2030 Agenda och Maktens Män – kanske hänger det ihop så här! Del 2.

I föregående inlägg har vi bekantat oss med George Soros, världens rikaste man och centralfigur i världens ekonomi idag, en man med direktkanaler in i såväl Världsbanken som IMF (Internationella Valutafonden).   Den ungerske Soros är förvisso inte ensam i den ekonomiska världstoppen, där har vi också familjen Rockefeller, ursprungligen från Tyskland, familjen Rothschild som har sitt ursprung i Österrike- Tyskland och den lite udda konservative förmodligen blivande presidentkandidaten Donald Trump.

g_soros

George Soros

Låt oss då titta på Soros plan för Europa med avseende på flyktingkrisen, som han själv är mycket behjälplig med att elda på:

Soros anser att EU måste acceptera minst en miljon migranter årligen under överskådlig framtid. Dessa bör fördelas ”rättvist” över Europa så att den ekonomiska bördan blir delad mellan staterna. Kostnaderna beräknar Soros uppgå till c:a 150.000 kronor per invandrare under de första två åren för att därefter minska. Han nämner dock inte att till det första årets 150 miljarder läggs varje år ytterligare 150 miljarder för varje nytt år – under överskådlig tid. Som tidsbegrepp kan vi möjligen använda Agendans 15 år, vi får då ett behov om 2.250 miljarder för perioden. Till detta kommer att kostnaden för att ta emot invandrare i Sverige är betydligt högre än i övriga Europa på grund av våra standardkrav och bidragsnivåer. Finansieringen föreslår Soros skall ske genom att nationerna eller EU ger ut statsobligationer, d.v.s. lånar upp kapitalet och därmed ökar sin utlandsskuld. Eftersom den upplåningen bara kan komma från familjerna ovan skall vi titta närmare på detta förhållande nedan, detta är själva motivet för Soros intresse i migrationen. Soros betonar att migranterna skall placeras där de själva vill bo för att man skall få en fredlig lösning. Eftersom detta är en utopi kan vi här se ett undergångsscenario för Europa. Vill exempelvis engelsmännen att London skall ha en muslimsk befolkning som uppgår till 95 % och med införd sharialag? Knappast. I Soros värld finns nämligen inga problem skapade av religiösa motsättningar – islam är väl som alla andra religioner? Eller?

Som andra punkt föreslår Soros att EU skall finansiera flyktinglägren i Libanon, Jordanien och Turkiet för att de 4 miljoner flyktingar som redan finns där skall få en dräglig tillvaro. Soros beräknar kostnaden för detta till 200 miljarder årligen, eller ytterligare 3.000 miljarder till notan ovan. Utöver detta behövs 100 miljarder årligen för att lösa situationen i EU:s randstater.

För det tredje vill Soros ha ett enda och gemensamt Invandrarverk för hela EU för att få en enhetlig asylpolitik och en harmonisering av bidragsnivåer och arbetsrätt. Vi kan alltså lägga ner vårt Invandrarverk och fokusera på att ta hand om dem som Bryssel skickar hit. Tanken är naturligtvis ett federalt Europa utan gränser som i förlängningen skall växa till den globala federationen.

Den fjärde punkten i Soros plan går ut på att skapa säkra invandringsvägar för migranterna till Europa. Med legaliserad invandring slipper man exempelvis olyckstillbuden på Medelhavet. En spindel i nätet skall då Turkiet vara, varifrån migranterna skall samlas upp och föras vidare. Denna diskussion pågår just nu genom att EU förhandlar med Turkiet om mellanläger på turkisk mark som skall finansieras av EU. Som motprestation vill Turkiet ha en snabb anslutning till EU. Om Turkiet får status av EU-land finns ju dessa migranter redan i Europa och kan fördelas över medlemsländerna enligt den uppgjorda planen. För Sverige återstår bara att låna upp pengarna, låta Soros sätta räntan och sätta igång med utbyggnaden av samhällsservice och bostadsbyggande, vilket i sin tur kräver ännu mer upplåning. Enkelt? Vi bör då räkna med c:a 3 miljoner invandrade migranter till Sverige eller det som var Sverige under Agenda-perioden, varav 80 % kommer att vara muslimer.

Soros femte punkt är helt enkelt att applicera detta förträffliga omhändertagande av migranter på resten av världen, regelverket skall bli globalt och gälla universellt.

Den sjätte och sista punkten i programmet innebär att civilsamhället med organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset m.fl. skall engageras med frivilliginsatser och insamlingar för att minska kostnaderna och garantera att den ideologiska fanan hålls högt i processen. Detta har redan genomförts i Sverige genom den Nationella kommitté som skall bildas efter 2030 Agenda, en kommitté som baseras på CONCORD-gruppen i Sverige kombinerat med globala företagsintressen som kan se migrationen som ett nytt sätt att tjäna pengar, exempelvis IKEA, H&M, Hamburgerkedjor m.fl. Privata byggbolag lär också ha intresse av att ansluta sig liksom våra globala arkitektkontor.

Detta budskap manglas nu ut genom Soros-kontrollerade Project Syndicate, en mediaorganisation som förmedlar färdiggranskade nyheter till hela världen. Organisationen täcker genom The World’s Opinion Page 468 nyhetsmedia i 153 länder, i Sverige Bonnierkoncernen med Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Om Soros får bestämma har vi snart det globala världsstyret genomfört, om inte genom sittande regeringar så genom styrningen av världsekonomin och mediakanalerna. Soros inbrytning i Ryssland misslyckades genom Putins uppdykande på scenen och Kina lär vänta på sig, men riktningen är redan utstakad.

Låt oss avsluta med en historisk återblick. Det är ingen tvekan om att Soros ambitioner har sin förebild i renässansens Europa, där familjen Medici blev en avgörande maktfaktor under flera hundra år. Från att ha varit en textilhandlarfamilj i Florens byggde man snabbt upp en enorm förmögenhet genom sin bankverksamhet. Under 1400- och 1500-talen var det inte mycket i Europa som kunde ske utan familjen Medicis finansiering. Genom att låna ut pengar till nationerna för krigföring stärkte man sin egen maktposition och fick direktinflytande i ett stort antal europeiska stater. Man ingick allianser med kungahusen och tillskansade sig den viktiga påvestolen. Samtidigt blev man i kraft av sin växande förmögenhet stora filantroper och möjliggjorde en kulturell utveckling utan motstycke genom att sponsra storheter som Leonardo da Vinci, Botticelli och Michelangelo.

Under 1800-talet var det familjen Rothschilds tur. Från en relativ fattigdom i Tyskland under början av 1800-talet byggde man under seklets gång upp en bankirverksamhet som i omfattning trotsade allt världen tidigare hade sett. Rothschilds förmögenhet var relativt sett större än Världsbankens idag. För att åstadkomma detta använde man samma recept som Medicis, att låna ut pengar till nationalstater istället för till privatpersoner. Genom statsobligationer som man köpte upp kunde man skapa ett nätverk som gav insyn in i de innersta regeringskretsarna. Genom att finansiera nationernas krigsinsatser kunde man tack vare sin insyn välja rätt sida och få snabb värdeökning. Vinsterna kom samhället till godo genom investeringar i den växande industrialiseringen av samhället, främst genom utbyggnaden av ett järnvägsnät i Europa. Även Rothschilds var stora filantroper och köpte enorma konstsamlingar som berikar allas vår tillvaro idag.

Soros har alltså tydliga förebilder i historien. Det är inte svårt att förstå att den enorma skuldsättning av Europa som migrationen enligt Soros eget scenario skulle medföra passar bra i hans ambition att återigen vara ”behjälplig” med utlåning till berörda stater genom obligationer eller fonder. Ju fler stater som krisar desto bättre för den som sitter på kapitalet. Ju större migration desto större behov av varor och utbyggd samhällsstruktur och därmed en ökad företagsamhet. Med hjälp av ett gigantiskt kapital kan man försäkra sig om total kontroll över samhället.

Det Soros inte vill tänka sig är att mångkulturen kanske inte fungerar. Vi får inte ett bättre samhälle bara för att dess invånare får en högre levnadsstandard om konflikter relaterade till olika trosuppfattningar bryter sönder våra både fysiska och mentala strukturer och låter oss alla hamna i samma spiral av sammanbrott som vi nu ser i Mellanöstern. Hur kommer vi själva att reagera när vår komfortabla existens hotas av skattehöjningar till följd av Soros förordade skuldsättning? Vi skall inte glömma att Soros spekulationer mot den svenska kronan under 90-talet gav kortfristiga räntor på 500 %. Kan vi lita på en sådan makthavare?

Avslutningsvis kan man ställa sig frågan om de ekonomiska vinsterna för finansfamiljerna genom en migration som är initierad av kriget i Syrien motiverar att krigshärden hålls vid liv. Om fred skulle råda i Mellanöstern skulle vi inte heller ha någon migration. I det perspektivet kan vi undra varför inte Obama går in och krossar ISIS aktiviteter, istället utrustas motståndsgrupper som alla vet kommer att bli efterföljare till ett eventuellt utslaget ISIS. Vi behöver inte bli förvånade över att Putin nu gör slag i saken för att avgöra och avsluta kriget – till gälla protester från USA och EU!

Peter Krabbe

30 Responses to 2030 Agenda och Maktens Män – kanske hänger det ihop så här! Del 2.

 1. bjornwiklund says:

  Tittar lite på siffrorna . .

  1miljon till EU då ”landar” Sveriges antal på:
  2% av en miljon dvs 20.000 årligen . . .

  200miljarder(2%)
  4 miljarder årligen . .

  något känns väldigt fördelaktigt med detta om fördelningen sker enligt en samma lika princip . . . nu taktar vi kanske 300.000 totalt till Sverige (150.000 ensamma som vill förenas med sina familjer i Sverige)

  Är man lite orolig så kanske denna miljon anses vara möjlig för vårt etablissemang . . .

  MEN om vi Sverige som är 2% av EU tar emot 200.000 så skulle hela EU ta emot 50gånger fler eller 100miljoner flyktingar . . . dvs efter sommaren är alla flyktingar inom EU . . .

  ”För Sverige återstår bara att låna upp pengarna. . .”
  fast med detta så slipper vi låna väsentligen mindre än nu . . .

  • peterkrabbe says:

   Sverige har en betydligt större del av invandringen idag än den proportionerliga. Om invandrarna själva får välja land är det troligt att denna trend fortsätter eftersom anhöriga och vänner redan befinner sig här. Soros önskemål om en ”rättvisare” fördelning lär aldrig få genomslag, det motstånd som finns i östra Europa har en djupare bakgrund än vad vi förstår.

  • Fredrik S says:

   @bjornwiklund
   ”MEN om vi Sverige som är 2% av EU tar emot 200.000 så skulle hela EU ta emot 50gånger fler eller 100miljoner flyktingar . . . dvs efter sommaren är alla flyktingar inom EU . . .”

   Min kalkylator säger 10 miljoner, inte 100.

 2. Patrik says:

  Kanske äntligen kan närma oss kärnan i denna sjuka politik som råder. Låter inte helt ologiskt att bl.a. Soros vill låta länder bli mer beroende av att låna pengar för att klara ökad migration. Men om målet för agendan är ett rent socialisktiskt samhälle utan kapitalism så kommer väll inte de stora kapitalgiganterna att vinna spelet?

  • peterkrabbe says:

   Kapitalism och socialism är förlegade termer i framtidens politik. Målen i Agendan kan tolkas som önskemål om en tyst men för all del nöjd majoritet med globalt utjämnad komfortabel levnadsstandard, kombinerat med ett elitskikt i toppen där den ekonomiska och verkställande makten är koncentrerad. Detta toppskikt har ingen nytta av en demokrati i traditionell bemärkelse utan vill kunna ta de stora besluten om exempelvis tillåten folkmängd utan diskussioner med en känslorelaterad majoritet. Genom att styra denna majoritet via censurerade media och begränsad yttrandefrihet kan man göra de ekonomiska dispositioner som behövs för att bibehålla sina förmögenheter och därmed den ekonomiska makten. Något tillspetsat och förenklat, men åt det hållet!

   • JAN BENGTSSON says:

    Mao vi bäddar för en järnhård diktatur på lite sikt?

    NWO har inget med demokrati att göra!

 3. Pingback: Itarkomed | Jan Millds blogg

 4. För mig ser hela detta upplägg endast ut som en omsorgsfullt utlagd rökridå, som folk lapar i sig som hungriga hundvalpar runt en mjölkskål, utan att tänka efter.
  Jag är rädd för att sanningen bakom detta, är både betydligt enklare och vidrigare i sitt nakna syfte.
  https://honesty4u.wordpress.com/my-weekly-thoughts/22-varfor-haller-hela-vastvarlden-pa-att-ga-under/

  • peterkrabbe says:

   Utan tvekan är ligger det en rökridå som skymmer de verkliga motiven, detta gäller globaliseringen, migrationen, EU:s avsikter och konflikterna i Mellanöstern i lika hög grad.

 5. Världen ropar på en Messias. Kanske är han snart här?

 6. Laban says:

  En fråga till Peter Krabbe! Hur är det tänkt att den globala eliten skall hålla ihop det mångkulturella samhället med tanke på att det historiskt sett alltid har lett till inbördeskrig när olika kulturer tvingas ihop. Sedan så kommer ju den muslimska befolkningen att öka markant och tillslut tränga undan och förinta det västerländska samhället och sharia kommer att införas, Hur har eliten tänkt där? Vill de verkligen ha ett Europa som är 100% muslimskt vad tjänar George Soros och de andra Bilderbergarna på det.

  • peterkrabbe says:

   Tyvärr vill man inte kännas vid den aspekten, det mångkulturella samhället får inte ifrågasättas. Alla är lika, tänker och fungerar likadant och har samma moraluppfattning. Soros är ateist och har aldrig förstått kraften i de olika religionerna, inte ens våra präster tror att muslimer har annorlunda målsättningar – alla skall samsas i våra kyrkolokaler. I själva verket är religionsmotsättningar orsak till de flesta av världens krig och konflikter. Därför kommer vi att få se sådana konflikter även i Europa, och gör det redan i mindre skala. Sannolikt är man cynisk nog att uppskatta krigen dels som ett sätt att minska folkmängden, dels som ett sätt att hålla ekonomin igång genom ett evigt återuppbyggnadsarbete. USA har alltid kombinerat sina krigsinsatser med handels- och industriavtal för att främja sin exportindustri. En värld i fred och vila omsätter inget kapital.

   • Laban says:

    Ok så om Jag har förstått det hela rätt så vill man alltså ha ett totalt krig i Europa alternativt en stenhård diktatur som skall hålla människor i schack är det rätt gissat?

    • peterkrabbe says:

     I Soros värld räcker det med begränsade oroligheter i Europa och större insatser i Mellanöstern. Möjligen underskattar han de destruktiva krafterna bakom religionsutövare från dysfunktionella länder. Muslimers ambition att passa på att sprida sin religion i samband med migrationen tror jag inte Soros haft klart för sig.

    • JAN BENGTSSON says:

     Varför vill EU skapa en FEDERAL militärmakt?

     För att hålla befolkningen i schack, är en kvalificerad gissning!

 7. Pingback: Mot grekisk situation? | Jan Millds blogg

 8. Döden är inget att frukta, det har hänt triljoner livsformer sedan tidens begynnelse says:

  Lite sentimentalt att Soros, obunden något område en frifräsare dikterar för de bofasta hur de skall hantera sina liv. Han talar inte ens till de bofasta, utan administratörerna som lever i en annan värld. Han dikterar, fast det kallas föreslår, hur det skall hanteras. Är tanken att EU och medlemsstaterna skall låna ur hans och gelikars stiftelser för en bra ränta?
  Babylons sköka är boken jag kommer att tänka på. Inte bibelavsnittet, utan en skönlitterär bok om hur en blond kvinna från bergen kring Armenien säljes som sexslav till Babylons hov. Prästen eller guden kommer till henne vissa nätter och sedan flyr de på en åsna medan Babylon brinner.
  Således är riksdagspartiernas uppdragsgivare någon annan än folket. De söker mandat av folket, men tar instruktioner från andra.

  • peterkrabbe says:

   Tyvärr är det nog ungefär så vår värld ser ut idag. Vi ser redan nu politikernas vånda när de försöker följa direktiven trots att konsekvenserna ter sig allt mer absurda. Hur förklara detta för folket? Det lilla landet kan bara bli en marionett i det globala spelet, där den ekonomiska makten härskar.

   • jan says:

    Agenda 2030 ligger som en våt filt över Sverige.
    Våra ryggradslösa politiker är handlingsförlamade…

    • JAN BENGTSSON says:

     Barnkonventionen lär knäcka oss!

     Vem kan försvara oss mot en invasion av barn…
     Ingen militär åtminstone!

 9. Hej Peter Krabbe.
  Jeg vilde have skrevet tidligere, men kunde ikke finde ud af teknikken.

  Tak Peter Krabbe for redegørelsen om verdens storfinans-mænd, del 1 og del 2
  Jeg har længe håbet og ventet, at nogen vilde skrive om verdens store finansmænds
  indflydelse på EU-politikken. Jeg har gang på gang forstået eller følt at specielt Soros stod bag, og at hans indsats faldt i hak med hvad Gary Allen skrev i ”Non dare call it conspiracy”.
  Jeg konstaterede jo, at Soros’s organisation gik ind for, at både muslimer og tiggende zigøjnere skulde integreres i alle Europas storbyer. Det fremgik – ikke klart, snarere temmelig fordulgt ved et kort, offentligt møde på Københavns Rådhus 2011 under borgmester anna Mee Allerslev. Zigøjnere nævntes faktisk ikke, men via internet gik der trods alt et brugbart spor fra Rådhuset til Soros og hans Open Society og derfra videre ……..
  .
  Med bedste hilsener Gertrud Galster
  http://www.spydet.blogspot.se

 10. Pingback: Vilka styr oss vart? | Jan Millds blogg

 11. maria says:

  Hej Peter,
  ‘Soros och i all ära’, men ensam kan väl inte han bestämma detta?

 12. Thomaz Wiberg says:

  Reblogga detta på Tankar vid min rosa traktor.

 13. bjornwiklund says:

  Vaknade till på denna tråd igen….
  Ser att GS säger 150 000 kr/capita/år och i snälla beräkningar så tar då Sverige emot 100 000 årligen MEN med ett antal ensamkommande dessutom som kostar 1 miljon/år/capita
  De ensamkommande är ju inte toddlers så säg 3 år med 3 000 årlig ökning dvs 10 000 som persistent/kumulativt kostar 10 miljarder årligen och alla tomma stolar efter de som blir 18 fylls ju avnya hela tiden…
  Sedan med de siffror som Staffan Danielsson fått så kommer endast hälften i ett arbete….dvs kostnaden livslångt blir 75 000 per år….
  100 000 á 150 000 (för enkelhets skull) för ärligt kostnaden sjunker inte alls efter 2 år…. oc de 150 000 initialt kan mycket väl vara lite högre också…
  15 miljarder kumulativt per kohort alltså… 10 år 150 miljarder . . 20 år 300 miljarder vilket är de 2 miljoner invandrare som kommit se senaste 20 åren typ

  Inte ens GS siffror blir annat än en kostnad årligen på cirkus 300 miljarder….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: