Den svenska regeringens vapen mot sina egna medborgare, del 2.

sommarhus

Snart en förlorad idyll?

De flesta inser att regeringen kommer att få stora problem med att säkerställa tillgången på bostäder till följd av den enorma invandringen av flyktingar från krigshärdarna i Mellanöstern. Ekvationen går helt enkelt inte ihop. Ett par hundra tusen flyktingar årligen har sikte på Sverige och bostadsbyggandet är fortsatt lågt. Asylboenden fylls snabbt och inga möjligheter finns att ge alla dem som får uppehållstillstånd ett fortsatt permanentboende på önskad ort.

Boverkets försök att tvinga kommunerna till planläggning av mark som inte är önskvärd för bebyggelse kommer, om de genomförs genom länsstyrelsens tvångsåtgärder, att ta lång tid om demokratin skall respekteras. Påföljande byggande lär drabbas av samma passiva motstånd.

Det är sannolikt inte allmänt känt att regeringen redan planerat för möjligheten att expropriera privata bostäder för att möta denna situation. Redan 1978 tog regeringen ett lagförslag som skulle kunna användas i ett liknande läge, Förfogandelag (1978:262). Tanken var då att kunna möta en anstormning av flyktingar från det sammanfallande Sovjetimperiet, något som uteblev, dock utan att lagen undanröjdes. Bra att ha.

Vad står det då i lagen? Inledningsvis konstateras att lagen är tillämplig efter regeringsbeslut på bl.a. följande villkor :

Regeringen får föreskriva att 4 – 6 §§ helt eller delvis skall tillämpas från tidpunkt som regeringen bestämmer,

1. om Sverige är i krigsfara,

2. om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara och om det till följd av dessa förhållanden föreligger knapphet eller betydande fara för knapphet inom riket på egendom av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen.

Om detta förhållande anses råda får regeringen tillskansa sig privata bostäder, kallat förfogande:

För att tillgodose totalförsvarets eller folkförsörjningens ofrånkomliga behov av egendom eller tjänster, som icke utan olägenhet kan tillgodoses på annat sätt, får för statens eller annans räkning förfogande ske enligt denna lag.

Eller lite mer förtydligat: Genom förfogande kan fastighet tagas i anspråk med nyttjanderätt och annan egendom tagas i anspråk med äganderätt eller nyttjanderätt.

Nåväl, men vem bryr sig om en gammal inaktuell lag från 1978? Jo, det gör vår regering. Sist i lagtexten har nämligen införts ett verkställande, först 1994:

1994:1813

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 såvitt avser andra stycket. Övriga delar i lagen träder i kraft den 1 juli 1995.

För säkerhets skull görs en ny uppdatering 2013:

2013:90

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

I rättvisans namn kan vi notera att våra regeringar av alla färger varit aktiva i denna fråga, senast Reinfeldts regering ett år innan det senaste valet. Man kan till nöds få bo kvar i sin egen bostad om det inte går att ordna på annat sätt, men fritidsfastigheter lär inte gå att skydda. Ett gott råd kan vara att fördela familjens boende på permanent- och fritidsfastigheten – om man inte vill se den senare falla i okända människors händer via en verkställande polismakts försorg. Ersättningen lär knappast bli marknadsmässig.

Sov gott!

Peter Krabbe

 

 

 

17 Responses to Den svenska regeringens vapen mot sina egna medborgare, del 2.

 1. Steen R says:

  Kronik om dette 2012: Söndagskrönika: Egen härd är inte din http://snaphanen.dk/2012/09/17/sondagskronika-egen-hard-ar-inte-din/

 2. pelle 3 says:

  Hej peter,jag tycker det mesta du skriver verkar rimligt,,,,men en sak jag inte förstår är varför svenska politiker går med på agendan du nämner,,,,du kanske har tagit upp det i något inlägg,,,vilket isåfall?
  Har dom någon ekonomisk egenvinning ,är dom utsatta för hot,utpressning,räknar dom med egna maktpositioner,för det kan väl inte vara så att dom tror på detta folkutbyte?
  Jag kan ju tänka mej att lööv o flummarna i miljöpartiet tror på mångkultur,men dom andra?
  Pelle motala

  • peterkrabbe says:

   Det hade onekligen varit intressant att få ett svar direkt från exempelvis Reinfeldt, som är den mest komprometterade i svensk politik. Det lär vi inte få. Jag tror själv att det är den svenska självgodheten, naiviteten och narcissismen som spökar. De styrande oligarkerna är noga med att knuffa fram FN som budbärare. I Sverige kommer allt gott från FN, vi har svårt att förstå att global korruption och maktmissbruk präglar FN i lika hög grad som vilket internationellt bolag som helst. Jag fick själv frågan ”hur kan du skriva så om FN som bara vill utrota fattigdomen?” Så enkelt är det tyvärr inte. Att få resa till New York och arbeta tillsammans med FN är ”fint” och ger renommé som världsförbättrare. Då frågar man inte gärna efter vem som betalar kalaset och varför. Löfvén är en typisk sådan ”nyttig idiot”, han vet säkert inte ens vem Soros är. Mångkulturen och allas lika värde är en vacker hypotes som är lätt att sälja till politiker – om man inte är tillräckligt påläst eller saknar förmåga att lyssna. Att få göra Sverige till ”den moraliska stormakten” och kunna säga att det var jag som gjorde det är tillräcklig belöning för de flesta politiker. Att katastrofen blir total när det misslyckas tror jag inte ens finns i deras föreställningsvärld. För övriga länders delegater är sannolikt kombinationen personlig makt och synnerligen generös betalning moroten.

   • Patrik says:

    Mycket inom kulturen historiskt har vittnat om maktens lockelser. Jag vill nog också tro att så är fallet även hos Reinfeldt. Tappade omdömet dock i hans innerliga hat mot det nya högerpartiet. Vilket kan ha varit hans fall. Han verkar ju inte få den där toppositionen inom FN som han hade hoppats på.

    Om Fredrik bara stannat upp och frågat sig varför Europa med Sverige i spetsen ska ta ansvar för USA:s implementerande av ”demokrati” i mellanöstern som visat sig ha förstört många länder och blivit plattformar åt olika extrema grupper. Kanske hade han vaknat. Antagligen inte då maktens lockelser verkar vara starkare än ett rationellt förnuft.

   • Maja Dacke says:

    Dödssynden girighet är globalt utbredd och du tror inte att den slagit rot i Sverige. ? Får man vara så naiv, käre Peter (som jag visserligen aldrig träffat men sympatiserar med)? Morötter växer det gott om i det här landet också och …

    Går man in på individuella höjdares göranden och låtanden så kan man dra vissa slutsatser. T ex en sådan sak som att det finns de som redan skaffat boenden i andra länder och städer …

    Med mera.

 3. Herr Flick says:

  Det eller de partier som tar till den här lagen utan att det är en så allvarlig kris eller krig att den framstår som helt nödvändig kommer aldrig att få en enda röst i något val i framtiden.
  Den självförvållade massinvandringen är knappast en sådan kris, och den skulle enkelt kunna avvärjas om man stängde gränserna.
  Så man kan befara att om lagen används så är det slut på demokratin, det lilla som finns kvar efter DÖ.

  • peterkrabbe says:

   Så är det säkert. Den regering som vill bli omvald i ett demokratiskt val upphäver lämpligen lagen omgående och förvärvar de bostäder som behövs genom förhandling med dem som eventuellt vill sälja. Väljer man istället att genomföra lagstiftningen mot befolkningens vilja kan man nog utgå ifrån att det inte blir något val 2018!

   • pllay says:

    Och därmed har du givit svaret på gåtan.
    Utvecklingen har tagit formen av ett chickenrace mellan befolkningen och staten.
    Farten och riktningen bestäms av invandringen, utgången är given.
    Om staten tar kontrollen över sin nesa och släpper på gasen kommer säkert folket förlåta dem, men prestige förefaller just nu viktigare än allt annat.
    Staten vill nu svälta människor i krigsområden och göda Bert hellre än att erkänna att politiken de för är ohållbar, inte ens ett år är den hållbar.
    Stolthet måste vara en av dödssynderna, om inte borde den in i den listan.
    Spänningen är olidlig, kommer samhällseliten acceptera verkligheten eller ska de leda Sverige till kaos och kanske inbördeskrig.
    Den nuvarande planeringen med överföring av medel från fattiga, behövande till rika flyktingbaroner är uppseendeväckande i sin enfald och grymhet.
    Var går gränsen för politikernas värdeförstörande ego? Finns det en gräns?
    Min undran har länge varit hur detta kunnat ske, var det FRs stolthet och övriga politikers inkompetens som beredde vägen för våra kulturmarxisters mord på nationen?

  • Hur Kommunerna gör är enkelt, de bestämmer bara att Kommunalt vatten samt avlopp och dagvatten skall anslutas efter detta får man bygga ut sin sommarstuga till året runt boende, Sommarstugan måste då isoleras anslutningsavgift Ca. 200.000 plus ingrävning av ledningar samt att uppvärmning året runt, total kostnad Ca. 500.000 – 700.000:- kronor. Vem har råd att betala dessa summor när man är pensionär, och har haft sin betalda sommarstuga i över 50 år samt redan har ett hus 7 minuter därifrån, detta drabbade 130 st. sommarstuge ägare i Viared- Borås, de flesta av dessa sommarstuge ägarna var därför tvingade att sälja omedelbart, så uppför sig en kommun 2015 i Borås, bara att ordna med en planbestämmelse om att alla ska anslutas till vatten och avlopp fastän man haft vatten och godkända avlopp de senaste 50 åren detta är en ren konfiskation av våra kollonistugor som inte kostade kommunen en endaste krona, detta skulle inte inte kunna ske i nåt annat land än här i Sverige.

   • Roland Salomonsson says:

    Konfiskation? Stugan är sannolikt betald. Varför samsades inte stugägarna om att helt enkelt elda upp stugorna. Det är tillåtet, ev med räddningstjänstens övervakning. Men ligger stugorna med normala avstånd, så är det möjligt att elda ”kontrollerat” så att inte en grannstuga skadas. Visst kan kommunen då överta tomten, men utan hus bör knappast kommunen kunna kräva att någon skall betala för anslutningar.

    Oavsett eldningar eller konfiskation, så tappar man ju huset ändå, så lika gott att göra det med ”stil”.

    • 400 byggnader har redan eldats upp i Viared, vill ej att ett enda hus till ska behöva brännas här. På grund av vår kommuns konstiga påfund chef får denna förstörelse är Ulf Olsson. När Ni åker mellan Borås mot Göteborg på riksväg 40 titta då till vänster då då Ni lämnat Borås bebyggelse så ser Ni att all skog är nerhuggen samt alla berg är bortsprängda, alla djur är bortdrivna från sina marker detta är en stor skam, Många sällsynta fågelarter fanns här. Innan kunde vi gå ut samt djur följde oss vi var kompisar, vi träffade älgar, rådjur, rävar vid våra promenader, detta har vi gjort under 50 år. Nu är allt bort raderat, men vi fattar inte varför denna vandalism mot vår natur behöver göras,allt har blivit som ett öken-landskap, Allt detta går att ses på Viareds Museum, där finns allt fotograferat samt vidimerat. Detta är en stor skam som Borås Kommun utfört mot en fint jordbruks-landskap.!

 4. Pingback: Anvisa Gotland! | Jan Millds blogg

 5. Nils says:

  Tack för att du så ingående tar upp detta! Jag är mycket tacksam för att du tar dig tid att förklara det som sker.
  Återkommer med frågor när jag läst igenom allt några gånger.

 6. bribbe says:

  Lycka till jag eldar upp mitt hus om jag hamnar i denna situation

 7. Tuve Hammer says:

  Tror inte folk frivilligt lämnar över sina stugor bara för att lagen tillåter det…i så fall är de värda att bli av med dem. Det finns gränser för hur långt lagens arm fungerar.

  • peterkrabbe says:

   Tuve, det som sker i det tysta är lätt att genomföra. Om inte media bryr sig utan istället trycker feta rubriker med ”detta måste vi göra i solidaritetens namn” blir resultatet som i migrantlägret på Industrigatan – fler demonstranter stöder ockupanterna än fastighetsägaren. Ensam mot polisen vinner man inga segrar!

 8. Roland Salomonsson says:

  Att exproprieringarna snart kommer råder det inget tvivel om. Men det kommer i första steget inte att drabba andra än de som har sommarhus.

  Utförandet blir inte att ta över sommarhusen, utan de som har ett sådant kommer att förvisas dit och deras ”stadsboende” kommer att exproprieras. Sannolikt blir det en massa rokader, eftersom många förvisade har jobb nära sin bostad och inte kan resa hur långt som helst eller tvingas sluta sitt jobb. Sammanfattande, så blir det så att de äldsta med svenskt ursprung till slut hamnar på landsbygden, längst från all samhällsservice. Alternativt får de välja något nyupprättat äldreboende, d v s ersättningen för forna tiders ”ättestupa”, där de genom olika åtgärder (t ex oaptitlig mat – svält) ges en behandling vilken leder till en för tidig död.

  Invällarna skall ju i mångkulturens namn ha företräde till alla boenden i centrala orter annars ställer de till upplopp mm.

  Självklart kommer en nomenklatur att undantas från exproprieringar, typ mediafolk, politiker, företagsledare. Även högutbildade (förutsatt att de ”tycker rätt”) trots att det är inom dessa grupper en avsevärd del av ”extrahusen” finns.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: