna med stundtals starka åsikter, inte minst vad gäller Covid 19 och massvaccinations programmet vilket hon inte accepterade, vi har inte påverkat henne i dessa åsikter. Kan inte låta bli att undra om hennes öde är en ”högre makts” sätt att ”knäppa oss på näsan”, kan livet verkligen vara så grymt och orättvist?

   • Jag beklagar verkligen, Jonas. Du har ju också haft flera runt dig som fått ge upp andan för covid/vaccub. Jag tänker ibland också som du. Är det mitt eget fel att saker händer när jag går emot etablissemanget. Ja, kanske är det den lede som ibland lyckas få in ett finger i ögat? I så fall för att få oss att reflektera över själva händelsen, inte orsaken till den, tänker jag.

   • Mo says:

    Nej Jonas, det var inte högre makter. Det var sjukhusets dåliga omdöme när de skickade hem en svårt sjuk 80-åring som de dessutom ordinerat insulin för egenbehandling vilket hon naturligtvis inte hade förutsättningar att klara av. Fint för din fru att de hade tagit farväl den andliga vägen.
    Det dåliga samvetet skall inte vila på era axlar, det hjälper inte att bli ledsen eller bitter. Men att bli riktigt förbannad på systemet och jobba för en förändring är konstruktivt, men det gör du ju redan.

   • Savalle says:

    Jonas, här är en enkel och bra genomgång av hur Bibeln förklarar varför livet kan vara så grymt och orättvist.

    https://www.jw.org/sv/bibliotek/b%C3%B6cker/Hur-man-finner-lycka/Varf%C3%B6r-till%C3%A5ter-Gud-ondskan/

 25. Mo says:

  NATO provocerar Ryssland med robotar vid gränsen. Varför vill man ha en konflikt ? USA lyckades inte med hot och repressalier hindra gasen att flöda i Nordstream 2 till Europa. Kommer kranarna att stängas av nu ?

  https://www.friatider.se/ryssland-floskeltyngt-och-pinsamt-svar-fran-nato

 26. Savalle says:

  ÄNTLIGEN!!!

  (Folkets Radio: Per Shapiro – Pressträff FHM om covid 19 27 januari 2022)

  FMH ställs mot väggen!

 27. Savalle says:

  Vi svenskar riskerar att få betala skadestånd på upp mot trettio miljarder:

  ”Efter tidigare stämningshot står det nu klart att Huawei drar Sverige inför rätta i en internationell skiljedomstol, för att den kinesiska telekomjätten portats från det svenska 5G-nätet. Skadeståndskravet uppgår initialt till minst 5,2 miljarder kronor, men skulle kunna landa på uppåt 25-30 miljarder.”
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/huawei-stammer-sverige-pa-mangmiljardbelopp-efter-5g-upphandlingen

 28. Sven says:

  Det är elnät och elhandel.
  Du verkar ha Eon för båda.

  Det är marknadspriser för elhandel. Det finns femtioelva företag som försöker tjäna lite extra på detta att köpa el från Nordpool och sälja till kunder.

  Du kan byta leverantör av elhandel.
  https://elpriskollen.se/

  Jag har bytt till Tibber.

  Än så länge är det marknadspris för ett kg potatis. Jag hoppas att du inte vill att staten skall reglera detta också.

 29. georg says:

  Krabbe, du är inte ensam. Men nästan verkar det som. I varjefall är det inte många av din sort som hörs, eller vågar höras. Jag håller på bli ovän med alla vänner och bekanta, för att jag har
  ”fel åsikter”, taket är lågt i detta ”kommunikationens högborg” får ingen kommunikation ske. Ett samhälle som inte tål dialog kommer att dö, det måste dö. Varje organism på jorden har kommunikation till och från den huvudsakliga överordnade ”beslutscentralen”. När kommunikationen upphör går organismen in i väggen. Har ingen aning om vad den håller på med.

 30. Pingback: Prydligt Sverige Ab - Kontrollera Detaljerad Information Online - SwVast

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: